Sadzobník odmien. rozhodcov, inštruktorov rozhodcov a funkcionárov mimo ľadovej plochy. Článok I. Predmet Sadzobníka odmien

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Sadzobník odmien. rozhodcov, inštruktorov rozhodcov a funkcionárov mimo ľadovej plochy. Článok I. Predmet Sadzobníka odmien"

Prepis

1 Sadzobník odmien rozhodcov, inštruktorov rozhodcov a funkcionárov mimo ľadovej plochy (ďalej len Sadzobník odmien ) Článok I. Predmet Sadzobníka odmien Tento Sadzobník odmien upravuje odmeňovanie osôb vykonávajúcich činnosť rozhodcov (hlavných a čiarových), inštruktorov rozhodcov (prípadne videorozhodcov) a funkcionárov mimo ľadovej plochy a) v zápasoch v ľadovom hokeji v rámci súťaží, ktoré organizuje a riadi Slovenský zväz ľadového hokeja (ďalej len SZĽH ), b) v zápasoch v ľadovom hokeji v rámci súťaží alebo turnajov, ktoré organizuje SZĽH a ktorých riadením poveril regionálny zväz ľadového hokeja alebo ktoré organizuje a riadi regionálny zväz ľadového hokeja, c) v medzištátnych reprezentačných zápasoch v ľadovom hokeji, ktoré organizuje SZĽH a ktoré sa konajú na území Slovenskej republiky, d) v priateľských vnútroštátnych a medzinárodných zápasoch v ľadovom hokeji, ktorých účastníkom je družstvo riadneho alebo registrovaného člena SZĽH a/alebo reprezentačné družstvo SR a ktoré sa konajú na území Slovenskej republiky, e) v ostatných zápasoch alebo súťažiach v ľadovom hokeji, ktoré sa konajú na území Slovenskej republiky. Článok II. Osobitné ustanovenia 1. Odmeňovanie osôb vykonávajúcich činnosť rozhodcov (hlavných a čiarových), inštruktorov rozhodcov a funkcionárov mimo ľadovej plochy stanovené týmto Sadzobníkom je v prípade osôb vykonávajúcich činnosť ako podnikateľ konečné, t. j. odmeny sú uvedené vrátane DPH (ak je osoba platiteľom). V prípade osôb vykonávajúcich činnosť ako zamestnanec, odmena zahŕňa povinné odvody zamestnanca. 2. V zápasoch hraných v pracovné dni s úradným začiatkom pred 16. hodinou sa všetky odmeny uvedené v tomto Sadzobníku odmien zvyšujú o 50%. 3. V zápasoch hraných v pracovné dni s úradným začiatkom pred 12. hodinou sa všetky odmeny uvedené v tomto Sadzobníku odmien zvyšujú o 100%. 4. Od sezóny 2022/2023 sa odmeny pre rozhodcov (hlavných a čiarových) uvedené v tomto Sadzobníku odmien pre každú ďalšiu sezónu budú navyšovať o mieru medziročnej inflácie meranej podľa indexu CPI. V prípade, ak by malo dôjsť na základe tohto výpočtu k poklesu odmeny, odmena zostáva v rovnakej sume. 5. Odmeny v tomto Sadzobníku odmien sú stanovené za jeden zápas a sú uvedené v mene EURO. 6. V zápasoch Extraligy seniorov podľa čl. III. a v seniorských medzištátnych reprezentačných zápasoch podľa čl. V. vykonáva inštruktor rozhodcov aj združenú funkciu videorozhodcu, pričom odmena za výkon združenej funkcie videorozhodcu je už súčasťou stanovenej odmeny.

2 Článok III. Odmeňovanie v zápasoch v ľadovom hokeji v rámci súťaží, ktoré organizuje a riadi SZĽH súťaže rozhodca rozhodca rozhodcov Štatis. Zapis. Čas. Ostatní Extraliga seniorov Základná časť, nadstavba a baráž Štvrťfinále PO ,50 Semifinále PO ,50 Finále PO ,50 Slovenský pohár Predkolo o sk. A/B, skup. časť (sk. A/B) 133,00 76,50 38, Semifinále 191,00 108,00 45, Finále 216,00 123,00 45, Liga seniorov Základná časť a nadstavba Štvrťfinále PO ,50 Semifinále PO ,50 Finále PO ,50 2. Liga seniorov Extraliga juniorov Extraliga dorastu Liga juniorov Liga dorastu Liga Kadetov Extraliga žien

3 Článok IV. Odmeňovanie v zápasoch v ľadovom hokeji v rámci súťaží alebo turnajov, ktoré organizuje SZĽH a ktorých riadením poveril regionálny zväz ľadového hokeja alebo ktoré organizuje a riadi regionálny zväz ľadového hokeja Senior Junior Dorast Kadet Ženy Žiaci ,50 10,50 Súťaže prípraviek (minihokej) , Článok V. Odmeňovanie v medzištátnych reprezentačných zápasoch v ľadovom hokeji, ktoré organizuje SZĽH a ktoré sa konajú na území Slovenskej republiky Reprezentačné Hlavný Čiarový Inštruktor plochy družstvo rozhodca rozhodca rozhodcov Štatis. Zapis. Čas. Ostatní Senior A Senior OV U U

4 U U Senior ženy U18 ženy Článok VI. Odmeňovanie v priateľských vnútroštátnych a medzinárodných zápasoch v ľadovom hokeji, ktorých účastníkom je družstvo riadneho alebo registrovaného člena SZĽH a/alebo reprezentačné družstvo SR a ktoré sa konajú na území Slovenskej republiky Typ zápasu Hlavný Čiarový Inštruktor plochy rozhodca rozhodca rozhodcov Štatis. Zapis. Čas. Ostatní Reprezentačné družstvo s klubom Senior A ,50 Senior OV ,50 U ,50 U ,50 U ,50 U ,50 Senior ženy ,50 U18 ženy ,50 Družstvo Extraligy seniorov s družstvom Extraligy seniorov alebo s družstvom z nižšej úrovne súťaže SZĽH alebo s družstvom zahraničného klubu ,50 Družstvo 1. ligy seniorov s družstvom 1. ligy seniorov alebo s družstvom z nižšej úrovne súťaže SZĽH alebo s družstvom zahraničného klubu ,50 Družstvo 2. ligy seniorov s družstvom 2. ligy seniorov alebo s družstvom zahraničného klubu ,50

5 Družstvo vekovej kategórie junior a dorast ,50 Družstvo vekovej kategórie kadet, starší žiaci a mladší žiaci a ženy ,50 Článok VII. Odmeňovanie v ostatných zápasoch alebo súťažiach v ľadovom hokeji, ktoré sa konajú na území Slovenskej republiky Typ zápasu Hlavný Čiarový Inštruktor plochy rozhodca rozhodca rozhodcov Štatis. Zapis. Čas. Ostatní Výber regiónu ,50 Finále M-SR Žiakov ,50 EWHL ,50 MS, EHL, CHL Kont. pohár Vysoké školy ,50 Článok VIII. Záverečné ustanovenia 1. Ku dňu sa zrušuje Sadzobník odmien na Majstrovské, medzištátne, medzinárodné a priateľské stretnutia, ktorého posledné znenie bolo schválené VV SZĽH dňa Tento Sadzobník odmien je platný dňom jeho schválenia Výkonným výborom SZĽH zo dňa a účinnosť nadobúda dňa V prípade ak zápas alebo turnaj organizuje SZĽH