Táto výzva bude na úradnej tabuli obce od dňa zverejnenia na dobu 60 dní.

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Táto výzva bude na úradnej tabuli obce od dňa zverejnenia na dobu 60 dní."

Prepis

1 Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom podľa 22 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov vlastníkov lesných pozemkov (ďalej len ZÁKON) a svoje podania nedoplnili alebo neopravili. Lesy Slovenskej republiky štátny podnik prostredníctvom miestne príslušného odštepného závodu (ďalej len OZ) vyzývajú v súlade s 34e, ods. 2 ZÁKONA ) aby oznámili doterajšiemu užívateľovi lesného pozemku, či trvajú na pokračovaní v konaní o odovzdaní užívacích práv k lesným pozemkom. Ak z podaného oznámenia vlastníka na základe tejto výzvy bude vyplývať, že vlastník dáva výpoveď z nájmu vzniknutého zo ZÁKONA, výpovedná lehota začína plynúť dňom doručenia tohto oznámenia. Ide o vlastníkov, ktorí sú uvedení v Zoznam vlastníkov, ktorí požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom a svoje podania nedoplnili alebo neopravili, (ďalej len zoznam) Ubezpečujeme vlastníkov lesných pozemkov s odkazom na hore uvedené ustanovenie ZÁKONA, že zverejnenie osobných údajov a ich spracúvanie je zákonným spôsobom v zmysle čl. 6 ods. 1 c) GDPR Viac informácií k spracúvaniu osobných údajov v prostredí prevádzkovateľa môžete získať na tomto odkaze: V zozname je uvedené, v ktorom katastrálnom území v rámci obce sa lesné pozemky nachádzajú. Zároveň je tam uvedené, u ktorého OZ je potrebné údaje doplniť. Kontaktné údaje na OZ nájdete na adrese Kliknutím na mapku alebo názov OZ pod mapkou sa Vám údaje zobrazia. Ak je v zozname viac zhodných priezvisk a mien, spresňujúce údaje nájdete na adrese pri čom je potrebné minimálne vyplniť katastrálne územie, názov vlastníka a overovací kód Táto výzva bude na úradnej tabuli obce od dňa zverejnenia na dobu 60 dní. Vlastníci lesných pozemkov môžu doplniť a opraviť údaje v lehote šiestich mesiacov od uplynutia lehoty na dobu zverejnenia výzvy (lehota uplynie na 61 prvý deň od dňa zverejnenia (VYVESENIA)). Poučenie: Ak vlastník v uvedenej lehote nedoplní a neopraví podanie, hľadí sa na to akoby nebolo podané a nájomný vzťah podľa 22 ods. 2 ZÁKONA bude naďalej pokračovať a trvať. Dátum zverejnenia (VYVESENIA) Dátum ZVESENIA

2 Zoznam vlastníkov, ktorí požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom a svoje podania nedoplnili alebo neopravili Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Baraniak Jozef Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Biščo Ferdinand Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bobák Marián Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Burian Ján Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Černayová Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Černayová Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Čuláková Štefánia Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Farský Eduard Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Gažo Jozef Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Hájek Tomáš Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Halás Ivan Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Halás Ivan Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Halás Jozef Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Halás Jozef Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Halás Jozef Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Halás Jozef Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Halás Jozef Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Halás Jozef Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Halás Michal Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Halás Michal Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Halás Michal Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Halás Michal Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Halás Michal Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Halás Michal Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Halás Roman Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Halás Roman Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice HALAS IVAN Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice H ALAS ROMAN Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Halásová Terézia Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Herceg Michal Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Huláková Alica Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Hulman Milan Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Chalányová Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Janega Ján Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Jurošková Margita Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Kadlečík Ján Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Kadlečík Ján Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Kaničár Štefan Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice KLACKOVA MARIA Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Klimešová Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Kocková Vlasta Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Kocková Vlasta Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Koleno Martin Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice KOLLAR RUDOLF Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Kollár Rudolf Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Kotlár Rudolf Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice KOLLÁROVA Helena 1/4

3 Zoznam vlastníkov, ktorí požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom a svoje podania nedoplnili alebo neopravili Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Kollárová Helena Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice KOZIKOVA MARTA Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Kožiková Marta Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Kožíková Marta Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Krištofík Stanislav Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Krúpa Vendelín Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Kudlová Helena Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Kurek Roman Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Kusyová Helena Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Kutan Ľubomír Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice LACKOVICOVA ANNA Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Lackovičová Anna Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Mačicová Anna Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Maliová Eva Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Masaryková Alžbeta Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Masaryková Alžbeta Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Masaryková Alžbeta Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Miklovič Jozef Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Moravanský Ivan Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Munková Katarína Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Ollé Timot Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Ollé Timotej Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Opeta Bohumil Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Pažitná Anna Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Pažitná Anna Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Pažitná Anna Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Pažitný Peter a Pažitná Andrea Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Pestúnová Pavlina Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice PINAK ANTON Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Piňák Anton Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Piňák Anton Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Piňák Anton Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Podušelová Ester Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Poláčik Jozef Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Poláčik Jozef Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Poláčiková Štefánia Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Poláčiková Štefánia Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Polakovič František Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Polakovič František Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Polakovič František Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Polakovič František Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice POLAKOVICOVA MAGDALENA Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Polakovičová Magda Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Polakovičová Magdaléna Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Polgárová Anna Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice SPALOVA VLADIMÍRA Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Šajtlava Ivan 2/4

4 Zoznam vlastníkov, ktorí požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom a svoje podania nedoplnili alebo neopravili Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Šajtlava Jozef Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Šajtlava Pavol Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice SEVCIKOVA MARIA Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Ševčíková Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Ševčíková Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Šiška Milan Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Šiška Milan Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Šiška Peter Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Šiška Peter Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice SITZOVA FRANTIŠKA Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Šoková Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Štanda Michal Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Štanda Michal Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Štuchalová Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Štuchalová Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice SVECOVA MARIA Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice TOMASOVIC JOZEF Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Tomašik Jozef Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice VALASI KOVÁ ALICA Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Valášiková Alica Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Valášiková Alica Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice VARY JOZEF Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Váry Jozef Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Váry Jozef Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Vavrová Katarína Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Vavrová Katarína Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Vnučko Štefan Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Vranová Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice ZACHAR MILAN Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Zachar Milan Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice ZACHAROVA ANNA Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Zelenay Ján Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice ZEMAN Ladislav Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice ZEMAN Ladislav Hlohovec Šulekovo 02 OZ Smolenice Lenghardt Igor Hlohovec Šulekovo 02 OZ Smolenice Lukáčik Jozef Hlohovec Šulekovo 02 OZ Smolenice MIKLOVIČ Jozef Hlohovec Šulekovo 02 OZ Smolenice MOKRÁ EMÍLIA Hlohovec Šulekovo 02 OZ Smolenice POLÁČIK Jozef Hlohovec Šulekovo 02 OZ Smolenice Poláčik Jozef Hlohovec Šulekovo 02 OZ Smolenice Sedláčková Oľga Hlohovec Šulekovo 02 OZ Smolenice SOLČANSKÝ Jozef Hlohovec Šulekovo 02 OZ Smolenice Šoková Mária Hlohovec Šulekovo 02 OZ Smolenice ŠOKOVÁ Mária Hlohovec Šulekovo 02 OZ Smolenice VOSTINAROVA CECILIA Hlohovec Šulekovo 02 OZ Smolenice Zelenai Jan Hlohovec Šulekovo 02 OZ Smolenice ZELENAJ Ján 3/4

5 Zoznam vlastníkov, ktorí požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom a svoje podania nedoplnili alebo neopravili Hlohovec Šulekovo 02 OZ Smolenice Zelenay Ján Hlohovec Šulekovo 02 OZ Smolenice ZELENAYOVÁ Margita 4/4

6 Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom. Lesy Slovenskej republiky štátny podnik prostredníctvom miestne príslušného odštepného závodu podľa 34e ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon") VYZÝVAJÚ vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom, na uplatnenie postupu podľa 22 ods. 3 písm. a) alebo c) zákona, t.j. na konanie smerujúce k ukončeniu nájomného vzťahu výpoveďou alebo dohodou. Táto výzva sa týka vlastníkov, ktorí sú uvedení v Zozname vlastníkov, ktorí nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom. Zoznam tvorí prílohu tejto výzvy Ubezpečujeme vlastníkov lesných pozemkov s odkazom na hore uvedené ustanovenie ZÁKONA, že zverejnenie osobných údajov a ich spracúvanie je zákonným spôsobom v zmysle čl. 6 ods. 1 c) GDPR Viac informácií k spracúvaniu osobných údajov v prostredí prevádzkovateľa môžete získať na tomto odkaze: Táto výzva bude na úradnej tabuli obce od dňa zverejnenia na dobu 60 dní. Vlastníci lesných pozemkov si môžu uplatniť postup podľa 22 ods. 3 písm. a) alebo c) ZÁKONA v lehote šiestich mesiacov od uplynutia lehoty na dobu zverejnenia výzvy (lehota uplynie na 61 prvý deň od dňa zverejnenia (VYVESENIA)). Poučenie: Ak vlastník v uvedenej lehote neuplatní postup podľa 22 ods. 3 písm. a) alebo c) ZÁKONA, nájomný vzťah podľa 22 ods. 2 ZÁKONA bude naďalej pokračovať a trvať. Dátum zverejnenia (VYVESENIA) Dátum ZVESENIA

7 Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Adamčíková Jarmila Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Adámeková Anna Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Adamičeková Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Adamková Lenka Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice AGRI CS Slovakia s.r.o. Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Albert Miroslav Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Albertová Zuzana Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice ANDACKA FRANTISKA Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice ANDACKA STEFANIA Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Andrášyová Gabriela Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Antal Pavol Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Antalič Ivan Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Antalová Anna Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Antalová Katarína Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Antalovič František Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Ardan Jozef Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice ARDAN MAREK Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Ardanová Anna Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Ardanová Jana Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Ardanová Katarína Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Asványiová Marta Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Augusta Ján Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Augusta Štefan Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Augustová Františka Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Augustová Magdaléna Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bábiková Jarmila Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Babkovičová Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bábovská Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Babulicová Iveta Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Babušek Róbert Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Babušeková Eva Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Baco Peter Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bacova Daria Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bacová Daria Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bača Jozef Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bačeková Margita Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bačíková Adela Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bačkádyová Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bačová Jozefína Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bačová Oľga Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Baďura Jozef Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Baďura Štefan Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Baďura Timot Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Baďurová Magdaléna Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Baďurová Terézia Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bachár Dušan Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bajgartová Margaréta 1/104

8 Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bajzát Viktor Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bajzík Augustín Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bajzíková Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bakay Alexander Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bakayová Hana Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Balaj Jozef Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Balaštík Ján Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Balaštíková Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice BALÁŽ JOZEF Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Baláž Jozef Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Baláž Karol Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Balážová Júlia Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice BALÁŽOVÁ MÁRIA Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Balážová Oľga Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Balážová Otília Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Balážová Rozália Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bálent Martin Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bališ Augustín Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bališová Júlia Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Balko Ján Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Balko Ludovít Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Balko Vojtech Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Balková Ernestína Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Balková Juliana Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Balková Mária Valéria Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Balková Terézia Oľga Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Ballon Maroš a Ballonová Andrea Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Ballová Margita Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Balon Michal Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Balžíková Paulína Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Baránek František Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Baránek Jozef Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Baraniak Anton Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Baraniak Ján Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Baraniaková Paulína Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Baránková Helena Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Baranovič František Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Baranovič Štefan Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Baranovičová Emília Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Barátková Magdaléna Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Barbieriková Emília Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Barbinová Emília Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Barcíková Valéria Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bardačová Anna Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bardáčová Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bardáčová Žofia Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bardiovská Adela 2/104

9 Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bardiovská Alžbeta Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bardiovská Ema Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bardiovská Emília Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bardiovská Emília Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bardiovská Jozefína Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bardiovská Júlia Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bardiovská Margita Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bardiovská Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bardiovská Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bardiovská Mária Valéria Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice BARDIOVSKA TEREZIA Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bardiovská Terézia Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bardiovský Elig Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bardiovský Elig Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bardiovský Ferdinand Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bardiovský František Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bardiovský Ján Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bardiovský Jozef Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bardiovský Jozef Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bardiovský Jozef Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bardiovský Ľuboš Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bardiovský Michal Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bardiovský Miloslav Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bardiovský Oskar Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bardiovský Štefan Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Barek Henrich Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Barinka Peter Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Barinková Jozefína Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Barnes Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Barnettová Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Baroš Milan Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bartakovič Jozef Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bartosiewiczová Emília Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bartošová Emília Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bašovská Elena Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Baštrnák Anton Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Baštrnáková Veronika Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Baumanová Ľudmila Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice BAVOROVA PAULINA Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bavorová Paulína Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Baxová Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bebjak Emil Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bebjaková Helena Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Becvová Františka Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bedeč Ján Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bedeč Michal Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bednár Jozef 3/104

10 Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bednárová Emília Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bednárová Paulína Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bego Štefan Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bego Štefan Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Behúňová Anna Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Beinhofnerová Berta Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Belák Arpád Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Belák Ctibor Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Belák František Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice BELÁK IVAN Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Belák Martin Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Belák Štefan Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Beláková Barbora Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Beláková Magdaléna Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Belanec Martin Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Belanská Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Belanská Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Belanský Daniel Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Belanský Eduard Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Belanský Emil Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice BELANSKÝ JÁN Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Belanský Štefan Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bellányová Margita Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bellová Valéria Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Belohorcová Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bendíková Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bendíková Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Benecová Magdaléna Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Benešová Verona Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Beník Jozef Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Beníková Anna Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Benkeöová Janka Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Benko Ľubomír Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Benová Adriana Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Beňová Ivana Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bereczová Helena Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Betáková Valéria Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bežuchová Sylvia Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bieliková Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bieliková Marta Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Biermannová Denisa Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bilický Anton Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice BILIKOVA OLGA Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bíliková Terézia Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bílková Kristýna Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Binda Branislav Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bistáková Mária 4/104

11 Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Biščiaková Eva Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Biščo Aladár Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Biščo Anton Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Biščo František Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Biščo Jozef Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Biščo Július Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Biščo Michal Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Biščo Michal Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Biščo Milan Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Biščo Pavol Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Biščo Štefan Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Biščo Tibor Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Biščo Vojtech Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Biščová Anna Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Biščová Anna Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Biščová Anna Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Biščová Helena Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Biščová Júlia Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Biščová Margita Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Biščová Margita Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Biščová Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Biščová Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Biščová Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Biščová Matilda Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Biščová Paula Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Biščová Štefánia Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Biščová Štefánia Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Biščová Veronika Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bišťák Jozef Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bittnerová Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice BLASKOVA MARIA Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Blašková Anna Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Blašková Barbora Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Blaškovič Adam Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Blaškovič Juraj Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Blaškovič Milan Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Blaškovičová Jozefína Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Blažová Jolana Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Blažová Jolana Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Blažová Viera Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Blesák Slavomil Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Blozhlová Jozefína Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Blšták Štefan Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Blšták Teofil Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Blštáková Katarína Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bobák Alojz Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bobák Ambróz 5/104

12 Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bobák Daniel Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bobák Eduard Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bobák Ernest Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bobák Ernest Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bobák František Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bobák Izidor Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bobák Ján Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bobák Ján Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bobák Jaroslav Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bobák Jozef Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bobák Ľudovít Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bobák Michal Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bobák Michal Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bobák Michal Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bobák Pavol Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bobák Peter Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bobák Rudolf Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bobák Rudolf Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bobák Štefan Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bobák Štefan Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bobák Vojtech Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bobáková Alena Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice BOBAKOVA ANNA Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bobáková Helena Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bobáková Paulína Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bobáková Pavlína Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bobríková Alena Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Boháč Michal Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bohatcová Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice BOHUSOVA MARIA Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bohušová Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bojnák Samuel Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice BOJNICAN FRANTISEK Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice BOJNICANOVA ALZBETA Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice BOJNICANOVA TEREZIA Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice BOJNIČANOVÁ Alžbeta Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bojničanová Terézia Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bokor Peter Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bokor Peter Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bokor Vendelín Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bokorová Eva Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bokorová Jitka Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bokorová Vilma Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bolceková Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Boris Emil Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Boris Kornel Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Boris Štefan 6/104

13 Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Borovičková Gabriela Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Borovská Oľga Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Borská Jozefína Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Brand Izsó Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Brázdovič Jozef Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Brazdovič Karol Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Brázdovič Štefan Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Brazdovičová Alžbeta Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Brázdovičová Anna Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Brázdovičová Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Brenner Maxmilián Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Brestovanská Žofia Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Brestovanský Jozef Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Brezovská Adriana Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Brezovská Gizela Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Brezovská Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Brezovská Oľga Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Brezovská Paulína Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Brezovská Paulína Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Brezovský Ján Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Brňová Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Brocková Anna Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Brocková Anna Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bródy Eugen Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bródy Ignác Samuel Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bródy Mikuláš Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bródy Viliam Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bronzová Terézia Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Broš Jozef Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Broš Štefan Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Brošová Eva Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Brož František Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Brož Michal Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Brož Štefan Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice BUCOVA ANNA Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bučko Ladislav Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bučko Ladislav Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bučková Helena Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bučková Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bučková Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bulbanová Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bultman Rastislav Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Burian Ján a Burianová Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Burianová Františka Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Burzík Ján Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Burzík Ľudovít Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Burzík Pavol 7/104

14 Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Burzík Štefan Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Burzíková Barbora Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Burzíková Magdaléna Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Burzíková Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Búš Ladislav Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Búšová Helena Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Búšová Margita Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Búšová Valéria Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Búšová Valéria Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bzček Miroslav Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bžoch Jozef Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bžoch Milan Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bžoch Štefan Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bžochová Vilma Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Bžochová Vilma Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Caletka Vincent Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Caletková Katarína Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Caletková Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice CAPKOVICOVA ANNA Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice CECETKOVA IVETA Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Cepka Marcel Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Cepková Miriam Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Cercová Elena Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Cerinová Helena Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice CERNY TIMOTEJ Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice CERVENOVA OLGA Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Cesnek Marek Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Cibulka Bohuš Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Cibulka Peter Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Cibulková Alžbeta Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Cibulková Božena Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Cibulková Magdaléna Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Cigáňová Jana Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Cimbáková Janka Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Clausenová Františka Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Csányi Anton Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice CSL.STAT V SPRAVE Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Cvechová Helena Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Cvoligová Helena Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Čády Jozef Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Čádyová Matilda Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Čapková Terézia Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Čečetka Michal Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Čečetková Paulína Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Čechvalová Marta Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Čejka Ján Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Černá Božena 8/104

15 Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Černá Františka Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Černá Hedviga Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Černá Juliana Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Černá Katarína Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Černá Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Černá Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Černá Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Černá Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Černák Ľudovít Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Černay Alojz Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Černay Augustín Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Černay Augustín Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice ČERNAY JOZEF Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Černay Ľudovít Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Černay Michal Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Černay Rudolf Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Černayová Jozefína Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Černayová Katarína Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Černayová Margita Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Černý Jozef Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Černý Jozef Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Černý Michal Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Černý Timotej Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Černý Timotej Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Červená Vilma Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Červeňanská Margita Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Červenka Mikuláš Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Červeňová Oľga Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Červený Jozef Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Čider Peter Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Čierniková Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Čiffáryová Terézia Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Činčura Jozef Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Činčurová Judita Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Čirka František Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Čirková Helena Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Čižmár Milan Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Čižmárik Jozef Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Čižmáriková Anna Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Čižmáriková Anna Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Čižmáriková Jolana Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Čižmáriková Jozefína Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Čižmáriková Oľga Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Čulák František Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Čulák Michal Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Čuláková Magdaléna Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Čuláková Mária 9/104

16 Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Čúzy František Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Čúzy Ladislav Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dadejík Ondrej Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dadejíková Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dafčík Huterová Martina Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dafčík Jozef Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dafčík Karol Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dafčík Karol Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dafčík Leonard Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dafčík Vendelín Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dafčík Vendelín Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dafčíková Anna Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dafčíková Terézia Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dafčíková Terézia Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Danielisová Viera Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Danielisová Viera Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Danihelová Edita Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Daniš Blažej a Danišová Katarína Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Daniška Viliam Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Danišková Katarína Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Danová Viera Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice DANY SLOVAKIA, a.s. Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Ďatko Rudolf Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Davidek Silvester Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dávidková Edita Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Děd Jaroslav Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dědová Elena Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dědová Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dekan Ľubomír Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Demel Jozef Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Demešová Adriána Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Demlová Emma Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Deutsch Martin Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Deutsch Zigmund Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Diežková Paula Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Diosová Eva Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Divilek Jozef Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Divílek Jozef Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Divílek Jozef Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Divilek Štefan Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Divileková Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Divincová Rozália Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Divinec Ján Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Divinec Tibor Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Diviš Martin Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Divišová Ľubica Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Divišová Terézia 10/104

17 Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dlábiková Martina Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dlhá Eva Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dlhoš Ján Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dlhoš Jozef Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dlhoš Vít Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dobiašová Anna Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dobišová Veronika Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dobrotková Milada Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dolenský Jozef Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dolnák Ivan Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dolnák Jozef Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dolnáková Darina Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dolnáková Magdaléna Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dolnáková Terézia Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dolníček Arnošt Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dolníčková Jozefína Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dolník Tibor Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dolníková Hermína Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dolníková Hermína Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dome Jozef Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dome Juliana Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dome Ľudovít Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dome Margita Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dome Ondrej Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dome Pavol Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dome Zuzana Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice DOSKOC EMIL Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Doskoč Ján Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Doskoč Rudolf Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Doskočová Anna Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Doskočová Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dostálová Brigita Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice DOSTALOVA DARINA Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dostálová Štefánia Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Došeková Terézia Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Doubravová Helena Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Drábiková Kraushuberová Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Drábiková Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Drahošová Elena Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Drascherová Anna Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Drgoň Jozef Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Drgoň Michal Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Drgoň Miloslav Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Drgoňová Jozefína Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Drimajová Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Drímajová Oľga Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Drozd Antonín 11/104

18 Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Držík Augustín Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Držíková Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Držíková Viera Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dubaj Michal Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dubaj Michal Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dubaj Milan Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dubovcová Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dubranová Jolana Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dúbravcová Darina Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dubrovay Jozef Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dubrovay Jozef Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dubrovay Stanislav Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dubrovay Štefan Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dubrovayová Helena Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice DUBROVAYOVA OLGA Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dubrovayová Oľga Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dubrovayová Vilma Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Duchoň Marián Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Duchoň Michal Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Duchoň Miroslav Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Duchoň Štefan Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Duchoňová Ľuboria Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Duchoňová Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Duchoňová Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dunárová Zuzana Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Durák Tibor Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Duráková Jolana Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Duráková Magdaléna Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Duráková Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Ďurčová Anna Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Durdyová Eva Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Ďurecová Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Ďuricová Milena Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Ďuriš Ján Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice ĎURIŠ Jozef Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Ďuriš Michal Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Ďuriš Pavol Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Ďuriš Tomáš Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Ďurišová Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Ďurišová Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Ďurišová Paulína Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Ďurišová Veronika Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice DURMEKOVA ALEXANDRA Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice DURMEKOVA ALZBETA Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice DURMEKOVA FRANTISKA Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice DURMEKOVA HELENA Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice DURMEKOVA MARIA 12/104

19 Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice DURMEKOVA VILMA Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Duškinová Anna Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice DVORAKOVA LUDMILA Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dvoráková Ľudmila Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice DVORAKOVA STEFANIE Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dvoran Peter Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dvoranová Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dvorčáková Janka Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dvořáková Ľudmila Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dvořáková Margita Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dvořáková Štefánia Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dzurech Imrich Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dzurechová Daniela Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dzurechová Etela Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dzurechová Irena Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Dzurová Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Eliáš Štefan Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Erben Ivan Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Erbenová Emília Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Ernst Alexander Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Ernst Ján Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Ernst Jozef Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Ernst Ľubomír Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Ernst Timot Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Ernstová Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Ernstová Matilda Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice ERNSTOVA VALERIA Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice ERNSTOVA VALERIA Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Ernstová Valéria Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Fabián Michal Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Fabián Rudolf Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Fabián Rudolf Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Fabián Rudolf Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Fabián Štefan Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Fabiánová Júlia Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Fabiánová Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Fabiánová Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Fábry Ján Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Fábryová Terézia Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Fabuš Milan Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Fačkovcová Božena Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Fačkovec Marián Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Fajtl Ladislav Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Fajtl Ladislav Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Fajtlová Alojzia Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Farbák Róbert Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice FARBAKOVA KAMILA 13/104

20 Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Farbáková Kamila Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Farkaš Anton Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Farkaš Michal Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Farkašová Andrea Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Farlik Frank František Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Farská Alena Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Farská Alžbeta Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Farská Ivona Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Farská Ivonne Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Farská Margita Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Farský Anton Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Farský František Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Farský Ján Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Farský Jozef Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Feigler Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Feiglerová Margita Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Feischl Anton Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Feischl František Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Feischl Ján Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Feischl Karol Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Feischlová Regina Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Felcán Arpád Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Felcan David Jeremy Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Felcan David Jeremy Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Felcán Rudolf Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Felcánová Adela Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Felcánová Alojzia Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Felcánová Alžbeta Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Felcánová Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Felcánová Paulína Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Fencl Otto Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Ferancová Anna Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Feranec Peter a Feranec Silvia Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Ferko Ľubomír Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Ferko Martin Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Fiala Štefan Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Fialová Jana Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Ficek Gabriel Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Ficeková Hermína Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Ficelová Antónia Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Filipková Anastázia Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Filipová Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Filusová Ľudmila Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Firická Mária Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Firický Jozef Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice FISEROVA DIANA Hlohovec Hlohovec 02 OZ Smolenice Fišerová Linda 14/104