PÔRODNÁ ASISTENCIA I.

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "PÔRODNÁ ASISTENCIA I."

Prepis

1 Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine Ústav pôrodnej asistencie Malá Hora 5, Martin OTÁZKY NA ŠTÁTNU SKÚŠKU akademický rok 2020/2021 PÔRODNÁ ASISTENCIA BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM PÔRODNÁ ASISTENCIA I a) Oplodnenie a ďalší vývin v rannom štádiu gravidity b) Zápaly rodidiel, bakteriálna vaginóza c) Základné piliere reprodukčného a sexuálneho zdravia, niektoré programy na podporu reprodukčného a sexuálneho zdravia ženy, faktory ovplyvňujúce programy reprodukčného zdravia. a) Fetoplacentárny krvný obeh b) Spontánny potrat c) Hygienicko epidemiologické aspekty starostlivosti o ženu. a) Vývin a funkcia placenty, nepravidelnosti placenty a pupočníka b) Hypermenorrhoe, metrorhágia c) Úloha pôrodnej asistentky v prenatálnej starostlivosti so zameraním na problémy tehotných žien v psychickej a fyzickej oblasti. a) Zmeny v organizme ženy v súvislosti s tehotnosťou b) Choroby trofoblastu c) Základy resuscitácie novorodenca a) Diagnostika tehotnosti b) Prevencia, diagnostika a liečba karcinómu krčka maternice c) Manažment starostlivosti o ženu pri akútnych stavoch počas tehotnosti a) Prenatálna starostlivosť v Slovenskej republike b) Zhubné nádory tela maternice c) Starostlivosť o ženu so zápalom vnútorných rodidiel. Úloha pôrodnej asistentky pri vyšetrovacích metódach pri zápaloch rodidiel (MOP, K+C, gynekologické vyšetrenie). a) Kostená panva rozmery a roviny, mäkké pôrodné cesty b) Prirodzené metódy regulácie plodnosti a antikoncepcia

2 c) Manažment starostlivosti o ženu s hypertenznými chorobami v tehotnosti. Posudzovanie, 8. a) Kardiotokografia b) Materská úmrtnosť a jej príčiny c) Starostlivosť o fyziologického novorodenca (charakteristika fyziologického novorodenca, denná starostlivosť o novorodenca, skríningové vyšetrenia, očkovanie, edukačné oblasti). 9. a) Skríning a diagnostika VVCH plodu b) Preeklampsia c) Prehľad špecifických teórií v pôrodnej asistencii. Gordonovej funkčné a dysfunkčné vzorce zdravia. 10. a) Eklampsia a HELLP syndróm b) Sheehanov syndróm c) Manažment starostlivosti o ženu pri poruchách trvania tehotnosti (predčasný pôrod, predĺžená tehotnosť, predčasný odtok plodovej vody). Posudzovanie, ošetrovateľská diagnostika, plán starostlivosti a intervencie. 11. a) Predčasný odtok plodovej vody b) Vývinové chyby rodidiel c) Starostlivosť o ženu pri poruchách menštruačného cyklu, nefarmakologické metódy ovplyvňovania menštruačných bolestí. LTV pri bolestivej menštruácii. 12. a) Indukcia pôrodu a potratu, predĺžená tehotnosť b) Primárna a sekundárna amenorrhore, oligomenorrhoe c) Starostlivosť o ženu s urologickým ochorením v tehotnosti. Močová inkontinencia ženy manažment starostlivosti. 13. a) Predčasný pôrod b) Činnosť mliečnej žľazy, puerperálna a laktačná mastitída c) Manažment starostlivosti o ženu pri pôrodníckych operáciách. Posudzovanie, 14. a) Ochorenie pečene, žlčových ciest a uropoetického systému v tehotnosti b) Klinika, diagnostika a terapia ovariálnych nádorov c) Historický vývin pôrodnej asistencie a súčasné tendencie. 15. a) Appendicitída a iné chirurgické ochorenia v tehotnosti. Operácie počas tehotnosti b) Pohlavný život a jeho poruchy c) Starostlivosť o ženu s nádorovým ochorením vonkajších a vnútorných rodidiel pri chemoterapii a rádioterapii

3 16. a) Ochorenia žíl v tehotnosti a v šestonedelí b) Menštruačný cyklus a jeho regulácia c) Perioperačná starostlivosť o ženu pri gynekologických operáciách per abdominam a per vaginam. LTV. 17. a) Intrauterinná rastová reštrikcia b) Ovariálny cyklus a jeho regulácia c) Psychofyzická príprava na pôrod. 18. a) Význam vyšetrenia plodovej vody, poruchy množstva plodovej vody b) TORCH c) Manažment starostlivosti o rodičku a plod v I. dobe pôrodnej. 19. a) Krvácanie v tehotnosti, anémie v tehotnosti b) Bolesti v krížoch a podbrušku c) Hyperbilirubinémie, starostlivosť o novorodenca s hyperbilirubinémiou. 20. a) Prvá pôrodná doba pri normálnom pôrode b) Streptokoky v perinatológii c) Manažment starostlivosti o ženu pri popôrodných depresiách. Posudzovanie, 21. a) Farmakologické tlmenie pôrodných bolestí b) Inkontinencia moču a defekty panvového dna u žien c) Manažment starostlivosti o rodičku a plod v II. dobe pôrodnej. Polohy počas pôrodu. 22. a) Mechanizmus pôrodu pri polohe záhlavím b) Endoskopia v gynekológii a pôrodníctve c) Starostlivosť o ženu so zápalom vonkajších rodidiel. Liečebné výkony uskutočňované na gynekologickom oddelení pri zápaloch rodidiel 23. a) Normálny priebeh II. a III. pôrodnej doby, pôrod v domácnosti a za mimoriadnych okolností b) Krvácanie v šestonedelí a puerperálna infekcia c) Úloha pôrodnej asistentky pri plánovanom rodičovstve, výchova k manželstvu a rodičovstvu, edukačné oblasti v jednotlivých vekových obdobiach 24. a) Indikácie k ukončeniu pôrodu cisárskym rezom b) Endometrióza c) Špecifické prístupy pôrodnej asistencie v detskej gynekológii.

4 25. a) Traumatizmus plodu počas pôrodu b) Rh izoimunizácia c) Starostlivosť o ženu pri včasných gestózach a) Krvácanie počas pôrodu, následky straty krvi a určovanie jej veľkosti b) Puberta c) Rola pôrodnej asistentky pri poruchách plodnosti, prevencia porúch plodnosti, etické aspekty asistovanej reprodukcie. a) Šikmá a priečna poloha plodu, naliehanie a prepadnutie malých častí plodu b) Gynekologické choroby v detskom veku c) Nefarmakologické metódy tlmenia pôrodných bolestí. Hydroterapia počas pôrodu. Úloha otca pri pôrode. 28. a) Deflekčné polohy, príčina, diagnóza, pôrodný mechanizmus b) Poruchy dospievania c) Problematika transkulturálneho ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie. Leiningerovej model transkulturálneho ošetrovateľstva. Nightingalovej model a jeho význam pre ošetrovateľstvo a pôrodnú asistenciu. 29. a) Vysoký priamy stav a hlboký priečny stav, abnormálna rotácia hlavičky pri polohe záhlavím b) Dysmenorrhoe, premenštruačná tenzia c) Manažment starostlivosti o rodičku a novorodenca v III., IV. dobe pôrodnej a včasnom popôrodnom období. 30. a) Pôrod koncom panvovým fyziologický priebeh a jeho manažment b) Umelé ukončenie tehotnosti postup, právne úpravy, kriminálny potrat c) Starostlivosť o ženu pri pohlavných chorobách a sexuálne prenosných ochoreniach riziká pre ženu a plod/dieťa. 31. a) Pôrod koncom panvovým komplikácie a ich manažment b) Nezhubné nádory maternice c) Dojčenie problémy pri dojčení, ošetrovateľská diagnostika, odstriekavanie a skladovanie materského mlieka, pomôcky využívané na podporu dojčenia. 32. a) Viacplodová tehotnosť a vedenie pôrodu dvojčiat b) Klimaktérium a postmenopauza c) Perinatálna strata.

5 33. a) Pôrodná činnosť fyziológia, poruchy a ich manažment b) Hyperandrogénny syndróm c) Starostlivosť o ženu počas klimaktéria a postmenopauzy; edukácia ženy o klimakterickom, organickom a metabolickom estrogén deficientnom syndróme, LTV pri osteoporóze 34. a) Ruptúra uteru v tehotnosti a počas pôrodu, inversio uteri b) Klinika, diagnostika a terapia nádorov prsníka c) Starostlivosť o ženu pri akútnych stavoch v gynekológii. 35. a) Diabetes mellitus v tehotnosti a počas pôrodu b) Ohrozenie plodu v druhej pôrodnej dobe liečebný postup c) Dojčenie - technika dojčenia, priloženie a prisatie dieťaťa, polohy dojčenia, indikátory efektívneho dojčenia. 36. a) Patologická panva a pôrod b) Anovulačný cyklus a metrorrhagia iuvenilis c) Starostlivosť o ženu s chorobami prsnej žľazy, edukácia ženy po mastektómii. 37. a) Pôrodné poranenia matky b) Sterilita a infertilita c) Manažment starostlivosti o ženu pri krvácaní počas pôrodu a v šestonedelí 38. a) Embólia plodovou vodou a DIC v pôrodníctve b) Fetus mortus c) Manažment starostlivosti o ženu s fyziologickým šestonedelím. Posudzovanie, 39. a) Fyziologický priebeh šestonedelia b) Adrenogenitálny syndróm c) Manažment starostlivosti o ženu s gestačným diabetes mellitus. Posudzovanie, 40. a) Ošetrenie novorodenca po pôrode, hodnotenie jeho stavu b) Ektopická gravidita a tehotenstvo neznámej lokalizácie (PUL) c) Manažment starostlivosti o ženu pri infekciách v šestonedelí. Posudzovanie, doc. Mgr. Martina Bašková, PhD., vedúca Ústavu pôrodnej asistencie JLF UK Martin

6