ŠKRT. Wolfgang Kempelen Rozhovor - Prof. Ing. Marián Peciar, PhD. Amsterdam. študentský cech strojárov STU SjF v BA. číslo 6

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "ŠKRT. Wolfgang Kempelen Rozhovor - Prof. Ing. Marián Peciar, PhD. Amsterdam. študentský cech strojárov STU SjF v BA. číslo 6"

Prepis

1 študentský cech strojárov STU SjF v BA Wolfgang Kempelen Rozhovor - Prof. Ing. Marián Peciar, PhD. Amsterdam číslo 6 máj 2011

2 EDITORIAL..:: Redakcia ::.. Šéfredaktor :: Peter Obert Redaktori :: Monika Matúšková Andrej Drahoš Katarína Ješová Štefan Hricik Zuzana Čechovská Tereza Predná Romana Matejíková Kristián Bačík Grafika :: Mário Kirka Gramatická úprava :: Laci Patai Ahoj priatelia, leto ubehlo ako voda a už sa zase stretávame na chodbách SjF-učky. Chcel by som Vás všetkých privítať a zaželať Vám veľa úspechov v ďalšom akademickom roku. V októbrovom čísle škrtu sa Vám prihovorí Dekan SjF k začiatku ak. roka, vyspovedali sme nového Prorektora STU Prof. Ing. Mariána Peciara, PhD., ktorý nám popísal ako to v jeho novej práci chodí. Kto bol Wolfgang Kempelen a ako sa dostane el. energia z Afriky do Európy, novinky z Frankfurtského autosalóna a iné... sa dočítate v nasledujúcich stránkach. Škrt nájdete už aj na www. scs.sk v podzložkách šcs. Peto. Redakcia Námestie Slobody Bratislava OBSAH 3 Príhovor - Prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. 14 rozhovor - Prof. Ing. Marián Peciar, PhD. 4 Wolfgang Kempelen 18 Autosalón Frankfurt Amsterdam 20 INFO - Beánia Strojárov 12 Energia z púšte 21 Jokes

3 PRÍHOVOR Milé študentky, milí študenti, začiatky výchovy strojných inžinierov na území Slovenska siahajú až do roku 1762, keď v Banskej Štiavnici zriadili Vysokú školu banskú, neskoršiu Banskú akadémiu. Jej založenie, ktorého 250. výročie si pripomenieme práve v nastávajúcom akademickom roku, zna-menalo významný medzník vo vývoji technického školstva na Slovensku ale aj v celej Európe. Na tradíciu Banskej akadémie v roku 1937 nadviazala novo založená Vysoká škola technická dr. Milana Rastislava Štefánika, ktorá sa neskôr premenovala na Slovenskú vysokú školu technickú. Jej nástupkyňa Slovenská technická univerzita v Bratislave si tak práve v tomto roku pripomína 70. výročie svojho založenia. Pri svojom založení mala Vysoká škola technická najskôr tri oddelenia, z ktorých sa v roku 1939 vytvorilo šesť odborov. Medzi nimi bol aj Odbor strojného a elektrotechnického inži-nierstva, na ktorom v roku 1940 vzniklo Oddelenie strojného inžinierstva. Prvé prednášky pre približne sto študentov začali v akademickom roku 1940/1941 v provizórnych priestoroch na Vazovovej a Mýtnej ulici. Strojnícka fakulta Slovenskej vysokej školy technickej začala svoju činnosť v roku 1951, keď sa pôvodná Fakulta strojného a elektrotechnického inžinierstva rozčlenila na dve samostatné časti. Dnešné základné pracoviská fakulty vznikli z predchádzajúcich ústavov a stolíc a ich vznik si vynútili neskoršie potreby rozvoja a zvyšovania úrovne výučby strojného inžinierstva. Fakulta v súčasnosti poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v siedmych študijných programoch bakalárskeho štúdia, dvanástich programoch inžinierskeho a doktorandského štúdia. Ekonomické štatistiky potvrdzujú fakt, že strojárstvo sa na Slovensku stalo nosným odvetvím národného hospodárstva. Pozitívny vplyv na rozvoj strojárstva má v posledných ro-koch hlavne mohutný rozvoj automobilového priemyslu a vstup strategických investorov. Rád konštatujem, že práve naša fakulta aktívne spolupracuje so všetkými tromi výrobcami automobilov na Slovensku. Zvyšovanie exportu, nárast výroby, technickej úrovne strojárskych vý-robkov i produktivity práce dávajú záruku stabilného postavenia strojárstva aj v budúcnosti. S týmito trendmi súvisí aj záväzok ďalšieho skvalitňovania poskytovaného vzdelávania, ktorý si ako jeden z nosných motívov svojej práce vytýčilo nové vedenie Strojníckej fakulty STU. Milí prváci, vitajte teda na najstaršej, najväčšej a najlepšie hodnotenej technickej univerzite na Slovensku. Pevne verím, že na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prežijete pekné roky. Prebdené noci, či už na nad knihami alebo na diskotékach, nové priateľstvá, známosti, neúspechy a skladania, ale aj nepravidelná strava, či fantastické polievky v našom bufete. To sú všetko neodmysliteľne atribúty koloritu študentského života. Nie nadarmo sa hovorí, že práve tieto roky sú najkrajšie v živote človeka. Okrem odborných po-znatkov človek často získa priateľov na celý život, zriedkavé nie je ani nadviazanie partnerských vzťahov. Na záver mi dovoľte zaželať Vám mnoho úspechov v štúdiu a v osobnom živote, pevné zdravie, veľa dôvodov na radosť a spokojnosť. Aby sme sa po úspešnom absolvovaní štúdia spoločne stretli na vašej slávnostnej promócii v júni v roku Bratislava, august 2011 prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. dekan Strojníckej fakulty STU 3

4 PEOPLE Tajomný Wolfgang Kempelen Jednou z mála ulíc v Bratislave, ktorá nezmenila svoje meno už od čias uhorského kráľa Ondreja III cez Habsburgovcov, Masaryka, Tisa, Beneša aj komunistov je Dunajská ulica. V stredoveku tu namiesto ulice tiekol Dunaj. Keď poviete Bratislavčanovi Dunajská ulica, tak sa väčšine vybaví významný slovák nedávnej minulosti, Julo Satinský. Len málokto vie, že v dome na rohu Dunajskej a Klemensovej sa 23.januára1734 narodil ďalší, nie menej významný Bratislavčan, polyhistor, technik a záhadný vynálezca 18. storočia, Wolfgang Kempelen. Jeho otec bol vyšším úradníkom v Bratislave a svojho nadaného syna poslal do Győru, Viedne, Ríma a Rábu na štúdiá filozofie a práva. Mladý Wolfgang bol veľmi inteligentný človek. Ovládal osem jazykov, okrem rodnej bratislavskej nemčiny a úradnej latinčiny, taktiež všetky hlavné svetové jazyky, maďarčinu, ale aj slovenčinu. Vďaka vzdelaniu a všestrannosti postupne zastával významné funkcie v Uhorsku. Už po skončení štúdií sa stal tajomníkom uhorskej dvorskej komory a ako tridsaťročného ho Mária Terézia menovala. 4 riaditeľom soľných baní v celom Uhorsku. Dozeral aj na kolonizáciu Banátu, kde viedol boj proti zbojníckym bandám a v Temešvári. Bol poverený presťahovaním univerzity z Trnavy do Budína. Ako riaditeľ soľných baní uplatnil svoje technické nadania a zmodernizoval banské zariadenia a zaslúžil sa o vytvorenie lepších podmienok pre baníkov, čím zvyšoval produktivitu baní. O jeho živote a vynálezoch vyšli viaceré knihy, z ktorých jedny ho označujú za geniálneho technika, druhé za záhadného mechanika, ba dokonca bol označovaný za šarlatána. Takéto prívlastky si zaslúžil, pretože jeho technické riešenia prechádzali od geniálnych a praktických, až po tajuplné, skôr iluzionistické riešenia. Výsledky jeho túžby po technickom pokroku sám zhrnul vo vete: Možno sa napokon na konci tohto, na objavy tak bohatého storočia, objaví majstrovská ruka, ktorá taký vynález, ktorý sa doteraz pokladal za nemožný, zakrátko realizuje do úplnej dokonalosti. Keď bol v roku 1769 svedkom Pelletierových matematických predstavení, založených prevažne na magnetizme, vyhlásil na mieste, že zhotoví omnoho dokonalejší automat. A skutočne, už o pol roka predstavil svojho hráča šachu. Za akýmsi písacím strojom, plným prevodových mechanizmov, sedela figurína Turka, hrajúca šach. A mechanická figurína hrala tak dobre, že porážala aj zdatných hráčov. Vraj len občas prehral s parížskými šachovými majstrami. Predviedol ho pred viedenským dvorom, i pred ruskou delegáciou, na čele s veľkokniežaťom Pavlom. Kempelen s automatom absolvoval dokonca aj turné po Nemecku, Francúzsku a Anglicku. Pred začatím hry vždy otvoril stroj, aby ukázal, že sú v ňom iba mechanizmy, uvádzajúce do pohybu figurínu Turka a nie človek. Pri hre dômyselný mechanizmus viedol pri ťahu Turkovu ruku, čo bolo na tie časy doslova zázrakom. Počas hry dokonca pokyvoval hlavou pri garde, šachu, alebo záporne pri chybnom ťahu súpera. Po každom dvanástom ťahu bolo treba stroj znovu natiahnuť. O ďalšom osude šachového automatu existuje viacero verzií. Podľa jednej na začiatku deväťdesiatych rokov kúpil automat od Kempelena pruský kráľ Fridrich II. Hral na ňom aj cisár Napoleon. Napokon sa vraj dostal do rúk princa Eugena Beaurnaisa, ktorý oň však údajne stratil záujem, keď sa dozvedel tajomstvo automatu.

5 hg O tajomstve, kto vlastne viedol ruku figuríny sa nevie nič konkrétneho, a tak sa jeho osud stráca v neurčitom svetle pravdy a legendy. S najväčšou pravdepodobnosťou bolo tajomstvo v tom, že v ňom sedel živý šachista, možno skrytý za systémom zrkadiel. Technické možnosti jeho doby nemohli poskytnúť také zázemie, ktoré by umožnilo konštrukciu tak zložitého logického mechanického zariadenia. Avšak v každom prípade bola obdivuhodná mechanická stránka šachistu, kombinujúca zrejme pružinový pohon s riadením ukrytého hráča. Osud šachového automatu sa stráca v neurčitom svetle pravdy a legendy. Posledná správa o ňom pochádza z americkej Philadelphie, kde vraj v polovici 19-teho storočia zhorel pri požiari múzea a s ním vlastne aj základná otázka riešenia Kempelenovho mechanizmu automatu. V prípade šachového automatu bol Kempelen hnaný túžbou prísť s obrovským objavom a nútený do toho i vlastným technickým egom. Naopak, v prípade hovoriaceho stroja sa stal zrejme sám obeťou ilúzie. Nešlo od základu o podvod, Kempelen sa poctivo snažil takýto stroj vyrobiť. Existovala teória, že keď stroj nie a nie dosahovať potrebné výsledky, tak si pomáhal aj bruchomluvectvom. Pôvodne bola možno poctivá aj jeho snaha skonštruovať hráča šachu, lebo ako človek osvietenstva bol presvedčený o neobmedzených možnostiach vedy i svojho rozumu. Hovoriaci stroj Prototyp hovoriaceho stroja pozostával z hlasovej trubice vo funkcii hlasiviek, gájd ako pľúc, úst s príslušnými časťami a nosnej trubice. Regulovateľnou trubicou sa mala riadiť výslovnosť. Sám však priznával, že nenašiel materiál, ktorým by nahradil jazyk, mäkké podnebie, zuby a pery, ktoré hrajú pri výslovnosti väčšiny hlások zásadnú úlohu. Nakoniec aj názory dnešných odborníkov na možnosti Kempelenovho stroja sa líšia. Podľa niektorých mohol stroj vydávať len neartikulované zvuky, ponášajúce sa na ľudskú reč, jednotlivé hlásky a prípadne aj na jednotlivé slová. V Americkej akustickej spoločnosti prednášali v roku 1949 o Kempelenovom automate a hodnotili ho slovami: Na sklonku osemnásteho storočia Uhor Wolfgang Kempelen prvý zostrojil dokonalý a v podstate napodiv dobre fungujúci hovoriaci stroj. Peniaze, ktoré Kempelenovi priniesol záhadný Turek mu umožnili nové experimenty s parným strojom, pričom vraj pôvodnou myšlienkou technicky prevýšil i Jamesa Watta. Šachový automat 5

6 Neobyčajný technický talent preukázal aj v celom rade ďalších priekopníckych činov európskeho významu. V Banáte zaviedol pestovanie ľanu, v Opatovej vybudoval súkenníctvo, prejavil sa aj ako dômyselný staviteľ a inžinier vodných diel a zariadení. Na Bratislavskom hrade skonštruoval zvláštne čerpadlo, ktoré ťahalo na hrad vodu z Dunaja, vo viedenskom Schönbrunne vybudoval v roku 1772 nádherný vodomet, architektonicky viedol stavbu Budínského hradu s vodovodom a stavbu divadla. Bratislava mu bola vďačná za stavbu pontónového mosta cez Dunaj a Žitný ostrov za zavodňovacie zariadenia. Zostrojil aj písací stroj pre slepcov a neskôr ho daroval nevidomej viedenskej speváčke Márii Paradisovej.. Pre invalidov skonštruoval prototypy umelých končatín protézy. Písal dokonca aj verše a drámy, hoci v týchto oblastiach sa príliš nepresadil. Zaznamenal asi jediný úspech hodný zaznamenania, keď jeho melodrámu Perseus a Andromeda hrali v roku 1781 v Národnom divadle vo Viedni. Boli uznávaným maliarom a rytcom. Wolfgang Kempelen si vyslúžil uznanie prostredníctvom svojich technických vynálezov, ale aj organizačných schopností. Získal titul dvorného radcu a od Márie Terézie doživotnú rentu 1000 zlatých. Priazeň dvora však stratil na sklonku svojho života za vlády Františka I., kedy ho obvinili zo sympatií k uhorskému jakobínskemu hnutiu a v roku 1796 ho penzionovali. Zomrel 26. marca 1804 vo Viedni, kde je aj pochovaný. Na neobyčajné dielo Kempelena sa však nezabudlo. Novinár a geograf J. T. Windisch napísal o ňom v nemčine spis Listy o šachistovi p. Kempelena (Bratislava 1783). V dvadsiatych rokoch Francúzi nakrútili o ňom film, Šach cárovnej, dokonca slávny Edgar Allan Poe zaradil pred 150 rokmi do svojej zbierky poviedok Jama a kyvadlo poviedku Von Kempelen a jeho objav, maďarský spisovateľ R. Szalatnai napísal knihu Čarodejník Kempelen (1957). Mário Kirka 6

7 METROPOLIS Amsterdam Už len samotný názov mesta vzbudzuje v uchu mladého človeka chuť zbaliť si veci, všetko ostatné zanechať a okamžite vyraziť. Amsterdam je povestný svojim liberálnym postojom ku takzvaným mäkkým drogám (hašiš a marihuana) a prostitúcii. Ale toto mesto vie ponúknuť aj oveľa viac. V tomto článku by som vám chcel opísať Amsterdam ako som ho videl a zažil ja a tiež pridať zopár užitočných rád a tipov. Najprv niekoľko stručných faktov. Amsterdam je hlavým mestom Holandska (aj keď vláda a monarcha sídli v Haagu), má okolo tisíc obyvateľov, spolu s predmestiami je to asi 1,5 milióna. Leží v území, kde rieka Amstel ústi do mora. Amsterdam bol založený ako rybárska osada koncom 12 storočia. Amsterdam je od Bratislavy vzdialený asi 1200km. Let bez prestupov trvá asi 1,5 hodiny, lietadlo vás vysadí na letisku Schiphol (zaujímavosťou je, že leží 3 metre pod úrovňou mora), ktoré je od mesta vzdialene zopár kilometrov, ale doprava do mesta je zabezpečená veľmi pohodlne. Cesta sa dá zvládnuť aj autom, čo bol aj náš prípad. Cesta trvala asi 15 hodín. Tento čas sa dá dosiahnuť pomerne pohodlne, ak sú k dispozícii aspoň dvaja vodiči. S cestou sa spája moja prvá rada, ktorá vyplynula z vlastnej, zlej, skúsenosti a síce, nesnažte sa platiť v Česku na pumpe, či už za diaľničnú známku, benzín, alebo za občerstvenie eurami. Obchodníci ich síce veľmi radi príjmu, ale kurz je viac než nevýhodný. Najľahšia cesta ako sa vyhnúť tejto nepríjemnosti, je platba kartou. Ďalšia vec, pre ktorú sa možno oplatí vyhnúť ceste cez Česko, je stav diaľnice. Podľa môjho názoru bola projektovaná ako tankodrom a až v neskoršej fáze výstavby sa rozhodlo, že to bude cesta pre klasické motorové vozidlá. Takže tým z vás, ktorí sa rozhodnete ísť do Holandska autom, odporúčam zvážiť možnosť trasy cez Rakúsko. Je to síce o pár kilometrov viac, ale komfort je neporovnateľný a cena diaľničnej známky je porovnateľná. Ale keď sa vám podarí prekonať Česko, alebo obetujete nejaké to euro cestou cez Rakúsko, ďalšia cesta je už veľmi pohodlná. O nemeckej diaľnici sa dá povedať, že je dokonalá, na väčšine úsekov je neobmedzená rýchlosť a je zadarmo. Holadské cesty sú tiež veľmi kvalitné a sú zadarmo. Keď už dorazíte do Amsterdamu, chcel by som vám dať ďalšiu radu, ktorú som sa dočítal v bedekery a to je, že nenabehnite autom hneď do centra mesta. Ja som ju samozrejme porušil, ale druhý krát by som to už určite nespravil. Aj ked sú vodiči v meste pomerne kľudní a ohladuplní, (samozrejme okrem taxikárov), aj tak širšie centrum pripomína pri prvom pohľade jeden obrovský chaos. Najväčší šok príde so všadeprítomných cyklistov, ktorí sa preháňajú okolo vás závratnou rýchlosťou. Dalo by sa povedať, že Amsterdam patrí bicyklom, je to zrejmé už na prvý pohľad a dlhší pobyt v meste vás v tom len utvrdí. Za všetko hovoria čísla, na Amsterdamčanov pripadá asi bicyklov. Po celom meste sú vybudované cyklotrasy, cyklisti majú dokonca aj vlastné semafory. Ale späť k autu. Ak už ste spravili tú chybu, že ste s ním vošli do centra, budete máť pomerne veľký problém nájsť voľné miesto. Ak sa vám to podarí, tak vás určite dostane cena parkovného. V centre sú to 4 eurá na hodinu, 24 hodinové parkovné vás vyjde na 36 euro. 7

8 hg Pri 4-5 dennom pobyte je to už slušná suma. Najrozumnejšie riešenie je auto nechať v jednom z parkovacích domov s označením P+R, ktorých je v meste asi 6 a nachádzajú sa neďaleko od hlavného diaľničného obchvatu mesta. Parkovanie v nich stojí 8 euro na deň. V každom z nich je v cene aj lístok na MHD, ktorý platí na cestu od parkoviska do centra mesta. V niektorých dokonca po zakúpení I amsterdam karty (k nej sa dostanem neskôr), dostanete ešte zľavu. Povedzme, že ste sa už zbavili auta a ste v meste. Ďalšia radu, ktorú uvádza bedeker ako nerob za žiadnych okolností! je, že prídete do mesta bez toho, aby ste mali zarezervované ubytovanie vopred. Tú sa mi podarilo taktiež porušiť. A môžem povedať, že druhý krát by som to nerobil. Hotely v Amsterdame bývajú rezervované aj mesiac vopred. Táto situácia je riešiteľná v prípade, že máte veľké finančné možnosti, alebo si nepotrpíte na prílišný luxus. Pre študenta sa tu otvárajú dve možnosti. Prvá je pomerne extrémna, nazýva sa Bob s Youth Hostel je v centre ubytovanie vychádza caa 20 euro na noc (lacnejšia alternatíva už asi naozaj neexistuje), ale pomery sú nasledovné. Pred hostelom vás víta neón s názvom a partička zhúlených mládežníkov. Vchádza sa po schodoch dole do priestrannej haly, v ktorej je plno lavíc na sedenie a poeticky by sa to dalo nazvať, tak že tam vládne mier. Non stop tam sedí asi 30 ľudí, ktorí si v pohodičke pobafkávajú joint (je to asi najrošírenejší spôsob konzumácie marihuany v Amsterdame). Za recepčným pultom nás privítal mladík vo flanelovej košeli, ostrihaný na hríbik, ktorý dokonale dotváral atmosféru. Spýtali sme sa ho, či by sa nenašli pre nás tri voľné miesta. Odpovedal nám, že na dnešnú noc určite nie, že má plno, ale že nech sa zastavíme zajtra, najlepšie okolo 8 ráno, že potom by sa určite niečo našlo. Postele v tomto hosteli sú riešené v spacích sálach pre približne 20 ľudí. Bob s Youth Hostel Sprchy a wc sú samozrejme spoločné. Izby sú vyzdobené grafity (na vynikajúcej úrovni), sú čisté a študentovi budú určite vyhovovať. Druhá zastávka bola Shelter Christian Hostel. (slovo christian sme považovali za mužské meno, ani náhodou nás nenapadlo že v angličtine to znamená kresťanský). Na to sme prišli až na recepcii, kde nás privítali veľmi ochotní ľudia. Samozrejme sa nás spýtali, či máme rezerváciu. Odpoveď, že sme prišli asi pred hodinou a hľadáme ubytovanie a či pre nás nemajú tri voľné miesta ich dosť zaskočila a priznali, že s týmto sa tu stretávajú veľmi zriedka, ale prisľúbili že pozrú, či je možné niečo vymyslieť. V skratke to dopadlo, tak že prvý večer sme museli stráviť v aute, ale na ďalšie dni nám už našli miesto. Museli sme sa síce každý večer presúvať z izby do izby, ale boli sme radi, že sme mali aspoň niečo. Ubytovanie bolo riešené v izbách po 18 ľudí, pri včasnej rezervácii sú dostupné izby aj pre 4, čo už je myslím, veľmi slušné. Sprchy sú síce riešené ako spoločné, ale boli naozaj čisté a na veľmi slušnej úrovni. Izby sa delia na chlapčenské a dievčenské, ale za cenu okolo 20 euro s raňajkami je aj to veľmi slušné. Tomu, kto by mal problém s kresťanským ubytovaním môžem iba povedať, že modliť nás nenútili, iba nám decentne ponúkli účasť na diskusii o biblii. Keď sme vybavili náležitosti s ubytovaním, naša cesta viedla okamžite rovno do prvého coffeeshopu (V Amsterdame je ich okolo 250, takže naraziť na jeden nie je vôbec problém). 8

9 Sortiment je povedzme, až na veľmi malé odchýlky, takmer rovnaký. Môžete si kúpiť predrolované jointy,tie sú väčšinou napichané v stojane ako lízatká chupa-chups a líšia sa farbou. Sú od pomerne silno miešaných s tabakom, až po takzvané pure (ktoré obsahujú čistú marihanu ), ďalej klasickú váženú marihuanu (od jack herera, cez bielu vdovu, silver haze, až po menej známe špeciality od výmyslu sveta). Ďalej je možné vyskúšať hašišové koláčiky (ktoré sa na prvý pohľad nelíšia od klasickej bábovky, či muffinu). Ceny nie sú vôbec závratné a to ani pre našinca. Keď by som ich porovnal, napríklad s cenou alkoholu, alebo jedla, ktoré sú v Amsterdame, povedal by som až závratné, tak v coffeeshope je všetko akoby zadarmo (orientačne - večera 20 euro pivo 5 euro). Coffeeshop Takže študentovi neostáva nič iné ako návšteva Mc Donald s, Burger King a podobných inštitúcií. Zákon hovorí, že v jednom obchodnom styku vám môžu predať maximálne 5 gramov marihuany. Myslím, že to ale problém nie je, lebo s tými piatimi gramami by ste z daného coffeeshopu po svojich nevyšli a konzumácia na ulici je zakázaná. Za pozornosť určite stoja aj takzvané Smartshopy. Ich sortiment tvoria magic mushrooms, rôzne byliny, sexuálne stimulanty, semienka marihuany, pomôcky na fajčenie marihuany a veci podobného charakteru. Na prechádzkach nočným mestom stretnete aj ľudí, ktorí ponúkajú aj tvrdé drogy, ktorých konzumácia, prechovávanie a predaj je samozrejme trestný. Po prvej noci strávenej na ulici a v aute sme auto odniesli do spomínaných garáží, ubytovali sme sa a vyrazili do ulíc. Prvá zastávka bola turistické centrum pri vlakovej stanici Centraal Station, kde sme si kúpili I amsterdam kartu. Táto karta platí buď 24,48 alebo 72 hodín. My sme kúpili 72 hodinovú ktorá stála približne 60 euro. K tejto karte máte pribalenú aj kartu na metro električky a autobusy po celom meste na 72 hodín od prvého použitia zdarma. Ďalej samotná I amstersam karta platí ako vstup do rôznych múzeí a ako akciová karta na rôzne atrakcie. Ak nie ste ten tip čo príde do Amsterdamu a zasadne hneď po príchode do prvého coffeeshopu a vyšiel by z neho až keď by už musel ísť domov, potom sa vám táto karta určite oplatí. Asterdam má jedno z najväčších zachovaných historických mestských centier v Európe. Bolo vybudované v 17 storočí cez takzvaný zlatý vek, ale aj napriek tomu sa vlastne všetko podstatné (ak ste ubytovaní niekde v centre) dá prejsť peši. Tu pripájam aj ďalšiu zaujímavú radu, ktorú nám dal jeden slovenský pár, ktorý sme stretli. Ak sa v Amsterdame stratíte, alebo sa potrebujete niekam dostať a neviete ako, zoberte prvú električku, autobus, alebo metro na Centraal Station a odtiaľ vám zaručene pôjde spoj na miesto, kam sa chcete dosať (je to dané pomerne malou rozlohou mesta). Tento trik naozaj funguje a zopárkrát sme ho aj použili. Ďalšia rada je neskúšajte hovoriť po nemecky (vojna je už síce ďaleko, ale Holanďania Nemcov stále moc nemusia). Najlepšie spravíte, ak sa budete hovoriť anglicky, takmer každý v meste sa anglicky dohovorí a v obchodoch baroch a hoteloch s tým nie je absolútne žiadny problém. 9

10 Prešiel by som teraz k zaujímavým múzeám a atrakciám, ktoré som mal možnosť vidieť a zažiť a ktoré naozaj stáli zato. 1,Sexmuseum (vstup 4 eurá) Nachádza sa pár minút chôdze od Central Staation. Už samotný názov múzea hovorí o čo v tejto výstave pôjde, takže bližšie vysvetlenie asi nemá význam. 2,Van Gogh Muzeum (vstup v rámci I amsterdam karty zdarma, inak 12 euro) Výstava obsahuje okolo stovky Goghových obrazov (nachádzajú sa tu jedny zo známych slnečníc- celkovo ich namaľoval 5, majstrov autoportrét, Goghova izba a iné známe diela) okrem iných tam nájdete aj Moneta, Maneta, Goghena a zopár iných autorov. Pre milovníka umenia je návšteva tohto múzea samozrejmosťou. 4,Torture museum (vstup 7euro, neplatia tu žiadne zľavy) Zaujímavá, aj keď trochu krátka výstava mučiacich prístrojov a nástrojov. 5,Diamond exibhition (vstup v rámci I amsterdam karty zdarma, inak 7,5 euro) Výstava diamantov spojená s prehliadkou brúsiarne diamantov a možnosťou nákupu šperkov. (Priznám sa, že toto múzeum bolo pre mňa trochu sklamaním, očakával som viac, ale určite by som ho nevynechal). 6,Houseboat museum (vstup s I amsterdam kartou zadarmo, inak 3 eurá) podstata múzea je tá, že máte možnosť nahliadnuť do naozajstného houseboatu. Toto múzeum bolo pre mňa milým prekvapením, lebo sa dozviete veľa zaujímavých faktov a vo vnútri vládne veľmi príjemná atmosféra. Určite odporúčam navštíviť. 7,Madame Tussauds (vstup 19 eur a I amsterdam kartou 16 eur) Múzeum voskových figurín, počul o ňom už asi každý a raz za život ho je určite treba navštíviť. (fotka s Madonou, Jameson Bondom, či pápežom je veľmi zaujímavá trofej v každom albume ). Artist s bedroom 3,Rijksmuseum (vstup v rámci I amsterdam karty zdarma, inak 12,5 euro) Je to Holandské národné múzeum. Mňa v ňom zaujala výstava Rembrandtových obrazov, ktoré určite stoja za pozornosť. Najväčšou atrakciou je obraz Nočná hliadka. Ale nachádza sa tu j mnoho iných obrazov a predmetov z Holandskej histórie. 10 8, XtraCold Icebar (vstup je okolo 12 euro a s I amsterdam kartou máte 25 percentnú zľavu) Jedná sa o bar vytesaný z ľadu (vnútri je okolo -5 C), ktorý sa nachádza v suteréne klasického baru. Pri vstupe dostanete bundu a ochranné rukavice. Po vstupe do ľadového baru vám nalejú vodku (do pohára z ľadu), alebo pivo, premietnu vám 4D film, potom sa vám ujde ešte jedna vodka a nakoniec ste radi, že už idete von, lebo je tam naozaj zima.

11 9,Anna Franku Huis (vstup 9 euro neplatia žiedne zľavy) Príbeh Anny Frankovej, židovského dievčaťa, ktoré sa so svojou rodinou schovávalo počas druhej svetovej vojny v dome svojho otca. Jedno z najnavštevovanejších múzeí v Amsterdame. Oplatí sa ho isť navštíviť v skorších ranných hodinách, lebo potom sú pred ním veľmi dlhé rady. 10,Plavba loďou po Grachtoch (cena od 15 euro, v rámci I amsterdam karty jedna plavba zdarma) (Gracht je Holandský názov pre kanálovú sieť, ktorou je popredkávané mesto). Túto atrakciu ponúkajú rôzne spoločnosti, jedná sa v postate stále o to isté, je to približne 1,5 hodinová plavba po najvýznamnejších z grachtov. Existujú ešte aj plavby po rôznych múzejných trasách, alebo romantické plavby spojené s večerou (cena okolo 70 euro na osobu). 11,Heineken Experience (vstup 15 euro, alebo 11,5 s I amsterdam kartou) Jedná sa o prehliadku modelu pivovaru Heineken s rôznymi atrakciami(4d kino, kde sa z vás stane pivo a prejdete celým procesom výroby,ochutnávky sladu, videoprojekcie), spojená s ochutnávkou piva a rôznymi výkladmi o výrobe piva a podobne. Je možné zakúpiť množstvo originálnych suvenírov a darčekov. Je to trochu, povedal by som, umelina pre turistov, ale za prehliadku to stojí. 12,Science centre NEMO (vstup 12,5 eura, v rámci I amsterdam karty zdarma) V skratke je to múzeum o tom ako fungujú veci okolo nás. Človek si tam môže vyskúšať rôzne fyzikálne hračky. Dajú sa tam pohodlne stráviť aj 4 hodiny. 13,Výstup na vežu West Kirche (vstup 6 euro, neplatia žiadne zľavy) Je to výstup na najvyššiu vežu v Amsterdame, ktorá je súčasťou protestantského kostola. Tento výstup je spojený so zaujímavým výkladom. Výhľad na mesto určite stojí zato. 14,Vondel park (vstup zdarma) Je to nádherný mestský park s jazierkami, cestičkami a trávnikmi, je to ideálne miesto na prechádzku a posedenie po dlhom dni. A na koniec to najlepšie Red light district, takzvaná štvrť červených svetiel. Je to limuzína plateného sexu. V podstate je to jedna hlavná ulica a k nej priľahlé uličky priamo v srdci historického centra. Nemožno si ju s ničím pomýliť. V oknách tamojších domov, ktoré sú riešené ako výklady v obchodoch, stoja sporo odeté slečny, ktoré ponúkajú svoje telo na predaj. Keď prechádzate okolo, tak jemne ťukajú nechtíkom na sklo, otvárajú dvere na svojich výkladoch a pozývajú vás dovnútra do svojej izbietky. Vyberie si naozaj každý, nachádza sa ich tam okolo 250. Väčšinou odpovedajú na dve notorické otázky 1, koľko to stojí? stojí to 50 euro. 2, koľko to trvá? trvá to 20 minút. Bedeker hovorí niečo v tom zmysle, že je to jeden z tých zážitkov, na ktoré sa lepšie spomína ako sa prežíva. Č i už je to pravda, alebo nie, to musí posúdiť každý sám. Amsterdam ako mesto je určite zážitok, ktorý sa aj dobre prežíva a aj sa naňho dobre spomína. Je to proste miesto, ktoré je treba raz za život navštíviť a je to treba stihnúť dovtedy, pokiaľ nemá človek žiadne záväzky, aby si ho mohol užiť naplno. Kiko Bačík 11

12 INFO Energia z púšte Púšte sú obrovské územia poskytujúce veľké množstvo slnečnej energie. Pohlcujú až 90% slnečného žiarenia. Najväčší zdroj energie sa nachádza na púšťach okolo rovníkových oblastí Zeme. Na využitie a premenu slnečnej energie na energiu elektrickú, sa zaoberá Projekt Desertec. Získanou elektrickou energiou môžu byť zásobované krajiny severnej Afriky a 15% spotreby EÚ. Do Európy sa elektrina dodáva pomocou podmorských vysokonapäťových káblov s jednosmerným prúdom. Z hľadiska obmedzenia tvorby emisii Co2, poskytuje projekt Desertec relatívne globálne použiteľné riešenie. "Elektrárne Desertecu budú na výrobu solárnej aj tepelnej energie využívať pole obrovských otočných zrkadiel. Zdroj: Legenda: 1- slnečné kolektory 2- akumulačné nádrže 3- parný kotol 4- parná turbína 5- elektrický generátor 6- kondenzátor 7- chladiaca veža 8,9- napájacie čerpadlo 10- sieť 12

13 Tie sa namieria na jedno miesto, kam budú sústreďovať slnečné svetlo, ktoré vytvorí teplo. To sa využije na výrobu pary pre pohon parnej turbíny a elektrických generátorov elektrárne. V tzv. akumulačných nádržiach sa teplo v priebehu dňa uloží a počas noci, alebo v čase zvýšeného dopytu, sa vženie" do turbíny. Ide vlastne o primitívnu technológiu, ktorá na rozdiel od fotovoltaických panelov nepotrebuje drahý kremík. Na zabezpečenie nepretržitej služby pri zatiahnutej oblohe, alebo počas nepriaznivého počasia, môže turbíny poháňať ropa, zemný plyn, alebo biopalivá. Zaujímavý vedľajší efekt, s veľkým prínosom pre miestnych obyvateľov, bude tvorba odpadového tepla, čo by sa mohlo využiť napríklad na odsoľovanie morskej vody. Monika Matušková 13

14 INTERVIEW Prof. Ing. Marián PECIAR, PhD. * 1957 v Bratislave Vzdelanie a kvalifikácia Inaugurácia 2008, Procesná technika, STU BA Habilitácia 1999, Stroje a zariadenia pre chemický, potravinársky a spotrebný priemysel, SjF STU BA CSc. 1992, Stavba výrobných strojov a zariadení chemické stroje, SjF STU BA Ing Výrobné stroje a zariadenia - chemické a potravinárske stroje a zariadenia, SjF SVŠT BA Pracovné zaradenie Prorektor STU pre spoluprácu s praxou, od roku 2011 Profesor v študijnom odbore Procesná technika, 2008 Vedúci Ústavu procesného a fluidného inžinierstva SjF STU, Vedúci Katedry chemických strojov a zariadení, Prodekan SjF pre rozvoj a ekonomické činnosti, Pedagogický pracovník na SjF STU, od roku 1986 Orgány a združenia člen Vedeckej rady STU, od roku 2011 člen Vedeckej rady SjF STU, od roku 2007 člen Vedeckej rady FEVT TU vo Zvolene, od roku 2003 člen AS STU, člen Ekonomickej komisie, člen Rady pre malé a stredné podniky APVV, od roku 2007 člen Rady pre certifikáciu TÜV Slovakia, od roku 2006 člen Working Party Agglomeration in European Federation of Chemical Engineering, člen výboru Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva, člen edičnej rady časopisu Acta Polytechnica, od roku

15 Pred nedávnom ste boli zvolený za nového prorektora STU. Ako sa zmenila Vaša práca oproti tej, ktorú ste vykonávali doteraz? V mojej práci nastala určite zásadná zmena, ale nebolo to pre mňa prekvapením. Pred časom som vykonával funkciu prodekana Strojníckej fakulty pre rozvoj a ekonomické činnosti a dve funkčné obdobia som bol členom Ekonomickej komisie Akademického senátu univerzity, takže som mal reálnu predstavu o práci, ktorá ma čaká. Tá zásadná zmena nastala v tom, že som musel prakticky opustiť vedecko-výskumnú činnosť na materskom Ústave procesného a fluidného inžinierstva. Ostala mi z nej iba koncepčná práca s mojím riešiteľským kolektívom a doktorandmi. No snažím sa aspoň nevypadnúť z pedagogického procesu, aj keď je to niekedy veľmi ťažké termínovo to skĺbiť s prácou prorektora. V tomto mi však naozaj veľmi pomáhajú moji kolegovia, ktorí ma už vedia plnohodnotne zastúpiť, ak je to potrebné. Tým pádom tiež si už zvykajú na prekvapenia takéhoto typu. Veľmi v tejto súvislosti oceňujem ich kolegiálny, no predovšetkým ľudský prístup a porozumenie pre moju novú prácu v prospech celej univerzity. V čom vlastne spočíva práca prorektora pre spoluprácu s praxou? Slovenská technická univerzita v Bratislave je výskumnou univerzitou, čo znamená, že najnovšie poznatky a výsledky jej vedeckého výskumu sa premietajú nielen do pedagogiky, ale hlavne do využitia v priemyselnej praxi. V súčasnosti je však inštitucionálna podpora transferu technológií, ktoré sú výsledkom špičkového bádania, relatívne nízka. Transfer excelentných výsledkov výskumu, určených pre priamu aplikáciu v priemysle, často zostáva na pleciach samotných výskumníkov a vedátorov. Toto je však pre nich výraznou záťažou. Ďalším aspektom je ochrana duševného vlastníctva, teda výsledkov bádania, ktoré vznikli na STU, resp. činnosťou pracovníkov STU. Tu, zatiaľ, podpora zo strany inštitúcie prakticky neexistuje. Výskum, ktorý sa realizuje na STU, má spravidla spoluriešiteľa, no hlavne odberateľa výsledkov priamo v praxi. Preto je nutné dodržiavať isté, zatiaľ obyčajne nepísané, pravidlá spolupráce. V súčasnosti pripravuje nové vedenie STU dlhodobý zámer rozvoja univerzity, kde sa aj pre mnou riadené činnosti vytyčujú nové strategické ciele. Tie budú práve zamerané na posilnenie spolupráce s praxou od súkromných priemyselných podnikov, až po verejné inštitúcie a autority, na zvýšenie právnej ochrany duševného vlastníctva a jej uplatňovanie v zmluvných vzťahoch, ale aj na posilnenie transferu technológií do praxe a komercionalizácia výsledkov výskumu. Nezabúdame ani na, podľa nás nesmerne dôležitú, podporu možnosti zakladania start-up firiem na pôde STU v univerzitnom inkubátore a zvýšenie spolupatričnosti absolventov k STU po absolvovaní štúdia. Toto je, okrem iných povinností, náplňou mojej práce. Na akých projektoch v súčasnosti pracujete a aké plánujete do budúcnosti rozbehnúť? Od môjho nástupu na vtedajšiu SVŠT v roku 1986 pracujem nepretržite na vedeckých projektoch zameraných na oblasť mechaniky partikulárnych látok. V tejto oblasti som obhajoval svoju kandidátsku prácu, v nej som sa habilitoval aj inauguroval a je mi preto najbližšia. Nové výzvy však predpokladajú širší záber. Preto som sa postupne zapojil so svojím výskumným kolektívom do veľkých projektov štrukturálnych fondov a európskych rámcových projektov, kde sme si našli svoje miesto. Aj v súčasnosti pripravujeme nové projekty v rámci 7RP s kolegami s európskych partnerských pracovísk. Konkurencia je však veľká a získavanie projektov nie je vôbec jednoduché. Skúsime to však úspešne zvládnuť. 15

16 Počet študentov vysokých škôl sa za posledných dvadsať rokov takmer strojnásobil. Aký máte na to názor? Táto otázka má dva aspekty. Nový priemysel založený na vysoko sofistikovaných technológiách vyžaduje kvalifikovaný personál, čo vysoké školy zabezpečujú a STU obzvlášť. Faktom je tiež, že takéto výroby sú už automatizované natoľko, že početnosť obsluhy sa limitne blíži k nule. Preto je strojnásobenie absolventov vysokých škôl enormným luxusom pre štát nášho formátu. Keď sa pozrieme na skladbu absolventov z hľadiska technických, prírodných a humanitných vied, človek sa až čuduje, čo náš štát všetko platí. Druhým, omnoho hrozivejším, ale pritom dôležitejším aspektom, je kvalita absolventov. Doterajšia politika financovania vysokých škôl primárne na základe počtu absolventov spôsobila degradáciu kvality. Na niektorých školách sa požiadavky tak radikálne znížili, že porovnanie kvality v súčasnosti a spred, povedzme, desiatich rokov, je alarmujúca. Ja som zástancom kvalitného vzdelávania s menším počtom študentov a individuálnym prístupom, čo je však kontraproduktívne v porovnaní s modelom financovania. Majú sa absolventi Slovenskej technickej univerzity problém uplatniť na trhu práce? Odporúčam všetkým prečítať si publikovaný prejav rektora STU pri príležitosti otvorenia nového Akademického roka 2011/2012: najžiadanejšími absolventmi na trhu práce v Slovenskej republike sú práve absolventi STU - na takmer polovici obsadzovaných pozícií je požiadavka absolvovania niektorej z fakúlt STU. Podľa Výročnej správy o stave vysokého školstva v roku 2010 takmer tretinu evidovaných nezamestnaných absolventov v technických vedách tvorili absolventi strojárstva a ostatnej kovospracujúcej výroby. Dá sa na základe tejto správy povedať, že o strojárov nie je momentálne záujem? 16 Otázkou je, odkiaľ sa berú štatistiky a k akému dátumu boli zverejnené. Ako príklad môžem uviesť zásadný rozdiel v percentách Úradu práce a Štatistického úradu. Iné čísla sú reálne pre mesiace júl/august, kedy absolventi už nie sú evidovaní ako študenti, absolvujú posledné dvojmesačné prázdniny pred nástupom do zamestnania, iné pre koniec roka. Faktom je, že strojársky priemysel zamestnával najviac pracovníkov a tak bol priemyselnou krízou najviac postihnutý. Ale, pokiaľ viem, absolventi SjF STU vykazujú, práve podľa štatistík, takmer nulovú nezamestnanosť. Po slovenských univerzitách údajne chodia ľudia, ktorí školám sľubujú peniaze z ministerstva a pýtajú za to úplatky. Počuli ste o tom niečo? Niečo v tomto zmysle som začul v súvislosti s veľkými, hlavne štrukturálnymi projektmi. No ja osobne som nič také, ani ľudia z okruhu mojich spolupracovníkov, nezaregistroval. Pravdou však je, že kde sa točia veľké peniaze, a tým skôr, ak ide o verejné financie, tam sa objavujú záujmové skupiny s korupčnými úmyslami. Ale toto platí nielen pre oblasť školstva. Od začiatku septembra začala STU realizovať projekt s názvom Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb. O čo v tom projekte ide a čo tým môže naša univerzita získať? Táto otázka by skôr patrila prorektorovi pre vedu a výskum, pretože ja som zapojený v inom kompetenčnom centre (KC pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku) a detaily neovládam. KC je však v súčasnosti najvyšší level projektov EŠF so širokým zapojením špičkových univerzitných a priemyselných pracovísk, kde sa využíva synergický efekt pre efektívny výskum a priamy transfer poznatkov do praxe. Nie je tajomstvom, že inteligentné technológie a elektronizácia majú stále najvyššiu prioritu v hospodárstve a STU pri tom nemôže chýbať. Rozpočet týchto projektov predstavuje sumu do 8 mil. eur.

17 Aké projekty alebo zmeny sa chystajú na našej univerzite? V súčasnosti sa pripravuje výzva na podávanie najväčších projektov, ktoré sa pracovne zatiaľ nazývajú projekty Vedecko-technologických parkov, kde rozpočet môže dosahovať až sumu do 40 mil. eur. STU sa na takýto projekt pripravuje pod pracovným názvom Science City Concept STU. Donedávna ste boli vedúcim ústavu procesného a fluidného inžinierstva. Majú študenti záujem o odbory, ktoré spadajú pod tento ústav? Som veľmi rád, že ste mi túto otázku položili. Veľmi úzko totiž súvisí s niektorými predošlými otázkami zameranými na kvalitu, zamestnanosť a pod. Ústav je gestorom v bakalárskom stupni programu Procesná a environmentálna technika a participuje na programe Energetické strojárstvo. V inžinierskom stupni je gestorom programov Chemické a potravinárske stroje a zariadenia a Hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia a tomu zodpovedajúcich programov v treťom, doktorandskom stupni štúdia. Záujem o štúdium na uvedených programoch v ostatných rokoch kolíše. No v súčasnosti evidujeme výraznejší nárast počtu záujemcov. Nejedná sa však o vysoké počty, pohybujú sa okolo študentov na programoch, čo nám však umožňuje individuálny prístup a dosahovanie vyššej kvality znalostí absolventov. Našim krédom zostáva kvalita, čo sa vždy nestretáva, hlavne počas štúdia, s pochopením študentov. Keď sa ale po čase s nimi stretneme ako s absolventmi, pýtajú sa, prečo sme na nich neboli ešte prísnejší. V práci sa zameškané štúdium doháňa ťažko. Veľkou škodou je, že sa študenti nechodia informovať na ústavy skôr, ako si podávajú prihlášky na štúdium. Výrazne by sa im otvorili oči, ak by mali možnosť vidieť podmienky pre štúdium a podebatovať so študentmi a pracovníkmi. Veľmi rád u nás privítam záujemcov o informácie, moji kolegovia sú takisto na tieto stretnutia pripravení. Na to nie je potrebné mať odvahu. Stačí prísť na 4. poschodie a zazvoniť, prípadne poslať , či zatelefonovať. Je veľký záujem o absolventov z vášho ústavu? V každom priemyselnom podniku sa nachádzajú zariadenia využívajúce mechanické, hydraulické, tepelné a ďalšie procesy, ktoré sú ťažiskové v našich študijných programoch. Tam sú naši absolventi vyhľadávaní. A keďže ich je stále nedostatok, majú zabezpečený rýchly kariérny postup. Skúste sa pozrieť na vývesku na medziposchodí nad drevárňou. Tam máme niekoľko príkladov o podmienkach štúdia, exkurziách a uplatnení. Uvádzať, na akých významných postoch nadnárodných firiem na Slovensku alebo v zahraničí sú naši absolventi, tu nie je priestor. Je ich naozaj veľa. Leto už je za nami. S ním aj veľa možností na šport a rekreáciu. Ako ste ho prežili? Tento rok to bolo s dovolenkovaním, športom a rekreáciou slabšie. Leto som zväčša presedel na rektoráte, čo bolo spojené aj s mojou funkciou štatutárneho zástupcu rektora počas jeho neprítomnosti. Voľné dni som, ako správny Slovák, prežil na malte, čo však neľutujem. Ale dal som si osobný záväzok, že budúci rok nejakú riadnu dovolenku absolvujem. Je niečo, čo by ste chceli našim študentom odkázať, niečo čo by ich mohlo motivovať a viesť napríklad k väčšiemu zanieteniu pre štúdium? Keď mám možnosť diskutovať so študentmi, či už so stredoškolákmi pri propagačných výjazdoch, alebo bakalármi pri rôznych fakultných podujatiach, zdôrazňujem stále to isté: nedajte na prvý dojem z neoverených zdrojov po internátoch, nedajte na informácie od lajdákov a slabých študentov. Pýtajte sa usilovných, choďte sa radšej osobne pozrieť - opýtanie nič nestojí a sami si urobíte obraz o tom, čo vás zaujíma. V konkurenčnom prostredí na súčasnom trhu práce má najväčšiu šancu dobre vzdelaný absolvent s referenciami od kvalitných učiteľov, ovládajúci svetový jazyk. Ten si môže svoju budúcu pracovnú pozíciu, finančné ohodnotenie a ďalšie benefity k práci vyberať sám. To by malo byť najväčšou motiváciou pre zodpovedné štúdium. Čas preflákaný počas štúdia sa už nedá v živote dobehnúť nijako... Ďakujeme za rozhovor. Romana Matejíková a Števo Hricik 17

18 INFO Autosalón Frankfurt 2011 Ústredným mottom 64. ročníka výstavy automobilov IAA vo Frankfurte nad Mohanom, ktorá sa konala v dňoch septembra bolo:,,budúcnosť sa stáva štandardom. A expozície vystavovateľov to len potvrdzovali. Takmer všetci sa prezentovali nejakým,,ekologickým počinom. Niektoré zaujímavé koncepty spomíname aj v našej rubrike a prídávame aj niečo pre priaznivcov premotorovaných manažérskych sedanov :) Kia konceptom nazvaným jednoducho GT naznačila, že sa neuspokojí s nálepkou výrobcu obyčajného mainstreamu a chce tvoriť aj autá, ktoré ľudovo povedané, chytia za srdce. Štvordverový, aerodynamicky tvarovaný sedan, s klasickou koncepciou pohonu, má pod prednou kapotou zážihový, vidlicový šesťvalec o objeme 3,3 l s priamym vstrekovaním paliva a preplňovaním. Kia udáva výkon 291 kw a krútiaci moment 534 Nm. Koncept verejnosť zaujal natoľko, že Kia uvažuje o jeho sériovej výrobe, samozrejme, v o niečo civilizovanejšej podobe. 18 BMW M5 sa ukázalo v plnej paráde a je výkonné ako nikdy predtým. Prvýkrát v histórii M5 je pod kapotou preplňovaný motor a dvojspojková prevodovka, konkrétne M DCT Drivelogic. Vidlicový osemvalec s objemom 4395 cm3 ponúka najväčší výkon 412 kw od 6000 do 7000 min- 1. Krútiaci moment 680 Nm je dostupný od 1500 do 5750 min-1. Štvordverový sedan ponúka akceleráciu z 0 na 100 km / h za 4,4 a na dvojnásobok sa dostane počas 13 s. Štandardne je maximálna rýchlosť obmedzená na 250 km/h. Pri objednaní M Driver s Package môže M5 dosiahnuť rýchlosť až 305 km / h. Audi okrem iného predstavilo takmer kompletnú ponuku modelov s písmenom S vo svojom znaku: S5, S6, S6 Avant, S7 a S8. Kým pri S5 ide hlavne o optický facelift, ďalšie novinky sú v znamení nového preplňovaného štvorlitrového osemvalca. Verzie S6 a S7 totiž spája tento úplne nový agregát, naladený na výkon 309 kw. Vlajková loď výrobcu z Ingolstadtu, model S8, tento agregát tiež dostal pod svoju kapotu. Na rozdiel od nižších verzií, tu má pohonná jednotka výkon, nie 309, ale rovno 382 kw. To mu dovoľuje zrýchliť z pokoja na 100 km / h za 4,2 sekundy.

19 Jedným z najkrajších vozidiel výstavy bol nepochybne Jaguar C-X16. Predobraz nového britského kupé má hybridný pohon. Primárnou pohonnou jednotkou je zážihový vidlicový šesťvalec, preplňovaný novým a efektívnejším kompresorom. Motor produkuje výkon 280 kw a krútiaci moment 450 Nm. Koncept C-X16 vďaka tomu dosahuje maximálnu rýchlosť 300 km/h a na stovke je za slušné 4,4 sekundy. Motor spolupracuje s osemstupňovou automatickou prevodovkou. Okrem funkcie start/stop má vozidlo aj elektromotor s výkonom 70 kw a krútiacim momentom 235 Nm. Pri brzdení si elektromotor dobíja akumulátor s kapacitou 1,6 kwh, ten ho následne dokáže 10 sekúnd poháňať na plný výkon. Na elektrinu je možné jazdiť až do rýchlosti 80 km/h. Mercedes Benz sa prezentoval aj futuristickou štúdiou kupé, zvanou F125, čo je odkaz na 125. výročie vzniku automobilky. Najzaujímavejšou položkou tohto konceptu je jeho pohonný systém. Vozidlo je poháňané štyrmi elektromotormi. Výkon elektromotorov na zadnej náprave je 100 kw (136 k) s krútiacim momentom 200 Nm. Agregáty pre prednú nápravu poskytujú najviac 50 kw (68 k) s krútiacim momentom 75 Nm. Energia pre elektromotory vzniká v palivových článkoch, ktoré sú na báze vodíka. Celkový trvalý výkon je 170 kw, maximálny výkon 230 kw. V koncepte F 125 je nádrž na vodík prvýkrát súčasťou štruktúry vozidla. Za zadnými sedadlami je umiestnená sada akumulátorov s kapacitou 10 kwh, ktorá stačí na 50 km jazdy, bez aktivácie článkov. Udávaná maximálna rýchlosť je 220 km / h, zrýchlenie z 0 na 100 km / h za 4,9 s. Vozidlo je vybavené 3D projektorom, multimediálnym systémom so stálym pripojením na internet, adaptívnymi tlmičmi, vzduchovým odpružením a disponuje určitými možnosťami nezávislého ovládania. Rimac Concept One je prvým chorvátskym superšportovým automobilom. Poháňaný je 4 elektromotormi s celkovým výkonom 800 kw a krútiacim momentom 3800 Nm. Automobil z 0 na 100 km/h zrýchli za 2,8 s, maximálna rýchlosť konceptu je elektronicky obmedzená na 305 km/h a dojazd 1650 kg vážiaceho vozidla je 600 km. Andrej Drahoš 19

20 INFO ŠCS hľadá nové perspektívy do radov študentského parlamentu, posilňovne Herkules a časopisu. Ak máš záujem, príď 12.Októbra 2011 o 17:00 do miestnosti 004 na Strojníckej Fakulte. 20

21 jednoduché stredné Denne chodíš domov opitý!! A čo ja a deti?! - vyčíta žena svojmu mužovi. Maj rozum! Predsa nebudeme chodiť slopať všetci! veľmi ťažké Sú chlapi v posilňovni a zrazu zazvoní mobil. Muž ho zdvihne a žena z telefónu hovorí: Miláčik, môžem si kúpiť kabát za 50? Môžeš. A Marcedes za ? Áno, kľudne si to kúp. Ty si tak úžasný a môžem si kúpiť ten dom za ? Samozrejme, že môžeš. Pa miláčik. Muž zavesí a otočí sa k ostatním: Páni, koho je to mobil? Sedí starý a slepý muž na lúke. Príde k nemu sám Ježiš a pýta sa starého muža: Priateľ môj. Prečo si tu sám? Ále. Syn mi pred niekoľkými rokmi odišiel. A ako vyzeral? No mal také diery na rukách a nohách. Otče! Zakričí Ježiš. Pinokio!!! Sťažuje sa jeden muž druhému: Tá moja manželka je hrozné prasa. Idem sa ráno vymočiť do drezu a ona tam má ešte riad od večere. 21

22 Manželský pár sa rozhodne na chvíľu uniknúť tuhej zime a stráviť týždeň na juhu pri mori. Z pracovných dôvodov sa stane, že manželka môže odletieť až o deň neskôr. Manžel odletí podľa plánu. Po príchode sa ubytuje v hotelovej izbe, vytiahne... svoj laptop a ihneď posiela svojej manželke. Pritrafí sa mu však hlúpa chyba a pri zadávaní ovej adresy vynechá jedno písmeno a sa tak dostane do ovej schránky istej vdovy, ktorá práve odprevadila svojho muža do hrobu. Vdova si práve prezerá v počítači poštu, či jej neprišli nejaké sústrastné vyjadrenia od priateľov alebo známych. Vo chvíli, keď jej syn vstúpi do izby, žena už leží v bezvedomí na zemi. Zrak mu padne na monitor počítača, kde číta: Komu: Mojej opustenej manželke Od: Tvojho muža, ktorý odišiel skôr Vec: Dorazil som Najdrahšia, práve som v poriadku došiel. Už som sa tu celkom zabýval, a vidím, že je všetko pripravené na Tvoj zajtrajší príchod. Želám Ti šťastnú cestu a čakám ťa. Lúbim ťa, Tvoj manžel. P.S. Tu dole je čertovsky horúco!!! 22

23

24

2_detsky pesibus v Novakoch_Putiska Ivan

2_detsky pesibus v Novakoch_Putiska Ivan Ivan Putiška Nováky PEŠIBUS Je to PEŠIBUS ekologický, bezpečný, rýchly, nenáročný a lacný spôsob dopravy. V PEŠIBUSE každé ráno pešo odprevadí do školy skupinu detí jeden dospelý vodič PEŠIBUSU /rodič

Podrobnejšie

Letné aktivity 2019 Motto letných aktivít : Čo môžem urobiť ja, aby som pretváral svet okolo seba? Júl 2019 Prvý týždeň: prihlasovanie sa na

Letné aktivity 2019 Motto letných aktivít : Čo môžem urobiť ja, aby som pretváral svet okolo seba? Júl 2019 Prvý týždeň: prihlasovanie sa na Letné aktivity 2019 Motto letných aktivít : Čo môžem urobiť ja, aby som pretváral svet okolo seba? Júl 2019 Prvý týždeň: 1.7.2019 prihlasovanie sa na jednotlivé aktivity CSPR, predstavenie aktivít priestor

Podrobnejšie

2015_URBAN

2015_URBAN TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH Strojnícka fakulta prof. Ing. Mária Č a r n o g u r s k á, CSc. Vysokoškolská 4 040 22 Košice O P O N E N T S K Ý P O S U D O K vedeckej a odbornej spôsobilosti vypracovaný

Podrobnejšie

Dejepis extra 7/2016 Časopis nielen pre tých, ktorí majú radi históriu. Nedívajme sa iba pod nohy Na nádvorí Oblastného výboru Slovenského zväzu proti

Dejepis extra 7/2016 Časopis nielen pre tých, ktorí majú radi históriu. Nedívajme sa iba pod nohy Na nádvorí Oblastného výboru Slovenského zväzu proti Dejepis extra 7/2016 Časopis nielen pre tých, ktorí majú radi históriu. Nedívajme sa iba pod nohy Na nádvorí Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Vážení čitatelia, napriek

Podrobnejšie

TS - Budúcnosť autobusovej dopravy SAD Žilina je samozrejmá súčasť našich životov ǀ Žilina ǀ Tlačová správa SAD Žilina, a.s. Spoločnosť Slov

TS - Budúcnosť autobusovej dopravy SAD Žilina je samozrejmá súčasť našich životov ǀ Žilina ǀ Tlačová správa SAD Žilina, a.s. Spoločnosť Slov TS - Budúcnosť autobusovej dopravy SAD Žilina je samozrejmá súčasť našich životov 30.1.2018 ǀ Žilina ǀ Tlačová správa SAD Žilina, a.s. Spoločnosť Slovenská autobusová doprava, akciová spoločnosť (SAD Žilina)

Podrobnejšie

Dejepis extra 12/2018 Časopis nie iba pre tých, čo majú radi históriu... Pred budovou Národnej banky Slovenska.

Dejepis extra 12/2018 Časopis nie iba pre tých, čo majú radi históriu... Pred budovou Národnej banky Slovenska. Dejepis extra 12/2018 Časopis nie iba pre tých, čo majú radi históriu... Pred budovou Národnej banky Slovenska. Dňa 15.11. 2018 sa žiaci 7. B vydali na svoju prvú tohoročnú dejepisnú exkurziu. Našim prvým

Podrobnejšie

Zdravé sebavedomie odzrkadľuje spôsob, akým vidíme sami seba. Ak sa chceme stať sebavedomejšími ľuďmi, musíme zmeniť to, čo si myslíme sami o sebe, ak

Zdravé sebavedomie odzrkadľuje spôsob, akým vidíme sami seba. Ak sa chceme stať sebavedomejšími ľuďmi, musíme zmeniť to, čo si myslíme sami o sebe, ak Zdravé sebavedomie odzrkadľuje spôsob, akým vidíme sami seba. Ak sa chceme stať sebavedomejšími ľuďmi, musíme zmeniť to, čo si myslíme sami o sebe, ako sa vidíme a vnímame. S týmto obrazom budeme pracovať

Podrobnejšie

Vyhodnotenie dotazníkovej ankety vyučujúcich (učitelia + doktorandi) Obdobie dotazovania: 23. november január 2018 Odpovedalo 210 respondento

Vyhodnotenie dotazníkovej ankety vyučujúcich (učitelia + doktorandi) Obdobie dotazovania: 23. november január 2018 Odpovedalo 210 respondento Vyhodnotenie dotazníkovej ankety vyučujúcich (učitelia + doktorandi) Obdobie dotazovania: 23. november 2017-31. január 2018 Odpovedalo 210 respondentov z 492 oslovených 42,68 % Základné údaje Pohlavie

Podrobnejšie

Erasmus plus 2018

Erasmus plus 2018 Projekty na Strednej priemyselnej škole Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici v roku 2018 Mobility a mladežnícke výmeny v roku 2018 Apríl 2018: Mládežnícka výmena Podnikanie s multimédiami, Jazero Počúvadlo,

Podrobnejšie

Milé študentky, milí študenti, v prvom rade Vám ďakujeme za vyplnenie ankety. Táto anketa bola zameraná na zistenie Vášho postoja ku kvalite materiáln

Milé študentky, milí študenti, v prvom rade Vám ďakujeme za vyplnenie ankety. Táto anketa bola zameraná na zistenie Vášho postoja ku kvalite materiáln Milé študentky, milí študenti, v prvom rade Vám ďakujeme za vyplnenie ankety. Táto anketa bola zameraná na zistenie Vášho postoja ku kvalite materiálnych, technických a informačných zdrojov. Jednotlivé

Podrobnejšie

COM(2009)713/F1 - SK

COM(2009)713/F1 - SK SK SK SK EURÓPSKA KOMISIA Brusel, 12.1.2010 KOM(2009)713 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Monitorovanie emisií CO 2 z nových osobných automobilov v EÚ: údaje za rok 2008 SK

Podrobnejšie

ÚSTAV INTEGROVANEJ BEZPEČNOSTI Študijný program INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ

ÚSTAV INTEGROVANEJ BEZPEČNOSTI Študijný program INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ ÚSTAV INTEGROVANEJ BEZPEČNOSTI Študijný program INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ ÚSTAV INTEGROVANEJ BEZPEČNOSTI Kde nás nájdete: Campus BOTTOVA Botanická záhrada Centrum 5-osového obrábania Ťažké laboratóriá Hlavná

Podrobnejšie

zvesti-apríl2015

zvesti-apríl2015 Bojnické zvesti ročník 41 Apríl Apríl 2015 2015 PRÍHOVOR PRIMÁTORA Vážení spoluobčania, v dnešnej uponáhľanej dobe si už ani neuvedomujeme, ako čas ubieha neúprosne rýchlo. Nestačíme vnímať ako sa nám

Podrobnejšie

Všetci by sme mali byť feminist(k)ami (Ukážka)

Všetci by sme mali byť feminist(k)ami (Ukážka) Chimamanda Ngozi Adichie VŠETCI BY SME MALI BYŤ FEMINIST(K)AMI Preložila Kristína Karabová ÚVOD Toto je modifikovaná verzia prejavu, s ktorým som vystúpila v decembri 2012 na TEDxEus ton, každoročnej konferencii

Podrobnejšie

Pravda, Prehľad podmienok vo vybraných štátoch [Pravda; 16/2015; 21/01/2015; s.: 24; veg ; Zaradenie: KAM na vysokú školu] Veľká Británia P

Pravda, Prehľad podmienok vo vybraných štátoch [Pravda; 16/2015; 21/01/2015; s.: 24; veg ; Zaradenie: KAM na vysokú školu] Veľká Británia P Pravda, 21.01.2015 Prehľad podmienok vo vybraných štátoch [Pravda; 16/2015; 21/01/2015; s.: 24; veg ; Zaradenie: KAM na vysokú školu] Veľká Británia Populárne študijné odbory: ekonomické odbory, medzinárodné

Podrobnejšie

Výročná správa JA Firmy M-GROUP

Výročná správa JA Firmy M-GROUP Stredná odborná škola Hattalova 968/33 029 01 Námestovo Výročná správa JA Firmy M-GROUP Učiteľ: Ing. Ivona Korčušková Konzultant: Jozef Šuriňák Moje meno je Janka Baleková a v našej JA firme M-GROUP zastávam

Podrobnejšie

ALBATROS_MEDIA

ALBATROS_MEDIA I. Hovorí sa, že svet je dnes menší. A to preto, že sa veľmi rýchlo dostaneme hoci aj na druhý koniec sveta. Kedysi sme museli do Ameriky cestovať celé mesiace, a teraz tam preletíme za jeden deň. Podobne

Podrobnejšie

(Microsoft PowerPoint - TESCO - v\341\232 partner pre praktick\351 vyu\350ovanie.ppt)

(Microsoft PowerPoint - TESCO - v\341\232 partner pre praktick\351 vyu\350ovanie.ppt) Staňte sa našim partnerom pre praktické vyučovanie vašich študentov O NÁS TESCO STORES SR, a.s. je spoločnosť s celosvetovou pôsobnosťou. Na slovenský trh vstúpila v roku 1996 a v súčasnosti prevádzkuje

Podrobnejšie

Microsoft Word - visittrencin_analyza navstevnosti.docx

Microsoft Word - visittrencin_analyza navstevnosti.docx Celková návštevnosť web stránky visittrencin.sk v období 26. 11. 2015 25. 11. 2016 Z geografického hľadiska je najviac návštevníkov web stránky zo Slovenska (87,6 %), z Čiech (6,4 %), z Nemecka (1,0 %),

Podrobnejšie

Dodatok číslo 1 k smernici rektora číslo 4/2017-SR zo dňa Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Brat

Dodatok číslo 1 k smernici rektora číslo 4/2017-SR zo dňa Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Brat Dodatok číslo 1 k smernici rektora číslo 4/2017-SR zo dňa 14. 09. 2017 Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2018/2019 Dátum: 06. 09. 2018

Podrobnejšie

Stratégia vysokej školy v oblasti internacionálizácie

Stratégia vysokej školy v oblasti internacionálizácie Stratégia slovenských vysokých škôl v oblasti internacionalizácie Peter Fabián, Jarmila Červená, Lenka Kuzmová Žilinská univerzita v Žiline Internacionalizácia vzdelávania, vedy a inovatívneho podnikania

Podrobnejšie

Zápisnica č

Zápisnica č Zápisnica č. 9 / 2018-2019 z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, ktoré sa uskutočnilo 13.5.2019 o 10:00 hod. Prítomní: Podľa prezenčnej listiny Program: 1. Kontrola rozhodnutí 2. Návrh rozpočtu

Podrobnejšie

ZOZNAM VŠETKÝCH AKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV NA TECHNICKEJ UNIVERZITE V KOŠICIACH Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Fakulta

ZOZNAM VŠETKÝCH AKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV NA TECHNICKEJ UNIVERZITE V KOŠICIACH Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Fakulta ZOZNAM VŠETKÝCH AKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV NA TECHNICKEJ UNIVERZITE V KOŠICIACH Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Strojnícka fakulta

Podrobnejšie

Nadpis/Titulok

Nadpis/Titulok Mesačný bulletin NBS, október 2017 Odbor ekonomických a menových analýz Zhrnutie V eurozóne priaznivý vývoj ukazovateľov ekonomickej aktivity i predstihových indikátorov naznačuje relatívne slušný rast

Podrobnejšie

hviezdoslavov-kubin_2009_sprava-prieskum_publika

hviezdoslavov-kubin_2009_sprava-prieskum_publika HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2009 V ZRKADLE PRIESKUMU PUBLIKA Prieskum publika na HK 2009 organizoval KVK NOC aj na 55. ročníku tejto súťažnej prehliadky recitačného umenia a divadiel poézie. Anketári uskutočnili

Podrobnejšie

Kreatívna kampaň pre

Kreatívna kampaň  pre Kreatívna kampaň pre NETFLIX Lucia Peterková Claim Presne to, čo potrebuješ. Každý človek je jedinečný a každý má rád niečo iné. Je ťažké vyhovieť každému, avšak Netflix to dokáže. Je jedno či máte radi

Podrobnejšie

STOPA Školský časopis Základnej školy na Hrnčiarskej ulici v Stropkove Riaditeľstvo Základnej školy na Hrnčiarskej ulici (I. ZŠ) oznamuje, že zápis do

STOPA Školský časopis Základnej školy na Hrnčiarskej ulici v Stropkove Riaditeľstvo Základnej školy na Hrnčiarskej ulici (I. ZŠ) oznamuje, že zápis do STOPA Školský časopis Základnej školy na Hrnčiarskej ulici v Stropkove Riaditeľstvo Základnej školy na Hrnčiarskej ulici (I. ZŠ) oznamuje, že zápis do 1. ročníka na školský rok 2017/2018 sa uskutoční v

Podrobnejšie

Kolégium dekana

Kolégium dekana Pravidlá doktorandského štúdia na STU Smernica rektora č. 1/2012 N ČASŤ A DOKTORANDSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM Čl. 1 Úvodné ustanovenia 1. Slovenská technická univerzita v Bratislave (ďalej len STU ) poskytuje,

Podrobnejšie

2018 Verejný odpočet hospodárenia a hodnotenia činnosti SNM 14. máj 2019 Sídelná budova SNM Vajanského nábrežie 2 Bratislava

2018 Verejný odpočet hospodárenia a hodnotenia činnosti SNM 14. máj 2019 Sídelná budova SNM Vajanského nábrežie 2 Bratislava 2018 Verejný odpočet hospodárenia a hodnotenia činnosti SNM 14. máj 2019 Sídelná budova SNM Vajanského nábrežie 2 Bratislava Financovanie Celkové príjmy 21 352 333 zo štátneho rozpočtu 15 872 698 z vlastných

Podrobnejšie

Vyhodnotenie študentských ankét 2013

Vyhodnotenie študentských ankét 2013 Výsledky študentskej ankety na UJS v akademickom roku 2012/2013 Študenti Univerzity J. Selyeho v zmysle 70 ods. 1 písm. h) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

Predslov Štýl tohto výkladu sa možno mnohým bude zdať zvláštny; bude sa im zdať príliš prísny na to, aby mohol byť formačný, a príliš formačný na to,

Predslov Štýl tohto výkladu sa možno mnohým bude zdať zvláštny; bude sa im zdať príliš prísny na to, aby mohol byť formačný, a príliš formačný na to, Predslov Štýl tohto výkladu sa možno mnohým bude zdať zvláštny; bude sa im zdať príliš prísny na to, aby mohol byť formačný, a príliš formačný na to, aby mohol byť prísne vedecký. Na to druhé nemám nijaký

Podrobnejšie

SMERNICE

SMERNICE Metodický pokyn pre vyplňovanie štatistického výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 12-01 o absolventoch vysokých škôl určeného pre automatizované spracovanie (Pre vykazujúce jednotky) účinnosť od 01. 09. 2019 CVTI SR

Podrobnejšie

E K O N O M I C K Á U N I V E R Z I TA V B R A T I S L A V E

E K O N O M I C K Á U N I V E R Z I TA     V    B R A T I S L A V E Zadanie zákazky Postupom podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave

Podrobnejšie

Projektový list č. 1 Výstavba terminálu letiska Bratislava Dodávka a montáž elektomechanickej časti stavby, vrátane realizačných projektov.

Projektový list č. 1 Výstavba terminálu letiska Bratislava Dodávka a montáž elektomechanickej časti stavby, vrátane realizačných projektov. Projektový list č. 1 Výstavba terminálu letiska Bratislava Dodávka a montáž elektomechanickej časti stavby, vrátane realizačných projektov. 2 334 Nainštalovali sme 2 334 kusov sprinklerových hlavíc, vďaka

Podrobnejšie

Identifikačný štítok TIMSS & PIRLS 2011 Dotazník pre žiaka 4. ročník Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Pluhová 8, Bratislava IEA

Identifikačný štítok TIMSS & PIRLS 2011 Dotazník pre žiaka 4. ročník Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Pluhová 8, Bratislava IEA Identifikačný štítok TIMSS & PIRLS 2011 Dotazník pre žiaka 4. ročník Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Pluhová 8, 831 03 Bratislava IEA, 2011 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Majster (supervízor) v strojárskej výrobe Kód kvalifikácie C3122012-00776 Úroveň SKKR 5 Sektorová rada Automobilový priemysel a strojárstvo SK ISCO-08 3122012 / Majster (supervízor)

Podrobnejšie

Smernica rektora číslo 6/2015-SR Pravidlá udeľovania ocenenia Cena rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Dátum:

Smernica rektora číslo 6/2015-SR Pravidlá udeľovania ocenenia Cena rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Dátum: Smernica rektora číslo 6/2015-SR Pravidlá udeľovania ocenenia Cena rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Dátum: 19. 05. 2015 1 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava

Podrobnejšie

nadpis

nadpis Žilinská univerzita v Žiline Fakulta humanitných vied Katedra anglického jazyka a literatúry Štúdium na KAJ Študijné programy Učiteľstvo akademických predmetov v kombináciách: Bakalárske štúdium anglický

Podrobnejšie

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY UPLATNENIE ABSOLVENTOV TRENDY TRHU PRÁCE TRH PRÁCE Uplatnenie absolventov a potreby

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY UPLATNENIE ABSOLVENTOV TRENDY TRHU PRÁCE TRH PRÁCE Uplatnenie absolventov a potreby MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY UPLATNENIE ABSOLVENTOV TRENDY TRHU PRÁCE TRH PRÁCE Uplatnenie absolventov a potreby trhu práce do roku 2023 Žilinský kraj ITMS 2014+312031N138

Podrobnejšie

Headline Verdana Bold

Headline Verdana Bold Nedostatok vodičov v cestnej doprave Aktuálna situácia a možné riešenie Ing. Pavol JANČOVIČ Prezident Združenie cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia Workshop: Nedostatok vodičov 5. decembra 2018 Ministerstvo

Podrobnejšie

SMART_GOVERNANCE_Ftacnik

SMART_GOVERNANCE_Ftacnik Smart governance alebo Inteligentné riadenie pre samosprávu Milan Ftáčnik Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave Smart Cities 2018 od vízií k efektívnym inováciám,

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Spolupráca Stavebnej fakulty STU v Bratislave so zamestnávateľmi Rokovanie Sektorovej rady pre stavebníctvo Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. Stavebná fakulta STU v Bratislave Študijné programy V súčasnosti

Podrobnejšie

KARTA K OT obzvlášť dôležitý 2 - veľmi dôležitý 3 - dosť dôležitý 4 - trochu dôležitý 5 - nedôležitý 6 - som proti tomu KARTA K OT prech

KARTA K OT obzvlášť dôležitý 2 - veľmi dôležitý 3 - dosť dôležitý 4 - trochu dôležitý 5 - nedôležitý 6 - som proti tomu KARTA K OT prech KARTA K OT. 1 1 - obzvlášť dôležitý 2 - veľmi dôležitý 3 - dosť dôležitý 4 - trochu dôležitý 5 - nedôležitý 6 - som proti tomu KARTA K OT. 2 1 - prechovávam k nim veľké sympatie 2 - prechovávam k nim mierne

Podrobnejšie

Microsoft Word - a13_45.SK.doc

Microsoft Word - a13_45.SK.doc EURÓPY DVOR AUDÍTOROV PREJAV Luxemburg 10. decembra 2013 ECA/13/45 Prejav Vítora Caldeiru, predsedu Európskeho dvora audítorov Predstavenie výročnej správy za rok 2012 Rade Európskej únie (hospodárske

Podrobnejšie

Prihláška na vysokoškolské štúdium doktorandské 1) tretí stupeň Pečiatka VŠ, fakulty: Evidenčné číslo: Akademický rok: 20 / 20 Štátne občianstvo: Meno

Prihláška na vysokoškolské štúdium doktorandské 1) tretí stupeň Pečiatka VŠ, fakulty: Evidenčné číslo: Akademický rok: 20 / 20 Štátne občianstvo: Meno Prihláška na vysokoškolské štúdium doktorandské 1) tretí stupeň Pečiatka VŠ, fakulty: Evidenčné číslo: Akademický rok: 20 / 20 Štátne občianstvo: Meno: Priezvisko: Dátum doručenia: Rodné priezvisko: Akademický

Podrobnejšie

KATALOG-SUPRA_NG_2019_PSB_SK-04

KATALOG-SUPRA_NG_2019_PSB_SK-04 ROK UMOCNENÝ SIEDMIMI PREMIÉRAMI 2 LEGE NDA J E S P Ä Ť 3 4 ZÁŽ PRE VZRUŠUJÚCE ITKY 5 D U 6 2000GT 1967 A40 1978 Š APripravte sa na návrat legendy. Povznášajúca nová Toyota GR Supra, inšpirovaná viac ako

Podrobnejšie

Efektívne spôsoby zníženia nákladov na energie a vplyvu na životné prostredie pri prevádzke zimných štadiónov.

Efektívne spôsoby zníženia nákladov na energie a vplyvu na životné prostredie pri prevádzke zimných štadiónov. KONFERENCIA OBNOVA HOKEJOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY 06.06.2018 Šaľa Efektívne spôsoby zníženia nákladov na energie a vplyvu na životné prostredie pri prevádzke zimných štadiónov Vladimír Valach Volt consulting,

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uznávanie kvalifikácie a osobitnej odbornej spôsobilosti v oblasti BOZP, nástroj na uplatnenie našich odborníkov na trhu práce v krajinách EÚ Inštitút pre výskum práce a rodiny Župné nám.5-6, Bratislava

Podrobnejšie

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Štatistický úrad Slovenskej republiky ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY VZPS/A -04 VÝBEROVÉ ZISŤOVANIE PRACOVNÝCH SÍL ROK 0 Dotazník A pre vybranú domácnosť Registrované ŠÚ SR Č. Vk 8/ zo dňa 9.06.04 Ochranu dôverných údajov upravuje zákon

Podrobnejšie

1,4 milióna hladujúcich detí 1,4 milióna príbehov Aj vďaka Vašej podpore to môžu byť príbehy so šťastným koncom Priniesol som ho do nemocnice v náručí

1,4 milióna hladujúcich detí 1,4 milióna príbehov Aj vďaka Vašej podpore to môžu byť príbehy so šťastným koncom Priniesol som ho do nemocnice v náručí 1,4 milióna hladujúcich detí 1,4 milióna príbehov Aj vďaka Vašej podpore to môžu byť príbehy so šťastným koncom Priniesol som ho do nemocnice v náručí - Pierre a jeho uzdravenie z podvýživy UNICEF/UN0239556/Gilbertson

Podrobnejšie

untitled

untitled ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Strojnícka fakulta KONTAKTY Strojnícka fakulta Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina Tel.: 041/513 25 01 e-mail: dsjf@stroj.uniza.sk http://fstroj.uniza.sk STROJNÍCKA FAKULTA BAKALÁRSKE

Podrobnejšie

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE, ÚSTAV TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU usporiada 7. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou TELESNÁ VÝCHOVA A ŠP

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE, ÚSTAV TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU usporiada 7. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou TELESNÁ VÝCHOVA A ŠP TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE, ÚSTAV TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU usporiada 7. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou TELESNÁ VÝCHOVA A ŠPORT PROSTRIEDOK VYTVÁRANIA VZŤAHU MLADEJ GENERÁCIE

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - TUKE_LF

Microsoft PowerPoint - TUKE_LF Technická univerzita v Košiciach Letecká fakulta FACULTY OF AERONAUTICS Technical University Košice Ing. Peter Koščák, PhD. katedra Manažmentu leteckej prevádzky Letecká fakulta TU v Košiciach Ing. Peter

Podrobnejšie

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH VZDELÁVACÍ PROGRAM Moderná didaktická technika v práci učiteľa Aktualizačné vzdelávanie prof. MUDr. Ladis

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH VZDELÁVACÍ PROGRAM Moderná didaktická technika v práci učiteľa Aktualizačné vzdelávanie prof. MUDr. Ladis UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH VZDELÁVACÍ PROGRAM Moderná didaktická technika v práci učiteľa Aktualizačné vzdelávanie prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. rektor Univerzita Pavla Jozefa

Podrobnejšie

SKYBOX_290x200_GOLD_press

SKYBOX_290x200_GOLD_press ŠK SLOVAN BRATISLAVA ŠK Slovan Bratislava vznikol v roku 1919 a s takmer 100-ročnou históriou je najúspešnejším futbalovým klubom na Slovensku. Právom sa môže pýšiť najväčším klubovým úspechom na Slovensku

Podrobnejšie

Milé študentky, milí študenti, v prvom rade vám ďakujeme za vyplnenie ankety. Táto anketa bola zameraná na zistenie vášho postoja ku kvalite výučby. J

Milé študentky, milí študenti, v prvom rade vám ďakujeme za vyplnenie ankety. Táto anketa bola zameraná na zistenie vášho postoja ku kvalite výučby. J Milé študentky, milí študenti, v prvom rade vám ďakujeme za vyplnenie ankety. Táto anketa bola zameraná na zistenie vášho postoja ku kvalite výučby. Jednotlivé výroky sme vyhodnotili zastúpením vášho súhlasu,

Podrobnejšie

Microsoft Word - manual_ESS_2010

Microsoft Word - manual_ESS_2010 Manuál projektu ESS 2010 Školiaci materiál k projektu ESS 2010 Čo je Európska sociálna sonda? ESS je medzinárodný výskumný projekt, cieľom ktorého je monitorovať a interpretovať postoje a názory obyvateľov

Podrobnejšie

C E N N Í K č. 233 ubytovania v Ubytovacom zariadení VEĽKÝ DIEL UNIZA Článok 1 Študenti denného štúdia 1. Študenti denného štúdia, ceny za ubytovanie

C E N N Í K č. 233 ubytovania v Ubytovacom zariadení VEĽKÝ DIEL UNIZA Článok 1 Študenti denného štúdia 1. Študenti denného štúdia, ceny za ubytovanie C E N N Í K č. 233 ubytovania v Ubytovacom zariadení VEĽKÝ DIEL UNIZA Článok 1 Študenti denného štúdia 1. Študenti denného štúdia, ceny za ubytovanie / 1 mesiac/1osoba a) blok DA-DB, DC-DD základné lôžko

Podrobnejšie

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY UPLATNENIE ABSOLVENTOV TRENDY TRHU PRÁCE TRH PRÁCE Uplatnenie absolventov a potreby

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY UPLATNENIE ABSOLVENTOV TRENDY TRHU PRÁCE TRH PRÁCE Uplatnenie absolventov a potreby MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY UPLATNENIE ABSOLVENTOV TRENDY TRHU PRÁCE TRH PRÁCE Uplatnenie absolventov a potreby trhu práce do roku 2023 Prešovský kraj ITMS 2014+312031N138

Podrobnejšie

Prezentácia projektu Analýza informačných tokov pre Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Prezentácia projektu  Analýza informačných tokov pre Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR Skúsenosti z riadenia IT projektu v štátnej správy Ing. Katarína Mandíková Odbor implementácie Operačného programu Informatizácie spoločnosti MF SR Bratislava, 23.10.2007 Obsah projekty, ktoré sme zrealizovali

Podrobnejšie

Zastupujeme ľudí s mentálnym postihnutím a ich príbuzných ĽUDIA S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM A ICH PRÍBUZNÍ: VYUŽIME EURÓPSKE VOĽBY 2019 NA MAXIMUM Inclusi

Zastupujeme ľudí s mentálnym postihnutím a ich príbuzných ĽUDIA S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM A ICH PRÍBUZNÍ: VYUŽIME EURÓPSKE VOĽBY 2019 NA MAXIMUM Inclusi ĽUDIA S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM A ICH PRÍBUZNÍ: VYUŽIME EURÓPSKE VOĽBY 2019 NA MAXIMUM Inclusion Europe pripravila tento dokument, aby sme čo najviac pochopili a využili príležitosti, ktoré nám ponúkajú

Podrobnejšie

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE Centrálne pracovisko Študijný program: Ekonomika a manažment lesnícko-drevárskeho komplexu Študijný odbor: Stupeň štúd

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE Centrálne pracovisko Študijný program: Ekonomika a manažment lesnícko-drevárskeho komplexu Študijný odbor: Stupeň štúd TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE Centrálne pracovisko Študijný program: Ekonomika a manažment lesnícko-drevárskeho komplexu Študijný odbor: Stupeň štúdia: Forma štúdia: Štandardná dĺžka štúdia: Udeľovaný

Podrobnejšie

Dodatok číslo 1 k smernici rektora číslo 1/2018-SR zo dňa Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Brat

Dodatok číslo 1 k smernici rektora číslo 1/2018-SR zo dňa Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Brat Dodatok číslo 1 k smernici rektora číslo 1/2018-SR zo dňa 06. 09. 2018 Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2019/2020 Dátum: 26. 06. 2019

Podrobnejšie

Aplikácie ekonomickej a finančnej matematiky

Aplikácie ekonomickej  a finančnej matematiky Aplikácie ekonomickej a finančnej matematiky Katka Lučivjanská 1. Na výlete v Prahe Rôzne meny a rôzne drahé spôsoby ich zmeny 2. Investície s rizikom Nástrahy a riziká investovania pomocou čítania grafov

Podrobnejšie

V zmysle nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelen

V zmysle nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelen V zmysle nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v nadväznosti na 12 Platba pre

Podrobnejšie

VR MTF STU

VR MTF STU Vnútorný predpis Číslo 1/2017 15. 02. 2017 Ďalšie podmienky prijímania uchádzačov na II. stupeň štúdia na MTF STU v Trnave v akademickom roku 2017/2018 Ďalšie podmienky prijímania uchádzačov na II. stupeň

Podrobnejšie

Učebnice chémie pre základné školy po novom

Učebnice chémie pre základné školy po novom Združenie učiteľov chémie Spojená škola, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava web: www.zuch.sk; e-mail: helena.vicenova@gmail.com VÝROČNÁ SPRÁVA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA ZA ROK 2018 OBSAH 1 Úvod 2 Orgány občianskeho

Podrobnejšie

Časť prvá: Obvodné kolo, Dolný Kubín Školský bedminton po roku Aj v tomto školskom roku sa bedmintonisti našej školy popasovali s rastúcou konkurencio

Časť prvá: Obvodné kolo, Dolný Kubín Školský bedminton po roku Aj v tomto školskom roku sa bedmintonisti našej školy popasovali s rastúcou konkurencio Časť prvá: Obvodné kolo, Dolný Kubín Školský bedminton po roku Aj v tomto školskom roku sa bedmintonisti našej školy popasovali s rastúcou konkurenciou najskôr v októbrovom obvodnom kole, ktoré sa konalo

Podrobnejšie

SK MATEMATICKA OLYMPIADA 2010/ ročník MO Riešenia úloh domáceho kola kategórie Z4 1. Doplň do prázdnych políčok čísla od 1 do 7 každé raz tak,

SK MATEMATICKA OLYMPIADA 2010/ ročník MO Riešenia úloh domáceho kola kategórie Z4 1. Doplň do prázdnych políčok čísla od 1 do 7 každé raz tak, SK MATEMATICKA OLYMPIADA 2010/2011 60. ročník MO Riešenia úloh domáceho kola kategórie Z4 1. Doplň do prázdnych políčok čísla od 1 do 7 každé raz tak, aby matematické operácie boli vypočítané správne.

Podrobnejšie

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE Organizačná smernica č. 5/2013 Podpora študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami Zvolen, 2013

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE Organizačná smernica č. 5/2013 Podpora študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami Zvolen, 2013 TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE Organizačná smernica č. 5/2013 Podpora študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami Zvolen, 2013 TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE Organizačná smernica č. 5/2013

Podrobnejšie

Prieskum PAS a INEKO o návrhu Ministerstva financií SR na prelomenie bankového tajomstva 10. septembra 2018 Podnikatelia odmietajú návrh na prelomenie

Prieskum PAS a INEKO o návrhu Ministerstva financií SR na prelomenie bankového tajomstva 10. septembra 2018 Podnikatelia odmietajú návrh na prelomenie Prieskum PAS a INEKO o návrhu Ministerstva financií SR na prelomenie bankového tajomstva 10. septembra 2018 Podnikatelia odmietajú návrh na prelomenie bankového tajomstva a neveria, že informácie nebudú

Podrobnejšie

Pozývame Vás na FÓRUM INŽINIEROV A TECHNIKOV SLOVENSKA 2019 Duševné vlastníctvo pri podpore ekonomiky Slovenska 19. marec 2019 Doprastav, Košická 52,

Pozývame Vás na FÓRUM INŽINIEROV A TECHNIKOV SLOVENSKA 2019 Duševné vlastníctvo pri podpore ekonomiky Slovenska 19. marec 2019 Doprastav, Košická 52, Pozývame Vás na FÓRUM INŽINIEROV A TECHNIKOV SLOVENSKA 2019 Duševné vlastníctvo pri podpore ekonomiky Slovenska 19. marec 2019 Doprastav, Košická 52, Bratislava INFORMÁCIE O PODUJATÍ Miesto: Kongresová

Podrobnejšie

1. Ktoré tvrdenie vyplýva z textu: a) Gotické chrámy sa stavali iba z kameňa a tehál. b) Vysoké štíhle okná plnili nosnú funkciu v gotických chrámoch.

1. Ktoré tvrdenie vyplýva z textu: a) Gotické chrámy sa stavali iba z kameňa a tehál. b) Vysoké štíhle okná plnili nosnú funkciu v gotických chrámoch. 1. Ktoré tvrdenie vyplýva z textu: a) Gotické chrámy sa stavali iba z kameňa a tehál. b) Vysoké štíhle okná plnili nosnú funkciu v gotických chrámoch. c) Vitráže sú obloky z rôznofarebných skiel spojených

Podrobnejšie

Našej škole bol v roku 2018 úspešne schválený projekt Erasmus+ pod názvom Učenie sa a využívanie nových metód a technológií vo vyučovaní Čo to znamena

Našej škole bol v roku 2018 úspešne schválený projekt Erasmus+ pod názvom Učenie sa a využívanie nových metód a technológií vo vyučovaní Čo to znamena Našej škole bol v roku 2018 úspešne schválený projekt Erasmus+ pod názvom Učenie sa a využívanie nových metód a technológií vo vyučovaní Čo to znamenalo v praxi? Pani učiteľky (S. Zánická, K. Hodasová,

Podrobnejšie

Kritériá Právnická fakulta

Kritériá Právnická fakulta Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent a kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty Kritériá na získanie vedecko-pedagogického

Podrobnejšie

Slide 1

Slide 1 EKONOMIKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD. Ing. Martin Grančay, PhD. slobodná trhová ekonomika (okolo 90% HDP tvorí súkromný sektor) malá ekonomika (HDP v r. 2017 170 mld. USD PPP 69. miesto)

Podrobnejšie

Prehľad pedagogickej činnosti Ing. Martin Gulan, PhD. Prehľad pedagogickej činnosti na vysokej škole a prehľad dosiahnutých výsledkov v tejto činnosti

Prehľad pedagogickej činnosti Ing. Martin Gulan, PhD. Prehľad pedagogickej činnosti na vysokej škole a prehľad dosiahnutých výsledkov v tejto činnosti na vysokej škole a prehľad dosiahnutých výsledkov v tejto činnosti v zmysle vyhlášky č. 6/2005 Z.z., 1 (2)e a neskorších znení 1 Školský rok 2018/2019 1. Softvérové technológie, 3. roč. bakalárskeho štúdia,

Podrobnejšie

N desitka.indd

N desitka.indd DESIATKA Interakčná, taktická kartová hra od holandských autorov. Hra, v ktorej sa snažíte prekabátiť svojich súperov! Hra, v ktorej môže zvíťaziť aj ten, komu šťastie práve nepraje. Podmienkou sú pevné

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Letná kampaň 2016 Štart letnej kampane Zvýšenie obchodnej zľavy na 20% v krátkodobom cestovnom poistení Výhody dlhodobého cestovného poistenia Cestujeme s Vami od 1.7 sms správy pre klientov Úrazové poistenie

Podrobnejšie

Centrum pre hospodárske otázky Komentár 1/2018: Schválená investičná pomoc v roku 2017 Martin Darmo, Boris Škoda 1 V roku 2017 vláda Slovenskej republ

Centrum pre hospodárske otázky Komentár 1/2018: Schválená investičná pomoc v roku 2017 Martin Darmo, Boris Škoda 1 V roku 2017 vláda Slovenskej republ Komentár /08: Schválená investičná pomoc v roku 07 Martin Darmo, Boris Škoda V roku 07 vláda Slovenskej republiky schválila návrhov na poskytnutie investičnej pomoci (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej

Podrobnejšie

Aktivity zvonku ŽIVÉ ŽRALOKY Veľkým zážitkom pre našich klientov bola návšteva mobilného akvária s morskými dravcami, ktoré bolo v dňoch apríl

Aktivity zvonku ŽIVÉ ŽRALOKY Veľkým zážitkom pre našich klientov bola návšteva mobilného akvária s morskými dravcami, ktoré bolo v dňoch apríl Aktivity zvonku ŽIVÉ ŽRALOKY Veľkým zážitkom pre našich klientov bola návšteva mobilného akvária s morskými dravcami, ktoré bolo v dňoch 13. 14. apríla 2015 v Dolnom Kubíne. Vo vystavovanom akváriu s 15-tisíc

Podrobnejšie

Slovenská akadémia vied Analýza finančnej podpory a scientometrických výstupov SAV Bratislava 2019

Slovenská akadémia vied Analýza finančnej podpory a scientometrických výstupov SAV Bratislava 2019 Slovenská akadémia vied Analýza finančnej podpory a scientometrických výstupov SAV Bratislava 2019 Analýza finančnej podpory a scientometrických výstupov SAV I. Výskum a vývoj (VaV) na Slovensku a vo

Podrobnejšie

Fórum cudzích jazykov (Časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov) 3/2014 VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS ISSN

Fórum cudzích jazykov (Časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov) 3/2014 VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS ISSN Fórum cudzích jazykov (Časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov) 3/2014 VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS ISSN 1337-9321 Fórum cudzích jazykov (Časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov) Vydáva: VYSOKÁ

Podrobnejšie

Siemens Corporate Design PowerPoint-Templates

Siemens Corporate Design PowerPoint-Templates Vladimír Slezák 12.02.2015 Siemens profesionálne vzdelávanie Siemens je jedným z najväčších poskytovateľov vzdelávania v Nemecku Náklady na vzdelávanie v Nemecku 185' p.a. 1.980 počet prijatých v r. 2014

Podrobnejšie

Zámery výskumnovývojových národných projektov MŠVVaŠ SR

Zámery výskumnovývojových národných projektov MŠVVaŠ SR Zámery výskumnovývojových národných projektov MŠVVaŠ SR Základné východiská - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 - zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych

Podrobnejšie

10 tipov pre tvoj forex úspech

10 tipov pre tvoj forex úspech 5 konkrétnych spôsobov, ako zarobiť 1 milión EUR Redakcia Svet bohatých Ak má človek zdravé ruky a trocha rozumu, dá sa dosiahnuť čokoľvek. Po svete dnes behá viacero ľudí, ktorí vďaka kreativite a vytrvalosti

Podrobnejšie

Medvešský fotomaratón októbra 2014 V tomto období je jeseň na Medveši najkrajšia Zveční ju viac ako sto fotografov O niekoľko rokov toto môže b

Medvešský fotomaratón októbra 2014 V tomto období je jeseň na Medveši najkrajšia Zveční ju viac ako sto fotografov O niekoľko rokov toto môže b 11-12. októbra 2014 V tomto období je jeseň na Medveši najkrajšia Zveční ju viac ako sto fotografov O niekoľko rokov toto môže byť najväčšou outdoorovou fotografickou udalosťou nášho regiónu Nenechajte

Podrobnejšie

Národné centrum popularizácie vedy a techniky v spoločnosti

Národné centrum popularizácie vedy a techniky v spoločnosti JEDNA HLAVA RNDr. Katarína Teplanová, PhD. JEDNA HLAVA - Obsah 1. Vážny problém 2. Cieľ 3. Naše inštitucionálne riešenie 4. Malá ukážka 5. Svetový trend TEPLANOVÁ, K., JEDNA HLAVA, jeden žiak, jeden učiteľ.

Podrobnejšie

Kritériá Právnická fakulta

Kritériá Právnická fakulta Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent a kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty Kritériá na získanie vedecko-pedagogického

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE Strojnícka fakulta Možnosti pri vytváraní projektových partnerstiev medzi SjF STU v Bratislave a firmami Prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. Konferencia 30.1.2018,

Podrobnejšie

Smernica o pôsobnosti koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami

Smernica o pôsobnosti koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami Smernica rektora číslo 5/2013-SR Pôsobnosť koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave Dátum: 14. 10. 2013 Slovenská technická univerzita v Bratislave,

Podrobnejšie

CHUDOBA KOSICE Program konferencie

CHUDOBA KOSICE Program konferencie V rámci Európskeho roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu Fórum kresťanských inštitúcií Sociálna subkomisia KBS Teologická fakulta Katolíckej univerzity Košice Košický samosprávny kraj Mesto Košice

Podrobnejšie

Microsoft Word - Podmienky_prijímacieho_konania-Bc._19-20.doc

Microsoft Word - Podmienky_prijímacieho_konania-Bc._19-20.doc TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE PRÁVNICKÁ FAKULTA PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA NA BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM V ŠTUDIJNOM ODBORE PRÁVO PRE AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 určené v zmysle 56 a 57 zákona č. 131/2002

Podrobnejšie

fadsgasga

fadsgasga Smart governance and financing Inteligentné riadenie a financovanie Milan Ftáčnik Predseda Rady pre smart riešenia a inovácie Čo je inteligentné riadenie? Také riadenie, ktorého cieľom je zvýšenie kvality

Podrobnejšie

Dodatok č. 2 K ORGANIZAČNÉMU PORIADKU, Uradu Slovenskej akadémie vied 2014 /

Dodatok č. 2 K ORGANIZAČNÉMU PORIADKU, Uradu Slovenskej akadémie vied 2014 / Dodatok č. 2 K ORGANIZAČNÉMU PORIADKU, Uradu Slovenskej akadémie vied 2014 / ÚRAD SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED V BRATISLAVE PRÍKAZ VEDÚCEHO ÚRADU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, č. 3/2015 ktorým sa uvádza do platnosti

Podrobnejšie

PREČO STAVAŤ Z POROTHERMu?

PREČO STAVAŤ Z POROTHERMu? PREČO STAVAŤ Z POROTHERMu? V tehlovom dome postavenom z kvalitných pálených tehál POROTHERM Profi vytvoríte pre vašu rodinu najzdravšie a najpríjemnejšie prostredie pre život. Dom postavíte za pár mesiacov,

Podrobnejšie

KRITÉRIA NA UBYTOVANIE ŠTUDENTOV

KRITÉRIA NA UBYTOVANIE ŠTUDENTOV Príloha 1 KRITÉRIÁ NA PRIDELENIE UBYTOVANIA ŠTUDENTOV Trnavskej univerzity v Trnave (súčasť vyhlášky rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 2/2019) čl. 1 Kritériá na pridelenie ubytovanie študentom (1)

Podrobnejšie

Vnútorný poriadok školy, vyučovacie hodiny

Vnútorný poriadok školy, vyučovacie hodiny 1.hod08:00-08:45 2.hod08:55-09:40 3.hod09:55-10:40 4.hod10:55-11:40 5.hod11:50-12:35 6.hod12:40-13:25 7.hod13:30-14:15 8.hod 14,20-15,05 1 / 6 VNÚTORNÝ PORIADOK ŠKOLY Príchod do školy - Žiaci prichádzajú

Podrobnejšie