Faktúry za tovary, služby a práce - JANUÁR 2018

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Faktúry za tovary, služby a práce - JANUÁR 2018"

Prepis

1 Faktúry za tovary, služby a práce - JANUÁR Tel. hovory 139,58 Z Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, Bratislava 2 Pranie prádla 33,80 Z MS Prá čovňa čistiareň, Sídl. Rimava, R. Sobota 3 Tel. hovory v mobilnej sieti 112,04 Z Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 4 Umývanie služ. vozidiel 36,00 CR3/ GA - Nagyová s.r.o., Hontianska Vrbica Ú častnícky poplatok 55, Racio Education Slovakia s.r.o., Šafárika 839/2, Prievidza 6 Tel. hovory v pevnej sieti 126,48 Z Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 7 Ú častnícky poplatok 84, DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, B. Bystrica 8 Ú častnícky poplatok 84, DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, B. Bystrica 9 Vyúčt. predpl. r ÚZZ 33, Poradca podnikate ľa spol. s.r.o., M. Rázusa 23A, Žilina 10 Poštové služby 211,35 Z Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, B. Bystrica 11 Vyúčt. el. energie 01-12/17 - Fábryho 20,56 Z Stredoslovenská energetika a.s., Pri Raj čianke 8591/B, Žilina 12 Vyúčt. el. energie 01-12/17 - Tomášika 39,81 Z Stredoslovenská energetika a.s., Pri Raj čianke 8591/B, Žilina 13 Pripojenie VPN 91,20 Z Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava 14 Vyúčt. predpl. r FS 7, Poradca podnikate ľa spol. s.r.o., M. Rázusa 23A, Žilina 15 Právo používať program VEMA v r ,92 Z VEMA s.r.o., Prievozská 14/A, Bratislava 16 Vyúčt. predpl. r ZZ 100, Poradca podnikate ľa spol. s.r.o., M. Rázusa 23A, Žilina 17 Vyúčt. zemného plynu - Fábryho 354,05 Z SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 18 Vyúčt. zemného plynu - Tomášika -200,29 Z SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 19 Zemný plyn - Fábryho 130,00 Z SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 20 Zemný plyn - Tomášika 544,00 Z SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 21 Manipula čný poplatok 8,00 CR3/ Lekár a.s., Dobšinského 12, Bratislava 1 22 Tonery 129,58 7./ DATex RS s.r.o., Hatvaniho 2, R. Sobota 23 Výmena oleja + oprava Š-Octavia 86,51 4./ G. Steiner, Predaj, servis mot. vozidiel, Šafárikova 6, R. Sobota 24 Tel. hovory 148,62 Z Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, Bratislava 25 Tel. hovory v mobilnej sieti 126,92 Z Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 26 Rozšírenie BTS o modul život. prostredie 220,78 8./ Z BE-SOFT a.s., Krakovská 2398/23, Košice 27 Stravné lístky 1829,20 Z Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O.BOX 21, Bratislava

2 Faktúry za tovary, služby a práce - FEBRUÁR Vodné a sto čné - Fábryho 11,34 Z Stredoslov. vodárenska spolo čnosť - Veolia, B. Bystrica 29 Vodné a sto čné - Tomášika 250,08 Z Stredoslov. vodárenska spolo čnosť - Veolia, B. Bystrica 30 Nájomné za garáže 01/18 71,38 Z Svet zdravia a.s., Digital Park II, Einsteinova 2, Bratislava 31 El. energia - Tomášika 199,24 Z Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, Pieš ťany 32 El. energia - Fábryho 86,84 Z Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, Pieš ťany 33 Zemný plyn - Fábryho 130,00 Z SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 34 Zemný plyn - Tomášika 544,00 Z SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 35 Služby WinASu 59,75 Z IVES Košice, Čsl. Armády 20, Košice 36 Oprava elektroinštalácie 252,60 5./ Elektrokomplex s.r.o., Dúžava 19, R. Sobota 37 Tel. hovory v pevnej sieti 126,22 Z Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 38 Diagnostiká 376,89 13./ INTES Poprad s.r.o., Námestie sv. Egídia 95, Poprad 39 Čistiace potreby 152,75 11./ Banchem s.r.o., Rybný trh 332/9, Dunajská Streda 40 Poštové služby 276,75 Z Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, B. Bystrica 41 Umývanie služ. vozidiel 25,00 CR2/ GA - Nagyová s.r.o., Hontianska Vrbica Vyúčt. el. energie 01/18 - Fábryho 45,54 Z Stredoslovenská energetika a.s., Pri Raj čianke 8591/B, Žilina 43 Vyúčt. el. energie 01/18 - Tomášika 315,53 Z Stredoslovenská energetika a.s., Pri Raj čianke 8591/B, Žilina 44 Revízia, opr. hasiacich prístrojov + 2 HP 344,30 10./ SK-SERVIS s.r.o., Sedliacka 19/3127, R. Sobota 45 Papierové uteráky 135,00 12./ Interion s.r.o., Hviezdoslavova 442/12, Rimavská Sobota 46 Nájomné za garáže 02/18 71,38 Z Svet zdravia a.s., Digital Park II, Einsteinova 2, Bratislava 47 Diagnostiká 32,66 13./ INTES Poprad s.r.o., Námestie sv. Egídia 95, Poprad 48 Pripojenie VPN 91,20 Z Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava 49 Notebook 359,00 15./ DATex RS s.r.o., Hatvaniho 2, R. Sobota 50 Poistenie majetku 747,23 Z UNIQA pois ťovňa a.s., Lazaretská 15, Bratislava 51 Popl. za komunálny odpad ul. Fábr. 97,81 Roz Mesto Rimavská Sobota, Svätoplukova 9, R. Sobota 52 Popl. za komunálny odpad ul. Tomáš. 195,62 Roz Mesto Rimavská Sobota, Svätoplukova 9, R. Sobota 53 Popl. za znečist. ovzdušia - ul. Fábryho 26,10 Roz Mesto Rimavská Sobota, Svätoplukova 9, R. Sobota 54 Popl. za znečist. ovzdušia - ul.tomášika 10,84 Roz Mesto Rimavská Sobota, Svätoplukova 9, R. Sobota 55 Služby WinASu -4,98 Z IVES Košice, Čsl. Armády 20, Košice 56 Ú častnícky poplatok 64, EDOS - PEM inštitút vzdelávania, Tematínska 4, Bratislava 57 Toaletný papier 52,92 11./ Banchem s.r.o., Rybný trh 332/9, Dunajská Streda 58 Oprava Š-Octavia 87,82 9./ G. Steiner, Predaj, servis mot. vozidiel, Šafárikova 6, R. Sobota 59 Tel. hovory 139,52 Z Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, Bratislava 60 Manipula čný poplatok 8,00 CR3/ Lekár a.s., Dobšinského 12, Bratislava 1 61 Oprava + výmena oleja - Citroen 158,42 16./ Auto Viba s.r.o., autorizovaný servis, A. Jiráska 5339, Lučenec

3 Faktúry za tovary, služby a práce - MAREC Da ň z nehnuteľnosti 1007,06 Roz Mesto Rimavská Sobota, Svätoplukova 9, R. Sobota 63 Stravné lístky 1836,00 Z Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O.BOX 21, Bratislava 64 Zemný plyn - Fábryho 130,00 Z SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 65 Zemný plyn - Tomášika 544,00 Z SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 66 Umývanie služ. vozidiel 30,00 CR2/ GA - Nagyová s.r.o., Hontianska Vrbica Tel. hovory v mobilnej sieti 114,43 Z Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 68 El. energia - Fábryho 86,84 Z Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, Pieš ťany 69 El. energia - Tomášika 199,24 Z Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, Pieš ťany 70 Nájomné za garáže 03/18 71,38 Z Svet zdravia a.s., Digital Park II, Einsteinova 2, Bratislava 71 Tel. hovory v pevnej sieti 126,18 Z Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 72 Tonery, MS Office, USB 557,17 19./ DATex RS s.r.o., Hatvaniho 2, R. Sobota preddavok ZZ - r , Poradca podnikate ľa spol. s.r.o., M. Rázusa 23A, Žilina 74 Vyúčt. spotreby el. energia 02/18 - Tomášika 74,98 Z Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, Pieš ťany 75 Poštové služby 222,00 Z Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, B. Bystrica 76 Ro čný poplatok za e-kredity 36,00 Z Allio s.r.o., Buková 27, Šamorín 77 Plastové nádoby na odpad 313,00 18./ Ján Michalík OPO, Hlavné námestie 30, R. Sobota 78 Teplomer so sondou 122,30 17./ ADM s.r.o., Pri Celulozke 29, Žilinna 79 Pripojenie VPN 91,20 Z Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava 80 Licencia Win, soft., toner 339,60 25./ PC Servis, Ing. Jozef Baranec, Ve ľké Teriakovce Ú častnícky poplatok 210, Slovenská vodohospodárska spol. Koce ľová 15, Bratislava 82 Ú častnícky poplatok 210, Slovenská vodohospodárska spol. Koce ľová 15, Bratislava 83 Diagnostiká 462,33 23./ INTES Poprad s.r.o., Námestie sv. Egídia 95, Poprad 84 Toner 37,80 24./ DATex RS s.r.o., Hatvaniho 2, R. Sobota 85 Oprava Š-Octavia 454,14 21./ G. Steiner, Predaj, servis mot. vozidiel, Šafárikova 6, R. Sobota 86 Manipula čný poplatok 8,00 CR3/ Lekár a.s., Dobšinského 12, Bratislava 1 87 Tel. hovory 139,34 Z Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, Bratislava 88 Stravné lístky 1938,00 Z Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O.BOX 21, Bratislava 89 Tel. hovory v mobilnej sieti 114,43 Z Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 90 Zhotovenie tlačív 130,80 20./ LI-NOX s.r.o., Sedliacka 44, R. Sobota 91 Oprava EZS - ul. Fábryho 1261,80 14./ Belotti s.r.o., Železničiarska 35, Rimavská Sobota

4 Faktúry za tovary, služby a práce - APRÍL Pranie prádla 49,10 Z MS Práčovňa čistiareň, Sídl. Rimava, R. Sobota 93 El. energia - Fábryho 86,84 Z Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 94 El. energia - Tomášika 199,24 Z Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 95 Zemný plyn - Fábryho 130,00 Z SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 96 Zemný plyn - Tomášika 544,00 Z SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 97 Nájomné za garáže 04/18 71,38 Z Svet zdravia a.s., Digital Park II, Einsteinova 2, Bratislava 98 Umývanie služ. vozidiel 40,00 CR2/ GA - Nagyová s.r.o., Hontianska Vrbica Tel. hovory v pevnej sieti 126,16 Z Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 100 Tretí preddavok ZZ - r , Poradca podnikateľa spol. s.r.o., M. Rázusa 23A, Žilina 101 Vyúčt. spotreby el. energia 03/18 - Tomášika 85,28 Z Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 102 Kancelárske potreby 236,57 CR1/ VYTNES, Ing. Básti, Hviezdoslavova 6, R. Sobota 103 Poštové služby 369,40 Z Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, B. Bystrica 104 Pripojenie VPN 91,20 Z Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava 105 Tlačiareň 229,80 27./ PC Servis, Ing. Jozef Baranec, Veľké Teriakovce Manipulačný poplatok 8,00 CR3/ Lekár a.s., Dobšinského 12, Bratislava Kominárske a deratizačné práce 218,59 26./ KLEMPO-DERATEX s.r.o., Krajná 4, R. Sobota 108 Údržba softvéru BTS 274,60 Z BE-SOFT a.s., Krakovská 2398/23, Košice 109 Tel. hovory 139,28 Z Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, Bratislava 110 Tel. hovory v mobilnej sieti 126,55 Z Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 111 Vodné a stočné - Fábryho 8,50 Z Stredoslov. vodárenska spoločnosť - Veolia, B. Bystrica 112 Vodné a stočné - Tomášika 232,00 Z Stredoslov. vodárenska spoločnosť - Veolia, B. Bystrica 113 Kancelársky nábytok 73,00 22./ Peter Laudár, Babinec Stravné lístky 1564,00 Z Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O.BOX 21, Bratislava

5 Faktúry za tovary, služby a práce - MÁJ El. energia - Fábryho 86,84 Z Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 116 El. energia - Tomášika 199,24 Z Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 117 Zemný plyn - Fábryho 130,00 Z SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 118 Zemný plyn - Tomášika 544,00 Z SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 119 Oprava Citroen 213,59 28./ Auto Viba s.r.o., autorizovaný servis, A. Jiráska 5339, Lučenec 120 Účastnícky poplatok 6x 480, VOSKO, s.r.o., Oremlaz 435/4, Brusno 121 Nájomné za garáže 05/18 71,38 Z Svet zdravia a.s., Digital Park II, Einsteinova 2, Bratislava 122 Umývanie služ. vozidiel 35,00 CR2/ GA - Nagyová s.r.o., Hontianska Vrbica Kancelárske potreby 66,45 CR1/ VYTNES, Ing. Básti, Hviezdoslavova 6, R. Sobota 124 Tel. hovory v pevnej sieti 126,54 Z Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 125 Zber NO 3,60 Z Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, R. Sobota 126 Poštové služby 221,30 Z Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, B. Bystrica 127 Vyúčt. spotreby el. energia 04/18 - Tomášika 3,21 Z Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 128 Montáž vedenia pre internet 183,00 31./ Elektrokomplex s.r.o., Dúžava 19, R. Sobota 129 Odb. prehliadka vonkajšieho el. zariadenia 120,00 32./ Elektrokomplex s.r.o., Dúžava 19, R. Sobota 130 Revízia el. spotrbičov a el. ručného náradia 686,77 29./ Elektrokomplex s.r.o., Dúžava 19, R. Sobota 131 Pripojenie VPN 91,20 Z Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava 132 Tlačiareň + toner 135,00 34./ DATex RS s.r.o., Hatvaniho 2, R. Sobota 133 Tel. hovory 139,40 Z Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, Bratislava 134 Balík časových pečiatok 30, Disig a.s., Záhradnicka 151, Bratislava 135 Tel. hovory v mobilnej sieti 114,89 Z Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 136 Oprava Š-Fabia 232,37 33./ G. Steiner, Predaj, servis mot. vozidiel, Šafárikova 6, R. Sobota 137 Stravné lístky 2006,40 Z Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O.BOX 21, Bratislava

6 Faktúry za tovary, služby a práce - JÚN Zemný plyn - Fábryho 130,00 Z SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 139 Zemný plyn - Tomášika 544,00 Z SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 140 El. energia - Fábryho 86,84 Z Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 141 El. energia - Tomášika 199,24 Z Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 142 Tel. hovory v mobilnej sieti 126,66 Z Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 143 Nájomné za garáže 06/18 71,38 Z Svet zdravia a.s., Digital Park II, Einsteinova 2, Bratislava 144 Tonery 385,20 37./ DATex RS s.r.o., Hatvaniho 2, R. Sobota 145 Vyúčt. spotreby el. energia 05/18 - Tomášika -24,39 Z Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 146 Štvrtý preddavok ZZ - r , Poradca podnikateľa spol. s.r.o., M. Rázusa 23A, Žilina 147 Poštové služby 310,40 Z Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, B. Bystrica 148 Výkonfunkcie zodpovednej osoby 90,00 Z Ing. Ivan Kolka, OKRUžNá 11/13, veľké Ripňany časť Behynce 149 Kancelárske potreby 11,45 CR1/ VYTNES, Ing. Básti, Hviezdoslavova 6, R. Sobota 150 Oprava stropných svetiel 284,10 36./ Elektrokomplex s.r.o., Dúžava 19, R. Sobota 151 Umývanie služ. vozidiel 27,00 CR2/ GA - Nagyová s.r.o., Hontianska Vrbica Zber SO 3,60 Z Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, R. Sobota 153 Pripojenie VPN 91,20 Z Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava 154 Odťah nepojazdného služ. Vozidla 120,00 35./ G. Steiner, Predaj, servis mot. vozidiel, Šafárikova 6, R. Sobota 155 Oprava Š-Octavia 562,45 35./ G. Steiner, Predaj, servis mot. vozidiel, Šafárikova 6, R. Sobota 156 Pranie prádla 40,85 Z MS Práčovňa čistiareň, Sídl. Rimava, R. Sobota 157 Kancelárske potreby 465,10 CR1/ VYTNES, Ing. Básti, Hviezdoslavova 6, R. Sobota 158 Tel. hovory 139,28 Z Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, Bratislava

7 Faktúry za tovary, služby a práce - JÚL Účastnícky poplatok 87, EDOS - PEM inštitút vzdelávania, Tematínska 4, Bratislava 160 Tel. hovory v mobilnej sieti 117,53 Z Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 161 Zemný plyn - Fábryho 130,00 Z SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 162 Zemný plyn - Tomášika 544,00 Z SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 163 El. energia - Fábryho 86,84 Z Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 164 El. energia - Tomášika 199,24 Z Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 165 Nájomné za garáže 07/18 71,38 Z Svet zdravia a.s., Digital Park II, Einsteinova 2, Bratislava 166 Stravné lístky 1983,60 Z Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O.BOX 21, Bratislava 167 Umývanie služ. vozidiel 35,00 CR2/ GA - Nagyová s.r.o., Hontianska Vrbica Výmena oleja Š-Octavia 126,55 38./ G. Steiner, Predaj, servis mot. vozidiel, Šafárikova 6, R. Sobota 169 Tel. hovory v pevnej sieti 125,77 Z Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 170 Vyúčt. spotreby el. energia 06/18 - Tomášika -20,20 Z Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 171 Počítačová zostava 756,00 40./ PC Servis, Ing. Jozef Baranec, Veľké Teriakovce Akumulátor 55,00 41./ Cosmos s.r.o., A. Markuša 540/5, Rimavská Sobota 173 Poštové služby 347,20 Z Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, B. Bystrica 174 Zber SO 7,20 Z Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, R. Sobota 175 Výkon funkcie zodpovednej osoby 90,00 Z Ing. Ivan Kolka, OKRUžNá 11/13, veľké Ripňany časť Behynce 176 Pripojenie VPN 91,20 Z Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava 177 Aplikačné a systémové koznultácie 107, VEMA s.r.o., Prievozská 14/A, Bratislava 178 Tel. hovory 139,64 Z Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, Bratislava 179 Tel. hovory v mobilnej sieti 116,42 Z Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 180 Účastnícky poplatok 40, Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, Bratislava 181 Účastnícky poplatok 45, Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, Bratislava 182 Stravné lístky 1729,00 Z Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O.BOX 21, Bratislava

8 Faktúry za tovary, služby a práce - AUGUST El. energia - Fábryho 86,84 Z Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 184 El. energia - Tomášika 199,24 Z Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 185 Zemný plyn - Fábryho 130,00 Z SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 186 Zemný plyn - Tomášika 544,00 Z SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 187 Vodné a stočné - Tomášika 265,00 Z Stredoslov. vodárenska spoločnosť - Veolia, B. Bystrica 188 Nájomné za garáže 08/18 71,38 Z Svet zdravia a.s., Digital Park II, Einsteinova 2, Bratislava 189 Čistiace potreby 344,35 43./ Banchem s.r.o., Rybný trh 332/9, Dunajská Streda 190 Kancelárske potreby 53,33 CR1/ VYTNES, Ing. Básti, Hviezdoslavova 6, R. Sobota 191 Vodné a stočné - Fábryho 5,66 Z Stredoslov. vodárenska spoločnosť - Veolia, B. Bystrica 192 Tel. hovory v pevnej sieti 126,28 Z Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 193 Piaty preddavok ZZ - r , Poradca podnikateľa spol. s.r.o., M. Rázusa 23A, Žilina 194 Kontrola bŕzd Š-Fabia 24,00 42./ G. Steiner, Predaj, servis mot. vozidiel, Šafárikova 6, R. Sobota 195 Umývanie služ. vozidiel 35,00 CR2/ GA - Nagyová s.r.o., Hontianska Vrbica Vyúčt. spotreby el. energia 07/18 - Tomášika -28,91 Z Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 197 Oprava Citroen 589,16 44./ Auto Viba s.r.o., autorizovaný servis, A. Jiráska 5339, Lučenec 198 Výkon funkcie zodpovednej osoby 90,00 Z Ing. Ivan Kolka, Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce 199 Poštové služby 293,70 Z Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, B. Bystrica 200 Oprava tel. rozvodov 76,80 39./ Vvtech s.r.o., Hviezdoslavova 1, R. Sobota 201 Pripojenie VPN 91,20 Z Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava 202 Tel. hovory 139,52 Z Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, Bratislava 203 Papierové uteráky 135,00 47./ Interion s.r.o., Hviezdoslavova 442/12, Rimavská Sobota 204 Tel. hovory v mobilnej sieti 117,20 Z Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 205 Odb. prehl. kotolne - ul. Tomášika 369,60 45./ GAS 111, s.r.o., Klokočova 738, Hnúšťa 206 Odb. prehl. kotolne - ul. Fábryho 223,20 45./ GAS 111, s.r.o., Klokočova 738, Hnúšťa 207 Kalibrácia detektoru plynu 48,00 45./ GAS 111, s.r.o., Klokočova 738, Hnúšťa 208 Tonery 122,10 49./ DATex RS s.r.o., Hatvaniho 2, R. Sobota

9 P. číslo Faktúry za tovary, služby a práce - SEPTEMBER El. energia - Fábryho 86,84 Z Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 210 El. energia - Tomášika 199,24 Z Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 211 Zemný plyn - Fábryho 130,00 Z SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 212 Zemný plyn - Tomášika 544,00 Z SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 213 Kancelárske potreby 63,08 CR1/ VYTNES, Ing. Básti, Hviezdoslavova 6, R. Sobota 214 Nájomné za garáže 08/18 71,38 Z Svet zdravia a.s., Digital Park II, Einsteinova 2, Bratislava 215 Tel. hovory v pevnej sieti 126,46 Z Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 216 Umývanie služ. vozidiel 40,00 CR2/ GA - Nagyová s.r.o., Hontianska Vrbica Stravné lístky 1615,00 Z Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O.BOX 21, Bratislava 218 Modul GDPR 252,00 Z VEMA s.r.o., Prievozská 14/A, Bratislava 219 Vyúčt. spotreby el. energia 08/18 - Tomášika -17,68 Z Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 220 Poštové služby 143,00 Z Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, B. Bystrica 221 Tonery 285,30 52./ DATex RS s.r.o., Hatvaniho 2, R. Sobota 222 Pripojenie VPN 91,20 Z Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava 223 Zber SO 3,60 Z Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, R. Sobota 224 Výpočtová technika 4152,36 Z EMM spol. s r.o., Sekurisova 16, Bratislava 225 Diagnostiká 235,31 50./ INTES Poprad s.r.o., Námestie sv. Egídia 95, Poprad 226 Havarijné poistenie Citroen 147,91 Z Kooperatíva poisťovňa a.s., Štefanovičova 4, Bratislava 227 Aktualizácia programu UAFALAN 192,00 Z ARKOS spol. s r.o., Plynárenská 7/B, Bratislava 228 Oprava elektroinštalácie 330,30 51./ Elektrokomplex s.r.o., Dúžava 19, R. Sobota 229 Oprava Citroen 294,13 53./ Auto Viba s.r.o., autorizovaný servis, A. Jiráska 5339, Lučenec 230 Tel. hovory 139,34 Z Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, Bratislava 231 Tel. hovory v mobilnej sieti 118,40 Z Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 232 Výpočtová technika 4152,36 Z EMM spol. s r.o., Sekurisova 16, Bratislava

10 P. číslo Faktúry za tovary, služby a práce - OKTÓBER Pranie prádla 36,20 Z MS Práčovňa čistiareň, Sídl. Rimava, R. Sobota 234 Stravné lístky 1968,40 Z Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O.BOX 21, Bratislava 235 Vzduchová turbína 82,00 54./ TOPAS - Henrieta Kočišová, Mikszátha 4766, R. Sobota 236 El. energia - Fábryho 86,84 Z Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 237 El. energia - Tomášika 199,24 Z Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 238 Zemný plyn - Fábryho 130,00 Z SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 239 Zemný plyn - Tomášika 544,00 Z SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 240 Výkon funkcie zodpovednej osoby 90,00 Z Ing. Ivan Kolka, Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce 241 Nájomné za garáže 71,38 Z Svet zdravia a.s., Digital Park II, Einsteinova 2, Bratislava 242 Kancelárske potreby 5,98 CR1/ VYTNES, Ing. Básti, Hviezdoslavova 6, R. Sobota 243 Manipulačný poplatok 8,00 CR3/ Lekár a.s., Dobšinského 12, Bratislava Tel. hovory v pevnej sieti 126,62 Z Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 245 Kominárske a deratizačné práce 157,39 56./ KLEMPO-DERATEX s.r.o., Krajná 4, R. Sobota 246 Umývanie služ. vozidiel 48,50 CR2/ GA - Nagyová s.r.o., Hontianska Vrbica Vyúčt. spotreby el. energia 09/18 - Tomášika -7,29 Z Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 248 Poštové služby 200,00 Z Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, B. Bystrica 249 Predplatné r ÚZZ 131, Poradca podnikateľa spol. s.r.o., M. Rázusa 23A, Žilina 250 Predplatné r FS 26, Poradca podnikateľa spol. s.r.o., M. Rázusa 23A, Žilina 251 Predplatné r ZZ 124, Poradca podnikateľa spol. s.r.o., M. Rázusa 23A, Žilina 252 Predplatné r PAM bez chýb 64, Poradca s.r.o., pri Celulózke 40, Žilina 253 Balík časových pečiatok 60, Disig a.s., Záhradnicka 151, Bratislava 254 Výmena oleja Š-Fabia 88,44 55./ G. Steiner, Predaj, servis mot. vozidiel, Šafárikova 6, R. Sobota 255 Pripojenie VPN 91,20 Z Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava 256 Zber SO 3,60 Z Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, R. Sobota 257 Vyúčt. spotreby el. energia 02-09/18 - Fábryho -421,34 Z Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 258 Vypracovanie energetického certifikátu 520,00 48./ Lámer spol. s r.o., Malohontská 1546/6, Rimavská Sobota 259 Manipulačný poplatok 8,00 CR3/ Lekár a.s., Dobšinského 12, Bratislava Havarijné poistenie Š-Octavia 189,20 Z Kooperatíva poisťovňa a.s., Štefanovičova 4, Bratislava 261 Havarijné poistenie Š-Fabia 174,59 Z Kooperatíva poisťovňa a.s., Štefanovičova 4, Bratislava 262 Šiesty preddavok - ZZ 84, Poradca podnikateľa spol. s.r.o., M. Rázusa 23A, Žilina 263 Oprava plynového kotla - ul. Tomášika 92,40 58./ GAS 111, s.r.o., Klokočova 738, Hnúšťa 264 Vodné a stočné - Fábryho 14,18 Z Stredoslov. vodárenska spoločnosť - Veolia, B. Bystrica 265 Diagnostiká 191,33 64./ INTES Poprad s.r.o., Námestie sv. Egídia 95, Poprad 266 Tel. hovory v mobilnej sieti 139,28 Z Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, Bratislava 267 Vodné a stočné - Tomášika 229,15 Z Stredoslov. vodárenska spoločnosť - Veolia, B. Bystrica 268 Tel. hovory v mobilnej sieti 116,82 Z Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 269 Stravné lístky 2128,00 Z Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O.BOX 21, Bratislava 270 Výkon funkcie zodpovednej osoby 90,00 Z Ing. Ivan Kolka, Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce 271 Predplatné r CHIP 71, Magnet Press Slovakia s.r.o., Šustekova 8, Bratislava

11 P. číslo Faktúry za tovary, služby a práce - NOVEMBER Zemný plyn - Fábryho 130,00 Z SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 273 Zemný plyn - Tomášika 544,00 Z SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 274 El. energia - Fábryho 86,84 Z Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 275 El. energia - Tomášika 199,24 Z Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 276 Kancelárske potreby 404,19 CR1/ VYTNES, Ing. Básti, Hviezdoslavova 6, R. Sobota 277 Kancelárske potreby 218,19 CR1/ VYTNES, Ing. Básti, Hviezdoslavova 6, R. Sobota 278 Kancelársky papier 499,50 CR1/ VYTNES, Ing. Básti, Hviezdoslavova 6, R. Sobota 279 Meracie pásmo 28,80 62/ Amirex a.s., Hodžova 7, Nitra 280 Oprava zámku dverí Š-Fabia 90,00 57/ G. Steiner, Predaj, servis mot. vozidiel, Šafárikova 6, R. Sobota 281 Výmena lambda sonda Š-Fabia 208,36 59/ G. Steiner, Predaj, servis mot. vozidiel, Šafárikova 6, R. Sobota 282 Kancelárske potreby 57,80 CR1/ VYTNES, Ing. Básti, Hviezdoslavova 6, R. Sobota 283 Tonery 72,56 67/ DATex RS s.r.o., Hatvaniho 2, R. Sobota 284 Umývanie služ. vozidiel 42,50 CR2/ GA - Nagyová s.r.o., Hontianska Vrbica Tel. hovory v pevnej sieti 126,36 Z Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 286 Kontrola el. spotrbičov a el. ručného náradia 205,35 60/ Elektrokomplex s.r.o., Dúžava 19, R. Sobota 287 Nájomné za garáže 71,38 Z Svet zdravia a.s., Digital Park II, Einsteinova 2, Bratislava 288 Vyúčt. spotreby el. energia 10/18 - Tomášika 110,05 Z Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 289 Tonery 429,61 68/ DATex RS s.r.o., Hatvaniho 2, R. Sobota 290 Poštové služby 494,55 Z Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, B. Bystrica 291 Preklad textov do maďarčiny 120,00 46/ Ing. Zuzana Salayová, Mudroňova 628/36, Košice 292 Predplatné r Poradca 65, Poradca s.r.o., pri Celulózke 40, Žilina 293 Autopotreby 290,00 65/ Cosmos s.r.o., Markuša 5, R. Sobota 294 Výmena radiátora - ul. Fábryho 209,94 63/ GAS 111, s.r.o., Klokočova 738, Hnúšťa 295 Výmena stropných svetiel 210,80 60/ Elektrokomplex s.r.o., Dúžava 19, R. Sobota 296 Licencia AVG 687,84 72/ Solitea Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava 297 Prietokový ohrievač + oprava elektroinšt. 507,80 60/ Elektrokomplex s.r.o., Dúžava 19, R. Sobota 298 Pripojenie VPN 91,20 Z Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava 299 Účastnícky poplatok 69, EDOS - PEM inštitút vzdelávania, Tematínska 4, Bratislava 300 Predplatné r Zdravotnícke noviny 89, MAFRA SLOVAKIA a.s., Nobelova 34, Bratislava 301 Autopoťahy 282,55 66/ MAD SR, s.r.o., Školská 36, R. Sobota 302 Právo využívať akt. verzie VEMA - r ,42 Z VEMA s.r.o., Prievozská 14/A, Bratislava 303 Zhotovenie tlačív 99,60 71/ Li-nox s.r.o., Sedliacka 44, R. Sobota 304 Tel. hovory v mobilnej sieti 144,39 Z Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, Bratislava 305 Tel. hovory v mobilnej sieti 116,48 Z Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 306 Stravné lístky 1862,00 Z Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O.BOX 21, Bratislava

12 P. číslo Faktúry za tovary, služby a práce - DECEMBER Povinné zmlluvné poistenie 345,92 Z Kooperatíva poisťovňa a.s., Štefanovičova 4, Bratislava 308 Zemný plyn - Fábryho 130,00 Z SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 309 Zemný plyn - Tomášika 544,00 Z SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 310 El. energia - Fábryho 86,84 Z Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 311 El. energia - Tomášika 199,24 Z Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 312 Kancelárske potreby 246,73 CR1/ VYTNES, Ing. Básti, Hviezdoslavova 6, R. Sobota 313 MS OFFICE ,00 73/ PC Servis, Ing. Jozef Baranec, Veľké Teriakovce Výkon funkcie zodpovednej osoby - 11/18 90,00 Z Ing. Ivan Kolka, Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce 315 Predplatné r EPI 437, Poradca podnikateľa spol. s.r.o., M. Rázusa 23A, Žilina 316 Čistiace potreby 148,74 78/ Média -RS, s.r.o., Hlavné námestie 14, R. Sobota 317 Tel. hovory v pevnej sieti 127,96 Z Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 318 Nájomné za garáže 71,38 Z Svet zdravia a.s., Digital Park II, Einsteinova 2, Bratislava 319 Umývanie služ. vozidiel 40,00 CR2/ GA - Nagyová s.r.o., Hontianska Vrbica Vyúčtovanie el. energia 11/18 - Tomášika 88,60 Z Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 321 Oprava + výmena oleja Š-Octavia 198,84 76/ G. Steiner, Predaj, servis mot. vozidiel, Šafárikova 6, R. Sobota 322 Poštové služby 445,70 Z Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, B. Bystrica 323 Oprava PC, USB 167,25 79/ PC Servis, Ing. Jozef Baranec, Veľké Teriakovce Tonery, batérie 548,68 77/ DATex RS s.r.o., Hatvaniho 2, R. Sobota 325 Zber SO papier 3,60 Z Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, R. Sobota 326 Zber BRO 7,20 Z Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, R. Sobota 327 Predplatné r Vestník MZ SR 69, OBZOR s.r.o., Exnárova 7, Bratislava 328 Pripojenie VPN 91,20 Z Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava 329 Likvidácia NO 120,00 69/ DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, B. Bystrica 330 Predplatné r Fyzikálne faktory 33, IbSolve s.r.o., Terchovská 16, Košice 331 Likvidácia nebezp. odpadu 14,40 Z ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina 332 Právo používať prog. VEMA v r dopl. 10,90 Z VEMA s.r.o., Prievozská 14/A, Bratislava 333 Fotoaparát 137,89 82/ GM EXPRESS s.r.o., Hlavné námestie 4760, R. Sobota 334 OOPP 58, / REMPOS - J. Bazovská, Školská 12, R. Sobota 335 Výkon funkcie zodpovednej osoby - 12/18 90,00 Z Ing. Ivan Kolka, Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce 336 Vypracovanie dokumentácie GDPR 350,00 Z Ing. Ivan Kolka, Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce 337 Registrácia domény r ,60 Z Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava 338 Plynový kotol 1110,00 84/ GAS 111, s.r.o., Klokočova 738, Hnúšťa 339 Oprava rozovodov plynového kúrenia 1117,96 84/ GAS 111, s.r.o., Klokočova 738, Hnúšťa 340 Reagencie 53,27 75/ WAFY chromservis s.r.o., Kosatcová 13, Bratislava 341 Tel. hovory v mobilnej sieti 139,52 Z Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, Bratislava 342 Tonery 521,40 80/ DATex RS s.r.o., Hatvaniho 2, R. Sobota 343 Výmena stropných svetiel 679,04 81/ Elektrokomplex s.r.o., Dúžava 19, R. Sobota

Zoznam faktúr 2018 (3)

Zoznam faktúr 2018 (3) identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska

Podrobnejšie

P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva

P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/15 7412069414 Telefónne poplatky 37,80

Podrobnejšie

Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl

Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Podrobnejšie

Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(a

Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(a Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou) Identifikáciu

Podrobnejšie

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763 Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum

Podrobnejšie

Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(a

Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(a Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou) Identifikáciu

Podrobnejšie

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011 Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012

Podrobnejšie

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA...

Podrobnejšie

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo

Podrobnejšie

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie

Podrobnejšie

VOZUS04

VOZUS04 Záznam o vykonaní prieskumu trhu zapísaná v zmysle 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa Smernice upravujúcej

Podrobnejšie

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí

Podrobnejšie

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2017 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ faktur

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2017 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ faktur F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2017 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Nájom a voda január

Podrobnejšie

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná

Podrobnejšie

faktúryx

faktúryx 12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013

Podrobnejšie

Zoznam objednávok 2013

Zoznam objednávok 2013 95/2013 počítač+windows 7, tlačiareň, 1120,06 s DPH 18.12.2013 Digital market MUDr. Iveta Šuleková toner, prepínač SWITCH 94/2013 koberec 189,00 s DPH 03.12.2013 Michaela Kostková MUDr. Iveta Šuleková

Podrobnejšie

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.

Podrobnejšie

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo. Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR

Podrobnejšie

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan Faktúry 12-2016 e Názov Adresa IČO DFA160560 Program ALFA plus 2016-2017. 48,56 - - 09.11.16 Kros a.s. A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 DFA160561 (ŠŠI BA) 111,76 - - 15.11.16 Wolters Kluwer s. r.

Podrobnejšie

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny

Podrobnejšie

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.

Podrobnejšie

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10

Podrobnejšie

WEB-faktury xlsx

WEB-faktury xlsx 11700183 paradontologická sonda 34,40 EUR 42817 08.3.2017 Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad 44025726 11700088 spotr.elektr.-1/2017-bb 3571,13 EUR 42783 08.3.2017 Stredoslovenská energetika

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu

Podrobnejšie

Spojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Spojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 245 do 333 1 / 5 245 35815256 SPP 246 35815256 SPP 295 36644030 Stredoslov. vodárenská

Podrobnejšie

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 20130333 Oprava ortuťových tonometrov 66,43 128/2013/šš 02.04.2013 MEDIOX, s.r.o., Horná Streda 64, 916 24 Horná Streda, IČO: 31416225 20130331

Podrobnejšie

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60

Podrobnejšie

Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ

Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné

Podrobnejšie

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 20151217 Potraviny 263,65 04/2014 771/2015 04.01.2016 Fatra TIP s.r.o., Priemyselná 20151218 Potraviny 527,00 08/2014 772/2015 04.01.2016 Mäsovýroba

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618

Podrobnejšie

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA 1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia

Podrobnejšie

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,

Podrobnejšie

dokf/fa_ms_14.xls

dokf/fa_ms_14.xls Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,

Podrobnejšie

ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra

ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 9 1000 37695223 Slachtic Jan-tech.BOZP 49,80 s DPH 11.01.2016 všeob.sl.-bozp Kollarova

Podrobnejšie

Uhradené faktúry 2011

Uhradené faktúry 2011 Uhradené faktúry január 2011 RVC Michalovce 2011 členské 11,38 14.1.2011 RVC Michalovce seminár 18012011 20,00 14.1.2011 0721849928 telefón+ internet Oú 80,10 18.1.2011 telefón MŠ 5721951794 15,86 18.1.2011

Podrobnejšie

IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia od : 1.9.2016 do : 31.10.2016 Variabilný Obnos Mena

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016

Podrobnejšie

dokf/fa_ms_14.xls

dokf/fa_ms_14.xls Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské 1/2015 31.12.2014 10.1.2015 2014125 43 Turč. Ďur, IČO : 41809475 Cena v EUR za 12/2014 13,28 10.1.2015 2/2015 2.1.2015 15.1.2015 6216334700 IČO

Podrobnejšie

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:

Podrobnejšie

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst

Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00

Podrobnejšie

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018

Podrobnejšie

Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry dodávateľa / názov 180101168 26.09.2018 13.11.2018 M 1000003366 / Faveo, s.r.o. / 2018098 03.10.2018 12.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182191

Podrobnejšie

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018

Podrobnejšie

Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0

Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 1 UNION poisťovňa a.s. 578,72 s DPH 2 35763469 Slovak telekom, a. s. 60,95 s DPH 3 35543752 ŠJ

Podrobnejšie

F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P

F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia

Podrobnejšie

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne 161819 566107240 Topolčianske 752,61 30-12-2016 14-01-2017 05-01-2017 Chlieb pekárne 161820 9000990165 Sl. pošta poštovné 417,15 30-12-2016 25-01-2017 16-01-2017 Poštovné 161821 11609613 RM Gastro-JAZ

Podrobnejšie

Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno

Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013

Podrobnejšie

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph 142014 Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou 02.09.2014 1565,00 ochran.združenie zvierat na hrade Devín

Podrobnejšie

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena

Podrobnejšie

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objedná vky s DPH v Eur Dátum vyhotoveni a objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2015 predplatné 13,20

Podrobnejšie

Zoznam objednávok 2016

Zoznam objednávok 2016 : obchodné 1/2016 stravné lístky na 1/2016 2099,50 EUR s DPH z 30.12.1991 04.01.2016 44452519 NsP sv. Lukáša,, 2/2016 elektrikárske práce (havária) 20,56 EUR s DPH 08.01.2016 30018111 Galvalux-HJP, Matúškovo

Podrobnejšie

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018 Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov

Podrobnejšie

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU

Podrobnejšie

Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr

Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ

Podrobnejšie

Faktúry rok 2012

Faktúry rok 2012 Faktúry rok 2017 Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2016 10/2016 Vývoz TKO mes. mobilnej 22.11.2016-21.12.2016 23,18 03.01.2017

Podrobnejšie

(faktúry- február 2013)

(faktúry- február 2013) FAKTÚRY 2013 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0035/13 DF/0036/13 DF/0037/13 DF/0038/13 Zemný plyn BR,LC, RS,ZH Vyučtovanie plynu r.2012 BR,LC,RS,ZH ROEP Dvorníky III.etapa

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 09067 000058 69000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 56, Žilina.05.0 0.06.0 nákup stravných lístkov v počte 400 ks á,0 na mesiac 6/0 - obj.č.007 poštovné 0.4 050 000059 656544 IKARO s.r.o.

Podrobnejšie

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07

Podrobnejšie

data.txt

data.txt Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-409 319309182 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev 09-2018 11.10.2018 20.10.2018

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 6 10113323 10113327 28715 35182015 510010941 20151570 131380 20151574 131396 2015087 2015088 7468288552

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 8 1011 379,30 s DPH 2.10.2017 1012 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. 38,40 s DPH 2.10.2017 1013 12,18

Podrobnejšie

Obec Slančík , 8: , Slančík č. 83, Obecný úrad IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Obec Slančík , 8: , Slančík č. 83, Obecný úrad IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2017001 do 2017104 1 / 6 2017001 34813616 R.D.TECH - R.Dugas 33,19 s DPH 2.1.2017

Podrobnejšie

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/85 679.20 02.03.2015 Continental film s.r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 35730897 požičovné film Americký odstreľovač 2 DF2015/86 94.19 02.03.2015

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor

Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 644.00 14.01.2014 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o Kežmarok 36492922 AJ 2 DF2014/2 14.98 14.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, 81762 Bratislava

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 09 00008 65880 IURISTICO s.r.o. Štefánikova6, Košice.0.0 0.0.0 poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci Marec 0 898.00 00009 00009 67889 SPEEDCOM s.r.o. Kláštorná, Brehov 8.0.0 0.05.0

Podrobnejšie

Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši

Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 Ponuková cena v ponuková cena Dátum uzatvorenia zmluvy, ukončenia VO, ev. číslo 1. 2. Projektový manžér pre projekt Komunitná a terénna sociálna práca

Podrobnejšie

Faktury za jul2014

Faktury za jul2014 Domov dôchodcov 07.08.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za júl 2014 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy

Podrobnejšie

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019/1231/118 190103431 02.05.2019 6.5.2019 53.91 HOOK, s.r.o. Toryská 6, 04011 Košice 36216224 S2015/05840 ovocie a výrobky z ovocia 2 DF2019/1231/119

Podrobnejšie

Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo

Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 35763469 T-Slovak Telekom 53,84 s DPH 9.1.2012 2 35815256 Slovenský árenský priemysel 9.1.2012

Podrobnejšie

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 10.09.2013 Strana: 1 8062 3001303690 Tatranská mliekáreň 142.66 07.06.2013 17.06.2013 21.06.2013 8063 201300010 Katarína Paksiová 67.89 11.06.2013 25.06.2013 26.06.2013

Podrobnejšie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 36, Liptovský Mikuláš Prehľad faktúr za tovary, služby a práce

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 36, Liptovský Mikuláš Prehľad faktúr za tovary, služby a práce Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš Prehľad faktúr za tovary, služby a práce v r. 2018 IČ. Fa. Popis plnenia Celková suma s DPH

Podrobnejšie

Obec Turčiansky Peter , 15: , Turciansky Peter, Turčiansky Peter IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobr

Obec Turčiansky Peter , 15: , Turciansky Peter, Turčiansky Peter IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1000 31938434 RVC 19,00 s DPH 1001 31938434 RVC 19,00 s DPH 2000 31575951 Prima

Podrobnejšie

Základná škola s MŠ Ráztočno , 7: , Ráztocno, Komenského 428/43 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

Základná škola s MŠ Ráztočno , 7: , Ráztocno, Komenského 428/43 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 44291809 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 1 900,00 s DPH 8.1.2014 Mgr. Mittašová Otília 2 35763469

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 274/2011 51,68 00196533 Poľnohospodárske družstvo GADER Karlová 0, 3815 Karlová 21.02.2011 07.03.2011 51,68 273/2011 110100997 36412741 Fatra TIP s.r.o. Košúty II, 3601 Martin 14.03.2011 22,84

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400

Podrobnejšie

Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary , služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie

Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za  tovary ,  služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary, služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie podľa 5b, zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe informácií v z.n.p. Číslo FA Popis fakturovaného plnenia

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003179 01.06.2017 MPRV SR 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D 821 01, Bratislava - Ružinov / 31396674 1010003180 05.06.2017 MPRV SR

Podrobnejšie

IFOsoft6

IFOsoft6 17088 1715016 89953932 171143 171811 003552017 2412656460 2412680386 102017 2017134 2102442997 625037254 1753459 1754792 117171620 1754725 1755939 1755928 117176275 1756482 1757335 1757853 1757884 1759035

Podrobnejšie

IČ. Celková suma Identifikácia Identifikácia Dátum Fa. Popis plnenia s DPH zmluvy objednávky doručenia Dodavateľ - meno Adresa IČO 001 Havar.poist. LM

IČ. Celková suma Identifikácia Identifikácia Dátum Fa. Popis plnenia s DPH zmluvy objednávky doručenia Dodavateľ - meno Adresa IČO 001 Havar.poist. LM IČ. Celková suma Identifikácia Identifikácia Dátum Fa. Popis plnenia s DPH zmluvy objednávky doručenia Dodavateľ - meno Adresa IČO 001 Havar.poist. LM627BF 49,21 6809296966 05.01.2015 Komunálna poisťovňa,

Podrobnejšie

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls Bratislavský kraj Bratislava Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava II Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava III Račianska 153/A Bratislava 2561 Bratislava IV Lamačská cesta 1C (v budove OC Bratislava

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000

Podrobnejšie

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Podrobnejšie

MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak

MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak 7190001 O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, 50087487 190100067 03.01.2019 180,00 internet - kancelária NR 01/2019 01.02.2019 7190002 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 49/2019 1051920770 110,82 elektrina A.Dubčeka 6/2019 - nedoplatok 17.07.2019 30.06.2019 22.07.2019 01.07.2019 44/2019 2192204095 87,18 tlačivá 02.07.2019 21.06.2019 05.07.2019 21.06.2019 41/2019

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 96/2012 2/1200387 120100003 44522797 EAGLE s.r.o. Južná 6, 94901 Nitra 3 456,00 Služby - dotlač 24 ks podkladov pre verejné obstaranie "Výstavba nájomných bytov na Ul. 1. mája - ŠTVORLÍSTOK" 03.02.201

Podrobnejšie

číslo faktúry variabilný symbol dodávateľ IČO 1/ Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.galvanyho 17/B,82104 Bratislava IČO: popis

číslo faktúry variabilný symbol dodávateľ IČO 1/ Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.galvanyho 17/B,82104 Bratislava IČO: popis číslo faktúry variabilný symbol dodávateľ IČO 1/2019 2182434762 Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.galvanyho 17/B,82104 Bratislava IČO:31338551 popis fakturovaného plnenia fotenie,kopírovanie 15.11.-15.12.2018

Podrobnejšie