Technický list Sto-Armierungsputz

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Technický list Sto-Armierungsputz"

Prepis

1 Organická bezcementová armovacia hmota/podkladová omietka, pripravená na spracovanie Charakteristika Aplikácia exteriér na minerálne a organické podklady ako armovacia hmota/podkladová omietka pre StoTherm Classic ako armovacia hmota/podkladová omietka pre StoVentec fasádu ako vyrovnávacia tmeliaca hmota ako renovačná stierková hmota nevhodné pre horizontálne alebo šikmé plochy vystavené poveternostným podmienkam (neplatí pre fasádne prvky StoDeco) Vlastnosti podkladová omietka podľa EN reakcia na oheň: trieda A2-s1, d0 podľa EN , nehorľavá bezcementová vysoko rozťažiteľný pripravené na spracovanie odolnosť voči trhlinám vynikajúca roztierateľnosť maximálna odolnosť voči mechanickému zaťaženiu vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom nie je potrebný základný náter vysoká bezpečnosť opracovania dobré vlastnosti spracovania dobrá strojová spracovateľnosť Zvláštnosti/upozornenia dilatácia trhlín: cca. 2 % Odolnosť voči rázom: > 10 J je možné dosiahnuť s príslušnou konštrukciou systému. Rev. č.: 5 / SK /Sto Slovensko s.r.o../ / PROD0710 / 1/5

2 Technické údaje Podklad Požiadavky Kritérium Norma / skúšobný predpis Hodnota/ Jednotka Objemová hmotnosť EN ISO ,7-1,9 g/cm³ Ekvivalentná difúzna hrúbka vzduchovej vrstvy Permeabilita vody v kvapalnej fáze w Faktor difúzneho odporu vodnej pary µ Pokyny EN ISO ,58-0,68 m V2 stredné EN < 0,05 kg/(m²h 0,5 ) W3 nízke EN ISO V2 stredné Nasiakavosť (trieda) EN W 3 Reakcia na oheň (trieda) EN A2-s1, d0 Tepelná vodivosť DIN ,7 W/(m*K) Prídržnosť (28 dní) STN EN ,3 N/mm² Pri uvádzaní charakteristických hodnôt ide o priemerné alebo približné hodnoty. Z dôvodu používania prírodných surovín v našich výrobkoch sa môžu uvedené hodnoty jednotlivej dodávky nepatrne odlišovať, avšak bez obmedzenia vhodnosti použitia výrobku. Podklad všeobecne: - Pevný, rovný, suchý, nosný - Bez mastnoty a prachu - Bez sintrových vrstiev, výkvetov a oddeľujúcich prostriedkov Upozornenie: - Skontrolujte, či je upevnenie vhodné pre príslušný podklad. - Vlhké alebo nie úplne vyzreté podklady môžu spôsobiť poškodenie v ďalších povrchových úpravách, napr. tvorenie bublín alebo trhliny. Príprava 1. Skontrolujte nosnosť existujúcej povrchovej úpravy. 2. Odstrániť neúnosné vrstvy. 3. V prípade potreby vyčistiť podklad. Spracovanie Teplota spracovania Príprava materiálu teplota podkladu a vzduchu: minimálna teplota: +5 C Maximálna teplota: +30 C - Materiál pred spracovaním dobre premiešať. - Materiál je po premiešaní pripravený na spracovanie. - Pre dosiahnutie správnej konzistencie materiálu prípadne pridať vodu. Spotreba Spôsob použitia Spotreba cca Rev. č.: 5 / SK /Sto Slovensko s.r.o../ / PROD0710 / 2/5

3 ako armovacia hmota na doskách z EPS 2,50-4,00 kg/m² ako vyrovnávanie (jemné stierkovanie) 1,00 kg/m² Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte. Aplikácia ručne, strojovo Odporúčanie: - strojové spracovanie miešadlom a/alebo čerpadlom - Pastózne zložky sa dodávajú pripravené na spracovanie v StoSilo Comb. - Pri dopĺňaní StoSilo Comb je vhodné použiť StoSilo Vario ako nádobu na doplnenie. - Hadicu a stroj nie je nutné čistiť denne. A: použitie ako armovacia hmota 1. Výrobok nanášať strojom alebo ručne pomocou murárskeho hladidla z nehrdzavejúcej ocele. 2. Sieťovinu úplne zapustiť do hornej polovice ešte vlhkej armovacej vrstvy. Spoje sieťovín sa musia prekrývať o min. 10 cm. Schnutie, tvrdnutie, čas prepracovania Nasledovné faktory predlžujú dobu schnutia a tvrdnutia: -teplota -vietor -relatívna vlhkosť vzduchu -nevhodné poveternostné podmienky -slnečné žiarenie -hrúbka vrstvy Ochranné opatrenia: 1.Vykonajte vhodné ochranné opatrenia. 2.Nanášané alebo čerstvo nanesené plochy fasády ochráňte proti poveternostným vplyvom. Prepracovanie je možné najskôr po 24 hodinách pri nasledovných podmienkach: -teplota podkladu a teplota vzduchu: +20 C -relatívna vlhkosť vzduchu: 65 % Čistenie náradia Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné Po použití okamžite vyčistiť vodou. -Ďalšie informácie sú popísané v smerniciach pre spracovanie systémov. -Odporúčanie pri vlhkom a chladnom počasí: Nepoužívať. Rev. č.: 5 / SK /Sto Slovensko s.r.o../ / PROD0710 / 3/5

4 Namiesto toho použiť QS. Dodávka Farebný odtieň Balenie Skladovanie Podmienky skladovania Doba skladovania biela, obmedzene tónovateľná podľa StoColor System vedro Skladovať pevne uzavreté a chrániť pred mrazom. Chrániť pred vysokou teplotou a priamym slnečným žiarením. Najlepšia kvalita je zaručená v originálnom balení až do uplynutia maximálnej doby skladovania. Tu je možné zistiť z č. šarže uvedenej na obale. vysvetlivka k č. šarže: číslo 1 = koncové číslo roku, číslo = kalendárny týždeň príklad: doba skladovania do konca 45. kalendárneho týždňa roku 2021 Certifikáty / schválenia ETA-05/0098 ETA-09/0266 ETA-18/0582 ETA-13/0581 ETA-17/0406 StoTherm Classic 2 (EPS a StoLevell Classic/StoLevell Classic QS/) StoTherm Classic 8 (EPS a StoArmat Classic/Classic plus) Európsky technický atest StoTherm Classic 8 (minerálna vlna/minerálna vlna-l a StoArmat Classic S1/StoLevell Classic + QS/Sto- Armierungsputz StoTherm Mineral 8 (drevostavby - minerálna vlna-l a StoLevell Uni/StoLevell Novo, pripevnenie: lepením) StoVentec R Označenie Produktová skupina Stierková a armovacia hmota Zloženie podľa smernice VdL pre náterové hmoty na stavbách polymérna disperzia minerálne plnivá silikátové plnivá hydroxid hlinitý voda glykoéter Rev. č.: 5 / SK /Sto Slovensko s.r.o../ / PROD0710 / 4/5

5 Bezpečnosť alifáty zahusťovadlo dispergačný prostriedok Dodržiavať údaje uvedené v karte bezpečnostných údajov! Bezpečnostné pokyny sa vzťahujú na nespracovaný produkt pripravený na použitie. EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. EUH208 Obsahuje reakčná zmes zložená z týchto látok:5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3- ón[es ]a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón[ES ](3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu. V tomto prípade sa jedná o konzervačné látky. Zvláštne pokyny Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezbavujú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku. Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami. Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete. Sto Slovensko, s.r.o. Pribylinská 2 SK Bratislava Telefón: Fax: Rev. č.: 5 / SK /Sto Slovensko s.r.o../ / PROD0710 / 5/5