Technický list StoLevell Duo plus QS

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Technický list StoLevell Duo plus QS"

Prepis

1 Minerálna lepiaca a armovacia hmota/podkladová omietka, skoro odolná voči dažďu Charakteristika Aplikácia exteriér a interiér na všetky minerálne podklady pre lepenie izolačných dosiek na minerálne podklady pre tenkovrstvové armovacie vrstvy špeciálne pre chladné a vlhké počasie (od min. +1 C do max. +15 C) ako lepiaca a armovacia hmota pre StoTherm Vario a StoTherm Mineral Vlastnosti skoro odolný voči dažďu (QuickSet Technology) veľmi dobre strojovo spracovateľný vysoká lepiaca schopnosť a adhézia k podkladu vysoko paropriepustný vysoko vodoodpudivý odolný voči poveternostným vplyvom Technické údaje Kritérium Minimálna hrúbka vrstvy Maximálna hrúbka vrstvy Norma / skúšobný predpis Hodnota/ Jednotka 3 mm 5 mm Trieda malty EN CS III Trieda malty DIN /-2 P II Objemová hmotnosť tvrdej malty Pevnosť v ťahu pri ohybe (28 dní) EN EN ,3 g/cm³ 2,2 N/mm² Pevnosť v tlaku (28 dní) EN ,5 N/mm² Modul pružnosti E (28 dní) TP BE-PCC N/mm² Faktor difúzneho odporu vodnej pary µ 25 Nasiakavosť ETAG 004 0,5 kg/m² Nasiakavosť (trieda) EN Pokyny C 0,20 0,5 Wc 2 kg/m²*min Rev. č.: 1 / SK /Sto Slovensko s.r.o../ / PROD0112 / 1/5

2 Podklad Požiadavky Príprava Tepelná vodivosť STN EN 1745 Tepelná vodivosť STN EN ,82 W/(m*K) pre P=50 % 0,89 W/(m*K) pre P=90 % Reakcia na oheň (trieda) EN A2-s1, d0 Výdatnosť 770 L/t tabuľková hodnota tabuľková hodnota Pri uvádzaní charakteristických hodnôt ide o priemerné alebo približné hodnoty. Z dôvodu používania prírodných surovín v našich výrobkoch sa môžu uvedené hodnoty jednotlivej dodávky nepatrne odlišovať, avšak bez obmedzenia vhodnosti použitia výrobku. Podklad musí byť pevný, rovný, suchý, musí mať dostatočnú nosnosť a nesmú na ňom byť tuky, prach ľad ani inoväť. Na stavbe skontrolovať, či je pripevnenie vhodné pre príslušný podklad. Vlhké alebo nie úplne vyzreté podklady môžu spôsobiť poškodenie v ďalších povrchových úpravách, napr. tvorenie bublín alebo trhliny. Skontrolovať vhodnosť a nosnosť existujúcej povrchovej úpravy. Odstrániť neúnosné vrstvy. V prípade potreby vyčistiť podklad. Spracovanie Teplota spracovania najnižšia teplota podkladu a vzduchu: +1 C najvyššia teplota podkladu a vzduchu: +15 C optimálna teplota spracovania: min. +1 C až max. +10 C spracovanie možné pri teplote: +10 C až +15 C Doba spracovateľnosti Pomer miešania Príprava materiálu pri +15 C: cca. 60 minút 5,8 l vody na 25 kg materiálu Do čistej nádoby naliať čistú studenú vodu z vodovodu a pridať suchú maltu. Miešať cca. 2 minúty. Nechať vyzrieť cca. 3 minúty. Dodatočne premiešať cca. 30 sekúnd. Nemiešať pridlho. Neprimiešavať cudzie látky. Zabezpečiť čistotu náradia a strojov. Spotreba Spôsob použitia Spotreba cca armovanie 4,50-6,00 kg/m² lepenie dosiek z EPS 4,50-5,50 kg/m² lepenie dosiek z minerálnej vlny 6,50-7,50 kg/m² nanášanie lepidla na stenu pri doskách z EPS a fasádnych minerálnych lamelách 5,00-6,00 kg/m² Rev. č.: 1 / SK /Sto Slovensko s.r.o../ / PROD0112 / 2/5

3 dodatočné lepenie izolačných dosiek pri mechanickom upevnení do líšt 2,50-3,00 kg/m² lepenie izolačných dosiek Resol 4,50 kg/m² na mm hrúbky vrstvy 1,30 kg/m² Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby môžu slúžiť iba ako orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte. Aplikácia ručne, strojovo použitie ako lepiaca hmota: Výrobok nanášať strojom alebo ručne pomocou murárskeho hladidla z nehrdzavejúcej ocele. Izolačné dosky ihneď vtlačiť do čerstvej vrstvy lepidla alebo ich ponoriť a pritlačiť. podiel lepenej plochy izolačnej dosky pri nanesení lepiacej hmoty na stenu: tvrdená polystyrénová doska Sto-Polystyrol-Hartschaumplatte: min 60 % Sto-Speedlamelle: min. 50 % podiel lepenej plochy izolačnej dosky pri nanesení lepiacej hmoty na izolačnú dosku: min. 40 % pri KZS s keramickým obkladom: min. 60 % použitie ako armovacia hmota: Výrobok nanášať strojom alebo ručne pomocou murárskeho hladidla z nehrdzavejúcej ocele. Sieťovinu úplne zapustiť do hornej tretiny ešte vlhkej armovacej vrstvy. Spoje sieťovín sa musia prekrývať o min. 10 cm. Pri otvoroch budov (napr. osteniach okien a dverí) vyhotoviť diagonálne armovanie. odporúčaná stredná hrúbka armovacej vrstvy 3 5 mm Uvedená hodnota je orientačná. V závislosti na použití (napr. v rohoch a osteniach) sa môže hrúbka vrstvy výrazne odlišovať. odporúčanie: strojové spracovanie miešadlom a/alebo čerpadlom. Výrobok je možné striekať bežnými omietacími strojmi na jemnú omietku. Schnutie, tvrdnutie, čas prepracovania Vďaka tvorbe povrchovej vrstvy sú produkty QS skoro odolné voči dažďu.vlhkosť a teplota vzduchu môžu schnutie urýchliť alebo spomaliť.zásaditosť (podkladové omietky, stierkové hmoty a armovacie hmoty s obsahom cementu) spomaľuje vytváranie kože a tým aj odolnosť voči skorému dažďu.za nepriaznivých poveternostných podmienok môže schnutie trvať niekoľko dní.pred dažďom je nutné chrániť aj výrobky QS.Zabezpečiť, aby nedochádzalo k hromadeniu vlhkosti, pretože táto spomaľuje schnutie. Rev. č.: 1 / SK /Sto Slovensko s.r.o../ / PROD0112 / 3/5

4 Tvrdnutie závisí od poveternostných podmienkach a trvá cca. 1 deň/mm hrúbky vrstvy. pri teplote vzduchu a teplote podkladu 15 C a relatívnej vlhkosti vzduchu 75 % (vhodných podmienkach): možné prepracovať najskôr po hodinách.pri nepriaznivých podmienkach môže trvať aj niekoľko dní, kým bude možné prepracovať povrch. Čistenie náradia Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné Dodávka Farebný odtieň Tónovateľný Balenie Skladovanie Podmienky skladovania Doba skladovania Po použití okamžite vyčistiť vodou. Ďalšie pokyny pre spracovanie viď smernice o spracovaní platné pre jednotlivé systémy. svetlosivá nie je tónovateľná vrece Skladovať v suchu. Tento výrobok je so zníženým obsahom chromátov, prípadne bez chromátov. Najlepšia kvalita je zaručená v originálnom balení až do uplynutia maximálnej doby skladovania. Tu je možné zistiť z č. šarže uvedenej na obale. vysvetlivka k č. šarže: číslo 1 = koncové číslo roku, číslo = kalendárny týždeň príklad: doba skladovania do konca 45. kalendárneho týždňa roku 2019 Certifikáty / schválenia ETA-09/0058 ETA-09/0288 ETA-09/0267 ETA-13/0580 StoTherm Classic 5 (EPS a StoArmat Classic plus) StoTherm Classic 5 MW/MW-L (StoArmat Classic plus) StoTherm Resol StoTherm Resol Plus Označenie Produktová skupina Lepiaca a armovacia malta Rev. č.: 1 / SK /Sto Slovensko s.r.o../ / PROD0112 / 4/5

5 Zloženie Bezpečnosť biely cement vápenný hydrát polymérový prášok minerálne plnivá organické plnivá urýchľovač hydrofobizačný prostriedok zahusťovadlo aditívum na povrchy Tento výrobok podlieha označovaniu podľa platného nariadenie ES. Dodržiavať údaje uvedené v karte bezpečnostných údajov! Bezpečnostné pokyny sa vzťahujú na nespracovaný produkt pripravený na použitie. Dráždi kožu.spôsobuje vážne poškodenie očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.okamžite vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.pri KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. Zvláštne pokyny Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezbavujú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku. Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami. Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete. Sto Slovensko, s.r.o. Pribylinská 2 SK Bratislava Telefón: Fax: Rev. č.: 1 / SK /Sto Slovensko s.r.o../ / PROD0112 / 5/5