Cesky svaz juda. Pøebor ÈR staršího žactva - MEDAL WINNERS

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Cesky svaz juda. Pøebor ÈR staršího žactva - MEDAL WINNERS"

Prepis

1 Pøebor ÈR staršího žactva - MEDAL WINNERS Starší žáci - kg RÚŽA, Lukáš - kg VARMUŽKA, Matìj Sport Judo Litomìøice SKKP Brno T.J. Sokol Jihlava. Judo Club Baník Ostrava Judo Teplice PRO SPORT Teplice PRO SPORT Teplice JUDO Pøíbram. Judo Club Baník Ostrava Tori Judo Brno TJ AŠ Mladá Boleslav Judo Teplice Skp Judo Nový Bydžov Judo Teplice RYCHNOVSKÝ, Adam VONTOR, Tomáš MAREK, Ondøej BLAŽEK, Samuel PISTOVÈÁK, Viktor BODNÁR, Ondøej BURANYÈ, Filip MRÁZEK, Jan BINAR, Ondøej SEMANÈÍK, Matìj HRNÈÍØ, Kevin KREMLA, Daniel - kg ROHÁÈEK, Šimon - kg HYNÈICA, Roman Judoclub Liberec Judo Hranice ŠOPINEC, David HULA, Ondøej TJ Lokomotiva Trutnov z.s. TJ Slezan Opava PULO, Tomáš RADIMSKÝ, Šimon Loko Èeská Lípa Judo Club Orion VOJTÌCH, Štìpán DOUPOVEC, Vít USK Praha SKKP Brno KRYL, Jan PANCNER, Martin USK Praha Judo Academy Praha MLADÝ, Vít BURKOT, Tobiáš Spartak Velká Bíteš Judo Beskydy ŠIMSA, Vojtìch ÈEBÍK, Filip František Judoclub Plzeò. Judo Club Baník Ostrava MÜLLER, Jiøí ŠLAIS, Ondøej PRO SPORT Teplice Judoclub Plzeò - kg HÁJEK, Matyáš - kg VOSTØEL, Jan Judo Club Sakura Liberec Judoclub Liberec PLOCAR, Jonáš LINDOVSKÝ, Jiøí Judo Kladno N z.s.. Judo Club Baník Ostrava BENÁK, Matìj MORAVÍK, Jan SKP Benešov Loko Èeská Lípa KRÈÁL, Adam KAÈÍREK, Jan SKKP Brno USK Praha ŠLEJTR, Jan DOUBRAVA, Šimon T.J. Sokol Jihlava Judoklub Olomouc KUNC, Matìj SZATMÁRI, Mark. Judo Club Baník Ostrava Sokol Hradec Králové FILIP, Adam BAYER, Daniel SKP Benešov Sport Judo Litomìøice ÈERMÁK, Jakub Michael KØÍŽEK, Šimon USK Praha. Judo Club Baník Ostrava - kg VONDRÁÈEK, Jan - kg VLÈEK, Radim Judo Klub DDM Mìlník Judoclub Liberec KUPSKÝ, Michal STROUHAL, David SKKP Brno TJ Tatran Prachatice GOTTWALD, Radek DEMYD, Bohdan TJ Lokomotiva Trutnov z.s. Judoclub Plzeò KUPÈÍK, Jan BABIÈ, Jan TJ Slezan Opava Baník Karviná PØÁDNÝ, Adam LHOTZKÝ, František TJ Sokol Žižkov II TJ Slezan Opava MÜLLER, Filip KALOUS, Michal Judo Academy Praha Judo Club Hradec Králové RETT, Vojtìch JELÍNEK, Tobiáš TJ Sokol Žižkov II Judo Klub DDM Mìlník PASTORNICKÝ, Ladislav JINDRA, Miroslav Msk Judo Karviná TJ Sokol Praha Vršovice

2 Pøebor ÈR staršího žactva - MEDAL WINNERS - kg MOTYKA, Dominik + kg SVOBODA, Jakub. Judo Club Baník Ostrava Judoklub Olomouc RAŠKA, Tomáš SEDLECKÝ, Jiøí Matyáš Judoklub Olomouc SK JUDO Strakonice SUCHÝ, Vojtìch VÝBORNÝ, Matìj Judo Bivoj Judo SKP Most POKORNÝ, Václav PRZYBYLA, Adam TJ Kralupy z.s. Baník Karviná VAŠUT, Dominik ZVÌØINA, Jakub Sokol I Prostìjov Judo Club Kyklop VOKÁL, Jan SNÁŠEL, Petr Sport Judo Litomìøice Sokol Dìdice BANDY, Gino ÈÁP, Jan Jakub Sokol Šternberk Sokol Dìdice TURÈEK, Štìpán MAREL, Tobiáš Judo Bivoj SKP Zlín

3 Pøebor ÈR staršího žactva - MEDAL WINNERS Starší žákynì - kg ØEŠETKOVÁ, Anna - kg JAHODOVÁ, Michaela SKM Výsluní Uherský Brod JK Ddm Chlumec n. C. Judo Ústí Nad Labem Judo Beskydy Judo Èeský Tìšín Slávia Kromìøíž TSC Turnov Lokomotiva Beroun ÈERNÁ, Sára Msk Judo Karviná JANOTOVÁ, Eliška MOŽIŠOVÁ, Barbora KOLONDROVÁ, Jana POLTORANOSOVÁ, Zuzana BUREŠOVÁ, Kateøina SCHLICHTEROVÁ, Alžbìta - kg ZITOVÁ, Sára - kg DUDOVÁ, Natálie USK Praha Slávia Kromìøíž PØICHYSTALOVÁ, Zuzana PRAUSOVÁ, Andrea SKKP Brno Judo ZŠ Sadová Èáslav DOLEJŠKOVÁ, Tereza CHALUPKOVÁ, Adriana Judo Academy Praha Judo Klub DDM Mìlník EDELMANOVÁ, Patricie ŠÈERBOVÁ, Leona Judo Èeské Budìjovice TJ Ostrava ŠTUSÁKOVÁ, Kristýna ZDEBOROVÁ, Šárka Judo Èeská Tøebová SK Judo Pobìžovice MANHARTOVÁ, Kristýna ŠIMÁNKOVÁ, Sabina Judo Academy Praha SKJ Týn n.vltavou MARHANOVÁ, Tereza FARENC, Maëlle J.V. Judo Rumburk SK Judo Nový Bor WARMUŽOVÁ, Kristyn ŠTÌPÁNOVÁ, Karolína TJ Ostrava Judo Orel Žïár Nad Sázavou - kg LAŠÈÁKOVÁ, Marie - kg SKALSKÁ, Anna Judoclub Liberec Judoclub Plzeò MALÍØOVÁ, Dorota MATÌJKOVÁ, Johana Judo Hranice Judo Ústí Nad Labem HÝØOVÁ, Eliška ŠIPANOVÁ, Kateøina JUDO klub Jablonec n. N. USK Praha KUBOVÁ, Anna ŠTORKOVÁ, Jana JUDO Pøíbram Judo Orel Žïár Nad Sázavou ŠVECOVÁ, Petra VESELÁ, Aneta JK Ddm Chlumec n. C. Skp Judo Nový Bydžov LOŠKOVÁ, Michaela BENEŠOVÁ, Nela T.J. Sokol Jihlava TJ Start Kolín SVOBODOVÁ, Anna Marie KUŽELOVÁ, Dominika JK Ddm Chlumec n. C.. Judo Club Baník Ostrava OTÁHALOVÁ, Magdaléna DOLEŽALOVÁ, Eliška. Judo Club Baník Ostrava JK Ddm Chlumec n. C. - kg VLACHOVÁ, Johana + kg TOMEÈKOVÁ, Jana Judoclub Liberec Judo Hranice KALENSKÁ, Barbora VACHKOVÁ, Jana Judo Beskydy TJ Sokol Praha Vršovice KUÈEROVÁ, Helena VYCPÁLKOVÁ, Anna Kodokan Judo Sokol Telè Sokol Hradec Králové MACHÁÈKOVÁ, Aneta MATUŠTÍKOVÁ, Zora Judo Èeské Budìjovice Ltc Zbraslav JAVÙRKOVÁ, Tereza RÙŽIÈKOVÁ, Krizstina Sokol Hradec Králové JUDO klub Jablonec n. N. HALMICHOVÁ, Kateøina DEMETEROVÁ, Adéla Judoclub Liberec Judo Beskydy JIROUŠOVÁ, Kristýna ZEMÁNKOVÁ, Zora TJ Sokol Praha Vršovice Judo Èeská Tøebová FAFLÍKOVÁ, Tereza HRABÁKOVÁ, Alena DDM Dìèín JC Litokan Litomìøice

4 Pøebor ÈR staršího žactva - MEDAL WINNERS

5 Pøebor ÈR staršího žactva MEDALS PER CLUB: Participants Gold Silver Bronze Judoclub Liberec Judo Hranice SKKP Brno. Judo Club Baník Ostrava Judoklub Olomouc USK Praha Judo Klub DDM Mìlník Judoclub Plzeò Slávia Kromìøíž Sport Judo Litomìøice JK Ddm Chlumec n. C. Judo Club Sakura Liberec SKM Výsluní Uherský Brod Judo Beskydy Judo Ústí Nad Labem TJ Slezan Opava TJ Lokomotiva Trutnov z.s. T.J. Sokol Jihlava Judo Kladno N z.s. TJ Tatran Prachatice SK JUDO Strakonice TJ Sokol Praha Vršovice Judo ZŠ Sadová Èáslav JUDO Pøíbram Judo Èeské Budìjovice Loko Èeská Lípa Baník Karviná PRO SPORT Teplice Judo Academy Praha Sokol Hradec Králové JUDO klub Jablonec n. N. Judo Teplice Ltc Zbraslav SKP Benešov TJ Kralupy z.s. Judo SKP Most TJ Ostrava Judo Orel Žïár Nad Sázavou Judo Èeský Tìšín Kodokan Judo Sokol Telè Judo Club Orion Judo Bivoj TSC Turnov Lokomotiva Beroun TJ Start Kolín SKJ Týn n.vltavou Spartak Velká Bíteš SK Judo Pobìžovice Skp Judo Nový Bydžov Judo Club Kyklop Sokol Dìdice Judo Èeská Tøebová Sokol I Prostìjov TJ Sokol Žižkov II Tori Judo Brno Judo Club Hradec Králové TJ AŠ Mladá Boleslav J.V. Judo Rumburk JC Litokan Litomìøice SKP Zlín Msk Judo Karviná

6 Pøebor ÈR staršího žactva MEDALS PER CLUB: Participants Gold Silver Bronze DDM Dìèín SK Judo Nový Bor Sokol Šternberk

7 Pøebor ÈR staršího žactva MEDALS PER CLUB: PER GROUP Starší žáci Participants Gold Silver Bronze Judoclub Liberec. Judo Club Baník Ostrava SKKP Brno Judoklub Olomouc Sport Judo Litomìøice Judo Klub DDM Mìlník Judo Club Sakura Liberec Judo Hranice TJ Slezan Opava TJ Lokomotiva Trutnov z.s. T.J. Sokol Jihlava Judo Kladno N z.s. TJ Tatran Prachatice SK JUDO Strakonice USK Praha Loko Èeská Lípa Baník Karviná PRO SPORT Teplice Judo Teplice SKP Benešov TJ Kralupy z.s. JUDO Pøíbram Judoclub Plzeò Judo SKP Most Judo Club Orion Judo Bivoj Judo Academy Praha Spartak Velká Bíteš Judo Club Kyklop Sokol Dìdice Sokol I Prostìjov Sokol Hradec Králové TJ Sokol Žižkov II Tori Judo Brno Judo Club Hradec Králové Judo Beskydy TJ AŠ Mladá Boleslav SKP Zlín Msk Judo Karviná Skp Judo Nový Bydžov TJ Sokol Praha Vršovice Sokol Šternberk

8 Pøebor ÈR staršího žactva MEDALS PER CLUB: PER GROUP Starší žákynì Participants Gold Silver Bronze Judoclub Liberec Judo Hranice USK Praha Slávia Kromìøíž JK Ddm Chlumec n. C. Judoclub Plzeò SKM Výsluní Uherský Brod Judo Beskydy Judo Ústí Nad Labem SKKP Brno TJ Sokol Praha Vršovice Judo ZŠ Sadová Èáslav Judo Èeské Budìjovice JUDO klub Jablonec n. N. Sokol Hradec Králové Judo Academy Praha Ltc Zbraslav Judo Klub DDM Mìlník JUDO Pøíbram TJ Ostrava Judo Orel Žïár Nad Sázavou Judo Èeský Tìšín Kodokan Judo Sokol Telè TSC Turnov Lokomotiva Beroun TJ Start Kolín SKJ Týn n.vltavou SK Judo Pobìžovice Skp Judo Nový Bydžov T.J. Sokol Jihlava Judo Èeská Tøebová J.V. Judo Rumburk JC Litokan Litomìøice Msk Judo Karviná DDM Dìèín SK Judo Nový Bor. Judo Club Baník Ostrava

9 Sunday, October Weight category: Starší žáci - kg Games won Gameresults Pl. BURANYČ, Filip [. Judo Club Baník Ostrava ()] BINAR, Ondřej [Cze TJ AŠ Mladá Boleslav ()] MAREK, Ondřej [Cze Judo Teplice ()] RYCHNOVSKÝ, Adam [Cze T.J. Sokol Jihlava ()] PISTOVČÁK, Viktor [Cze PRO SPORT Teplice ()] RÚŽA, Lukáš [Cze Sport Judo Litoměřice ()]

10 VARMUŽKA, Matìj Cze SKKP Brno () MRÁZEK, Jan Cze Tori Judo Brno () BLAŽEK, Samuel Cze PRO SPORT Teplice () KREMLA, Daniel Cze Judo Teplice () VONTOR, Tomáš. Judo Club Baník Ostrava () HRNÈÍØ, Kevin Cze Skp Judo Nový Bydžov () BODNÁR, Ondøej Cze JUDO Pøíbram () SEMANÈÍK, Matìj Cze Judo Teplice () s Sunday, October Weight category: Starší žáci - kg VARMUŽKA, Matìj Cze SKKP Brno () BLAŽEK, Samuel Cze PRO SPORT Teplice () VONTOR, Tomáš. Judo Club Baník Ostrava () BODNÁR, Ondøej Cze JUDO Pøíbram () MRÁZEK, Jan Cze Tori Judo Brno () KREMLA, Daniel Cze Judo Teplice () s HRNÈÍØ, Kevin s Cze Skp Judo Nový Bydžov () SEMANÈÍK, Matìj Cze Judo Teplice () VARMUŽKA, Matìj Cze SKKP Brno () VONTOR, Tomáš. Judo Club Baník Ostrava () MRÁZEK, Jan Cze Tori Judo Brno () BODNÁR, Ondøej Cze JUDO Pøíbram () SEMANÈÍK, Matìj Cze Judo Teplice () s s VARMUŽKA, Matěj VONTOR, Tomáš BODNÁR, Ondřej BLAŽEK, Samuel BLAŽEK, Samuel s Cze PRO SPORT Teplice () VARMUŽKA, Matìj Cze SKKP Brno () SKKP JCB PRIB PROT BODNÁR, Ondøej Cze JUDO Pøíbram () BLAŽEK, Samuel PRO SPORT Teplice () - kg ( competitors) Printed at --, : by judo-server

11 LOTR ŠOPINEC, David USKP KRYL, Jan FEM A TROUSIL, Karel SPVB MLADÝ, Vít PROT RUDOLF, Martin JCPL ŠIMSA, Vojtìch JCLI ROHÁÈEK, Šimon PROT MÜLLER, Jiøí LOCL PULO, Tomáš LOCH MICHALÈÁK, Vojtìch USKP VOJTÌCH, Štìpán s s ŠOPINEC, David s TJ Lokomotiva Trutnov z.s. () KRYL, Jan Cze USK Praha () MLADÝ, Vít Cze Spartak Velká Bíteš () ŠIMSA, Vojtìch Cze Judoclub Plzeò () ROHÁÈEK, Šimon Cze Judoclub Liberec () MÜLLER, Jiøí Cze PRO SPORT Teplice () PULO, Tomáš Cze Loko Èeská Lípa () VOJTÌCH, Štìpán Cze USK Praha () USKP KRYL, Jan Sunday, October Weight category: Starší žáci - kg ŠOPINEC, David TJ Lokomotiva Trutnov z.s. () MLADÝ, Vít Cze Spartak Velká Bíteš () ROHÁÈEK, Šimon Cze Judoclub Liberec () VOJTÌCH, Štìpán Cze USK Praha () KRYL, Jan Cze USK Praha () s s s ŠOPINEC, David s TJ Lokomotiva Trutnov z.s. () ROHÁÈEK, Šimon Cze Judoclub Liberec () s ROHÁÈEK, Šimon Cze Judoclub Liberec () ROHÁČEK, Šimon ŠOPINEC, David VOJTĚCH, Štěpán PULO, Tomáš KRYL, Jan MLADÝ, Vít ŠIMSA, Vojtěch MÜLLER, Jiří - kg ( competitors) JCLI Lotr USKP LOCL USKP SPVB JCPL PROT KRYL, Jan Cze USK Praha () JCPL ŠIMSA, Vojtìch ŠIMSA, Vojtìch Cze Judoclub Plzeò () s VOJTÌCH, Štìpán Cze USK Praha () VOJTÌCH, Štìpán Cze USK Praha () s PROT MÜLLER, Jiøí MÜLLER, Jiøí Cze PRO SPORT Teplice () s LOCH MICHALÈÁK, V. s LOCL PULO, Tomáš PULO, Tomáš Cze Loko Èeská Lípa () PULO, Tomáš Cze Loko Èeská Lípa () PULO, Tomáš Cze Loko Èeská Lípa () MLADÝ, Vít Cze Spartak Velká Bíteš () Printed at --, : by judo-server

12 FEM A LOTR HYNÈICA, Roman BREZÁNI, Šimon TSCT REINIŠ, Petr JCB FRÁÒA, Patrik JCPL ŠLAIS, Ondøej PANCNER, Martin SLOP NOVOBILSKÝ, Jan SKPJ EGRT, František SOJI HOTOVEC, Ctibor SOHK ZIMMER, Jakub JUDB SLOP JCB BURKOT, Tobiáš HULA, Ondøej ÈEBÍK, Filip František STKO MASOPUST, Matìj SOVP KNÌŽOUREK, M atyáš SOTA JCOR SKKP VANÌK, Jaroslav RADIMSKÝ, Šimon DOUPOVEC, Vít SJLI ÈAPKA, Èenìk VTZC NOVOTNÝ, Jakub ZSSC SECHOVEC, Karel HYNÈICA, Roman Cze Judo Hranice () BREZÁNI, Šimon TJ Lokomotiva Trutnov z.s. () FRÁÒA, Patrik. Judo Club Baník Ostrava () ŠLAIS, Ondøej Cze Judoclub Plzeò () PANCNER, Martin Cze Judo Academy Praha () EGRT, František Cze SKP Judo Jièín () ZIMMER, Jakub Cze Sokol Hradec Králové () BURKOT, Tobiáš Cze Judo Beskydy () HULA, Ondøej Cze T J Slezan Opava () ÈEBÍK, Filip František. Judo Club Baník Ostrava () KNÌŽOUREK, M atyáš Cze TJ Sokol Praha Vršovice () VANÌK, Jaroslav Cze Sokol Tábor () RADIMSKÝ, Šimon Cze Judo Club Orion () DOUPOVEC, Vít Cze SKKP Brno () ÈAPKA, Èenìk Cze SŠ Judo Jiu-Jitsu () SECHOVEC, Karel Cze Judo ZŠ Sadová Èáslav () LOTR SOHK JCB SKKP BREZÁNI, Šimon ZIMMER, Jakub s s s s ÈEBÍK, Filip František DOUPOVEC, Vít Sunday, October Weight category: Starší žáci - kg HYNÈICA, Roman Cze Judo Hranice () ŠLAIS, Ondøej Cze Judoclub Plzeò () PANCNER, Martin Cze Judo Academy Praha () BURKOT, Tobiáš Cze Judo Beskydy () HULA, Ondøej Cze T J Slezan Opava () KNÌŽOUREK, M atyáš Cze TJ Sokol Praha Vršovice () RADIMSKÝ, Šimon Cze Judo Club Orion () ÈAPKA, Èenìk Cze SŠ Judo Jiu-Jitsu () LOTR JCPL SOHK BREZÁNI, Šimon ŠLAIS, Ondøej ZIMMER, Jakub PANCNER, Martin JCB ÈEBÍK, F. SOVP KNÌŽOUREK, M. SKKP SJLI s s s s s DOUPOVEC, Vít s ÈAPKA, Èenìk s HYNÈICA, Roman Cze Judo Hranice () BURKOT, Tobiáš Cze Judo Beskydy () HULA, Ondøej Cze T J Slezan Opava () RADIMSKÝ, Šimon Cze Judo Club Orion () ŠLAIS, Ondøej Cze Judoclub Plzeò () PANCNER, Martin Cze Judo Academy Praha () ÈEBÍK, Filip František. Judo Club Baník Ostrava () DOUPOVEC, Vít Cze SKKP Brno () Printed at --, : by judo-server s HYNÈICA, Roman Cze Judo Hranice () HULA, Ondøej Cze T J Slezan Opava () PANCNER, Martin Cze Judo Academy Praha () RADIMSKÝ, Šimon Cze Judo Club Orion () DOUPOVEC, Vít Cze SKKP Brno () BURKOT, Tobiáš Cze Judo Beskydy () s s HYNÈICA, Roman Cze Judo Hranice () HYNČICA, Roman HULA, Ondřej RADIMSKÝ, Šimon DOUPOVEC, Vít PANCNER, Martin BURKOT, Tobiáš ŠLAIS, Ondřej ČEBÍK, Filip František RADIMSKÝ, Šimon Cze Judo Club Orion () DOUPOVEC, Vít Cze SKKP Brno () - kg ( competitors) FEMA SLOP JCOR SKKP JUDB JCPL JCB

13 JKKL JCPL PLOCAR, Jonáš BURSÍK, Viktor SKKP KRÈÁL, Adam STKO VOTROUBEK, David MEPO TUIZAL, Patrik SKPB BENÁK, Matìj USKP ÈERMÁK, Jakub Michael SOVP BORECKÝ, Daniel SOZI SKMV JCSL SOJI TOMŠÍÈEK, Adam MACHALA, Ondøej HÁJEK, Matyáš ŠLEJTR, Jan SKPZ KNEIFEL, Filip s SOZI MACEK, Lukáš JKM E SKPB JCB RESUTÍK, Josef FILIP, Adam KUNC, Matìj JUTE ALBRECHT, Pavel SLKR ZAORAL, Ondøej SKKP PROCHÁZKA, Ondøej PLOCAR, Jonáš Cze Judo Kladno N z.s. () BURSÍK, Viktor Cze Judoclub Plzeò () KRÈÁL, Adam Cze SKKP Brno () TUIZAL, Patrik JUDO CLUB pøi MP Ostrava () BENÁK, Matìj SKP Benešov () BORECKÝ, Daniel Cze TJ Sokol Praha Vršovice () TOMŠÍÈEK, Adam Cze TJ Sokol Žižkov II () MACHALA, Ondøej SKM Výsluní Uherský Brod () HÁJEK, Matyáš Cze Judo Club Sakura Liberec () ŠLEJTR, Jan Cze T.J. Sokol Jihlava () KNEIFEL, Filip SKP Zlín () RESUTÍK, Josef Cze Judo Klub DDM Mìlník () FILIP, Adam SKP Benešov () KUNC, Matìj. Judo Club Baník Ostrava () ALBRECHT, Pavel Cze Judo Teplice () PROCHÁZKA, Ondøej Cze SKKP Brno () SOJI SKPB ŠLEJTR, Jan FILIP, Adam s PLOCAR, Jonáš Cze Judo Kladno N z.s. () KRÈÁL, Adam Cze SKKP Brno () BENÁK, Matìj SKP Benešov () TOMŠÍÈEK, Adam Cze TJ Sokol Žižkov II () HÁJEK, Matyáš Cze Judo Club Sakura Liberec () RESUTÍK, Josef Cze Judo Klub DDM Mìlník () KUNC, Matìj. Judo Club Baník Ostrava () ALBRECHT, Pavel Cze Judo Teplice () s JCPL BURSÍK, Viktor JCPL BURSÍK, Viktor SKKP KRÈÁL, Adam USKP ÈERMÁK, J. SOVP BORECKÝ, Daniel USKP ÈERMÁK, J. SOZI TOMŠÍÈEK, Adam Sunday, October Weight category: Starší žáci - kg SOJI JKM E SKPB JUTE ŠLEJTR, Jan RESUTÍK, Josef FILIP, Adam ALBRECHT, Pavel PLOCAR, Jonáš Cze Judo Kladno N z.s. () BENÁK, Matìj SKP Benešov () HÁJEK, Matyáš Cze Judo Club Sakura Liberec () KUNC, Matìj. Judo Club Baník Ostrava () KRÈÁL, Adam Cze SKKP Brno () ÈERMÁK, Jakub Michael Cze USK Praha () ŠLEJTR, Jan Cze T.J. Sokol Jihlava () FILIP, Adam SKP Benešov () Printed at --, : by judo-server s s PLOCAR, Jonáš Cze Judo Kladno N z.s. () HÁJEK, Matyáš Cze Judo Club Sakura Liberec () KRÈÁL, Adam Cze SKKP Brno () KUNC, Matìj. Judo Club Baník Ostrava () ŠLEJTR, Jan Cze T.J. Sokol Jihlava () BENÁK, Matìj SKP Benešov () HÁJEK, Matyáš PLOCAR, Jonáš KRČÁL, Adam BENÁK, Matěj KUNC, Matěj ŠLEJTR, Jan ČERMÁK, Jakub Michael FILIP, Adam HÁJEK, Matyáš Judo Club Sakura Liberec () KRÈÁL, Adam Cze SKKP Brno () BENÁK, Matìj SKP Benešov () - kg ( competitors) JCSL JKKL SKKP SKPB JCB SOJI USKP SKPB

14 JCLI VOSTØEL, Jan JUNB BORÙVKA, Ondøej DDMB KOZÁK, Pavel SKKP SZILASI, Oliver s JCB KØÍŽEK, Šimon JUVM SOHK LOCL MAREÈEK, Jakub SZATMÁRI, Mark POLÁK, Lukáš SJLI BAYER, Adam s JKPA KOPECKÝ, Vojtìch JKOL DOUBRAVA, Šimon USKP KAÈÍREK, Jan JUVM MAREÈEK, Ondøej s ZSTL BORSENÍK, Jan KRAL SMÌLÝ, Jan LOCH ŠIMEÈEK, Daniel LOCL JCB MORAVÍK, Jan LINDOVSKÝ, Jiøí BLÍN, Matìj YAWA KVETSKO, Denys SPVB CHLÁDEK, Marian SJLI BAYER, Daniel VOSTØEL, Jan Cze Judoclub Liberec () BORÙVKA, Ondøej Cze Skp Judo Nový Bydžov () KØÍŽEK, Šimon. Judo Club Baník Ostrava () MAREÈEK, Jakub Cze Judo Veselí Nad Moravou () SZATMÁRI, Mark Cze Sokol Hradec Králové () POLÁK, Lukáš Cze Loko Èeská Lípa () KOPECKÝ, Vojtìch Cze Judoklub Pardubice () DOUBRAVA, Šimon Cze Judoklub Olomouc () KAÈÍREK, Jan Cze USK Praha () BORSENÍK, Jan Cze Judo ZŠ T ýnec Nad Labem () SMÌLÝ, Jan TJ Kralupy z.s. () MORAVÍK, Jan Cze Loko Èeská Lípa () LINDOVSKÝ, Jiøí. Judo Club Baník Ostrava () BLÍN, Matìj Cze Judo Academy Praha () CHLÁDEK, Marian Cze Spartak Velká Bíteš () BAYER, Daniel Cze Sport Judo Litomìøice () JUNB LOCL KRAL BORÙVKA, Ondøej POLÁK, Lukáš SMÌLÝ, Jan BLÍN, Matìj s s s s Sunday, October Weight category: Starší žáci - kg VOSTØEL, Jan Cze Judoclub Liberec () KØÍŽEK, Šimon. Judo Club Baník Ostrava () SZATMÁRI, Mark Cze Sokol Hradec Králové () DOUBRAVA, Šimon Cze Judoklub Olomouc () KAÈÍREK, Jan Cze USK Praha () MORAVÍK, Jan Cze Loko Èeská Lípa () LINDOVSKÝ, Jiøí. Judo Club Baník Ostrava () BAYER, Daniel Cze Sport Judo Litomìøice () JUNB BORÙVKA, O. JCB LOCL s s s s s s KØÍŽEK, Šimon s POLÁK, Lukáš JKOL DOUBRAVA, Š. KRAL USKP SJLI SMÌLÝ, Jan KAÈÍREK, Jan BLÍN, Matìj BAYER, Daniel s s s VOSTØEL, Jan Cze Judoclub Liberec () SZATMÁRI, Mark Cze Sokol Hradec Králové () MORAVÍK, Jan Cze Loko Èeská Lípa () LINDOVSKÝ, Jiøí. Judo Club Baník Ostrava () KØÍŽEK, Šimon. Judo Club Baník Ostrava () DOUBRAVA, Šimon Cze Judoklub Olomouc () KAÈÍREK, Jan Cze USK Praha () BAYER, Daniel Cze Sport Judo Litomìøice () Printed at --, : by judo-server s s s s s s VOSTØEL, Jan Cze Judoclub Liberec () LINDOVSKÝ, Jiøí. Judo Club Baník Ostrava () DOUBRAVA, Šimon Cze Judoklub Olomouc () MORAVÍK, Jan Cze Loko Èeská Lípa () KAÈÍREK, Jan Cze USK Praha () SZATMÁRI, Mark Cze Sokol Hradec Králové () s s s s VOSTŘEL, Jan LINDOVSKÝ, Jiří MORAVÍK, Jan KAČÍREK, Jan DOUBRAVA, Šimon SZATMÁRI, Mark KŘÍŽEK, Šimon BAYER, Daniel VOSTØEL, Jan Cze Judoclub Liberec () MORAVÍK, Jan Cze Loko Èeská Lípa () KAÈÍREK, Jan Cze USK Praha () - kg ( competitors) JCLI JCB LOCL USKP JKOL SOHK JCB SJLi

15 SKKP LOCH SOZI JCB SPHU KUPSKÝ, M ichal SCHULZ, M atyáš PØÁDNÝ, Adam KOLÁØ, Daniel MOUCA, Josef KIRILENKO, M atìj MSKK PASTORNICKÝ, Ladislav LOCL VLACH, Daniel s LOTR JKM E SOZS JCB SLOP DDM B GOTTWALD, Radek VONDRÁÈEK, Jan MÜLLER, Filip JURÁÈEK, Vojtìch TOMEK, David KUPÈÍK, Jan VRÁTNÍK, Vojtìch SOZI RETT, Vojtìch s PRIB ZELENKA, M artin SPHU NESVADBA, Pavel KUPSKÝ, M ichal Cze SKKP Brno () SCHULZ, M atyáš Lokomotiva Cheb () PØÁDNÝ, Adam Cze TJ Sokol Žižkov II () KOLÁØ, Daniel. Judo Club Baník Ostrava () MOUCA, Josef Cze Judo Academy Praha () KIRILENKO, M atìj Cze Spartak Hulín () PASTORNICKÝ, Ladislav Cze Msk Judo Karviná () GOTTWALD, Radek TJ Lokomotiva Trutnov z.s. () VONDRÁÈEK, Jan Cze Judo Klub DDM Mìlník () MÜLLER, Filip Cze Judo Academy Praha () s JURÁÈEK, Vojtìch s Cze Sokol Žïár Nad Sázavou () TOMEK, David. Judo Club Baník Ostrava () KUPÈÍK, Jan Cze T J Slezan Opava () VRÁTNÍK, Vojtìch Cze Judo Ddm Blovice () RETT, Vojtìch Cze TJ Sokol Žižkov II () NESVADBA, Pavel Cze Spartak Hulín () LOCH SCHULZ, M atyáš MSKK PASTORNICKÝ, L. DDM B MÜLLER, Filip VRÁTNÍK, Vojtìch s Sunday, October Weight category: Starší žáci - kg KUPSKÝ, M ichal Cze SKKP Brno () PØÁDNÝ, Adam Cze TJ Sokol Žižkov II () MOUCA, Josef Cze Judo Academy Praha () GOTTWALD, Radek TJ Lokomotiva Trutnov z.s. () VONDRÁÈEK, Jan Cze Judo Klub DDM Mìlník () JURÁÈEK, Vojtìch Cze Sokol Žïár Nad Sázavou () KUPÈÍK, Jan Cze T J Slezan Opava () RETT, Vojtìch Cze TJ Sokol Žižkov II () LOCH SOZI SCHULZ, M atyáš PØÁDNÝ, Adam MSKK PASTORNICKÝ, L. SOZS DDM B SOZI MOUCA, Josef MÜLLER, Filip JURÁÈEK, Vojtìch VRÁTNÍK, Vojtìch RETT, Vojtìch s s KUPSKÝ, M ichal Cze SKKP Brno () GOTTWALD, Radek TJ Lokomotiva Trutnov z.s. () VONDRÁÈEK, Jan Cze Judo Klub DDM Mìlník () KUPÈÍK, Jan Cze T J Slezan Opava () PØÁDNÝ, Adam Cze TJ Sokol Žižkov II () PASTORNICKÝ, Ladislav Cze Msk Judo Karviná () MÜLLER, Filip Cze Judo Academy Praha () RETT, Vojtìch Cze TJ Sokol Žižkov II () Printed at --, : by judo-server s s KUPSKÝ, M ichal Cze SKKP Brno () VONDRÁÈEK, Jan Cze Judo Klub DDM Mìlník () PØÁDNÝ, Adam Cze TJ Sokol Žižkov II () KUPÈÍK, Jan Cze T J Slezan Opava () MÜLLER, Filip Cze Judo Academy Praha () GOTTWALD, Radek TJ Lokomotiva Trutnov z.s. () s s VONDRÁČEK, Jan KUPSKÝ, Michal KUPČÍK, Jan GOTTWALD, Radek PŘÁDNÝ, Adam MÜLLER, Filip PASTORNICKÝ, Ladislav RETT, Vojtěch VONDRÁÈEK, Jan Cze Judo Klub DDM Mìlník () KUPÈÍK, Jan Cze TJ Slezan Opava () JKME SKKP SLOP Lotr SOZI MSKK SOZI GOTTWALD, Radek TJ Lokomotiva Trutnov z.s. () - kg ( competitors)

16 JCLI VLÈEK, Radim SKJL KLEMENT, Vojtìch SLOP LHOTZKÝ, František SOVP TAJBL, Mikuláš JKME JELÍNEK, Tobiáš BAKA BABIÈ, Jan JCPL NOVOTNÝ, Viktor PRIB HAVELKA, Matouš TAPR STROUHAL, David JUNB BARTOŠ, Jan JKOL FORMAN, Maxmilián SOVP JINDRA, Miroslav TJBR JANEÈKA, Jindøich PROT BOROVIÈKA, Tomáš JCPL DEMYD, Bohdan JCHK KALOUS, Michal VLÈEK, Radim Cze Judoclub Liberec () LHOTZKÝ, František Cze TJ Slezan Opava () BABIÈ, Jan Cze Baník Karviná () HAVELKA, Matouš Cze JUDO Pøíbram () STROUHAL, David Cze TJ Tatran Prachatice () s JINDRA, Miroslav s Cze TJ Sokol Praha Vršovice () BOROVIÈKA, Tomáš Cze PRO SPORT Teplice () DEMYD, Bohdan Cze Judoclub Plzeò () SKJL KLEMENT, Vojtìch SLOP LHOTZKÝ, F. Sunday, October Weight category: Starší žáci - kg VLÈEK, Radim Cze Judoclub Liberec () BABIÈ, Jan Cze Baník Karviná () STROUHAL, David Cze TJ Tatran Prachatice () DEMYD, Bohdan Cze Judoclub Plzeò () LHOTZKÝ, František Cze TJ Slezan Opava () VLÈEK, Radim Cze Judoclub Liberec () STROUHAL, David Cze TJ Tatran Prachatice () s VLÈEK, Radim Cze Judoclub Liberec () VLČEK, Radim STROUHAL, David DEMYD, Bohdan BABIČ, Jan LHOTZKÝ, František KALOUS, Michal JELÍNEK, Tobiáš JINDRA, Miroslav - kg ( competitors) JCLI TAPR JCPL BAKA SLOP JCHK JKME SOVP JKME JELÍNEK, T. PRIB HAVELKA, M. s JELÍNEK, Tobiáš Cze Judo Klub DDM Mìlník () LHOTZKÝ, František Cze TJ Slezan Opava () DEMYD, Bohdan Cze Judoclub Plzeò () JUNB SOVP BARTOŠ, Jan JINDRA, Miroslav JINDRA, Miroslav Cze TJ Sokol Praha Vršovice () DEMYD, Bohdan Cze Judoclub Plzeò () JCHK KALOUS, M. PROT BOROVIÈKA, T. s KALOUS, Michal Cze Judo Club Hradec Králové () KALOUS, Michal Cze Judo Club Hradec Králové () BABIÈ, Jan Cze Baník Karviná () BABIÈ, Jan Cze Baník Karviná () Printed at --, : by judo-server

17 JCB MOTYKA, Dominik JUCT ØEZNÍÈEK, Matìj SPR VAŠUT, Dominik JUBI SUCHÝ, Vojtìch TJSS BANDY, Gino JCHK KOCOUREK, Šimon SJLI VOKÁL, Jan JKOL RAŠKA, Tomáš JUBI TURÈEK, Štìpán JUNB JEŽEK, Jan KRAL POKORNÝ, Václav s s MOTYKA, Dominik. Judo Club Baník Ostrava () VAŠUT, Dominik Cze Sokol I Prostìjov () SUCHÝ, Vojtìch Cze Judo Bivoj () BANDY, Gino Cze Sokol Šternberk () VOKÁL, Jan Cze Sport Judo Litomìøice () RAŠKA, Tomáš Cze Judoklub Olomouc () TURÈEK, Štìpán Cze Judo Bivoj () POKORNÝ, Václav TJ Kralupy z.s. () SPR VAŠUT, Dominik Sunday, October Weight category: Starší žáci - kg s s s s s MOTYKA, Dominik. Judo Club Baník Ostrava () SUCHÝ, Vojtìch Cze Judo Bivoj () RAŠKA, Tomáš Cze Judoklub Olomouc () POKORNÝ, Václav TJ Kralupy z.s. () VAŠUT, Dominik Cze Sokol I Prostìjov () MOTYKA, Dominik. Judo Club Baník Ostrava () RAŠKA, Tomáš Cze Judoklub Olomouc () MOTYKA, Dominik. Judo Club Baník Ostrav. () MOTYKA, Dominik RAŠKA, Tomáš POKORNÝ, Václav SUCHÝ, Vojtěch VAŠUT, Dominik VOKÁL, Jan BANDY, Gino TURČEK, Štěpán - kg ( competitors) JCB JKOL KRAL JUBI SPR SJLi TJSS JUBI VAŠUT, Dominik Cze Sokol I Prostìjov () TJSS BANDY, Gino BANDY, Gino Cze Sokol Šternberk () POKORNÝ, Václav TJ Kralupy z.s. () POKORNÝ, Václav TJ Kralupy z.s. () SJLI VOKÁL, Jan VOKÁL, Jan Cze Sport Judo Litomìøice () s JUNB JUBI JEŽEK, Jan TURÈEK, Štìpán TURÈEK, Štìpán Cze Judo Bivoj () s VOKÁL, Jan Cze Sport Judo Litomìøice () SUCHÝ, Vojtìch Cze Judo Bivoj () SUCHÝ, Vojtìch Cze Judo Bivoj () s Printed at --, : by judo-server

18 SEDLECKÝ, Jiøí Matyáš BAKA PRZYBYLA, Adam TJBR HRUBÝ, Marek SODE ÈÁP, Jan Jakub SKPM VÝBORNÝ, Matìj JKOL SVOBODA, Jakub SOBU KOTAS, Kryštof SKPZ MAREL, Tobiáš JCKY ZVÌØINA, Jakub SODE SNÁŠEL, Petr JCCS HANEL, Jan SEDLECKÝ, Jiøí Matyáš Cze SK JUDO Strakonice () PRZYBYLA, Adam Cze Baník Karviná () ÈÁP, Jan Jakub Cze Sokol Dìdice () VÝBORNÝ, Matìj Cze Judo SKP Most () SVOBODA, Jakub Cze Judoklub Olomouc () MAREL, Tobiáš SKP Zlín () ZVÌØINA, Jakub Cze Judo Club Kyklop () SNÁŠEL, Petr Cze Sokol Dìdice () BAKA PRZYBYLA, Adam Sunday, October Weight category: Starší žáci + kg s SEDLECKÝ, Jiøí Matyáš Cze SK JUDO Strakonice () VÝBORNÝ, Matìj Cze Judo SKP Most () SVOBODA, Jakub Cze Judoklub Olomouc () SNÁŠEL, Petr Cze Sokol Dìdice () PRZYBYLA, Adam Cze Baník Karviná () s s SEDLECKÝ, Jiøí Matyáš s Cze SK JUDO Strakonice () SVOBODA, Jakub Cze Judoklub Olomouc () PRZYBYLA, Adam Cze Baník Karviná () SVOBODA, Jakub Cze Judoklub Olomouc () SVOBODA, Jakub JKOL SEDLECKÝ, Jiří Matyáš PRZYBYLA, Adam BAKA VÝBORNÝ, Matěj SKPM SNÁŠEL, Petr SODE ZVĚŘINA, Jakub JCKY ČÁP, Jan Jakub SODE MAREL, Tobiáš SKPZ + kg ( competitors) SODE ÈÁP, Jan Jakub ÈÁP, Jan Jakub Cze Sokol Dìdice () PRZYBYLA, Adam Cze Baník Karviná () SNÁŠEL, Petr Cze Sokol Dìdice () SKPZ MAREL, Tobiáš MAREL, Tobiáš SKP Zlín () JCCS JCKY HANEL, Jan ZVÌØINA, Jakub ZVÌØINA, Jakub Cze Judo Club Kyklop () ZVÌØINA, Jakub Cze Judo Club Kyklop () VÝBORNÝ, Matìj Cze Judo SKP Most () VÝBORNÝ, Matìj Cze Judo SKP Most () s Printed at --, : by judo-server

19 Sunday, October Weight category: Starší žákyně - kg Games won Gameresults Pl. ŘEŠETKOVÁ, Anna [SKM Výsluní Uherský Brod ()] JANOTOVÁ, Eliška [Cze Judo Ústí Nad Labem ()] KOLONDROVÁ, Jana [Cze Judo Český Těšín ()]

20 Sunday, October Weight category: Starší žákyně - kg Games won Gameresults Pl. SCHLICHTEROVÁ, Alžběta [Cze Lokomotiva Beroun ()] MOŽIŠOVÁ, Barbora [Cze Judo Beskydy ()] POLTORANOSOVÁ, Zuzana [Cze Slávia Kroměříž ()] BUREŠOVÁ, Kateřina [Cze TSC Turnov ()] JAHODOVÁ, Michaela [JK Ddm Chlumec n. C. ()] ČERNÁ, Sára [Cze Msk Judo Karviná ()]

21 USKP JULU ZITOVÁ, Sára ŠEBELOVÁ, Lucie SOVP HODKOVÁ, Kristýna JURU MARHANOVÁ, Tereza JKOL JUCT JUNB JUS SKKP SKPP SOVP SPTR JUCT JUCB TJOV M ILIÈKOVÁ, Petra DOLEJŠKOVÁ, Tereza ŠTUSÁKOVÁ, Kristýna BERNKRAUTOVÁ, Aneta PLŠKOVÁ, Simona PØICHYSTALOVÁ, Zuzana SKUHROVÁ, Kateøina MANHARTOVÁ, Kristýna KVÌCHOVÁ, Eliška VANÍÈKOVÁ, Sára KARASTOJANOVÁ, Petra EDELMANOVÁ, Patricie WARMUŽOVÁ, Kristyn ZITOVÁ, Sára Cze USK Praha () ŠEBELOVÁ, Lucie Cze Judo Lutín () MARHANOVÁ, Tereza Cze J.V. Judo Rumburk () M ILIÈKOVÁ, Petra Cze Judoklub Olomouc () DOLEJŠKOVÁ, Tereza Cze Judo Academy Praha () ŠTUSÁKOVÁ, Kristýna Cze Judo Èeská Tøebová () BERNKRAUTOVÁ, Aneta Cze Skp Judo Nový Bydžov () PLŠKOVÁ, Simona JUDO CLUB Semily () PØICHYSTALOVÁ, Zuzana Cze SKKP Brno () SKUHROVÁ, Kateøina Cze SKP Písek () MANHARTOVÁ, Kristýna Cze Judo Academy Praha () KVÌCHOVÁ, Eliška Cze TJ Sokol Praha Vršovice () VANÍÈKOVÁ, Sára Cze Spartak Tøebíè () KARASTOJANOVÁ, Petra Cze Judo Èeská Tøebová () EDELMANOVÁ, Patricie Cze Judo Èeské Budìjovice () WARMUŽOVÁ, Kristyn Cze T J Ostrava () JULU ŠEBELOVÁ, Lucie s s JUCT ŠTUSÁKOVÁ, Kristýna SKPP SKUHROVÁ, Kateøina TJOV WARMUŽOVÁ, Kristyn Sunday, October Weight category: Starší žákyně - kg ZITOVÁ, Sára Cze USK Praha () MARHANOVÁ, Tereza Cze J.V. Judo Rumburk () DOLEJŠKOVÁ, Tereza Cze Judo Academy Praha () PLŠKOVÁ, Simona JUDO CLUB Semily () PØICHYSTALOVÁ, Z. Cze SKKP Brno () MANHARTOVÁ, Kristýna Cze Judo Academy Praha () VANÍÈKOVÁ, Sára Cze Spartak Tøebíè () EDELMANOVÁ, Patricie Cze Judo Èeské Budìjovice () JULU ŠEBELOVÁ, Lucie JURU MARHANOVÁ, T. s s s s JUCT ŠTUSÁKOVÁ, K. s JUS PLŠKOVÁ, S. SKPP SKUHROVÁ, K. MANHARTOVÁ, K. TJOV WARMUŽOVÁ SPTR VANÍÈKOVÁ, S. s s s ZITOVÁ, Sára Cze USK Praha () DOLEJŠKOVÁ, Tereza Cze Judo Academy Praha () PØICHYSTALOVÁ, Zuzana Cze SKKP Brno () EDELMANOVÁ, Patricie Cze Judo Èeské Budìjovice () MARHANOVÁ, Tereza Cze J.V. Judo Rumburk () ŠTUSÁKOVÁ, Kristýna Cze Judo Èeská Tøebová () MANHARTOVÁ, Kristýna Cze Judo Academy Praha () WARMUŽOVÁ, Kristyn Cze T J Ostrava () Printed at --, : by judo-server s s ZITOVÁ, Sára Cze USK Praha () PØICHYSTALOVÁ, Z. Cze SKKP Brno () ŠTUSÁKOVÁ, Kristýna Cze Judo Èeská Tøebová () EDELMANOVÁ, Patricie Cze Judo Èeské Budìjovice () MANHARTOVÁ, Kristýna Cze Judo Academy Praha () DOLEJŠKOVÁ, Tereza Cze Judo Academy Praha () s s s s ZITOVÁ, Sára Cze USK Praha () ZITOVÁ, Sára PŘICHYSTALOVÁ, Zuzana EDELMANOVÁ, Patricie DOLEJŠKOVÁ, Tereza ŠTUSÁKOVÁ, Kristýna MANHARTOVÁ, Kristýna MARHANOVÁ, Tereza WARMUŽOVÁ, Kristyn EDELMANOVÁ, Patricie Cze Judo Èeské Budìjovice () DOLEJŠKOVÁ, Tereza Cze Judo Academy Praha () - kg ( competitors) USKP SKKP JUCB JUCT JURU TJOV

22 ZSSC PRAUSOVÁ, Andrea JOZS ŠTÌPÁNOVÁ, Karolína JKPA GOBERNACOVÁ, Sára SKPM ŠIMÁNKOVÁ, Sabina JDST ŠIMÁÈKOVÁ, Martina JUDB JUREÈKOVÁ, Vendula JUPO ZDEBOROVÁ, Šárka TJOV ŠÈERBOVÁ, Leona SJNB FARENC, Maëlle SKUP MARKOVÁ, Gabriela JKME CHALUPKOVÁ, Adriana TELC BRYCHTOVÁ, Luciana SLKR DUDOVÁ, Natálie YAWA KOUDELKOVÁ, Lucie PRAUSOVÁ, Andrea Cze Judo ZŠ Sadová Èáslav () ŠTÌPÁNOVÁ, Karolína Cze Judo Orel Žïár Nad Sázavou () ŠIMÁNKOVÁ, Sabina Cze SKJ Týn n.vltavou () ZDEBOROVÁ, Šárka Cze SK Judo Pobìžovice () ŠÈERBOVÁ, Leona Cze TJ Ostrava () FARENC, Maëlle SK Judo Nový Bor () CHALUPKOVÁ, Adriana Cze Judo Klub DDM Mìlník () DUDOVÁ, Natálie Cze Slávia Kromìøíž () s JOZS ŠTÌPÁNOVÁ, Karolína Sunday, October Weight category: Starší žákyně - kg PRAUSOVÁ, Andrea Cze Judo ZŠ Sadová Èáslav () ZDEBOROVÁ, Šárka Cze SK Judo Pobìžovice () ŠÈERBOVÁ, Leona Cze TJ Ostrava () DUDOVÁ, Natálie Cze Slávia Kromìøíž () s ŠTÌPÁNOVÁ, Karolína Cze Judo Orel Žïár Nad Sázavou () PRAUSOVÁ, Andrea Cze Judo ZŠ Sadová Èáslav () DUDOVÁ, Natálie Cze Slávia Kromìøíž () DUDOVÁ, Natálie Cze Slávia Kromìøíž () DUDOVÁ, Natálie PRAUSOVÁ, Andrea ŠČERBOVÁ, Leona CHALUPKOVÁ, Adriana ŠIMÁNKOVÁ, Sabina ZDEBOROVÁ, Šárka ŠTĚPÁNOVÁ, Karolína FARENC, Maëlle - kg ( competitors) SLKR ZSSC TJOV JKME SKPM JUPO JOZS SJNB JUDB JUREÈKOVÁ, V. SKPM ŠIMÁNKOVÁ, S. ŠIMÁNKOVÁ, Sabina Cze SKJ Týn n.vltavou () ŠIMÁNKOVÁ, Sabina Cze SKJ Týn n.vltavou () ŠÈERBOVÁ, Leona Cze TJ Ostrava () ŠÈERBOVÁ, Leona Cze TJ Ostrava () SJNB FARENC, Maëlle FARENC, Maëlle SK Judo Nový Bor () s YAWA KOUDELKOVÁ, L. JKME CHALUPKOVÁ, A. CHALUPKOVÁ, A. s Cze Judo Klub DDM Mìlník () CHALUPKOVÁ, Adriana Cze Judo Klub DDM Mìlník () CHALUPKOVÁ, Adriana Cze Judo Klub DDM Mìlník () ZDEBOROVÁ, Šárka Cze SK Judo Pobìžovice () Printed at --, : by judo-server

23 JCLI JUDE LAŠÈÁKOVÁ, Marie ÈERMÁKOVÁ, Zuzana JUHK VÍTKOVÁ, Nikola SKKP KORÈÁKOVÁ, Veronika JCB OTÁHALOVÁ, M agdaléna JCPL DRDOVÁ, Silvie SLKR BARTÙSKOVÁ, Anna LOBE HOŠNOVÁ, Natálie CHLU ŠVECOVÁ, Petra SOJI LOŠKOVÁ, Michaela s JKPA ŠÍROVÁ, Linda FEM A MALÍØOVÁ, Dorota LILI PEKÁRKOVÁ, Veronika PRIB KUBOVÁ, Anna SKPZ KADLÈKOVÁ, Šárka JURU KVÍZOVÁ, Natálie JUDB JDRG JDCT KOÈÍ, Iveta ZEDNÍKOVÁ, Eliška FRANKOVÁ, Tereza JKJN HÝØOVÁ, Eliška s CHLU SVOBODOVÁ, Anna Marie TSCT HRDLIÈKOVÁ, Kateøina LAŠÈÁKOVÁ, Marie Cze Judoclub Liberec () ÈERMÁKOVÁ, Zuzana Cze DDM Dìèín () VÍTKOVÁ, Nikola Cze Judo Ddm Hradec Králové () OTÁHALOVÁ, M agdaléna. Judo Club Baník Ostrava () BARTÙSKOVÁ, Anna Cze Slávia Kromìøíž () HOŠNOVÁ, Natálie Cze Lokomotiva Beroun () LOŠKOVÁ, Michaela Cze T.J. Sokol Jihlava () ŠÍROVÁ, Linda Cze Judoklub Pardubice () MALÍØOVÁ, Dorota Cze Judo Hranice () KUBOVÁ, Anna Cze JUDO Pøíbram () KADLÈKOVÁ, Šárka SKP Zlín () KOÈÍ, Iveta Cze Judo Beskydy () ZEDNÍKOVÁ, Eliška Cze Judo Dragons () FRANKOVÁ, Tereza Cze Judo Èeský T ìšín () HÝØOVÁ, Eliška Cze JUDO klub Jablonec n. N. () HRDLIÈKOVÁ, Kateøina Cze T SC Turnov () JUDE CHLU JKPA PRIB KUBOVÁ, Anna CHLU SVOBODOVÁ, A. TSCT HRDLIÈKOVÁ, K. s LAŠÈÁKOVÁ, Marie Cze Judoclub Liberec () OTÁHALOVÁ, M agdaléna. Judo Club Baník Ostrava () BARTÙSKOVÁ, Anna Cze Slávia Kromìøíž () LOŠKOVÁ, Michaela Cze T.J. Sokol Jihlava () MALÍØOVÁ, Dorota Cze Judo Hranice () KADLÈKOVÁ, Šárka SKP Zlín () ZEDNÍKOVÁ, Eliška Cze Judo Dragons () HÝØOVÁ, Eliška Cze JUDO klub Jablonec n. N. () JUDE ÈERM ÁKOVÁ, Z. ÈERMÁKOVÁ, Zuzana JCB OTÁHALOVÁ, M. ŠVECOVÁ, Petra CHLU ŠVECOVÁ, Petra ŠÍROVÁ, Linda SLKR BARTÙSKOVÁ, A. Sunday, October Weight category: Starší žákyně - kg s PRIB KUBOVÁ, Anna SKPZ KADLÈKOVÁ, Š. CHLU SVOBODOVÁ, A. JDRG ZEDNÍKOVÁ, E. s LAŠÈÁKOVÁ, Marie Cze Judoclub Liberec () LOŠKOVÁ, Michaela Cze T.J. Sokol Jihlava () MALÍØOVÁ, Dorota Cze Judo Hranice () s s HÝØOVÁ, Eliška s Cze JUDO klub Jablonec n. N. () OTÁHALOVÁ, M.. Judo Club Baník Ostrava () ŠVECOVÁ, Petra JK Ddm Chlumec n. C. () KUBOVÁ, Anna Cze JUDO Pøíbram () SVOBODOVÁ, Anna Marie JK Ddm Chlumec n. C. () Printed at --, : by judo-server s LAŠÈÁKOVÁ, Marie Cze Judoclub Liberec () MALÍØOVÁ, Dorota Cze Judo Hranice () ŠVECOVÁ, Petra JK Ddm Chlumec n. C. () HÝØOVÁ, Eliška s Cze JUDO klub Jablonec n. N. () KUBOVÁ, Anna Cze JUDO Pøíbram () LOŠKOVÁ, Michaela Cze T.J. Sokol Jihlava () s LAŠÈÁKOVÁ, Marie Cze Judoclub Liberec () LAŠČÁKOVÁ, Marie MALÍŘOVÁ, Dorota HÝŘOVÁ, Eliška KUBOVÁ, Anna ŠVECOVÁ, Petra LOŠKOVÁ, Michaela OTÁHALOVÁ, Magdaléna SVOBODOVÁ, Anna Marie HÝØOVÁ, Eliška JUDO klub Jablonec n. N. () KUBOVÁ, Anna Cze JUDO Pøíbram () - kg ( competitors) JCLI FEMA JKJN PRIB CHLU SOJI JCB CHLU

24 JCPL SKALSKÁ, Anna SLKR KOPEÈKOVÁ, Antonie JCB KUŽELOVÁ, Dominika JOZS PINTEROVÁ, Michaela STKO BENEŠOVÁ, Nela USKP ŠIPANOVÁ, Kateøina SOHK SVOBODOVÁ, Emma JKJN MACHKOVÁ, Kamila JOZS ŠTORKOVÁ, Jana CHLU DOLEŽALOVÁ, Eliška JUDE PØIBILOVÁ, Eliška SKPM SALAJKOVÁ, Aneta JUUL MATÌJKOVÁ, Johana JUTE LEŠIGOVÁ, Tereza JUNB VESELÁ, Aneta SOZI KANTOROVÁ, Ema s SKALSKÁ, Anna Cze Judoclub Plzeò () KUŽELOVÁ, Dominika. Judo Club Baník Ostrava () ŠIPANOVÁ, Kateøina Cze USK Praha () SVOBODOVÁ, Emma Cze Sokol Hradec Králové () ŠTORKOVÁ, Jana Cze Judo Orel Žïár Nad Sázavou () SALAJKOVÁ, Aneta Cze Judo SKP Most () MATÌJKOVÁ, Johana Cze Judo Ústí Nad Labem () VESELÁ, Aneta Cze Skp Judo Nový Bydžov () SLKR KOPEÈKOVÁ, A. JCB KUŽELOVÁ, D. Sunday, October Weight category: Starší žákyně - kg SKALSKÁ, Anna Cze Judoclub Plzeò () ŠIPANOVÁ, Kateøina Cze USK Praha () ŠTORKOVÁ, Jana s Cze Judo Orel Žïár Nad Sázavou () MATÌJKOVÁ, Johana Cze Judo Ústí Nad Labem () KUŽELOVÁ, Dominika. Judo Club Baník Ostrava () SKALSKÁ, Anna Cze Judoclub Plzeò () MATÌJKOVÁ, Johana Cze Judo Ústí Nad Labem () s SKALSKÁ, Anna Cze Judoclub Plzeò () SKALSKÁ, Anna MATĚJKOVÁ, Johana ŠTORKOVÁ, Jana ŠIPANOVÁ, Kateřina BENEŠOVÁ, Nela VESELÁ, Aneta KUŽELOVÁ, Dominika DOLEŽALOVÁ, Eliška - kg ( competitors) JCPL JUUL JOZS USKP STKO JUNB JCB CHLU STKO BENEŠOVÁ, N. SOHK SVOBODOVÁ s s BENEŠOVÁ, Nela Cze TJ Start Kolín () BENEŠOVÁ, Nela Cze TJ Start Kolín () s ŠTORKOVÁ, Jana Judo Orel Žïár Nad Sázav. () CHLU DOLEŽALOVÁ, E. SKPM SALAJKOVÁ, A. DOLEŽALOVÁ, Eliška JK Ddm Chlumec n. C. () ŠTORKOVÁ, Jana s Cze Judo Orel Žïár Nad Sázavou () JUTE JUNB LEŠIGOVÁ, Tereza VESELÁ, Aneta VESELÁ, Aneta Cze Skp Judo Nový Bydžov () VESELÁ, Aneta Cze Skp Judo Nový Bydžov () s ŠIPANOVÁ, Kateøina Cze USK Praha () ŠIPANOVÁ, Kateøina Cze USK Praha () Printed at --, : by judo-server

25 JUCB MACHÁÈKOVÁ, Aneta FEM A JANÍKOVÁ, Barbora JCLI VLACHOVÁ, Johana SOVP JIROUŠOVÁ, Kristýna JUDB MAJDLOCHOVÁ, Natálie TELC KUÈEROVÁ, Helena JUDB KALENSKÁ, Barbora SOHK JAVÙRKOVÁ, Tereza LOBE HUPKOVÁ, Denisa JUDE FAFLÍKOVÁ, Tereza JCLI HALMICHOVÁ, Kateøina s MACHÁÈKOVÁ, Aneta s Cze Judo Èeské Budìjovice () VLACHOVÁ, Johana Cze Judoclub Liberec () JIROUŠOVÁ, Kristýna s Cze TJ Sokol Praha Vršovice () KUÈEROVÁ, Helena Cze Kodokan Judo Sokol Telè () KALENSKÁ, Barbora Cze Judo Beskydy () JAVÙRKOVÁ, Tereza Cze Sokol Hradec Králové () FAFLÍKOVÁ, Tereza Cze DDM Dìèín () HALMICHOVÁ, K. Cze Judoclub Liberec () FEM A JANÍKOVÁ, B. s JUCB MACHÁÈKOVÁ, A. Sunday, October Weight category: Starší žákyně - kg VLACHOVÁ, Johana Cze Judoclub Liberec () KUÈEROVÁ, Helena Cze Kodokan Judo Sokol Telè () KALENSKÁ, Barbora Cze Judo Beskydy () HALMICHOVÁ, Kateøina Cze Judoclub Liberec () MACHÁÈKOVÁ, Aneta Cze Judo Èeské Budìjovice () VLACHOVÁ, Johana Cze Judoclub Liberec () KALENSKÁ, Barbora Cze Judo Beskydy () VLACHOVÁ, Johana Cze Judoclub Liberec () VLACHOVÁ, Johana KALENSKÁ, Barbora MACHÁČKOVÁ, Aneta KUČEROVÁ, Helena HALMICHOVÁ, Kateřina JAVŮRKOVÁ, Tereza JIROUŠOVÁ, Kristýna FAFLÍKOVÁ, Tereza - kg ( competitors) JCLI JUDB JUCB TELC JCLI SOHK SOVP JUDE MACHÁÈKOVÁ, Aneta Cze Judo Èeské Budìjovice () SOVP JIROUŠOVÁ, Kristýna JIROUŠOVÁ, Kristýna s Cze TJ Sokol Praha Vršovice () MACHÁÈKOVÁ, Aneta Judo Èeské Budìjovice () HALMICHOVÁ, Kateøina Cze Judoclub Liberec () SOHK JAVÙRKOVÁ, Tereza JAVÙRKOVÁ, Tereza Cze Sokol Hradec Králové () JAVÙRKOVÁ, Tereza Cze Sokol Hradec Králové () s JUDE FAFLÍKOVÁ, Tereza FAFLÍKOVÁ, Tereza Cze DDM Dìèín () s KUÈEROVÁ, Helena Kodokan Judo Sokol Telè () KUÈEROVÁ, Helena Cze Kodokan Judo Sokol Telè () Printed at --, : by judo-server

26 TOMEÈKOVÁ, Jana Cze Judo Hranice () ZEMÁNKOVÁ, Zora Cze Judo Èeská Tøebová () VYCPÁLKOVÁ, Anna Cze Sokol Hradec Králové () RÙŽIÈKOVÁ, Krizstina Cze JUDO klub Jablonec n. N. () VACHKOVÁ, Jana Cze TJ Sokol Praha Vršovice () HRABÁKOVÁ, Alena Cze JC Litokan Litomìøice () MATUŠTÍKOVÁ, Zora Cze Ltc Zbraslav () DEMETEROVÁ, Adéla Cze Judo Beskydy () s Sunday, October Weight category: Starší žákyně + kg TOMEÈKOVÁ, Jana Cze Judo Hranice () VYCPÁLKOVÁ, Anna Cze Sokol Hradec Králové () VACHKOVÁ, Jana Cze TJ Sokol Praha Vršovice () MATUŠTÍKOVÁ, Zora Cze Ltc Zbraslav () ZEMÁNKOVÁ, Zora Cze Judo Èeská Tøebová () RÙŽIÈKOVÁ, Krizstina JUDO klub Jablonec n. N. () HRABÁKOVÁ, Alena s Cze JC Litokan Litomìøice () DEMETEROVÁ, Adéla Cze Judo Beskydy () s TOMEÈKOVÁ, Jana Cze Judo Hranice () VACHKOVÁ, Jana s Cze TJ Sokol Praha Vršovice () RÙŽIÈKOVÁ, Krizstina JUDO klub Jablonec n. N. () MATUŠTÍKOVÁ, Zora Cze Ltc Zbraslav () DEMETEROVÁ, Adéla Cze Judo Beskydy () TOMEČKOVÁ, Jana VACHKOVÁ, Jana MATUŠTÍKOVÁ, Zora VYCPÁLKOVÁ, Anna VYCPÁLKOVÁ, Anna Cze Sokol Hradec Králové () TOMEÈKOVÁ, Jana Cze Judo Hranice () FEMA SOVP LTZZ SOHK MATUŠTÍKOVÁ, Zora Cze Ltc Zbraslav () VYCPÁLKOVÁ, Anna Sokol Hradec Králové () + kg ( competitors) Printed at --, : by judo-server