v1.6-01I19 - Odkoureni kotlu - katalog A4_sk.indd

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "v1.6-01I19 - Odkoureni kotlu - katalog A4_sk.indd"

Prepis

1 System odťahu spalín POLYPROPYLÉN pre kondenzačné kotly HLINÍK pre turbokotly

2

3 OBSAH Flexibilný systém odťahu spalín kondenzačných kotlov Pevný systém odťahu spalín kondenzačných kotlov Pevný systém odťahu spalín turbo kotlov 4 Regoflex ø 80 6 Regoflex ø 60,100,125 9 Systém odťahu spalín PP súosový ø 60/ Systém odťahu spalín PP súosový ø 80/ Systém odťahu spalín PP jednoduchý ø Systém odťahu spalín PP jednoduchý ø Systém odťahu spalín PP jednoduchý ø Systém odťahu spalín PP jednoduchý ø Systém odťahu spalín PP pre kaskádu kondenzačných kotlov ø Systém odťahu spalín PP pre kaskádu kondenzačných kotlov ø Príslušenstvo k systému odťahu spalín pre kondenzačné kotly - Náhradné diely - Tesniace krúžky 43 Systém odťahu spalín AL súosový ø 60/ Systém odťahu spalín AL súosový ø 80/ Systém odťahu spalín AL jednoduchý ø Systém odťahu spalín AL jednoduchý ø Príslušenstvo k systému odťahu spalín pre turbo kotly - Náhradné diely - Tesniace krúžky Príslušenstvo ø 100 ø 80 ø 80/125 ø 60/100 Príslušenstvo Kaskády ø 160 Kaskády ø 125 ø 125 ø 100 ø 80 ø 60 ø 80/125 ø 60/100 REGOFLEX 1

4 2

5 SYSTEM ODŤAHU SPALIN PRE PLYNOVE KOTLY Ponúkame široký sortiment systému odťahov spalín pre nekondenzačné kotly s núteným odťahom spalín (turbo kotly) a pre kondenzačné kotly. Systém je určený na vnútornú inštaláciu, len inox fasádny je určený na vonkajšiu inštaláciu. Výhody: jednoduchá, rýchla montáž a revízia spalinovej cesty vysoká pevnosť a tesnosť násuvných spojov široký sortiment dielov skladom pre riešenie všetkých možností odťahov spalín technická podpora pri návrhu riešenia spalinovej cesty Diely systemu: Sortiment obsahuje pripojovacie príruby, predlžovacie diely jednoduché a súosové(koaxiálne), koncovky s odťahom spalín a sania vzduchu, kolená 45 a 90 jednoduché a súosové, diely s inšpekčnými a odbernými otvormi, priechodky stenou, priechodky strechou, komíny, vystreďovacie diely v komínovom telese, tesniace krúžky a spojovací materiál. Jednotlivé diely sa spájajú násuvne a tesnia sa špeciálnymi silikónovými krúžkami s tesniacimi prúžkami. Na uľahčenie montáže sa krúžky musia pred montážou natrieť silikónovou pastou, napr. SCIV - O - RING. V prípade prechodu stenou sa používa vonkajšia a vnútorná priechodka. Pre priechod strechou je možné použiť rovnú alebo šikmú priechodku podľa druhu strechy. Šikmá priechodka je určená pre strechy so sklonom 18 až 44. Jednotlivé diely určenéna predĺženie sa dajú skrátiť na potrebnú dĺžku. Montáž systémov sa prevádza podľa príslušných technických noriem STN EN, technických pravidiel, predpisov výrobcu kotlov a návodu na montáž. SYSTEM ODŤAHU SPALIN PRE KONDENZAČNE KOTLY Systém odťahu spalín je určený pre plynové alebo olejové ( max. 0,2 % síry) nízkoteplotné a kondenzačné kotly s maximálnou teplotou spalín na hrdle kotla 120 C a v podtlakovej alebo pretlakovej prevádzke. Na odťah spalín sa ako materiál používa polypropylén, ktorý je odolný voči kyslému kondenzátu a dobre tvarovateľný pre jednotlivé diely. Systém odťahu spalín je v súosovom prevedení ø 60/100 mm alebo ø 80/125 mm, kde sa spaliny vedú vnútornou polypropylénovou rúrou ø 60 mm (ø 80 mm) a vzduch pre spaľovanie sa nasáva plechovou lakovanou rúrou alebo opäť polypropylénovou rúrou ø 100 mm (ø 125 mm) alebo samostatným saním vzduchu a odťahom spalín z polypropylénovej rúry ø 80 mm. Ďalej je v sortimente jednoduchý systém ø 60 mm (ø 100 mm) a systém pre kaskádu kotlov ø 160 mm. Systém odťahu spalín pre kondenzačné kotly je certifikovany podľa STN - EN SYSTEM ODŤAHU SPALIN PRE TURBO KOTLY Systém odťahu spalín je určený pre plynové kotly s maximálnou teplotou spalín na hrdle kotla 200 C a podtlakovej alebo pretlakovej prevádzke. Na odvod spalín sa ako materiál používa hliník. Celý systém odťahu je odolný aj voči prípadnému pôsobeniu kondenzátu. Systém je v súosovom prevedení ø 60/100 mm alebo ø 80/125 mm, kde sa spaliny vedú vnútornou hliníkovou rúrou ø 60 mm (ø 80mm) a vzduch pre spaľovanie sa nasáva plechovou lakovanou rúrou ø 100 mm (ø 125 mm) alebo samostatným sanim vzduchu a odťahom spalín z hliníkovej rúry ø 80 mm. Takisto je v sortimente jednoduchý systém ø 60 mm (ø 100 mm). Systém odťahu spalín pre turbo kotly je certifikovany podľa STN - EN

6 Flexibilný systém odťahu spalín REGOFLEX Nový moderný systém odvodu spalín kondenzačných plynových kotlov. Flexibilnú rúrku je možné jednoducho ohýbať a kdekoľvek rezať. Po odrezaní požadovanej dĺžky sa na jeden koniec nasadí hrdlo a na druhý koniec pevný kus rúrky (súčasť komínovej sady alebo ako samostatný diel). Tým je ohybný kus pripravený pre spojenie s ktorýmkoľvek dielom pevného odkúrenia- kolená, T-kusy, vsuvky s revíznymi otvormi atď. Vo vnútri komína sa rúrky vystredia pomocou vystreďovacích dielov, na výstupe sa ukončí pomocou komínovej hlavice s krycou doskou. Montáž odkúrenia sa tým výrazne zjednodušuje a čas potrebný pre inštaláciu skracuje. Medzi kotlom a komínom je možné použiť bežné komponenty súosého alebo oddeleného odkúrenia, pozri str Video z montáže nájdete na Príklad inštalácie Zvislé vyústenie aj sanie komínom BB A BN BB A Flexibilná rúrka Pätné koleno Vystreďovací diel Sada zakončenia Komínová hlavica BB Vsuvka s kruhovým inšpekčným otvorom 4b 6 4a 2 4 REGOFLEX

7 Komponenty ø 80 Flexibilná rúrka REGOFLEX ø 80 Obj. kód Poznámka metráž BB max. 80 m m BB m REG so značením po 1 m Koleno 90 ø 80, vrátane držiaka a krycej dosky Obj. kód A Koleno 90 ø 60/80, vratane držiaka a krycej dosky 60/100 Obj. kód A Komínová sada REGOFLEX ø 80 Sada zakončenia flexibilnej rúrky ø 80 Obj. kód Komínová hlavica s krycou doskou na komín - vrátane sady zakončenia flexibilnej rúrky BB Obj. kód Koleno 90 ø 80, vrátane držiaka do komína Obj. kód A A Príslušenstvo Kaskády ø 160 Kaskády ø 125 ø 125 ø 100 ø 80 ø 60 ø 80/125 ø 60/100 REGOFLEX Obj. kód sady Obj. kód sady Obj. kód sady SKLADÁ SA Z: Názov Obj. kód Komínová hlavica Pätné koleno x vystreďovací diel 7419 SKLADÁ SA Z: SKLADÁ SA Z: Názov Obj. kód Názov Obj. kód Komínová hlavica Komínová hlavica Pätné koleno Pätné koleno x vystreďovací diel x vystreďovací diel 7419 REGOFLEX 80 5

8 Komponenty ø 60 Flexibilná rúrka REGOFLEX ø 60 Obj. kód Poznámka metráž BB max. 50 m m BB Sada zakončenia flexibilnej rúrky ø 60 Komínová hlavica s krycou doskou na komín - vrátane sady zakončenia flexibilnej rúrky Obj. kód BB Obj. kód A Koleno 90 ø 60, vrátane držiaka do komína Obj. kód A Komínová sada REGOFLEX ø 60 Obj. kód sady SKLADÁ SA Z: Názov Obj. kód Komínová hlavica Pätné koleno x vystreďovací diel REGOFLEX 60

9 Komponenty ø 100 Flexibilná rúrka REGOFLEX ø 100 Sada zakončenia flexibilnej rúrky ø 100 Komínová sada REGOFLEX ø 100 Obj. kód Koleno 90 ø 100, vrátane držiaka do komína Obj. kód sady Obj. kód BB A Obj. kód Poznámka metráž BB max. 50 m m BB Komínová hlavica s krycou doskou na komín - vrátane sady zakončenia flexibilnej rúrky Obj. kód A Príslušenstvo Kaskády ø 160 Kaskády ø 125 ø 125 ø 100 ø 80 ø 60 ø 80/125 ø 60/100 REGOFLEX SKLADÁ SA Z: Názov Obj. kód Komínová hlavica Pätné koleno x vystreďovací diel 7001 REGOFLEX 100 7

10 Komponenty ø 125 Flexibilná rúrka REGOFLEX ø 125 Obj. kód Poznámka m BB Sada zakončenia flexibilnej rúrky ø 125 Komínová hlavica s krycou doskou na komín - vrátane sady zakončenia flexibilnej rúrky Obj. kód BB Obj. kód A Koleno 90 ø 125,vrátane držiaka do komína Obj. kód A Komínová sada REGOFLEX ø 125 Obj. kód sady SKLADÁ SA Z: Názov Obj. kód Komínová hlavica Pätné koleno x vystreďovací diel REGOFLEX 125

11 Odkúrenie ø 60/100 Príklad inštalácie Zvislé vyústenie Vodorovné vyústenie A A A A A Komín ø 60/100 PP Priechodka strechou šikmá - Al. plech Príruba ø 60/100 s odbermi - PP/AL Rúrka ø 60/100 do steny - PP/ plech - koncovka plast Koleno ø 60/10, 90 s prírubou PP/plech Príslušenstvo Kaskády ø 160 Kaskády ø 125 ø 125 ø 100 ø 80 ø 60 ø 80/125 ø 60/100 REGOFLEX 60/100 9

12 Komponenty ø 60/100, PP/plech Vsuvka ø 60/100 do kotla s odbermi Príruba ø 60/100 s odbermi Obj. kód mm A Obj. kód mm A Koleno 90 ø 60/100 s prírubou, liate Koleno 90 ø 60/100 s prírubou, otočné, odbery Obj. kód 6384 A Obj. kód 7216 A Predĺženie ø 60/100 Obj. kód mm A mm A mm A mm A /100 PP

13 Komponenty ø 60/100, PP/plech Koleno 90 ø 60/100 Koleno 45 ø 60/100 Obj. kód 6653 A Obj. kód 6140 A Koleno 90 ø 60/100, inšpekčný otvor Obj. kód A Vsuvka ø 60/100 s inšpekčným otvorom Obj. kód mm A Príslušenstvo Kaskády ø 160 Kaskády ø 125 ø 125 ø 100 ø 80 ø 60 ø 80/125 ø 60/100 REGOFLEX 60/100 PP 11

14 Komponenty ø 60/100, PP/plech Komín ø 80/125 sredukciou na ø 60/100 Rúrka do steny ø 60/100 - koncovka plast Obj. kód Farba čierna 1285 mm A Obj. kód mm A Priechodka vonkajšia ø 100 Obj. kód Farba červená 1285 mm A Obj. kód 1184 A Priechodka vnútorná ø 100 Priechodka strechou ø tvarovateľný Al. plech,18-44 šikmá rovná Obj. kód 1081 A Koncovka sania/výfuk ø 60/100 Codice/ Obj. kód Obj. kód Farba Typ 8014 čierna A šikmá červená A šikmá 363 čierna A rovná BB /100 PP

15 Komponenty ø 60/100, PP/PP Predĺženie ø 60/100 PP/PP Obj. kód mm BB mm BB mm BB mm BB Koleno 90 ø 60/100 PP/PP Obj. kód BB Koleno 45 ø 60/100 PP/PP Obj. kód BB Rúrka do steny ø 60/100 PP/PP, koncovka plast Obj. kód mm BB Koleno 90 ø 60/100 PP/PP, inšpekčný otvor Obj. kód BB Vsuvka ø 60/100 PP/PP s inšpekčným otvorom Obj. kód mm BB Príslušenstvo Kaskády ø 160 Kaskády ø 125 ø 125 ø 100 ø 80 ø 60 ø 80/125 ø 60/100 REGOFLEX 60/100 PP 13

16 Odkúrenie ø 80/125 Príklad inštalácie Zvislé vyústenie A A A Komín ø 80/125 - PP Priechodka strechou šikmá - Al. plech Príruba ø 60/100 na 80/125 - PP, odbery 3 Vodorovné vyústenie A A A Rúrka ø 80/125 do steny PP/ plech - koncovka plast Koleno 90 ø 80/125 PP/plech Príruba ø 80/105 na ø 80/125 s odbermi 14 80/125

17 Komponenty ø80/125, PP/plech Vsuvka do kotla s odbermi 60/100 na 80/125 Vsuvka do kotla s manžetou 60/100 na 80/125 Obj. kód mm Obj. kód 7808 A mm A Príruba s odbermi Predĺženie ø 80/125 Priemer 60/100 na 80/125 Obj. kód ,5 mm A Priemer 80/105 na 80/125 Obj. kód ,5 mm A mm 2000 mm Obj. kód mm A mm A mm A mm A Príslušenstvo Kaskády ø 160 Kaskády ø 125 ø 125 ø 100 ø 80 ø 60 ø 80/125 ø 60/100 REGOFLEX 80/125 PP 15

18 Komponenty ø80/125, PP/plech Koleno 45 ø 80/125 liate Koleno 90 ø 80/125 liate Obj. kód 6432 A Obj. kód 4676 A Koleno 90 ø 80/125 liate s inšpekčným otvorom Koleno 90 ø 80/125 liate s odbermi Obj. kód 7648 A Obj. kód 7649 A Vsuvka ø 80/125 s inšpekčným otvorom Obj. kód mm A /125 PP

19 Komponenty ø80/125, PP/plech Komín ø 80/125 Obj. kód Farba čierna 1203,5 mm A Obj. kód Farba červená 1203,5 mm A Priechodka strechou ø tvarovateľný Al. plech,18-44 šikmá rovná Rúrka do steny ø 80/125 - koncovka plast Obj. kód mm A Priechodka vonkajšia aj vnútorná ø 125 Obj. kód 3776 A Príslušenstvo Kaskády ø 160 Kaskády ø 125 ø 125 ø 100 ø 80 ø 60 ø 80/125 ø 60/100 REGOFLEX Codice/ Obj. kód Farba Typ 8014 čierna A šikmá červená A šikmá 363 čierna A rovná 80/125 PP 17

20 Komponenty ø 80/125, PP/PP Predĺženie ø 80/125 PP/PP Rúrka do steny ø 80/125 PP/PP, koncovka plast Obj. kód Obj. kód mm BB mm BB mm BB mm BB Koleno 90 ø 80/125 PP/PP Koleno 45 ø 80/125 PP/PP Obj. kód BB Obj. kód BB Koleno 90 ø 80/125 PP/PP, inšpekčny otvor Vsuvka o 80/125 PP/PP s inšpekčnym otvorom Obj. kód Obj. kód BB mm BB /125 PP

21 Odkúrenie ø 60 Komponenty ø60 PP Predĺženie ø 60 Predĺženie ø 60 UV odolné, čierne Obj. kód Obj. kód mm BB mm BN mm BB mm BN mm BB mm BN Koleno 45 ø 60 Koleno 90 ø 60 Obj. kód 8816 Obj. kód 8815 BB BB Redukcia Redukcia ø 60/80 M/F, asymetrická, pre vodorovnú montáž Obj. kód BB Príslušenstvo Kaskády ø 160 Kaskády ø 125 ø 125 ø 100 ø 80 ø 60 ø 80/125 ø 60/100 REGOFLEX Obj. kód Priemery mm 60M/80F BB mm 80M/60F BB PP 19

22 Komponenty ø60 PP T-kus do komína ø 60 Vrchnák pre T-kus ø 60 pre odvod kondenzátu Obj. kód 8811 BB Obj. kód mm BB Držiak do komína pre T-kus Koleno 90 ø 60, vrátane držiaka do komína Obj. kód 8202 A Obj. kód A Vystreďovací diel do komína, iba pre pevné rúrky Obj. kód BN Komínová hlavica s krycou doskou na komín (35x35 cm) pre pevné rúrky vrátane spony Spona do komína, drôt Obj. kód A Obj. kód A PP

23 Odkúrenie ø 80 Príklad inštalácie Zvislé vyústenie, sanie komínom 1 3 Zvislé vyústenie, sanie cez stenu A A BB A A BB BB BB Komín ø 125 mm, pripojenie 2x ø 80 mm Priechodka strechou šikmá - Al. Plech Rozdeľovač ø 80 s odbermi PP, -pripojenie ø 60/100 Komín ø 80 mm - pre výfuk - PP Priechodka strechou šikmá - Al. Plech Rúrka ø 80, l=1000 mm, sacia - PP Koleno ø 80, 90 PP Rozdeľovač ø 80 s odbermi PP, - pripojenie ø 60/100 Príslušenstvo Kaskády ø 160 Kaskády ø 125 ø 125 ø 100 ø 80 ø 60 ø 80/125 ø 60/100 REGOFLEX

24 Príklad inštalácie Zvislé vyústenie komínom, sanie cez stenu A A Komín ø 125 mm, pripojenie ø 80 mm s krycou doskou na komín Spona rúrok do komína 3 Predĺženie pevné alebo ohybné A A Vystreďovací diel do komína pre pevné predĺženie pre ohybné predĺženie Koleno patní 90 vrátane držiaka do komína Komínové dvierka - pre ø 80, 100, PP

25 Komponenty ø80 PP Príruby ø 80 ku kotlu (sanie + výfuk) sada Obj. kód mm BB Rozdeľovač (ku kotlu 80/125) Obj. kód mm BB Rozdeľovač s odbermi (ku kotlu 60/100) Obj. kód ,6 mm BB Príruba 60/100 na 80 výduch, sanie z miestnosti Obj. kód mm A Rozdeľovač s manžetou (ku kotlu 60/100) Obj. kód mm BB Príslušenstvo Kaskády ø 160 Kaskády ø 125 ø 125 ø 100 ø 80 ø 60 ø 80/125 ø 60/100 REGOFLEX 80 PP 23

26 Komponenty ø80 PP Predĺženie ø 80 Obj. kód mm BB mm BB mm BB mm BB mm BB Predĺženie ø 80 UV odolné Obj. kód mm BN mm BN mm BN PP

27 Komponenty ø80 PP Vystreďovací diel do komína Vystreďovací diel do komína - nerez Iba pre ohybné PP rúrky Obj. kód 7419 BN Obj. kód 1961 Iba pre pevné PP rúrky A Obj. kód BN Spona do komína Spona do komína, drôt Obj. kód 2189 A Obj. kód A Redukcia asymetrická, pre vodorovnú montáž Redukcia Obj. kód Priemery ø 60/80 M/F BB ø 80/100 M/F BB Príslušenstvo Kaskády ø 160 Kaskády ø 125 ø 125 ø 100 ø 80 ø 60 ø 80/125 ø 60/100 REGOFLEX Obj. kód Priemery mm 60M/80F BB mm 80M/60F BB PP 25

28 Komponenty ø80 PP Koleno 45 ø 80 Koleno 90 ø 80 Obj. kód 6142 BB Obj. kód 6143 BB Koleno 90 ø 80, inšpekčný otvor Koleno 90 ø 80 s odberom Obj. kód BB Obj. kód 7652 BB Vsuvka ø 80 s inšpekčným otvorom kruhovým Obj. kód mm BB PP

29 Komponenty ø80 PP T-kus ø 80 do komína Obj. kód mm BB Držiak do komína pre T-kus Obj. kód 8202 A Koleno 90 ø 80, vrátane držiaka do komína Obj. kód A Vrchnák pre odvod kondenzátu pre T-kus ø 80 Obj. kód 7425 A Koleno pätkové ø 80 vrátane držiaka do komína Obj. kód 8201 A T-kus ø 80, vrátane viečka a držiaka do komína Príslušenstvo Kaskády ø 160 Kaskády ø 125 ø 125 ø 100 ø 80 ø 60 ø 80/125 ø 60/100 REGOFLEX Obj. kód A PP 27

30 Komponenty ø80 PP Rúrka výdušná ø 80 Rúrka sacia ø 80 Obj. kód mm BB Obj. kód mm BB Priechodka vnútorná ø 80 Priechodka vonkajšia ø 80 Obj. kód 1020 A Obj. kód 1021 A PP

31 Komponenty ø80 PP Komín 2x 80, prechod strechou 125 mm - čierny Obj. kód mm A Komín pre výfuk s krycou doskou - čierny Komín 1x 80, prechod strechou 125 mm - čierny Obj. kód mm A Príslušenstvo Kaskády ø 160 Kaskády ø 125 ø 125 ø 100 ø 80 ø 60 ø 80/125 ø 60/100 REGOFLEX Obj. kód Doska 665,5 mm 500x500 mm A PP 29

32 Komponenty ø80 PP Priechodka strechou ø tvarovateľný Al. plech,18-44 šikmá rovná Komínová hlavica s krycou doskou na komín (35x35 cm) pre pevné rúrky vrátane spony Obj. kód A Codice/ Obj. kód Farba Typ 8014 čierna A šikmá červená A šikmá 363 čierna A rovná Rúrka ukončovacia ø 80, UV odolná Koncovka na komínové teleso Obj. kód mm PPRS58 Obj. kód 8555 PPSAS8 Koncovka sania čierna ø Koncovka ø 80 - výfuk - nerez kôš Obj. kód ZUAV52 Obj. kód 4754 A Koncovka ø 80 pre komín - iba výduch Obj. kód A PP

33 Odkúrenie ø 100 Komponenty ø100 PP Predĺženie ø 100 Obj. kód mm BB m BB Redukcia ø 80 na ø 100 Obj. kód mm BB Redukcia asymetrická, pre vodorovnú montáž Obj. kód Priemery ø 80/100 M/F BB ø 100/125 M/F BB Vsuvka ø 100 s inšpekčným otvorom kruhovým Predĺženie 1m, UV odolné Obj. kód BN Vystreďovací diel do komína Pouze ohebné PP trubky Obj. kód 7001 BN Pouze pro pevné PP trubky Obj. kód BN Koleno 90 ø 100 s kontrolným otvorom Obj. kód BB Spona do komína, drôt Príslušenstvo Kaskády ø 160 Kaskády ø 125 ø 125 ø 100 ø 80 ø 60 ø 80/125 ø 60/100 REGOFLEX Obj. kód mm BB Obj. kód A PP 31

34 Komponenty ø100 PP Koleno 45 ø 100 Koleno 90 ø 100 Obj. kód 8209 BB Obj. kód 8210 BB Koleno pätné 90 ø 100, vrátane držiaka do komína T-kus ø 100 do komína Obj. kód A Obj. kód mm BB Vrchnák pre odvod kondenzátu pre T-kus ø 100 Držiak do komína pre T-kus Obj. kód 7005 BB Obj. kód 8202 A PP

35 Komponenty ø100 PP Rúrka do steny ø 100- výduch Obj. kód mm BB Komínová hlavica s krycou doskou na komín (35x35 cm) pre pevné rúrky vrátane spony Obj. kód A Komín ø 100 pre výduch priamo na škridlu s otvorom ø 100 mm Obj. kód mm A Príslušenstvo Kaskády ø 160 Kaskády ø 125 ø 125 ø 100 ø 80 ø 60 ø 80/125 ø 60/100 REGOFLEX 100 PP 33

36 Odkúrenie ø 125 PP Komponenty ø125 PP Predĺženie ø 125 Predĺženie 1m, UV odolné Obj. kód mm BB mm BB mm BB Obj. kód BN Koleno 45 ø 125 Koleno 90 ø 125 Obj. kód 9672 BB Obj. kód 9671 BB Redukcia ø 100 na ø 125 Redukcia asymetrická, pre vodorovnú montáž Obj. kód Priemery ø 100/125 M/F BB ø 125/160 M/F BB Obj. kód mm BB PP

37 Komponenty ø125 PP Koleno 90 ø 125 Držiak do komína pre T-kus Spona do komína, drôt Obj. kód BB Obj. kód 8202 A Obj. kód A Komínová hlavica s krycou doskou na komín (35x35 cm) pre pevné rúrky vrátane spony T-kus ø 125 do komína Obj. kód mm BB Vrchnák pre T-kus ø 125 pre odvod kondenzátu Obj. kód BB Koleno 90 ø 125, vrátane držiaka do komína Obj. kód A Príslušenstvo Kaskády ø 160 Kaskády ø 125 ø 125 ø 100 ø 80 ø 60 ø 80/125 ø 60/100 REGOFLEX Obj. kód A PP 35

38 Komponenty pre kaskády ø125 PP Predĺženie ø 125 pre kaskády s odbočkou 45 a s kolenom Vsuvka ø 80/100 pre kaskády, vrátane spätnej klapky Obj. kód 9682 BB Obj. kód mm BB01510 Vrchnák ø 125 pre odvod kondenzátu + zátka Sifón pre kondenzát s guličkou vrátane hadice, rohový Obj. kód BB Obj. kód 9689 B Spätná klapka ø 80 pre kaskády Obj. kód BB Kaskády 125 PP

39 Komponenty pre kaskády ø 160 PP Predĺženie ø 160 Obj. kód mm BB mm BB Predĺženie ø 160 pre kaskády s odbočkou 45, s kolenom Vsuvka ø 80/100 pre kaskády, vrátane spätnej klapky Obj. kód 9682 BB Obj. kód mm BB Príslušenstvo Kaskády ø 160 Kaskády ø 125 ø 125 ø 100 ø 80 ø 60 ø 80/125 ø 60/100 REGOFLEX Kaskády 160 PP 37

40 Komponenty pre kaskády ø160 PP Koleno 45 ø 160 Koleno 90 ø 160 Obj. kód 9674 BB Obj. kód 9673 BB Redukcia ø 125/160 M/F asymetrická, pre vodorovnú montáž Sifón pre kondenzát s guličkou vrátane hadice, rohový Obj. kód BB Obj. kód 9689 B Vrchnák ø 160 pre odvod kondenzátu + zátka Spätná klapka ø 80 pre kaskády Obj. kód BB Obj. kód BB Kaskády 160 PP

41 Príslušenstvo Sifón pre kondenzát s guličkou vrátane hadice Pasta silikónová 250 g Obj. kód 6123 B Dvierka komínové ø 80,100,125 Obj. kód A Filter SCIV-O-RING Obj. kód SCIVTU0250 Príruba ø 100 ku kotlu, zväčšená NYLON samostatná Obj. kód 8459 BB Tesniaci krúžok ø 100 plochý, po d prírubu plastovú Obj. kód GNE10011 Box pre neutralizáciu kondenzátu vrátane náplne Príslušenstvo Kaskády ø 160 Kaskády ø 125 ø 125 ø 100 ø 80 ø 60 ø 80/125 ø 60/100 REGOFLEX Obj. kód neutralizačný filter náhradná náplň Obj. kód samostatný box box vrátane čerpadla Príslušenstvo 39

42 Náhradné diely Redukcia ku komínu 125/80 Redukcia ku komínu 125/100 Obj. kód 4113 A Obj. kód 3137 A Redukcia ku komínu 125/2 80 Obj. kód 3136 A Príslušenstvo

43 Tesniace krúžky Tesniaci krúžok pre ohybné odkúrenie Regoflex Obj. kód Priemer A A A A Tesniaci krúžok 1 brit Obj. kód Priemer Farba Poznámka čierna MGN08014 Tesniaci krúžok 2 brity Obj. kód Priemer Farba Poznámka čierna A pre ohybné ø čierna A pre ohybné ø šedá A pre sanie 60/ čierna A šedá A pre sanie 80/ čierna B pre BB Tesniaci krúžok 2 brity s výstupkami Obj. kód Priemer Farba Poznámka biela A pre sanie 80/125 Tesniaci krúžok 3 brity Obj. kód Priemer Farba Poznámka čierna A čierna A aj pre ohybné ø 80 Príslušenstvo Kaskády ø 160 Kaskády ø 125 ø 125 ø 100 ø 80 ø 60 ø 80/125 ø 60/100 REGOFLEX Tesniaci krúžok 3 brity s výstupkami Obj. kód Priemer Farba Poznámka čierna A čierna A čierna A čierna A Príslušenstvo 41

44 42 60/100

45 Odkúrenie ø 60/100 Príklad inštalácie Zvislé vyústenie, sanie komínom A A A Komín ø 60/100 Priechodka strechou šikmá - Al. plech Príruba ø 60/100 s odbermi a odvodom kondenzátu, otočná, zväčšená Príslušenstvo ø 100 ø 80 ø 80/125 ø 60/100 Vodorovné vyústenie, sanie cez stenu A A Rúrka ø 60/100 do steny - plech, kónická koncovka Koleno ø 60/100, 90, s prírubou 60/100 43

46 Komponenty ø 60/100 Koleno 90 ø 60/100 so zväčšenou prírubou, odberné otvory Koleno 90 ø 60/100 s prírubou, odberné otvory Obj. kód 8222 A Obj. kód 7486 A Koleno 90 ø 60/100 so zväčšenou plastovou prírubou, odberné otvory Koleno 90 ø 60/100 so zväčšenou prírubou a inšpekčným otvorom Obj. kód 8515 A Obj. kód A /100

47 Komponenty ø 60/100 Príruba ø 60/100 s odbermi a odvodom kondenzátu, otočná, zväčšená Príruba ø 60/100 s odbermi a odvodom kondenzátu, zväčšená Obj. kód ,6 mm A Príruba ø 60/100 s odbermi Obj. kód mm A Obj. kód ,6 mm A Príslušenstvo ø 100 ø 80 ø 80/125 ø 60/100 Prechod ku kotlu ø 60/100, 1x manžeta, odbery, odvod kondenzátu, násuvný Obj. kód mm A /100 45

48 Komponenty ø 60/100 Koleno 45 ø 60/100 Koleno 90 ø 60/100, inšpekčný otvor Obj. kód 9092 A Obj. kód 8431 A Koleno 90 ø 60/100 liate Koleno 90 ø 60/100 Obj. kód 2078 A Obj. kód 7478 A Koleno 90 ø 60/100 s manžetou Obj. kód 8517 A /100

49 Komponenty ø 60/100 Predĺženie ø 60/100 Vsuvka ø 60/100 pre odvod kondenzátu, zvislá Obj. kód mm A Obj. kód Materiál mm A Al/plech mm A Al/Al mm A Al/plech mm A Al/Al mm A Al/plech Vsuvka ø 60/100 pre odvod kondenzátu, vodorovná Obj. kód mm A Príslušenstvo ø 100 ø 80 ø 80/125 ø 60/100 Vsuvka ø 60/100 s inšpekčným otvorom Spona ø 100 s manžetou Obj. kód mm A Obj. kód 5911 A /100 47

50 Komponenty ø 60/100 Spojka ø 60/100 Rúrka do steny ø 60/100, kónická koncovka Obj. kód mm A Obj. kód ,5 mm A Priechodka ø 100 vonkajšia Priechodka ø 100 vnútorná Obj. kód 1184 A Obj. kód 1081 A Koncovka ø 100 sanie/výfuk - kónická Obj. kód 3217 Priechodka strechou ø tvarovateľný Al. plech,18-44 šikmá rovná A Codice/ Obj. kód Farba Typ 8014 čierna A šikmá červená A šikmá 363 čierna A rovná 48 60/100

51 Komponenty ø 60/100 Komín, čierny ø 80/125 s redukciou na ø 60/100 Komín ø 60/100 priamo pre škridlu s otvorom, čierny Príslušenstvo ø 100 ø 80 ø 80/125 ø 60/100 Obj. kód mm A Obj. kód mm A /100 49

52 50 60/100

53 Odkúrenie ø 80/125 Príklad inštalácie Zvislé vyústenie, sanie komínom A A A Komín ø 80/125 Priechodka strechou šikmá - Al. plech Príruba ø 60/100 na 80/125 s odvodom kondenzátu a odbermi Príslušenstvo ø 100 ø 80 ø 80/125 ø 60/100 80/125 51

54 Komponenty ø 80/125 Príruba ø 80/125 s odvodom kondenzátu a odbermi Redukcia z ø 60/100 na ø 80/125 Obj. kód mm A Obj. kód mm A Spona s manžetou Obj. kód Průměr 5911 ø 100 A ø 125 A Predĺženie ø 80/125 Vsuvka ø 80/125 s inšpekčným otvorom Obj. kód mm A Obj. kód mm A mm A /125

55 Komponenty ø 80/125 Koleno 45 ø 80/125 Koleno 90 ø 80/125 Obj. kód 6007 A Koleno 90 ø 80/125, inšpekčný otvor Obj. kód 8432 A Obj. kód 5583 A Príslušenstvo ø 100 ø 80 ø 80/125 ø 60/100 Vsuvka ø 80/125 pre odvod kondenzátu, zvislá Vsuvka ø 80/125 pre odvod kondenzátu, vodorovná Obj. kód mm A Obj. kód mm A /125 53

56 Komponenty ø 80/125 Priechodka ø 125 vonkajšia aj vnútorná Komín ø 80/125 čierny Obj. kód 3776 A Obj. kód mm A Komín ø 80/125 protikondenzačný, čierny Obj. kód ,5 mm A Priechodka strechou ø tvarovateľný Al. plech,18-44 šikmá rovná Codice/ Obj. kód Farba Typ 8014 čierna A šikmá červená A šikmá 363 čierna A rovná 54 80/125

57 Odkúrenie ø 80 Príklad inštalácie Zvislé vyústenie, sanie cez stenu A A A A A A A Komín ø 80 - pre výfuk Priechodka strechou šikmá Al. plech Koleno ø 80, 90 Rúrka ø 80, sacia Priechodka vnútorná Priechodka vonkajšia Rozdeľovač ø 80 s odbermi Príslušenstvo ø 100 ø 80 ø 80/125 ø 60/100 Vodorovné vyústenie, sanie cez stenu A A A A Rozdeľovač ø 80 s odbermi Koleno ø 80, 90 Rúrka ø 80 sacia Rúrka ø 80 výduch 80 55

58 Komponenty ø 80 Rozdeľovač ( na manžetu), pripojenie 60/100 bez manžety Rozdeľovač s odbermi (na skrutky) Obj. kód mm A Obj. kód mm A Rozdeľovač s odbermi - DAGAS - zväčšená otočná príruba Obj. kód mm A

59 Komponenty ø 80 Príruba ø 60/100 na výduch ø 80, sanie z miestnosti Predĺženie ø 80 Obj. kód mm A Obj. kód Vsuvka s inšpekčným otvorom ø 80 Príslušenstvo ø 100 ø 80 ø 80/125 ø 60/ mm A mm A Obj. kód mm A mm mm* A A mm A * hr. 1,5 mm Spona do komína Vystreďovací diel do komína - nerez Obj. kód 2189 A Obj. kód 1961 A

60 Komponenty ø 80 Koleno 45 ø 80 Koleno 90 ø 80 Obj. kód 2095 A Obj. kód 2096 A Koleno 90 ø 80 s odberom Koleno 90 ø 80 s inšpekčným otvorom Obj. kód 7304 A Obj. kód 2009 A

61 Komponenty ø 80 T-kus ø 80 s odvodom kondenzátu do komína Držiak do komína pre T-kus Obj. kód 2191 A Vsuvka ø 80 pre odvod kondenzátu, zvislá Obj. kód 8202 A Vsuvka ø 80 pre odvod kondenzátu, vodorovná Príslušenstvo ø 100 ø 80 ø 80/125 ø 60/100 Obj. kód mm A Obj. kód mm A Redukcia z ø 57 na ø 80 (F/F) Spona ø 80 s manžetou - lak Obj. kód mm A Obj. kód 2158 A

62 Komponenty ø 80 Rúrka sacia ø 80 Rúrka výdušná ø 80 Obj. kód mm A Obj. kód mm A mm A mm* A * hr. 1,5 mm Priechodka ø 80 vnútorná Priechodka ø 80 vonkajšia Obj. kód 1020 A Obj. kód 1021 A Koncovka ø 80 pre komín - iba výduch Koncovka ø 80 - výfuk - nerez kôš Obj. kód 8167 A Obj. kód 4754 A

63 Komponenty ø 80 Komín, čierny 2x ø 80, prechod strechou ø 125 Komín 1x ø 80, prechod strechou ø pre výfuk, čierny Komín s krycou doskou na komín Obj. kód mm A Obj. kód mm A Obj. kód mm Doska 500x500 mm A Príslušenstvo ø 100 ø 80 ø 80/125 ø 60/100 Priechodka strechou ø tvarovateľný Al. plech,18-44 šikmá rovná Codice/ Obj. kód Farba Typ 8014 čierna A šikmá červená A šikmá 363 čierna A rovná 80 61

64 Odkúrenie ø 100 Komponenty ø 100 Predĺženie ø 100 Príruba ø 100 ku kotlu s odberom - násuvný systém Obj. kód mm A Obj. kód mm A mm A Tesniaci krúžok ø 100, plochý, pod plastovú prírubu Príruba ø 100 Obj. kód 67 Obj. kód GNE mm A Koleno 90 ø 100 Obj. kód 2088 A

65 Príslušenstvo Sifón pre kondenzát s guličkou vrátane hadice Pasta silikónová 250 g Obj. kód 6123 B Dvierka komínové ø 60,80,100,125 SCIV-O-RING Obj. kód SCIVTU0250 Príruba ø 100 ku kotlu, zväčšená NYLON samostatná Obj. kód 8459 BB Príslušenstvo ø 100 ø 80 ø 80/125 ø 60/100 Tesniaci krúžok ø 100 plochý, pod prírubu plastovú Obj. kód A Obj. kód GNE10011 Filter Obj. kód neutralizačný filter náhradná náplň Príslušenstvo 63

66 Náhradné diely Redukcia ku komínu 125/80 Redukcia ku komínu 125/100 Obj. kód 4113 A Obj. kód 3137 A Redukcia ku komínu 125/2 80 Obj. kód 3136 A Príslušenstvo

67 Tesniace krúžky Tesniaci krúžok pod prírubu Tesniaci krúžok pod prírubu zväčšenú Tesniaci krúžok 2 brity Obj. kód Priemer Farba Poznámka čierna A samolepiaca Obj. kód Priemer Farba Poznámka čierna GNE10019 samolepiaca Obj. kód Priemer Farba Poznámka červená A červená A červená A šedá A pre sanie 60/ šedá A pre sanie 80/125 Príslušenstvo ø 100 ø 80 ø 80/125 ø 60/100 Tesniaci krúžok 3 brity s výstupkami Obj. kód Priemer Farba Poznámka bílá A pre kolená 2095,2096 Príslušenstvo 65

68

69

70

71

72 REGULUS - TECHNIK, s.r.o. Web: v1.6-01/2019

v1.5-01I18 - Odkoureni kotlu - katalog A4_sk.indd

v1.5-01I18 - Odkoureni kotlu - katalog A4_sk.indd System odťahu spalín POLYPROPYLÉN pre kondenzačné kotly HLINÍK pre turbokotly www.regulus.sk OBSAH Flexibilný systém odťahu spalín kondenzačných kotlov Pevný systém odťahu spalín kondenzačných kotlov

Podrobnejšie

WOLF SYSTÉMY ODVODU SPALÍN PLATNOSŤ OD SÚPRAVY DO 100 KW 3 SÚPRAVY DO 100 KW ODPORÚČANÉ PRE KOTOL FGB-(K) PRÍSLUŠENSTVO PRÍVODU VZDU

WOLF SYSTÉMY ODVODU SPALÍN PLATNOSŤ OD SÚPRAVY DO 100 KW 3 SÚPRAVY DO 100 KW ODPORÚČANÉ PRE KOTOL FGB-(K) PRÍSLUŠENSTVO PRÍVODU VZDU SYSTÉMY ODVODU SPALÍN PLATNOSŤ OD 10. 6. 2019 SÚPRAVY DO 100 KW 3 SÚPRAVY DO 100 KW ODPORÚČANÉ PRE KOTOL FGB-(K) 12 PRÍSLUŠENSTVO PRÍVODU VZDUCHU A ODVODU SPALÍN JEDNODUCHÉ A KONCENTRICKÉ DO 100 KW 13

Podrobnejšie

v1.1-09I15 - Trubky a izolace - brozura A4_cz.indd

v1.1-09I15 - Trubky a izolace - brozura A4_cz.indd Rúrky a izolácie Tvarovateľné nerezové rúrky REGULUS-TECHNIK, s.r.o. Strojnícka 7G/14147, 080 01 Prešov Tel.: 051 333 7770, E-mail: obchod@regulus.sk Web: www.regulus.sk RÚRKY PRE ROZVODY PLYNU Nerezové

Podrobnejšie

Anew01_katalog0094

Anew01_katalog0094 DVOJPLÁŠŤOVÝ IZOLOVANÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM Z NEREZOVEJ OCELE Číslo normy Povrchová teplota Tlaková trieda (N, P alebo H) Odolnosť proti kondenzácii (W: mokrá alebo D: suchá prevádzka) Korózny odpor (odolnosť

Podrobnejšie

8100_25.xls

8100_25.xls HERZ - Regulačná súprava Pre vykurovacie telesá a podlahové vykurovanie určené na temperovanie podlahy Technický podklad pre 1 8100 25 Vydanie 1105 Rozmery v mm Závitové pripojenie na rozdeľovači: 6 ks

Podrobnejšie

untitled

untitled TECHNICKÝ CENNÍK Platný od 1. júna 2019 do odvolania alebo nahradenia novým cenníkom G A R A N T O V A N Á rokov Z Á R U K A P R E D Ĺ Ž E N Á Možnosť predĺženej záruky na všetky nové kondenzačné kotly!

Podrobnejšie

Návod na použitie RÚRKY V IZOLÁCII SK verzia 1.2

Návod na použitie RÚRKY V IZOLÁCII SK verzia 1.2 Návod na použitie RÚRKY V IZOLÁCII SK verzia 1.2 OBSAH 1 RÚRKA JEDNODUCHÁ V IZOLÁCII... 3 1.1 T echnický popis... 3 1.2 Skladba celistvého potrubného systému... 3 1.3 Tepelné vlastnosti... 3 1.4 Tepelná

Podrobnejšie

v1.0-10I18 - SP - TC EcoAir 622M - brozura A4_cz.indd

v1.0-10I18 - SP - TC EcoAir 622M - brozura A4_cz.indd Stavebná pripravenosť pre tepelné čerpadlo EcoAir 622M REGULUS-TECHNIK, s.r.o. Strojnícka 7G/14147 080 01 Prešov Tel.: 051 333 7770, E-mail: obchod@regulus.sk Web: www.regulus.sk 2 OBSAH Požiadavky na

Podrobnejšie

Technický podklad pre 6823/6824 Vydanie 0104 Zvláštne vyhotovenia R = R 1/2 G = G 3/4 Stavebné dĺžky sú v mm Vyhradzujeme si právo na zmeny dané techn

Technický podklad pre 6823/6824 Vydanie 0104 Zvláštne vyhotovenia R = R 1/2 G = G 3/4 Stavebné dĺžky sú v mm Vyhradzujeme si právo na zmeny dané techn Technický podklad pre 6823/6824 Vydanie 0104 Zvláštne vyhotovenia R = R 1/2 G = G 3/4 Stavebné dĺžky sú v mm Vyhradzujeme si právo na zmeny dané technickým pokrokom HERZ s.r.o., Šustekova 12, P.O.BOX 8,

Podrobnejšie

Megapress G s SC-Contur Technika vedenia potrubí F4 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené.

Megapress G s SC-Contur Technika vedenia potrubí F4 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené. Megapress G Technika vedenia potrubí F4 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené. Lisovací spojovací systém s lisovanými spojkami z nelegovanej ocele 1.0308 pre

Podrobnejšie

untitled

untitled TECHNICKÝ CENNÍK Platný od 20. mája 2018 do odvolania alebo nahradenia novým cenníkom G A R A N T O V A N Á rokov Z Á R U K A P R E D Ĺ Ž E N Á Možnosť predĺženej záruky na všetky nové kondenzačné kotly!

Podrobnejšie

Megapress S s SC-Contur Technika vedenia potrubí F3 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené.

Megapress S s SC-Contur Technika vedenia potrubí F3 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené. Megapress S Technika vedenia potrubí F3 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené. Lisovací spojovací systém s lisovanými spojkami z nelegovanej ocele 1.0308 pre

Podrobnejšie

GENUS PREMIUM 1.1. Základné informácie Kondenzačný plynový kotol s prietokovým ohrevom TÚV. Základné výhody: Komfort Funkcia AUTO Funkcia KOMFORT Funk

GENUS PREMIUM 1.1. Základné informácie Kondenzačný plynový kotol s prietokovým ohrevom TÚV. Základné výhody: Komfort Funkcia AUTO Funkcia KOMFORT Funk GENUS PREMIUM 1.1. Základné informácie Kondenzačný plynový kotol s prietokovým ohrevom TÚV. Základné výhody: Komfort Funkcia AUTO Funkcia KOMFORT Funkcia automatického odvzdušnenia primárneho okruhu Tichá

Podrobnejšie

Návod na montáž a servis Malá rekuperačná jednotka do potrubného systému HR 100 R SK verzia1.2

Návod na montáž a servis Malá rekuperačná jednotka do potrubného systému HR 100 R SK verzia1.2 Návod na montáž a servis Malá rekuperačná jednotka do potrubného systému HR 100 R SK verzia1.2 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Požiadavky na miesto inštalácie... 4 3.Inštalácia... 4 3.1 Inštalácia jednotky... 4

Podrobnejšie

Cenník Pipelife - Radopress Cenník je platný od Ceny sú uvedené bez DPH 20% obrázok objednávkové číslo Názov merná MOC v balenie jednotka

Cenník Pipelife - Radopress Cenník je platný od Ceny sú uvedené bez DPH 20% obrázok objednávkové číslo Názov merná MOC v balenie jednotka Cenník Pipelife - Radopress Cenník je platný od 20. 5. 2015 Ceny sú uvedené bez DPH 20% RP16x2-200 rúra PEX-AL-PEX 16x2mm/200m, 0,2mm AI m 200 0,86 RP18x2-200 rúra PEX-AL-PEX 18x2mm/200m m 200 1,29 RP20x2-100

Podrobnejšie

Gebo - Katalog SK A5:Gebo - katalog A5 SK.qxd

Gebo - Katalog SK A5:Gebo - katalog A5 SK.qxd Gebo Quick Univerzálne svorné spojky na spájanie oceľových, varných, olovenných a plastových rúr, strmene s navrtávkou a opravné strmene. Základné informácie: Svorné spojky Gebo Quick (rada S 90) umožňujú

Podrobnejšie

28 PODPERY 356 siegmund

28 PODPERY 356 siegmund PODPERY 356 siegmund Strana Multifunkčný upínací stojan modulárny 358 Set podpier 11-dielny / Závitová podpera 360 Dištančná skrutka 362 Upínacie rameno s rýchlo-uzáverom 364 siegmund 357 PODPERY Multifunkčný

Podrobnejšie

DataSheet_NOTUS-S_SK_ indd

DataSheet_NOTUS-S_SK_ indd Distribučné elementy NOTUS-S Štvorhranný regulátor konštantného prietoku vzduchu (CAV) Technická špecifikácia Obsah Popis..................................... 3 Vyhotovenie.......................................

Podrobnejšie

untitled

untitled Možnosť predĺženia záruky so servisnou zmluvou na Jesenná akcia Cenník akciových kotlov a zostáv Vitopend a Vitodens Platný od. augusta do 15. decembra 12 5 rokov! Úvod/Obsah 2/3 Pre obdobie vrcholu kúrenárskej

Podrobnejšie

Profipress S s SC-Contur Technika vedenia potrubí A3 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené.

Profipress S s SC-Contur Technika vedenia potrubí A3 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené. Profipress S Technika vedenia potrubí A3 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené. Lisovací spojovací systém s lisovanými spojmi z medi, červeného u alebo kremíkového

Podrobnejšie

KAT_SK_kap8-vodovodne-a-sanitarne-ventily-cennik2019_ indd

KAT_SK_kap8-vodovodne-a-sanitarne-ventily-cennik2019_ indd Vodovodné a sanitárne ventily 8 Inštalačné zostavy pre všetky typy domových vodomerov Trvale hladký (jemný) chod ventilov vďaka tukovej komore v rukoväti ventilu Unikátne riešenie vonkajšieho mrazuvzdorného

Podrobnejšie

CENNÍK - VinyTec príslušenstvo k fasádam VinyTherm a VinyStone V2107 Profil rohový - nízky - 60/15 mm Plastový rohový profil sa používa ako priznaný n

CENNÍK - VinyTec príslušenstvo k fasádam VinyTherm a VinyStone V2107 Profil rohový - nízky - 60/15 mm Plastový rohový profil sa používa ako priznaný n CENNÍK - VinyTec príslušenstvo k fasádam VinyTherm a VinyStone V2107 Profil rohový - nízky - 60/15 mm Plastový rohový profil sa používa ako priznaný nárožný profil pre dosky VinyTherm. Použitie tohto profilu

Podrobnejšie

untitled

untitled VSTAVANÉ SPOTREBIČE MONTÁŽNE NÁVODY ELEKTRICKÉ RÚRY* pre samostatné rúry: AKZM 654, 660, 662, 663, 756, 762, 764, 775, 838 AKPM 658 AKZ, 561, 562 AKP 137, 138, 244, 288, 449, 459, 460, 461, 462, 472, 671

Podrobnejšie

Cenník výrobkov platný od , ceny sú uvedené s DPH 1

Cenník výrobkov platný od , ceny sú uvedené s DPH 1 Cenník výrobkov platný od 1. 9. 2015, ceny sú uvedené s DPH 1 Obsah Kondenzačné plynové kotly závesné... 3 Zostavy závesných kondenzačných kotlov s externým zásobníkom... 3 Kondenzačné kotly veľkých výkonov...

Podrobnejšie

INS-A-CMS-YAZ SK

INS-A-CMS-YAZ SK KLIMATIZÁCIA - RAD KOMFORT Jednotky - multisplit Inštalačný návod CK DCI SX DCI DLF DCI PNXA DCI XLD DCI Dátum vydania: 08.06.2012 INS-A-CMS-YAZ218-0612-02-SK YAZ2-18 DCI / strana 2 INŠTALÁCIA Minimálny

Podrobnejšie

v1.1-03I17 = Katalog schemat s teplovodnimi krby - A4_cz.indd

v1.1-03I17 = Katalog schemat s teplovodnimi krby - A4_cz.indd Katalóg schém regulátora IR 12 KRB typová schéma zapojenia systémov s teplovodným krbom či kotlom na tuhé palivá Úsporné riešenie pre vaše kúrenie www.regulus.sk Legenda 1 4 5 2 3 12 6 9 10 11 7 8 1. SLNEČNÝ

Podrobnejšie

v1.9-01I17 - Krbove teplovodni vlozky a kamna - brozura A4_sk.indd

v1.9-01I17 - Krbove teplovodni vlozky a kamna - brozura A4_sk.indd Krbové teplovodné vložky a kachle KV 025 W KKV 2S www.regulus.sk Teplovodná krbová vložka KV 025 W Široká, rovná krbová vložka s centrálnym prívodom vzduchu a teplovodným výmenníkom dostupná v štyroch

Podrobnejšie

C01_00_001_E-D

C01_00_001_E-D Nástrčné skrutkové spoje CQ, pre rúry hlavné údaje Všeobecné údaje určené pre polyamidové rúry PQ-PA a hliníkové rúry PQ-AL s vonkajším 12, 15, 18, 22 a 28 mm 3/5.1-1 určené pre polyamidové hadicové vedenia

Podrobnejšie

Technický manuál PRIMASET SNL Okenná sie SNL (profil valcovaný s lemom) s rôznymi typmi zvrtlíkov poskytuje široké možnosti použitia okennej siete. Pr

Technický manuál PRIMASET SNL Okenná sie SNL (profil valcovaný s lemom) s rôznymi typmi zvrtlíkov poskytuje široké možnosti použitia okennej siete. Pr Technický manuál PRIMASET SNL Okenná sie SNL (profil valcovaný s lemom) s rôznymi typmi zvrtlíkov poskytuje široké možnosti použitia okennej siete. Predstavujú ú innú ochranu interiéru proti hmyzu a sú

Podrobnejšie

Prospekt Aquatherm_SK

Prospekt Aquatherm_SK colours of innovation Innovation in Farbe inovácia vo svete farieb state of the pipe 1 AEROFLEX - SK, s. r. o., Galvaniho 10, 821 04 Bratislava, Slovenská republika /sklad-kancelárie-areál BSD/ GSM: +421

Podrobnejšie

v1.7-01I15 - Vetrani s rekuperaci tepla - brozura A4_sk.indd

v1.7-01I15 - Vetrani s rekuperaci tepla - brozura A4_sk.indd Vetranie s rekuperáciou tepla prehľad rekuperačných jednotiek príslušenstva a vzduchotechnického potrubia REGULUS - TECHNIK, s.r.o. Strojnícka 3/A, 080 01 Prešov Tel.: 051/333 70 00, Fax: 051/776 56 67

Podrobnejšie

TechSpec_PZ_SK_ indd

TechSpec_PZ_SK_ indd Protidažďové žalúzie 1 / 13 PZ Protidažďové žalúzie Objednávací kód Hliník (25 mm rám) Hliník ( mm rám) Hliník (s filtrom) Hliník (široké listy) Vyhotovenie Rozmery Príklad objednávacieho kódu: PZ-ZN -

Podrobnejšie

REGOMAT E G 5/4 Návod na inštaláciu a použitie ČERPADLOVÁ SKUPINA REGOMAT E G 5/4 s UPM3 pre vykurovacie systémy REGOMAT E G 5/4 SK

REGOMAT E G 5/4   Návod na inštaláciu a použitie ČERPADLOVÁ SKUPINA REGOMAT E G 5/4 s UPM3 pre vykurovacie systémy REGOMAT E G 5/4 SK REGOMAT E G 5/4 www.regulus.sk Návod na inštaláciu a použitie ČERPADLOVÁ SKUPINA REGOMAT E G 5/4 s UPM3 pre vykurovacie systémy REGOMAT E G 5/4 SK 1. Úvod Čerpadlová termostatická skupina REGOMAT E G 5/4

Podrobnejšie

Odkvapový systém Titánzinkový KRYTINY Medený ODKVAPY FASÁDA Hliníkový PLECHY PARAPETY POLYKARBONÁTY Y Cenník platný od

Odkvapový systém Titánzinkový KRYTINY Medený ODKVAPY FASÁDA Hliníkový PLECHY PARAPETY POLYKARBONÁTY Y Cenník platný od Odkvapový systém Titánzinkový KRYTINY Medený ODKVAPY FASÁDA Hliníkový PLECHY PARAPETY POLYKARBONÁTY Y Cenník platný od 01.05.2019 Medený odkvapový systém Názov produktu MJ Cena bez DPH [ ] Cena s DPH [

Podrobnejšie

A2 Profipress G s SC-Contur Technika vedenia potrubí SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené.

A2 Profipress G s SC-Contur Technika vedenia potrubí SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené. A2 Profipress G Technika vedenia potrubí SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené. Lisovací spojovací systém s lisovanými spojmi z medi, červeného bronzu alebo

Podrobnejšie

D0 Poistkové vložky D0 Poistkové spodky Príslušenstvo pre poistky Poistkové odpínače Technické údaje Nízkonapäťové poistky D0 Energia p

D0 Poistkové vložky D0 Poistkové spodky Príslušenstvo pre poistky Poistkové odpínače Technické údaje Nízkonapäťové poistky D0 Energia p Poistkové vložky Poistkové spodky Príslušenstvo pre poistky Poistkové odpínače 5 7 8 3 Nízkonapäťové poistky Energia pod kontrolou technické údaje na strane 3 Poistkové vložky Poistkové vložky Poistkové

Podrobnejšie

ODSÁVAČE PÁR & PRÍSLUŠENSTVO CENNÍK č. 5 platný od 9. novembra 2018 Ku každému odsávaču pár bude samostatne účtovaný recyklačný poplatok v zmysle Záko

ODSÁVAČE PÁR & PRÍSLUŠENSTVO CENNÍK č. 5 platný od 9. novembra 2018 Ku každému odsávaču pár bude samostatne účtovaný recyklačný poplatok v zmysle Záko ODSÁVAČE PÁR & PRÍSLUŠENSTVO CENNÍK č. 5 platný od 9. novembra 2018 Ku každému odsávaču pár bude samostatne účtovaný recyklačný poplatok v zmysle Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. Napájanie vždy: AC 220-240

Podrobnejšie

INFO_3_2019_SK.indd

INFO_3_2019_SK.indd INFO 3/2019 www.alcaplast.sk PRÉMIOVÁ KVALITA ZA NIŽŠIU CENU NOVINKY Flexi napojenie k WC PREMIUM Dvojité kolienka P155Z, P156Z Výpuste s čistením zhora A392C, A504CKM, A507CKM OBSAH 2 FLEXI NAPOJENIE

Podrobnejšie

Návod na montáž a servis Malá rekuperačná jednotka do potrubného systému HR 100 RS SK verzia 1.2

Návod na montáž a servis Malá rekuperačná jednotka do potrubného systému HR 100 RS SK verzia 1.2 Návod na montáž a servis Malá rekuperačná jednotka do potrubného systému HR 100 RS SK verzia 1.2 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Požiadavky na miesto inštalácie... 4 3. Inštalácia... 4 3.1 Inštalácia jednotky...

Podrobnejšie

Cenník nerezových dielov <Komínové násady ROTOWENT> Platný od Ceny v EUR s DPH Verzia vyhotovenia Kód Ø150 Priemer Ø Hlavica - pozink P

Cenník nerezových dielov <Komínové násady ROTOWENT> Platný od Ceny v EUR s DPH Verzia vyhotovenia Kód Ø150 Priemer Ø Hlavica - pozink P RO...OCOC 34,01 36,99 Hlavica - nerez 4404 RO...OCCH 49,87 56,14 Hlavica - nerez 4301 Podstavec - nerez 4301 RO...CHCH 73,64 88,17 Štvorcový podstavec RO... Hlavica - nerez 4404

Podrobnejšie

Master CT – SK – 2008.cdr

Master CT – SK – 2008.cdr TEPLOVZDUŠNÝ KOTOL NÁVOD NA OBSLUHU MASTER CT-50 TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA MODEL MASTER CT-50 Menovitý tepelný výkon kw 50 Vzduchový výkon m 3 /h 1400 OHRIEVANÝ pri +20 C VZDUCH Statický tlak Nárast teploty

Podrobnejšie

cenik kotlov a príslušenstva

cenik kotlov a príslušenstva CENNÍK KOTLOV (OD 01.01.2012) (ceny v bez DPH) KRUK Oceľový kotol s horným spaľovaním a ručným prikladaním na uhlie, drevo. Výkony 18, 25 a 34 kw Štandardne je dodávaný s vodným roštom, keramickými policami,

Podrobnejšie

A REPO s.r.o. MALOOBCHODNÝ CENNÍK AREPO s.r.o.: Štverník 834/2, Brezová pod Bradlom Slovensko Tel: IČ

A REPO s.r.o. MALOOBCHODNÝ CENNÍK AREPO s.r.o.: Štverník 834/2, Brezová pod Bradlom Slovensko Tel: IČ MLOOBCHODNÝ CENNÍK : Štverník 834/2, 906 13 Brezová pod Bradlom Slovensko Tel: 00421 34 62 42 861 E-mail: arepo@arepo.sk IČO: 31 407 84 IČ DPH: SK2020308939 Web: www.arepo.sk Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom

Podrobnejšie

Viega Advantix Vario: prvý sprchový žľab na mieru.

Viega Advantix Vario: prvý sprchový žľab na mieru. Viega Advantix Vario: prvý sprchový žľab na mieru. 0 10 20 30 Viega Advantix Vario. Možnosť skrátenia na mieru. Flexibilita bez hraníc. Skôr alebo neskôr overený úspech Viega Advantix Vario je prvým sprchovým

Podrobnejšie

cenník 2019 ADP.indd

cenník 2019 ADP.indd 42 Stenové / potrubné mriežky a difúzory NOVA-C Oceľová výustka do kruhového potrubia Nova-C-1-V Nova-CCA-1-V séria Nova Nova-C-1-H Nova-C-2-H Objednávací kód - ZN Nova-CCA-1-H Nova-C-2-V Nova-CCA-2-H

Podrobnejšie

cenník 2019 ADP.indd

cenník 2019 ADP.indd 48 Stenové / potrubné mriežky a difúzory NOVA-L Hliníková mriežka s pevnými lamelami séria Nova Nova-L Objednávací kód - jednoradová Nova-L Nova-LV Objednávací kód - dvojradová NOVA-L skrutkami pružinami

Podrobnejšie

HERZ VUA

HERZ VUA Vydanie 0104 Stavebné dĺžky sú v mm 1 7783 41 1/2 Priamy, pre dvojrúrkové sústavy, ponorná rúrka l = 150, = 11 mm 1 7783 51 1/2 Priamy, pre dvojrúrkové sústavy, ponorná rúrka l = 290, = 11 mm 1 7784 41

Podrobnejšie

keramika kombiklozet so šikmým odpadom Číslo výrobku Popis výrobku Napúšťanie Splach. mech. súčasťou Odpad Inštalačná súprava súčasťou Cena biela Cena

keramika kombiklozet so šikmým odpadom Číslo výrobku Popis výrobku Napúšťanie Splach. mech. súčasťou Odpad Inštalačná súprava súčasťou Cena biela Cena kombiklozet so šikmým odpadom 8.2261.4..241.1 kombiklozet 144,83 173,77 8.2261.4..242.1 kombiklozet 144,83 173,77 kovové príchytky kombiklozet s vodorovným odpadom 8.2261.6..241.1 kombiklozet 144,83 173,77

Podrobnejšie

Cenník Terasové systémy Twinson Terrace Č. profilu Obrázok Popis Dĺžka / obsah balenia Farba Cena v EUR s DPH Merná jednotka ceny 9555 Terasová doska,

Cenník Terasové systémy Twinson Terrace Č. profilu Obrázok Popis Dĺžka / obsah balenia Farba Cena v EUR s DPH Merná jednotka ceny 9555 Terasová doska, Cenník Terrace 9555 Terasová doska, 140 / 28 mm 4,5 m / 1 ks 503, 504, 522 502, 509, 510 9,50 9,50 bm bm 9486 PVC spona P9528 + skrutka P9546 85 x spona + 100 x skrutka 57,60 balenie 9512 Počiatočná a

Podrobnejšie

Cenník ND 2019-bez príslušenstva

Cenník ND 2019-bez príslušenstva KOAXIÁLNY SYSTÉM ODVODU SPALÍN A 1005 018 Koleno súosé D60/100-90 O PROMETEUS PLUS REGULUS 23,90 A 1001 042 Koleno súosé D60/100-90 O s prírubou PROMETEUS PLUS REGULUS 28,68 473TP Príruba D60/100 PROMETEUS

Podrobnejšie

Nepožiarne revízne dvierka 2009-aktuál.xls

Nepožiarne revízne dvierka 2009-aktuál.xls Riegelhof & Gärtner - cenník platný od 07/2013 Revízne dvierka AluNova pre montáž na stenu a strop (nepôchodzné) skryté západkové uzávery Vstavaná impregnovaná sadrokartónová doska GKBI 12,5 resp. 2 x

Podrobnejšie

Catalog

Catalog 1 Traktory Zetor - Zetor Utilix - Zetor Utilix HT 45 Filter riadenia 93-1154 Cena s DPH: 4,80 Traktory Zetor - Zetor Utilix - Zetor Utilix HT 55 Filter riadenia 93-1154 Cena s DPH: 4,80 2 Traktory Zetor

Podrobnejšie

SK Prípravné práce na montáž Elektrické pripojenie Tepelné čerpadlo Wolf BWL-1S(B) 05,07,10,14,16 Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7,

SK Prípravné práce na montáž Elektrické pripojenie Tepelné čerpadlo Wolf BWL-1S(B) 05,07,10,14,16 Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, SK Prípravné práce na montáž Elektrické pripojenie Tepelné čerpadlo Wolf BWL-1S(B) 0,07,10,14,16 Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, 81 04 Bratislava, tel. +41 480 080, info@wolfsr.sk, www.wolfsr.sk

Podrobnejšie

PONUKOVÝ KATALÓG 2014 VIADRUS KLIMOSZ vykurovacia technika

PONUKOVÝ KATALÓG 2014 VIADRUS KLIMOSZ vykurovacia technika PONUKOVÝ KATALÓG 2014 VIADRUS vykurovacia technika KOTLY NA PELETY S DODATOČNOU DUO PELLETS 15150Kw (KDP) oceľový kotol s automatickým horákom na pelety. Možnosť objednať kotol s vodným roštom dodatočného

Podrobnejšie

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY ZSŠ Ivánka pri Dunaji, oprava objektovej kanalizácie JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: IČO: IČO DPH: Zhotoviteľ:

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY ZSŠ Ivánka pri Dunaji, oprava objektovej kanalizácie JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: IČO: IČO DPH: Zhotoviteľ: Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: KS: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného listu Cena bez DPH DPH

Podrobnejšie

AQ

AQ PONORNÉ ČERPADLÁ AQUANAUT 74 PRIEMERY VRTOV OD ø 80 mm Ponorné článkové čerpadlá série AQUANAUT 74 B sú vyrobené z mosadzných odliatkov, z antikorových súčiastok, prevádzače a obežné kolesá sú z oteruvzdorných

Podrobnejšie

sk-q-cenik2016-web

sk-q-cenik2016-web CENÍK 2016 ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY KONDENZAČNÉ KOTLY Odporúčané ceny pre konečného spotrebiteľa, platné od 1. 3. 2016 ENERGETICKÉ ŠTÍTKY A EKODESIGN Od 26. 9. 2015 nadobúda platnosť smernica ES o ekodesignu

Podrobnejšie

TEN-A-CMS-YAZ SK

TEN-A-CMS-YAZ SK KLIMATIZÁCIA - RAD KOMFORT Jednotky - multisplit Technický návod CK DCI SX DCI DLF DCI PNXA DCI XLD DCI Vonkajšie jednotky Chladiaci výkon (W) Vykurovací výkon (W) 5000 (1200-6400) 6000 (1000-6800) Dátum

Podrobnejšie

PREPRAVNÁ TECHNIKA PLASTICKÝCH HMÔT PREPRAVNÁ TECHNIKA PLASTICKÝCH HMÔT

PREPRAVNÁ TECHNIKA PLASTICKÝCH HMÔT PREPRAVNÁ TECHNIKA PLASTICKÝCH HMÔT PREPRAVNÁ TECHNIKA PLASTICKÝCH HMÔT PREPRAVNÁ TECHNIKA PLASTICKÝCH HMÔT OBSAH POZNÁMKY Oblúk 90 s predĺženými stranami, nerez... 4 T-kus, nerez... 5 Odbočka 30, nerez... 5 Nerezové rúry kruhové... 5 Rohový

Podrobnejšie

_BDA_Dunstabzugshaube_Klarstein.indd

_BDA_Dunstabzugshaube_Klarstein.indd Digestor 10031680 10032292 10032293 10032294 Vážený zákazník, Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na

Podrobnejšie

Hadice na ochranu káblov a teplom zmrštiteľné bužírky moss-express.sk

Hadice na ochranu káblov a teplom zmrštiteľné bužírky moss-express.sk Hadice na ochranu káblov a teplom zmrštiteľné bužírky moss-express.sk Teplom zmrštiteľné bužírky 2: - kotúče SR 79 Zosieťovaný polyolefín Tepelná odolnosť: - C až +2 C Samozhášacie Veľmi pružné Univerzálne

Podrobnejšie

cenník HOXTER 2015/2016 Cenník platný od: 08/2015 Právo na zmeny vyhradené. dm studio s.r.o. Vajnorská 89, Bratislava IČO: ; IČ DPH: SK

cenník HOXTER 2015/2016 Cenník platný od: 08/2015 Právo na zmeny vyhradené. dm studio s.r.o. Vajnorská 89, Bratislava IČO: ; IČ DPH: SK cenník HOXTER 2015/2016 Cenník platný od: 08/2015 Právo na zmeny vyhradené. dm studio s.r.o. Vajnorská 89, 831 04 Bratislava IČO: 46306854; IČ DPH: SK2023322532 0904 750 350 / 0908 485 454 www.dmstudio.sk

Podrobnejšie

STAVEBNÉ PROFILY MODERNÝCH STAVIEB KATALÓG 2019 MARCUS TRADE, s.r.o. Oravský Podzámok Oravský Podzámok

STAVEBNÉ PROFILY MODERNÝCH STAVIEB KATALÓG 2019 MARCUS TRADE, s.r.o. Oravský Podzámok Oravský Podzámok STAVEBNÉ PROFILY MODERNÝCH STAVIEB KATALÓG 2019 MARCUS TRADE, s.r.o. Oravský Podzámok 132 027 41 Oravský Podzámok info@marcustrade.sk marek.pjencak@marcustrade.sk Tel.: +421 43 238 82 82 www.marcus.sk

Podrobnejšie

Kód: Stavba: 012/2017 ZS L. NOVOMESKÉHO, KOŠICE SÚHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: KS: Miesto: Košice Dátum: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Projektant: Sp

Kód: Stavba: 012/2017 ZS L. NOVOMESKÉHO, KOŠICE SÚHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: KS: Miesto: Košice Dátum: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Projektant: Sp Kód: 012/2017 SÚHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: KS: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného listu Cena bez DPH DPH základná 2% z znížená 2%

Podrobnejšie

untitled

untitled Valcové poistkové vložky Technické údaje Poistkové odpínače, poistkové vložky Energia pod kontrolou 87 Výhody poistkových odpínačov PF + N v jednom module Dvojitá pripojovacia svorka Nová metóda montáže

Podrobnejšie

Katalóg Riešenie pre profesionálov!

Katalóg Riešenie pre profesionálov! Katalóg Riešenie pre profesionálov! Obsah Kompletný sortiment Strana 3 Strana 12 Kompresné kovanie: Gebo uick univerzálne svorné spojky, sú dostupné pre oceľové rúry od 19,7 mm do 63,5 mm priemeru, pre

Podrobnejšie

D-filters_de

D-filters_de Filtre LF/LFMA/LFMB/LFX/LFMBA, rad D Filtre LF/LFMA/LFMB/LFX/LFMBA, rad D, kov prehľad dodávok jednotiek úpravy vzduchu radu D, kov typ veľkosť pneumatický prípoj rozsah regulovaného tlaku [bar] jemnosť

Podrobnejšie

Obchodný cenník výrobkov

Obchodný cenník výrobkov enník výrobkov značky Kráľovská 796/43 927 01 Šaľa Platnosť: Od 01.04.2019 Plynové vykurovaie telesá Plynové ohrievače vody Plynové krby omáa vinotéka Klimatizačné jednotky 1.1. Plynové kahle rady Gamat,

Podrobnejšie

S NAMI VÁS PRÁCA BUDE BAVIŤ SLEDUJTE S NAMI MS V HOKEJI SLOVENSKO 2019 ROZPIS ZÁPASOV VO VNÚTRI JARNÁ AKCIA PRE INŠTALATÉROV MAREC - JÚN 2019

S NAMI VÁS PRÁCA BUDE BAVIŤ SLEDUJTE S NAMI MS V HOKEJI SLOVENSKO 2019 ROZPIS ZÁPASOV VO VNÚTRI JARNÁ AKCIA PRE INŠTALATÉROV MAREC - JÚN 2019 S NAMI VÁS PRÁCA BUDE BAVIŤ SLEDUJTE S NAMI MS V HOKEJI SLOVENSKO 2019 ROZPIS ZÁPASOV VO VNÚTRI JARNÁ AKCIA PRE INŠTALATÉROV MAREC - JÚN 2019 POJAZDNÝ BOX NA NÁRADIE A VŠETKO MÁ SVOJE MIESTO ZNAČKOVÉ OBLEČENIE

Podrobnejšie

STAVEBNICOVÝ ROZDEĽOVAČ S TERMOSTATICKÝM VENTILOM R53VM-VT

STAVEBNICOVÝ ROZDEĽOVAČ S TERMOSTATICKÝM VENTILOM R53VM-VT STAVEBNICOVÝ ROZDEĽOVAČ S TERMOSTATICKÝM VENTILOM R53VM-VT OBSAH 1. POUŽITIE 1. CHARAKTERISTIKA 2. TECHNICKÉ ÚDAJE 2. ROZMERY 3. MONTÁŽ 4. TLAKOVÁ STRATA JÚN 2008 0124SK ISO 9001: 2000 0006/5 IT-3995 R53VM-VT

Podrobnejšie

Rotax EVO pokyny na prestavbu

Rotax EVO pokyny na prestavbu POKYNY PRE MODERNIZÁCIU EVO Vážený zákazník, nasledujúci návod popisuje modernizáciu so systémom zapaľovania DENSO na systém DELLORTO a tiež modernizáciu z pneumaticky na elektronicky časovaný výfukový

Podrobnejšie

untitled

untitled Plynový kondenzačný kotol 0 010 005 423-001 Návod na inštaláciu a údržbu určený pre odborného pracovníka Logamax plus GB192 it so zásobníkom s vrstvovým plnením 6720861825 (2016/07) SK Pred začiatkom inštalácie

Podrobnejšie

CENNÍK č. 2 platný od 15. marca 2019 ODSÁVAČE PÁR, ĎALŠIE SPOTREBIČE A OSTATNÉ PRÍSLUŠENSTVO URGELA, spol. s r.o. výhradný dovozca pre SR a ČR SHOWROO

CENNÍK č. 2 platný od 15. marca 2019 ODSÁVAČE PÁR, ĎALŠIE SPOTREBIČE A OSTATNÉ PRÍSLUŠENSTVO URGELA, spol. s r.o. výhradný dovozca pre SR a ČR SHOWROO CENNÍK č. 2 platný od 15. marca 2019 ODSÁVAČE PÁR, ĎALŠIE SPOTREBIČE A OSTATNÉ PRÍSLUŠENSTVO URGELA, spol. s r.o. výhradný dovozca pre SR a ČR SHOWROOM Kuzmányho 14, Zvolen dusan@urgela.sk +421 911 551

Podrobnejšie

Kód: Stavba: BSK8-39 SÚHRNNÝ LIST STAVBY Športové gymnázium Ostredkova ul. Bratislava - oprava strechy JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávat

Kód: Stavba: BSK8-39 SÚHRNNÝ LIST STAVBY Športové gymnázium Ostredkova ul. Bratislava - oprava strechy JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávat Kód: BSK8-39 SÚHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: KS: Miesto: Dátum: 20. 9. 2018 Objednávateľ: Zhotoviteľ: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo

Podrobnejšie

AQ

AQ PONORNÉ ČERPADLÁ AQUANAUT PRIEMERY VRTOV OD ø mm Ponorné článkové čerpadlá série AQUANAUT sú vyrobené z mosadzných odliatkov, z antikorových súčiastok, prevádzače a obežné kolesá sú z oteruvzdorných plastov.

Podrobnejšie

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnej haly PE plast Vikartovce JKSO: KS: Miesto: V

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnej haly PE plast Vikartovce JKSO: KS: Miesto: V ód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 201816 Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnej haly PE plast Vikartovce JSO: S: Miesto: Vikartovce Dátum: Objednávateľ: Obec Vikartovce Zhotoviteľ: Projektant:

Podrobnejšie

CENNÍK 2019 Oceľové dymovody 2 mm Maloobchodný cenník ceny s DPH, platí od názov tovaru cena za 1ks Rúra oceľová pevná DN 120 0,25m 10,10 Rúr

CENNÍK 2019 Oceľové dymovody 2 mm Maloobchodný cenník ceny s DPH, platí od názov tovaru cena za 1ks Rúra oceľová pevná DN 120 0,25m 10,10 Rúr Oceľové dymovody 2 mm cena za 1ks Rúra oceľová pevná DN 120 0,25m 10,10 Rúra oceľová pevná DN 120 0,5m 13,80 Rúra oceľová pevná DN 120 1,0m 19,50 Teleskop DN 150 0,2m 18,00 Rúra oceľová pevná DN 150 0,25m

Podrobnejšie

WOLF CENNÍK ZOSTÁV 2019 KONDENZAČNÉ KOTLY, SOLÁRNE SYSTÉMY PLATNOSŤ OD m 3 /h

WOLF CENNÍK ZOSTÁV 2019 KONDENZAČNÉ KOTLY, SOLÁRNE SYSTÉMY PLATNOSŤ OD m 3 /h WOLF CENNÍK ZOSTÁV 2019 KONDENZAČNÉ KOTLY, SOLÁRNE SYSTÉMY PLATNOSŤ OD 10. 6. 2019 30m 3 /h OVLÁDAJTE ZARIADENIA WOLF JEDNODUCHO A ODKIAĽKOĽVEK. NASTAVTE SI OPTIMÁLNE VNÚTORNÉ PROSTREDIE POMOCOU APLIKÁCIE

Podrobnejšie

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: Rekonštrukcia budovy - materská škôlka Grun JKSO: KS: Miesto: Osada Grun, Nálepkovo Dátum: Objednávateľ: Obec

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: Rekonštrukcia budovy - materská škôlka Grun JKSO: KS: Miesto: Osada Grun, Nálepkovo Dátum: Objednávateľ: Obec REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: 190506 JKSO: KS: Miesto: Osada Grun, Nálepkovo Dátum: Objednávateľ: Obec Nálepkovo Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Podrobnejšie

TKANINOVÉ KOMPENZÁTORY - KLAPKY KVALITNÉ VYHOTOVENIE

TKANINOVÉ KOMPENZÁTORY - KLAPKY KVALITNÉ VYHOTOVENIE TKANINOVÉ KOMPENZÁTORY - KLAPKY KVALITNÉ VYHOTOVENIE Tkaninové kompenzátory majú mnohoraké využitie. Na obrázku kompletovanie kompenzátora na spalinovod: typ R250-IV. TKANINOVÉ KOMPENZÁTORY KUSOVÁ A SÉRIOVÁ

Podrobnejšie

VN 22 kV SAMOSTATNE IZOLOVANÉ VODIČE

VN 22 kV SAMOSTATNE IZOLOVANÉ VODIČE Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, www.ssd.sk Technický štandard: Spojovací materiál žiarovo zinkovaný, nerezový a mosadzný Vypracovali: Ing. Peter Slota Ing. Peter

Podrobnejšie

TP_TSS_V_072011

TP_TSS_V_072011 Technický list Zásobník teplej pitnej vody TSS Zásobník teplej pitnej vody TSS strana 3 z 7 OBSAH 1. Technické údaje a vlastnosti 4 2. Objednávkové čísla 4 3. Popis pripojovacích otvorov v zásobníku 5

Podrobnejšie

AKUMULAČNÉ NÁDRŽE PS K+ Návod na inštaláciu a použitie AKUMULAČNÉ NÁDRŽE PS 400 K+, PS 500 K+, PS 600 K+, PS 700 K+, PS 900 K+ a PS 110

AKUMULAČNÉ NÁDRŽE PS K+ Návod na inštaláciu a použitie AKUMULAČNÉ NÁDRŽE PS 400 K+, PS 500 K+, PS 600 K+, PS 700 K+, PS 900 K+ a PS 110 www.regulus.sk AKUMULAČNÉ NÁDRŽE PS K+ Návod na inštaláciu a použitie AKUMULAČNÉ NÁDRŽE PS 400 K+, PS 500 K+, PS 600 K+, PS 700 K+, PS 900 K+ a PS 1100 K+ SK AKUMULAČNÉ NÁDRŽE PS K+ OBSAH 1 Popis zariadenia...

Podrobnejšie

TechSpec_S-SA2_S-SA2L_SK_ indd

TechSpec_S-SA2_S-SA2L_SK_ indd Produkty požiarnej ochrany S-SA2 & S-SA2L Dymové klapky - AA Multi Technická špecifikácia Obsah Popis.............................. Vyhotovenie.......................... 4 Požiarna odolnosť.......................

Podrobnejšie

AKYVER ®

AKYVER ® AKYVER PANEL 40MM, 8W TITAN Tatraplast, s.r.o. Lisková 768, 034 81 Lisková Email: info@titan-tatraplast.sk, www.titan-tatraplast.sk Mobil: +421 915 983 968, Tel/ Fax: 044-4351 645 Váš partner! Copyright

Podrobnejšie

KL.indd

KL.indd Kl dn 50 500 (2 20 ) pn 10/ (lass 150) UzaTváRaIe KlapKy medziprírubové podľa normy N 593 tlakovo liate alumíniové teleso bez prírub (wafer) s oválnymi otvormi pre pripojenie medzi príruby predĺžený krk

Podrobnejšie

SK_IEM_IA.pdf

SK_IEM_IA.pdf IEM 6 720 612 399-00.1O de Installationsanleitung 2 it Istruzioni di installazione 8 nl Installatiehandleiding 14 fr Notice d'installation 20 sk Návod na inštaláciu 26 cs Návod k instalaci 32 pl Instrukcja

Podrobnejšie

NPQP_de

NPQP_de hlavné údaje Použitie Jednoduchý výber správneho spoja. Nástrčné prípojky Quick Star ponúkajú bezpečné riešenie pre akýkoľvek spoj. Komfortné systémové nástrčné spojovacie prvky ponúkajú viac ako 1000

Podrobnejšie

DecoScene LED BBP623 |

DecoScene LED BBP623 | Lighting DecoScene LED čaro prichádzajúce zospodu Pre mnohých dizajnérov je ideálne také svietidlo, ktoré nevidno či už osvetľuje architektonický prvok alebo vytvára akcentačné efekty. Takúto požiadavku

Podrobnejšie

KONDENZAČNÉ KOTLY VICTRIX OMNIA Závesný kombinovaný kondenzačný kotol

KONDENZAČNÉ KOTLY VICTRIX OMNIA Závesný kombinovaný kondenzačný kotol KONDENZČNÉ KOTLY VICTRIX OMNI Závesný kombinovaný kondenzačný kotol ZMERNIE VICTRIX OMNI Nový kotol s pripojením typu DIN, ideálny na výmenu starých kotlov V Európe sa milióny kotlov približujú k času

Podrobnejšie

Údajový list Vyvažovacie guľové ventily JIP BaBV (PN25) Popis BaBV WW BaBV FF Vyvažovacie guľové ventily Danfoss BaBV boli špecificky vyvinuté pre apl

Údajový list Vyvažovacie guľové ventily JIP BaBV (PN25) Popis BaBV WW BaBV FF Vyvažovacie guľové ventily Danfoss BaBV boli špecificky vyvinuté pre apl Vyvažovacie guľové ventily JIP BaBV (PN25) Popis BaBV WW BaBV FF Vyvažovacie guľové ventily Danfoss BaBV boli špecificky vyvinuté pre aplikácie centrálneho zásobovania teplom. Táto špecifikácia zahŕňa

Podrobnejšie

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: M521 Materská škola Kolysočka - Kolíska JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: Občianske združenie Kolysočk

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: M521 Materská škola Kolysočka - Kolíska JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: Občianske združenie Kolysočk REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: JKSO: KS: Miesto: Dátum: 6.6.2019 Objednávateľ: Občianske združenie Kolysočka - Kolíska Zhotoviteľ: Projektant: Ing. arch. Radoslav Seman Spracovateľ: Poznámka: Cena bez DPH DPH

Podrobnejšie

PÁNTY PRE VITRÍNY POSÚVNE SETY PRE VITRÍNY DRŽIAKY SKLENENÝCH POLÍC 2014 MODRÝ

PÁNTY PRE VITRÍNY POSÚVNE SETY PRE VITRÍNY DRŽIAKY SKLENENÝCH POLÍC 2014 MODRÝ PÁNTY PR VITRÍNY POSÚVN STY PR VITRÍNY DRŽIAKY SKLNNÝCH POLÍC 2014 MODRÝ C B Gc Ge POVRCHOVÉ ÚPRAVY Strieborná prášková farba Strieborný eloxovaný hliník M Brúsená nerez Biela prášková farba f Imitácia

Podrobnejšie

Dental-BMS_sk.pub

Dental-BMS_sk.pub gke Steri-Record systém kontroly šarží (BMS)* pre parné sterilizačné procesy používané v dentálnej oblasti Jedinečný princíp Za sebou nasledujúce dutiny rôznej dĺžky a objemu simulujú vlastnosti typické

Podrobnejšie

8501-Broschuere_SK.indd

8501-Broschuere_SK.indd SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA OD FIRMY SCHÜTZ Systémové riešenia pre dnešok aj zajtrajšok! Moderné podlahové vykurovanie od firmy SCHÜTZ Základňa, na ktorej sa dá žiť. Trend vykurovania súkromých a verejných

Podrobnejšie

Stacionárne kondenzačné kotly Prečo Vaillant? Pretože vysoká efektívnosť a ekológia nie je len módny trend. ecocompact VSC aurocompact VSC S ecovit pl

Stacionárne kondenzačné kotly Prečo Vaillant? Pretože vysoká efektívnosť a ekológia nie je len módny trend. ecocompact VSC aurocompact VSC S ecovit pl Stacionárne kondenzačné kotly Prečo Vaillant? Pretože vysoká efektívnosť a ekológia nie je len módny trend. ecocompact VSC aurocompact VSC S ecovit plus Vaillant Group Slovakia, s.r.o. Pplk. Pľjušťa 4,

Podrobnejšie

Obj.č Posuvné meradlo - štandardné vyhotovenie s plochým hĺbkomerom - rozsah 0-150mm/0.05mm 1/128 - polírované - INOX - s momentovou brzdou -

Obj.č Posuvné meradlo - štandardné vyhotovenie s plochým hĺbkomerom - rozsah 0-150mm/0.05mm 1/128 - polírované - INOX - s momentovou brzdou - Obj.č.1866101 Posuvné meradlo - štandardné vyhotovenie s plochým hĺbkomerom - rozsah 0-150mm/0.05mm 1/128 - polírované - INOX - s momentovou brzdou - tabuľka závitova na druhej strane - v koženom púzdre

Podrobnejšie