II. OPIS Názov zákazky: Požiadavka na obstaranie maliarskych potrieb prostredníctvom ZsNH pre Úrad MV SR a krajské centrá podpory MV SR.

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "II. OPIS Názov zákazky: Požiadavka na obstaranie maliarskych potrieb prostredníctvom ZsNH pre Úrad MV SR a krajské centrá podpory MV SR."

Prepis

1 SEKCIA EKONOMIKY odbor hospodárskeho zabezpečenia Košická 47, Bratisava Č. p.: SE-OHZ2-2022/ VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY (zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa ustanovenia 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a dopnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA Názov: Ministerstvo vnútra Sovenskej repubiky, sekcia ekonomiky, odbor hospodárskeho zabezpečenia, oddeenie všeobecných komodít Adresa: Bratisava, Košická 47 Krajina: Sovenská repubika Internetová adresa organizácie (URL): Kontaktná osoba: JUDr. Tomáš Franko Teefón: E-mai: tomas.franko@minv.sk II. OPIS Názov zákazky: Požiadavka na obstaranie maiarskych potrieb prostredníctvom ZsNH pre Úrad MV SR a krajské centrá podpory MV SR. Druh zákazky: 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a dopnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Spoočný sovník obstarávania (CPV): CPV: Potreby pre maiarov Maiarske štetce Rozdeenie predmetu zákazky: Predmet zákazky nie je rozdeený na časti. Odôvodnenie nerozdeenia predmetu zákazky na časti: Verejný obstarávateľ nerozdei predmet zákazky na časti, nakoľko rozdeenie predmetu zákazky na časti by moho predstavovať riziko, že vykonanie zákazky sa stane nadmerne technicky obťažným či drahým a zároveň potreba koordinácie jednotivých dodávateľov častí zákazky by moha predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho pnenia zákazky. Nerozdeenie zákazky na časti zohľadňuje najmä ekonomický a funkčný aspekt. Havné miesto poskytovania sužieb/dodania tovaru: Ministerstvo vnútra Sovenskej repubiky Miesto dodania: Názov Teefón E-mai tomas.franko@minv.sk Sído Internet IČO

2 Sekcia ekonomiky MV SR Centrum podpory Trnava Centrum podpory Trenčín Centrum podpory Žiina Centrum podpory Banská Bystrica Centrum podpory Prešov Centrum podpory Košice Skad v obci Limbach Koárova 31, Trnava Jiemnického 1, Trenčín Kuzmányho 26, Žiina Ústredné skady MV SR Príboj 560 Sovenská Lupča Štúrova 7, Prešov Rampová 7, Košice Brúsny ist pre vibračné brúsky, zrnitosť 40 Brúsny ist pre vibračné brúsky, zrnitosť 60 Brúsny ist pre vibračné brúsky, zrnitosť 80 Termín spnenia zákazky: Do 30 dní od vystavenia objednávky. Patnosť zákazky do aebo do vyčerpania finančného imitu. Opis predmetu zákazky: Maiarske potreby TT KE TN PO ZA BB OVK Počty: Brúsny ist Rozmer 9,3 x 23 cm Zrnitosť Brúsny ist Rozmer 9,3 x 23 cm Zrnitosť Brúsny ist Rozmer 9,3 x 23 cm Zrnitosť Brúsny ist pre vibračné brúsky, zrnitosť 100 Brúsny ist pre vibračné brúsky, zrnitosť 120 Brúsny ist pre vibračné brúsky, zrnitosť 180 Brúsny papier, zrnitosť 40 Brúsny papier, zrnitosť 60 Brúsny papier, zrnitosť 80 Brúsny papier, zrnitosť 100 Brúsny pás antistatický, zrnitosť 60 Brúsny pás antistatický, zrnitosť Brúsny ist Rozmer 9,3 x 23 cm Zrnitosť Brúsny ist Rozmer 9,3 x 23 cm Zrnitosť Brúsny ist Rozmer 9,3 x 23 cm Zrnitosť Brúsny papier Rozmer 23 x 28 cm Zrnitosť Brúsny papier Rozmer 23 x 28 cm Zrnitosť Brúsny papier Rozmer 23 x 28 cm Zrnitosť Brúsny papier Rozmer 23 x 28 cm Zrnitosť Brúsny pás antistatický Šírka 11,5 cm Dĺžka 50 m Zrnitosť Brúsny pás antistatický Šírka 11,5 cm

3 80 Dĺžka 50 m Zrnitosť 80 Brúsny pás antistatický, zrnitosť 100 Cement Dekoračná farba Držiak vaca, 10 cm Držiak vaca, 25 cm Brúsny pás antistatický Šírka 11,5 cm Dĺžka 50 m Zrnitosť Cement Druh cementu 32,5 R Farba tmavo sivá objem: min Dekoračná farba v spreji na kov, drevo, sko, kameň, betón a niektoré pasty Farba rôzne, podľa ponuky objem: min. 0, Držiak vaca Veľkosť 10 cm Držiak vaca Veľkosť 25 cm Farba akryátová Farba asfatohiníková Farba asfatohiníková refexná izoačná, Ra 9110 Farba fasádna, biea Farba maiarska interiérová Farba na betón,, Ra 1038 Farba na kov a drevo, Ra 7005 Akryátová farba na steny a stropy v interiéri, oteruvzdorná Farba biea objem: min Asfatohiníková refexoizoačná náterová hmota Určená na povrchovú úpravu striech, dreva, betónu a podobne Náter účinne odráža svetené tepené úče Farba Ra 9110 (strieborná)objem: min Asfatohiníková refexná izoačná farba na povrchy, kde je potrebné odrážanie snečných účov Farba Ra 9110 (strieborná) objem: min Šetrná akryátová fasádna farba, vyrobená na zákade vodnej disperzie poymérnych spojív Farba biea objem: min Interiérová maiarska farba Farba biea objem: min Farba na betón Farba Ra 1038 (sivá) objem: min Špeciána samozákadová náterová hmota, vrchná a zákadná farba na kov a

4 Farba na povrchovú úpravu ciest a iných asfatových pôch, biea Farba na vrchný náter radiátorov Farba protipesňová interiérová Farba rýchoschnúca disperzná Farba samozákadová antikorózna, Ra 9006 Farba tabuľová Farba tekutá tónovacia Farba umývateľná a oteruvzdorná, 1 Farba vnútorná proti pesni, 1 Farba zákadná syntetická, Ra 0100 Farba zákadná syntetická, Ra 0840 Fermež ľanová drevo Farba Ra 7005 (šedá) objem: min. 1 Farba na povrchovú úpravu ciest a iných asfatových pôch, betónu, omietok a váknocementu Farba biea objem: min Špeciána syntetická eská farba na vrchný náter radiátorov v interiéri Rýchoschnúca Farba biea objem: min Protipesňová interiérová farba Farba biea objem: min Rýchoschnúca disperzná farba s vysokou krycou schopnosťou Farba matná biea objem: min Špeciána samozákadová antikorózna, akyduretánová vrchná i zákadná farba v jednom Farba Ra 9006 (strieborná) objem: min Tabuľová farba na povrchovú úpravu tabúľ, sooitových dosiek, dreva, v interiéri a exteriéri Farba matná čierna Náter je oteruvzdorný, odoný voči vode, má zepšenú umývateľnosť objem: min Tekutá tónovacia farba Farba rôzne, podľa ponuky objem: min Umývateľná a oteruvzdorná farba Farba biea objem: min Vnútorná farba proti pesni Farba biea objem: min Zákadná syntetická farba Farba Ra 0100 (biea) objem: min Zákadná syntetická farba Farba Ra 0840 (červenohnedá) objem: min Fermež na zákadné napúšťanie dreva, objem:

5 Fexibiná škárovacia hmota Fóia mikroténová, 4 x 5 m min. 1 Fexibiná škárovacia hmota Odonosť proti vzniku trhín a poškriabaniu Zvýšená odonosť proti pesniam Vysoká stáosť farieb Vhodná do interiéru aj exteriéru Farba sivá objem: min Zakrývacia mikroténová fóia Rozmer 4 x 5 m Fóia mikroténová, 4 x 12,5 m Hubka brúsna Kefa drôtená Ľadové kvety v spreji Lak odný Lak podahový na parkety Lazúra syntetická ochranná na drevo, Ra 0631 Lepiaca zmes Lepido disperzné na drevo Lepido disperzné na tapety Zakrývacia mikroténová fóia Rozmer 4 x 12,5 m Hubka brúsna Rozmer 10 x 70 x 2,5 cm Zrnitosť podľa ponuky Drôtená kefa 5-radová Pomosadzovaný oceľový drôt Drevená rúčka Vysoko odoná syntetická biea farba s efektom zamrznutého ska, objem: min. 100 m Zmes akyduretánovej živice a rozpúšťadie s prídavkom aditív Transparentná povrchová úprava dreva v interiéroch a Zvyšuje odonosť dreva voči vode a vhkosti objem: min. 750 m Podahový ak na parkety, objem: min Syntetická ochranná azúra na drevo Farba Ra 0631 (dub) objem: min Lepiaca zmes pre epenie bežných keramických obkadov a dažieb, objem: min Disperzné epido na drevo Vodovzdorné objem: min Disperzné epido na tapety, objem: min

6 Lepido interiérové na drevo Lepido na podahy Lepido sekundové Lepido univerzáne Lepido univerzáne Liehové morido Lyžica na murovanie Miešado kruh Montážna pena, nízkoexpanzná Mriežka stieracia Odhrdzovací prípravok Odstraňovač starých náterov Omietka štuková Interiérové epido na drevo, objem: min Lepido na podahy, objem: min Univerzáne sekundové epido Univerzáne epido Na epenie dreva, ska, kovu, pastu, keramiky, umeého a prírodného kameňa, betónu, sadrokartónu, kobercov Univerzáne epido, objem: min Morido na farbenie dreva Farba rôzne, podľa ponuky objem: min. 0, Morido na farbenie dreva Farba rôzne, podľa ponuky Kruhové miešado na farbu Rozmer 10 x 60 cm Montážna pena, nízkoexpanzná Bez rozpínacích takov Vysoká odonosť proti pesniam Vysoká priľnavosť a epivosť k rôznym stavebným podkadom Tepená odonosť -40 / +90 C (po vytvrdnutí) Apikačná tepota +5 / +35 C Objem min. 750 m Stieracia mriežka na vaec Rozmer 26 x 28 cm Odhrdzovací prípravok na odstránenie hrdze z kovových častí strojov, trubiek a pechov Odstraňovač starých náterov Určený na odstraňovanie starých náterov a odakovávanie predmetov Vhodný na kov, keramiku, ska, poyetyén, drevo a podobne objem - min. 400 m spray Hotová namiešaná štuková omietka na fináne úpravy stien a múrov, objem: min

7 Omietka štuková Páska epiaca kobercová Páska maiarska Penetrácia hĺbková Penetrácia hĺbková Penetrácia univerzána Penetračný náter Penový vaec, 10 cm Penový vaec s držiakom, 10 cm Pištoľ apikačná Rebrík drevený dvojitý, 5-stupienkový Rebrík drevený dvojitý, 8-stupienkový m m Vápenno cementová ručná omietka pre vnútorné a vonkajšie použitie Farba biea objem. Min Obojstranná epiaca páska na koberce Dĺžka 5 m Šírka 5 cm baenie min. 5 m Maiarska páska Dĺžka 50 m Šírka 4,8 cm baenie min. 50 m Hĺbková penetrácia jemná, priedušná, po zaschnutí transparentná disperzia, objem: min Hĺbková penetrácia na spevnenie savých podkadov ako omietka, sadrokartón, betón, objem: min Univerzána penetrácia, objem: min Penetračný náter na báze vodnej disperzie styrenakryátového kopoyméru, objem min Vaec na maľovanie Veľkosť 10 cm Vaec na maľovanie s držiakom vaca Veľkosť 10 cm Pištoľ na apikáciu všetkých druhov montážnych PU epidie, akryových tmeov, siikónov, MS poymérov v kaťušiach Drevený rebrík dvojitý Pevná drevená konštrukcia s masívnym kovaním Počet stupienkov 2 x 5 Minimána výška 1,6 m Opatrený bezpečnostnými retiazkami proti roztvoreniu Nosnosť minimáne Drevený rebrík dvojitý Pevná drevená konštrukcia s masívnym kovaním Počet stupienkov 2 x 8 Minimána výška 2,6 m Opatrený bezpečnostnými retiazkami proti roztvoreniu Nosnosť minimáne

8 Rebrík dvojdieny univerzány Rebrík dvojstranný hiníkový, 4-stupňový Rebrík dvojstranný hiníkový, 8-stupňový Rebrík hiníkový skadací Rebrík teeskopický Rebrík trojdieny univerzány, 3x11 Dvojdieny univerzány rebrík Počet priečok 2 x 11 Maximána výsuvná dĺžka 5,13 m Možno použiť ako výsuvný rebrík aebo ako štafe Nosnosť minimáne Dvojstranný hiníkový rebrík Počet stupňov 2 x 4 Vrchné stupne spojené do pošiny Protiskzové, široké a bezpečné nášľapy S poistkou proti zoženiu či rozoženiu Nosnosť minimáne Dvojstranný hiníkový rebrík Počet stupňov 2 x 8 Vrchné stupne spojené do pošiny Protiskzové, široké a bezpečné nášľapy S poistkou proti zoženiu či rozoženiu Nosnosť minimáne Hiníkový skadací rebrík Počet priečok 4 x 4 Dĺžka zoženého rebríka 2,32 m Maximána dĺžka rozoženého rebríka 4,7 m Nosnosť minimáne Teeskopický výsuvný rebrík pre profesionáne použitie 12 nastavení / priečok až do výšky 3,8 m Šírka 47 cm Výška pri zožení 87 cm Trojdieny univerzány viacúčeový rebrík Počet priečok 3 x 11 Počet dieov 3 Minimána nosnosť 150 Šírka profiu 71 mm Pribižná výška

9 Rebrík výsuvný hiníkový Riedido C 6000 Riedido S 6006 Sadra modeárska Sadra štukatérska Siikón transparentný Skadacie schodíky, 2- stupienkové, jednostranné, s pošinou Skadacie schodíky, 4- stupienkové, jednostranné, s pošinou rozoženého rebríka (do A tvaru) 2,6 m Pribižná výška rozoženého rebríka (do A tvaru s vysunutím jedného ramena) 4,3 m Pribižná výška rozoženého rebríka ( do zvisého tvaru spojením všetkých troch ramien) 6,6 m Pribižná výška zoženého rebríka 2,9 m Výsuvný hiníkový rebrík Počet priečok 2 x 11 Minimána výška zoženého rebríka 3,14 m Minimána výška vysunutého rebríka 5,10 m Nosnosť minimáne Nitroceuózové (acetónové) riedido C 6000 na riedenie nitroceuózových náterových átok, objem: min Riedido S 6006 na riedenie syntetických a oejových náterových átok, objem: min Univerzána sadra pre kúrenárske, vodoinštaačné, eektroinštaačné, stavebné a modeárske práce Farba biea objem: min Univerzána sadra pre vodoinštaačné, kúrenárske, eektroinštaačné a stavebné práce Farba sivá objem: min Transparentný univerzány siikón na utesnenie škár v stavebných konštrukciách objem: min. 280 m Schodíky jednostranné, skadacie Počet stupienkov 2 Nosnosť minimáne Schodíky jednostranné, skadacie Počet stupienkov 4 Nosnosť minimáne

10 Skadacie schodíky, 5- stupienkové, jednostranné, s pošinou Skadacie schodíky, 7- stupienkové, jednostranné, s pošinou Stierka sadrová, 1 Stierková omietka, 1 Špachtľa oceľová, šírka 4 cm Špachtľa oceľová, šírka 6 cm Špachtľa oceľová, šírka 10 cm Štetec pochý, šírka 20 mm Štetec pochý, šírka 50 mm Štetec pochý, šírka 100 mm Štetec zárohový, šírka 2 pace Štetec zárohový, šírka 2,5 paca Štetec zárohový, šírka 3 pace Technický benzín Technický ieh Technický petroej Schodíky jednostranné, skadacie Počet stupienkov 5 Nosnosť minimáne Schodíky jednostranné, skadacie Počet stupienkov 7 Nosnosť minimáne Univerzána jemná hadená ušľachtiá sadrová omietka s vysokou beosťou Farba biea objem: min Vnútorná stierková omietka pastickej konzistencie, hadká Farba biea objem: min Špachtľa oceľová Veľkosť 4 cm Špachtľa oceľová Veľkosť 6 cm Špachtľa oceľová Veľkosť 10 cm Štetec maiarsky pochý Šírka 20 mm Štetec maiarsky pochý Šírka 50 mm Štetec maiarsky pochý Šírka 100 mm Štetec zárohový Šírka 2 pace Štetec zárohový Šírka 2,5 paca Štetec zárohový Šírka 3 pace Benzín technický Odmasťovač určený na odmasťovanie najmä kovových povrchov a umývanie znečistených kovových predmetov objem: min Lieh technický denaturovaný, objem: min Technický petroej na svietenie, kúrenie a ako odmasťovací prostriedok na technické účey, objem: min

11 Tme na drevo Tme siikónový Tme skenársky Tyč teeskopická, 2 m Tyč teeskopická, 3 m Univerzány eský náter na kov a drevo, Ra 1000 Univerzány eský náter na kov a drevo, Ra 1100 Univerzány eský náter na kov a drevo, Ra 1999 Univerzány eský náter na kov a drevo, Ra 2430 Univerzány eský náter na kov a drevo, Ra 2880 Disperzná vyrovnávacia hmota na opravy povrchových chýb a poškodení Farba rôzne, podľa ponuky objem: min. 750 g Neutrány univerzány siikónový profi tme objem: min. 280 m Univerzány oejový tme na utesňovanie tabuľových skie do drevených i kovových rámov, objem: min Teeskopická kovová tyč na maľovanie Dĺžka 2 m Teeskopická kovová tyč na maľovanie Dĺžka 3 m Univerzány syntetický vrchný eský náter na kov a Farba Ra 1000 (biea) objem: min. 0, Univerzány syntetický vrchný eský náter na kov a Farba Ra 1100 (stredne šedá) objem: min. 0, Univerzány syntetický vrchný eský náter na kov a Farba Ra 1999 (čierna) objem: min. 0, Univerzány syntetický vrchný eský náter na kov a Farba Ra 2430 (hnedá čokoádová) objem: min. 0, Univerzány syntetický vrchný eský náter na kov a Farba Ra 2880 (hnedá gaštanová) objem: min. 0,

12 Univerzány eský náter na kov a drevo, Ra 4550 Univerzány eský náter na kov a drevo, Ra 5300 Univerzány eský náter na kov a drevo, Ra 6003 Univerzány eský náter na kov a drevo, Ra 6200 Univerzány eský náter na kov a drevo, Ra 8140 Univerzány eský náter na kov a drevo, Ra 0110 Univerzány eský náter na kov a drevo, Ra 1100 Univerzány eský náter na kov a drevo, Ra 2320 Vaec fasádny, 27 cm Univerzány syntetický vrchný eský náter na kov a Farba Ra 4550 (modrá) objem: min. 0, Univerzány syntetický vrchný eský náter na kov a Farba Ra 5300 (zeená) objem: min. 0, Univerzány syntetický vrchný eský náter na kov a Farba Ra 6003 (sonová kosť) objem: min. 0, Univerzány syntetický vrchný eský náter na kov a Farba Ra 6200 (žtá svetá) objem: min. 0, Univerzány syntetický vrchný eský náter na kov a Farba Ra 8140 (červená svetá)objem: min. 0, Univerzány syntetický vrchný eský náter na kov a Farba Ra 0110 (šedá) objem: min Univerzány syntetický vrchný eský náter na kov a Farba Ra 1100 (stredne šedá) objem: min Univerzány syntetický vrchný eský náter na kov a Farba Ra 2320 (kávovo hnedá) objem: min Fasádny vaec Veľkosť 27 cm Vaec na maľovanie Vaec maiarsky, 10 cm Veľkosť 10 cm Vaec na maľovanie, Vaec na maľovanie 18 cm Veľkosť 18 cm Vaec na maľovanie, Vaec na maľovanie

13 25 cm interiéru Veľkosť 25 cm Vaec na maľovanie + držiak vaca Veľkosť 25 cm Vaec na maľovanie s držiakom vaca, 25 cm Vanička na farbu Vedro murárske Zákadná syntetická antikorózna farba, Ra 0100 Zákadná syntetická antikorózna farba, Ra 0840 Zákadný syntetický náter, Ra 0199 Zakrývací papier m PVC nádoba na farbu pre vace do 10 cm Rozmer 15 x 32 cm, povoené rozpätie +/- 10 % Vedro murárske Materiá Poyetyén Objem min Zákadná syntetická antikorózna farba pod syntetické a iné eské nátery Farba Ra 0100 (biea) objem: min. 0, Zákadná syntetická antikorózna farba pod syntetické a iné eské nátery Farba Ra 0100 (biea) Zákadná syntetická antikorózna farba pod syntetické a iné eské nátery Farba Ra 0840 (červenohnedá) objem: min. 0, Zákadný syntetický náter pod syntetické, vodou riediteľné a nitroceuózové náterové hmoty Na náter kovu (konštrukcie, stroje, poty), dreva a siikátových podkadov (omietky, betón) Možné použiť v interiéri aj exteriéri Farba Ra 0199 (čierna) objem: min. 0, Šírka: 1 m Dĺžka 20 m Baenie: min. 20 m Materiá 220g + textíia Verejný obstarávateľ neumožňuje predožiť variantné riešenie vo vzťahu k požiadavke na predmet zákazky. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto riešenie zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby neboo predožené. III. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY Predpokadaná hodnota zákazky je zistená na zákade prieskumu trhu osovením subjektov faxom aebo e-maiom vo výške: ,72 Eur bez DPH. Predpokadaná hodnota zákazky boa určená na zákade aritmetického priemeru cien zistených osovením subjektov faxom aebo e-maiom. Predpokadaná cena je vrátane dopravy a baného. 13

14 Zákazka bude zabezpečovaná z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu, verejný obstarávateľ neposkytuje záohové patby ani patby vopred. Verejný obstarávateľ požaduje, aby boo v cene zahrnuté: V cene jedného kusu musia byť započítané všetky nákady, ktoré môže uchádzač účtovať verejnému obstarávateľovi, t. j. cena musí byť konečná a nie je možné ju navyšovať o dodatočné nákady spojené s dodaním materiáu. V cenovej ponuke musia byť uvedené všetky nákady spojené s dopravou a tovarom/sužbou/stavebnými prácami, ktoré si môže uchádzač účtovať voči verejnému obstarávateľovi. Ako napríkad bané, vyskadnenie, uskadnenie, kiometrovné, nakádka, dezinfekcia, vykádka (napr. hydrauickou rukou), stojné, technické revízie, návod na používanie v sovenskom jazyku a pod.. Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar záruku min. 24 mesiace. Záruka začína pynúť dňom dodania, t.j. odo dňa uvedenom v dodacom iste. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar v kvaite I. triedy, funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompetnom stave a v požadovanom množstve. V prípade, že dodaný tovar vykazuje preukázateľné vady, nedostatočnú kvaitu, rozdie v množstve a zámenu tovaru v porovnaní so zmuvou, dodávateľ je povinný na vastné nákady odviezť a dodať nový tovar. K neprevzatiu tovaru bude spísaný protoko, z ktorého bude zrejmý dôvod, pre ktorý nebo tovar prevzatý a bude uvedený náhradný termín dodania nového tovaru. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací ist, neprebrať dodaný tovar a nezapatiť cenu za neprebraný tovar. Dokad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce aebo poskytovať sužbu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, uchádzač nepredkadá nakoľko verejný obstarávateľ má prístup k informačným systémom verejnej správy. Uchádzač predkadá čestné prehásenie že nemá uožený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím podľa 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Uvedenú podmienku účasti uchádzač vo svojej ponuke preukazuje čestným vyhásení. IV. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE Komunikácia: Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií s uchádzačom resp. záujemcami postupovať v zmyse 20 zákona prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi. Uchádzač má možnosť registrovať sa do systému JOSEPHINE pomocou hesa aebo pomocou občianskeho preukazu s eektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eid). Technické požiadavky na systém a informácie o registrácii a o používaní systému JOSEPHINE sú uvedené na webovom síde systému v poožke Knižnica manuáov a odkazov.) Verejný obstarávateľ upozorňuje, že predkadanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Spôsob zreazovania autentifikácie je uvedený v dokumente Manuá registrácie 14

15 záujemcu/uchádzača na webovom síde systémeu v poožke Knižnica manuáov a odkazov ). Lehota na predkadanie ponúk: Dátum: Čas: 12:00 hod Spôsob predkadania ponúk: Formou predoženia ponuky do predmetnej zákazky v eektronickej forme v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese V. PODMIENKY ÚČASTI 1. Uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať sužbu aebo uskutočňovať stavebné práce podľa 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. Dokad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce a ebo poskytovať sužbu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, uchádzač nepredkadá nakoľko verejný obstarávateľ má prístup k informačným systémom verejnej správy. 2. čestné prehásenie že nemá uožený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím podľa 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Uvedenú podmienku účasti uchádzač vo svojej ponuke preukazuje čestným vyhásení VI. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK Návrh na kritériá hodnotenia je určený: dodržanie technických požiadaviek na tovar aebo sužby definované vo výzve na predoženie cenovej ponuky a najnižšia cena. Na zákade výsedku vyhodnotenia ponúk bude určený úspešný uchádzač. Všetkých uchádzačov bude verejný obstarávateľ informovať o výsedku vyhodnotenia ponúk. Verejný obstarávateľ požaduje predožiť cenovú ponuku v tabuľke podľa príohy k tejto výzve: VII. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY Výsedkom verejného obstarávania bude zadanie zákazky na dodanie tovaru - samostatné objednávky. Preddavok ani záohová patba sa neposkytuje. Úhrada za predmet zákazky bude reaizovaná formou bezhotovostného patobného styku prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa po dodaní predmetu obstarávania na zákade objednávky. VIII: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE: Dôvody na zrušenie použitého postupu zdávania zákazky: Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasedovných dôvodov: - nebude predožená ani jedna ponuka, - ani jeden uchádzač nespní podmienky účasti, - ani jedna z predožených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkadanie ponúk, - ak sa zmenii okonosti, za ktorých sa vyhásio toto verejné obstarávanie. - Dokad o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, uchádzač nepredkadá nakoľko verejný obstarávateľ má prístup k informačným systémom verejnej správy. 15

16 Súčasťou ponuky uchádzača musí byť v zmyse 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a dopnení niektorých zákonov jeho súhas so spracovaním osobných údajov (tačivo na súhas je v príohe tejto výzvy) a vyhásenie, že v súade s 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a dopnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nemá uožený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Sovenskej repubike aebo v štáte sída, miesta podnikania aebo obvykého pobytu. Ing. Martina Hrnčiarová riaditeľka odboru hospodárskeho zabezpečenia sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra Sovenskej repubiky V Bratisave, dňa

17 Súhas so spracovaním osobných údajov Predožením cenovej ponuky uchádzač:...(uviesť názov uchádzača a adresa)... zastúpený:...(uviesť štatutárneho zástupcu uchádzača)... na predmet zákazky s názvom: Požiadavka na obstaranie maiarskych potrieb prostredníctvom ZsNH pre Úrad MV SR a krajské centrá podpory MV SR. v súade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a dopnení niektorých zákonov udeľujem súhas pre Ministerstvo vnútra Sovenskej repubiky ako verejného obstarávateľa so spracovaním mojich osobných údajov - v rozsahu a na dobu nevyhnutnú pre administráciu zákazky vo verejnom obstarávaní, - pre úkony a na dobu nevyhnutnú s uzatvorením zmuvného vzťahu, - pre úkony a na dobu potrebnú pre reaizáciu zákazky a - pre úkony potrebné pre archiváciu všetkých dokumentov súvisiacich s predmetom zákazky na dobu v súade s aktuánym nariadením Ministerstva vnútra Sovenskej repubiky o registratúrnom poriadku. Tento súhas na spracovanie osobných údajov je možné odvoať/dopniť formu odvoania súhasu výučne písomnou žiadosťou, ae s ohľadom na podmienky všeobecne patných záväzných predpisov verejného obstarávateľa a v prípade, ak spracovanie údajov nevyžaduje iný zákon (napr. Zákon č. 211/2000 Z. z. o sobodnom prístupe k informáciám a o zmene a dopnení niektorých zákonov). V..., dňa meno priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 17

18 Čestné vyhásenie Týmto ako uchádzač v zákazke: Požiadavka na obstaranie maiarskych potrieb prostredníctvom ZsNH pre Úrad MV SR a krajské centrá podpory MV SR. Obchodné meno: Sído: IČO: vyhasujem, že v súade s 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a dopnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nemám uožený zákaz činnosti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Sovenskej repubike, aebo v štáte sída, miesta podnikania aebo obvykého pobytu. V.. dňa..... meno priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 1 1) V prípade ak máte v obchodnom registri aebo v inom registri uvedené, že konáte tak, že k napísanému, vytačenému aebo inak zobrazenému obchodnému menu pripojíte svoj vastnoručný podpis, žiadame k podpisu pripojiť aj pečiatku. Ak čestné vyhásenie nepodpisuje osoba, ktorej toto právo vypýva z obchodného aebo iného registra žiadame k podpísaným istinám pripojiť aj dokument preukazujúci oprávnenie na zastupovanie k podpisu istín, ktoré tvoria podkady k verejnému obstarávaniu. 18

Microsoft Word - výzva na predloženie cenovej ponuky hyg potreby.doc

Microsoft Word - výzva na predloženie cenovej ponuky hyg potreby.doc MINISTERSTVO OBRANY SR VÚ 9994 Nemšová - Č.p.: MLF ZZZ 355-4 / 2010 Výtlačok č. : 1 Počet listov : 5 Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou podľa 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z.

Podrobnejšie

Microsoft Word - Výzva na dodanie cenovej ponuky hygienické potreby.doc

Microsoft Word - Výzva na dodanie cenovej ponuky hygienické potreby.doc RIADITEĽSTVO VOJENSKEJ POLÍCIE TRENČÍN Trenčín 8.apríla 2011 Č. : RVP -220-1/2011 Výtlačok č. : 1 Počet listov: 3 Príloha : 1/2 Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou podľa 102 ods.

Podrobnejšie

Požiadavka na predloženie cenovej ponuky pre zákazku podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 1. Identifikácia verejné

Požiadavka na predloženie cenovej ponuky pre zákazku podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 1. Identifikácia verejné Požiadavka na predloženie cenovej ponuky pre zákazku podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov: Základná škola Ulica P. J.

Podrobnejšie

Microsoft Word - 1 VÝZVA na predloženie cenovej ponuky.doc

Microsoft Word - 1  VÝZVA na predloženie cenovej ponuky.doc VOJENSKÝ ÚTVAR 1003 BRATISLAVA Výtlačok č. : 1 č.: ČS PSR-94-1/2013 Počet listov : 4 Počet príloh : 1/1 VÝZVA na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou podľa 102 ods. 1 zák. č. 25/2006

Podrobnejšie

Penguin sport club, o.z. Výzva na predkladanie ponúk 1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: Názov: Penguin sport club, občianske združenie Sí

Penguin sport club, o.z. Výzva na predkladanie ponúk 1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: Názov: Penguin sport club, občianske združenie Sí Výzva na predkladanie ponúk 1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: Názov: Penguin sport club, občianske združenie Sídlo: Beckov 427, 916 38 Beckov IČO: 42 279 607 Štatutárny zástupca: Mgr. Andrej

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie ponúk v súlade s 117 zákonač. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších p

Výzva na predkladanie ponúk v súlade s 117 zákonač. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších p Výzva na predkladanie ponúk v súlade s 117 zákonač. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Číslo: 95/2017 Názov zákazky: Dodávka a osadenie

Podrobnejšie

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ Kúpna zmuva č. Z016180_Z Uzatvorená v zmyse 409 a nas. Obchodného zákonníka I. Zmuvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sído: IČO: DIČ: IČ DPH: Číso účtu: Te: "BORINKA", Zariadenie sociánych sužieb

Podrobnejšie

Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity Č. p.: USVRK-OIP-2018/ VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY podľa zákona č. 343/201

Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity Č. p.: USVRK-OIP-2018/ VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY podľa zákona č. 343/201 Č. p.: USVRK-OIP-2018/001282-007 VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z I. NÁZOV, ADRESA

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č VÝZVA NA PREDKLOŽENIE PONUKY na zákazku s nízkou hodnotou pre zákazku podľa 7 zákona č. 343/205 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Identifikácia

Podrobnejšie

Microsoft Word - Výzva na èistiace prostriedky.doc

Microsoft Word - Výzva na èistiace prostriedky.doc VOJENSKÝ ÚTVAR 1003 BRATISLAVA Č.: Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou podľa 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

Výzva

Výzva Výzva na predkladanie ponúk č. RZ - 2125/2019 k zákazke podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ZoVO )

Podrobnejšie

(Microsoft Word - oznam na web \232port.stroje.doc)

(Microsoft Word - oznam na web \232port.stroje.doc) Základná škola Pri kríži 11, 841 02 Bratislava, www.prikrizi.sk Oznam o prieskume trhu Základná škola Pri kríži 11, 841 02 Bratislava, ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o

Podrobnejšie

MINISTERSTVO OBRANY SR

MINISTERSTVO OBRANY SR MINISTERSTVO OBRANY SR Úrad pre investície a akvizície Č.: ÚpIA- 338-6/2017-OdOTSaIKT Výtlačok jediný. Počet listov: 3 Prílohy:1/2 VÝZVA na predloženie cenovej ponuky ( Zákazka na dodanie tovaru zadávaná

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie ponúk v súlade s 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorší

Výzva na predkladanie ponúk v súlade s 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorší Výzva na predkladanie ponúk v súlade s 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo : 48/2015/Ka Názov zákazky: Audítorské

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie ponúk V súlade s 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších p

Výzva na predkladanie ponúk V súlade s 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších p Výzva na predkladanie ponúk V súlade s 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Číslo: 469/2016 Názov zákazky: Úprava povrchov

Podrobnejšie

Agentúra Ministerstva školstva, vedy. výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EU J^^» -y- Európska únia ITMS kód Projektu: DODATOK C. 3

Agentúra Ministerstva školstva, vedy. výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EU J^^» -y- Európska únia ITMS kód Projektu: DODATOK C. 3 Agentúra Ministerstva škostva, vedy. výskumu a športu SR pre štrukturáne fondy EU J^^» -y- Európska únia DODATOK C. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU uzatvorený v zmyse 269 ods.

Podrobnejšie

Okresný úrad

Okresný úrad Výzva na predloženie ponuky. Ľubovnianské regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa Ľubovnianské regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa, ako verejný obstarávateľ podľa 7 ods.1.písm. d) zákona

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie cenových ponúk Zákazka s nízkou hodnotou v súlade s 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení nie

Výzva na predkladanie cenových ponúk Zákazka s nízkou hodnotou v súlade s 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení nie Výzva na predkladanie cenových ponúk Zákazka s nízkou hodnotou v súlade s 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej

Podrobnejšie

Microsoft Word - Výzva na obstaranie_balená voda.doc

Microsoft Word - Výzva na obstaranie_balená voda.doc MINISTERSTVO OBRANY SR Veliteľstvo logistiky Trenčín - Výtlačok č.: K č.p.:velog-229/24-3/2007 Počet listov: 4 Prílohy: 1/1 Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou podľa 102 ods.

Podrobnejšie

Výzva

Výzva Výzva na predkladanie ponúk č. RZ - 789/2019 k zákazke podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ZoVO )

Podrobnejšie

Obec Gyňov Obecný úrad Gyňov, Čanianska 124/3, Gyňov VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Zákazka zadávaná postupom podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o

Obec Gyňov Obecný úrad Gyňov, Čanianska 124/3, Gyňov VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Zákazka zadávaná postupom podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o Obec Gyňov Obecný úrad Gyňov, Čanianska 124/3, 044 14 Gyňov VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Zákazka zadávaná postupom podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

SÚŤAŽNÉ PODKLADY k zriadeniu dynamického nákupného systému Dynamický nákupný systém (ďalej len DNS ) Predmet zákazky: Asfaltovanie Verejné o

SÚŤAŽNÉ PODKLADY k zriadeniu dynamického nákupného systému Dynamický nákupný systém (ďalej len DNS ) Predmet zákazky: Asfaltovanie Verejné o SÚŤAŽNÉ PODKLADY k zriadeniu dynamického nákupného systému Dynamický nákupný systém (ďalej len DNS ) Predmet zákazky: Asfaltovanie 2018-2019 Verejné obstarávanie realizované postupom zadávania zákazky

Podrobnejšie

Výzva na predloženie cenovej ponuky_Rastislavova

Výzva na predloženie cenovej ponuky_Rastislavova V Ý Z V A NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Podrobnejšie

vzor listu adresa v ramceku_

vzor listu adresa v ramceku_ PAMIATKOVÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava Z A D Á V A N I E Z Á K A Z K Y V zmysle 9 ods.9 zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Výzva na predloženie ponuky. Obec Zemplínska Teplica, Obecný úrad, Okružná 340/2, Zemplínska Teplica Vec: Výzva na predloženie ponuky Obec Zempl

Výzva na predloženie ponuky. Obec Zemplínska Teplica, Obecný úrad, Okružná 340/2, Zemplínska Teplica Vec: Výzva na predloženie ponuky Obec Zempl Výzva na predloženie ponuky. Obec Zemplínska Teplica, Obecný úrad, Okružná 340/2, 07664 Zemplínska Teplica Vec: Výzva na predloženie ponuky Obec Zemplínska Teplica, ako verejný obstarávateľ v zmysle 7

Podrobnejšie

Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky (

Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky ( Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) 1. Identifikácia

Podrobnejšie

Strana 1 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ZÁKAZKA NA POSKYTNUTIE SLUŽIEB, KTORĚ NIE SÚ BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU (podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z o vere

Strana 1 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ZÁKAZKA NA POSKYTNUTIE SLUŽIEB, KTORĚ NIE SÚ BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU (podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z o vere Strana 1 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ZÁKAZKA NA POSKYTNUTIE SLUŽIEB, KTORĚ NIE SÚ BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU (podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice Oddelenie verejného obstarávania VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Zadávanie zákaziek s n

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice Oddelenie verejného obstarávania VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Zadávanie zákaziek s n Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice Oddelenie verejného obstarávania VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z.

Podrobnejšie

Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou

Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) 1. Identifikácia

Podrobnejšie

Obec Červený Hrádok Červený Hrádok Malé Vozokany VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ZADÁVANIE ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU PODĽA ZÁKONA O VEREJNOM OB

Obec Červený Hrádok Červený Hrádok Malé Vozokany VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ZADÁVANIE ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU PODĽA ZÁKONA O VEREJNOM OB Obec Červený Hrádok Červený Hrádok 193 951 82 Malé Vozokany VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ZADÁVANIE ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU PODĽA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Obec Červený Hrádok ako verejný obstarávateľ

Podrobnejšie

Microsoft Word - Menovky - výzva 2011.doc

Microsoft Word - Menovky  - výzva 2011.doc Vojenský útvar 6335 Prešov Počet listov: 2 K č.: vkpo-68-1/2011 Prílohy: 3/3 Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou podľa 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

Podrobnejšie

MESTO BYTČA VÝZVA NA ÚČASŤ VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Jednoduchá zákazka podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších

MESTO BYTČA VÝZVA NA ÚČASŤ VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Jednoduchá zákazka podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších MESTO BYTČA VÝZVA NA ÚČASŤ VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Jednoduchá zákazka podľa 9 ods. 9 zákona č. 5/006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na dodanie predmetu zákazky: ODBORNÁ PREHLIADKA

Podrobnejšie

V ý z v a na predloženie ponuky v prieskume trhu v rámci zadávania zákazky Vymaľovanie (hygienický náter) miestností Jazykovej školy, Palisády 38, 811

V ý z v a na predloženie ponuky v prieskume trhu v rámci zadávania zákazky Vymaľovanie (hygienický náter) miestností Jazykovej školy, Palisády 38, 811 V ý z v a na predloženie ponuky v prieskume trhu v rámci zadávania zákazky Vymaľovanie (hygienický náter) miestností Jazykovej školy, Palisády 38, 811 06 Bratislava 1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Podrobnejšie

Mestská časť Bratislava Ružinov Mierová 21, Bratislava 212 VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejno

Mestská časť Bratislava Ružinov Mierová 21, Bratislava 212 VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejno Mestská časť Bratislava Ružinov Mierová 21, 827 05 Bratislava 212 VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

2014_X_vyzva_na_predkladanie_ponuk_cistiace prostriedky

2014_X_vyzva_na_predkladanie_ponuk_cistiace prostriedky Výzva na predkladanie ponúk (zadávanie podprahovej zákazky) 1. Identifikácia osoby podľa 7 (ďalej len Obstarávateľ) Názov: Spojená škola Adresa: Novohradská 3 Obec (mesto): Bratislava PSČ: 821 09 Ulica:

Podrobnejšie

Microsoft Word - Výzva na internet čistiace.doc

Microsoft Word - Výzva na internet čistiace.doc Zmiešané krídlo Sliač Sliač, 21. júla 2010 Č.: ZKSl 617/25-35-1/2010/TZ IV Výtlačok č. Počet listov:3 Počet príloh:1/1 Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou. Podľa 102, ods.1 Zákona

Podrobnejšie

vyzva_servis motorového vozidla_Trebišov

vyzva_servis motorového vozidla_Trebišov VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Servisná prehliadka

Podrobnejšie

výzva_revízie komínov_Ú+P

výzva_revízie komínov_Ú+P VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Kontroly a čistenie

Podrobnejšie

MESTO STARÁ ĽUBOVŇA Číslo záznamu: 3956/2018/RVO V Ý Z V A na zákazku s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o

MESTO STARÁ ĽUBOVŇA Číslo záznamu: 3956/2018/RVO V Ý Z V A na zákazku s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o Číslo záznamu: 3956/2018/RVO V Ý Z V A na zákazku s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej

Podrobnejšie

okna2014

okna2014 Základná škola Dojč, Dojč 137, 906 02 V Dojči, dňa 14. 11. 2014 VEC: Výzva na predloženie ponuky na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky : stavebné a murárske práce, dodanie plastových okien

Podrobnejšie

Výzva na predloženie ponúk

Výzva na predloženie ponúk ÚVTOS-nh-69-2/36-2019 Výzva na predloženie ponuky v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou (ďalej len Výzva ) podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Číslo spisu: 94 /2017 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK zákazka zadávaná podľa 117zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektor

Číslo spisu: 94 /2017 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK zákazka zadávaná podľa 117zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektor Číslo spisu: 94 /2017 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK zákazka zadávaná podľa 117zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Predmet zákazky: VÝMENA DLAŽBY V SÁLE KD

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie ponúk V súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred

Výzva na predkladanie ponúk V súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred Výzva na predkladanie ponúk V súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa 9 ods. 9 na dodanie tovaru Číslo: 806/2013

Podrobnejšie

PRIEVIDZA MESTO PRIEVIDZA Mestský úrad, Námestie slobody č.14, Prievidza 1 Požiadavka na predloženie cenovej ponuky pre zákazku podľa 117 zákon

PRIEVIDZA MESTO PRIEVIDZA Mestský úrad, Námestie slobody č.14, Prievidza 1 Požiadavka na predloženie cenovej ponuky pre zákazku podľa 117 zákon MESTO Požiadavka na predloženie cenovej ponuky pre zákazku podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 1. Identifikácia obstarávateľa: Názov: Mesto Prievidza IČO: 318 442 Sídlo:

Podrobnejšie

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Ťažné zariadenie-

Podrobnejšie

Príloha č. 1 VZOR Identifikačné údaje uchádzača Obchodné meno: Adresa: Zastúpený: Bankové spojenie: Číslo účtu: IČO: IČ DPH: Tel.: Osoba opráv

Príloha č. 1 VZOR Identifikačné údaje uchádzača Obchodné meno: Adresa: Zastúpený: Bankové spojenie: Číslo účtu: IČO: IČ DPH: Tel.:   Osoba opráv Príloha č. 1 Identifikačné údaje uchádzača Obchodné meno: Adresa: Zastúpený: Bankové spojenie: Číslo účtu: IČO: IČ DPH: Tel.: e-mail: Osoba oprávnená kontaktná osoba: (meno, priezvisko, titul, funkcia,

Podrobnejšie

ZsNH Prekladateľské a tlmočnícke služby pre potreby ústredia, pobočiek a SLaPA pracovísk ÚDZS ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU v súlade s 117 zákona č. 343/2

ZsNH Prekladateľské a tlmočnícke služby pre potreby ústredia, pobočiek a SLaPA pracovísk ÚDZS ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU v súlade s 117 zákona č. 343/2 ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU v súlade s 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene o doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon ) VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Prekladateľské a tlmočnícke

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Skalité Kudlov č. 781, Skalité tel.: , Výzva na predloženie pon

Základná škola s materskou školou Skalité Kudlov č. 781, Skalité tel.: , Výzva na predloženie pon Výzva na predloženie ponuky k zákazke zadávanej podľa 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO ). 1. Identifikácia

Podrobnejšie

Microsoft Word web Výzva na predkladanie cenových ponuk.docx

Microsoft Word web Výzva na predkladanie cenových ponuk.docx ,,ZÁUJEMCA V Chorvátskom Grobe, dňa: 12.10.2016 Vec: Výzva na predkladanie cenových ponúk Verejný obstarávateľ,, Chorvátsky Grob, Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob (ďalej len,,verejný

Podrobnejšie

Carta Solida Carta Solida, synonymum vysokej kvality digitálnej tlače. Brilantný vzhľad potlačených i nepotlačených hárkov v kombinácii s vysokou výno

Carta Solida Carta Solida, synonymum vysokej kvality digitálnej tlače. Brilantný vzhľad potlačených i nepotlačených hárkov v kombinácii s vysokou výno Carta Soida Carta Soida, synonymum vysokej kvaity digitánej tače. Briantný vzhľad potačených i nepotačených hárkov v kombinácii s vysokou výnosnosťou. Carta Soida: obojstranne natieraná bieená epenka s

Podrobnejšie

V ý z v a na predloženie ponuky v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou (ďalej prieskum trhu ) v zmysle 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom ob

V ý z v a na predloženie ponuky v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou (ďalej prieskum trhu ) v zmysle 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom ob V ý z v a na predloženie ponuky v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou (ďalej prieskum trhu ) v zmysle 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

Podrobnejšie

vyzva_oprava strechy_ZA

vyzva_oprava strechy_ZA VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Oprava strechy

Podrobnejšie

Výzva okna 2013

Výzva okna  2013 Spis č.: 535/2013 Výzva na predloženie ponuky prieskum trhu v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Verejný

Podrobnejšie

MINNISTERSTVO OBRANY SR Úrad logistiky a služieb

MINNISTERSTVO OBRANY SR Úrad logistiky a služieb Slovenská republika Ministerstvo obrany SR 5. pluk špeciálneho určenia Žilina Výtlačok č. : Č.p.: 5.pŠU- 64 /2014 Počet listov : Počet príloh : VÝZVA na predloženie cenovej ponuky Zákazka na dodanie tovaru

Podrobnejšie

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO Junácka č. 1, Bratislava 3 V Bratislave KIAZ/11314/2017 Ve

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO Junácka č. 1, Bratislava 3 V Bratislave KIAZ/11314/2017 Ve MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3 V Bratislave 06.12.2017 KIAZ/11314/2017 Vec Zadanie zákazky Dodanie a osadenie kompostérov a

Podrobnejšie

003. Výzva na predkladanie ponúk

003. Výzva na predkladanie ponúk 1 Výzva na predkladanie ponúk k zákazke s nízkou hodnotou zadávanej podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej

Podrobnejšie

Microsoft Word - Výzva na predloženie cenovej ponuky _2_.doc

Microsoft Word - VĂ˝zva na predloĹľenie cenovej ponuky _2_.doc Vojenský útvar 1007 Prešov.p.: prlogp- 63-14 /2008 Výzva Na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou Pod a 102 ods. 1 zákona. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Obec Moravské Lieskové Moravské Lieskové Moravské Lieskové VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - ZADÁVANIE ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU podľa 117 záko

Obec Moravské Lieskové Moravské Lieskové Moravské Lieskové VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - ZADÁVANIE ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU podľa 117 záko Obec Moravské Lieskové Moravské Lieskové 657 916 42 Moravské Lieskové VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - ZADÁVANIE ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene

Podrobnejšie

––––––––––––––––––––––––––––– Výtlačok č

––––––––––––––––––––––––––––– Výtlačok č MINISTERSTVO OBRANY SR Hospodárska správa Č.p.: HSa 236-2/2014 SkŠS VÝZVA na predloženie cenovej ponuky zákazky podľa 9 ods.9 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Microsoft Word - Výzva na dodanie cenovej ponuky LOPTY- SEND.docx

Microsoft Word - Výzva na dodanie cenovej ponuky LOPTY- SEND.docx RIADITEĽSTVO VOJENSKEJ POLÍCIE TRENČÍN Trenčín 22. máj 2013 Výtlačok č. : Č. : RVP 178 4/2013 Počet listov: Prílohy: 1/1 Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou podľa 102 ods. 1 zákona

Podrobnejšie

MS SNV-výzva-zborník-2014

MS SNV-výzva-zborník-2014 MÚZEUM SPIŠA V SPIŠKEJ NOVEJ VSI, LETNÁ 50, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES VÝZVA zákazka podľa 9 ods. 9 s výzvou na predkladanie ponúk zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

(Výzva na predkladanie cenových ponúk)

(Výzva na predkladanie cenových ponúk) Ako verejný obstarávateľ podľa 6 odsek 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uskutočňuje výber dodávateľa na dodanie

Podrobnejšie

vyzva_oprava prístrešku_VnT

vyzva_oprava prístrešku_VnT VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Oprava lexanového

Podrobnejšie

ENGIE Services, a.s. Jarošova 2961/1, Bratislava IČO: VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa ust. 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom o

ENGIE Services, a.s. Jarošova 2961/1, Bratislava IČO: VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa ust. 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom o VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa ust. 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO ). Názov zákazky: Havarijná

Podrobnejšie

Microsoft Word - Výzva všeobecný materiál.doc

Microsoft Word - Výzva všeobecný materiál.doc Vojenský útvar 9994 CMM Zahraničných misií Nemšová Č.: MLFZZZ-253-3/2012 Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou SCMM-183-137/2012-OdRZT IV podľa 102 ods.1zákona č.25/2006 Z.z. o

Podrobnejšie

MESTO BYTČA VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zme

MESTO BYTČA VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zme MESTO BYTČA VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na dodanie predmetu

Podrobnejšie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Názov zákazky: Druh zákazky: Kód CPV: Oper. program: Názov projektu: Kód ŽoNFP: Zadávateľ: Sídlo: Zníženie energetickej ná

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Názov zákazky: Druh zákazky: Kód CPV: Oper. program: Názov projektu: Kód ŽoNFP: Zadávateľ: Sídlo: Zníženie energetickej ná VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Názov zákazky: Druh zákazky: Kód CPV: Oper. program: Názov projektu: Kód ŽoNFP: Zadávateľ: Sídlo: Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Obec Trávnik (VO2)

Podrobnejšie

Výzva

Výzva Počet listov: 3 Č.: ÚHL LM-522-2/2011 Prílohy: 2/2 Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou podľa 102 ods. l zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

(Microsoft Word - prekladanie pon\372k mlieko 1.doc)

(Microsoft Word - prekladanie pon\372k mlieko 1.doc) DOMOV DÔCHODCOV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, ŠKULTÉTYHO 329, 990 01 VEĽKÝ KRTÍŠ IČO: 00 647551, DIČ 2021314130 Kontakt : 047/4830825, www.ddadssvelkykrtis.sk VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (jednoduchá zákazka)

Podrobnejšie

Služobný úrad Odbor verejného obstarávania Podľa rozdeľovníka Váš list číslo/ zo dňa: Naše číslo: Vybavuje/Klapka V Bratislave 29172/2018 Görögová/298

Služobný úrad Odbor verejného obstarávania Podľa rozdeľovníka Váš list číslo/ zo dňa: Naše číslo: Vybavuje/Klapka V Bratislave 29172/2018 Görögová/298 Služobný úrad Odbor verejného obstarávania Podľa rozdeľovníka Váš list číslo/ zo dňa: Naše číslo: Vybavuje/Klapka V Bratislave 29172/2018 Görögová/298 07.12.2018 Vec: Výzva na predkladanie ponúk v procese

Podrobnejšie

Č.j.: 12422/2017/OESM-001 Bratislava: V ý z v a na predloženie ponuky (prieskum trhu) zákazka s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/201

Č.j.: 12422/2017/OESM-001 Bratislava: V ý z v a na predloženie ponuky (prieskum trhu) zákazka s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/201 Č.j.: 12422/2017/OESM-001 Bratislava: 01.06.2017 V ý z v a na predloženie ponuky (prieskum trhu) zákazka s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

Podrobnejšie

Smernica_VO_po_

Smernica_VO_po_ Smernica ktorou sa upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb v podmienkach Obec Červenica pri Sabinove Článok I. Všeobecné

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie ponúk Je vypracovaná podľa 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďa

Výzva na predkladanie ponúk Je vypracovaná podľa 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďa Výzva na predkladanie ponúk Je vypracovaná podľa 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní ) na poskytnutie

Podrobnejšie

Výzva na predloženie cenovej ponuky (ďalej len Výzva ) zákazka s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a

Výzva na predloženie cenovej ponuky (ďalej len Výzva ) zákazka s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a Výzva na predloženie cenovej ponuky (ďalej len Výzva ) zákazka s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

MESTO PIEŠŤANY

MESTO    PIEŠŤANY Spis číslo: 3326/2019-1 Evidenčné číslo záznamu: 35395/2019/1 Výzva na predkladanie ponúk zákazka na poskytnutie služby: Zriadenie kaviarne v kine Úsmev - zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa 117

Podrobnejšie

Microsoft Word - Výzva na internet.doc

Microsoft Word - Výzva na internet.doc Zmiešané krídlo Sliač Sliač, 11. apríla 2011 Č.: ZKSl 617/26-19-1/2011 TZ IV Výtlačok č.5 Počet listov:4 Počet príloh:1/1 Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou. Podľa 102, ods.1

Podrobnejšie

Výzva na súťaž_vybavenie MŠ-kuchynská technika.pages

Výzva na súťaž_vybavenie MŠ-kuchynská technika.pages Výzva na súťaž podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len,,zákon ) za účelom zistenia predpokladanej hodnoty

Podrobnejšie

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie cenovej ponuky 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov verejného obstarávateľa: Obec Horňa Sídlo: Horňa 148, 073 01 Sobrance Štatutárny zástupca: Ján Varga, starosta obce IČO:

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie ponúk: Technický dozor pre stavbu "Rekonıtrukcia a prístavba hasièskej zbrojnice Drahovce"

Výzva na predkladanie ponúk: Technický dozor pre stavbu Rekonıtrukcia a prístavba hasièskej zbrojnice Drahovce Výzva na predkladanie ponúk 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov, adresy a kontaktné miesto Názov: Obec Drahovce Poštová adresa: Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce IČO: 00312461 tel.č.: 033 7783133

Podrobnejšie

Vec VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Verejný obstarávateľ Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj Vás v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou

Vec VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Verejný obstarávateľ Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj Vás v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou Vec VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Verejný obstarávateľ Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj Vás v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Podrobnejšie

Microsoft Word - Výzva materiál pre vodičov _2_.doc

Microsoft Word - Výzva materiál pre vodičov _2_.doc Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Oddelenie logistiky Č.p.: bvrps- 199-14/2010 Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou podľa 102 ods.1zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

Podrobnejšie

Zadanie zákazky Postupom podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. Identifikácia verejného

Zadanie zákazky Postupom podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. Identifikácia verejného Zadanie zákazky Postupom podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave

Podrobnejšie

vyzva_výmena žľabov_BB-Brezno

vyzva_výmena žľabov_BB-Brezno VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Výmena pozinkovaných

Podrobnejšie

Microsoft Word - Vyzva-Deti z Ribnjaku.docx

Microsoft Word - Vyzva-Deti z Ribnjaku.docx VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY na zákazku: Zabezpečenie ozvučenia a osvetlenia podujatia Deti z Ribnjaku Vianočný koncert podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Banskobystrický samosprávny kraj Stredná odborná škola obchodu a s služieb Športová Rimavská Sobota VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (ďalej len Vý

Banskobystrický samosprávny kraj Stredná odborná škola obchodu a s služieb Športová Rimavská Sobota VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (ďalej len Vý Banskobystrický samosprávny kraj Stredná odborná škola obchodu a s služieb Športová 1 979 01 Rimavská Sobota VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (ďalej len Výzva ) realizovaná postupom zadávania zákazky s nízkou

Podrobnejšie

Inteligentné stavebné hmoty PENETRÁCIA A SPOJOVACIE MOSTÍKY

Inteligentné stavebné hmoty PENETRÁCIA A SPOJOVACIE MOSTÍKY Inteligentné stavebné hmoty PENETRÁCIA A SPOJOVACIE MOSTÍKY www.quick-mix.sk Penetrácia Prostriedky upravujúce vlastnosti predovšetkým nasiakavých podkladov tak, že zjednocujú ich savosť, farebnosť, stálosť

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie ponúk zadávanie zákazky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

Výzva na predkladanie ponúk zadávanie zákazky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v Výzva na predkladanie ponúk zadávanie zákazky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1. Identifikácia obstarávateľa

Podrobnejšie

V ý z v a na predloženie ponuky v prieskume trhu v zmysle 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V ý z v a na predloženie ponuky v prieskume trhu v zmysle 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov V ý z v a na predloženie ponuky v prieskume trhu v zmysle 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO

Podrobnejšie

Vypracoval :

Vypracoval : MINISTERSTVO OBRANY SR Posádková správa budov Prešov Č.p.: PSB-48-1/2008 Výtlačok číslo: Počet listov:2 Počet príloh:1/3 Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou podľa 102 ods.1 zákona

Podrobnejšie

Microsoft Word - Výzva _2_.doc

Microsoft Word - Výzva _2_.doc Vojenský útvar 3030 ZVOLEN Č.p.: bvrps-119-16/2011 Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou podľa 102 ods.1zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Microsoft Word - INTERNET MO SR - V.zva - DISPENZORY NA VODU .rtf

Microsoft Word - INTERNET  MO SR - V.zva - DISPENZORY  NA VODU .rtf MINNISTERSTVO OBRANY SR Výtlačok č. : Č.: ÚLogS 411-1/2007 Počet listov : VÝZVA na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou, podľa 102 ods. 2 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

Podrobnejšie

Názov zákazky č

Názov zákazky č Výzva na predloženie ponuky POSTUP PODĽA 9 ODS. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z. 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Verejným obstarávateľom je Obec Župkov, ktorá zabezpečuje prípravu a realizáciu procesu

Podrobnejšie

bit-studio Bratislava, s.r.o. Priemyselná 6, Bratislava Tel.: VÝZVA NA PRED

bit-studio Bratislava, s.r.o. Priemyselná 6, Bratislava Tel.: VÝZVA NA PRED VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU 1. Identifikácia zadávateľa: Názov: bit-studio spol. s r.o. Sídlo:, Slovensko Zastúpený: Ing. Jana Klimentová IČO: 35702877 Telefón:

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie ponúk a pokyny na vypracovanie ponúk na zákazku s registračným číslom NZ 4118 zadávanú podľa 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o vere

Výzva na predkladanie ponúk a pokyny na vypracovanie ponúk na zákazku s registračným číslom NZ 4118 zadávanú podľa 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o vere Výzva na predkladanie ponúk a pokyny na vypracovanie ponúk na zákazku s registračným číslom NZ 4118 zadávanú podľa 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

Špeciálna základná škola, Odborárska 2, Košice V ý z v a na predloženie cenovej ponuky - Dodávka stravných poukážok Zákazka je zadávaná postupo

Špeciálna základná škola, Odborárska 2, Košice V ý z v a na predloženie cenovej ponuky - Dodávka stravných poukážok Zákazka je zadávaná postupo Špeciálna základná škola, Odborárska 2, 040 01 Košice V ý z v a na predloženie cenovej ponuky - Dodávka stravných poukážok Zákazka je zadávaná postupom podľa 117 Zákona č. 343/ 2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie ponúk a pokyny na vypracovanie ponúk na zákazku s registračným číslom NZ 1017 zadávanú podľa 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o vere

Výzva na predkladanie ponúk a pokyny na vypracovanie ponúk na zákazku s registračným číslom NZ 1017 zadávanú podľa 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o vere Výzva na predkladanie ponúk a pokyny na vypracovanie ponúk na zákazku s registračným číslom NZ 1017 zadávanú podľa 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

Príloha č. 2 k Rámcovej dohode na dodanie pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Opis predmetu zákazky 1. Opis predmetu zákazky 1.1. Predmet

Príloha č. 2 k Rámcovej dohode na dodanie pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Opis predmetu zákazky 1. Opis predmetu zákazky 1.1. Predmet Príloha č. 2 k Rámcovej dohode na dodanie pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Opis predmetu zákazky 1. Opis predmetu zákazky 1.1. Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup pohonných hmôt motorovej

Podrobnejšie

Mesto Komárno, Námestie gen. Klapku č. 1, Komárno Výzva na predkladanie cenovej ponuky (v súlade so zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávan

Mesto Komárno, Námestie gen. Klapku č. 1, Komárno Výzva na predkladanie cenovej ponuky (v súlade so zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávan Mesto Komárno, Námestie gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno Výzva na predkladanie cenovej ponuky (v súlade so zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Podrobnejšie