Príloha k Výpisu z registra prevádzkových záznamov vozidiel

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Príloha k Výpisu z registra prevádzkových záznamov vozidiel"

Prepis

1 Príloha k Výpisu z registra prevádzkových záznamov vozidiel Číslo : Dátum a čas : :27:42 Verzia : Úplná Aktuálnosť informácií a údajov obsiahnutých v tejto prílohe sa vzťahuje k dátumu a času vyhotovenia prílohy. Pravosť tejto prílohy si môžete overiť na, kde je dostupná aj jej aktualizovaná verzia. Základné údaje o vozidle: Továrenská značka : BMW VIN : WBAZW41010L Dátum prvej evidencie vozidla : Model : X5 xdrive30d Obdobie výroby : Dátum prvej evidencie vozidla v SR: Predchádzajúce overenie Informácie o predchádzajúcom vygenerovaní Prílohy k Výpisu z registra prevádzkových záznamov vozidiel. Záznamy km/mi Informácia o pôvode zapísaných údajov v ODO-Passe. VINexpert VINexpert špecifikuje dôležité parametre modelového prevedenia daného typu vozidla. Technické údaje Parametre motora, prevodovky, karosérie, emisie, spotreba paliva a ďalšie dôležité informácie. Krajina pôvodu a krajiny registrácie Informácie o zaznamenaných registráciách a preregistráciách vozidla v zahraničí a na Slovensku. Počet majiteľov a držiteľov vozidla Prvá hodnota vyjadruje počet majiteľov vozidla, druhá hodnota vyjadruje počet držiteľov osvedčenia. Pátranie Overenie vozidla v národných pátracích evidenciách. Kontrola originality Informácie a výsledky z absolvovaných KO, ako údaje o povlakovej vrstve, fotodokumentácia, výsledky preverení v oficiálnych medzinárodných pátracích systémoch. Servisné záznamy Záznamy zo servisných činností a opráv vozidla. Povinné zmluvné poistenie Každé vozidlo prihlásené do evidencie vozidiel v SR musí mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Montáž plynového zariadenia Informácia o montáži plynového zariadenia na vozidle. Platnosť emisnej kontroly do Vozidlá kategórie M1 a N1 sa musia zvyčajne podrobiť EK po prvýkrát v lehote 4 rokov po prvom prihlásení vozidla do evidencie a následne v lehote 2 rokov. Platnosť technickej kontroly do Vozidlá kategórie M1 a N1 sa musia zvyčajne podrobiť TK po prvýkrát v lehote 4 rokov po prvom prihlásení vozidla do evidencie a následne v lehote 2 rokov. Záložné právo Za účelom zabezpečenia pohľadávky sa na vozidlo môže vzťahovať záložné právo, ktoré zriaďuje notár. Blokácia vozidla Overenie blokácie vozidla, ktorá by bránila prepisu vozidla. Exekúcie majiteľa vozidla Overenie exekúcií registrovaných na majiteľa vozidla Slovenskou komorou exekútorov. Zoznam daňových dlžníkov Overenie majiteľa/držiteľa medzi daňovými dlžníkmi. OK OK 2/ nedostupné nedostupné Strana 1 z 12

2 Leasing vozidla Informácia o financovaní alebo prenájme vozidla evidovaného Asociáciou leasingových spoločností SR. Výbava vozidla Zoznam použitých komponentov, systémov a služieb, ktorými disponuje vozidlo od výroby. Poškodenie vozidla Záznamy o poškodeniach v dôsledku dopravnej nehody alebo škodovej udalosti nedostupné Strana 2 z 12

3 1. Predchádzajúce overenie Predchádzajúce overenie poskytuje informáciu o vygenerovaní Prílohy k Výpisu z registra prevádzkových záznamov vozidiel v minulosti. Dátum a čas overenia: :08:43 Subjekt, ktorý údaje a informácie overoval: 2. Záznamy km/mi Pôvod informácií o stave najazdenej vzdialenosti. Dátum odčítania Km/ml Životná udalosť Názov pracoviska Typ pracoviska OpravaVozidla Leasing neodčítateľné SkodovaUdalost Leasing OpravaVozidla Servis ServisnaKontrola testovaciafirma KontrolaOriginality 9999 KO CertifikovanaOprava CMO ServisnaKontrola TestIRIS neodčítateľné ObhliadkaVozidla Nezadane TestIRIS SkodovaUdalost KupaVozidla KupaVozidla KupaVozidla V prípade platného ODO-Passu sú tieto informácie po zadaní dvoch údajov z ODO-Passu dostupné na stránke Strana 3 z 12

4 3. VINexpert OK VIN číslo predstavuje výrobcom zakódovanú kombináciu písmen a číslic, ktorá slúži na jednoznačnú identifikáciu vozidla. VINexpert vykoná logickú kontrolu správnosti štruktúry VIN čísla, rozkóduje všetky údaje, ktoré do VIN zakódovol výrobca vozidla a upozorní na prípadné chybné znaky. Vozidlo Model Umiestenie riadenia Kontrolná číslica Modelový rok alebo "0" Výrobný závod Sériové výrobné číslo Obdobie výroby WBA Posledná globálna homologácia Región určenia Poznámky: xdrive RPM L6 4V 4WD LHD WBA BMW X5 (E70 // X5), kateg. M1;M1G BMW X5 xdrive30d, Sport Activity Vehicle, kód motora: N57D30O0, cm3, RPM, L6, 4V, diesel, 4WD LHD OK rok sa neuvádza konštanta "0" BMW Manufacturing Co. LLC, South Greer (Spartanburg), South Carolina, USA /2013 BMW AG, Mníchov, Nemecko (osobné vozidlo, SUV) e1*2007/46*0421 Európa Systém pohonu 4 kolies u vozidiel BMWBMW's four-wheel drive system Počet otáčok motora za minúturevolutions Per Minute 6 valcov v rade6 cylinders in line 4 ventily na valec4 valves per cylinder Pohon štyroch kolies4 Wheel Drive Ľavostranné riadenieleft Hand Drive 4. Technické údaje OK Základné technické údaje vozidla z evidencie, parametre motora, prevodovky, bŕzd a karosérie, rozmery, hmotnosti, emisie výfukových plynov, povolené rozmery pneumatík a ďalšie dôležité údaje. Rok výroby predstavuje informáciu o mesiaci a roku, kedy bolo vozidlo vyrobené. Tento údaj býva ale častokrát nahradený dátumom prvej evidencie vozidla. Modelový rok hovorí o období, kedy bol konkrétny typ vozidla vyrábaný. Evidenčné číslo vozidla: Dátum prvej evidencie: Dátum prvej evidencie v SR: Značka Typ/variant/verzia Obchodný názov VIN Najväčšia celková hmotnosť Prevádzková hmotnosť BB634DY BMW X5/ZW41/5S X5 xdrive30d WBAZW41010L kg 2150 kg Strana 4 z 12

5 Doba platnosti Kategória Číslo typového schválenia M1G - osobné terénne vozidlo e1*2007/46*0421*00 Najväčšia hmotnosť prípojného vozidla zabrzdeného/odbrzdeného Zdvihový objem valcov Najväčší výkon motora Druh paliva Farba NAFTA Biela 5. Krajina pôvodu, krajiny registrácie Krajina pôvodu je krajinou, kde bolo vozidlo prvý krát prihlásené do evidencie. Následne mohlo byť predmetom exportu do zahraničia, vtedy hovoríme o krajinách registrácie Krajina pôvodu: Nemecko Krajiny registrácie Príznak Dátum 1. registrácie - údaj zo štátu Slovensko Dátum registrácie - Slovensko Dátum Krajina EČV Slovensko BB634DY Slovensko BB634DY 7. Pátranie Preverenie vozidla v uvedených národných pátracích evidenciách. Dôležitejšie preverenie vozidla v medzinárodných pátracích systémoch sa vykonáva v rámci výkonu kontroly originality po overení pravosti identifikátorov na vozidle a pravosti jeho dokladov. Identifikátory na vozidle môžu byť podvodne zmenené za účelom zmeny identity a legalizácie odcudzeného vozidla kedykoľvek pred zmenou vlastníctva vozidla, preto kontrolu originality vozidla a dokladov odporúčame vykonať ešte pred jeho kúpou. Krajina Slovenská republika Česká republika Rumunsko Slovinsko Litva Výsledok pátrania Vozidlo sa nenachádza v pátraní Vozidlo sa nenachádza v pátraní Vozidlo sa nenachádza v pátraní Vozidlo sa nenachádza v pátraní Vozidlo sa nenachádza v pátraní 8. Kontrola originality Informácie a výsledky z absolvovaných kontrôl originality, údaje z meraní povlakovej vrstvy, fotodokumentácia, výsledky overení v oficiálnych medzinárodných pátracích systémoch. Strana 5 z 12

6 Vozidlo absolvovalo kontrolu originality: 2 krát Dátum vykonania KO č. 2 : Pracovisko: PKO Banská Bystrica-1633 Zvolenská cesta, Banská Bystrica Krajina dovozu: Nemecko Číslo odborného posudku: SKA Číslo nálepky: SKAi Klasifikácia kontroly č. 2 : 110 Popis klasifikácie: Stav identifikátorov vozidla (prvé číslo z klasifikácie): 1 Identifikátory vozidla sú nedotknuté, nie sú viditeľné stopy neoprávneného vonkajšieho zásahu, alebo vonkajšie neoprávnené zásahy do konštrukcie vozidla neboli zistené, alebo zmena identifikátorov bola spôsobená povolenou prestavbou. Stav dokladov (druhé číslo z klasifikácie): 1 Požadované doklady nenesú žiadnu známku neprávosti a údaje v nich uvedené zodpovedajú údajom na identifikátoroch kontrolovaného vozidla, alebo zmena údajov je spôsobená povolenou prestavbou vozidla. Stav údajov evidencia vozidiel SR(tretie číslo z klasifikácie): 0 V evidencii vozidiel SR sa nenašiel záznam o kontrolovanom vozidle, resp. jedná sa o jednotlivo dovezené vozidlo zo zahraničia. Výsledok kontroly č. 2 : Spôsobilé spôsobilé Vozidlo je hodnotené ako spôsobilé v prípade, ak je klasifikácia vozidla 110 alebo 111. Dočasne spôsobilé Vozidlo je hodnotené ako dočasne spôsobilé v prípade, ak niektorý z bodov kasifikácie nadobúda hodnotu 2. V praxi sa najčastejšie jedná o chýbajúce VIN alebo výrobný štítok. Nespôsobilé Vozidlo je hodnotené ako nespôsobilé, ak niektorý z bodov klasifikácie nadobúda hodnotu 3. Tento klasifikačný stupeň hovorí o neoprávnej manipulácii alebo pozmeňovaní identifikátorov vozidla. Strana 6 z 12

7 Namerané hodnoty povlakovej vrstvy Miesto merania: Predná kapota: Ľavý predný blatník: Ľavé predné dvere: Ľavé zadné dvere: Ľavý zadný blatník: Zadná kapota: Pravý zadný blatník: Pravé zadné dvere: Pravé predné dvere: Pravý predný blatník: Strecha vozidla: VIN kód, iden. kód: Počet meraní: 5/5 nemerané 4/4 4/4 5/5 5/5 5/5 4/4 4/4 nemerané 5/5 5/5 Hrúbka laku: µm µm µm µm µm µm µm µm µm µm Hrúbka povlakovej vrstvy nanesená výrobcom vozidlá býva najčastejšie v hraniciach μm (vyskytujú sa však aj prípady s hornou hranicou do 180 μm), pričom namerané hodnoty sú spravidla v rozmedzí 40 μm. Pokiaľ je na vozidle nameraná hodnota blízka alebo vyššia ako 200 μm, dá sa predpokladať, že vozidlo alebo časť vozidla boli opravované, tmelené a prelakované. (μm = mikrometer, 1 mm = 1000 μm) Strana 7 z 12

8 Pre zobrazenie fotografií z kontroly originality použite QR kód, alebo webovú adresu: 9. Servisné záznamy Dátum: vykonaná práca: - nnnn Dátum: vykonaná práca: - dgbfdbearhbe použitý materiál: - ethr použitý materiál: - sthteydfb 10. Povinné zmluvné poistenie Držiteľ a prevádzkovateľ motorového vozidla má podľa zákona č. 381/2001 Z.z. povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu a to najneskôr v deň prvého použitia vozidla. Ku dňu: EČV: Poisťovňa: BB634DY Generali poisťovňa, a.s. 15. Blokácia vozidla V prípade, ak je vozidlo blokované, nie je možný prepis vozidla. Blokácia sa vzťahuje na samotné vozidlo. Výsledok preverenia blokácie: Na vozidlo sa nevzťahuje blokácia. 16. Zoznam exekúcií Zoznam aktuálnych právoplatných exekúcií majiteľa vozidla registrovaných Slovenskou komorou ekekútorov. Exekúcia sa vzťahuje na fyzickú alebo právnickú osobu. Výsledok preverenia exekúcií: Na prevádzkovateľa sa nevzťahuje exekúcia. Strana 8 z 12

9 19. Výbava vozidla OD 06/10 AUT-KLIMATIZ 2-ZÓN NEZÁV-KÚRE SLEDOV JAZDNEJ STOPY DAB TUNER CD-MENIČ POM-OSVET/SVET-PAKET ADAPTÍV-SVETLOMETY STROP-PANEL ANTRACIT POŤAHY KOŽA VYHRIEVA SEDAD Z KOMFORT-SEDADLÁ ALARM DEL-SIEŤ BATOŽ-PR VN-SP-ZRKADLO ZACLON HEAD-UP DISPLEJ VYHRIEVA VOLANTU 8-ST AUTOMAT AUDIOSYS HIGH END REGUL RÝCHL SPEED 9-/10 J X 19 ALU STREŠNÝ NOSIČ VNÚT-LIŠTY SATÉN STÚPAČKY ALU 2-VRSTV UNI - 2-VRSTV UNI - Alpinweiss Uni ŠPORT-PAKET PR-SKLO S DAŽĎ-SNÍM KOMFORT PRÍSTUP VON-ZRKAD ZACLONITEĽ NAVIG-SYSTÉM PROFESS XENÓN-SVETLO ASIST DIAĽK-SVETIEL OSTREK SVETLOMETOV SLN-ROLETA BOČ VYHRIEVA SEDAD P BEDROVÁ OPIERKA OVLÁD Z-KAPOTY AUT PAKET ODKLAD-SCHRÁN VAK NA LYŽE PARK-DIST-CONTR P/Z 2993CCM 180KW ŠPORT-VOLANT KOŽA ADAPTIVE DRIVE AKTÍVNE RIADE 255/50-/285/45 R19 V SHADOW-LINE LESKLÝ PANORAMAT-STRECHA EL KONEKTOR USB/AUX OBSAH CO2 20. Poškodenia vozidla Záznam o poškodeniach č. 1 Krajina, kde sa stala škoda SVK Dátum kalkulácie Kalkulácia opravy cena dielov 983,21 EUR cena práce X EUR cena lakovania 635,48 EUR celková hodnoty opravy 1618,69 EUR Poškodenia jednotlivých častí vozidla Strana 9 z 12

10 Predná časť karosérie Zadná časť karosérie pravá strana Predná časť ľavá strana pravá strana Zadná časť ľavá strana Ľavé dvere Pravé dvere Strecha čelné ľavá strana Sklo pravá strana zadné poškodené Poškodené diely SADA SVORIEK DV Z Ľ TESNE DVERÍ Z Ľ LEP-SADA 3-UHOL-OKNA OCHR-LIŠTA DVERÍ Z Ľ SADA SVORIEK DV Z Ľ PRÍCHYTKA PANELA DV PRÍCHYTKA PANELA DV VÝSTUHA DVERÍ Z Ľ DVERE Z Ľ UP-SA PANELA DV Z Ľ RÁM 3-UHOL-OKNA Ľ IZOLÁCIA DVERÍ Z Ľ Strana 10 z 12

11 Záznam o poškodeniach č. 2 Krajina, kde sa stala škoda SVK Dátum kalkulácie Kalkulácia opravy cena dielov 1213,05 EUR cena práce X EUR cena lakovania 210,99 EUR celková hodnoty opravy 1424,04 EUR Poškodenia jednotlivých častí vozidla Predná časť karosérie Zadná časť karosérie pravá strana Predná časť ľavá strana pravá strana Zadná časť ľavá strana Ľavé dvere Pravé dvere Strecha čelné ľavá strana Sklo pravá strana zadné poškodené Poškodené diely INFO-ŠTÍTOK AIRBAG OPTIC-DAŽĎ-SNÍMAČ KRYT PRED-SKLA PRÍCHYTKA PRED-SKLA PRÍCHYTKA PRED-SKLA ČISTIČ R1 PR-SKLA LEP-SADA PRED-SKLA PREDNÉ SKLO TÓN PRÍCHYTKA PRED-SKLA IZOLÁCIA TORPÉDA PRIMER DORAZ DAŽĎ-/SVET-SNÍMAČ PRÍCHYTKA PRED-SKLA DORAZ PRED-SKLA Strana 11 z 12

12 - Koniec výpisu - Overenie informácií a údajov o vozidle eliminuje možnosť podvodu len do určitej miery, preto odporúčame absolvovanie kontroly originality identifikátorov vozidla a jeho dokladov, ako aj prehliadku technického stavu v odbornom servise ešte pred samotnou kúpou vozidla. Strana 12 z 12