ZO ŽIVOTA OBCE SUCHÁ NAD PARNOU

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "ZO ŽIVOTA OBCE SUCHÁ NAD PARNOU"

Prepis

1 číslo: 1/2022 SUCHOFSKÍ HLÁSNIK ZO ŽIVOTA OBCE SUCHÁ NAD PARNOU MÁJ 2022 občasník NEPREDAJNÉ vydáva: Obec Suchá nad Parnou

2 Milí čitatelia, vážení občania, Názov: Suchofskí hlásnik Ročník: 1. Číslo: 1/2022 Periodicita: Občasník Šéfredaktor: Ing. Martin Glončák Vydavateľ: Obec Suchá nad Parnou Suchá nad Parnou 68 IČO: Dátum vydania: Máj 2022 Náklad: 900 ks Distribúcia: zabezpečuje zdarma vydavateľ ISSN EV 6029/21 Cena: Nepredajné Tlač: Edit print s.r.o. IČO: Akékoľvek rozmnožovanie obsahu len s písomným súhlasom vydavateľa. Uverejnené články sa nemusia zhodovať s názormi redakčnej rady. Články neprešli jazykovou úpravou. Dostáva sa Vám do rúk prvé číslo našich obecných novín s názvom Suchofskí hlásnik. Myšlienkou vydávať noviny o živote a dianí v našej obci som sa zaoberal od nástupu do funkcie starostu. Som rád, že sa konečne po získaní oficiálnych povolení podarilo vydať naše noviny. Cieľom občasníka je prinášať informácie dôležité pre každodenný život, prehľad o aktuálnom dianí, spoločenskom a kultúrnom živote. Tiež o tom, čo sa nám spolu s poslancami podarilo doteraz zrealizovať a čo ešte plánujeme urobiť. Chceme prinášať informácie všetkým bez rozdielu. Aj tým, ktorí nemajú prístup na internet a sociálne siete. Chápem, že nie každý má čas sa pravidelne zúčastňovať na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, aby sa dozvedel tie podstatné a aktuálne informácie z obce. Preto si myslím, že touto formou sa informácie z obce jednoducho dostanú ku každému, kto bude mať o to záujem. Budem rád, keď si naše noviny nájdu miesto v každej domácnosti a nájdu si svojich stálych čitateľov. Rád privítam Vaše názory, kritiku, a keď aj Vy prispejete svojimi návrhmi k tomu, čo by ste chceli v hlásniku nájsť. Milí čitatelia, toto úvodné číslo je súhrnom všetkých aktivít obce od začiatku roka 2019 až po začiatok roka Preto je toto číslo rozsiahlejšie a komplexnejšie. Za spoluprácu sa chcem poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva, vedeniu ZŠ s MŠ, farskému úradu, zamestnancom obecného úradu, spoločenským organizáciám a všetkým občanom, ktorí sa snažia o to, aby sa nám tu dobre žilo. Ďakujem všetkým, ktorí svojím príspevkom obohatili naše noviny. S úctou starosta obce Suchá nad Parnou Ing. Martin Glončák 2 Suchofskí hlásnik

3 Prečo Suchofskí hlásnik? Iste mnohých z vás zaujal názov našich novín a nejedného slovenčinára pri ňom zamrazilo. Podľa dnešného spisovného jazyka by bol správny názov Sušiansky hlásnik. Keďže máme radi naše tradície, kultúru a dialekt, tak sme sa rozhodli pri pomenovaní našich novín z nich vychádzať. Náš rodák, spisovateľ Blahoslav Hečko, napísal Slovník nárečia Suchej nad Parnou. Hečko v ňom píše o nárečí, ktorým hovoril on, jeho otec, dedo, pradedo... Je to nárečie typické pre našu dedinu a okolie blízkych obcí v oblasti medzi Trnavou a Malými Karpatami. Sušianske nárečie nepozná grécky ypsilon, pretože nepozná ani mäkčenie, bol by teda zbytočný. Avšak v hojnom počte sa vyskytujú dĺžne, a to nielen v prízvučných, ale práve tak v neprízvučných slabikách. Napríklad slovo bársčo hocičo alebo patržíl petržlen. Suchofskí hlásnik sme sa rozhodli vydávať, aby sme Vás mohli čo najlepšie informovať o dianí v obci. Chceli by sme vám prostredníctvom našich novín odhaliť pripravované projekty, ale poinformovať vás aj o tých zrealizovaných. Veríme, že sa Vám budú naše - vaše noviny páčiť a nebránime sa ani Vašej spätnej väzbe. Na záver ešte malý úryvok zo Slovníka nárečia Suchej nad Parnou, ako sa dá jedným slovom vyjadriť mnohé: Náš spoločný boj s koronavírusom Na konci roka 2019 nás prekvapila pandémia koronavírusu. Boli sme vyľakaní, zaskočení... no napriek tomu sa prejavila chuť a schopnosť pomôcť si navzájom. Kto mohol, začal šiť rúška, ktoré boli nedostatkovým produktom. A začal sa boj s koronavírusom... Obec sa snažila pomôcť obyvateľom v rámci svojich možností. Rozhodla sa v obci zriadiť mobilné odberové miesto a umožniť ľuďom z našej obce a jej okolia testovať sa priamo v obci. Keďže susedné obce túto možnosť nevyužili, veríme, že sme týmto krokom pomohli ľuďom v tom, že nemuseli vycestovať za testovaním do iných vzdialenejších miest, či obcí. Veríme tiež, že sme testovanie zvládli k vašej spokojnosti. Od začiatku pandémie sa v obci uskutočnilo 16 kôl plošných testovaní na výskyt vírusu Covid19. Spolu to bolo 18 dní - 16 sobôt (z toho 15 po sebe), jedna nedeľa a jeden utorok, kedy dobrovoľníci aj všetci zamestnanci obecného úradu venovali svoj voľný čas a energiu na zabezpečenie tejto akcie. Na testovanie mali ľudia rôzne názory, často plné emócií... Robili sme to však preto, aby mali ľudia z našej obce a okolia možnosť sa otestovať, či už potrebovali certifikát o otestovaní pre zamestnávateľa alebo pre vlastnú potrebu. Faktom však je, že od jesene roka 2020 naša obec otestovala počas všetkých testovacích kôl ľudí a zachytili sme 132 pozitívnych ľudí, k tomu nepriamo mnoho ďalších pozitívnych, ktorí boli s nimi v kontakte. Každé kolo testovania sme organizovali tak, aby sme zabezpečili bezpečnosť všetkých zúčastnených s dôrazom na plynulosť chodu bez čakania. Popritom sme sa snažili testovanie zabezpečovať materiálne aj personálne tak, aby bola prevádzka nášho mobilného odberového miesta efektívna. Finančné prostriedky, ktoré sa nám podarilo ušetriť, sme investovali späť do boja s koronavírusom. Na prevádzku mobilného odberového miesta bolo potrebné zabezpečovať množstvo vecí, aby sa všetci mohli cítiť pri výkone testovania bezpečne a komfortne. Postupne sa zlepšilo technické zabezpečenie procesu testovania nakúpili sme automatické dávkovače dezinfekcie pri vstupe aj výstupe každého odberného miesta, germicídne žiariče do miestnosti s čakajúcimi. Automatické dávkovače sme nakúpili aj pre našu základnú a materskú školu. Podporili sme aj našich obyvateľov v boji s koronavírusom - počas testovania sme každému darovali FFP2 respirátor, pre dôchodcov sme distribuovali zdravotné balíčky s vitamínmi a FFP2 respirátormi. Veríme, že v budúcnosti už nebudeme zažívať nutnosť takéhoto testovania. Všetkým zúčastneným veľmi pekne ďakujeme. Pre nás všetkých to bolo veľmi náročné obdobie, snažili sme sa dodržiavať aktuálne nariadenia a nepodceňovať situáciu. Prajeme všetkým pevné zdravie. Ja som repu zaondzíl, potom som hu obondzíl. Sused mi hu viondzíl. Kebi som ho priondzíl. Tag bi sa tam poondzíl A vádz bi sa neondzíl... Suchofskí hlásnik 3

4 Modernejší, prístupnejší a transparentnejší obecný úrad SUCHÁ NAD PARNOU SUCHÁ NAD PARNOU SUCHÁ NAD PARNOU Niektoré zmeny nie sú na prvý pohľad veľmi viditeľné, a preto by sme Vám ich radi priblížili. Jednou z takýchto zmien je aj zmena na našom obecnom úrade. Od roku 2019 sa na úrade veľa vecí zmenilo... Medzi prvé väčšie zmeny bolo vytvorenie novej prehľadnejšej webovej stránky www. suchanadparnou.sk. Stránka dostala nový dizajn, ktorý je prehľadnejší, komplexnejší a obsahuje viac informácií a aktualít. Začali sme viac komunikovať prostredníctvom sociálnej siete, kde prinášame novinky a aktuality z obce. A ak nie ste zástancami sociálnych sietí, máme vytvorenú aplikáciu, ktorú si môžete nainštalovať do mobilného zariadenia, a tak byť informovaní o tom, čo sa v obci deje. Stiahnuť si ju môžete z webovej stránky obce. Ďalšou výraznou zmenou, ktorú síce nevidíte, ale zefektívňuje nám našu prácu, bola výmena softvérov. Nové programy na dane, odpad, evidenciu obyvateľov, registratúru, účtovníctvo, majetok a pokladnicu - všetky pomáhajú zrýchliť a zefektívniť našu prácu. Veríme, že tiež skracujú čakaciu dobu na vybavovanie úkonov. Zaujímavosťou našej obce je aj jej nová vizuálna identita. V spolupráci so šikovnými dizajnérmi sme navrhli nové moderné logá a grafiku, ktorú s radosťou a hrdosťou používame. Na obecnom úrade pribudli aj noví zamestnanci. Dôvodov bolo niekoľko. Chceli by sme sa lepšie venovať chodu úradu, rýchlejšie vybaviť našich občanov, zapojiť sa do viacerých projektov, či komunikovať s občanmi aj prostredníctvom médií. A v neposlednom rade odišla do dôchodku naša dlhoročná zamestnankyňa p. Mária Izakovičová. Náš súčasný tím tvorí: Starosta Ing. Martin Glončák Ing. Ivana Velšic Izakovičová matrika (pre obce Suchá nad Parnou, Zvončín, Košolná a Dlhá) evidencia obyvateľov ohlasovanie pobytu evidencia domov a bytov (prideľovanie súpisných čísel) register adries osvedčovanie podpisov a listín vydávanie rybárskych lístkov evidencia samostatne hospodáriacich roľníkov príprava projektov voľby Ing. Rastislav Fridrich stavebná agenda výrub stromov inžiniering projektov obce obhliadky v teréne Helena Tajcnárová overovanie podpisov a listín vydávanie rybárskych lístkov správa cintorína kultúra a podujatia obecná knižnica rozhlas nahlasovanie porúch a závad (osvetlenie, odvoz odpadu, cesty...) zástupkyňa matrikárky evidencia predajcov v obci Mgr. Ivana Horváthová daň z nehnuteľností poplatky za odpad poplatky za psa podateľňa registratúra pokladňa Ing. Kamila Královičová úradná tabuľa správa webového sídla obce správa facebookovej stránky obce materiálovo-technické zabezpečenie príprava projektov k žiadostiam o dotácie zmluvy verejné obstarávanie propagácia obce administratíva zápisnice zasadnutí obecného zastupiteľstva Ing. Stanislava Šajbidorová ekonómka účtovníčka 4 Suchofskí hlásnik

5 Zrealizované projekty Od roku 2019 sa nám spoločnými silami podarilo zrealizovať množstvo prospešných projektov. Nakúpili sme hmotný majetok, ktorý slúži pre obec, či občanov. Všetko bolo financované zo získaných dotácií v kombinácii s obecným rozpočtom. Rekonštrukcia budovy materskej školy V rokoch sa uskutočnila rekonštrukcia a modernizácia budovy Materskej školy. Obec, okrem vlastných zdrojov, na túto rekonštrukciu získala dotáciu z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vo výške Eur. Išlo o rozsiahlu kompletnú rekonštrukciu, vzhľadom na to, že budova bola už dlhodobo vo veľmi zlom a nevyhovujúcom stave. Boli vykonané stabilizačné práce na základových konštrukciách budovy. Realizovala sa kompletná rekonštrukcia podkrovných priestorov, ktorá slúžila k ich zobytneniu. Odstránili sa pôvodné podlahy, ktoré sa tepelne odizolovali a vyliali sa podlahy nové. Zhotovili sa nové rozvody vody, plynu, kúrenia a elektriky, nové omietky, podhľady a stropy miestností, kompletná výmena výplne otvorov okien a dverí. Bol zhotovený konštrukčný zateplovací systém na zníženie energetickej náročnosti budovy. Budova škôlky sa tiež rozšírila o jednu triedu, a tak z dvoch vznikli triedy tri. V podkroví vznikli tri spálne, kancelária, kuchynka, sklad a tri miestnosti so sociálnymi zariadeniami. Do škôlky sa zakúpilo nové, krajšie a modernejšie vybavenie od nábytku až po hračky. Vonku sa vybudovala prekrytá terasa, na ktorej sa deti hrávajú. Deti sú našou budúcnosťou, preto veríme, že sa v novej škôlke cítia príjemne a že tam, samozrejme, aj vďaka pani učiteľkám, rady chodia. Nové knihy do obecnej knižnice,,miestnosť bez kníh je ako telo bez duše. Pove- dal Marcus Tullius Cicero. Naša knižnica síce nebola bez kníh, ale všetci čitatelia sa určite potešili novým knihám. Z dotácií poskytnutých v rokoch z Fondu na podporu umenia vo výške 3000 Eur sme nakúpili 195 nových kníh. V detskej ponuke sú,okrem mnohého iného, napríklad: obľúbená kompletná sága Harryho Pottera, celá 7-dielna kolekcia Kronika Narnie, všetky časti Denníka nebojácneho bojka alebo originálne detské knižky od Branislava Jobusa. Mnohé z nich si už našli svojich čitateľov a veríme, že ich bude čoraz viac. Aj kníh, aj čitateľov. Nový kamerový systém v obci Bezpečie a dodržiavanie poriadku sú dôležité pre každého z nás. Obec má tiež záujem chrániť svoj majetok, ktorý býva ničený vandalmi. Je preto nevyhnutné, aby obec bola monitorovaná kamerovým systémom. V roku 2019 sme dostali na vybudovanie kamerového systému z Ministerstva vnútra SR dotáciu vo výške Eur. Vo februári 2020 sa nám podarilo nový kamerový systém zaviesť do prevádzky. Kompletné nové zariadenie obecnej knižnice Nielen nové knihy, ale aj úplne nový priestor sa nám podarilo vytvoriť v rámci rekonštrukcie kultúrneho domu. Na vybavenie knižnice sme získali dotáciu z Fondu na podporu umenia vo výške Eur. Nová podlaha, nové zariadenie, krásne vymaľovaná knižnica, všetko čaká už len na svojich čitateľov. Vznikol príjemný, funkčný, moderný priestor, kde okrem čítania kníh je možnosť zahrať si rôzne spoločenské hry, či stretnúť sa s priateľmi a známymi. Aj prostredníctvom tohto priestoru sa môže komunitný život v obci lepšie rozvíjať. Premietacia technika do letného kina Úspešne sme sa uchádzali o grant Nadácie ZSE vo výške 700 Eur. Mohli sme tak kúpiť plátno a projektor na premietanie do nášho letného kina pod hviezdami. V lete roku 2019 sme teda otvorili jeho prvé premietanie, ktoré malo veľký úspech. Automatický zavlažovací systém na ihrisku Nový moderný plnoautomatický zavlažovací systém futbalového ihriska je hospodárnejší a účinnejší. Doterajší zdroj vody na zavlažovanie ihriska bol z potoka, ktorý tečie vedľa ihriska. Pred spustením čerpadla bolo vždy potrebné dopĺňať vodu do nasávacej vetvy a pomerne často čistiť nasávací kôš v potoku. Využitie takéhoto zdroja by nemohlo byť použité na nový plnoautomatický systém. Staré čerpadlo malo veľkú spotrebu elektrickej energie, čo bolo nehospodárne. Z tohto dôvodu sa obec spolu so združením TJ Vinohradník Suchá nad Parnou rozhodli využiť ako efektívnejší zdroj vody novú studňu. Obec získala od Slovenského futbalového zväzu na tento projekt dotáciu vo výške Eur. Nové dopravné značenie v obci Obec sa snaží reagovať na dynamickú dopravnú situáciu a premávku v obci. Z tohto dôvodu sme pristúpili k realizácii nového dopravného značenia podľa novej legislatívy. Boli v ňom zapracované aj návrhy a pripomienky od občanov. Vzhľadom na to, že v centre pri pamätníku dochádzalo k viacerým kolíziám áut aj s chodcami, bola vytvorená jednosmerná premávka, aby sa tu situácia sprehľadnila. Po pravej strane ulice je možné auto zaparkovať. Pozdĺž celej ľavej strany je zákaz zastavenia, aby bol dodržaný dostatočný priestor na prejazd áut aj bezpečný prechod chodcov, detí do/zo školy. Veríme, že sa nám podarilo prispieť k väčšej bezpečnosti v našej obci aj osadením spomaľovačov, ktoré si občania vyžiadali. Keďže v centre obce nie je dostatok voľných parkovacích miest, a tak, aby nedochádzalo ku kolíziám, vytvorili sme nové parkovisko pri ihrisku. Multifunkčné ihrisko Na futbalovom ihrisku nám vyrástlo moderné viacúčelové ihrisko. Obec získala od Úradu vlády SR dotáciu na vybudovanie multifunkčného ihriska vo výške EUR. Umiestnené je v areáli futbalového ihriska za hracou Suchofskí hlásnik 5

6 plochou. Občania ho môžu využívať nepretržite. Ihrisko je možné aj rezervovať na určený čas. V tomto prípade kontaktujte obecný úrad, rezervácia je spoplatnená. Upravili sme cestu vo Vlčej doline Cesta vo Vlčej doline a do Vlčej doliny sa rozšírila tým, že sme odstránili náletové dreviny a pás popri asfaltovej ceste sme zhutnili kameňmi. Cesta bola v hornom úseku rozbitá, plná výtlkov a jám a rozbahnená. Obyvatelia i vývozcovia smetí mali problém sa dostať k domom. Komunikáciu sme teda zrovnali, zasypali kameňom, zhutnili a tak umožnili bezpečný vjazd do tejto lokality. Vlastný Traktor s príslušenstvom Ktorá obec by nechcela vlastniť traktor? Našej obci sa to podarilo a z Environmentálneho fondu sme získali na jeho obstaranie dotáciu vo výške Eur. Z nej sme obstarali traktor, vlečku a čelný nakladač. Nový traktor s vlečkou je veľkým pomocníkom pri rôznych prácach v obci. Ušetrí nám tiež veľa peňazí, ktoré by sme vynaložili pri jeho požičaní. Dokúpili sme k nemu aj široké príslušenstvo pre efektívnejšiu prácu ako sú radlica na zhŕňanie snehu, rozmetadlo na posypovú soľ s plachtou a nakladacia a manipulačná lyžica. Opravili sme niektoré z obecných ciest Stav takmer všetkých našich komunikácii je v zlom stave. Vzhľadom na naše finančné možnosti nie je možné opraviť a zrekonštruovať všetky naraz. Obec má v pláne postupne kompletne rekonštruovať jednotlivé cesty v závislosti od ich stavu, frekvencie využívania a uloženia inžinierskych sietí v danej lokalite. Kým sa tak stane, budeme na našich komunikáciách opravovať najhoršie poškodenia, výtlky a jamy. Stav obecných ciest sme zmapovali a vyznačili výtlky. Opravovali sa novou technológiu, pri ktorej sa využívajú infražiariče. Nový asfalt sa tak prepojí so starým asfaltom v okolí výtlku a je predpoklad, že oprava vydrží dlhšie. Nové okná a dvere na Dome služieb Obec mala nevyčerpanú dotáciu z Ministerstva financií SR vo výške Eur na obnovu obecnej budovy,,dom služieb. V roku 2020 sa tak zrealizovala výmena jestvujúcich výplní otvorov za nové plastové okná a dvere, vyspravili sa špalety z interiérovej strany a osadili sa nové parapetné dosky Rekonštrukcia tribúny na ihrisku Obecná firma zrealizovala opravu tribúny a sedenia v areáli futbalového ihriska. Bola kompletne odstránená hrdza a nečistoty oškrabaním z kovovej konštrukcie sedenia, nahradenie hrdzavých v častí za nové, komplet výmena drevených prvkov, oklepanie a natiahnutie novej omietky na okennej časti objektu, prislúchajúceho k tribúne, vylepenie parapetných dosiek z gresovej dlažby, vyčistenie nánosov spod tribúny, vymurovanie prednej časti a bočných častí tribúny, náter oceľových konštrukcií a vyhotovenie novej výdrevy lavicových setov prislúchajúcich k bufetu. Lodný kontajner pre lukostrelcov a stolnotenistov Zo strany organizácii vznikla potreba na uskladnenie ich športového náčinia pri školskej telocvični. V rámci dotácie pre tieto organizácie obec na tento účel zabezpečila lodný kontajner. Je umiestnený v areáli školy pred telocvičňou. Kompletná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne v kultúrnom dome V súvislosti s rekonštrukciou kultúrneho domu sa vykonala aj kompletná rekonštrukcia a modernizácia zariadenia kuchyne v kultúrnom dome. Bol vypracovaný projekt novej dispozície kuchyne. Podľa projektu sa v kuchyni zrealizovali všetky inžinierske siete nové elektrina, plyn, voda a odpad. Pri stavebných prácach bolo zistené, že odpad z kuchyne aj z vedľajšieho WC bol odvedený do žumpy, z ktorej vtekal do potoka. Z tohto dôvodu bolo súčasťou realizácie odpadu z kuchyne aj budovanie jeho napojenia na obecnú kanalizáciu spolu s lapačom tukov. Zrealizovala sa aj kompletná inštalácia vzduchotechniky odsávanie nad všetkými varnými spotrebičmi. Obstarali sa potrebné nové profesionálne kuchynské spotrebiče (konvektomat, priemyselná umývačka...). Takto zariadená kuchyňa bude od mája využívaná na varenie obedov pre dôchodcov, na prenájom a na poskytovanie kvalitných služieb pri spoločenských akciách. Rekonštrukcia kultúrneho domu Rozsiahla, zložitá, komplexná. Taká bola rekonštrukcia nášho kultúrneho domu. Podarilo sa nám v rámci projektu zatepliť budovu, čím prispejeme k úspore energií a znížime tak energetickú náročnosť. Vybudovala sa nová strecha, keďže stará bola úplne nevyhovujúca a zatekala. V celej budove sa vymenili nové úsporné LED osvetlenie, nové radiátory a kotle. Nainštalovali sa rekuperačné jednotky. V sále sme vymenili podlahu, vymaľovali steny, upravili strop, nahradili osvetlenie novým a modernejším. Pódium sa celé prerobilo tak, aby bolo krajšie a funkčnejšie. Zrenovovali sme hľadisko, tak aby všetko spolu ladilo a vytváralo reprezentatívny priestor. Vylepšením je aj osadenie novej vzduchotechniky, ktorá bola doplnená aj o chladiacu jednotku. Veríme, že v takomto priestore sa budeme spolu radi a čoraz častejšie stretávať pri rôznych spoločenských a kultúrnych akciách. Zároveň pri tejto rekonštrukcii sa podarilo vypratať a vyčistiť priestor kotolne. Priestor je dosť veľký na to, aby tam v budúcnosti mohla vzniknúť napríklad posilňovňa. Popri rekonštrukcii kultúrneho domu prešla veľkou rekonštrukciou aj kuchyňa, bar, sklad a sociálne zariadenia. Priestory údržby boli presunuté a na ich bývalom mieste sa zrekonštruovali resp. vytvorili priestory pre sociálne zariadenia (sprchy, WC) a šatne. Tieto budú slúžiť pre športové podujatia ako aj pre prevádzku plánovanej posilňovne. Výstavba dočasnej kontajnerovej triedy v základnej škole Z dôvodu nepostačujúcich kapacitných priestorov našej základnej školy a potreby otvoriť ďalšiu triedu od septembra 2021 bolo jediným riešením tohto akútneho problému umiestnenie dočasnej kontajnerovej triedy k malej budove školy. Oplotenie medzi areálom školy, ktorý je obecný pozemok, a bytovkou, nie je umiestnené na hranici pozemku, ale je na pozemku obce. Bolo potrebné existujúce oplotenie odstrániť, zamerať skutočné hranice po- 6 Suchofskí hlásnik

7 tora veľmi zlý. Máme záujem zreštaurovať aj ďalšie pamiatky v obci. Pretože sú tieto obnovy finančne veľmi nákladné, budeme ich musieť robiť postupne. Virtuálny cintorín a tabuľa V našej obci prebehla pasportizácia cintorínu. Výsledkom je očíslovaná digitálna a papierová účelová mapa cintorínu a databáza fotografií všetkých náhrobkov. Databáza zosnulých, t. j. textových údajov o zosnulých bude vyhotovené z fotografií náhrobkov. Nakoľko sa jedná o prácny a tým pádom zdĺhavejší proces nahrávania údajov do systému, táto databáza sa aktualizuje priebežne. Obnova Sochy sv. Jána Nepomuckého V priebehu tohto roka 2021 bola kompletne zreštaurovaná Socha sv. Jána Nepomuckého. Stav sochy pred opravou bol podľa reštaurázemkov a bude potrebné zrealizovať nové oplotenie na správne na ich správnej hranici. Umiestnenie kontajnerovej triedy pri malej budove školy bude potrebné dovtedy, kým sa v niektorých ročníkoch nezníži potreba otvorenia dvoch tried, resp. pokiaľ sa nezrealizuje projekt na rekonštrukciu a zvýšenie kapacity základnej školy. Projekt je momentálne v stavebnom konaní. Kontajnerová trieda je však len dočasným riešením nášho problému. Trvalé riešenie spočíva v rekonštrukcii a dostavbe budovy základnej školy. Výsadba kvetinového záhonu pred kultúrnym domom Popri parkovisku pred kultúrnym domom sme vysadili ružový a levanduľový záhon. Nahradili sme tak pôvodnú výsadbu pichľavých ťažko udržiavateľných kríkov, cez ktoré prerastala burina. Výsadba je nielen esteticky krajšia, ale aj užitočnejšia. Z levandule, ktorú vysušíme, vieme vyrobiť výzdobu a dekorácie na podujatia, ako sú napríklad Dožinky. Tiež je levanduľa nenáročná liečivá bylina, ktorá má všestranné využitie. Preto by sme si mali záhon udržiavať a nie ho ničiť tým, že necháme detičky zašliapavať vysadené rastliny. Betónové prvky na námestí Predovšetkým z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky, ale aj z dôvodov funkčných a estetických, sme na námestie umiestnili betónové kvetináče a lavičky. Urobili sme tak preto, lebo vodiči nerešpektovali zákaz zastavenia na tejto strane ulice. Parkovali na trávniku, čím poškodzovali zavlažovací systém umiestnený na jeho okraji. Lavičky sú prvkom, ktorý na námestí chýba a určite ich budeme priebežne dopĺňať. Do kvetináčov vysadíme kvety, čím sa naše centrum obce skrášli. Nové hracie prvky na troch miestach Deti sú našou budúcnosťou, a preto sa snažíme myslieť aj na ich rozvoj a zmysluplné využitie ich voľného času. Detičky sa budú môcť vyšantiť v materskej škole na nových hracích prvkoch. Aj v základnej škole pribudlo krásne nové detské ihrisko. A pre všetky deti bol zväčšený a rozšírený o nové hracie prvky aj priestor pri futbalovom ihrisku. S budovaním hracích plôch nekončíme. Veríme, že sa nám podarí na tento účel získať aj ďalšie finančné prostriedky z projektov Európskej únie. Klimatizácia v škôlke Potreba klimatizácie v škôlke bola viac ako nevyhnutná. Detičky spávajú v podkrovných izbách, kde sa najmä v lete zvýši teplota na nevyhovujúcu úroveň. Pomocou klímy sa budú môcť spálne pred spaním vychladiť a deti tak budú mať príjemné miesto na spánok. Nová strecha na hasičskej zbrojnici Krov a strecha na hasičskej zbrojnici, obecnej budove, kde sídlia naši dobrovoľní hasiči, boli vo veľmi zlom stave a vyžadovali si nutne rekonštrukciu. Obci bola v roku 2019 na tento účel poskytnutá dotácia z Ministerstva vnútra SR vo výške eur. V rámci rekonštrukcie boli realizované výmena poškodených krokiev, celkové ošetrenie krovu prípravkom na ochranu dreva, nové latovanie, zbúranie nefunkčných a nestabilných komínov a výmena strešnej krytiny. Úprava areálu futbalového ihriska Aby sme mohli kvalitnejšie športovať a tráviť voľný čas vonku, je nutné zveľaďovať a modernizovať ihrisko. Jeho areál si prešiel viacerými zmenami. Ako sme už spomínali, pribudlo multifunkčné ihrisko i detské ihrisko, ktoré sa neskôr rozšírilo o nové hracie prvky a obnovila sa tribúna, ktorá bola už v nevyhovujúcom stave a teraz je nielen vyhovujúca, ale aj reprezentatívnejšia. Náš obecný podnik vybudoval spevnené plochy v okolí detského ihriska a tiež chodníky v celom areáli ihriska. S úpravou však nekončíme. Plánujeme dosadiť trávu tam, kde chýba a tiež v okolí hracích prvkov spevniť plochu prostredníctvom zatrávňovacích rohoží. Na spevnené plochy by sme radi osadili lavičky a pribudnú i smetné koše. Suchofskí hlásnik 7

8 Rozpracované a plánované projekty Obec priebežne pracuje aj na ďalších zaujímavých a zmysluplných projektoch, ktoré z časového, finančného alebo iného hľadiska sa, žiaľ, nedajú uskutočniť rýchlejšie, ako by sme chceli alebo ako by sme si predstavovali. Obnova sôch a pamätníkov Obec má záujem zreštaurovať sochy a pamätníky, ktoré sa nachádzajú v jej katastri. Vzhľadom k tomu, že v minulosti boli necitlivo reštaurované, bude ich obnova komplikovanejšia a nákladnejšia. Podľa odborníka sú paradoxne najviac ohrozené tie objekty, ktoré boli neodborne natreté a omietnuté, t. j. socha Jána Nepomuckého (umiestnená pri moste pri reštaurácii Šrámek) a stĺp hanby. Pod nánosmi týchto náterov sa pôvodný materiál, z ktorého objekty sú, viac ničí a rozpadáva. Spoločná vízia poslancov a starostu je, že podľa finančných možností a technického stavu sôch, bude odhadom každý rok zreštaurovaný jeden objekt. Chodníky v obci Významnou prioritou sú pre obec aj chýbajúce chodníky. Avšak proces vybudovania chodníkov nie je jednoduchý a rýchly. Najväčším problémom bývajú častokrát nevysporiadané vlastnícke vzťahy. Vo výhľade je predovšetkým vybudovanie chodníka z Hoštákov (od reštaurácie Šrámek) po zastávku v Ružovej doline a tiež po Ružovú dolinu. Od súčasného chodníka bude priechod pre chodcov na druhú stranu cesty. Ďalej bude chodník pokračovať lávkou ponad potok, povedie po ľavej strane v smere do Trnavy popred domy. Pred križovatkou zahne chodník krátko v smere na Hornoorešanskú cestu a tu bude ďalší priechod pre chodcov na druhú stranu a chodník pôjde až po začiatok Ružovej doliny. Ďalej povedie chodník po ľavej strane k autobusovej zastávke, čo znamená, že bude riešiť aj prechod obyvateľov od Ružovej doliny a Hornoorešianskej cesty popri hlavnej ceste k autobusovej zastávke. Z tohto dôvodu treba urobiť vysporiadanie vlastníckych práv k pozemkov pod plánovaným chodníkom. Obec má v tejto chvíli predbežné súhlasy vlastníkov na odkúpenie pozemkov, resp. zriadenie vecných bremien na parcelách, ktoré zasahujú do chodníka. Zaoberali sme sa aj hľadaním vhodnej trasy chodníka od zastávky v Ružovej doline do Vlčej doliny. Jedna možnosť je trasa poza areál bývalého družstva, druhá možnosť je pozdĺž hlavnej cesty. Trasu poza areál sme dali zamerať, jej dĺžka je cca 750 m. Sú na nej veľké terénne nerovnosti a veľká jej časť je zarastená náletovými drevinami. Pri možnosti pozdĺž hlavnej cesty by bolo potrebné urobiť oporný múr pod chodníkom, výrub viacerých veľkých stromov, chodník by mal cca 500 m. Obidve možnosti by boli finančne veľmi náročné, cca tisíc eur. Odvodnenie cesty v Starej hore Povrch vozovky v časti obce Stará Hora nie je vyspádovaný do rigolu a voda z cesty tečie len na jednu stranu. Počas silnejších dažďov je tak zaplavená samotná cesta ale aj rodinné domy a pozemky na ulici. Ide o úsek cesty približne pred domami so súpisnými č. 96 až č. 98. Bolo realizované zameranie výškopisu a polohopisu daného úseku a na základe toho vypracovaný projekt na umiestnenie žľabu priečne cez komunikáciu. Predpoklad realizácie žľabu je v priebehu mája tohto roku. Prístavba a rozšírenie budovy základnej školy Problém nedostatočnej kapacity našej školy bol na základe demografického stavu a vývoja obyvateľstva v našej obci známy pred mnohými rokmi, no nebol riešený. V súčasnosti chýbajú priestory pre tri triedy, dve triedy sú umiestnené v provizórnych priestoroch. Tieto priestory však nespĺňajú požiadavky pre výučbu. Jedna trieda je od septembra v dočasnej kontajnerovej triede umiestnenej vedľa malej budovy. Donedávna boli vyššie ročníky jednotriedové. Od tohto školského roka sú však už v každom ročníku triedy dve. Preto je potrebné zväčšiť kapacitu školy. Projektom rozšírenia kapacity školy sme sa začali zaoberať v roku Spolu s viacerými poslancami, riaditeľom školy a projektantmi sme sa snažili nájsť optimálne riešenie tohto problému. Bola vypracovaná štúdia, ktorá riešila rozšírenie kapacity nadstavbou nad malou budovou. Od tohto konceptu sme ale neskôr upustili. Hlavným dôvodom bolo veľké množstvo búracích prác, ale aj otázka, či by bola únosnosť pôvodnej stavby v prípade zaťaženia nadstavbou dostatočná. Konečné riešenie teda spočíva v prístavbe nízkopodlažnej budovy k malej budove. V tomto zmysle bola aj vyhotovená projektová dokumentácia. Vznikne 6 veľkých nových tried, zrekonštruuje sa kuchyňa a rozšíri sa a zväčší kapacita jedálne. Tri malé triedy v malej budove budú kvôli zväčšeniu kapacity kuchyne a jedálne zrušené. Projekt taktiež rieši prepojenie veľkej a malej budovy školy, čo znamená, že žiaci sa nebudú musieť prezúvať a prezliekať pred cestou do a z jedálne. Statiku aj inžinierske rozvody novej budovy navrhujeme tak, aby bolo možné v prípade potreby ďalšieho rozšírenia kapacity nadstaviť na budove ďalšie podlažie s ďalšími šiestimi novými triedami. Pre tento projekt bolo vydané územné rozhodnutie a aktuálne prebieha stavebné konanie. Cena rozpočtu projektu je cca Eur. Je to veľká suma, ktorú nie je možné pokryť z rozpočtu obce. Obec sa preto bude snažiť získať prostriedky na realizáciu tohto projektu prostredníctvom dotácií. Na tento rok sú avizované výzvy na zväčšenie kapacity škôl. Projektová dokumentácia so stavebným povolením by mala byť dovtedy pripravená a my sa tak budeme môcť o dotácie uchádzať. Vybudovanie zberného dvora Obec plánuje zriadenie zberného dvora vedľa areálu družstva s prístupom z cesty do Vlčej doliny pri odbočke na vodáreň. Prebehlo výškopisné a polohopisné zameranie pozemkov, bola vyhotovená štúdia na základe ktorej by mala byť zhotovená projektová dokumentácia. Kvôli zámeru vybudovania zberného dvora je momentálne otvorený územný plán a rieši sa zmena účelu využitia pozemkov, na ktorých je plánované zberný dvor vybudovať. Realizácia tejto zmeny v územnom pláne je nutnou podmienkou k tomu, aby mohlo byť na projekt zberného dvora vydané územné a stavebné povolenie. Pretože len potom má obec možnosť uchádzať sa o dotácie na realizáciu zberného dvora. Momentálne je ale zmena územného plánu pozastavená. Zo strany majiteľa domu na parcele vedľa budúceho zberného dvora bolo napadnuté vyjadrenie Okresného úradu k tejto zmene. Zmena územného plánu bola tak pozastavená. Spor je na Krajskom súde a jeho riešenie je, žiaľ, v nedohľadne. Obec si teda na tak potrebný zberný dvor bude musieť ešte počkať. 8 Suchofskí hlásnik

9 Výsadba nových stromov o obci S podporou Slovenskej agentúry životného prostredia sa v katastri obce vysadí 60 stromov. Ide o národný projekt s názvom Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska. Stromy budú vysadené na hlavnej ulici, na námestí, v okolí kultúrneho domu, v materskej škole, na ihrisku, v Hoštákoch a na rôznych ďalších iných miestach v obci. Pôjde prevažne o hlohy, lipy, javory a jasene. Revitalizácia priestranstva pred kultúrnym domom a námestia Obec má v pláne revitalizovať priestranstvo pred a tiež za kultúrnym domom. Zámer je prepojiť priestor terasy obecnej knižnice s detským ihriskom a prevádzkami v,,dome služieb. Vzniklo by tak krajšie miesto pre oddych a voľné trávenie času. Vypracovali sme štúdiu, ktorá rieši na priestranstve aj vytvorenie nových parkovacích miest, ktoré sú pre centrum obce tak potrebné. Za budovou kultúrneho domu by vzniklo pódium, kde by mohli byť rôzne vystúpenia, podujatia. Ďalšou zmenou by prešlo detské ihrisko pred obecným úradom, ktoré by bolo treba zrekonštruovať. V neposlednom rade by sa vytvorili priestory na poskytovanie gastro služieb a to prístavbou ku garáži pri,,dome služieb. Takto vybudované a prepojené okolie kultúrneho domu by slúžilo, ako priestor na stretávanie sa, posedenie s priateľmi, či známymi. Spolu s vynovenou knižnicou by takýto priestor bol miestom na lepší a bohatší komunitný život. Cykloprístrešokov základnej škole Zapojili sme sa do výzvy Ministerstva dopravy a výstavby SR na vybudovanie prístreškov pre bicykle v školskom areáli. Veríme, že budeme úspešní. Radi by sme podporili pohyb detí aj takouto formou a umožnili im bezpečne si uložiť svoj bicykel. Rekonštrukcie ciest Obec má v pláne postupne rekonštruovať jednotlivé úseky svojich miestnych komunikácií. Aktuálne je prioritou rekonštrukcia komunikácie v Ružovej doline. Prioritou sa stala z dôvodu, že je vo veľmi zlom stave. V tejto lokalite sú tiež už umiestnené všetky inžinierske siete, a preto už nebudú dôvody, aby bola cesta v budúcnosti rozkopávaná. Obec dala vypracovať na rekonštrukciu tejto cesty prokroje, osvetlenie, veľkoformátové fotografie. Naši slávni rodáci a naše zvyklosti a tradície budú tak dostupné pre každého návštevníka budovy. Ďalej by sa zrekonštruovali sociálne zariadenia, ktoré by boli už bezbariérové s bezdotykovým splachovaním, kvôli zvýšenej hygiene. Z projektu by sa zakúpilo aj ozvučenie sály, prvky na pódium na zlepšenie akustiky sály a kvalitný fotoaparát na dokumentovanie významných udalostí a podujatí. Nové komunálne vozidlo Na Environmentálny fond sme podali žiadosť o dotáciu na moderné, multifunkčné komunálne vozidlo vo výške Eur. Dúfame, že budeme úspešní. Vozový park obce by sa tak rozrástol o nového pomocníka, ktorý by čistil a umýval komunikácie a spevnené plochy v obci. Vozidlo by malo prídavné nadstavby ako sú zametacia kefa, cisterna a kropiaca lišta. Dobudovávame kanalizáciu a vodovod Obec by rada dobudovala vodovod a kanalizáciu do všetkých častí obce. Je to jej veľkou prioritou. Vzhľadom na to, že sa jedná o technicky a finančne náročné investičné projekty, ich realizácia nie je jednoduchá. Postupne hľadáme možnosti ako sa dopracovať k vybudovaniu týchto sietí v celej obci. Na časť úsekov kanalizácie vo Vlčej doline, Jamy a Pod hrádzou bol už zhotovený projekt a v roku 2003 vydané stavebné povolenie. Tento projekt, vrátane jeho rozpočtu, sme zaktualizovali a hľadáme možnosti jeho financovania. Zapojili sme sa do výzvy Environmentálneho fondu na vybudovanie kanalizácie v obci vo výške Eur. Ak budeme úspešní, kanalizáciu budú mať lokality Vlčia dolina a Pod hrádzou. Na ostatné časti v obci, kde nie je vodovod a kanalizácia, sme dali vypracovať projekt. Momentálne na neho máme vydané územné rozhodnutie a začíname vybavovať stavebné povolenie. ciu na realizáciu zámeru projektu s názvom Zelená infraštruktúra v obci Suchá nad Parnou. Na základe verejného obstarávania bude projekt realizovaný s výdavkami vo výške ,19 Eur. Popri Podhájskom potoku smerom na priehradu sa vybuduje oddychová zóna, ktorá bude zahŕňať revitalizáciu tejto lokality. Vytvorí sa moderný prírodný park s vysokou biodiverzitou slúžiaci na oddych, relax a športové aktivity ale aj výučbu detí z neďalekej základnej školy. Vznikne tak atraktívna lokalita, ktorá skvalitní naše životné prostredie. S realizáciou projektu sa začalo v mesiaci apríl. Rozšírenie Kamerového systému v obci Bezpečie, dodržiavanie poriadku a ochrana obecného majetku sú hlavné dôvody prečo má naša obec od roku 2020 monitorované niektoré svoje verejné priestranstvá kamerovým systémom. V obci sa tiež v posledných rokoch stále viac rozmáha nesprávne triedenie respektíve netriedenie odpadu. Odpad tak často končí v nesprávnom kontajneri, vedľa kontajnera a často aj pohodený v prírode. Tento rok preto doplníme kamerový systém o ďalšie kamery a fotopasce. Budeme nimi monitorovať predovšetkým stojiská kontajnerov a miesta, kde sa vytvárajú skládky odpadov, napr. pri Suchovskom háji a v blízkosti našich potokov a poľných ciest. Nové LED osvetlenie a sociálne zázemie na futbalovom ihrisku Naše futbalové ihrisko je v súčasnosti osvetlené starým halogénovým osvetlením, ktoré je veľmi neúsporné. Tiež si vyžaduje nemalé opravy, ktoré sú finančne dosť náročné. Preto sme v spolupráci s TJ Vinohradník Suchá nad Parnou podali žiadosť o nové, úsporné a kvalitnejšie LED osvetlenie. Keďže chceme prilákať na hraciu plochu a do areálu čo najviac ľudí, je potrebné dobudovať aj základné zázemie, teda sociálne zariadenia. Aj na tento účel žiadame dotáciu zo Slovenského futbalového zväzu. Ešte modernejšie a krajšie priestory obecného úradu a kultúrneho domu Podali sme na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške Eur. Ak by sa nám podarilo získať tento príspevok, vybudovali by sme novú pamätnú izbu, ktorá by už nebola uzamknutá, ale bola by vo forme stálej expozície vo vestibule kultúrneho domu. Zakúpili by sa vitríny, nové Obnovujeme Dom služieb V obnove obecnej budovy,,dom služieb chceme pokračovať. Po výmene starých okien a dverí za nové plastové budeme tento rok pokračovať zateplením budovy a novou fasádou. Oddychová zóna popri podhájskom potoku Obec získala z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v roku 2018 dotá- Suchofskí hlásnik 9

10 jektovú dokumentáciu, v procese verejného obstarávania bol vybraný zhotoviteľ a v priebehu nasledujúcich týždňov bude rekonštrukcia zrealizovaná. Ďalšou komunikáciou, ktorú má obec v pláne rekonštruovať je cesta od cintorína v smere na priehradu po most pod hrádzou. Ak to financie obce umožnia, bude zrealizovaná tento rok, inak bude zrekonštruovaná v budúcom roku. Rekonštrukciu si vyžaduje aj pokračovanie tejto cesty od mosta až do Nových Vinohradov. Na úsek cesty od mosta po IVB Slnečné diely bol vypracovaný projekt na rekonštrukciu komunikácie. Práve prebieha proces vysporiadavania vlastníckych práv k pozemkom pod touto komunikáciou. Rekonštrukcia tohto úseku bude zrealizovaná investorom lokality IBV Slnečné diely v priebehu jej výstavby. Kultúrne a spoločenské akcie Obec v rokoch zrealizovala v spolupráci so spoločenskými organizáciami pôsobiacimi v obci rôzne spoločenské a kultúrne akcie. Z dôvodu pandémie koronavírusu boli mnohé zrušené. Veríme, že v tomto roku bude situácia kultúre viac priať. Pochovávanie basy 2019 Fašiangové obdobie v roku 2019 bolo v našej obci ukončené 3. marca V tento deň bola v kultúrnom dome akcia pochovávanie basy. K fašiangovému obdobiu patria tradičné šišky a fánky. Šikovné dôchodkyne nám ich napiekli neúrekom. Pochutnali si všetci zúčastnení. Športový deň detí 2019 V horúcu letnú sobotu 15. júna 2019 sa na miestnom futbalovom ihrisku konal Športový deň detí. Pre deti boli pripravené rôzne športové disciplíny, súťaže a aktivity. Za svoje výkony boli deti odmenené zaujímavými cenami. Súčasťou podujatia boli aj tradičné preteky v behu - Pokračovanie suchovskej pätnástky. Brigáda Za krajšiu Suchú 23. marca 2019 sme sa stretli na obecnej jarnej brigáde, aby sme urobili našu obec krajšou. Svojou aktívnou účasťou a prácou sme naplnili veľký kontajner komunálnym odpadom, jeden kontajner bio odpadom, jeden kontajner na sklo, vyčistili a vyzametali verejné priestory, vyzbierali odpadky zo všetkých častí obce a zrušili niektoré vznikajúce skládky. Chceme sa poďakovať všetkým zúčastneným a aj všetkým tým, ktorí počas celého roka svojím zodpovedným prístupom prispievajú k udržiavaniu čistoty a poriadku v našej obci. Obecná zabíjačka januára 2019 sa začala nová tradícia - na priestranstve za kultúrnym domom sa uskutočnil 1. ročník obecnej zabíjačky. Akcia sa podarila k spokojnosti všetkých zúčastnených. Vyrobili chutné domáce kvalitné zabíjačkové výrobky a špeciality, na ktorých si všetci pochutnali, a o ktoré bol veľký záujem. Vzniklo nám Letné kino AmfÍk v Suchej V sobotu 24. augusta 2019 na priestranstve za kultúrnym domom vznikol malý amfiteáter. Premietala sa francúzska komédia Čo sme komu urobili. Bolo to prvé verejné premietanie, ktoré obec zorganizovala a malo veľký úspech. Tešili sme sa, že sme vytvorili novú tradíciu letného kina. V premietaní sme pokračovali aj 20. septembra Komédiou Nejako sa to komplikuje sme sa rozlúčili s letom. Súťaž vo varení gulášu 1. ročník 28. septembra 2019 sa na miestnom futbalovom ihrisku uskutočnil prvý ročník súťaže vo varení gulášu. Všetci zúčastnení si nielen pochutnali na vydarených jedlách, ale sa aj zabavili v príjemnej atmosfére a spoločnosti s priateľmi, či známymi. 10 Suchofskí hlásnik

11 Prehliadka speváckych zborov 2019 Suchovský spevácky zbor 20. októbra 2019 v spolupráci s obecným a farským úradom zorganizoval prehliadku speváckych zborov. Toto kultúrne podujatie sa uskutočnilo v kostole sv. Martina v Suchej nad Parnou pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja. 75.výročie skončenia II. svetovej vojny V roku 2020 uplynulo 75 rokov od ukončenia II. svetovej vojny. Tento významný štátny sviatok sme si v našej obci uctili dňa 8. mája 2020 pietnou spomienkou pri pomníku padlých na námestí. Ešte nikdy neexistovala dobrá vojna a zlý mier. - Benjamin Franklin. Spolu s domácim Suchovským speváckym zborom vystúpilo viac ako 100 účinkujúcich. Pozvanie prijali zbory Ostravský smíšený sbor Ostrava - Česká republika, Cantabo Orlová - Česká republika a Ženský spevácky zbor pri miestnej organizácii Matice slovenskej v Senci. Posedenie seniorov Mesiac účty k starším 2019 Starosta obce pozval všetkých seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším dňa 21. októbra 2019 na spoločné stretnutie. Na priestranstve za kultúrnym domom bolo pre nich prichystané posedenie s kultúrnym pásmom našich detičiek z materskej školy, spojené s opekačkou. Vianočná kapustnica a zhodnotenie roka decembra 2019 sme sa stretli v kultúrnom dome, aby sme vyhodnotili rok, ktorý sa blížil ku svojmu koncu. Starosta obce poďakoval všetkým občanom Suchej nad Parnou za zvládnutie roka, za pomoc v obci a za trpezlivosť a ochotu pri riešení problémov. Poďakoval aj poslancom obecného zastupiteľstva za ich svedomitú prácu. Zhodnotil tiež, čo sa v roku 2019 podarilo vybudovať, vyriešiť a informoval aj o plánoch do roka nasledujúceho. Všetci si pochutnali na kapustnici. Trojkráľový koncert 2020 Dňa 6. januára 2020 sa vo farskom kostole sv. Martina v Suchej nad Parnou uskutočnil Trojkráľový koncert. V programe vystúpil Suchovský spevácky zbor a Spevácky zbor Doľany. Tešíme sa, že sme aj takýmto spôsobom mohli utužiť vzájomné vzťahy s obcou Doľany. Noc kostolov 2020 v obmedzenom režime 5. júna 2020 sa uskutočnil v našom farskom kostole jubilejný 10. ročník obľúbeného podujatia Noc kostolov. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v krajine sa táto akcia konala v obmedzenom režime. Novinkou bola možnosť sledovať toto podujatie online. Oslava leta 2020 Dobrovoľný hasičský zbor v Suchej nad Parnou v spolupráci s obecným úradom v Suchej nad Parnou, Suchovským speváckym zborom a Telovýchovnou jednotou Vinohradník Suchá nad Parnou dňa 5. júla 2020 zorganizovali akciu, kde sme boli spoločne privítať leto a zabaviť sa. Deti sa vyšantili na skákacom hrade, v hasičskej pene, pri rôznych hrách a súťažiach, dostali odmeny v tombole a na záver mali opekačku. Uličkový turnaj 2020 Telovýchovná jednota Vinohradník Suchá nad Parnou v spolupráci s obecným úradom pozvali dňa 11. júla 2020 športových nadšencov na tradičný Uličkový turnaj o pohár starostu obce. Letné kino s českou komédiou V piatok 21. augusta 2020 sa uskutočnilo v poradí tretie premietanie v našom letnom kine. Letný večer sme si vychutnali pri českej vojnovej komédii Obsluhoval jsem anglického krále. Súťaž vo varení gulášu 2. ročník V sobotu 22. augusta 2020 sa nadšenci varenia gulášu stretli na miestnom futbalovom ihrisku už po druhýkrát a mohli sa popasovať v boji o varenie toho najlepšieho. V súťaži zabojovalo o najlepšiu chuť 7 družstiev. Najlepšie sa umiestnilo družstvo Majer s počtom bodov 20, za nimi družstvo Ulička malo 19 bodov, družstvo Loša 15 bodov, družstvo Miki 12 bodov, družstvo DJD 8 bodov, družstvo ŠŠS 7 bodov a družstvo Hasiči 3 body. Atmosféra na ihrisku bola výborná, všetci si dobre pochutili a zabavili sa. Rozlúčka s letom 2020 A oslava 76. Výročia SNP Dňa 29. augusta 2020 sme pri pomníku SNP na námestí oslávili 76. výročie skončenia II. svetovej vojny. Na znak úcty padlým v Slovenskom národnom povstaní sme k pomníku položili kyticu. Pri tomto pietnom akte vystúpil Suchovský spevácky zbor. Po jeho skončení sme sa na miestnom futbalovom ihrisku rozlúčili s letom. Deti potešil skákací hrad, rôzne súťaže a odmeny, ukážky hasičskej techniky a diskotéka. Na záver sa zapálila vatra a deti si mohli opiecť špekáčiky. Dospelým hrala do tanca a na počúvanie country skupina Kamión. Športový deň detí 2021 Po dlhšej odmlke kvôli nepriaznivému vývoju epidemiologicej situácie sa v sobotu 19. júna 2021 konalo na miestnom futbalovom ihrisku konečne podujatie pre deti. Tie si zašportovali pri rôznych súťažiach a disciplínach. Za svoje výkony mali nachystané bohaté odmeny. Zabaviť sa mohli deti aj rodičia pri sprievodnom programe v podobne rôznych hier a atrakcií. Oslava leta 2021 V jednu horúcu letnú sobotu 4. júla 2021 sme sa zasa zabavili pri vítaní leta. Dobrovoľný hasičský zbor v Suchej nad Parnou v spolupráci s obecným úradom pripravili na priestranstve za kultúrnym domom pre deti bohatý program v podobe rôznych súťaží, odmien a tomboly. Vrcholom podujatia bola na záver hasičská pena, v ktorej sa všetky deti vyšantili. Letné kino 2021 Za kultúrnym domom pod hviezdami na la- Suchofskí hlásnik 11

12 vičkách alebo na deke sme si 16. júla 2021 pozreli animovanú komédiu Rodinka úžasných. Na prvý pohľad sa zdalo, že len deti si prídu na svoje, ale opak bol pravdou. Zabavili sa aj dospelí. A aby to bolo pravé kino, nechýbali ani pukance, či nápoje. O týždeň 23. júla 2021 sme sa v kine stretli zasa. Potešili sme milovníkov francúzskych komédií. Premietala sa francúzska klasika so Jean Renom a Gerardom Depardie krimi komédia Drž hubu!! Opäť bola úžasná atmosféra, občerstvenie a nesklamal ani film. S letným kinom by sme chceli pokračovať každé leto, preto radi od občanov uvítame tipy na zaujímavé filmy, ktoré si spolu budeme môcť pozrieť v takto dobrej atmosfére. Letná veselica 2021 V augustovú sobotu, 7. augusta 2021 podvečer, sme sa prišli veseliť na prvú obecnú Letnú veselicu. Na priestranstve pred kultúrnym domom a v sále bolo pre veseliacich pripravené posedenie a občerstvenie. O dobrú náladu sa postarala cimbalová hudba a DJ. V sále sa tancovalo až do neskorých nočných hodín. Oslava 77. výročia SNP a ukončenie leta výročie SNP sme si pripomenuli dňa 28. augusta 2021 pietnou spomienkou pri pamätníku SNP na námestí. K pietnemu aktu nám zaspieval Suchovský spevácky zbor a predseda Zväzu protifašistických bojovníkov spolu so starostom obce položili k pomníku veniec. Po tomto akte pokračovala na futbalovom ihrisku rozlúčka s letom zapálením vatry, kde si deti s radosťou opiekli špekáčiky. Dožinky - dni hojnosti Sv. Notburgy 2021 Obecný úrad v spolupráci s farským úradom a spoločenskými organizáciami zorganizoval po prvýkrát podujatie, ktoré sme nazvali Dožinky Dni hojnosti svätej Notburgy. V sobotu 18. septembra 2021 členovia Suchovského speváckeho zboru vyzdobili farský kostol krásnymi kyticami, vencami z obilia, ovocím a zeleninou z vlastných záhrad. V nedeľu už od rána priestranstvo za kultúrnym domom postupne zapĺňali stánky s občerstvením, ľudovými remeslami, tvorivými dielničkami pre deti a po okolí sa šírila vôňa kotlíkového guláša. Naša aranžérka Adrika Dekanová celý areál vyzdobila motívom dožinkov. A veru bolo čo ob- divovať! Vence z obilia, kytice zo sušených lúčnych kvetov, starodávne predmety používané pri žatevných prácach a iné krásne dekorácie obdivovali ľudia od nás, ale aj zo širokého okolia. Dožinky začali svätou omšou vo farskom kostole, ktorá bola obetovaná na poďakovanie za úrodu a ktorú svojim spevom sprevádzali krojovaní členovia Suchovského speváckeho zboru. Popoludní o hod. začal alegorický sprievod dedinou deti oblečené v krojoch niesli dožinkový veniec, za nimi išiel vyzdobený traktor s vlečkou, na ktorej sedeli a vyhrávali hudobníci dychovej hudby Suchovanka. Potom nasledoval starosta s manželkou, speváčky a speváci Suchovského speváckeho zboru v krojoch, ženy, muži a deti niektorí tiež v krojoch a nakoniec sprievodu opäť vyzdobený traktor. Dedinou sa rozliehala hudba, slovenské piesne, radosť a dobrá nálada. Takmer pred každým domom ľudia mávali, zdravili a niektorí sa pridali aj do sprievodu. Program pokračoval na vyzdobenom priestranstve za kultúrnym domom. Dievčence oblečené v krojoch odovzdali dožinkový veniec starostovi obce, potom vystúpili deti z Materskej a Základnej školy, skupina TADE- MA z Košolnej, Suchovský spevácky zbor a záver patril hudobnej skupine Karpatské horké. O podujatí môžeme povedať, že sa vydarilo a už teraz sa tešíme na ďalší ročník dožinkových slávností. 3. ročník súťaže vo varení gulášu TJ Vinohradník Suchá nad Parnou nás 18. septembra 2021 pozval na miestne futbalové ihrisko na 3. ročník súťaže vo varení gulášu. Zúčastnilo sa 5 družstiev a najlepší guláš navaril tím Michala Zelníka a Mareka Malovca. Slávnostné otvorenie vynovenej obecnej knižnice V nedeľu 3. októbra 2021 sme slávnostne otvorili priestory zrekonštruovanej Obecnej knižnice v Suchej nad Parnou. Starosta obce Ing. Martin Glončák privítal pozvaných hostí: riaditeľa Krajskej knižnice Juraja Fándlyho v Trnave Ing. Pavla Tomašoviča, zástupcu Fondu na podporu umenia pána Andreja Kotlárika a pána farára Milana Cehlárika. V programe vystúpil Suchovský spevácky zbor. Hlavným hosťom večera bol spevák, hudobník, spisovateľ a autor známych originálnych detských kníh Branislav Jobus. Zábavným spôsobom odprezentoval svoju tvorbu, pri ktorej deti vydržali počúvať takmer hodinu. Na záver bola vylosovaná tombola nových kníh Braňa Jobusa. Podujatie bolo spojené aj s oficiálnym otvorením a sprístupnením zrekonštruovaných priestorov kultúrneho domu, ktoré si občania mohli poprezerať. A čo všetko predchádzalo tejto slávnostnej udalosti? V rokoch sa komplexne rekonštruovala budova kultúrneho domu. Zariadenie knižnice bolo zničené vodou zo zatekajúcej strechy, a tak zriaďovateľ požiadal o pomoc architektku Ing. Máriu Velickú, ktorá navrhovala interiér sály v kultúrnom dome. Ing. Mária Velická navštívila viacero knižníc a počas svojej dovolenky navštívila aj mestskú knižnicu New York Public Library. Výsledkom jej práce bola štúdia s názvom Zariadenie obecnej knižnice v Suchej nad Parnou. Celková hodnota projektu bola viac ako Zodpovední pracovníci knižnice požiadali o dotáciu Fond na podporu umenia, ktorý žiadosť schválil a prispel sumou na knižničné regály. Výroba a inštalácia nového zariadenia sa uskutočnila v januári a februári, potom nasledovalo triedenie 12 Suchofskí hlásnik

13 a vyraďovanie kníh, ukladanie kníh do nových regálov. Veľkú pomoc knižnici a knihovníčke poskytla odborná pracovníčka Knižnice Juraja Fándlyho pani Janka Brliťová. Poďakovanie patrí aj všetkým dobrovoľníkom, ktorí pomáhali pri ukladaní kníh do regálov. Dnes je moderná knižnica otvorená každý deň od hod hod. Spolupracujeme so ZŠ s MŠ, knižnicu navštevujú deti zo školského klubu. Okrem výpožičiek kníh môžu návštevníci knižnice stráviť príjemné chvíle aj pri nových spoločenských hrách. Obnovujeme spoluprácu so spoločenskými organizáciami: Združenie dôchodcov, Výšifkárský spolok, radi privítame aj mamičky s deťmi na materskej dovolenke. Verím, že prilákame do nových priestorov knižnice čitateľov nielen ponukou nových kníh, ale aj príjemným prostredím, kde môžu stráviť voľný čas pri čítaní a spoločenských hrách. Helena Tajcnárová Memoriál Zefirína Hečka 5. ročník V nedeľu 17. októbra 2021 organizoval Suchovský spevácky zbor 5. ročník Memoriálu Zefirína Hečku v miestnom farskom kostole Sv. Martina. Týmito koncertami sme si pripomenuli a uctili pamiatku zakladateľa a dirigenta Suchovského speváckeho zboru pána Zefirína Hečku. V programe vystúpil novovzniknutý farský detský spevácky zbor, ktorého dirigentkou je Lenka Dubovská ml., spevácky zbor Laudate a Suchovský spevácky zbor. Stretnutie seniorov k Mesiacu úcty k starším 2021 V roku 1990 Organizácia spojených národov vyhlásila október za Mesiac úcty k starším. Radi si preto v tento mesiac o niečo viac všímame našich starších občanov. Pri tejto príležitosti sa uskutočnilo dňa 22. októbra 2021 milé posedenie za Kultúrnym domom, kde vystúpili deti z Materskej, Základnej školy a nechýbal ani spev Lenky Dubovskej. Starosta zaželal našim seniorom veľa síl a zdravia, tiež sa im poďakoval za všetko, čo pre obec robia. Po programe sa naši seniori mohli po- hostiť občerstvením, zaspievať si obľúbené piesne s p. Škulom a s p. Mazúrom, ktorí im zahrali na hudobných nástrojoch. Milí naši seniori, ešte raz a zo srdca Vám ďakujeme za všetko, čo pre nás i pre obec robíte! Urob si svoje strašidlo 13. november pretrvávajúca pandémia, hody, sychravé popoludnie. 6 ročný syn sa teší na kolotoče, je však otázne, či budú v takom počasí točiť. Pre Suchú nič nezvyčajné. Sme zvyknutí. Nevadí. Popoludní sa vyberieme prázdnou ulicou - ja, a moji dvaja synovia. 6 ročný Patrik a 26 ročný Marek, spoločne chránení dáždnikom. Nikde nikto. Dážď padá a my dúfame, že ak nie kolotoče, tak aspoň vyrezávanie tekvíc sa bude konať. Hoci - ani to nie je isté. Bolo písané, že len v prípade priaznivého počasia. Skúsime. Prechádzame okolo kolotočov. Nehrajú, netočia. Ideme ďalej, možno z vrchu kopca zbadáme pri pamätníku SNP skupinku ľudí s tekvicami... Nič. Prepadlo nás sklamanie. Alebo žeby nie? Predsa len nádej? Na pomníku tekvica a na nej pripnutý odkaz. Podídeme bližšie, prečítame. Akcia sa koná na terase pred knižnicou kultúrneho domu. Super, potešili sme sa, hoci ešte stále nebolo isté, či ozaj. Predsa len - počasie nevľúdne, komu by sa chcelo?! No ako sa približujeme ku kulturáku, zrazu počuť vravu a vidieť čulý pohyb na terase. Malí, veľkí, tekvice... jednoducho živo. Tak predsa. Pridali sme do kroku. Chlapci sa hneď chopili tekvíc, ktorých bolo na vyrezávanie pripravených neúrekom. Tí čo prišli pred nami, už mali hotové svoje prvé strašidlá. A pokračovali ďalej. Vyrezávali a vyrezávali - všetci do vôle a podľa svojich predstáv. Ak bolo treba pomôcť, my dospelí sme s radosťou pomohli. Ak bolo treba požičať náradie, nik neriešil komu patrí. Každý požičal. A veruže tam boli k dispozícii aj všakovaké vychytávky ako elektrická vŕtačka na kruhové otvory a podobne. Kto bol smädný, či potreboval zahriať, dal si pripravený horúci čaj. Kto si chcel oddýchnuť, mohol si zamaškrtiť na cukrovej vate. Osobne som ocenila, že dámy z obecného úradu mali pre nás pripravené gumené rukavice - čím mi pomohli zabrániť nielen zašpineniu, ale aj premrznutiu prstov. Netušila som, ale aj gumené rukavice zahrejú. Počas tých troch hodín, ktoré sme tam s chlapcami strávili, sme vyrezali dokopy možno 5 strašidiel, či svetlonosov. Ďalších x strašidiel vyrezali ďalšie deti. Tie menšie s rodičmi, tie star- šie samostatne. Som rada, že sa našli ľudia, ktorí sa nenechali odradiť sychravým počasím a neprepadli vlastnej pohodlnosti. Dali tak šancu obecnej akcii, ktorá nám všetkým dopriala radosť z výtvorov a príjemný pocit zo spoločne stráveného času v spoločnosti príjemných ľudí. Vyrobené strašidlá zdobili naše námestie niekoľko dní. Teším sa zas o rok. :-) Majka Srnáková Fašiangový sprievod Pod Šable 26. februára 2022 sa šírili časťami našej dediny veselý spev, tanec i hudba. Obecný úrad v spolupráci so Suchovským speváckym zborom a dychovou hudbou Suchovanka sa rozhodli v tejto neľahkej dobe rozveseliť občanov. Turoň, čert, či iné zvieratká a tvory sa radostne prechádzali po dedine a šírili dobrú náladu. Priaznivci zábavy povychádzali z domovov na ulicu a počastovali sprievod koláčikmi, či inými dobrotami. Smäd pomáhali hasiť tiež. Sprievod išiel cez Majer, Mestečko, k Hoštákom a odbehol aj do Starej Hory. Dúfame, že sa tento milý a veselý sprievod stretne aj o rok a pripoja sa aj ďalší nadšenci zábavy. Zbierka pre Ukrajinu V neľahkej dobe si musíme pomáhať. Všetci. A tak sme sa aj my rozhodli uskutočniť zbierku na pomoc pre obyvateľov Ukrajiny utekajúcich pred vojnu. Veľmi nás potešil záujem obyvateľov našej aj okolitých obcí, aj všetkých ľudí, ktorým nie je ľahostajný osud druhých. Zbierka sa vydarila. Vyzbierali sme plnú dodávku, a ešte viac potrebných vecí, ktoré boli odvezené k tým, ktorí tieto veci potrebujú. Suchofskí hlásnik 13

14 Založili sme obecný podnik Čo je doma, to sa počíta, alebo lacnejšie je, keď si niečo dokážeme urobiť sami, akoby sme za to mali platiť iným. Aj za týmto účelom bola v roku 2020 založená obecná firma. Obec Suchá nad Parnou v roku 2020 založila obecný podnik s názvom SLUŽBY Suchá nad Parnou s.r.o., registrovaný sociálny podnik. Vznikol v roku 2020 ako obyčajná obchodná spoločnosť, ktorej výlučným vlastníkom je obec Suchá nad Parnou. Jeho základným účelom je efektívne a hospodárne poskytovať služby obci a občanom. Ďalším z dôležitých cieľov jeho vzniku je aj možnosť pomáhať sociálne znevýhodneným obyvateľom našej obce ich zamestnaním v podniku. Z tohto dôvodu sa podnik v roku 2021 transformoval na registrovaný sociálny podnik. Samotnému kroku založenia obecného podniku predchádzala iniciatíva zo strany súčasného starostu. Už po počiatočných skúsenostiach a problémoch s realizáciou stavebných prác pre obec zo strany viacerých zhotoviteľov videl, že jeho činnosť by obci priniesla veľké výhody. Týmito krokmi sa naša obec stala ďalšou z neveľkého počtu obcí, ktoré sa vydali touto cestou rozvoja a zvýšenia miery svojej sebestačnosti. Stavebná činnosť a pomoc znevýhodneným V prvom kroku bolo cieľom vytvoriť a rozbehnúť podnik schopný realizovať čo najširší záber stavebných prác. Obec má obmedzený rozpočet výdavkov na opravy, údržbu a realizáciu nových stavieb, preto by nemohla podniku poskytnúť obecné zákazky v takom množstve, aby zabezpečila jeho stabilný chod. Od začiatku fungovania podniku bolo preto nevyhnutné počítať aj s potrebou realizácie externých zákaziek, aby vytváral pre obec zisk. Toto bola v začiatkoch najväčšia neznáma - do akej miery sa bude dariť zabezpečovať práce pre chod podniku aj v čase, kedy obec nerealizuje stavebnú činnosť. Čas však ukázal, že napriek tejto obave bol obecný podnik schopný vo svojich začiatkoch zrealizovať väčší počet externých zákaziek, v pomere k zákazkám realizovaných pre obec. Očakávame však, že postupom času, keď podnik nadobudne viac zdrojov, jeho činnosť podniku nadobudne opačný charakter, t. j. bude realizovať väčší podiel zákaziek pre našu obec. Keďže sa teda jedná o obecný podnik, ktorého výlučným 100%-ným vlastníkom je obec, paralelne s myšlienkou realizácie stavebných prác tu už v začiatkoch prichádzali do úvahy aj myšlienky o možných sociálnych prínosoch, ktoré v prípade obecného podniku zákon ponúka. V druhom kroku bolo teda cieľom zabezpečiť splnenie všetkých podmienok, aby obecný podnik nadobudol status registrovaný sociálny podnik. Toto sa nám podarilo dosiahnuť v auguste Od tejto doby sa obci prostredníctvom obecného podniku otvárajú možnosti pre zvýhodnené zamestnávanie občanov so zdravotným znevýhodnením a znevýhodnených na trhu práce. Momentálne obec prostredníctvom obecného podniku za týchto zvýhodnených podmienok využíva služby 1 zamestnankyne. Aktuálne pre podnik pracuje 1 zamestnankyňa a 6 stálych externých živnostníkov, profesionalizovaných na viacero stavebných činností, na čele s manažérom, ktorý sa stará o čo najlepší chod podniku, organizáciu prác, získavanie externých zákaziek a služby stavebného dozoru. Ako on sám tvrdí, začiatky neboli ľahké, ale podnik v súčasnej dobe napreduje a dosahuje dobré výsledky. Obecný podnik sa zaoberá hlavne touto stavebnou činnosťou: zhotovenie keramických obkladov a dlažieb zhotovenie sadrokartónových stropov a priečok, predsadených stien zo sadrokartónu, protipožiarnych stien zo sadrokartónu, zhotovenie maliarskych a natieračských prác, zhotovenie kazetových a akustických stropov, murárske práce, betonárske práce, pokládka zámkovej dlažby a zhotovenie obrubníkov, zhotovenie konštrukčných zatepľovacích systémov, dodávka a montáž plastových a hliníkových okien a dverí, oprava plochých striech hydroizolačnou fóliou, výrub drevín, pilčícke práce, poskytovanie služieb stavebného dozoru. Ak by ste si však mysleli, že obecný podnik sa venuje len stavebnej činnosti, nie je to celkom pravda. Určite ste si všimli napríklad bohatú výzdobu, či krásne dekorácie na námestí obce. O to sa stará šikovná zamestnankyňa obecného podniku. Vysádza kvety, stromy, upravuje záhony, vymýšľa a vyrába tematické dekorácie, aby sa mohli všetci občania potešiť pohľadom na našu dedinu. Minulý rok sa všetci zaľúbení tešili zo srdca, ktoré zdobilo námestie, deti sa tešili z dekorácie Máše a medveďa a vianočná výzdoba ohúrila veľkých i malých. Krásne a originálne dekorácie pri úspešnom podujatí Dožinky vzišli tiež z nápadov a zručnej práce zamestnankyne obecného podniku. Prínosy obecného podniku Výhody nášho podniku sú nesporné a veríme, že to všetci oceníme. Obecný podnik teda ako stavebná firma a zároveň ako sociálny podnik prináša tieto výhody: dáva príležitosť pracovného uplatnenia zdravotne znevýhodneným občanom obce. Obec dostáva na tvorbu pracovných miest pre týchto znevýhodnených občanov z úradu práce umiestňovací a vyrovnávací príspevok. To znamená, že ich mzda je vo veľkej časti preplácaná, čo znižuje nákladové zaťaženie obecného podniku. Momentálne je v podniku takto zamestnaný jeden občan obce. Tento zamestnanec poskytuje svoje služby nielen obecnej firme, ale aj obci. Jeho služby obci sú jej obecným podnikom následne vyfakturované. Samozrejme za nižšie náklady ako keby ich vykonával pre obec jej 14 Suchofskí hlásnik

15 riadny zamestnanec, pri realizáciách zákaziek máme sami kontrolu nad kvalitou použitých materiálov a ich množstvom, čo je ťažšie kontrolovateľné pri dodávateľskej forme prác, je platcom DPH, a preto sú jeho náklady na nákup tovarov a služieb o výšku DPH nižšie v porovnaní s tým, ak by ich kupovala obec ako neplatca DPH, vie pre svojich zákazníkov poskytovať služby so zvýhodnenou 10%-nou sadzbou DPH, to znamená, že ak obec nakupuje služby od neho, má to výhodnejšie ako od externých dodávateľov, realizuje stavebné práce pre obec so žiadnym, prípadne minimálnym ziskom. Výsledkom toho je, že sami sebe si tieto práce a stavebné materiály dodáme za náklady a teda bez marže, ktorú by si iný zhotoviteľ kalkuloval do ceny za dielo, náradie, zariadenia a materiály, ktoré podnik obstará, sú v jeho vlastníctve, a teda aj vo vlastníctve jeho výlučného vlastníka, ktorým je obec. Je teda možné ich používať pre akékoľvek iné potreby v obci (napr. dodávka, lešenie, elektrické a ručné náradie...), je schopný pružnej a promptnejšej reakcie na vzniknuté potreby urgentných stavebných prác a opráv na majetku obce. Jedná sa častokrát o menšie opravy, kde je v krátkom čase problematické získať externého zhotoviteľa, má vo svojom majetku zariadenia, na ktoré si uplatňuje odpisy. Týmto spôsobom je od odpisov odbremenená obec, prostredníctvom neho sa môže obec uchádzať o vyhradené zákazky vo verejnom obstarávaní. Obecná firma nevznikla za účelom, aby poskytovala služby len občanom. Vznikla aj za účelom podnikania. Svoj vyprodukovaný zisk je zaviazaná použiť opäť len na svoju činnosť. Vo svojej zakladateľskej listine je obecný podnik založený ako sociálny podnik, a teda sa zaväzuje svoj vytvorený zisk preinvestovať opäť len na svoj rozvoj. Takže financie z jeho činnosti ostávajú v obci. Nastáva tu zaujímavý paradox podnik poskytuje obci zákazky s nižším ziskom ako všetkým svojim iným zákazníkom. To znamená, že čím viac zákaziek robí pre obec, tým bude dosahovať menší zisk. Zisk obecnej firmy teda nemusí byť jednoznačný ukazovateľ úspeš- nosti fungovania firmy. Z tohto dôvodu je normálne, že firma hľadá zákazky aj inde, pri ktorých je viac zisková. Z dosiahnutého zisku môže nakupovať opäť produkty a služby na svoj rozvoj, a tak poskytovať ešte kvalitnejšie služby.. Čo sme zatiaľ zrealizovali Od svojho založenia podnik zrealizoval mnohé zákazky. Pre našu obec boli zrealizované napríklad: pokládka vinylovej podlahy v obecnej knižnici, rekonštrukcia javiska v sále kultúrneho domu, osadenie lodného kontajnera pre našu základnú školu, výkop a zhotovenie betónového základu pre elektrorozvádzač v Ružovej doline, dočasná oprava havarijného stavu miestnej komunikácie pod Dielmi, oprava plochej strechy budovy základnej školy, výmena okien a dverí v dome služieb, výrub drevín pred výstavbou multifunkčného ihriska v areáli futbalového ihriska, čistenie priekop v obci, stavebný dozor pri výstavbe multifunkčného ihriska, oprava povrchov detského a multifunkčného ihriska, rekonštrukcia hľadiska v kultúrnom dome, oprava triedy základnej školy, zhotovenie konštrukcie adventného venca, rekonštrukcia kuchyne a pridružených miestností v kultúrnom dome, vyčistenie priestorov pôvodnej kotolne v kultúrnom dome, oprava sociálnych zariadení a vybudovanie spŕch a šatní v kultúrnom dome, rekonštrukcia kabinetu špeciálnej pedagogičky v základnej škole, zhotovenie tepelnej izolácie stropu nad zubnou ambulanciou, rekonštrukcia tribúny a lavicových setov v areáli futbalového ihriska, výmena podlahy v dvoch triedach základnej školy, vybudovanie spevnených plôch a chodníkov a kanalizačnej prípojky v areáli futbalového ihriska, zhotovenie spevnenej plochy pre kontajnerovú triedu základnej školy, pokládka koberca v kontajnerovej triede, prepláchnutie vetvy dažďovej kanalizácie na Lúčkach, terénne úpravy a revitalizácia areálu cintorína, terénne úpravy pre uloženie hracích prvkov v materskej škole, základnej škole a v areáli futbalového ihriska, rekonštrukcia krovu a strechy budovy požiarnej zbrojnice a mnohé ďalšie. Okrem týchto zákaziek realizuje podnik aj mnohé iné pre občanov a napríklad aj pre okolité obecné úrady (osadenie zastávok vo Zvončíne, rekonštrukcia kancelárie starostu a kuchyne v Dlhej, alebo vybudovanie altánku v Dolnej Krupej...). Kompletný zoznam realizovaných zákaziek aj pre externých zákazníkov nájdete na webovom sídle obce. Dá sa považovať skôr za výnimočné, že obec má obecnú firmu, a zároveň ju má aj ako registrovaný sociálny podnik. Je veľký úspech, že sa to obci podarilo. Stálo nás to nemalé úsilie. Prínosom pre celú obec je teda najmä schopnosť podniku realizovať stavebné práce s výraznou úsporou, tvoriť zisk pre obec z externých zákaziek a v neposlednom rade možnosť pomôcť znevýhodneným občanom v sebarealizácii aj za podpory zo strany štátu. Zlepšili sme cintorínske služby Kto bol milovaný, nebude nikdy zabudnutý. Ani my nezabúdame na našich drahých, ktorí odpočívajú na našom miestnom cintoríne. Chceme, aby toto miesto bolo dôstojné a čisté. A preto sa snažíme zlepšovať toto miesto posledného odpočinku. Tento rok určite mnohí z vás postrehli, že prebehli na cintoríne väčšie terénne úpravy. Rozhrnuli sme zem, zbúrali sme staré, rozpadnuté skladisko. Vysadili sme a naďalej aj postupne budeme vysádzať tuje a iné zelené porasty popri plote areálu cintorína. Pribudli tiež nové lavičky. V procese je aj vybudovanie sociálnych zariadení, ktoré sa budú nachádzať Suchofskí hlásnik 15

16 v sanitárnom kontajneri. V areáli sa pre sociálne zariadenia vybudujú kanalizačné a vodovodné prípojky. Na cintoríne bol vyčlenený priestor aj pre urnový háj, ktorý by tu mal v budúcnosti pribudnúť. Z dôvodu zefektívnenia, hospodárnosti, prehľadnosti a modernizácie bol tiež obstaraný špeciálny softvér na evidenciu cintorína. Cintorín bol podrobne geodeticky zameraný. Všetky hroby sa nafotili a očíslujú sa. Na cintoríne pribudne tabuľa s mapkou cintorína a zoznamom daných hrobov. Nový systém bude umožňovať efektívnejšiu evidenciu, budú sa vyzývať všetci neplatiči a nepriznané hroby sa budú rušiť. Ďalšou novinkou, ktorú nový softvér umožňuje, je možnosť si na obecnej stránke pozrieť celý cintorín virtuálne. Tomuto však predchádza proces nahrávania údajov o hroboch, zosnulých a nájomných zmluvách do programu, ktorý je časovo náročnejší. Pracovníčka obecného úradu na tom už pracuje. Vzhľadom na to, že poplatky za hroby sa nezvyšovali už 10 rokov, bola obec nútená pristúpiť k zvyšovaniu poplatkov. Súčasná sadzba za dvojhrob je 55 Eur a za jednohrob je 33 Eur na 10 rokov (pôvodné sadzby boli 33 Eur za dvojhrob a 16,60 Eur za jednohrob). K zvyšovaniu sa muselo pristúpiť i z dôvodu stále sa zvyšujúcich požiadaviek na údržbu cintorína zo strany občanov, čo sa odzrkadľuje aj vo vyšších nákladoch zo strany obce. Hospodárime s odpadmi Skôr ako uvažujeme, čo s naším odpadom - ako ho vytriediť a recyklovať, mali by sme sa predovšetkým snažiť jeho vytváraniu predchádzať. Ak už sme ho ale vytvorili, tak je dôležité odpad správne vyseparovať. neho odpadu. O týchto zmenách budeme verejnosť informovať. Upozorňujeme občanov, že podľa aktuálneho Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Suchá nad Parnou č. 3/2020 by mala mať každá domácnosť pridelenú nádobu na komunálny odpad nasledovne: domácnosť, ktorá platí poplatok za komunálny odpad za 1-3 osoby, má mať pridelenú 1 nádobu s objemom 120 l, domácnosť, ktorá platí za 4-6 osôb, má mať pridelenú 1 nádobu s objemom 240 l, alebo 2 nádoby s objemom 120 l a domácnosť, ktorá platí za 7 a viac osôb, má nárok na 1 nádobu s objemom 240 l a 1 nádobu s objemom 120 l. Ak si budete chcieť obstarať na komunálny odpad ďalšiu nádobu, budete musieť za ňu zaplatiť ročný poplatok: 69 Eur za nádobu s objemom 120 l a 92 Eur za nádobu s objemom 240 l. V septembri 2021 sme formou ankety zisťovali Váš záujem o nádoby na separovanie papiera, plastov a skla. Vzhľadom na doterajšiu dlhšie pretrvávajúcu situáciu z dôvodu pandémie a jej vplyvu na celkovú ekonomickú situáciu sme doposiaľ nemohli uskutočniť spomínané zmeny v odpadovom hospodárstve v našej obci, napr. pridelenie smetných nádob na separovaný odpad. Z tohto dôvodu zostáva spôsob zberu plastov a papiera ako doteraz, t. j. kombinovaný vrecový zber a zber z nádob a zber v spoločných 1100 l nádobách na stojiskách. Náš zámer však do budúcnosti zostáva. Na kuchynský bioodpad sú aktuálne k dispozícii hnedé nádoby na 3 miestach - pri bytovke za budovou základnej školy, medzi bytovkou a budovou kultúrneho domu a pri bytovke v časti obce Na mlyne. Vedľa budovy kultúrneho domu a pri bytovke za budovou základnej školy sú 2 oranžové 120 l smetné nádoby na jedlý olej. Ten tam vkladajte vo fľašiach s objemom max. 2 litre, v žiadnom prípade ho tam nevlievajte. Časť občanov, ktorí si minulý rok požiadali o bezplatnú výpožičku kompostéra na biologický odpad zo záhrad, si ich už prevzali. V súčasnosti čakáme na schválenie dotácie, z ktorej chceme obstarať kompostéry aj pre zvyšných občanov. V prípade záujmu si občania ešte stále môžu na obecnom úrade objednať kompostéry v dvoch veľkostiach v objeme 800 l alebo 500 l. V našej obci máte možnosť 2x do týždňa v stredu v čase 15:00-18:00 hod. a v sobotu v čase 10:00-14:00 hod. vyviezť na miesto dočasného zhromažďovania zeleného odpadu vo Vlčej doline bioodpad zo záhrad. Od rodinných domov zbierajú naši pracovníci haluzovinu priamo z domácností na jar a na jeseň. Taktiež elektro-odpad vyvážame priamo spred domácností 2x ročne v marci a v septembri. Veľkokapacitné kontajnery na objemný odpad sú občanom k dispozícii 3x za rok v mesiaci marec, júl a október. Našou snahou je v čo najväčšej miere podporiť triedenie odpadov, kompostovanie bioodpadu, znižovanie množstva komunálneho odpadu a tým minimalizovať výšku poplatku za komunálny odpad a v neposlednej rade byť ohľaduplnejší k životnému prostrediu. Obec mala v pláne v roku 2022 otvoriť zberný dvor. S týmto zámerom bola v lete v roku 2021 iniciovaná zmena územného plánu obce č. 4/2021. Pozastavenie tejto zmeny spôsobuje oddialenie vybudovania tak potrebného zberného dvora. Nesmieme zabúdať na to, že pri separovaní šetríme nielen prírodu, ale i peniaze. Platí sa len za odvoz zmesového komunálneho odpadu, odvoz triedeného odpadu je pre občanov zadarmo. Motivácia je teda veľká. Vzhľadom na tieto aspekty pripravujeme zmeny v oblasti efektívnejšieho triedenia odpadov a vytvárania čo najnižšieho množstva komunál- 16 Suchofskí hlásnik

17 Odpady a starostlivosť o životné prostredie v našej obci Momentálne v obci evidujeme veľ ký problém vo vytváraní čiernych skládok. Našťastie sa jedná prevažne o biologické odpady. Je to, samozrejme, v úvodzovkách, pretože aj vytváranie takýchto skládok je pre naše životné prostredie neprípustné. Pri vytváraní takýchto skládok ide okrem estetického hľadiska aj o to, že stromy v blízkosti týchto skládok odumierajú. Tiež je len otázkou času, kedy na takýchto skládkach pribudnú aj iné typy odpadov. To, že niekto vyváža mimo svojich pozemkov len biologicky rozložiteľné odpady, ho nijako neospravedlňuje. Nepoznáme obec, ktorá by bola tak blízko Trnavy a mala vo svojom okolí, aj priamo v sebe, toľko peknej prírody. Malo by nám záležať nie len na tom, ako vyzerá okolie nášho domu a naša záhradka. Malo by nám záležať aj na tom, ako to vyzerá za naším plotom. Ako vyzerá vstup do hája. Ako to vyzerá za našimi záhradami. Ako to vyzerá pri poľných cestách za dedinou. A v neposlednom rade ako to vyzerá pozdĺž našich potokov. Ľudia si zvykli vynášať odpad, prevažne pokosenú trávu, za svoje záhrady k potoku, kde následne spevňujú koryto potoka rôznymi plechmi a doskami, aby sa im tam toho čo najviac zmestilo. Jedna vec je, ako to vyzerá, druhá a veľmi podstatná je, že v prípade povodňového ohrozenia to znižuje prietok potoka. Zväčšuje sa tak možnosť upchania koryta a následných záplav v obci. Aj keď máme ako obyvatelia našej obce privilégium poprechádzať sa popri potoku, zrejme by sme si to veľmi neužili, či už pre zápach z hnijúcich kôp, alebo preto, že to nevyzerá práve najkrajšie. Pritom je vidieť, že záhradky neďaleko týchto skládok sú pekne upravené. Naozaj by stačilo, aby si majitelia kompostovali odpad na svojich pozemkoch. Alebo, ak by boli o niečo uvedomelejší, že by sa starali aj o kus pozemku medzi svojím plotom a potokom. Pravidelná údržba zelene, kosenie trávy a podobné činnosti pozdĺž korýt potokov sa nedá momentálne zabezpečiť ani zo strany Vodohospodárskeho podniku ani zo strany obce. Či už z technických alebo finančných dôvodov. Preto vyzývame občanov, ktorí majú svoje záhradky neďaleko potoka - keď už nemáte možnosť alebo chuť sa o tieto plochy starať alebo ich udržiavať, aby ste ich aspoň neznečisťovali. Je dôležité, aby ľudia kompostovali odpad zo svojich záhrad na svojich pozemkoch. Z vlastnej skúsenosti vieme, že si to nevyžaduje ani veľa miesta (úmerne k veľkosti záhrady) ani veľa námahy (na jar a na jeseň ho poprehadzovať z kopy na kopu). Je potrebné, aby ste do kompostu dávali okrem zelenej dusíkatej zložky odpadu aj hnedú uhlíkatú a to zhruba v pomere 1:1. Uhlíkatú zložku tvorí napríklad štiepka, slama, lístie, drobné konáriky, škrupiny, kartón a pod. Odmenou bude vlastný kvalitný kompost na sadenie svojich priesad, kvetín, stromov a tiež pocit, že človek nezaťaží zbytočne svoje životné prostredie. Pre toho, kto naozaj nemá na kompostovanie priestor alebo čas, alebo má odpad, ktorý nechce dať do svojho kompostéru, je tu možnosť odniesť tento zelený odpad na jeho dočasné zberné miesto vo Vlčej doline. Je otvorené dva dni v týždni, presnejšie informácie sa dozviete na webovom sídle obce. Okrem toho obec dvakrát do roka vykonáva po obci zber haluzoviny. V budúcnosti tento zber pravdepodobne spojíme aj so zberom biologického záhradného odpadu. Ďalším veľkým problémom v obci je, že do kontajnerov na stojiskách dávajú občania odpad, ktorý tam nepatrí. Často sa stáva, že zamestnanci obecného úradu nájdu komunálny odpad alebo aj mŕtve zviera v kontajneri na papier a podobne. Veľkým problémom je i ukladanie odpadu v okolí kontajnerov, čo je tiež neprípustné. V prípade, že je kontajner s Vaším typom odpadu plný, umiestnite tento, prosíme, do kontajnera nato určeného na inom stojisku v obci. Mapa stojísk kontajnerov v obci je na každom stojisku. Budeme radi, keď naplnenosť kontajneru nahlásite na obecný úrad. Obec začne tento rok monitorovať (kamerami aj fotopascami) miesta možných čiernych skládok, ako aj stojiská kontajnerov. Vzhľadom nato, že už majú občania možnosť záhradný odpad odvážať na zberné miesto v obci, bude obec tvorcov čiernych skládok ako aj tých, ktorí nedodržujú pravidlá triedenia odpadov na stojiskách, prísne sankcionovať. Aktuálna zmena územného plánu pozastavená Z dôvodu stále intenzívnejšej výstavby obce, vybudovania Zberného dvora a cyklotrasy vznikla potreba vykonať určité zmeny územného plánu obce. Z dôvodu žaloby od občana našej obce bola však aktuálna zmena a dôležité zámery obce odložené. V lete v roku 2021 bola navrhnutá Zmena 04/2021 územného plánu obce Suchá nad Parnou. Týkala sa týchto 4 oblastí: 1. prehodnotenie platných zásad a regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využívania územia z hľadiska využívania plôch pre nízkopodlažnú zástavbu v rodinných domoch, plôch pre rekreačné využitie a plôch pre izolačnú zeleň, 2. trasovanie nových cyklotrás v katastrálnom území obce s napojením na katastrálne územia Suchofskí hlásnik 17

18 susedných obcí Zvončín a Šelpice, 3. vytvorenie nových funkčných plôch bývania, rekreácie, služieb, výroby a zelene na voľných plochách, resp. ich vytvorenia na jestvujúcich plochách zmenou ich funkčného využitia v zastavanom aj mimo zastavaného územia obce - za účelom vybudovania zberného dvora, 4. situovanie nového elektrického vedenia z lokality Vlčia dolina do lokality Ružová dolina vrátane nových trafostaníc. Schvaľovaniu tejto zmeny územného plánu predchádzala búrlivá verejná diskusia medzi občanmi a predstaviteľmi samosprávy obce. Preto si viac povieme k bodom 1, 2 a 3. Nové regulatívy Vzhľadom na dynamickú výstavbu v obci v posledných rokoch sa obecné zastupiteľstvo uznieslo na regulatívnej úprave výstavby rodinných domov a chát na území obce nasledovne: 1. stanovenie plochy pozemkov určených na výstavbu rodinného domu minimálne 600 m2, 2. stanovenie podmienok výstavby rodinných domov na pozemkoch záhrad za jestvujúcimi rodinnými domami: 3. plocha pozemku - minimálne 500 m2, 4. počet rodinných domov maximálne 1 rodinný dom, 5. počet bytových jednotiek - maximálne 1 bytová jednotka, 6. podlažnosť- 1 nadzemné podlažie, 7. stanovenie podmienok pre výstavbu rekreačných chát: 8. zastavaná plocha stavby maximálne 80 m2, 9. podlažnosť - 1 nadzemné podlažie s obytným podkrovím, 10. odstup stavieb od seba minimálne 5 m. Zberný dvor Aby obec poskytovala lepšie služby odpadového hospodárstva, je nevyhnutné, aby mala vybudovaný zberný dvor. Po zvážení všetkých možností obce, sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že budúci zberný dvor bude v lokalite Vlčia dolina. V pripomienkovom konaní zmeny územného plánu bola voči tejto lokalite, konkrétne voči vyjadreniu Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, vznesená od spolu- občana susediaceho s danou lokalitou žaloba. Krajský súd v Trnave prípad prešetruje a vo veci rozhodol o odkladnom účinku. Vykonanie všetkých zámerov obce, ktoré patria do Zmeny 04/2021 územného plánu obce, sú tak na dlhšiu dobu pozastavené. Táto situácia nás veľmi mrzí, pretože nemôžeme v obci uskutočniť vybudovanie tak potrebného zberného dvora a tiež využiť aktuálne možnosti prefinancovania takejto investície z dotácií. Taktiež je kvôli zdržaniu ohrozené financovanie budovania cyklotrasy cez našu obec z Trnavského samosprávneho kraja. Ak nebudú zmeny uskutočnené včas, je možné, že projekt a následné možnosti realizácie cyklotrasy sa nebudú v najbližších rokoch riešiť. Obcou tak nebudú prechádzať žiadne cyklotrasy, čo je na škodu hlavne pre našich občanov. Môžu na to doplatiť aj okolité obce, na ktorých úseky sa mala naša trasa napojiť. Z týchto dôvodov bolo dňa obecným zastupiteľstvom schválené zadanie novej Zmeny č. 5/2022 územného plánu obce. Táto zmena zahŕňa presne tie isté body zo Zmeny č. 4/2021 územného plánu obce okrem bodu týkajúceho sa zriadenia zberného dvora. Cyklotrasa Ďalšia zmena územného plánu by bola potrebná kvôli vybudovaniu cyklotrasy. Budovaná by bola s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja. Smerovala by z Trnavy do Malých Karpát, z čoho vyplýva, že by mala ísť aj cez kataster našej obce. Z tohto dôvodu je potrebné zmeniť účel využitia pozemkov v našom katastri, po ktorých cyklotrasa povedie. Obecné zastupiteľstvo schvaľovalo dňa zmenu územného plánu obce na stavbu Cyklotrasa Karpaty: časť Suchá nad Parnou Zvončín v zmysle predloženej projektovej dokumentácie. Odvtedy bola v projektovej dokumentácii vykonaná úprava zmeny trasy cyklotrasy. Zohľadnili sa pripomienky vlastníkov pozemkov, po ktorých alebo v blízkosti ktorých by mala ísť pôvodná trasa cyklochodníka, ktorí s vybudovaním cyklotrasy za takýchto podmienok nesúhlasili. Po úprave ide cyklotrasa po druhej strane potoka Parná. Výhodou celej trasy prechádzajúcou našou obcou je, že je bezpečná a až na niekoľko parciel v blízkosti lávky pri ihrisku do súkromných parciel nezasahuje. Avšak nevýhodou bude, že nebude realizovaná lávka cez potok Parná vedľa existujúceho mosta pri reštaurácii Šrámek, keďže z pohľadu novej trasy už nie je potrebná. Existencia tejto lávky by bola pre obec výhodná nielen z dôvodu prechodu cyklistov idúcich po cyklotrase, ale bola by veľmi prospešná pre všetkých chodcov, ktorí idú obcou. Hospodárenie obce Obci sa v rokoch darilo. V každom rozpočtovom roku hospodá rila s prebytkom. Rozpočet obce na rok 2019 bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 22/2018 zo dňa Rozpočet bol zostavený ako schodkový s príjmami vo výške Eur a výdavkami vo výške Eur. V priebehu roka 2019 bol rozpočet upravovaný tromi rozpočtovými opatreniami. K boli celkové príjmy obce vo výške ,96 Eur a výdavky ,91 Eur. V roku 2019 teda obec hospodárila s prebytkom. Z tohto prebytku musia byť vylúčené nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu na bežné a kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku a nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu. Po tejto úprave obec vykázala prebytok vo výške ,80 Eur. Po schválení obecným zastupiteľstvom bol použitý v celej výške na tvorbu rezervného fondu. Rezervný fond obce sa tak zvýšil na sumu ,53 Eur. Prostriedky z neho budú použité ako kapitálové výdavky na investičné zámery obce. Rozpočet obce na rok 2020 bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 105/2019 zo dňa Rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný, t. j. s príjmami a výdavkami v rovnakej výške Eur. V priebehu roka 2020 bol rozpočet upravovaný piatimi rozpočtovými opatreniami. K boli celkové príjmy obce vo výške ,55 Eur a výdavky ,15 Eur. V roku 2020 teda obec hospodárila s prebytkom. Z tohto prebytku musia byť vylúčené nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu na bežné a kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku a nevyčerpané prostriedky 18 Suchofskí hlásnik

19 z poplatku za rozvoj. Po tejto úprave obec vykázala prebytok vo výške ,86 Eur. Po schválení obecným zastupiteľstvom bol použitý v celej výške na tvorbu rezervného fondu. Rezervný fond obce sa tak zvýšil na sumu ,67 Eur. Rozpočet obce na rok 2021 bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 66/2020 zo dňa Rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný, t. J. S príjmami a výdavkami v rovnakej výške eur. V priebehu roka 2021 bol rozpočet upravovaný piatimi rozpočtovými opatreniami. Vzhľadom na stále prebiehajúce účtovné operácie k obdobiu roka 2021, nevieme ešte poskytnúť údaje o skutočne dosiahnutých príjmoch a výdavkoch obce za rok 2021 k Vieme však teraz povedať, že za rok 2021 obec hospodárila opäť s prebytkom. O hospodárení obce za rok 2021 budeme detailnejšie informovať v ďalšom čísle suchofského hlásnika. nadchol Hollého časomierou či antickou a trubadúrskou poéziou, ktorým venuje časť svojej tvorby a ktoré neskôr interpretuje vo svojich literárnovedných prácach. Jeho preklad Danteho Božskej komédie, Proglasu, Michelangelových diel, výberu zo swahilskej ľudovej poézie, veršov Sullyho Prudhomma, Boccacciových básní, Veľpiesne Šalamúnovej a mnohých ďalších diel sú skvostom umeleckého prekladu. Dielo Preklady je výberom jeho prekladov poézie od antiky až po renesanciu (Publia Ovidia Nasa, Trubadúrov, Danteho, Petrarcu, Michelangela, Pierra de Ronsarda a iných). Nezabúda ani na slovenské osobnosti od Konštantína a Metoda, cez Hollého, Hviezdoslava, Šafárika, Kollára, Vajanského, Kraska, Jesenského atď. Miloval Nezvalove básne a celú jeho generáciu. Vo svojich básňach sprítomňoval ľudský údel a zápas o krásu a dobro. Za svoju vedeckú, prekladateľskú a liroku 1947 študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave slovenský a francúzsky jazyk a prebásňoval poéziu veľkých svetových básnikov. Získal doktorát z filozofie. Pracoval v Ústave slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied. Už jeho prvú básnickú zbierku Jarky v kraji ocenil Literárny fond Cenou Ivana Kraska za najlepší debut. Postupne nasledovali ďalšie zbierky básní U kotvy, Aj most som ja, Srdce DrSc., Oheň z neho, Rada a dar, Srdce zve a vyzváňa, V okraje jarkov, Obrazy, čiže Mária i rám, výbery z jeho poézie Oliva, Piesne, Zrkadlová sieň, Až do najďalších končín, Učitelia národov, Kráľovstvo ducha, Prsteň. Ďalej sú to básne v knihe Venuše slovenského praveku či v knihe Vincent Hložník Rozhovor. V roku 1961 získal hodnosť kandidáta vied. Pôsobil v Siene, neskôr v Neapole ako lektor slovenskej a českej literatúry na Univerzite Instituto Orientale. Už v gymnaziálnych rokoch sa Posledná rozlúčka s Viliamom Turčánym V roku 2021 sme sa lúčili s našim rodákom spisovateľom Viliamom Turčánym. jeho život a vzácne a výnimočné dielo nám priblížila rodáčka a spisovateľ ka Gabriela Spustová. Dňa zomrel vo veku 93 rokov náš významný a hrdý rodák PhDr. Viliam Turčány CSc. PhD. básnik, prekladateľ, jazykovedec, pedagóg. Rozlúčili sme sa s ním dňa na miestnom cintoríne. PhDr. Viliam Turčány CsC., PhD. ( ), náš Vilko, ako sme ho mnohí volali, odišiel ticho, ako posledné roky ticho a skromne žil. Bol velikán svetového významu. Z jeho hodnotnej tvorby budú čerpať ešte mnohé pokolenia. Jeho púť začala v rodnej Suchej nad Parnou, ako jediné dieťa Agnesy a Štefana. Tu absolvoval aj ľudovú školu. Od roku 1939 študoval na Štátnom gymnáziu v Trnave a už vtedy prekladal nemecké, francúzske a ruské básnické diela a svoje básne uverejňoval v mnohých časopisoch. Od Suchofskí hlásnik 19

20 terárnu činnosť získal mnohé ocenenia za excelentné preklady, ktoré nesú atribúty kvalitnej pôvodnej tvorby. Za svoju tvorbu získal nespočetne veľa ocenení. V zahraničí získal prestížne ocenenie talianskych kultúrnych mesačníkov Scena Illustrata za preklady Danteho diela, Cenu I migliori dell anno za najlepšiu knihu vo švajčiarskom Merligene, Ocenenie Medzinárodnej prekladateľskej organizácie FIT v anglickom Brightone za preklad latinských básnikov. Cenu prezidenta Talianskej republiky Grande Ufficiale za rozvíjanie slovensko- -talianskych kultúrnych vzťahov. Akadémia umenia a kultúry v americkej Kalifornii mu udelila titul Doktor literatúry. Na domácej pôde získal cenu Rudolfa Jašíka, Cenu Jána Hollého, Národnú cenu SSR. Prezident Slovenskej republiky mu udelil vysoké štátne vyznamenanie Pribinov kríž prínos v literárnej vede a prekladateľstve. Federácia prekladateľov ho poctila Cenou Karla Čapka. Dosiahol Cenu Fra Angelica. Trnavská univerzita mu udelila čestný doktorát. Za celoživotné dielo získal Cenu Zory Jesenskej, Cenu ministra kultúry SR, Cenu predsedu Národnej rady SR, Cenu Pavla Straussa, Cenu Slovenských pohľadov, Cenu SSS a ďalšie. V roku 2014 mu mesto Trnava udelilo vysoké ocenenie čestné občianstvo mesta Trnavy. Neúnavne spolupracoval aj s rozhlasom. Zvukový archív z tvorby Viliama Turčányho obsahuje 135 premiérových textových a 82 zvukových archívnych jednotiek. Volali sme ho náš Vilko. Kto ho dobre poznal, vedel, že bol skromný, čestný, morálny a hlboko veriaci. Jeho hlboký a krásny prednes sa vryl do sŕdc všetkých, čo mali to šťastie počúvať ho. Rozdával sa celý. Svoju nenaplnenú lásku pretavil do trubadúrskeho spevu pevca a rytiera Panny Márie. Názvy jeho pôvodných zbierok o tom najlepšie svedčia. Žil v Bratislave, mnoho cestoval a písal básne zo svojich ciest svojim priateľom. No vždy bol srdcom v rodnej Suchej. Pri suchovskom potoku a jeho prameňoch, lebo voda je život. K svojmu rodisku sa vracal v mnohých svojich básňach. Posledné roky strávil v Dome seniorov sv. Ján v Šelpiciach. Veľmi sa radoval z oslavy svojich 90. narodenín v rodnej obci. Mal tu svojich priateľov, ktorých mal rád. Keď sme ho navštívili na jeho narodeniny, v čase, keď to ešte epidémia dovolila, mal túžbu ešte aspoň raz navštíviť svoje rodisko a stretnúť sa s priateľmi. Tak veľmi nosil Suchú v srdci. No tá- 20 Suchofskí hlásnik Mnoho psychológov hovorí, že dnešný človek musí spracovať denne až niekoľkonásobne viac informácií ako naši predkovia pred pár desiatkami rokov. Sme zavalení množstvom najrôznejších správ, a preto nie je ľahké vyberať si z nich to, čo je pre nás dôležité a zaujímavé. Niektoré udalosti sú však neprehliadnuteľné. Takouto bola aj minuloročná návšteva pápeža Františka na Slovensku. Mali sme možnosť vidieť a počúvať človeka, ktorý je veľkou osobnosťou dialógu, hlasom chudobných a tých, ktorí sú na okraji spoločnosti, či zástancom ekológie. Adresoval nám množstvo myšlienok, pri ktorých by bola škoda, keby rýchlo zapadli prachom. Ďalšou neprehliadnuteľnou udalosťou bolo Sčítanie obyvateľov, domov a bytov Jeho výsledky sa postupne dozvedáme a sú určite zaujímavé nielen pre fanúšikov štatistík. Diskutovanou témou je časť vierovyznania a rastúci počet tých, ktorí sa označili ako ľudia bez vyznania. A napokon treťou udalosťou, ktorá však nebude asi každému známa, je rozbehnutie Synody v Katolíckej cirkvi, ktorú inicioval pápež František. Synoda je akési zhromaždenie v cirkvi, ktoré sa zaoberá určenou témou a hľadá prehĺbenia, odpovede a nové impulzy v danej oblasti. Pápež František za tému aktuálne prebiehajúcej synody vybral samotnú podstatu tohto fenoménu tzv. synodalitu. Cieľom je teda zamyslieť sa nad poslaním cirkvi, prehodnotiť aktuálny stav a ako sa píše v prípravnom dokumente... inšpirovať ľudí, aby snívali o Cirkvi, ktorou sa máme stať, nechať rozkvitnúť nádeje, podnietiť dôveru, obviazať rany, nadviazať nové a hlbšie vzťahy, učiť sa jeden od druhého, budovať mosty a osvietiť mysle, zahriať srdcia, navrátiť silu rukám pre naše spoločné poslanie... Zúčastniť sa na tomto procese sú pozvaní všetci ľudia. Nikto bez ohľadu na svoju náboženskú príslušnosť by nemal byť vylúčený z možnosti podeliť sa o svoj pohľad a skúsenosti, pokiaľ chce pomôcť Cirkvi na jej synodálnej ceste hľadania toho, čo je dobré a pravdivé. Platí to najmä pre tých, ktorí sú najviac zraniteľní, alebo marginalizovaní, prípadne tí, ktorí hoci sú pokrstení, necítia sa byť už súčasťou tohto spoločenstva. V najbližších týždňoch a mesiacoch sa buto túžba sa mu splnila až , keď sa s ním Suchá lúčila posledný raz. Pochovať ho a slúžiť za neho zádušnú omšu prišiel okrem domáceho pána farára Milana Cehlárika a jeho predchodcu Petra Škultétyho, riaditeľa Dobrej knihy Františka Sočufku a ďalších kňazov aj Mons. František Rábek, ktorý mu pred časom udelil cenu Fra Angelica. Vilkov priateľ a vysokoškolský pedagóg Peter Tollarovič, ktorý mnoho načerpal z múdrosti veľkého básnika v osobných rozhovoroch a stretnutiach, na zádušnej svätej omši preňho hral na organe a organizačne viedol poslednú rozlúčku. Čestná stráž prezidentky Zuzany Čaputovej položila k rakve veniec v miestnom farskom Kostole sv. Martina. Na cintoríne trvali príhovory viac ako hodinu. Ako prvý recitoval herec a recitátor Štefan Bučko Vilkovu báseň Zbohom. Po ňom predniesol svoju vlastnú báseň básnik Michal Chuda. Ďalej nasledoval príhovor prezidentky ústami herca a recitátora Jozefa Šimonoviča. Prihovoril sa trnavský župan Jozef Viskupič a náš starosta Martin Glončák. Profesor Ján Zambor predniesol prejav, kde vystihol obrovský záber Turčányho diela. Miroslava Vallová sa prihovorila za Danteho spoločnosť. Posledný príhovor mala bývalá starostka Daniela Balážová. Prítomní boli aj predseda Trnavskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov a riaditeľ Knižnice Juraja Fándlyho Pavol Tomašovič, šéfredaktor časopisu Literárny týždenník Štefan Cifra, Prof. Eva Fordinálová, Stanislav Vallo z Danteho spoločnosti, novinár Jaroslav Daniška, pani Rúfusová zastupovala okruh starých priateľov a mnohé ďalšie osobnosti. Básnikovi spieval Suchovský spevácky zbor, ktorý mal tak rád a ktorý mal tak rád jeho. Nad hrobom na záver recitovali Štefan Bučko a Jozef Šimonovič. Nikomu nevadilo, že v ten deň husto pršalo. Počas rozlúčky na cintoríne sa vyčasilo. Nebo sa usmialo. Odišiel do neba velikán slovenskej a svetovej poézie, prekladu a literárnej vedy, náš rytier a pevec Vilko Turčány. S láskou spomíname a odovzdáme váš odkaz lásky k múdrosti, vede, literatúre a odkaz vašej hlbokej čistej viery aj budúcim generáciám." Čo nás čaká... (?) Pár slov na zamyslenie od administrátora našej farnosti Suchá nad Parnou pána farára Milana Cehlárika.

21 deme pokúšať aj v našej farnosti zapojiť do tohto procesu. Nakoľko sa nám to podarí, sa neodvažujem predpovedať, no všetci sme pozvaní hovoriť s pravou odvahou a úprimnosťou, aby sme žili slobodu, pravdu a lásku vo vzájomnom súlade. Prostredníctvom dialógu môže každý rásť v porozumení tých druhých. Kto by sa teda chcel zapojiť do tohto spoločného dialógu, je srdečne vítaný. Jubilujúci Suchovský spevácky zbor Hudba spája srdcia ľudí a nepozná hranice. Suchovský spevácky zbor, ktorého zriaďovateľom je Obecný úrad v Suchej nad Parnou, v tomto roku oslávi krásne jubileum 50. výročie svojho založenia. Jeho história sa začala datovať v januári 1972 pod názvom Spevácky zbor suchovských žien. Založil a dirigoval ho pán učiteľ Zefirín Hečko - dlhoročný člen Speváckeho zboru slovenských učiteľov. V roku 1998 sa k zboru pridalo 10 mužov a bol premenovaný na Suchovský spevácky zbor. Postupne sa zaradil medzi vyspelé spevácke zbory s krásnym umeleckým prejavom. V roku 2005 pán dirigent Hečko musel zo zdravotných dôvodov ukončiť svoju činnosť a odovzdal mi štafetu, keď ma poveril jeho dirigovaním. Suchovský spevácky zbor pokračuje vo svojej činnosti v spolupráci s jeho výborom pod vedením predsedníčky Alenky Lastovičkovej a so zodpovedným prístupom všetkých členov zboru, neraz ochuteným aj láskavým humorom. Sme kolektív priateľov, ktorí radi a zmysluplne trávia spolu svoj voľný čas. Venujeme sa tvorivej umeleckej činnosti obsahujúcej široký repertoár skladieb viacerých žánrov. Naša činnosť prináša nám i poslucháčom radosť a obohacuje nás, harmónia vytvára pocity krásna. Keby som chcela vymenovať aktivity zboru aspoň z posledných rokov, tak spomeniem najmä naše vystúpenia na prehliadkach speváckych zborov v Luhačoviciach, v Ostrave, v Rychvalde, v Ilave, v Senci, v Modre, tiež každoročné vianočné koncerty v okolitých obciach. K podujatiam v našej obci, ktoré organizuje zbor v spolupráci s obecným úradom a Farským úradom v Suchej nad Parnou, patria najmä prehliadky speváckych zborov, Memoriály Zefirína Hečku, či Trojkráľové koncerty, na ktorých sme okrem vystúpení nášho zboru privítali viaceré spevácke zbory, napr. zbor Ilavčan z Ilavy, Ostravský smíšený sbor z Ostravy, Cantabo z Orlovej, Ženský spevácky zbor pri MO MS v Senci, spevácky zbor z Dolian spolu s folklórnym súborom Lipka a tiež domácich umelcov. Naše vystúpenia podľa potlesku a ohlasu divákov zožali úspechy, priniesli im pekné umelecké zážitky a prispeli k šíreniu dobrého mena obce Suchá nad Parnou. Pravidelne raz za mesiac spievame na farských sv. omšiach. Nezabúdame a každoročne si uctievame pamiatku padlých hrdinov v SNP vystúpením s hymnickými piesňami pri Pamätníku padlých hrdinov SNP. Našou snahou je tiež prispievať k zachovaniu kultúrneho dedičstva nášho národa a udržiavať ľudové tradície účinkovaním v ľudových krojoch, pričom viaceré podujatia sa konajú v spolupráci s ďalšími spoločenskými organizáciami. Medzi nich patria Dožinky Dni hojnosti sv. Notburgy, Stavanie mája, sv. omše spojené s poďakovaním za úrodu, sv. omše v Ružovej doline, fašiangové Pochovávanie basy a ďalšie. Veľkú obľubu si získali naše letné výlety spojené so sústredením (Praha, Demänovská dolina, Liptovský Ján...), ktorých sa zúčastňujú aj naši rodinní príslušníci a priatelia. Takisto sú obľúbené aj spoločenské plesy, ktoré každoročne organizuje náš spevácky zbor v sále miestneho kultúrneho domu. V posledných dvoch rokoch sme však museli z dôvodu pandemických opatrení viacero plánovaných akcií zrušiť, prípadne obmedziť. Veľmi by sme privítali, keby naše rady rozšírili ďalší speváci a speváčky, najmä z mladšej generácie, aby tak naše spoločné dielo malo nielen svojich zakladateľov a súčasníkov, ale i nasledovníkov. Ako obyvateľom našej obce nám nie je ľahostajné ani prostredie, v akom žijeme, a tak prikladáme ruku k dielu napr. i na brigádach pri čistení verejných priestranstiev organizovaných Obecným úradom. Významnou udalosťou, ktorú plánujeme zorganizovať na jeseň tohto roku, bude slávnostný koncert a oslavy pri príležitosti 50. výročia založenia a existencie nášho zboru, na ktorý srdečne pozývame všetkých záujemcov. Chceli by sme sa aj touto cestou poďakovať všetkým, ktorí nášmu zboru akýmkoľvek spôsobom pomáhajú a podporujú ho v jeho činnosti. Za posledné roky sú to najmä Obecný úrad v Suchej nad Parnou v súčasnosti pod vedením pána starostu Ing. Martina Glončáka, členovia obecného zastupiteľstva, Farský úrad v Suchej nad Parnou v zastúpení pána farára Mgr. Milana Cehlárika, Trnavský samosprávny kraj pod vedením jeho predsedu Mgr. Jozefa Viskupiča, mnohí sponzori, naši rodinní príslušníci, ako i všetci naši diváci a poslucháči. Veríme, že ešte dlhé roky bude znieť spev Suchovského speváckeho zboru, prinášať radosť jeho členom i poslucháčom a naďalej šíriť dobré meno našej obce. S úctou Alena Baranovičová, dirigentka Suchofskí hlásnik 21

22 Bohu na slávu, blížnemu na pomoc! To je Heslo dobrovoľného hasičstva, ktorým sa riadia členovia spolku Dobrovoľný hasičský zbor Suchá nad Parnou. renia. Už tradičným sa stalo podujatie pre deti, ale i dospelých Oslava leta, ktorú DHZ v spolupráci s obecným úradom organizuje každoročne od roku Najväčším úspechom bola účasť družstva žien na majstrovstvách Slovenskej republiky dobrovoľných hasičských zborov v roku 2013, kde toto družstvo obsadilo 5. miesto. Jedným z významných dní pre fungovanie nášho DHZ bol 22. október 2015, kedy nám bola zverená nová technika - vozidlo IVE- Od februára 2022 sa začala dlho očakávaná rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice. Obecná firma v spolupráci s obecným úradom v Suchej nad Parnou a s DHZ začala pracovať na výmene strešnej krytiny a následne sa opraví aj fasáda zbrojnice. Financie sme získali z dotácie od štátu na opravu a rekonštrukcie Hasičských zbrojníc. Dúfam, že sa tento zámer podarí zrealizovať podľa našich predstáv a na výsledok sa už teraz všetci tešíme. predseda DHZ Marek Surový Požiarny spolok bol v Suchej nad Parnou založený 25. apríla Jeho zakladateľom bol vtedajší riaditeľ miestnej školy Štefan Novák. Hasičská zástava bola posvätená v roku V tom čase mal zbor už 43 členov. V súčasnosti má Dobrovoľný hasičský zbor Suchá nad Parnou (DHZ) 46 členov. Vedie ho výbor zvolený na výročnom valnom zhromaždení dňa , kedy sa predsedom stal Marek Surový a veliteľom Ivan Kyrinovič. V roku 2021 oslávil dobrovoľný hasičský zbor 95. výročie svojej činnosti. Členovia DHZ sú doteraz verní heslu dobrovoľného hasičstva, pomáhajú pri požiaroch a živelných pohromách a stále sa aktívne zapájajú do života obce. Organizujú súťaže a spoločenské podujatia, rovnako pomáhajú pri podujatiach organizovaných obcou, či inými spoločenskými organizáciami. Počas žatvy vykonávajú v chotári obce kontrolné hliadky. V letných mesiacoch ohlasujú formou rozhlasu, či lepenia plagátov preventívne protipožiarne opat- CO Daily s protipovodňovým vozíkom, ako i ďalšie vybavenie na činnosť zboru. O zverenú techniku sa členovia zboru príkladne starajú a udržujú ju v dobrom stave, aby bola vždy pripravená na zásah. Napriek tomu by sme boli radi, ak by sme ju používali len na cvičenie a ukážky a nie pri ostrom poplachu. V rokoch 2020 a 2021 počas pandémie Covid19 sa členovia DHZ zúčastnili na každom testovaní v kultúrnom dome. Išlo pre nás o niečo nové, s čím sme doteraz nemali žiadne skúsenosti. Počas cca 16 sobôt zbor vykonával dezinfekciu miestností, dezinfekciu osôb, zásobovanie odberných miestností potrebným materiálom, zber a uskladňovanie biologického odpadu a organizáciu priebehu testovania, informovanie a usmerňovanie občanov obce. Na testovaniach COVID -19 sa zúčastnili nasledovní členovia DHZ: Marek Surový, Ivan Kyrinovič, Ing. Tibor Cisár, Daša Cisárová (rodená Dvoráková), Mgr. Petra Hirnerová (rodená Martinkovičová), Ing. Petra Richnáková (rodená Pospíšilová). 22 Suchofskí hlásnik

23 Udržiavame tradíciu vinohradníctva a vinárstva Činnosť spolku vinohradníkov a vinárov v Suchej nad Parnou oživuje tradície, zvyšuje úroveň pestovania viniča a propaguje vinohradníctvo v regióne. Obec Suchá nad Parnou je vo vyhláške NR SR č. 153/1998 Zb. z. menovaná ako vinohradnícka obec. Členstvo nášho spolku nebolo obmedzované iba na obec Suchá nad Parnou, ale členmi sa stali aj obyvatelia Zvončína, Košolnej a neskôr aj iných obcí v okolí. Ustanovujúca schôdza spolku sa konala 23. augusta V oblasti vinárstva sme sa zameriavali na pestovanie vhodných odrôd v našej lokalite, a to hlavne u červených odrôd Portugalské modré a u bielych Veltlín zelený. V neskoršom období po nástupe nových slovenských odrôd sa tieto rozšírili aj u nás (Dunaj, Váh, Rudava, Devín, Breslava a ďalšie). Významnú úlohu v kvalite vín našich členov z hľadiska technologického spracovania a kvality vína mali každoročné návštevy vybraných vinárstiev u nás i v zahraničí. Na nich členovia spolku pri odborných prednáškach, diskusiách a degustáciách vín získavali nové poznatky a skúsenosti a cibrili svoje chute. To malo podstatný vplyv na kvalitu vín našich členov, čo sa prejavovalo na ich hodnotení pri každoročnej výstave vín nášho spolku. Úlohou spolku bola aj propagácia vinárstva a rozširovanie pestovania viniča v našom regióne. Táto úloha sa celkom nepodarila naplniť, pretože vinohradníctvo potrebuje na štart väčší objem finančných prostriedkov, čo pre začínajúcich vinárov bol a je problém. Najväčšími pestovateľmi viniča v našom regióne sú Vinárstvo TERRA PAR- NA a VÍNO MAGULA. Svojou osvetou a návštevami prevádzok našich členov zvyšujú úroveň pestovania viniča a spracovania hrozna v našom regióne. Tento rok bude spolok oslavovať 20. výročie svojho založenia. Nie je to veľa. Avšak keď si predstavíme, že sa začínalo od nuly, tak teraz sme už ďalej a máme na čom stavať. Našou snahou je zaktivizovať najmä našich mladších členov na ďalší rozvoj vinohradníctva v regióne tak, aby sa zachovala a ďalej rozvíjala tradícia pestovania viniča u nás. predseda Ing. Milan Minarovič Lukostrelecký klub Suchá nad Parnou Luk - jedna z prvých zbraní, ktorú používali naši predkovia za účelom obrany voči nepriateľovi, ale aj na lov zveri a zadováženia si potravy. Lukostreľ ba - jeden z prvých športov, ktorý sa stal olympijským športom. Lukostreľba šport, ktorý učaroval celému svetu všetkých vekových kategórií, učaroval aj členom klubu Suchá nad Parnou. Venujú sa mu dospelí, mládež, deti a s nadšením a elánom sa mu venuje aj mladá športovkyňa na vozíčku... V našej obci má lukostreľba už dlhoročnú tradíciu. Lukostrelecký klub Suchá nad Parnou vznikol v roku A keďže nie je luk ako luk, základňu klubu od jeho začiatkov tvorili práve strelci, ktorí sa venovali olympijskému luku. Klub mal v začiatkoch svojej existencie zopár mladých strelcov, ktorí klub reprezentovali na domácich, ale i zahraničných podujatiach a dosahovali vynikajúce výsledky. Klub vychoval viacerých reprezentantov Slovenska, naši strelci sa stali viackrát majstrami Slovenskej republiky a víťazmi Slovenského pohára. V posledných rokoch prebieha v klube generačná výmena, starších strelcov nahradila omladina. Základňa klubu sa postupne rozrastá a záujem o lukostreľbu prejavujú a stále majú hlavne deti z našej obce, ale i z okolia. Lukostreľbe sa venujú pod vedením skúsených trénerov. V zimných mesiacoch sú vytvorené podmienky na tréningy v telocvični ZŠ. Akonáhle začnú hriať prvé jarné slnečné lúče, začína sa trénovať na lukostreleckom ihrisku. Už od roku 2015 klub buduje lukostrelecké ihrisko, ktoré sa aj vďaka podpore obce stáva miestom pre čo najkvalitnejší tréningový proces. Vybudované sú prístrešky pre trénovanie v zlom počasí, aby strelci mohli absolvovať čo najviac tréningov mimo telocvične. Klub ale nie sú len strelci a tréneri, sú to aj rodičia a rodinní príslušníci, ktorí sa vlastnou Suchofskí hlásnik 23

24 iniciatívou a brigádami pričiňujú o zveľaďovanie a dobudovávanie ihriska, ktoré patrí medzi najlepšie na Slovensku. K dispozícii je oddychová zóna, vybudovaný prístrešok pre posedenie, otvorené ohnisko na spoločné opekačky a miesto na hranie pre najmenších. Klub je ako jedna veľká rodina, ktorá vie spoločne priložiť ruky k dielu, ale aj tráviť spolu príjemné chvíle oddychu pri klubovej opekačke a iných relaxačných aktivitách. Naša mládež sa aj v posledných dvoch rokoch korony venuje tomuto športu s plným nasadením. Dodržiavanie všetkých protiepidemiologických opatrení a nariadení sú pre klub samozrejmosťou. Pandémia zasiahla nás všetkých, tréningový proces nevynímajúc, čo však negatívne neovplyvnilo chuť i naďalej sa venovať a rozvíjať tento krásny šport v našej obci. RNDr. Rudolf Hanzlík Naši aktívni seniori Seniori majú právo na oddych, pokojné prežívanie jesene, právo na bilancovanie i úctu mladých. V Suchej nad Parnou žijú seniori aktívnym životom, zapájajú sa do podujatí poriadaných obcou, pomáhajú kde sa len dá... Zakladajúca schôdza Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Suchej nad Parnou bola dňa Za členov výboru boli zvolení: predseda Zefirín Hečko, podpredsedníčka Mária Solárová, tajomníčka Mária Klimová, pokladníčka Blažena Valentovičová, revízorka Ružena Orešanská, revízor Kornel Kráľ, členovia Ján Greguš, Jozef Krajčovič a Rozália Vargová. Po odstúpení predsedu Zefirína Hečku, viedla organizáciu Vilma Kráľová až do zvolenia nového predsedu Víta Bobeka. Postupne pribudli ďalší členovia, ktorí sú, alebo boli, dlhé roky v združení. V roku 2010 sa po riadnom hlasovaní rozhodli členovia vystúpiť z Jednoty dôchodcov Slovenska a založili si novú organizáciu pod názvom Združenie dôchodcov Suchá nad Parnou. Združenie bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa a pod týmto názvom pracuje dodnes. Do roku 2013 bol predsedom Združenia Vít Bobek. Vo voľbách v r boli za členov výboru zvolení predseda František Oboril, Michal Blažo, Magdaléna Oravcová, Rozália Vargová, Blažena Valentovičová, Vít Bobek, Helena Dujničová, Ružena Horváthová a Eva Minarovičová. Vo voľbách v r boli za členov výboru zvolení predseda František Oboril, podpredsedníčka Mária Lehotová, tajomníčka Marianna Kozelková, ekonómka Eva Minarovičová, vedúca klubu Magdaléna Oravcová, členovia Ružena Horváthová a Helena Zigová. Členovia revíznej komisie sú predsedkyňa Helena Dujničová a členovia Rozália Vargová a Karol Oravec. Činnosť združenia je rôznorodá. Každo- ročne sme zabezpečovali výročnú členskú schôdzu pre všetkých členov až do r. 2020, keď sme naše aktivity museli zrušiť z dôvodu pandémie koronavírusu. Stretávali sme sa každý pondelok. Pravidelne zasadal výbor združenia. Vždy sme si určili úlohy, ktoré sme sa snažili plniť čo najlepšie. Aktivita našich členov je veľká. Tí, ktorí vládzu, nás nikdy nesklamú. Zúčastňujeme sa na všetkých akciách, poriadaných obcou alebo inou organizáciou. Podieľame sa na týchto obecných akciách - Trojkráľový koncert, pomoc pri smažení šišiek na Pochovávaní basy, Stavanie mája, Pietna spomienka padlým v SNP pri pomníku na námestí, Memoriál Zefirína Hečka, Mesiac úcty k starším, Slávnosť sv. Mikuláša v kostole, pečenie perníkov, Zhodnotenie roka a mnoho iných. Pravidelne mávame brigádu pri kostole a na miestnom cintoríne. Naše členky pravidelne upratujú farský kostol a jeho okolie. Každoročne si plánujeme kultúrne podujatia ako napríklad návštevu divadla, alebo poznávacie zájazdy po našom Slovensku. Navštívili sme Vysoké Tatry, Levoču, Spišský hrad, Kežmarok, Pieniny, Oravský hrad, Oravskú priehradu, Starú Bystricu, Terchovú, Rajec, Detvu, Banskú Štiavnicu, Banskú Bystricu, Bojnice, Nitru, Žilinu - sútok Váhu a Kysuce, Komárno sútok Dunaja a Váhu, Devín sútok Dunaja a Moravy a mnoho ďalších krásnych miest a pamiatok. Snažíme sa,väčšinou individuálne, plniť aj pohybovú aktivitu prechádzkami po dedine a okolí. Navštevujeme termálne kúpalisko v Horných Salibách a Dunajskej Strede. Plávanie patrí medzi najzdravšie športy a je obľúbené aj medzi nami seniormi. Dúfam, že po zrušení protipandemických opatrení bude naša pohybová aktivita naďalej pokračovať. Evidujeme aj životné jubileá našich členov, ktorým posielame pozdravy a osobne ich doma navštívime s malým darčekom. Ku koncu roka každý člen združenia dostáva mikulášsky balíček. V r má naše združenie 140 členov. Ako vidíte, naši členovia sa podľa svojich možností aktívne zapájajú do diania v obci. Najväčšie zásluhy na úspešnom organizovaní všetkých akcií má celý výbor združenia. Aj touto cestou im chcem vyjadriť poďakovanie. Poďakovať sa chcem predovšetkým starostovi obce Ing. Martinovi Glončákovi a poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí nám každoročne poskytujú finančnú dotá- 24 Suchofskí hlásnik

25 ciu z rozpočtu obce. Dotáciu využívame na činnosť združenia počas celého roka. Poďakovanie za finančnú podporu patrí aj Trnavskému samosprávnemu kraju. Verím, že sa budeme môcť i naďalej venovať práci v prospech našich seniorov. Tešíme sa na ďalšie stretnutia a spoluprácu. František Oboril Činnosť TJ Vinohradník Suchá nad Parnou Futbalový klub Telovýchovná jednota Vinohradník Suchá nad Parnou tradične prispieva k rozvoju športového a kultúrneho života obce. Po dlhoročnom úspešnom účinkovaní klubových tímov v seniorských a mládežníckych kategóriách nastal tragický pokles záujmu detí o futbal v obci. Kým ešte v súťažnom ročníku 2019/2020 sa naši žiaci umiestnili v oblastnej súťaži V. ligy U15 na peknom 4. mieste (iba jesenná časť v dôsledku protipandemických opatrení), o rok neskôr, po odchode opôr do staršej vekovej kategórie dorastu U19, žiacka kategória súťažne prestala existovať. Dorast odohral v ročníku 2020/2021 len jesennú časť (opäť kvôli pandémii) s umiestnením na chvoste tabuľky. Najúspešnejšie nás reprezentovali najmenšie deti v kategórii prípraviek U12 sk. B, v ktorej vyhrali jesennú časť ročníka 2019/2020! V prebiehajúcom ročníku 2021/2022 máme v mládežníckych súťažiach obsadenú len najmladšiu vekovú kategóriu U9. Seniorský tím po rokoch prežívania v VII. lige spadol na úplné dno do poslednej VIII. ligy! Rozhodol o tom barážový zápas s OŠK Smolenice na neutrálnej pôde v Zavare. Nie práve regulárny priebeh zápasu podčiarklo dvojnásobné vylúčenie našich hráčov. Náš oslabený tím udržal bezgólový stav až do konca normálneho hracieho času, penaltový rozstrel (2:3) ale definitívne pochoval naše nádeje! Tento neúspech zmobilizoval vedenie a podporovateľov klubu TJ Vinohradník v túžbe po návrate na stratené pozície. V sezónach 2019/2020 a 2020/2021 to naznačilo 3. miesto po jesenných častiach súťaže. V aktuálnej sezóne 2021/22, po posilnení tímu, zlepšenej hre a návrate fanúšikov na štadión TJ, máme tie najvyššie postupové ambície. Svedčí o tom vydarená jesenná časť 2021 a aktuálne 2. miesto v súťaži. Pre všetkých futbalových nadšencov každoročne začiatkom júla TJ Vinohradník organizuje tradičný Uličkový turnaj. Sily si v ňom merajú zástupcovia jednotlivých častí obce (Mestečko, Stará hora, Lúčky, Majer, Hoštáky, Vlčia dolina, Nové vinohrady). V roku 2019 sa turnaj konal až 3. augusta a víťazom sa stalo spojené družstvo Mestečko- -Majer, na 2. mieste skončil tím z Lúčiek a na 3. mieste Stará hora. Dňa silný tím Mestečka obhájil víťazstvo (vo finále 10:0!) pred Hoštákmi a Majerom. Najúspešnejším tímom novodobej histórie turnaja je však so 7 víťazstvami Stará hora. Záštitu nad turnajom má Obec Suchá nad Parnou. V spolupráci s obcou a spoločenskými organizáciami obce klub usporiadal v rokoch 2019 až 2021 aj ďalšie tradičné podujatia: to bol zatiaľ posledný ročník behu Suchovská pätnástka, Športový deň detí, ktorý ponúkol deťom okrem súťaženia v behu aj kopec zábavy pri plnení úloh na pripravených stanoviskách, podujatie spestrili suchovskí hasiči svojou technikou, ale aj príslušníci polície a Mestského kynologického klubu TT, osviežila dovolenkový čas súťaž Penaltový kráľ, jej 1. víťazom sa stal v hlavnej kategórii bývalý hráč nášho klubu Tomáš Herega, a sa konal Gulášový turnaj, to bol o niečo menej športový ale o to viac detský Deň detí - veľká vďaka za jeho vydarený priebeh patrí najmä Márii so svojím Minieventom, základnej škole, rodičom, aj starším deťom, ktorí nezištne prišli pomôcť. Neprehliadnuteľným symbolom príchodu jari je máj čnejúci dovysoka pred obecným úradom. Jeho vztýčenie je zodpovedná a nebezpečná úloha, ktorú vždy v predvečer 1. mája spoľahlivo zvládli členovia nášho klubu s výdatnou podporou hasičov. Túto veľkolepú udalosť sme v r oslavovali do neskorej noci. V pandemických rokoch bolo jeho vztýčenie urobené v striedmejšej atmosfére. Posledná augustová sobota je v kalendári občanov Suchej nad Parnou pravidelne rezervovaná Ukončeniu leta spojenému so zapálením Vatry zvrchovanosti. Organizuje ju opäť TJ Vinohradník v priestoroch areálu futbalového ihriska, ktorý sa vďaka viacerým obecným projektom v posledných rokoch rozrástol o krásne nové športoviská. V r bola rozlúčka s najobľúbenejším obdobím roka okorenená vystúpením Country- &Western skupiny Kamion, ale aj poriadnou letnou búrkou, alebo nečakanou návštevou protipandemickej patroly. Návratom k typickým vidieckym obyčajom bol 1. ( ) a 2. ( ) ročník suchovskej dedinskej zabíjačky. S originálnou myšlienkou prišiel člen výboru klubu Žolík a zrealizovať sa ju podarilo veľkej futbalovej rodine pod vedením majstra mäsiara - brankárskej legendy - Igora Hirnera. Akcia prilákala desiatky ľudí nielen z obce, ale aj zo širšieho okolia. Raz darmo, nieto nad domáci naturálny produkt! Žiaľ, v roku 2021 covid prerušil aj túto rodiacu sa obecnú tradíciu! Marián Miksád Suchofskí hlásnik 25

26 Dychová hudba Suchovanka oslavuje storočnicu Vážení čitatelia, sme radi, že sa Vám môžeme predstaviť. Sme dychová hudba Suchovanka, ak nás náhodou ešte nepoznáte. Nepísaným pravidlom v spoločnosti je, že na vek sa dámy nepýta. Existuje však aj výnimka a tá je v prípade našej dychovky stopercentná. V tomto roku sa dožíva úctyhodných sto rokov. Ako sa jej to podarilo? Dovoľte mi, aby som použil úryvok zo spomienok dlhoročného kapelníka pána Jozefa Minaroviča: Ako deväťročného ma veľmi zaujala dychová hudba, ktorá hrávala na všetkých procesiách (Božie Telo, Božie Srdce, sv. Urbanovi v Ružovej doline, sv. Floriánovi), pohreby, štátne oslavy, obecné oslavy, meniny (Jozef, Anna, Mária, Michal) a samozrejme Nový Rok a hody. Keď hrali po dedine, bol som šťastný, keď som im mohol držať noty a hlavne kapelníkovi, pánovi Vojtechovi Markovi to bola veľká pocta. Ako napísal pán Jožko Minarovič, kedysi bola dychovka pri každej udalosti v dedine. Pre starších spoluobčanov isto nebude tajomstvom, že v päťdesiatych rokoch minulého storočia existovali dychovky aj v mnohých dedinách naokolo. Tej našej sa podarilo, ako jednej z mála, dožiť stovky, a to v celkom slušnej kondícií. A nie je iba starou dámou. Aby sa udržiavala svieža, na Veľkú Noc a vybrané mená hráme našim spoluobčanom pre potešenie po dedine. Obnovili sme tradíciu Pochovávania basy, čo nám síce situácia ostatné dva roky neumožnila, ale tento rok sa nám podaril zorganizovať veselý fašiangový sprievod dedinou za účasti členov Suchovského speváckeho zboru a obyvateľov našej obce. Ďalej účinkujeme pri cirkevných sviatkoch: hody v Suchej nad Parnou i Ružovej doline, pri vianočných a veľkonočných bohoslužbách, procesiách, obecných podujatiach ako je stavanie mája, minulý rok sme hrou spestrili Dožinkové slávnosti... V minulosti sme potešili pesničkou aj v niektorých okolitých obciach na hody. Hrali sme viacerým dobrovoľným hasičským zborom pri príležitosti osláv ich okrúhlych jubileí. Príležitostne odprevadíme snúbencov do života v ich svadobný deň, či už doma v našej obci, alebo v okolitých dedinách. Ako sa o nás dozvedia? Väčšinou sa pýtame to isté a odpoveď je tiež takmer zhodná: bol som na svadbe u... a páčilo sa mi, tak som si od nich vypýtal kontakt. To je odpoveď, ktorá nám dáva energiu pokračovať. Vždy sme radi, keď si ľudia s nami zaspievajú, lebo ten, čo spieva sa usmieva a smiech je predsa korením života a najlepším liekom pre dušu. V súčasnosti dychovú hudbu tvorí desať stálych členov a dvaja speváci. Máme obsadené najnutnejšie nástroje: krídlovka I. a II., klarinet Es, klarinet B, tenor barytón, trubka Es, bas a bicie. Ak by sa našli dobrovoľníci, ktorí nevedia čo s voľným časom a ťahá ich to k ľudovke, radi ich medzi sebou privítame. Heslo: nástroj sa vždy nájde, treba trúby. Rastislav Fridrich Na káve so starostom Nestretli sme sa nakoniec na káve, ale pri čaji. Náš starosta už kávu nepije. V tejto uvoľnenej atmosfére sme sa o ňom dozvedeli napríklad akú hudbu rád počúva, že neje mäso, a, samozrejme, aj o tom, čo sa chystá v našej obci. Budú to tri roky, čo si bol zvolený za starostu obce. Ako ich vnímaš? :) Ubehli ako voda. Boli to veľmi aktívne roky, spoznal som veľké množstvo ľudí, aj veľmi zaujímavé osobnosti. Venoval som sa úplne inej práci ako dovtedy, ale musím povedať, že práci, ktorá ma baví a napĺňa. Mám z tohto obdobia dobrý pocit a aj pekné spomienky. Čo sa Ti podľa Teba podarilo a čo, naopak, by si chcel ešte zlepšiť? Budem ti odpovedať v množnom čísle :), pretože každý úspech, to čo sa podarí v obci dosiahnuť, nie je len mojou zásluhou, ale je to výsledkom práce viacerých ľudí, či už sa jedná o poslancov, našich zamestnancov, alebo ľudí, ktorí svojím aktívnym prístupom pomáhajú obci. Myslím, že sa nám podarilo veľa vecí, aj keď mnohé z nich nie sú na prvý pohľad viditeľné. Hneď prvé dni vo funkcii som vhupol do projektu rekonštrukcie materskej školy, ktorý sa nám aj napriek stavu v akom sa stavba nachádzala, podarilo úspešne dokončiť. Ďalej nasledovala rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu. Boli to projekty, ktoré už boli zabezpečené finančne z dotácií z predchádzajúceho obdobia. Bolo potrebné ich zrealizovať a aj dofinancovať z nášho rozpočtu. Nato, aby sa to všetko podarilo a zrealizovalo kvalitne a aj pekne, bolo treba vynaložiť veľa energie a zabralo to naozaj množstvo času. Podarilo sa nám teda v kultúrnom dome zrekonštruovať sálu, knižnicu s terasou, kuchyňu, sprchy so sociálnymi zariadeniami, v areály futbalového ihriska vybudovať multifunkčné ihrisko, ihrisko pre menšie detičky a workoutové ihrisko (cvičiace ihrisko pre mladých). Minulý rok sme rozšírili toto ihrisko aj o množstvo ďalších prvkov určených aj pre väčšie deti a zrealizovali sme v okolí týchto ihrísk spevnené plochy. Na jar máme v pláne urobiť trávnik, osadiť mobiliár a otvoriť tieto priestory pre verejnosť. Podobne sme minulý rok vybudovali viaceré prvky detského ihriska aj v areály materskej aj základnej školy. Zrealizovali sme komplet nové dopravné značenie v celej obci, čo verím, prispeje k väčšej bezpečnosti nás všetkých. Opravili sme krov a strechu na budove požiarnej zbrojnice. Oprava bola financovaná z dotácie Ministerstva vnútra. Zakúpili sme potrebné náradie a techniku. Na väčší traktor sme získali dotáciu vo výške Eur. Stroje využívame v obci počas celého roka. Na menší traktor máme už dávnejšie zakúpené príslušenstvo na zimnú údržbu, t. j. na odhŕňanie a posyp chodníkov. Koncom minulého roka sme zakúpili radlicu a posýpač aj na veľký traktor, aby sme boli v prípade potreby schopní odhŕňať a posýpať naše komunikácie. A medzi tie menej viditeľné veci patrí napríklad zefektívnenie chodu obecného úradu. Či už sa jedná o výmenu zastaralých systémov za komplexný moderný softvér zahŕňajúci všetky naše agendy, vytvorenie dovtedy neexistujúcich systémov zálohovania dôležitých údajov, softvér na verejné obstarávanie tovarov a služieb a v neposlednom rade vytvorenie nového tímu vzdelaných a šikovných ľudí. 26 Suchofskí hlásnik

27 V ostatnom období bola verejná diskusia o zbernom dvore a plánovanej cyklotrase. Žiaľ, kvôli pandemickým opatreniam sa tejto diskusie nemohli zúčastniť všetci občania. Poďme si teda povedať, prečo by mal zberný dvor vzniknúť práve vo Vlčej doline? A prečo je možná cyklotrasa trasovaná popri rieke Parná? Čo sa týka zberného dvoru, momentálne je naň v územnom pláne vyčlenený pozemok za zastávkou v Ružovej doline. Táto parcela je neporovnateľne menšia oproti pozemku vo Vlčej doline. Popri zbernom dvore máme v pláne založiť aj kompostáreň. Množstvo biologického záhradného odpadu, ktorý vyvezieme počas zberov v obci, prípadne, ktorý občania na zberné miesto vo Vlčej doline dovezú, každoročne narastá. Je dôležité, aby sme si vedeli tento odpad sami zlikvidovať a nemuseli platiť nemalé financie za likvidáciu. Navyše takto vzniknutý kompost vieme využiť v obci. Za zastávkou jednoducho takýto dostatočný priestor aj na kompostáreň nie je. Ďalším argumentom prečo neumiestniť zberný dvor na parcelu za zastávkou je, že by každého prichádzajúceho do obce privítal na vstupe zberný dvor, a to nie je zrovna reprezentatívne. Tiež nie je zanedbateľné, že ak by bol vjazd do zberného dvora umiestnený neďaleko križovatky, zákruty a autobusovej zastávky, dopravná situácia by tu bola menej prehľadná a znížila by sa tu bezpečnosť. Na pozemku za zastávkou má obec skôr víziu výstavby bytových domov, prípadne zariadenia pre seniorov. Bohužiaľ, resp. na škodu veci pre väčšinu z nás, ktorí by sme zberný dvor už v obci chceli mať je, že občania žijúci v rodinnom dome na susednom pozemku tejto lokality komplikujú celý proces jeho zriadenia. A to aj napriek tomu, že v pripomienkovom konaní k navrhovanej zmene územného plánu sme im vyšli v ústrety. Namiesto pôvodne navrhnutej šírky izolačnej zelene 12 m od ich pozemku sme navrhli pás zelene široký 30 m. Z ich strany bolo napadnuté rozhodnutie okresného úradu k navrhovanej zmene. Tento ich spor je na krajskom súde a zmena územného plánu je pozastavená. Čaká sa na rozhodnutie súdu. Pre nás to znamená, že zberný dvor je v nedohľadne, čo ma mrzí. Mrzí ma aj to, že už sme prišli, a vzhľadom na aktuálne výzvy prichádzame, o veľké dotácie na vybudovanie zberného dvoru. Pri tom je bežné, že zberné dvory bývajú v obciach v bezprostrednej blízkosti rodinných domov. Myslím, že spolu s obecným zastupiteľstvom, sme boli korektní, čo sa týka ochoty rokovať s dotknutým majiteľom, aj čo sa týka navrhovaného odstupu a ochoty výsadby zelene a sadu v danom izolačnom páse. Je smutné, že v dnešnej dobe a v našej justícii, je možné, že jednotlivec dokáže komplikovať, resp. mariť takéto verejnoprospešné záujmy. Čo sa týka cyklotrasy, celý projekt rieši aj financuje TTSK. Pôvodne navrhovaná cyklotrasa mala ísť pozdĺž hlavnej cesty. V tomto variante na dlhých úsekoch nebol priestor na vytvorenie samostatného pruhu, ale len formálne značenie cyklotrasy na cestnej komunikácii. Z toho dôvodu sme sa snažili nájsť riešenie, v rámci ktorého by sme Šelpickú a Zvončanskú cyklotrasu prepojili reálnou a bezpečnou trasou, s prioritou, aby cyklotrasa zasahovala čo najmenej do súkromných pozemkov. Takúto trasu sme v spolupráci s projektantom a cyklokoordinátorom našli. Väčšina z nej ide pozdĺž toku Parnej (naľavo v smere toku). Myslím si, že takto navrhnutá cyklotrasa je hlavne bezpečná len na dvoch miestach križuje komunikáciu, a to Hornoorešanskú cestu a vedľa mosta pri reštaurácii Šrámek. Minimálne zasahuje do súkromných pozemkov (3-4 vlastníci aj to len pár metrov) a v nepo- Suchofskí hlásnik 27

28 slednom rade bude bicyklovanie vedľa potoku a v blízkosti biokoridoru príjemným zážitkom. Veľa sa hovorí aj o sociálnom podniku obce. Prečo sa ho obec rozhodla založiť? O obecnej firme a aj o sociálnom podniku som mal vedomosť ešte počas obdobia kedy som bol poslancom. Spolu s viacerými poslancami sme mali želanie zriadiť takéto niečo aj u nás v obci. Neskôr, keď som nastúpil do funkcie starostu, som navštívil viacerých starostov, ktorí už takéto obecné podniky mali (napr. Budmerice, Jablonec, Jablonica, Cífer...) a videl som aký reálny prínos pre obec podnik je. Odvtedy som si bol istý, že obecný podnik je pre našu obec tá správna voľba. Vznik obecného podniku samozrejme stál na rozhodnutí obecného zastupiteľstva, väčšina poslancov tento projekt podporila, začo im ďakujem. Nie každá obec má také uvedomelé zastupiteľstvo a poznám aj takú, v ktorej napriek snahe starostu, vznik obecného podniku začal, ale aj skončil v tomto bode. Následne sme firmu založili a investovali veľa snahy do toho, aby sme spolu s vedúcim celého podniku Ing. Kalným rozbehli stavebné činnosti. Teraz po viac ako roku a pol činnosti podniku môžeme povedať, že máme funkčnú stavebnú firmu. Firmu, ktorá oslovuje stále viac investorov, vrátane viacerých okolitých obcí, a myslím, že o ich spokojnosti svedčí aj to, že majú záujem o naše služby opakovane. Ďalšou veľkou snahou bolo preklopiť našu obecnú firmu na integrovaný sociálny podnik. Zato sa chcem poďakovať hlavne konateľke našej firmy a poslankyni Ing. Srnákovej. Svojim aktívnym prístupom prispela k tomu, že sme v relatívne krátkom čase v júni minulého roka, získali štatút sociálneho integrovaného podniku. Jednou z hlavných výhod je promptnosť a flexibilita nášho podniku pri zabezpečovaní služieb pre našu obec. Jedná sa aj o väčšie zákazky, na ktoré si vieme pre našu obec prioritne vyhradiť priestor, ale aj o menšie akcie, o ktoré by iné firmy nejavili príliš záujem, resp. by to zohľadnili v navýšení ceny. Ďalšou výhodou je, že spolu s dozornou radou tvorenou väčšinou našich poslancov, konateľkou firmy a hlavnou kontrolórkou máme celú firmu pod kontrolou. Silnou stránkou našej firmy je kvalita, s ktorou poskytujeme naše služby. Je to priorita pri každej zákazke. Vďaka výhodám, ktoré so sebou prináša sociálny podnik, vieme byť konkurencie schopní, čo sa týka ceny za služby a materiál pre našu obec, ale aj pre ostatných záujemcov o naše služby. Ďalšou výhodou ale aj cieľom nášho podniku je zamestnávanie zdravotne znevýhodnených ľudí a ľudí, ktorí majú problém z dôvodu nejakého znevýhodnenia nájsť si primeranú prácu. Momentálne máme jednu znevýhodnenú zamestnankyňu, ktorá vyrába a vytvára všetky dekorácie obci, vysádza kvety, záhony, pomáha pri organizácii kultúrnych akcií atď. Máme v pláne naše činnosti rozšíriť o rôzne služby v gastrosektore (varenie obedov pre dôchodcov aj pre verejnosť), krajčírske, upratovacie služby a pod. Je to o tom, či sa nám podarí nájsť ľudí, ktorí popri svojom zdravotnom postihnutí alebo inom znevýhodnení, majú chuť pracovať v našom podniku, poskytovať služby iným, začleňovať sa do spoločnosti. Pozrime sa aj na rozbehnuté projekty a na vízie. Čo plánuješ riešiť v nasledujúcom období? Máme rozbehnuté viaceré projekty. Jeden z dôležitých je pokračovanie chodníka z Hoštákov (od reštaurácie Šrámek) po zastávku v Ružovej doline a po začiatok Ružovej doliny. Je to pomerne zložitý projekt, v rámci ktorého sa rieši lávka cez potok Parná, odvodnenie, a vysporiadanie vlastníckych práv k pozemkov pod budúcim chodníkom. Momentálne máme predbežné súhlasy vlastníkov súkromných parciel pod chodníkom, vyjednané technické riešenia so Správou ciest, SPP, Vodohospodárskym podnikom. Zanedlho by mal byť dopracovaný projekt pre územné rozhodnutie. Verím, že by ku koncu roka mohlo byť vydané stavebné povolenie, aby bol projekt chodníka nachystaný na realizáciu budúci rok. Ďalším dôležitým projektom je projekt na budovanie vodovodu a kanalizácie. Na časť úsekov kanalizácie (Vlčia dolina, Jamy, Pod hrádzou) bol už zhotovený projekt a v roku 2003 vydané stavebné povolenie. Tento projekt vrátane jeho rozpočtu sme zaktualizovali a hľadáme možnosti jeho financovania. V minulom roku sme z Envirofondu žiadali na jeho realizáciu viac ako 500 tisíc eur. Na ostatné časti v obci, kde nie je vodovod a kanalizácia, sme dali vypracovať projekt, na ktorý máme momentálne vydané územné rozhodnutie a začíname vybavovať stavebné povolenie. Do tretice dôležitým projektom je rozšíre- nie kapacity našej základnej školy. Jedná sa o projekt, v rámci ktorého by mala byť k existujúcej budove základnej školy dobudovaná nízkopodlažná budova. Vznikne 6 veľkých nových tried, zrekonštruuje sa kuchyňa a rozšíri sa a zväčší kapacita jedálne (tri malé triedy v malej budove budú kvôli zväčšeniu kapacity kuchyne a jedálne zrušené). Taktiež projekt rieši prepojenie veľkej a malej budovy školy, čo znamená, že žiaci sa nebudú musieť prezúvať a prezliekať pred cestou do a z jedálne. Statiku aj inžinierske rozvody novej budovy navrhujeme tak, aby bolo možné v prípade potreby ďalšieho rozšírenia kapacity nadstaviť na budove ďalšie podlažie s ďalšími štyrmi novými triedami. Medzi veľké investičné akcie tohto roka patrí rekonštrukcia cesty v Ružovej doline, ktorá sa už začala realizovať a dokončiť by sa mala v priebehu mesiaca máj. Tiež by sa mala zrekonštruovať cesta od cintorína po lávku smerom na priehradu. V apríli sa začala realizovať oddychová zóna z projektu Zelená infraštruktúra, ktorý je finančne zabezpečený z dotácie z predchádzajúceho obdobia. Tento rok tiež plánujeme zatepliť obvodový plášť budovy č. 69 dom služieb a opraviť fasádu na budove požiarnej zbrojnice. Našou veľkou prioritou je vytvorenie zberného dvora v našej obci. Pôvodný plán realizovať ho už tento rok ale skončil na zmene územného plánu, konkrétne napadnutím rozhodnutia okresného úradu obyvateľmi zo susednej parcely, ako som už spomenul. Kým sa podarí zmeniť územný plán pre zberný dvor, budeme pracovať na príprave jeho projektovej dokumentácie, aby sme čo najviac urýchlili proces vedúci k jeho realizácii. Dovtedy plánujeme využívať tieto pozemky na zber a dočasné uloženie haluzoviny a záhradného bioodpadu. Takýto bioodpad majú občania možnosť doniesť na zberné miesto v určených časoch, resp. obec bude dvakrát do roka haluzovinu od občanov zberať. Tak isto sa nám hlavne v dôsledku korony skomplikoval prechod na vážený zber komunálneho odpadu. Budeme radi, keď sa nám to podarí tento rok. Medzi ďalšie naše plánované aktivity patrí výsadba väčšieho počtu stromov v obci z projektu Zelené obce Slovenska. Medzi moje vízie do budúcnosti patrí zriadenie obecnej posilňovne (v bývalej kotolni v podzemných priestoroch budovy obecného úradu), revitalizovanie okolia obecného 28 Suchofskí hlásnik

29 úradu, v rámci čoho by sa vytvorilo viacero parkovacích miest, zrekonštruovala klenbová pivnica pred úradom a vytvorili priestory na poskytovanie gastro služieb (rýchle občerstvenie, zmrzlina). Okrem toho je podľa mňa peknou a aj turisticky zaujímavou myšlienkou postavenie vyhliadkovej veže neďaleko obce. Tiež vysadenie obecného sadu na jednej z našich obecných parciel v Greftoch, kde by sme chceli nasadiť oskoruše, jedlé gaštany, ale aj urobiť škôlku pre zachovanie pôvodných starých odrôd ovocných stromov. Tento rok máme v pláne, pokiaľ to okolnosti umožnia, zorganizovať viaceré kultúrne akcie, ako napr. dožinky, ktoré mali minulý rok veľký úspech, fašiangový sprievod, obecný ples, vianočné trhy... Verím, že viaceré z nich budú organizované aj v nasledujúcich rokoch a časom sa v našej obci stanú tradičnými. Prerobila sa stará knižnica a vznikol veľmi pekný nový priestor na čítanie, požičiavanie kníh. Sú plány priestor knižnice ďalej rozvíjať? Poviem len pár slov ku vzniku tejto myšlienky-...v rámci jedného z našich združení som sa zúčastnil poznávacej cesty v severných Čechách, kde som mal možnosť vidieť viaceré pekné a inšpiratívne obce. V niektorej z nich mali naozaj pekne zrekonštruovanú modernú knižnicu, čo sa stalo pre mňa inšpiráciou pri rekonštrukcii tej našej. Spolu s pani dizajnérkou sme tejto rekonštrukcii venovali veľa času. Veľkou pomocou nám bola aj pani Brliťová, ktorá pracuje v krajskej knižnici v Trnave. Popri pomoci s návrhom nábytku pomáhala aj s vytriedením starých kníh, s výberom tých nových a bola pre nás takým odborným garantom, začo jej aj touto cestou ďakujem. Myslím si, že rekonštrukcia našej obecnej knižnice sa nám naozaj vydarila, a že aj naša knižnica je a bude inšpiráciou pre ďalších. Knižnica býva otvorená každý deň počas pracovného týždňa. Samozrejme, že je určená pre návštevníkov, ktorí si prídu vybrať a vypožičať knižky z našej ponuky. Myšlienkou je ale aj to, aby knižnicu navštevovali deti po škole, aj napríklad čakajúce na autobus. Môžu si v knižnici urobiť úlohy, zahrať si rôzne spoločenské hry, prečítať si niektorú z knižiek, ktoré máme pripravené. V dnešnej elektronickej dobe je o to dôležitejšie, aby deti čítali knižky, a verím tomu, že aj takto deti pomôžeme k tomu viesť. Dospelí si môžu u nás v príjemnom prostredí tiež prečítať knižku, alebo niektorý z časopisov, dať si k tomu kávu alebo pohár vínka, v lete si popri tom posedieť na terase. Máme v pláne organizovať stretnutia so spisovateľmi (minuloročné stretnutie s Braňom Jobusom malo veľký úspech), pre deti urobiť rozprávkovú noc v knižnici, organizovať turnaje v doskových hrách, mariáši, v šípkach. Na záver odľahčíme. Aký je Tvoj najobľúbenejší film / seriál? Ťažko vybrať len jeden. :)...mám rád Forrest Gump, zo seriálov Stranger Things, Teória veľkého tresku... Ktorú hudbu rád počúvaš? Hudbu počúvam naozaj veľa, či už pri športovaní, alebo doma pri relaxe. Počúvam široké spektrum žánrov. Mám rád kapely ako Coldplay, Pearl Jam, The Verve, Manic street preachers, Skunk Anansie, RHCP. Zo slovenských si rád vypočujem Deža Ursínyho, Peter Bič Project. Mám rád aj československú hudbu z 80. a 90. rokov. Viem, že práca starostu je celodennou prácou, vyžaduje si človeka k dispozícii kedykoľvek. Napriek tomu, pri akých činnostiach rád tráviš voľný čas? Snažím sa ho venovať mojej rodine, ale naši chlapci sú už väčší, majú už svoje záujmy, takže keď majú na nás čas. :) Moje záľuby sú celkom pestré. Rád trávim čas na našej záhrade, aj pri prácach okolo domu. Mám rád prácu s drevom, robíme si väčšinou všetko svojpomocne, o to viacej z toho máme radosť. S naším psíkom chodievam párkrát do týždňa na cvičák a tiež si s ním chodievam zabehať. Po celom dni mávam hlavu plnú myšlienok a toto mi najlepšie vyčistí hlavu. Dnes, už len z času na čas, si rád zahrám na gitare. Nepohrdnem ani dobrým filmom, a keď ešte vládzem, prečítam si pred spaním aspoň pár strán z jednej z knižiek, ktoré ma čakajú na nočnom stolíku. S kamarátom tiež chováme včely. Máme viac ako desať rodín, čo si tiež vyžaduje svoj čas, resp. dosť času. Je to pre mňa relax, pri ktorom prídem na iné myšlienky. Pred pár rokmi sme na záhrade nasadili via- cero ríbezlí. Každý rok z nich vyrábam ríbezľové vínko, a keď sa mi podarí kúpiť kvalitné hrozno, urobím si doma aj zopár demižónov bieleho vína. Potom som sa ešte zabával výrobou medoviny, šípkového vína, trnkového vína, ale to len v malých množstvách. Posledné dva roky som si však na to už nenašiel čas. Spomínal si, že na nočnom stolíku Ťa čakajú knihy, od akých autorov? Čo rád čítaš? Ešte ako dieťa som prečítal množstvo kníh z edície STOPY a dodnes to vo mne aj zanechalo stopy. :) Mám rád mnohé romány od Hermanna Hesseho, knihy z fantasy sveta JRR Tolkiena, od Martina Mojžiša, v ktorých dokáže zrozumiteľne vysvetliť nielen fyziku, ale aj bežné veci z nášho života a mnoho ďalších. A čo jedlo? Vieme o Tebe, že si náročnejší... Ľudia v mojom okolí zväčša vedia, že aj s manželkou sme vegetariáni už viac ako 7 rokov. Niekedy sa ešte pri tom pozastavujú. Myslím ale, že to už začína byť takou bežnejšou vecou. Hlavne, keď ľudia mávajú čím ďalej tým viac špeciálne stravovanie, či už sa to týka rôznych alergií alebo intolerancií, ako napr. lepku, laktózy, histamínu a podobne. A posledná téma, čo ty a šport? Manželka robí jogu, precvičuje aj v našej obci, večer chodievame spolu na rýchlu chôdzu. Cez zimu sa chodievame spolu s ďalšími otužilcami zo Suchofských rakov každý týždeň okúpať do priehrady. Ak by mal niekto záujem, radi ho medzi nami privítame. Milí čitatelia, ak máte otázky na nášho starostu, poteší sa im a rád ich zodpovie v nasledujúceom čísle. Posielať ich môžete na redakcia suchanadparnou.sk. Suchofskí hlásnik 29

30 Detský kútik Nájdi cestu ako sa kuriatko dostane k sliepočkam a vymaľuj ich. Aké slovo v sebe skrýva Suchofská tajnička? 1. Ako sa volá naša obecná dychová hudba? 2. Ako sa volá potok, ktorý preteká cez Suchú nad Parnou a ústi až do Trnávky. 3. Ako sa volá časť obce medzi Kaplnkou sv. Floriána a mostom cez Parnú? 4. Ako sa volá svätica vyobrazená v našom erbe? 5. Kto je patrónom suchovského kostola? 6. Autorom Červeného vína je František Aký strom je vyobrazený v našom novom logu? Po správnom vyplnení suchovskej tajničky sa dozviete, čo bolo postavené na mieste súčasnej Základnej školy kedysi. Budeme radi, ak nám správnu odpoveď spolu s kontaktnými údajmi zašlete na Jedného z Vás vyžrebujeme a získa od nás odmenu - detskú knižku od Branislava Jobusa. Aha, aké pekné fotky našej Dedinky. Nájdeš medzi nimi 5 rozdielov? 30 Suchofskí hlásnik

Priorita 1 (Špecifický cieľ) Číslo Miesto Realizátor (lokalita) (vlastník investície) 1 č. Opatrenie rozpočet žiadateľa Názov inv

Priorita 1 (Špecifický cieľ) Číslo Miesto Realizátor (lokalita) (vlastník investície) 1 č. Opatrenie rozpočet žiadateľa Názov inv 6 7 8 9 0 Priorita (Špecifický cieľ) Miesto Realizátor (lokalita) (vlastník č. Opatrenie Rekonštrukcia a rozšírenie siete rozhlasového vedenia ( exist.a nové rozvody a zariadenia) obec Rozšírenie a rekonštrukcia

Podrobnejšie

N Á V R H P R O G R A M O V E J Š T R U K T Ú R Y

N Á V R H  P R O G R A M O V E J   Š T R U K T Ú R Y Obec :: Obec Zavarr Sídlo:: 919 26 Zavarr,, Vikttorrí ínova 14 IIČO:: 313203 H O D N O T E N I E P R O G R A M O V É H O R O Z P O Č T U N A R O K 2 0 1 5 K 31..12..2015 V Zavarre dňa 10..2..2016... Sttarrostta

Podrobnejšie

zvesti-apríl2015

zvesti-apríl2015 Bojnické zvesti ročník 41 Apríl Apríl 2015 2015 PRÍHOVOR PRIMÁTORA Vážení spoluobčania, v dnešnej uponáhľanej dobe si už ani neuvedomujeme, ako čas ubieha neúprosne rýchlo. Nestačíme vnímať ako sa nám

Podrobnejšie

Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL: Dvojpodlažná chata s pozemkom v rekreačne

Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL:  Dvojpodlažná chata s pozemkom v rekreačne Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, 97401 Banská Bystrica Tel. / fax: 0915870556 URL: www.dodomceka.sk Dvojpodlažná chata s pozemkom v rekreačnej oblasti Tajov Cena - Predaj: 89 900,00 Kraj: Okres:

Podrobnejšie

Rozpočet programový návrh

Rozpočet programový návrh Obec Zákamenné, Námestie J. Vojtaššáka 1002/12, 029 56 Zákamenné Návrh programového rozpočtu na roky - Program: 1 Plánovanie, rozvoj obce a kontrola Podprogram: 1.1 Plánovanie Prvok: 1.1.1. Strategický

Podrobnejšie

Príloha Tabuľka č. 2: Detailný programový rozpočet na r podľa rozpočtovej klasifikácie Rozpočet 2019 Program Názov Funkčná klasifikácia Bež

Príloha Tabuľka č. 2: Detailný programový rozpočet na r podľa rozpočtovej klasifikácie Rozpočet 2019 Program Názov Funkčná klasifikácia Bež 1 Plánovanie, manažment a kontrola 01.1.1. 84 355 46 003 72 087 15 585 0 218 030 113 000 0 113 000 0 0 0 331 030 1.1 Výkon funkcie starostu 01.1.1. 41 676 14 670 5 000 15 585 0 76 931 0 0 0 0 0 0 76 931

Podrobnejšie

Prieskum názorov a potrieb občanov obcí zahrnutých do územia MAS MALOHONT RIMAVSKÁ BAŇA Odovzdané dotazníky: 140 Vyzbierané dotazníky: 91 Návratnosť:

Prieskum názorov a potrieb občanov obcí zahrnutých do územia MAS MALOHONT RIMAVSKÁ BAŇA Odovzdané dotazníky: 140 Vyzbierané dotazníky: 91 Návratnosť: Odovzdané dotazníky: 140 Vyzbierané dotazníky: 91 Návratnosť: 65,0 % Dotazníkový prieskum názorov a potrieb občanov obcí zahrnutých do územia MAS bol realizovaný v mesiacoch jún - júl 2015 v rámci prípravy

Podrobnejšie

Starosta mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce

Starosta mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce Starosta mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce Košice, 18. septembra 2017 P O Z V Á N K A Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec, v zmysle 15 ods. 2 písm. a) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste

Podrobnejšie

PODUJATIA ODDELENIA KULTÚRY MSÚ V BARDEJOVE 2016

PODUJATIA ODDELENIA KULTÚRY MSÚ V BARDEJOVE 2016 KULTÚRNE PODUJATIA ODDELENIA KULTÚRY MSÚ V BARDEJOVE NA ROK 2019 JANUÁR Názov podujatia: OSLOBODENIE MESTA BARDEJOV Popis podujatia: 1. časť - Kladenie vencov pri pamätníku Vďaky na Námestí SNP v Bardejove.

Podrobnejšie

STOPA Školský časopis Základnej školy na Hrnčiarskej ulici v Stropkove Riaditeľstvo Základnej školy na Hrnčiarskej ulici (I. ZŠ) oznamuje, že zápis do

STOPA Školský časopis Základnej školy na Hrnčiarskej ulici v Stropkove Riaditeľstvo Základnej školy na Hrnčiarskej ulici (I. ZŠ) oznamuje, že zápis do STOPA Školský časopis Základnej školy na Hrnčiarskej ulici v Stropkove Riaditeľstvo Základnej školy na Hrnčiarskej ulici (I. ZŠ) oznamuje, že zápis do 1. ročníka na školský rok 2017/2018 sa uskutoční v

Podrobnejšie

PROJEKTY_2017_na_web

PROJEKTY_2017_na_web Kultúrna pamiatka roka 2016 Fénix XII. ročník celoštátnej súťaže Fénix Kultúrna pamiatka roka 2016. Súťaže sa mohli zúčastniť vlastníci/správcovia všetkých národných kultúrnych pamiatok alebo samosprávy

Podrobnejšie

Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL: Rodinný dom, obec Polkanová - Staré Hory, okres Ba

Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL:  Rodinný dom, obec Polkanová - Staré Hory, okres Ba Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, 97401 Banská Bystrica Tel. / fax: 0948171800 URL: www.dodomceka.sk Rodinný dom, obec Polkanová - Staré Hory, okres Banská Cena - Predaj: 133 000,00 Kraj: Okres: Obec: Ulica:

Podrobnejšie

Zápisnica zo zasadnutia OcZ

Zápisnica zo zasadnutia OcZ Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Šarišské Dravce zo dňa 6. mája 2017 Prítomní: viď prezenčná listina Program zasadnutia: 1. Úvod 2. Kontrola uznesení 3. Schválenie predaja pozemkov

Podrobnejšie

Dokument1

Dokument1 Obec Pusté Sady, 925 54 Pusté Sady Z á p i s n i c a zo 16. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch Dátum konania : 12. júna 2018 o 18.00 hodine Prítomní : podľa prezenčnej listiny,

Podrobnejšie

OBEC BREZOVICA

OBEC BREZOVICA Obecné zastupiteľstvo v Klenovci podľa 6 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a túto Smernicu Zboru pre občianske záležitosti obce Klenovec Článok

Podrobnejšie

Daliborovo nám. 123

Daliborovo nám. 123 Materiál do operatívnej porady starostu Investičný zámer: Žiadateľ: ABZ finance s.r.o., Daliborovo nám.3, Bratislava Investor: ABZ finance s.r.o., Daliborovo nám.3, Bratislava Zámer : Daliborovo nám. 1&2&3

Podrobnejšie

Miestny úrad mestskej časti Bratislava Ružinov Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava Ružinov dna I N F O

Miestny úrad mestskej časti Bratislava Ružinov Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava Ružinov dna I N F O Miestny úrad mestskej časti Bratislava Ružinov Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava Ružinov dna 24.06.2014 I N F O R M Á C I A o možnostiach rozšírenia kapacity materských

Podrobnejšie

Page 1 z 10 Vážený člen a partner Klastra regionálneho rozvoja západné Slovensko. Predstavujeme Vám ďalší newsletter, ktorý informuje o aktuálnych novinkách spojených s našou činnosťou. Uplynulý víkend

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zápisnica _ _

Microsoft Word - Zápisnica _ _ Zápisnica z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lenartov, konaného dňa 21.12.2018 Prítomní: Starostka obce: Ing. Jana Bľandová, MBA, starostka obce Poslanci: Ján Bortník, Ján Beňa, Dana Chomjaková,

Podrobnejšie

rozpočet po RO 2 REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper. ZDROJE CELKOM : VÝDAVKY CELKOM:

rozpočet po RO 2 REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper. ZDROJE CELKOM : VÝDAVKY CELKOM: EK FK KZ Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny 342 025 342 025 0 0 611 01.141 1.1.1. Mzda primátor 43 900 43 900 0 0 614 01.141 1.1.2. Odmeny primátor 0 0 0 0 61 01.141 1.1.3. Mzdy MsÚ 175 000 175 000 0

Podrobnejšie

Obecný úrad P o l i a n k a

Obecný úrad P o l i a n k a O b e c P o l i a n k a 907 01 Polianka Prítomní členovia: Pavol Kňazský, starosta obce Pavol Pavlús Ľubomír Kolárik Pavol Holčík Zlatica Marková Ospravedlnení: Jana Stančíková Z á p i s n i c a napísaná

Podrobnejšie

Vážený pán

Vážený pán Mesto Šurany Mestský úrad Šurany Výbor v mestskej časti Kostolný Sek Číslo: 3/2019 -VčKS v Šuranoch, dňa: 28.5.2019 Z Á P I S N I C A napísaná z 3. r i a d n e j schôdze Výboru v mestskej časti Kostolný

Podrobnejšie

1 Priorita 1 (Špecifický cieľ) Číslo Miesto Realizátor (lokalita) (vlastník investície) 1 č. Opatrenie rozpočet žiadateľa Názov investície rozpočet ob

1 Priorita 1 (Špecifický cieľ) Číslo Miesto Realizátor (lokalita) (vlastník investície) 1 č. Opatrenie rozpočet žiadateľa Názov investície rozpočet ob 1 Priorita 1 (Špecifický cieľ) Číslo Miesto Realizátor (lokalita) (vlastník investície) 1 č. Opatrenie žiadateľa Názov investície obce Zvýšiť environmentálne povedomie a kvalitu životného prostredia 1

Podrobnejšie

Príloha 1 - P3 Súhrnný prehľad projektových zámerov

Príloha 1 - P3 Súhrnný prehľad projektových zámerov Informačný Merná Východisková hodnota Cieľová hodnota Typ ukazovateľa Ukazovateľ zdroj jednotka 2015 2017 2020 Prioritná oblasť - HOSPODÁRSKA Opatrenie 1.1.1. Zvýšenie propagácie mesta ako destinácie Názov

Podrobnejšie

Zápisnica z

Zápisnica z Z á p i s n i c a zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa konalo dňa 22.8. 2018 V Lukáčovciach 27.8.2018 Zápisnica zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva,

Podrobnejšie

dátum spracovania: XI.2016 Strana č.1 Program Register investícií Mesta Dunajská Streda na rok Návrh Názov stavebnej akcie / HM Obstaráv. Rozpo

dátum spracovania: XI.2016 Strana č.1 Program Register investícií Mesta Dunajská Streda na rok Návrh Názov stavebnej akcie / HM Obstaráv. Rozpo dátum spracovania: XI.2016 Strana č.1 1 Správa mesta 120 000 120 000 0 1 1 6 Výmena časti okien na budove MsÚ 19 000 19 000 0 1 1 6 Projektové dokumentácie- Projekty EÚ 71 000 71 000 0 1 1 6 Územný plán

Podrobnejšie

Dotazník pre prípravu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Súlovce na roky Návod na vyplnenie: správnu kolónku (Váš vek, pohlavi

Dotazník pre prípravu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Súlovce na roky Návod na vyplnenie: správnu kolónku (Váš vek, pohlavi Dotazník pre prípravu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Súlovce na roky 2015 2021 Návod na vyplnenie: správnu kolónku (Váš vek, pohlavie, názor, atď.) označte prosím písmenom X. CHARAKTERISTIKA

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a

Z á p i s n i c a Z á p i s n i c a z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 13.augusta 2014 Prítomní: Starosta obce: Ing. Martin Mach Členovia OZ : Ing.Ľubomír Michalík Ing.Ján Pšenák Milan Matúš Daniela

Podrobnejšie

OBEC K a ľ a v a, okres Spišská Nová Ves Z Á P I S N I C A z XIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave konaného dňa K bodu 1 Zasadnu

OBEC K a ľ a v a, okres Spišská Nová Ves Z Á P I S N I C A z XIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave konaného dňa K bodu 1 Zasadnu OBEC K a ľ a v a, okres Spišská Nová Ves Z Á P I S N I C A z XIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave konaného dňa 29.11.2016 K bodu 1 Zasadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej OZ/ otvoril a viedol

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže konaného dňa 27. apríla 2016 Prítomní: Starostka obce: JUDr. Ing. Gabriela G

Z á p i s n i c a z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže konaného dňa 27. apríla 2016 Prítomní: Starostka obce: JUDr. Ing. Gabriela G Prítomní: Starostka obce: JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová Poslanci OZ: Mahuliena Skalnická Marcel Tuška Ing. Ottó Varga Zástupca starostky: Tibor Fülöp Ospravedlnení: HKO: Poslanec OZ: JUDr. Ing. Iveta

Podrobnejšie

O B E C V I T A N O V Á Z Á P I S N I C A z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa v zasadačke obecného úradu Prítomní:

O B E C V I T A N O V Á Z Á P I S N I C A z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa v zasadačke obecného úradu Prítomní: O B E C V I T A N O V Á Z Á P I S N I C A z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 09.03.2018 v zasadačke obecného úradu Prítomní: Ing. Marián Čakloš, hl. kontrolór obce Prítomní poslanci:

Podrobnejšie

Microsoft Word - Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory v rámci národného projektu s názvom Podpora biodiverzity prvkami ze

Microsoft Word - Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory v rámci národného projektu s názvom Podpora biodiverzity prvkami ze M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 28. 03.2019 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory v rámci národného projektu s názvom

Podrobnejšie

N Á V R H P R O G R A M O V E J Š T R U K T Ú R Y

N Á V R H  P R O G R A M O V E J   Š T R U K T Ú R Y Obec :: Obec Zavarr Sídlo:: 919 26 Zavarr,, Vikttorrí ínova 14 IIČO:: 313203 H O D N O T E N I E P R O G R A M O V É H O R O Z P O Č T U Z A R O K 2 0 1 6 K 31..12..2016 V Zavarre dňa 10..3..2017... Sttarrostta

Podrobnejšie

MESTO MARTIN - Mestské zastupiteľstvo mesta Martin Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Martine konané dňa Názov materiálu: Pln

MESTO MARTIN - Mestské zastupiteľstvo mesta Martin Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Martine konané dňa Názov materiálu: Pln MESTO MARTIN - Mestské zastupiteľstvo mesta Martin Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Martine konané dňa 26.11.2012 Názov materiálu: Pln.uzn. MsZ č. 195/12 Návrh riešenia rekonštrukcie areálu

Podrobnejšie

TE Inv

TE Inv M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 273/2015 Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 25.06.2015 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselő-testület 2015.06.25

Podrobnejšie

bod_9_podnikatelsky_plan

bod_9_podnikatelsky_plan PODNIKATEĽSKÝ PLÁN STRATEGICKÝ Letné kúpalisko Nemšová Názov firmy: Mestský podnik služieb, s.r.o. Adresa prevádzky: Mierové nám. 59, Nemšová Miesto podnikania: Mierové námestie 59, 914 41 Nemšová Vlastník:Mestský

Podrobnejšie

Rozpočet na rok schválený REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper ZDROJE CELKOM :

Rozpočet na rok schválený REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper ZDROJE CELKOM : v EK FK KZ Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny 275 890 275 890 0 0 291 200 291 200 611 01.1.41 1.1.1. Mzda primátor 33 000 33 000 0 0 45 000 45 000 614 01.1.41 1.1.2. Odmeny primátor 61 01.1.41 1.1.3.

Podrobnejšie

Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL: POZEMKY na predaj v obci Kráľovičove Krač

Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL:  POZEMKY na predaj v obci Kráľovičove Krač Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, 97401 Banská Bystrica Tel. / fax: 0915870556 URL: www.dodomceka.sk POZEMKY na predaj v obci Kráľovičove Kračany už od 18 650 Cena - Predaj: 18 650,00 Kraj: Okres:

Podrobnejšie

Rozpočet na roky MsU číselná časť k schváleniu.xls

Rozpočet na roky MsU číselná časť k schváleniu.xls 1.1. Podrogram: Manažment mesta 1.1.1. Prvok: Výkon funkcie primátora, zástupkyne primátora a hl. kontrolórky 1.1.2. Prvok: Výkon funkcie poslancov mesta a členov komisií zriadených pri MsZ 1.2. Podrogram:

Podrobnejšie

Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL: EXKLUZÍVNE - Rodinný dom, obec Slovenská Ľupča, ok

Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL:  EXKLUZÍVNE - Rodinný dom, obec Slovenská Ľupča, ok Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, 97401 Banská Bystrica Tel. / fax: 0948171800 URL: www.dodomceka.sk EXKLUZÍVNE - Rodinný dom, obec Slovenská Ľupča, okres Cena - Predaj: 255 000,00 Kraj: Okres: Obec: Ulica:

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a

Z á p i s n i c a Z á p i s n i c a zo 06. zasadnutia OcZ, konaného dňa 09.05.2019 na OcÚ v Rudňanoch Prítomní: podľa prezenčnej listiny Počet prítomných poslancov OcZ: 9 Neprítomní ospravedlnení: 2 p. Martin Hozza, p.

Podrobnejšie

OBEC VÍŤAZ IBV MARMUŽOV VZN obec Víťaz - Marmužov Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie vo Víťaze Predkladá: Ing. Ján Baloga st

OBEC VÍŤAZ IBV MARMUŽOV VZN obec Víťaz - Marmužov Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie vo Víťaze Predkladá: Ing. Ján Baloga st OBEC VÍŤAZ IBV MARMUŽOV VZN obec Víťaz - Marmužov Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie vo Víťaze Predkladá: Ing. Ján Baloga starosta obce Víťaz Peter Mihok predseda komisie pre

Podrobnejšie

Rozpočet po zmenách Plnenie rozpočtu k REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu spolu Bežné Kapitál. Fin.oper. v tom: v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper. %

Rozpočet po zmenách Plnenie rozpočtu k REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu spolu Bežné Kapitál. Fin.oper. v tom: v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper. % % plnenia EKFKKZ Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny 277 890 277 890 0 0 118 186,91 118 186,91 0,00 0,00 42,53 # 01.41 1.1.1. Mzda primátor 35 000 35 000 0 0 16 616,05 16 616,05 0,00 0,00 47,47 # 01.41

Podrobnejšie

VYROCNA SPRAVA 2010

VYROCNA SPRAVA 2010 VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2010 RUMANSKÝ ART CENTRE, n.o. Demänová 278, 03101 Liptovský Mikuláš V Liptovskom Mikuláši 24.03.2011 OBSAH 1) Úvodné slovo predsedu správnej rady 2) Správa o činnosti za rok 2010

Podrobnejšie

Viacročný rozpočet - generátor zostáv

Viacročný rozpočet - generátor zostáv rozpočet Mesta Lučenec na roky 2013, 2014, 2015 výdavky uznesením MsZ v Lučenci č. 191/ dňa 14.12. Strana: 1 1 Plánovanie, manažment a kontrola 1. 1 Výkon funkcie primátora 1. 2 Výkon funkcie prednostu

Podrobnejšie

Rozpočet Obce Štôla na roky Zdroj Rok Príjmy bežné a kapitálové Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Oč. skutoč. Roz

Rozpočet Obce Štôla na roky Zdroj Rok Príjmy bežné a kapitálové Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Oč. skutoč. Roz Rozpočet Obce Štôla na roky 2017-2019 Zdroj Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Príjmy bežné a kapitálové Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Oč. skutoč. Rozpočet Rozpočet Rozpočet 41 Výnos dane z príjmov 86

Podrobnejšie

Microsoft Word - Newsletter-49.docx

Microsoft Word - Newsletter-49.docx NEWSLETTER 49 Informačný leták mesta Nitry 18. 12. 2017 Rok 2017 v kocke Nitru v septembri navštívila hodnotiaca komisia ACES Europe, ktorá rozhodla, že Nitra bude Európskym mestom športu v roku 2018.

Podrobnejšie

Kubaliakova_Malohont

Kubaliakova_Malohont v skratke Participácia občanov na rozvoji regiónu MAS MALOHONT Konferencia Občanská participace na venkově Olomouc, 26. - 27.09.2012 príklady občianskej participácie na rozvoji územia Miestnej akčnej skupiny

Podrobnejšie

Zápisnica č. 04/2019 zo zasadnutia VMČ č. 3 Dátum a miesto konania: , zasadačka OKO Zvolen Západ, v čase 15:30-18:30 hod. Zasadnutie viedol

Zápisnica č. 04/2019 zo zasadnutia VMČ č. 3 Dátum a miesto konania: , zasadačka OKO Zvolen Západ, v čase 15:30-18:30 hod. Zasadnutie viedol Zápisnica č. 04/2019 zo zasadnutia VMČ č. 3 Dátum a miesto konania: 19.05.2019, zasadačka OKO Zvolen Západ, v čase 15:30-18:30 hod. Zasadnutie viedol poslanec Ing. Michal Hybský, predseda VMČ č. 3. Prítomní

Podrobnejšie

Dejepis extra 7/2016 Časopis nielen pre tých, ktorí majú radi históriu. Nedívajme sa iba pod nohy Na nádvorí Oblastného výboru Slovenského zväzu proti

Dejepis extra 7/2016 Časopis nielen pre tých, ktorí majú radi históriu. Nedívajme sa iba pod nohy Na nádvorí Oblastného výboru Slovenského zväzu proti Dejepis extra 7/2016 Časopis nielen pre tých, ktorí majú radi históriu. Nedívajme sa iba pod nohy Na nádvorí Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Vážení čitatelia, napriek

Podrobnejšie

Obecný úrad P o l i a n k a

Obecný úrad P o l i a n k a O b e c P o l i a n k a 907 01 Polianka Z á p i s n i c a napísaná z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Polianke konaného dňa 10.08.2018 Prítomní členovia: Pavol Kňazský, starosta obce

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint ÚVOD REGIÓN Geografická poloha regiónu, ľudové tradície a remeslá, krása priľahlej prírody, drevené chrámy zapísané ako svetové dedičstvo UNESCO a história bojov z 2. svetovej vojny robia toto mystické

Podrobnejšie

Obecný úrad, Hlavné námestie č. 6, Dvory nad Žitavou Z á p i s n i c a zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Dvoroch nad Žitavou Dátum a

Obecný úrad, Hlavné námestie č. 6, Dvory nad Žitavou Z á p i s n i c a zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Dvoroch nad Žitavou Dátum a Obecný úrad, Hlavné námestie č. 6, 941 31 Dvory nad Žitavou Z á p i s n i c a zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Dvoroch nad Žitavou Dátum a miesto konania: 10. apríla 2017, Obecný úrad Dvory

Podrobnejšie

Letné aktivity 2019 Motto letných aktivít : Čo môžem urobiť ja, aby som pretváral svet okolo seba? Júl 2019 Prvý týždeň: prihlasovanie sa na

Letné aktivity 2019 Motto letných aktivít : Čo môžem urobiť ja, aby som pretváral svet okolo seba? Júl 2019 Prvý týždeň: prihlasovanie sa na Letné aktivity 2019 Motto letných aktivít : Čo môžem urobiť ja, aby som pretváral svet okolo seba? Júl 2019 Prvý týždeň: 1.7.2019 prihlasovanie sa na jednotlivé aktivity CSPR, predstavenie aktivít priestor

Podrobnejšie

Národný projekt Modernizácia miestnej územnej samosprávy Kroky k úspechu špeciál Dec 2018 Kvalitné projekty v Štiavnických Baniach s presahom za polár

Národný projekt Modernizácia miestnej územnej samosprávy Kroky k úspechu špeciál Dec 2018 Kvalitné projekty v Štiavnických Baniach s presahom za polár Národný projekt Modernizácia miestnej územnej samosprávy Kroky k úspechu špeciál Dec 2018 Kvalitné projekty v Štiavnických Baniach s presahom za polárny kruh ako výnimočný príklad rozvoja a spolupráce

Podrobnejšie

Zápisnica

Zápisnica Zápisnica zo zasadnutia Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt Mestského zastupiteľstva v Trnave, konaného dňa 12.04.2012 na Mestskom úrade v Trnave Dňa 18.04.2012 Prítomní: podľa prezenčnej

Podrobnejšie

1: Manažment obce Bežné výdavky 2018 Kapitálové výdavky Skutočnosť Skutočnosť Pred. skut. Akti- funkčná ekonomická klasifikácia vi

1: Manažment obce Bežné výdavky 2018 Kapitálové výdavky Skutočnosť Skutočnosť Pred. skut. Akti- funkčná ekonomická klasifikácia vi 1: Manažment obce Kapitálové výdavky Skutočnosť Skutočnosť Pred. skut. 610 620 630 651 spolu 711 821 Administratíva, podporné služby 225 878 278 329 237 995 1 Podporná činnosť-správa obce 123 210 43 062

Podrobnejšie

Rozpočet obce Vlachy - bežné výdavky Položka Podpoložka Názov Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený rozpočet 2016 Rozpočet po zmenách 2016 Plnenie

Rozpočet obce Vlachy - bežné výdavky Položka Podpoložka Názov Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený rozpočet 2016 Rozpočet po zmenách 2016 Plnenie Rozpočet obce Vlachy - bežné výdavky Položka Podpoložka Názov Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený rozpočet 2016 Rozpočet po zmenách 2016 Plnenie k 9.2016 Návrh rozpočtu 2017 rozpočet 2018 rozpočet

Podrobnejšie

Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL: PREDANÉ, Exkluzívne na predaj, Rodinný dom s krásn

Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL:  PREDANÉ, Exkluzívne na predaj, Rodinný dom s krásn Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, 97401 Banská Bystrica Tel. / fax: 0948171800 URL: www.dodomceka.sk PREDANÉ, Exkluzívne na predaj, Rodinný dom s krásnym Cena - Predaj: 113 000,00 Kraj: Okres: Obec: Ulica:

Podrobnejšie

Microsoft Word - MS_Ekologicka stopa_Na jar sa potesime, na jesen zasadime a znova sa na jar potesime.doc

Microsoft Word - MS_Ekologicka stopa_Na jar sa potesime, na jesen zasadime a znova sa na jar potesime.doc Aktivita: NA JAR SA POTEŠÍME, NA JESEŇ ZASADÍME A ZNOVA SA NA JAR POTEŠÍME Autor: Mgr. Svetlana Radakovičová, MŠ Šulekova 35, Bratislava Cesta na kurikulum: TEMATICKÝ OKRUH VEK DETÍ TEMATICKÝ CELOK Príroda

Podrobnejšie

(Microsoft Word - Z\341pisnica z 22. zasadnutia OZ docx)

(Microsoft Word - Z\341pisnica z 22. zasadnutia OZ docx) ZÁPISNICA z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Parchovanoch, konaného dňa 1.12.2017 Prítomní: starosta obce: poslanci: JUDr. Juraj Guzej Mgr. Ján Bača Ing. Maroš Obrin Ing. Anton Oporoska Jozef Dobranský

Podrobnejšie

Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL: Rodinné domy, obec Hronsek, okres Banská Bystrica

Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL:  Rodinné domy, obec Hronsek, okres Banská Bystrica Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, 97401 Banská Bystrica Tel. / fax: 0948171800 URL: www.dodomceka.sk Rodinné domy, obec Hronsek, okres Banská Bystrica Cena - Predaj: 145 000,00 Kraj: Okres: Obec: Ulica:

Podrobnejšie

Brožúra

Brožúra Zelené mesto Nováky Oddychové zóny pri bytových a rodinných domoch na území mesta Nováky 1 Vážení občania, mesto Nováky pripravuje od roku 2016 pre Vás možnosť prenajať si voľné plochy na území mesta Nováky

Podrobnejšie

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva miestnej samosprávy obce Skároš, konaného dňa Prítomní: Program: poslanci: prítomní občania

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva miestnej samosprávy obce Skároš, konaného dňa Prítomní: Program: poslanci: prítomní občania Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva miestnej samosprávy obce Skároš, konaného dňa 16.03.2016 Prítomní: Program: poslanci: prítomní občania: Mgr. Jana Kyščíková Brigita Bagoniová Zápis priebehu

Podrobnejšie

NÁVRH Programový rozpočet

NÁVRH Programový rozpočet NÁVRH - PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY 2018-2020 Výdavky PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 2015 S 2016 S 2017 R 2017PS 2018 2019 2020 PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 11411,52

Podrobnejšie

* Ceny za náter uvedené v tomto katalógu sa vzťahujú na náter farbou podľa vášho výberu s výnimkou bielej. Ak máte záujem o domček bielej farby, pripr

* Ceny za náter uvedené v tomto katalógu sa vzťahujú na náter farbou podľa vášho výberu s výnimkou bielej. Ak máte záujem o domček bielej farby, pripr * Ceny za náter uvedené v tomto katalógu sa vzťahujú na náter farbou podľa vášho výberu s výnimkou bielej. Ak máte záujem o domček bielej farby, pripravíme vám špeciálnu cenovú ponuku. 34 mm 2 310,00 Montáž

Podrobnejšie

ROZPOČET 2019

ROZPOČET 2019 Návrh rozpočtu na rok 2019 Príjmy 2019 2019 Bežné Daň z príjmov fyzickej osoby 518025,00 Daň z pozemkov FO 3012,00 Daň z pozemkov PO 8900,00 Daň zo stavieb FO 3796,00 Daň zo stavieb PO 18942,00 Daň za

Podrobnejšie

07 A Návrh na úpravu rozpočtu MČ BA-Rača na rok 2017

07 A Návrh na úpravu rozpočtu MČ BA-Rača na rok 2017 MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 07 Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača dňa 04.07.2017 Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2017 Predkladateľ : Materiál

Podrobnejšie

TS - Budúcnosť autobusovej dopravy SAD Žilina je samozrejmá súčasť našich životov ǀ Žilina ǀ Tlačová správa SAD Žilina, a.s. Spoločnosť Slov

TS - Budúcnosť autobusovej dopravy SAD Žilina je samozrejmá súčasť našich životov ǀ Žilina ǀ Tlačová správa SAD Žilina, a.s. Spoločnosť Slov TS - Budúcnosť autobusovej dopravy SAD Žilina je samozrejmá súčasť našich životov 30.1.2018 ǀ Žilina ǀ Tlačová správa SAD Žilina, a.s. Spoločnosť Slovenská autobusová doprava, akciová spoločnosť (SAD Žilina)

Podrobnejšie

Obec Korytárky Korytárky 215, Korytárky Z á p i s n i c a z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo v Korytárkach P

Obec Korytárky Korytárky 215, Korytárky Z á p i s n i c a z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo v Korytárkach P Obec Korytárky Korytárky 215, 962 04 Korytárky Z á p i s n i c a z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 31. 07. 2019 v Korytárkach Prítomní: Dušan Mitter starosta obce Anna Lapínová,

Podrobnejšie

ZÁPISNICA z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Domaňovciach konaného dňa 11. októbra 2018 Prítomní: Starostka obce : Ing. Martina Bednárová Posla

ZÁPISNICA z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Domaňovciach konaného dňa 11. októbra 2018 Prítomní: Starostka obce : Ing. Martina Bednárová Posla ZÁPISNICA z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Domaňovciach konaného dňa 11. októbra 2018 Prítomní: Starostka obce : Ing. Martina Bednárová Poslanci OZ: Mgr. Ivana Farkašovská, Marek Gonda, Ing. Ján

Podrobnejšie

I. zmena rozpočtu prehľad v zmysle zákona 583/2004 Príjmy v : Schválený rozpočet 2018 Rozpočtové opatrenie č Daňové príjmy

I. zmena rozpočtu prehľad v zmysle zákona 583/2004 Príjmy v : Schválený rozpočet 2018 Rozpočtové opatrenie č Daňové príjmy I. zmena 2018 - prehľad v zmysle zákona 583/2004 Príjmy v : Schválený rozpočet 2018 Rozpočtové opatrenie č. 1 100 Daňové príjmy 3 517 800 3 608 500 200 Nedaňové príjmy 504 200 554 200 300 Granty a transfery

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ZBUDSKÉ DLHÉ O PRAVIDLÁCH NA UDRŽIAVANIE ČISTOTY V OBCI A OCHRANY VEREJNEJ ZELENE Návrh VZN : a) Zverejnený na úradn

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ZBUDSKÉ DLHÉ O PRAVIDLÁCH NA UDRŽIAVANIE ČISTOTY V OBCI A OCHRANY VEREJNEJ ZELENE Návrh VZN : a) Zverejnený na úradn VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ZBUDSKÉ DLHÉ O PRAVIDLÁCH NA UDRŽIAVANIE ČISTOTY V OBCI Návrh VZN : a) Zverejnený na úradnej tabuli obce : od 1. 8. 2018 do 31. 8. 2018 b) Zverejnený na internetovej adrese

Podrobnejšie

Výpis uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Súľov-Hradná, zo dňa v KD Hradná Obecné zastupiteľstvo v Súľove-Hradnej prijalo

Výpis uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Súľov-Hradná, zo dňa v KD Hradná Obecné zastupiteľstvo v Súľove-Hradnej prijalo Výpis uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Súľov-Hradná, zo dňa 08. 02. 2019 v KD Hradná Obecné zastupiteľstvo v Súľove-Hradnej prijalo dňa 08. februára 2019 nasledovné uznesenia: Uznesenie

Podrobnejšie

Zápisnica RADA - 11_02_2019 WEB

Zápisnica RADA - 11_02_2019 WEB K bodu číslo 1 Otvorenie Zasadnutie Rady Mestského zastupiteľstva v Komárne o 16.02 hod. otvoril a viedol Mgr. Béla Keszegh, primátora mesta Komárno za prítomnosti členov rady a prizvaných na rokovanie

Podrobnejšie

Microsoft Word - Uznesenia_3_2018_2022

Microsoft Word - Uznesenia_3_2018_2022 Uznesenia z 3. (tretieho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa konalo dňa 29. apríla 2019 o 18:00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu v Nededzi. Obecné zastupiteľstvo: 1. K otvoreniu

Podrobnejšie

Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL: PREDANÉ 3-izbový byt po kompletnej rekonš

Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL:  PREDANÉ 3-izbový byt po kompletnej rekonš Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, 97401 Banská Bystrica Tel. / fax: 0915870556 URL: www.dodomceka.sk PREDANÉ 3-izbový byt po kompletnej rekonštrukcii s lodžiou Cena - Predaj: 89 000,00 Kraj: Okres:

Podrobnejšie

Web verzia_ecp

Web verzia_ecp Zážitok na mieru Dokonalý zážitok pre každého Unikátny priestor v srdci Bratislavy. Historická budova Mozartovho domu na Ventúrskej ulici v sebe ukrýva nielen FACH Bistro a Juice shop, ale tiež miesta

Podrobnejšie

OBEC MALÝ LAPÁŠ Rozpočet obce Malý Lapáš na rok 2019 a nasledujúce roky 2020 a 2021 Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na rok 2019 vyvesený: Vy

OBEC MALÝ LAPÁŠ Rozpočet obce Malý Lapáš na rok 2019 a nasledujúce roky 2020 a 2021 Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na rok 2019 vyvesený: Vy OBEC MALÝ LAPÁŠ Rozpočet obce Malý Lapáš na a nasledujúce roky 2020 a 2021 Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na vyvesený: 22.11.2018 Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu obce: 07.12.2018 Návrh rozpočtu

Podrobnejšie

dátum spracovania: IX.2017 Strana č.1 Program Register investícií Mesta Dunajská Streda na rok Návrh Názov stavebnej akcie / HM Obstaráv. Rozpo

dátum spracovania: IX.2017 Strana č.1 Program Register investícií Mesta Dunajská Streda na rok Návrh Názov stavebnej akcie / HM Obstaráv. Rozpo dátum spracovania: IX.2017 Strana č.1 1 Správa mesta 136 000 136 000 0 1 1 6 Klimatizácia veľkej zasadačky na MsÚ 16 000 16 000 0 1 1 6 Projektové dokumentácie 90 000 90 000 0 1 1 6 Územný plán mesta 30

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15.novembra

Z á p i s n i c a z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15.novembra Z á p i s n i c a z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15.novembra 2017 -------------------------------------------------------------------------------- Prítomní: Starosta obce:

Podrobnejšie

Číslo 1 č. Opatrenie rozpočet realizátora Názov investície verejný alt. súkromný subjekt 1 1 Modernizácia infraštruktúry efektívnej verejnej správy a

Číslo 1 č. Opatrenie rozpočet realizátora Názov investície verejný alt. súkromný subjekt 1 1 Modernizácia infraštruktúry efektívnej verejnej správy a č. Opatrenie rozpočet Modernizácia infraštruktúry efektívnej verejnej správy a dovybavenie infraštruktúry pre poskytovanie služieb obyvateľstvu* Program priblíženia úradu k občanovi - interaktívny portál

Podrobnejšie

1 Zápisnica zo zasadnutia komisie pre financie a ekonomiku Miesto konania : Kancelária č.24 na MsÚ v Žiari nad Hronom Čas konania: Prítomní

1 Zápisnica zo zasadnutia komisie pre financie a ekonomiku Miesto konania : Kancelária č.24 na MsÚ v Žiari nad Hronom Čas konania: Prítomní 1 Zápisnica zo zasadnutia komisie pre financie a ekonomiku Miesto konania : Kancelária č.24 na MsÚ v Žiari nad Hronom Čas konania: 04.03.2019 Prítomní : podľa prezenčnej listiny Program: 1. Otvorenie zasadnutia

Podrobnejšie

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskych Bohuslaviciach, ktoré sa konalo dňa Prítomní: podľa prezenčnej listiny, kto

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskych Bohuslaviciach, ktoré sa konalo dňa Prítomní: podľa prezenčnej listiny, kto Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskych Bohuslaviciach, ktoré sa konalo dňa 26.01.2015 Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť zápisnice. Program: 1. Otvorenie zasadnutia

Podrobnejšie

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 17. apríla 2018 Materiál číslo: /2018 Návrh na prenájom pozem

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 17. apríla 2018 Materiál číslo: /2018 Návrh na prenájom pozem Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 17. apríla 2018 Materiál číslo: /2018 Návrh na prenájom pozemkov v areáli ZŠ Nobelovo nám. 6 pre TŠP - tenisová

Podrobnejšie

Web

Web Zážitok na mieru FACH Event lookbook Dokonalý zážitok pre každého Unikátny priestor v srdci Bratislavy. Historická budova Mozartovho domu na Ventúrskej ulici v sebe ukrýva nielen FACH Bistro a Juice shop,

Podrobnejšie

Infomaterial_ projekty - marec 2018_

Infomaterial_ projekty - marec 2018_ Informácia Informácia o podaných projektoch mestskej časti Bratislava-Petržalka za obdobie rokov 2016-2018 Spracoval: Mgr. Katarína Semanková Oddelenie projektového riadenia, referát štrukturálnych fondov

Podrobnejšie

PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2019 MESTO ROŽŇAVA Služby Predpokladan Členenie zákaziek Časový P.č. Názov predmetu zákazky Stručný opis predmetu z

PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2019 MESTO ROŽŇAVA Služby Predpokladan Členenie zákaziek Časový P.č. Názov predmetu zákazky Stručný opis predmetu z PLÁN VEREJNÉHO OBSTRÁVNI N ROK 2019 MESTO ROŽŇV Služby Komplexné zabezpečenie opravy autováhy typu NVVC 1. Oprava autováhy 30t/VT200 v.č. 54/2012 nachádzajúci sa v areáli Technických 3 500,00 Január 2019/4

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a

Z á p i s n i c a Z á p i s n i c a zo 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Snežnici, konaného dňa 02.02.2015 o 17:00 h. Prítomní: podľa prezenčnej listiny R o k o v a n i e Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájil

Podrobnejšie

Obecný úrad Plavecký Mikuláš

Obecný úrad Plavecký Mikuláš Obec Plavecký Mikuláš Obecný úrad, 906 35 Plavecký Mikuláš 307 Z á p i s n i c a z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Mikuláši, dňa 7. júla 2014 o 18.30 hodine v budove Obecného úradu.

Podrobnejšie

OBEC TERŇA, TERŇA NÁVRH Rozpočet obce na rok výdavky Účet 221,211 Bežné výdavky OdSTP Položka KZdr Popis Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 rok

OBEC TERŇA, TERŇA NÁVRH Rozpočet obce na rok výdavky Účet 221,211 Bežné výdavky OdSTP Položka KZdr Popis Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 rok OBEC TERŇA, 082 67 TERŇA NÁVRH Rozpočet obce na rok 2018 - výdavky Účet 221,211 Bežné výdavky OdSTP Položka KZdr Popis Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 rok 2017 rok 2018 Rok 2018 Rok 2019 rozpočet rozpočet rozpočet

Podrobnejšie

TE Návrh na súvislú ucelenú opravu MK

TE Návrh na súvislú ucelenú opravu MK M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa: 16.04.2015 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselő-testület 2015.04.16 -i ülése Tárgysorozatának.

Podrobnejšie

Efektívne spôsoby zníženia nákladov na energie a vplyvu na životné prostredie pri prevádzke zimných štadiónov.

Efektívne spôsoby zníženia nákladov na energie a vplyvu na životné prostredie pri prevádzke zimných štadiónov. KONFERENCIA OBNOVA HOKEJOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY 06.06.2018 Šaľa Efektívne spôsoby zníženia nákladov na energie a vplyvu na životné prostredie pri prevádzke zimných štadiónov Vladimír Valach Volt consulting,

Podrobnejšie

VZN obcianske obrady web

VZN obcianske obrady web Všeobecné záväzné nariadenie Číslo: VZN 9/2012 Obec PODBREZOVÁ Výtlačok číslo: 1 v súlade s 4 ods. 3 písm. l) a 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva Všeobecne

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 27. septembra 2018 o hod. v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom Program:

Z á p i s n i c a z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 27. septembra 2018 o hod. v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom Program: Z á p i s n i c a z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 27. septembra 2018 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom Program: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Kontrola plnenia uznesení.

Podrobnejšie

Návrh ROZPOČET OBCE NA ROK

Návrh ROZPOČET  OBCE NA ROK Príjmová časť Bežné príjmy Vyhodnotenie rozpočtu obce za II. polrok 2013 Daňové príjmy dane z prijimov,dane z majetku Schválený rozpočet rok 2013 Plnenie k 31.12.2013 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaných

Podrobnejšie

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 27. a

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 27. a MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 27. a 28. 06. 2019 Štatút peňažného fondu na rozvoj udržateľnej

Podrobnejšie

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM, ZDRUŽENIE OBCÍ, RIMAVSKÁ SOBOTA PONUKA VZDELÁVANIA I. polrok 2018 Vážení predstavitelia samosprávy, vážené dámy a páni

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM, ZDRUŽENIE OBCÍ, RIMAVSKÁ SOBOTA PONUKA VZDELÁVANIA I. polrok 2018 Vážení predstavitelia samosprávy, vážené dámy a páni REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM, ZDRUŽENIE OBCÍ, RIMAVSKÁ SOBOTA PONUKA VZDELÁVANIA I. polrok 2018 Vážení predstavitelia samosprávy, vážené dámy a páni, tento rok je pre nás jubilejný. 16. novembra 2018

Podrobnejšie