Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č /2022 zo dňa

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č /2022 zo dňa"

Prepis

1 Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č /2022 zo dňa Sekretariát/Matrika ObFZ Dunajská Streda týmto oznamuje, že sekretariát z dôvodu dlhodobého PN sekretára až do odvolania neúraduje. Matričné úkony za uvedené obdobie vykonáva Matrika ZsFZ. Športovo-technická komisia OZNAMY: 1. ŠTK ObFZ Dunajská Streda upozorňuje FK, že keď Žiadosť o zmenu termínu / hracej plochy stretnutia nebude odôvodnená v poznámke, žiadosť automaticky bude zamietnutá!!! VI. LIGA OBFZ DS / AG SPORT LIGA 2. ŠTK ObFZ Dunajská Streda nariaďuje odohrať stretnutie 3. kola TJ Družstevník Baloň TJ Družstevník Vrakúň dňa 22. augusta 2021 (nedeľa) o 17:00) na ihrisku Baloň. (DS-STK-2021/ ) 3. ŠTK ObFZ Dunajská Streda odstupuje TJ Družstevník Ižop na doriešenie DK ObFZ Dunajská Streda s návrhom pokuty 50,- podľa čl. E/2/9 RS ObFZ 2021/ ) 4. ŠTK ObFZ Dunajská Streda odstupuje PSE Horná Potôň na doriešenie DK ObFZ Dunajská Streda s návrhom pokuty 50,- podľa čl. E/2/9 RS ObFZ 2021/ ) 5. ŠTK ObFZ Dunajská Streda odstupuje TJ Družstevník Vrakúň na doriešenie DK ObFZ Dunajská Streda s návrhom pokuty 50,- podľa čl. E/2/9 RS ObFZ 2021/ ) 6. ŠTK ObFZ Dunajská Streda odstupuje FK Veľká Paka na doriešenie DK ObFZ Dunajská Streda s návrhom pokuty 50,- podľa čl. E/2/9 RS ObFZ Dunajská,,

2 Streda za porušenie čl. 40 ods. a a čl. 63 ods. b SP SFZ. (DS-STK-2021/ ) VII. LIGA OBFZ DS 7. ŠTK ObFZ Dunajská Streda odstupuje OFK Trhová Hradská na doriešenie DK ObFZ Dunajská Streda s návrhom pokuty 50,- podľa čl. E/2/9 RS ObFZ 2021/ ) 8. ŠTK ObFZ Dunajská Streda odstupuje ŠK Rohovce na doriešenie DK ObFZ Dunajská Streda s návrhom pokuty 50,- podľa čl. E/2/9 RS ObFZ Dunajská Streda za porušenie čl. 40 ods. a a čl. 63 ods. b SP SFZ. (DS-STK-2021/ ) 9. ŠTK ObFZ Dunajská Streda odstupuje TJ Družstevník Horný Bar na doriešenie DK ObFZ Dunajská Streda s návrhom pokuty 50,- podľa čl. E/2/9 RS ObFZ Dunajská Streda za porušenie čl. 40 ods. a a čl. 63 ods. b SP SFZ. (DS-STK-2021/ ) 10. ŠTK ObFZ Dunajská Streda odstupuje TJ Dynamo Blatná na Ostrove na doriešenie DK ObFZ Dunajská Streda s návrhom pokuty 50,- podľa čl. E/2/9 RS ObFZ Dunajská Streda za porušenie čl. 40 ods. a a čl. 63 ods. b SP SFZ. (DS-STK-2021/ ) 11. ŠTK ObFZ Dunajská Streda odstupuje SC Veľké Dvorníky na doriešenie DK ObFZ Dunajská Streda s návrhom pokuty 50,- podľa čl. E/2/9 RS ObFZ 2021/ ) III. LIGA U11 KUKKONIA LIGA Hrá sa podľa pravidiel malého futbalu. Hrá sa na dvoch ihriskách vedľa seba. Hrací čas 1x30 minút. SKUPINA A: 12. ŠTK ObFZ Dunajská Streda nariaďuje odohrať stretnutia: 1. turnaja dňa 14. augusta 2021 (sobota) o 9:30 na ihrisku Topoľníky (voľno: Dolný Štál),,,

3 2. turnaja dňa 28. augusta 2021 (sobota) o 9:30 na ihrisku Veľký Meder (voľno: Ohrady), 3. turnaja dňa 11. septembra 2021 (sobota) o 9:30 na ihrisku Okoč- Sokolec (voľno: Veľký meder), 4. turnaja dňa 25. septembra 2021 (sobota) o 9:30 na ihrisku Ohrady (voľno: Okoč-Sokolec), 5. turnaja dňa 09. októbra 2021 (sobota) o 9:30 na ihrisku Dolný Štál (voľno: Topoľníky). SKUPINA B: 13. ŠTK ObFZ Dunajská Streda nariaďuje odohrať stretnutia: 1. turnaja dňa 14. augusta 2021 (sobota) o 9:30 na ihrisku Horná Potôň (voľno: Janíky), 2. turnaja dňa 28. augusta 2021 (sobota) o 9:30 na ihrisku Lehnice (voľno: Čenkovce), 3. turnaja dňa 11. septembra 2021 (sobota) o 9:30 na ihrisku Malé Dvorníky (voľno: Lehnice), 4. turnaja dňa 25. septembra 2021 (sobota) o 9:30 na ihrisku Čenkovce (voľno: Malé Dvorníky), 5. turnaja dňa 09. októbra 2021 (sobota) o 9:30 na ihrisku Janíky (voľno: Horná Potôň). SKUPINA C: 14. ŠTK ObFZ Dunajská Streda nariaďuje odohrať stretnutia: 1. turnaja dňa 14. augusta 2021 (sobota) o 9:30 na ihrisku Malé Dvorníky (voľno: Vrakúň), 2. turnaja dňa 28. augusta 2021 (sobota) o 9:30 na ihrisku Orechová Potôň (voľno: Holice), 3. turnaja dňa 11. septembra 2021 (sobota) o 9:30 na ihrisku Gabčíkovo (voľno: Orechová Potôň), 4. turnaja dňa 25. septembra 2021 (sobota) o 9:30 na ihrisku Holice (voľno: Gabčíkovo), 5. turnaja dňa 09. októbra 2021 (sobota) o 9:30 na ihrisku Vrakúň (voľno: Malé Dvorníky). III. LIGA U9 KUKKONIA LIGA Hrá sa podľa pravidiel malého futbalu. Hrá sa na dvoch ihriskách vedľa seba. Hrací čas 1x30 minút. SKUPINA A:,,

4 15. ŠTK ObFZ Dunajská Streda nariaďuje odohrať stretnutia: 1. turnaja dňa 21. augusta 2021 (sobota) o 9:30 na ihrisku Zlaté Klasy, 2. turnaja dňa 04. septembra 2021 (sobota) o 9:30 na ihrisku Mliečno, 3. turnaja dňa 18. septembra 2021 (sobota) o 9:30 na ihrisku Holice, 4. turnaja dňa 02. októbra 2021 (sobota) o 9:30 na ihrisku Lehnice, 5. turnaja dňa 16. októbra 2021 (sobota) o 9:30 na ihrisku Zlaté Klasy. SKUPINA B: 16. ŠTK ObFZ Dunajská Streda nariaďuje odohrať stretnutia: 1. turnaja dňa 21. augusta 2021 (sobota) o 9:30 na ihrisku Orechová Potôň, 2. turnaja dňa 04. septembra 2021 (sobota) o 9:30 na ihrisku Malé Dvorníky, 3. turnaja dňa 18. septembra 2021 (sobota) o 9:30 na ihrisku Jahodná, 4. turnaja dňa 02. októbra 2021 (sobota) o 9:30 na ihrisku DAC Dunajská Streda. SKUPINA C: 17. ŠTK ObFZ Dunajská Streda nariaďuje odohrať stretnutia: 1. turnaja dňa 21. augusta 2021 (sobota) o 9:30 na ihrisku Okoč- Sokolec, 2. turnaja dňa 04. septembra 2021 (sobota) o 9:30 na ihrisku Kráľovičove Kračany, 3. turnaja dňa 18. septembra 2021 (sobota) o 9:30 na ihrisku Trhová Hradská. 4. turnaja dňa 02. októbra 2021 (sobota) o 9:30 na ihrisku Baloň. Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda je možné sa odvolať podľa čl. 87 SP SFZ. Richard Földes predseda ŠTK ObFZ Dunajská Streda Disciplinárna komisia Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu za vylúčenie po 2.ŽK - na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne, podľa 37/3 DP od : U1 Puha Imrich ( ) Futbalový klub Holice,,

5 Disciplinárne sankcie: U2 Szűcs Balázs ( ) OFK Rapid Ohrady DO: 2 s s. nepodmienečne od , podľa 71/1,3ab, 48/1b,2a DP. Pokuty U3 Na návrh ŠTK pokuta 50,- podľa E/2/9 RS ObFZDS za porušenie čl.40/a, 63/b SP klubom: TJ Družstevník Ižop, PSE Horná Potôň, TJ Družstevník Vrakúň, FK Veľká Paka, OFK Trhová Hradská, ŠK Rohovce, TJ Družstevník Horný Bar, TJ Dynamo Blatná na Ostrove, SC Veľké Dvorniky. Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1). Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu Tomáš Máhr predseda DK ObFZ Dunajská Streda Komisia rozhodcov DELEGOVANIE: KR vydelegovala 3. kolo a vykonala zmeny pre 2. kolo PREDVOLANIE: KR predvoláva na svoje zasadnutie dňa (streda) o h nováčikov Michal Želinský, Nikolas Csicsai, Krištof Botló a Szilárd Csóka. OZNAMY: KR ObFZ Dunajská Streda oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda alebo na telefónných číslach 0901/ (predseda KR V. Fekete), 0902/ (Ľ. Horváth). Vojtech Fekete predseda KR ObFZ Dunajská Streda,,

6 TMK/KM Všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam ÚVZ, vlády SR a vedenia SFZ. Na základe týchto nariadení sú kontaktné formy vzdelávania trénerov dočasne zrušené. Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od podávajú výhradne cez ISSF Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu Ďalšieho vzdelávania, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti. UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy "Kontinuálneho vzdelávania trénerov (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie. Tomáš Gaál Predseda TMK/KM ObFZ Dunajská Streda,,