SECTOR RISK Q Prinášame vám pohľad na 8 vybraných odvetví, ich rizikovosť, ako aj krátke zhodnotenie aktuálnej situácie

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "SECTOR RISK Q Prinášame vám pohľad na 8 vybraných odvetví, ich rizikovosť, ako aj krátke zhodnotenie aktuálnej situácie"

Prepis

1 SECTOR RISK Q Prinášame vám pohľad na 8 vybraných odvetví, ich rizikovosť, ako aj krátke zhodnotenie aktuálnej situácie na slovenskom aj globálnom trhu. Globálna ekonomika naďalej čelí dôsledkom pandémie Covid-19, ktorá sa zásadne odzrkadľuje aj na fungovaní podnikateľských subjektov na celom svete, narúša obchodné operácie, obmedzuje medzinárodný obchod a spôsobuje významný nárast insolvencií. Euler Hermes každý štvrťrok aktualizuje a zverejňuje svoje ratingy rizika jednotlivých krajín a sektorov, ktoré pomáhajú podnikateľským subjektom lepšie pochopiť aktuálnu situáciu na trhoch, na ktorých pôsobia. Naši odborníci zvýšili na konci 1. kvartálu 2021 rating v 66 sektoroch po celom svete, čo je pozitívna informácia, ale stále to nevyrovnáva predchádzajúci výrazný pokles znížení za celý rok 2020.

2 AUTOMOTIVE Očakávame, že globálny automobilový priemysel bude pokračovať v pomalom oživení, čo zintenzívni konkurenciu a podporí finančné ukazovatele väčšiny spoločností, hlavne dodávateľov, ako aj firiem v maloobchode a veľkoobchode Automobilový trh zaznamenal v roku 2020 znateľný prepad (~17%) a návrat na predkrízovú úroveň sa neočakáva skôr ako v roku 2023, a to aj napriek nástupu elektromobilov Nákup automobilov (predovšetkým ak je motivovaný potrebou výmeny) je teraz pre väčšinu domácností menšou prioritou, najmä z dôvodu menšej mobility, práce z domu ako aj neistoty budúcich príjmov Ponechanie hodnotenia pododvetvia výroby automobilov, ako aj pododvetvia dodávok komponentov pre automobilový priemysel na úrovni sensitive za Q Všetky štyri kľúčové výrobné závody (VW, PSA, KIA, Jaguar Land Rover) zastavili produkciu počas 1. pandemickej vlny, čo spolu s nízkou úrovňou dopytu a nedostatkom kľúčových komponentov malo za následok výpadok výroby o 16,4% za celý rok 2020 Podľa údajov asociácie ACEA sa registrácie nových automobilov v EÚ v minulom roku znížili o 24% na 9,9 mil. vozidiel. Nemecko, najväčší trh únie, zaznamenalo v minulom roku pokles o 19% a Slovenský predaj automobilov klesol o 25% na úroveň vozidiel Nemecko (M), Kanada (M+S), USA (M), India (M+S), (M+S), Taiwan (M+S) (M výroba automobilov, S dodávky komponentov pre automobilový priemysel) KĽÚČOVÍ HRÁČI OVÉHO OBCHODU KRAJINA ÚDAJE RISK RATING USA Japonsko Nemecko India #1 podľa počtu registrácií nových áut #2 podľa počtu registrácií nových áut #3 podľa počtu registrácií nových áut #4 podľa počtu registrácií nových áut #5 podľa počtu registrácií nových áut

3 DOPRAVA DOPRAVA Predlžovanie lockdownov naďalej nepriaznivo ovplyvňuje všetky štyri subsektory (letecký, námorný, cestný a železničný) Letecké spoločnosti na celom svete bojovali od vypuknutia krízy o prežitie: v dôsledku uzemnenia až 80% svetovej flotily lietadiel sa očakávajú straty príjmov až na úrovni 300 miliárd USD Problémy má aj námorná doprava. Kontajnerová preprava bola výrazne zasiahnutá súčasným prepadom svetového obchodu. Prepravcovia suchého nákladu a tankerov ale mohli profitovať z toho, že prepravujú základné komodity alebo ropné produkty Odvetvie je tvarované otvorenosťou slovenskej ekonomiky a jej exportnou orientáciou Prepad priemyselnej produkcie v krajine a na hlavných exportných trhoch, závislosť na vývoji ostatných odvetví ekonomiky, ako aj opatrenia jednotlivých štátov výrazne vplývajú na výkonnosť odvetvia Registrujeme zvýšený tlak na ziskovosť, likviditu a manažovanie pracovaného kapitálu prepravných spoločností Postupné oživenie priemyselnej produkcie pozitívne vplýva na sektor prepravy s výnimkou leteckej, ktorá je naďalej výrazne utlmená Spoločnosti poskytujúce poštové a kuriérske služby, ako jeden z mála podsektorov, zaznamenali len krátkodobý pokles aktivít s následnou rastovou fázou Transport: High Sensitive Kanada, USA, Transport equipment: Medium Sensitive Kanada, USA Peru, Švédsko KĽÚČOVÍ HRÁČI OVÉHO OBCHODU KRAJINA ÚDAJ RISK RATING USA Japonsko #1 podľa tržieb #2 podľa tržieb #3 podľa tržieb

4 STROJÁRSTVO Sektor strojárstva sa nachádza vo fáze cyklického spomaľovania zosilneného množstvom ďalších protivetrov Pokles HDP v strojárskom odvetví za rok 2020 predstavoval -4,7% Spomalenie strojárskeho priemyslu je negatívne ovplyvnené zníženým dopytom koncových resp. nadväzujúcich odvetví, najmä automobilového priemyslu a ťažby nerastných surovín Okrem dopytu ovplyvňuje toto odvetvie aj prerušenie dodávateľských reťazcov v dôsledku silnej závislosti na Číne (tvorí až 30% globálnej hodnoty odvetvia) Odvetvie predstavuje viac ako 40%-ný podiel na priemyselnej produkcii v krajine a zároveň približne 50% celkového priemyselného exportu krajiny Odvetvie registruje takmer 13%-ný prepad priemyselnej produkcie za celé obdobie minulého roku Produkcia zameraná na export je obzvlášť citlivá na hospodárske cykly a vývoj v cieľových ekonomikách Významná prepojenosť odvetvia na automobilový priemysel Očakáva sa rast všeobecného dopytu z dôvodu zotavenia po pandemickom roku 2020, poznačenom aj určitými obmedzeniami a prekážkami v obchodovaní (cezhraničná preprava tovaru, oneskorené dodávky komponentov a iné) Lotyšsko,, Maroko... KĽÚČOVÍ HRÁČI OVÉHO OBCHODU KRAJINA ÚDAJ RISK RATING USA Nemecko #1 produkcia #2 export #2 import #1 import #2 produkcia #3 export #2 export #3 import HIGH

5 METAL Tento sektor bojuje s viacerými výzvami: výrazné zmeny cien komodít vyvolané finančnými trhmi, strata dopytu alebo pozastavenie výroby Výrazné oslabenie odvetvia je ovplyvnené situáciou na koncových trhoch, najmä v automobilovom, leteckom a v odvetviach prepojených priamo na spotrebiteľov Oceliarsky sub-sektor zápasí aj naďalej s nadmernými zásobami a ovplyvnili ho aj odstavené výrobné linky v nadväzujúcich odvetviach Celý sektor stojí v prvej línii, ak hovoríme o prísnych opatreniach a reguláciách týkajúcich sa emisií a skleníkových plynov Významná prepojenosť odvetvia s ostatnými kľúčovými sektormi ekonomiky, a to najmä automobilovým priemyslom či stavebníctvom Produkcia kovov a kovových konštrukcií sa počas celého roka 2020 znížila o 4,5%, i keď produkcia v 4. štvrťroku bola vyššia o 10% v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 Úroveň všeobecného dopytu po odvetvovej produkcii klesala súčasne s klesajúcimi cenami ocele a kovov. K rastu trhových cien došlo v posledných mesiacoch roku 2020, tento výrazne akceleruje v 1. kvartále 2021 Pokračujúci vplyv ostatných rizikových faktorov ako nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, rast mzdových nákladov, sprísňovanie emisných noriem alebo potreba modernizácie výrobných kapacít High Sensitive Dánsko, Brazília Česká repulika, Rusko, Kanada, USA, Ekvádor KĽÚČOVÍ HRÁČI OVÉHO OBCHODU KRAJINA ÚDAJ RISK RATING Japonsko Nemecko #1 produkcia #2 spotreba #2 produkcia #2 export #1 import

6 STAVEBNÍCTVO Po predchádzajúcich silných expanzívnych cykloch spôsobila kríza Covid-19 výrazné spomalenie odvetvia stavebníctva Zo všetkých stavebných spoločností sú najviac zasiahnuté malé a stredné podniky, ktoré čelia mnohým výzvam - kríza by mohla vyvolať krízu v ziskovosti, a to najmä u menších spoločností v Európe Koronakríza zreteľne zasiahla aj veľké spoločnosti, ale tie majú lepšiu pozíciu na zvládnutie krízy z dôvodu ich diverzifikácie Očakávame, že sa veľké množstvo firiem zapojí do programov štátnej pomoci a podpory likvidity Stavebné spoločnosti pociťujú ekonomické spomalenie vo forme poklesu celkových investícií a posunu kľúčových projektov Pokles objednávok a negatívna situácia na trhu vytvárajú tlak na marže Pozitívny vplyv na spoločnosti v sektore má štátna pomoc, ktorá aspoň čiastočne pokrýva fixné náklady v časoch znížených tržieb Jedným z kľúčových podporných faktorov oživenia stavebníctva by sa mohli stať verejné zákazky s dostatočne zabezpečeným financovaním Menšie spoločnosti pociťujú ťažkosti v oblasti pracovného kapitálu a ich likviditná pozícia sa zhoršuje Počet insolventných spoločností v stavebníctve je za posledné dva roky najvyšší z pohľadu všetkých sektorov ekonomiky High Sensitive Veľká Británia, Argentína KĽÚČOVÍ HRÁČI OVÉHO OBCHODU KRAJINA ÚDAJE RISK RATING USA Japonsko #1 produkcia #1 export #2 produkcia #2 export #3 produkcia #3 import HIGH

7 ELEKTRONIKA Odolnosť dopytu koncových trhov, vyššie ceny a priaznivejšia skladba produktov umožnili odvetviu elektroniky v roku 2020 odolať aktuálnej kríze a utlmiť negatívne ekonomické dopady Rast globálneho obchodu v roku 2020 o 2,5% však nebol dostatočný na kompenzáciu poklesu v roku 2019 (-9%), spôsobeného poklesom cien na niektorých najväčších trhoch s elekto produktami (najmä pamäťové polovodiče) V roku 2021 sa očakáva pozitívny trend globálneho obchodu (+5%) na pozadí zlepšujúceho sa ekonomického prostredia, rozširovania nových technológií (napr. 5G telekomunikačné riešenia) a významných investícií do podnikovej IT infraštruktúry Za rok 2020 poklesla priemyselná produkcia v sektore o 6,7%. Výrobky využívajú rôzne priemyselné odvetvia, ktoré súčasná koronakríza ovplyvnila rôznymi spôsobmi alebo mierami Časť produkcie odvetvia je viazaná na automobilový priemysel a spotrebnú elektroniku; tieto boli krízou výraznejšie zasiahnuté Ostatné segmenty zostávajú relatívne zdravé, vrátane dátových centier, komunikačných a konektívnych technológií a technológií naviazaných na zdravotnú starostlivosť Pokračujúci vplyv ostatných rizikových faktorov ako nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, rast mzdových nákladov a nákladov na VaV Lotyšsko, India, Singapur KĽÚČOVÍ HRÁČI OVÉHO OBCHODU KRAJINA ÚDAJE RISK RATING Taiwan Južná Kórea Japonsko Singapur #1 produkcia #2 produkcia #3 produkcia #4 produkcia #5 produkcia

8 TEXTIL Rok 2020 bol pre textilný priemysel doposiaľ najhorším rokom, pričom aktivita poklesla približne o -15% Najviac bol zasiahnutý odevný sub-sektor, ktorého maloobchodné tržby klesli na niektorých európskych trhoch až o 90%. Jediným artiklom, ktorému sa darí, je športové oblečenie V roku 2021 sa bude priemysel postupne vracať k rastu. Pandémia však mala psychologický dopad na správanie spotrebiteľov. Nárast nezamestnanosti bude mať vplyv na dopyt, predaj odevov a bude výrazne korelovať so zmenami v príjmoch spotrebiteľov V roku 2020 predstavoval výpadok priemyselnej produkcie v odvetví 24%, textilná výroba patrí k dlhodobo klesajúcim segmentom Subsektory technických textílií, zdravotníckych textílií a pracovných a ochranných odevov sa radili k tým menej zasiahnutým Pododvetvie výroby odevov a obuvi naopak trpí, a to najmä pre zatvorené maloobchodné predajne Negatívnu krivku odbytu boli schopní zmierniť výrobcovia, ktorí dokázali pretransformovať svoju produkciu na výrobu ochranných pomôcok, prípadne presmerovať predajné kanály do online priestoru Textilná produkcia určená pre automobilový priemysel bola výrazne zasiahnutá výpadkom objednávok v dôsledku utlmenia výrobných kapacít producentov High Sensitive Chorvátsko, Slovinsko KĽÚČOVÍ HRÁČI OVÉHO OBCHODU KRAJINA ÚDAJE RISK RATING India Taliansko Turecko #1 produkcia #2 produkcia #4 produkcia #5 produkcia HIGH HIGH

9 AGROPOTRAVINÁRSTVO Pandémia Covid-19 spomalila neustály rast globálneho obchodu v odvetví a narušila dodávateľské reťazce, a to najmä v segmente nápojov Napriek tomu by mal byť dopad na odvetvie ako celok naďalej mierny, čo potvrdzujú zdravé finančné výsledky, ktoré v poslednej dobe zverejnili veľkí výrobcovia agropotravinárskych produktov, ako sú napr. Nestlé a Danone Kríza mala na priemysel dvojitý dopad: online objednávky potravín prudko stúpajú, zatiaľ čo odvetvie zápasí s uzavretím reštaurácií a kaviarní Rating Slovenska v tomto odvetví ostáva na úrovni medium počnúc Q Dopad koronakrízy na odvetvie bol vo všeobecnosti mierny, čo dokazuje, že je jedným z najstabilnejších odvetví národného hospodárstva Pododvetvia poľnohospodárstva a potravinárstva boli ovplyvnené rôznym spôsobom, najväčší negatívny dopad pocítili prevádzky dodávajúce do HORECA segmentu Pretrváva nízka úroveň investícií do inovácií, nízka tvorba pridanej hodnoty alebo nižia úroveň dodácií v poľnohospodárstve v porovnaní s ostatnými krajinami Marže výrobcov v odvetví sú pod neustálym tlakom maloobchodníkov Medium Low Mexiko, Kolumbia Kanada, USA, Holandsko, Veľká Británia KĽÚČOVÍ HRÁČI OVÉHO OBCHODU KRAJINA ÚDAJE RISK RATING USA Nemecko #1 podľa obratu #2 podľa obratu #3 podľa obratu

10 MAPA: Zmeny v ratingoch rizika sektorov za Q VIAC INFORMÁCIÍ: Viac analýz a článkov o aktuálnej ekonomickej situácií a dopadu pandémie Covid-19 na globálny obchod nájdete na našom webe: Ak chcete získať viac informácií o tom, ako chrániť vaše podnikanie formou poistenia pohľadávok, kontaktujte nás a naši obchodní manažéri vám radi poradia. KONTAKTUJTE NÁS