Ing. Vladimír Bartoš , Poradenstvo a podpora predaja hnojív.

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Ing. Vladimír Bartoš , Poradenstvo a podpora predaja hnojív."

Prepis

1 Ing. Vladimír Bartoš , Poradenstvo a podpora predaja hnojív.

2 Mobilná aplikácia duslo.sk» minerálne hnojivá» agrofórum Analytické služby duslo.sk» služby» analytické služby

3 Sortiment LAD 27 duslo.sk ( Duslo )» minerálne hnojivá MOČOVINA DASAMAG ENSIN DASAMAG H Nový produkt už v predaji Nový produkt už v predaji DAM DUSADAM

4 Nový produkt už v predaji Granulované N hnojivo s obsahom S a lignitu ( DASA + jemne mletý lignit ) HNOJIVO ES Celkový dusík N - 26 % z toho amoniakálny - 18,5 % dusičnanový - 7,5 % obsah S - 13 % obsah C - min.,25 % častice 2 5 mm - min. 9 % minerálne hnojivá

5 Nový produkt už v predaji Granulované N hnojivo s obsahom S a lignitu ( DASAMAG + jemne mletý lignit ) HNOJIVO ES Celkový dusík N - 24 % z toho amoniakálny - 16,2 % dusičnanový - 7,8 % obsah S - 1 % obsah MgO - 6 % obsah C - min.,25 % častice 2 5 mm - min. 9 % minerálne hnojivá

6 Vhodné na : - regeneračné hnojenie ozimín ( pšenica, jačmeň, repka... ) - predsejbové hnojenie jarín ( jačmeň, slnečnica, kukurica... ) - predsejbové hnojenie okopanín ( cukrová repa, zemiaky... ) - produkčné hnojenie všetkých poľných plodín - produkčné hnojenie TTP ( lúky, pasienky... ) - produkčné hnojenie TP ( sady, vinice, chmeľnice... ) - produkčné hnojenie zeleniny ( koreňová, plodová... ) Jemne mletý lignit zlepšuje : - fyzikálne vlastnosti hnojiva - prijateľnosť živín rastlinami - odolnosť plodín proti stresu - nerieši organickú hmotu v pôde

7 Systém pokusov Pokusy DUSLO - pokusný variant 1 ha - veľkovýrobné podmienky - rôzne výrobné oblasti SR - výsledky pre prax Veľké Ripňany Ludanice Svätý Kríž Bučany Sládkovičovo Ždaňa Diakovce Breznička Žihárec Vígľaš Okoč Marcelová Želiezovce Horné Semerovce Pokusy SPU - presné maloparcelové pokusy - garancia odbornosti (SPU, ÚKSUP, VÚRV )

8 Repka ozimná Pokusy DUSLO dosiahnutá produkcia pri stredoplošných pokusoch ( regeneračné hnojenie ) 3 3,41 3,52 3,12 3,28 3,43 3,52 3,69 3,75 1% 13% 1% 15% 1% 13% 1% 12% Ø lokalít Bučany Ždaňa Diakovce

9 Pšenica ozimná Pokusy DUSLO dosiahnutá produkcia pri stredoplošných pokusoch ( regeneračné hnojenie ) 6 7,33 7,9 7,14 7,14 7,27 6,71 8,18 8,29 6,36 6,63 1% 13% 1% 1% 1% 18% 1% 11% 1% 14% Ø lokalít Ždaňa Diakovce Bučany Marcelová

10 Jačmeň jarný Pokusy DUSLO dosiahnutá produkcia pri stredoplošných pokusoch ( predsejbové hnojenie ) 5 5,81 5,79 5,81 5,38 5,35 5,41 1% 18% 1% 18% 1% 17% Ø lokalít Ždaňa Diakovce

11 Pšenica jarná Pokusy DUSLO dosiahnutá produkcia pri stredoplošných pokusoch ( predsejbové hnojenie ) 5,77 6,14 6,29 6,9 5,44 5,98 5 1% 16% 1% 13% 1% 11% Ø lokalít Ždaňa Diakovce

12 Repka ozimná Pokusy SPU - dosiahnutá produkcia pri maloparcelových pokusoch ( 4 aplikácie ) 5,15 5,21 4,94 5,2 Nehnojené 3,93 4,6 4,2 4,13 DASAMAG 3,5 3,1 2,92 2,96 3,1 3,4 3,48 DASAMAG H 2,54 1% 125% 129% 125% 128% 1% 115% 117% 119% 12% 1% 142% 148% 144% 15% Ø rokov r. 217 r.216

13 Pšenica ozimná Pokusy SPU - dosiahnutá produkcia pri maloparcelových pokusoch ( 3 aplikácie ) Nehnojené 6 5,82 6,42 6,67 6,42 6,75 4,61 5,33 5,53 5,41 5,65 7,2 7,51 7,81 7,43 7,85 DASAMAG DASAMAG H 1% 17% 111% 113% 119% 1% 116% 12% 117% 123% 1% 17% 111% 16% 112% Ø rokov r. 217 r.216

14 Jačmeň jarný Pokusy SPU - dosiahnutá produkcia pri maloparcelových pokusoch ( 2 aplikácie ) 1,12 1,11 9,84 9,87 9,42 Nehnojené 7,63 7,93 8,4 7,95 8,3 DASAMAG 6 5,84 6,1 5,95 6,3 5,94 DASAMAG H 1% 116% 118% 14% 13% 1% 13% 12% 13% 12% 1% 15% 17% 15% 17% Ø rokov r. 217 r.216

15 6 Jačmeň ozimný Pokusy SPU - dosiahnutá produkcia pri maloparcelových pokusoch ( 3 aplikácie ) 8,2 7,69 7,46 7,61 7,68 7,74 7,37 7,23 7,35 7,32 7,48 7,42 6,25 6,31 6,19 Nehnojené DASAMAG DASAMAG H 1% 119% 123% 118% 122% 1% 115% 117% 116% 119% 1% 124% 13% 12% 125% Ø rokov r. 217 r.216

16 1 Kukurica siata Pokusy SPU - dosiahnutá produkcia pri maloparcelových pokusoch ( 3 aplikácie ) 14,61 14,73 14,54 14,64 14,79 14,65 14,77 14,58 14,67 14,31 13,94 13,23 12,54 11,27 9,99 Nehnojené DASAMAG DASAMAG H 1% 13% 13% 124% 129% 1% 117% 118% 117% 118% 1% 146% 147% 132% 143% Ø rokov r. 217 r.216

17 3,5 Slnečnica ročná Pokusy SPU - dosiahnutá produkcia pri maloparcelových pokusoch ( 2 aplikácie ) 5,77 5,81 5,85 5,87 5,33 5,1 5,9 5,19 5,28 4,71 4,68 4,53 4,37 4,23 4,7 Nehnojené DASAMAG DASAMAG H 1% 16% 18% 11% 112% 1% 18% 19% 11% 11% 1% 14% 17% 111% 115% Ø rokov r. 217 r.216

18 Ďakujem za pozornosť

Microsoft Word - Jakub.doc

Microsoft Word - Jakub.doc BALANCE OF NUTRIENTS IN INTEGRATED AND ECOLOGICAL FARMING SYSTEM BILANCIA ŽIVÍN V INTEGROVANOM A EKOLOGICKOM SYSTÉME HOSPODÁRENIA NA PÔDE Jakub P., Ložek O. Katedra agrochémie a výživy rastlín, Fakulta

Podrobnejšie

Microsoft Word - sprava-vyboru

Microsoft Word - sprava-vyboru Správa výboru Správa zo zasadnutia Cenového burzového výboru konaného 26. Marca 2013. Komentár predsedu: Ceny obilovín aj olejnín naďalej zaznamenávajú mierny pokles. Začína sa objavovať obava z oneskorených

Podrobnejšie

Microsoft Word - Os 2 - Príloha 4 - Výpočty AEP.doc

Microsoft Word - Os 2 - Príloha 4 - Výpočty AEP.doc PRÍLOHA 4: VÝPOČET PLATIEB PRE OPATRENIE 5.3.2.1.3 AGROENVIRONMENTÁLNE PLATBY Agroenvironmentálna podpora v rámci Programu rozvoja vidieka SR vychádza z princípu finančnej náhrady, ktorá vzniká v dôsledku

Podrobnejšie

clanok_−rojtová

clanok_−rojtová ZÁVISLOSŤ ÚROD SLNEČNICE OD POVETERNOSTNÝCH PODMIENOK THE INFLUENCE OF METEOROLOGICAL CONDITIONS TO YIELDS OF SUNFLOWER G. Šrojtová Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu Ústav agroekológie Michalovce,

Podrobnejšie

Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo Výročná správa za účtovné obdobie roku 2016 Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákov

Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo Výročná správa za účtovné obdobie roku 2016 Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákov Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo Výročná správa za účtovné obdobie roku 2016 Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo Ing. Peter Satko predseda predstavenstva družstva

Podrobnejšie

394.vp

394.vp Príloha č. 1 Potreba skladovacích nádrží na hnoj, močovku a hnojovicu na šesť mesiacov pre jedno zviera Potreba skladovacích priestorov pre jedno zviera v m 3 Produkcia Kategória Priemerná živá hmotnosť

Podrobnejšie

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy soil SCIENCE AND CONSERVATION RESEARCH INSTITUTE BRATISLAVA Eva Pekárová Odborné vzdelávanie a informačné

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy soil SCIENCE AND CONSERVATION RESEARCH INSTITUTE BRATISLAVA Eva Pekárová Odborné vzdelávanie a informačné Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy soil SCIENCE AND CONSERVATION RESEARCH INSTITUTE BRATISLAVA Eva Pekárová Odborné vzdelávanie a informačné aktivity VÚPOP v rámci Programu rozvoja vidieka SR

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2005 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2005 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2005 Vyhlásené: 27. 7. 2005 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 338 VYHLÁŠKA Ministerstva

Podrobnejšie

Nariadenie Komisie (ES) č. 1020/2009 z 28. októbra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivách

Nariadenie Komisie (ES) č. 1020/2009 z 28. októbra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivách 29.10.2009 Úradný vestník Európskej únie L 282/7 NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1020/2009 z 28. októbra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivách na

Podrobnejšie

ODHAD ÚRODY A PRODUKCIE kukurice na zrno, cukrovej repy technickej, slnečnice ročnej a zemiakov k Bratislava 2018

ODHAD ÚRODY A PRODUKCIE kukurice na zrno, cukrovej repy technickej, slnečnice ročnej a zemiakov k Bratislava 2018 ODHAD ÚRODY A PRODUKCIE kukurice na zrno, cukrovej repy technickej, slnečnice ročnej a zemiakov k 20. 09. 2018 Bratislava 2018 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Výskumný ústav pôdoznalectva

Podrobnejšie

Microsoft Word - Benèíková.doc

Microsoft Word - Benèíková.doc DYNAMICS OF CHANGE OF NUTRITION CONTENT IN DRY MATTER OF WINTER BARLEY BARCELONA AND BABYLONE VARIETES DYNAMIKA ZMIEN KONCENTRÁCIE ŽIVÍN A POMEROV JEDNOTLIVÝCH ŽIVÍN V SUŠINE NADZEMNEJ BIOMASY JAČMEŇA

Podrobnejšie

ODHAD ÚRODY A PRODUKCIE pšenice letnej formy ozimnej, jačmeňa siateho jarného a kapusty repkovej pravej k Bratislava 2018

ODHAD ÚRODY A PRODUKCIE pšenice letnej formy ozimnej, jačmeňa siateho jarného a kapusty repkovej pravej k Bratislava 2018 ODHAD ÚRODY A PRODUKCIE pšenice letnej formy ozimnej, jačmeňa siateho jarného a kapusty repkovej pravej k 15. 07. 2018 Bratislava 2018 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Výskumný ústav pôdoznalectva

Podrobnejšie

Príloha č. 1 usmernenia MPRV SR Pravidlá krížového plnenia k nariadeniu vlády č. 342/2014 Dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky (DPEP) a

Príloha č. 1 usmernenia MPRV SR Pravidlá krížového plnenia k nariadeniu vlády č. 342/2014 Dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky (DPEP) a Dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky (DPEP) a Požiadavky hospodárenia (PH) (povinnosť dodržiavania každým žiadateľom) Oblasť Životné prostredie, zmeny klímy, dobré poľnohospodárske podmienky

Podrobnejšie

Diplomovka

Diplomovka SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA AGROBIOLÓGIA A POTRAVINOVÝCH ZDROJOV 2120633 HNOJENIE SLNEČNICE ROČNEJ NETRADIČNE FERMENTOVANÝM HNOJOM 2010 Monika KUKUČKOVÁ Bc. SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA

Podrobnejšie

Slovenský hydrometeorologický ústav AGROMETEOROLOGICKÉ A FENOLOGICKÉ INFORMÁCIE VÝCHODOSLOVENSKÝ REGIÓN MÁJ 2013 Číslo: 5 Kraj: Košický a Prešovský Ob

Slovenský hydrometeorologický ústav AGROMETEOROLOGICKÉ A FENOLOGICKÉ INFORMÁCIE VÝCHODOSLOVENSKÝ REGIÓN MÁJ 2013 Číslo: 5 Kraj: Košický a Prešovský Ob Slovenský hydrometeorologický ústav AGROMETEOROLOGICKÉ A FENOLOGICKÉ INFORMÁCIE VÝCHODOSLOVENSKÝ REGIÓN MÁJ 2013 Číslo: 5 Kraj: Košický a Prešovský Obsah 1. Agrometeorologické charakteristiky 1.1 Počasie

Podrobnejšie

Príloha č. 1 usmernenia MPRV SR Pravidlá krížového plnenia k nariadeniu vlády č. 342/2014 Dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky (DPEP) a

Príloha č. 1 usmernenia MPRV SR Pravidlá krížového plnenia k nariadeniu vlády č. 342/2014 Dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky (DPEP) a Dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky (DPEP) a Požiadavky hospodárenia (PH) (povinnosť dodržiavania každým žiadateľom) Oblasť Životné prostredie, zmeny klímy, dobré poľnohospodárske podmienky

Podrobnejšie

0016_2014 Everris 8 old Sk.indd

0016_2014 Everris 8 old Sk.indd Originálne obaľované hnojivá Everris Výhody používania Osmocote Exact Rastliny rastú rýchlejšie, pretože vždy dostávajú potrebné živiny Osmocote zahŕňa spôsob hnojenia, ktorý je šetrný k životnému prostrediu;

Podrobnejšie

2018 REPKA ktorá Vás presvedčí

2018 REPKA ktorá Vás presvedčí REPKA ktorá Vás presvedčí www.candor.sk PREL AD ODRÔD REPKY OZIMNEJ 2019 Legenda: vhodné nevhodné Odroda / hybrid Typ odrody Skorosť Termín sejby Výnos Obsah oleja Oblasť Výsev / ha v tis. Neskorá sejba

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2008 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokument

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2008 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokument ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2008 Vyhlásené: 6. 6. 2008 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2012 do: 31.12.2017 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 199 VYHLÁŠKA Ministerstva

Podrobnejšie

Microsoft Word - august do pdf 2013.doc

Microsoft Word - august do pdf 2013.doc Slovenský hydrometeorologický ústav AGROMETEOROLOGICKÉ A FENOLOGICKÉ INFORMÁCIE VÝCHODOSLOVENSKÝ REGIÓN AUGUST 2013 Číslo: 8 Kraj: Košický a Prešovský Obsah 1. Agrometeorologické charakteristiky 1.1 Počasie

Podrobnejšie

Microsoft Word - Technicka_sprava_Paulownia_cista.doc

Microsoft Word - Technicka_sprava_Paulownia_cista.doc Národné lesnícke centrum Lesnícky výskumný ústav Zvolen, T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen Testovanie klonov rýchlorastúcej dreviny Paulownia v podmienkach východoslovenskej nížiny Projekt financovaný prostredníctvom

Podrobnejšie

KOMODITNÉ NOVINY Dátum vydania: Ročník Číslo 196. Cena 0,- Eur Vývoj ceny pšenice a aktuality na komoditných trhoch: Včerajšie Minim

KOMODITNÉ NOVINY Dátum vydania: Ročník Číslo 196. Cena 0,- Eur Vývoj ceny pšenice a aktuality na komoditných trhoch: Včerajšie Minim KOMODITNÉ NOVINY Dátum vydania: 05.05.2016 Ročník 3 2016 Číslo 196. Cena 0,- Eur Vývoj ceny pšenice a aktuality na komoditných trhoch: Včerajšie Minimum: 160,50 /t Včerajšie Maximum: 161,50 /t (uvádzané

Podrobnejšie

OZNÁMENIE O DRAŽBE

OZNÁMENIE O DRAŽBE OZNÁMENIE O DRAŽBE Zn. 008/2019 Zverejnené v zmysle 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších

Podrobnejšie

Agrospáva3/2000

Agrospáva3/2000 Slovenský hydrometeorologický ústav AGROMETEOROLOGICKÉ A FENOLOGICKÉ INFORMÁCIE ZÁPADNÉ SLOVENSKO JÚL 2009 ČÍSLO 7 Kraj: Bratislavský, Nitriansky, Trnavský a Trenčiansky Obsah 1 Agrometeorologické charakteristiky

Podrobnejšie

Microsoft Word - sprava-vyboru

Microsoft Word - sprava-vyboru Správa výboru Správa zo zasadnutia Cenového burzového výboru konaného 10. Januára 2011. Komentár predsedu: Trh je v súčasnosti cenovo stabilizovaný. Je veľmi otázny vývoj ceny s ohľadom na nepriaznivé

Podrobnejšie

Microsoft Word - priloha 2.doc

Microsoft Word - priloha 2.doc OBSAH prílohy č. 2 1. Hlavné charakteristiky vývoja a postavenie poľnohospodárstva a potravinárstva v hospodárstve SR... 2 2. Ekonomické výsledky... 5 2.1 Výsledky odvetvia podľa ekonomického poľnohospodárskeho

Podrobnejšie

agrochemistry Vplyv stresových faktorov na produkciu a kvalitu zrna jačmeňa siateho jarného Effect of stress factors on production and grain quality o

agrochemistry Vplyv stresových faktorov na produkciu a kvalitu zrna jačmeňa siateho jarného Effect of stress factors on production and grain quality o Vplyv stresových faktorov na produkciu a kvalitu zrna jačmeňa siateho jarného Effect of stress factors on production and grain quality of spring barley Eva Candráková The field multi-factorial experiment

Podrobnejšie

Microsoft Word - Kotulic_Adamisin_zbornik_vedecky seminar_vega_2010.doc

Microsoft Word - Kotulic_Adamisin_zbornik_vedecky seminar_vega_2010.doc EKONOMICKÉ PROGNÓZY ROZVOJA POĽNOHOSPODÁRSTVA SR A TENDENCIE VÝVOJA HRUBEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ PRODUKCIE ECONOMIC PROGNOSIS OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN SR AND TENDENCIES OF GREAT AGRICULTURAL PRODUKCTION

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Záhradník a pestovateľ kvetov, florista Kód kvalifikácie U6113002-00291 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov SK ISCO-08 6113002 / Záhradník a pestovateľ

Podrobnejšie

Katastrálne územie Horný a Dolný Vinodol

Katastrálne územie Horný a Dolný Vinodol OBEC VINODOL Prípravné konania pozemkových úprav Katastrálne územie Horný Vinodol Katastrálne územie Dolný Vinodol Katastrálne územia Horný Vinodol a Dolný Vinodol sa vykonávajú podľa zákona č. 330/1991

Podrobnejšie

Registrované ŠÚ SR

Registrované  ŠÚ  SR INFORMAČNÝ LIST MPRV SR 2018 (skutočnosť: 2016 a 2017) POĽNOHOSPODÁRSTVO (pre podnikateľské subjekty účtujúce v jednoduchom účtovníctve) INFO LIST (MPRV SR) IČO spravodajskej jednotky Okres Registračné

Podrobnejšie

ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ceny NC Poľ 1-12 MESAČNÝ VÝKAZ O CENÁCH POĽNOHOSPODÁRSKYCH VÝROBKOV za mesiac... 2010 Registrované ŠÚ SR Č. Vk 15/10 z 1.6.2009 Ochranu dôverných údajov upravuje zákon

Podrobnejšie

KOMODITNÉ NOVINY Dátum vydania: Ročník Číslo 210. Cena 0,- Eur Vývoj ceny pšenice a aktuality na komoditných trhoch: Včerajšie Minim

KOMODITNÉ NOVINY Dátum vydania: Ročník Číslo 210. Cena 0,- Eur Vývoj ceny pšenice a aktuality na komoditných trhoch: Včerajšie Minim KOMODITNÉ NOVINY Dátum vydania: 23.06.2016 Ročník 3 2016 Číslo 210. Cena 0,- Eur Vývoj ceny pšenice a aktuality na komoditných trhoch: Včerajšie Minimum: 161,25 /t Včerajšie Maximum: 162,50 /t (uvádzané

Podrobnejšie

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA AGROBIOLÓGIE A POTRAVINOVÝCH ZDROJOV PRODUKCIA PŠENICE LETNAJ FORMY OZIMNEJ PRI OPTIMALI

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA AGROBIOLÓGIE A POTRAVINOVÝCH ZDROJOV PRODUKCIA PŠENICE LETNAJ FORMY OZIMNEJ PRI OPTIMALI SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA AGROBIOLÓGIE A POTRAVINOVÝCH ZDROJOV 2116691 PRODUKCIA PŠENICE LETNAJ FORMY OZIMNEJ PRI OPTIMALIZÁCII PESTOVATEĽSKÝCH SYSTÉMOV 2010 Bc. Peter LAJGÚT

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Záhradník a pestovateľ sadbového materiálu Kód kvalifikácie U6113001-00292 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov SK ISCO-08 6113001 / Záhradník a pestovateľ

Podrobnejšie

Etiketa schválená: Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov KAPUT HARVEST TF Herbicídny prípravok vo forme kvapalného

Etiketa schválená: Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov KAPUT HARVEST TF Herbicídny prípravok vo forme kvapalného Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov KAPUT HARVEST TF Herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou, určený na ničenie jednoročných a trvácich burín na

Podrobnejšie

Etiketa schválená: Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov TRICO Repelentný prípravok vo forme emulzie typu olej:voda

Etiketa schválená: Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov TRICO Repelentný prípravok vo forme emulzie typu olej:voda Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov TRICO Repelentný prípravok vo forme emulzie typu olej:voda, určený proti obhrýzaniu srnčou vo vinohradoch, v chmeľniciach, v lesnom hospodárstve,

Podrobnejšie

Microsoft Word - marec 2012.doc

Microsoft Word - marec 2012.doc Slovenský hydrometeorologický ústav AGROMETEOROLOGICKÉ A FENOLOGICKÉ INFORMÁCIE VÝCHODOSLOVENSKÝ REGIÓN MAREC 2012 Číslo: 3 Kraj: Košický a Prešovský Obsah 1. Agrometeorologické charakteristiky 1.1 Počasie

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Využívanie poľnohospodárskej a lesníckej biomasy na energetické účely v podmienkach SR. Súčasný stav a možnosti. ENEF 2010 12.10.2010 Banská Bystrica Úvod Rastlinná biomasa z poľnohospodárstva a lesníctva

Podrobnejšie

PRIPRAVOK NA OCHRANU RASTLIN

PRIPRAVOK NA OCHRANU RASTLIN Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov CHWASTOX 500 SL Herbicídny selektívny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou, určený na ničenie jednoročných dvojklíčnolistových

Podrobnejšie

Poľnohospodárske pomery v Šarišsko-zemplínskej župe Martin Kubuš, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, KUBUŠ, Martin. The agriculturele

Poľnohospodárske pomery v Šarišsko-zemplínskej župe Martin Kubuš, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, KUBUŠ, Martin. The agriculturele Poľnohospodárske pomery v Šarišsko-zemplínskej župe Martin Kubuš, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, kubus@saske.sk KUBUŠ, Martin. The agriculturele conditions in the Saris-Zemplin county. Individual

Podrobnejšie

Rozšírenie popisných znakov semien fazule o technologické vlastnosti

Rozšírenie popisných znakov semien fazule o technologické vlastnosti Čiastková úloha 05 Vecná etapa 05-03 Technologická a senzorická analýza rastlinných produktov Technology and sensory analysis of plants products doc. Ing. Horčin Vojtech, CSc. Katedra skladovania a spracovania

Podrobnejšie

(Microsoft Word - j\372l do pdf 2012.doc)

(Microsoft Word - j\372l do pdf 2012.doc) Slovenský hydrometeorologický ústav AGROMETEOROLOGICKÉ A FENOLOGICKÉ INFORMÁCIE VÝCHODOSLOVENSKÝ REGIÓN JÚL 2012 Číslo: 7 Kraj: Košický a Prešovský Obsah 1. Agrometeorologické charakteristiky 1.1 Počasie

Podrobnejšie

IPIBroschTsch.indd

IPIBroschTsch.indd Importance of balanced fertilisation for sustainable crop production in the Czech & Slovak Republic Důležitost bilančního hnojení pro udržitelnou rostlinnou výrobu v České a Slovenské republice Dôležitosť

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1998 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1998 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1998 Vyhlásené: 12.11.1998 Časová verzia predpisu účinná od: 01.10.2000 do: 31.12.2008 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 339 OPATRENIE Štatistického

Podrobnejšie

VLHKOMERY OBILNÍN, OLEJNÍN A STRUKOVÍN 1. Vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly 1.1 Táto príloha upravuje vlhkomer obilnín, olejnín

VLHKOMERY OBILNÍN, OLEJNÍN A STRUKOVÍN 1. Vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly 1.1 Táto príloha upravuje vlhkomer obilnín, olejnín VLHKOMERY OBILNÍN, OLEJNÍN A STRUKOVÍN 1. Vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly 1.1 Táto príloha upravuje vlhkomer obilnín, olejnín a strukovín I. triedy presnosti (ďalej len vlhkomer

Podrobnejšie

Registrované ŠÚ SR

Registrované  ŠÚ  SR INFORMAČNÝ LIST MPRV SR 2019 (skutočnosť: 2017 a 2018) POĽNOHOSPODÁRSTVO (pre podnikateľské subjekty účtujúce v jednoduchom účtovníctve) INFO LIST (MPRV SR) IČO spravodajskej jednotky Okres Registračné

Podrobnejšie

KOMODITNÉ NOVINY Dátum vydania: Ročník Číslo 204. Cena 0,- Eur Vývoj ceny pšenice a aktuality na komoditných trhoch: Včerajšie Minim

KOMODITNÉ NOVINY Dátum vydania: Ročník Číslo 204. Cena 0,- Eur Vývoj ceny pšenice a aktuality na komoditných trhoch: Včerajšie Minim KOMODITNÉ NOVINY Dátum vydania: 02.06.2016 Ročník 3 2016 Číslo 204. Cena 0,- Eur Vývoj ceny pšenice a aktuality na komoditných trhoch: Včerajšie Minimum: 166,25 /t Včerajšie Maximum: 167,00 /t (uvádzané

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Záhradník a pestovateľ jedlých húb, aromatických a liečivých rastlín Kód kvalifikácie U6113004-00314 Úroveň SKKR 3 Sektorová rada Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov SK ISCO-08

Podrobnejšie

Etiketa schválená: Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov CHAMANE Fungicíd vo forme suspenzného koncentrátu (SC) s t

Etiketa schválená: Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov CHAMANE Fungicíd vo forme suspenzného koncentrátu (SC) s t Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov CHAMANE Fungicíd vo forme suspenzného koncentrátu (SC) s translaminárnym, systémovým ochranným účinkom pre použitie v obilninách (pšenica,

Podrobnejšie

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA AGROBIOLÓGIE A POTRAVINOVÝCH ZDROJOV PÔDNA ŠTRUKTÚRA FLUVIZEMÍ (Bakalárska práca) Študijný progr

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA AGROBIOLÓGIE A POTRAVINOVÝCH ZDROJOV PÔDNA ŠTRUKTÚRA FLUVIZEMÍ (Bakalárska práca) Študijný progr SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA AGROBIOLÓGIE A POTRAVINOVÝCH ZDROJOV PÔDNA ŠTRUKTÚRA FLUVIZEMÍ (Bakalárska práca) Študijný program: Študijný odbor: Školiace pracovisko: Školiteľ:

Podrobnejšie

Vývoj evapotranspiácie počas veľkého vegetačného obdobia vo výškovom profile Slovenska z pohľadu možného vývoja klímy

Vývoj evapotranspiácie počas veľkého vegetačného obdobia vo výškovom profile Slovenska z pohľadu možného vývoja klímy Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed): Seminář Evaporace a evapotranspirace, Brno, 23. března 2005, ISBN 80-86690-24-5, s. 81-85 VÝVOJ EVAPOTRANSPIÁCIE POČAS VEĽKÉHO VEGETAČNÉHO OBDOBIA VO VÝŠKOVOM PROFILE

Podrobnejšie

VZN 4_2016

VZN 4_2016 Návrh zverejnený: 22.11.2016 schválený: 08.12.2016 účinný : 01.01.2017 Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach na základe 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb.z., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami

Podrobnejšie

Microsoft Word - Obálka_2012_2.doc

Microsoft Word - Obálka_2012_2.doc Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ PESTOVATEĽSKÉ TECHNOLÓGIE A ICH VÝZNAM PRE PRAX Zborník príspevkov z III. vedeckej konferencie 5. december 2012 Centrum

Podrobnejšie

GOMBIK_technika_PHD_M038

GOMBIK_technika_PHD_M038 Predmet: Technika pre obrábanie pôdy a sejbu Vyučujúci: prof. Ing. Ladislav Nozdrovický, PhD. Školský rok: 2015/2016 Študent: Milan Gombík (identifikačné číslo: 61488) Strip till pásové spracovanie pôdy

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: 09.07.2004 Časová verzia predpisu účinná od: 15.07.2004 do: 30.06.2008 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 392 V Y H L Á Š K A Ministerstva

Podrobnejšie

vzn_7_2018_ochrana_ovzdusia

vzn_7_2018_ochrana_ovzdusia Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli webovej stránke mesta: 24.08.2018 Dátum ukončenia lehoty na pripomienkovanie: 07.09.2018 VZN vyvesené na úradnej tabuli a webovej stránke mesta: 21.09.2018 VZN účinné

Podrobnejšie

KOMODITNÉ NOVINY Dátum vydania: Ročník Číslo 208. Cena 0,- Eur Vývoj ceny pšenice a aktuality na komoditných trhoch: Včerajšie Minim

KOMODITNÉ NOVINY Dátum vydania: Ročník Číslo 208. Cena 0,- Eur Vývoj ceny pšenice a aktuality na komoditných trhoch: Včerajšie Minim KOMODITNÉ NOVINY Dátum vydania: 16.06.2016 Ročník 3 2016 Číslo 208. Cena 0,- Eur Vývoj ceny pšenice a aktuality na komoditných trhoch: Včerajšie Minimum: 163,75 /t Včerajšie Maximum: 167,00 /t (uvádzané

Podrobnejšie

VYUŽITIE GIS PRI NÁVRHU PROTIERÓZNYCH OPATRENÍ V POVODÍ Beáta Zsideková Anotácia: Práca sa zaoberá problematikou erózie pôdy, jej posudzovaním pomocou

VYUŽITIE GIS PRI NÁVRHU PROTIERÓZNYCH OPATRENÍ V POVODÍ Beáta Zsideková Anotácia: Práca sa zaoberá problematikou erózie pôdy, jej posudzovaním pomocou VYUŽITIE GIS PRI NÁVRHU PROTIERÓZNYCH OPATRENÍ V POVODÍ Beáta Zsideková Anotácia: Práca sa zaoberá problematikou erózie pôdy, jej posudzovaním pomocou geografického informačného systému a univerzálnej

Podrobnejšie

Bezjména-3

Bezjména-3 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky Ročník XXXIII 20. august 2001 Čiastka 14 O b s a h: 54. Zoznam vydaných povolení na dovoz neregistrovaného osiva a neregistrovaného sadiva od 1. 1. 2001

Podrobnejšie

untitled

untitled 5.13 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 5.13.1 MONITORING ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Koncepcia monitorovania systému životného prostredia územia SR prijatá uznesením vlády SR č. 449/1992, definuje monitoring životného prostredia

Podrobnejšie

03/zv. 4 SK Úradný vestník Európskej únie L0117 L 33/36 ÚRADNÝ VESTNÍK EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV SMERNICA RADY z 21. decembra 1978, kt

03/zv. 4 SK Úradný vestník Európskej únie L0117 L 33/36 ÚRADNÝ VESTNÍK EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV SMERNICA RADY z 21. decembra 1978, kt 03/zv. 4 33 31979L0117 L 33/36 ÚRADNÝ VESTNÍK EURÓPYCH SPOLOČENSTIEV 8.2.1979 SMERNICA RADY z 21. decembra 1978, ktorou sa zakazuje uvedenie na trh a používanie prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - biopaliva_a_ropny_priemysel_na Slovensku_a_vo_svete.pps

Microsoft PowerPoint - biopaliva_a_ropny_priemysel_na Slovensku_a_vo_svete.pps Biopalivá a ropný priemysel THE MOL GROUP Slovnaft Marek Senkovič, Artur Thernesz, Béla Kelemen Bratislava, 17.3.2006 Nič nie je čisto čierne ani biele Aktuálne plány vo svete s cieľom zvýšiť energetickú

Podrobnejšie

Rybárstvo-4

Rybárstvo-4 Rybárstvo prednáška 4 Chov kapra 1. Rozšírenie a biológia kapra 2. Chov kapra - Odchov plôdika - Odchov násady - Odchov tržnej ryby - Komorovanie kapra - Výpočet obsádok - Kŕmenie kapra Rozdelenie rybárstva

Podrobnejšie

dátum vyhotovenia: dátum revízie: BEZPEČNOSTNÝ LIST podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 názov prípravku: AmisaN

dátum vyhotovenia: dátum revízie: BEZPEČNOSTNÝ LIST podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 názov prípravku: AmisaN dátum vyhotovenia: 02.04.2013 dátum revízie: 1. IDENTIFIKÁCIA PRÍPRAVKU, SPOLOČNOSTI/ PODNIKU Identifikácia prípravku Registračné číslo látky Účel použitia prípravku Aplikácia Identifikácia podniku Výrobca

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Študijný program RASTLINY V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ ANOTÁCIA stručná charakteristika Štúdium v programe Rastliny v životnom prostredí v rámci U3V ponúka študujúcim informácie o funkciách rastlín a vegetácie

Podrobnejšie

Etiketa schválená: Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov INTEREST TM Fungicídne moridlo vo forme kvapalného suspenzn

Etiketa schválená: Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov INTEREST TM Fungicídne moridlo vo forme kvapalného suspenzn Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov INTEREST TM Fungicídne moridlo vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu, určené na ochranu osiva pšenice a jačmeňa proti hubovým chorobám.

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Aktuálny stav poľnohospodárskej prvovýroby. Ing. Štefan Ryba, PhD. generálny riaditeľ sekcie poľnohospodárstva Stavy hovädzieho dobytka Vývoj stavov hovädzieho dobytka na Slovensku má už dlhodobo klesajúci

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Celkový obsah polyfenolov v plodoch čučoriedky vysokej (Vaccinium corymbosum L.) ovplyvnený aplikáciou intenzifikačných faktorov Michal Medvecký 1, Ján Daniel 1, Alena Vollmannová 2, Stanislav Zupka 2,

Podrobnejšie

Microsoft Word - 01_LIMA ORO 5%_22_12_2015_3980vi_ET-professional use.docx

Microsoft Word - 01_LIMA ORO 5%_22_12_2015_3980vi_ET-professional use.docx Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov LIMA ORO 5% Granulovaná návnada určená proti slimákom v poľných plodinách, zelenine, ovocí a viniči. ÚČINNÁ LÁTKA: Metaldehyde 50 g/kg (5 %

Podrobnejšie

MONITORING KVALITY PŠENICE V SR V ROKU 2012 Soňa GAVURNÍKOVÁ, Roman HAŠANA, Rastislav BUŠO PIEŠŤANY, 2013

MONITORING KVALITY PŠENICE V SR V ROKU 2012 Soňa GAVURNÍKOVÁ, Roman HAŠANA, Rastislav BUŠO PIEŠŤANY, 2013 MONITORING KVALITY PŠENICE V SR V ROKU 2012 Soňa GAVURNÍKOVÁ, Roman HAŠANA, Rastislav BUŠO PIEŠŤANY, 2013 Výsledky monitorovania kvality pšenice Všetky parametre nutričnej a technologickej kvality pšeničného

Podrobnejšie

Príloha č. I Národnej stratégie pre operačné programy organizácií výrobcov CIELE OPERAČNÝCH PROGRAMOV A UKAZOVATELE VÝKONU CIEĽ 1. PLÁNOVANIE VÝROBY O

Príloha č. I Národnej stratégie pre operačné programy organizácií výrobcov CIELE OPERAČNÝCH PROGRAMOV A UKAZOVATELE VÝKONU CIEĽ 1. PLÁNOVANIE VÝROBY O Príloha č. I Národnej stratégie pre operačné programy organizácií výrobcov CIELE OPERAČNÝCH PROGRAMOV A UKAZOVATELE VÝKONU CIEĽ 1. PLÁNOVANIE VÝROBY doklad/výstup Odôvodnenie Oprávnené výdavky Východiskový

Podrobnejšie

BASF_Opera_Top_2013.indd

BASF_Opera_Top_2013.indd Opera Top Harmónia úrody a kvality Harmónia úrody a kvality Opera Top Je úplne nový produkt, ktorý predstavuje účinný nástroj v boji proti hubovým chorobám obilnín s výnimočnými vlastnosťami, ktoré ovplyvňujú

Podrobnejšie

KOMODITNÉ NOVINY Dátum vydania: Ročník Číslo 209. Cena 0,- Eur Vývoj ceny pšenice a aktuality na komoditných trhoch: Včerajšie Minim

KOMODITNÉ NOVINY Dátum vydania: Ročník Číslo 209. Cena 0,- Eur Vývoj ceny pšenice a aktuality na komoditných trhoch: Včerajšie Minim KOMODITNÉ NOVINY Dátum vydania: 21.06.2016 Ročník 3 2016 Číslo 209. Cena 0,- Eur Vývoj ceny pšenice a aktuality na komoditných trhoch: Včerajšie Minimum: 163,75 /t Včerajšie Maximum: 167,00 /t (uvádzané

Podrobnejšie

Poľnohospodárstvo...

Poľnohospodárstvo... Premeny a trendy ďalšieho vývoja v agrokomplexe a vidieku na Slovensku Modra- Harmónia 24.-25. mája 2017 Produktivita poľnohospodárstva SR v porovnaní s krajinami V4 a hodnotenie jej vývoja z hľadiska

Podrobnejšie

Slovenský hydrometeorologický ústav AGROMETEOROLOGICKÉ A FENOLOGICKÉ INFORMÁCIE STREDNÉ SLOVENSKO MÁJ 2009 ÍSLO 5 Kraj: Banskobystrický a Žilinský Obs

Slovenský hydrometeorologický ústav AGROMETEOROLOGICKÉ A FENOLOGICKÉ INFORMÁCIE STREDNÉ SLOVENSKO MÁJ 2009 ÍSLO 5 Kraj: Banskobystrický a Žilinský Obs Slovenský hydrometeorologický ústav AGROMETEOROLOGICKÉ A FENOLOGICKÉ INFORMÁCIE STREDNÉ SLOVENSKO MÁJ 2009 ÍSLO 5 Kraj: Banskobystrický a Žilinský Obsah 1. Agrometeorologické charakteristiky 1.1. Poasie

Podrobnejšie

Pôvod biomasy musíme hľadať predovšetkým v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve alebo im príbuzných výrobných odvetviach. Bola prijatá myšlienka, ž

Pôvod biomasy musíme hľadať predovšetkým v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve alebo im príbuzných výrobných odvetviach. Bola prijatá myšlienka, ž Pôvod biomasy musíme hľadať predovšetkým v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve alebo im príbuzných výrobných odvetviach. Bola prijatá myšlienka, že využitie biomasy na energetické účely bude predovšetkým

Podrobnejšie

untitled

untitled Február 2019 Slovenská príloha Agromanuál Profesionálna ochrana rastlín LG 50.635 CLP LG 54.78 konvenčná technológia LG 54.92 HO CL min 88% kyseliny olejovej KOMPLEXNÉ SLNEČNICE The unique Clearfield Plus

Podrobnejšie

Slovenský hydrometeorologický ústav AGROMETEOROLOGICKÉ A FENOLOGICKÉ INFORMÁCIE ZÁPADNÉ SLOVENSKO OKTÓBER 2009 ČÍSLO 10 Kraj: Bratislavský, Nitriansky

Slovenský hydrometeorologický ústav AGROMETEOROLOGICKÉ A FENOLOGICKÉ INFORMÁCIE ZÁPADNÉ SLOVENSKO OKTÓBER 2009 ČÍSLO 10 Kraj: Bratislavský, Nitriansky Slovenský hydrometeorologický ústav AGROMETEOROLOGICKÉ A FENOLOGICKÉ INFORMÁCIE ZÁPADNÉ SLOVENSKO OKTÓBER 2009 ČÍSLO 10 Kraj: Bratislavský, Nitriansky, Trnavský a Trenčiansky Obsah 1 Agrometeorologické

Podrobnejšie

Prípravok na ochranu rastlín

Prípravok na ochranu rastlín Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov VONDOZEB 75 WG Postrekový fungicídny prípravok vo forme vodou dispergovateľných granúl, určený na ochranu zemiaka, jablone, pšenice jarnej,

Podrobnejšie

Beresecka

Beresecka SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA EURÓPSKYCH ŠTÚDII A REGIONÁLNEHO ROZVOJA MARKETINGOVÉ AKTIVITY V KONKURENČNOM PROSTREDÍ Ing. Janka Beresecká Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka

Podrobnejšie

Microsoft Word - etk_ORIUS 25 EW_final_ docx

Microsoft Word - etk_ORIUS 25 EW_final_ docx Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov ORIUS 25 EW Postrekový fungicídny prípravok vo forme vodnej emulzie typu olej:voda proti chorobám listov a klasov v porastoch pšenice ozimnej,

Podrobnejšie

Slana2017

Slana2017 Výsledky hodnotenia kvality vody v monitorovaných miestach povrchových vôd monitorovaných v roku 2017 podľa nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., prílohy č. 1 Požiadavky na kvalitu povrchovej vody (Časť

Podrobnejšie

Prehľad oprávnených realizátorov Národný projekt: Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku (NPPRKP) Kód projektu v ITMS 2014+: J874 Dá

Prehľad oprávnených realizátorov Národný projekt: Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku (NPPRKP) Kód projektu v ITMS 2014+: J874 Dá Prehľad oprávnených realizátorov Národný projekt: Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku (NPPRKP) Kód projektu v ITMS 2014+: 313000J874 Dátum aktualizácie: 24.04.2019 FullHouse Architecture,

Podrobnejšie

Etiketa schválená: Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov TYTAN 75 SG TYTAN 75 SG je herbicíd vo forme vodou rozpustn

Etiketa schválená: Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov TYTAN 75 SG TYTAN 75 SG je herbicíd vo forme vodou rozpustn Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov TYTAN 75 SG TYTAN 75 SG je herbicíd vo forme vodou rozpustných granúl, určený na likvidáciu dvojklíčnolistových burín a metličky v pšenici

Podrobnejšie

Etiketa schválená: Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov SULFURUS Fungicídny prípravok vo forme vodou dispergovateľ

Etiketa schválená: Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov SULFURUS Fungicídny prípravok vo forme vodou dispergovateľ Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov SULFURUS Fungicídny prípravok vo forme vodou dispergovateľných granúl na ochranu viniča, jadrovín, egreša, uhoriek, hrachu, koreňovej zeleniny,

Podrobnejšie

M E S T O N O V É M E S T O N A D V Á H O M

M E S T O   N O V É   M E S T O  N A D   V Á H O M M E S T O N O V É M E S T O N A D V Á H O M Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 5/2012 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov na Trhovisku september 2012 Mestské zastupiteľstvo

Podrobnejšie

Etiketa schválená: Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov GREEN LEO Selektívny herbicídny postrekový prípravok vo fo

Etiketa schválená: Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov GREEN LEO Selektívny herbicídny postrekový prípravok vo fo Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov GREEN LEO Selektívny herbicídny postrekový prípravok vo forme emulzného koncentrátu určený na postemergentné ničenie trávovitých burín v poľnohospodárskych

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie ponúk podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr

Výzva na predkladanie ponúk podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr Výzva na predkladanie ponúk podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Na realizáciu aktivity: Aktivity zamerané na

Podrobnejšie

Zbierka zákonov SR - 151/2016 Z. z. znenie

Zbierka zákonov SR - 151/2016 Z. z. znenie Vyhláška č. 151/2016 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o agrochemickom skúšaní pôd a o skladovaní a používaní hnojív

Podrobnejšie

Microsoft Word - TEBSEME.DOCX

Microsoft Word - TEBSEME.DOCX Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov TEBSEME TM Fungicídne moridlo vo forme stabilnej suspenzie (FS) na ochranu osiva pšenice a jačmeňa proti hubovým chorobám. ÚČINNÁ LÁTKA: Tebuconazole

Podrobnejšie

Microsoft Word Životné prostredie.doc

Microsoft Word Životné prostredie.doc 11. ENVIRONMENTÁLNA SITUÁCIA 11.1. OVZDUŠIE A KLIMATICKÉ ZMENY Klimatické zmeny spôsobené zvýšenými antropogénnymi emisiami skleníkových plynov predstavujú najvýznamnejší environmentálny problém v ľudskej

Podrobnejšie

KOMODITNÉ NOVINY Dátum vydania: Ročník Číslo 207. Cena 0,- Eur Vývoj ceny pšenice a aktuality na komoditných trhoch: Včerajšie Minim

KOMODITNÉ NOVINY Dátum vydania: Ročník Číslo 207. Cena 0,- Eur Vývoj ceny pšenice a aktuality na komoditných trhoch: Včerajšie Minim KOMODITNÉ NOVINY Dátum vydania: 14.06.2016 Ročník 3 2016 Číslo 207. Cena 0,- Eur Vývoj ceny pšenice a aktuality na komoditných trhoch: Včerajšie Minimum: 168,50 /t Včerajšie Maximum: 171,25 /t (uvádzané

Podrobnejšie

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA AGROBIOLÓGIE A POTRAVINOVÝCH ZDROJOV RACIONALIZÁCIA PESTOVANIA SLNEČNICE ROČNEJ VPLYVOM

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA AGROBIOLÓGIE A POTRAVINOVÝCH ZDROJOV RACIONALIZÁCIA PESTOVANIA SLNEČNICE ROČNEJ VPLYVOM SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA AGROBIOLÓGIE A POTRAVINOVÝCH ZDROJOV 2120634 RACIONALIZÁCIA PESTOVANIA SLNEČNICE ROČNEJ VPLYVOM APLIKÁCIE ATONIKU A PENTAKEEPU 2010 Monika Dufková,

Podrobnejšie

vest10

vest10 VESTNÍK Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky Ročník XXXIV 30. apríl 2002 Čiastka 10 O b s a h: 42. Zásady organizovania a podpory trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami a skupina výrobkov

Podrobnejšie

untitled

untitled Dátum vydania: 11.6.2002 Dátum revízie: 30.3.2015, revidovaná verzia z 9.11.2012 Oddíl 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY / ZMESI A SPOLOČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor produktu: Cererit GSH NPK (+MgO, +S) 8 13

Podrobnejšie

Monitoring kvality povrchových vôd Slovenskej republiky

Monitoring kvality povrchových vôd Slovenskej republiky Monitorovanie stavu útvarov povrchových vôd, podzemných vôd a chránených území Róbert CHRIAŠTEĽ Slovenský hydrometeorologický ústav RSV stav implementácie v podmienkach SR Rajecké Teplice 25-26 Apríl 2006

Podrobnejšie

Microsoft Word - perspektiva_polnohospodarskych_trhov_v.doc

Microsoft Word - perspektiva_polnohospodarskych_trhov_v.doc 1. Úvod Tento dokument sa zaoberá prehľadom súčasného vývoja a očakávaného strednodobého vývoja hlavných poľnohospodárskych komodít v desiatich kandidátskych krajinách SVE. 1 Prezentuje sa tu prognóza

Podrobnejšie