Vedenie fakulty. Dekan Šooš Ľubomír, Dr.h.c. prof.ing., PhD /

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Vedenie fakulty. Dekan Šooš Ľubomír, Dr.h.c. prof.ing., PhD /"

Prepis

1 TELEFÓNNY ZOZNAM

2 Vedenie fakulty Priama linka: Fax: klapka miestnosti mobilný Dekan Šooš Ľubomír, Dr.h.c. prof.ing., PhD / Prodekan pre predagogiku Pokusová Marcela, prof.ing., PhD Prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium Ďuriš Stanislav, prof.ing., PhD Prodekan pre spoluprácu s praxou a propagáciu štúdia Beniak Juraj, doc.ing., PhD Prodekan pre personálne a sociálne veci a rozvoj fakulty Schrek Alexander, doc.ing., PhD Tajomníčka Kuzmová Gabriela, Ing Sekretariát Godányová Adriana

3 Dekanát klapka miestnosti mobilný Tajomníčka Kuzmová Gabriela, Ing Sekretariát Godányová Adriana Útvar personálnych a sociálnych činností Blahová Veronika, Mgr Útvar verejného obstarávania Pokorná Renata, Mgr Útvar pedagogických činností Vedúca útvaru Švancarová Nadežda, Mgr Čavojská Milada / Horvátová Lucia, Bc / Zajíčková Lýdia, Ing /1 Frajková Marianna, Ing Útvar vedecko-výskumných činností Projektové oddelenie Ploskuňáková Lucia, Ing Závodská Petra, Ing Oddelenie kariérneho rastu Sklenár Juraj, Ing Útvar zahraničných stykov a vzťahov s verejnosťou Vedúca útvaru Sovišová Renáta, Mgr Matúšová Zuzana, Ing Gališinová Zuzana, Bc / Útvar rozpočtu, finančných činností a ekonomiky práce Oddelenie ekonomiky práce a miezd Vedúca oddelenia Pronayová Mária, Mgr Zadubencová Jarmila Oddelenie plánovania a rozpočtu Vedúca útvaru Hillová Renata Tengeriová Anna, Bc Babicová Ľuba Slezáková Helena, Mgr Oddelenie finančnej učtárne, pokladničnej služby a správy majetku Vedúca oddelenia Holmanová Helena Matúšová Anna Horvátová Tatiana, Ing Pokorná Renata, Mgr Nekanovičová Soňa, Mgr Štefaničková Anna Pokladňa Nekanovičová Soňa, Mgr Podateľňa a registratúrne stredisko Polatseková Oľga Štefaničková Anna

4 Útvar technicko-prevádzkových činností klapka miestnosti mobilný Vedúci prac. Zelený Ladislav, Ing MTZ Timová Ľubica OST Hrica Vladimír Vodič Vinický Miroslav Vrátnica Čerňan Fedor / Ciglanská Emília / Pozsgai Tibor / Blahová Anna Pionierska Bölcsová Alžbeta Pionierska Mlynek Jozef / Frič Miloš / Upratovanie Benová Eva Pionierska 15 Csánóová Katarína Nám.slodody ŤL Chudá Rozália Mýtna Jelenfyová Anna Nám.slodody Leban Jaroslav Nám.slodody Elektroúdržba Hrica Vladimír Údržba Durčák Jozef Maliar Hájek Jozef Domovníci Pionierska Obala František

5 Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky Priama linka: klapka miestnosti mobilný Vedúci ústavu Chmelko Vladimír, doc.ing., PhD / Zástupca Hučko Branislav, prof.ing., CSc /1 Tajomník Harakaľová Jana, Ing., CSc /2 Sekretariát Michalcová Tatiana, Ing /1 Oddelenie mechaniky Vedúci oddelenia Musil Miloš, prof.ing., CSc Harakaľová Jana, Ing., CSc /2 Havelka Ferdinand, Ing., PhD Úradníček Juraj, doc. Ing., PhD /2 Oddelenie pružnosti a pevnosti Vedúci oddelenia Chmelko Vladimír, doc.ing., PhD Hučko Branislav, prof.ing., CSc /1 Jančo Roland, prof.ing., PhD /4 Šulko Miroslav, Ing., PhD Margetin Matúš, Ing., PhD Écsi Ladislav, doc.ing., PhD Oddelenie mechatroniky Vedúci oddelenia Garan Martin, doc.ing., PhD Gašparík Marek, Ing., PhD /2 Grosinger Patrik, Ing., PhD Dzurilla Michal, Ing., PhD Doktorandi Gašparovič Ľuboš, Ing /3 Koščo Tomáš, Ing Páleník Marek, Ing Semeš Marián, Ing Dieľňa Laboratórium prevádzkovej životnosti konštrukcií a diagnostiky materiál ŤL48/3 Laboratórium robotiky Laboratórium aplikovanej mechaniky Učebňa mechatroniky Laboratórium mechatroniky Biomechanické laboratórium Knižnica

6 Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky Pracovisko: Mýtna ul. 36, Bratislava 1 IP miestnosti mobilný Vedúci ústavu Halaj Martin, doc.ing., PhD. 8 + kl Zástupca Juhás Martin, Ing., PhD. 8 + kl Tajomník Peciarová Zuzana, Ing. 8 + kl Sekretariát Ikhardtová Danka 8 + kl Zamestnanci Bartalský Lukáš, Ing., PhD. 8 + kl Belavý Cyril, prof.ing., PhD. 8 + kl Ďuriš Stanislav, prof.ing., PhD. 8 + kl Fiťka Ivan, Ing., PhD. 103 Gulan Martin, doc.ing., PhD. 8 + kl Hulkó Gabriel, prof.ing., DrSc. 8 + kl Palenčár Jakub, Ing., PhD. C204 Palenčár Rudolf, prof.ing., PhD. 8 + kl Rohaľ-Ilkiv Boris, prof.ing., PhD. 8 + kl Rybář Jan, Ing.Mgr., PhD. 103 Šišmišová Dana, Ing., PhD. 8 + kl Takács Gergely, prof.ing., PhD. 8 + kl Vachálek Ján, doc.ing., PhD. 8 + kl Vlnka Ján, doc.ing., PhD. 103 Volenský Tomáš, Ing., PhD. 8 + kl Doktorandi Barát Matej, Ing. Nám.slobody Habara Marek, Ing. 8 + kl.2714 C211 Kmeť Vladimír, Ing. 8 + kl Majstrík Andrej, Ing. 8 + kl Mikuláš Erik, Ing. 319 Minarčík Peter, Ing. 8 + kl Noga Marek, Ing. 8 + kl Rovný Oliver, Ing. 8 + kl Sammarah George, Ing. 8 + kl Šimovec Matej, Ing. 319 Vargová Anna, Ing.Mgr. 319 Zarghoon Sohaibullah, Ing. 8 + kl Laboratórium L1 207 Laboratórium L2 208 Laboratórium L3 211 Laboratórium L4 219 Laboratórium L5 227 Laboratórium L6 108 Laboratórium L7 109 Laboratórium L8 315 Laboratórium L9 228

7 Ústav dopravnej techniky a konštruovania klapka miestnosti Vedúci ústavu Magdolen Ľuboš, doc., Ing., PhD mobilný Zástupca Gulan Ladislav, prof., Ing., PhD Tajomník Chríbik Andrej, Ing., PhD Sekretariát Brodyová Ľubica Oddelenie konštruovania a mobilných pracovných strojov Vedúci oddelenia Gulan Ladislav, prof. Ing., PhD Bošanský Miroslav, prof. Ing., PhD /2 Kurilla Matej, Ing., PhD Protasov Roman, Ing. Mgr Schmidtová Carmen, Ing Slovák Pavol, Ing., PhD Doktorandi Chovančíková Viktória, Ing /2 Korec Andrej, Ing /2 Nagy Miroslav, Ing Vincze Adam, Ing Knižnica /4 Laboratórium generatívneho konštruovania Laboratórium tribológie Laboratórium mobilných pracovných strojov Oddelenie automobilov, lodí a spaľovacích motorov Vedúci oddelenia Danko Ján, Ing., PhD Bucha Jozef, Ing., PhD /2 Gulanová Jana, doc., Ing., PhD Chríbik Andrej, Ing., PhD Magdolen Ľuboš, doc., Ing., PhD Milesich Tomáš, Ing., PhD /2 Minárik Matej, Ing Petrák Peter, Ing., PhD /1 Polóni Marián, prof. Ing., PhD Doktorandi Kevický Igor, Ing Majkút Andrej, Ing /1 Nemec Tomáš, Ing Knižnica, zasadacia miestnosť /1 Laboratórium motorových vozidiel Laboratórium spaľovacích motorov Dielňa Cvičné laboratórium

8 Ústav procesného inžinierstva klapka miestnosti mobilný Vedúci ústavu Peciar Marián, prof.ing., PhD / Zástupca Fekete Roman, prof.ing., PhD Tajomník Gužela Štefan, doc.ing., PhD Sekretariát Kuklovská Alena Oddelenie hydromechanických procesov Vedúci oddelenia Fekete Roman, prof.ing., PhD Dzianik František, Ing., PhD Jaššo Igor, Ing Macho Oliver, Ing., PhD /1 Peciar Peter, doc.ing., PhD Oddelelnie tepelnodifúznych procesov Vedúci oddelenia Peciar Marián, prof.ing., PhD / Gabrišová Ľudmila, Mgr., PhD /2 Gužela Štefan, doc.ing., PhD Juriga Martin, doc.ing., PhD /2 Doktorandi Čierny Matúš, Ing /1 Guštafík Adam, Ing /1 Jezsó Kristian, Ing Kohútová Michaela, Ing Likavčan Adam, Ing Uličná Miriam, Ing Chemické laboratórium Laboratórium laserovej anemometrie Laboratórium partikulárnych látok Papierenské laboratórium Granulačné laboratórium ŤL I 654/ Tepelné a difúzne laboratórium ŤL II

9 Ústav technológií a materiálov Adresa: Námestie slobody 17, Bratislava 1; 2 posch. Vysunuté pracovisko: Pionierska 15, / vrátnica / t.č Meno 02 / klapka miestnosti mobilný Vedúci ústavu Gondár Ernest, prof.ing., PhD Zástupca Vanko Branislav, Ing., PhD. 282/ /, 39/ Tajomník Brusilová Alena, Ing., PhD Sekretariát Stančíková Jana Zamestnanci Belanová Judita, Ing., PhD Berta Igor, Ing., PhD. 402/ / 33 Gábrišová Zuzana, Ing., PhD Schrek Alexander, doc.ing., PhD. 209/ / Sejč Pavol, prof.ing., PhD Švec Pavol, prof.ing., PhD Pupala Martin Zasadačka /a Knižnica /b Zlievareň IP Laboratórium v PL IP

10 Ústav energetických strojov a zariadení klapka miestnosti mobilný Vedúci ústavu Ridzoň František, doc.ing., PhD / Zástupca Olšiak Róbert, prof.ing., PhD. 8+ kl Tajomník Bursíková Lucia, Ing., PhD Sekretariát Mentelová Alžbeta Oddelenie tepelných energetických strojov a zariadení Vedúci oddelenia Urban František, prof. Ing., PhD Ridzoň František, doc.ing., PhD / Világi František, Ing., PhD kl C205 Vazovova 5 Čiha Peter /1 Pavilón laboratórií 673,644 ŤL 10 Oddelenie chladiacej a klimatizačnej techniky Vedúci oddelenia Masaryk Michal, prof.ing., PhD /3 Bursíková Lucia, Ing., PhD Mlynár Peter, Ing., PhD Šustek Jaroslav, Ing., PhD Štrba Dominik, Ing., PhD /1 Doktorandi Chovanec Vladislav, Ing Manganos Georgios, Mgr /1 Masaryk Michal, Ing /1 Pavilón laboratórií 652,637 ŤL 20 Oddelenie hydraulických strojov Pracovisko: Vazovova 5, Bratislava Vedúci oddelenia Knížat Branislav, doc.ing., PhD. 8+ kl B Mlkvik Marek, doc. Ing., PhD. 8+ kl Olšiak Róbert, prof.ing., PhD. 8+ kl Oravec Boris 8+ kl Vach Matej, Ing., PhD: 8+ kl.2754 C209 Doktorandi Bleho Dávid, Ing. 8+ kl Šlachtič Dušan, Ing. 8+ kl A

11 Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality klapka miestnosti mobilný Vedúci ústavu Križan Peter, doc.ing., PhD. 539, , Zástupca pre pedagogiku Kolláth Ľudovít, doc.ing., PhD pre vedu a výskum Matúš Miloš, doc.ing., PhD a rozvoj ústavu Tajomník Jerz Vladimír, doc.ing., PhD / Sekretariát Sabóová Klaudia Zamestnanci Bábics Jozef, Ing. 546, , 23 ŤL Bachratý Michal, doc.ing., PhD / Beniak Juraj, doc.ing., PhD Čačko Viliam, Ing., PhD /3 Čačková Iveta, Ing., PhD Červeňan Andrej, Ing., PhD / Hekelová Edita, Dr.h.c. prof.ing., PhD Chlebo Ondrej, Ing., PhD /3 Krajný Zdenko, doc.ing., PhD Králik Marián, doc.ing., PhD Ondruška Juraj, Ing., PhD Pokusová Marcela, prof., Ing., PhD Součková Ingrid, PaedDr.Ing., PhD Szabó Róbert, Ing., PhD. 426/2 Šooš Ľubomír, Dr.h.c. prof.ing., PhD Žiaran Stanislav, prof.ing., PhD Doktorandi Hanko Lukáš, Ing /1 Kátlovská Daniela, Ing Manduch Dalibor, Ing Stančík Michal, Ing. 355 Ťažké laboratórium

12 Ústav matematiky a fyziky klapka miestnosti mobilný Vedúci ústavu Richtariková Daniela, RNDr., PhD. 116, / Zástupca Leja Jozef, RNDr.,PhD /3 Tajomník Záhonová Viera, RNDr., CSc /2 Sekretariát Koníková Viera Zamestnanci Benco Peter, Ing. CSc /4 Gabková Jana, RNDr., PhD Letavaj Peter, Mgr., PhD /1 Prášilová Monika, Mgr., PhD / Sivý Július, doc.rndr., PhD. 255 Velichová Daniela, doc.rndr.,csc Knižnica mat Knižnica fyz. 260

13 Ústav jazykov a športu klapka miestnosti mobilný Vedúci ústavu Cepková Alena, Mgr., PhD / Zástupca Lipková Martina Mgr., PhD Sekretariát Koníková Viera Oddelenie jazykov a spoločenských vied Vedúci oddelenia Lipková Martina, Mgr., PhD Blight John Peter, Bc Hudecová Elena, Mgr Kucharíková Anna, PhDr., PhD Lokajová Jana, Mgr. 201, Lukšicová Lívia, Mgr Prikkel Karol, doc. Ing., CSc. C210 Vazov Oddelenie telesnej výchovy a športu Vedúci oddelenia Cepková Alena, Mgr., PhD / Honz Oto, Mgr., PhD /4 Uvaček Marián, Mgr., PhD. 055/3 Žiška Ján, Mgr., PhD /7 Cepková Miriam, Ing. Kabinet TVaŠ 293 suterén Posilňovňa TVaŠ 291 suterén

14 Výpočtové a informačné stredisko klapka miestnosti mobilný Vedúci prac. Horvát Miroslav, Ing., PhD Zástupca Hanusová Jana, Ing / Oddelenie výpočtových systémov Vedúci oddelenia Horvát Miroslav, Ing., PhD Mandák Imrich systémový administrátor Toráň Marek, Bc /3 operátor VS Oddelenie knižnice Vedúca oddelenia Hanusová Jana, Ing /1 Adamčíková Magda študovňa Sylla Iveta, Mgr výpožičky kníh

15 Centrum inovácií Pracovisko: Námestie slobody 17 - Ťažké laboratórium klapka miestnosti mobilný Vedúci prac. Morávek Ivan, Ing., PhD Zástupca Lach Ján, Ing Sekretariát Kuklovská Alena /hl.budova VVDL - Výskumné a vývojové dielne a laboratóriá Pracovisko: Námestie slobody 17 - Ťažké laboratórium Morávek Ivan, Ing., PhD Lach Ján, Ing Červenák Erich Gajdoš Peter Holík Vladimír Kubica Miroslav CTTK - Centrum technologického transferu kvality Pracovisko: Námestie slobody 17 - Ťažké laboratórium Franko Vladimír, Ing /1 KCOV - Koordinačné centrum odborného vzdelávania Pracovisko: Mýtna ul. 36, Bratislava 1 Grandová Katarína, Ing