Microsoft Word - B MSWORD

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Microsoft Word - B MSWORD"

Prepis

1 EURÓPY PARLAMENT Dokument na schôdzu B8-0220/2014 NÁVRH UZNESENIA predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku o humanitárnej situácii v Južnom Sudáne (2014/2922(RSP)) Linda McAvan, Norbert Neuser, Arne Lietz, Enrique Guerrero Salom, Vincent Peillon, Marlene Mizzi, Michela Giuffrida, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Doru-Claudian Frunzulică v mene skupiny S&D RE\ doc PE v01-00 Zjednotení v rozmanitosti

2 B8-0220/2014 Uznesenie Európskeho parlamentu o humanitárnej situácii v Južnom Sudáne (2014/2922(RSP)) Európsky parlament, so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Južnom Sudáne, najmä na uznesenie z 10. decembra 2013 o úsilí medzinárodného spoločenstva v oblasti rozvoja a budovania štátu v Južnom Sudáne 1 a uznesenie zo 16. januára 2014 o situácii v Južnom Sudáne 2, so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Catherine Ashtonovej z 23. januára 2014 a z 10. mája 2014 o situácii v Južnom Sudáne, so zreteľom na vyhlásenie hovorcu PK/VP z 28. augusta 2014 o situácii v Južnom Sudáne, so zreteľom na vyhlásenie Rady z 10. júla 2014 o južnom Sudáne, so zreteľom na závery Rady z 20. januára 2014 a 17. marca 2014 o Južnom Sudáne, so zreteľom na vyhlásenie komisárky pre medzinárodnú spoluprácu, humanitárnu pomoc a krízové opatrenia Kristaliny Georgievovej z 25. septembra 2014, so zreteľom na vyhlásenie generálneho tajomníka OSN Ban-Ki-moona z 30. októbra 2014, so zreteľom na vyhlásenie Medzivládneho úradu pre rozvoj (IGAD) z 20. októbra 2014, so zreteľom na plán pre Sudán a Južný Sudán stanovený v komuniké Mierovej rady Africkej únie a Bezpečnostnej rady z 24. apríla 2012, ktorý EÚ plne podporuje, so zreteľom na revidovanú Dohodu z Cotonou, so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov, so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, A. keďže politický konflikt sa začal potom, ako prezident krajiny Salva Kiir obvinil svojho prepusteného viceprezidenta Rieka Machara z prípravy štátneho prevratu proti nemu; keďže Riek Machar poprel pokus o prevrat; B. keďže podľa odhadov OSN počas bojov trvajúcich mesiace zomrelo viac než ľudí a keďže bolo hlásených množstvo mimoriadne krutých činov a etnického násilia až 1 Prijaté texty P7_TA(2013) Prijaté texty P7_TA(2014)0042. PE v /7 RE\ doc

3 na úrovni vojnových zločinov; C. keďže Južný Sudán je svetovo najmladší a najkrehkejší štát a je na druhom mieste v konečnom zozname Európskej komisie týkajúcom sa humanitárneho globálneho zabezpečenia a krízového hodnotenia; D. keďže strany konfliktu v Južnom Sudáne začali 7. januára 2014 rokovania v Addis Abebe pod záštitou úradu IGAD; E. keďže dohoda o prímerí bola podpísaná 23. januára 2014 a opätovne potvrdená 9. mája 2014, naďalej sa však porušuje bez vykonania akýchkoľvek represívnych opatrení; F. keďže mierové rozhovory priniesli len malý pokrok, pokiaľ ide o hľadanie trvalého riešenia, a keďže koordinátor humanitárnej pomoci OSN uviedol, že šance na dosiahnutie udržateľného mieru na politickej úrovni a na úrovni komunít nie sú dobré; G. keďže boje medzi silami prezidenta Kiira a rebelov verných Riekovi Macharovi sa po skončení obdobia dažďov už obnovili a v období sucha sa pravdepodobne zvýšia, ak sa nenájde politické riešenie; H. keďže táto humanitárna kríza nesie v sebe riziko, že zasiahne oveľa širší región v oblasti, ktorá je už aj tak ohrozená nestabilitou, pričom sudánske povstalecké skupiny a ugandské vojenské jednotky sa už zúčastňujú na bojoch; I. keďže podľa osobitnej zástupkyne generálneho tajomníka OSN Zainab Banguraovej pre oblasť sexuálneho násilia v konfliktoch viedol konflikt k šokujúcemu sexuálnemu násiliu alarmujúceho rozsahu; keďže sa stále šíria nepotvrdené správy o nábore detských vojakov v Južnom Sudáne; J. keďže, že OSN vyhlásila krízu v Južnom Sudáne za 3. stupeň núdzového stavu najvyšší stupeň humanitárnej krízy; K. keďže od začiatku tohto roka sa v rámci humanitárnej pomoci pomohlo v Južnom Sudáne 3,5 mil. ľudí; keďže vďaka spojeniu miestnych mechanizmov riešenia situácie a medzinárodnej humanitárnej pomoci sa podarilo zabrániť hladomoru; L. keďže odhadom 3,8 mil. ľudí z Južného Sudánu potrebuje humanitárnu pomoc, 1,4 mil. ľudí bolo vnútorne presídlených a viac ako ľudí hľadá útočisko v susedných krajinách; M. keďže najnaliehavejšími humanitárnymi potrebami sú jedlo, čistá voda, zdravotná starostlivosť, prístrešie, hygienické zariadenia, hygiena, reakcia na epidémie (napríklad choleru) a ochrana; keďže je potrebná zvýšená psychosociálna podpora pre obete sexuálneho násilia; N. keďže vyhliadky na rok 2015 týkajúce sa potravinovej bezpečnosti sú pre krajinu bezútešné, pretože ak sa boje obnovia, 2,5 mil. ľudí bude podľa odhadov čeliť nedostatku potravín na úrovni krízy a núdze; RE\ doc 3/7 PE v01-00

4 O. keďže prístupu k ľuďom v núdzi aj naďalej bránia ozbrojené konflikty a násilie, ktoré sú namierené aj proti humanitárnym pracovníkom a dodávkam zásob; P. keďže v septembri 2014 minister práce Južného Sudánu povedal, že všetci zahraniční pracovníci budú musieť do polovice októbra odísť vyhlásenie, ktoré neskôr odvolal; Q. keďže prijatie zákona o mimovládnych organizáciách (MVO), ktorého cieľom je obmedziť priestor na činnosť MVO a občianskej spoločnosti v Južnom Sudáne, bolo odložené na december 2014; R. keďže medzinárodné humanitárne zdroje sú v dôsledku viacnásobných a dlhodobých globálnych kríz vyťažené na maximum; keďže medzinárodné spoločenstvo nebude môcť finančne ani prevádzkovo naďalej reagovať na dlhodobú krízu; S. keďže Európska únia poskytla viac ako tretinu (38 %) všetkých medzinárodných príspevkov v reakcii na humanitárnu krízu v Južnom Sudáne a samotná Európska komisia zvýšila v roku 2014 svoj rozpočet na humanitárnu pomoc na krízu na vyše 130 miliónov EUR; T. keďže EÚ preprogramovala zmluvu o podpore konsolidácie štátu, pôvodne plánovanú ako rozpočtovú podporu, na partnerstvo s mimovládnymi organizáciami a medzinárodnými organizáciami s cieľom riešiť otázku vzdelávania a zdravia; U. keďže Africká únia (AÚ) ustanovila vyšetrovaciu komisiu na vyšetrenie množstva hlásených zverstiev v oblasti ľudských práv; V. keďže by sa malo nájsť demokratické politické riešenie terajšieho konfliktu a mala by sa pripraviť pôda pre demokraticky dohodnuté inštitúcie na budovanie nového štátu, ktorý vznikol na základe referenda o nezávislosti; W. keďže 10. júla 2014 Európska únia oznámila prvé kolo cielených opatrení voči osobám zodpovedným za marenie mierového procesu, porušovanie dohody o prímerí a hrubé porušovanie ľudských práv keďže bolo zachované zbrojné embargo EÚ voči Južnému Sudánu; X. keďže budovanie trvalého mieru a štátu po ukončení konfliktu, ako aj snahy o prekonanie nestability si vyžadujú dlhodobú perspektívu a pevné, predvídateľné a stabilné zapojenie medzinárodného spoločenstva; 1. rozhodne odsudzuje alarmujúcu katastrofu v Južnom Sudáne, ktorú zapríčinili ľudia a ktorá je v protiklade s hodnotami a účelom oslobodzovacieho hnutia v krajine; 2. dôrazne odsudzuje obnovenie násilia a opakované predchádzajúce porušovanie dohody o ukončení ozbrojených konfliktov; vyjadruje poľutovanie nad slabým velením a riadením ozbrojených síl, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť ďalšieho trieštenia bojujúcich síl; 3. naliehavo vyzýva všetky strany, aby dodržiavali dohodu a aby sa konštruktívne zapojili do mierových rozhovorov v Addis Abebe; zdôrazňuje povinnosť vyplývajúcu z PE v /7 RE\ doc

5 medzinárodného humanitárneho práva chrániť civilné obyvateľstvo a zdôrazňuje, že trvalá politická dohoda je najlepší spôsob ukončenia humanitárnej krízy v Južnom Sudáne; 4. pripomína, že humanitárna pomoc je nevyhnutná, ale nemôže vyriešiť politický problém, a že primárnu zodpovednosť za ochranu civilného obyvateľstva má vláda; preto vyzýva na to, aby sa bohatstvo krajiny využívalo priamo v prospech obyvateľov Južného Sudánu; požaduje tiež plné dodržiavanie dohody o prímerí a rýchle obnovenie rozhovorov, ktoré povedú k vytvoreniu prechodnej vlády národnej jednoty, čo je jediné dlhodobé riešenie; 5. varuje pred rozširujúcim a destabilizujúcim vplyvom konfliktu na už aj tak nestabilný región, najmä v dôsledku rastúceho počtu utečencov v susedných krajinách; vyzýva aj Africkú úniu, aby monitorovala situáciu v tomto regióne; 6. víta príspevok EÚ na humanitárnu krízu v Južnom Sudáne a žiada členské štáty, aby našli riešenie, ako financovať rastúci počet kríz v súlade s ich medzinárodnými záväzkami; 7. vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby dodržiavalo svoje finančné záväzky voči Južnému Sudánu a tomuto regiónu a aby mobilizovalo zdroje s cieľom bezodkladne reagovať na zhoršujúcu sa humanitárnu situáciu v Južnom Sudáne; 8. vyzýva EÚ, aby preprogramovala svoju rozvojovú pomoc s cieľom uspokojiť najnaliehavejšie potreby obyvateľov Južného Sudánu a podporiť prechod k mieru a stabilite; preto víta pozastavenie rozvojovej pomoci vo forme podpory rozpočtu Južného Sudánu, s výnimkou činností zameraných na priamu podporu obyvateľstva alebo priamu podporu prechodu k demokracii a humanitárnej pomoci, a žiada presmerovanie pomoci prostredníctvom MVO a medzinárodných organizácií; 9. naliehavo žiada medzinárodné spoločenstvo, aby urýchlene a proporcionálne financovalo plán riešenia krízy v Južnom Sudáne a regionálny plán na riešenie problému utečencov; 10. odsudzuje zhoršenie vzťahov medzi humanitárnym spoločenstvom a všetkými stranami konfliktu vrátane nezákonného zdaňovania pomoci, obťažovania a dokonca beztrestného zabíjania pracovníkov zapojených do poskytovania pomoci; 11. trvá na tom, že humanitárna a potravinová pomoc sa musí poskytovať najzraniteľnejšiemu obyvateľstvu výhradne na základe potrieb, a pripomína všetkým stranám konfliktu v Južnom Sudáne ich povinnosť uznávať a dodržiavať neutralitu, nezávislosť a nestrannosť humanitárnych pracovníkov, uľahčovať pomoc pri zachraňovaní životov ľudí v núdzi bez ohľadu na ich politickú a etnickú príslušnosť a okamžite ukončiť akékoľvek obťažovanie pracovníkov zapojených do poskytovania pomoci, zaberanie humanitárneho majetku a presmerovanie pomoci; požaduje tiež stiahnutie alebo zamietnutie zákona o mimovládnych organizáciách; 12. trvá na tom, aby sa humanitárna pomoc, najmä vo forme základných služieb a potravinovej pomoci, nepresmerovala na ozbrojené skupiny; RE\ doc 5/7 PE v01-00

6 13. je hlboko znepokojený situáciou v oblasti potravinovej bezpečnosti v Južnom Sudáne, ktorú zapríčinil konflikt, zhoršili opakujúce sa prírodné katastrofy a ktorá sa podľa očakávania výrazne zhorší, ak sa obnovia boje; 14. trvá na tom, aby mierová dohoda umožnila ľuďom vrátiť sa na opustené farmy, znovu otvoriť trhy a obnoviť domovy; 15. dôrazne odsudzuje protizákonné a hromadné zabíjanie, úmyselné útoky na civilistov, svojvoľné zatýkania a zadržiavania, násilné zmiznutia, zlé zaobchádzanie a mučenie, využívanie detských vojakov a sexuálne násilie voči ženám, ktoré používajú všetky strany ako vojnovú zbraň; zastáva názor, že prezident Kiir a Riek Machar by mali urobiť všetko preto, aby zabránili vojakom, ktorých majú pod svojou kontrolou, dopúšťať sa takéhoto zneužívania ľudí; 16. je hlboko znepokojený etnickým rozmerom konfliktu; zdôrazňuje, že dožadovanie sa moci násilím alebo delenie podľa etnických línií je v rozpore s demokratickými zásadami právneho štátu a s medzinárodným právom; 17. vyzýva na spravodlivé a udržateľné riešenie na základe dohody, ktoré umožní predstaviteľom Južného Sudánu vyriešiť vzájomné spory mierovou cestou a demokraticky, a vyzýva tiež na národné zmierenie v záujme obyvateľstva Južného Sudánu ako celku; 18. žiada dôveryhodné, transparentné a dôkladné vyšetrenie, ktoré bude spĺňať medzinárodné normy najmä vyšetrovacou komisiou Africkej únie v súvislosti so všetkými obvineniami zo závažných trestných činov každej strany konfliktu; podporuje zavedenie prechodných mechanizmov spravodlivosti so všetkou potrebnou medzinárodnou podporou, ktorých cieľom bude podporovať zmierenie a zodpovednosť; vyzýva vládu Južného Sudánu, aby čím skôr pristúpila k Rímskemu štatútu Medzinárodného trestného súdu; 19. podporuje v tejto súvislosti vytvorenie osobitného zmiešaného tribunálu s medzinárodnou účasťou, ktorý vezme na zodpovednosť vedúce osobnosti za hrubé porušovanie ľudských práv, ktorého sa dopúšťajú obe strany konfliktu, ako navrhol generálny tajomník OSN Pan Ki-moon a ako bolo odporučené v správe o ľudských právach misie OSN v Južnom Sudáne; 20. víta spoločnú zodpovednosť za konflikt prijatú všetkými stranami, ale trvá na tom, že po slovách musia nasledovať činy; ľutuje, že sa nedosiahol žiadny významný pokrok v mierových rozhovoroch, ktoré sprostredkoval Medzivládny úrad pre rozvoj (IGAD); 21. naďalej však podporuje sprostredkovanie pod vedením úradu IGAD a jeho snahu otvoriť cestu všestrannému politickému dialógu; žiada tiež EÚ, aby naďalej hmotne i finančne pomáhala úradu IGAD a prispievala pracovníkmi na monitorovanie prímeria a mechanizmus overovania; 22. vyjadruje poľutovanie nad neúčinnosťou jednotlivých sankcií EÚ a žiada, aby IGAD a svetové spoločenstvo zaviedli cielené sankcie; podporuje pokračovanie zbrojného embarga voči Južnému Sudánu a naliehavo žiada, aby zbrojné embargo prijala aj OSN; PE v /7 RE\ doc

7 23. podporuje účasť občianskej spoločnosti v mierových rokovaniach a považuje ju za zásadnú; 24. vyzýva všetky štáty susediace s Južným Sudánom a regionálne sily, aby úzko spolupracovali s cieľom zlepšiť bezpečnostnú situáciu v krajine i vo väčšom regióne a nájsť cestu k mierovému a trvalému politickému riešeniu súčasnej krízy; zdôrazňuje, že najmä spolupráca so Sudánom by znamenala zlepšenie vzťahov; 25. víta prácu Alexandra Rondosa, osobitného zástupcu EÚ pre Africký roh; odporúča, aby všetko jeho úsilie smerovalo k dosiahnutiu trvalého riešenia; 26. vyzýva vládu Južného Sudánu, aby ratifikovala Dohodu z Cotonou medzi EÚ a africkými, karibskými a tichomorskými štátmi (AKT); 27. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, vláde Južného Sudánu, komisárovi Južného Sudánu pre ľudské práva, Národnému zákonodarnému zhromaždeniu Južného Sudánu, inštitúciám Africkej únie, Medzivládnemu úradu pre rozvoj, spolupredsedom Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT EÚ a generálnemu tajomníkovi OSN. RE\ doc 7/7 PE v01-00

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD EURÓPY PARLAMENT 2014-2019 Dokument na schôdzu 5.11.2014 B8-0219/2014 NÁVRH UZNESENIA predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú

Podrobnejšie

TA

TA Európsky parlament 2014-2019 PRIJATÉ TEXTY P8_TA(2017)0220 Južný Sudán Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. mája 2017 o Južnom Sudáne (2017/2683(RSP)) Európsky parlament, so zreteľom na svoje predchádzajúce

Podrobnejšie

RE_QO

RE_QO EURÓPY PARLAMENT 2014-2019 Dokument na schôdzu 28.5.2015 B8-0000/2015 NÁVRH UZNESENIA predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8-0000/rok v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku o

Podrobnejšie

Conseil UE Rada Európskej únie V Bruseli 29. marca 2017 (OR. en) 7611/17 POZNÁMKA K BODU I/A Od: Komu: Predmet: Politický a bezpečnostný výbor LIMITE

Conseil UE Rada Európskej únie V Bruseli 29. marca 2017 (OR. en) 7611/17 POZNÁMKA K BODU I/A Od: Komu: Predmet: Politický a bezpečnostný výbor LIMITE Conseil UE Rada Európskej únie V Bruseli 29. marca 2017 (OR. en) 7611/17 POZNÁMKA K BODU I/A Od: Komu: Predmet: Politický a bezpečnostný výbor LIMITE Výbor stálych predstaviteľov (časť II)/Rada Somálsko

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Luxemburgu 19. júna 2017 (OR. en) 10197/17 MOG 42 CFSP/PESC 514 IRAQ 5 VÝSLEDOK ROKOVANIA Od: Generálny sekretariát Rady Dátum:

Rada Európskej únie V Luxemburgu 19. júna 2017 (OR. en) 10197/17 MOG 42 CFSP/PESC 514 IRAQ 5 VÝSLEDOK ROKOVANIA Od: Generálny sekretariát Rady Dátum: Rada Európskej únie V Luxemburgu 19. júna 2017 (OR. en) 10197/17 MOG 42 CFSP/PESC 514 IRAQ 5 VÝSLEDOK ROKOVANIA Od: Generálny sekretariát Rady Dátum: 19. júna 2017 Komu: Delegácie Č. predch. dok.: 10196/17

Podrobnejšie

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 26.2.2018 A8-A8-0035/4 4 v mene Skupiny ENF A8- Citácia 3 a (nová) so zreteľom na odporúčanie Európskej rade a Rade zo 7. júna 2005 o boji proti financovaniu 1, 1 Ú. v. EÚ C 124 E, 25.5.2006, s. 254. 26.2.2018

Podrobnejšie

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD EURÓPY PARLAMENT 2014-2019 Dokument na schôdzu 27.4.2015 B8-0399/2015 NÁVRH UZNESENIA predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú

Podrobnejšie

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.2.2017 A8-0026/9 9 o Bosne a Hercegovine za rok 2016 Odsek 1 1. víta posúdenie žiadosti Bosny a Hercegoviny o členstvo v EÚ Radou a odovzdanie dotazníka a očakáva stanovisko Komisie vo veci merity žiadosti

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 669 final 2018/0340 (NLE) Návrh ROZHODNUTIE RADY o finančných príspevkoch, ktoré majú členské štáty u

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 669 final 2018/0340 (NLE) Návrh ROZHODNUTIE RADY o finančných príspevkoch, ktoré majú členské štáty u EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 4. 10. 2018 COM(2018) 669 final 2018/0340 (NLE) Návrh ROZHODNUTIE RADY o finančných príspevkoch, ktoré majú členské štáty uhradiť na financovanie Európskeho rozvojového fondu,

Podrobnejšie

TA

TA Európsky parlament 2014-2019 PRIJATÉ TEXTY P8_TA(2016)0085 Konžská demokratická republika Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. marca 2016 o Konžskej demokratickej republike (2016/2609(RSP)) Európsky parlament,

Podrobnejšie

TA

TA Európsky parlament 2014-2019 PRIJATÉ TEXTY Predbežná verzia P8_TA-PROV(2019)0205 Situácia v oblasti ľudských práv v Guatemale Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. marca 2019 o situácii v oblasti ľudských

Podrobnejšie

PA_NonLeg

PA_NonLeg EURÓPY PARLAMENT 2004 ««««««««««««Výbor pre zahraničné veci 2009 PREDBEŽNÉ ZNENIE 2004/2214(INI) 24.2.2005 NÁVRH STANOVIA Výboru pre zahraničné veci pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné

Podrobnejšie

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD EURÓPY PARLAMENT 2014-2019 Dokument na schôdzu 15.7.2014 B8-0072/2014 NÁVRH UZNESENIA predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú

Podrobnejšie

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD EURÓPY PARLAMENT 2014-2019 Dokument na schôdzu 9.2.2015 B8-0142/2015 NÁVRH UZNESENIA predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné veci a

Podrobnejšie

DOHOVOR RADY EURÓPY O PREDCHÁDZANÍ NÁSILIU NA ŽENÁCH A DOMÁCEMU NÁSILIU A O BOJI PROTI NEMU Istanbulský dohovor V BEZPEČÍ V BEZPEČÍ PRED STRACHOM PRED

DOHOVOR RADY EURÓPY O PREDCHÁDZANÍ NÁSILIU NA ŽENÁCH A DOMÁCEMU NÁSILIU A O BOJI PROTI NEMU Istanbulský dohovor V BEZPEČÍ V BEZPEČÍ PRED STRACHOM PRED DOHOVOR RADY EURÓPY O PREDCHÁDZANÍ NÁSILIU NA ŽENÁCH A DOMÁCEMU NÁSILIU A O BOJI PROTI NEMU Istanbulský dohovor V BEZPEČÍ V BEZPEČÍ PRED STRACHOM PRED NÁSILÍM AKÝ JE ÚČEL DOHOVORU? Dohovor Rady Európy

Podrobnejšie

P7_TA-PROV(2010)0000

P7_TA-PROV(2010)0000 P7_TA-PROV(2010)0035 Situácia na Ukrajine Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. februára 2010 o situácii na Ukrajine Európsky parlament, so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Ukrajine, so zreteľom

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 22. mája 2019 (OR. en) 9223/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 22 RELEX 490 NÁVRH ZÁPISNICE RADA EURÓPSKEJ ÚNIE (zahraničné veci) 1

Rada Európskej únie V Bruseli 22. mája 2019 (OR. en) 9223/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 22 RELEX 490 NÁVRH ZÁPISNICE RADA EURÓPSKEJ ÚNIE (zahraničné veci) 1 Rada Európskej únie V Bruseli 22. mája 2019 (OR. en) 9223/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 22 RELEX 490 NÁVRH ZÁPISNICE RADA EURÓPSKEJ ÚNIE (zahraničné veci) 13. a 14. mája 2019 9223/19 ADD 1 lf/gb/kn 1 OBSAH Strana

Podrobnejšie

AM_Ple_NonLegRC

AM_Ple_NonLegRC B8-0450/2017 } RC1/Am. 50 50 Odsek 3 a (nový) 3a. zdôrazňuje, že Európa musí oveľa lepšie spolupracovať, pokiaľ ide o položenie základov budúcej prosperity, ktorú zdieľajú široké vrstvy obyvateľstva; domnieva

Podrobnejšie

PR_NLE-CN_Agreement_app

PR_NLE-CN_Agreement_app Európsky parlament 2014-2019 Dokument na schôdzu A8-0334/2015 18.11.2015 * SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí pozmeňujúceho protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Lichtenštajnským

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 26. októbra 2015 (OR. en) 13332/15 ACP 151 FIN 711 PTOM 21 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 26. októbra 2015 Kom

Rada Európskej únie V Bruseli 26. októbra 2015 (OR. en) 13332/15 ACP 151 FIN 711 PTOM 21 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 26. októbra 2015 Kom Rada Európskej únie V Bruseli 26. októbra 2015 (OR. en) 13332/15 ACP 151 FIN 711 PTOM 21 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 26. októbra 2015 Komu: Č. dok. Kom.: COM(2015) 523 final Predmet: Jordi

Podrobnejšie

EAC EN-TRA-00 (FR)

EAC EN-TRA-00 (FR) Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV EACEA/13/2019 Iniciatíva Dobrovoľníci pomoci EÚ Technická pomoc pre vysielajúce organizácie Budovanie kapacít

Podrobnejšie

PR_INI

PR_INI Európsky parlament 2014-2019 Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť 2017/2194(INI) 7.11.2017 NÁVRH SPRÁVY o odporúčaní Európskeho parlamentu pre Radu o prioritách EÚ pre 62. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie

Podrobnejšie

Microsoft Word - a13_45.SK.doc

Microsoft Word - a13_45.SK.doc EURÓPY DVOR AUDÍTOROV PREJAV Luxemburg 10. decembra 2013 ECA/13/45 Prejav Vítora Caldeiru, predsedu Európskeho dvora audítorov Predstavenie výročnej správy za rok 2012 Rade Európskej únie (hospodárske

Podrobnejšie

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD EURÓPY PARLAMENT 2014-2019 Dokument na schôdzu 4.3.2015 B8-0226/2015 NÁVRH UZNESENIA predložený na základe vyhlásenia Komisie v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku o boji proti sexuálnemu

Podrobnejšie

PR_INI_ImplReport

PR_INI_ImplReport Európsky parlament 2014-2019 Dokument na schôdzu A8-0118/2018 27.3.2018 SPRÁVA o vykonávaní nástroja rozvojovej spolupráce, nástroja humanitárnej pomoci a Európskeho rozvojového fondu (2017/2258(INI))

Podrobnejšie

RE_art81

RE_art81 EURÓPY PARLAMENT 2004 Dokument na schôdzu 2009 3.4.2008 B6-0000/2008 NÁVRH UZNESENIA ktorý v súlade s článkom 81 ods. 4 písm. b) rokovacieho poriadku predkladá Guido Sacconi v mene Výboru pre životné prostredie,

Podrobnejšie

Rada Európskej únie

Rada Európskej únie RADA EURÓPSKEJ ÚNIE KĽÚČOVÝ ROZHODOVACÍ ORGÁN EÚ Rada Európskej únie neformálne aj Rada EÚ alebo jednoducho len Rada je kľúčovým rozhodovacím orgánom EÚ. V rámci inštitúcie sa stretávajú ministri členských

Podrobnejšie

»

» » Zákon 110/2004 Z.z. (o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru ) Autor: Národná rada SR Platnosť od: 4.3.2004 Účinnosť od: 1.4.2004 Uverejnené v Zbierke zákonov č. 53/2004 strana

Podrobnejšie

TA

TA Európsky parlament 2014-2019 PRIJATÉ TEXTY P8_TA(2015)0212 Svazijsko, prípad ľudskoprávnych aktivistov Thulaniho Maseka a Bhekiho Makhubua Uznesenie Európskeho parlamentu z 21. mája 2015 o Svazijsku a

Podrobnejšie

TA

TA Európsky parlament 2014-2019 PRIJATÉ TEXTY P8_TA(2016)0505 Prípady tibetskej budhistickej akadémie Larung Gar a Ilhama Tohtiho Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. decembra 2016 o prípade tibetskej budhistickej

Podrobnejšie

NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) č. 673/„ z 2. júna o zriadení mediačného výboru a jeho rokovacom poriadku -

NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) č. 673/„ z 2. júna o zriadení mediačného výboru a jeho rokovacom poriadku - L 179/72 NARIADENIE EURÓPEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) č. 673/2014 z 2. júna 2014 o zriadení mediačného výboru a jeho rokovacom poriadku (ECB/2014/26) RADA GUVERNÉROV EURÓPEJ CENTRÁLNEJ BANKY, so zreteľom na

Podrobnejšie

PR_INI

PR_INI EURÓPY PARLAMENT 2009-2014 Výbor pre hospodárske a menové veci 25.9.2012 201X/XXXX(INI) NÁVRH SPRÁVY o výročnej správe Európskej investičnej banky za rok 2011 (201X/XXXX(INI)) Výbor pre hospodárske a menové

Podrobnejšie

PR_INI

PR_INI EURÓPY PARLAMENT 2014-2019 Dokument na schôdzu 22.7.2015 A8-0232/2015 SPRÁVA o úlohe miestnych orgánov v rozvojových krajinách v rámci rozvojovej spolupráce (2015/2004(INI)) Výbor pre rozvoj Spravodajkyňa:

Podrobnejšie

Zahraničná politika: ciele, nástroje a dosiahnuté výsledky

Zahraničná politika: ciele, nástroje a dosiahnuté výsledky ZAHRANIČNÁ POLITIKA: CIELE, NÁSTROJE A DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika (SZBP) bola vytvorená v roku 1993 a odvtedy bola posilnená následnými zmluvami. V súčasnosti Parlament

Podrobnejšie

GEN

GEN RADA EURÓPSKEJ ÚNIE V Bruseli 10. júla 2012 (17.07) (OR. en) 12412/12 COSCE 23 PESC 895 COHOM 175 POZNÁMKA K BODU I/A Od: Politický a bezpečnostný výbor Komu: Coreper/Rada Predmet: Priority EÚ v oblasti

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2016) 8 final 2016/0003 (NLE) Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise a predbežnom vykonávaní Dohody o hospodársko

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2016) 8 final 2016/0003 (NLE) Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise a predbežnom vykonávaní Dohody o hospodársko EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 22. 1. 2016 COM(2016) 8 final 2016/0003 (NLE) Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise a predbežnom vykonávaní Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými

Podrobnejšie

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Európsky parlament 2014-2019 Dokument na schôdzu A8-0167/2019 6.3.2019 SPRÁVA o žiadosti o zbavenie Jean-Marie Le Pena imunity (2018/2247(IMM)) Výbor pre právne veci Spravodajca: Kostas Chrysogonos RR\1178929.docx

Podrobnejšie

Zastupujeme ľudí s mentálnym postihnutím a ich príbuzných ĽUDIA S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM A ICH PRÍBUZNÍ: VYUŽIME EURÓPSKE VOĽBY 2019 NA MAXIMUM Inclusi

Zastupujeme ľudí s mentálnym postihnutím a ich príbuzných ĽUDIA S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM A ICH PRÍBUZNÍ: VYUŽIME EURÓPSKE VOĽBY 2019 NA MAXIMUM Inclusi ĽUDIA S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM A ICH PRÍBUZNÍ: VYUŽIME EURÓPSKE VOĽBY 2019 NA MAXIMUM Inclusion Europe pripravila tento dokument, aby sme čo najviac pochopili a využili príležitosti, ktoré nám ponúkajú

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2019) 1839 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/20

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2019) 1839 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/20 EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 12. 3. 2019 C(2019) 1839 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 12. 3. 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/2013, pokiaľ ide o technické vykonávanie druhého záväzného

Podrobnejšie

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/ zo 17. apríla 2019, - ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/ 2013 s cieľom

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/ zo 17. apríla 2019, - ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/ 2013 s cieľom L 111/54 NARIADENIE EURÓPEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/632 zo 17. apríla 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013 s cieľom predĺžiť prechodné používanie iných prostriedkov ako techník elektronického

Podrobnejšie

PR_NLE-CN_Agreement_app

PR_NLE-CN_Agreement_app Európsky parlament 2014-2019 Dokument na schôdzu A8-0267/2016 28.9.2016 * SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Rakúska republika a Rumunsko oprávňujú v záujme Európskej únie prijať pristúpenie Peru

Podrobnejšie

PR_INI

PR_INI EURÓPY PARLAMENT 2014-2019 Dokument na schôdzu 17.11.2014 A8-0037/2014 SPRÁVA o EÚ a celosvetovom rozvojovom rámci na obdobie po roku 2015 (2014/2143(INI)) Výbor pre rozvoj Spravodajca: Davor Ivo Stier

Podrobnejšie

Darfúr samuel Eľko BgB1

Darfúr  samuel Eľko BgB1 Obsah Čo je to Darfúr? Poloha FG vlastnosti Obyvateľstvo Náboženstvo Ekonomika a hospodárstvo Vojna v Sudáne Konflikt v Darfúre Čo je to darfúr? Darfúr (arabsky v preklade domov Fúrov) je oblasť na západe

Podrobnejšie

PR_INI

PR_INI EURÓPY PARLAMENT 2014-2019 Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa 18.5.2015 2015/2089(INI) NÁVRH SPRÁVY o ceste k zlepšeniu právnej úpravy týkajúcej sa jednotného trhu (2015/2089(INI)) Výbor pre

Podrobnejšie

untitled

untitled EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 1. 9. 2014 COM(2014) 542 final 2014/0250 (COD) Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 55/2008, ktorým sa zavádzajú autonómne obchodné

Podrobnejšie

RE_Statements

RE_Statements Európsky parlament 2014 2019 Dokument na schôdzu B8-0315/2018 2. 7. 2018 NÁVRH UZNESIA predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú

Podrobnejšie

WEEE Report on delegation of powers

WEEE Report on delegation of powers Rada Európskej únie V Bruseli 24. apríla 2017 (OR. en) 8327/17 ENV 367 MI 339 DELACT 72 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 18. apríla 2017 Komu: Č. dok. Kom.: COM(2017) 172 final Predmet: Jordi AYET

Podrobnejšie

Príprava štátnej politiky mestského rozvoja

Príprava štátnej politiky mestského rozvoja MOBILITA V NÁRODNOM A EURÓPSKOM KONCEPTE MESTSKÉHO ROZVOJA CityChangers SK 24.1.2019, Bratislava MESTÁ V CENTRE SVETOVÉHO ZÁUJMU - OSN Cieľ 11: urobiť mestá inkluzívnymi, bezpečnými, odolnými a udržateľnými

Podrobnejšie

Prieskum PAS a INEKO o návrhu Ministerstva financií SR na prelomenie bankového tajomstva 10. septembra 2018 Podnikatelia odmietajú návrh na prelomenie

Prieskum PAS a INEKO o návrhu Ministerstva financií SR na prelomenie bankového tajomstva 10. septembra 2018 Podnikatelia odmietajú návrh na prelomenie Prieskum PAS a INEKO o návrhu Ministerstva financií SR na prelomenie bankového tajomstva 10. septembra 2018 Podnikatelia odmietajú návrh na prelomenie bankového tajomstva a neveria, že informácie nebudú

Podrobnejšie

Európska rada V Bruseli 22. marca 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 POZNÁMKA Od: Generálny sekretariát Rady Komu: Delegácie Predmet: Zasadnutie

Európska rada V Bruseli 22. marca 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 POZNÁMKA Od: Generálny sekretariát Rady Komu: Delegácie Predmet: Zasadnutie Európska rada V Bruseli 22. marca 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 POZNÁMKA Od: Generálny sekretariát Rady Komu: Delegácie Predmet: Zasadnutie Európskej rady (21. a 22. marca 2019) závery Delegáciám

Podrobnejšie

RE_Statements

RE_Statements Európsky parlament 2014-2019 Dokument na schôdzu B8-0176/2019 11.3.2019 NÁVRH UZNESENIA predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku o naliehavosti

Podrobnejšie

EURÓPSKA RADA Strategický orgán EÚ Rada Európskej únie

EURÓPSKA RADA Strategický orgán EÚ Rada Európskej únie EURÓPSKA RADA Strategický orgán EÚ Rada Európskej únie EURÓPSKA RADA STRATEGICKÝ ORGÁN Európska rada je hybnou silou Európskej únie, ktorá stanovuje jej smerovanie a politické priority. Jej politické usmernenia

Podrobnejšie

RE_Statements

RE_Statements EURÓPY PARLAMENT 2014-2019 Dokument na schôdzu 16.9.2014 B8-0122/2014 NÁVRH UZNESENIA predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú

Podrobnejšie

RE_QO

RE_QO Európsky parlament 04-09 Dokument na schôdzu B8-0485/08 7.0.08 NÁVRH UZNESENIA predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8-040/08 v súlade s článkom 8 ods. 5 rokovacieho poriadku o dobrých životných

Podrobnejšie

TA

TA EURÓPSKY PARLAMENT 2014-2019 PRIJATÉ TEXTY Predbežná verzia P8_TA(2014)0025 Situácia na Ukrajine a súčasný stav vzťahov medzi EÚ a Ruskom Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. septembra 2014 o situácii

Podrobnejšie

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Európsky parlament 2014-2019 Dokument na schôdzu A8-0351/2018 22.10.2018 SPRÁVA o žiadosti o zbavenie Georgiosa Kyrtsosa imunity (2018/2041(IMM)) Výbor pre právne veci Spravodajkyňa: Heidi Hautala RR\1166897.docx

Podrobnejšie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 599/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje reži

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 599/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje reži 12.6.2014 Úradný vestník Európskej únie L 173/79 NARIADENIE EURÓPEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 599/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva

Podrobnejšie

E V A K U Á C I A

E V A K U Á C I A MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY SEKCIA INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU A CIVILNEJ OCHRANY HAVRAN 2012 CVIČENIE SIMULOVANEJ HAVÁRIE JADROVÉHO ZARIADENIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE NA NÁRODNEJ ÚROVNI

Podrobnejšie

Microsoft Word - pe453195_sk.doc

Microsoft Word - pe453195_sk.doc GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE VNÚTORNÉ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCIA C: PRÁVA OBČANOV A ÚSTAVNÉ VECI OBČIANSKE SLOBODY, SPRAVODLIVOSŤ A VNÚTORNÉ VECI Rámcové rozhodnutie Rady o boji proti organizovanej trestnej

Podrobnejšie

Microsoft Word - P7-TA SK.MSWORD

Microsoft Word - P7-TA SK.MSWORD P7_TA(2012)0060 Regionálny dohovor o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu Uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. februára 2012 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí regionálneho dohovoru

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 17. októbra 2016 (OR. en) 13342/16 VÝSLEDOK ROKOVANIA Od: Generálny sekretariát Rady Dátum: 17. októbra 2016 Komu: Deleg

Rada Európskej únie V Bruseli 17. októbra 2016 (OR. en) 13342/16 VÝSLEDOK ROKOVANIA Od: Generálny sekretariát Rady Dátum: 17. októbra 2016 Komu: Deleg Rada Európskej únie V Bruseli 17. októbra 2016 (OR. en) 13342/16 VÝSLEDOK ROKOVANIA Od: Generálny sekretariát Rady Dátum: 17. októbra 2016 Komu: Delegácie ENV 660 CLIMA 140 AGRI 553 IND 213 PROCIV 69 RELEX

Podrobnejšie

COM(2019)217/F1 - SK

COM(2019)217/F1 - SK EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 8. 5. 2019 COM(2019) 217 final SPRÁVA KOMISIE RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU o uplatňovaní nariadenia Rady č. 495/77, naposledy zmeneného nariadením č. 1945/2006 (o pracovnej pohotovosti),

Podrobnejšie

NP

NP Európsky parlament 2014-2019 Výbor pre právne veci 19.5.2016 ODÔVODNENÉ STANOVIO NÁRODNÉHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITE Vec: Odôvodnené stanovisko Sejmu Poľskej republiky k návrhu smernice Európskeho parlamentu

Podrobnejšie

DANKO monitorovanie1.qxd

DANKO monitorovanie1.qxd Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci Tiesňová starostlivosť S-fon poskytuje a sprostredkúva pomoc pri: nepredvídanej situácii (zranenie, pád a pod.) náhlej krízovej situácii (náhle zhoršenie zdravotného

Podrobnejšie

Microsoft Word - Dokument2

Microsoft Word - Dokument2 Smernica Rady zo 14. októbra 1991 o povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o podmienkach vzťahujúcich sa na zmluvu alebo na pracovno-právny vzťah (91/533/EHS) RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

Podrobnejšie

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD EURÓPY PARLAMENT 2014-2019 Dokument na schôdzu 4.3.2015 B8-0229/2015 NÁVRH UZNESENIA predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú

Podrobnejšie

RE_Statements

RE_Statements Európsky parlament 2014-2019 Dokument na schôdzu B8-0580/2017 24.10.2017 NÁVRH UZNESENIA predložený na základe vyhlásenia Komisie v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku o boji proti sexuálnemu

Podrobnejšie

Postupy medzivládneho rozhodovania

Postupy medzivládneho rozhodovania POSTUPY MEDZIVLÁDNEHO ROZHODOVANIA Postup rozhodovania v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, ako aj v niekoľkých ďalších oblastiach, ako sú posilnená spolupráca, určité vymenovania

Podrobnejšie

Microsoft Word - B AM docx

Microsoft Word - B AM docx 6.10.2015 B8-0987/4 4 Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Lidia Senra Rodríguez, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Matt Carthy, Nikolaos Chountis, Luke Ming Flanagan,

Podrobnejšie

RC

RC Európsky parlament 2014-2019 Dokument na schôdzu B8-0137/2018 } B8-0138/2018 } B8-0145/2018 } B8-0147/2018 } B8-0148/2018 } B8-0149/2018 } B8-0151/2018 } RC1 13.3.2018 SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA predložený

Podrobnejšie

RC

RC Európsky parlament 2014-2019 Dokument na schôdzu B8-0481/2018 } B8-0482/2018 } B8-0483/2018 } RC1 23.10.2018 SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA predložený v súlade s článkom 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 18. mája 2017 (OR. en) 9206/17 PREDBEŽNÝ PROGRAM Predmet: OJ CONS 28 EDUC 184 JEUN 66 CULT 62 AUDIO 67 SPORT z

Rada Európskej únie V Bruseli 18. mája 2017 (OR. en) 9206/17 PREDBEŽNÝ PROGRAM Predmet: OJ CONS 28 EDUC 184 JEUN 66 CULT 62 AUDIO 67 SPORT z Rada Európskej únie V Bruseli 18. mája 2017 (OR. en) 9206/17 PREDBEŽNÝ PROGRAM Predmet: OJ CONS 28 EDUC 184 JEUN 66 CULT 62 AUDIO 67 SPORT 37 3 541. zasadnutie RADY EURÓPEJ ÚNIE (vzdelávanie, mládež, kultúra

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 9. júla 2018 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2016/0282/A(COD) 10800/18 ADD 1 POZNÁMKA K BODU I/A Od: Komu: Predmet:

Rada Európskej únie V Bruseli 9. júla 2018 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2016/0282/A(COD) 10800/18 ADD 1 POZNÁMKA K BODU I/A Od: Komu: Predmet: Rada Európskej únie V Bruseli 9. júla 2018 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2016/0282/A(COD) 10800/18 ADD 1 POZNÁMKA K BODU I/A Od: Komu: Predmet: Generálny sekretariát Rady Výbor stálych predstaviteľov/rada

Podrobnejšie

st18649.sk11.doc

st18649.sk11.doc RADA EURÓPEJ ÚNIE V Bruseli 16. decembra 2011 (16.12) (OR. en) 18649/11 OJ CONS 83 ENV 979 PREDBEŽNÝ PROGRAM Na: 3 139. zasadnutie RADY EURÓPEJ ÚNIE (ŽIVOTNÉ PROSTREDIE) Dátum: pondelok 19. decembra 2011

Podrobnejšie

Ministerstvo

Ministerstvo Vyhodnotenie plnenia EAK k 31. 12. 2014 ÚRAD VLÁDY SR sekcia centrálny koordinačný orgán Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava Vyhodnotenie všeobecných EAK EAK/oblasť Stav plnenia kritérií Počet splnených

Podrobnejšie

EN

EN SK SK SK EURÓPSKA KOMISIA Brusel, 30.7.2010 KOM(2010)411 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vplyve rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady, ktorými sa upravujú právne základy

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 25. októbra 2017 (OR. en) 13561/17 OJ CRP1 36 PREDBEŽNÝ PROGRAM Predmet: zasadnutie VÝBORU STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV

Rada Európskej únie V Bruseli 25. októbra 2017 (OR. en) 13561/17 OJ CRP1 36 PREDBEŽNÝ PROGRAM Predmet: zasadnutie VÝBORU STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV Rada Európskej únie V Bruseli 25. októbra 2017 (OR. en) 13561/17 OJ CRP1 36 PREDBEŽNÝ PROGRAM Predmet: 2 646. zasadnutie VÝBORU STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV (časť I) Dátum: 27. októbra 2017 Čas: 9.00 hod. Miesto:

Podrobnejšie

RE_QO

RE_QO Európsky parlament 2014-2019 Dokument na schôdzu B8-0514/2018 5.11.2018 NÁVRH UZNESENIA predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8-0417/2018 v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku

Podrobnejšie

CM_PETI

CM_PETI EURÓPY PARLAMENT 2009 2014 Výbor pre petície 28.11.2014 OZNÁMENIE POSLANCOM Vec: Petícia č. 0824/2008, ktorú predkladá Kroum Kroumov, bulharský štátny príslušník, a 16 spolusignatárov, týkajúca sa žiadosti

Podrobnejšie

PR_INI

PR_INI Európsky parlament 2014-2019 Dokument na schôdzu A8-0296/2017 11.10.2017 SPRÁVA o kontrole výdavkov a monitorovaní nákladovej efektívnosti systémov záruky EÚ pre mladých ľudí (2016/2242(INI)) Výbor pre

Podrobnejšie

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD Európsky parlament 2014-2019 Dokument na schôdzu 1.7.2015 B8-0662/2015 NÁVRH UZNESENIA predložený na základe vyhlásenia Komisie v súlade s článkom 37 ods. 3 rokovacieho poriadku a rámcovou dohodou o vzťahoch

Podrobnejšie

PR_INI

PR_INI Európsky parlament 2014-2019 Dokument na schôdzu A8-0266/2018 18.7.2018 SPRÁVA o podpore rastu a súdržnosti v pohraničných regiónoch EÚ (2018/2054(INI)) Výbor pre regionálny rozvoj Spravodajca: Krzysztof

Podrobnejšie

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 6.9.2018 A8-0245/170 170 Odôvodnenie 3 (3) Rýchly technologický rozvoj naďalej mení spôsob, akým sa diela a iné predmety ochrany vyrábajú, produkujú, distribuujú a využívajú. Stále sa objavujú nové obchodné

Podrobnejšie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 23. mája 2011 o financovaní pracovného programu na rok 2011 týkajúceho sa odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti po

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 23. mája 2011 o financovaní pracovného programu na rok 2011 týkajúceho sa odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti po C 153/12 Úradný vestník Európskej únie 24.5.2011 VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE z 23. mája 2011 o financovaní pracovného programu na rok 2011 týkajúceho sa odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti potravín

Podrobnejšie

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Európsky parlament 2014-2019 Dokument na schôdzu A8-0004/2016 13.1.2016 SPRÁVA o žiadosti o zbavenie imunity Czesława Adama Siekierského (2015/2241(IMM)) Výbor pre právne veci Spravodajkyňa: Heidi Hautala

Podrobnejšie

ROKOVACÍ PORIADOK MV PROGRAMU CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE INTERREG V-A POĽSKO-SLOVENSKO Príloha č. 2 Odvolacie konanie, o ktorom je reč v čl. 74

ROKOVACÍ PORIADOK MV PROGRAMU CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE INTERREG V-A POĽSKO-SLOVENSKO Príloha č. 2 Odvolacie konanie, o ktorom je reč v čl. 74 Príloha č. 2 Odvolacie konanie, o ktorom je reč v čl. 74 (3) Všeobecného nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 pre Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 prijaté Monitorovacím výborom

Podrobnejšie

Snímek 1

Snímek 1 Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Zákon SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave Zákon SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice Zákon SNR č. 357/2001 Zb. o ochrane verejného

Podrobnejšie

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD Európsky parlament 2014-2019 Dokument na schôdzu A8-0185/2015 09.06.2015 SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu

Podrobnejšie

Microsoft Word - 64GV_backgrounder_sk.doc

Microsoft Word - 64GV_backgrounder_sk.doc 64.zasadanie Valného zhromaždenia Organizácia Spojených národov Zvolané na 15. septembra 2009 Informačný materiál septembra 2009 Zasadanie Valného zhromaždenia OSN začína 15.septembra 2009 Valné zhromaždenie

Podrobnejšie

AKE 2009 [Režim kompatibility]

AKE 2009 [Režim kompatibility] Komunálne výskumné a poradenské centrum, n.o., Piešťany 28. odborná konferencia AKE, Gerlachov, 09.11.2009 Viktor Nižňanský Posilnenie vlastných príjmov obcí, systémové zmeny Kríza je šancou pre pokračovanie

Podrobnejšie

EN

EN RADA EURÓPEJ ÚNIE V Bruseli 14. júna 2011 (OR. en) 10692/11 Medziinštitucionálny spis: 2011/0067 (NLE) FISC 71 LEGISLATÍVNE AKTY A INÉ PRÁVNE AKTY Predmet: VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa Švédsku

Podrobnejšie

Výročná správa

Výročná správa 2014 Výročná správa OBSAH SAVIO O.Z.... 2 ŠTRUKTÚRA ZDRUŽENIA... 2 Valné zhromaždenie... 2 Správna rada... 2 Revízorka... 2 Zamestnanci... 2 Asistenti projektov dobrovoľníci a stážisti... 2 Dôležité udalosti

Podrobnejšie

Európska rada V Bruseli 15. decembra 2016 (OR. en) EUCO 34/16 CO EUR 10 CONCL 5 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Generálny sekretariát Rady Komu: Delegácie Pre

Európska rada V Bruseli 15. decembra 2016 (OR. en) EUCO 34/16 CO EUR 10 CONCL 5 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Generálny sekretariát Rady Komu: Delegácie Pre Európska rada V Bruseli 15. decembra 2016 (OR. en) EUCO 34/16 CO EUR 10 CONCL 5 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Generálny sekretariát Rady Komu: Delegácie Predmet: Zasadnutie Európskej rady (15. decembra 2016)

Podrobnejšie

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 17.11.2016 A8-0296/4 Pozmeňujúci návrh 4 Bernd Lange v mene Výboru pre medzinárodný obchod Správa Emmanuel Maurel Makrofinančná pomoc Jordánsku COM(2016)0431 C8-0242/2016 2016/0197(COD) A8-0296/2016 Návrh

Podrobnejšie

PR_BUD_Funds

PR_BUD_Funds EURÓPY PARLAMENT 2014-2019 Dokument na schôdzu 11.9.2014 A8-0003/2014 SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu

Podrobnejšie

Európska centrálna banka (ECB)

Európska centrálna banka (ECB) EURÓPSKA CENTRÁLNA BANKA (ECB) Európska centrálna banka (ECB) je centrálnou inštitúciou hospodárskej a menovej únie a od 1. januára 1999 je zodpovedná za uskutočňovanie menovej politiky pre eurozónu. ECB

Podrobnejšie

RE_QO

RE_QO Európsky parlament 2014-2019 Dokument na schôdzu B8-0140/2017 8.2.2017 NÁVRH UZNESENIA predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8-1821/2016 v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku

Podrobnejšie

TA

TA Európsky parlament 2014-2019 PRIJATÉ TEXTY Predbežná verzia P8_TA-PROV(2019)0032 Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2017 Uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. januára 2019 o situácii

Podrobnejšie

Slide 1

Slide 1 Štandardný Eurobarometer 90 VEREJNÁ MIENKA V EURÓPSKEJ ÚNII JESEŇ 2018 NÁRODNÁ SPRÁVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike Štandardný Eurobarometer 90 Jeseň 2018 Kantar

Podrobnejšie