Certifikačné orgány ECM. Subjekt Predmet poverenia/skupina produktov Platnosť

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Certifikačné orgány ECM. Subjekt Predmet poverenia/skupina produktov Platnosť"

Prepis

1 Zoznam poverených právnických osôb v súlade s 102 ods. 1 písm. q) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Certifikačné orgány ECM Subjekt Predmet poverenia/skupina produktov Platnosť VIACARE s. r. o. Systém údržby ŽKV: Funkcia údržby ŽKV Hurbanova 1353/6 nákladných vozňov, nákladných vozňov, Kysucké Nové osobných vozňov, osobných vozňov, Mesto hnacích vozidiel, hnacích vozidiel, motorových jednotiek, motorových jednotiek, traťových strojov (OTM) a iných koľajových vozidiel traťových strojov (OTM) a iných koľajových vozidiel CertiWise, s. r. o. Oddelenie certifikácie ECM Račianska 88 B, mestská časť Nové Mesto Systém údržby ŽKV: nákladných vozňov, osobných vozňov, hnacích vozidiel, motorových jednotiek, traťových strojov (OTM) a iných koľajových vozidiel Funkcia údržby ŽKV nákladných vozňov, osobných vozňov, hnacích vozidiel, motorových jednotiek, traťových strojov (OTM) a iných koľajových vozidiel Určený orgán (DeBo) Výskumný ústav dopravný, a.s. Veľký Diel Žilina Postupy posudzovania zhody štrukturálnych subsystémov s vnútroštátnymi predpismi Právnické osoby vykonávajúce posudzovanie zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb, ktoré vykonávajú činnosti na dráhe a v doprave na dráhe Medcentrum, s.r.o. a psychickej J. Milca 33, Žilina spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráh a dopravy na dráhe. Krankas, s.r.o. Bratislavská 1, Žilina a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe (psychická spôsobilosť)

2 Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, Košice Novapharm, s.r.o. Einsteinova 23-25, podnik mesta Košice, a.s. Bardejovská 6, Košice Slovenskej republiky Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie Šancová 102/A, SK Stolamed, s.r.o. Konventná 7, Univerzitná nemocnica Nemocnica svätého Michala, a.s. Satinského I. 7770/1, TeamPrevent Santé, s.r.o. Ružinovská 10, podnik, akciová spoločnosť Olejkárska 1, MDclinic a.s. Radlinského 27, Centrum klinicko psychologickej starostlivosti, s.r.o. Majakovského 5, Prešov Nemocnica Poprad, a.s. Banícka 803/28, Poprad a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe. a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráh a dopravy na dráhe. Posudzovanie psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní trolejbusovej a električkovej dráhy a dopravy na trolejbusovej a električkovej dráhe. Posudzovanie psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráh a dopravy na dráhe. prevádzkovaní lanovej dráhy a dopravy na lanovej dráhe. a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe. zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov. Posudzovanie psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní električkovej a trolejbusovej dráhy a dopravy na električkovej a trolejbusovej dráhe. zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov. Posudzovanie psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní trolejbusovej dráhy a dopravy na trolejbusovej dráhe. prevádzkovaní lanovej dráhy a dopravy na lanovej dráhe (zdravotná spôsobilosť)

3 Nemocnica AGEL Košice Šaca, a.s Lúčna 57, Košice - Šaca PZS5, s.r.o. Štefánikova 2, Michalovce PRIMA MED, s.r.o. Medzany 62, Veľký Šariš Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok fakultná nemocnica Gen. Miloša Vesela 21, Ružomberok Meditrine, s.r.o. Partizánska cesta 97, Banská Bystrica Humania spol. s.r.o. Strečnianska 13, a psychickej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov. prevádzkovaní železničnej dráhy a dopravy na železničnej dráhe. prevádzkovaní trolejbusovej dráhy a dopravy na trolejbusovej dráhe. prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe. zamestnancov prevádzkovateľov trolejbusových dráh a dráhových podnikov. zamestnancov prevádzkovateľov trolejbusových dráh a dráhových podnikov Právnické osoby vykonávajúce vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov, dráhových podnikov a iných osôb zúčastnených na prevádzke dráhy podnik mesta Košice, a. s. zamestnancov prevádzkovateľov trolejbusových Bardejovská 6, Košice a električkových dráh a dráhových podnikov a iných osôb zúčastnených na prevádzke električkovej dráhy a trolejbusovej dráhy. Slovenskej republiky Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie Šancová 102/A, Vzdelávanie posudzujúcich lekárov a posudzujúcich psychológov zo znalosti rizík príslušnej pracovnej pozície posudzovaných osôb vykonávajúcich pracovné činnosti na železničnej dráhe Slovenskej republiky Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie zamestnancov prevádzkovateľov dráh, dráhových podnikov a iných osôb zúčastnených na prevádzke dráhy a odbornej prípravy rušňovodičov, okrem prevádzkovateľov lanových dráh,

4 Šancová 102/A, podnik, akciová spoločnosť Olejkárska 1, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 1, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 1, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 1, CityRail, a.s. Magistrů 16/202, Praha 4, Česká republika U. S. Steel Košice, s.r.o. Vstupný areál U. S. Steel, Košice Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Drieňová 24, trolejbusových, električkových dráh a prevádzkovateľov určených technických zariadení. zamestnancov prevádzkovateľov električkových a trolejbusových dráh a dráhových podnikov. zamestnancov dráhových podnikov s predpísanými odbornými skúškami kategórie ORK 2 až ORK 12 (organizácia, riadenie a kontrola) z dopravnej časti, okrem prevádzkovateľov lanových dráh, električkových a trolejbusových dráh. zamestnancov prevádzkovateľov dráh, dráhových podnikov a iných osôb zúčastnených na prevádzke dráhy, okrem prevádzkovateľov lanových dráh, električkových a trolejbusových dráh a prevádzkovateľov určených technických zariadení - internátne kurzy rušňovodičov v Blokoch 3, 4 a 8, odborná príprava v internátnych kurzoch vozmajstrov v Bloku 2, odborná príprava vlakvedúcich z interných predpisov, smerníc a vyhlášok. zamestnancov prevádzkovateľov dráh, dráhových podnikov a iných osôb zúčastnených na prevádzke dráhy, okrem prevádzkovateľov lanových dráh, električkových a trolejbusových dráh a prevádzkovateľov určených technických zariadení - oblasť dopravnej prevádzky v profesiách rušňovodič, vlakvedúci osobných vlakov, vedúci posunu, posunovač, výhybkár, točniar a vozmajster pre osobné vlaky zamestnancov prevádzkovateľov špeciálnych dráh, dráhových podnikov a iných osôb zúčastnených na prevádzke špeciálnej dráhy. osôb určených na prevádzkovanie vlastnej železničnej vlečky a na vykonávanie posunu železničných vozidiel na vlastnej železničnej vlečke vo vlastnom vzdelávacom zariadení. zamestnancov dráhových podnikov a odbornej prípravy rušňovodičov v rozsahu všeobecných odborných znalostí a odborných znalostí pre oblasť techniky hnacích železničných vozidiel, okrem

5 prevádzkovateľov lanových dráh, električkových a trolejbusových dráh. Právnické osoby vykonávajúce skúšky dráhových vozidiel Slovenskej Vykonávanie skúšok dráhových vozidiel železničných dráh, električkových dráh, špeciálnych dráh vrátane historických republiky (ŽSR), dráhových vozidiel. odštepný závod Výskumný a vývojový ústav železníc Hviezdoslavova 31, Žilina Škoda Transportation, a.s. Emila Škody 1, Plzeň, Česká republika Výzkumný Ústav Železniční, a.s. Novodvorská 1698, Praha 4 VÚKV, a.s. Bucharova 1314/8, Praha, Česká republika Vykonávanie skúšok dráhových vozidiel železničných dráh, električkových dráh, trolejbusových dráh a špeciálnych dráh. Vykonávanie skúšok dráhových vozidiel pre železničné dráhy, špeciálne dráhy a električkové dráhy. Vykonávanie skúšok dráhových vozidiel železničných dráh, špeciálnych dráh a električkových dráh Výskumný ústav dopravný, a.s. Veľký diel 3323, Žilina Vykonávanie skúšok dráhových vozidiel železničných dráh Právnické osoby vykonávajúce technické kontroly dráhových vozidiel pred ich uvedením do prevádzky a počas prevádzky BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. železničných dráh električkových rušňov pred uvedením do prevádzky a počas

6 Železničná 1, Čierna nad Tisou Slovnaft montáže a opravy, a.s. Vlčie hrdlo, LOKO TRANS Slovakia, s.r.o. Cintorínska 57, Šurany železničných dráh pred uvedením do prevádzky a počas prevádzky N. prevádzky M, N, O ZOS LOKO, s.r.o. Štúrova 24, Zvolen Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Drieňová 24, Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s. Môťovská cesta 259/11, Zvolen ŽELOS, spol. s.r.o. Staničná 7, Trnava Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Rožňavská 1, Slovenskej republiky, Klemensova 8, ŽOS Trnava, a.s. Koniarekova 19, Trnava prevádzky E, M. pred uvedením do prevádzky a počas prevádzky M, E, MVJ, EVJ, N, O, T. pred uvedením do prevádzky a počas prevádzky M, E, MVJ, EVJ, N, O, T. pred uvedením do prevádzky a počas prevádzky N. pred uvedením do prevádzky a počas prevádzky M, E, MVJ, EVJ, N, O, T. pred uvedením do prevádzky a počas pred uvedením do prevádzky a počas prevádzky N

7 podnik mesta Košice, a.s. Bardejovská 6, Košice METRANS /Danubia/, a. s. Povodská cesta 18, Dunajská Streda podnik mesta Banská Bystrica, a. s. Kremnička 53, Banská Bystrica podnik mesta Žiliny, s.r.o. Kvačalova 2, Žilina DMG, s.r.o. Školská 470, Preseľany električkových a trolejbusových dráh pred ich uvedením do prevádzky a počas pred ich uvedením do prevádzky a počas prevádzky - N. trolejbusových dráh pred ich uvedením do prevádzky a počas trolejbusových dráh pred ich uvedením do prevádzky a počas prevádzky M, MVJ, N a T JUSO, s.r.o. P. J. Šafárika 2325/8, Zvolen Rail Support, s. r. o. Šalviová 40, podnik, a. s. Olejkárska 1, Slovenskej republiky (ŽSR), odštepný závod prevádzky M, MVJ. prevádzky E, M a N.. električkových a trolejbusových dráh pred ich uvedením do prevádzky a počas železničných dráh, električkových dráh, špeciálnych dráh vrátane historických dráhových vozidiel

8 Výskumný a vývojový ústav železníc Hviezdoslavova 31, Žilina Trenčianska elektrická železnica, n. o. Ul. M. R. Štefánika 376/30, Trenčianska Teplá Veterán klub železníc Poprad, o. z. Železničná ul. 2, Poprad ŽOS Vrútky a. s. Dielenská Kružná Vrútky Čiernohronská železnica, n. o. Hlavná 56, Čierny Balog špeciálnych dráh pred ich uvedením do prevádzky a počas špeciálnych dráh pred ich uvedením do prevádzky a počas pred uvedením do prevádzky a počas prevádzky M, E, MVJ, EVJ, N, O, T. špeciálnych dráh pred ich uvedením do prevádzky a počas Právnické osoby vykonávajúce overovanie technickej spôsobilosti dráhových vozidiel na prevádzku Overovanie technickej spôsobilosti dráhových vozidiel na Slovenskej prevádzku. republiky Klemensova 8, DMG, s.r.o. Školská 470, Preseľany podnik, a.s. Olejkárska 1, Slovenskej republiky (ŽSR), odštepný závod Výskumný a Overovanie technickej spôsobilosti dráhových vozidiel železničných dráh M, E, MVJ, EVJ, N, T. Overovanie technickej spôsobilosti dráhových vozidiel električkových a trolejbusových dráh na prevádzku. Overovanie technickej spôsobilosti dráhových vozidiel železničných dráh, električkových dráh, špeciálnych dráh vrátane historických dráhových vozidiel

9 vývojový ústav železníc, Hviezdoslavova 31, Žilina Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. Drieňová 24, Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Rožňavská 1, Čiernohronská železnica, n. o. Hlavná 56, Čierny Balog Overovanie technickej spôsobilosti dráhových vozidiel M, E, MVJ, EVJ, N, O, T. Overovanie technickej spôsobilosti dráhových vozidiel M, E, MVJ, EVJ, N, O, T. Overovanie technickej spôsobilosti dráhových vozidiel špeciálnych dráh na prevádzku