PREHĽAD PROJEKTOV 2013

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "PREHĽAD PROJEKTOV 2013"

Prepis

1 PREHĽAD PROJEKTOV 2013 V roku 2013 podalo mesto Handlová, mestské organizácie samostatne, mestské organizácie alebo neformálne skupiny v spolupráci s mestom spolu 28 rôznych projektových žiadostí. Úspešnosť roku 2013 v projektovej oblasti je 48,15 %. ÚSPEŠNOSŤ V SLEDE ROKOV: rok podaných 28 projektov - úspešnosť 48,15 % rok podaných 42 projektov - úspešnosť 30,00 % rok podaných 66 projektov - úspešnosť 33,33 % rok podaných 33 projektov - úspešnosť 51,52 % rok podaných 34 projektov - úspešnosť 38,24 % rok podaných 31 projektov - úspešnosť 74,19 % rok podaných 12 projektov - úspešnosť nie je možné z podkladov vyčísliť, neexistuje štatistika AKTUÁLNA ŠTATISTIKA 2013: SCHVÁLENÉ 13 projektov NESCHVÁLENÉ 14 projektov V HODNOTENÍ 1 projektov... KAPITOLA 1. PROJEKTY PODANÉ V ROKU 2013 KAPITOLA 2. PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROKU 2013 KAPITOLA 3. PROJEKTY V PRÍPRAVE KAPITOLA 4. PROJEKTY V MONITORINGU Informatívna správa o projektoch za rok 2011 Strana 1 z 7

2 P. č Žiadateľ / Názov projektu Donor / Schéma pomoci Program / Podprogram 1. PROJEKTY PODANÉ V ROKU 2013 Mesto Handlová, CVČ RELAX / Tvorím rád, s umením som kamarát Ministerstvo kultúry SR / Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2013 Program 7 Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť / Podprogram 7.2 Edukačné aktivity Mesto Handlová, Mestská polícia / Kamerový systém mesta Handlová VI. etapa - modernizácia Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality / Podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality Mestská knižnica / Podpora akvizície knižného fondu v MsK Handlová Ministerstvo kultúry SR / Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2013 Program 2 Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií / podprogram 2.1 Knižnice a knižničná činnosť Mestská knižnica / Rozprávkovo-dobrodružná noc v handlovskej knižnici. Maľovaná knižnica Ministerstvo kultúry SR / Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2013 Program 2 Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií / podprogram 2.1 Knižnice a knižničná činnosť Mesto Handlová / Multifunkčné ihrisko Nadácia SLSP / Budujeme multifunkčné ihriská Multifunkčné ihriská 2013 Mesto Handlová / Havarijná situácia výplne okenných otvorov na ZŠ Školská Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR / Odbor kapitálových výdavkov Mimoriadne dotácie Mesto Handlová / Havarijná situácia výplne okenných otvorov na MŠ SNP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR / Odbor kapitálových výdavkov Mimoriadne dotácie ZŠ Školská / Tanečný aerobik s overballom alebo Buď FIT a poď sa s nami zabaviť COOP JEDNOTA / Grantová výzva Nech sa nám netúlajú ZŠ Morovnianska cesta / Rodičia, potrebujeme Vás JUVENTA / Grantová výzva JUVENTA Hodnotenie / Financie Celkové náklady: ,00 EUR Žiadaný príspevok: ,00 EUR Spolufinancovanie: 1.600,00 EUR Celkové náklady: 7.812,50 EUR Žiadaný príspevok: 5.000,00 EUR Spolufinancovanie: 2.812,50 EUR Celkové náklady: 1.263,15 EUR Žiadaný príspevok: 1.200,00 EUR Spolufinancovanie: 200,00 EUR Celkové náklady: 400,00 EUR Žiadaný príspevok: 380,00 EUR Spolufinancovanie: 20,00 EUR Celkové náklady: ,00 EUR Žiadaný príspevok: ,00 EUR Spolufinancovanie: 000,00 EUR /PODPORENÝ z ÚV SR Celkové náklady: ,27 EUR Žiadaný príspevok: ,27 EUR Spolufinancovanie: 4.000,00 EUR Celkové náklady: ,72 EUR Žiadaný príspevok: ,72 EUR Spolufinancovanie: 2.000,00 EUR Celkové náklady: 1.623,36 EUR Žiadaný príspevok: 1.392,00 EUR Spolufinancovanie: 231,36 EUR Celkové náklady: 988,50 EUR Žiadaný príspevok: 200,00 EUR Spolufinancovanie: 788,50 EUR Informatívna správa o projektoch za rok 2011 Strana 2 z 7

3 Mesto Handlová a Dom kultúry / Cesta rozprávkovým lesom 2013 Nadácia PONTIS / Obce bližšie k Vám 2013 Nadačný fond SLSP Mesto Handlová a KARPATY ART GALLERY (Handlová moje mesto) o.z. / Juniáles Nadácia PONTIS / Obce bližšie k Vám 2013 Nadačný fond SLSP Mesto Handlová / Po stopách handlovských pamiatok Nadácia VÚB / Poklady môjho srdca 2013 Zamestnanecký projekt Mesto Handlová a KARPATY ART GALLERY (Handlová moje mesto) o.z. / Tvorivá jeseň života Nadácia Orange / Zelená pre seniorov Nadácia Orange ZŠ Školská / Jednaj lokálne, mysli globálne MŠVVaŠ SR / Rozvojové projekty v regionálnom školstve ENVIROPROJEKT ZŠ Školská / Modernizácia vyučovacích metód na hodinách SJ a L s využitím IKT MŠVVaŠ SR / Rozvojové projekty v regionálnom školstve Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo SZP v ZŠ 2013 ZŠ Školská / Kniha je základom poznania MŠVVaŠ SR / Rozvojové projekty v regionálnom školstve Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc MŠ SNP / Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy Európsky sociálny fond / MPC Európsky sociálny fond Help, n.o. / Svet peňazí Nadácia SLSP / Otvorená výzva Nadácie SLSP Otvorená výzva Nadácie SLSP ZŠ MC / Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii MRK MPC / OP Vzdelávanie Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Celkové náklady: 2.685,00 EUR Žiadaný príspevok: 2.485,00 EUR Spolufinancovanie: 200,00 EUR Celkové náklady: 6.352,00 EUR Žiadaný príspevok: 5.732,00 EUR Spolufinancovanie: 620,00 EUR Celkové náklady: 2.933,00 EUR Žiadaný príspevok: 2.783,00 EUR Spolufinancovanie: 150,00 EUR Celkové náklady: 2.933,00 EUR Žiadaný príspevok: 2.783,00 EUR Spolufinancovanie: 150,00 EUR Celkové náklady: 1.760,00 EUR Žiadaný príspevok: 1.580,00 EUR Spolufinancovanie: 180,00 EUR Celkové náklady: 3.670,00 EUR Žiadaný príspevok: 3.420,00 EUR Spolufinancovanie: 250,00 EUR Celkové náklady: 3.010,00 EUR Žiadaný príspevok: 2.760,00 EUR Spolufinancovanie: 250,00 EUR Celkové náklady: ,00 EUR Žiadaný príspevok: ,00 EUR Spolufinancovanie: 0,00 EUR Celkové náklady: 503,00 EUR Žiadaný príspevok: 470,00 EUR Spolufinancovanie: 33,00 EUR Celkové náklady: ,00 EUR Žiadaný príspevok: ,00 EUR Spolufinancovanie: 0,00 EUR Informatívna správa o projektoch za rok 2011 Strana 3 z 7

4 Mesto Handlová / Zefektívnenie triedeného zberu v meste Handlová Environmentálny fond / Podpora formou dotácie na rok 2014 Rozvoj odpadového hospodárstva / C3 Mesto Handlová / DETSKÉ IHRISKO - ul. Partizánska, Handlová Nadácia SPP / Interný grantový program - Spolupráca so samosprávami Mesto Handlová / CMZ Handlová - Revitalizácia a stavebná úprava Námestia baníkov MPaRV SR / ROP 4.1a Regenerácia sídiel - samostatne dopytovo orientované projekty - obnova obcí postihnutých povodňami Help, n.o. / Seniori online Fond GSK / Jesenná výzva Fondu GSK 2013 Jesenná výzva Fondu GSK 2013 Help, n.o. / Buď pánom svojich peňazí Nadácia pre deti Slovenska / Škola rodinných financí Grantové kolo projektu 6. ročníka SRF 2014 Help, n.o. / Krok za krokom ku zamestnanosti Nadácia PONTIS a ACCENTURE / Zamestnanecký program Zamestnanecký program 2014 ZŠ Mierové námestie / Energetické opatrenie výmena ističov EkoFond n.f. / Energia v našom meste Energia v našom meste ZŠ Školská / Premeny tradičného vyučovania aktívne učenie sa Nadácia Orange / Školy pre budúcnosť 2013/2014 Školy pre budúcnosť 2013/2014 Mesto Handlová a KARPATY ART GALLERY (Handlová moje mesto) o.z. / Tvorivá jeseň života Fond GSK / Jesenná výzva Fondu GSK 2013 Jesenná výzva Fondu GSK 2013 / ,-EUR Celkové náklady: ,00 EUR Žiadaný príspevok: ,00 EUR Spolufinancovanie: ,00 EUR / 5.000,-EUR Celkové náklady: ,80 EUR Žiadaný príspevok: ,00 EUR Spolufinancovanie: 1.942,80 EUR V HODNOTENÍ / Celkové náklady: ,62 EUR Žiadaný príspevok: ,26 EUR Spolufinancovanie: ,36 EUR Celkové náklady: 503,00 EUR Žiadaný príspevok: 470,00 EUR Spolufinancovanie: 33,00 EUR / 1.240,00 EUR Celkové náklady: 1.481,00 EUR Žiadaný príspevok: 1.514,00 EUR Spolufinancovanie: 33,00 EUR Celkové náklady: 1.103,60 EUR Žiadaný príspevok: 1.153,60 EUR Spolufinancovanie: 50,00 EUR Celkové náklady: 1.655,28 EUR Žiadaný príspevok: 1.600,00 EUR Spolufinancovanie: 55,28 EUR Celkové náklady: 1.590,00 EUR Žiadaný príspevok: 1.450,00 EUR Spolufinancovanie: 140,00 EUR / 870,00 EUR Celkové náklady: 1.453,00 EUR Žiadaný príspevok: 1.225,00 EUR Spolufinancovanie: 228,00 EUR Informatívna správa o projektoch za rok 2011 Strana 4 z 7

5 P.č Žiadateľ / názov projektu Riadiaci orgán / Programová schéma 2. PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROKU 2013 Mesto Handlová / SENIOR centrum - komplex sociálnych služieb v Handlovej MVaRR SR / ROP 2.1 (2010) Mesto Handlová / Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach ESF / OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia FSR NP TSP 3/2012 Mesto Handlová, MŠ SNP / Malý dopraváčik a zdravotník Nadácia Allianz / Žiadosť o podporu v rámci bezpečnosti dopravy Mesto Handlová / Havarijný stav telocvične na ZŠ MC Ministerstvo školstva SR / Žiadosť o poskytnutie FP z KV HELP n.o. / Na peniaze s rozumom Škola rodinných financií / 5.ročník 2013 Mesto Handlová, MsP / Kamerový systém mesta Handlová VI. etapa-modernizácia Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality Mestská knižnica / Podpora akvizície knižného fondu v MsK Handlová Ministerstvo kultúry SR / Dotačný systém MK SR na rok 2013 Mestská knižnica / Rozprávkovo-dobrodružná noc v handlovskej knižnici. Maľovaná knižnica Ministerstvo kultúry SR / Dotačný systém MK SR na rok 2013 ZŠ Morovnianska cesta / Rodičia, potrebujeme Vás JUVENTA / Grantová výzva ZŠ MC / Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii MRK MPC / OP Vzdelávanie ZŠ Školská / Ekologické autíčko/využitie odpadového materiálu v 1. ročníku ZŠ Nadácia Volkswagen Slovakia / Vaša cesta Harmonogram Aktuálny stav Finančné prostriedky Realizácia od do: 12/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2013 finančné ukončovanie v realizácii finančné ukončovanie v realizácii Zmluvný NFP: ,39 Spolufinancovanie: ,86 Schválený FP: ,41 Schválený FP: 600,00 Spolufinancovanie: 150,00 Schválený FP: ,00 Schválený FP: 1.459,00 Schválený FP: 5.000,00 Spolufinancovanie: 2812,50 Schválený FP: 1.200,00 Spolufinancovanie: 200,00 Schválený FP: 380,00 Spolufinancovanie: 20,00 Schválený FP: 200,00 Spolufinancovanie: 788,,50 Schválený FP: ,00 Schválený FP: 1.000,00 Spolufinancovanie: 123,15 Informatívna správa o projektoch za rok 2011 Strana 5 z 7

6 3. PROJEKTY V PRÍPRAVE Žiadateľ / názov projektu Mesto Handlová / Monografia mesta Handlová Mesto Handlová a MŠ SNP Komplexná revitalizácia mestského centra predškolskej výchovy a jej zariadení Mesto Handlová a ZŠ Školská Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy na ul. Školská Mesto Handlová a Dom kultúry Rekonštrukcia Domu kultúry Handlová Predloženie projektov na RO do 09/ Riadiaci orgán / Programová schéma ÚV SR Národnostné menšiny, iné dotácie z ÚVSR MPaRV SR / ROP 1.1 Výzva nie je vyhlásená MPaRV SR / ROP 1.1 Výzva nie je vyhlásená MPaRV SR / ROP Dotácia do výšky 95% P.č. Názov projektu / typ monitorovacej správy 4. PROJEKTY V MONITORINGU RO / Programová schéma 1. Modernizácia a zateplenie obvodového plášťa (ZŠ MC) / Následná monitorovacia správa MPaRV SR / ROP 2. Prestavba, zateplenie a zriadenie nových učební (ZŠ MN) / Následná monitorovacia správa MPaRV SR / ROP 3. Rekonštrukcia rozvodov tepla Plavárne mesta Handlová s cieľom úspory energie / Dokumenty po schválení PCR UV SR 4. Handlovský program podpory vzdelávania a zamestnania / Dokumenty po schválení PCR UV SR 5. Technika na čistenie ciest pre mesto Handlová / Následná monitorovacia správa MŽP SR / OPŽP 6. Projekt rozvoja služieb starostlivosti o skupiny občanov mesta Handlová ohrozené sociálnym vylúčením s prioritou na rómsku komunitu / Následná monitorovacia správa MPSVaR SR / OP ZaSI 7. SENIOR CENTRUM - komplex sociálnych služieb v Handlovej / Záverečná monitorovacia správa MPaRV SR / ROP Informatívna správa o projektoch za rok 2011 Strana 6 z 7

7 Informatívna správa o projektoch za rok 2011 Strana 7 z 7