Katarína Hvizdová, Mgr.

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Katarína Hvizdová, Mgr."

Prepis

1 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Katarína Hvizdová, Mgr. Snehulienka a sedem trpaslíkov E Snehulinka (e Jiveskeri rakľori) the o efta trpaslika 2014

2 Vydavateľ: Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, Bratislava Autor UZ: Mgr. Katarína Hvizdová Kontakt na autora UZ: ZŠ Ul.karpatská 754/8, Svidník Názov: Snehulienka a sedem trpaslíkov Rok vytvorenia: 2014 Oponentský posudok Mgr. Miroslava Javorská vypracoval: Preklad: Anna Balogová ISBN Tento učebný zdroj bol vytvorený z prostriedkov projektu Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie. Text neprešiel štylistickou ani grafickou úpravou.

3 Obsah: Pherďipen 1. ÚVOD ERŠEJŇIPEN Snehulienka a sedem trpaslíkov E Sňehuljenka-Jivušňi thaj efta trpasliki-ciknorore ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV E LITERATURA /BIBLIJOGRAFICKO GOĎAVERIPENA

4 ÚVOD ERŠEJŇIPEN Prostredníctvom hier deti spoznávajú seba aj vonkajší svet, formujú sa, zdokonaľujú sa, rozširujú si svoj obzor, učia sa, komunikujú a zabávajú sa. Na vytváraní kvality vyučovacieho procesu, v ktorom sa využíva tvorivá dramatika sa musí podieľať učiteľ veľmi trpezlivo a postupne deti viesť k stanovenému cieľu. V snahe posilniť zážitky žiakov z vyučovacieho procesu je vytvorený aj tento projekt. Nachádzajú sa v ňom osvedčené tvorivé hry, rozohrievacie, sústreďovacie a relaxačné cvičenia, cvičenia zmyslov, venuje sa teoretickým východiskám dramatického umenia, ale aj pohybu, hudbe, zvuku, tiež kostýmom, scéne, kulisám a rekvizitám, bez ktorých sa kvalitné predstavenie nezaobíde. Popisuje praktickú prípravu anglického predstavenia po jednotlivých krokoch, od čítania textu po premiéru predstavenia. Väčšiu časť práce zaberajú príklady textov, i už vytvorených alebo upravených, ktoré môžme s deťmi realizovať ako divadelné predstavenie, aj s poznámkami k realizácii príbehu. Projekt SNEHULIENKA A SEDEM TRPASLÍKOV O Projektos - E SŇEHULJENKA THAJ EFTA TRPASLIKI TÉMA: Snehulienka a sedem trpaslíkov VZDEL. CIELE: poznávací poznať základné znaky rozprávky komunikačný vedieť rozprávať o konaní postáv a hodnotiť ich formatívny poukázať na morálny odkaz rozprávky METÓDY: motivačná hádanka, divadielko, tvorivá hra, rozhovor, brainstorming, interpretačné čítanie, hlasové cvičenia, pamäťové cvičenia, kognitívne cvičenie, pohybové cvičenie, otázky na porozumenie textu, relaxačné cvičenia, T-schéma, dramatizácia POMÔCKY: hudobné ukážky, maňušky, DVD Snehulienka, rozstrihané časti textu, maketa domčeka, kulisy, kartičky so slovami naopak, kostýmy, obrázky trpaslíkov, pesničky vhodné k textu, text rozprávky v anglickom jazyku 4

5 MOTIVÁCIA - Uhádni Pozorne si prezri obrázky. Je to kľúč k správnej odpovedi. Určite už vieš, ktorú rozprávky symbolizujú? TE KEREHA AKADA AKOR So hin oda? Polokes peske dikh akala kipici. Joj hine kovča-kleja ko lačhe phendlipena ko phučibena. Džanes save paramisi pes vičinen pal akala kipici? Napíš názov rozprávky Irin /pisin sar pes vičinen o paramisi REALIZÁCIA DŽAS TE KEREL AKTIVITA č.1: Čítanie rozprávky KERIPEN 1: Gen e paramisa Bol raz jeden kráľ a kráľovná, ktorí sa mali veľmi radi, ale nemohli mať deti. Kráľovná často myslela na dieťatko a veľmi sa trápila. Zanedlho však oslavovali narodenie malého dievčatka: malo pery červené ako krv, pleť bielu ako sneh a vlasy čierne ako eben. Dali jej meno Snehulienka. Žiaľ, kráľovná ochorela a zakrátko zomrela. Kráľ sa znova oženil a vybral si ženu, ktorej jedinou starosťou bol obdiv jej okolia. Mala čarovné zrkadlo, ktorého sa často pýtala: "Zrkadielko, zrkadielko, povedz-že mi, kto je najkrajší v tejto zemi?" "Ty, moja kráľovná," odpovedalo zrkadlo. "Ty si zo všetkých najkrajšia." Ale jedného dňa, keď sa kráľovná znova posadila pred zrkadlo, zrkadlo odvetilo: "Krásna si kráľovná, ale Snehulienka je oveľa krajšia." 5

6 Kráľovná od závisti takmer pukla a prikázala preto poľovníkovi, aby Snehulienku odviedol do lesa a tam ju zmárnil. "Donesieš mi jej srdce, aby si mi dokázal, že si správne vyplnil moje príkazy." Keď poľovník vytiahol nôž, Snehulienka plakala a prosila ho, aby ju ušetril. Poľovník bol taký dojatý jej nevinnosťou a krásou, že sa nad ňou zľutoval a kráľovnej doniesol srdce lane, ktorú cestou do zámku zastrelil. Snehulienka, ktorá poľovníkovi sľúbila, že sa na zámok už nikdy nevráti, zostala v lese sama. Dlho blúdila, až vyčerpaná našla malý domček. Vnútri bolo všetko maličké. Na stole bolo prestreté. Napočítala sedem malých tanierikov a sedem malých pohárikov. Zjedla z každého tanierika jedno sústo a vypila malý dúšok z každého pohárika. Potom si ľahla do najväčšej zo siedmich postieľok a zaspala. V domčeku bývali trpaslíci a keď sa vrátili z práce, hneď zistili, že v ich domčeku niekto bol. Niekto sedel na mojej stoličke, povedal jeden z nich. Niekto jedol z môjho tanierika, hovorí druhý. "A niekto pil z môjho pohárika," vraví tretí. Nakoniec objavili v jednej z postieľok Snehulienku. Veľmi sa im páčila, ale neodvážili sa ju zobudiť. Druhý deň ráno vyrozprávala Snehulienka trpaslíkom svoj smutný osud. Trpaslíci jej navrhli, aby zostala bývať u nich. Skôr, než odišli do práce, prosili Snehulienku, aby nikomu neotvárala. Na zámku sa medzitým kráľovná nedočkavo vypytovala svojho zrkadla: "Zrkadielko, zrkadielko, povedz-že mi, kto je najkrajší v tejto zemi?" "Si prekrásna, kráľovná moja," odpovedalo zrkadlo, "ale Snehulienka, ktorá žije v lese u siedmich trpaslíkov, je oveľa krajšia." Kráľovná sa rozhodla, že sa sama zbaví Snehulienky. Prezliekla sa za starenku a vybrala sa do lesa. Našla domček siedmich trpaslíkov a zaklopala na okenicu. Ponúkla Snehulienke krásne červené jabĺčko zo svojho košíka. Krásna dievčina zahryzla do jablka, ktoré bolo otrávené a ako podťatá spadla na zem. Navečer sa trpaslíci vrátili domov. Uvideli Snehulienku, ako leží na zemi. Bola taká krásna, že ju nechceli pochovať. Vyrobili jej sklenenú truhlu a obsypali ju kvetmi. Truhlu vystavili na čistinke v lese, aby sa mohli chodiť často pozerať na krásnu Snehulienku. Chodili na čistinku každý deň a plakali. Ubehli týždne, ba i mesiace a Snehulienka bola rovnako krásna. Princ, ktorý tadiaľ prechádzal, bol taký dojatý jej krásou, že uprosil trpaslíkov, aby si mohol odniesť truhlu na svoj zámok. Jeho sluhovia zdvihli truhlu na plecia, ale vtom sa jeden z nich potkol. Náraz bol taký prudký, že Snehulienke vyskočilo z hrdla otrávené jablko. Otvorila oči a ožila. Princ ju hneď požiadal o ruku. Odviedol si ju na svoj zámok, kde vystrojil veľkolepú hostinu. A tak žili spolu šťastne a mali veľa detí. 6

7 Sas jekh kirajis thaj kiraňi / kraĺos thaj kraľovna save pes bares kamenas, numa našťi len sas čhavore. E kiraňi but gindinelas pro čhavoro u bares vaš akada cerpinelas. No pregeľa varesavo ideos-vrama u o čhavro lenge pes uľila, cikňi čhajori: sas la vušta lole sar rat, cipamorči parňori sar jiv u o bala kale sar kalo kašt-ebenos. Dine la nevos Senhuljenka. Pro binos pes ačhiľa kaje kirajutňi-ekraľovna phares nasvaľila u muĺa. O kijaris pes pal pale solacharďa u lila ajsa romňa savi čak pes dikhelas u čak pala peste peske phagerelas o šero, savi hiňi šukar. Sas la drabarno gendalos, tikejris savestar pes furt phučelas: Gendalo, gendalocis, phen tu mange, ko hi nek šukareder pre kadi luma phuvori? Tu, miri kirajutňi, phenďa o gendalos. Tu sal savorendar nek šukareder. Numa jekhe ďiveseste, kana pes e kirajutňi phučľa le gendalostar, phenďa lake: Šukar sal kirajutňi, numa e Snehulienka hi buteder šukareder. E kirajutňi rusňipnastar mišto kaj napukinďa, u vašoda phenďa le polovňikoske, kaj la Snehuljenka te lel peha andro veš, u odoj la te murdarel. aneha mange lakero jilo, kaj te dikhav hoj čačikanes kerďal oda so tu phenďom kaj te keres. Sar o poľovňikos cirďa avru e čhuri, e Snehuljenak bare roveals u mangelas le kaj la te mukel te dživel. O polovňikos sas lakerero šukaribnaha, thaj manušakero lačhibnaha ajso zaučhardo, kaj la mukľa te dživel, u la kirajutňake anďa jilo la laňatar sava livinďa andro veš kana dromeha džalas pal pale andro zamkos. E Sňehuljenka le polvňikoske diňa solach, kaj ačhela andro veš u imar andro zamkos ňikana naavela pale. Dugo ideos-vrama phirelas vešeha, nabirinelas imar, no pajk arakhľa cikno kheroro. Andre leste sas savoro ciknoro. Pre astala, skamindoro sas rakindo chaben. Rachinďa efta taňejrici thaj efta poharici, findžici. Chala khataro sako jekh taňejricis čepo, thaj piľa andro sako jekh poharicisčepo paňori. Pajk peske pašľila andro nek bareder hadžos, ďivaňis, mašakro savore efta save odoj sne u zasuťa. Andro kheroro ďzivenas o cikne trpazlici u kana avle pale andrale buťi, dikhle kaj andro lengero kheroro vareko sas. Vareko bešelas pre miro sejkos, phenďa jekh lendar. Vareko chaľa andralo miro taňejris, phenďa o dujto. U vareko piľa mire poharistar, phenďa o trinto. U pajk arakhle la Snehuljenka te sovel andro jekh hadžos. But lenge pes joj pro šukariben perelas, numa nakamenas la uštavel upre. Pro dujto ďives, tosara le trpaslikenge e snehuljenka savoro vakerďa avri, so pes lake ačhiľa, savo pharipen la arakhľa. Joj lake phende, kaj te ačhel te dživel lenca andro kheroro. U kana gele andre buťi phende lake, kaj ňikaske te naphundravel o vudar. Pro zamkos maškar akada ideso pes imar e kirajutňi phučelas pale le gendalostar: Gendalo, gendalocis, phen tu mange, ko hi nek šukareder pre kadi luma phuvori? Tu, miri kirajutňi, phenďa o gendalos. Tu sal savorendar nek šukareder. Sal but šukaroro, kirajutňi miri, phenďa lake o gendalos, no e snehuljenka, savi dýivel andro veš le efta trpazlikenca, hiňi mejk šukareder. 7

8 E kirajutňi peske vašoda phenďa, rakinďa pro šero kaj joj korkori murdarela la Snehuljenka. Prečhiďa pes gandenca pre phurori gori u geľa andro veš. Arakhľa o trpazlikano kheroro u durkinďa pre blakica. Delas pro chaviben la Snehuljenkake šukar, loľi phaba andral peskero košaricis. E šukar čhajori zadanderďa andre phaba, savo sas otravimne, kerdo pro meriben, danderďa u pela tele pre phuv. Raťi kana o trpazlici avle khere andrale buťi dikhle la Snehuljenka te pašľol pre phuv. Sas ajsi šukaroro kajla nakamenas te parunel. Kerde lake cakluno, kejčeňendar koporšovis, mochto, kaj la te dikhen sar pašľol u pro koporšovos rakinde šukar viragi, luluďa. Liginde les andro veš pro žužo thanoro kaj la Snehuljenka te dikhen furt kana dźana kadarig. Phirenas ke late sako jekh ďives, u rovkerenas pala late. Denśle varekeci kurke, thaj čhona u e Snehuljenka sas furt ajsi šukarori. O princos, savo kadarig džalas, ačhiľa bi leveskero kana dikhla savi bares šukarori hiňi, magelas bares jilestar, molinďa le trpasliken kaj la te lel peha pro zamkos. Leskere kerutne sluhi kana hazde o koporšovos pre peskere dumo, jekheske lendar pes banďarďa e čang u pela pre phuv u leha thaj o koporšovos. Sas oda ajso zoralo periben pre phuv kaj la Snehuljenkake avri chuťila andralo kirlo kotororo otravimen phabatar. Phundraďa peskere jakha u džiďila pal pale. O princos la mangľa vastestra vaše peskeri romňi. Linginďa la peha andro peskero zamkos, kerde baro bijav. Ačhile khetanes, bachtales te dživel u sa len but čhavore. AKTIVITA č.2: Správne poradie KERIPEN 2: Čačikano rakiňipen Zoraď obrázky podľa rozprávky do správneho poradia. Rakin o kipici jekh palo dujto, avka sar so pes ačhiľa andre paramisa. 8

9 9

10 AKTIVITA č.3: Tvorivá hra Moje nové oči KERIPEN 3: Bavišagos, khelibnoro Mire neve jakha Predstav si, že máš oči nejakej postavy z rozprávky a napíš ostatným o tom, čo tými očami vidíš. Kamarát potom dopíše akou postavou si sa stal. Phen peske kaj hi tut jakha varesavatar postavatar andrale kadi paramisa u irin-pisin avrenge palo oda, so le jekhenca dikhes. Tito baratos-amal pajk doirinela-pisinela, savi postava tu salas. AKTIVITA č.4: Čáry máry fuk, nech je z teba... KERIPEN 4: Čari mari fuk, kaj pes tutar te ačhel... Rozprávka by nebola rozprávkou, keby sa v nej nečarovalo. Čarovná formulka znie: Čáry máry fuk, nech je z teba... Napodobni určenú rolu. E paramisa bi na avelas paramisa, te bi pes ande late nakerelas drbaripen. Drabripen pes kerel lavenca: Čari mari fuk, kaj pes tutar te ačhel... Ker akana tu peskeri rola. a, Snehulienka E Snehuljenka b, trpaslík o tpazlikos c, macocha e macocha 10

11 d, poľovník o polovňikos e, princ o princos Ktorá postava sa ti hrala najlepšie? So pes tuke nek feder bavinelas? A ktorá najhoršie? U so nek pharederes, rosnes? AKTIVITA č.5: Skladačka KERIPEN 5: Zarakibnaskeri- e skladačka Tvojou úlohou je poskladať správne anglický názov rozprávky. Určite to zvládneš. Mušines akana te zarakinel mištes o nevos la paramisake anglicko lavenca. Paťav kaj oda kereha mištes. SEVEN SNOWWHITE DWARVES AND AKTIVITA č.6: Snowwhite and seven dwarves KERIPEN 6: Rozdeľte si úlohy a prečítajte si rozprávku v anglickej verzii. Phenen peske ko so kerela u genen e paramisa irimen-pisimen anglicko čhibaha SNOW WHITE AND THE SEVEN DWARVES Story teller: Once upon a time a Queen and King lived in a castle. They were very happy and they had a dream to bore a beautiful daughter. Queen: I m very happy. I ll have a baby. King: This is very good news. I m so glad. I ll take care about you and our baby. 11

12 Story teller: A beautiful girl was born one year later. Queen: What a beautiful girl! She is very nice. Her hair is black, her skin is white and her lips are red. Her name will be Snow white. King: OK, I like this name. Story teller: One day, the Queen was sick and nobody could help her. She died and the King and Snow white was very sad long time. King: My darling! I decided, I ll get married again. This is the new Queen and your Mum. Queen 2: Hello, my poor child! I m very happy, I can see you. Snow white: Good morning, your Majesty! Nice to meet you. Queen 2: We will be friends! Story teller: The Queen was too proud, she loved the richest and beautiful dresses, golden jewels and every morning she stood up in front of the magical mirror and she asked: Queen 2: Mirror, mirror, on the wall, who s the fairest of them all? Mirror: You are the most beautiful women in the world. Story teller: Snow white was growing into a very beautiful girl. She was kind, so all the people in the kingdom loved her so much. The bad Queen started to be jealous soon. One day she asked the mirror: Queen 2: Mirror, mirror, on the wall, who s the fairest of them all? Mirror: You are very beautiful Queen, but the Snow white is the most beautiful woman in the world. Queen 2: Really? I ll show her. Hunter, hunter! Come on, quickly! Don t hear! Hunter: Your Majesty, I m here. Queen 2: Take the snow white into the woods. Kill her there and bring me to show her heart. Hunter: But, your Majesty.. Queen 2: Be quiet! Story teller: The hunter took that very hard to fulfill the wish of his Queen. Hunter: Snow white, my darling, come with me. We take a trip. Snow white: Why are you so sad, my friend? What s happened? Hunter: Don t ask me. I can t do this. Run away, Snow white, run away and never come back! Story teller: Then he killed wild boar and took its heart to show that to Queen. Hunter: Your Majesty, this is the heart of Snow white. Queen 2: Thank you! Now, go out! Story teller: Poor snow white was running across the wood. She was too worried, but she couldn t come back home. Snow white: What can I do? Where am I? What can I do? Animals: Don t cry Snow white! Don t cry! 12

13 Come with us! The seven dwarves live near here, don t worry! Snow white: Thank you, my friends! Thank you! Story teller: She was very pleased when she found a small cottage. She knocked but there was no answer. She opened the door and walked in. Everything in was so cute, so clean and so small. Snow white: H-h-hello! Can I come in? What a beautiful house! Wow, there is a table and there are seven chairs. Look! There are seven beds. I m very tired. I want to sleep. Story teller: Towards evening, the seven dwarves who lived in the cottage were returning from the mine where they worked. They were singing. Dwarves: Hej-ho, hej-ho, it s off from work we go, with pick and spade at work in the shade, hej-ho, hej-ho, hej-ho, hej-ho, hej-ho, it s off from work we go. The sun don t shine down in the mine, hej-ho, hej-ho. Doctor: Look! The door is opened. Something is not all right. Grumpy: There are some bandits inside. Happy: I don t believe. Sneeze: Perhaps, they ate everything Doctor: Dopey, go in and find out what is happened? Dopey: Alone? I m afraid. I can t. Doctor: Who wants to go with Dopey? Anybody? Ok. We are going together. Bashful: Somebody drank from my glass. Happy: Somebody ate my bread. Sleepy: Somebody is sleeping in my bed. She is very nice. Story teller: Snow white opened her eyes and she was very surprised. Snow white: Hello! Doctor: Who are you and what are you doing in Sleepy s bed? Snow white: My name is Snow white. Sorry, I m here because my stepmother wanted to kill me, but animals helped me and they took me here Doctor: Don t worry, snow white! You can stay with us! Happy: We are your friends. Snow white: Thank you! I ll cook for you and tidy up. Story teller: The next day the dwarves had to go to work. Dwarves: Be careful Snow white and don t open the door! 13

14 Story teller: And the Queen at the castle stood before her mirror and ask: Queen 2: Mirror, mirror, on the wall, who s the fairest of them all? Mirror: You are very beautiful Queen, but the Snow white is the most beautiful woman in the world. Queen 2: Snow white is dead. Mirror: No. She lives in a small cottage with seven dwarves. Story teller: The Queen was very angry. She went down to the cellar and she took the poison apple. Queen 2: Wait, Snow white! I m the most beautiful woman in the world and you must die! Story teller: The Queen went down to the cellar and dipped an apple into a magic potion Queen 2: Please, open the door, I m very tired and I m very thirsty, too. Snow white: I can t open the door. Queen 2: Oh, I know, but I m thirsty. Give me a glass of water, please. Snow white: Ok, here you are. Queen 2: Take this apple for good water. Look, it s red and nice. I must go now. Bye! Story teller: Snow white was hungry. She took the apple and fell into a deep sleep. Snow white: I am very hungry. It s very good. Dwarves: Hej-ho, hej-ho, it s off from work we go, with pick and spade at work in the shade, hej-ho, hej-ho, hej-ho, hej-ho, hej-ho, it s off from work we go. The sun don t shine down in the mine, hej-ho, hej-ho. Snow white, Snow white Doctor: Ach, Snow white why did you open the door? Grumpy: Look, she is died. Dopey: There is an apple. Happy: What are we doing now? Sneezy: Our sweet Snowhite! Doctor: She is very nice, she looks like sleeping girl. Story teller: The Queen came back into the castle ant ask mirror: Queen 2: Mirror, mirror, on the wall, who s the fairest of them all? Mirror: You are the most beautiful women in the world. Queen 2: Yes, I m the fairest of them all. Prince: Why are you crying? Doctor: Because our Snow white is sleeping for ever. Prince: I found a girl like snow a long time. She is the most beautiful girl in the world and I ll rescue her. I ll give her a kiss. Snow white: Where am I? What s happened? Dwarves: Hurray, hurray, The Snow white is alive. Prince: Come with me, please. 14

15 Snow white: Ok, but my friends have to go with us. Prince: No, problem. Story teller: The spell had been broken. And the Queen stood up in front of the mirror again Queen 2: Mirror, mirror, on the wall, who s the fairest of them all? Mirror: You are very beautiful Queen, but the Snow white is the most beautiful woman in the world. Queen 2: What? This can not be a truth. Oh, my heart, my heart! Dwarves: Hurray, hurray, this is very happy day! Story teller: Everybody was very happy. The prince and Snow white went together to his palace where they lived happily ever after. King: I m happy, I can see you again. AKTIVITA č.7: Rozdelenie rolí KERIPEN 7: Sako jekh bavinel, khelkerel aver rola Teraz si vyber postavu, ktorú chceš hrať v divadelnom predstavení Akana peske le avri, savi postava bavineha, kheleha tu andro ďivadlos, bavišagos: 1. Nakresli svoju postavu 2. Napíš prečo si si vybral túto postavu? Rajzoľin peskera postava Irin-pisin soske peske lilal akadi postava?. AKTIVITAč.8: Skladanie textu KERIPEN 8: Zoraď text do správneho poradia. Zarakin o irindo textos, čačikanes, avka sas džalas e paramisa 15

16 Story teller: The spell had been broken. And the Queen stood up in front of the mirror again Queen 2: Mirror, mirror, on the wall, who s the fairest of them all? Mirror: You are very beautiful Queen, but the Snow white is the most beautiful woman in the world. Queen 2: What? This can not be a truth. Oh, my heart, my heart! Dwarves: Hurray, hurray, this is very happy day! Story teller: Everybody was very happy. The prince and Snow white went together to his palace where they lived happily ever after. King: I m happy, I can see you again. Story teller: Snow white opened her eyes and she was very surprised. Snow white: Hello! Doctor: Who are you and what are you doing in Sleepy s bed? Snow white: My name is Snow white. Sorry, I m here because my stepmother wanted to kill me, but animals helped me and they took me here Story teller: Once upon a time a Queen and King lived in a castle. They were very happy and they had a dream to bore a beautiful daughter. Queen: I m very happy. I ll have a baby. King: This is very good news. I m so glad. I ll take care about you and our baby. Story teller: A beautiful girl was born one year later. Queen: What a beautiful girl! She is very nice. Her hair is black, her skin is white and her lips are red. Her name will be Snow white. King: OK, I like this name. Doctor: Look! The door is opened. Something is not all right. Grumpy: There are some bandits inside. Happy: I don t believe. Sneeze: Perhaps, they ate everything Doctor: Dopey, go in and find out what is happened? Dopey: Alone? I m afraid. I can t. Hunter: Snow white, my darling, come with me. We take a trip. Snow white: Why are you so sad, my friend? What s happened? Hunter: Don t ask me. I can t do this. Run away, Snow white, run away and never come back! Story teller: Then he killed wild boar and took its heart to show that to Queen. Hunter: Your Majesty, this is the heart of Snow white. Queen 2: Thank you! Now, go out! 16

17 Prince: Why are you crying? Doctor: Because our Snow white is sleeping for ever. Prince: I found a girl like snow a long time. She is the most beautiful girl in the world and I ll rescue her. I ll give her a kiss. Snow white: Where am I? What s happened? Dwarves: Hurray, hurray, The Snow white is alive. Prince: Come with me, please. AKTIVITA č.9: Práca s hlasom KERIPEN 9: Buťi le hangoha Pri každej postave máš napísanú vetu. Snaž sa vety prečítať tak, aby si čo najviac vyjadril pocity postavy. Ukáž aký si šikovný. Zapíšte meno toho žiaka, ktorému sa to podarí najlepšie. Môžete zapísať aj viac detí. Paš sako jekh postava tuke hin irindo-pisimen jekh vakeribňi-veta. Gen savore veti jilestar avke, kaj te džanes pajk te sikavel oda so tuke ačhelas pašo jilo kana oda genďal. Sikhav sar sal goďaver pre akada. Irinen ole tumare spožiakos sikľardes savo ood pregenďa nek šukareder, jilestar. Šaj irin thaj budeter spolužjaken. Sikľarden. My name is Snowhite. I am very hungry. What can I do? Najlepší bol: Nek feder sas:... 17

18 I don t believe. Somebody drank from my glass. This is very happy day! Najlepší bol: Nek feder sas:... I am the nicest on the world. This is an apple. I hate Snowwhite. Najlepší bol: Nek feder sas:... 18

19 AKTIVITA č.10: Za trpasličími dverami KERIPEN 10: Palalur trpazlikano vudarestar Za každými dverami býva jeden trpaslík. Na dverách má napísané, aký je. Tvojou úlohou je dopísať na dvere ako sa trpaslíci volajú po slovensky. Ak nájdeš slovenský preklad, vymaľuj kľučku na dverách. Palo savo jekh vudar dživel jekh trpazlikos. Pro vudar leske hin irindo-pisimen savo trpazlikos odoj bešel. Tiro buťakero keripen ačhel kaj te irines-pisines sar pes vičinen o trpazlici slovačiko čhibaha. Te prethoveha andrale anglicko čhib pre slovačiko, feštejinmaľin avri e vastuňi-kľučka ko vudar. DOC BASHFUL DOPEY He is very clever. He is shy. He is not very skillful. GRUMPY HAPPY SLEEPY He always grumbles. He always smiles. He wants to sleep all the time. 19

20 DUDROŚ KÝBLIK ŠŤASTKO VEDKO PLAŠKO SPACHTOŠ AKTIVITA č.11: Príprava kulís KERIPEN 11: Keras peske o kulisi pro ďivadlos Nakresli kulisy, ktoré by sme mohli vyrobiť na spoločné predstavenie. Rajzoľin o kulisi, save tuke kampela pro bavišagos. Jekhetane len pajk kerena savore AKTIVITA č.12: Práca s pamäťou KERIPEN 12: Buťi la goďaha Texty už vieš naspamäť, tak sa trošku vyskúšaj. Doplň slová, ktoré chýbajú. O texty/lavakere vakeribena/ imar džanes goďatar, sikavas sar mištes džanes. Dorakin-dothov o lava save odoj nane irimen-pisimen Queen: I m very Queen 2: Mirror,, on the wall, who s the fairest of them all? Mirror: You are the most beautiful in the world. Snow white: Thank you, my! Thank you! Bashful: Somebody drank from my. 20

21 Snow white: Look! There are beds. I m very. Mirror: You are very beautiful Queen, but the is the most beautiful woman in the world. Snow white: I can t open the. AKTIVITA č.13: Slová naopak KERIPEN 13: Visarde lava Akosi sa nám pomiešali slová. Tvojou úlohou je ich napísať správne. Môžeš si pomôcť zrkadlom. Ačhla pes amenge, kaj pes o lavora bonďarde. Tiro buťakero keripen ačhel pro oda kaj len mušines te irinel-pisinel čačikanes. Šaj peske šegitines-pomožines le gendaloha-tikejriha ETIHWONS RETNUH NEEUQ RORRIM YZEENS ELPPA LUFHSAB DLROW YARRUH AKTIVITA č.14: Dirigent KERIPEN 14: O Dirigentos - šeralo ko bašaviben Vyberte si spomedzi seba jedného, kto pôjde na chvíľu za dvere. Medzitým si vyberte spomedzi tých, ktorí ostali v triede dirigenta. Dirigent ukazuje určitý pohyb, výraz tváre, postoj a všetci sa to snažia napodobniť. Dirigent to musí ukazovať čo najnenápadnejšie, aby to dieťa, ktoré bolo za dverami nepostrehlo. Ak je odhalený, ide za dvere dirigent. Maškar peste, peske len avri jekhe baratos-amalos, savo džala avri palo o vudar. Pajk peske len maškar peste varekas ko ela dirigentos. O dirigentos sikhavel vastenca, mujeha, ačhavibnaha vareso u savor kerel pala leste oda so kerel jov. O dirigentos mušinel akada te sikavel čepo garudes, kaj te nadžanel so kerel oda čhavoro savo gela palo o vudar. Te oda jov dikhel, čerinen pes u džal palo o vudar o dirigentos. 21

22 Páčila sa ti táto aktivita? Zakrúžkuj jednu z možností. Sas akada šukariben prejkal tute? Ker kerikica-zakruškin o kipocis. AKTIVITA č.14: Tanečné choreografie KERIPEN 14: Kheliben Navrhni, ktoré pesničky by sa nám mohli hodiť do divadelného predstavenia. U akana keraha ko ďivadlos kheliben. Irin- pisin pre save giľora Spoločne sa teraz dohodnite, ktoré použijeme. Vyplníme tým čas v scénkach. Teraz sa ideme zabaviť. Čaká nás ťažká úloha. Vymyslieť tanečné choreografie. Savore jekhetanes pes dothoven, save giľa ena andro ďivadlos. Akana peske keraha šukar zabavica. Užarel amen pharo bužakero keripen- mušinas avri te gondolinel- gindinel varesavo kheliben. AKTIVITA č.15: Skúška kostýmov KERIPEN 15: Uravas peske o gada - o kostimi 22

23 Toto je čas, na ktorý sa všetci najviac tešíte. Vyskúšajte si svoje kostýmy, či vám dobre sedia, či vám neprekážajú v pohybe a či sa v nich dobre cítite. Potom zahrajte celú rozprávku. Urav pre peste peskere gada o kostimi, či tuke mištes peren pro deštos, či tut nacirden varekaj pašo per, vasta, čanga. Bavinen e paramisa imar urde andro kostimi. Phen sar hi tuke pro jilo kana bajinehas o ďivadlos urdo imar andro gada-kostimi. Sar pes erzines? Nakresli seba vo svojom kostýme Rajzoľin pes korkores, kana sal imar urado andro gada-kostimoste 23

24 AKTIVITA č.16: Trpaslíci KERIPEN 16: O Trpazlici -ciknorore Tu je niekoľko obrázkov trpaslíkov. Každý z nich má svoju typickú vlastnosť. Vymaľuj si obrázok a napíš prídavné meno, ktoré vystihuje daného trpaslíka po slovensky aj po anglicky. Potom nájdi vo svojom okolí niekoho kto má podobné vlastnosti. Dikhes varekeci kipoci le trpazlikenca. Sako jekh lestar hi varesavo. Feštejin-maľin avri o kipocis u irin-pisin ke leste lavoro savo hino, slovačiko thaj anglicko čibaha. U pajk rode varekas, kas prinďzares/pašes paše tute bešel, dživel/ u hino ajso sar jekh khataro kada trpazlikos. AKTIVITA č.17: Generálna skúška KERIPEN 17: Nek bareder, šerutňi generalno skuška - baviben To je skúška tesne pred premiérou, dajú sa na nej vychytať muchy, je potrebné predviesť celé predstavenie a viackrát zopakovať miesta, ktoré ešte nie sú jasné. Už teraz by bolo dobré mať aj divákov, preto pozvi spolužiakov z inej triedy. Akada pes kerel andro ďivadlos kana pes bavinel o kheliben. Šaj pes mejk sikaven varesave cine rosňipena, save pes šaj mejk pikeren pro šukariben. Kerel pes akada butevar, kaj te ačhel savoro pro nek federipen. Mišto bi avelas kani mar bi avenas varesave manuša, tire barati- 24

25 kamaraten te dikhel sar keren peskero ďivadlos, vareko ko phirel tuha andre sikľarďi- škola.vičin akor kas kames. AKTIVITA č.18: Vyšívame šaty Snehulienke KERIPEN 18: Sivas gada la Snehuljenkake Spoločne vyšijeme šaty pre Snehulienku. Na dlážke vyšijeme teda vykráčame nejaký vzor, ktorý by sa hodil na krásne šaty. Chyťte sa za ruky a prvý v skupine vedie ostatných akým vzorom chce. Jekhetanes sivaha gada le Snehuljenkake. Pre phuv sivaha avri phiraha čngenca varesavo dikhiben pro šukar gada. Chuden pes savore vastendar u eršejno džal, savore pala leste tiž avka sar dikhena avri o gada palo lengero vzoros savo kerďan pre phuv. Cítili ste po aktivite súdržnosť? Erzinehas-perelas tuke šukariben ko agor kaleske varesavo tumaro jekhetaňiben? Čo ste ešte cítili? Som mejk erzinenas? AKTIVITA č.19: Premiéra KERIPEN 21: O Ďivadlos Bavišagos phenel pes e Premijera Je to prvé predstavenie pred verejnosťou, ktoré sa musíte snažiť zvládnuť čo najlepšie. Samozrejme, že premiére predchádzajú reklamné texty v školských novinách, obecnom a školskom rozhlase, obecných novinách. Premiéra predstavenia je zvyčajne slávnostná záležitosť a rodičia sú na svoje deti veľmi hrdí. Navrhni si teda plagát na svoje predstavenie. Oda hi oda so pes kerel pro eršejno ideos kale ďivadloske, oda kana eršejnovar bajinen akada so sikľavenss pes jekhetane. Pal akada pes irinel- pisinel andro ušagi, vakerel andro rozhlasos kaj o manuša te džanen kana o pre soste te aven pes te dikhel. Tumari daj, dat, cali fameľija hine pajk bares pre tumende barikane. Ker peske akana peskero plagatos- kipocis khataro oda so bavinena andro ďivadlos 25

26 ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY E LITERATURA /BIBLIJOGRAFICKO GOĎAVERIPENA BEKÉNIOVÁ, Ľ Metodické námety na tvorivú dramatiku v škole. 1.vyd. Prešov: Rokus ISBN BENEŠOVÁ, M., KOLLÁROVÁ, D Metóda tvorivej dramatiky na 1.stupni základnej školy. 1.vyd. Trnava: TU. s.104, ISBN EĽKONIN, D. B Psychológia hry. 1.vyd. Bratislava: SPN GADUŠOVÁ, Z Teória a prax osvojovania cudzích jazykov. Príjemca: dieťa. Nitra:UKF 2004, ISBN HARMER, J How to teach English. Longman, 1998, ISBN

27 KOLLÁROVÁ, D Metóda tvorivej dramatiky a výchova detského čitateľa. Partizánske: Expresprint. ISBN LOJOVÁ, G Individuálne osobitosti pri učení sa cudzích jazykov. Bratislava: UK, s. ISBN MACHKOVÁ, E Zásobník dramatických her, cvičení a improvizací. Praha: Stredočeské kulturní středisko MARTIN, C Games and Fun Activities. Young Pathfinder Series. London: CILT PHILLIPS, S Drama with children. Oxford University Press, ISBN PHILLIPS, S Young learners. Oxford University Press, ISBN STRAKOVÁ, Z Teaching English at primary level. 1.vyd. PU v Prešove, ISBN WRIGHT, A Storytelling with children. Oxford University Press, ISBN Všeobecné internetové zdroje: