Pravidlá a podmienky zberu komunálnych odpadov v roku NOVÉ NÁDOBY + NOVINKA

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Pravidlá a podmienky zberu komunálnych odpadov v roku NOVÉ NÁDOBY + NOVINKA"

Prepis

1 Pravidlá a podmienky zberu komunálnych odpadov v roku NOVÉ NÁDOBY + NOVINKA

2 Obyvateľom rodinných domov rok 2022 prináša viacero pozitívnych noviniek. Každá domácnosť v rodinnom dome dostane do užívania 4 NOVÉ FAREBNÉ NÁDOBY NA TRIEDENIE zložiek komunálnych odpadov. Spotreba a produkcia obalov, ale aj biologicky rozložiteľných odpadov neustále stúpa. Zvyšujú sa aj legislatívne požiadavky na každého z nás, preto sme povinní prijať zmeny v systéme triedenia a zberu odpadov s cieľom ďalšieho zvyšovania triedenia produkovaných odpadov. Pôvodný vrecový zber formou farebných vriec, ktorým sme prešli z 20. storočia do 21. storočia, už dnes nestačí a nahrádzame ho moderným spôsobom zberu prostredníctvom nádob. Tento spôsob zberu bude aj pri stúpajúcich množstvách odpadov environmentálne vhodným, efektívnym, ale aj pre pracovníkov zberu bezpečnejším. Taktiež v prípade nepriaznivého počasia nebudú vrecia, či ich obsah rozfúkané po uliciach, či vašich dvoroch. 2 Pravidlá a podmienky zberu komunálnych odpadov v roku 2022

3 ZMENY A NOVINKY Zmena nastáva v spôsobe triedenia a zberu plastov, tetrapakov a obalov z kovu, ktoré sa budú ako všetky 3 zložky zbierať spolu v žltých nádobách. Všetky obaly ukladané do nádoby vyprázdnite a pre lepšie využitie objemu nádoby ich stlačte. Vytriedenie spoločne zbieraných plastov, tetrapakov a obalov z kovu zabezpečí zberová spoločnosť. Nové nádoby na papier domácnostiam umožnia komfortne uložiť množstvo svojich rozobratých, prípadne potrhaných kartónových krabíc či papierov, ktorých je v domácnostiach čoraz väčšie množstvo. Pre efektívne využitie objemu nádoby kartónové krabice rozoberte alebo potrhajte a ukladajte do nádoby po vrstvách. Pravidlá a podmienky zberu komunálnych odpadov v roku

4 ZMENY A NOVINKY Zber skla vrecami už bol z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov neúnosný, a teda každá domácnosť bude mať svoju nádobu na sklo, kde môže zbierať obaly zo skla, ako aj sklenené črepy. ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ ZBERU ODPADU Používajte poskytnuté nádoby len na určený účel. Vyložte si v deň zberu príslušnú nádobu pred váš dom do 7:00 a bude vyprázdnená. NOVINKA Novinkou je - SMS notifikácia, ktorá vám pomôže. Už sa vám stalo, že ste zabudli vyložiť nádobu, alebo bol sviatočný deň a neboli ste si istý, či bude zber odpadu? Poskytnutím vášho telefónneho čísla vám budeme v predstihu posielať informáciu o termíne zberu odpadov. Ak máte záujem o SMS notifikáciu o termínoch zberu odpadu, pošlite vaše tel. číslo, meno a adresu na adresu: a zaradíme vás do zoznamu príjemcov SMS notifikácie. 4 Pravidlá a podmienky zberu komunálnych odpadov v roku 2022

5 KOMUNÁLNE ODPADY Zmesový komunálny odpad je odpad z domácnosti, ktorý ostane po vytriedení triedených zložiek komunálneho odpadu, takisto odpad podobných vlastností a zloženia, ktorého pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ. Do zmesového komunálneho odpadu NEPATRIA triedené zložky komunálneho odpadu, horúci popol, objemný odpad, kamene, zemina, stavebný materiál, nebezpečný odpad a iné prímesi. V prípade, že nádoba obsahuje nevhodný odpad alebo nádoba nebude prístupná pre komunálne vozidlo (zaparkované autá, nezjazdná príjazdová komunikácia, konáre stromov a pod.), NEBUDE NÁDOBA VYPRÁZDNENÁ. Do komunálneho odpadu nepatria odpady vznikajúce z podnikateľskej činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa či organizácie (napr. obaly z papiera, kartón, sklo, plasty, drevo, biologicky rozložiteľné odpady vrátane kuchynského a reštauračného odpadu, ostatné odpady a nebezpečné odpady). Odvoz a zneškodnenie týchto odpadov z vlastnej podnikateľskej činnosti, či prevádzkovania zariadenia, si organizácia zabezpečuje samostatným zmluvným vzťahom na odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie svojho odpadu, a teda nie je predmetom zberu komunálneho odpadu a jeho triedených zložiek. Pre zber zmesového komunálneho odpadu sa používajú 110 L / 120 L / 240 L nádoby, 1100 L kontajnery, polopodzemné kontajnery (3 m3, 5 m3). Iné zberné nádoby sa nepoužívajú. Plastové vrecia sa používajú na zber ODPADU IBA NA PEŠEJ ZÓNE a to v pondelok a vo štvrtok. Zber komunálnych odpadov počas sviatkov je vždy realizovaný podľa stanoveného harmonogramu v dňoch pondelok až piatok okrem 1. januára, Veľkonočného pondelku a 25. decembra. Harmonogram zberu zmesového komunálneho odpadu pre rok 2022 DEŇ ZBERU PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK 29. Augusta, 1. Mája, 9. Mája, A. Bernoláka, A. Sládkoviča, Bystrický rad, Buzulucká, Divadelná, Ferjenčíková, Fialková, F. Kráľa, Hurbanova, I. Krasku, J. A. Komenského, J. Bottu, J. Kalinčiaka, J. Kozačeka, Jaselská, J. C. Hronského, J. Fándlyho, J. G. Tajovského, Konvalinková, Kuzmányho nábrežie, Levanduľová, L. Novomeského, Lúčna, Ľ. Podjavorinskej, M. R. Štefánika, Námestie SNP, Nevädzová, Nezábudková, P. J. Šafárika, P. O. Hviezdoslava, Podbeľová, Púpavová, S. Chalupku, Slnečná, Snežienková, Sokolská, Strakonická cesta, Trhová, Tulipánová Zber odpadu v KBV bytové domy Dobronivská cesta, J. Kráľa, Ľ. Štúra, M. M. Hodžu, Neresnická cesta, Nižovec, P. Jilemnického, Pod Dráhami, R. Čelku, Š. Moyzesa, Študentská, T. Vansovej 11. marca, Baková Jama, Balkán, Bella IV., Bratov Veselovcov, Brezová, Buková, Družstevná, Dubová, E. M. Šoltésovej, Elektrárenská, F. Hečku, Francisciho, Jaseňová, Javorová, Jazmínová, J. Alexyho, J. Donča, J. Hollého, J. Jesenského, J. Švermu, Krupinská cesta, Lesnícka, Lieskovská cesta, Lipová, M. Bazovského, MDD, M. Kukučína, Môťovská, M. Nešpora, Nábrežie, Nám. Cyrila Metoda, Na Hôrke, Na Štepnici, Obrancov mieru, Okružná, Orgovánová, Pribinova, Rastislavova, Rivnianska, Slatinské nábrežie, Somolického, Svätoplukova, Š. Višňovského, Školská, T.G. Masaryka, Tomášikova, Topoľová, Unionka, Železničná, Zátišie nad priehradou B. Nemcovej, Borovianska, Dekréta Matejovie, Dolná Kolónia, Dukelských hrdinov, Jedľová, J. Jánošíka, Lučenecká cesta, Lukové, Mládežnícka, Na Hrádok, Na Rovni, Partizánska, Pod Holým Brehom, Sosnová, Uramova, Zolná Pravidlá a podmienky zberu komunálnych odpadov v roku

6 ZBER TRIEDENÝCH ZLOŽIEK KOMUNÁLNEHO ODPADU POZOR, ZMENA V TRIEDENÍ A AJ V TERMÍNOCH ZBERU DO ŽLTÝCH NÁDOB triedime PLASTY, Termíny zberu sú v tabuľke pre každú oblasť zvlášť. Vyložte žltú nádobu podľa termínov zberu. 1. OBLASŤ termíny zberu plastov, tetrapakov a obalov z kovu zo žltých nádob 1. Mája 29. Augusta 9. Mája A. Bernoláka A. Sládkoviča B. Nemcovej Baková Jama Bella IV. Borovianska Bratov Veselovcov Buzulucká Bystrický rad Dekréta Matejovie Divadelná Družstevná Dukelských hrdinov E. M. Šoltésovej Elektrárenská F. Kráľa Ferjenčíková Francisciho Fialková Hurbanova I. Krasku J. A. Komenského J. Bottu J. C. Hronského J. Donča J. Fándlyho J. G. Tajovského J. Hollého J. Jánošíka J. Jesenského J. Kalinčiaka J. Kozačeka J. Kráľa J. Švermu Jaselská Jedľová Konvalinková Kuzmányho nábrežie L. Novomeského Lieskovská cesta Levanduľová Lúčna Ľ. Podjavorinskej Ľ. Štúra M. Kukučína M. M. Hodžu M. R. Štefánika Môťovská Na Rovni Námestie SNP Nevädzová Nezábudková P. J. Šafárika P. Jilemnického P. O. Hviezdoslava Partizánska Podbeľová Pod Holým Brehom Púpavová Rivnianska R. Čelku S. Chalupku Slnečná Snežienková Sokolská Somolického Sosnová Strakonická cesta Š. Moyzesa Š. Višňovského Študentská T. Vansovej Trhová Tulipánová Uramova Železničná 6 Pravidlá a podmienky zberu komunálnych odpadov v roku 2022 Termíny zberu žltých nádob OBLASŤ termíny zberu plastov, tetrapakov a obalov z kovu zo žltých nádob Termíny zberu žltých nádob 11. marca Jazmínová Na Hrádok Pribinova Balkán Krupinská cesta Na Štepnici Rastislavova Brezová Lesnícka Nábrežie Slatinské nábrežie Buková Lipová Nám. Cyrila Metoda Svätoplukova Dolná Kolónia Lučenecká cesta Neresnická cesta Školská Dubová Lukové Nižovec T. G. Masaryka Dobronivská cesta M. Bazovského Obrancov mieru Tomášikova F. Hečku M. Nešpora Okružná Topoľová J. Alexyho MDD Zátišie n. p. Unionka Jaseňová Mládežnícka Orgovánová Zolná Javorová Na Hôrke Pod Dráhami i TETRAPAKY A OBALY Z KOVU DO ŽLTEJ NÁDOBY PATRÍ : plasty, vyprázdnené a čisté plastové obaly z nápojov, drogérie, fólie, kompozitné obaly na báze lepenky (tetrapaky) od nápojov a potravín, plechovky a obaly z kovu.

7 ZBER TRIEDENÝCH ZLOŽIEK KOMUNÁLNEHO ODPADU POZOR, ZMENA V TRIEDENÍ A AJ V TERMÍNOCH ZBERU DO MODRÝCH NÁDOB triedime PAPIER A KARTÓNOVÉ OBALY Termíny zberu sú v tabuľke pre každú oblasť zvlášť. Vyložte žltú nádobu podľa termínov zberu. 1. OBLASŤ termíny zberu papiera z modrých nádob 1. Mája 29. Augusta 9. Mája A. Bernoláka A. Sládkoviča B. Nemcovej Baková Jama Bella IV. Borovianska Bratov Veselovcov Buzulucká Bystrický rad Dekréta Matejovie Divadelná Družstevná Dukelských hrdinov E. M. Šoltésovej Elektrárenská F. Kráľa Ferjenčíková 11. marca Balkán Brezová Buková Dolná Kolónia Dubová Dobronivská cesta F. Hečku J. Alexyho Jaseňová Javorová Francisciho Fialková Hurbanova I. Krasku J. A. Komenského J. Bottu J. C. Hronského J. Donča J. Fándlyho J. G. Tajovského J. Hollého J. Jánošíka J. Jesenského J. Kalinčiaka J. Kozačeka J. Kráľa J. Švermu Jaselská Jedľová Konvalinková Jazmínová Krupinská cesta Lesnícka Lipová Lučenecká cesta Lukové M. Bazovského M. Nešpora MDD Mládežnícka Na Hôrke Kuzmányho nábrežie L. Novomeského Lieskovská cesta Levanduľová Lúčna Ľ. Podjavorinskej Ľ. Štúra M. Kukučína M. M. Hodžu M. R. Štefánika Môťovská Na Rovni Námestie SNP Nevädzová Nezábudková P. J. Šafárika P. Jilemnického P. O. Hviezdoslava Partizánska Podbeľová 2. OBLASŤ termíny zberu papiera z modrých nádob i Na Hrádok Na Štepnici Nábrežie Nám. Cyrila Metoda Neresnická cesta Nižovec Obrancov mieru Okružná Zátišie n. p. Orgovánová Pod Dráhami Pod Holým Brehom Púpavová Rivnianska R. Čelku S. Chalupku Slnečná Snežienková Sokolská Somolického Sosnová Strakonická cesta Š. Moyzesa Š. Višňovského Študentská T. Vansovej Trhová Tulipánová Uramova Železničná Pribinova Rastislavova Slatinské nábrežie Svätoplukova Školská T. G. Masaryka Tomášikova Topoľová Unionka Zolná Termíny zberu modrých nádob Termíny zberu modrých nádob DO MODREJ NÁDOBY PATRÍ : papier, noviny, časopisy, letáky a papierové aj kartónové obaly bez znečistenia a cudzích prímesí. Pravidlá a podmienky zberu komunálnych odpadov v roku

8 ZBER TRIEDENÝCH ZLOŽIEK KOMUNÁLNEHO ODPADU POZOR, ZMENA V TRIEDENÍ A AJ V TERMÍNOCH ZBERU DO ZELENÝCH NÁDOB triedime SKLO. Termíny zberu sú v tabuľke pre každú oblasť zvlášť. Vyložte zelenú nádobu podľa termínov zberu. 1. OBLASŤ termíny zberu skla zo zelených nádob 1. Mája 29. Augusta 9. Mája A. Bernoláka A. Sládkoviča B. Nemcovej Baková Jama Bella IV. Borovianska Bratov Veselovcov Buzulucká Bystrický rad Dekréta Matejovie Divadelná Družstevná Dukelských hrdinov E. M. Šoltésovej Elektrárenská F. Kráľa Ferjenčíková 11. marca Balkán Brezová Buková Dolná Kolónia Dubová Dobronivská cesta F. Hečku J. Alexyho Jaseňová Javorová Francisciho Fialková Hurbanova I. Krasku J. A. Komenského J. Bottu J. C. Hronského J. Donča J. Fándlyho J. G. Tajovského J. Hollého J. Jánošíka J. Jesenského J. Kalinčiaka J. Kozačeka J. Kráľa J. Švermu Jaselská Jedľová Konvalinková Jazmínová Krupinská cesta Lesnícka Lipová Lučenecká cesta Lukové M. Bazovského M. Nešpora MDD Mládežnícka Na Hôrke Kuzmányho nábrežie L. Novomeského Lieskovská cesta Levanduľová Lúčna Ľ. Podjavorinskej Ľ. Štúra M. Kukučína M. M. Hodžu M. R. Štefánika Môťovská Na Rovni Námestie SNP Nevädzová Nezábudková P. J. Šafárika P. Jilemnického P. O. Hviezdoslava Partizánska Podbeľová 2. OBLASŤ termíny zberu skla zo zelených nádob i Na Hrádok Na Štepnici Nábrežie Nám. Cyrila Metoda Neresnická cesta Nižovec Obrancov mieru Okružná Zátišie n. p. Orgovánová Pod Dráhami Pod Holým Brehom Púpavová Rivnianska R. Čelku S. Chalupku Slnečná Snežienková Sokolská Somolického Sosnová Strakonická cesta Š. Moyzesa Š. Višňovského Študentská T. Vansovej Trhová Tulipánová Uramova Železničná Pribinova Rastislavova Slatinské nábrežie Svätoplukova Školská T. G. Masaryka Tomášikova Topoľová Unionka Zolná 8 Pravidlá a podmienky zberu komunálnych odpadov v roku 2022 Termíny zberu zelených nádob Termíny zberu zelených nádob DO ZELENEJ NÁDOBY PATRÍ : sklo, vyprázdnené a čisté obaly zo skla, fľaše, sklenené poháre bez uzáverov

9 ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH ODPADOV DO HNEDÝCH NÁDOB Zimný interval 1 x 14 dní Letný interval 1 x 7 dní Zimný interval 1 x 14 dní i upravených na zber BIO odpadov triedime: BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD ZO ZÁHRAD A PARKOV BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KUCHYNSKÝ A REŠTAURAČNÝ ODPAD Termíny zberu sú v tabuľke. Vyložte hnedú nádobu podľa termínov zberu. JANUÁR , FEBRUÁR , MAREC , , , , APRÍL , , , MÁJ , , , JÚN , , , , JÚL , , , AUGUST , , , SEPTEMBER , , , , OKTÓBER , , , NOVEMBER , , , DECEMBER , , DO HNEDEJ NÁDOBY PATRÍ : rastlinné zvyšky a odpady zo záhrad, tráva, lístie, nespotrebované zvyšky úrody, šupky z ovocia a zeleniny, nespotrebované zvyšky potravín, kuchynský odpad. ZBER POUŽITÉHO JEDLÉHO OLEJA Použité jedlé oleje a tuky sú zbierané priamo spred rodinných domov v deň zberu BIO odpadu. Obyvatelia rodinných domov vyložia v deň zberu použitý jedlý olej v uzatvorenej priehľadnej PET fľaši NA HNEDÚ NÁDOBU NA BIO ODPAD. Pravidlá a podmienky zberu komunálnych odpadov v roku

10 ZBERNÝ DVOR Občania mesta Zvolen majú k dispozícii Zberný dvor, ktorý prevádzkuje zmluvná zberová spoločnosť Marius Pedersen, a.s., kde po preukázaní totožnosti s trvalým pobytom vo Zvolene, môžu odovzdať rôzne odpady z domácnosti v rozsahu podľa platného Všeobecného záväzného nariadenia mesta Zvolen. Trvalý pobyt je potrebné preukázať osobne dokladom totožnosti. Odpad od tretích osôb, s preukazom totožnosti inej neprítomnej osoby, nie je možné prijať! Otváracie hodiny Zberného dvora na Lieskovskej ceste 15 (odbočka na Bakovú Jamu) Po So 7:00 15:00 hod. Vo sviatok a v nedeľu je Zberný dvor zatvorený. Zoznam odpadov prijímaných v Zbernom dvore Kód odpadu Názov odpadu Papier a lepenka Sklo Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) Obaly z kovu Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky Jedlé oleje a tuky Oleje a tuky iné ako uvedené Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v Batérie a akumulátory uvedené v , , alebo a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie Batérie a akumulátory iné ako uvedené v Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v a , obsahujúce nebezpečné časti Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v , a Drevo obsahujúce nebezpečné látky Drevo iné ako uvedené v Plasty Kovy Biologicky rozložiteľný odpad (zelený zo záhrad a parkov) Objemný odpad Drobný stavebný odpad 20 0 * ** Ostatné druhy komunálnych odpadov 10 Pravidlá a podmienky zberu komunálnych odpadov v roku 2022

11 Odpady s obsahom škodlivín (nebezpečné odpady) možno odovzdať v r aj prostredníctvom mobilného zberu, ktorý je 2 x v roku (spravidla v máji a v novembri). Termíny budú oznámené na stránke: / životné prostredie / odpadové hospodárstvo Kód odpadu Názov odpadu Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami Rozpúšťadlá MOBILNÝ ZBER NEBEZPEČNÝCH ODPADOV Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky Oleje a tuky iné ako uvedené Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky Batérie a akumulátory uvedené v , , alebo a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v a , obsahujúce nebezpečné časti JARNÉ A JESENNÉ UPRATOVANIE Termíny jarného a jesenného upratovania, ako aj spôsob realizácie budú oznámené na stránke: úrad / životné prostredie / odpadové hospodárstvo ZBER INJEKČNÝCH STRIEKAČIEK FIXPOINT je bezpečnostná nádoba na likvidáciu nebezpečného odpadu v podobe injekčných striekačiek a ihiel. Slúži širokej verejnosti, napr. cukrovkárom alebo iným pacientom, ktorí hľadajú ďalšie cesty, ako zaobchádzať s týmto nebezpečným odpadom. Nádoba je umiestnená v blízkosti budovy autobusovej stanice vedľa novinového stánku. ZBER ŠATSTVA Pre triedenie šatstva sú rozmiestnené príslušné kontajnery na tento účel. Viac informácii nájdete na stránke: úrad / životné prostredie / odpadové hospodárstvo ZBER ELEKTROODPADU Pre triedenie malých elektrospotrebičov sú rozmiestnené príslušné kontajnery na tento účel. Viac informácii nájdete na stránke: úrad / životné prostredie / odpadové hospodárstvo Pravidlá a podmienky zberu komunálnych odpadov v roku

12 TRIEDENIE DREVA A NÁBYTKU AKO SUROVINY Pri rekonštrukcii bytov, obmene nábytku a odovzdávaní odpadu v Zberných dvoroch triedime drevo ako aj starý nábytok, či rámy okien a dverí ako surovinu pre jeho recykláciu. Nevyhadzujte drevo a nábytok do kontajnerov na netriedený odpad. ZBER VIANOČNÝCH STROMČEKOV Zber vianočných stromčekov bude , , a Stromčeky musia byť zbavené ozdôb a vyložené v uvedené dni vedľa kontajnerov alebo nádob na viditeľnom a prístupnom mieste. KAMPAŇOVÝ ZBER BIO ODPADU Kampaňový zber bioodpadu bude prebiehať obvykle na jar a na jeseň a termíny ako aj spôsob realizácie budú oznámené na úrad / životné prostredie / odpadové hospodárstvo OPOTREBOVANÉ PNEUMATIKY Opotrebované pneumatiky odovzdávajte priamo v pneuservise pri kúpe nových pneumatík. V prípade, že ste si v pneuservise pneumatiky nezakúpili a máte záujem odovzdať im opotrebované pneumatiky, odporúčame vám s uvedeným pneuservisom sa o ich termíne odberu vopred dohodnúť. Mestský úrad Zvolen Odbor výstavby, životného prostredia a dopravy Námestie slobody 22, Zvolen Tel.: 045/ , , V prípade potreby môžete kontaktovať zmluvnú zberovú spoločnosť. Marius Pedersen, a. s., prevádzka Zvolen Lieskovská cesta č. 15, Lieskovec Tel.: 045/ , , Zdroj použitých fotografií: Marius Pedersen, a.s.

Pravidlá a podmienky zberu komunálnych odpadov na území mesta Zvolen v roku 2019

Pravidlá a podmienky zberu komunálnych odpadov na území mesta Zvolen v roku 2019 Pravidlá a podmienky zberu komunálnych odpadov na území mesta Zvolen v roku 2019 KOMUNÁLNE ODPADY Zmesový komunálny odpad je odpad z domácnosti, ktorý ostane po vytriedení triedených zložiek komunálneho

Podrobnejšie

Pravidlá a podmienky zberu komunálnych odpadov na území mesta Zvolen v roku 2017 Zdroj: archív mesta Zvolen Smetiarskym tricyklom zbierame odpad na ná

Pravidlá a podmienky zberu komunálnych odpadov na území mesta Zvolen v roku 2017 Zdroj: archív mesta Zvolen Smetiarskym tricyklom zbierame odpad na ná Pravidlá a podmienky zberu komunálnych odpadov na území mesta Zvolen v roku 2017 Zdroj: archív mesta Zvolen Smetiarskym tricyklom zbierame odpad na námestí SNP KOMUNÁLNE ODPADY Zmesový komunálny odpad

Podrobnejšie

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi, vrátane triedeného zberu

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi, vrátane triedeného zberu 2019 Systém nakladania s komunálnymi odpadmi, vrátane triedeného zberu SYSTÉM NAKLADANIA S KOMUNÁLNYMI ODPADMI: OBEC VEĽKÝ BIEL VYKONÁVA ZBER A ZNEŠKODNENIE KOMUNÁLNYCH ODPADOV PROSTREDNÍCTVOM OPRÁVNENEJ

Podrobnejšie

Obecné zastupiteľstvo v Koniarovciach na základe 4 ods. 3. písm. f), g) a m) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a

Obecné zastupiteľstvo v Koniarovciach na základe 4 ods. 3. písm. f), g) a m) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a Obecné zastupiteľstvo v Koniarovciach na základe 4 ods. 3. písm. f), g) a m) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe a 39 ods. 4 zákona 223/2001 Z.z.

Podrobnejšie

Mesto Prievidza

Mesto Prievidza Mesto Banská Štiavnica AKTUALIZÁCIA PROGRAMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA DO ROKU 2013 (ODPADY Z OBALOV) Dátum: 13.12.2011 Strana 1 z 9 Úvod Mesto Banská Štiavnica ako obec zodpovedná

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie obce Sebedín-Bečov č. 5/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom Obecné zastupiteľstvo obce Sebedín-Bečov vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia 6 ods. 1 zákona

Podrobnejšie

Program odpadového hospodárstva obce

Program odpadového hospodárstva obce 1 Obec Torysa, Torysa 28, 082 76 Torysa Adresa: IČO: 00327883 DIČ: 2020732285 tel./fax: 051/4597310 Spoločný program odpadového hospodárstva združenia obcí TORYSA na roky 2016 2020 Zúčastnené obce: Torysa,

Podrobnejšie

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie č. 51/2018 Obec Kostolná-Záriečie (ďalej len obec ) v súlade s ustanovením 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecno

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie č. 51/2018 Obec Kostolná-Záriečie (ďalej len obec ) v súlade s ustanovením 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecno NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie č. 51/2018 Obec Kostolná-Záriečie (ďalej len obec ) v súlade s ustanovením 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ZBUDSKÉ DLHÉ O NAKLADANÍ S ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE NÁVRH

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ZBUDSKÉ DLHÉ O NAKLADANÍ S ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ZBUDSKÉ DLHÉ O NAKLADANÍ S ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE NÁVRH Obec Zbudské Dlhé, v súlade s ustanovením 4 odsek 5 písmeno a) bod 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Podrobnejšie

Dôvodová správa : Materiál Vyhodnotenie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Piešťany za uplynulý rok je pravidelne spracovávaný a predkladaný na

Dôvodová správa : Materiál Vyhodnotenie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Piešťany za uplynulý rok je pravidelne spracovávaný a predkladaný na Dôvodová správa : Materiál Vyhodnotenie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Piešťany za uplynulý rok je pravidelne spracovávaný a predkladaný na rokovanie poslancom mestského zastupiteľstva za účelom

Podrobnejšie

VZN_č

VZN_č Obecné zastupiteľstvo obce Pusté Sady na základe ustanovenia 4 ods. 3 písm.g), 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia 80 ods. 7, 81 ods. 3, ods. 8,

Podrobnejšie

Záloha_Záloha_Záloha_Letak2 –...

Záloha_Záloha_Záloha_Letak2 –... 01. 07. 2019 ( Pondelok ) 05. 08. 2019 ( Pondelok ) 02. 09. 2019 ( Pondelok ) 14. 10. 2019 ( Pondelok ) 04. 11. 2019 ( Pondelok ) 02. 12. 2019 ( Pondelok ) 12:00 hod. Begova, J. Kármana 12:05 hod. A. Jiráska

Podrobnejšie

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v obci Kalná nad Hronom

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v obci Kalná nad Hronom Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v obci Kalná nad Hronom Zmesový komunálny odpad Drobný stavebný odpad Interval vývozu: 1 krát za týždeň IBV (individuálna bytová výstavba a rodinné domy) Druh nádoby:

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE HUNCOVCE O NAKLADANÍ S ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE Schválené: Uznesením OZ č. 54/2018 Zverejnenie VZN v obci:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE HUNCOVCE O NAKLADANÍ S ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE Schválené: Uznesením OZ č. 54/2018 Zverejnenie VZN v obci: VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE HUNCOVCE O NAKLADANÍ S ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE Schválené: 20. 8. 2018 Uznesením OZ č. 54/2018 Zverejnenie VZN v obci: Návrh VZN: Vyvesený dňa: 1. 8. 2018 Zvesený dňa: 20.

Podrobnejšie

Vyvesené: /2016 Obce Trenčianske Mitice na vydanie všeobecne záväzného nariadenia na základe 4 ods. 3 písm. g) a 6 ods. 1 zákona č. 36

Vyvesené: /2016 Obce Trenčianske Mitice na vydanie všeobecne záväzného nariadenia na základe 4 ods. 3 písm. g) a 6 ods. 1 zákona č. 36 Vyvesené: 16. 06. 2016 278/2016 Obce Trenčianske Mitice na vydanie všeobecne záväzného nariadenia na základe 4 ods. 3 písm. g) a 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

VZN 4_2016 o nakladani s komunalnym odpadom_

VZN 4_2016 o nakladani s komunalnym odpadom_ O B E C NEDEDZA Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce NEDEDZA Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 18.5.2016,

Podrobnejšie

Obec Svätý Kríž v zmysle 6 ods. 1. zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa príslušných ustanovení 80 a 81 zákona

Obec Svätý Kríž v zmysle 6 ods. 1. zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa príslušných ustanovení 80 a 81 zákona Obec Svätý Kríž v zmysle 6 ods. 1. zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa príslušných ustanovení 80 a 81 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie

Všeobecne záväzné nariadenie Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvorníky č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky vo veciach územnej samosprávy v zmysle

Podrobnejšie

AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ ODPAD

AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ ODPAD AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ ODPAD AKO MÁME TEDA SPRÁVNE TRIEDIŤ ODPAD DO FAREBNÝCH KONTAJNEROV? r SKLO Q DO ZELENÝCH KONTAJNEROV PATRIA: Nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre,

Podrobnejšie

Pôvodca odpadu:

Pôvodca odpadu: bec Žirany Žirany 194, 951 74 Žirany PRGRAM DPADVÉH HSPDÁRSTVA BCE Žirany NA RKY 2016-2020 Žirany, August 2018 1 bsah 1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE PRGRAMU BCE...4 1.1. Názov obce... 4 1.2. Identifikačné číslo obce...

Podrobnejšie

Mesto Nemšová Mestský úrad, ul. J. Palu 2/3, Nemšová PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA NEMŠOVÁ na roky Nemšová

Mesto Nemšová Mestský úrad, ul. J. Palu 2/3, Nemšová PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA NEMŠOVÁ na roky Nemšová Mesto Nemšová Mestský úrad, ul. J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA NEMŠOVÁ na roky 2016-2020 Nemšová 2018 1 OBSAH ÚVOD... 3 1.ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU OBCE 2.CHARAKTERISTIKA

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nižné Nemecké Obecné zastu

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nižné Nemecké Obecné zastu Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nižné Nemecké Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Nemeckom sa na základe ustanovenia

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ORAVSKÁ JASENICA O NAKLADANÍ S ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE NÁVRH

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ORAVSKÁ JASENICA O NAKLADANÍ S ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ORAVSKÁ JASENICA O NAKLADANÍ S ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE NÁVRH Obec Oravská Jasenica, v súlade s ustanovením 4 odsek 5 písmeno a) bod 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Podrobnejšie

(Microsoft Word - VZN_nakladanie_s_odpadmi_na_schva¾ovanie)

(Microsoft Word - VZN_nakladanie_s_odpadmi_na_schva¾ovanie) OBEC BÁNOVCE NAD ONDAVOU č. 191, 072 04 TRHOVIŠTE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BÁNOVCE NAD ONDAVOU Číslo 7/2018 O NAKLADANÍ S ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE Obec Bánovce nad Ondavou, v súlade s ustanovením

Podrobnejšie

NÁVRH O B E C OŠČADNICA Všeobecne záväzné nariadenie č..../2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Oščadnic

NÁVRH O B E C OŠČADNICA Všeobecne záväzné nariadenie č..../2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Oščadnic B E C ŠČADICA Všeobecne záväzné nariadenie č..../2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce ščadnica ávrh VZ: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 11.6.2016 -

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KOBYLY O NAKLADANÍ S ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KOBYLY O NAKLADANÍ S ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KOBYLY O NAKLADANÍ S ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE Obec Kobyly, v súlade s ustanovením 4 odsek 5 písmeno a) bod 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

Podrobnejšie

Program odpadového hospodárstva obce

Program odpadového hospodárstva obce 1 Mesto Zlaté Mestský úrad Zlaté, 1. mája 94/2, 953 1 Zlaté Program odpadového hospodárstva Program mesta Zlaté : na roky 216 22 2 Obsah: Úvod... 3 1. Základné údaje programu obce... 7 2. Charakteristika

Podrobnejšie

Mesto Michalovce Námestie osloboditeľov 30, Michalovce Program odpadového hospodárstva mesta Michalovce do roku 2020 vypracovaný Podľa 10 zákon

Mesto Michalovce Námestie osloboditeľov 30, Michalovce Program odpadového hospodárstva mesta Michalovce do roku 2020 vypracovaný Podľa 10 zákon Mesto Michalovce Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce Program odpadového hospodárstva mesta Michalovce do roku 2020 vypracovaný Podľa 10 zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ČÍSLO 2 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM, DROBNÝMI STAVEBNÝM ODPADOM, OBJEMNÝM ODPADOM Obec Horná Poruba (ďalej len

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ČÍSLO 2 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM, DROBNÝMI STAVEBNÝM ODPADOM, OBJEMNÝM ODPADOM Obec Horná Poruba (ďalej len VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ČÍSLO 2 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM, DROBNÝMI STAVEBNÝM ODPADOM, OBJEMNÝM ODPADOM Obec Horná Poruba (ďalej len obec ) v súlade s ustanovením 6 ods.1, 11 ods. 4 zákona

Podrobnejšie

Obec Veľké Kosihy

Obec Veľké Kosihy SYSTÉM ZBERU A NAKLADANIA S JEDNOTLIVÝMI DRUHMI ODPADU Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom 1. Na zber zmesového komunálneho odpadu sú určené zberné nádoby vo veľkostiach 110 litrov, 240 litrov alebo

Podrobnejšie

Program odpadového hospodárstva obce

Program odpadového hospodárstva obce Adresa: Obchodná 23, 946 51 Nesvady Program odpadového hospodárstva obce Nesvady na roky 216 22 2 Obsah: Úvod... 3 1 Základné údaje programu obce... 5 2 Charakteristika aktuálneho stavu odpadového hospodárstva...

Podrobnejšie

O B E C N É Z A S T U P I T E Ľ S T V O T V R D O Š O V C E Číslo materiálu: 1/2014 Volebné obdobie: Všeobecne záväzné nariadenie obce o nak

O B E C N É Z A S T U P I T E Ľ S T V O T V R D O Š O V C E Číslo materiálu: 1/2014 Volebné obdobie: Všeobecne záväzné nariadenie obce o nak O B E C N É Z A S T U P I T E Ľ S T V O T V R D O Š O V C E Číslo materiálu: 1/2014 Volebné obdobie: 2010-2014 Všeobecne záväzné nariadenie obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými

Podrobnejšie

CD - VZN

CD - VZN O B E C T E R Ň A Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Terňa a v miestnych častiach Babin Potok a Hradisko Návrh VZN: - vyvesený

Podrobnejšie

Mesto Turany, Osloboditeľov 83/91, Turany PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA DO ROKU 2020 Máj 2019

Mesto Turany, Osloboditeľov 83/91, Turany PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA DO ROKU 2020 Máj 2019 Mesto Turany, Osloboditeľov 83/91, 038 53 Turany PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA DO ROKU 2020 Máj 2019 1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU OBCE 1.1 Názov obce: Mesto Turany 1.2 Identifikačné číslo obce: 00 316

Podrobnejšie

Obec Plešivec Čsl. armády 1, Plešivec Program odpadového hospodárstva obce Plešivec do roku 2020 vypracovaný Podľa 10 zákona NR SR č. 79/2015 Z

Obec Plešivec Čsl. armády 1, Plešivec Program odpadového hospodárstva obce Plešivec do roku 2020 vypracovaný Podľa 10 zákona NR SR č. 79/2015 Z Obec Plešivec Čsl. armády 1, 049 11 Plešivec Program odpadového hospodárstva obce Plešivec do roku 2020 vypracovaný Podľa 10 zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA LEVOČA NA ROKY

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA LEVOČA NA ROKY PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA LEVOČA NA ROKY 2016 2020 Obsah 1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU MESTA... 4 1.1 NÁZOV MESTA... 4 1.2 IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO MESTA... 4 1.3 OKRES... 4 1.4 POČET OBYVATEĽOV MESTA...

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trnavá Hora číslo 6/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Trnavá Hora

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trnavá Hora číslo 6/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Trnavá Hora Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trnavá Hora číslo 6/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Trnavá Hora VZN č. 6/2018 nadobúda účinnosť dňa: 1.1.2019 VZN

Podrobnejšie

VZN o komunálnych odpadoch

VZN o komunálnych odpadoch Návrh: VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č..../2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce HELCMANOVCE Obec HELCMANOVCE (ďalej len obec ) na základe ustanovenia 4 ods.

Podrobnejšie

Obec Ladice Ladice 219, Ladice Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území

Obec Ladice Ladice 219, Ladice Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obec Ladice Ladice 219, 951 77 Ladice Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ladice Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia

Podrobnejšie

vzn

vzn Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o komunálnom odpade a drobnom stavebnom odpade Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach na základe ustanovenia 4 ods. 3 písm. g/ a 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom

Podrobnejšie

1 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Petrova Ves č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dátum účinnost

1 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Petrova Ves č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dátum účinnost 1 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Petrova Ves č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dátum účinnosti od: 06. 06. 2016 Meno: Funkcia: Podpis: Vypracoval:

Podrobnejšie

Vzor VZN

Vzor VZN Obec Borčany VZN č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Borčany Schválené VZN dňa 11.12.2015. Vyvesené dňa: 15.12.2015 Zvesené dňa: 31.12.2015 1 VŠEOBECNE

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BRUTY č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bruty Obecné zastupite

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BRUTY č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bruty Obecné zastupite VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BRUTY č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bruty Obecné zastupiteľstvo obce Bruty v zmysle zákona č. 460/1992 Zb. Ústava

Podrobnejšie

VZN o komunálnych odpadoch

VZN o komunálnych odpadoch OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE PARCHOVANY V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E č. 3/2016 Všeobecne záväzné nariadenie obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na

Podrobnejšie

MESTO MODRA Mestské zastupiteľstvo mesta Modra podľa 4 ods. 1, 4 ods. 3 písm. g) a 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom

MESTO MODRA Mestské zastupiteľstvo mesta Modra podľa 4 ods. 1, 4 ods. 3 písm. g) a 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom MESTO MODRA Mestské zastupiteľstvo mesta Modra podľa 4 ods. 1, 4 ods. 3 písm. g) a 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a podľa 81 ods.

Podrobnejšie

OSNOVA PROGRAMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA OBCE

OSNOVA PROGRAMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA OBCE P R O G R A M O D P A D O V É H O H O S P O D Á R S T V A O B C E P R A V E N E C P R O G R A M O V A C I E O B D O B I E 2 1 6-22 ÚVOD Od roku 1993 sa v Slovenskej republike v súlade so štátnou environmentálnou

Podrobnejšie

VZN č o odpadoch

VZN č o odpadoch VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Unín č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Unín 1 Obsah: 1. Časť Úvodné ustanovenia... 3 1 - Predmet, účel a pôsobnosť

Podrobnejšie

Microsoft Word - Lucina_VZN_OOdpadoch

Microsoft Word - Lucina_VZN_OOdpadoch Všeobecne záväzné nariadenie obce Lúčina č. 2 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Ves nad Žitavou č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nová Ve

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Ves nad Žitavou č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nová Ve Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Ves nad Žitavou č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nová Ves nad Žitavou Obec Nová Ves nad Žitavou na základe

Podrobnejšie

Návrh VZN c odpady

Návrh VZN c odpady NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tešedíkovo Návrh VZN č. 2/2017 vyvesené na úradnej tabuli v obci Tešedíkovo

Podrobnejšie

POPIS CELÉHO SYSTÉMU NAKLADANIA S KOMUNÁLNYMI ODPADMI VRÁTANE TRIEDENÉHO ZBERU na území obce Hnilčík v zmysle 81 ods. 7 písmena h) zákona č. 79/2015 Z

POPIS CELÉHO SYSTÉMU NAKLADANIA S KOMUNÁLNYMI ODPADMI VRÁTANE TRIEDENÉHO ZBERU na území obce Hnilčík v zmysle 81 ods. 7 písmena h) zákona č. 79/2015 Z POPIS CELÉHO SYSTÉMU NAKLADANIA S KOMUNÁLNYMI ODPADMI VRÁTANE TRIEDENÉHO ZBERU na území obce Hnilčík v zmysle 81 ods. 7 písmena h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch Obsah: 1. Dôležité odkazy... 2 2. Právne

Podrobnejšie

Obecné zastupiteľstvo v Istebnom sa na základe ustanovenia 6 a 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení uznieslo na tomto všeobecne záväznom naria

Obecné zastupiteľstvo v Istebnom sa na základe ustanovenia 6 a 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení uznieslo na tomto všeobecne záväznom naria Obecné zastupiteľstvo v Istebnom sa na základe ustanovenia 6 a 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN) v súlade s 81 zákona č. 79/2015

Podrobnejšie

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Štiavnica č..../2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Ba

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Štiavnica č..../2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Ba NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Štiavnica č..../2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská Štiavnica Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici

Podrobnejšie

Mesto Rožňava na základe § 6 odst

Mesto Rožňava na základe § 6 odst Ev. č. 1/2016-z03 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave na základe ustanovení 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v spojení s 4 ods. 3. písm. g), h) a n) citovaného

Podrobnejšie

Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jarok Používané skratky: BRKO: biologicky rozložiteľný komunálny odpad, B

Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jarok Používané skratky: BRKO: biologicky rozložiteľný komunálny odpad, B Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jarok Používané skratky: BRKO: biologicky rozložiteľný komunálny odpad, BRKRO: biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný

Podrobnejšie

OBEC POVODA PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

OBEC POVODA PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA OBEC POVODA PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA 2011-2015 1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU OBCE 1.1 Názov obce 1.2 Identifikačné číslo obce 1.3 Okres 1.4 Počet obyvateľov obce 1.5 Rozloha katastrálneho územia obce

Podrobnejšie

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA OBCE TRNAVÁ HORA NA ROKY

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA OBCE TRNAVÁ HORA NA ROKY PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA OBCE TRNAVÁ HORA NA ROKY 2016 2020 Obsah 1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU OBCE... 4 1.1 NÁZOV OBCE... 4 1.2 IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO OBCE... 4 1.3 OKRES... 4 1.4 POČET OBYVATEĽOV OBCE...

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie Číslo: 02/2016 OBEC HLINÍK NAD HRONOM v súlade s ustanoveniami 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení

Všeobecne záväzné nariadenie Číslo: 02/2016 OBEC HLINÍK NAD HRONOM v súlade s ustanoveniami 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení Všeobecne záväzné nariadenie Číslo: 02/2016 OBEC HLINÍK NAD HRONOM v súlade s ustanoveniami 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ

Podrobnejšie

Harmonogram

Harmonogram Harmonogram pristavenia veľkoobjemových kontajnerov (VOK) v meste Prešov pre JARNÉ UPRATOVANIE VOK 2019 ZBER OBJEMNÉHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ od 13.03.2019 do 09.04.2019 I. cyklus od 13.03.2019 Lokalita Šidlovec

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Malacky

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Malacky Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľký Biel č. 6 /2017 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobnými stavebným odpadom, objemným odpadom ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Časť 1 PREDMET ÚPRAVY Toto všeobecne záväzné

Podrobnejšie

1 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Štôla č. 2/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Štôla Dátum účinnost

1 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Štôla č. 2/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Štôla Dátum účinnost 1 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Štôla č. 2/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Štôla Dátum účinnosti od: 1.1.2019 Meno: Funkcia: Podpis: Vypracoval: Alena

Podrobnejšie

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA TURZOVKA NA ROKY

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA TURZOVKA NA ROKY PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA TURZOVKA NA ROKY 2016 2020 Obsah 1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU MESTA... 4 1.1 NÁZOV MESTA... 4 1.2 IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO MESTA... 4 1.3 OKRES... 4 1.4 POČET OBYVATEĽOV MESTA...

Podrobnejšie

Microsoft Word - VZN odpady docx

Microsoft Word - VZN odpady docx VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE STARÁ MYJAVA č. 3/2013 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave na základe ustanovenie 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom

Podrobnejšie

 odbor starostlivosti o životné prostredie Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava OU-IL-OSŽP-2019/000363-014 GRA Ilava, 28. 02. 2019 R O Z H O D N U T I E Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné

Podrobnejšie

MsZ zmeny a doplnky VZN 163_2016 odpady

MsZ zmeny a doplnky VZN 163_2016 odpady MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE Na rokovanie Mestského zastupiteľstva na deň 07.12.2017 Materiál č.... Návrh zmien a doplnkov Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi

Podrobnejšie

cennik_new_2019.indd

cennik_new_2019.indd CENNÍK /ÁRLISTA 2019 SKLÁDKA ODPADOV ČUKÁRSKA PAKA KOMPOSTÁREŇ ŠAMORÍN - ŠÁMOT** ZARADENIE SKLÁDKY: WWW.ZOHZO.SK SKLÁDKA PRE NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD IČO: 34074694 SPÁDOVÁ OBLASŤ PRE PRÍJEM ODPADU JE ÚZEMIE

Podrobnejšie

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA OBCE KLOKOČOV NA ROKY

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA OBCE KLOKOČOV NA ROKY PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA OBCE KLOKOČOV NA ROKY 2016 2020 Obsah 1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU OBCE... 4 1.1 NÁZOV OBCE... 4 1.2 IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO OBCE... 4 1.3 OKRES... 4 1.4 POČET OBYVATEĽOV OBCE...

Podrobnejšie

Správa o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Žiar nad Hronom za rok Vývoj produkcie a nakladania s odpadmi V

Správa o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Žiar nad Hronom za rok Vývoj produkcie a nakladania s odpadmi V Správa o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Žiar nad Hronom za rok 2017 1. Vývoj produkcie a nakladania s odpadmi V roku 2017 zabezpečovalo Mesto Žiar nad Hronom nakladanie

Podrobnejšie

2015_VZN_1_2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Sekule

2015_VZN_1_2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Sekule O B E C SEKULE Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sekule č. 1/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Sekule Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 16.04.2015 Lehota na predloženie

Podrobnejšie

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA OBCE DVORY NAD ŽITAVOU NA ROKY

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA OBCE DVORY NAD ŽITAVOU NA ROKY PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA OBCE DVORY NAD ŽITAVOU NA ROKY 2016 2020 Obsah 1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU OBCE... 4 1.1 NÁZOV OBCE... 4 1.2 IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO OBCE... 4 1.3 OKRES... 4 1.4 POČET OBYVATEĽOV

Podrobnejšie

Program odpadového hospodárstva obce Ľubica na roky

Program odpadového hospodárstva obce Ľubica na roky OBEC ĽUBICA Gen. Svobodu 248/127, 059 71 Ľubica --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA OBCE

Podrobnejšie

Organizačná smernica Číslo dokumentu: OS88_NZ/ Vydanie číslo: 4 S M E R N I C A Cenník poskytovaných služieb spoločnosti Brantner Nové Zámky

Organizačná smernica Číslo dokumentu: OS88_NZ/ Vydanie číslo: 4 S M E R N I C A Cenník poskytovaných služieb spoločnosti Brantner Nové Zámky Zmena číslo: 3 Dátum zmeny: 25.7.2019 Počet strán: 10 1 spoločnosti Brantner Nové Zámky s. r. o. Zmena číslo: 3 Dátum zmeny: 25.7.2019 Počet strán: 10 2 Obsah 1. Základné ustanovenia... 2 2.... 3 2.1.

Podrobnejšie

Obec ALEKŠINCE NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie obce Alekšince č. 2/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území ob

Obec ALEKŠINCE NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie obce Alekšince č. 2/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území ob Obec ALEKŠINCE NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie obce Alekšince č. 2/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Alekšince Zverejnené pred schválením k pripomienkovaniu:

Podrobnejšie

Microsoft Word - VZN_01_2013_Nakladanie_s_KomunalnymOdpadom.doc

Microsoft Word - VZN_01_2013_Nakladanie_s_KomunalnymOdpadom.doc VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.1/2013 OBCE PREDAJNÁ O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI Obecné zastupiteľstvo obce Predajná vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb.

Podrobnejšie

_Zmena VZN č o odpadoch zo dňa

_Zmena VZN č o odpadoch zo dňa 1 Zmena V š e o b e c n o z á v ä z n é h o n a r i a d e n i a č. 8/2005 o O D P A D O C H Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach na základe ust. 6 zák.č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení noviel, a

Podrobnejšie

vzn3_2013

vzn3_2013 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE JABLONICA č. 3 /2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jablonica Obecné zastupiteľstvo v Jablonici vo veciach územnej samosprávy

Podrobnejšie

SANTE/11616/2018-EN ANNEX Rev, 1

SANTE/11616/2018-EN ANNEX Rev, 1 EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 3. 5. 2019 C(2019) 3211 final ANNEXES 1 to 4 PRÍLOHY k DELEGOVANÉMU NARIADENIU KOMISIE (EÚ) /, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokiaľ ide o

Podrobnejšie

VZN è.2 o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom a miestnom poplatku za komunál

VZN è.2 o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom a miestnom poplatku za komunál M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2008 o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE NEPORADZA Č

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE NEPORADZA Č VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE MOTEŠICE Č. 2/2011 O ODPADOCH, O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM A DROBNÝM STAVEBNÝM ODPADOM NA ÚZEMÍ OBCE MOTEŠICE. Obecné zastupiteľstvo v obci Motešice podľa 6 a 11

Podrobnejšie

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci P R I E K O P A dňa : 15

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci  P R I E K O P A  dňa : 15 Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Choňkovce dňa : 10.12.2018 VZN schválené na zasadnutí OZ č.../2018 dňa 07.12.2018 VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Choňkovce dňa :10.12.2018 VZN nadobúda

Podrobnejšie

Bez nadpisu

Bez nadpisu Oznamujeme občanom, že v rámci výstavby kanalizačnej siete v našej obci sa v nádchádzajúcich dňoch uskutoční zdokumentovávanie(fotodokumentácia) stavu jednotlivých ulíc a všetkých objektov, pracovníkmi

Podrobnejšie

Materiálové toky a odpady

Materiálové toky a odpady SPRÁVA O STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKU 217 MATERIÁLOVÁ NÁROČNOSŤ HOSPODÁRSTVA KĽÚČOVÉ OTÁZKY A KĽÚČOVÉ ZISTENIA Aký je vývoj v produktivite zdrojov? Produktivita zdrojov v hospodárstve

Podrobnejšie

VZN72009NakladanieSKomunalnymOdpadom

VZN72009NakladanieSKomunalnymOdpadom VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 7/2009 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE GRANČ PETROVCE Obecné zastupiteľstvo v Granč - Petrovciach na základe ust. 6 zák. č.

Podrobnejšie

Microsoft Word - vzn_2012_03_o_nakladani_s_komunalnymi_odpadmi

Microsoft Word - vzn_2012_03_o_nakladani_s_komunalnymi_odpadmi Všeobecne záväzné nariadenie obce Opatovce č. 3/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Opatovce Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach na základe 6 zák. č.369/1990

Podrobnejšie

Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2007 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi.

Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2007 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi. Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2007 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi. Obecné zastupiteľstvo obce Osuské, na základe prenesenej pôsobnosti podľa článku 71 Ústavy Slovenskej republiky

Podrobnejšie

OBEC: Lutila POH do roku 2020 NÁZOV A ADRESA ORGANIZAČNEJ JEDNOTKY : Obec Lutila Štefánikova ul Lutila DÁTUM SPRACOVANIA PROGRAMU ODPADOVÉH

OBEC: Lutila POH do roku 2020 NÁZOV A ADRESA ORGANIZAČNEJ JEDNOTKY : Obec Lutila Štefánikova ul Lutila DÁTUM SPRACOVANIA PROGRAMU ODPADOVÉH OBEC: Lutila POH do roku 2020 NÁZOV A ADRESA ORGANIZAČNEJ JEDNOTKY : Obec Lutila Štefánikova ul. 84 966 22 Lutila DÁTUM SPRACOVANIA PROGRAMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA : SPRACOVATEĽ PROGRAMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Podrobnejšie

Čl

Čl Všeobecne záväzné nariadenie obce Pravenec č. 2/2013 z 21/2013 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie zo dňa 14.12.2005 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom č. 4/2005,

Podrobnejšie

ŠIESTA ČASŤ

ŠIESTA ČASŤ VZOR OHLÁSENIE O OBALOCH UVEDENÝCH NA TRH V SLOVENSKEJ REPUBLIKE A PLNENÍ MIERY ZHODNOCOVANIA A RECYKLÁCIE ODPADOV Z OBALOV Rok:... Odtlačok pečiatky: Evidenčné číslo: Vyplní ministerstvo Dátum doručenia:

Podrobnejšie

Vyvesené na úradnej tabuli v obci Radvaň nad Laborcom dňa: Schválené dňa: Účinnosť nadobúda: Všeobecne záväzné nariad

Vyvesené na úradnej tabuli v obci Radvaň nad Laborcom dňa: Schválené dňa: Účinnosť nadobúda: Všeobecne záväzné nariad Vyvesené na úradnej tabuli v obci Radvaň nad Laborcom dňa: 10.03.2011 Schválené dňa: 15.03.2011 Účinnosť nadobúda: 30.03.2011 Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými

Podrobnejšie

Všeobecné záväzné nariadenie obce Mengusovce č. 3/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi Obecné zastupiteľstvo obce Mengusovce vo veciach územnej samo

Všeobecné záväzné nariadenie obce Mengusovce č. 3/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi Obecné zastupiteľstvo obce Mengusovce vo veciach územnej samo Všeobecné záväzné nariadenie obce Mengusovce č. 3/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi Obecné zastupiteľstvo obce Mengusovce vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia 6 odst. 1 zákona SNR č.

Podrobnejšie

Predchádzame vzniku odpadov Vyhodnotenie dotazníka 1. Pohlavie respondentov muži ženy neuvedené Vek respondentov

Predchádzame vzniku odpadov Vyhodnotenie dotazníka 1. Pohlavie respondentov muži ženy neuvedené Vek respondentov Predchádzame vzniku odpadov Vyhodnotenie dotazníka 1. Pohlavie respondentov 2 119 muži ženy neuvedené 2. Vek respondentov 1 1 1 187 26 1 5 4 3 1 5 6-1 11-15 16-24 - 3 31-35 36-45 46-55 56 a viac 3. Už

Podrobnejšie

Obec Čierne Program odpadového hospodárstva na roky Čierne, máj

Obec Čierne Program odpadového hospodárstva na roky Čierne, máj Obec Čierne Program odpadového hospodárstva na roky 2016 2020 Čierne, máj 2019 1 1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU OBCE ČIERNE Tabuľka 1 Základné údaje programu obce Názov obce Čierne Identifikačné číslo obce

Podrobnejšie

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA SPIŠSKÁ STARÁ VES NA ROKY

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA SPIŠSKÁ STARÁ VES NA ROKY PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA SPIŠSKÁ STARÁ VES NA ROKY 2016 2020 Obsah 1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU MESTA... 4 1.1 NÁZOV MESTA... 4 1.2 IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO MESTA... 4 1.3 OKRES... 4 1.4 POČET OBYVATEĽOV

Podrobnejšie

Microsoft Word - VZN_o_nakladani_s_KO_a_DSO_2013

Microsoft Word - VZN_o_nakladani_s_KO_a_DSO_2013 NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vysoká pri Morave Číslo 3/2013 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave na základe

Podrobnejšie

OBEC PEČOVSKÁ NOVÁ VES V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E č. 1 /2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadm

OBEC PEČOVSKÁ NOVÁ VES V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E č. 1 /2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadm OBEC PEČOVSKÁ NOVÁ VES V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E č. 1 /2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Pečovská Nová Ves Schválené : 15.4.2016,

Podrobnejšie