Nadpis/Titulok

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Nadpis/Titulok"

Prepis

1 Prognózy vývoja slovenského a európskeho hospodárstva Zhodnotenie aktuálnej ekonomickej situácie na finančných trhoch a možný ďalší vývoj Pracovné raňajky s guvernérom Národnej banky Slovenska. Slovensko-rakúska obchodná komora, Radisson Blu Carlton, Bratislava 17. apríl 2019 Jozef Makúch guvernér Národnej banky Slovenska

2 Prognózy vývoja slovenského a európskeho hospodárstva Spomaľovanie globálnej ekonomiky ako aj ekonomiky eurozóny výrazne ovplyvňuje ekonomický vývoj na Slovensku. Vo 4. štvrťroku 2018 medziročný rast ekonomiky SR výrazne spomalil. Výsledkom slabšieho dopytu po našej produkcii zo zahraničia a časové prehodnotenie nábehu a rozsahu výroby v automobilovom priemysle spôsobili revidovanie vývoja HDP Slovenska smerom nadol. Rast HDP SR pravdepodobne zaznamenal svoj vrchol už v roku 2018 a začne spomaľovať na úroveň 3,5% v roku 2019, 3,4% v roku 2020 resp. na 2,8% v roku Aj napriek revíziám si ekonomika SR stále zachováva solídny rast nad úrovňou potenciálu. Naďalej, aj keď mierne pomalšie sa budú v ekonomike SR tvoriť pracovné miesta a vytvárať predpoklady pre znižovanie miery nezamestnanosti. Spomalenie dynamiky zamestnanosti súvisí s cyklickými ako aj štrukturálnymi faktormi pnutia na trhu práce. Cenový vývoj predpokladáme stabilný, inflácia sa očakáva na úrovni približne 2,5%. Predpokladáme postupné zníženie vplyvu cien energetických a potravinárskych komodít. Silný trh práce postupne podporí rast dopytovej inflácie. Riziká v HDP a cenovom vývoji sú vybilancované. V reálnej ekonomike riziko pomalšieho rastu externé faktory (Brexit) a ďalšie spomalenie globálnej ekonomiky. Pozitívne riziko je rýchlejšie čerpanie eurofondov a dynamickejšie oživenie automobilového priemyslu

3 Predikcia ECB výrazné revízie výhľadu eurozóny HDP (medziročný rast v %) 1,9 1,1 1,6 1,5 Revízia (p. b.) 0,0-0,6-0,1 0,0 Revízia HDP: slabý koniec roka, zhoršený krátkodobý výhľad spomalenie zahraničného dopytu HICP (medziročný rast v %) 1,7 1,2 1,5 1,6 Revízia (p. b.) -0,1-0,4-0,2-0,2 Revízia HICP: pomalší rast ekonomickej aktivity čiastočné prehodnotenie vplyvu miezd na ceny Dopad na zahraničný dopyt SR: slabší dopyt po exportoch SR navyše riziká slabšieho rastu (krátkodobé technické odhady rastu EA + nowcasting NBS) dodatočné expertné zníženie rastu zahraničného dopytu SR (dopad -0,1 p.b. v rokoch 2019 a 2020) Predikcie vývoja HDP eurozóny Zdroj: Now-casting.com, výpočty NBS, ECB. 3

4 Technické predpoklady prognózy NBS výraznejšie revízie Ropa výrazne vyššia úroveň z dôvodu obmedzenia produkcie OPEC+ a sankcií USA voči Iránu a Venezuele Výmenný kurz USD/EUR slabší o 0,4-0,5 % NEER slabší o 0,6 % Ropa v EUR (medziročný rast v %) 21,0 25,0-4,7-0,8-2,8 Revízia (p. b.) 0,0-0,4 14,0-2,5-4,4 Zahraničný dopyt Zahraničný dopyt SR (medziročný rast v %) 6,2 3,9 3,4 4,0 3,8 Revízia (p. b.) 0,1 0,0-0,5-0,2-0,1 výrazne nižší rast hlavne v roku 2019 zhoršený výhľad globálnej ekonomiky v dôsledku spomalenia v Číne, neistota v obchodných vzťahoch medzi USA a Čínou pokračovanie slabého ekonomického rastu eurozóny Cena ropy (EUR) Zahraničný dopyt (medziročný rast v %) 65 6,5 6,0 60 5,5 55 5,0 4,5 50 4,0 3,5 45 3,0 P1Q-2019 P4QA-2018 P1Q-2019 P4QA-2018 Zdroj: Výpočty NBS. Zdroj: Výpočty NBS. 4

5 Vývoj ekonomiky SR - výraznejšie spomalenie rastu Faktory prispievajúce k zmene rastu HDP strana použitia (p. b.) 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0-1,2-1, Súkromná spotreba Verejná spotreba Fixné investície Zmena stavu zásob Čistý export HDP Zdroj: ŠÚ SR, výpočty NBS. Dekompozícia zmeny rastu HDP medzi prognózami pohľad cez faktory (p. b.) 0,0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,74-0,56-0, HDP (medziročný rast v %) 2018: najvyšší rast 2019 a 2020: nábeh novej výroby v automobilovom priemysle V celom horizonte prognózy: pokračuje rast spotreby obyvateľstva, investície podporené čerpaním eurofondov Prečo revízia nadol? ,1 3,5 3,4 2,8 Revízia (p. b.) -0,1-0,7-0,6-0,2 Pomalší vývoj vo 4. štvrťroku 2018 Slabší zahraničný dopyt (vplyv aj na prehodnotenie časového nábehu a rozsahu výroby v automobilovom priemysle) Spomalenie konečnej spotreby obyvateľstva (trh práce slabší, prenos do disponibilného dôchodku prehodnotený) História Technické predpoklady Automobilky Zvyšné úpravy Zmena rastu HDP Zdroj: ŠÚ SR, výpočty NBS. 5

6 Nová produkcia v automobilovom priemysle prehodnotenie predpokladov Spomaľovanie globálneho dopytu (Brexit, Čína, klesanie záujmu o dieslové motory) ovplyvní posunie aj nábeh novej produkcie Príspevok k rastu ekonomiky SR sa zníži Rast HDP (%) a príspevok JLR k rastu (p. b.) 4,5 4,0 3,5 3,0 4,2 3,5 4,0 3,4 3,0 2,8 2,5 2,0 1,5 3,5 3,1 3,3 3,1 2,8 2,7 1,0 0,5 0,0 P4QA-18 P1Q-19 P4QA-18 P1Q-19 P4QA-18 P1Q HDP bez efektu JLR Efekt JLR HDP Zdroj: ŠÚ SR, výpočty NBS. 6

7 Vývoj trhu práce ochladenie ekonomiky ho spomaľuje, ale je stále priaznivý Zamestnanosť (medziročný rast v %, ESA 2010) 2,2 2,0 1,2 0,8 0,6 Revízia (p. b.) 0,0 0,0-0,2-0,2-0,1 Spomaľovanie dynamiky zamestnanosti zachované ale posunuté na nižšie úrovne slabší rast ekonomiky očakávania zamestnávateľov sa zmierňujú aktuálne prepúšťanie v niektorých priemyselných podnikoch Napätie na trhu práce sa začalo zmenšovať Tvorba pracovných miest je stále výrazná (kumulatívny nárast zamestnanosti o 63 tis. ) Príspevky ukazovateľov pri výpočte faktora napätia na trhu práce (štandardizované ukazovatele a ich vážený priemer) Miera nezamestnanosti (%, VZPS) 8,1 6,5 6,0 5,8 5,8 Revízia (p. b.) 0,0-0,1 0,0 0,2 0,3 Miera nezamestnanosti sa naďalej znižuje ale miernejšie (slabšia ekonomika) Pokles nezamestnaných kumulatívne o 20 tisíc Kumulatívny vývoj zamestnanosti za obdobie a príspevky z ponukovej stránky (tis. osôb) Zdroj: EK, ŠÚ SR a výpočty NBS. Zdroj: ŠÚ SR a výpočty NBS. 7

8 Mzdový vývoj slabší, ale stále dynamický Priemerná nominálna mzda (medziročný rast v %) 4,6 6,2 6,6 6,3 5,6 Priemerná reálna mzda (medziročný rast v %) 3,3 3,6 4,0 3,6 3,0 Revízia (p. b.) 0,0-0,1-0,3-0,2-0,3 Zvýšenie platov vo verejnom sektore + príplatky za prácu v noci, cez víkend a sviatky (2019) Následne odznenie týchto efektov a normalizácia cyklu (postupné spomalenie) Revízia nadol zmiernenie tlakov na trhu práce, nižší rast ekonomiky, slabšia inflácia Príspevky súkromného a verejného sektora k rastu priemernej mzdy v ekonomike (%, p. b.) Revízia (p. b.) 0,0-0,1-0,2-0,3-0,1 8 1,6 6 1,2 4 0,8 2 0,4 0 0,0-2 -0,4-4 -0,8-6 Revízia , p. b. -1,2 Súkromný sektor Verejný sektor Celá ekonomika (%) Zmena voči P4QA, pravá os, p. b. Zdroj: EK, ŠÚ SR a výpočty NBS. Pozn.: Priemerná mzda v metodike štatistického výkazníctva ŠÚ SR. Verejný sektor tvorený aproximáciou pomocou odvetví O,P,Q klasifikácie SK NACE Rev 2. 8

9 Produkčná medzera menej otvorená Prehodnotenie potenciálneho produktu zníženie produkcie v automobilovom priemysle Spomalenie potenciálneho rastu na konci horizontu zachované - odznievanie pozitívnych efektov nábehu automobilovej výroby Prehrievanie ekonomiky prítomné ale miernejšie ( peak v 2020) Rast potenciálneho produktu, HDP a produkčná medzera (%) 5 5 4,2 4,1 4 3,5 3,4 3,1 3,2 4 2,8 2,8 3 3 Rast potenciálneho HDP (%) a príspevok JLR k rastu (p. b.) 4,0 3,6 3,5 3,3 3,2 3,1 2,9 2,9 3,0 2 1,7 1,5 2 2, ,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0, ,0 1,5 3,0 3,0 2,8 2,9 2,7 2, ,3-0, Produkčná medzera (% z potenciálneho HDP), pravá os Rast potenciálneho HDP (%) Rast HDP (%) Zmena produkčnej medzery P1Q-2019 vs. P4QA-2018 (p. b.) -0, ,0 0,5 0,0 P4QA-18 P1Q-19 P4QA-18 P1Q-19 P4QA-18 P1Q Pot. HDP bez efektu JLR Efekt JLR Pot. HDP Zdroj: ŠÚ SR, výpočty NBS. Zdroj: Výpočty NBS. 9

10 Inflácia stabilná, revidovaná nadol HICP (medziročný rast v %) 1,4 2,5 2,5 2,5 2,4 Revízia (p. b.) 0,0 0,0-0,1 0,0-0,3 Inflácia by mala byť stabilná na úrovni 2,5 % Energie: významný príspevok ceny komodít (postupne sa zmierňuje) Potraviny: komodity ich vplyv zmenšujú Služby: nákladové faktory (mzdy) + dopyt = zrýchlenie cien služieb Revízia nadol: prehodnotenie v dopytovej inflácii Vývoj štruktúry HICP (p. b., %) 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 -1, Zdroj: ŠÚ SR, výpočty NBS. Administratívne ceny bez energií Dopytová inflácia Energie Potraviny HICP Porovnanie s P4QA-2018 (p. b.) 0,3 0,2 0,1 0,0-0,1-0,2-0,3-0, Zdroj: ŠÚ SR, výpočty NBS. Administratívne ceny bez energií Dopytová inflácia Energie Potraviny HICP 10

11 q2008 1q2009 1q2010 1q2011 1q2012 1q2013 1q2014 1q2015 1q2016 1q2017 1q2018 1q2019 1q2020 1q2021 Dopytová inflácia rôzne vplyvy Dopytová (medziročný rast v %) 1,4 2,2 1,9 2,3 2,6 Revízia (p. b.) 0,0 0,0-0,3-0,2-0,5 Pozn.: Dopytová inflácia predstavuje infláciu očistenú o vplyv administratívnych cien, energií a potravín revízia nadol: letenky (zánik domácich destinácií); aktuálny vývoj služby + január priemyselné tovary + február; obedy zadarmo vyššia váha 2020 a 2021 revízia nadol: prehodnotenie cyklickej pozície a vplyvu dynamiky miezd na ceny služieb Vývoj štruktúry HICP (p. b., %) Posun v cyklickej pozícii a dopytovej inflácii HICP 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0 P1Q P1Q-2019 Zdroj: ŠÚ SR, výpočty NBS. Stravovanie Letenky Služby bez administratívnych cien, leteniek a stravovania Priemyselné tovary bez energií a administratívnych cien Dopytová inflácia HICP (%) Output gap P1Q-2019 Zdroj: ŠÚ SR, výpočty NBS. Dopytová inflácia P1Q-2019 Output gap P4QA-2018 Dopytová inflácia P4QA

12 Strednodobá predikcia P1Q-2019 Skutočnosť P1Q-2019 Zmena oproti P4QA HDP (medziročný rast v %) 4,1 3,5 3,4 2,8-0,7-0,6-0,2 HICP (medziročný rast v %) 2,5 2,5 2,5 2,4-0,1 0,0-0,3 Priemerná nominálna mzda (medziročný rast v %) 6,2 6,6 6,3 5,6-0,3-0,2-0,3 Priemerná reálna mzda (medziročný rast v %) 3,6 4,0 3,6 3,0-0,2-0,3-0,1 Zamestnanosť (medziročný rast v %, ESA 2010) 2,0 1,2 0,8 0,6-0,2-0,2-0,1 Miera nezamestnanosti (%, VZPS) 6,5 6,0 5,8 5,8 0,0 0,2 0,3 12

13 Zhodnotenie aktuálnej situácie na finančných trhoch Vývoj v SR Pokročilá etape expanzívnej fázy finančného aj ekonomického cyklu Rast retailových úverov medziročne mierne spomalil (z 11,7 % na 10,3 %) Ceny bytov naďalej rastú tempom 10 % ročne Stabilný rast úverov podnikom medzi 4 % a 6 % medziročne Ziskovosť bánk medziročne vzrástla o 7 % Kapitálová primeranosť poklesla z 18,6 % na 18,2 % Ukazovateľ krytia likvidity zostal relatívne stabilný 13

14 Úvery retailu Rast retailových úverov medziročne mierne spomalil (z 11,7 % na 10,3 %) Úvery na bývanie: Medziročné spomalenie z 12,8 % na 11,4 %, dočasné zastavenie spomaľovania v druhom a treťom štvrťroku 2018 vplyv implementácie opatrení NBS Naďalej najrýchlejší rast v EÚ Ďalší pokles sadzieb na tretiu najnižšiu úroveň v eurozóne Spotrebiteľské úvery Výrazné spomalenie rastu približne na polovicu Tempo rastu úverov retailu Relatívne medziročné zmeny (v %) spotrebiteľské úvery úvery na nehnuteľnosti Absolútne medzir. zmeny (v mil. EUR) úvery na nehnuteľnosti (ľavá os) spotrebiteľské úvery (pravá os) Zdroj: NBS Zdroj: NBS 14

15 Trh nehnuteľností Ceny bytov naďalej rastú tempom 10 % ročne Rast cien bytov na sekundárnom trhu zaznamenali všetky kraje a všetky veľkosti bytov Ponuka na sekundárnom trhu ďalej klesala V Bratislave získal dominantné postavenie trh novostavieb, kde rast cien mierne zrýchlil (na 10 %) Výrazné vypredanie ponuky aj na primárnom trhu Medziročný rast cien bytov 15% 10% 5% 0% -5% Novostavby v BA Sekundárny trh 10% Počet novostavieb v ponuke na primárnom trhu Prítok bytov do ponuky (pravá os) Počet bytov vo výstavbe Zdroj: CNM, Lexxus Zdroj: Lexxus 15

16 2006Q1 2007Q1 2008Q1 2009Q1 2010Q1 2011Q1 2012Q1 2013Q1 2014Q1 2015Q1 2016Q1 2017Q1 2018Q1 Rast úverov podnikom Stabilný rast úverov podnikom medzi 4 % a 6 % medziročne Rast vo väčšine ekonomických odvetví, v druhom polroku oživenie aj v sektore malých a stredných podnikov Hlavným faktorom bol silný dopyt, vďaka priaznivému ekonomickému vývoju a vo všeobecnosti nízkym úrokovým sadzbám Úrokové sadzby na konci r mierne vzrástli, prvýkrát od roku 2014, zostávajú blízko priemeru EÚ Zadlženosť podnikového sektora sa výraznejšie nemenila Klesol podiel likvidných aktív na celkovom dlhu podnikov Medziročný rast úverov podnikom v SK a EÚ Nárast zadlženosti podnikov (% HDP) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Min - max rozpätie CEE Slovensko Medián EÚ Medián CEE Zdroj: ECB Zdroj: ECB. CEE= Stredná a východná EÚ 16

17 Finančná pozícia, solventnosť, likvidita Ziskovosť bánk medziročne vzrástla o 7 % Ziskovosť vzrástla najmä vďaka stabilizácii, neskôr dokonca miernemu nárastu sadzieb na úvery podnikom Úroková marža v retaili naďalej klesala, banky to kompenzovali rýchlym rastom úverov Kladný vplyv mal aj ďalší pokles miery nákladov na kreditné riziko Rastie citlivosť bánk na opätovný nárast kreditného rizika Ak by miera nákladov na kreditné riziko vrátila na úroveň z , zisk by klesol takmer o tretinu, v niektorých stredne veľkých bankách dokonca ešte výrazne viac Aktuálne nízka miera nákladov na kreditné riziko môže viesť k podhodnocovaniu budúceho nárastu kreditného rizika príliš nízke úrokové marže Kapitálová primeranosť poklesla z 18,6 % na 18,2 % Primeranosť CET 1 klesala v skupine veľkých bánk, rástla v skupine menších a stredne veľkých bánk Kapitálová primeranosť zostáva v rámci EÚ na úrovni dolného kvartilu Navýšenie kapitálu sa týkalo najmä bánk, ktoré vykazovali najnižšiu úroveň kapitálovej primeranosti Z dlhodobejšieho pohľadu IRB banky zároveň znižujú rizikové váhy na retailové expozície Ak by rizikové váhy zostali rovnaké ako v r 2016, dnešná kap. primeranosť by bola o 0,8 p.b. nižšia Ukazovateľ krytia likvidity zostal relatívne stabilný Podiel likvidných aktív na bilančnej sume klesal, zatiaľ čo podiel vkladov rástol Pokračujúci rast úverov prehlboval časový nesúlad aktív a pasív 17

18 Ostatné sektory finančného trhu Poisťovne Poistné rástlo najmä v neživotnom poistení, v životnom naopak kleslo Čistý zisk medziročne poklesol o 1,6 % Hlavné faktory: zníženie finančného výsledku v životnom aj neživotnom poistení, ako aj technického výsledku v neživotnom poistení Pozitívne prispeli Solventnosť poisťovní sa medziročne opäť mierne znížila Naďalej veľkú časť kapitálu tvoria očakávané budúce zisky Negatívny vývoj v investičnom životnom poistení rast poistného sa spomalil, aktíva poklesli a investori zaznamenali straty Dôchodkové fondy Príspevky výrazne vzrástli V treťom pilieri bol nárast počtu sporiteľov najvyšší za viac ako 10 rokov Sporitelia preferovali najmä rizikovejšie fondy s agresívnejšou stratégiou Všetky typy fondov v 2. aj 3. pilieri zaznamenali straty Podielové fondy Predchádzajúci dynamický rast sa zabrzdil, najmä kvôli poklesu dopytu Dopyt sa naďalej sústredil najmä na zmiešané, realitné a čiastočne aj akciové fondy Veľká časť fondov dosiahla záporný výnos, kladný výnos len v peňažných a realitných fondoch 18

19 Zhrnutie situácie na finančných trhoch Pokračuje kumulácia rizík cyklického charakteru vyplývajúcich z pokročilej expanzívnej fázy ekonomického a finančného cyklu. Napriek miernemu spomaleniu naďalej dvojciferný rast retailových úverov. Pokračujúci pokles úrokových marží v retailovom sektore, klesá aj miera výnosu z poplatkov. Rastie riziko udržateľnosti obchodných modelov (najmä pri financovaní retailového sektora), doteraz banky udržiavali ziskovosť len vďaka neustálemu poklesu nákladov na kreditné riziko. Zvyšuje sa citlivosť bánk na prípadného zhoršenie ekonomického vývoja, čo potvrdzujú aj výsledky makrostresového testovania. Tlaky na podhodnocovanie rizika vzhľadom na aktuálne nízke miery zlyhania a náklady na kreditné riziko. Riziká sa ešte výraznejšie prejavujú v skupine menej významných bánk. Prehlbuje sa vystavenie bánk voči riziku likvidity. 19

20 Prognózy vývoja slovenského a európskeho hospodárstva: Zhodnotenie aktuálnej ekonomickej situácie finančných trhoch a možný ďalší vývoj Ďakujem za pozornosť... Pracovné raňajky s guvernérom Národnej banky Slovenska. Slovensko-rakúska obchodná komora, Radisson Blu Carlton, Bratislava 17. apríl 2019 Jozef Makúch guvernér Národnej banky Slovenska

Výhľad Slovenska na najbližšie roky

Výhľad Slovenska na najbližšie roky Výhľad Slovenska na najbližšie roky Martin Šuster Bratislava, konferencia FRP 218 24. 1. 218 Predikcia rastu HDP a cien HDP Inflácia Zdroj: NBS. 2 Strednodobá predikcia P3Q-218 Skutočnosť P3Q-218 217 218

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strednodobá predikcia P2Q-219 Odbor ekonomických a menových analýz Národná banka Slovenska 11. júna 219 1 Zhrnutie Nové informácie slabší zahraničný dopyt (1,4 p. b. kumulatívne) odlišná štruktúra HDP

Podrobnejšie

Nadpis/Titulok

Nadpis/Titulok Mesačný bulletin NBS, október 2017 Odbor ekonomických a menových analýz Zhrnutie V eurozóne priaznivý vývoj ukazovateľov ekonomickej aktivity i predstihových indikátorov naznačuje relatívne slušný rast

Podrobnejšie

Nadpis/Titulok

Nadpis/Titulok Mesačný bulletin NBS, november 2016 Odbor ekonomických a menových analýz Zhrnutie Rýchly odhad HDP v 3Q: Eurozóna: % medzištvrťročne (zachovanie tempa rastu z predchádzajúceho štvrťroka). Slovensko: %

Podrobnejšie

Nadpis/Titulok

Nadpis/Titulok Mesačný bulletin NBS, september 2018 Odbor ekonomických a menových analýz Zhrnutie Zmiernenie ekonomickej aktivity v EA, priemyselná produkcia aj maloobchodné tržby poklesli, produkcia najmä kvôli autám

Podrobnejšie

Nadpis/Titulok

Nadpis/Titulok Mesačný bulletin NBS, apríl 2015 Odbor ekonomických a menových analýz Tvrdé indikátory Februárové tržby, produkcia a export potvrdzujú očakávania zrýchleného rastu HDP v 1Q2015. Nastalo oživenie automobilového

Podrobnejšie

Nadpis/Titulok

Nadpis/Titulok Mesačný bulletin NBS, marec 2019 Odbor ekonomických a menových analýz Zhrnutie Pozitívne správy z mesačných ukazovateľov z reálnej ekonomiky z EÚ (produkcia, maloobchod), výnimka nemecký priemysel. Produkcia,

Podrobnejšie

Nadpis/Titulok

Nadpis/Titulok Strednodobá predikcia P4Q-2014 Odbor ekonomických a menových analýz Zhrnutie Zmena technických predpokladov (slabšia ropa a zahraničný dopyt) sa premietla do revízie HDP a HICP smerom nadol v celom horizonte

Podrobnejšie

Nadpis/Titulok

Nadpis/Titulok Strednodobá predikcia P4Q-2015 prezentácia pre médiá Odbor ekonomických a menových analýz Vonkajšie prostredie Decembrová predikcia (BMPE) ECB 2 Eurozóna: december vs. september Prognóza ECB očakáva pokračovanie

Podrobnejšie

Nadpis/Titulok

Nadpis/Titulok Strednodobá predikcia P1Q-2017 Zhrnutie Ekonomika by mala v horizonte predikcie zrýchliť rast, najmä vďaka automobilkám (bez zmeny). Tento rok bude rast mierne vyšší. Naďalej vysoká tvorba nových pracovných

Podrobnejšie

Hospodárska prognóza zo zimy 2016: Zvládanie nových výziev Brusel 4. február 2016 Európska komisia - Tlačová správa Európske hospodárstvo teraz vstupu

Hospodárska prognóza zo zimy 2016: Zvládanie nových výziev Brusel 4. február 2016 Európska komisia - Tlačová správa Európske hospodárstvo teraz vstupu Hospodárska prognóza zo zimy 2016: Zvládanie nových výziev Brusel 4. február 2016 Európska komisia - Tlačová správa Európske hospodárstvo teraz vstupuje už do štvrtého roku oživenia, pričom rast poháňanýnajmä

Podrobnejšie

Inflácia Nezamestnanosť

Inflácia Nezamestnanosť Inflácia, deflácia, ekonomický cyklus Prednáška 10 Inflácia dlhodobý rast cenovej hladiny tovarov a služieb Zmena cien jednotlivých tovarov a služieb Zmena cenovej hladiny Zmena celkovej úrovne cien tovarov

Podrobnejšie

SFS_tlacovka_Maj 2015 [Compatibility Mode]

SFS_tlacovka_Maj 2015 [Compatibility Mode] Správa o finančnej stabilite k máju 2015 27.5.2015 Externé a domáce prostredie z pohľadu finančnej stability Ďalšie zlepšovanie ekonomickej situácie; vybrané riziká pretrvávajú Vývoj Zlepšovanie ekonomickej

Podrobnejšie

Strednodobá predikcia 2. štvrťrok

Strednodobá predikcia 2. štvrťrok Strednodobá predikcia 2. štvrťrok 2019 www.nbs.sk Vydavateľ Národná banka Slovenska Elektronická verzia www.nbs.sk/sk/publikacie/ strednodoba-predikcia Kontakt Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1

Podrobnejšie

St r e d n o d o b á predikcia Aktualizácia 4. Q 2015

St r e d n o d o b á predikcia Aktualizácia 4. Q 2015 St r e d n o d o b á predikcia Aktualizácia 4. Q 2015 Vydala: Národná banka Slovenska Adresa: Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava Kontakt: 02/5787 2146 http://www.nbs.sk Prerokované

Podrobnejšie

St r e d n o d o b á predikcia 3. Q 2015

St r e d n o d o b á predikcia 3. Q 2015 St r e d n o d o b á predikcia 3. Q 215 Vydala: Národná banka Slovenska Adresa: Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava Kontakt: 2/5787 2146 http://www.nbs.sk Prerokované Bankovou

Podrobnejšie

Strednodobá predikcia 1. Q 2019

Strednodobá predikcia 1. Q 2019 Strednodobá predikcia 1. Q 2019 Vydala: Národná banka Slovenska Adresa: Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1, 813 2 Bratislava Kontakt: info@nbs.sk http://www.nbs.sk Prerokované Bankovou radou 26.

Podrobnejšie

k a p i t o l a 1 1 Makroekonomický vývoj 1.1 VONKAJŠIE EKONOMICKÉ PROSTREDIE Globálne trendy vývoja produkcie a cien Rast globálnej ekonomiky s

k a p i t o l a 1 1 Makroekonomický vývoj 1.1 VONKAJŠIE EKONOMICKÉ PROSTREDIE Globálne trendy vývoja produkcie a cien Rast globálnej ekonomiky s 1 Makroekonomický vývoj 1.1 VONKAJŠIE EKONOMICKÉ PROSTREDIE 1.1.1 Globálne trendy vývoja produkcie a cien Rast globálnej ekonomiky sa v roku spomalil približne na 3,1 % z 3,4 % v predchádzajúcom roku a

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Poskytovatelia platobných služieb a nebankoví poskytovatelia úverov.pptx

Microsoft PowerPoint - Poskytovatelia platobných služieb a nebankoví poskytovatelia úverov.pptx Stretnutie vedenia Národnej banky Slovenska s predstaviteľmi poskytovateľov platobných služieb a nebankových poskytovateľov úverov v Slovenskej republike Bratislava, 30. máj 2018 Obsah 1. Trendy a riziká

Podrobnejšie

Strednodobá predikcia 2. Q 2017

Strednodobá predikcia 2. Q 2017 Strednodobá predikcia 2. Q 217 Vydala: Národná banka Slovenska Adresa: Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava Kontakt: 2/5787 2146 http://www.nbs.sk Prerokované Bankovou radou 2.

Podrobnejšie

Microsoft Word - livelink

Microsoft Word - livelink ÚVODNÉ SLOVO Rada guvernérov sa na svojom zasadaní 2. mája 2012 na základe pravidelnej ekonomickej a menovej analýzy rozhodla znížiť úrokovú sadzbu hlavných refinančných operácií Eurosystému o 25 bázických

Podrobnejšie

St r e d n o d o b á predikcia 4. Q 2012

St r e d n o d o b á predikcia 4. Q 2012 St r e d n o d o b á predikcia. Q 1 Vydala: Národná banka Slovenska Adresa: Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1, 813 5 Bratislava Kontakt: Odbor menovej politiky /5787 611 /5787 63 Oddelenie tlačové

Podrobnejšie

Krátkodobá predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2018 a v 1. štvrťroku 2019 (2. aktualizovaná a rozšírená verzia: november 2018) Ján Haluška An

Krátkodobá predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2018 a v 1. štvrťroku 2019 (2. aktualizovaná a rozšírená verzia: november 2018) Ján Haluška An Krátkodobá predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2018 a v 1. štvrťroku 2019 (2. aktualizovaná a rozšírená verzia: november 2018) Ján Haluška Andrej Hamara Branislav Pristáč INFOSTAT Inštitút informatiky

Podrobnejšie

Mesačný bulletin NBS február 2018

Mesačný bulletin NBS február 2018 Mesačný bulletin Vydavateľ: Národná banka Slovenska Adresa: Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava Kontakt: info@nbs.sk http://www.nbs.sk Všetky práva vyhradené. Reprodukovanie na

Podrobnejšie

Mesačný bulletin NBS december 2017

Mesačný bulletin NBS december 2017 Mesačný bulletin Vydavateľ: Národná banka Slovenska Adresa: Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1, 81 Bratislava Kontakt: /787 1 http://www.nbs.sk Materiál bol prerokovaný v Bankovej rade 19. decembra

Podrobnejšie

St r e d n o d o b á predikcia 2. Q 2012

St r e d n o d o b á predikcia 2. Q 2012 St r e d n o d o b á predikcia 2. Q 212 Vydala: Národná banka Slovenska Adresa: Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava Kontakt: Odbor menovej politiky 2/5787 2611 2/5787 2632 Oddelenie

Podrobnejšie

Mesačný bulletin NBS Máj

Mesačný bulletin NBS Máj Mesačný bulletin NBS Máj 219 www.nbs.sk Vydavateľ Národná banka Slovenska Elektronická verzia www.nbs.sk/sk/publikacie/ mesacny-bulletin Kontakt Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1 813 25 Bratislava

Podrobnejšie

Analýza slovenského finančného sektora za rok 2018

Analýza slovenského finančného sektora za rok 2018 Analýza slovenského finančného sektora za rok Vydavateľ: Národná banka Slovenska 219 Adresa: Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1 813 25 Bratislava Telefón: 2 5787 2146 Fax: 2 5787 1128 http://www.nbs.sk

Podrobnejšie

K A P I T O L A 1 1 Makroekonomický vývoj 1.1 VONKAJŠIE EKONOMICKÉ PROSTREDIE Globálne trendy vývoja produkcie a cien Rast globálnej ekonomiky s

K A P I T O L A 1 1 Makroekonomický vývoj 1.1 VONKAJŠIE EKONOMICKÉ PROSTREDIE Globálne trendy vývoja produkcie a cien Rast globálnej ekonomiky s 1 Makroekonomický vývoj 1.1 VONKAJŠIE EKONOMICKÉ PROSTREDIE 1.1.1 Globálne trendy vývoja produkcie a cien Rast globálnej ekonomiky sa v roku spomalil približne na 3, % z 3, % v predchádzajúcom roku a dosiahol

Podrobnejšie

NA_STRANKE_LEN_PRE_ALS_2013_TK_ALS_11_9_2013_vysledky_1_polrok_2013

NA_STRANKE_LEN_PRE_ALS_2013_TK_ALS_11_9_2013_vysledky_1_polrok_2013 Tlačová konferencia Lízingový trh na Slovensku v 1.polroku 2013 11.9.2013 1 Ukazovatele hospodárstva SR v 1.polroku 2013 - vybrané oblasti HDP + 2,0 % Priemyselná produkcia + 2,6 % Stavebná produkcia -

Podrobnejšie

Správa o ekonomike SR marec 2019

Správa o ekonomike SR marec 2019 Správa o ekonomike SR Vydavateľ: Národná banka Slovenska Adresa: Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1, 813 Bratislava Kontakt: info@nbs.sk http://www.nbs.sk Prerokované Bankovou radou. marca 19. Všetky

Podrobnejšie

TK_

TK_ Tlačová konferencia Národnej banky Slovenska dňa 30. marca 2010 Dámy a páni, dobrý deň, vítam vás na pravidelnej tlačovej konferencii Národnej banky Slovenska k téme strednodobej predikcie. Strednodobú

Podrobnejšie

Teplate_analyza_all

Teplate_analyza_all Firma VZOR Finančná analýza spoločnosti Jún 2014 1. Základné informácie o spoločnosti IČO: 11111111 DIČ: 22222222 Právna forma: Dátum vzniku: Sídlo: spoločnosť s ručením obmedzeným 8. novembra xxxx xxxxx

Podrobnejšie

Rast cien bývania sa v polovici roka 2019 zmiernil

Rast cien bývania sa v polovici roka 2019 zmiernil Rýchly komentár Rast cien bývania sa v polovici roka 019 zmiernil V. štvrťroku 019 pokračovalo mierne ochladzovanie slovenského trhu s bývaním zo začiatku roka. Podiel na tom má pravdepodobne aj pôsobenie

Podrobnejšie

Krátkodobá predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v 1. polroku 2019 (verzia: február 2019) Ján Haluška Andrej Hamara Branislav Pristáč

Krátkodobá predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v 1. polroku 2019 (verzia: február 2019) Ján Haluška Andrej Hamara Branislav Pristáč Krátkodobá predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v 1. polroku 2019 (verzia: február 2019) Ján Haluška Andrej Hamara Branislav Pristáč INFOSTAT Inštitút informatiky a štatistiky Krátkodobá predikcia vývoja

Podrobnejšie

Me s a č n ý bulletin NBS september 2015

Me s a č n ý bulletin NBS september 2015 Me s a č n ý bulletin Vydavateľ: Národná banka Slovenska Adresa: Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1, 813 Bratislava Kontakt: /787 16 http://www.nbs.sk Prerokované Bankovou radou 9. septembra 1.

Podrobnejšie

Strednodobá predikcia Aktualizácia 4. Q 2018

Strednodobá predikcia Aktualizácia 4. Q 2018 Strednodobá predikcia Aktualizácia 4. Q 2018 Vydala: Národná banka Slovenska Adresa: Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava Kontakt: info@nbs.sk http://www.nbs.sk Prerokované Bankovou

Podrobnejšie

Makroekonomické projekcie odborníkov Eurosystému pre eurozónu, Jún 2009

Makroekonomické projekcie odborníkov Eurosystému pre eurozónu, Jún 2009 MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCIE ODBORNÍKOV EUROSYSTÉMU PRE EUROZÓNU Odborníci Eurosystému na základe informácií dostupných k 22. máju 2009 vypracovali projekcie makroekonomického vývoja v eurozóne. 1 Vzhľadom

Podrobnejšie

Me s a č n ý bulletin NBS máj 2015

Me s a č n ý bulletin NBS máj 2015 Me s a č n ý bulletin Vydavateľ: Národná banka Slovenska Adresa: Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1, 813 5 Bratislava Kontakt: /5787 146 http://www.nbs.sk Prerokované Bankovou radou 6. mája 15.

Podrobnejšie

SLSP šablóna

SLSP šablóna Týždenný prehľad: Prinášame Vám prehľad najzaujímavejších ekonomických správ na Slovensku v kontexte diania v Eurozóne. RAST CIEN NEHNUTEĽNOSTÍ ZRÝCHLIL Rast cien bývania je výraznejší Rast ťahal hlavne

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Kovalcik

Microsoft PowerPoint - Kovalcik EKONOMICKÉ VÝSLEDKY LH SR A VPLYV SVETOVEJ FINANČNEJ A HOSPODÁRSKEJ KRÍZY Ing. Miroslav Kovalčík k a kol. Aktuálne otázky ekonomiky LH SR Zvolen 21.10.2009 EKONOMICKÉ VÝSLEDKY LH SR A VPLYV SVETOVEJ FINANČNEJ

Podrobnejšie

Me s a č n ý bulletin NBS február 2016

Me s a č n ý bulletin NBS február 2016 Me s a č n ý bulletin Vydavateľ: Národná banka Slovenska Adresa: Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1, 813 5 Bratislava Kontakt: /5787 16 http://www.nbs.sk Materiál predložený Bankovej rade na informáciu

Podrobnejšie

biatec_apr09.indd

biatec_apr09.indd 8 ročník 17, 4/2009B I Vývoj platobnej bilancie v roku 2008 VÝVOJ NA BEŽNOM ÚČTE PLATOBNEJ BILANCIE Za január až december 2008 sa saldo bežného účtu platobnej bilancie medziročne zhoršilo o 1 108,7 mil.,

Podrobnejšie

K A P I T O L A 1 1 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ 1.1 VONKAJŠIE EKONOMICKÉ PROSTREDIE Globálne trendy vývoja produkcie a cien Globálna ekonomika si zach

K A P I T O L A 1 1 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ 1.1 VONKAJŠIE EKONOMICKÉ PROSTREDIE Globálne trendy vývoja produkcie a cien Globálna ekonomika si zach 1 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ 1.1 VONKAJŠIE EKONOMICKÉ PROSTREDIE 1.1.1 Globálne trendy vývoja produkcie a cien Globálna ekonomika si zachovala solídny rast v roku. Podľa odhadov MMF sa dynamika svetového hospodárstva

Podrobnejšie

Me s a č n ý bulletin NBS marec 2015

Me s a č n ý bulletin NBS marec 2015 Me s a č n ý bulletin Vydavateľ: Národná banka Slovenska Adresa: Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1, 81 Bratislava Kontakt: /787 1 http://www.nbs.sk Prerokované Bankovou radou 1. marca 1. Všetky

Podrobnejšie

Krátkodobá predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2016 a v 1. štvrťroku 2017 (2. aktualizovaná a rozšírená verzia: november 2016

Krátkodobá predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2016 a v 1. štvrťroku 2017 (2. aktualizovaná a rozšírená verzia: november 2016 Krátkodobá predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2016 a v 1. štvrťroku 2017 (2. aktualizovaná a rozšírená verzia: november 2016) Ján Haluška a kolektív INFOSTAT Bratislava V predloženom dokumente

Podrobnejšie

2019 QA_Final SK

2019 QA_Final SK Príspevky ex ante do jednotného fondu na riešenie krízových situácií na rok 2019 Otázky a odpovede Všeobecné informácie o metodike výpočtu 1. Prečo sa v roku 2019 zmenila metóda výpočtu uplatňovaná na

Podrobnejšie

Me s a č n ý bulletin NBS jún 2015

Me s a č n ý bulletin NBS jún 2015 Me s a č n ý bulletin Vydavateľ: Národná banka Slovenska Adresa: Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1, 813 5 Bratislava Kontakt: /5787 146 http://www.nbs.sk Prerokované Bankovou radou 3. júna 15.

Podrobnejšie

biatec_2018_06dec_TEXT.indd

biatec_2018_06dec_TEXT.indd 1 Správa o finančnej stabilite k novembru 1 https://www.nbs.sk/sk/publikacie/ sprava-o-financnej-stabilite Najväčším rizikom stupňujúcich sa protekcionistických krokov je rastúca, hoci stále pomerne nízka

Podrobnejšie

VÝROČNÁ SPRÁVA 2011

VÝROČNÁ SPRÁVA 2011 VÝROČNÁ SPRÁVA VÝROČNÁ SPRÁVA Vydavateľ: Národná banka Slovenska 2012 Adresa: Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava Telefón: 02 5787 2141 02 5787 2146 Fax: 02 5787 1128 http://www.nbs.sk

Podrobnejšie

; Program stability Slovenskej republiky na roky 2016 až 2019 apríl 2016

; Program stability Slovenskej republiky na roky 2016 až 2019 apríl 2016 ; Program stability na roky 2016 až 2019 apríl 2016 OBSAH Zhrnutie... 6 1. EKONOMICKÝ VÝHĽAD A PREDPOKLADY... 8 1.1 Vonkajšie prostredie... 8 1.2 Ekonomický vývoj na Slovensku v roku 2015... 10 1.3 Strednodobá

Podrobnejšie

Pressemitteilung

Pressemitteilung Tlačová správa 12. august 2014 Predpoklady pre rok 2014 potvrdené Henkel zaznamenal v druhom štvrťroku uspokojivé výsledky Presvedčivý organický rast obratu o 3,3 % Obrat ovplyvnený kurzovými vplyvmi dosiahol

Podrobnejšie

Microsoft Word _01_SKK_MAKRO

Microsoft Word _01_SKK_MAKRO Investičné oddelenie január 2013 SPRÁVA Z FINANČNÝCH TRHOV MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Slovenská republika Pokiaľ ide o kapitálových investorov, január bol úžasný mesiac. Pozitívna nálada podporená zverejnenými

Podrobnejšie

Cvičenie I. Úvodné informácie, Ekonómia, Vedecký prístup

Cvičenie I. Úvodné informácie, Ekonómia, Vedecký prístup Cvičenie I. Úvodné informácie, Ekonómia, Vedecký prístup Úvodné informácie k štúdiu - cvičenia 2 semestrálne písomky (25 b, v 7. a 11. týždni, cvičebnica) Aktivita (max 10 b za semester, prezentácie, iné)

Podrobnejšie

K A P I T O L A 2 MENOVÝ VÝVOJ 2

K A P I T O L A 2 MENOVÝ VÝVOJ 2 K A P I T O L A 2 MENOVÝ VÝVOJ 2 K A P I T O L A 2 2 MENOVÝ VÝVOJ Vývoj ekonomických fundamentov Slovenska v roku prebiehal v prostredí externej finančnej krízy, ktorá spôsobila spomalenie reálnej ekonomickej

Podrobnejšie

Slide 1

Slide 1 www.finance.gov.sk/ifp Prognóza vývoja ekonomiky SR na roky 2011 2014 Výbor pre makroekonomické prognózovanie Bratislava 16.6.2011 Aktuálne prognózy MF SR Hlavné predpoklady a závery prognózy Predpoklady

Podrobnejšie

OCELIARSKY PRIEMYSEL V SR V ROKU 2015 A 2016 Do oceliarskeho sektoru v SR patrí výroba surového železa a ocele a ferozliatin (SK NACE 241), výroba rúr

OCELIARSKY PRIEMYSEL V SR V ROKU 2015 A 2016 Do oceliarskeho sektoru v SR patrí výroba surového železa a ocele a ferozliatin (SK NACE 241), výroba rúr OCELIARSKY PRIEMYSEL V SR V ROKU 2015 A 2016 Do oceliarskeho sektoru v SR patrí výroba surového železa a ocele a ferozliatin (SK NACE ), výroba rúr, rúrok, dutých profilov a súvisiaceho príslušenstva z

Podrobnejšie

Inflácia Nezamestnanosť

Inflácia Nezamestnanosť Inflácia Ekonomický cyklus Inflácia dlhodobý rast cenovej hladiny tovarov a služieb Zmena cien jednotlivých tovarov a služieb Zmena cenovej hladiny Zmena celkovej úrovne cien tovarov a služieb, ktoré sa

Podrobnejšie

Me s a č n ý bulletin NBS júl 2016

Me s a č n ý bulletin NBS júl 2016 Me s a č n ý bulletin Vydavateľ: Národná banka Slovenska Adresa: Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1, 813 5 Bratislava Kontakt: /5787 1 http://www.nbs.sk Materiál bol prerokovaný v Bankovej rade.

Podrobnejšie

SLSP šablóna

SLSP šablóna Týždenný prehľad: Prinášame Vám prehľad najzaujímavejších ekonomických správ na Slovensku v kontexte diania v Eurozóne. TRH PRÁCE ZAČAL ROK VEĽMI DOBRE, EKONOMICKÝ RAST DOSIAHOL 3,4 % Rast HDP o 3,4 %

Podrobnejšie

PORTFÓLIO KLASIK HIGH RISK USD High risk rozložená investícia dôraz sa kladie na vysoký výnos pri vysokej volatilite ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE OPTIMÁLNE POR

PORTFÓLIO KLASIK HIGH RISK USD High risk rozložená investícia dôraz sa kladie na vysoký výnos pri vysokej volatilite ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE OPTIMÁLNE POR PORTFÓLIO KLASIK HIGH RISK USD rozložená investícia dôraz sa kladie na vysoký výnos pri vysokej volatilite Referenčná mena: USD Odporúčaný investičný horizont: Päť rokov 100% 2.000 USD / jednorazovo alebo

Podrobnejšie

Microsoft Word - Správa o menovom vývoji v SR za 1. polrok 2008.doc

Microsoft Word - Správa o menovom vývoji v SR za 1. polrok 2008.doc Národná banka Slovenska SPRÁVA O MENOVOM VÝVOJI V SR ZA 1. POLROK 2008 September 2008 SPRÁVA O MENOVOM VÝVOJI V SR ZA 1. POLROK 2008 ÚVOD 3 1. VONKAJŠIE EKONOMICKÉ PROSTREDIE 6 2. VÝVOJ EKONOMIKY 11 2.1

Podrobnejšie

WEB_Stvrtrocny_komentar_2016_apríl

WEB_Stvrtrocny_komentar_2016_apríl ŠTVRŤROČNÝ KOMENTÁR K POLITIKE OBOZRETNOSTI NA MAKROÚROVNI APRÍL 2016 1 / 14 Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 1 Hodnotenie situácie Národnou bankou Slovenska... 5 2 Rozhodnutia v oblasti politiky obozretnosti

Podrobnejšie

Výročná správa 2018

Výročná správa 2018 Výročná správa Vydavateľ: Národná banka Slovenska 2019 Adresa: Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava http://www.nbs.sk Elektronická verzia je prístupná na http://www.nbs.sk/sk/publikacie/

Podrobnejšie

Mesačný bulletin NBS december 2016

Mesačný bulletin NBS december 2016 Mesačný bulletin Vydavateľ: Národná banka Slovenska Adresa: Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1, 813 5 Bratislava Kontakt: /5787 1 http://www.nbs.sk Materiál bol prerokovaný v Bankovej rade. decembra

Podrobnejšie

WEB_Stvrtrocny_komentar_2019_januar.docx

WEB_Stvrtrocny_komentar_2019_januar.docx ŠTVRŤROČNÝ KOMENTÁR K POLITIKE OBOZRETNOSTI NA MAKROÚROVNI JANUÁR 2019 1 / 14 ZHRNUTIE ROZHODNUTIA BANKOVEJ RADY NBS O VÝŠKE PROTICYKLICKÉHO KAPITÁLOVÉHO VANKÚŠA Výška vankúša sa nemení Spomaľovanie relatívneho

Podrobnejšie

SLSP šablóna

SLSP šablóna Týždenný prehľad: Prinášame Vám prehľad najzaujímavejších ekonomických správ na Slovensku v kontexte diania v eurozóne. INFLÁCIA V OKTÓBRI ZRÝCHLILA Spotrebiteľská inflácia v októbri zrýchlila na 1,7 %

Podrobnejšie

Me s a č n ý bulletin NBS júl 2012

Me s a č n ý bulletin NBS júl 2012 Me s a č n ý bulletin Vydavateľ: Národná banka Slovenska Adresa: Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava Kontakt: Oddelenie tlačové a edičné 02/5787 2141 02/5787 2146 Fax: 02/5787

Podrobnejšie

Vý r o č n á s p r áva 2015

Vý r o č n á s p r áva 2015 Vý r o č n á s p r áva Vydavateľ: Národná banka Slovenska 2016 Adresa: Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava http://www.nbs.sk Elektronická verzia je prístupná na http://www.nbs.sk/sk/publikacie/

Podrobnejšie

Makroekonomické projekcie odborníkov Eurosystému pre eurozónu – december 2017

Makroekonomické projekcie odborníkov Eurosystému pre eurozónu – december 2017 Makroekonomické projekcie odborníkov Eurosystému pre eurozónu december 2017 1 Hospodárska expanzia v eurozóne by mala byť podľa projekcií naďalej výrazná, pričom hospodársky rast by mal byť rýchlejší,

Podrobnejšie

Správa o finančnej stabilite Máj

Správa o finančnej stabilite Máj Správa o finančnej stabilite Máj 2019 www.nbs.sk Vydavateľ Národná banka Slovenska Elektronická verzia www.nbs.sk/sk/publikacie/ sprava-o-financnej-stabilite Kontakt Národná banka Slovenska Imricha Karvaša

Podrobnejšie

Trh výrobných faktorov

Trh výrobných faktorov Trh VF - pokračovanie ZE PI Prednáška 5. Trh práce pri pružných mzdách Pružné mzdy Mzdová sadzba (W) S L W E D L C Dobrovoľne nezamestnaní Zamestnaní L* Pracovná sila (L) Trh práce pri nepružných mzdách

Podrobnejšie

Pressemitteilung

Pressemitteilung Tlačová správa 11. november 2014 Henkel potvrdzuje ciele na rok 2014 s vyššou očakávanou maržou EBIT Napriek zložitým trhovým podmienkam spoločnosť Henkel zaznamenala presvedčivé výsledky za tretí štvrťrok

Podrobnejšie

Measuring economic performance and public welfare

Measuring economic performance and public welfare MERANIE REÁLNEJ KONVERGENCIE SR: ALTERNATÍVNY INDIKÁTOR Viliam Páleník PES 2018, SŠDS, Častá-Papiernička 19.6.2018. Vypracované s podporou projektu APVV 0371 11 Inkluzívny rast v stratégii Európa 2020

Podrobnejšie

TB_mesacnik_april2019

TB_mesacnik_april2019 M e s a č n í k apríl 19 Zadlženie slovenských podnikov a domácností siaha na svoje limity 2 Zadĺženie slovenských domácností za ostatné roky rastie nadpriemerne rýchlo a dnes pomaly dosahujeme na medián

Podrobnejšie

Príspevky ex ante do jednotného fondu na riešenie krízových situácií na rok 2018

Príspevky ex ante do jednotného fondu na riešenie krízových situácií na rok 2018 PRÍSPEVKY EX ANTE DO JEDNOTNÉHO FONDU NA RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ NA ROK 2018 OTÁZKY A ODPOVEDE Všeobecné informácie o metodike výpočtu 1. Prečo sa v roku 2018 zmenila metóda výpočtu uplatňovaná na

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 4. VALNÉ ZHROMAŽDENIE Asociácie priemyselných zväzov 19. jún 2018 DoubleTree by Hilton Bratislava Rekvalifikácie, dovoz, príplatky, odbory: situácia na trhu práce. Michaela Sojáková Súčasný stav na trhu

Podrobnejšie

; Program stability Slovenskej republiky na roky 2019 až 2022 apríl 2019 Poznámka: Dokument prešiel menšími korektúrami po schválení vládou 17. Apríla

; Program stability Slovenskej republiky na roky 2019 až 2022 apríl 2019 Poznámka: Dokument prešiel menšími korektúrami po schválení vládou 17. Apríla ; Program stability na roky 2019 až 2022 apríl 2019 Poznámka: Dokument prešiel menšími korektúrami po schválení vládou 17. Apríla 2019 OBSAH OBSAH... 2 ZHRNUTIE... 5 1. EKONOMICKÝ VÝHĽAD A PREDPOKLADY...

Podrobnejšie

SLSP šablóna

SLSP šablóna Týždenný prehľad: Prinášame Vám prehľad najzaujímavejších ekonomických správ na Slovensku v kontexte diania v Eurozóne. DÔVERA V EKONOMIKE SA ZAKOLÍSALA Májový pokles dôvery Nižšia dôvera spotrebiteľov

Podrobnejšie

Me s a č n ý bulletin NBS február 2015

Me s a č n ý bulletin NBS február 2015 Me s a č n ý bulletin Vydavateľ: Národná banka Slovenska Adresa: Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1, 813 Bratislava Kontakt: /787 146 http://www.nbs.sk Všetky práva vyhradené. Reprodukovanie na

Podrobnejšie

TÉZY K ŠTÁTNYM ZÁVEREČNÝM SKÚŠKAM Z PREDMETU MIKRO A MAKROEKONÓMIA Bc štúdium, študijný odbor: Ľudské zdroje a personálny manažment 1. Ekonómia ako sp

TÉZY K ŠTÁTNYM ZÁVEREČNÝM SKÚŠKAM Z PREDMETU MIKRO A MAKROEKONÓMIA Bc štúdium, študijný odbor: Ľudské zdroje a personálny manažment 1. Ekonómia ako sp TÉZY K ŠTÁTNYM ZÁVEREČNÝM SKÚŠKAM Z PREDMETU MIKRO A MAKROEKONÓMIA Bc štúdium, študijný odbor: Ľudské zdroje a personálny manažment 1. Ekonómia ako spoločenská veda, základné etapy vývoja ekonómie, základné

Podrobnejšie

SLSP šablóna

SLSP šablóna Týždenný prehľad: Prinášame Vám prehľad najzaujímavejších ekonomických správ na Slovensku v kontexte diania v eurozóne. PRIAZNIVÝ VÝVOJ NA TRHU PRÁCE POKRAČUJE Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku

Podrobnejšie

jun_obal.pmd

jun_obal.pmd SK EURÓPSKA CENTRÁLNA BANKA EURÓPSKA CENTRÁLNA BANKA MESAČNÝ BULLETIN 6I 26 1126 2126 3126 4126 5126 6126 7126 8126 9126 1126 11126 12126 MESAČNÝ BULLETIN JÚN EURÓPSKA CENTRÁLNA BANKA MESAČNÝ BULLETIN

Podrobnejšie

0-Titulná strana Slov.pdf

0-Titulná strana Slov.pdf Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Ročenka slovenského stavebníctva 2019 Bratislava, jún 2019 P u b l i k á c i a ROČENKA SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA 2019 SPRACOVATEĽ PUBLIKÁCIE ÚEOS - Komercia,

Podrobnejšie

ŠTATISTICKÝ BULLETIN MENOVÁ A FINANČNÁ ŠTATISTIKA DECEMBER 2011

ŠTATISTICKÝ BULLETIN MENOVÁ A FINANČNÁ ŠTATISTIKA DECEMBER 2011 ŠTATISTICKÝ BULLETIN MENOVÁ A FINANČNÁ ŠTATISTIKA DECEMBER 211 Štatistický bulletin Me n o vá a f i n a n č n á š tat i s t i k a December 211 Vydavateľ: Národná banka Slovenska Adresa: Národná banka Slovenska

Podrobnejšie

Me s a č n ý bulletin NBS jún 2010

Me s a č n ý bulletin NBS jún 2010 Me s a č n ý bulletin Vydavateľ: Národná banka Slovenska Adresa: Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava Kontakt: Oddelenie tlačové a edičné 02/5787 2141 02/5787 2146 Fax: 02/5787

Podrobnejšie

KOMENTÁR K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2018 Zostavovanie rozpočtu spoločnosti BARDTERM s.r.o. na rok 2018 vychádza predovšetkým z tvorby ceny za predaj tep

KOMENTÁR K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2018 Zostavovanie rozpočtu spoločnosti BARDTERM s.r.o. na rok 2018 vychádza predovšetkým z tvorby ceny za predaj tep KOMENTÁR K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2018 Zostavovanie rozpočtu spoločnosti BARDTERM s.r.o. na rok 2018 vychádza predovšetkým z tvorby ceny za predaj tepla a TÚV na základe Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

Mesačný bulletin NBS november 2016

Mesačný bulletin NBS november 2016 Mesačný bulletin Vydavateľ: Národná banka Slovenska Adresa: Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1, 813 5 Bratislava Kontakt: /5787 1 http://www.nbs.sk Materiál bol prerokovaný v Bankovej rade. novembra

Podrobnejšie

234 Vestník NBS opatrenie NBS č. 3/2017 čiastka 16/ OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 20. júna 2017 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami

234 Vestník NBS opatrenie NBS č. 3/2017 čiastka 16/ OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 20. júna 2017 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami 234 Vestník NBS opatrenie NBS č. 3/2017 čiastka 16/2017 3 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 20. júna 2017 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk a obchodníkmi s cennými papiermi

Podrobnejšie

S T A N O V I S K O

S T A N O V I S K O S T A N O V I S K O HLAVNEJ KONTROLÓRKY MESTA K NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2015 S VÝHĽADOM NA ROKY 2016 2017 V zmysle 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Podrobnejšie

Brezina_Gertler_Pekar_2005

Brezina_Gertler_Pekar_2005 Makroekonomické výsledky Slovenskej republiky v stredoeurópskom regióne Ivan Brezina Pavel Gertler Juraj Pekár KOVE FHI EU, Dolnozemská 1/b, 852 35 Bratislava Pri vstupe nových členských štátov do Európskej

Podrobnejšie

Dof (HMF) Informácie o majetku v dôchodkovom fonde Stav majetku v dôchodkovom fonde v členení podľa trhov, bánk, pobočiek zahraničných bánk a em

Dof (HMF) Informácie o majetku v dôchodkovom fonde Stav majetku v dôchodkovom fonde v členení podľa trhov, bánk, pobočiek zahraničných bánk a em Dof (HMF) 03-02 Informácie o majetku v dôchodkovom fonde Stav majetku v dôchodkovom fonde v členení podľa trhov, bánk, pobočiek zahraničných bánk a emitentov Identifikačný kód SOLID konzervatívny d.f.,

Podrobnejšie

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA ANALÝZA SLOVENSKÉHO FINANČNÉHO SEKTORA ZA PRVÝ POLROK 2009 ANALÝZA SLOVENSKÉHO FINANČNÉHO SEKTORA ZA PRVÝ POLROK 2009

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA ANALÝZA SLOVENSKÉHO FINANČNÉHO SEKTORA ZA PRVÝ POLROK 2009 ANALÝZA SLOVENSKÉHO FINANČNÉHO SEKTORA ZA PRVÝ POLROK 2009 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA ZA PRVÝ POLROK 29 ANALÝZA SLOVENSKÉHO FINANČNÉHO SEKTORA ZA PRVÝ POLROK 29 ANALÝZA SLOVENSKÉHO FINANČNÉHO SEKTORA ZA PRVÝ POLROK 29 Vydavateľ: Národná banka Slovenska Adresa: Národná

Podrobnejšie

I. REÁLNA EKONOMIKA Ukazovatele HDP (mld. Sk, s.c. k ) (%) 1/ Výroba 1/ 2/ Nezamestnanosť 3/ 4/ Zahraničný obchod Vývoz (mld. Sk, f.o.b.) Prie

I. REÁLNA EKONOMIKA Ukazovatele HDP (mld. Sk, s.c. k ) (%) 1/ Výroba 1/ 2/ Nezamestnanosť 3/ 4/ Zahraničný obchod Vývoz (mld. Sk, f.o.b.) Prie I. REÁLNA EKONOMIKA HDP (mld. Sk, s.c. k 1.1.1984) (%) 1/ Výroba 1/ 2/ Nezamestnanosť 3/ 4/ Zahraničný obchod Vývoz (mld. Sk, f.o.b.) Priemysel (%) Stavebníctvo (%) (tis. osôb) (%) 1/ Zmena oproti rovnakému

Podrobnejšie

Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti 2008

Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti 2008 Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti 2008 Bilancia aktív a pasív D (SUV) 09-04 Obchodné meno / Názov účtovnej jednotky Označenie POLOŽKA čís.r. Číslo poznámky

Podrobnejšie

SK MESAČNÝ BULLETIN EURÓPSKA CENTRÁLNA BANKA ME

SK MESAČNÝ BULLETIN EURÓPSKA CENTRÁLNA BANKA ME SK MESAČNÝ BULLETIN 3121 EURÓPSKA CENTRÁLNA BANKA 1121 2121 3121 4121 5121 6121 7121 8121 9121 1121 11121 12121 MESAČNÝ BULLETIN MAREC V roku 21 je vo všetkých publikáciách použitý motív z bankovky 5 eur.

Podrobnejšie

Národná banka Slovenska SPRÁVA O MENOVOM VÝVOJI V SR ZA ROK 2001 December 2001

Národná banka Slovenska SPRÁVA O MENOVOM VÝVOJI V SR ZA ROK 2001 December 2001 Národná banka Slovenska SPRÁVA O MENOVOM VÝVOJI V SR ZA ROK 2001 December 2001 SPRÁVA O MENOVOM VÝVOJI V SR ZA ROK 2001 ÚVOD...2 1. VÝVOJ EKONOMIKY...4 1.1 Vývoj cien...4 1.2 Vývoj hrubého domáceho produktu...12

Podrobnejšie

Celkovo dobrý prvý kvartál pre priemyselnú produkciu

Celkovo dobrý prvý kvartál pre priemyselnú produkciu Týždenný prehľad: Prinášame Vám prehľad najzaujímavejších ekonomických správ na Slovensku v kontexte diania v eurozóne. PRIEMYSEL ZAZNAMENAL CELKOVO DOBRÝ PRVÝ KVARTÁL Priemyselná produkcia v marci medziročne

Podrobnejšie

Národná banka slovenska Menový prehľad Júl 2008

Národná banka slovenska Menový prehľad Júl 2008 Menový prehľad Júl NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Imricha Karvaša 1 813 25 Bratislava Kontakt: Oddelenie komunikácie tel.: 02/5787 2141, 5787 2146 fax: 02/5787 1128 http://www.nbs.sk Spracované na základe Situačnej

Podrobnejšie