Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Anna Sámelová PhD.

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Anna Sámelová PhD."

Prepis

1 Zoznam publikačnej činnosti PhDr. Anna Sámelová PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Sámelová, Anna [UKOFIZU] (100%) : Normatívna regulácia verejnoprávnych médií : mravy, cenzúra a editovanie v Rozhlase a televízii Slovenska = The normative regulation of the public service mass media : ethos, censorship, and editing in the Radio and television of Slovakia vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, s. [8,46 AH] Lit. 65 zázn. ISBN Ohlasy (6): [o4] 2018 Gáliková Tolnaiová, S.: Pravda : teoretické a praktické kontexty. Bratislava : SFZ pri SAV, 2018, S. 179 [o4] 2018 Gáliková Tolnaiová, S.: Nové média, pravda a realita. In: Megatrendy a médiá Trnava : UCM, 2018, S. 16 [o2] 2019 Gáliková Tolnaiová, S.: Media and truth in the perspective of the practice and life form of the modern "homo medialis". In: Communication today, roč. 10, č. 1, 2019, s ESCI [o4] 2019 Vido, D.: Dary verzus novinári. In: Fenomén 2019 : súčasná profesionálna žurnalistika a jej reflexie. Bratislava : UKO, 2019, S. 94 [o4] 2019 Sobotovičová, N.: Metódy práce a techniky manipulácie v redakcii spravodajstva STV v rokoch (výber). In: Fenomén 2019 : súčasná profesionálna žurnalistika a jej reflexie. Bratislava : UKO, 2019, S. 152 [o4] 2019 Bajaník, Ľ.: Slovenská televízia na sklonku 20. storočia v dielach mediálnych odborníkov. In: Fenomén 2019 : súčasná profesionálna žurnalistika a jej reflexie. Bratislava : UKO, 2019, S. 162 AAB02 Sámelová, Anna [UKOFIZU] (100%) : Moc a pravda v podmienkach Rozhlasu a televízie Slovenska vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, s. [14,08 AH] [print] Lit.: 196 zázn. ISBN Ohlasy (12): [o4] 2018 Vertanová, S.: Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie 3. Bratislava : Ekonóm, 2018, S. 441 [o3] 2018 Stanková, M.: Oblik jezika medija u godini. In: Godišnjak ogranka Matice hrvatske u Belom Manastiru, sv. 14. Beli Manastir : Ogranak Matice hrvatske u Belom Manastiru, 2018, S. 40 [o4] 2018 Stanková, M.: Prípad Mňačko : In: Otázky žurnalistiky, roč. 61, č. -3-4, 2018, s. 116 [o4] 2018 Hacek, J.: Čo potrebujú novinári vedieť, ak píšu o prieskumoch verejnej mienky. In: Otázky žurnalistiky, roč. 61, č. -3-4, 2018, s. 149 [o4] 2018 Brendza, B. - Stanková, M.: August 68 v tradičných a online médiách. In: Marketing identity 2018 : digitálne zrkadlá. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018, S. 185 [o4] 2019 Stanková, M.: Slovenská literárna kritika v 30. rokoch 20. storočia. In: Dotyky, roč. 31, č. 1, 2019, s. 18 [o2] 2019 Gáliková Tolnaiová, S.: Media and truth in the perspective of the practice and life form of the modern "homo medialis". In: Communication today, roč. 10, č. 1, 2019, s ESCI [o4] 2019 Stanková, M.: Slovenská literárna kritika na začiatku šesťdesiatych rokov 20. storočia. In: Otázky žurnalistiky, roč. 62, č. 1-2, 2019, s. 92 [o4] 2019 Kubinyi, P.: "Page view" ako hodnotiace kritérium výkonnosti žurnalistov v printových médiách. In: Fenomén 2019 : súčasná profesionálna žurnalistika a jej reflexie. Bratislava : UKO, 2019, S. 41 [o4] 2019 Hacek, J.: Pätnásť rokov využívania otvorených zdrojov v slovenských médiách. In: Fenomén 2019 : súčasná profesionálna žurnalistika a jej reflexie. Bratislava : UKO, 2019, S. 63 [o4] 2019 Bajaník, Ľ.: Slovenská televízia na sklonku 20. storočia v dielach mediálnych odborníkov. In: Fenomén 2019 : súčasná profesionálna žurnalistika a jej reflexie. Bratislava : UKO, 2019, S. 162 [o4] 2019 Stanková, M.: Slovenské pohľady (n)a November In: Otázky žurnalistiky, roč. 62, č. 3-4, 2019, s. 46 1

2 AAB03 Sámelová, Anna [UKOFIZU] (100%) : Dejiny verejnoprávnosti : zrod Rozhlasu a televízie Slovenska vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, s. [20,65 AH] [print] Lit.: 252 zázn. ISBN ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch ADF01 Sámelová, Anna [UKOFIZU] (100%) : (Ne)etické mediálne trendy súčasnosti : retrospektívy a perspektívy v Otázkach žurnalistiky = (Not) ethical media trends of the present: retrospectives and perspectives in Otazky zurnalistiky Lit. 17 zázn. In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 60, č. 3-4 (2017), s ISSN ADF02 Sámelová, Anna [UKOFIZU] (100%) : Online človek v postpravdivom univerze sociálnych médií Lit.: 17 zázn. In: Media journal. - Roč. 6, č. 2 (2018), s ISSN (print) Ohlasy (2): [o4] 2019 Kubinyi, P.: "Page view" ako hodnotiace kritérium výkonnosti žurnalistov v printových médiách. In: Fenomén 2019 : súčasná profesionálna žurnalistika a jej reflexie. Bratislava : UKO, 2019, S. 41 [o4] 2019 Hacek, J.: Pätnásť rokov využívania otvorených zdrojov v slovenských médiách. In: Fenomén 2019 : súčasná profesionálna žurnalistika a jej reflexie. Bratislava : UKO, 2019, S. 63 ADF03 Sámelová, Anna [UKOFIZU] (100%) : Naratívy a diskurz mediálnej normalizácie 1998, 2008, 2018 Lit.: 20 zázn. In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 61, č. 3-4 (2018), s ISSN (print) ADF04 Sámelová, Anna [UKOFIZU] (100%) : Paradigmy mediálnej normalizácie 1998, 2008, 2018 Lit.: 20 zázn. In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 61, č. 1 (2018), s ISSN (print) [o4] 2019 Stanková, M.: Slovenské pohľady (n)a November In: Otázky žurnalistiky, roč. 62, č. 3-4, 2019, s. 46 ADF05 Sámelová, Anna [UKOFIZU] (100%) : Míľniky novinárskej nestrannosti na ceste editorskej zodpovednosti Lit.: 19 zázn. In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 62, č. 3-4 (2019), s ISSN (print) ADF06 Sámelová, Anna [UKOFIZU] (100%) : Päťdesiat rokov rozhlasového vysielania na pôde storočnej Univerzity Komenského - Internátne rozhlasové štúdio Mlynská dolina 1 Lit.: 21 zázn. In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 62, č. 1-2 (2019), s ISSN (print) ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS ADN01 Sámelová, Anna [UKOFIZU] (100%) : Post-panoptic panopticism in docile mass media Lit. 8 zázn. In: Human Affairs. - Roč. 24, č. 4 (2014), s ISSN (print) Registrované v: scopus Indikátor časopisu: SJR (SCOPUS) [2013-0,138] SNIP (SCOPUS) [2013-0,564] IPP (SCOPUS) [2013-0,108] [o1] 2016 Brito Alvarado, L. X. - Capito Alvarez, S. P.: Subjectivities on-line : between global monitoring and self-reference. In: Sociologia y tecnocienciaa, roč. 2, č. 6, 2016, s ESCI 2

3 ADN02 Sámelová, Anna [UKOFIZU] (50%) - Stanková, Mária [UKOFIZU] (50%): Some ideas on facts and no facts within media language Lit.: 16 zázn. In: European Journal of Media, Art and Photography. - Roč. 6, č. 2 (2018), s ISSN (print) Registrované v: wos [o4] 2019 Piatková, K. - Popovičová Sedláčková, Z.: Štylistické alebo alibistické využitie pasíva v mediálnych dialógoch?. In: Fenomén 2019 : súčasná profesionálna žurnalistika a jej reflexie. Bratislava : UKO, 2019, S. 82 ADN03 Sámelová, Anna [UKOFIZU] (100%) : Online self-conspiracy as a challenge of online-mediated communication for social change Lit.: 18 zázn. In: Communication today. - Roč. 10, č. 2 (2019), s ISSN (print) X URL: -for-social-change/ Registrované v: wos Registrované v: scopus AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách AED01 Sámelová, Anna [UKOFIZU] (100%) : Odovzdať a vstrebať : neutrálna pravda masových médií = Transmit and absorb : the neutral truth of mass media Popis urobený: Lit. 9 zázn. In: Media - moc - manipulácia [elektronický zdroj]. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, S [online]. - ISBN URL: Ohlasy (3): [o4] 2017 Hacek, J.: Otázky žurnalistiky, roč. 60, č. 3-4, 2017, s. 152 [o4] 2019 Višňovský, J. - Kubíková, K.: Robotická žurnalistika ako výzva pre redakčnú prax. In: Fenomén 2019 : súčasná profesionálna žurnalistika a jej reflexie. Bratislava : UKO, 2019, S. 21 [o4] 2019 Kubinyi, P.: "Page view" ako hodnotiace kritérium výkonnosti žurnalistov v printových médiách. In: Fenomén 2019 : súčasná profesionálna žurnalistika a jej reflexie. Bratislava : UKO, 2019, S. 41 AED02 Sámelová, Anna [UKOFIZU] (100%) : Medialitizácia a zábavné umlčanie : dva aspekty sociálnej konfirmity = Mediatization and entertaining silencing : two aspects of social conformity Lit. 37 zázn. In: Normativita ako vôľa k poriadku. - Bratislava : Univerzita Komenského, S [1,86 AH]. - ISBN Ohlasy (5): [o3] 2017 Kmeťová, K.: Studia philosophica, roč. 64, č. 2, 2017, s [o4] 2018 Gáliková Tolnaiová, S.: Pravda. Teoretické a praktické kontexty. Bratislava : SFZ pri SAV, 2018, S. 179 [o4] 2018 Plašienková, Z.: Obrazy človeka z filozofickej a eticko-axiologickej perspektívy, časť 2. Bratislava : Stimul, 2018, S. 106 [o3] 2019 Kovaleva, T. - Plašienková, Z.: Dráma slobody osobnosti lekára vo vybraných prácach slovanských autorov 20. storočia (V. V. Veresajev, M. A. Bulgakov a P. Strauss). In: Acta moralia Tyrnaviensia. 9 : dráma slobody v slovanskom svete20. storočia. Krakov : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2019, S. 64 [o3] 2019 Stanková, M.: Subjektívnosť a reportážnosť v románe Fulmaya Doroty Nvotovej. In: Výzvy současnosti : nová témata české a slovenské literatury ( ). Brno : Sojnek Jan - Galium, 2019, S. 145 AED03 Sámelová, Anna [UKOFIZU] (100%) : Miesto online človeka vo svete online médií a utváranie zmyslu jeho 3

4 života Lit.: 6 zázn. In: Hodnoty a utváranie zmyslu života. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, S ISBN AED04 Sámelová, Anna [UKOFIZU] (100%) : Vplyv dežurnalizácie na profesionálnu žurnalistiku Lit.: 14 zázn. In: Fenomén 2019 : súčasná profesionálna žurnalistika a jej reflexie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, S ISBN AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách AFA01 Plašienková, Zlatica [UKOFIDF] (50%) - Sámelová, Anna [UKOFIZU] (50%): Medijnyj dadaizm čeloveka-"onlajn" kak aspekt tvorčeskoj evoľuciji noosfery? Lit.: 19 zázn. In: Tvorčestvo kak nacionaľnaja stichija : media i sociaľnaja aktinosť. - Sankt-Peterburg : Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj ekonomičeskij universitet, S ISBN [Tvorčestvo kak nacionaľnaja stichija. 4, Sankt-Peterburg, ] AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách AFC01 Sámelová, Anna [UKOFIZU] (100%) : Čas na prehodnotenie psychagógie vo vzdelávaní žurnalistov [elektronický dokument] Lit.: 16 zázn. In: QUAERE 2018 [elektronický dokument] : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : Roč Hradec Králové : Magnanimitas akademické sdružení, S [CD-ROM]. - ISBN [QUAERE , Hradec Králové, ] AFC02 Sámelová, Anna [UKOFIZU] (100%) : Psychagógia ako nástroj celoživotného vzdelávania v mediálnej gramotnosti [elektronický dokument] Lit.: 10 zázn. In: QUAERE 2019 [elektronický dokument] : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : Roč Hradec Králové : Magnanimitas akademické sdružení, S [DVD]. - ISBN [QUAERE 2019 : interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. 9, Hradec Králové, ] AFC03 Sámelová, Anna [UKOFIZU] (100%) : Online človek a paradox (d)evolúcie médiami sprostredkovanej komunikácie [elektronický dokument] Lit.: 8 zázn. In: QUAERE 2019 [elektronický dokument] : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : 9. - Hradec Králové : Magnanimitas akademické sdružení, S [DVD]. - ISBN [QUAERE 2019 : interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. 9, Hradec Králové, ] AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách AFD01 Sámelová, Anna [UKOFIZU] (100%) : Moderná racionalita a režimy pravdy v realite slovenských médií = Modern rationality and the regimes of truth in reality of the Slovak mass media Lit. 7 zázn. In: Filozofia, veda, literatúra. - Bratislava : STIMUL, S ISBN [Filozofia, veda, literatúra : slovensko-česká konferencia. Bratislava, ] AFD02 Sámelová, Anna [UKOFIZU] (100%) : Masmédiá a sociálny poriadok 4

5 Lit. 6 zázn. In: Povaha súčasnej filozofie a jej metódy. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, S ISBN [Povaha súčasnej filozofie a jej metódy : medzinárodná konferencia doktorandov. 11., Bratislava, ] AFD03 Sámelová, Anna [UKOFIZU] (100%) : Normalizačná moc masmédií v modernej spoločnosti Recenzované Lit. 6 zázn. In: Fenomén moci a sociálne nerovnosti [elektronický zdroj ]. - Bratislava : Univerzita Komenského, S [CD-ROM]. - ISBN [Fenomén moci a sociálne nerovnosti : konferencia pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Bratislava, ] AFD04 Sámelová, Anna [UKOFIZU] (100%) : Diskrétna moc panoptika a synoptika v masmédiách 1 Popis urobený: Lit. 10 zázn. In: Fenomén moci a sociálne nerovnosti 2014 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, S [online]. - ISBN [Fenomén moci a sociálne nerovnosti 2014 : konferencia pre doktorandov, doktorandky a mladú vedeckú obec. Bratislava, ] URL: sti_2014.pdf AFD05 Sámelová, Anna [UKOFIZU] (100%) : Masmédiá a prístupové body : strety abstraktných systémov a laikov v online epoche Lit. 5 zázn. In: Veda, racionalita a hodnoty [elektronický zdroj]. - Bratislava : Stimul, S [CD-ROM]. - ISBN [Veda, racionalita a hodnoty : vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Bratislava, ] AFD06 Sámelová, Anna [UKOFIZU] (100%) : Panoptizmus, synoptizmus a dežurnalistika Lit. 5 zázn. In: Povaha súčasnej filozofie a jej metódy Bratislava : Filozofický ústav SAV, S ISBN [Mladá filozofia - Povaha súčasnej filozofie a jej metódy : medzinárodná konferencia doktorandov. 13., Bratislava, ] Ohlasy (4): [o4] 2018 Stanková, M.: Čo je literárna kritika?. In: Dotyky, roč. 30, č. 5, 2018, s. 33 [o4] 2019 Kubinyi, P.: "Page view" ako hodnotiace kritérium výkonnosti žurnalistov v printových médiách. In: Fenomén 2019 : súčasná profesionálna žurnalistika a jej reflexie. Bratislava : UKO, 2019, S. 41 [o4] 2019 Stanková, M.: Fenomén literárnej kritiky v 21. storočí. In: Fenomén 2019 : súčasná profesionálna žurnalistika a jej reflexie. Bratislava : UKO, 2019, S. 75 [o4] 2019 Stanková, M.: Publicizmus a jeho funkcia v lexikálnej zásobe. In: Varia 27. Banská Bystrica : UMB, 2019, S. 191 AFD07 Sámelová, Anna [UKOFIZU] (100%) : Pravda v mediálnych obsahoch : ontologické, epistemologické a axiologické aspekty Lit.: 4 zázn. In: Pravda. Teoretické a praktické kontexty : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Slovenské filozofické združenie pri SAV, S ISBN [Pravda. Teoretické a praktické aspekty. Smolenice, ] AFD08 Sámelová, Anna [UKOFIZU] (100%) : Online človek a mediálny dadaizmus ne-udalostí Lit.: 15 zázn. 5

6 In: Megatrendy a médiá 2018: Realita a mediálne bubliny. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, S ISBN [Megatrendy a médiá Smolenice, ] URL: [o4] 2019 Višňovský, J. - Kubíková, K.: Robotická žurnalistika ako výzva pre redakčnú prax. In: Fenomén 2019 : súčasná profesionálna žurnalistika a jej reflexie. Bratislava : UKO, 2019, S. 21 AFD09 Sámelová, Anna [UKOFIZU] (100%) : Sloboda médií ako dráma a fraška slovenskej mediálnej normalizácie Lit.: 7 zázn. In: Acta moralia Tyrnaviensia : dráma slobody v slovanskom svete 20. storočia : 9. - Krakov : Towarzystwo Słowaków w Polsce, S ISBN [Dráma slobody v slovanskom svete 20. storočia. Trnava, ] AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií AFG01 Sámelová, Anna [UKOFIZU] (100%) : Personal and social responsibility within the paradigm of the online media-mediated communication [elektronický dokument] In: Teoretičeskaja i prikladnaja etika : tradiciji i perspektivy [elektronický dokument] : K griaduščemu cifrovomu obščestvu : opyt etičeskogo prognozirovanija (100 let so dňa roždenija D. B?ll? ). - Petrohrad : Saint Petersburg StateUniversity, S. 9-9 [online]. - ISBN [Teoretičeskaja i prikladnaja etika : tradiciji i perspektivy [textový dokument (print)]. 11, Petrohrad, ] POZNÁMKA: Abstrakt vyšiel aj - Theoretical and applied ethics : traditions and prospects. The coming of digital society : a venture in ethic forecasting (100 Daniel Bell s anniversary ). - S. 76 AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií AFH01 Sámelová, Anna [UKOFIZU] (100%) : Pravda mediálnych obsahov : ontologické, epistemologické a axiologické aspekty In: Pravda : teoretické a praktické kontexty. - Bratislava : Slovenské filozofické združenie pri SAV, S ISBN [Pravda. Teoretické a praktické kontexty : mezinárodná vedecká konferencia. Smolenice, ] AFH02 Sámelová, Anna [UKOFIZU] (100%) : Osobná a spoločenská zodpovednosť v paradigmách komunikácie sprostredkovanej online médiami = Personal and social responsibility within the paradigm of the online media-mediated ommunication In: Tekutá zodpovednosť na Slovensku : zborník abstraktov a materiálov pre potreby pilotnej národnej interdisciplinárnej diskusie, kolokvium Trnava 30. september Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, S ISBN [Tekutá zodpovednosť na Slovensku. Trnava, ] BCI Skriptá a učebné texty BCI01 Sámelová, Anna [UKOFIZU] (100%) : Moderovanie [elektronický dokument] vyd. - Bratislava : Stimul, s. [6,69 AH] [online] ISBN URL: BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch BDF01 Sámelová, Anna [UKOFIZU] (100%) : Myslieť vo veľkom : (esej o pomeroch, keď veľkosť rozhoduje) In: Dotyky. - Roč. 30, č. 4 (2018), s ISSN (print) BDF02 Sámelová, Anna [UKOFIZU] (100%) : Esej o modernej racionalite a emocionalite 6

7 In: Dotyky. - Roč. 31, č. 2 (2019), s ISSN (print) BDF03 Sámelová, Anna [UKOFIZU] (100%) : Koľko právd znesieme : (esej o moci a bezmocnosti pravdy v post-pravdivom online svete) In: Dotyky. - Roč. 31, č. 1 (2019), s ISSN (print) BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie,...) BFB01 Sámelová, Anna [UKOFIZU] (100%) : Panopticism, synopticism, and dejournalism In: The character of current philosophy and its methods. - Bratislava : [s.n.], S. 15 [The character of current philosophy and its methods : young philosophy graduate conference Bratislava, ] BFB02 Sámelová, Anna [UKOFIZU] (100%) : Effects of de-journalisation on professional journalism In: Current professional journalism and reflections on it. - Bratislava : Filozofická fakulta UK, S [Fenomén Bratislava, ] DAI Dizertačné a habilitačné práce DAI01 Sámelová, Anna [UKOFIZU] (100%) : Moc ako filozofický problém : foucaultovská analýza moci v podmienkach Rozhlasu a televízie Slovenska. - Bratislava : [s.n.], s. dizertačná práca (PhD.) - Univerzita Komenského, Bratislava, 2017 Lit. 162 zázn. [o4] 2019 Bajaník, Ľ.: Slovenská televízia na sklonku 20. storočia v dielach mediálnych odborníkov. In: Fenomén 2019 : súčasná profesionálna žurnalistika a jej reflexie. Bratislava : UKO, 2019, S. 162 EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch EDI01 Sámelová, Anna [UKOFIZU] (100%) : Theilhard's planetisation of mankind as part of globalisation Lit.: 15 zázn. In: Human Affairs. - Roč. 28, č. 3 (2018), s ISSN (print) Registrované v: scopus Indikátor časopisu: SJR (SCOPUS) 2017=0,238 SNIP (SCOPUS) 2017=0,375 Kvartil Q: scimago-sjr -- Q2 [sociology and political science] ; Q2 [philosophy] ; Q2 [law] EDI02 Sámelová, Anna [UKOFIZU] (100%) : Svieži návrat k prameňom Slovenskej televízie In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 62, č. 1-2 (2019), s ISSN (print) Rec.: Pôvodná televízna dramatická tvorba pre deti a mládež na Slovensku / Lenka Regrutová. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2018 EDI03 Sámelová, Anna [UKOFIZU] (100%) : Dramaturgia vysielania v zmediálnenom svete In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 62, č. 3-4 (2019), s ISSN (print) Rec.: Nové trendy v programovaní elektronických médií / Juraj Rusnák. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2019 EDI04 Sámelová, Anna [UKOFIZU] (100%) : Umberto Eco: Od hlouposti k šílenství. Zprávy o tekuté společnosti In: Dotyky. - Roč. 31, č. 1 (2019), s ISSN (print) Rec.: Od hlouposti k šílenství / Umberto Eco. - Praha : Argo, 2016 EDI05 Sámelová, Anna [UKOFIZU] (100%) : Paradigmatický posun od racionality k emocionalite In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 62, č. 1-2 (2019), s ISSN (print) Rec.: Emotions, media and politics / Karin Wahl-Jorgensen. - Cambridge : Polity press,

8 EDI06 Sámelová, Anna [UKOFIZU] (100%) : Emotions in the media : a paradigm shift in thinking about public debate In: Human Affairs. - Roč. 29, č. 2 (2019), s ISSN (print) Rec.: Emotions, media and politics / Karin Wahl-Jorgensen. - Cambridge : Polity press, 2019 Registrované v: scopus Registrované v: wos Indikátor časopisu: SJR (SCOPUS) 2017=0,238 SNIP (SCOPUS) 2017=0,375 CiteScore (SCOPUS) 2018=0,26 SJR (SCOPUS) 2018=0,288 SNIP (SCOPUS) 2018=0,221 FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...) FAI01 Sámelová, Anna [UKOFIZU] (50%) - Javorčeková, Romana [UKOFIDF] (50%): Povaha súčasnej filozofie a jej metódy vyd. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, s. ISBN FAI02 Sámelová, Anna [UKOFIZU] (33.334%) - Stanková, Mária [UKOFIZU] (33.333%) - Hacek, Ján [UKOFIZU] (33.333%): Fenomén 2019 : súčasná profesionálna žurnalistika a jej reflexie vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, s. [13,19 AH] [print] ISBN GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií GII01 Sámelová, Anna [UKOFIZU] (100%) : Pravda a masmédiá v reflexiách filozofov = Truth and mass media in reflections of philosophers In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 60, č. 3-4 (2017), s ISSN GII02 Sámelová, Anna [UKOFIZU] (100%) : Prostredie okolo RTVS treba detoxikovať In: Naša univerzita. - Roč. 64, č. 10 (2018), s ISSN (print) GII03 Sámelová, Anna [UKOFIZU] (100%): Current professional journalism and reflections on it vyd. - Bratislava : Filozofická fakulta UK, s. [print] [Fenomén Bratislava, ] Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 50): AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (3) ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (6) ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (3) AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (4) AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (1) AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (3) AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (9) AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií (1) AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií (2) BCI Skriptá a učebné texty (1) BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (3) BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie,...) (2) DAI Dizertačné a habilitačné práce (1) EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (6) FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...) (2) 8

9 GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (3) Štatistika ohlasov (37): [o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch (1) [o2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch (2) [o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (4) [o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (30) 9