Týždenník Rímskokatolíckej farnosti Vranov nad Topľou - Čemerné Ročník III./2011 Číslo 36

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Týždenník Rímskokatolíckej farnosti Vranov nad Topľou - Čemerné Ročník III./2011 Číslo 36"

Prepis

1 AkTUáLNE LITURgIcké ČíTANIA NA NEDEľU Prvé čítanie: Iz 55, 1-3 Žalm: Ž 145, Druhé čítanie: Rim 8, Sv. Evanjelium: Mt 14, Týždenník Rímskokatolíckej farnosti Vranov nad Topľou - Čemerné Ročník III./2011 Číslo 36 Modlitba za rodiny Minulú nedeľu sme mali krásnu odpustovú slávnosť. Keďže sv. Anna a Joachima sú/ boli starí rodičia nášho Pána Ježiša, naskytuje sa nám obrovské pole na tému rodina. Možno aj to bolo pohnútkov pre vytvorenie tzv. udalosti na sociálnej sieti Facebook s názvom Modlitba za rodiny. Preto aj pre všetkých, ktorí z akéhokoľvek dôvodu nie ste členmi Facebooku, môžete sa pripojiť k nám interaktívnym a kedykoľvek počas dňa 31. júla (túto nedeľu) sa pomodliť modlitbu za rodiny. Určite so mnou budú súhlasiť viacerí, ak napíšem, že v dnešnej tak zvláštnej dobe je potrebné modliť sa za rodiny častejšie. MODLITBA ZA RODINU (Ján Pavol II.) Pane, Ty Si otcom každej rodiny na Zemi, Ty si otcom všetkých ľudí. Daj, skrze Tvojho Syna, Ježiša Krista, ktorý sa pre nás stal človekom a skrze Ducha Svätého, ktorý je poslom Tvojej lásky k nám, aby sa každá rodina na Zemi stala pre každú ďalšiu generáciu svätyňou lásky a života, lebo len Ty si opravdivá Láska a Život. Daj, aby Tvoja milosť sprevádzala myšlienky, slová a skutky každého manžela a manželky pre dobro ich rodiny a rodín na celom svete. Daj, aby mladí ľudia našli v rodine pevnú oporu pre svoju ľudskú dôstojnosť a pre rast v pravde a láske. Daj, aby sa láska, posilnená milosťou sviatosti manželstva, ukázala silnejšou než všetky slabosti a skúšky, ktorými rodiny niekedy musia prejsť. Na príhovor Svätej rodiny daj, aby svetová misia našej matky Cirkvi v rodine a prostredníctvom rodiny priniesla svoje ovocie. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Cesta, Pravda a Život po všetky veky vekov. Amen. (Petra Mareková) Boh len preto stvoril a udržuje svet, aby na ňom vznikali svätci. A ak existuje nejaký oprávnený smútok, potom je to smútok nad tým, že nie sme svätí. (Chesterton)

2 Strana 2 M a r i á n s k a cyklotúra Je pondelok O 9.10 prichádzam na faru. Už z diaľky vidím veľký počet bicyklov. Srdce sa mi rozbúšilo. Taký veľký záujem som nečakal. Bude to asi prvá cyklotúra s takým veľkým počtom cyklistov. Prichádzam bližšie a búšenie môjho srdca ustáva. Pred farou je zaparkovaných 24 bicyklov. Ale tie bicykle nepatria tým, čo idú s nami. Patria ženám, ktoré prišli pomôcť upratať faru a chlapom, ktorí pracujú na stavbe nového kostola. Pán Boh zaplať za ich počet a obetu. Moje prvopočiatočné sklamanie sa zmenilo na radosť. Radosť z toho, že toľko farníkov prijalo pozvanie na upratovanie fary a prácu pri výstavbe nového kostola. Po prvých organizačných pokynoch, vyloženia nadbytočných vecí, skoordinovanie priebehu cyklotúry, požehnaním a spoločnej foto o 9.25 siedmi vyrážame. Fúka príjemný južný vietor. My smerujeme na sever. S Božím požehnaním a s vetrom v chrbte sa nám pôjde oveľa ľahšie a veselšie. Pred jedenástou hodinou sme došli do Hanušoviec n. T.. Dávame si dobrú zmrzlinu, dopĺňame vodu do fľiaš a pokračujeme. Smer Giraltovce. Tu už začínajú prvé kopce. Pomaly sa skupina rozdeľuje. Prvá skupina dorazila do Giraltoviec Druhá o 10 minút neskôr. Malé občerstvenie a pokračujeme. Obed sme si naplánovali v dedine Kurima. Je to veľká dedina, určite tam je reštaurácia. Už riadne hladní prichádzame o do Kurimy. Nájdeme reštauráciu v centre obce. Majú dokonca aj denné menu s možnosťou výberu, ale s malou poznámkou. Denné menu si treba objednať do ôsmej hodiny ráno. Pýtali sme sa, či by sa niečo našlo z dennej ponuky aj bez zálohovania o ôsmej hodine ráno. Keď už aj tretia pracovníčka odišla sa spýtať do kuchyne, či by sa niečo našlo, vzdávame to. Odchádzame hladní a smutní z toho, s akou ochotou a rýchlosťou tu všetci pracujú. Stratili sme dobrú polhodinu a nič. Pokračujeme v ceste. Prechádzame naozaj pekným krajom a prichádzame do obce Dubinné. Našli sme tam mohutný dub letný. Podľa historikov má viac ako 850 rokov. Je to najstarší dub na Slovensku. Je 25 metrov vysoký a 20 metrov široký. Z ústneho podania vieme, že osada, z ktorej sa obec vyvinula, vznikla práve pri tomto dube. Naši slovanskí predkovia ho uctievali ako modlu. Údajne sa pri ňom zjavila Panna Mária. Z tohto dôvodu postavili miestni obyvatelia v jeho blízkosti kaplnku. Urobili sme si pri ňom spoločné foto a ideme ďalej. Vchádzame do obce Hrabovec a tam je pri ceste studnička a v tej studničke je taká studená voda, že mi až zuby tŕpli. V zime zo studničky určite naberajú iba kocky ľadu, ak je taká studená ako teraz v lete. V tejto horúčave nám prichádza vhod takéto občerstvenie. Dopĺňame fľaše a ideme ďalej vchádzame do Bardejova. Pôvodne sme chceli ísť do Bardejova cez Kapušany pri Prešove. Otec Anton nám poradil, aby sme išli cez Giraltovce. Priznám sa, táto trasa bola oveľa menej náročnejšia a premávka je tu skoro nulová. Tak sme mohli v pohode šľapať a obdivovať prírodu. A navyše medzi Giraltovcami a Bardejovom nie je skoro žiadny kopec. Prichádzame do centra. Chvíľu oddychujeme a vychutnávame jeho krásu, kde ako keby sa zastavil čas. Chlapci odišli na prieskum. Po chvíli sa vracajú. Konečne ideme na obed do letnej reštaurácie. Odkladáme bicykle na dvore a sadáme si k spoločnému stolu.

3 Strana 3 Po teplej polievke prišiel na rad vyprážaný bravčový rezeň a zemiakový šalát. Každý z nás bol asi hladní, lebo mlčky a hlavne rýchlo sme sa najedli. Naozaj to bolo veľmi chutné. Ešte sme ten rezeň spláchli vodou a ideme: smer Gabultov. Tu je už po búrke. Nás našťastie po ceste žiadna búrka ani dážď nezastihol. Čas máme dobrý prichádzame na faru v Gabultove. O máme bicykle uložené v garáži a my sme už ubytovaní. Priznám sa, taký komfort sme nečakali. Dvojposteľové izby. Každá izba mala vlastné WC a sprchu. Trochu sme si oddýchli, prezliekli sa a pred šiestou už stúpame hore do kostola na svätú omšu. Hore sme išli po 105 schodoch. Po omši som hovoril otcom redemptoristom, že kto ide na svätú spoveď a absolvuje ten výstup, tak už má polovičku hriechov odpustené. Odpovedal, že to tak nefunguje a cez týždeň majú svätú omšu dole, iba v nedeľu a vo sviatok majú hore. Dnes je ale prvý deň po odpuste a tak sa svätá omša slávi ešte hore ako ďakovná pre všetkých tých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave, realizácii a priebehu odpustovej slávnosti. V nedeľu otec arcibiskup Bernárd Bober vyhlásil tento kostol za svätyňu. Dnes sa v nej slávi prvá svätá omša po povýšení (odpustová bola vonku za kostolom) a my sme na nej. Je to úžasná milosť a prejav veľkej Božej lásky. Hlavný celebrant na svätej omši povedal: Kto žije svoj život s Máriou, ostáva vo vnútri, ostáva s Kristom. Zaujímavá myšlienka. Hovoril aj o tom, že sa na Máriu treba pozerať a ona nás naučí pozerať sa spolu s ňou na Ježiša. Koľko múdrosti v niekoľkých slovách. Návod na celý život ako sa stať kresťanom, dobrým kresťanom. Svätá omša v nás zanechala hlboký duchovný zážitok. Po omši vychádzame hore za kostol. Je tam cintorín, kaplnka, kríž a pódium, na ktorom sa slávila včerajšia odpustová slávnosť. Hore na kopci za kostolom to vyzerá ako na kalvárii. Tri kríže hovoria za všetko. Prichádzame k nim. Dobré stúpanie. Všade dookola sú rôzne netradičné zastavenia krížovej cesty. My sme si vybrali jednu, ktorá viedla cez les smerom dole. Nemohli sme sa vôbec sústrediť na jednotlivé zastavenia a rozjímať, lebo sa na nás vyrojili ovady a neskutočne štípali a dobiedzali. A tak sme tú Krížovú cestu prešli v pokluse. Boli tam zastavenia ako napr. Ježiš sa stretáva so sv. Pavlom, Ježiš tíši búrku na mori apod. Nebolo tam ani jedno klasické zastavenie. Mňa najviac zaujalo 15. zastavenie Moje osobné stretnutie s Ježišom. Vraciame sa dole na faru. Ideme večerať. A tu za nami prichádza miestny duchovný, aby sme prijali ich pozvanie na večeru. Spomínal som už vyššie, že dnešná svätá omša bola ďakovná, tak to ďakovanie pokračovalo pohostením. Nám bola udelená tá milosť, že sme boli pozvaní na to pohostenie. Vyhradili nám jeden stôl. Dostali sme nealko podľa výberu, po poháriku dobrej slivovice a kráľovskú večeru. Na oválnom tanieri dva rezne, opekané zemiaky a zeleninový šalát. Pre niektorých účastníkov cyklotúry to bolo ako pohladenie pre dušu. V priebehu niekoľkých hodín tri rezne. Po večeri ešte zákusky a káva. Poďakovali sme za pohostenie a vrátili sa na izby. Hovoril som s úsmevom otcovi Marekovi, že to by sme mohli urobiť ako tradíciu cyklotúru do Gaboltova po odpuste. Súhlasil so mnou, ale zároveň dodal, že by to z našej strany mohlo vyzerať ako využívanie ich pohostinnosti. Po večernej modlitbe líhame do postele. Krátka bilancia: prešli sme 91,82 km, s priemernou rýchlosťou 20,3 km/hod., čistý čas na bicykli: 4 hodiny a 31 minút. Pokračovanie na budúce. (Peter Tóth)

4 Strana 4 Prečo je chlapom ten, kto sa vie ovládať? Lebo je pánom nad svojimi bezuzdnými a ničivými impulzmi. Nehoda Bolo to koncom júla 1984, v noci z piatka na sobotu. Na diskotéke bola výborná nálada. Aj napriek tomu Brigit o 1.30 hod. povedala: Musím ísť domov. Kto ma odvezie? Túto sobotu sa totiž jej brat ženil. Gerhard, hoci už nebol celkom triezvy, prejavil ochotu zaviezť Brigit a jej priateľku Gabi domov. Nebolo to ďaleko. Z Oberfeldenu do Niederwaldenu je to len päť kilometrov. Devätnásťročný Gerhard bol rád, že môže dievčatám ukázať, čo vie. Rýchlosťou 160 km za hodinu uháňal po nebezpečnej oberfeldskej náhornej plošine. V miernej ľavotočivej zákrute dostal na mokrej ceste šmyk a stratil kontrolu nad vozom. Auto zišlo z cesty, narazilo na strom a pristálo v kroví. Asi po hodine sa Gabi podarilo otvoriť zadné dvere a vyliezť. Bežala smerom do Niederwaldenu a cestou ju vzalo nejaké auto. Dievča bolo v takom šoku, že vodič, ktorý ju zviezol, to oznámil polícii. Keď polícia počula, že v aute sú zakliesnení ešte dvaja ľudia, zavolala na pomoc zváračov od hasičov. O štvrtej hodine ráno boli na mieste nehody a našli rozmliaždené auto. Hasič sa hneď dal do vyprosťovania obidvoch mladých ľudí. Po veľkom úsilí sa mu podarilo urobiť v tej hromade železa otvor. Dostal sa do strašného šoku, lebo teraz zbadal, že zranený bol jeho vlastný syn. Gerhard sa rýchlo zotavil zo svojich zranení. Gabi strávila päť mesiacov v nemocnici. Pri Brigit prišla každá pomoc neskoro. Zomrela iba 17-ročná pri prevoze do nemocnice. Svadba jej brata sa v sobotu aj tak konala, ale inakšie, než si to predstavovali. Čo máme každý večer predovšetkým skúmať? Zachovávanie miery v rečiach: hovoril som o niekom niečo zlé? Tri sitá Iedného dňa prišiel k Sokratovi akýsi rozčúlený človek: Počul si už, Sokrates, čo urobil tvoj priateľ? Musím ti to hneď porozprávať. Moment, prerušil ho mudrc. Preosial si to, čo mi chceš povedať, cez tri sitá? Cez tri sitá? prekvapene sa opýtal ten človek. Áno, áno, cez tri sitá. Pozrime sa, či to, čo mi chceš povedať, prejde tromi sitami. Prvým sitom je pravda. Preskúmal si, či všetko, čo mi chceš povedať, je naozaj pravda? Nie, len som to počul a... Tak teda! Ale zaiste si to preosial cez druhé sito, ktorým je dobro. Je to, čo mi chceš povedať, keď už nemôžeš dokázať, že je to pravda, aspoň dobré? Ten druhý váhavo odpovedal: Vôbec nie, práve naopak... Aha! prerušil ho Sokrates. Tak použime ešte tretie sito a pozrime sa, či to, čo mi chceš povedať a čo ťa tak rozrušilo, je potrebné! Potrebné to veru nie je... Teda, usmial sa mudrc, keď to nie je ani pravdivé, ani dobré, ani potrebné, pochovajme to radšej a nezaťažuj tým ani seba, ani mňa! (Marek Kunder)

5 Strana 5 Slovenská katolícka charita vyzbierala takmer pre krajiny východnej Afriky Slovenská katolícka charita (SKCH) ku dňu vyzbierala takmer Z finančných prostriedkov podporí v prvej fáze humanitárnu pomoc v Keni a ako jediná zo slovenských organizácií pomôže aj Somálsku. Pomoc takmer 11-tim tisícom domácností, chce charita podmieniť ich účasťou na aktivitách zameraných na zlepšenie životných podmienok svojej komunity. Každá domácnosť bude dostávať potravinové prídely zložené z 45 kg kukurice, 6 kg fazule, 2,4 l rastlinného oleja alebo dostane zodpovedajúcu sumu peňazí v hotovosti v závislosti od dostupnosti potravín na miestnom trhu. Súčasťou projektu bude aj výkup zvierat od pastierov za primerané ceny a ich následné vrátenie ľuďom na jeseň, kedy by malo prísť obdobie dažďov a obnovia sa pasienky. Mnohé rodiny, ktoré sa totiž venovali pastierstvu musia predávať svoj dobytok pod cenu, aby získali peniaze na potraviny. V súčasnej dobe je v Somálsku závislých na humanitárnej pomoci viac ako 2,8 milióna ľudí, z čoho 61% sa nachádza v severnej časti krajiny. Kvôli strate úrody a úhynu domácich hospodárskych zvierat prišlo veľké množstvo ľudí o svoje živobytie. Ceny potravín sa vyšplhali do rozmerov, ktoré sú nedostupné pre väčšinu ľudí, hovorí Radovan Gumulák, generálny sekretár SKCH. Zdroj: TK KBS, rg;jk Hlad v Africkom rohu ohrozuje život 12 miliónov ľudí Taliansko/Afrika (26. júla, RV) Dvanásť miliónov ľudí na Africkom rohu, postihnutom biedou a hladom, potrebuje urgentnú pomoc. Z tohto dôvodu hostila Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo, FAO, významné stretnutie ministrov. Konalo sa v Ríme, sídle organizácie, a zúčastnilo sa na ňom 121 členských krajín FAO a niekoľko mimovládnych organizácií. To, čo uviedol Jacques Diouf, generálny riaditeľ FAO, ktorý sa zaoberá predovšetkým Somálskom, je skutočné volanie na poplach: Katastrofické sucho v Africkom rohu si vyžaduje mohutnú všestrannú pomoc a rýchle konanie. Francúzsky minister poľnohospodárstva Bruno Le Maire, iniciátor stretnutia, oznámil konanie konferencie darcov o niekoľko dní v Nairobi. Vo svojom prejave nešetril kritikou medzinárodného spoločenstva a obvinil ho, že nedokáže zabezpečiť dostatok potravín na svete. Ak sa nám nepodarí prijať potrebné opatrenia, bude hlad škandálom storočia poznamenal zástupca Elyzejského paláca. Prvé konkrétne kroky k vyriešeniu krízy prišli práve z Paríža uvoľnením 10 miliónov eur. Svetová banka vyčlenila 500 miliónov dolárov, sumu, ktorá poslúži na financovanie dlhodobých projektov pre poľnohospodárov, aj keď časť z nich viac než 8 miliónov eur pôjde na okamžitú pomoc obyvateľom postihnutým krízou a hladomorom. Zdroj: TK KBS, RV jak;jk

6 Strana 6 SV. BRIgITA ŠVEDSká - dokončenie Ešte trvácnejšie dielo nám Brigita zanechala vo svojich spisoch najmä v spise Kniha zjavení. Zvlášť táto kniha je ovocím jej meditácií, pretože v nich sa často hovorí o živote, utrpení a smrti nášho Pána. Z týchto mystických zážitkov a úvah Brigita čerpala dôležité a praktické napomenutia aj pre vladárov, kráľov, kniežatá, ako aj predpovede rôznych spoločenských a politických udalostí. Zjavenia nenapísala priamo Brigita, ale sú dielom jej dvoch spovedníkov: Peter, cistercita, a Matej, kanonik z Lincopenu, ktorý na naliehanie Brigity preložil Sväté písmo do švédskej alebo gótskej reči. Hodnota zjavení sv. Brigity spočíva hlavne v tom, že prinášajú hlboké a trváce duchovné ovocie každému, kto ich číta. Mnohí slávni spisovatelia, kazatelia a rečníci ich radi čítali a čerpali z nich blahodárne myšlienky a podnety. Sv. Brigita mala ešte jednu veľkú túžbu: vidieť Rím a navštíviť ako pútnička Svätú zem. Na jeseň 1349 sa vybrala do Ríma so svojimi synmi Karolom a Birgerom. Rím sa čoskoro stal jej druhou otčinou. Veľmi ju trápila mravná bieda a opustenosť vtedajšieho Ríma. Podporovaná častými zjaveniami napomínala svetské i cirkevné autority, prosila, modlila sa a robila pokánie. V r sa konečne dožila radosti, keď sa pápež Urban V. vrátil z Avignonu do Ríma. V Ríme Brigita založila útulok pre švédskych pútnikov a študentov, ktorý stojí dodnes. Navštívila aj okolité pamätné miesta, najmä hrob sv. Františka v Assisi i kostol Porciunkula. Dlhý čas žila v Ríme veľmi skromne a kajúcne, denne navštevovala chorých v nemocniciach i po domoch. Po dvoch rokoch prišla za ňou do Ríma jej dcéra Katarína. V novembri 1371 odcestovala Brigita, hoci bola v pokročilom veku a slabého zdravia, do Svätej zeme. Doprevádzal ju syn Karol, ktorý však cestou ochorel a v Neapole zomrel. Brigita predsa len túžila navštíviť Svätú zem, preto spolu s ňou odišla dcéra Katarína a syn Birger. Po Ježišových stopách putovali všetci traja štyri a pol mesiaca. Na spiatočnej ceste do Ríma dostala Brigita horúčku, na ktorú trpela v Ríme ešte celý rok. Vo veľkých bolestiach, ktoré trpezlivo znášala, si uľavovala rozpomienkou na Ježišove muky a z horúcej lásky k nemu priala si trpieť ešte väčšie bolesti. Často vravievala: Je zlým znamením, keď človek nemá žiadne trápenie a kríž. Lebo sám Ježiš hovorí: Kto nenesie svoj kríž, nie je ma hoden. Päť dní pred smrťou jej dobrotivý Pán zjavil hodinu odchodu z tejto zeme. V predpovedaný deň sa skrúšene vyspovedala z celého svojho života a prijala sviatosti umierajúcich. Nato si žiadala, aby ju položili na dlážku, posýpanú popolom. Spovedníka zas poprosila, aby tam na mieste odslúžil svätú omšu. Po sv. omši odovzdala svoju šľachetnú dušu Bohu. Bolo to 23. júla 1373 v 71. roku jej života. Pri jej pohrebe sa stalo mnoho zázrakov. Mŕtve telo sv. Brigity pochovali na jej žiadosť v Ríme, ale už o rok jej dcéra Katarína previezla telo svätej matky do rodného Švédska a uložila ho v materskom kláštore jej rehole vo Valdstene. Keď sa aj tam udialo mnoho zázrakov, pápež Bonifác IX. ju 7. októbra 1391 vyhlásil za svätú. Rehoľa svätej Brigity sa rozšírila do viacerých krajín a mala takmer 100 kláštorov. Mnohé zanikli v období reformácie, keď germánske a severské krajiny odpadli od Cirkvi. Je zaiste veľkým požehnaním pre celú Európu, že pápež, teraz už blahoslavený, Ján Pavol Druhý pripočítal túto veľkú trpiteľku a mystičku medzi spolupatrónov Európy. Som presvedčený, že na jej príhovor Božský Spasiteľ celú škandinávsku oblasť prinavráti do lona jednej svätej katolíckej Cirkvi. (otec Anton)

7 Strana 7 V ČASE OD OD DO Upratovanie kostola - Pán Boh zaplať všetkým rodinám, ktoré boli v tomto týždni upratovať kostol. Na budúci týždeň prosíme rod. Tokárovu, Fedačkovu a Vargovu - Trepská ul. Upratuje sa v sobotu popoludní o kvôli doobedňajším sv. omšiam. Brigády pri stavbe nového kostola - Pán Boh zaplať všetkým brigádnikom, ktorí boli pomôcť v tomto týždni. Zoznam si môžete pozrieť na nástenke. Na budúci týždeň prosíme Železničnú, Ružovú, Puškinovu a kukučínovu, ktoré má na starosti p. Ján Jenčo. Zároveň chcem povedať, že o týždeň zastavujeme brigády až do odvolania kvôli tomu, že sa ide robiť podlaha vo vnútri kostola, ktorá už je výsostne odborného charakteru, takže kvôli vzájomnému neprekážaniu si ostatné brigádnické práce budú nasledovať neskôr. Vedenie modlitieb pred sv. omšami - v týždni od vedie modlitby horliteľka p. Mária kurucová. Úplné odpustky - v utorok je možné vo všetkých farských kostoloch získať úplné odpustky pre seba. Preto máme aj takto upravené sv. omše. Sú to tzv. odpustky Porciunkuly. Predpísané skutky sú: nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Otče náš a vyznaním viery Verím v Boha a potom klasické ako sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca. Sv. spoveď - keďže je prvopiatkový týždeň, bude možnosť sv. spovede každý deň od pondelka až do piatku hodinu pred večernými sv. omšami ako aj hodinu po ranných sv. omšiach. Sv. spoveď chorých - chorých budeme navštevovať netradične v utorok od 9 00 a na 1. piatok už im iba poroznášame sv. prijímanie. Prosím vás, nahláste ich v sakristii. Zbierka na Augustineum - na budúcu nedeľu bude zbierka na Augustineum, čo je dom pre kňazov a na duchovné akcie ako sú duchovné cvičenia, obnovy a pod. Už vopred Pán Boh zaplať za vaše milodary aj na tento cieľ. Rozpis lektorov: Premenenie Pána Nasledujúca nedeľa 08:00 rod. P. Bindasa; 08:00 rod. Dzurovčinova; 10:00 rod. Vardžíkova. 10:00 rod. Kokoruďova; 18:30 rod. Baranova-Sabolova. kontakty V prípade akejkoľvek potreby alebo nutnosti zaopatrenia je možné volať na nasledovné telefónne čísla: Marek Kunder, farár / ; Anton Tatarko, kaplán / ; Pevná linka na faru - 057/

8 LITURgIcký PROgRAM OD DO DO Strana 8 P ONDELOk sv. Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka) ONDELOk (k+t) Poklona Sv. Oltárnej: UTOROk (k) (T) STREDA (T+k) Poklona Sv. Oltárnej: 7 15 Š TVRTOk Sv. Jána Mária Vianneyho, kňaza (spomienka) TVRTOk Poklona Sv. Oltárnej: (k) P IATOk 1. piatok v mesiaci k úcte BSJ IATOk (k) (k) S OBOTA Premenenie Pána (sviatok) OBOTA N EDEľA 19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 8 00 (k) (k) (k) EDEľA (k) (k) Pobožnosť sv. ruženca: (výmena tajomstiev) *** PRVá NERDEĽA V MEsiACi *** (k) BLAHOžELáME/SPOMíNAME Milí čitatelia časopisu. V snahe priblížiť Vám časopis v čo najväčšej miere, prinášame novú rubriku Blahoželanie/Spomíname, kde môžete uverejniť blahoželania svojim blízkym, prípadne zaspomínať si na Vašich zosnulých príbuzných, priateľov, známych. Všetko toto spolu s fotografiou alebo aj bez môžete posielať na adresu VYDáVA Združenie veriacich PRO NOBIS Čemerné Tehelná 266, Vranov nad Topľou; tel.č. 057/ ; 0915/ ; Redakciu vedie: M. Kunder; Jazyková úprava: M. Majzlíková; Grafická úprava: R. Majzlík Vaše pripomienky, príspevky a návrhy čakáme na vždy vo štvrtok do 12:00 Redakcia si v prípade potreby vyhradzuje právo upravovať uverejňované príspevky.