Habsburská monarchia v novoveku. opakovanie učiva

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Habsburská monarchia v novoveku. opakovanie učiva"

Prepis

1 Habsburská monarchia v novoveku opakovanie učiva

2 úloha 1 Kto som? 1 2 A. Som uhorský kráľ, viedol som uhorské vojsko v bitke pri Moháči... B. Som prvý uhorský panovník z rodu Habsburgovcov C. Som ostrihomský arcibiskup, založil som Trnavskú univerzitu... D. Som sedmohradské knieža, ovládal som vých. časť Uhorska po bitke pri Moháči 5 E. Som palatín, odčlenil som v Uhorsku evanjelickú cirkev od katolíckej

3 úloha 2 Kto som? 1 2 A. Som uhorská a rakúska panovníčka... B. Som syn Márie Terézie... C. Som Veľká ozdoba Uhorska, napísal som Notície... 3 D. Som kartograf, autor máp v diele Notície E. Som radca Márie Terézie v oblasti školskej reformy

4 4 úloha 3 Dóm sv. Martina protiturecká strážna veža v Krupine evanjelický artikulárny kostol objavenie tela Ľudovíta II. janičiari 2 3 radnica v Levoči

5 úloha 4 Chronologicky usporiadaj panovníkov Uhorska Mária Terézia Ferdinand Habsburský Jozef II. Ľudovít II. Jágelovský Karol VI.

6 úloha 5 Kukučie vajce (v každom riadku vyber jedno slovo / slovné spojenie, ktoré sa netýka pojmu v zátvorke) a. Sülleyman I., Ľudovít I., Ferdinand Habsburský, Maďarsko (bitka pri Moháči) b. reforma školstva, Banská akadémia, sedemročná vojna, Tolerančný patent (Mária Terézia) c. Juraj Jánošík, Budínsky pašalík, sandžaky, Turci (Osmani) d. Matej Bel, Geografia Uhorska, Samuel Mikovíni, Adam František Kollár (Notície)

7 úloha 6 ZHRNUTIE doplň vety MOHÁČSKA KATASTROFA 1. Bitka pri Moháči sa odohrala... (uveď presný dátum). 2. Moháč je mesto na území dnešného štátu Uhorské vojsko v bitke pri Moháči viedol panovník..., ktorý zomrel pri Turecké vojsko v bitke pri Moháči viedol panovník Po bitke pri Moháči sa Uhorsko rozdelilo na... časti. 6. Prvým uhorským panovníkom z rodu Habsburgovcov po bitke pri Moháči bol Bitkou pri Moháči sa v Uhorsku začína obdobie....

8 úloha 7 ZHRNUTIE doplň vety NA HRANICI S OSMANSKOU RÍŠOU 1. Administratívny, územný a vojenský celok Osmanskej ríše v strede Uhorska, ktorý spravoval paša sa nazýval Členovia pechoty tureckého vojska sa nazývali Budínsky pašalík sa delil na okresy, nazývané Postupný ústup Turkov z Uhorska nastal po ich porážke v roku 1683 v bitke pri Protihabsburgské stavovské povstania v období rokov viedli uhorskí šľachtici: Gabriel..., Štefan..., František II V roku 1711 bol podpísaný... mier, ktorým sa skončili protihabsburské stavovské povstania proti panovníkovi.

9 úloha 8 ZHRNUTIE doplň vety ŠÍRENIE REFORMÁCIE V UHORSKU 1. Medzi strediská reformácie na našom území patrili Žilina, Prešov, Košice,..., Palatín... začiatkom 17. storočia odčlenil v Uhorsku... cirkev od katolíckej. 3. Po roku 1681 si mohli protestanti v Uhorsku s určitými obmedzeniami stavať drevené kostoly, ktoré nazývame Zápas o zjednotenie katolíckej cirkvi v 17. storočí, na čele ktorého stál ostrihomský arcibiskup Mikuláš Oláh sa nazýva Novým sídlom arcibiskupa v Uhorsku sa v 17. storočí kvôli tureckej hrozbe stalo mesto Ostrihomský arcibiskup, ktorý založil Trnavskú univerzitu sa volal Najznámejšou renesančnou stavbou na Slovensku je radnica v....

10 úloha 9 ZHRNUTIE doplň vety OSVIETENÁ PANOVNÍČKA - MÁRIA TERÉZIA 1. Začiatkom svojej vlády musela Mária Terézia bojovať s... o územie... v tzv.... vojne. 2. Mária Terézia založila prvú vysokú banskú školu na svete v meste Racio educationis je... reforma Márie Terézie, vydaná v roku Povinná školská dochádza, ktorú zaviedla Mária Terézia trvala od... do... rokov, najnižšie školy sa nazývali Mária Terézia zaviedla v Uhorsku pestovanie nových plodín - napr.... a....

11 úloha 10 ZHRNUTIE doplň vety REFORMÁTOR NA TRÓNE - JOZEF II. 1. Neobmedzená forma vlády Márie Terézie a Jozefa II. zameraná na zavádzanie reforiem s cieľom posilniť štát sa nazýva Jozef II. zaviedol v habsburgovskej monarchii ako úradný jazyk Reforma Jozefa II. vydaná v roku 1781 o náboženskom zrovnoprávnení obyvateľov sa nazývala V oblasti súdnictva Jozef II. zaviedol rovnosť ľudí pred zákonom a zrušil Nariadenie Jozefa II. z roku 1785, na základe ktorého sa mohli poddaní slobodne sťahovať, sobášiť, dávať deti na remeslo a štúdium sa nazývalo patent o....

12 úloha 11 ZHRNUTIE doplň vety BRATISLAVA - HLAVNÉ MESTO UHORSKA EPOCHA OSVIETENSKÝCH VZDELANCOV 1. Najväčší rozmach dosiahla Bratislava za vlády Korunovácie uhorských panovníkov sa konali v bratislavskom..., v rokoch 1563 až 1830 tam bolo korunovaných... panovníkov. 3. Matej Bel napísal prvú Geografiu uhorských stolíc =..., do ktorej mapy nakreslil kartograf Medzi významných učencov 18. storočia pochádzajúcich zo Slovenska patril aj slovenský Sokrates -..., ktorý bol radcom... v oblasti... reformy. Zároveň vykonával funkciu riaditeľa Dvorskej knižnice vo....

13 úloha 12 Utvor dvojice A. MÁRIA TERÉZIA B. JOZEF II. C. MATEJ BEL D. SAMUEL MIKOVÍNI E. ADAM FRANTIŠEK KOLLÁR F. PETER PÁZMAŇ G. MIKULÁŠ OLÁH H. SŰLEYMAN I. I. ĽUDOVÍT II. JÁGELOVSKÝ 1. turecký sultán, ktorý viedol Osmanov v bitke pri Moháči 2. arcibiskup, pozýval do Uhorska jezuitov, aby zakladali kat. gymnáziá 3. slovenský Sokrates, radca Márie Terézie 4. polyhistor, autor Geografie Uhorska 5. kartograf, autor máp v diele Notície 6. osvietená panovníčka 7. ostrihomský arcibiskup, založil Trnavskú univerzitu 8. mladý uhorský panovník, zahynul pri úteku z bitky pri Moháči 9. reformátor na tróne

14 úloha 13 v Košiciach. Nájdi chybu vo vete a oprav ju Uhorska sa nazýval Moháčsky okčalík, delil sa na okresy - dištrikty. 1. Ľudovíta II. Jágelovského zastrelili tureckí vojaci v bitke pri Budíne. 2. Administratívny, vojenský a územný celok Osmanskej ríše v strede 3. Trnava získala v 17. storočí prívlastok malý/slovenský Paríž. 4. Janičiari boli príslušníci pechoty uhorskej armády. 5. Mária Terézia mala 15 detí, prežilo ju iba Školská reforma Márie Terézie sa nazýva Racio environmentalis. 7. Najstarší syn a následník Márie Terézie sa volal Karol II. 8. Tolerančný patent Jozefa II. zaručoval rovnoprávnosť obyvateľstva v oblasti pohlavia. 9. Najznámejšie evanjelické kolégium na Slovensku v 17. storočí bolo