SCHEMATIZMUS PRAVOSLÁVNEJ CIRKVI NA SLOVENSKU NA ROK 1950 A SÚČASNOSŤ

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "SCHEMATIZMUS PRAVOSLÁVNEJ CIRKVI NA SLOVENSKU NA ROK 1950 A SÚČASNOSŤ"

Prepis

1 SCHEMATIZMUS PRAVOSLÁVNEJ CIRKVI NA SLOVENSKU NA ROK 1950 A SÚČASNOSŤ Mgr. Miroslav Humenský, PhD. Po skončení 2. svetovej vojny sa Pravoslávna cirkev v Československu stretáva s rôznymi problémami. O týchto príkoriach nám najlepšie môže poslúžiť dobová tlač, no najmä, oficiálne schematizmy Pravoslávnej cirkvi. Ako prvý o stave Pravoslávnej cirkvi na Slovensku svedčí Pravoslávny kalendár na rok 1948, v ktorom nachádzame podrobnú informáciu o stave Prešovsko-slovenskej eparchie ku koncu roka Autor schematizmu, ktorý nám nie je známy, uvádza schematizmus prešovskoslovenskej eparchie v nasledovnom znení: Prípravná eparchiálna rada: cirkevné oddelenie: prot. Peter Kudrinský, jeromonach Oleg (Ivanov), prot. Georgij Kuzan, prot. Andrej Romaneckov, ako zástupcovia o. Andrej Cuglevič a o. Michal Kurjatnik. Osvetové oddelenie: igumen Mefodij (Kančuha), M.I. Bolbočan, Dr. Ivan Šlepecký, Dr. Nestor Demkov, ako zástupcovia o. Nikolaj Ščerbej a Andrej Majerník. Hospodárske oddelenie: prot. Vasilij Solovjev, prof. Pavlovskij, Vladimír Kuzmin, Ivan Džugan, ako zástupcovia o. Peter Spišák a Michal Bojko. Cirkevný súd tvoria: igumen Igantij (Čokina), prot. Alexej Omeljanovič, prot. Peter Kernaševič, ako zástupcovia archimandrita Sávva (Struve), o. Andrej Macko, jeromonach Amvrosij (Špaček). Autor vymenúva jednotlivé cirkevné obce a miesto kde sa vykonávajú bohoslužby. Pre komplexnosť stavu v jednotlivých cirkevných obciach uvedieme kompletný zoznam vtedajších cirkevných obcí na Slovensku. Banská Bystrica - bohoslužobná miestnosť, administrovaná z Bratislavy; Becherov - chrám Pokrova Presv. Bohorodičky, o. prot. Alexej Omeljanovič; Borov - duch. správa obsluhovaná z Medzilaboriec; Bratislava bohoslužobná miestnosť sv. Kríža, o. prot. Peter Kudrinskij; Krajné Čierno - duch. správa obsluhovaná z Ladomirovej; Čertižné - chrám sv. Nikolaja, igumen Ignatij Čokina; Košice chrám Pokrova Presv. Bohorodičky, igumen Mefodij Kančuha; Krásny Brod - chrám sv. Jána Krstiteľa, o. Nikolaj Ščerbej; Uličské Krivé - chrám karpatoruský, prot. Peter Kernaševič; 105

2 Ladomirová - chrám archanjela Michala, o. Michal Kurjatnik a archimandrita Sávva Struve; Ľutina - chrám Zosnutia Presv. Bohorodičky, o. prot. Vasilij Solovjev; Medvedie - chrám sv. Dimitrija, jeromonach Amvrosij Špaček; Medzilaborce chrám sv. Trojice, o. Nikolaj Ščerbej; Milpoš chrám sv. Juraja, o. Andrej Cuglevič; Olšinkov - chrám karpatoruský, obsluhované zo Svetlíc; Prešov bohoslužobná miestnosť sv. Alex. Nevského, o. prot. Andrej Romaneckov; Rebrín (dnes Zemplínska Široká) - chrám Narodenia Pres. Bohorodičky, o. prot. Georgij Kuzan; Stakčín - chrám drevený karpatoruský, o. prot. Peter Kernaševič; Venécia chrám sv. Ducha, o. Peter Spišák; Világy (dnes Svetlice) chrám Pokrova Presv. Bohorodičky, o. Jozef Grega; Vyšný Orlík chrám karpatoruský, jeromonach Oleg Ivanov; Telepovce - chrám archanjela Michala, o. Andrej Macko.(ANONYM 1, 1947) Veľmi cenné informácie o štruktúrach Pravoslávnej cirkvi na Slovensku nám podáva cirkevný kalendár na rok 1950, ktorý obsahuje kompletný schematizmus Pravoslávnej cirkvi, pred Prešovským soborom, ktorý razantne ovplyvnil celý chod udalostí v rámci medzikonfesionálnych vzťahov. Pred Prešovským soborom bolo Pravoslávie organizované v intenciách Prešovskej eparchie. Schematizmus na rok 1950, ktorého autorom je o. archimandrita Andrej Kolomacký, uvedieme v plnom znení, aby sme si dokázali reálne predstaviť pomery, ktoré boli v Pravoslávnej cirkvi na Slovensku koncom roka Pravoslávne cirkevné obce Prešovskej eparchie BANSKÁ BYSTRICA, v stave organizovania. Chrám: domový. Občas je obsluhovaná z Bratislavy BECHEROV, pravoslávna cirkevná obec, pošta Zborov, okr. Bardejov. Organizovaná v r Schválená Ministerstvom školstva a národnej osvety No /1928- IV- 20 dňa Matričné zápisy sa uvádzajú od Územie pôsobnosti: Becherov, Chmeľová, Stebník. Bohoslužby: prebiehajú pravidelne. Chrám Pokrova Presvätej Bohorodičky, postavený v roku 1923, kamenno-tehlový. Ikonostas je dielom Ivana Rusiňáka a rozpis je dielom o. Alexeja Omeljanoviča. Správca cirkevnej 106

3 obce: protojerej o. Alexej Omeljanovič. Predchádzajúci správcovia: prot. o. Grigorij Varchol, od r až do ( ). Kantor: Ivan Leščišin. Rada cirkevnej obce: Ivan Zbihlej, Grigorij Krajevský, Ivan Fedorko, Ivan Hafič, Michal Brinda, Georgij Brinda, Ivan Badoc, Semen Kotik, Ivan Šnajder BOROV, pravoslávna cirkevná obec, pošta Habura, okr. Medzilaborce. Organizovaná v r Matričné zápisy od r Územie pôsobnosti: Borov. Bohoslužby: prebiehajú pravidelne. Chrám: náhradné priestory, sviatok archanjela Michala. V roku 1950 sa začne so stavbou kamenného chrámu podľa projektu archimandritu Andreja Kolomackého. Správca cirkevnej obce: Michal Sinkarževskij. Predseda rady cirkevnej obce: Ivan Beňo ( ) teraz predseda Andrej Šuťak. Kantor: Vasilij Šuťak. BRATISLAVA, pravoslávna cirkevná obec. Adresa: Bratislava, ul. Puškinova 6. Organizovaná v r Schválená v r Matričné zápisy sa vedú samostatne od r Územie pôsobnosti: Trnava, Žilina, Zvolen a Trenčín. Správca cirkevnej obce: prot. Dimitrij Tkačenko. Predchádzajúci správcovia: o. Sergej Četverikov ( ), o. Nikon ( ), o. Michal Dikij ( ), mitr. prot. Peter Kudrinský ( ). Chrám: Povýšenia sv. Kríža (náhradné priestory ul. Volkova 5). Predseda rady cirkevnej obce: I. Černožukov. Predchádzajúci predsedovia: V. Kjurkovskaja. Dr. Savojský, P. Kiriľčuk, V. Kuzmin. Kantor: prof. B. Ledeninský. Zbor bol organizovaný L. Okinčicom, teraz ho vedie E. Zaporožan. ČERTIŽNÉ, pravoslávna cirkevná obec, pošta Habura, okr. Medzilaborce. Organizovaná v r Matričné údaje sa vedú od r Bohoslužby: prebiehajú pravidelne. Chrám: sv. Nikolaja Čudotvorca, postavený veriacimi v r. 1943, steny kamenné, klenby drevené, Správca cirkevnej obce: igumen Ignatij Čokina. Predchádzajúci správcovia: prot. Irinej Chanát ( ), jeromonach Michail Nikiforov (do r. 1943). Predsedovia rady cirkevnej obce: Nikolaj Pačuta, Michal Zozuľák, Andrej Ržonca, Vasilij Halajda a teraz Peter Veľký. Kantor: Michal Zozuľák. ČUKALOVCE, filiálka cirkevnej obce v Osadnom. Chrám: Pokrova Presvätej Bohorodičky (náhradné priestory) 107

4 DARA, filiálka cirkevnej obce v Stakčíne. Bohoslužby sa konajú každú prvú nedeľu v mesiaci v priestoroch štátnej ruskej školy. Je začatá výstavba nového chrámu. HANIGOVCE, filiálka cirkevnej obce v Milpoši, pošta Pečovská Nová Ves, okr. Sabinov. Organizovaná v r Matričné zápisy sa uvádzajú od Územie pôsobnosti: Hanigovce, Milpoš 2 km. Bohoslužby: každú druhú nedeľu. Chrám: sv. ap. Petra a Pavla, drevený pokrytý eternitom, postavený v r Správca cirkevnej obce: o. Andrej Cuglevič. HRABSKÉ, filiálka cirkevnej obce vo Venécii, pošta Malcov, okr. Bardejov. Organizovaná v r Matričné zápisy sa uvádzajú od r Filiálka sa obsluhuje z Venécie. Bohoslužby: každú druhú nedeľu a sviatok. Chrám: sv. muč. Dimitrija Solúnskeho, postavený v r. 1935, podľa projektu Jozefa Trnku, tehlový. Predseda rady cirkevnej obce a kantor: Vasilij Fingar. Predchádzajúci predsedovia: Gabriel Malik, Vasiľ Perúnsky, Ivan Maslej ( ) HUMENNÉ, filiálka cirkevnej obce v Rebríne, pošta Humenné, okr. Humenné. Dočasné obsluhovaný z Rebrína. Chrám: kaplnka Pokrova Pres. Bohorodičky, kamenná, prebudovaná v r JALOVÁ, filiálka cirkevnej obce v Stakčíne. Bohoslužby prebiehajú každú šiestu nedeľu. Chrám: sv. veľkomučeníka Gerogija, drevený. Začína sa prestavba na tehlový chrám podľa projektu archimandrita Andreja Kolomackého. KOŠICE, pravoslávna cirkevná obec, Adresa: Košice, ul. Molotovova 6/I. Organizovaná v r Matričné zápisy sa uvádzajú samostatne od r Územie pôsobnosti: okresy Košice, Rožňava, Gelnica, Spišská Nová Ves a Poprad. Bohoslužby: prebiehajú pravidelne. Chrám: Pokrova Pres. Bohorodičky, starý, drevený, postavený koncom 16. storočia, opravený v r. 1785, prevezený z obce Kožuchovce, okr. Svidník do Košíc v r. 1930, t. č. štátny majetok. Správca cirkevnej obce: igumen Mefodij (Kančuha). Predchádzajúci správcovia: bratstvo. Prep. Jova Počajevského, o. Vasilij Solovjev, prot. Leonid Vratskij, o. Joan Čausov, prot. Sergej Noarov. Predsedníčka rady cirkevnej obce: Mária Bolbočanová. Dobrovoľný chór pod vedením M. Bolbočanovej. 108

5 KRAJNÉ ČIERNE, filiálka cirkevnej obce v Ladomirovej, pošta Ladomirová, okr. Svidník. Obsluhovaná z Ladomirovej. Chrám: sv. Vasilija Veľkého, drevený. Bohoslužby: raz za mesiac. KRÁSNY BROD, pravoslávna cirkevná obec, pošta Medzilaborce, okr. Medzilaborce. Dočasne je obsluhovaná z Medzilaboriec. Chrám: sv. Jána Krstiteľa, drevený. LADOMIROVÁ, pravoslávna cirkevná obec, pošta Ladomirová, okr. Svidník. Organizovaná v r Schválená v r Matričné údaje sa vedú od r Územie pôsobnosti: Ladomirová, Krajné Čierne (4 km), Vagrinec (2 km). Bohoslužby: v Ladomirovej počas nedeľ a sviatkov, v Krajnom Čiernom raz do mesiaca. Chrám: sv. archanjela Michala, postavený v r. 1924, tehlový. Ikonostas postavil Nikolaj Bojko a ikony napísali jeromonach Kyprián (Pyžov) a jeromonach Grigorij. Správca cirkevnej obce: o. Michal Kurjatník. Predchádzajúci správcovia: archimandrita Vitalij Maximenko ( ), archimandrita Sávva Struve ( ), archimandrita Nafanajil Ľvov ( ), archimandrita Sávva Struve ( ). Kantor: Ivan Varga. Predseda cirkevnej rady: Michal Bojko. ĽUTINA, pravoslávna cirkevná obec, pošta Pečovská Nová Ves, okr. Sabinov. Organizovaná v r Schválená Krajským úradom v r pod číslom No /6/1933. Matričné údaje sa vedú samostatne od r Územie pôsobnosti: Ľutina. Bohoslužby: prebiehajú pravidelne. Chrám: Uspenija Presvätej Bohorodičky, kamenný, postavený podľa projektu V. Solovjeva. Správca cirkevnej obce: prot. Vasilij Solovjev. Predseda cirkevnej rady: Štefan Pulščák, pokladník - Ivan Duhančík. Predchádzajúci predsedovia: Andrej Osif, Michal Pigula, Ivan Duhančík. Kantor: Štefan Osif. MEDZILABORCE, pravoslávna cirkevná obec, pošta Medzilaborce, okr. Medzilaborce. Organizovaná v r Schválená Referátom Ministerstva školstva a národnej osvety v Bratislave pod č. No /28-IV Matričné údaje sa vedú od r Územie pôsobnosti: Krásny Brod (5 km), Ňagov (3 km), Čabalovce (5 km). Bohoslužby: každú prvú nedeľu, každá druhá v Krásnom Brode, v ďalších obciach na chrámové sviatky. Chrám: sv. Trojice, drevený, postavený v r V stave budovania 109

6 je nový chrám- pamätník, všetkých svätých, v zemi ruskej oslávených, tehlový, podľa projektu o. Andreja Kolomackého, rozpisovaný poslušníčkou Janou (Rettingerová). Správca cirkevnej obce: o. Nikolaj Ščerbej, Predchádzajúci správcovia: do r bola obec obsluhovaná bratstvom prep. Jova Počajevského, neskôr, o. Vasilij Solovjev ( ), o. Joan Ivanov (neskôr jeromonach Oleg ), igumen Sávva (Struve ), o. Michal Kurjatník ( ). Predseda rady cirkevnej obce: Andrej Hricko. Predchádzajúci predsedovia: Alexej Sivák ( ), Ivan Džugan ( ), Kantor: P. Koropčák. MEDVEDIE, pravoslávna cirkevná obec, pošta Krajná Porúbka, okr. Svidník. Organizovaná v r Matričné údaje sa vedú od r Územie pôsobnosti: Medvedie a Krajná Porúbka. Bohoslužby sa konajú pravidelne, okrem 3-5 prípadov, kedy sa bohoslužby konajú v Krajnej Porúbke. Chrám: sv. veľkomučeníka Dimitrija Solúnskeho, postavený v r. 1943, podľa projektu Jána Kazimíra zo Svidníka, drevený, na kamennom základe, pokrytý železom. Chrám bol veľmi poškodený počas 2. sv. vojny a opravuje sa. Do r stál starý malý drevený chrám, ktorý sa t.č. rozpadáva. Ikonostas: dočasný. Správca cirkevnej obce: jeromonach Ambrosij Špaček. Predchádzajúci správcovia: prot. Alexej Omeljanovič (1925), o. Joan Bondarenko ( ), o. Vasilij Ptaščuk ( ), od r bola cirkevná obec spravovaná bratstvom prep. Jova Počajevského. Predsedovia cirkevnej rady: Fedor Ducár a Michal Červjak ( ), Peter Ducár a Ivan Lipinský ( ), Ivan Ducár a Ivan Lipinský (od r. 1946). MILPOŠ, pravoslávna cirkevná obec, pošta Pečovská Nová Ves, okr. Sabinov. Organizovaná v r Matričné údaje sa vedú od r Bohoslužby: konajú sa každú druhú nedeľu a sviatok, striedajúc sa s cirkevnou obcou v Hanigovciach. Chrám: sv. veľkomučeníka Georgija Pobidonosca, postavený v r o. Andrejom Cuglevičom, dočasný, drevený. Správca cirkevnej obce: o. Andrej Cuglevič. Predseda cirkevnej rady: Peter Lokaj. Predchádzajúci predsedovia: Peter Lokaj, Andrej Semaník, Ivan Semaník, Ivan Čepák. MICHALOVCE, v stave organizovania, Obsluhovaná z Rebrína. NIŽNÁ JABLONKA, v stave organizovania, Obsluhovaná z Osadného. 110

7 OSTRUŽNICA, filiálka cirkevnej obce v Uličskom Krivom. Bohoslužby sa konajú raz do mesiaca v nedeľu v budove štátnej školy. OĽŠINKOV, pravoslávna cirkevná obec, pošta Výrava, okr. Medzilaborce. Založená v r Matričné údaje sa vedú od r Chrám: Narodenia Presvätej Bohorodičky, kamenný, postavený v r Správca cirkevnej obce: o. Václav Bašík. Rada cirkevnej obce: Michal Radvák, Ivan Sijna, Michal Radvák, Michal Sijna, Štefan Radvák, Vasilij Radvák, Vasilij Sijna, Vasilij Kundrát, Štefan Radvák. Kantori: Štefan Radvák a Agafija Bašíková. OSADNÉ (býv. Telepovce), pravoslávna cirkevná obec, pošta Papín, okr. Humenné. Územie pôsobnosti: Vyšná Jablonka (10 km), Pčoliné (15 km), Čukalovce (7 km) a Nižná Jablonka (6 km). Organizovaná v r Schválená v r pod číslom No /IV/1929 Ministerstvom školstva a národnej osvety. Matričné údaje sa vedú od r Chrám: Voznesenija Hospodinovho, kamenný, postavený v r Správca cirkevnej obce: o. Andrej Macko. Predchádzajúci správcovia: o. Alexander Cuglevič ( ), jeromonach Inokentij (1930), o. Konstantin Machlajčuk ( ). Predseda rady cirkevnej obce: Vasilij Mandzák. Predchádzajúci predsedovia: Andrej Dinčák (od r. 1929), Ivan Potocký ( ). Kantor: Vasilij Doričko. PETROVCE, okr. Sobrance, v stave organizovania. Obsluhovaná z Rebrína. PREŠOV, pravoslávna cirkevná obec, mesto Prešov, Partizánska 8. Organizovaná v r Schválená v r Krajským úradom v Bratislave pod č. No /6/1933. Matričné údaje sa vedú samostatne od r Územie pôsobnosti: mesto Prešov. Bohoslužby: prebiehajú pravidelne. Chrám sa dočasne nachádzal vo farskej budove. V r bola zahájená, a zároveň ukončená, stavba tehlového katedrálneho chrámu pamätníka sv. kniežaťa Alexandra Nevského podľa projektu archimandrita Andreja Kolomackého. Správca cirkevnej obce: o. Fedor Demjanovič. Predchádzajúci správcovia: o. Vasilij Solovjev ( ), prot. L. Vratskij ( ), o. Joan Čausov ( ), prot. S. Noarov ( ), prot. Vasilij Solovjev ( ), prot. Alexander Romaneckov ( ). 111

8 PČOLINÉ, filiálka cirkevnej obce v Osadnom. Chrám: Uspenija Presvätej Bohorodičky, domový. REBRÍN, pravoslávna cirkevná obec, pošta Palín, okres Michalovce. Organizovaný v roku Matric. zápis v roku Územie pôsobnosti: Lastomír (4km), Michalovce (8km), Trnava nad Laborcom (13km), Petrovce (okr. Sobrance 30km), Čelovce, Stanča (okr, Trebišov 40km). Bohoslužby: prebiehajú pravidelne. Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky, postavený veriacimi v roku, tehlový. Ikonostas rozpísal jeromonach Josif, v tom čase správca cirkevnej obce v Sucho-Bronke. Správca cirkevnej obce: prot. Juraj Kuzan (Rebrín, pp. Palín). Predchádzajúci správcovia: prot. Vasilij Solovjev (1928), jeromonach Ignatij (Čokina 1929), jeromonach Feodosij Rosocha ( ), Ján Mučička( ), Ján Solko ( ). Rada cirkevnej obce od : Ivan Kudráč, Ivan Čičák, Ivan Pupáč, Ivan Drahňovský, Ivan Karšnák, Ivan Mati. Kantori: Andrej Majerník, Ivan Fedor a Július Čičák. SVETLICE, (býv. Világy), pravoslávna cirkevná obec, pošta Výrava, okr. Medzilaborce. Založená v r Chrám: Pokrova Presvätej Bohorodičky, kamenný, postavený v r Cirkevná obec je dočasne obsluhovaná z Olšinkova. Rada cirkevnej obce: Štefan Gleza, Peter Šteco, Ivan Ivanco. Nikolaj Ivanco, Ivan Kačur. Kantori: Agafija Bašíková a Peter Šteco. STAKČÍN, pravoslávna cirkevná obec, pošta Stakčín, okr. Snina. Organizovaná v r Schválená Ministerstvom školstva a národnej osvety pod číslom No /1930-IV, dňa Územie pôsobnosti: Stakčínska Roztoka (4 km), Jalová (6 km), Dara (11 km), Ladomírov (13 km). Bohoslužby: konajú sa každú nedeľu, okrem prvej v mesiaci, a na sviatok. Chrám: Pokrova Presvätej Bohorodičky, dočasný, drevený, postavený v r Nový chrám Sošestvija Sv. Ducha Trojický, tehlový, t.č. v stave realizácie stavby, podľa projektu archimandrita Andreja Kolomackého. Správca cirkevnej obce: prot. Peter Kernaševič. Predchádzajúci správcovia: o. Andrej Laloga ( ), o. Alexej Omeljanovič ( ), o. Alexander Voloduckij ( ). Kantori: Georgij Kapraľ a G. Beca. Predseda rady cirkevnej obce: Lukáš Rošič a Vasilij Kapraľ. 112

9 STANČA, okr. Trebišov, v stave organizovania. Obsluhovaná z Rebrína. TRNAVA, v stave organizovania. Obsluhovaná z Bratislavy. ULIČSKÉ KRIVÉ, pravoslávna cirkevná obec, pošta Ulič, okr. Snina. Organizovaná v r Matričné údaje sa vedú od r Územie pôsobnosti: Ostružnica (30 km). Bohoslužby: konajú sa tri krát do mesiaca v nedeľu a vo sviatky. Chrám: Narodenia Presvätej Bohorodičky, kamenný, v r prestavaný a opravený podľa projektu archimandrita Andreja Kolomackého. Ikonostas: dočasný. Správca cirkevnej obce: o. Jozef Hreha. Predchádzajúci správcovia: o. Alexej Omeljanovič ( ), v období bola obsluhovaná rôznymi duchovnými. Kantor: Vasilij Čokina. Predsedovia rady cirkevnej obce: Peter Čokina ( ), teraz Vasilij Kusin. VAGRINEC, filiálka cirkevnej obce v Ladomirovej, pošta Ladomirová, okr. Svidník. Obsluhovaná z Ladomirovej. Bohoslužby: konajú sa raz v mesiaci. Chrám: Pokrova Presvätej Bohorodičky. VENÉCIA, pravoslávna cirkevná obec, pošta Malcov, okr. Bardejov. Organizovaná v r Matričné zápisy sa uvádzajú samostatne od r Územie pôsobnosti: Hrabské, 6, 5 km a Malcov 3 km. Bohoslužby: každú prvú nedeľu a sviatok, striedajúc sa s Hrabským. Chrám: sv. Ducha, kamenný, postavený v r podľa projektu arch. B. Pacelta. Správca cirkevnej obce: o. Peter Spišák. Predchádzajúci správcovia: o. Vasilij Ptaščuk ( ), o. Appolón Novický ( ), o. Dimitrij Tkačenko ( ), o. Andrej Romaneckov ( ). Predseda rady cirkevnej obce: Michal Sidor. Predchádzajúci predsedovia: Ivan Kuruc ( ), Michal Špak ( ), Michal Sidor ( ), Michal Šuťak ( ), Nikolaj Rohaľ ( ), Georgij Šveda ( ). Kantor: Ivan Reviľa Demjak VYŠNÝ ORLÍK, pravoslávna cirkevná obec, pošta Vyšný Orlík, okr. Svidník. Organizovaná v r pravoslávnou duchovnou misiou v Ladomirovej. Schválená v roku 1929 Referátom Ministerstva školstva a národnej osvety v Bratislave pod číslom No. 4129/IV-29 od III Matričné zápisy sa uvádzajú od III/1943, staršie zápisy od r sa stratili počas vojny. Bohoslužby: prebiehajú pravidelne. Chrám: Vznesenia Hospodinovho, kamenný, postavený v r z prostriedkov amerických bratov 113

10 a z dobrovoľných zbierok, do toho času bol drevený chrám. Ikonostas starý (viac ako 300 rokov), nájdený náhodne počas rozoberania starého karpatoruského chrámu, obnovil ho umelec ikonopisec jeromonach monastiera prep. Jova Počajevského Kiprián (Pyžov). Správca cirkevnej obce: jeromonach Oleg (Ivanov). Predchádzajúci správcovia: do r bola obsluhovaná bratmi monastiera prep. Jova Počajevského v Ladomirovej. Predseda rady cirkevnej obce: Ivan Peľák. Predchádzajúci predsedovia a členovia rady: Ivan Stavrovský, Ivan a Eliáš Vyľchovskí, Jozef Korinda, Ivan Čabara, Ivan Bačik. Kantor: Ivan Peľák. VYŠNÁ JABLONKA, filiálka cirkevnej obce v Osadnom, pošta Papín, okr. Snina. Chrám: Uspenija Pres. Bohorodičky (náhradné priestory) ŽILINA, v stave organizovania. Obsluhovaná dočasne z Bratislavy. ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV ANONYM 1, Pravoslávny cirkevný kalendár na rok Praha. КОЛОМАЦКИЙ, архимандрит, Пряшевская епархия. In: Православный церковный календар на 1950 г. Прага 114

untitled

untitled 2. VIDIECKOSŤ KRAJINY Pri definícii vidieckosti územia sa vychádza z rozhodnutia Rady č. 2006/144/ES o strategických usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj vidieka (programovacie obdobie 2007 2013), ktoré

Podrobnejšie

Základné sadzby pre rok 2018 Základné sadzby pre rok

Základné sadzby pre rok 2018 Základné sadzby pre rok 1 1. Individuálne základné sadzby Skupina 1: Všeobecné nemocnice 1 po Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721 1,03 783 821 Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav 00738301 na výkon trestu odňatia

Podrobnejšie

Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestna

Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestna Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestnancov pobočka zamestnancov prepočítaný za vo fyzických

Podrobnejšie

Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú

Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného útvaru Evidenčný počet útvar zamestnancov k 28. 2. 2011

Podrobnejšie

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY ARCHÍV V PREŠOVE pracovisko Archív Humenné Štúrova 1, Humenné Pôvodcovia registratúry -orientač

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY ARCHÍV V PREŠOVE pracovisko Archív Humenné Štúrova 1, Humenné Pôvodcovia registratúry -orientač MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY ARCHÍV V PREŠOVE pracovisko Archív Humenné Štúrova 1, 066 80 Humenné Pôvodcovia registratúry -orientačná pomôcka k určeniu povinnosti vypracovať registratúrny

Podrobnejšie

Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých dávok sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet

Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých dávok sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet skontrolovaných počet zistených nedostatkov preplatky nedoplatky

Podrobnejšie

Základné sadzby

Základné sadzby Základné sadzby pre rok V súlade s 20 odsek 2 písm. q) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon

Podrobnejšie

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls Bratislavský kraj Bratislava Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava II Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava III Račianska 153/A Bratislava 2561 Bratislava IV Lamačská cesta 1C (v budove OC Bratislava

Podrobnejšie

Počet hospitalizačných prípadov PÚZS v systéme DRG a podiel prípadov v chybových DRG skupinách Centrum pre klasifikačný systém Všeobecné nemocnice 1 S

Počet hospitalizačných prípadov PÚZS v systéme DRG a podiel prípadov v chybových DRG skupinách Centrum pre klasifikačný systém Všeobecné nemocnice 1 S Počet hospitalizačných PÚZS v systéme DRG a podiel v chybových DRG skupinách Všeobecné nemocnice 1 počet hospitalizačných Hospitalizačné prípady v chybových DRGskupinách Počet v chybových DRG P63360 SI

Podrobnejšie

SÚŤAŽ PRÍPRAVIEK VsFZ - U 9, U 10, U 11 Na základe rozhodnutia VsFZ boli prijaté návrhy k organizácii súťaže prípraviek v rámci VsFZ pre jarnú časť se

SÚŤAŽ PRÍPRAVIEK VsFZ - U 9, U 10, U 11 Na základe rozhodnutia VsFZ boli prijaté návrhy k organizácii súťaže prípraviek v rámci VsFZ pre jarnú časť se SÚŤAŽ PRÍPRAVIEK VsFZ - U 9, U 10, U 11 Na základe rozhodnutia VsFZ boli prijaté návrhy k organizácii súťaže prípraviek v rámci VsFZ pre jarnú časť sezóny súťažného ročníka 2013-2014. 1. štart družstiev

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,

Podrobnejšie

Race Date Prešovská horská pätnástka 2019 Overall Finish List August 17, 2019 Prešovská horská pätnástka Overall* Name City Bib No Age Gend AG Place T

Race Date Prešovská horská pätnástka 2019 Overall Finish List August 17, 2019 Prešovská horská pätnástka Overall* Name City Bib No Age Gend AG Place T Overall Finish List Overall* Name City Bib No Age Gend AG Place Time 1 Ivančo Michal ŠK Banské 38 49 M 1 40-49 1:04:59.9 2 Erik Seman Mamka Zlatka 90 36 M 1 18-39 1:05:49.6 3 Juraj Hvizdoš Ordzovany 20

Podrobnejšie

Zoznam lekární pre vykonávanie 6 - mesačnej praxe študentom FaF UK a UVLF Košice (v zmysle zmlúv FaF UK, UVLF Košice a SLeK, na základe Sm. Rady 85/43

Zoznam lekární pre vykonávanie 6 - mesačnej praxe študentom FaF UK a UVLF Košice (v zmysle zmlúv FaF UK, UVLF Košice a SLeK, na základe Sm. Rady 85/43 Zoznam lekární pre vykonávanie 6 - mesačnej praxe študentom FaF UK a UVLF Košice (v zmysle zmlúv FaF UK, UVLF Košice a SLeK, na základe Sm. Rady 85/432/EHS) RLeK: Regionálna lekárnická komora MLeK : Miestna

Podrobnejšie

Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby Zariadenie pre seniorov P.č. Dátum Meno Okres Stav vybavenia prijatia trvalého žiadost

Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby Zariadenie pre seniorov P.č. Dátum Meno Okres Stav vybavenia prijatia trvalého žiadost Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby Zariadenie pre seniorov P.č. Dátum Meno Okres Stav vybavenia prijatia trvalého žiadosti pobytu 1. 23.3.2017 Jozef S. Moldava N/Bodvou zaradený

Podrobnejšie

VRANOV - ODCHODY .xls

VRANOV - ODCHODY .xls SMER BAN.BYSTRICA BANSKÉ BARDEJOV,kúpele BARDEJOV BRATISLAVA BREZNO BRNO /CZ/ CABOV ČIČAVA 1 DAVIDOV DOMAŠA, DOBRÁ DLHÉ KLČOVO GIRALTOVCE HANUŠOVCE g 11 f s s g 0 s f abcde 1.0 16.1 7106 7.0 7106 711 7.0

Podrobnejšie

Microsoft Word - december.doc

Microsoft Word - december.doc Slovenský hydrometeorologický ústav AGROMETEOROLOGICKÉ A FENOLOGICKÉ INFORMÁCIE VÝCHODOSLOVENSKÝ REGIÓN DECEMBER 2009 Číslo: 12 Kraj: Košický a Prešovský Obsah 1. Agrometeorologické charakteristiky 1.1

Podrobnejšie

(Návrh) 453 ZÁKON z 30. októbra 2003 o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorý

(Návrh) 453 ZÁKON z 30. októbra 2003 o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorý (Návrh) 453 ZÁKON z 30. októbra 2003 o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla

Podrobnejšie

SlevovaFantazie-SK-2017-A4-8stran-oblast 2-verze02 NAHLED.pdf

SlevovaFantazie-SK-2017-A4-8stran-oblast 2-verze02 NAHLED.pdf ŠPIRÁCIA PRE VÁŠ DOM A ZÁHRADU oblasť II Platnosť od 1. septembra do 13. októbra 2017 BETÓNOVÉ VÝROBKY S FANTÁZIOU Tvárnice SIMPLE BLOCK tehlová okrová Tvárnice HX 1/20/AF HX 2/20/AF HX 3/20/AF HX 1/30/AF

Podrobnejšie

Register CMP 2007

Register CMP 2007 Register CMP 2008 P. Turčáni, A Baráková, P. Hlava 1.Neurologická klinika LF UK a FNsP Bratislava Národné centrum zdravotníckych informácií Cievne mozgové príhody hospitalizované v roku 2008 Cievne mozgové

Podrobnejšie

až 20 % ZĽAVY ZĽAVY S FANTÁZIOU PRE VÁŠ DOM A ZÁHRADU oblasť II Akcia platí od 15. júla do 31. októbra 2019 BETÓNOVÉ VÝROBKY S FANTÁZIOU

až 20 % ZĽAVY ZĽAVY S FANTÁZIOU PRE VÁŠ DOM A ZÁHRADU oblasť II Akcia platí od 15. júla do 31. októbra 2019 BETÓNOVÉ VÝROBKY S FANTÁZIOU až 20 % ZĽAVY ZĽAVY S FANTÁZIOU PRE VÁŠ DOM A ZÁHRADU oblasť II Akcia platí od 15. júla do 31. októbra 2019 BETÓNOVÉ VÝROBKY S FANTÁZIOU 20% až Tvarovky FACE BLOCK piesková tehlová okrová povrch štiepaný

Podrobnejšie

Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby Špecializované zariadenie P.č. Dátum Meno Okres Stav vybavenia prijatia trvalého žiado

Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby Špecializované zariadenie P.č. Dátum Meno Okres Stav vybavenia prijatia trvalého žiado Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby Špecializované zariadenie P.č. Dátum Meno Okres Stav vybavenia prijatia trvalého žiadosti pobytu 1. 29.12.2017 Alicja Tereza K. Košice I.

Podrobnejšie

TERMÍNY zápisov akad.roku 2019/2020 (aktualizácia: ) BRATISLAVA -- Sociálna práca 1. ročník/i. stupeň 2. ročník/i. stupeň 3. ročník/i. stupe

TERMÍNY zápisov akad.roku 2019/2020 (aktualizácia: ) BRATISLAVA -- Sociálna práca 1. ročník/i. stupeň 2. ročník/i. stupeň 3. ročník/i. stupe TERMÍNY zápisov akad.roku 2019/2020 (aktualizácia: 26.08.2019) BRATISLAVA -- Sociálna práca 24.09.2019 24.09.2019 26.09.2019 25.09.2019 25.09.2019 25.09.2019 11:30 14:00 A-K 11:00 08:30 11:00 A-L 12:30

Podrobnejšie

Zoznam držiteľov licencií na multiregionálne rozhlasové vysielanie v roku 2010

Zoznam držiteľov licencií na multiregionálne rozhlasové vysielanie v roku 2010 ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV V ROKU 2018 I. Multiregionálne a celoplošné vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na

Podrobnejšie

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STROJNÍCKA DUKLIANSKA 1, PREŠOV Názov záverečnej témy (Názov futbalového klubu) Záverečný projekt Predmet: Aplikovaná

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STROJNÍCKA DUKLIANSKA 1, PREŠOV Názov záverečnej témy (Názov futbalového klubu) Záverečný projekt Predmet: Aplikovaná STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STROJNÍCKA DUKLIANSKA 1, 080 01 PREŠOV Názov záverečnej témy (Názov futbalového klubu) Záverečný projekt Predmet: Aplikovaná informatika Autor: Meno a priezvisko Prešov 2017 Ročník

Podrobnejšie

Zvýšenie kvality......

Zvýšenie kvality...... Testovanie 9 2019 Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií a stredných športových škôl s osemročným vzdelávacím programom v školskom roku 2018/2019 Testovanie

Podrobnejšie

vzn_psk_ _v-zneni-vzn _pocet-tried-psk

vzn_psk_ _v-zneni-vzn _pocet-tried-psk PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Úplné znenie VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA č. 35/2013 v znení VZN PSK č. 37/2014, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka stredných škôl v

Podrobnejšie

(\310ervenica pri Sabinove,kostol)

(\310ervenica pri Sabinove,kostol) Bajerovce Brezovica 1 13:06 6:38 Brezovica Čirč Krásna Lúka Kyjov ±ŐÎÂ 15:18 20:00 «Çî 13:06 15:18 Levoča Lipany 5:06 10:46 13:17 15:18 18:29 21:15 Lipany 13:18 18:48 22:00 19:57 6:38 22:05 20:00 23:03

Podrobnejšie

Zápisy

Zápisy Prehľad zápisov v akad.roku 2013/2014 (aktualizácia: 27. 06. 2013) Sociálna práca BRATISLAVA 1. ročník / 1. stupeň 2. ročník / 1. stupeň 3. ročník / 1. stupeň 1. ročník / 2. stupeň 2. ročník / 2. stupeň

Podrobnejšie

Košice - Plaveč - Muszyna km Vlak Zo stanice Praha Bratislava- N. Mesto 0 Košice 160,169,180,

Košice - Plaveč - Muszyna km Vlak Zo stanice Praha Bratislava- N. Mesto 0 Košice 160,169,180, 188 Košice - Plaveč - Muszyna km Vlak 1367 8700 1356 8702 1 1 8704 Zo stanice Praha Bratislava- N. Mesto 0 Košice 160,169,180,190 3 58 5 07 5 36 6 36 7 07 7 36 8 36 9 27 9 36 10 07 10 14 11 27 4 Ťahanovce

Podrobnejšie

Ú r a d g e o d é z i e, k a r t o g r a f i e a k a t a s t r a

Ú r a d   g e o d é z i e,   k a r t o g r a f i e   a   k a t a s t r a Ú r a d g e o d é z i e, k a r t o g r a f i e a k a t a s t r a S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Š T A T I S T I C K Á R O Č E N K A o pôdnom fonde v SR podľa údajov katastra nehnuteľností k 1. januáru

Podrobnejšie

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Podrobnejšie

Vyhodnotenie preventívneho programu Cesta v školskom roku 2012/2013 Mgr. Mária Janková, CVTI Abstrakt: v príspevku sú prezentované vybrané kvantitatív

Vyhodnotenie preventívneho programu Cesta v školskom roku 2012/2013 Mgr. Mária Janková, CVTI Abstrakt: v príspevku sú prezentované vybrané kvantitatív Vyhodnotenie preventívneho programu Cesta v školskom roku 212/213 Mgr. Mária Janková, CVTI Abstrakt: v príspevku sú prezentované vybrané kvantitatívne charakteristiky programu Cesta podľa krajov a okresov

Podrobnejšie

Košice - Plaveč - Muszyna km Vlak W2 2 Zo stanice Praha Bratislava- N. Mesto 0 Košice 160,169,180,

Košice - Plaveč - Muszyna km Vlak W2 2 Zo stanice Praha Bratislava- N. Mesto 0 Košice 160,169,180, 188 Košice - Plaveč - Muszyna km Vlak 1367 8700 1354 8702 8704 2 W2 2 Praha - N. Mesto 0 Košice 160,169,180,190 3 55 5 01 5 36 6 36 7 10 7 36 8 36 9 27 9 36 10 36 4 Ťahanovce 180 L 4 00 L 5 41 6 41 P 7

Podrobnejšie

Zvýšenie kvality......

Zvýšenie kvality...... Testovanie 9 2019 Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií a stredných športových škôl s osemročným vzdelávacím programom v školskom roku 2018/2019 Testovanie

Podrobnejšie

Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam

Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2019 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Podrobnejšie

Poradie Zdravotnícke zariadenie Mesto Okres Kraj Hodnotenie 2009 Hodnotenie FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA Bratislava Bratislava

Poradie Zdravotnícke zariadenie Mesto Okres Kraj Hodnotenie 2009 Hodnotenie FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA Bratislava Bratislava Poradie Zdravotnícke zariadenie Mesto Okres Kraj Hodnotenie 2009 Hodnotenie 2008 1 FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA Bratislava Bratislava Bratislavský 2 FAKULTNÁ NEMOCNICA J.A. REIMANA PREŠOV

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informa

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informa ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: 11. 12. 2004 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.2013 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 656 Z Á K O N z 26. októbra 2004 o

Podrobnejšie

C:/Users/benny/Desktop/2018_01/2018_01.sla

C:/Users/benny/Desktop/2018_01/2018_01.sla Michael Úvodník KALENDÁR UDALOSTÍ 2018 FARNOSŤ SKALICA Streda 14. február: Popolcová streda začiatok Pôstneho obdobia Sobota 3. marec: Pôstna duchovná obnova s Br. Mgr. Richardom Mariánom Jombíkom

Podrobnejšie

Poradové číslo Sídlo stanice ZZS Účinnosť nového povolenia Typ stanice ZZS 1 Banská Bystrica VZZS 2 Bratislava VZZS 3 Košice 12.9.

Poradové číslo Sídlo stanice ZZS Účinnosť nového povolenia Typ stanice ZZS 1 Banská Bystrica VZZS 2 Bratislava VZZS 3 Košice 12.9. Poradové číslo Sídlo stanice ZZS Účinnosť nového povolenia Typ stanice ZZS 1 Banská Bystrica 12.9.2019 VZZS 2 Bratislava 18.9.2019 VZZS 3 Košice 12.9.2019 VZZS 4 Nitra 12.9.2019 VZZS 5 Poprad 12.9.2019

Podrobnejšie

trať 191

trať 191 v 191 Lupków - Medzilborce - Michľny km Vlk Zr 1900 8930 9102 8902 8952 R 604 w _ x f v 9104 8932 8972 9130 8904 8934 Zo stnice 0 Lupków 16 Medzilborce mesto / A D Medzilborce mesto B 4 11 A 18 Medzilborce

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - ZOZULAK-prezentace [režim kompatibility]

Microsoft PowerPoint - ZOZULAK-prezentace [režim kompatibility] Cyrilometodská misia v kontexte srbskoslovenských vzťahov Prof. Dr. Ján Zozuľak, PhD. (Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre) Knieža Rastislav v liste cisárovi Michalovi III. napísal:

Podrobnejšie

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 444 z 5. júna 2003 k návrhu východísk štátneho rozpočtu na rok 2004 Číslo materiálu

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 444 z 5. júna 2003 k návrhu východísk štátneho rozpočtu na rok 2004 Číslo materiálu UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 444 z 5. júna 2003 k návrhu východísk štátneho rozpočtu na rok 2004 Číslo materiálu: 3889/2003 Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií Vláda A. schvaľuje

Podrobnejšie

Výsledky hlasovania Page 1 of 21 HLASOVANIE POSLANCOV Hlasovanie z 33. zasadnutie zastupiteľstva, konaného dňa Číslo hlasovania: 1 Otvoreni

Výsledky hlasovania Page 1 of 21 HLASOVANIE POSLANCOV Hlasovanie z 33. zasadnutie zastupiteľstva, konaného dňa Číslo hlasovania: 1 Otvoreni Page 1 of 21 HLASOVANIE POSLANCOV Hlasovanie z 33. zasadnutie zastupiteľstva, konaného dňa 01.07.2009 Číslo hlasovania: 1 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. - Bod X pred úpravu rozpočtu - pozmeňovací

Podrobnejšie

LSPP prehľad nákladov za r IČO PZS Názov HZ LSPP pre dospelých v LSPP pre deti a dorast v Paušál v Uznané výkony spolu v MESTO KREMNICA

LSPP prehľad nákladov za r IČO PZS Názov HZ LSPP pre dospelých v LSPP pre deti a dorast v Paušál v Uznané výkony spolu v MESTO KREMNICA hľad nákladov za r. 2013 deti 00320781 MESTO KREMNICA 14 142 0 1 585 15 727 00326585 MESTO VYSOKÉ TATRY 5 267 0 2 213 7 480 00607231 DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU 0 94 009 65 057 159 066 00610470

Podrobnejšie

k 188

k 188 u 188 Košie - Plaveč - Muszyna km Vlak 1367 8500 x 1356 8502 RR 8361 Zo stanie Praha Poprad- Bratislava- N.Mesto 0 Košie e 160,169,180,190 3 58! 5 07 5 36 W K 6 13 #! 6 36 W 6 36 # 7 03 7 36 8 36 9 27

Podrobnejšie

Innogy_poziarne alarmy_DL_VSE.indd

Innogy_poziarne alarmy_DL_VSE.indd KÝM PRÍDU HASIČI MÔŽE BYŤ NESKORO POŽIARNY ALARM Stihnete sa zachrániť? 1137 požiarov 85 zranených osôb 21 ľudí prišlo o život * Požiarne štatistiky slovenských domácností v období január október 2016

Podrobnejšie

(V\375sledkov\341 listina z CK SIP odpis textu.xls)

(V\375sledkov\341 listina z CK SIP odpis textu.xls) v spracovaní informácií na počítači 1. disciplína - písanie na počítači Por. Meno a priezvisko Škola a ročník štúdia Zriaďovateľ Hrubé údery za 10 minút Percento Čisté údery za minútu 1. Branislav Beňovič

Podrobnejšie

Bod_13A_Navrh_uznesenia

Bod_13A_Navrh_uznesenia N Á V R H n a u z n e s e n i e Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s 11 ods. 2, písm. b) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych

Podrobnejšie

Microsoft Word - ZbCPP upravená verzia.docx

Microsoft Word - ZbCPP upravená verzia.docx Zbierka cirkevnoprávnych predpisov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Ročník 22 25. august 2015 Čiastka 4/2015 OBSAH: 6/2015 ZÁSADY hospodárenia s bytmi vo vlastníctve ECAV- ústredie

Podrobnejšie

POZVANKA_MOZAIKA ODPORUCANI_2019_všetky_semináre.indd

POZVANKA_MOZAIKA ODPORUCANI_2019_všetky_semináre.indd Generálny partner 12. 3. 2019 16:00 Rimavská Sobota Odborný garant I. Interná klinika UN Martin prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc. Vážená pani doktorka, Vážený pán doktor, dovoľte nám, aby sme Vás srdečne

Podrobnejšie

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc u 120 Bratislava - Žilina - (Košice) km km Vlak R 225 3751 3753 3061 3063 3081 R 701 3081 3063 3001 3011 3013 5105 +! 120 u Zo stanice Praha 0 Bratislava hl.st. 110,130,132 4 27 4 Bratislava-Vinohrady

Podrobnejšie

Microsoft Word - AAC-U2-sprava o transparentnosti 2017

Microsoft Word - AAC-U2-sprava o transparentnosti 2017 S P R Á V A O T R A N S P A R E N T N O S T I ZA ROK 2017 v zmysle 1 odsek 2 zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

Penále zdravotníckych zariadení k 31. júlu 2007 podľa jednotlivých pobočiek tabuľka č. 1 Pobočka Kód pobočky Penále spolu v Sk Bratislava

Penále zdravotníckych zariadení k 31. júlu 2007 podľa jednotlivých pobočiek tabuľka č. 1 Pobočka Kód pobočky Penále spolu v Sk Bratislava Penále zdravotníckych zariadení k 31. júlu 2007 podľa jednotlivých pobočiek tabuľka č. 1 Pobočka Penále spolu v Sk Bratislava 020 1 114 534 526,00 Bratislava - okolie 030 168 137 534,50 Trnava 040 5 776

Podrobnejšie

Microsoft Word - Vyžrebovanie_súťaží_SZH_ doc

Microsoft Word - Vyžrebovanie_súťaží_SZH_ doc Slovenský zväz hádzanej, Trnavská 37, 831 04 Bratislava Vyžrebovanie súťaží SZH 2014/2015 EXTRALIGA MUŽI 1. kolo : 30. - 31.8.2014 XA-1 Šaľa - Hlohovec XA-2 Modra - Bratislava XA-3 Prešov - Košice XA-4

Podrobnejšie

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019//171 201910627 11.03.2019 18.03.2019 22.18 IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov 31656544 zml. zmluvný servis kopírky - stav. úrad 2 DF2019//172 201910626

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - 3 PrednaskaMiroslavDrobny2

Microsoft PowerPoint - 3 PrednaskaMiroslavDrobny2 Data Centrum Miest a Obcí Elektronické služby slovenských samospráv Miroslav Drobný prezident Občianske združenie eslovensko predseda Komisie pre informatizáciu samospráv Únia miest Slovenska poslanec

Podrobnejšie

NECHAJTE SA ZVIESŤ valentínskou viac za menej...každý deň KOLEKCIOU 1 99 HRNČEK S VALENTÍNSKYM MOTÍVOM v darčekovom balení, objem 420 ml 1 99 DIZAJNOV

NECHAJTE SA ZVIESŤ valentínskou viac za menej...každý deň KOLEKCIOU 1 99 HRNČEK S VALENTÍNSKYM MOTÍVOM v darčekovom balení, objem 420 ml 1 99 DIZAJNOV NECHAJTE SA ZVIESŤ valentínskou viac za menej...každý deň KOLEKCIOU HRNČEK S VALENTÍNSKYM MOTÍVOM v darčekovom balení, objem 420 ml DIZAJNOVÉ SITKO NA ČAJ zo silikónu, s ozdobným prvkom v tvare srdca,

Podrobnejšie

Program odpadového hospodárstva obce

Program odpadového hospodárstva obce 1 Obec Torysa, Torysa 28, 082 76 Torysa Adresa: IČO: 00327883 DIČ: 2020732285 tel./fax: 051/4597310 Spoločný program odpadového hospodárstva združenia obcí TORYSA na roky 2016 2020 Zúčastnené obce: Torysa,

Podrobnejšie

Kategória: Poradie Meno nar. klub Vojčice Svidník Sabinov Michalovce Šarišské Michaľany Vranov SPOLU 1 Malinič Igor 1974 STO SNINA

Kategória: Poradie Meno nar. klub Vojčice Svidník Sabinov Michalovce Šarišské Michaľany Vranov SPOLU 1 Malinič Igor 1974 STO SNINA Kategória: 40-49 1 Malinič Igor 1974 STO SNINA 550 520 490 520 410 2490 2 Sopko Silvester 1971 STO BORŠA 520 490 310 490 1810 3 Gombík Jozef 1971 OŠK ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY 550 550 550 1650 4 Husťák Vlastimil

Podrobnejšie

Oznamy

Oznamy VII 12 23.06.2019 OZNAMY Zmena času sv. omší Zvlášť počas letných mesiacov júl august, bude zmena sv. omší. Prosím vás, aby ste si dobre pozreli liturgický prehľad. Prikázaný sviatok 29.6.2019 V sobotu,

Podrobnejšie

Microsoft Word - k180_1

Microsoft Word - k180_1 u 180 (Bratislava) - Žilina - Košie km Vlak 1367,, G f a 1369,, G a 7801 6 ^ 7803 6 ^2 5 5 6 Zo stanie Praha Prešov Lipany Praha Lipany 0 Bratislava hl.st. +# z %) 23 43 46 Trnava p z Ý 0 15 63 Leopoldov

Podrobnejšie

188

188 u 188 Košie - Plaveč - Muszyna km Vlak 8550 1263 8500 x 7800 8500 x 1356 8502 REX 1930 ~ Zo stanie Praha Poprad- Bratislava- N.Mesto 0 Košie e 160,169,180,190 3 58 W 4 12 5 07 5 36 W 6 13 #! 6 36 W 6 36

Podrobnejšie

4

4 SEKCIA POLITOLÓGIE A OBČIANSKEJ NÁUKY 101 VOLEBNÁ GEOGRAFIA OKRESU BARDEJOV KRISTÍNA PAVLUSOVÁ Stupeň, forma, ročník štúdia: Bc., denná, 1. Študijný program: politológia Konzultant: PhDr. Vladimír Dančišin,

Podrobnejšie

49. FÓRUM METROLÓGOV INTELIGENTNÝ PRIEMYSEL, REDEFINÍCIA JEDNOTIEK SI, ZÁKON O METROLÓGII, ZMENY NORMATÍVNYCH DOKUMENTOV, VÝSKUM A AVÝVOJ Hotel Partiz

49. FÓRUM METROLÓGOV INTELIGENTNÝ PRIEMYSEL, REDEFINÍCIA JEDNOTIEK SI, ZÁKON O METROLÓGII, ZMENY NORMATÍVNYCH DOKUMENTOV, VÝSKUM A AVÝVOJ Hotel Partiz 49. FÓRUM METROLÓGOV INTELIGENTNÝ PRIEMYSEL, REDEFINÍCIA JEDNOTIEK SI, ZÁKON O METROLÓGII, ZMENY NORMATÍVNYCH DOKUMENTOV, VÝSKUM A AVÝVOJ Hotel Partizán, Tále Bystrá 22. 23. Máj 2019 Organizátor Záštita

Podrobnejšie

01/2018 Pomoc pre Zbor sv. Terezky Ročník: 11. Rok: 2018 Číslo: 01 Bratia a sestry, priatelia, čitatelia nášho farského časopisu! V novom roku sme ako

01/2018 Pomoc pre Zbor sv. Terezky Ročník: 11. Rok: 2018 Číslo: 01 Bratia a sestry, priatelia, čitatelia nášho farského časopisu! V novom roku sme ako 01/2018 Pomoc pre Zbor sv. Terezky Ročník: 11. Rok: 2018 Číslo: 01 Bratia a sestry, priatelia, čitatelia nášho farského časopisu! V novom roku sme akosi automaticky nastavení na nové veci. Hoci čakáme

Podrobnejšie

Výročná správa Obce VYŠNÝ MIROŠOV za rok starosta obce Michal Petranik

Výročná správa Obce VYŠNÝ MIROŠOV za rok starosta obce Michal Petranik Výročná správa Obce VYŠNÝ MIROŠOV za rok 2017... starosta obce Michal Petranik OBSAH str. 1. Úvodné slovo starostu obce 3 2. Identifikačné údaje obce 3 3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a zo šiesteho zasadnutia Mestskej rady, konaného 29. novembra 2016 v Banskej Bystrici Prítomní: Ján Nosko, primátor mesta Mgr. Jakub G

Z á p i s n i c a zo šiesteho zasadnutia Mestskej rady, konaného 29. novembra 2016 v Banskej Bystrici Prítomní: Ján Nosko, primátor mesta Mgr. Jakub G Z á p i s n i c a zo šiesteho zasadnutia Mestskej rady, konaného 29. novembra 2016 v Banskej Bystrici Prítomní: Ján Nosko, primátor mesta Mgr. Jakub Gajdošík, člen MsR, prvý zástupca primátora mesta Ing.

Podrobnejšie

Súvislá snehová pokrývka na celom území východného Slovenska sa znova vytvorila koncom januára

Súvislá snehová pokrývka na celom území východného Slovenska sa znova vytvorila koncom januára Slovenský hydrometeorologický ústav Odbor hydrologické monitorovanie, predpovede a výstrahy Košice Povodeň v januári 2015 na východnom Slovensku 2 SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Centrum predpovedí

Podrobnejšie

Faktúry rok 2012

Faktúry rok 2012 Faktúry rok 2017 Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2016 10/2016 Vývoz TKO mes. mobilnej 22.11.2016-21.12.2016 23,18 03.01.2017

Podrobnejšie

Pevný bod Názov poskytovateľa Bánovce nad Bebravou pre deti a dorast Bánovce nad Bebravou pre dospelých Banská Bystrica pre deti a dorast Banská Bystr

Pevný bod Názov poskytovateľa Bánovce nad Bebravou pre deti a dorast Bánovce nad Bebravou pre dospelých Banská Bystrica pre deti a dorast Banská Bystr Pevný bod Názov poskytovateľa Bánovce nad Bebravou pre deti a dorast Bánovce nad Bebravou pre dospelých Banská Bystrica pre deti a dorast Banská Bystrica pre dospelých Banská Štiavnica pre dospelých Bardejov

Podrobnejšie

VSE_Cennik-MP-2017_1603 V3.indd

VSE_Cennik-MP-2017_1603 V3.indd CENNÍK ELEKTRINY PRE MALÉ PODNIKY NA ROK 2017 PLATNÝ OD 28. 2. 2017 SO SPÄTNOU ÚČINNOSŤOU OD 1. 1. 2017 KLASIK M (DMP1) je jednotarifný produkt vhodný pre odberné miesta s bežnými elektrickými spotrebičmi,

Podrobnejšie

Bratislava - Žilina - (Košice) 50 Bratislava - Cífer km km Vlak 3351 W 3341 W 3371 RR 767 W 3343 W IDS BK Bratislava -

Bratislava - Žilina - (Košice) 50 Bratislava - Cífer km km Vlak 3351 W 3341 W 3371 RR 767 W 3343 W IDS BK Bratislava - 16 120 Bratislava - Žilina - (Košice) 50 Bratislava - Cífer km km Vlak 3351 3341 3371 RR 767 3343 3001 3353 3307 2001 2003 IDS BK Bratislava - Cífer 401 W 3307 3309 1 1 R 601 W Zo stanice Kúty Kúty 0 Bratislava

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Homola+Maruniak.ppt

Microsoft PowerPoint - Homola+Maruniak.ppt Revitalizácia železničných staníc Ing. Juraj Homoľa Ing. Daniel Maruniak 26. február 2008 Obsah 1. Súčasný stav železničných staníc na Slovensku 2. Revitalizácia železničných staníc ŽSR 3. Vybrané medzinárodné

Podrobnejšie

Microsoft Word - AAC-UDVA-sprava o transparentnosti 2016

Microsoft Word - AAC-UDVA-sprava o transparentnosti 2016 S P R Á V A O T R A N S P A R E N T N O S T I ZA ROK 2016 v zmysle 24 zákona č. 540/2007 o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení

Podrobnejšie

Súťaž MINIKÁR pre rok 2008 SUMÁRNY PREHĽAD VÝSLEDKOV MSR MINIKÁR 2008 (5 najlepších výsledkov, pri rovnosti bodov súčet časov) Disciplína : slalom min

Súťaž MINIKÁR pre rok 2008 SUMÁRNY PREHĽAD VÝSLEDKOV MSR MINIKÁR 2008 (5 najlepších výsledkov, pri rovnosti bodov súčet časov) Disciplína : slalom min Súťaž MINIKÁR pre rok 2008 SUMÁRNY PREHĽAD VÝSLEDKOV MSR MINIKÁR 2008 (5 najlepších výsledkov, pri rovnosti bodov súčet časov) Disciplína : slalom minikár Dátum : 13.09.2008 Kategória : M 1 1 150 100 OVEČKA

Podrobnejšie

Stauros 22/2010

Stauros 22/2010 Stauros Č. 22 október/november 2010 Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave slovíčko o SLOVE Drahé sestry a bratia! Keby som tak mohol/-la vrátiť čas? Koľkým z nás už prebehlo mysľou

Podrobnejšie

Účastníci : 1. TJ Mladosť Kalša 9. MFK Slovan Giraltovce 2. MFK Vranov n/t 10. TJ Veľké Revištia 3. FK Humenné 11. ŠK Milénium 2000 Bard.N.Ves 4. OŠK

Účastníci : 1. TJ Mladosť Kalša 9. MFK Slovan Giraltovce 2. MFK Vranov n/t 10. TJ Veľké Revištia 3. FK Humenné 11. ŠK Milénium 2000 Bard.N.Ves 4. OŠK Účastníci : 1. TJ Mladosť Kalša 9. MFK Slovan Giraltovce 2. MFK Vranov n/t 10. TJ Veľké Revištia 3. FK Humenné 11. ŠK Milénium 2000 Bard.N.Ves 4. OŠK Šarišské Michaľany 12. 1.FK Svidník 5. Futbalový klub

Podrobnejšie

Akvizícia v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre

Akvizícia v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre Akvizícia v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre Akvizičný seminár Havlíčkov Brod 8.10.2015 Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre Vznik knižnice v roku 1923 Počet zväzkov 1200 Funkcia knižnice: - verejná

Podrobnejšie

Kód Názov projektu Žiadateľ IČO žiadateľa Schválená výška NFP ( ) Výsledok hodnotenia NFP310040I665 Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy obecné

Kód Názov projektu Žiadateľ IČO žiadateľa Schválená výška NFP ( ) Výsledok hodnotenia NFP310040I665 Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy obecné Kód Názov projektu Žiadateľ IČO žiadateľa Schválená výška NFP ( ) Výsledok hodnotenia NFP310040I665 Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného Obec Haligovce 00329878 98 302,68 schválená úradu

Podrobnejšie

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Z TURNAJA Adventure ligy SR 2017/ kolo a Vianočný turnaj 2017 usporiadaného klubom: Tatramonti Poprad Dátum:

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Z TURNAJA Adventure ligy SR 2017/ kolo a Vianočný turnaj 2017 usporiadaného klubom: Tatramonti Poprad Dátum: VÝSLEDKOVÁ LISTINA Z TURNAJA Adventure ligy SR 217/218 1.kolo a Vianočný turnaj 217 usporiadaného klubom: Tatramonti Poprad Dátum: 16.12. - 17.12.217 Poprad Riaditeľ turnaja: Pavol Fejerčák Hlavný rozhodca:

Podrobnejšie

05_Rovojove_projekty_telocvicne

05_Rovojove_projekty_telocvicne Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 26. septembra 2017 Materiál číslo: 361/2017 Rozvojové projekty na rozvoj výchovy a vzdelávania

Podrobnejšie

IFOsoft6

IFOsoft6 17088 1715016 89953932 171143 171811 003552017 2412656460 2412680386 102017 2017134 2102442997 625037254 1753459 1754792 117171620 1754725 1755939 1755928 117176275 1756482 1757335 1757853 1757884 1759035

Podrobnejšie

Tlačová správa Bratislava Oznámenie o výsledkoch výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotn

Tlačová správa Bratislava Oznámenie o výsledkoch výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotn Tlačová správa Bratislava 23. 08. 2019 Oznámenie o výsledkoch výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Podrobnejšie

II. Pohár mužov BA/TT OPEN 2016/2017 v stolnom tenise muži Celkové výsledky turnaja Počet účastníkov: 35 Moravský Svätý Ján,

II. Pohár mužov BA/TT OPEN 2016/2017 v stolnom tenise muži Celkové výsledky turnaja Počet účastníkov: 35 Moravský Svätý Ján, II. Pohár mužov BA/TT OPEN 016/017 v stolnom tenise Celkové výsledky turnaja Počet účastníkov: 5 Moravský Svätý Ján, 17.11.016 II. Pohár mužov BA/TT OPEN 016/017 Konečné výsledky turnaja Dátum: 17.11.016

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre de

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre de REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, 089 01 Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre deti a dorast v okresoch Svidník a Váš list/zo dňa Naše

Podrobnejšie

k180_1

k180_1 u 180 (Bratislava) - Žilina - Košie km Vlak 1263,, G f a 7871 6 1369,, G a 7871 6 R 615 y1 w a d 7801 8501 REX 1761 1021,% K ª x f 8503 REX 1931 Zo stanie Praha Prešov Bratislava -N.Mesto Lipany Praha

Podrobnejšie

Z Á P I S N I C A

Z Á P I S N I C A Z Á P I S N I C A z XII. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.1.2016 v Pečovskej Novej Vsi Program: podľa pozvánky v prílohe Prítomní: podľa prezenčnej listiny Neprítomní: Peter Novický,

Podrobnejšie

Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva

Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/3001 15.00 03.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 plyn 1/2012 2 DF2012/3002 15.94 10.01.2012

Podrobnejšie

Magistrát Košice ( Poznámka: Uznesenie ) Zasadnutie č VI. zasadnutie MZ Dňa: :46 Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana: 1 /

Magistrát Košice ( Poznámka: Uznesenie ) Zasadnutie č VI. zasadnutie MZ Dňa: :46 Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana: 1 / ( Poznámka: Uznesenie ) Zasadnutie č. 2195 - VI. zasadnutie MZ Dňa: 11.4.219 8:46 VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 1 - BOD č.. - Otvorenie, zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu zasadnutia MZ, určenie

Podrobnejšie

VZOR

VZOR UZNESENIA prijaté Komisiou školstva a športu Zastupiteľstva ŽSK na rokovaní 17.01.2018 K bodu 1: Otvorenie. Uznesenie 1 s c h v a ľ u j e program rokovania komisie školstva a športu Zastupiteľstva Žilinského

Podrobnejšie

PREHĽAD PV _2 zmena od

PREHĽAD PV _2 zmena od Prehľad,,,,,, R, RR vlakov B 44 (R) 1) 180,120,131,137 1) K Košice Bratislava-Petržalka 1.2. ~ _ Košice (7.11) Žilina Bratislava hl.st. Wien Hbf. (13.22) B 45 (R) 1) 137,131,120,180 1) K Bratislava-Petržalka

Podrobnejšie

doc

doc VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 1 -BOD č. -Procedurálne: Voľba overovateľov zápisu ( Poznámka: Procedurálne: Voľba overovateľov zápisu ) Zasadnutie č. 200603 -V. zasadnutie Zastupiteľstva BSK Dňa: 28.06.2006 10:16

Podrobnejšie

STAUROS Č. 18 september 2013 Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré mesto slovíčko o SLOVE Pred časom sme spomínali výrok istého člov

STAUROS Č. 18 september 2013 Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré mesto slovíčko o SLOVE Pred časom sme spomínali výrok istého člov STAUROS Č. 18 september 2013 Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré mesto slovíčko o SLOVE Pred časom sme spomínali výrok istého človeka, ktorý povedal, že ak by mal v rukách absolútnu

Podrobnejšie

rozpis zapasov_MEX SZFB_18_19.xls

rozpis zapasov_MEX SZFB_18_19.xls Adresár družstiev Extraliga mužov sezóna 2018/2019 kód súťaže: MEX Názov družstva meno kontaktnej osoby e-mail kontaktnej osoby telefón kontaktnej osoby 1. FBC Florbal Trenčín Ivan Piovarči klub@1fbctrencin.sk

Podrobnejšie

WCP_SK_WF2014_pozvanka_STRANKY.indd

WCP_SK_WF2014_pozvanka_STRANKY.indd Pozvánka 2014 29. 1. 2014 PREŠOV 4. 2. 2014 ŽILINA 11. 2. 2014 BRATISLAVA Účastníkov Wienerberger fóra čaká v každom mieste konania losovanie o víkendový pobyt pre 2 osoby! odborné informácie z praxe pre

Podrobnejšie

uprava_rozpoctu_psk_ _material.pdf

uprava_rozpoctu_psk_ _material.pdf Prešovský samosprávny kraj Úrad Prešovského samosprávneho kraja 4. zasadnutie Zastupiteľstva číslo poradia: Prešovského samosprávneho kraja dňa 22.4.2014 Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2014 Prešovského samosprávneho

Podrobnejšie

Príliš ľudská tvár socializmu? Reforma zdola a okolnosti reformného procesu v Československu 1968 Miroslav Tížik Norbert Kmeť (eds.) Sociologický ústa

Príliš ľudská tvár socializmu? Reforma zdola a okolnosti reformného procesu v Československu 1968 Miroslav Tížik Norbert Kmeť (eds.) Sociologický ústa Príliš ľudská tvár socializmu? Reforma zdola a okolnosti reformného procesu v Československu 1968 Miroslav Tížik Norbert Kmeť (eds.) Sociologický ústav SAV Edícia Analýzy Bratislava 2016 Kľúčové slová:

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie

Všeobecne záväzné nariadenie Obecné zastupiteľstvo v Štvrtku na Ostrove v súlade s ustanovením 11, ods. 4, písm. g, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom

Podrobnejšie