VZNIK RAKÚSKO-UHORSKA

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "VZNIK RAKÚSKO-UHORSKA"

Prepis

1 VZNIK RAKÚSKO-UHORSKA

2 Rakúsko-uhorské vyrovnanie Rakúsko-uhorské vyrovnanie (1867) bolo rozdelenie habsburskej monarchie na dva rovnocenné štáty - Rakúsko (Predlitavsko) a Uhorsko (Zalitavsko). Od rakúsko-uhorského vyrovnania sa názov habsburskej monarchie zmenil na Rakúsko-Uhorsko. Príčiny vzniku Rakúsko-Uhorska Bezprostrednou príčinou vzniku Rakúsko-Uhorsko bola porážka Rakúska v pruskorakúskej vojne v roku Snaha o štátnu suverenitu Uhorska však mala korene ešte v revolučnom roku 1848/1849, kedy sa skončila porážkou Maďarov Rakúskom pri Világosi (august 1849). 4. februára 1867 Viedeň súhlasila s obnovením uhorskej ústavy a utvorením uhorskej vlády na čele s grófom Júliusom Andrássym ( ). Uhorský parlament zákon o rakúsko-uhorskom vyrovnaní schválil 29. mája Zo strany Uhorska sa o toto dvojštátie najviac zaslúžil liberálny politik Ferenc Deák ( ).

3 Rozdelenie monarchie Rakúske cisárstvo sa po rakúsko-uhorskom vyrovnaní zmenilo na úniu Rakúsko- Uhorsko. Hranicu pri delení tvorila riečka Litava (prítok Dunaja), preto dostali oba celky polooficiálne názvy: Predlitavsko - Rakúsko, Zalitavsko - Uhorsko. Krajiny Rakúsko-Uhorska (t.j. korunné krajiny a krajiny svätoštefanskej koruny a Bosna a Hercegovina)

4 Štátoprávne usporiadanie V roku 1867 bolo rakúsko-maďarským vyrovnaním rakúske cisárstvo premenené na úniu dvoch štátnych celkov (Rakúsko-Uhorsko) - tzv. dualizmus. Dualizmus je spojenie dvoch štátnych celkov, ktoré mali spoločného panovníka a spoločné riadenie niektorých dôležitých štátnych záležitostí. V prípade Rakúsko-Uhorska, ktoré existovalo v rokoch , boli spoločné: Osoba panovníka z dedičnej habsbursko-lotrinskej dynastie František Jozef I. (do roku 1916) a Karol I. ( ), ktorí však v Uhorsku vystupoval ako uhorský kráľ a v Rakúsku ako cisár. 3 ministerstvá : ministerstvo zahraničia, vojny a ríšskych financií. mena koruna, colné územie a štátna banka.

5 Štátoprávne usporiadanie II. Každý z oboch celkov mal svoj parlament - ríšska rada v Rakúsku a uhorský snem v Uhorsku. Spoločné úrady mali označenie c. a k. (cisársky a kráľovský), predlitavské úrady c. k. (cisársky kráľovský podľa českého kráľovstva) a zalitavské m. k. (maďarský kráľovský). RAKÚSKO OZNAČENIE SPOLOČNÝCH ÚRADOV c. a k. cisársky a kráľovský UHORSKO PARLAMENT Ríšska rada OZNAČENIE ÚRADOV c. k. cisársky kráľovský PARLAMENT Uhorský snem OZNAČENIE ÚRADOV m. k. maďarský kráľovský

6 Štátne zriadenie Štátnym zriadením Rakúsko-Uhorska bola monarchia. Hlavným mestom Rakúsko-Uhorska bola Viedeň. Úradnými jazykmi boli nemčina, maďarčina a latinčina. Počet obyvateľov bol okolo 50 miliónov ľudí. V Rakúsko-Uhorsku žilo mnoho národností - Nemci, Maďari, Česi, Poliaci, Ukrajinci, Rusíni, Rumuni, Chorváti, Slováci, Srbi, Slovinci, Taliani, Židia ai.

7 Dôsledky rozdelenia štátu Vyrovnanie stabilizovalo vnútropolitické pomery v monarchii, ale viedlo k odlišnému vývoju na východe a západe ríše. V rakúskych a českých krajinách (Predlitavsko) sa verejný život liberalizoval a demokratizoval, štát akceptoval národné hnutia aj silnejúce robotnícke hnutie. Uhorské vládne kruhy sa usilovali takémuto vývoju zabrániť. Svoj cieľ premeniť Uhorsko na maďarský, národne jednotný štát dosiahli za cenu potláčania demokracie a utláčania ostatných národov a národností žijúcich v Uhorsku.

8 POZRI NA POZNÁMKY PREZENTÁCIU SI STIAHNI DO POČÍTAČA POZNÁMKY NEMUSÍŠ PREPISOVAŤ POKÚS SA VYPRACOVAŤ PRACOVNÝ LIST Nemusíš sa ponáhľať. Ak ho vieš vypracovať v počítači, je publikovaný vedľa prezentácie vo Worde PL na stiahnutie Budem sa snažiť úlohy publikovať vždy v utorok večer. Ak budete mať nejaké otázky, pokojne mi napíšte na mail. každý pracovný deň medzi 7,00 19,00

9 Rakúsko-uhorské vyrovnanie 1866 oslabenie moci Františka Jozefa I. po prusko-rakúskej vojne. Rokovania s maďarskými politikmi 1867 rozdelenie monarchie na dva rovnocenné štáty s jedným panovníkom vznik Rakúsko- Uhorska.

10 Pracovný list Vznik Rakúsko-Uhorska (DEJ_8) 1. Odpovedz na otázky. V ktorom roku došlo k rakúsko-uhorskému vyrovnaniu? Čo bolo hlavnou príčinou tejto udalosti? Ktorá rieka tvorila hranicu medzi oboma štátnymi celkami? Spojenie dvoch štátnych celkov, ktoré mali spoločného panovníka a spoločné riadenie niektorých dôležitých štátnych záležitostí sa nazýva 2. Ktoré inštitúcie mali oba celky spoločné? 3. Roztrieď pojmy k štátom. Predlitavsko, označenie m.k., ríšska rada, označenie c.k. Zalitavsko, uhorský snem RAKÚSKO UHORSKO 4. Urči pravdivosť viet pravda P/lož L. Po vytvorení Rakúsko-Uhorska vládu v Uhorsku viedol gróf Andrássy. Posledným panovníkom Rakúsko-Uhorska bol František Jozef I. Úradnými jazykmi boli nemčina, maďarčina a čeština. Uhorsko si samo riadilo financie a zahraničné veci. Rakúske vládne kruhy potláčali demokraciu a potláčali národné práva Štátnym zriadenie Rakúsko-Uhorska bola monarchia Meno, priezvisko, trieda: Pracovný list si stiahni do počítača. Ak môžeš, vyplň ho vo Worde a pošli ako prílohu na mail (pracovný list vo Worde máš publikovaný ako PL na stiahnutie). Ak nemáš možnosť pracovný list vyplniť v počítači, stačí ak odpovede napíšeš priamo do mailu, alebo odpovede napíšeš na papier a fotku pošleš ako prílohu mailu. Nič nemusíš tlačiť.