2.B SAMOŠTÚDIUM

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "2.B SAMOŠTÚDIUM"

Prepis

1 2.B SAMOŠTÚDIUM MAT Mgr. Čakajdová Téma: Kvadraticke nerovnice Pozorne si preštudujte postup riešenia cez nulové body(x1,x2,), naštudujte vyriešené úlohy a intervalový zápis výsledku. Neskôr budeme počítať aj samostatne. S pozdravom Čakajdová Upozorňujem tých, čo zaspali dobu, aby sa prebudili ( hlavne v 2.A)

2

3 SJL - PaedDr. Krajčovičová Ako napísať beletrizovaný životopis Keďže ide o životopis, je potrebné dodržať časovú os, chronologický postup. Čiže začať narodením, pokračovať detstvom, ďalej školou atď. Text rozdeľte podľa životných etáp: detstvo, škôlka, škola Ide o umelecký štýl, čiže nie sú až tak dôležité fakty, ale to, aby ste čitateľa zaujali, aby bol text zaujímavý. Využívajte preto živosť jazyka, vety nemôžu byť strohé, ale umelecky ladené. Nebojte sa obrazných pomenovaní: používajte prirovnania, metafory, aj zdrobneniny, či iné citovo zafarbené slová. Skúste sa rozpomenúť na nejakú krátku úsmevnú príhodu z minulosti, ktorá by mohla byť súčasťou životopisu. Využite svoje charakterové vlastnosti, aby boli v texte vtipne vykreslené. Popri udalostiach, ktoré ste v živote prežili môžete spomenúť aj pocity, ktoré ste vtedy prežívali. Text môže byť vtipný. Zmysel pre humor vám pomôže. Životopis ukončite vašimi predstavami o budúcnosti a plánmi, ktoré chcete v živote realizovať. Beletrizovaný životopis Na rozdiel od životopisu formálneho alebo štruktúrovaného, beletrizovaný životopis je určený čitateľom, ktorých zabaví a poskytne im čitateľský zážitok. Je omnoho dlhší, obsahuje rozsiahle vety a rôzne umelecké prvky. Stretneme sa s ním v beletrii. Vzor beletrizovaný životopis V deň keď som sa narodila bolo typicky aprílové počasie. Uprostred slnečného neba zrazu príde sivý mrak a dážď, ktorý vás v momente zmočí. To spomína často môj ocko, ktorý vtedy utekal z práce do pôrodnice, pretože mu stará mama volala, že už som na ceste. A vraj preto aj ja som taká dosť šialená a nikdy nevedia, čím ich zrazu prekvapím. Však áno, som aprílová. Mám o tri roky staršieho brata, a tak moji rodičia boli dievčatku veľmi radi. No ja už od útleho detstva som bola skôr chlapčisko, ako poslušné dievčatko. Začala som behať veľmi včas a mama s úsmevom spomína, ako sa za mnou nabehala, pretože ja som liezla, kde sa len dalo. Keď som už bola staršia, často som bývala u starých rodičov na záhrade. Tam som to milovala. Nebolo stromu, na ktorý by sa nedalo vyliezť. Ani plot mi nerobil nejakú prekážku. Každý pes na ulici mi bol kamarátom. No a v škôlke tiež sa mi páčilo. Pravda je, že kde sa dačo zlé vyviedlo, tam som nechýbala a kamarátila som sa skôr s chlapcami ako dievčatami. Svoju najlepšiu kamarátku som spoznala až na škole v prvej triede a je mi najlepšou kamarátkou doteraz, odvtedy sedíme stále spolu. Chodievame sa navštevovať, spolu si pomáhame s učením. Ešte sa vrátim k prvým dňom v škole. Pri mojich nohách nepokojných to bolo dosť ťažké obsedieť na jednom mieste. Trvalo, kým som si na to zvykla. Pani učiteľka bola dosť prísna, no teraz viem, že to bolo dobre, pretože ma veľa naučila. Po čase som si na školu zvykla. Môj starší brat mi v niečom pomohol a doteraz mi pomáha, keď niečo neviem. Ešte ma čaká pár rokov v základnej škole a potom budem musieť sa rozhodnúť, na akú strednú školu pôjdem. Ešte presne neviem, čím by som chcela byť, ale bavilo by ma robiť niečo so zvieratami. ANJ - Mgr. Ondrušová Čítanie s porozumením: v pracovnom zošite na str.69 prečítajte text Champion! K textu vypracujte cvičenia 4,5 a 6 na str. 68 podľa zadania. V cvičení 4 nemusíte odpovedať celou vetou, ale čítajte text pozorne. Do cvičenia 5 stačí k písmenu vety doplniť číslo medzery z textu napr. a1. K cvičeniu 6 pozorne čítajte vety v cvičení aj text. Foto cvičení mi pošlite do NEJ - Mgr. Nováčiková s. 75/10 - prečítajte si rozhovor, všimnite si použitie modálnych slovies s. 75/11 - Was stimmt? s. 75/12 - Was soll ich/darf ich machen? s. 199/17a - Wann sollen sie zum Arzt kommen? zopakujeme si časové údaje s. 202/23a - Entscheiden Sie nach der Situation - dürfen oder können? s. 203/24 - Welche Situationen sind auf den Bildern dargestellt?

4 s. 203/25a - usporiadajte vety tak, aby vznikol rozhovor s. 204/27 - doplňte správny tvar slovesa RUJ Mgr. Chudá Продолжаем работать с учебником. номер страницы: 107, номер упражнения: 4.1 Настольный календарь. - Podľa aktivít v jednotlivých dňoch aktérov, zostavte svoj rozvrh týždňa, aký je v reálnosti, alebo aký by ste chceli mať. номер страницы: 107, номер упражнения: 4.2 Друзья Зузаны в Москве. - Doplňte chýbajúce slová podľa významu номер страницы: 108, номер упражнения: 4.3 Расскажи о себе - Odpovedzte na otázky podľa svojho scenára номер упражнения: 4.4 Как вы будете реагировать? -Pospájajte logicky vety z ľavého stĺpca s vetami z pravého stĺpca номер страницы: 109, номер упражнения:5.1 : я хочу с тобой поговорить - Prosím prečítať a snažiť sa pochopiť obsah textu Všetky písomné úlohy prosím zaslať obvyklým spôsobom do štvrtka. OBN Mgr. Chudá Milí druháci. V tomto týždni budeme samostatne pracovať. Vašou úlohou bude preštudovať si dôkladne učivo z predchádzajúcej hodiny, odpovedať na otázky a v náväznosti na to napísať svoje vlastné odvolanie k rozhodnutiu orgánu / predmet odvolania nechám na Vás môže isť o odvolanie proti neprijatiu na strednú, vysokú školu, odvolanie voči rozhodnutiu nejakého štátneho orgánu, voči vyrubeniu pokuty... príklady nájdete na internete/ Otázky: 1. Ktorý orgán štátnej správy zosumarizováva teraz aktuálne sčítanie obyvateľstva? 2. Na ktorý orgán štátnej správy sa obrátiš, keď budeš zisťovať, aké nehnuteľnosti vlastníš, alebo budeš potrebovať list vlastníctva? 3. Môžeš sa, ako občan obce zúčastňovať na zasadnutiach obecného zastupiteľstva? 4. Členom ktorých záujmových organizácií v rámci samosprávy si ty, alebo tvoji rodičia, známi... Odpovede, ako aj odvolanie zašlite do štvrtka na adresu:

5 CHEM Mgr. Mišeje Alkaloidy Sú to látky, ktorých účinky na ľudský organizmus poznali už najstaršie civilizácie. V súčasnosti sa počet známych alkaloidov odhaduje na Alkaloidy sú dusíkaté organické látky rastlinného pôvodu a zásaditej povahy, ktoré už v malých množstvách majú rôzne biologické účinky na organizmus. Sú deriváty heterocyklických zlúčenín. Vlastnosti Všetky sú tuhé, kryštalické, málo rozpustné vo vode Sú bezfarebné, majú horkú chuť Pri opakovanom užití spôsobujú ťažké závislosti až smrť S kyselinami vytvárajú vo vode rozpustné soli Vždy obsahujú viazaný dusík Alkaloidy sú veľkou skupinou zlúčenín so zložitou chemickou štruktúrou. Vznikajú v malom množstve v mladých častiach rastlín (najmä z čeľadí makovitých, ľuľkovitých a ľaliovitých). Obsah alkaloidov v rastline závisí od vegetačného obdobia, ph pôdy, vlhkosti a obsahu dusíkatých látok. Taktiež sa môžu vyskytovať aj v niektorých hubách. Získavajú sa extrakciou z rastlín alebo sa dajú pripraviť synteticky. Alkaloidy sa nachádzajú v rôznych orgánoch rastlín (korene, plody, semená...). Účinky na ľudský organizmus Účinky alkaloidov sú všeobecne známe. Jedy, psychoaktívne látky a lieky vyvolávajú farmakologické účinky, ktoré môžu byť blahodarné alebo ohrozujúce. Vyvolávajú stavy eufórie, ľahkosti, bezstarostnosti, straty rovnováhy, znecitlivenie, halucinácie, zvýšenú agresivitu. Pri opakovanom užívaní niektorých alkaloidov vznikne u človeka závislosť. Najnebezpečnejšia závislosť je od drog, ktoré ovplyvňujú ústrednú nervovú sústavu.. Prehľad najznámejších alkaloidov Nikotín Nachádza sa v listoch tabaku (5 až 9%). Je to silný jed, ktorý pôsobí na centrálnu a obvodovú nervovú sústavu. Spôsobuje zúženie ciev a zvýšenie krvného tlaku. Toxická dávka je 0,01 až 0,04 g. Smrť nastáva paralýzou dýchania. Používa sa vo veterinárstve proti kožným chorobám dobytka a v poľnohospodárstve na postrek proti škodcom. Atropín Patrí medzi najsilnejšie alkaloidy. Bol objavený v roku 1833 v koreni ľuľkovca zlomocného. Pôsobí na nervovú sústavu. Používa sa ako prostriedok na rozšírenie zreničiek, ale aj ako protijed nikotínu. Maximálna dávka je 0,001 až 0,003 g. Kokaín Má podobné zloženie ako atropín. Získava sa z juhoamerických orechov koky. Otupuje zakončenia receptorov, a preto sa používa ako miestne narkotikum. Pôsobí na centrálny nervový systém a zapríčiňuje stav opojenia. Opakované užívanie kokaínu sa stáva návykom. Maximálna dávka je 0,03 g. Chinín Nachádza sa v kôre chinínovníka. Je najúčinnejší prostriedok proti horúčkam a účinný liek proti zimnici (malárii). Je nervovým toxínom. Ópium Je to vysušená mliečna šťava z nedozretých makovíc ópiového maku. Obsahuje alkaloidy ako morfín - 10%, narkotín 5%, papaverín 0,8%, tebaín 0,4%, kodeín 0,3%... Morfín Pôsobí ako tlmivo na nervový systém, odstraňuje vnímanie bolesti a má narkotické účinky. Účinná dávka je 0,01 g. Je návykový. Papaverín Uvoľňuje kŕče hladkého svalstva. Kodeín Je menej jedovatý ako morfín a má slabší narkotický účinok. V medicíne sa používa na tlmenie kašľa. Vyrábajú sa z neho rôzne analgetiká. Kofeín

6 Je alkaloid kávovníka. Spôsobuje zvýšenie krvného tlaku; pôsobí na vylučovanie. Používa sa proti únave, ako liek pri otravách narkotikami, pri rozličných srdcových chorobách. Nachádza sa v zrnkách kávy (1%), v čaji: čiernom a zelenom (5%). Teobromín Je alkaloid kakaovníka, ktorý ho obsahuje 3%. Zvyšuje krvný tlak a pôsobí na vylučovanie moču. Je toxický. Človek by musel zjesť naraz 2,5 kg čokolády, aby sa otrávil. NAV - Ing. Vichnarová 1. Sviatosti a ich vplyv na život človeka Vysvetlenie pojmu sviatosť. Popis jednotlivých sviatostí a ich vysluhovanie. Význam sviatostného života pre duchovný život človeka. Učivo je žiakom vysvetlené prostredníctvom videokonferencie. DEJ Mgr. Urbanová Posielajte projekty z 2. svetovej vojny, ja vám pošlem spätnú väzbu, ako ste ich spracovali. Využite učivo a tiež informácie z internetu a posielajte na môj mail, inštrukcie máte. Ďalej si zopakujte zhrnutie učiva, aby ste vedeli tieto otázky a naučte sa ich. IKT v hotelierstve Mgr. Lacika Graf Pri tvorbe grafu je potrebné najskôr vytvoriť tabuľku, aby do grafu boli prenesené údaje z tabuľky. Podľa údajov v tabuľke si musíme vybrať typ grafu, ktorý chceme použiť. Na daný typ tabuľky sa najlepšie hodí stĺpcový graf, prvá ikona Odporúčané grafy otvorí okno s ukážkou grafov, ktoré Office odporúča k danému typu tabuľky. V ukážke vidieť, ako bude graf vyzerať. Dôležité je aj vybrať si, ktorú závislosť v grafe sledujem: ktorý žiak mal z predmetov dané známky, alebo naopak, k daného predmetu mali žiaci takéto známky. (Návrhy a aj prechod k jednotlivým typom grafu sa môže líšiť od verzie Microsoft Office ktorý používate. My pracujeme s MS Office 2016).

7 V tomto okne si môžete hore prekliknúť na všetky grafy a následne sa Vám ponuka grafov zmení. Vyberiem si prvú možnosť, ktorú mi Office navrhuje - stĺpcový graf, ktorý znázorňuje jednotlivých žiakov a ich známky z predmetov. Pribudli nám panely Návrh a Formát. V paneli návrh môžeme Upravovať graf, môžeme si vybrať zo štýlov grafov. V ikone rýchle rozloženie si vieme vybrať rozloženie grafu, prípadne čo bude náš graf obsahovať (legenda, zdrojové údaje, čiary,...) Ikonou prepnúť riadok a stĺpec vieme prepnúť závislosť grafu (predmety/žiaci) Ikonou zdrojové údaje vieme upravovať jednotlivé údaje v grafe Ikonou zmeniť typ grafu vieme zmeniť typ grafu zo stĺpcového na iný, prípadne vybrať iný stĺpcový graf Zdrojové údaje:

8 V legende grafu mi miesto názvu predmetu (SJL, MAT,...) vypisuje predmety SJL, predmety MAT,.... Slovo premety mi natiahlo do grafu z hlavičky tabuľky. Pomocou zdrojových údajov to vieme odstrániť. 1. označíme predmety SJL 2. označíme upraviť následne nám začne chodiť zelený rámik okolo hlavičky tabuľky. 3. klikneme na bunku s textom SJL 4. potvrdíme OK To vykonáme so všetkými názvami predmetu a v po stlačení OK sa v grafe budú ukazovať iba názvy predmetov. Jednotlivé časti grafu sa dajú upravovať, napr. názov grafu sa dá po kliknutí prepísať. Úloha na precvičenie učiva: Vyskúšajte si vytvoriť koláčový graf podľa predlohy. 1. vytvorte tabuľku (musíte zadať aj symbol %) 2. vyberte typ grafu 3. upravte graf NOV RNDr. Žiarna 46. BIO-POTRAVINY A VÝŽIVOVÉ DOPLNKY biopotravina = vyrábaná bez použitia chemických prostriedkov, geneticky modifikovaných organizmov = je produktom ekol. poľnohospodárstva (napr. múka, chlieb, müsli, šaláty, mliečne výrobky...) = pri výrobe a spracovaní biopotravín nesmú byť použité syntetické ochucovadlá a farbivá, konzervačné látky, ožarovanie, ani geneticky modifikované zložky. = je vyrobená len z bioproduktov pri použití povolených zložiek, prídavných látok a materiálov = Bioprodukty - rastlinné a živočíšne výrobky vyrobené systémom ekologickej poľnohosp. výroby = ich konzumácia znižuje chemickú záťaž organizmu. = zväčša drahšie, kvôli vyšším výrobným nákladom = každá označená slovom BIO = označovanie biopotravín len ak: a) potravina bola vyrobená z bioproduktu,

9 b) dovezená potravina bola vyrobená z bioproduktu a dovozca má o tom osvedčenie = kvalita biopotr. spôsobom pestovania a chovu na ekol. farmách a spracovateľských postupov Prečo sú bioprodukty a biopotraviny drahšie ako tie konvenčné = ekologická produkcia vyžaduje viac ručnej práce = výroba nemá charakter priemyselnej výroby, spracúvajú sa menšie množstvá výrobkov = produkcia sa spracováva sezónne a neskladuje sa chemicky ošetrená = pri výrobe sa nepoužívajú syntetické prídavné látky a stabilizátory, čím je na výrobu kladená vyššia náročnosť Kde sa dajú bioprodukty a biopotraviny kúpiť - priamo u výrobcov na ekofarmách, - v obchodoch s racionálnou výživou, - v čajovniach, - v sieti bežných potravín a supermarketov, kde by mali byť uložené na špeciálne označenom pulte 47. CIVILIZAČNÉ OCHORENIA A FAKTORY ICH VZNIKU = choroby postihujúce veľkú časť ľudskej populácie = sú častou príčinou smrti = patria do skupiny sociálnych chorôb (popri chor. z podvýživy) = patria sem: - srdcovo-cievne choroby, vysoký TK - nádorové ochorenia - cukrovka - obezita - nervové a psychické ochorenia - alergie Príčiny civilizačných chorôb = faktory fyzikálne, chemické, biologické, spoločenské - znečistené ŽP - nesprávna životospráva, zlé návyky obyvateľstva - nízka zdravotná uvedomelosť obyvateľstva - stres - nevhodné pracovné podmienky - neprimeraná a dlhodobá záťaž organizmu 48. OBEZITA = nadmerné ukladanie tuku (v podkoží, v dutine brušnej, vo svaloch, v orgánoch) = opakom = podvýživa (absencia tukových zásob) = prechádza jej nadváha = preventívny vplyv reklama na zdravé potraviny a pokrmy v mediách = vzniká, ak - príjem energie > výdaj (nadmer. konzumácia W-bohatých potravín) - nedostatočná fyzická aktivita - genetické predispozície - stravovacie návyky (u v detstve) súčasť rodinnej aj škoskej výchovy - psychických vplyvy - spôsob výživy v detstve typy obezity a) mužský (androidný,centrálny) - s tuk rozložený v oblasti trupu a brucha b) ženský (gynoidný) typ tuk uložený v oblasti bokov Na stanovenie zdravej hmotnosti človeka sa používa (pomer medzi hmotnosťou a výškou) = index telesnej hmotnosti (BMI; hmotnosť v kg vydelená druhou mocninou výšky v m (kg/m 2 ); BMI podvýživa < 18,5 zdravá hmotnosť 18,5 24,9

10 nadváha 25 29,9 obezita 30 zdravotné dôsledky obezity a nadváhy: cukrovka 2. typu, kardiovaskulárne ochorenia a vysoký krvný tlak, ochorenia dýchacích ciest (syndróm spánkového apnoe), niektoré druhy rakoviny, osteoartritída, duševné problémy, pokles vnímanej kvality života skracuje život Liečba obezity, nadváhy - zmena stravovacích a pohybových návykov (diéta) - dosiahnutie stanovenej hmotnosti - zabezpečiť udržanie dosiahnutého stavu celoživotne (význam pozit. motivácie, podpora okolia) - medikamentózna liečba - niekt. výživové doplnky a fyzioterapia sú pomocníkom v liečbe - liposukcia Kardiovaskulárne ochorenia a vysoký krvný tlak = koronárne ochorenie srdca = infarkt = cievne ochorenie = častá príčina predčasného úmrtia = obezita robí človeka náchylným na KVO = dôsledok obezity zvýšená hladina cholesterolu (krvného tuku) = dokázaná súvislosť medzi obezitou + vysokým TK (vysoký TK u ľudí s nadváhou je 3x vyšší ako u ľudí norm. hmot.) 49. SRDCOVO-CIEVNE OCHORENIA. CHOLESTEROL. infarkt ak sa prúdenie krvi k srdcu výrazne obmedzí alebo úplne zastaví, dôjde k infarktu = poškodenie alebo odumretie časti srdcového svalu = niekedy vzniká náhle, jeho prejavy sú intenzívne a ľahko rozpoznateľné. = príznaky - mierna bolesť na hrudníku Angina pectoris = bolesť s pocitom tlaku na hrudníku = vzniká nedostatočným prekrvením srdca - nedostatok kyslíka a živín.- krátkodobé; nespôsobuje trvalé poškodenie srda Ateroskleróza = steny ciev hrubnú a strácajú svoju pružnosť = môžu byť postihnuté tepny kdekoľvek v tele, v dolných končatinách, obličkách, oku i ďalších orgánoch = dôsledok hromadenia tukov v cievach => zúženie cievy = ak sa upchá cieva zásobujúca srdce vzniká infarkt. Cievna mozgová príhoda = život ohrozujúci stav, keď tkanivo mozgu začne odumierať v priebehu niekoľkých minút. = rizikové faktory - vysoký tlak, diabetes, ochorenie srdca, obezita, fajčenie, požívanie alkoholu, rodinná anamnéza. = príznaky: - znecitlivenie a ovisnutie jednej časti tváre, - slabosť alebo znecitlivenie jednej paže, (občs dol. končatiny) - ťažkosti s rečou Hypertenzia = dôsledok zužovania alebo tuhnutia ciev = ak hodnota systolického tlaku > 140 mmhg a diastolického > 90 mmhg. = u väčšiny ľudí celoživotné ochorenie (ak príčinou nie je iné ochorenie)

11 Ischemická choroba srdca =pri nej nedokrvenie srdca = vzniká, keď sú potreby srdca na kyslík a živiny vyššie, ako je schopné dodať. = najčastejšou príčinou = ateroskleróza ciev = pri ischem. chor. môže angina pectoris, niekedy až infarkt. Ochorenia srdcových chlopní Srdcová arytmia = všetky poruchy srdcového rytmu (príliš rýchlo, príliš pomaly, alebo kolíše) 50. CUKROVKA A JEJ PREVENCIA (diabetes mellitus) = telo prestane vyrábať dostatok inzulínu - diabetes mellitus 1. typu = alebo nevyužíva inzulín správne - diabetes mellitus 2. typu = zvýšenie koncentrácie krvného cukru (hyperglykémia) zákl. príznaky - únava (únavový syndróm) - chudnutie - časté močenie - smäd Príčiny - genetické faktory - zvýšená produkcia niektorých hormónov zvyšujúcich hladinu glukózy v krvi - niektoré lieky (kortikosteroidy) - chronický zápal pankreasu Neliečená cukrovka => závažné komplikácie: Akútne (náhle) diabetická kóma. Chronické vysoký TK kardiovaskulárne c horoby diabetická noha ochorenie obličiek poškodenie zraku až slepota ochorenia zubov Cukrovka 1. typu = geneticky podmienená = zvyčajne u detí a mladých ľudí. = pankreas produkuje málo alebo žiaden inzulín = inzulín dopĺňný injekčne Cukrovka 2. typu = typ, ktorý sa objaví v dospelosti = inzulínu dostatok až nadbytok, ale je neúčinný = súvisí s obezitou a nadváhou = často vo veku nad 45r. = u obéznych žien 12x vyššia pravdepodobnosť cukrovky 2. typu ako u žien so zdravou hmotnosťou = riziko vzniki stúpa v rodinách s diagnostikovanou cukrovkou = liečba diétou a tabletami ETV Mgr. Janoušková Úloha: Užite si podľa možností pekné jarné počasie a naberte sily dokončiť tento polrok. Kto nemá v poriadku všetky úlohy, tak si ich dorobte.

12 EKN Ing. Beková EKONOMIKA EKN OPAKOVANIE - Podnikanie ZALOŽENIE A VZNIK PODNIKU Fázy vzniku podniku - Podnikateľský zámer - Podnikateľský rozpočet - Obchodné meno - Obchodný register TSV Mgr. Gráčik, Mgr. Urbanová ODV Ing. Šestáková Téma: Osobitné formy servisu fondue, barbecue, hot pot Vypracovaný študijný materiál poslaný na mailové adresy žiakov. Tému si naštudujte, prepíšte alebo vytlačte a vložte do zošita. ODV Ing. Emilová Téma: Osobitné formy servisu fondue, barbecue, hot pot Vypracovaný študijný materiál poslaný na mailové adresy žiakov. Tému si naštudujte, prepíšte alebo vytlačte a vložte do zošita.