MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2018

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2018"

Prepis

1 Up Slovensko, s. r. o. Tomášikova 23/D, ,00 Stravné 01/ GEOMETRA, s.r.o. Nám. sv. Anny 21, Trenčín ,00 GP na oddelenie pozemku GEOMETRA, s.r.o. Nám. sv. Anny 21, Trenčín ,00 GP na oddelenie pozemku UCTAM SVK, s. r. o. Prievozská 6, ,00 Nájomné - parkovacie miesta 01/ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, ,21 mobil, internet Energotel,a.s. Miletičova 7, ,00 internet 01/2018 Turčianska Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, ,70 Kancelárske potreby Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, ,61 Reprezentačné O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, ,81 Pevná hlasová služba 12/ O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, ,00 stavenisku+kancelária 01/ OFPRINT JH s. r. o. Vlčie hrdlo 22, ,00 vizitky 200ks ÚEOS-Komercia, a.s. Ružová dolina 27, ,08 ZP na stanovenie VŠH a nájmu pre SO Mgr. Marian Kováč, notár Zámocká 6, ,00 Odmena za notársku úschovu RoV GEOMETRA, s.r.o. Nám. sv. Anny 21, Trenčín ,00 vytýčenie parcely Obec Jelšovce Jeľšovce ,70 nájomné NZ/132/ Mesto Nitra Štefánikova trieda 60, Nitra ,00 Nájomné rok 2018 NZ30012/ Foxconn Slovakia, spol. s r.o. Dolné Hony 29, Nitra ,06 nájomné NZ/113/ Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47, ,34 Nájomné nebytových priestorov 01/ O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, ,00 stavenisku+kancelária 02/ Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na S. v Nitre Sládkovičova 12, Nitra ,48 nájomné NZ/110/ smartcad s.r.o Čajakova 19, ,80 AutoCAD LT licencia Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábr. za Hydrocentrálou 4, Nitra ,90 vodné / Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, ,39 PHM 01/ Energotel,a.s. Miletičova 7, ,00 internet 02/2018 Turčianska ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,84 energia / ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,59 energia / ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,30 energia / Up Slovensko, s. r. o. Tomášikova 23/D, ,00 Stravné 02/ Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, ,06 Kancelárske potreby Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, ,56 Reprezentačné J s. r. o. Wolkrova 21, ,00 BOZP, OPP- 01/ UCTAM SVK, s. r. o. Prievozská 6, ,00 Nájomné - parkovacie miesta 02/ ENGIE Services, a.s. Jarošova 1, ,63 Zimná údržba staveniskových ciest 01/ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, ,75 mobil, internet O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, ,00 mobil, internet 01/ ENGIE Services, a.s. Jarošova 1, ,17 Prevádzka str. parku 01/ MAPLE & FISH s.r.o. Dunajská 15/A, ,33 Poradenské služby 01/ Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C, ,00 Nákup výpočtovej techniky, licencie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, ,59 čistenie križovatky K/Mlynárce a pripojenie z R1A za 01/ Prof.Ing. Peter Turček, CSc. - Posúdenie zemeniteľnosti a ek. odd. HTU Ul. 29. augusta 32, ,00 GEOTECHNIKA na plochách W / 11

2 MOTOR PARTNER, s.r.o. Panónska cesta 22, ,02 garančná prehliadka Up Slovensko, s. r. o. Tomášikova 23/D, ,00 Stravné 03/ Nábrežie I. Krasku 3, Piešťany ,12 Vecné bremeno; k.ú. Dražovce Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, ,01 PHM 02/ Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábr. za Hydrocentrálou 4, Nitra ,10 vodné / Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47, ,34 Nájomné nebytových priestorov 02/ ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,13 energia / ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,53 energia / ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,92 energia / Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, ,12 Kancelárske potreby Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, ,61 Reprezentačné MyCoffee, s. r. o. Dunajská 15, ,60 Reprezentačné O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, ,00 stavenisku+kancelária NR 03/ UCTAM SVK, s. r. o. Prievozská 6, ,00 Nájomné - parkovacie miesta 03/ DR Mobile s. r. o. Závršky 1102/5, Myjava ,00 Kancelárske potreby Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, ,08 Kancelárske potreby Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C, ,48 Kancelárske potreby - tonery ENGIE Services, a.s. Jarošova 1, ,45 Prevádzka str. parku 02/ O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, ,99 Pevná hlasová služba 02/ Energotel,a.s. Miletičova 7, ,00 internet 03/2018 Turčianska J s. r. o. Wolkrova 21, ,00 BOZP, OPP- 02/ ENGIE Services, a.s. Jarošova 1, ,63 Zimná údržba staveniskových ciest 02/ MAPLE & FISH s.r.o. Dunajská 15/A, ,44 Poradenské služby 02/ O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, ,23 Pevná hlasová služba 01/ STILUS, s.r.o. Grösslingova 71, ,56 Preklad do anglického jazyka O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, ,00 mobil, internet 02/ Deloitte Tax s.r.o. Digital Park II, Einsteinova 23, ,00 daňové poradenstvo 01-02/ GEOMETRA, s.r.o. Nám. sv. Anny 21, Trenčín ,00 vyhotovenie GP na trvalý záber- podchod pre zver k.ú. Zobor GEOMETRA, s.r.o. Nám. sv. Anny 21, Trenčín ,60 vyhotovenie GP na VB SO603 k.u.dražovce p.č.291/1rege GEOMETRA, s.r.o. Nám. sv. Anny 21, Trenčín ,40 vyhotovenie GP na VB SO603 k.u.dražovce BAGETERIE BOULEVARD CEE s. r. o. Fraňa Kráľa 35, ,96 Reprezentačné Deloitte Advisory s.r.o. Digital Park II, Einsteinova 23, ,00 Poradenské služby 02/ MOTOR PARTNER, s.r.o. Panónska cesta 22, ,40 garančná prehliadka Fedor&Co s. r. o. Romanova 1675/44, ,40 Správa sieťovej infraštruktúry DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina ,00 Stravné 04/ Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, ,69 PHM 03/ ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,55 energia / ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,22 energia / ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,33 energia / J s. r. o. Wolkrova 21, ,00 BOZP, OPP- 03/ / 11

3 Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47, ,34 Nájomné nebytových priestorov 03/ Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábr. za Hydrocentrálou 4, Nitra ,53 vodné / UCTAM SVK, s. r. o. Prievozská 6, ,00 Nájomné - parkovacie miesta 04/ O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, ,10 Pevná hlasová služba 03/ Energotel,a.s. Miletičova 7, ,00 internet 04/2018 Turčianska O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, ,00 stavenisku+kancelária NR 04/ ENGIE Services, a.s. Jarošova 1, ,20 Prevádzka str. parku 03/ Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, ,96 Kancelárske potreby Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, ,51 Reprezentačné ENGIE Services, a.s. Jarošova 1, ,00 Zimná údržba staveniskových ciest 03/ MAPLE & FISH s.r.o. Dunajská 15/A, ,41 Poradenské služby 03/ FinUP, s. r. o. Partizánska 8, ,00 Poradenstvo - revízia interných procesov ÚEOS-Komercia, a.s. Ružová dolina 27, ,74 ZP 47/2018 pre SO603 k.u.dražovce O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, ,00 mobil, internet 03/ MOTOR PARTNER, s.r.o. Panónska cesta 22, ,13 garančná prehliadka Rudolf Vitek Nejedlého 15, ,60 Prezutie a uskladnenie PNEU Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, ,08 Kancelárske potreby Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, ,91 Reprezentačné DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina ,00 Stravné 05/ ÚEOS-Komercia, a.s. Ružová dolina 27, ,74 ZPč.52/2018 VŚH nájmu pre dočasnú cestu ÚEOS-Komercia, a.s. Ružová dolina 27, ,31 ZPč.51/2018 VŠH nájmu podľa GP k.ú.zobor J s. r. o. Wolkrova 21, ,00 BOZP, OPP- 04/ Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47, ,34 Nájomné nebytových priestorov 04/ UCTAM SVK, s. r. o. Prievozská 6, ,00 Nájomné - parkovacie miesta 05/ Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, ,70 PHM 04/ ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,11 energia / ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,32 energia / O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, ,27 Pevná hlasová služba 04/ ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,20 energia / O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, ,00 stavenisku+kancelária NR 05/ MyCoffee, s. r. o. Dunajská 15, ,60 Reprezentačné Energotel,a.s. Miletičova 7, ,00 internet 05/2018 Turčianska MARSANN IT, s.r.o. Einsteinova 23, ,41 Oprava Notebook - batéria ENGIE Services, a.s. Jarošova 1, ,20 Prevádzka str. parku 04/ O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, ,00 mobil, internet 04/ Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, ,71 Kancelárske potreby Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, ,21 Reprezentačné GEOMETRA, s.r.o. Nám. sv. Anny 21, Trenčín ,00 vyhotovenie tech.podklad - ročný záber Stoka VA k.ú.zobor GEOMETRA, s.r.o. Nám. sv. Anny 21, Trenčín ,40 vyhotovenie GP k.u.zobor / 11

4 EKOCONSULT-enviro, a.s. Miletičova 23, ,00 Proces posudzovania vplyvov na ŽP Cesta I/64 Nitra Slovenský hydrometeorologický ústav Jeséniova 17, ,54 meteorologický posudok 310/ DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina ,00 Stravné 06/ Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47, ,34 Nájomné nebytových priestorov 05/ Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, ,03 PHM 05/ ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,45 energia / ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,10 energia / J s. r. o. Wolkrova 21, ,00 BOZP, OPP- 05/ O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, ,00 stavenisku+kancelária NR 06/ O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, ,19 Pevná hlasová služba 05/ ENGIE Services, a.s. Jarošova 1, ,20 Prevádzka str. parku 05/ Energotel,a.s. Miletičova 7, ,00 internet 06/2018 Turčianska ÚEOS-Komercia, a.s. Ružová dolina 27, ,83 ZPč.60,61,62/2018 VŚH pre VB UCTAM SVK, s. r. o. Prievozská 6, ,00 Nájomné - parkovacie miesta 06/ ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,32 energia / O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, ,00 mobil, internet 05/ Deloitte Tax s.r.o. Digital Park II, Einsteinova 23, ,00 Príprava daňového priznania smartcad s.r.o Čajakova 19, ,60 AutoCAD LT Mac licencia 1 rok Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, ,37 Kancelárske potreby Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, ,25 Reprezentačné EMM, spol. s r.o. Sekurisova 16, ,50 Úprava audiovrátnika-diaľkové ovládanie MAPLE & FISH s.r.o. Dunajská 15/A, ,62 Poradenské služby 04+05/ Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, ,41 Reprezentačné GEOMETRA, s.r.o. Nám. sv. Anny 21, Trenčín ,00 vyhotovenie GP na určenie vlastníctva k.u. Zobor Deloitte Tax s.r.o. Digital Park II, Einsteinova 23, ,00 daňové poradenstvo 04-05/ Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47, ,00 parkovné 05/ DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina ,00 Stravné 07/ ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,53 energia / ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,53 energia / Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, ,79 PHM 06/ Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C, ,49 Kancelárske potreby - tonery Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47, ,34 Nájomné nebytových priestorov 06/ UCTAM SVK, s. r. o. Prievozská 6, ,00 Nájomné - parkovacie miesta 07/ Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, ,93 Reprezentačné ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,87 energia / O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, ,00 mobil, internet 06/ MAPLE & FISH s.r.o. Dunajská 15/A, ,57 Poradenské služby 6/ ENGIE Services, a.s. Jarošova 1, ,20 Prevádzka str. parku 06/ J s. r. o. Wolkrova 21, ,00 BOZP, OPP- 06/ MAD MEDIA, s.r.o. Dvořákovo nábrežie 4 E, ,00 PR a komunikačné služby 06/ Energotel,a.s. Miletičova 7, ,00 internet 07/2018 Turčianska / 11

5 MOTOR PARTNER, s.r.o. Panónska cesta 22, ,40 garančná prehliadka ESB, s. r. o. Kamenárska 7, ,00 Projektový manažment 06/ UAVONIC, s.r.o. Galvaniho 17/B, ,20 Monitoring dopravy v str.parku MyCoffee, s. r. o. Dunajská 15, ,40 Reprezentačné ÚEOS-Komercia, a.s. Koceľova 9, ,31 ZPč.91/2018 VŚH na VB pre STL plynovod k.ú. Dražovce Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, ,04 Kancelárske potreby DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina ,00 Stravné 08/ flex-it, s.r.o. Tomášikova 26, ,40 licencie 1 rok mail-gateway Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, ,54 PHM 07/ J s. r. o. Wolkrova 21, ,00 BOZP, OPP- 07/ ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,89 energia / ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,47 energia / ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,62 energia / Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, ,73 Reprezentačné EKOCONSULT-enviro, a.s. Miletičova 23, ,00 vplyv na ŽP Cesta I/64 1.e.zmena činnostidopad zákona č O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, ,00 mobil, internet 07/ MAD MEDIA, s.r.o. Dvořákovo nábrežie 4 E, ,80 PR a komunikačné služby 07/ UCTAM SVK, s. r. o. Prievozská 6, ,00 Nájomné - parkovacie miesta 08/ Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47, ,34 Nájomné nebytových priestorov 07/ MAPLE & FISH s.r.o. Dunajská 15/A, ,35 Poradenské služby 7/ ENGIE Services, a.s. Jarošova 1, ,00 Oprava oplotenia ČS GEOMETRA, s.r.o. Nám. sv. Anny 21, Trenčín ,80 vyhotovenie GP32/2018 k.u.zobor GEOMETRA, s.r.o. Nám. sv. Anny 21, Trenčín ,00 vyhotovenie GP14/2018 k.u.zobor O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, ,00 stavenisku+kancelária NR 07/ O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, ,52 Pevná hlasová služba 06/ ENGIE Services, a.s. Jarošova 1, ,84 Prevádzka str. parku 07/ Energotel,a.s. Miletičova 7, ,00 internet 08/2018 Turčianska O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, ,00 stavenisku+kancelária NR 08/ O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, ,67 Pevná hlasová služba 07/ ESB, s. r. o. Kamenárska 7, ,00 Projektový manažment 07/ AUTO ZOBOR, s.r.o. Levická 13, Nitra ,00 servisná prehliadka Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, ,53 Kancelárske potreby Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, ,53 Reprezentačné ÚEOS-Komercia, a.s. Koceľova 9, ,52 ZPč.98/2018 VŚH na pozemky BPM Slovakia, s.r.o. Bojnická 3, ,80 Účastnícky poplatok na seminár DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina ,00 Stravné 09/ Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, ,11 PHM 08/ ÚEOS-Komercia, a.s. Koceľova 9, ,04 ZPč.93,94,95,96/2018 VŠH ÚEOS-Komercia, a.s. Koceľova 9, ,76 ZPč.106/2018 VŚH VB Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, ,88 Poplatok za pripojenie zml.č ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,45 energia / ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,85 energia / ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,61 energia / / 11

6 Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47, ,34 Nájomné nebytových priestorov 08/ ESB, s. r. o. Kamenárska 7, ,00 Projektový manažment 08/ O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, ,00 mobil, internet 08/ UCTAM SVK, s. r. o. Prievozská 6, ,00 Nájomné - parkovacie miesta 09/ Energotel,a.s. Miletičova 7, ,00 internet 09/2018 Turčianska MAD MEDIA, s.r.o. Dvořákovo nábrežie 4 E, ,20 PR a komunikačné služby 08/ ENGIE Services, a.s. Jarošova 1, ,20 Prevádzka str. parku 08/ MAPLE & FISH s.r.o. Dunajská 15/A, ,88 Poradenské služby 8/ O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, ,00 stavenisku+kancelária NR 09/ O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, ,10 Pevná hlasová služba 08/ J s. r. o. Wolkrova 21, ,06 BOZP, OPP: / Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, ,50 Kancelárske potreby Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, ,12 Reprezentačné ÚEOS-Komercia, a.s. Koceľova 9, ,76 ZPč.139/2018 VŚH VB k.ú. Lužianky MyCoffee, s. r. o. Dunajská 15, ,60 Reprezentačné KROS s.r.o. A. Rudnaya 21, Žilina ,80 Omega, balík podpory Premium BPM Slovakia, s.r.o. Bojnická 3, ,00 Účasť na seminári O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, ,00 stavenisku+kancelária NR 10/ DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina ,00 Stravné 10/ Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, ,15 PHM 09/ Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47, ,34 Nájomné nebytových priestorov 09/ MAD MEDIA, s.r.o. Dvořákovo nábrežie 4 E, ,20 PR a komunikačné služby 09/ Energotel,a.s. Miletičova 7, ,00 internet 10/2018 Turčianska ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,98 energia / ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,72 energia / ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,57 energia / GEOMETRA, s.r.o. Nám. sv. Anny 21, Trenčín ,00 vyhotovenie GP ročný záber stoka A1, k.u.zobor GEOMETRA, s.r.o. Nám. sv. Anny 21, Trenčín ,00 vyhotovenie GPročný záber SO A103, k.u.zobor ESB, s. r. o. Kamenárska 7, ,00 Projektový manažment 09/ Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, ,66 Kancelárske potreby Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, ,57 Reprezentačné UAVONIC, s.r.o. Galvaniho 17/B, ,80 Monitoring dopravy v str.parku O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, ,16 Pevná hlasová služba 09/ Miloš Pajer - MIPA Žirany 413, Žirany ,00 LED svietidlá pri ceste UCTAM SVK, s. r. o. Prievozská 6, ,00 Nájomné - parkovacie miesta 10/ ENGIE Services, a.s. Jarošova 1, ,20 Prevádzka str. parku 09/ MAPLE & FISH s.r.o. Dunajská 15/A, ,05 Poradenské služby 9/ O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, ,80 mobilny hlas+data 9/ Fedor&Co s. r. o. Romanova 1675/44, ,40 Správa sieťovej infraštruktúry Deloitte Tax s.r.o. Digital Park II, Einsteinova 23, ,00 daňové poradenstvo 06-09/ Regály-NET s.r.o. Masarykovo náměstí 26/14, Ostrava ,00 Regál 5-policový / 11

7 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, ,55 Označenie pracoviska pre dodávateľov NDS O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, ,00 stavenisku+kancelária NR 11/ Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C, ,00 Kancelárske potreby Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, ,18 Kancelárske potreby Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, ,51 Reprezentačné Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, ,01 PHM 10/ MAD MEDIA, s.r.o. Dvořákovo nábrežie 4 E, ,00 PR a komunikačné služby 10/ DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina ,00 Stravné 11/ OPAlight media online, s.r.o. Douhá 730/35, Praha ,00 Prevádzka tranformátorových stanícstr.park Nitra O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, ,55 mobilny hlas+data 10/ ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,70 energia / ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,32 energia / ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,63 energia / O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, ,05 Pevná hlasová služba 10/ UCTAM SVK, s. r. o. Prievozská 6, ,00 Nájomné - parkovacie miesta 11/ KONTURA SLOVAKIA s.r.o. Vietnamská 3, ,00 Oprava tlačiarne KROS s.r.o. A. Rudnaya 21, Žilina ,24 školenie Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47, ,34 Nájomné nebytových priestorov 10/ Energotel,a.s. Miletičova 7, ,00 internet 11/2018 Turčianska Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Ulica Kollárova 543/8, Trnava ,00 Navýšenie kapacity el. schránky MAPLE & FISH s.r.o. Dunajská 15/A, ,09 Poradenské služby 10/ ENGIE Services, a.s. Jarošova 1, ,20 Prevádzka str. parku 10/ Obec Jelšovce Jeľšovce ,86 nájomné NZ/132/ MyCoffee, s. r. o. Račianska 66, ,88 Reprezentačné O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, ,00 stavenisku NR / O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, ,00 Pripojenie na internent -kancelária / ENGIE Services, a.s. Jarošova 1, ,00 čistenie komunikácií Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, ,00 Kancelárske potreby Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, ,67 Reprezentačné O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, ,00 Pripojenie na interent- kancelária 12/ DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina ,00 Stravné 12/ Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, ,39 PHM 11/ EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, ,00 školenie Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, ,00 Pripojenie do odber. siete - vyúčtovanie MAD MEDIA, s.r.o. Dvořákovo nábrežie 4 E, ,40 PR a komunikačné služby 11/ ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,15 energia / ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,74 energia / ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,00 energia / Rudolf Vitek Nejedlého 15, ,40 Prezutie zima 2018 a uskladnenie PNEU leto Mesto Nitra Štefánikova trieda 60, Nitra ,10 Odplata za VB SO / 11

8 Energotel,a.s. Miletičova 7, ,00 internet 12/2018 Turčianska UCTAM SVK, s. r. o. Prievozská 6, ,00 Nájomné - parkovacie miesta 12/ O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, ,68 mobilny hlas+data 11/ O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, ,38 Pevná hlasová služba 11/ Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47, ,34 Nájomné nebytových priestorov 11/ MAPLE & FISH s.r.o. Dunajská 15/A, ,45 Poradenské služby 11/2018 Slovenská technická univerzita v Analyza vplyvu čerpania podzemnej vody Vazovova 5, ,00 Bratislave v strategiskom parku Nitra geo.flex, s.r.o. Kamenná 850/15, Žitavany ,00 vyhotovenie GP124/2018 k.u.cakajovce ENGIE Services, a.s. Jarošova 1, ,54 Prevádzka str. parku / Doprastav a.s. Drieňová 27, ,27 Úprava SO 119č.P2 a príjazdovej cesty Doprastav a.s. Drieňová 27, ,96 Úprava SO nájomné r.2018 k.ú.dražovce Radničné námestie 8, Banská Štiavnica ,89 NZ/137/ nájomné r.2018; k.ú.čakajovce Radničné námestie 8, Banská Štiavnica ,29 NZ/142/ nájomné r.2018; k.ú.mlynárce Radničné námestie 8, Banská Štiavnica ,70 NZ/143/ nájomné r.2018; k.ú.dr,luž,zbh,zo, Radničné námestie 8, Banská Štiavnica ,86 NZ/144/ Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, ,59 Kancelárske potreby Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, ,80 Reprezentačné ENGIE Services, a.s. Jarošova 1, ,20 Prevádzka str. parku 11/ ENGIE Services, a.s. Jarošova 1, ,21 Prevádzka str. parku / ÚEOS-Komercia, a.s. Koceľova 9, ,56 ZPč.165/2018 VŚH Nájomné ÚEOS-Komercia, a.s. Koceľova 9, ,80 ZPč.166/2018 VŠH nájmu podľa GPč.17/18 k.ú.zobor J s. r. o. Wolkrova 21, ,58 BOZP, OPP: / Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo nájomné ; k.ú.zobor Nám. Jána Pavla II. č. 7, Nitra ,66 Nitra NZ/136/ Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, ,10 PHM 12/ ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,61 energia / ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,74 energia / ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,02 energia / Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47, ,34 Nájomné nebytových priestorov 12/ NOLIS, s.r.o. Opletalova 70/A, ,46 Občerstvenie a nápoje White & Case s.r.o. Hlavné námestie 5, ,20 Poradenské služby ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,62 energia ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, ,62 energia ENGIE Services, a.s. Jarošova 1, ,20 Prevádzka str. parku 12/ ENGIE Services, a.s. Jarošova 1, ,68 Prevádzka str. parku 12/ ENGIE Services, a.s. Jarošova 1, ,19 Prevádzka str. parku 12/ NOLIS, s.r.o. Opletalova 70/A, ,44 Občerstvenie a nápoje MAPLE & FISH s.r.o. Dunajská 15/A, ,83 Poradenské služby 12/ ÚEOS-Komercia, a.s. Ružová dolina 27, ,74 ZP č.7/2018- stanovenie ceny pozemkov / 11

9 ÚEOS-Komercia, a.s. Ružová dolina 27, ,30 ZP - stanovenie vš.hodnoty VB č.1,2,3,4,5,6/ GEOMETRA, s.r.o. Nám. sv. Anny 21, Trenčín ,80 GP na výkup pozemkov GEOMETRA, s.r.o. Nám. sv. Anny 21, Trenčín ,00 TP na ročný záber Stoka A ÚEOS-Komercia, a.s. Ružová dolina 27, ,85 ZP č.13 a14/2018- stanovenie ceny pozemkov ÚEOS-Komercia, a.s. Ružová dolina 27, ,42 ZP č.9/2018- stanovenie ceny nájmu pozemkov ÚEOS-Komercia, a.s. Ružová dolina 27, ,42 ZP č.15/2018- stanovenie ceny nájmu pozemkov ÚEOS-Komercia, a.s. Ružová dolina 27, ,07 ZP č.20/2018- stanovenie ceny nájmu pozemkov Prepoj vodojemov Mlynárce-PnSV Mlynské nivy 61/A, ,15 01/ ÚEOS-Komercia, a.s. Ružová dolina 27, ,00 ZP č.24/2018- stanovenie vš.hod.pozemkov BUNG Slovensko s.r.o. Ružová dolina 6, ,00 stavebný dozor 01/ Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, ,82 SO 701; k.ú. Lužianky VENDA STAV, s.r.o. Dolné Hony 472/31, Nitra ,50 VB - SO 701; k.ú. Mlynárce VENDA STAV, s.r.o. Dolné Hony 472/31, Nitra ,56 VB -SO 603; k.ú. Mlynárce EKOCONSULT-enviro, a.s. Miletičova 23, ,00 vypracovanie EIA Mlynské nivy 61/A, ,60 stavebné práce FIS 01/ Nitra Invest, s.r.o. Mostná 29, Nitra ,00 Správny poplatok - zámenná zmluva Mlynské nivy 61/A, ,85 stavebné práce FIS 02/ BUNG Slovensko s.r.o. Ružová dolina 6, ,00 stavebný dozor 02/ ÚEOS-Komercia, a.s. Ružová dolina 27, ,21 Znalecký posudok č.33/2018- stanovenie VšH VB Nitra Invest, s.r.o. Mostná 29, Nitra ,56 Zámena pozemkov k.ú. Lužianky, Dražovce, Mlynárce ARON Consulting, s.r.o. Mostná 29, Nitra ,61 Zámena pozemkov k.ú. Dražovce, Mlynárce Párovské lúky, a. s. Zochova 6-8, ,85 VB k SO prepoj vodojemov; k.ú. Mlynárce ÚEOS-Komercia, a.s. Ružová dolina 27, ,31 ZP č.37/ aktualizácia ZP 224/ ViOn - ŠINDOLKA, s.r.o. Továrenská 64, Zlaté Moravce ,96 Obstaranie pozemkov k.ú. Zobor; RoV ÚEOS-Komercia, a.s. Ružová dolina 27, ,00 ZP č.39/2018- stanovenie VŠH pozemkov k.ú. Zobor Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica ,00 Preddavok na poštovné POBox BA GEOMETRA, s.r.o. Nám. sv. Anny 21, Trenčín ,00 GP na výkup pozemkov k.u.lužianky BUNG Slovensko s.r.o. Ružová dolina 6, ,00 stavebný dozor 03/ Mlynské nivy 61/A, ,20 stavebné práce FIS 03/ ETG holding, s.r.o. náměstí Svobody 74/10, Brno Obstaranie pozemkov k.ú. Zobor; RoV / BUNG Slovensko s.r.o. Ružová dolina 6, ,00 stavebný dozor 04/ / 11

10 SG Real s.r.o. Odborárska 23, ,08 Nákup pozemkov KZ20435/2018 k.ú. Zobor ideas&more, s.r.o. Odborárska 23, ,08 Nákup pozemkov KZ20436/2018 k.ú. Zobor ÚEOS-Komercia, a.s. Ružová dolina 27, ,00 ZP č.64/2018- stanovenie vš.hod.pozemkov k.ú. Zobor ÚEOS-Komercia, a.s. Ružová dolina 27, ,98 náhrada trov konania znalca BUNG Slovensko s.r.o. Ružová dolina 6, ,00 stavebný dozor 05/ Mlynské nivy 61/A, ,54 Stavebné práce 05/ ÚEOS-Komercia, a.s. Ružová dolina 27, ,70 Doplnenie č.1 k ZP č.64/2018- stanovenie VšH pozemkov k.ú. Zobor GEOMETRA, s.r.o. Nám. sv. Anny 21, Trenčín ,60 GP na VB pre SO k.u.dražovce GEOMETRA, s.r.o. Nám. sv. Anny 21, Trenčín ,60 GP na VB pre SO 508.1, k.u.lužianky GEOMETRA, s.r.o. Nám. sv. Anny 21, Trenčín ,60 GP na VB pre SO 502,503,504 k.u.lužianky Nábrežie I. Krasku 3, Piešťany ,42 VB k SO 505,506; k.ú. Lužianky BUNG Slovensko s.r.o. Ružová dolina 6, ,00 stavebný dozor 06/ ÚEOS-Komercia, a.s. Ružová dolina 27, ,52 ZP č.80/2018- stanovenie vš.hod.pozemkov k.ú. Lužianky Mlynské nivy 61/A, ,86 Stavebné práce 6/ Nábrežie I. Krasku 3, Piešťany ,08 VB k SO 502,503,504; k.ú. Mlynárce Nábrežie I. Krasku 3, Piešťany ,52 VB k SO 507,508; k.ú. Dražovce Nábrežie I. Krasku 3, Piešťany ,98 VB k SO prepoj vodojemov; k.ú. Mlynárce BUNG Slovensko s.r.o. Ružová dolina 6, ,00 stavebný dozor 07/ Mlynské nivy 61/A, ,23 Stavebné práce 07/ ÚEOS-Komercia, a.s. Koceľova 9, ,70 ZP č.97/2018- stanovenie vš.hod.pozemkov k.ú. Zobor Mlynské nivy 61/A, ,78 Stavebné práce 08/ BUNG Slovensko s.r.o. Ružová dolina 6, ,00 stavebný dozor 08/ ETG holding, s.r.o. náměstí Svobody 74/10, Brno ,37 obstaranie pozemkov RoV k.ú Zobor Rímskokatolícka cirkev Sídelná kapitula Nitra Nám. Jána Pavla II. č. 7, Nitra ,48 VB k SO prepoj vodojemov; k.ú. Mlynárce PPA CONTROLL, a.s. Vajnorská 137, ,00 Prípojka vysokého napätia na parkovisku P3 pre elektomobily BUNG Slovensko s.r.o. Ružová dolina 6, ,00 stavebný dozor 09/ Mlynské nivy 61/A, ,14 Stavebné práce 09/ EKOCONSULT-enviro, a.s. Miletičova 23, ,00 vypracovanie EIA SG Real s.r.o. Odborárska 23, ,49 obstaranie pozemkov RoV007111, k.ú. Zobor / 11

11 ideas&more, s.r.o. Odborárska 23, ,47 obstaranie pozemkov RoV007116, k.ú. Zobor ÚEOS-Komercia, a.s. Koceľova 9, ,40 náhrada trov konania znalca ÚEOS-Komercia, a.s. Koceľova 9, ,20 náhrada trov konania znalca ÚEOS-Komercia, a.s. Koceľova 9, ,98 náhrada trov konania znalca ÚEOS-Komercia, a.s. Koceľova 9, ,98 náhrada trov konania znalca Mlynské nivy 61/A, ,58 Stavebné práce 10/ Rehoľa menších bratov Františkánov Františkánska 2, ,06 obstaranie pozemkov RoV k.ú. Zobor BUNG Slovensko s.r.o. Ružová dolina 6, ,00 stavebný dozor HTU II 10/ ÚEOS-Komercia, a.s. Koceľova 9, ,20 náhrada trov konania znalca ÚEOS-Komercia, a.s. Koceľova 9, ,76 ZP č.160/2018- stanovenie vš.hod.pozemkov k.ú. Dražovce ÚEOS-Komercia, a.s. Koceľova 9, ,85 náhrada trov konania znalca ideas&more, s.r.o. Odborárska 23, ,50 obstaranie pozemkov RoV k.ú. Zobor SG Real s.r.o. Odborárska 23, ,10 obstaranie pozemkov RoV k.ú. Zobor ÚEOS-Komercia, a.s. Koceľova 9, ,85 náhrada trov konania znalca BUNG Slovensko s.r.o. Ružová dolina 6, ,00 stavebný dozor 11/ PPA CONTROLL, a.s. Vajnorská 137, ,00 Prípojka vysokého napätia na parkovisku P3 - elektromobily ÚEOS-Komercia, a.s. Koceľova 9, ,94 ZP č.169/2018- VŠH.poz.k.ú.Dražovce, Mlynárce ideas&more, s.r.o. Odborárska 23, ,43 Obstaranie stavby KZ 20401, k.ú. Zobor SG Real s.r.o. Odborárska 23, ,43 Obstaranie stavby KZ 20402, k.ú. Zobor ÚEOS-Komercia, a.s. Koceľova 9, ,40 náhrada trov konania znalca ÚEOS-Komercia, a.s. Koceľova 9, ,95 náhrada trov konania znalca Nitra Invest, s.r.o. Mostná 29, Nitra ,18 Obstaranie pozemkov k.ú. Mlynárce Nitra Invest, s.r.o. Mostná 29, Nitra ,38 Obstaranie pozemkov k.ú. Mlynárce ViOn - ŠINDOLKA, s.r.o. Továrenská 64, Zlaté Moravce ,16 Obstaranie pozemkov k.ú. Zobor Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, ,59 VB k SO 502,503,504; k.ú. Mlynárce Slovenská správa ciest Miletičova 19, ,56 VB k SO 502,503,504; k.ú. Mlynárce Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, ,93 Zníženie ceny 53 ods Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica ,65 vrátenie duplicitnej platby Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, ,34 vrátenie tovaru KROS s.r.o. A. Rudnaya 21, Žilina ,00 vrátenie poplatku O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, ,73 oprava 10/ O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, ,00 storno 11/ O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, ,89 oprava 11/ / 11

MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak

MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak 7190001 O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, 50087487 190100067 03.01.2019 180,00 internet - kancelária NR 01/2019 01.02.2019 7190002 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000

Podrobnejšie

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.

Podrobnejšie

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763 Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum

Podrobnejšie

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,

Podrobnejšie

Zoznam faktúr 2018 (3)

Zoznam faktúr 2018 (3) identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska

Podrobnejšie

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308, Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86

Podrobnejšie

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA 1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia

Podrobnejšie

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál

Podrobnejšie

Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr

Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400

Podrobnejšie

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena

Podrobnejšie

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012

Podrobnejšie

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb  Nitra S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 764 145,66 s DPH 766 36343129 TORBIA,s.r.o. 478,61 s DPH Z201651_Z Ľ.Podjavorinskej 455/7 91401

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018

Podrobnejšie

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 09067 000058 69000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 56, Žilina.05.0 0.06.0 nákup stravných lístkov v počte 400 ks á,0 na mesiac 6/0 - obj.č.007 poštovné 0.4 050 000059 656544 IKARO s.r.o.

Podrobnejšie

VOZUS04

VOZUS04 Záznam o vykonaní prieskumu trhu zapísaná v zmysle 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa Smernice upravujúcej

Podrobnejšie

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry dodávateľa / názov 180101168 26.09.2018 13.11.2018 M 1000003366 / Faveo, s.r.o. / 2018098 03.10.2018 12.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182191

Podrobnejšie

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo. Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR

Podrobnejšie

Stredná odborná škola veterinárna Drážovská 14, Nitra Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T

Stredná odborná škola veterinárna Drážovská 14, Nitra Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.03.2019 do: 31.03.2019 1 / 6 134 44178450 Frape cataring s.r.o. 57,48 s DPH 26.2.2019

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 8 1011 379,30 s DPH 2.10.2017 1012 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. 38,40 s DPH 2.10.2017 1013 12,18

Podrobnejšie

(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)

(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc) dodávateľa Z00012016 Zálohová platba na dodávku tepelnej energie na 1/2016 Z00022016 07512015/ 811 07522015/ 812 Zálohová platba na dodávku elektrickej energie na mesiac 1/2016 Prenájom puzdra typ 8805

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny

Podrobnejšie

Číslo objednávky / Č. zmluvy* / Z _ Z / Z _ Z Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Číslo objednávky / Č. zmluvy* / Z _ Z / Z _ Z Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 1010005676 / 1010005676 / Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 27.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 27.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 1010005677 27.05.2019

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 6 10113323 10113327 28715 35182015 510010941 20151570 131380 20151574 131396 2015087 2015088 7468288552

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618

Podrobnejšie

Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno

Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013

Podrobnejšie

ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra

ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 9 1000 37695223 Slachtic Jan-tech.BOZP 49,80 s DPH 11.01.2016 všeob.sl.-bozp Kollarova

Podrobnejšie

Mestslcá časť Bratislava-Staré Mesto 2251/30220/2019/DŽV/Čim Verejná vyhláška Starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa zákona NR SR č. 24

Mestslcá časť Bratislava-Staré Mesto 2251/30220/2019/DŽV/Čim Verejná vyhláška Starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa zákona NR SR č. 24 Mestslcá časť -Staré Mesto 2251/30220/2019/DŽV/Čim Verejná vyhláška Starostka mestskej časti -Staré Mesto podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,

Podrobnejšie

Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ

Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné

Podrobnejšie

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph 142014 Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou 02.09.2014 1565,00 ochran.združenie zvierat na hrade Devín

Podrobnejšie

,,BORINKA" 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2,

,,BORINKA 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 6 675 41647904 OHSAS - Ing.Lenka Pénzešová Švecová 90,00 s DPH BOZP-PO12013

Podrobnejšie

Číslo faktúry Dodávateľ Celk. suma IČO Dátum prijatia Číslo Poznámka objednávky Číslo zmluvy PSČ Ulica 1 Názov mesta Súpisné číslo Bratislava - Staré

Číslo faktúry Dodávateľ Celk. suma IČO Dátum prijatia Číslo Poznámka objednávky Číslo zmluvy PSČ Ulica 1 Názov mesta Súpisné číslo Bratislava - Staré Číslo faktúry Dodávateľ Celk. suma IČO Dátum prijatia Číslo Poznámka objednávky Číslo zmluvy PSČ Ulica 1 Názov mesta Súpisné číslo 2017405 T-COM 73,25 35763469 6.10.2017 t-com 20012017 817 62 Bajkalská

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 740960958 000079 6 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská, Košice.0.0 5.04.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené verejné osvetlenie - el. energia od.4.-0.4.0 9.00 8000 000080 675706 Bytový podnik

Podrobnejšie

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná

Podrobnejšie

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor

Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 644.00 14.01.2014 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o Kežmarok 36492922 AJ 2 DF2014/2 14.98 14.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, 81762 Bratislava

Podrobnejšie

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Podrobnejšie

Názov materiálu: Návrh zmeny rozpočtu k Predkladateľ: Ing. Zuzana Pelzlová Dátum spracovania: Určenie pre orgán mesta: Mests

Názov materiálu: Návrh zmeny rozpočtu k Predkladateľ: Ing. Zuzana Pelzlová Dátum spracovania: Určenie pre orgán mesta: Mests Názov materiálu: Návrh zmeny rozpočtu k 30. 08. 2017 Predkladateľ: Ing. Zuzana Pelzlová Dátum spracovania: 17. 08. 2017 Určenie pre orgán mesta: Mestské zastupiteľstvo; komisie MZ, hlavný kontrolór Východisko

Podrobnejšie

OBEC KÚTY,OBECNÝ ÚRAD , 12: , KÚTY, NAM. RADLINSKÉHO 981 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť sto

OBEC KÚTY,OBECNÝ ÚRAD , 12: , KÚTY, NAM. RADLINSKÉHO 981 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť sto S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 192, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 8677475225 8677474830 8677475199 745975949 3081084238 9190011 1020190003 2019000172

Podrobnejšie

Navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia

Navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia V... Dňa... Obec Lazany Stavebný úrad Hlavná 59/56 972 11 Lazany VEC: Návrh na vydanie územného rozhodnutia V súlade s ust. -u 35 zákona č. 50/1976 Zb. v znení jeho neskorších predpisov podávam návrh na

Podrobnejšie

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019/1231/118 190103431 02.05.2019 6.5.2019 53.91 HOOK, s.r.o. Toryská 6, 04011 Košice 36216224 S2015/05840 ovocie a výrobky z ovocia 2 DF2019/1231/119

Podrobnejšie

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.

Podrobnejšie

Microsoft Word - obj 2018 zoznam

Microsoft Word - obj 2018 zoznam Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2018 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Podrobnejšie

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/29 38.88 01.02.2016 Západoslovenská vodáren. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra 36550949 vodné KD M. Bedzany 23.9.-31.12.2015 vodné KD V.Bedzany

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.

Podrobnejšie

02_kontrola_plnenia_uznesení

02_kontrola_plnenia_uznesení MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO VO VYSOKÝCH TATRÁCH Dátum zasadnutia: 27.06.2019 Číslo materiálu: 3 Názov materiálu: Predkladateľ: Spracovateľ: Kontrola plnenia uznesení MZ Návrh na uznesenie č. : /2019 Mestské

Podrobnejšie

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls Bratislavský kraj Bratislava Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava II Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava III Račianska 153/A Bratislava 2561 Bratislava IV Lamačská cesta 1C (v budove OC Bratislava

Podrobnejšie

dokf/fa_ms_14.xls

dokf/fa_ms_14.xls Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,

Podrobnejšie

Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam

Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2019 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 96/2012 2/1200387 120100003 44522797 EAGLE s.r.o. Južná 6, 94901 Nitra 3 456,00 Služby - dotlač 24 ks podkladov pre verejné obstaranie "Výstavba nájomných bytov na Ul. 1. mája - ŠTVORLÍSTOK" 03.02.201

Podrobnejšie

číslo faktúry popis celková hodnota faktúry bez celková hodnota faktúry s faktúra na základe zmluvy faktúra na základe objednávky DPH DPH názov/meno a

číslo faktúry popis celková hodnota faktúry bez celková hodnota faktúry s faktúra na základe zmluvy faktúra na základe objednávky DPH DPH názov/meno a číslo faktúry popis celková hodnota faktúry bez celková hodnota faktúry s faktúra na základe zmluvy faktúra na základe objednávky DPH DPH názov/meno adresa ičo 1/12 služby s vyp.priestorov tlf. 13,92 16,7

Podrobnejšie

0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč

0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč 0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 Skutočnosť Skutočnosť Plán Skutočnosť

Podrobnejšie

Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši

Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 Ponuková cena v ponuková cena Dátum uzatvorenia zmluvy, ukončenia VO, ev. číslo 1. 2. Projektový manžér pre projekt Komunitná a terénna sociálna práca

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003179 01.06.2017 MPRV SR 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D 821 01, Bratislava - Ružinov / 31396674 1010003180 05.06.2017 MPRV SR

Podrobnejšie

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí

Podrobnejšie

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 20151217 Potraviny 263,65 04/2014 771/2015 04.01.2016 Fatra TIP s.r.o., Priemyselná 20151218 Potraviny 527,00 08/2014 772/2015 04.01.2016 Mäsovýroba

Podrobnejšie

dokf/fa_ms_14.xls

dokf/fa_ms_14.xls Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské 1/2015 31.12.2014 10.1.2015 2014125 43 Turč. Ďur, IČO : 41809475 Cena v EUR za 12/2014 13,28 10.1.2015 2/2015 2.1.2015 15.1.2015 6216334700 IČO

Podrobnejšie

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.

Podrobnejšie

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo 9,000 KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE:

Podrobnejšie

Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do

Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2015 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia

Podrobnejšie

Mestský úrad vo Veľkom Šariši

Mestský úrad vo Veľkom Šariši k bodu: Mestský úrad vo Veľkom Šariši Námestie sv. Jakuba č. 1, 082 21 Veľký Šariš na rokovanie Mestskému zastupiteľstvu vo Veľkom Šariši dňa 19. 09. 2017 8. Majetkovoprávne vysporiadania Predkladá: doc.

Podrobnejšie

Ziadost_o_stavebne_povolenie

Ziadost_o_stavebne_povolenie V... Dňa... Obec Lazany Stavebný úrad Hlavná 59/56 972 11 Lazany VEC: ŽIADOSŤ O STAVEBNÉ POVOLENIE a/ podľa ust. 66 stavebného zákona (samostatné stavebné konanie) b/ podľa ust. 39a a 66 stavebného zákona

Podrobnejšie

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 07. 12. 2017 Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch Predkladateľ:

Podrobnejšie

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA...

Podrobnejšie

Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl

Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Podrobnejšie

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018 Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov

Podrobnejšie

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 20130333 Oprava ortuťových tonometrov 66,43 128/2013/šš 02.04.2013 MEDIOX, s.r.o., Horná Streda 64, 916 24 Horná Streda, IČO: 31416225 20130331

Podrobnejšie

Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary , služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie

Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za  tovary ,  služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary, služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie podľa 5b, zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe informácií v z.n.p. Číslo FA Popis fakturovaného plnenia

Podrobnejšie

Microsoft Word - september 2015_faktury.doc

Microsoft Word - september  2015_faktury.doc dodávateľa 05072015/ 554 05082015/ 555 05092015/ 556 Z00212015 Z00222015 obdobie od 24.08.2015 do 23.9.2015 obdobie od 24.8.2015 do 23.9.2015 obdobie od 24.8.2015 do 23.9.2015 Zálohová platba na dodávku

Podrobnejšie

Číslo faktúry Prehľad faktúr za rok 2019 zverejňovaných v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Popis plnenia Celková hodn

Číslo faktúry Prehľad faktúr za rok 2019 zverejňovaných v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Popis plnenia Celková hodn Číslo faktúry Prehľad faktúr za rok 2019 zverejňovaných v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Popis plnenia Celková hodnota faktúry Suma s/ bez DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 274/2011 51,68 00196533 Poľnohospodárske družstvo GADER Karlová 0, 3815 Karlová 21.02.2011 07.03.2011 51,68 273/2011 110100997 36412741 Fatra TIP s.r.o. Košúty II, 3601 Martin 14.03.2011 22,84

Podrobnejšie

KOMISIA MSZ PRE FINANCIE PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG Hlavná 50/16, Dunajská Streda Dunajská Streda, UZNESENIA zo zasadnutia Komisie MsZ pre f

KOMISIA MSZ PRE FINANCIE PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG Hlavná 50/16, Dunajská Streda Dunajská Streda, UZNESENIA zo zasadnutia Komisie MsZ pre f KOMISIA MSZ PRE FINANCIE PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda Dunajská Streda, 04.02.2019 UZNESENIA zo zasadnutia Komisie MsZ pre financie, konaného dňa 04. februára 2019 v malej zasadačke

Podrobnejšie

Zoznam držiteľov licencií na multiregionálne rozhlasové vysielanie v roku 2010

Zoznam držiteľov licencií na multiregionálne rozhlasové vysielanie v roku 2010 ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV V ROKU 2018 I. Multiregionálne a celoplošné vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2019 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2019 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2019 4800001 záloha na tep. energiu 01/2019 13.560,00 4800002 záloha na tep. energiu 02/2019 11.920,00 4800003 záloha na tep. energiu

Podrobnejšie

tp'ť..- VV HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, Bratislava 1, ~ - -, MIE -: '.'!. ). _ J 1

tp'ť..- VV HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, Bratislava 1, ~ - -, MIE -: '.'!. ). _ J 1 tp'ť..- VV HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 1,------- - -~ - -, MIE -: '.'!. ). _ J 1 M l.. J BRATIS!..'' :...,, To 1 DOŠLO Or'.JA: 2 : _n7_?1"!19...

Podrobnejšie

RozpoĊet na roky

RozpoĊet na roky OBEC STAŠKOVCE - ROZPOČET NA ROKY 2013-2015 Zdroj Položka Rozpočtové príjmy Pod položka Názov eur eur eur eur eur eur eur Schválený Schválený Schválený Očakávané Rozpočet na Rozpočet na rozpočet na rozpočet

Podrobnejšie

Bod 4 Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015 Účtovná závierka ČERPANIE ROZPOČTU SARAP Stav k (po závierke ) Stav pokladne k 1.1.

Bod 4 Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015 Účtovná závierka ČERPANIE ROZPOČTU SARAP Stav k (po závierke ) Stav pokladne k 1.1. Bod 4 Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015 Účtovná závierka ČERPANIE ROZPOČTU SARAP Stav k 1.1.2015 (po závierke 31.12.2014) Stav pokladne k 1.1.2015 50,27 Stav bankového účtu k 1.1.2015 51 723,71

Podrobnejšie

vydavkova cast rozpoctu

vydavkova cast rozpoctu Obec Vyšná Myšľa Rozpočet na roky 2012-2014 (výdavková časť) v EUR Program/ podprogram FNC Položka Zdroj Text Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 1 Program 1: Podpora spoločenského života Podprogram 1.1: Kultúrny

Podrobnejšie

Zoznam dodávateľských faktúr za tovary, služby a práce dodané v r v zmysle 5b Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zm

Zoznam dodávateľských faktúr za tovary, služby a práce dodané v r v zmysle 5b Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zm Zoznam dodávateľských faktúr za tovary, služby a práce dodané v r. 2018 v zmysle 5b Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení:

Podrobnejšie

Zoznam vybraných žiadostí o finančné prostriedky na rozvojový projekt ENVIROPROJEKT 2019 Por. č. zriaďovateľ školy (názov, adresa s PSČ) predkladateľ

Zoznam vybraných žiadostí o finančné prostriedky na rozvojový projekt ENVIROPROJEKT 2019 Por. č. zriaďovateľ školy (názov, adresa s PSČ) predkladateľ 13. 25. 4. 108. 14. 148. Okresný úrad, odbor školstva Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín Obec Marianka, Školská 32, 900 33 Marianka Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám. 1561/2, 026 01 Dolný Kubín Výchova

Podrobnejšie

SLOVENSKÝ ZVÄZ BIATLONU VALNÉ ZHROMAŽDENIE SZB 2018 ROZPOČET SLOVENSKÉHO ZVÄZU BIATLONU NA ROK 2018 Schválilo Valné zhromaždenie SZB, v Banskej Bystri

SLOVENSKÝ ZVÄZ BIATLONU VALNÉ ZHROMAŽDENIE SZB 2018 ROZPOČET SLOVENSKÉHO ZVÄZU BIATLONU NA ROK 2018 Schválilo Valné zhromaždenie SZB, v Banskej Bystri SLOVENSKÝ ZVÄZ BIATLONU VALNÉ ZHROMAŽDENIE SZB 2018 ROZPOČET SLOVENSKÉHO ZVÄZU BIATLONU NA ROK 2018 Schválilo Valné zhromaždenie SZB, v Banskej Bystrici, 28. apríla 2018 Návrh uznesenia: Názov Návrh rozpočtu

Podrobnejšie

Zoznam povinne zverejňovaných faktúr za tovary, služby a práce (podľa 5b ods. 2, zákona č. 211/2000 Z.z.) Číslo faktúry DF0001/2017 DF0002/2017 DF0003

Zoznam povinne zverejňovaných faktúr za tovary, služby a práce (podľa 5b ods. 2, zákona č. 211/2000 Z.z.) Číslo faktúry DF0001/2017 DF0002/2017 DF0003 DF0001/2017 DF0002/2017 DF0003/2017 16.1.2017 3 821,50 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 31396674 Serenata Cafe 1 kg, Emozioni Cafe 1 kg, 16.1.2017 Romantica Cafe 2kg 78,83 94,60 Vávro

Podrobnejšie

Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st

Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.10.2018 1 / 7 1 37922190 Asociácia správcov registratúry 39,00 s

Podrobnejšie

Názov obce : OBEC Trenčianska Turná IČO : Rozpočet obce ( sumarizácia ) na rok 2015 Schválený rozpočet v 1.zmena rozpočtu na rok 2015 uzn.č

Názov obce : OBEC Trenčianska Turná IČO : Rozpočet obce ( sumarizácia ) na rok 2015 Schválený rozpočet v 1.zmena rozpočtu na rok 2015 uzn.č Názov obce : OBEC Trenčianska Turná IČO : 00 312 053 Rozpočet obce ( sumarizácia ) Schválený rozpočet v 1.zmena 37/02-2015 2.zmena 80/04-2015 3.zmena 103/06-2015 4.zmena 104/06-2015 5.zmena 128/07-2015

Podrobnejšie

Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet

Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet 1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1

Podrobnejšie

ROZPOČET 2019

ROZPOČET 2019 Návrh rozpočtu na rok 2019 Príjmy 2019 2019 Bežné Daň z príjmov fyzickej osoby 518025,00 Daň z pozemkov FO 3012,00 Daň z pozemkov PO 8900,00 Daň zo stavieb FO 3796,00 Daň zo stavieb PO 18942,00 Daň za

Podrobnejšie