PPP projekty na Slovensku. Peter Špalda projektový manažér

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "PPP projekty na Slovensku. Peter Špalda projektový manažér"

Prepis

1 PPP projekty na Slovensku Peter Špalda projektový manažér

2 Projekty verejno-súkromného partnerstva (PPP) PPP predstavujú alternatívne, efektívne a trvalo udržateľné spôsoby napĺňania potrieb verejného charakteru prostredníctvom zapojenia súkromného partnera Je to dlhodobý kontrakt medzi verejným a súkromným sektorom, ktorého cieľom je zabezpečenie verejnej infraštruktúry a verejných služieb prostredníctvom súkromných firiem, využitím ich vlastných zdrojov a schopností Súkromný sektor zväčša projektuje, stavia, financuje a zabezpečuje prevádzku aktíva po dohodnutú dobu Verejný sektor platí vopred dohodnutú sumu za dostupnosť danej infraštruktúry alebo na základe dohodnutých výkonových ukazovateľov Po skončení kontraktu sa aktíva prevedú na verejný sektor

3 Projekty verejno-súkromného partnerstva Výhody a Nevýhody PPP Efektívnosť Súkromné zdroje Rýchly štart prevádzky Neprekročenie rozpočtu Vhodné rozdelenie rizík Kontrola vykonávaná verejným sektorom Pevná cena projektu Využitie know-how súkromného sektora Komplikované riadenie dlhodobého projektu Náklady obstarávania Cena financovania súkromného partnera je zväčša vyššia ako cena financovania štátu Nedostatok skúseností verejného partnera s PPP projektmi Tendencia súkromného partnera získať pre seba výhodnejšie podmienky

4 Projekty verejno-súkromného partnerstva Prenos rizík Prenos rizík je dôležitý aspektom, ktorým sa líšia PPP projekty od štandardne zadávaných kontraktov verejným sektorom Je možné ich zhrnúť do 3 základných skupín: Riziko výstavby (pokrýva riziká spojené s výstavbou a dokončením diela v čase a v rozpočte) Riziko dostupnosti (pokrýva riziká situácií počas prevádzky PPP projektu, keď je obmedzená dostupnosť infraštruktúry alebo nie sú splnené štandardy kvality uvedené v zmluve) Riziko dopytu (pokrýva riziká variability dopytu po službe vyšší alebo nižší, než sa očakávalo pri podpise zmluvy)

5 Úseky projektu: Rýchlostná cesta R1: Nitra západ Tekovské Nemce Rýchlostná cesta R1: Banská Bystrica, severný obchvat PPP model: DBFOM: projektovanie, výstavba, financovanie, prevádzka a údržba; založený na báze dostupnosti Špecifiká projektu: PPP projekty v prevádzke Projekt R1 PR1BINA Zatiaľ prvý PPP projekt cestnej infraštruktúry v histórii SR 51,6 km Stavebné náklady 0,9 mld. EUR Výstavba v rekordne rýchlom čase: úseky Nitra západ Tekovské Nemce postavené za 25 mesiacov (45,7 km) 84 mostov, 6 križovatiek, 32 km protihlukových stien Priemerná denná intenzita je približne vozidiel denne

6 PPP projekty v prevádzke Prínosy projektu R1 PR1BINA Zníženie počtu dopravných nehôd na miestnych komunikáciách a najmä zníženie počtu dopravných nehôd s následkom na zdraví účastníkov cestnej premávky Vybudovanie súvislého rýchlostného prepojenia medzi mestami Banská Bystrica a Trnava s napojením na diaľnicu D1 do hlavného mesta SR Bratislavy Zvýšenie atraktivity regiónu Pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie Odľahčenie miestnych komunikácií Mimobilančná klasifikácia projektu

7 Úseky projektu: Diaľnica D4: Jarovce Rača Rýchlostná cesta R7: Prievoz Holice PPP model: DBFOM: projektovanie, výstavba, financovanie, prevádzka a údržba Špecifiká projektu: Zatiaľ najväčší projekt cestnej infraštruktúry v histórii SR 59,1 km v jednom stavebnom projekte Stavebné náklady podľa štátnych expertíz 1,325 mld. EUR Najdlhší obchvat mesta v SR (27 km) Najdlhší mostný objekt na Slovensku (3 km) V súčasnosti tesne pred ukončením verejného obstarávania koncesionára (predpoklad podpisu zmluvy 01/2016) Viac na PPP projekty v príprave Projekt D4R7

8 Ďakujem za pozornosť Peter Špalda