Metodika nácviku a zdokonaľovania vo volejbale

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Metodika nácviku a zdokonaľovania vo volejbale"

Prepis

1 Metodika nácviku a zdokonaľovania vo volejbale V školskej telesnej výchove sa začína ako prvá učiť technika odbitia obojručne zhora odbitie prstami. Dôvodom je možnosť týmto spôsobom odbitia realizovať prihrávku, nahrávku a v prípravných hrách aj podanie. Žiadnym iným spôsobom ako prstami, nie je možné dosiahnuť takú presnú výšku, dĺžku a rýchlosť odbitia. Pri nácviku a zdokonaľovaní odbitia obojručne zdola v školskej telesnej výchove je potrebné venovať tejto technike dostatočnú pozornosť vzhľadom na to, že ak si žiaci nedokážu prihrať loptu od súpera, stráca hra zmysel a tiež snaha nacvičiť ďalšie herné činnosti. Pri nácviku podania začíname podaním zdola, pretože si nevyžaduje od žiakov dostatočne rozvinuté rýchlostno silové schopnosti, ako pri podaní zhora. V nasledujúcich riadkoch opisujeme nácvik a zdokonaľovanie vybranej hernej činnosti jednotlivca, hernej kombinácii a herného systému. Nácvik a zdokonaľovanie HČJ vo volejbale Nácvik a zdokonaľovanie prihrávky obrana v poli Prípravné cvičenie 1 Cvičenie1. dvojica žiakov s jednou loptou stojí kolmo na sieť. Žiak pod sieťou si vyhadzuje loptu a lobom (smečom) odbíja loptu na žiaka v zadnej časti ihriska. Ten loptu odbíja bagrom späť na lobujúceho žiaka. Ten loptu chytá. a) To isté ako cvičenie 1, ale žiak v poli odbíja obojručne zhora prstami b) To isté ako cvičenie 1, ale lob smeruje mimo osi tela prihrávajúceho žiaka c) To isté ako cvičenie 1, ale žiak pod sieťou odbíja loptu ulievkou Cvičenie 2. žiaci sú rozostavený v trojuholníku. Dvaja pod sieťou a jeden v poli. Žiak bližšie pri bočnej čiare má loptu a lobuje (smečuje) na žiaka v poli, ktorý odbíja loptu bagrom na druhého žiaka pod sieťou. a) To isté ako cvičenie 2, ale žiak v poli odbíja obojručne zhora prstami b) To isté ako cvičenie 2, ale lob smeruje mimo osi tela prihrávajúceho žiaka c) To isté ako cvičenie 2, ale žiak pod sieťou odbíja loptu ulievkou Prípravné cvičenie 2 Cvičenie 3. Postavenie a priebeh ako v cvičení 1, ale žiak pod sieťou ľubovoľným spôsobom smečom, lobom, ulievkou odbíja loptu na žiaka v poli. Cvičenie 4. Postavenie a priebeh ako v cvičení 2, ale žiak pod sieťou ľubovolným spôsobom smečom, lobom, ulievkou odbíja loptu na žiaka v poli.

2 Herné cvičenie 1 Cvičenie 5. Skupina žiakov útočí lobom zo zóny 4 po čiare na žiaka stojaceho v zóne 1 (snažia sa ho trafiť). Žiak v poli odbíja loptu bagrom na učiteľa stojaceho v zóne 3, ktorý podáva loptu útočiacim žiakom. a) To isté ako cvičenie 5, ale útok je smečom b) To isté ako cvičenie 5, ale útok ulievkou Cvičenie 6. Skupina žiakov útočí lobom zo zóny 4 po diagonále na žiaka stojaceho v zóne 5 (snažia sa ho trafiť). Žiak v poli odbíja loptu bagrom na učiteľa stojaceho v zóne 3, ktorý podáva loptu útočiacim žiakom. c) To isté ako cvičenie 6, ale útok je smečom d) To isté ako cvičenie 6, ale útok ulievkou Herné cvičenie 2 Cvičenie 7. Postavenie a priebeh ako v cvičení 5, ale žiaci útočiaci zo zóny 4 útočia ľubovolným spôsobom smečom, lobom, ulievkou. Cvičenie 8. Postavenie a priebeh ako v cvičení 6, ale žiaci útočiaci zo zóny 4 útočia ľubovolným spôsobom smečom, lobom, ulievkou. Prípravná hra Využívame prípravné hry v počte 2:2, 3:3, 4:4, v ktorých môžeme obmedziť útočné údery vzhľadom na výkonnosť žiakov. Cvičenie 9. Hra 2:2. Hrá sa na ihrisku 3 x 4 m. Podáva sa obojručne zhora a lopta sa pri podaní nesmie dotknúť siete. Každá chyba znamená bod pre súpera s výnimkou podania. Pri chybe podania sa nepočítajú body a podanie sa opakuje. Hrá sa do stanoveného počtu bodov (napr. do 10 bodov). Cvičenie 10. Hra 3:3. Hrá sa na ihrisku 4,5 x 6 m. Žiaci nie sú rozdelení na predných a zadných hráčov. Každá chyba znamená bod pre súpera s výnimkou podania. Pri chybe podania sa nepočítajú body a podanie sa opakuje. Žiak v strede nahráva a ďalší dvaja žiaci robia príjem podania a obranu v poli. Hrá sa na čas.

3 Nácvik a zdokonaľovanie HK vo volejbale Nácvik a zdokonaľovanie útočnej hernej kombinácie Prípravné cvičenie 1 Cvičenie 1. Žiaci stoja s loptami v zástupe v zóne 5, nahrávač je v zóne 3. Žiaci útočia z okraja siete zo zóny 4 (na normál) ľubovoľným druhom útoku ľubovoľným smerom. a) je určený smer útoku b) je určený druh útoku (smeč, lob) Cvičenie 2. Žiaci stoja s loptami v zástupe v zóne 6, nahrávač stojí medzi zónami 2-3. Žiaci útočia stredom siete zo zóny 3 (na meter) ľubovoľným druhom útoku ľubovoľným smerom. a) je určený smer útoku b) je určený druh útoku (smeč, lob) Prípravné cvičenie 2 Cvičenie 3. Žiaci stoja v zástupoch v zóne 5 a 6, nahrávač stojí medzi zónami 2-3. Žiaci v zóne 5 majú lopty, prihrávajú nahrávačovi a útočia z okraja siete zo zóny 4 (na normál) ľubovoľným druhom útoku ľubovoľným smerom. Žiaci v zóne 6 útočia stredom siete zo zóny 3 (na meter) ľubovoľným druhom útoku ľubovoľným smerom. Nahrávač striedavo nahráva do zóny 4 a 3. Po ukončení útoku si žiaci vymenia miesto v zástupoch. a) nahrávač nahráva ľubovoľne b) je určený druh útoku c) je určený smer útoku Herné cvičenie 1 Cvičenie 4. Žiaci stoja v zástupoch v zóne 5 a 6, nahrávač stojí medzi zónami 2-3. Žiaci v zóne 6 majú lopty a zahajujú cvičenie, prihrávajú nahrávačovi a imitujú útok stredom siete. Proti útoku zo zóny 4 (nahrávka smeruje do zóny 4) je postavený jednoblok blokuje diagonálu, útok je vedený po čiare. Druh útoku závisí od kvality nahrávky. a) blokovaná je čiara, útok smeruje diagonálne

4 Cvičenie 5. Žiaci stoja v zástupoch v zóne 5 a 6, nahrávač stojí medzi zónami 2-3. Žiaci v zóne 5 majú lopty a zahajujú cvičenie, prihrávajú nahrávačovi a imitujú okrajom siete. Proti útoku zo zóny 3 (nahrávka smeruje do zóny 3) je postavený jednoblok blokuje stred siete, útok je vedený diagonálne. Druh útoku závisí od kvality nahrávky. Cvičenie 6. Postavenie ako v cvičení 5. Loptu prihrávajú žiaci v zóne 5 a zahajujú cvičenie. Nahrávač ľubovolne nahráva do zóny 4 alebo 3. Proti útoku z okraja siete a stredu siete je postavený jednoblok, ktorý blokuje vopred určený smer. Herné cvičenie 2 Cvičenie 7. Postavenie a priebeh ako v cvičení 4, ale blokujúci hráč sa snaží zablokovať Cvičenie 8. Postavenie a priebeh ako v cvičení 5, ale blokujúci hráč sa snaží zablokovať Cvičenie 9. Postavenie a priebeh ako v cvičení 6, ale blokujúci hráč sa snaží zablokovať a) podanie z kratšej vzdialenosti na hráča v zóne 5 b) podanie z kratšej vzdialenosti na hráča v zóne 6 c) podanie na hráča v zóne 5 alebo 6 (ľubovoľne) Prípravná hra Prípravná hra 4:4 Ihrisko je rozdelené sieťou pozdĺžne ihriska s rozmerom 9 x 3 m. Základné postavenie traja prední hráči a jeden zadný. Prední hráči sa snažia založiť útočnú hernú kombináciu na signál (normál, meter), súper sa snaží útok zablokovať. V strede siete blokuje nahrávač a na okraji siete krajný hráč. Hrajú sa podľa stanoveného počtu bodov. Nácvik a zdokonaľovanie HS vo volejbale spôsobmi: Nácvik a zdokonaľovanie herného systému vo volejbale je možné uskutočniť dvoma a) zaradením hry 6:6 po zvládnutí základných HČJ s postupným začleňovaním ďalších HČJ.

5 b) Plynulý prechod cez metodický rad prípravných hier od prehadzovanej až po hru 4:4, 6:6. Príklad nácviku a zdokonaľovania základného herného systému každý stredný hráč v zóne 3 nahrávačom. Cvičenie 1. Na ihrisku stojí 6 hráčov podľa základného postavenia (postavenie dvojité W ). Jeden zo zadných hráčov odbíja loptu na nahrávača do zóny 3 a ten nahrá na krajného hráča do zóny 4. Krajný hráč loptu chytá ha hodí ju zadnému hráčovi. a) nahrávka do zóny 2 b) striedavo sa nahráva do zóny 4 a 2 c) nahrávač nahráva ľubovoľne Cvičenie 2. Postavenie na ihrisku 6:6. Priebeh cvičenia ako v cvičení 1 - a), b), c), ale loptu nahadzuje učiteľ cez sieť z okraja ihriska na zadných hráčov. Krajný hráč hádže loptu učiteľovi. a) krajný (útočiaci) hráč útočí prstami, resp. smečom a pod. Cvičenie 3. Na ihrisku stoja dve družstvá 6:6. Hru začína učiteľ. Nahadzuje päť krát za sebou naj jednu stranu ihriska a potom na druhú stranu. Po piatich nadhodoch si hráči vymenia miesto podľa pravidiel volejbalu. Hráči sa snažia nahodenú loptu prihrať, na hrať a zaútočiť. Druhé družstvo sa snaží podobne pokračovať v hre. Hrá sa, pokým jedno z družstiev nespraví chybu. V hre sa pokračuje, kým sa všetci hráči nevymenia na všetkých postoch. Cvičenie 4. Na ihrisku stoja dve družstvá 6:6. Hru začína zadný žiak zo zóny 1 z kratšej vzdialenosti. Ďalší priebeh cvičenia je ako v cvičení 3. a) podanie je spoza základnej čiary do určenej polovice ihriska b) podanie je spoza základnej čiary do ľubovoľnej časti ihriska