CEEPUS 2020/2021 schválené siete s účasťou slovenských vysokých škôl

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "CEEPUS 2020/2021 schválené siete s účasťou slovenských vysokých škôl"

Prepis

1 AT 12 Filozofická fakulta, Univerzita Mgr. Benjamin Bossaert AT 37 Katedra slovanských filológií, Filozofická fakulta, Univerzita Katedra slovenského jazyka a literatúry, Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Mgr. Svetlana Kmecová, PhD. Mgr. Peter Gregorík, PhD. AT 42 Katedra informatiky, Fakulta ekonómie a informatiky, Univerzita J. Selyeho v Komárne RNDr. Štefan Gubo, PhD. Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD. AT 50 Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita Fakulta aplikovaných jazykov, Ekonomická univerzita prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD. PhDr. Ildikó Némethová, PhD. AT 63 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita prof. RNDr. Štefan Matejčík, DrSc. AT 68 Ekonomická univerzita (všetky fakulty) Mgr. Veronika Lipovská AT 103 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita prof. Ing. Igor Farkaš, PhD. AT 502 Inštitút aplikovanej etiky, Teologická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku Teologická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave ThDr. Radoslav Lojan, PhD. ThDr. Miroslava Jusková, OSF AT 503 Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Mgr. Peter Barrer, PhD. AT 1102 Ústav geovied, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológii, Technická Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, Technická univerzita v Košiciach prof. Ing. Juraj Janočko, CSc. Mgr. Maroš Halama, PhD. AT 1401 Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PaedDr. Tomáš Turzák, PhD. BA 1402 technická univerzita doc. Ing. Radovan Holubek, PhD. BG 703 Strojnícka fakulta, Technická Fakulta výrobných technológií so sídlom v e, Technická univerzita prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. prof. Ing. Ján Piteľ, PhD. prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD. BG 722 technická univerzita doc. Ing. Peter Košťál, PhD. BG 1103 Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita prof. Ing. Alena Kozáková, PhD. BG 1502 Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline doc. Ing. Martin Bugaj, PhD. CZ 11 Katedra porovnávacej religionistiky, Filozofická fakulta, doc. Mgr. Attila Kovács, PhD.

2 Univerzita prof. Mgr. Jana Benická, PhD. Katedra východoázijských štúdii, Filozofická fakulta, Univerzita CZ 29 Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD., MBA Mgr. Alica Kurhajcová, PhD. CZ 111 Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky, Fakulta humanitných a prírodných vied, ská univerzita v e Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre doc. RNDr. Kvetoslava Matlovičová, PhD. Mgr. Gabriel Bugár, PhD. CZ 212 Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave prof. Mgr. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc. CZ 311 Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská Prírodovedecká fakulta, Univerzita Ing. Mária Bihuňová, PhD. doc. RNDr. Katarína Pavličková, CSc. CZ 604 Katedra východoázijských štúdií, Filozofická fakulta, Univerzita Mgr. Zuzana Hritzová, M.I.S., PhD- HR 107 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach prof. MVDr. Zita Faixová, PhD. HR 108 HR 306 Ústav biotechnológie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. HR 1005 Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave Mgr. Radka Gábrišová, PhD. HR 1107 Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave Mgr. Katarína Mária Vadíková, PhD. HU 03 Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Slovenská prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc. Katedra počítačov a informatiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická doc. Ing. Csaba Szabó, PhD. HU 19 Katedra informatiky, Fakulta ekonómie a informatiky, Univerzita J. Selyeho v Komárne Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre RNDr. Štefan Gubo, PhD. doc. RNDr. Mária Kmeťová, PhD. HU 28 Ústav matematiky a fyziky, Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita Pedagogická fakulta, Univerzita Katedra matematiky a teoretickej informatiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc. doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD. RNDr. Štefan Berežný, PhD. doc. PaedDr. Martin Papčo, PhD. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita RNDr. Monika Dillingerová, PhD. Pedagogická fakulta, ská univerzita v e prof. PhDr. Mária Podhájecká, PhD. Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PaedDr. Janka Medová, PhD. HU 1201 Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho v Komárne Dr. habil. Károly Vajda, PhD.

3 HU 1506 Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre doc. Ing. Zoltán Balogh, PhD. Katedra technológií a materiálov, Strojnícka fakulta, Technická prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc. PL 07 Fakulta výrobných technológií so sídlom v e, Technická prof. Ing. Jozef Zajac, CSc. technická univerzita doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD. PL 33 univerzita technická univerzita Fakulta výrobných technológií so sídlom v e, Technická prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD. doc. Ing. Michal Hatala, PhD. prof. Ing. Nadežda Čuboňová, PhD. PL 56 Ekonomická univerzita (všetky fakulty) Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline Mgr. Veronika Lipovská prof. Ing. Jana Štofková, PhD. Ekonomická fakulta, Univerzita J. Selyho v Komárne Ing. Ondrej Takáč, PhD. Technická fakulta, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre prof. Ing. Zuzana Palková, PhD. PL 701 Zvolen technická univerzita Fakulta výrobných technológii v e, Technická univerzita v Košiciach Katedra výrobných technológií a manažmentu kvality, Fakulta techniky, Technická univerzita vo Zvolene prof. Ing. Sergej Hloch, PhD. doc. Ing. Erika Sujová, PhD. Katedra matematiky a informatiky, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave Centrum pre nanodiagnostiku, Slovenská technická univerzita v Bratislave prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc. doc. Ing. Marian Veselý, CSc. PL 702 Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave Inštitút aplikovanej etiky, Teologická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku Mgr. Katarína Mária Vadíková, PhD. doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD. PL 815 Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD. PL 901 Prototypové a inovačné centrum, Strojnícka fakulta, Technická Ing. Marek Vrabeľ, PhD. prof. Ing. Nadežda Čuboňová, PhD.

4 Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a univerzita prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD. Materialovotechnická fakulta so sídlom v Trnave, Slovenská technická univerzita doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. PL 1410 Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave doc. JUDr. Michal Maslen, PhD. PL 1509 technická univerzita doc. Ing. Peter Košťál, PhD. PL 1510 Katedra pedagogiky a andragogiky, Filozofická fakulta, Univerzita prof. PhDr. Mária Potočárová, PhD. RO 10 Katedra analytickej chémie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Katedra chémie, Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho v Komárne doc. RNDr. Marián Masár, PhD. PaedDr. György Juhász, PhD. RO 13 Púchov Technická fakulta, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre univerzita Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu, technická univerzita technická univerzita Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií, technická univerzita Fakulta priemyselných technológií v Púchove, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Strojnícka fakulta, Technická prof. Ing. Zuzana Palková, PhD. doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD. doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD. Ing. Róbert Janík, PhD. doc. Ing. Ružena Králiková, PhD. RO 14 Katedra etnológie a muzeológie, Filozofická fakulta, Univerzita Katedra etnológie a folkloristiky, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Mgr. Helena Tužinská, PhD. doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD. Fakulta výrobných technológií so sídlom v e, Technická doc. Ing. Marek Kočiško, PhD. RO 58 technická univerzita doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.

5 RO 202 Fakulta výrobných technológií so sídlom v e, Technická prof. Ing. Katarína Monková, PhD. technická univerzita RO 814 Fakulta aplikovaných jazykov, Ekonomická univerzita Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Mgr. Mária Spišiaková, PhD. Mgr. Monika Korgová, PhD. RS 38 Katedra mineralógie a petrológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológii, Ústav geovied, Technická prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc. Ing. Igor Ďuriška, PhD. RS 65 Strojnícka fakulta, Technická doc. Ing. Ružena Králiková, PhD. Strojnícka fakulta, Technická doc. Ing. Ružena Králiková, PhD. RS 304 technická univerzita Ústav dopravnej techniky a konštruovania, Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita Ing. Jana Gulanová, PhD. univerzita prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. RS 507 Zvolen technická univerzita Katedra výrobných technológií a manažmentu kvality, Fakulta techniky, Technická univerzita vo Zvolene prof. Ing. Peter Šugár, CSc. Doc. Ing. Erika Sujová, PhD. RS 704 Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie, Ústav prírodných a syntetických polymérov, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD. technická univerzita Ing. Helena Fidlerová, PhD. RS 1011 Ústav logistiky a dopravy, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológii, Technická Fakulta výrobných technológií so sídlom v e, Technická prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD. prof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD. Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline doc. Ing. Jaroslav Mašek, PhD. Ústav tepelnej energetiky, Strojnícka Fakulta, Slovenská technická univerzita Ing. Jozef. Bereznai, PhD. RS 1012 Zvolen Fakulta techniky, Technická univerzita vo Zvolene doc. Ing. Pavel Beňo, PhD. Strojnícka fakulta, Technická prof. Ing. Miroslav Badida, PhD. RS 1113 Farmaceutická fakulta, Univerzita doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD.

6 RS 1311 technická univerzita doc. Ing. Peter Košťál, PhD. technická univerzita Ing. Helena Fidlerová, PhD. RS 1412 Fakulta výrobných technológií so sídlom v e, Technická Ústav logistiky a dopravy, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológii, Technická doc. Ing. Peter Michalik, PhD. doc. Ing. Nikoleta Mikušová, PhD. RS 1511 Ústav dopravnej techniky a konštruovania, Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita technická univerzita Ing. Jozef Bucha, PhD. doc. Ing. Roman Ružarovský, PhD. RS 1512 Technická fakulta, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Ing. Ana Petrović, PhD. SI 113 Katedra archeológie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Filozofická fakulta, Univerzita prof. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD. prof. PhDr. Eduard Krekovič, CSc. SI 215 Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Mgr. Ing. Gabriela Kormancová, PhD. SI 217 Katedra textilnej tvorby, Vysoká škola výtvarných umení doc. MA Mária Fulková SI 711 Fakulta aplikovaných jazykov, Ekonomická Univerzita Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Mgr. Jozef Štefčík, PhD. Mgr. Dušan Fedič, PhD. SI 906 Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave Mgr. Dana Masaryková, PhD. SK 30 Fakulta výrobných technológií so sídlom v e, Technická doc. Ing. Michal Hatala, PhD. SK 44 Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská Ing. Jana Gálová, PhD. SK 67 Katedra technológií a materiálov, Strojnícka fakulta, Technická prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. SK 1018 Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Slovenská doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD. Výskumné centrum AgroBioTech, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Ing. Lucia Gabríny, PhD. SK 1315 Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. PhDr. Anton Hruboň, PhD. SK 1517 Katedra geografie a geológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici RNDr. Tatiana Mintálová, PhD.

7 Siete so statusom,,umbrella s účasťou slovenských vysokých škôl AT 119 Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici prof. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD. AT 1301 Ekonomická univerzita (všetky fakulty) Mgr. Veronika Lipovská BG 22 CZ 201 Katedra hydrotechniky, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita Katedra obrábania a výrobnej techniky, Strojnícka fakulta, Katedra technológií a materiálov, Strojnícka fakulta, Technická Fakulta výrobných technológii so sídlom v e, Technická prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. prof. Ing. Andrej Czán, PhD. prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc. doc. Ing. Michal Hatala, PhD. CZ 911 Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská doc. Ing. Peter Fandel, CSc. CZ 1503 Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Katedra počítačov a informatiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická Ing. Dana Horváthová, PhD. Ing. William Steingartner PhD. HU 803 Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD. HU 809 Pedagogická fakulta, Univerzita PhDr. Mojmír Malovecký, PhD. HU 1306 Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Mgr. Alica Kurhajcová, PhD. PL 114 Zvolen Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene prof.h.c. prof. Dr. Ing. Viliam Pichler PL 1308 Zvolen Drevárska fakulta, Technická univerzita vo Zvolene prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. PL 1309 Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD. PL 1411 Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku doc. ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko, PhD. RS 1112 Stavebná fakulta, Technická doc. Ing. Martina Zeleňáková, PhD. SK 405 SK 606 Technická fakulta, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky, Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita Ekonomická fakulta, Univerzita J. Selyeho v Komárne Ústav manažmentu, Slovenská technická univerzita Ing. Lukáš Vacho, PhD. doc. Ing. Ján Vlnka, PhD. Ing. Ondrej Takáč, PhD prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. SK 1206 Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Mgr. Ulrich Wollner, PhD. SK 1516 Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. Poznámka: Siete Umbrella boli akceptované pre akademický rok 2020/2021 bez pridelenia štipendijných mesiacov. V prípade záujmu o pridelenie nevyužitých mesiacov je potrebné kontaktovať príslušnú národnú kanceláriu.