Materská škola - Óvoda , 12: , Rim. Sobota, Daxnerova 30/486 Kniha dodávateľských faktúr

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Materská škola - Óvoda , 12: , Rim. Sobota, Daxnerova 30/486 Kniha dodávateľských faktúr"

Prepis

1 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 66, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do / RSNET s.r.o. 1,00 s DPH Dukelských hrdinov 976/ Rimavská Sobota VYTNES, s.r.o. 150,06 s DPH SPP, a.s. Bratislava 1 388,00 s DPH Medicínso-preventívna, s.r.o. 36,00 s DPH Technické služby mesta 54,00 s DPH Športová Rimavská Sobota Ing. Albert Máté 100,00 s DPH Sobôtka Rimavská Sobota Ing. Albert Máté 170,00 s DPH Sobôtka Rimavská Sobota Slovak Telekom, a.s. Bratislava 36,01 s DPH SPP, a.s. Bratislava 1 345,00 s DPH Materská škola - Óvoda, Daxnerova 30/ ,40 s DPH Materská škola - Óvoda, Daxnerova 30/ ,00 s DPH Materská škola - Óvoda, Daxnerova 30/486 57,12 s DPH Internet - ročná platba BOZPaTPO za 1/2019 Výtvarný a pracovný materiál pre 3 UoZ projekt DS Zemný plyn za 1/2019 Vypracovanie správy o stave pracovníkov v 2. katgórii rizika a vloženie do celoslov. syst. ÚVZ SR Preprava 5-6 ročných detí autobusom na Teplý vrch Obora dňa Servis výpočtovej techniky v triede 3 a v ŠJ Multifunkčná tlačiareň pre HAZ MŠ Elektrická energia za 2/2019 PZS za 1/2019 Telefon za 1/2019 Zemný plyn za 2/2019 1/2019 (33+1HN) ŠJ poplatky VÚB 1/2019 RN obedy pre zamestnancov 1/2019 RN potraviny pre zamestnancov 1/2019 1/2019

2 2 / Technické služby mesta 150,00 s DPH Športová Rimavská Sobota VYTNES, s.r.o. 150,06 s DPH StVPS, a.s. 459,26 s DPH Partizánska cesta Banská Bystrica Slovak Telekom 20,44 s DPH Materská škola - Óvoda, Daxnerova 30/ ,52 s DPH RVC Rimavská Sobota 22,00 s DPH Námestie M. Tompu Rimavská Sobota Mesto Rimavská Sobota 38,36 s DPH Svätoplukova 389/ Rimavská Sobota Materská škola - Óvoda, Daxnerova 30/ ,00 s DPH Komunálna poisťovňa, a.s. 159,43 s DPH Štefánikova Bratislava SPP, a.s. Bratislava 1 268,00 s DPH LAŠŠÁK Marian - výťahy 26,80 s DPH Komunálna poisťovňa, a.s. 6,64 s DPH Štefánikova Bratislava Materská škola - Óvoda, Daxnerova 30/ ,80 s DPH Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35,92 s DPH REMPOS - Bazovská Jarmila 46,57 s DPH Školská Rimavská Sobota Preprava 5-6 ročných detí autobusom na korčuliarsky kurz Výtvarný a pracovný materiál pre 3 UoZ projekt DS Vodné a stočné od Telefon - T mobil SF príspevok za 1/2019 BOZPaTPO za 2/2019 Účastnícky poplatok na seminár zmeny vo vnútornách predpisoch škôl Znečisťovanie ovzdušia za rok /2019 (33+1HN) Poistenie majeku - budova od do Elektrická energia za 3/2019 Zemný plyn za 3/2019 Výťahy za 1,2/2019 PZS za 2/2019 Úrazové poistenie UoZ /2019 (33+1HN) Telefon za 2/2019 Pracovná odev a obuv pre 1 UoZ pomoc. v kuchyni

3 3 / VYTNES, s.r.o. 16,60 s DPH Slovak Telekom 17,09 s DPH Materská škola - Óvoda, Daxnerova 30/ ,27 s DPH Mesto Rimavská Sobota 489,06 s DPH Svätoplukova 389/ Rimavská Sobota Materská škola - Óvoda, Daxnerova 30/ ,00 s DPH Materská škola - Óvoda, Daxnerova 30/486 56,40 s DPH SZELEC Attila, Jesenské 75,80 s DPH 1.mája Jesenské Lino-shop, združenie FO Zsolt Balog 838,74 s DPH Šimonovce Šimonovce AXIAN s.r.o. 40,00 s DPH Česká Rimavská Sobota Komunálna poisťovňa, a.s. 93,37 s DPH Štefánikova Bratislava Materská škola - Óvoda, Daxnerova 30/ ,60 s DPH LAŠŠÁK Marian - výťahy 13,40 s DPH SPP, a.s. Bratislava 694,00 s DPH Školské potreby 2/2019 Telefon - T mobil SF príspevok za 2/2019 Komunálny odpad 1.polrok 2019 ŠJ poplatky VÚB 2/2019 RN obedy pre zamestnancov 2/2019 RN potraviny pre zamestnancov 2/2019 ŠJ dermontáž a montáž kuch robotu typ R-22 Dodávka a montáž PVC podlahovej krytiny v pavilónoch A,B MŠ na zákl ZoD č. 178/2018 BOZPaTPO za 3/2019 Revízia komínov 2 ks x 20 Poistenie majetku - IKT 4/2019 (34!+1HN) Výťahy za 3/2019 PZS za 3/2019 Zemný plyn za 4/2019 Elektrická energia za 4/2019

4 4 / Materská škola - Óvoda, Daxnerova 30/486 33,00 s DPH Materská škola - Óvoda, Daxnerova 30/486 17,08 s DPH CUBS plus, s.r.o. 54,00 s DPH Masarykova č KOŠICE Sklo - Porcelán 53,21 s DPH Sídl. Rimava 1062/ Rimavská Sobota Materská škola - Óvoda, Daxnerova 30/ ,45 s DPH Slovak Telekom 20,26 s DPH Materská škola - Óvoda, Daxnerova 30/ ,00 s DPH Materská škola - Óvoda, Daxnerova 30/486 55,20 s DPH D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. 78,00 s DPH Plynárenská 7/C Bratislava Zamestnanec MŠ-Óvoda, Mgr. Zuzana Horváthová 17,20 s DPH P.Dobšinského 1096/ Rimavská Sobota ELARIN, s.r.o. 914,00 s DPH Trnkov Trnkov Princ Róbert 300,00 s DPH Železničná Rimavská Sobota Feješ Miklós, Kontrola-oprava-predaj hasiacich zaria 256,80 s DPH Nemocničná Tornaľa Príjmový účet poplatky VÚB 7-9/ 2018 Sociálny fond poplatky VÚB 1-3/ 2019 ŠJ poplatky VÚB 3/2019 Vykonané práce na základe Zmluvy o poskytovaní služieb-zodpovedná osoba za 1,2,3/2019 3/2019 Pracovné náradie pre 1 UoZ pomocná sila v kuchyni DS Telefon za3/2019 SF príspevok za 3/2019 Telefon - T mobil RN obedy pre zamestnancov 3/2019 RN potraviny pre zamestnancov 3/2019 Vystavenie mandátneho certifikátu č riaditeľ školského zariadenia BOZPaTPO za 4/2019 Cestovné-vyúčtovanie z prac cesty zo dňa B.B.-prevzatie mandát. certifikátu pre riditeľa š UP - 5-ročné deti Čistiace prostriedky podľa vlastného výberu pre MŠ a ŠJ Revízia hasiacich prístrojov v budovr MŠ a ŠJ Elektrická energia za 5/2019

5 5 / SPP, a.s. Bratislava 266,00 s DPH StVPS, a.s. 439,43 s DPH Partizánska cesta Banská Bystrica LAŠŠÁK Marian - výťahy 13,40 s DPH Materská škola - Óvoda, Daxnerova 30/ ,40 s DPH Technické služby mesta 150,00 s DPH Športová Rimavská Sobota Materská škola - Óvoda, Daxnerova 30/ ,83 s DPH Sklo - Porcelán 53,21 s DPH Sídl. Rimava 1062/ Rimavská Sobota Slovak Telekom 18,80 s DPH Materská škola - Óvoda, Daxnerova 30/ ,00 s DPH Materská škola - Óvoda, Daxnerova 30/486 56,64 s DPH Vario Trade s.r.o. 52,70 s DPH Nám.Š.M.Daxnera Rimavská Sobota RVC Rimavská Sobota 22,00 s DPH Námestie M. Tompu Rimavská Sobota NOMILAND, s.r.o 2 140,00 s DPH Magnezitárska Košice Zemný plyn za 5/2019 Vodné a stočné od Výťahy za 4/2019 PZS za 4/2019 5/2019 (34+1HN) 4/2019 Preprava 5-6 ročných detí autobusom na predplavecký výcvik do plavárne BOZPaTPO za 5/2019 Telefon za4/2019 ŠJ poplatky VÚB 4/2019 SF príspevok za 4/2019 Pracovné náradie pre 1 UoZ pomocná sila v kuchyni DS na 5/2019 Telefon - T mobil RN obedy pre zamestnancov 4/2019 RN potraviny pre zamestnancov 4/2019 Žiarovky baterky,adaptér, predlžovací prívod,prezentér Účastnícky poplatok - Seminár pre riaditeľov škôl Učebné pomôcky na TV - 5 ročné deti

6 6 / LAŠŠÁK Marian - výťahy 13,40 s DPH Ballux, spol. s r.o. 20,00 s DPH J.M. Hurbana 1924/16A Banská Štiavnica Materská škola - Óvoda, Daxnerova 30/ ,00 s DPH SPP, a.s. Bratislava 155,00 s DPH Materská škola - Óvoda, Daxnerova 30/ ,00 s DPH Materská škola - Óvoda, Daxnerova 30/486 61,92 s DPH Média-RS s r.o. 53,21 s DPH Hlavné námestie Rimavská Sobota Zamestnanec MŠ- Parobeková Eva vedúca ŠJ 16,78 s DPH Nová Hrnčiarske Zalužany Materská škola - Óvoda, Daxnerova 30/ ,28 s DPH Slovak Telekom 16,99 s DPH LAŠŠÁK Marian - výťahy 13,40 s DPH ELARIN, s.r.o. 396,00 s DPH Trnkov Trnkov Výťahy za 5/2019 Účastnícky poplatok na seminár pre vedúcu ŠJ BB /2019 (34+1HN) Elektrická energia za 6/2019 Zemný plyn za 6/2019 5/2019 PZS za 5/2019 RN obedy pre zamestnancov 5/2019 RN potraviny pre zamestnancov 5/2019 Čistiace prostriedky podľa vlastného výberu pre 1 UoZ DS za 6/2019 Vyúčtovanie cestovného - odborný seminár BB pre vedúcu ŠJ Telefon za 5/2019 BOZPaTPO za 6/2019 SF príspevok za 5/2019 Telefon - T mobil ŠJ poplatky VÚB 5/2019 Výťahy za 6/2019 UP - 5-ročné deti

7 7 / SPP, a.s. Bratislava 155,00 s DPH Technické služby mesta 59,04 s DPH Športová Rimavská Sobota Materská škola - Óvoda, Daxnerova 30/486 33,00 s DPH Materská škola - Óvoda, Daxnerova 30/486 17,64 s DPH Materská škola - Óvoda, Daxnerova 30/ ,00 s DPH Materská škola - Óvoda, Daxnerova 30/486 60,24 s DPH EKRONN s.r.o. 0,65 s DPH Materská škola - Óvoda, Daxnerova 30/ ,40 s DPH FEBA s.r.o. 288,00 s DPH Klincová 37/B Bratislava CUBS plus, s.r.o. 54,00 s DPH Masarykova č KOŠICE Materská škola - Óvoda, Daxnerova 30/ ,90 s DPH Slovak Telekom 16,99 s DPH Komunálna poisťovňa, a.s. 13,93 s DPH Štefánikova Bratislava Elektrická energia za 7/2019 Zemný plyn za 7/2019 Preprava 5-6 ročných detí autobusom na jarnú vychádzku do Drienčan dňa Príjmový účet poplatky VÚB 4-6/ 2019 Sociálny fond poplatky VÚB 4-6/ 2019 RN obedy pre zamestnancov 6/2019 RN potraviny pre zamestnancov 6/2019 PZS za 6/2019 ŠJ poplatky VÚB 4/2019 6/2019 7/2019 (34+1HN) ŠJ čistenie lapača tukov Vykonané práce na základe Zmluvy o poskytovaní služieb-zodpovedná osoba za 4,5,6/2019 BOZPaTPO za 7/2019 SF príspevok za 6/2019 Telefon za 6/2019 Telefon - T mobil Poistné - Interaktívna tabuľa Hitachi StarBoard, Projektor Hitachi

8 8 / ŠEVT a.s. 27,90 s DPH Cementárenská Banská Bystrica Materská škola - Óvoda, Daxnerova 30/ ,60 s DPH StVPS, a.s. 396,90 s DPH Partizánska cesta Banská Bystrica SPP, a.s. Bratislava 155,00 s DPH EKRONN s.r.o. 18,35 s DPH Komunálna poisťovňa, a.s. 32,69 s DPH Štefánikova Bratislava Materská škola - Óvoda, Daxnerova 30/486 18,59 s DPH SZELEC Attila, Jesenské 208,00 s DPH 1.mája Jesenské SVITEK Ján - EZ a BZ 120,00 s DPH Mládeže Hnúšťa GAS 111 s.r.o. 375,30 s DPH Klokočova Hnúšťa GAS 111 s.r.o. 94,00 s DPH Klokočova Hnúšťa GAS 111 s.r.o. 168,00 s DPH Klokočova Hnúšťa GAS 111 s.r.o. 203,80 s DPH Klokočova Hnúšťa Školské tlačivá: triedne knihy 2 SJ a2 MJ, osobné spisy detí 30 SJ a 20 MJ 8/2019 (34+1HN+ 3 predskol MS Hatv) Elektrická energia za 8/2019 PZS za 7/2019 Vodné a stočné od Zemný plyn za 8/2019 6/2019 doplatok ŠJ poplatky VÚB 7/2019 BOZPaTPO za 8/2019 Poistné - IKT tabuľa,projektor,notebook, tlačiareň osobná farebná SF príspevok za7/2019 ŠJ dermontáž a montáž elektrického sporáku a výmena náhradného diela Revízia BZ 8 ks á 15,00 Odborná prehliadka a skúška plynových zariadení v plynovej kotolni Odborná prehliadka a skúška tlakových zariadení v plynovej kotolni Čistenie kotlov a horákov v plynovej kotolni Oprava zariadenia v kotolni-výmena zapaľovacieho horáka Telefon za 7/2019

9 9 / Slovak Telekom 16,99 s DPH Mesto Rimavská Sobota 319,77 s DPH Svätoplukova 389/ Rimavská Sobota PBcomp s.r.o ,00 s DPH Bátka Bátka LAŠŠÁK Marian - výťahy 13,40 s DPH SPP, a.s. Bratislava 215,00 s DPH UNION poisťovňa a.s. 32,40 s DPH Karadžičova Bratislava RVC Rimavská Sobota 22,00 s DPH Námestie M. Tompu Rimavská Sobota RVC Rimavská Sobota 22,00 s DPH Námestie M. Tompu Rimavská Sobota Materská škola - Óvoda, Daxnerova 30/ ,00 s DPH Materská škola - Óvoda, Daxnerova 30/486 34,56 s DPH Materská škola - Óvoda, Daxnerova 30/ ,90 s DPH Stavebniny Ádám,s.r.o. 142,50 s DPH Cintorínska Rimavská Sobota Telefon - T mobil Komunálny odpad 2.polrok 2019 Rekonštrukcia umyvárky a odstárnenie steny medzi spálňou a herňou pri TR1 v pavilóne A Výťahy za 8/2019 Elektrická energia za 9/2019 Zemný plyn za 9/2019 BOZPaTPO za 9/2019 PZS za 8/2019 Úrazové poistenie pre 6 osôb UoZ dohoda č 19/31/52A/238 8/2019 Účastnícky poplatok na školenie na deň riaditeľka MŠ Účastnícky poplatok na školenie na deň vedúca ŠJ ŠJ poplatky VÚB 8/2019 RN obedy pre zamestnancov 8/2019 RN potraviny pre zamestnancov 8/2019 SF príspevok za 8/2019 Telefon za 8/2019 Interierové dvere do šatní a do triedy 1 (po rekonštrukcii hyg. zar.)

10 10 / Medlen Marian - JurisDat 19,80 s DPH Ondavská Bratislava REMPOS - Bazovský Štefan 95,62 s DPH Tržná 980/ Rimavská Sobota Ostrihoňová Vlasta - il Lux 95,62 s DPH SNP Rimavská Sobota VYTNES, s.r.o. 95,62 s DPH Slovak Telekom 20,28 s DPH Princ Róbert 176,75 s DPH Železničná Rimavská Sobota RVC Rimavská Sobota 22,00 s DPH Námestie M. Tompu Rimavská Sobota ESET, spol. s r.o. 118,80 s DPH Einsteinova Bratislava Zamestnanec MŠ-Óvoda, Mgr. Zuzana Horváthová 5,10 s DPH P.Dobšinského 1096/ Rimavská Sobota Zamestnanec MŠ- Murányiová Ingrid HAZ 9,50 s DPH P.Dobšinského 1093/ Rimavská Sobota NOMILAND, s.r.o 478,00 s DPH Magnezitárska Košice LAŠŠÁK Marian - výťahy 13,40 s DPH Materská škola - Óvoda, Daxnerova 30/ ,20 s DPH Zamestnanec MŠ-Óvoda, Mgr. Zuzana Horváthová 25,90 s DPH P.Dobšinského 1096/ Rimavská Sobota SPP, a.s. Bratislava 668,00 s DPH Materská škola - Óvoda, Daxnerova 30/486 33,00 s DPH Materská škola - Óvoda, Daxnerova 30/486 16,98 s DPH Publikácia Predprimárne vzdelávanie 2019/2020 Pracovné oblečenie pre 2 UoZ pomocníčky v kuchyni Dohoda 19/31/52A/238 Pracovný materiál pre 2 UoZ pomocné krajčírky Dohoda 19/31/52A/238 Výtvarný a pracovný materiál pre 2 UoZ projekt DS Telefon - T mobil Náterové farby a materiál k maľovaniu prriestorov MŠ podľa vlastného výberu Účastnícky poplatok na školenie na deň HAZ ESET NOD32 Antivírus na 6 PC na 2 roky Cestovné-vyúčtovanie z prac cesty zo dňa LC prada riaditeľov Vyúčtovanie cestovného odborný seminár dňa LC elektronická schránka Lehátka pre deti 10 kusov á 45,80 Výťahy za 9/2019 Elektrická energia za 10/ /2019 (37+41HN) Cestovné-vyúčtovanie z prac cesty zo dňa Budapešt HU Zemný plyn za 10/2019 Príjmový účet poplatky VÚB 7-9/ 2018 Sociálny fond poplatky VÚB 7-9/ 2019

11 11 / Ing. Albert Máté 60,00 s DPH Sobôtka Rimavská Sobota Ing. Albert Máté 2,38 s DPH Sobôtka Rimavská Sobota MOLIMPEX s.r.o. 98,04 s DPH Mikszátha Rimavská Sobota Mountfield SK, s.r.o. 999,35 s DPH Kollárova Martin Zamestnanec MŠ Polgáriová Mária 7,60 s DPH Malohontská 61/ Rimavská Sobota CUBS plus, s.r.o. 54,00 s DPH Masarykova č KOŠICE CUBS plus, s.r.o. 42,00 s DPH Masarykova č KOŠICE Sklo - Porcelán 106,42 s DPH Sídl. Rimava 1062/ Rimavská Sobota Ostrihoňová Vlasta - il Lux 53,21 s DPH SNP Rimavská Sobota VYTNES, s.r.o. 106,42 s DPH REMPOS - Bazovský Štefan 53,21 s DPH Tržná 980/ Rimavská Sobota AXIAN s.r.o. 40,00 s DPH Česká Rimavská Sobota Slovak Telekom 23,00 s DPH PZS za 9/2019 Servis výpočtovej techniky v triedach MŠ Matreiál k servisu výpočtovej techniky: káble, konektor Pracovný materiál pre školníka 9/2019 Telefon za 9/2019 Kosačka 4-kolesová, krovinorez,oleje do kosačiek koblík, akuvŕtačka pre školníka Vyúčtovanie cestovného Budapešt projekt "Šťastná MŠ" Vykonané práce na základe Zmluvy o poskytovaní služieb-zodpovedná osoba za 7,8,9/2019 Vypracovanie smernice v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti ako aj po Pracovné náradie pre 2 UoZ pomocné sily v kuchyni projekt DS 19/31/52A/238 10/19 Pracovný materiál pre 1 UoZ pomocnú krajčírku Dohoda 19/31/52A/238 Výtvarný a pracovný materiál pre 2 UoZ projekt DS za 10/19 Pracovné oblečenie pre 1UoZ pomocnná krajčírka Dohoda 19/31/52A/238 za 10/19 BOZPaTPO za 10/2019 Revízia komínov 2 ks x 20 Telefon - T mobil

12 12 / Materská škola - Óvoda, Daxnerova 30/ ,38 s DPH Materská škola - Óvoda, Daxnerova 30/ ,50 s DPH Materská škola - Óvoda, Daxnerova 30/486 15,78 s DPH Eonit s.r.o. 991,20 s DPH J.Bodona 1702/ Rimavská Sobota Komunálna poisťovňa, a.s. 159,43 s DPH Štefánikova Bratislava VYTNES, s.r.o. 49,80 s DPH Zamestnanec MŠ- Parobeková Eva vedúca ŠJ 17,42 s DPH Nová Hrnčiarske Zalužany ELARIN, s.r.o. 609,00 s DPH Trnkov Trnkov UNIKOR trade s.r.o ,00 s DPH Hlavná 304/ Ľubochňa UNIKOR trade s.r.o. 454,00 s DPH Hlavná 304/ Ľubochňa Materská škola - Óvoda, Daxnerova 30/ ,00 s DPH SPP, a.s. Bratislava 1 105,00 s DPH StVPS, a.s. 430,92 s DPH Partizánska cesta Banská Bystrica LAŠŠÁK Marian - výťahy 13,40 s DPH SF príspevok za 9/2019 ŠJ poplatky VÚB 9/2019 RN obedy pre zamestnancov 9/2019 RN potraviny pre zamestnancov 9/2019 Úsporné neoónové svietidlá s príslušenstvom do šatne a chodby do pavilónu A MŠ Poistenie majeku - budova od do Školské potreby pre 3 deti predkolákov v HN Vyúčtovanie cestovného - odborný seminár BB pre vedúcu ŠJ UP - 5-ročné deti Učebné pomôcky 5-ročé deti projektor Funtronic Učebné pomôcky 5-ročé deti, vzdelávacie balíky 2 druhy k projektoru Funtronic 11/2019 (37+41HN) Elektrická energia za 11/2019 Zemný plyn za 11/2019 Vodné a stočné od Výťahy za 10/ /2019

13 13 / Technické služby mesta 45,00 s DPH Športová Rimavská Sobota Sklo - Porcelán 106,42 s DPH Sídl. Rimava 1062/ Rimavská Sobota Slovak Telekom 23,00 s DPH VYTNES, s.r.o. 106,42 s DPH Vario Trade s.r.o. 106,42 s DPH Nám.Š.M.Daxnera Rimavská Sobota Materská škola - Óvoda, Daxnerova 30/ ,30 s DPH Materská škola - Óvoda, Daxnerova 30/ ,00 s DPH Materská škola - Óvoda, Daxnerova 30/486 16,32 s DPH Materská škola - Óvoda, Daxnerova 30/ ,20 s DPH Preprava 5-6 ročných detí autobusom na jesennú vychádzku na Kamenného Janka dňa PZS za 10/2019 Telefon za 10/2019 ŠJ poplatky VÚB 10/2019 Pracovné náradie pre 2 UoZ pomocné sily v kuchyni projekt DS 19/31/52A/238 11/19 BOZPaTPO za 11/2019 Telefon - T mobil Výtvarný a pracovný materiál pre 2 UoZ projekt DS za 11/19 Pracovný stroj - šijací stroj pre 2 UoZ DS 19/31/53A/238 za 11/2019 SF príspevok za 10/2019 RN obedy pre zamestnancov 10/2019 RN potraviny pre zamestnancov 10/ /2019 (37+41HN) Zamestnanec Repková Marcela 17,50 s DPH Vyúčotvanie cestovného - seminár v BB dňa Princ Róbert 150,00 s DPH Železničná Rimavská Sobota GASTRO-HAAL s.r.o ,30 s DPH Považská Nové Zámky Zamesetnanec Kluka Patrícia 16,04 s DPH Močiar Rimavské Janovce Zamestnanec Pósová Nora 16,04 s DPH Rožňavská 859/ Rimavská Sobota Čistiace prostriedky podľa vlastného výberu pre MŠ a ŠJ Elektrická pec dvojrúrová do kuchyne ŠJ z FP bených účelovo viazaných Vyúčtovanie cestovného konferencie pre PZ v Galante Vyúčtovanie cestovného konferencie pre PZ v Galante

14 14 / Baranec Milan EDU-TOYS 150,00 s DPH Malohontská 1545/ Rimavská Sobota BRANTNER Gemer s.r.o. 240,00 s DPH Košická cesta Rimavská Sobota NOMILAND, s.r.o 229,00 s DPH Magnezitárska Košice Ing. Zigo Igor 3 000,00 s DPH sídlo: Janka Jesenského Jesenské SPP, a.s. Bratislava 1 302,00 s DPH Sklo - Porcelán 106,42 s DPH Sídl. Rimava 1062/ Rimavská Sobota SNP Rimavská Sobota Ostrihoňová Vlasta - il Lux 106,42 s DPH Materská škola - Óvoda, Daxnerova 30/ ,00 s DPH Materská škola - Óvoda, Daxnerova 30/486 14,88 s DPH UNIKOR trade s.r.o. 926,00 s DPH Hlavná 304/ Ľubochňa Materská škola - Óvoda, Daxnerova 30/ ,17 s DPH Montáž a uvedenie do prevádzky projektor FUNTRONIC a školenie jeho obsluhy Kontajner 110L plastový čierny na KO Lehátka pre deti 5 kusov á 45,80 Vypracovanie projektovej dokumentácie- statického posudku Elektrická energia za 12/2019 Zemný plyn za 12/2019 PZS za 11/2019 Pracovné náradie pre 2 UoZ pomocné sily v kuchyni projekt DS 19/31/52A/238 11/19 Pracovný materiál pre 2UoZ pomocnú krajčírku Dohoda 19/31/52A/238 12/19 BOZPaTPO za 12/2019 RN obedy pre zamestnancov 11/2019 RN potraviny pre zamestnancov 11/2019 Vzdelávací balík do projektoru Funtronic Rehabilitácia II. SF príspevok za 11/ VYTNES, s.r.o. 106,42 s DPH Výtvarný a pracovný materiál pre 2 UoZ projekt DS za 12/ Slovenská pošta 10,80 s DPH Predplatné - Predškolská výchova Materská škola - Óvoda, Daxnerova 30/486 33,00 s DPH Materská škola - Óvoda, Daxnerova 30/486 19,02 s DPH Príjmový účet poplatky VÚB 10-12/ 2018 Sociálny fond poplatky VÚB 10-12/ 2019

15 15 / SVITEK Ján - EZ a BZ 300,00 s DPH Mládeže Hnúšťa Slovak Telekom 23,00 s DPH Technické služby mesta 150,00 s DPH Športová Rimavská Sobota CUBS plus, s.r.o. 54,00 s DPH Masarykova č KOŠICE Ing. Albert Máté 60,00 s DPH Sobôtka Rimavská Sobota Ing. Albert Máté 142,00 s DPH Sobôtka Rimavská Sobota VYTNES, s.r.o. 24,70 s DPH LAŠŠÁK Marian - výťahy 26,80 s DPH Rideg Zsoltné 200,00 s DPH Zagyva út Salgótarján Materská škola - Óvoda, Daxnerova 30/ ,50 s DPH Materská škola - Óvoda, Daxnerova 30/486 11,34 s DPH Ing. Gaibl Jozef 6 000,00 s DPH Rimavská Seč Rimavská Seč Pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera - Balázs Emes 50,00 s DPH Tomášovce Bátka ŠJ poplatky VÚB 11/2019 ŠJ poplatky VÚB 12/2019 Telefon za 11/2019 Revízia El.spotrebičov - MŠ a ŠJ 11/2019 Telefon - T mobil Preprava 5-6 ročných detí autobusom na korčuliarsky kurz Vykonané práce na základe Zmluvy o poskytovaní služieb-zodpovedná osoba za 10,11,12/2019 Údržba a servis výpočtovej techniky v triedach MŠ Originálna lampa do projektoru k interaktívnej tabuli, Switch portu pri PC v tr. 3 Toner do tlačiarne a tlač na tričko pre uričteľku MŠ Výťahy za 11,12/2019 Hudobné vystúpenie pre deti hradené z projektu Rákoczi RN obedy pre zamestnancov 12/2019 RN potraviny pre zamestnancov 12/2019 Faktúra za 1. etapu proj. dokumentácie k zatepleniu budovy MŠ na zákl Zmluvy o dielo č. 264/2019 Kultúrne podujatie pre deti - meseeloadás 40 fin. z projektu Rákoczi

16 16 / JIS-SK s.r.o. 456,00 s DPH J. Hollého Prešov Eonit s.r.o ,00 s DPH J.Bodona 1702/ Rimavská Sobota Vario Trade s.r.o. 490,00 s DPH Nám.Š.M.Daxnera Rimavská Sobota Vario Trade s.r.o. 530,00 s DPH Nám.Š.M.Daxnera Rimavská Sobota RSNET s.r.o. 0,00 s DPH Dukelských hrdinov 976/ Rimavská Sobota EKRONN s.r.o. 19,70 s DPH Materská škola - Óvoda, Daxnerova 30/ ,42 s DPH Slovak Telekom 23,00 s DPH Inštalácia programov sklad a stravne, úprava noriem, údržba databáz a ročná aktualizácia programov p Výmena svietidiel na úsporné LED v 2 triedach,šatniach a na schodišti a v riaditeľni v pavilóne A Sušička bielizne BEKO DS 7534CSRX1 Chladnička Whirpool komb.do kuchyne ŠJ PZS za 12/2019 Internet - ročná platba Telefon za 12/ /2019 SF príspevok za 12/2019 Telefon - T mobil

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832

Podrobnejšie

Spojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Spojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 245 do 333 1 / 5 245 35815256 SPP 246 35815256 SPP 295 36644030 Stredoslov. vodárenská

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618

Podrobnejšie

faktúryx

faktúryx 12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013

Podrobnejšie

Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0

Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 1 UNION poisťovňa a.s. 578,72 s DPH 2 35763469 Slovak telekom, a. s. 60,95 s DPH 3 35543752 ŠJ

Podrobnejšie

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859

Podrobnejšie

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst

Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00

Podrobnejšie

Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st

Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.10.2018 1 / 7 1 37922190 Asociácia správcov registratúry 39,00 s

Podrobnejšie

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná

Podrobnejšie

IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia od : 1.9.2016 do : 31.10.2016 Variabilný Obnos Mena

Podrobnejšie

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA 1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia

Podrobnejšie

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 10.09.2013 Strana: 1 8062 3001303690 Tatranská mliekáreň 142.66 07.06.2013 17.06.2013 21.06.2013 8063 201300010 Katarína Paksiová 67.89 11.06.2013 25.06.2013 26.06.2013

Podrobnejšie

vydavkova cast rozpoctu

vydavkova cast rozpoctu Obec Vyšná Myšľa Rozpočet na roky 2012-2014 (výdavková časť) v EUR Program/ podprogram FNC Položka Zdroj Text Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 1 Program 1: Podpora spoločenského života Podprogram 1.1: Kultúrny

Podrobnejšie

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763 Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum

Podrobnejšie

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011 Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny

Podrobnejšie

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016

Podrobnejšie

dokf/fa_ms_14.xls

dokf/fa_ms_14.xls Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,

Podrobnejšie

Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do

Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2015 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia

Podrobnejšie

ZS J.Svermu , 9: , Michalovce, J.Svermu 6 IČO: Kniha dodávateľských faktúr dátum vystavenia od : do :

ZS J.Svermu , 9: , Michalovce, J.Svermu 6 IČO: Kniha dodávateľských faktúr dátum vystavenia od : do : 1 / 5 188 44389442 Služby mesta Michalovce,s.r.o. 9 360,00 s DPH 189 31331131 Sevt,a.s. 373,00 s DPH Cementarenska cesta 16 97472 BANSKA BYSTRICA 190 44389442 Služby mesta Michalovce,s.r.o. 8 260,20 s

Podrobnejšie

Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl

Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2014090 do 2014096 1 / 5 2014090 44483767 Východoslovenská energetika,

Podrobnejšie

Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Š U R A N Y Materiál: č. C/10/5/2019

Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Š U R A N Y Materiál: č. C/10/5/2019 Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Š U R A N Y Materiál: č. C/10/5/2019 Správa o výsledku hospodárenia Základnej umeleckej

Podrobnejšie

RozpoĊet na roky

RozpoĊet na roky OBEC STAŠKOVCE - ROZPOČET NA ROKY 2013-2015 Zdroj Položka Rozpočtové príjmy Pod položka Názov eur eur eur eur eur eur eur Schválený Schválený Schválený Očakávané Rozpočet na Rozpočet na rozpočet na rozpočet

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000

Podrobnejšie

ROZPOČET 2019

ROZPOČET 2019 Návrh rozpočtu na rok 2019 Príjmy 2019 2019 Bežné Daň z príjmov fyzickej osoby 518025,00 Daň z pozemkov FO 3012,00 Daň z pozemkov PO 8900,00 Daň zo stavieb FO 3796,00 Daň zo stavieb PO 18942,00 Daň za

Podrobnejšie

Rozpočet obce Lipt. Michal na r NÁVRH List1 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z maj

Rozpočet obce Lipt. Michal na r NÁVRH List1 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z maj Rozpočet obce Lipt. Michal na r. 2017 NÁVRH 2014 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z majetku 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 44312,62 50524,41

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 449/2018 103/2018 46953248 I&Z Tender, s. r. o. Východná 7134/9A, 91108 Trenčín, 00000 Východná 7 1 100,00 Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky na predmet" Zníženie emisií pri prevádzke MŠ

Podrobnejšie

Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl

Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 2 36006912 Verejná informačná služba, spol. s r. o. 220,80 s DPH 17.01.2017 poplatok za predĺženie

Podrobnejšie

Spojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad

Spojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1100112017 20170408 6104082904 17108062 17108813 1701507115 1211700316 1211711303 2380297117 201703784

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018

Podrobnejšie

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Skutočné plnenie rozpočtu v

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Skutočné plnenie rozpočtu v NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky až - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v Skutočné plnenie rozpočtu v Schválený rozpočet na rok Očakávaná skutočnosť Návrh rozpočtu na rok Návrh

Podrobnejšie

Zoznam faktúr 2018 (3)

Zoznam faktúr 2018 (3) identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska

Podrobnejšie

IFOsoft6

IFOsoft6 17088 1715016 89953932 171143 171811 003552017 2412656460 2412680386 102017 2017134 2102442997 625037254 1753459 1754792 117171620 1754725 1755939 1755928 117176275 1756482 1757335 1757853 1757884 1759035

Podrobnejšie

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.

Podrobnejšie

ObjedZverej

ObjedZverej Obec Kysak 044 81 Kysak Kniha objednávok rok 2012 číslo Dátum vyhotovenia príjemca predmet Cena / jedn. [ ] 33/2012 5.12.2012 KERO, s.r.o., Skolska 9, 040 11, Kosice Počet Spolu s DPH merací prístroj DS2400T

Podrobnejšie

F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P

F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia

Podrobnejšie

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena

Podrobnejšie

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10

Podrobnejšie

0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč

0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč 0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 Skutočnosť Skutočnosť Plán Skutočnosť

Podrobnejšie

Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť storno

Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť storno S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 SH systém spol. s.r.o. 32,16 s DPH 13.01.2017 - aktualizáciu programu WinPam v celkovej 2 45870730

Podrobnejšie

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU

Podrobnejšie

dokf/fa_ms_14.xls

dokf/fa_ms_14.xls Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské 1/2015 31.12.2014 10.1.2015 2014125 43 Turč. Ďur, IČO : 41809475 Cena v EUR za 12/2014 13,28 10.1.2015 2/2015 2.1.2015 15.1.2015 6216334700 IČO

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré

Podrobnejšie

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo

Podrobnejšie

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTAR

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTAR NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Od 1. októbra 2016 Do 31. decembra 2016 Zákazka

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 49/2019 1051920770 110,82 elektrina A.Dubčeka 6/2019 - nedoplatok 17.07.2019 30.06.2019 22.07.2019 01.07.2019 44/2019 2192204095 87,18 tlačivá 02.07.2019 21.06.2019 05.07.2019 21.06.2019 41/2019

Podrobnejšie

Obec Slančík , 8: , Slančík č. 83, Obecný úrad IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Obec Slančík , 8: , Slančík č. 83, Obecný úrad IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2017001 do 2017104 1 / 6 2017001 34813616 R.D.TECH - R.Dugas 33,19 s DPH 2.1.2017

Podrobnejšie

Hodnotenie plnenia programov obce Ružiná za rok 2014 V Ružinej, máj 2015

Hodnotenie plnenia programov obce Ružiná za rok 2014 V Ružinej, máj 2015 Hodnotenie plnenia programov obce Ružiná za rok 2014 V Ružinej, máj 2015 Plnenie výdavkov podľa programov a podprogramov Na program 01 plánovanie, manažment a kontrola sa vyčerpalo celkom 84 191,90, čo

Podrobnejšie

Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar

Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj. 12012 22012 32012 42012 52012 62012 72012 82012 92012 102012 Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO AR2, s.r.o. Sázavského 16, 08501 Bardejov 46402616 Obec Zborov

Podrobnejšie

Schválený rozpočet obce Visolaje na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 Zdroj Typ zdr oja Položka Podpol ožka Bežné príjmy Skutočné plnenie 2016 S

Schválený rozpočet obce Visolaje na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 Zdroj Typ zdr oja Položka Podpol ožka Bežné príjmy Skutočné plnenie 2016 S Schválený rozpočet obce Visolaje na rok s výhľadom na roky a Typ zdr oja pol ož Bežné príjmy plnenie Schválený rozpočet 31.12. 111 R 312 001 Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR okrem preneseného

Podrobnejšie

Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova

Podrobnejšie

x FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY k (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a

x FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY k (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a x FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách IČO Mesiac Rok 3 7 8 3 6 3 6 6 0 6 2 0 1

Podrobnejšie

Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet

Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet 1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1

Podrobnejšie

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu k Bežný rozpočet Obec Kluknava Číslo podpoložky Názov Schválený rozpočet 2017 Upravený rozpočet 2017

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu k Bežný rozpočet Obec Kluknava Číslo podpoložky Názov Schválený rozpočet 2017 Upravený rozpočet 2017 Monitorovacia správa o plnení rozpočtu k 30.6. Bežný rozpočet Obec Kluknava Číslo podpoložky Názov Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť k 30.6. 01 Všeobecné verejné služby 194 777,00 194 777,00

Podrobnejšie

Obec Košeca Obecný úrad Čerpanie finančného rozpočtu 2014 Strana 1 Výdaje Iba výdaje Čerpanie od do Bez nerozpočtovaných položie

Obec Košeca Obecný úrad Čerpanie finančného rozpočtu 2014 Strana 1 Výdaje Iba výdaje Čerpanie od do Bez nerozpočtovaných položie Čerpanie finančného rozpočtu 2014 Strana 1 Výdaje Iba výdaje Čerpanie od 01.01.2014 do 30.09.2014 Bez nerozpočtovaných položiek Druh: 1 01.1.1.6 Obce 611 111 Tarifný plat, osobný plat, základný plat -

Podrobnejšie

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál

Podrobnejšie

KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2017 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis

KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2017 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2017 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis suma s DPH doručenia úhrady úhrady zverejnenia podpisujúceho

Podrobnejšie

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo. Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR

Podrobnejšie

Obec H o n c e Čepanie rozpočtu výdavkov k a úprava rozpočtu č. 1/2018 /podrobné členenie/ Bežné výdavky Schválený rozpočet 2018 Čerpanie k

Obec H o n c e Čepanie rozpočtu výdavkov k a úprava rozpočtu č. 1/2018 /podrobné členenie/ Bežné výdavky Schválený rozpočet 2018 Čerpanie k Obec H o n c e Čepanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2018 a úprava rozpočtu č. 1/2018 /podrobné členenie/ Bežné výdavky Schválený rozpočet 2018 Čerpanie k 30.6.2018 % čerpania Úprava k 30.6.2018 + - Upravený

Podrobnejšie

Faktury za jul2014

Faktury za jul2014 Domov dôchodcov 07.08.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za júl 2014 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy

Podrobnejšie

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019//171 201910627 11.03.2019 18.03.2019 22.18 IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov 31656544 zml. zmluvný servis kopírky - stav. úrad 2 DF2019//172 201910626

Podrobnejšie

Základná umelecká škola T. Sládkoviča, Nám. hrdinov 10, Šurany V Šuranoch dátum M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Š U R A N Y Správa

Základná umelecká škola T. Sládkoviča, Nám. hrdinov 10, Šurany V Šuranoch dátum M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Š U R A N Y Správa Základná umelecká škola T. Sládkoviča, Nám. hrdinov 10, Šurany V Šuranoch dátum 23.8.2017 M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Š U R A N Y Správa o hospodárení Základnej umeleckej školy T. Sládkoviča,

Podrobnejšie

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb  Nitra S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 764 145,66 s DPH 766 36343129 TORBIA,s.r.o. 478,61 s DPH Z201651_Z Ľ.Podjavorinskej 455/7 91401

Podrobnejšie

Bežné výdavky Oddiel, paragraf Kód Skutočné plnenie Skutočné plnenie Očakávaná Položka Názov Rozpočet 2016 Rozpočet 2017 Rozpočet 2018 Rozpočet 2019 z

Bežné výdavky Oddiel, paragraf Kód Skutočné plnenie Skutočné plnenie Očakávaná Položka Názov Rozpočet 2016 Rozpočet 2017 Rozpočet 2018 Rozpočet 2019 z Bežné výdavky Oddiel, paragraf Kód Skutočné plnenie Skutočné plnenie Očakávaná Položka Názov Rozpočet 2016 Rozpočet 2017 Rozpočet 2018 Rozpočet 2019 zdroja 2014 2015 skutočnosť 2016 Oddiel 01 Výkonné a

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102

Podrobnejšie

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019/1231/118 190103431 02.05.2019 6.5.2019 53.91 HOOK, s.r.o. Toryská 6, 04011 Košice 36216224 S2015/05840 ovocie a výrobky z ovocia 2 DF2019/1231/119

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor

Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 644.00 14.01.2014 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o Kežmarok 36492922 AJ 2 DF2014/2 14.98 14.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, 81762 Bratislava

Podrobnejšie

Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla

Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 14, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 5 1 Toner, s.r.o 0,00 s DPH 2.1.2014 2 Papier servis s.r.o

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250

Podrobnejšie

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č.

Podrobnejšie

Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr

Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ

Podrobnejšie

Rekapitulácia návrhu viacročného rozpočtu na roky Skutočnosť rok 2010 Skutočnosť rok 2011 Schválený rozpočet 2012 Očakávaná skutočnosť

Rekapitulácia návrhu viacročného rozpočtu na roky Skutočnosť rok 2010 Skutočnosť rok 2011 Schválený rozpočet 2012 Očakávaná skutočnosť Rekapitulácia návrhu viacročného rozpočtu na roky 2013 2014 2015 rok 2010 rok 2011 Schválený rozpočet Očakávaná skutočnosť Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Bežné príjmy 221 586,34 212 120,38 196 319,00 206 806,00

Podrobnejšie

Programovy_rozpocet_2014_2016 PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČ

Programovy_rozpocet_2014_2016 PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČ PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU 2011 SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU - 2012 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 UPRAVENÝ

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 09067 000058 69000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 56, Žilina.05.0 0.06.0 nákup stravných lístkov v počte 400 ks á,0 na mesiac 6/0 - obj.č.007 poštovné 0.4 050 000059 656544 IKARO s.r.o.

Podrobnejšie

Prijem Zakladna skola s materskou skolou Nitrica Nitrica Cerpanie rozpoctu na prenesenych kompetenciach za kalendarny rok 2015 Schvaleny rozpoc

Prijem Zakladna skola s materskou skolou Nitrica Nitrica Cerpanie rozpoctu na prenesenych kompetenciach za kalendarny rok 2015 Schvaleny rozpoc Prijem Zakladna skola s materskou skolou Nitrica 972 22 Nitrica Cerpanie rozpoctu na prenesenych kompetenciach za kalendarny rok 2015 Schvaleny rozpocet Upraveny rozpocet Cerpanie k 31.12.2015 Percenta

Podrobnejšie

FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY k (v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta) X FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a

FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY k (v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta) X FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY k (v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta) X FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách FIN 3-04 FIN 4-04 FIN 5-04 FIN 6-04 Finančný

Podrobnejšie

Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra

Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra Obec: Snežnica Rozpočtové opatrenie č. 7/2015 Obecné zastupiteľstvo v Snežnici schválilo dňa 16.12.2014 uznesením č. 10 rozpočet na rok 2015. bežných príjmov bol schválený vo výške 640 264 EUR, rozpočet

Podrobnejšie

Obec Čičava Obecný úrad Finančný rozpočet 2016 a návrh finančného rozpočtu na roky 2017, 2018, 2019 Strana 1 Príjmy Bez nerozpočtovaných položiek Druh

Obec Čičava Obecný úrad Finančný rozpočet 2016 a návrh finančného rozpočtu na roky 2017, 2018, 2019 Strana 1 Príjmy Bez nerozpočtovaných položiek Druh Finančný rozpočet 2016 a návrh finančného rozpočtu na roky 2017, 2018, 2019 Strana 1 Príjmy Bez nerozpočtovaných položiek 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej 239 016.99

Podrobnejšie

Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ

Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné

Podrobnejšie

KOMENTÁR K ROZPOČTU NA ROK 2015 / tabuľka č.1 / Návrh rozpočtu na rok 2015 bol tvorený na základe známych výsledkov k a z predpokladaných ná

KOMENTÁR K ROZPOČTU NA ROK 2015 / tabuľka č.1 / Návrh rozpočtu na rok 2015 bol tvorený na základe známych výsledkov k a z predpokladaných ná KOMENTÁR K ROZPOČTU NA ROK 2015 / tabuľka č.1 / Návrh rozpočtu na rok 2015 bol tvorený na základe známych výsledkov k 30.9.2014 a z predpokladaných nákladov a výnosov do konca roka 2014. Na základe týchto

Podrobnejšie

OBEC PREDMIER ROZPOČET OBCE PREDMIER NA ROKY R E K A P I T U L Á C I A Rekapitulácia príjmov Bežné príjmy obce Bilančný prevod OcÚ Matrika S

OBEC PREDMIER ROZPOČET OBCE PREDMIER NA ROKY R E K A P I T U L Á C I A Rekapitulácia príjmov Bežné príjmy obce Bilančný prevod OcÚ Matrika S OBEC PREDMIER ROZPOČET OBCE PREDMIER NA ROKY 2019 2021 R E K A P I T U L Á C I A Rekapitulácia príjmov Bežné príjmy obce Bilančný prevod OcÚ Matrika Stavebný úrad REGOP Zariadenie opatrovateľskej služby

Podrobnejšie

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:

Podrobnejšie

Základná škola s MŠ Ráztočno , 7: , Ráztocno, Komenského 428/43 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

Základná škola s MŠ Ráztočno , 7: , Ráztocno, Komenského 428/43 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 44291809 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 1 900,00 s DPH 8.1.2014 Mgr. Mittašová Otília 2 35763469

Podrobnejšie

Príjmy, výdavky, finančné operácie - rekapitulácia Ukazovateľ Schválený rozpočet 2017 Rozpočtové opatrenie č. 1 Rozpočtové opatrenie č. 2 Rozpočtové o

Príjmy, výdavky, finančné operácie - rekapitulácia Ukazovateľ Schválený rozpočet 2017 Rozpočtové opatrenie č. 1 Rozpočtové opatrenie č. 2 Rozpočtové o Príjmy, výdavky, finančné operácie - rekapitulácia Ukazovateľ Schválený rozpočet 2017 č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 Príjmy spolu 4 432 010 4 527 196 4 712 812 4 744 892 4 785 357 4 787 148 V tom: bežné príjmy

Podrobnejšie

1: Manažment obce Bežné výdavky 2018 Kapitálové výdavky Skutočnosť Skutočnosť Pred. skut. Akti- funkčná ekonomická klasifikácia vi

1: Manažment obce Bežné výdavky 2018 Kapitálové výdavky Skutočnosť Skutočnosť Pred. skut. Akti- funkčná ekonomická klasifikácia vi 1: Manažment obce Kapitálové výdavky Skutočnosť Skutočnosť Pred. skut. 610 620 630 651 spolu 711 821 Administratíva, podporné služby 225 878 278 329 237 995 1 Podporná činnosť-správa obce 123 210 43 062

Podrobnejšie

NÁVRH ROZPOČTU OBCE MALÉ KOZMÁLOVCE NA ROKY OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY PRÍJMY Názov položky ROK 2016 ROK 2017 Sch

NÁVRH ROZPOČTU OBCE MALÉ KOZMÁLOVCE NA ROKY OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY PRÍJMY Názov položky ROK 2016 ROK 2017 Sch OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA Y PRÍJMY B E Ž N É P R Í J M Y 100 Daňové príjmy 111 003 Výnos dane z príjmov územnej samosprávy 58 667,00 62 957,00 65 000,00 65 530,00 67 000,00 68 500,00 69 500,00

Podrobnejšie

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls Bratislavský kraj Bratislava Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava II Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava III Račianska 153/A Bratislava 2561 Bratislava IV Lamačská cesta 1C (v budove OC Bratislava

Podrobnejšie

Základná škola s MŠ Ráztočno , 11: , Ráztocno, Komenského 428/43 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra

Základná škola s MŠ Ráztočno , 11: , Ráztocno, Komenského 428/43 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 1 44291809 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 2 283,00 s DPH 7.1.2015 Mgr. Mittašová Otília 2 35763469

Podrobnejšie

Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL: PREDANÉ 3-izbový byt po kompletnej rekonš

Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL:   PREDANÉ 3-izbový byt po kompletnej rekonš Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, 97401 Banská Bystrica Tel. / fax: 0915870556 URL: www.dodomceka.sk PREDANÉ 3-izbový byt po kompletnej rekonštrukcii s lodžiou Cena - Predaj: 89 000,00 Kraj: Okres:

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.

Podrobnejšie

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07

Podrobnejšie

OBJEDNÁVKY Január 2017 Číslo objednávky: Dátum vyhotovenia: Meno / názov / partnera : Adresa partnera : Popis objednaného plnenia: Suma: / / IČO : Men

OBJEDNÁVKY Január 2017 Číslo objednávky: Dátum vyhotovenia: Meno / názov / partnera : Adresa partnera : Popis objednaného plnenia: Suma: / / IČO : Men OBJEDNÁVKY Január 2017 Suma: 1/2017 01/27/2017 VAŠA Slovensko,s.r.o. Račianske mýto Bratislava stravné lístky 420 ks + poplatok 1427 35683813 Mgr. Šamajová Dagmar riaditeľka 02/06/2017 OBJEDNÁVKY - február

Podrobnejšie

Základná škola, Tribečská 1653/22 Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.

Základná škola, Tribečská 1653/22 Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát. Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF1/144/18 205.32 O2018/115 04.04.2018 FOODSERVICE NITRA, s.r.o. Dolnozoborská 3335, 949 01 Nitra 50963511 potraviny-olej,mlieko trvanl.,maslo 2 DF1/145/18

Podrobnejšie

Číslo faktúry IČO Dodávateľ Celk. suma Dátum splat. Poznámka Stĺpec Stredisko sociálnych s 335, strava dôchodci 10/2017

Číslo faktúry IČO Dodávateľ Celk. suma Dátum splat. Poznámka Stĺpec Stredisko sociálnych s 335, strava dôchodci 10/2017 Číslo faktúry IČO Dodávateľ Celk. suma Dátum splat. Poznámka Stĺpec1 2017438 36119539 Stredisko sociálnych s 335,03 2.12.2017 strava dôchodci 10/2017 2017439 45998698 HD s.r.o. 3420 28.12.2017 Vypracovanie

Podrobnejšie

Rozpočet obce Bernolákovo na rok prehľad v zmysle zákona 583/2004 Obec Bernolákovo, v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách, ( 10

Rozpočet obce Bernolákovo na rok prehľad v zmysle zákona 583/2004 Obec Bernolákovo, v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách, ( 10 Rozpočet obce Bernolákovo na rok 2018 - prehľad v zmysle zákona 583/2004 Obec Bernolákovo, v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách, ( 10, odsek 4), zostavila návrh rozpočtu na rok 2018 v

Podrobnejšie