Zakladná škola s materskou školou , 11: , Diviaky nad Nitricou, c.121 Kniha dodávateľských faktúr. Mgr. Paulďurová Gabriela

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Zakladná škola s materskou školou , 11: , Diviaky nad Nitricou, c.121 Kniha dodávateľských faktúr. Mgr. Paulďurová Gabriela"

Prepis

1 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zbraziť strndklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dkladv d 111 d / enfe s.r.. 20,00 s DPH dvze dpadu Jaselská 1851/ Tpľčany zšj Slvenský plyn.priem. 775,00 s DPH Slvenský plyn.priem. 439,00 s DPH Autmtklub Baník Handlvá 171,00 s DPH F. Nádaždyh Handlvá Slvak telekm T- cm, a.s. 19,99 s DPH Energa Slvakia s.r.. 464,51 s DPH dd.elektr.energie Július Kšík - OFSETKA 39,66 s DPH Snežienkva Prievidza Slvak telekm T- cm, a.s. 50,36 s DPH dvz kuchynskéh dpadu 6/2018 plyn ZŠ, ŠJ, ŠKD 7/2018 za plyn MŠ za 7/2018 prenájm detskéh dpravnéh ihriska a dpravnú výchvu za telefón MŠ 7/2018 za el.energiu ZŠ hl.budva, budba a ŠJ 6/2018 pštvé pukážke pre ŠJ 500 ks za telefón ZŠ 6/ BP - COM, s.r.. 78,00 s DPH BOZPO za služby BOZPO 4-6/2018 pdľa Kmensky s.r. 18,00 s DPH ddatk k zmluve za sprístupnenie balíčka Bez kriedy, Park Mládeže Kšice pdľa ddatku k zmluve Virtuálna knižnica VEMA 10,68 s DPH pplatk za pskytvanie služby Vema Prievzská 14/A Bratislava clud za 4-6/2018 pdľa Spelin - Slavmír Plnyi ,13 s DPH diel práce pdľa -akcia prava elektrinšt.,rzvd,vdy a stav.úpravy na budv.1-4 a ŠJ Ševt 218,33 s DPH diel Kmplexná šklská agenda pre ZŠ s MŠ - licencia (2. rčná faktúra) Stredsl.vd.prev.sp. a.s 327,16 s DPH ddávke vdy za vdu ZŠ Partizanska cesta Banska Bystrica Stredsl.vd.prev.sp. a.s 108,10 s DPH ddávke vdy Partizanska cesta Banska Bystrica Ševt 143,77 s DPH Slvenský plyn.priem. 775,00 s DPH za vu MŠ materiál na zabepečenie prjektu Nadácie Pšt.banky pdľa za plyn ZŠ, ŠJ a ŠKD 8/2018

2 2 / Slvenský plyn.priem. 439,00 s DPH Jva Plus, s.r.. 201,59 s DPH Mačv Diviaky nad Nitricu Vita Slvakia s.r.. 80,00 s DPH pskyt. služieb Nvá Prievidza Office dept s.r.. 187,20 s DPH Prievzská 4/B Bratislava Slvak telekm T- cm, a.s. 19,99 s DPH Slvak telekm T- cm, a.s. 47,63 s DPH Malnat Viliam Petriska 308,39 s DPH Okružná 98/ Nitrianske Rudn Malnat Viliam Petriska 526,86 s DPH Okružná 98/ Nitrianske Rudn Energa Slvakia s.r.. 125,28 s DPH dd.elektr.energie MTM A.Malina 8,99 s DPH Uhlistna 35 B Prievidza Jva Plus, s.r.. 187,86 s DPH Mačv Diviaky nad Nitricu Abix s.r. 16,80 s DPH Šprtvá 26/ Nitrianske Rudn Kat Tmáš Kapusta 23,90 s DPH Urbárska 947/ Prievidza Bams Business s.r.. 310,47 s DPH Biskupice Bánvce nad Bebravu Bams Business s.r.. 344,98 s DPH Biskupice Bánvce nad Bebravu Dxx-stravné lístky spl. s r.. 540,00 s DPH za plyn MŠ 8/2018 dezinfekčné prstriedky, čistiace a hygienické prstr. servisné práce pdľa za 7/2018 kancelársky papier 10 bal/krabica telefón MŠ 7/2018 za mbily ZŠ 7/2018 náter skla v učebni č. 3 Náter skla v učebni č. 2 za el. energiu ZŠ hl.budva, budva rč. ŠJ vdinštalačný materiál na pravu WC v MŠ dezinfekčné prstr., čistiace prstr., prstriedky sbnej starstlivsti tner HP black tner HP 1018 laser tepvanie kbercv a sedačiek v ZŠ tepvanie kbercv a sedačiek v MŠ stravné lístky Hviezdslavva Prievidza Stavebniny Klark s.r.. 109,44 s DPH materiál pdľa výberu na údržbu MŠ Abix s.r. 359,99 s DPH Šprtvá 26/ Nitrianske Rudn pmôcky pre učiteľky a vychvávateľky v ŠKD

3 3 / Ševt 70,85 s DPH VEMA 147,60 s DPH Prievzská 14/A Bratislava Vita Slvakia s.r.. 320,00 s DPH Nvá Prievidza Slvenské pedaggické nakladateľstv - Mladé letá, 36,30 s DPH Sasinkva Bratislava Vita Slvakia s.r.. 80,00 s DPH pskyt. služieb Nvá Prievidza Vita Slvakia s.r.. 30,00 s DPH Nvá Prievidza Juraj Ďurina 300,00 s DPH Urbárska 948/ Prievidza Office dept s.r.. 311,88 s DPH Prievzská 4/B Bratislava Spelin - Slavmír Plnyi ,03 s DPH diel Spelin - Slavmír Plnyi 737,99 s DPH Slvenský plyn.priem. 775,00 s DPH Slvenský plyn.priem. 439,00 s DPH Gude Slvakia s.r. 98,38 s DPH K sihti 324/ Pdtúreň - Rveň PP-St 330,96 s DPH Kšinná Kšinná Cra zdruz.fyz.sb 85,37 s DPH Ksvska cesta Prievidza Cra zdruz.fyz.sb 42,77 s DPH Ksvska cesta Prievidza Indícia s.r.. 142,45 s DPH šklské tlačivá Pplatk za službu Vema clud a dátvé prstredie materiál na zabezpečenie prjektu Nadácie Pštvej banky pdľa učebnice Prvuky pre 2.r. ZŠ servisné práce 8/2018 zdrj d PC 300W P4 na pravu PC v MŠ rez rizikvých drevín v areáli ZŠ knferenčná stlička kancelárske ptreby práce pdľa - akcia prava el.inštalácie, rzvdv vdy a stav.úpravy na bud..1-4.r a ŠJ práce nad rámec - prava el.inštalácie, rzvdv vdy a stav.úpravy na bud. 1-4 r. za plyn ZŠ, ŠJ a ŠKD 8/2018 za plyn MŠ 8/2018 vzík na prepravu jedál v MŠ dezinf. prstr., hygienické ptreby, čistiace prstriedky pre kuchyňu ŠJ kuchynské ptreby d kuchyne ŠJ hlbké taniere d ŠJ 18 ks učebnice a učebné pmôcky pre učiteľa a žiakv 1.a 3. rč. Rvniankva Bratislava Digital Visins s.r.. 13,00 s DPH predplatné časpisu Giga

4 4 / 5 Kladnianska Bratislava Brtex Ing.V.Petriska 219,04 s DPH Nam.SNP 639/ Nvaky AD ACTA SR, s.r.. 277,20 s DPH M.R. Štefánika Nváky Oprava vah Kralik 60,00 s DPH Vychdna Prievidza Indícia n.. 40,00 s DPH Karlveská Bratislava Slvak telekm T- cm, a.s. 20,24 s DPH Abix s.r. 150,53 s DPH Šprtvá 26/ Nitrianske Rudn VEMA 170,40 s DPH Prievzská 14/A Bratislava B a B spl. s.r.. 34,08 s DPH Okružná Nitrianske Rudn Indícia n.. 40,00 s DPH Karlveská Bratislava Energa Slvakia s.r.. 167,45 s DPH dd.elektr.energie Dxx-stravné lístky spl. s r.. 36,00 s DPH Hviezdslavva Prievidza KA sft s.r.. 64,68 s DPH Klárvice Klárvice Lipprint - Ján Sleziak 198,00 s DPH Pľná Prievidza Slvak telekm T- cm, a.s. 53,14 s DPH Eurtrading Edu s.r.. 247,82 s DPH Muškátvá Kšice Daffer 324,43 s DPH Vcelarska Prievidza il Rman Jana Feješvá 124,65 s DPH Lúčna 41/ Prievidza OOPP pre kuchárky ŠJ knzutácie pri spracvaní vyraďvacieh knania archívne krabice nástrek váhy Transprta účasť na kurze Hejnéh metódy pre učiteľku ZŠ za telefón MŠ 8/2018 ppisvače na tabule 112 ks zriadenie služby Vema clud na 2 certifikvané prístupy pdľa materiál na údržbu pre MŠ pdľa výberu účasť na kurze Hejneh metódy pre učiteľku ZŠ za el. energiu ZŠ hl. budva, bud rčník a ŠJ 8/2018 stravné lístky rčnú licenciu prgramu WinDHM tlač bržúry - prjekt Nadácie Pšt. banky Tak sa u nás žije, tak sa u nás žil za mbily ZŠ 8/2018 vypracvanie dkumentácie GDPR šklské ptreby pre predšklákv v MŠ pdľa výberu súkn

5 5 / Fram rsus, v..s 36,84 s DPH učebnice nemeckéh jazyka Beste Freunde Energa Slvakia s.r.. 38,40 s DPH bnvenie plmby - vrámci pravy dd.elektr.energie elektrinštalácií v budve a ŠJ Divadl Nvá scéna 1 052,50 s DPH vstupenky na muzikál Mamma Mia - Živnstenská Bratislava pdľa zásad čerp.sf 35 ks Zelv 63,28 s DPH ptraviny na zabezpečenie úlh prjektu Nadácie Pšt. banky - Tak sa u nás žil Maqiuta s.r.. 5,50 s DPH Vzrkvé zšity - učebné pmôcky pre Bakalárska Prievidza deti Generali Pisťvňa a.s. 24,10 s DPH pistná zmluva pistenie interaktívnej tabule ZŠ Mlynské nivy Bratislava 24 (Mderné vzdelávanie...) IVES 83,65 s DPH diel rčná údržba prgramu WinIbeu Cs. armady c Ksice Kat Tmáš Kapusta 228,83 s DPH Urbárska 947/ Prievidza Maqiuta s.r.. 4,90 s DPH Bakalárska Prievidza PcPrfi s.r.. 390,00 s DPH Fintická 14050/ Prešv prava kpírky Knica Minlta Bizhub nálepky na skrinky d MŠ vstup d databázy test Alf sk