Slovenský jazyk - 8.ročník

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Slovenský jazyk - 8.ročník"

Prepis

1 Slovenský jazyk - 8.ročník Túto tému som určil aj na piatok, preto si ju môžete rozdeliť na dve časti, pokojne si ju prečítajte a porozmýšľajte o deji a obsahu! Pondelok literatúra s.125/132- stará učebnica- Téma : Vladimír Ferko, Andrej Ferko : Ako divé husi Pozor! V niektorých učebniciach je to na iných stranách, ja mám ešte staršie vydanie, musíte si to sami nájsť! - Vladimír Ferko a jeho brat Andrej Ferko - sú slovenskí autori medzivojnovej a povojnovej slovenskej literatúry 20.storočia. - Napísať literárne diela autora - Vladimíra Ferka z galérie spisovateľov zo s Najprv prečítať úryvok! - Napísať po bodoch obsah, kde spomeniete najdôležitejšie údaje z textu. Utorok gramatika Téma: Dvojčlenná veta -úplná a neúplná Napísať túto poučku: Dvojčlenné vety Dajú sa rozdeliť na podmetovú a prísudkovú časť. Rozlišujeme ich podľa toho, či vo vete je podmet vyjadrený. Vety majú obidva hlavné vetné členy. Dvojčlenné vety delíme na: a) úplné ( majú vyjadrený podmet a prísudok) Otec prišiel. Hry sa konali v Grécku. Grécko bolo kolískou olympiády. podmet prísudok podmet prísudok podmet prísudok vyjadrený slovesný vyjadrený slovesný vyjadrený slovesno - menný 1

2 b) neúplné (nemajú vyjadrený podmet, ale vieme ho doplniť) ( On) Prišiel. (On) Pozrel jej milo do očí. (On) Je chorý. podmet prísudok podmet prísudok podmet prísudok nevyjadrený slovesný vyjadrený slovesný vyjadrený slovesno - menný Jednočlenné vety Nemajú zreteľnú podmetovú a prísudkovú časť, ale vetný základ. Rozlišujeme ich podľa toho, čím je vetný základ vyjadrený. Jednočlenné vety členíme: slovesné ( sloveso je v 3.os. sg. stredného rodu) - Prší. Sneží. Brieždi sa. Bolelo ho v bruchu. Dusilo ho po zákusku. neslovesné (menné) - vetný základ je vyjadrený iným slovným druhom : - vyjadrené podstatným menom : Potraviny a suroviny. - vyjadrené prídavným menom : Milý otecko! - vyjadrené zámenom: Niektorí žiaci. - vyjadrené číslovkou: Štvrtý v poradí. - vyjadrené príslovkou : Správne. - vyjadrené časticou : Pravdaže! citoslovné : Jaj! Na vyučovaní on - line si budeme robiť tieto cvičenia: Cvičenie 1 - určovanie viet podľa členitosti na jednočlenné a dvojčlenné vety: Už od rána bolo dusno. Horúco bolo na nevydržanie. Teplota sa vyšplhala na 32 stupňov Celzia. Neskôr sa zamračilo. Obloha potemnela. Zrazu zafučal silný vetrisko. V diaľke zahrmelo. Žiarivý blesk preťal oblohu. O chvíľu sa blýskalo takmer každú minútu. Spustil sa lejak. Prší. Zabilo ho v bani. Je dusno. Mužovi na pláži je zima. Ostaňte tu! Zboka na bok sa kolíše na zoslabnutých nožičkách. Streda gramatika Téma: Vety podľa členitosti, vetný základ Napíšte si poučku, čo je vetný základ zo starej učebnice - s. 113, pozor len vetný základ! 2

3 Budeme si robiť cvičenie, ktoré som pripravil na vyučovaciu hodinu on - line: Cvičenie 2 - určovanie viet podľa členitosti na jednočlenné a dvojčlenné vety: Striaslo ma pri pomyslení na pokazené auto. Mraky sa roztiahli po celej oblohe. Zamračilo sa. V takej pľušti sa nikomu nechce von. Vonku už dosť silno mrholilo. Fúkal vietor. Beda! Kto ma odtiaľto odtiahne? Moja nádej bol telefón. Cŕŕŕn! Vtom mobile zapráskalo. Ticho. Nikto sa neozýva. Dobiť baterky! Usmialo sa na mňa šťastie. Telefón fungoval. Medzitým sa vyjasnilo. Cvičenie 3 - určovanie viet podľa členitosti na jednočlenné a dvojčlenné vety: V ušiach mi zvoní. Len sa nezastaviť. Tatry sú naším národným klenotom. Zalapala po vzduchu. Pozrel jej milo do očí. Cvičenie 4 - určovanie viet podľa členitosti na jednočlenné a dvojčlenné vety: Pichlo ma pri srdci. Čakajú na svoje batožiny. Zrazu vo mne hrklo. Bubnovanie mu hučalo v ušiach. V Tatrách často prší. Zrazu vo mne čosi hrklo. Pozývame vás k svadobnému stolu. Po kapuste človeka smädí. Traja kamaráti. Žblnk. Štvrtok sloh Téma: Informačný slohový postup Píšete do slohových zošitov! 1. Podľa komunikačného cieľa si pri tvorbe textov volíme vhodný slohový postup: informačný slohový postup - ak chceme niečo informovať. 2. Pre informačný slohový postup sú charakteristické jazykové prostriedky: podstatné mená, prídavné mená, číslovky, oznamovacie vety Informačný slohový postup má tieto dôležité znaky: Nevysvetľuje, uvádza fakty, údaje, informuje. Jednoduchá stavba, úsporné vyjadrovania. Krátke, vecné údaje. Stručnosť, výstižnosť,. Vety na seba málo nadväzujú. 3

4 4. Použitím informačného slohového postupu môžeme vytvoriť tieto slohové útvary: : oznámenie, správa, pozvánka, telegram, jedálny lístok, inzerát, referát, rozvrh hodín, úradný životopis, interview, uvítací príhovor, plagát, list, zápisnica, protokol, objednávka Príklady na informačný slohový postup: Dňa 15.februára 2020 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo v prednese poézie a prózy. Vo všetkých kategóriách súťažilo 35 žiakov... Narodil som sa 14. mája 1979 v Bratislave. Obaja rodičia sú zamestnaní. Otec Ján Novák pracuje v Ústave aplikovanej kybernetiky v Bratislave, matka Eva Nováková, rodená Spišiakova je učiteľka na základnej škole... Vyberte si jeden slohový útvar z informačného slohového postupu a napíšte to ako domácu úlohu, napríklad môže to byť interview, uvítací príhovor alebo hociktorý iný opisný slohový útvar. Túto tému ste mali aj v pondelok, ako som Vám napísal, aby ste ju pokojne spracovali! Piatok literatúra s.125/132- stará učebnica- Téma : Vladimír Ferko, Andrej Ferko : Ako divé husi Pozor! V niektorých učebniciach je to na iných stranách, ja mám ešte staršie vydanie, musíte si to sami nájsť! - Vladimír Ferko a jeho brat Andrej Ferko - sú slovenskí autori medzivojnovej a povojnovej slovenskej literatúry 20.storočia. - Napísať literárne diela autora - Vladimíra Ferka z galérie spisovateľov zo s Najprv prečítať úryvok! - Napísať po bodoch obsah, kde spomeniete najdôležitejšie údaje z textu. 4

5 5