Diplomové práce UPIM- 2019

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Diplomové práce UPIM- 2019"

Prepis

1 Diplomové práce UPIM JUHÁS, Tomáš. Návrh udržateľného systému personálneho marketingu v podmienkach podniku SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o KONTOVÁ, Nikola. Návrh zlepšenia systému odmeňovania zamestnancov so zameraním na zvýšenie ich motivácie v spoločnosti ALUTECH Slowakei s.r.o BLAŠKOVÁ, Andrea. Návrh usporiadania montážnej linky Atelier Batterie ŠEBO, Matej. Uplatnenie metód štíhlej výroby na prevádzkovej jednotke Moduly tlmenia - CT TURSKÁ, Adriana. Návrh na zlepšenie systému adaptácie vybranej kategórie zamestnancov v priemyselnom podniku KOZAČOVÁ, Denisa. Návrh udržateľného zlepšenia kvality procesov na základe aplikácie metódy FMEA v podniku Semecs, s.r.o OMAN, Denisa. Návrh systému rozvoja zamestnancov v kontexte s Age manažmentom v podmienkach priemyselných podnikov v SR MANCOVÁ, Katarína. Návrh riešenia ergonomickej racionalizácie vo vybraných prevádzkach podniku ZF Slovakia, a.s KŇAŽKOVÁ, Barbora. Návrh systémového riešenia na stabilizáciu zamestnancov v podniku Bizlink Technology (Slovakia) s.r.o JAKABOVIČOVÁ, Dominika. Návrh na zlepšenie systému vzdelávania zamestnancov v podmienkach ANTOLIN TRNAVA, s.r.o KLEIMANOVÁ, Ivana. Návrh aplikácie princípov Age manažmentu v podmienkach vybraného priemyselného podniku VRBOVSKÁ, Mária. Návrh konceptu udržateľného marketingu v priemyselnom podniku DOFA, spol. s r.o BAZALA, Peter. Návrh systému opatrení na zlepšenie materiálového toku uplatnením metód priemyselného inžinierstva v podniku Schurter (SK) s.r.o LAMIOVÁ, Miroslava. Návrh udržateľného systému stabilizácie zamestnancov pre vybrané priemyselné podniky. 2019

2 KALINČÍKOVÁ, Nikola. Návrh na zlepšenie systému personálneho marketingu v Danfoss Power Solutions a.s. v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním KHANDLOVÁ, Mária. Návrh udržateľného kompetenčného modelu pre vybrané kategórie zamestnancov v automobilovom priemysle HALAŠKOVÁ, Mária. Návrh zefektívnenia procesu adaptácie zamestnancov z pohľadu jednotlivých vekových kategórií v spoločnosti HKS Forge, s.r.o BRLEJ, Tomáš. Návrh kľúčových ukazovateľov výkonnosti vybraných procesov vo výrobnej organizácii KONŠTRUKTA - TireTech, a.s HALÁSZOVÁ, Mária. Návrh konceptu udržateľných systémových implikácií štvrtej priemyselnej revolúcie v priemyselných podnikoch Slovenskej republiky KAŠČÁK, Peter. Návrh iniciácie ergonomického programu na vybraných pracoviskách podniku CHEMOSVIT FOLIE, a.s MAREČEK-KOLIBISKÝ, Martin. Zlepšenie procesu kalibrácie uplatnením metodiky Six Sigma IVIČ, Mário. Návrh systémového riešenia na stabilizáciu zamestnancov personálnych lízingových spoločností v podniku Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o., odštepný závod Voderady HOLKOVIČOVÁ, Michaela. Návrh formovania udržateľnej podnikovej kultúry v GoodRequest, s.r.o MINAROVIČOVÁ, Lucia. Návrh systému personálneho marketingu so zameraním na získavanie zamestnancov v spoločnosti IKEA Industry Slovakia s. r. o NIKELOVÁ, Emília. Návrh udržateľného systému stabilizácie zamestnancov v podniku Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s PORUBSKÁ, Adriána. Návrh na zefektívnenie výrobného procesu v podniku Faurecia Automotive Slovakia s.r.o HÁJEKOVÁ, Monika. Návrh racionalizácie zásobovania v spoločnosti IKEA Industry Slovakia s.r.o. Malacky, o.z. Trnava PEKAROVIČOVÁ, Martina. Návrh zefektívnenia procesov spätnej logistiky v kontexte udržateľného rozvoja v priemyselnom podniku RYBANSKÝ, Filip. Návrh na zlepšenie marketingovej komunikácie v kontexte kruhovej ekonomiky v spoločnosti PAUMA, spol. s r.o. 2019

3 HÝBELOVÁ, Zuzana. Návrh systémových zmien zameraných na zníženie fluktuácie výrobných zamestnancov v podmienkach Foxconn Slovakia, spol. s r.o MOLOVČÁKOVÁ, Júlia. Návrh na zlepšenie systému zásobovania JIT v spoločnosti VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s RYŠAVÝ, Adam. Návrh zlepšenia procesov manažmentu technologickej prípravy výroby v podniku ELV Produkt a.s ŠARVAICOVÁ, Bibiána. Návrh udržateľného adaptačného programu novoprijatých zamestnancov v podniku FREMACH TRNAVA, s.r.o KRCHNÁKOVÁ, Michaela. Návrh zlepšenia systému hodnotenia výkonnosti zamestnancov v podniku Peikko Slovakia s.r.o GREGUŠ, Tomáš. Návrh zlepšenia systému získavania a stabilizácie zamestnancov v podniku COAVIS SLOVAKIA s. r. o ŠULKOVÁ, Daniela. Návrh spôsobu riešenia konfliktov v práci manažéra v podniku HKS Forge, s.r.o KRÁLIKOVÁ, Nikola. Návrh udržateľného systému stabilizácie zamestnancov prostredníctvom vybraných nástrojov riadenia ľudských zdrojov v podniku Bonfiglioli Slovakia s.r.o AUGUSTÍNOVÁ, Michaela. Návrh udržateľného systému riadenia diverzity v podniku IKEA Industry Slovakia s. r. o., odštepný závod Trnava BIELOVIČOVÁ, Rebeka. Návrh na zavedenie Container manažmentu v podniku Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o BANGO, Erik. Návrh ukazovateľov na ekonomické hodnotenie pôsobenia zamestnancov v podniku OSMOS s.r.o DANIŠKOVÁ HIREŠOVÁ, Jana. Návrh využitia sociálneho fondu ako zdroja financovania sociálnej politiky a motivácie zamestnancov v podniku COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo MAJCHRÁK, Martin. Návrh opatrení na zníženie finančných rizík v priemyselnom podniku na základe analýzy ex post a ex ante. 2019

4 SORÁT, Matúš. Návrh uplatnenia princípov controllingu v systéme manažérstva nákladov priemyselného podniku FODOR, Marek. Návrh riešenia na zlepšenie logistických tokov vo vybranom priemyselnom podniku SLUKOVÁ, Zuzana. Využitie metódy FMEA pri vývoji dverového systému - zdvíhač okna F SOLČANSKÝ, Lukáš. Návrh zefektívnenia skladového hospodárstva v podniku Schurter ( SK ) s.r.o RUSIŇÁKOVÁ, Eva. Návrh zlepšenia kvality procesov na základe aplikácie metódy FMEA v podniku DS Smith Turpak Obaly, a.s DOBIAŠ, Vladimír. Návrh zvýšenia Celkovej efektívnosti zariadenia v podniku Schaeffler Skalica, spol. s r.o HRNČÁROVÁ, Žaneta. Zlepšenie výrobného procesu na montážnej linke WITTE NÁDAŠSKÝ, Andrej. Návrh zlepšenia procesov implementácie controllingu logistiky v spoločnosti Faurecia Automotive Slovakia s.r.o., Odštepný závod Seating Trnava DOKA, Tomáš. Návrh na zdokonalenie systému adaptácie zamestnancov v multikultúrnych podmienkach podniku PCA Slovakia, s.r.o DOBIŠ, Šimon. Návrh na zefektívnenie logistických činností v podniku Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o JURÁŠEK, Martin. Návrh implementácie systému strategického merania výkonnosti v podniku VOLKSWAGEN GROUP SERVICES, s.r.o FARKAŠOVÁ, Erika. Návrh spôsobu oceňovania materiálu pre tvorbu štandardných cien výrobkov ZAORAL, Matej. Návrh spôsobu finančného zabezpečenia inovačných aktivít podniku BENÍČKOVÁ, Nikola. Návrh na zdokonalenie systému motivácie zamestnancov priemyselného podniku s ohľadom na rôzne generácie zamestnancov VAVRUŠOVÁ, Soňa. Návrh zdokonalenia systému motivácie zamestnancov v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s. na úseku Lisovňa v kontexte rôznych generácií zamestnancov. 2019

5 ĎURIŠ, Dominik. Návrh na zefektívnenie materiálového toku v podniku FEAG SLK Elektro s.r.o GALBAVÝ, Tomáš. Návrh optimalizácie materiálového toku v podniku Gestamp Nitra, s.r.o VESELÝ, Peter. Návrh udržateľného holistického marketingového konceptu v podniku RONA, a.s HÔRKOVÁ, Monika. Zlepšenie procesu výroby valca VS SIVÁKOVÁ, Martina. Návrh na zlepšenie využívania udržateľného marketingového konceptu v SIMERIS s.r.o MATURKANIČ, Libor. Návrh zlepšenia aplikácie preferenčných kalkulácií ako nástroja finančného controllingu v podniku ZF Slovakia, a.s HUČKOVÁ, Michaela. Návrh komplexnejšej racionalizácie vybraného pracoviska v podniku Elfa Pharm s.r.o FÓKA, Martin. Návrh na zavedenie technológie Blockchain v spoločnosti GEFCO SLOVAKIA s.r.o BUBÁK, Branislav. Návrh optimalizácie spôsobu obstarania výrobného materiálu v podniku ZF Slovakia a.s LITVIKOVÁ, Klára. Návrh na zlepšenie personálneho marketingu v podniku VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o KADLEČÍK, Matej. Návrh na zefektívnenie inovačného manažmentu v prostredí nadnárodného priemyselného podniku v oblasti automotive v podniku BOGE Elastmetall Slovakia, a.s KOSTELNÍKOVÁ, Zuzana. Návrh systémových implikácii spoločnosti TOWER AUTOMOTIVE, a.s. na 4.priemyselnú revolúciu a 5.civilizačný zlom v kontexte s UR a USZP BURDEJOVÁ, Bibiana. Návrh na zdokonalenie procesov merania kvality a produktivity práce zamestnancov prostredníctvom systému CIM v Delta Electronics (Slovakia), s.r.o KADLEC, Peter. Návrh na zlepšenie systému zásobovania výrobných pracovísk v spoločnosti KNOTT spol. s r.o GABAJ, Imrich. Návrh formovania značky zamestnávateľa v kontexte získavania zamestnancov podniku Krošlák, s.r.o. 2019

6 HENČEKOVÁ, Martina. Návrh udržateľnej racionalizácie procesov na základe uplatnenia metódy Value stream mapping v podniku Leadec s.r.o DOBROVODSKÁ, Andrea. Spracovanie návrhu na udržateľnú stabilizáciu zamestnancov v Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o. odštepný závod Plant Hlohovec HYROSSOVÁ, Mária. Návrh riešenia ergonomickej racionalizácie na vybraných pracoviskách linky Pick & Place podniku Mondelez SR Production s.r.o MACHOVÁ, Lucia. Návrh na zlepšenie systému personálneho marketingu v Camfil s.r.o. v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním MIČEKOVÁ, Dominika. Návrh na systémové zlepšenie využitia personálneho kontrolingu vo vybranom priemyselnom podniku GULAŠIOVÁ, Lenka. Návrh systémového riešenia plánovania nástupníctva na kľúčové pozície v organizácii Creatix Slovakia, s.r.o ADAMČÍKOVÁ, Mária. Návrh riadenia ľudských zdrojov v kontexte vekového manažmentu v GIMAX Servis, s. r. o KOVÁČOVÁ, Adriana. Návrh systému riadenia pracovného výkonu zamestnancov v podmienkach SEMIKRON, s.r.o NEMCOVÁ, Lucia. Návrh systému nástupníctva v podmienkach podniku Bekaert Hlohovec, a.s. KLAČANOVÁ, Monika. Návrh využitia vybranej metódy štíhlej výroby na pracovisku montáže nákladných meničov v ZF Slovakia, a.s ŠEDIVÝ, Miroslav. Návrh na využitie metód priemyselného inžinierstva v procese integrácie vybraného dodávateľa do systému logistických procesov Schaeffler Skalica spol. s r.o PETRÁŠOVÁ, Karin. Zlepšovanie procesov vo výrobnej organizácii CCS Akatech kabel GmbH, organizačná zložka Slovensko. FABIAN, Filip. Návrh na zlepšenie personálneho marketingu v Leteckých opravovniach Trenčín, a.s. 2019

7 SUKOP, Peter. Návrh internej kalibrácie meradiel a internej validácie elektrických uťahovacích nástrojov PALÚŠNA, Dominika. Návrh udržateľného adaptačného programu novoprijatých zamestnancov v podniku Lamelland, s.r.o GAJDOŠ, Jakub. Návrh riešenia ergonomickej racionalizácie vo vybraných prevádzkach podniku ŠVEC a SPOL, s.r.o JANČUŠOVÁ, Stanislava. Návrh na zlepšenie procesov riadenia ľudských zdrojov s dôrazom na formovanie udržateľnej pracovnej sily v podniku ZF Slovakia, a.s ŠIMONČIČOVÁ, Simona. Návrh udržateľného systému stabilizácie zamestnancov prostredníctvom vybraných nástrojov riadenia ľudských zdrojov v podniku Faurecia Automotive Slovakia s.r.o. odštepný závod Seating Trnava CHUDÁ, Martina. Návrh zlepšenia systému získavania a stabilizácie zamestnancov v podniku Elster s. r. o BERNAŤÁK, Ján. Návrh systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov ako nástroja zvyšovania konkurencieschopnosti v podniku Miba Sinter Slovakia s.r.o POLACKÁ, Veronika. Návrh využitia alternatívnych zdrojov na financovanie dlhodobého hmotného majetku KHANDL, Denis. Návrh zlepšenia systému vnútropodnikových logistických procesov v spoločnosti Faurecia Automotive Slovakia s.r.o HOLIČÁROVÁ, Monika. Návrh na zlepšenie systému uplatňovania manažérskeho rozhodovania v spoločnosti Považská cementáreň, a.s LOVASÍKOVÁ, Simona. Návrh systémových zmien zameraných na stabilizáciu a zníženie fluktuácie kmeňových zamestnancov v podmienkach Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o. odštepný závod Voderady VIŠŇOVSKÁ, Veronika. Návrh zefektívnenia vstupnej logistiky vo Faurecia Automotive Slovakia s.r.o REŽNÁK, Roman. Návrh na zefektívnenie materiálového toku projektu X540/X590 v podniku Faurecia Automotive Slovakia s.r.o PEŤOVSKÝ, Ľubomír. Návrh zefektívnenia výrobného procesu využitím vybraných metód štíhlej výroby v podniku Benteler Automotive SK s. r. o. 2019

8 ŠPANKOVÁ, Denisa. Návrh využitia udržateľného marketingového mixu ako súčasti marketingovej stratégie udržateľného rozvoja podniku KOVAL SYSTEMS, a.s GAVLÍKOVÁ, Petra. Návrh udržateľného systému stabilizácie zamestnancov v podniku PROTHERM PRODUCTION s.r.o LOBOTKOVÁ, Zuzana. Návrh na zefektívnenie materiálového toku v podniku Hella Slovakia Signal-Lighting s.r.o PÍŠ, Martin. Návrh na zefektívnenie procesu zásobovania na vybranom pracovisku v podniku ZF Slovakia, a.s. 2019