Návod na. montáž. Trapézové plechy. bp2.eu. t50/t55/t62/ t80/t90/t135/ t153/t160

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Návod na. montáž. Trapézové plechy. bp2.eu. t50/t55/t62/ t80/t90/t135/ t153/t160"

Prepis

1 Návod na bp2.eu montáž Trapézové plechy t50/t55/t62/ t80/t90/t135/ t153/t160

2 TRAPÉZOVÝCH PLECHOV 1. Určenie BLACHPROFIL 2 Sp. z o. o. sa môžu používať ako zastrešenia, strešné krytiny a opláštenia vonkajších stien. Použitie a spôsob vyhotovenia opláštenia z plechov BLACHPROFIL 2 musí byť v súlade s technickými projektmi vytvorenými na základe platných noriem a stavebných predpisov a odporúčaniami uvedenými v danom návode. 2. Doprava Preprava sa má uskutočniť s použitím vozidiel určených na tieto účely. Vozidlo má mať otvárateľnú nákladnú plošinu, ktorá uľahčuje nakladanie a vykladanie tovaru. Dĺžka nákladnej plošiny má byť prispôsobená veľkosti objednávaných tabúľ (tabule nemajú prečnievať cez palubu nákladnej plošiny). Plechy je potrebné počas transportu zabezpečiť pred zmenou polohy. 3. Skladovanie Vykladanie má prebiehať pomocou špecializovaných mechanických zariadení takých ako žeriav alebo vidlicový vozík so širokým rozpätím vidlíc. Je neprípustné presúvať jednu tabuľu po druhej alebo po iných povrchoch. V prípade výskytu rýh alebo odrenín je potrebné tieto nedostatky zabezpečiť opravnou farbou prispôsobenou farbe plechu. Plechy sa nesmú skladovať v exteriéri alebo v priestoroch náchylných na výraznejšie zmeny vlhkosti a časté teplotné zmeny. Plechy je potrebné skladovať v suchých a vetraných miestnostiach. Balíky plechov je potrebné ukladať na drevené alebo polystyrénové podpery zaisťujúce prirodzenú cirkuláciu vzduchu. Plechy s povrchovou úpravou sa nesmú skladovať v pôvodnom balení výrobcu dlhšie ako 3 týždne od dátumu výroby. Po uplynutí tejto doby je potrebné obal rozrezať a tabule predeliť podperami umožňujúcimi prirodzené prúdenie vzduchu. Balíky sa majú ukladať spádovo, aby v prípade navlhčenia prebytočná voda prirodzene stekala po ich povrchu. Maximálny čas skladovania nemá byť dlhší ako 5 mesiacov od dátumu výroby. Dodržiavanie uvedených pravidiel umožní chrániť plech pred zničením organického náteru a pred koróziou. BLACHPROFIL 2 ako výrobca nenesie zodpovednosť za výskyt korózie na plechoch uchovávaných v rozpore s vyššie uvedenými pravidlami. 4. Rezanie Zákazníkom dodávané trapézové plechy majú také rozmery, aké sa uvádzajú v objednávke. Ak sa vyžaduje dodatočné spracovanie plechov už na stavbe, odporúča sa používať tradičné ručné nožnice, vibračné nožnice (nibbler) alebo ručnú kotúčovú pílu so špeciálnym kotúčom, kde nedochádza k termickému efektu (náhly vzrast teploty). Nesmie sa používať náradie spôsobujúce termický efekt (náhly vzrast teploty) napr. rohová brúska. Spôsobuje to poškodenie organického a pozinkovaného povrchu, v dôsledku čoho dochádza k vzniku korózie. BLACHPROFIL 2 ako výrobca odporúča zabezpečiť ochranným lakom všetky rezané okraje, aj na mieste zrezania od výroby. 2

3 5. Zhromaždenie Plechy sa upevňujú na konštrukčné prvky ako laty, nosníky alebo strešné príp. nástenné západky pomocou samorezných skrutiek alebo technikou nastreľovania hmoždiniek. Spojka sa umiestňuje v každom dolnom záhybe plechu (OBR. 1 a 2). Rozostup podpier, množstvo a výber spojok má vyplývať zo stavebného projektu pri zohľadnení záťažových podmienok, v akých plech pracuje. RYS OBR 1. Príkladné umiestnenie spojok. Izolovaná strecha (poloha plechu POZITIV). RYS OBR 2. Príkladné umiestnenie spojok. Neizolovaná strecha (poloha plechu NEGATIV). 3

4 Základy plechov po dĺžke tabule (v prípade striech, kde je plech vrchnou vrstvou krytiny) môžu byť vytvorené pri zohľadnení podmienok znázornených na obrázku číslo 3. RYS OBR 3. Príkladná veľkosť základu na plechu v závislosti od uhla sklonu krytiny na neizolovanej streche. Základy plechov dĺžky tabule (v prípade striech, kde plech je nosným prvkom pre izoláciu) závisia od šírky podpery a mali by predstavovať od 150 do 300 mm. Spájanie tabúľ plechu medzi sebou je potrebné vykonávať pomocou spojok v minimálnom množstve 1 spojka/vlna. trapézový plech 3%<sklon<7% spojka podpera trapézový plech 7%<sklon<10% spojka tesnenie podpera trapézový plech 10%<sklon<15% tesnenie spojka podpera sklon>15% trapézový plech spojka tesnenie podpera 4

5 RYS OBR 4. Príkladná veľkosť základu medzi tabuľami plechu na izolovanej streche spôsob montáže plechov so spojením nad strednou podperou. 50 až 100 RYS OBR 5. Minimálne šírky podpier plechu. Múr Drevo oceľ/železobetón oceľ/železobetón profilov T profilov T90 Múr Drevo/oceľ/železobetón KRAJNÁ PODPERA STREDOVÁ PODPERA 5

6 RYS OBR 6. Montáž plechov v systéme priehradových konštrukcií. druhý rad prvý rad druhý rad prvý rad šitie plechu (pre RE 15) PRVOK 3 DRUHÝ RAD PRVÝ RAD PRVOK 3 6

7 RYS OBR 7. Montáž plechov so samostatným spevnením nad strednou podperou. druhý rad prvý rad druhý rad prvý rad šitie plechu (pre RE 15) PRIEREZ A-A 7

8 RYS OBR 8. Montáž plechov s dvojitým spevnením nad strednou podperou. druhý rad prvý rad druhý rad prvý rad šitie plechu (pre RE 15) PRIEREZ A-A 8

9 RYS OBR 9. Dilatačná medzera na strešnej krytine. druhý rad prvý rad druhý rad prvý rad šitie plechu (pre RE 15) 9

10 RYS OBR 10. Rozmiestnenie spojok pre zabezpečenie ohňovzdornosti RE15. R 300 mm R 300 mm R 300 mm R 300 mm 10

11 RYS OBR 11. Spevnenie voľného okraja plechu príklady. krajný uholník (eventuálne ako podpera pre vrstvy strechy) krajná podpera a 666mm krajný uholník (eventuálne ako podpera pre vrstvy strechy) krajný profil 11

12 krajný uholník (eventuálne ako podpera pre vrstvy strechy) krajný uholník krajný uholník 12

13 krajný profil krajný uholník krajný uholník 13

14 RYS OBR 12. Príkladná schéma vrstiev izolovanej strechy. hydroizolácia spojka hydroizolácie eventuálna oddeľujúca vrstva tepelná izolácia paroizolácia trapézový plech 14

15 BLACHPROFIL 2 Sp. z o.o Kraków, ul. Nadwiślańska 11/139 NIP: , Regon: vydanie: september 2020 SK