MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2018

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2018"

Prepis

1 Up Slovensko, s. r. o. Tomášikova 23/D, ,00 Stravné 01/ GEOMETRA, s.r.o. Nám. sv. Anny 21, Trenčín ,00 GP na oddelenie pozemku GEOMETRA, s.r.o. Nám. sv. Anny 21, Trenčín ,00 GP na oddelenie pozemku UCTAM SVK, s. r. o. Prievozská 6, ,00 Nájomné - parkovacie miesta 01/ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, ,21 mobil, internet Energotel,a.s. Miletičova 7, ,00 internet 01/2018 Turčianska Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, ,70 Kancelárske potreby Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, ,61 Reprezentačné O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, ,81 Pevná hlasová služba 12/ O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, ,00 stavenisku+kancelária 01/ OFPRINT JH s. r. o. Vlčie hrdlo 22, ,00 vizitky 200ks ÚEOS-Komercia, a.s. Ružová dolina 27, ,08 ZP na stanovenie VŠH a nájmu pre SO Mgr. Marian Kováč, notár Zámocká 6, ,00 Odmena za notársku úschovu RoV GEOMETRA, s.r.o. Nám. sv. Anny 21, Trenčín ,00 vytýčenie parcely Obec Jelšovce Jeľšovce ,70 nájomné NZ/132/ Mesto Nitra Štefánikova trieda 60, Nitra ,00 Nájomné rok 2018 NZ30012/ Foxconn Slovakia, spol. s r.o. Dolné Hony 29, Nitra ,06 nájomné NZ/113/ Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47, ,34 Nájomné nebytových priestorov 01/ O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, ,00 stavenisku+kancelária 02/ Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na S. v Nitre Sládkovičova 12, Nitra ,48 nájomné NZ/110/ smartcad s.r.o Čajakova 19, ,80 AutoCAD LT licencia Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábr. za Hydrocentrálou 4, Nitra ,90 vodné / Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, ,39 PHM 01/ Energotel,a.s. Miletičova 7, ,00 internet 02/2018 Turčianska ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,84 energia / ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,59 energia / ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,30 energia / Up Slovensko, s. r. o. Tomášikova 23/D, ,00 Stravné 02/ Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, ,06 Kancelárske potreby Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, ,56 Reprezentačné J s. r. o. Wolkrova 21, ,00 BOZP, OPP- 01/ UCTAM SVK, s. r. o. Prievozská 6, ,00 Nájomné - parkovacie miesta 02/ ENGIE Services, a.s. Jarošova 1, ,63 Zimná údržba staveniskových ciest 01/ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, ,75 mobil, internet O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, ,00 mobil, internet 01/ ENGIE Services, a.s. Jarošova 1, ,17 Prevádzka str. parku 01/ MAPLE & FISH s.r.o. Dunajská 15/A, ,33 Poradenské služby 01/ Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C, ,00 Nákup výpočtovej techniky, licencie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, ,59 čistenie križovatky K/Mlynárce a pripojenie z R1A za 01/ Prof.Ing. Peter Turček, CSc. - Posúdenie zemeniteľnosti a ek. odd. HTU Ul. 29. augusta 32, ,00 GEOTECHNIKA na plochách W / 11

2 MOTOR PARTNER, s.r.o. Panónska cesta 22, ,02 garančná prehliadka Up Slovensko, s. r. o. Tomášikova 23/D, ,00 Stravné 03/ Nábrežie I. Krasku 3, Piešťany ,12 Vecné bremeno; k.ú. Dražovce Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, ,01 PHM 02/ Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábr. za Hydrocentrálou 4, Nitra ,10 vodné / Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47, ,34 Nájomné nebytových priestorov 02/ ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,13 energia / ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,53 energia / ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,92 energia / Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, ,12 Kancelárske potreby Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, ,61 Reprezentačné MyCoffee, s. r. o. Dunajská 15, ,60 Reprezentačné O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, ,00 stavenisku+kancelária NR 03/ UCTAM SVK, s. r. o. Prievozská 6, ,00 Nájomné - parkovacie miesta 03/ DR Mobile s. r. o. Závršky 1102/5, Myjava ,00 Kancelárske potreby Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, ,08 Kancelárske potreby Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C, ,48 Kancelárske potreby - tonery ENGIE Services, a.s. Jarošova 1, ,45 Prevádzka str. parku 02/ O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, ,99 Pevná hlasová služba 02/ Energotel,a.s. Miletičova 7, ,00 internet 03/2018 Turčianska J s. r. o. Wolkrova 21, ,00 BOZP, OPP- 02/ ENGIE Services, a.s. Jarošova 1, ,63 Zimná údržba staveniskových ciest 02/ MAPLE & FISH s.r.o. Dunajská 15/A, ,44 Poradenské služby 02/ O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, ,23 Pevná hlasová služba 01/ STILUS, s.r.o. Grösslingova 71, ,56 Preklad do anglického jazyka O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, ,00 mobil, internet 02/ Deloitte Tax s.r.o. Digital Park II, Einsteinova 23, ,00 daňové poradenstvo 01-02/ GEOMETRA, s.r.o. Nám. sv. Anny 21, Trenčín ,00 vyhotovenie GP na trvalý záber- podchod pre zver k.ú. Zobor GEOMETRA, s.r.o. Nám. sv. Anny 21, Trenčín ,60 vyhotovenie GP na VB SO603 k.u.dražovce p.č.291/1rege GEOMETRA, s.r.o. Nám. sv. Anny 21, Trenčín ,40 vyhotovenie GP na VB SO603 k.u.dražovce BAGETERIE BOULEVARD CEE s. r. o. Fraňa Kráľa 35, ,96 Reprezentačné Deloitte Advisory s.r.o. Digital Park II, Einsteinova 23, ,00 Poradenské služby 02/ MOTOR PARTNER, s.r.o. Panónska cesta 22, ,40 garančná prehliadka Fedor&Co s. r. o. Romanova 1675/44, ,40 Správa sieťovej infraštruktúry DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina ,00 Stravné 04/ Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, ,69 PHM 03/ ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,55 energia / ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,22 energia / ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,33 energia / J s. r. o. Wolkrova 21, ,00 BOZP, OPP- 03/ / 11

3 Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47, ,34 Nájomné nebytových priestorov 03/ Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábr. za Hydrocentrálou 4, Nitra ,53 vodné / UCTAM SVK, s. r. o. Prievozská 6, ,00 Nájomné - parkovacie miesta 04/ O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, ,10 Pevná hlasová služba 03/ Energotel,a.s. Miletičova 7, ,00 internet 04/2018 Turčianska O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, ,00 stavenisku+kancelária NR 04/ ENGIE Services, a.s. Jarošova 1, ,20 Prevádzka str. parku 03/ Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, ,96 Kancelárske potreby Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, ,51 Reprezentačné ENGIE Services, a.s. Jarošova 1, ,00 Zimná údržba staveniskových ciest 03/ MAPLE & FISH s.r.o. Dunajská 15/A, ,41 Poradenské služby 03/ FinUP, s. r. o. Partizánska 8, ,00 Poradenstvo - revízia interných procesov ÚEOS-Komercia, a.s. Ružová dolina 27, ,74 ZP 47/2018 pre SO603 k.u.dražovce O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, ,00 mobil, internet 03/ MOTOR PARTNER, s.r.o. Panónska cesta 22, ,13 garančná prehliadka Rudolf Vitek Nejedlého 15, ,60 Prezutie a uskladnenie PNEU Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, ,08 Kancelárske potreby Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, ,91 Reprezentačné DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina ,00 Stravné 05/ ÚEOS-Komercia, a.s. Ružová dolina 27, ,74 ZPč.52/2018 VŚH nájmu pre dočasnú cestu ÚEOS-Komercia, a.s. Ružová dolina 27, ,31 ZPč.51/2018 VŠH nájmu podľa GP k.ú.zobor J s. r. o. Wolkrova 21, ,00 BOZP, OPP- 04/ Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47, ,34 Nájomné nebytových priestorov 04/ UCTAM SVK, s. r. o. Prievozská 6, ,00 Nájomné - parkovacie miesta 05/ Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, ,70 PHM 04/ ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,11 energia / ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,32 energia / O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, ,27 Pevná hlasová služba 04/ ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,20 energia / O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, ,00 stavenisku+kancelária NR 05/ MyCoffee, s. r. o. Dunajská 15, ,60 Reprezentačné Energotel,a.s. Miletičova 7, ,00 internet 05/2018 Turčianska MARSANN IT, s.r.o. Einsteinova 23, ,41 Oprava Notebook - batéria ENGIE Services, a.s. Jarošova 1, ,20 Prevádzka str. parku 04/ O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, ,00 mobil, internet 04/ Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, ,71 Kancelárske potreby Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, ,21 Reprezentačné GEOMETRA, s.r.o. Nám. sv. Anny 21, Trenčín ,00 vyhotovenie tech.podklad - ročný záber Stoka VA k.ú.zobor GEOMETRA, s.r.o. Nám. sv. Anny 21, Trenčín ,40 vyhotovenie GP k.u.zobor / 11

4 EKOCONSULT-enviro, a.s. Miletičova 23, ,00 Proces posudzovania vplyvov na ŽP Cesta I/64 Nitra Slovenský hydrometeorologický ústav Jeséniova 17, ,54 meteorologický posudok 310/ DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina ,00 Stravné 06/ Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47, ,34 Nájomné nebytových priestorov 05/ Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, ,03 PHM 05/ ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,45 energia / ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,10 energia / J s. r. o. Wolkrova 21, ,00 BOZP, OPP- 05/ O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, ,00 stavenisku+kancelária NR 06/ O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, ,19 Pevná hlasová služba 05/ ENGIE Services, a.s. Jarošova 1, ,20 Prevádzka str. parku 05/ Energotel,a.s. Miletičova 7, ,00 internet 06/2018 Turčianska ÚEOS-Komercia, a.s. Ružová dolina 27, ,83 ZPč.60,61,62/2018 VŚH pre VB UCTAM SVK, s. r. o. Prievozská 6, ,00 Nájomné - parkovacie miesta 06/ ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,32 energia / O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, ,00 mobil, internet 05/ Deloitte Tax s.r.o. Digital Park II, Einsteinova 23, ,00 Príprava daňového priznania smartcad s.r.o Čajakova 19, ,60 AutoCAD LT Mac licencia 1 rok Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, ,37 Kancelárske potreby Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, ,25 Reprezentačné EMM, spol. s r.o. Sekurisova 16, ,50 Úprava audiovrátnika-diaľkové ovládanie MAPLE & FISH s.r.o. Dunajská 15/A, ,62 Poradenské služby 04+05/ Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, ,41 Reprezentačné GEOMETRA, s.r.o. Nám. sv. Anny 21, Trenčín ,00 vyhotovenie GP na určenie vlastníctva k.u. Zobor Deloitte Tax s.r.o. Digital Park II, Einsteinova 23, ,00 daňové poradenstvo 04-05/ Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47, ,00 parkovné 05/ DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina ,00 Stravné 07/ ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,53 energia / ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,53 energia / Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, ,79 PHM 06/ Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C, ,49 Kancelárske potreby - tonery Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47, ,34 Nájomné nebytových priestorov 06/ UCTAM SVK, s. r. o. Prievozská 6, ,00 Nájomné - parkovacie miesta 07/ Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, ,93 Reprezentačné ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,87 energia / O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, ,00 mobil, internet 06/ MAPLE & FISH s.r.o. Dunajská 15/A, ,57 Poradenské služby 6/ ENGIE Services, a.s. Jarošova 1, ,20 Prevádzka str. parku 06/ J s. r. o. Wolkrova 21, ,00 BOZP, OPP- 06/ MAD MEDIA, s.r.o. Dvořákovo nábrežie 4 E, ,00 PR a komunikačné služby 06/ Energotel,a.s. Miletičova 7, ,00 internet 07/2018 Turčianska / 11

5 MOTOR PARTNER, s.r.o. Panónska cesta 22, ,40 garančná prehliadka ESB, s. r. o. Kamenárska 7, ,00 Projektový manažment 06/ UAVONIC, s.r.o. Galvaniho 17/B, ,20 Monitoring dopravy v str.parku MyCoffee, s. r. o. Dunajská 15, ,40 Reprezentačné ÚEOS-Komercia, a.s. Koceľova 9, ,31 ZPč.91/2018 VŚH na VB pre STL plynovod k.ú. Dražovce Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, ,04 Kancelárske potreby DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina ,00 Stravné 08/ flex-it, s.r.o. Tomášikova 26, ,40 licencie 1 rok mail-gateway Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, ,54 PHM 07/ J s. r. o. Wolkrova 21, ,00 BOZP, OPP- 07/ ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,89 energia / ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,47 energia / ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,62 energia / Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, ,73 Reprezentačné EKOCONSULT-enviro, a.s. Miletičova 23, ,00 vplyv na ŽP Cesta I/64 1.e.zmena činnostidopad zákona č O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, ,00 mobil, internet 07/ MAD MEDIA, s.r.o. Dvořákovo nábrežie 4 E, ,80 PR a komunikačné služby 07/ UCTAM SVK, s. r. o. Prievozská 6, ,00 Nájomné - parkovacie miesta 08/ Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47, ,34 Nájomné nebytových priestorov 07/ MAPLE & FISH s.r.o. Dunajská 15/A, ,35 Poradenské služby 7/ ENGIE Services, a.s. Jarošova 1, ,00 Oprava oplotenia ČS GEOMETRA, s.r.o. Nám. sv. Anny 21, Trenčín ,80 vyhotovenie GP32/2018 k.u.zobor GEOMETRA, s.r.o. Nám. sv. Anny 21, Trenčín ,00 vyhotovenie GP14/2018 k.u.zobor O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, ,00 stavenisku+kancelária NR 07/ O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, ,52 Pevná hlasová služba 06/ ENGIE Services, a.s. Jarošova 1, ,84 Prevádzka str. parku 07/ Energotel,a.s. Miletičova 7, ,00 internet 08/2018 Turčianska O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, ,00 stavenisku+kancelária NR 08/ O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, ,67 Pevná hlasová služba 07/ ESB, s. r. o. Kamenárska 7, ,00 Projektový manažment 07/ AUTO ZOBOR, s.r.o. Levická 13, Nitra ,00 servisná prehliadka Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, ,53 Kancelárske potreby Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, ,53 Reprezentačné ÚEOS-Komercia, a.s. Koceľova 9, ,52 ZPč.98/2018 VŚH na pozemky BPM Slovakia, s.r.o. Bojnická 3, ,80 Účastnícky poplatok na seminár DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina ,00 Stravné 09/ Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, ,11 PHM 08/ ÚEOS-Komercia, a.s. Koceľova 9, ,04 ZPč.93,94,95,96/2018 VŠH ÚEOS-Komercia, a.s. Koceľova 9, ,76 ZPč.106/2018 VŚH VB Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, ,88 Poplatok za pripojenie zml.č ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,45 energia / ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,85 energia / ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,61 energia / / 11

6 Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47, ,34 Nájomné nebytových priestorov 08/ ESB, s. r. o. Kamenárska 7, ,00 Projektový manažment 08/ O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, ,00 mobil, internet 08/ UCTAM SVK, s. r. o. Prievozská 6, ,00 Nájomné - parkovacie miesta 09/ Energotel,a.s. Miletičova 7, ,00 internet 09/2018 Turčianska MAD MEDIA, s.r.o. Dvořákovo nábrežie 4 E, ,20 PR a komunikačné služby 08/ ENGIE Services, a.s. Jarošova 1, ,20 Prevádzka str. parku 08/ MAPLE & FISH s.r.o. Dunajská 15/A, ,88 Poradenské služby 8/ O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, ,00 stavenisku+kancelária NR 09/ O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, ,10 Pevná hlasová služba 08/ J s. r. o. Wolkrova 21, ,06 BOZP, OPP: / Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, ,50 Kancelárske potreby Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, ,12 Reprezentačné ÚEOS-Komercia, a.s. Koceľova 9, ,76 ZPč.139/2018 VŚH VB k.ú. Lužianky MyCoffee, s. r. o. Dunajská 15, ,60 Reprezentačné KROS s.r.o. A. Rudnaya 21, Žilina ,80 Omega, balík podpory Premium BPM Slovakia, s.r.o. Bojnická 3, ,00 Účasť na seminári O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, ,00 stavenisku+kancelária NR 10/ DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina ,00 Stravné 10/ Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, ,15 PHM 09/ Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47, ,34 Nájomné nebytových priestorov 09/ MAD MEDIA, s.r.o. Dvořákovo nábrežie 4 E, ,20 PR a komunikačné služby 09/ Energotel,a.s. Miletičova 7, ,00 internet 10/2018 Turčianska ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,98 energia / ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,72 energia / ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,57 energia / GEOMETRA, s.r.o. Nám. sv. Anny 21, Trenčín ,00 vyhotovenie GP ročný záber stoka A1, k.u.zobor GEOMETRA, s.r.o. Nám. sv. Anny 21, Trenčín ,00 vyhotovenie GPročný záber SO A103, k.u.zobor ESB, s. r. o. Kamenárska 7, ,00 Projektový manažment 09/ Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, ,66 Kancelárske potreby Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, ,57 Reprezentačné UAVONIC, s.r.o. Galvaniho 17/B, ,80 Monitoring dopravy v str.parku O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, ,16 Pevná hlasová služba 09/ Miloš Pajer - MIPA Žirany 413, Žirany ,00 LED svietidlá pri ceste UCTAM SVK, s. r. o. Prievozská 6, ,00 Nájomné - parkovacie miesta 10/ ENGIE Services, a.s. Jarošova 1, ,20 Prevádzka str. parku 09/ MAPLE & FISH s.r.o. Dunajská 15/A, ,05 Poradenské služby 9/ O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, ,80 mobilny hlas+data 9/ Fedor&Co s. r. o. Romanova 1675/44, ,40 Správa sieťovej infraštruktúry Deloitte Tax s.r.o. Digital Park II, Einsteinova 23, ,00 daňové poradenstvo 06-09/ Regály-NET s.r.o. Masarykovo náměstí 26/14, Ostrava ,00 Regál 5-policový / 11

7 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, ,55 Označenie pracoviska pre dodávateľov NDS O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, ,00 stavenisku+kancelária NR 11/ Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C, ,00 Kancelárske potreby Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, ,18 Kancelárske potreby Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, ,51 Reprezentačné Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, ,01 PHM 10/ MAD MEDIA, s.r.o. Dvořákovo nábrežie 4 E, ,00 PR a komunikačné služby 10/ DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina ,00 Stravné 11/ OPAlight media online, s.r.o. Douhá 730/35, Praha ,00 Prevádzka tranformátorových stanícstr.park Nitra O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, ,55 mobilny hlas+data 10/ ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,70 energia / ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,32 energia / ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,63 energia / O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, ,05 Pevná hlasová služba 10/ UCTAM SVK, s. r. o. Prievozská 6, ,00 Nájomné - parkovacie miesta 11/ KONTURA SLOVAKIA s.r.o. Vietnamská 3, ,00 Oprava tlačiarne KROS s.r.o. A. Rudnaya 21, Žilina ,24 školenie Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47, ,34 Nájomné nebytových priestorov 10/ Energotel,a.s. Miletičova 7, ,00 internet 11/2018 Turčianska Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Ulica Kollárova 543/8, Trnava ,00 Navýšenie kapacity el. schránky MAPLE & FISH s.r.o. Dunajská 15/A, ,09 Poradenské služby 10/ ENGIE Services, a.s. Jarošova 1, ,20 Prevádzka str. parku 10/ Obec Jelšovce Jeľšovce ,86 nájomné NZ/132/ MyCoffee, s. r. o. Račianska 66, ,88 Reprezentačné O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, ,00 stavenisku NR / O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, ,00 Pripojenie na internent -kancelária / ENGIE Services, a.s. Jarošova 1, ,00 čistenie komunikácií Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, ,00 Kancelárske potreby Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, ,67 Reprezentačné O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, ,00 Pripojenie na interent- kancelária 12/ DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina ,00 Stravné 12/ Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, ,39 PHM 11/ EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, ,00 školenie Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, ,00 Pripojenie do odber. siete - vyúčtovanie MAD MEDIA, s.r.o. Dvořákovo nábrežie 4 E, ,40 PR a komunikačné služby 11/ ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,15 energia / ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,74 energia / ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,00 energia / Rudolf Vitek Nejedlého 15, ,40 Prezutie zima 2018 a uskladnenie PNEU leto Mesto Nitra Štefánikova trieda 60, Nitra ,10 Odplata za VB SO / 11

8 Energotel,a.s. Miletičova 7, ,00 internet 12/2018 Turčianska UCTAM SVK, s. r. o. Prievozská 6, ,00 Nájomné - parkovacie miesta 12/ O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, ,68 mobilny hlas+data 11/ O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, ,38 Pevná hlasová služba 11/ Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47, ,34 Nájomné nebytových priestorov 11/ MAPLE & FISH s.r.o. Dunajská 15/A, ,45 Poradenské služby 11/2018 Slovenská technická univerzita v Analyza vplyvu čerpania podzemnej vody Vazovova 5, ,00 Bratislave v strategiskom parku Nitra geo.flex, s.r.o. Kamenná 850/15, Žitavany ,00 vyhotovenie GP124/2018 k.u.cakajovce ENGIE Services, a.s. Jarošova 1, ,54 Prevádzka str. parku / Doprastav a.s. Drieňová 27, ,27 Úprava SO 119č.P2 a príjazdovej cesty Doprastav a.s. Drieňová 27, ,96 Úprava SO nájomné r.2018 k.ú.dražovce Radničné námestie 8, Banská Štiavnica ,89 NZ/137/ nájomné r.2018; k.ú.čakajovce Radničné námestie 8, Banská Štiavnica ,29 NZ/142/ nájomné r.2018; k.ú.mlynárce Radničné námestie 8, Banská Štiavnica ,70 NZ/143/ nájomné r.2018; k.ú.dr,luž,zbh,zo, Radničné námestie 8, Banská Štiavnica ,86 NZ/144/ Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, ,59 Kancelárske potreby Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, ,80 Reprezentačné ENGIE Services, a.s. Jarošova 1, ,20 Prevádzka str. parku 11/ ENGIE Services, a.s. Jarošova 1, ,21 Prevádzka str. parku / ÚEOS-Komercia, a.s. Koceľova 9, ,56 ZPč.165/2018 VŚH Nájomné ÚEOS-Komercia, a.s. Koceľova 9, ,80 ZPč.166/2018 VŠH nájmu podľa GPč.17/18 k.ú.zobor J s. r. o. Wolkrova 21, ,58 BOZP, OPP: / Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo nájomné ; k.ú.zobor Nám. Jána Pavla II. č. 7, Nitra ,66 Nitra NZ/136/ Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, ,10 PHM 12/ ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,61 energia / ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,74 energia / ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,02 energia / Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47, ,34 Nájomné nebytových priestorov 12/ NOLIS, s.r.o. Opletalova 70/A, ,46 Občerstvenie a nápoje White & Case s.r.o. Hlavné námestie 5, ,20 Poradenské služby ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,62 energia ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,62 energia ENGIE Services, a.s. Jarošova 1, ,20 Prevádzka str. parku 12/ ENGIE Services, a.s. Jarošova 1, ,68 Prevádzka str. parku 12/ ENGIE Services, a.s. Jarošova 1, ,19 Prevádzka str. parku 12/ NOLIS, s.r.o. Opletalova 70/A, ,44 Občerstvenie a nápoje MAPLE & FISH s.r.o. Dunajská 15/A, ,83 Poradenské služby 12/ ÚEOS-Komercia, a.s. Ružová dolina 27, ,74 ZP č.7/2018- stanovenie ceny pozemkov / 11

9 ÚEOS-Komercia, a.s. Ružová dolina 27, ,30 ZP - stanovenie vš.hodnoty VB č.1,2,3,4,5,6/ GEOMETRA, s.r.o. Nám. sv. Anny 21, Trenčín ,80 GP na výkup pozemkov GEOMETRA, s.r.o. Nám. sv. Anny 21, Trenčín ,00 TP na ročný záber Stoka A ÚEOS-Komercia, a.s. Ružová dolina 27, ,85 ZP č.13 a14/2018- stanovenie ceny pozemkov ÚEOS-Komercia, a.s. Ružová dolina 27, ,42 ZP č.9/2018- stanovenie ceny nájmu pozemkov ÚEOS-Komercia, a.s. Ružová dolina 27, ,42 ZP č.15/2018- stanovenie ceny nájmu pozemkov ÚEOS-Komercia, a.s. Ružová dolina 27, ,07 ZP č.20/2018- stanovenie ceny nájmu pozemkov Prepoj vodojemov Mlynárce-PnSV Mlynské nivy 61/A, ,15 01/ ÚEOS-Komercia, a.s. Ružová dolina 27, ,00 ZP č.24/2018- stanovenie vš.hod.pozemkov BUNG Slovensko s.r.o. Ružová dolina 6, ,00 stavebný dozor 01/ Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, ,82 SO 701; k.ú. Lužianky VENDA STAV, s.r.o. Dolné Hony 472/31, Nitra ,50 VB - SO 701; k.ú. Mlynárce VENDA STAV, s.r.o. Dolné Hony 472/31, Nitra ,56 VB -SO 603; k.ú. Mlynárce EKOCONSULT-enviro, a.s. Miletičova 23, ,00 vypracovanie EIA Mlynské nivy 61/A, ,60 stavebné práce FIS 01/ Nitra Invest, s.r.o. Mostná 29, Nitra ,00 Správny poplatok - zámenná zmluva Mlynské nivy 61/A, ,85 stavebné práce FIS 02/ BUNG Slovensko s.r.o. Ružová dolina 6, ,00 stavebný dozor 02/ ÚEOS-Komercia, a.s. Ružová dolina 27, ,21 Znalecký posudok č.33/2018- stanovenie VšH VB Nitra Invest, s.r.o. Mostná 29, Nitra ,56 Zámena pozemkov k.ú. Lužianky, Dražovce, Mlynárce ARON Consulting, s.r.o. Mostná 29, Nitra ,61 Zámena pozemkov k.ú. Dražovce, Mlynárce Párovské lúky, a. s. Zochova 6-8, ,85 VB k SO prepoj vodojemov; k.ú. Mlynárce ÚEOS-Komercia, a.s. Ružová dolina 27, ,31 ZP č.37/ aktualizácia ZP 224/ ViOn - ŠINDOLKA, s.r.o. Továrenská 64, Zlaté Moravce ,96 Obstaranie pozemkov k.ú. Zobor; RoV ÚEOS-Komercia, a.s. Ružová dolina 27, ,00 ZP č.39/2018- stanovenie VŠH pozemkov k.ú. Zobor Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica ,00 Preddavok na poštovné POBox BA GEOMETRA, s.r.o. Nám. sv. Anny 21, Trenčín ,00 GP na výkup pozemkov k.u.lužianky BUNG Slovensko s.r.o. Ružová dolina 6, ,00 stavebný dozor 03/ Mlynské nivy 61/A, ,20 stavebné práce FIS 03/ ETG holding, s.r.o. náměstí Svobody 74/10, Brno Obstaranie pozemkov k.ú. Zobor; RoV / BUNG Slovensko s.r.o. Ružová dolina 6, ,00 stavebný dozor 04/ / 11

10 SG Real s.r.o. Odborárska 23, ,08 Nákup pozemkov KZ20435/2018 k.ú. Zobor ideas&more, s.r.o. Odborárska 23, ,08 Nákup pozemkov KZ20436/2018 k.ú. Zobor ÚEOS-Komercia, a.s. Ružová dolina 27, ,00 ZP č.64/2018- stanovenie vš.hod.pozemkov k.ú. Zobor ÚEOS-Komercia, a.s. Ružová dolina 27, ,98 náhrada trov konania znalca BUNG Slovensko s.r.o. Ružová dolina 6, ,00 stavebný dozor 05/ Mlynské nivy 61/A, ,54 Stavebné práce 05/ ÚEOS-Komercia, a.s. Ružová dolina 27, ,70 Doplnenie č.1 k ZP č.64/2018- stanovenie VšH pozemkov k.ú. Zobor GEOMETRA, s.r.o. Nám. sv. Anny 21, Trenčín ,60 GP na VB pre SO k.u.dražovce GEOMETRA, s.r.o. Nám. sv. Anny 21, Trenčín ,60 GP na VB pre SO 508.1, k.u.lužianky GEOMETRA, s.r.o. Nám. sv. Anny 21, Trenčín ,60 GP na VB pre SO 502,503,504 k.u.lužianky Nábrežie I. Krasku 3, Piešťany ,42 VB k SO 505,506; k.ú. Lužianky BUNG Slovensko s.r.o. Ružová dolina 6, ,00 stavebný dozor 06/ ÚEOS-Komercia, a.s. Ružová dolina 27, ,52 ZP č.80/2018- stanovenie vš.hod.pozemkov k.ú. Lužianky Mlynské nivy 61/A, ,86 Stavebné práce 6/ Nábrežie I. Krasku 3, Piešťany ,08 VB k SO 502,503,504; k.ú. Mlynárce Nábrežie I. Krasku 3, Piešťany ,52 VB k SO 507,508; k.ú. Dražovce Nábrežie I. Krasku 3, Piešťany ,98 VB k SO prepoj vodojemov; k.ú. Mlynárce BUNG Slovensko s.r.o. Ružová dolina 6, ,00 stavebný dozor 07/ Mlynské nivy 61/A, ,23 Stavebné práce 07/ ÚEOS-Komercia, a.s. Koceľova 9, ,70 ZP č.97/2018- stanovenie vš.hod.pozemkov k.ú. Zobor Mlynské nivy 61/A, ,78 Stavebné práce 08/ BUNG Slovensko s.r.o. Ružová dolina 6, ,00 stavebný dozor 08/ ETG holding, s.r.o. náměstí Svobody 74/10, Brno ,37 obstaranie pozemkov RoV k.ú Zobor Rímskokatolícka cirkev Sídelná kapitula Nitra Nám. Jána Pavla II. č. 7, Nitra ,48 VB k SO prepoj vodojemov; k.ú. Mlynárce PPA CONTROLL, a.s. Vajnorská 137, ,00 Prípojka vysokého napätia na parkovisku P3 pre elektomobily BUNG Slovensko s.r.o. Ružová dolina 6, ,00 stavebný dozor 09/ Mlynské nivy 61/A, ,14 Stavebné práce 09/ EKOCONSULT-enviro, a.s. Miletičova 23, ,00 vypracovanie EIA SG Real s.r.o. Odborárska 23, ,49 obstaranie pozemkov RoV007111, k.ú. Zobor / 11

11 ideas&more, s.r.o. Odborárska 23, ,47 obstaranie pozemkov RoV007116, k.ú. Zobor ÚEOS-Komercia, a.s. Koceľova 9, ,40 náhrada trov konania znalca ÚEOS-Komercia, a.s. Koceľova 9, ,20 náhrada trov konania znalca ÚEOS-Komercia, a.s. Koceľova 9, ,98 náhrada trov konania znalca ÚEOS-Komercia, a.s. Koceľova 9, ,98 náhrada trov konania znalca Mlynské nivy 61/A, ,58 Stavebné práce 10/ Rehoľa menších bratov Františkánov Františkánska 2, ,06 obstaranie pozemkov RoV k.ú. Zobor BUNG Slovensko s.r.o. Ružová dolina 6, ,00 stavebný dozor HTU II 10/ ÚEOS-Komercia, a.s. Koceľova 9, ,20 náhrada trov konania znalca ÚEOS-Komercia, a.s. Koceľova 9, ,76 ZP č.160/2018- stanovenie vš.hod.pozemkov k.ú. Dražovce ÚEOS-Komercia, a.s. Koceľova 9, ,85 náhrada trov konania znalca ideas&more, s.r.o. Odborárska 23, ,50 obstaranie pozemkov RoV k.ú. Zobor SG Real s.r.o. Odborárska 23, ,10 obstaranie pozemkov RoV k.ú. Zobor ÚEOS-Komercia, a.s. Koceľova 9, ,85 náhrada trov konania znalca BUNG Slovensko s.r.o. Ružová dolina 6, ,00 stavebný dozor 11/ PPA CONTROLL, a.s. Vajnorská 137, ,00 Prípojka vysokého napätia na parkovisku P3 - elektromobily ÚEOS-Komercia, a.s. Koceľova 9, ,94 ZP č.169/2018- VŠH.poz.k.ú.Dražovce, Mlynárce ideas&more, s.r.o. Odborárska 23, ,43 Obstaranie stavby KZ 20401, k.ú. Zobor SG Real s.r.o. Odborárska 23, ,43 Obstaranie stavby KZ 20402, k.ú. Zobor ÚEOS-Komercia, a.s. Koceľova 9, ,40 náhrada trov konania znalca ÚEOS-Komercia, a.s. Koceľova 9, ,95 náhrada trov konania znalca Nitra Invest, s.r.o. Mostná 29, Nitra ,18 Obstaranie pozemkov k.ú. Mlynárce Nitra Invest, s.r.o. Mostná 29, Nitra ,38 Obstaranie pozemkov k.ú. Mlynárce ViOn - ŠINDOLKA, s.r.o. Továrenská 64, Zlaté Moravce ,16 Obstaranie pozemkov k.ú. Zobor Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, ,59 VB k SO 502,503,504; k.ú. Mlynárce Slovenská správa ciest Miletičova 19, ,56 VB k SO 502,503,504; k.ú. Mlynárce Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, ,93 Zníženie ceny 53 ods Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica ,65 vrátenie duplicitnej platby Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, ,34 vrátenie tovaru KROS s.r.o. A. Rudnaya 21, Žilina ,00 vrátenie poplatku O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, ,73 oprava 10/ O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, ,00 storno 11/ O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, ,89 oprava 11/ / 11