Debatný klub. Na úvod:

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Debatný klub. Na úvod:"

Prepis

1 Debatný klub Vedúci krúžku: RNDr. Lýdia Plačková, kab. č. 213, Gymnázium Park mládeže 5, Košice Motto: Je lepšie debatovať o probléme bez toho aby sa vyriešil, ako vyriešiť problém bez toho aby sa o ňom debatovalo. (Joseph Joubert, francúzsky filozof) Na úvod: Debata má na rozdiel od rozhovorov počas školských prestávok či televíznych politických zápolení presne stanovenú formu. Žiaci sa musia naučiť rýchlo a priamo reagovať na oponenta a formulovať svoje myšlienky dostatočne presne a jasne. Navyše ich musia presvedčivo prezentovať. Každý debatér má časovo ohraničenú reč. Po nej absolvuje krížový výsluch, počas ktorého odpovedá na otázky jedného protivníka. Dobré individuálne výkony neznamenajú však pre tím automaticky výhru v debate. Každý rečník má svoju špecifickú úlohu a tím musí byť počas celej debaty jednotný. Bez úspešnej spolupráce a súhry všetkých rečníkov je veľmi ťažké dotiahnuť ju do víťazného konca. Debata predovšetkým učí účastníkov kriticky myslieť. Kladie dôraz na obsahovú kvalitu rečí, a preto núti debatérov aj divákov zhodnotiť, ktoré argumenty sú najpresvedčivejšie a najdôležitejšie. Na výhru nestačí debatérovi zaujať prvoplánové a predvídateľné stanovisko k problému, keďže šikovný oponent dokáže takéto stanovisko ľahko vyvrátiť. Takéto hlbšie skúmanie situácie a pohľad na problematiku z rôznych pohľadov si prenesie debatér aj do svojho bežného života a naučí sa objektívnejšie hodnotiť cudzie názory, hľadať chyby vo vlastných postojoch a silnejšie si uvedomí subjektivitu vlastných názorov, čím sa stane tolerantnejším voči iným názorom. Debata rozvíja komunikačné zručnosti žiakov. Učí ich tímovej spolupráci, verejnému vystupovaniu a schopnosti efektívne viesť dialóg. Žiaci sa tak učia aktívne počúvať a konfrontovať názory iných s tými svojimi. V skutočnom živote sú tak absolventi debatného programu nielen pripravení lepšie a presvedčivejšie predniesť vlastné myšlienky, ale aj aktívne počúvať druhú stranu a nachádzať kompromisné riešenia. Tieto schopnosti sú v dnešnej dobe veľkou devízou, ktorá žiakom zlepšuje vyhliadky na dobré kariérne uplatnenie, bez ohľadu na študijné či pracovné zameranie. Štúdie ukazujú, že ľudí s takýmito komunikačnými zručnosťami ich pracovné okolie zväčša označí za lídrov, čo napomáha k rýchlejšiemu kariérnemu rastu. Rozmanitosť debatných téz rozširuje všeobecný prehľad debatnej komunity. Debata znamená aj dlhý čas strávený prípravou argumentov a stratégií, čo napomáha rozvoju výskumných zručností. Debatéri sa musia orientovať v množstve dostupných informácii a selektovať dôležité medzi nedôležitými. To ich lepšie pripraví na požiadavky ďalšieho štúdia a trhu práce. Postupné oboznamovanie sa s rôznymi aspektmi života a konfrontácia viacerých názorov na jednotlivé otázky vedú študentov k vytvoreniu vlastného názoru. Súťaživý charakter debaty motivuje podávať čo najlepší výkon. Snaha dosiahnuť víťazstvo v debate buduje ambicióznosť a ochotu dlhodobo systematicky pracovať. To sa následne prejavuje už počas štúdia, kde debatéri v drvivej väčšine prípadov podávajú výborné výkony v škole.

2 Z našej činnosti: Dňa sme sa zúčastnili na regionálnom turnaji debatérov na Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu v Prešove zatiaľ len ako pozorovatelia. Rozdelili sme sa do viacerých debatných skupín, čím sme získali viac informácií i pohľadov na profesionálnu debatu i debatérov. V škole na krúžku sme si potom debaty na tézy z regionálneho turnaja, napr. Zoznamy spolupracovníkov komunistickej tajnej služby by mali byť zverejnené, aj vyskúšali. Boli to pripravované debaty, i keď tímy nevedeli, či budú tézu obhajovať (súhlasný tím), alebo nie (nesúhlasný tím). Označenie tímov S a N sme žrebovali.

3 Debatéri z Debatného klubu sa predviedli prvákom a tretiakom z gymnázia pripravenou debatou na tézu Rekreačné používanie marihuany by malo byť dovolené. Našli sa aj odvážlivci z publika, ktorí si pod vedením členov krúžku debatenie aj vyskúšali.

4 5. a 6. marca sa uskutočnil východoslovenský regionálny turnaj debatérov na Gymnáziu Leonarda Stockela v Bardejove, ktorého sa zúčastnili aj naše dva tímy. Okrem jednej dopredu zverejnenej tézy boli hodinu pred debatou vyhlásené aj dve impro tézy. Od začiatku sme zo súťažných debát zbierali prvé skúsenosti. Aj sme vyhrali, aj sme prehrali, ale v poslednej debate vyhrali oba naše tímy. Z hodnotení rozhodcov sme sa stále poučili a zvlášť nás potešili pochvaly. S veľmi dobrým pocitom a s chuťou do ďalšieho debatenia sme odchádzali domov.

5 P O Z V Á N K A 19. apríla v učebni č. 212 sa bude konať ukážková debata pre potenciálnych záujemcov debatenia. Ak si typ, ktorý rád komunikuje s ľuďmi a rád vyjadruje svoj názor, tak sa P R ÍĎ NA NÁS POZRIEŤ.