C Y K L O B U S Trasa: CHATA NAD TAJOVOM KAŽDÚ SOBOTU OD DO

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "C Y K L O B U S Trasa: CHATA NAD TAJOVOM KAŽDÚ SOBOTU OD DO"

Prepis

1 Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko Námestie SN P 1, Ban ská Bystrica 1 Trasa: CHATA NAD TAJOVOM KAŽDÚ SOBOTU OD DO CESTOVNÝ PORIADOK Banská Bystrica, Strieborné nám. (od. 13:00) Banská Bystrica, Tajovského-školy (13:03) Banská Bystrica, Podlavická cesta (13:06) Tajov, chata nad Tajovom (pr. 13:17) LOKALITA CHATA NAD TAJOVOM (770 m n. m.) Chata nad Tajovom je situovaná na východnom úpätí Kremnických vrchov. Vďaka svojej výhodnej polohe a blízkej vzdialenosti k mestu Banská Bystrica plní jej okolie významnú funkciu prímestskej rekreácie. Lokalitou prechádza zeleno značkovaný turistický chodník Banská Bystrica, Hámor Laskomer Ostrý vrch, Ravasky Riečanské sedlo Dedkovo Kordíky Chata nad Tajovom Tichá Králiky, rekr. stred. Králické sedlo a aj žlto značkovaný chodník Tajov Chata nad Tajovom Tichá Tunel Skalka. Už v minulosti bola v tejto lokalite významná križovatka značených turistických chodníkov na kóte Zlatý kopec, nachádzajúcej sa neďaleko Chaty nad Tajovom. Význam a potenciál tejto lokality sa ešte zvýšil v roku 2016 po oprave Tunela na hlavnom hrebeni Kremnických vrchov, vďaka ktorému vznikla jedinečná mimoúrovňová križovatka značených chodníkov. V zimnom období je okolie popretkávané hustou sieťou bežeckých trás, ktoré sa pravidelne strojovo upravujú. Lesné cesty možno v letnej sezóne využiť na cykloturistiku. Turistický a rekreačný význam tejto lokality si ľudia uvedomovali už v období 1. Československej republiky, kedy na tomto mieste vyrástli prvé zariadenia cestovného ruchu. Telovýchovná jednota Sokol pôsobila v Banskej Bystrici od roku S aktivitami TJ Sokol bola spojená napr. sokolská plaviareň pod Urpínom, priľahlé sokolské ihrisko či sokolská turistická nocľaháreň v budove parných kúpeľov (tieto objekty zanikli po preložke koryta Hrona po 2. svetovej vojne). Práve TJ Sokol vybudoval v rokoch Chatu nad Tajovom s nákladom Kč. Náklady na výstavbu boli pokryté subvenciami banskobystrického okresu, mesta Banská Bystrica aj krajinského úradu. Vyhlásená bola aj verejná zbierka, prispeli tiež členovia telovýchovnej jednoty. Chata nad Tajovom bola slávnostne otvorená 17. októbra 1937 za účasti asi 200 prítomných. K chate bol peší prístup z Tajova, kam už v tom čase viedlo autobusové spojenie. Nasledujúce turbulentné roky priniesli aj zmeny vo vlastníctve chaty, ktorá pripadla Hlinkovej garde (HG). Objekt dostal pomenovanie Chata HG pod Vyhnátovou. Po 2. svetovej vojne bola poškodená chata v priebehu roka 1946 opravená, jej správcom sa stal Klub slovenských turistov a lyžiarov. V okolí chaty bol vybudovaný bazén, taktiež sa zvýšila kapacita chaty postupne na 34 lôžok s jedálňou, klubovňou, elektrickým osvetlením a lyžiarskym vlekom v blízkosti chaty. Chata bola neskôr v správe podniku CR Turista, po roku 1990 sa dostala do súkromného vlastníctva. Zaujímavosťou, je od polovice 60. rokov až do roku 1997 bola Chata nad Tajovom dostupná pravidelným víkendovým autobusovým spojením z Banskej Bystrice. Autobus sem jazdil každý víkend ráno o 8:00 z Banskej Bystrice, spiatočný spoj odchádzal okolo 18. hodiny. Spoj bol využívaný bežkármi v zime a pešími turistami v lete. Po jeho zrušení sa hlavné východisko presunulo do obcí Kordíky, príp. Králiky. Od roku 2019 je lokalita opäť dostupná pravidelným cyklobusovým spojom každé sobotné popoludnie.

2 CYKLISTICKÉ TRASY 1. Chata nad Tajovom (770 m n. m.) Tichá (865 m n. m.) Tunel (1143 m n. m.) Skalka (1180 m n. m.) Bystrické sedlo (1190 m n. m.) Králické sedlo (1185 m n. m.) Sedlo Tri kríže (1182 m n. m.) Pod Ortútskym jazierkom (860 m n. m.) Ortúty (635 m n. m.) Malachov (460 m n. m.) Banská Bystrica (356 m n. m.), 35 km Z Chaty nad Tajovom ideme po Tichú, odkiaľ začne výstup na hrebeň Kremnických vrchov. Táto časť vedie súbežne so žlto značenou pešou turistickou trasou a bielo značenou lyžiarskou trasou. Lesná cesta, v hornej časti zúžená asi na polovičný profil, nás privedie k Tunelu, ktorý bol v roku 2016 opravený. Od Tunela pokračujeme lesnou cestou na Skalku (križujeme zjazdovku). Zo Skalky je viacero možností pre ďalšie pokračovanie trás. Jednou z možností je pokračovať po hrebeňovej trase cez Bystrické sedlo, Králické sedlo, Pod Zlatou studňou do Sedla Tri kríže, ktorá je v zimnom období hojne využívaná bežkármi. Pešia turistická trasa vedie po hrebeni cez vrchol Zlatej studne (1265 m n. m.), táto trasa je pre bicykel menej vhodná. Zo Sedla Tri kríže zídeme spoločne s modrou značkou do záveru Malachovskej doliny, popod Ortútske jazierko a k horárni Ortúty. Táto lokalita sa v minulosti preslávila ťažbou ortuti, svojho času jedno z najvýznamnejších ťažobných lokalít v európskom priestore. Ťažby ortuti bola definitívne ukončená v roku Z Ortút pokračujeme Malachovskou dolinou cez obec Malachov a ďalej cez mestské časti Stupy a Radvaň do centra Banskej Bystrice. 2. Chata nad Tajovom (770 m n. m.) Tichá (865 m n. m.) Tunel (1143 m n. m.) Skalka (1180 m n. m.) Bystrické sedlo (1190 m n. m.) Králické sedlo (1185 m n. m.) Pod Zlatou studňou (1150 m n. m.) Horná Roveň (1080 m n. m.) Pod Krpcovou (915 m n. m.) Horné Pršany (635 m n. m.) Banská Bystrica (356 m n. m.), 35 km Po rázcestie pod Zlatou studňou zhodne s trasou č. 1. Tu odbočíme vpravo smerom na Králiky a asi po 1 km vpravo na lesnú zvážnicu vedúcu do Horných Pršian. Aj táto trasa je v zimnom období obľúbenou lyžiarskou trasou, ktorá nás vedie cez lokalitu Horná Roveň s početnými skalnými útvarmi. V ďalšej ceste križujeme pešiu trasu zo Sedla Tri kríže do Malachova, v tomto mieste je potrebná dať pozor na zosunutú časť lesnej cesty. Zosuv je možné obísť asi 2 km dlhou obchádzkou poniže zosuvu. Na rázcestí Pod Krpcovou sa môžeme rozhodnúť či pôjdeme údolím Malachovskej doliny cez Ortúty do Malachova (viď trasa č. 1) alebo pôjdeme ďalej po lesnej ceste cez prameň Grófov obed, popri nefunkčných lyžiarskych vlekoch v Malachove až do obce Horné Pršany. Odtiaľ nás čaká zjazd cez Pršiansku terasu priamo do Banskej Bystrice.

3 3. Chata nad Tajovom (770 m n. m.) Tichá (865 m n. m.) Králiky (760 m n. m.) Mútne (660 m n. m.) Suchý vrch (690 m n. m.) Banská Bystrica (356 m n. m.), 20 km Táto trasa je profilom menej náročná a bez výrazných prevýšení. Po Králiky ideme spoločne so zelenou turistickou trasou, v ostávajúcom úseku nám robí spoločnosť modro značkovaný chodník. Prejdeme popri lyžiarskom areáli nad Králikmi, odkiaľ zídeme k hornému koncu obce (autobusová zastávka Králiky, u Ruskov), kde zabočíme vpravo. Pokračujeme miestnou chatovou osadou a lesnou cestou sa dostaneme k hospodárskej budove, od ktorej nás čaká zjazd k rybníku Mútne. Odtiaľ krátkym výstupom dosiahneme rázcestie Košanová (pripája sa chodník od Ortút) a prejdeme k chatkám na Suchom vrchu. Pre záverečnú časť je možné použiť asfaltovú cestu cez Želiarec a Flos do Banskej Bystrice, príp. lesnú cestu vedúcu ponad Skubín taktiež na sídlisko Fončorda v Banskej Bystrici. Rovnako máme možnosť prejsť zo Suchého vrchu do Malachova a odtiaľ pokračovať do Banskej Bystrice. Inou možnosťou je zjazd zo Suchého vrchu do Tajova či Podlavíc. 4. Chata nad Tajovom (770 m n. m.) Králiky (760 m n. m.) Tajov (460 m n. m.) Podlavice (400 m n. m.) Banská Bystrica (356 m n. m.), 15 km Táto trasa je určená pre menej náročných cyklistov. Z Chaty nad Tajovom sa vrátime asi 500 m nadol po prístupovej ceste, kde zabočíme vpravo k areálu súkromných chát. Asfaltovou cestou prejdeme cez tzv. Podlavické lazy, križujeme Tajovský potok a prídeme do obce Králiky. Z Králik máme možnosť návratu do Banskej Bystrice cez Tajov (po ceste je možnosť navštívenia Králickej tiesňavy v doline Farebného potoka). V prípade záujmu je možné predĺžiť si trasu z Králik do Banskej Bystrice podľa opisu trasy č. 3 cez Suchý vrch. 5. Chata nad Tajovom (770 m n. m.) Kordíky (825 m n. m.) Riečanské sedlo (752 m n. m.) Podlavice (400 m n. m.) Banská Bystrica (356 m n. m.), 20 km Z Chaty nad Tajovom prejdeme popri hoteli Lesák do obce Kordíky. Ideme ďalej po asfaltovej ceste do Sedla pod Holým vŕškom (asfaltová cesta pokračuje do Harmanca). Odtiaľ ideme lesnou cestou s občasným stúpaním a klesaním na Dedkovo a následne zostúpime do Riečanského sedla. Pre zjazd do Banskej Bystrice môžeme použiť príjemnú lesnú zvážnicu popod kóty Čmeľová a Dúbrava, ktorá nás privedie priamo do Podlavíc, mestskej časti Banskej Bystrice. 6. Chata nad Tajovom (770 m n. m.) Kordíky (825 m n. m.) Harmanec (450 m n. m.) Uľanka (395 m n. m.) Jakub (375 m n. m.) Banská Bystrica (356 m n. m.), 25 km V úvodnej časti ideme cez Kordíky do Sedla pod Holým vŕškom (ako trasa č. 5). Tu pokračujeme stále po asfaltovej ceste cez dolinu Cenovo do Harmanca, kde sa pripojíme k štátnej ceste. Po nej prejdeme okolo areálu Harmaneckých papierní do miestnej časti Uľanka, odkiaľ môžeme prísť do Banskej Bystrice po starej ceste cez Jakub a Kostiviarsku. V prípade záujmu je možné predĺžiť si trasu výstupom z Uľanky do Španej Doliny a na Šachtičky, odkiaľ nás čaká zjazd do Banskej Bystrice.

4 7. Chata nad Tajovom (770 m n. m.) Kordíky (825 m n. m.) Ištvánka (995 m n. m.) Horný Harmanec (570 m n. m.) Harmanec (450 m n. m.) Banská Bystrica (356 m n. m.), 30 km Do Kordík podľa opisu trás č. 5 a 6. Z Kordík po Ištvánku prejdeme spoločne s modro značkovanou pešou trasou. Tu sa oddelíme od pešieho chodníka a po nedávno zrekonštruovanej lesnej ceste zídeme do Horného Harmanca (polesie, otočka autobusov). Do Banskej Bystrice pokračujeme po štátnej ceste (záverečná časť od Uľanky podľa opisu trasy č. 6). 8. Chata nad Tajovom (770 m n. m.) Tichá (865 m n. m.) Tunel (1143 m n. m.) Skalka (1180 m n. m.) Krahule (870 m n. m.) Kremnica (550 m n. m.), 25 km Napokon máme možnosť prechodu na kremnickú stranu s návratom buď vlakom alebo po vlastnej osi (pre náročnejších cyklistov). Z Chaty nad Tajovom po Skalku sa môžeme dostať podľa opisu trasy č. 1. Zo Skalky je možnosť zjazdu do obce Krahule a následne do Kremnice (vlak). Inou možnosťou je pokračovať z Krahúľ do Kremnických Baní, kde môžeme nastúpiť do vlaku alebo trasu si predĺžiť až do Kremnice. Z Kremnice je tiež možné pokračovať na bicykli po menej frekventovaných cestách cez Nevoľné, Ihráč, Jastrabú do údolia Hrona, kde je možnosť podľa vlastného uváženia trasu ukončiť a pre návrat do Banskej Bystrice použiť vlak (s možnými nástupmi v staniciach Trnavá Hora, Hronská Dúbrava, Zvolen). PEŠIE TURISTICKÉ TRASY 1. Chata nad Tajovom (770 m n. m.) Tichá (865 m n. m.) Tunel (1143 m n. m.) Zlatá cesta (1143 m n. m.) Skalka, rekr. stred. (1180 m n. m.) Bystrické sedlo (1190 m n. m.) Králiky, rekr. stred. (910 m n. m.) Králiky, u Ruskov (760 m n. m.) parametre trasy: dĺžka 9,5 km, prevýšenie 500 m, 3:30 h návrat: autobus Králiky, Rusko (od. 16:30, 20:45) Banská Bystrica, AS (pr. 17:02, 21:13) Z Chaty nad Tajovom vychádzame spoločne po zelenej a žltej turistickej značke lesnou cestou, po vyše 500 m sa k nám sprava pripojí ďalšia lesná zvážnica, ktorá prichádza z obce Kordíky. Po 20 minútach prichádzame k rázcestiu Tichá (turistický prístrešok), odkiaľ pokračujeme po žltej značke. Tu začína samotný výstup na hrebeň Kremnických vrchov. Pri smerovníku Tesnô odbočuje lyžiarska tzv. Kordícka zvážnica do Kordík. My však pokračujeme stále po žltej turistickej značke a po necelej hodine prichádzame k Tunelu, jedinečnej technickej pamiatke v Kremnických vrchoch. V minulosti viackrát zohnal významnú úlohu v našich dejinách, napr. v roku 1944 bolo tadiaľto prepravených takmer 200 kg zlata z kremnickej mincovne. Po 2. svetovej vojne pamiatka chátrala, v roku 1996 bola miestnymi turistami opravená, avšak po následných zosuvoch sa stal Tunel opäť nepriechodným. Tunel bol v roku 2016 obnovený s podporou Banského múzea v Kremnici, Banskobystrického samosprávneho kraja či Klubu slovenských turistov. Výsledkom bolo vytvorenie originálnej mimoúrovňovej križovatky turistických značkovaných trás (TZT) cez Tunel vedie žltá TZT č z Tajova na Skalku, ponad Tunel vedie červená TZT č do Kováčovej. Cez Sedlo Tunel naviac prechádza ešte aj červená TZT č. 0801,

5 súčasť magistrály spájajúcej Devín s Duklianskym priesmykom a taktiež súčasť európskej turistickej magistrály E8. Od Tunela pokračujeme spoločne s červenou a žltou značkou (spočiatku ide s nami aj zeleno značkovaná trasa, tá sa však po 5 minútach pri smerovníku Zlatá cesta odpojí do Turčeka). Po polhodine prídeme k rekreačnému stredisku Skalka s viacerými stravovacími či ubytovacími možnosťami. V zimnom období je Skalka srdcom zimných športov zjazdového či čoraz populárnejšieho bežeckého lyžovania. Zo Skalky pokračujeme modrou turistickou značkou popri oplotenom areáli vysielača do Bystrického sedla, odkiaľ strmo zídeme okolo opustených skokanských mostíkoch do obce Králiky. 2. Chata nad Tajovom (770 m n. m.) Tichá (865 m n. m.) Tunel (1143 m n. m.) Sedlo Tunel (1150 m n. m.) Skalka, ferrata (1183 m n. m.) Skalka, vyhliadka (1218 m n. m.) Bystrické sedlo (1190 m n. m.) Králické sedlo (1185 m n. m.) Králiky, rekr. stred. (910 m n. m.) Králiky, u Ruskov (760 m n. m.) parametre trasy: dĺžka 9,5 km, prevýšenie 500 m, 3:30 h návrat: autobus Králiky, Rusko (od. 16:30, 20:45) Banská Bystrica, AS (pr. 17:02, 21:13) Z Chaty nad Tajovom po Tunel ideme po žltej značke (ako trasa č. 1). Po prejdení Tunelom vyjdeme hore do Sedla Tunel, odkiaľ pokračujeme už po červenej značke ponad Tunel stále po hrebeni Kremnických vrchov. Po trase môžeme obdivovať viacero skalných útvarov či vežičiek. Miestami máme možnosť pekných výhľadov na široké okolie Banskej Bystrice s panorámou Veľkej Fatry, Nízkych Tatier či západnej časti Slovenského Rudohoria. Počas dobrej viditeľnosti nie je problém vidieť Kráľovu hoľu (1948 m n. m.). Prechádzame popri nedávno vybudovanej zaistenej via ferrate, ktorá ponúka viacero trás v závislosti od obtiažnosti. Via ferrata má tri cesty Komín (obtiažnosť C), Trubačova veža (obtiažnosť B) a Výzva (obtiažnosť E), ktorá je svojou obtiažnosťou najnáročnejšou doteraz vybudovanou via ferratou na Slovensku. K ceste patrí aj krátka via ferrata na skale Jánošíkova diera s obtiažnosťou B, ktorá je určená pre rodičov s deťmi. Od via ferraty pokračujeme ďalej po hrebeni a napokon prídeme k smerovníku Skalka, vyhliadka pri vrcholovej stanici sedačkovej lanovky. Tu križujeme lyžiarsku trasu (tzv. severný okruh). Od Peknej vyhliadky môžeme pokračovať po hrebeni stále červenou značkou a po 10 minútach dôjdeme do Bystrického sedla. Inou možnosťou je pokračovať po miestnej zelenej značke k chatám na Skalke, kde sa spojíme s červenou a žltou značkou prichádzajúcich sem od Tunela. Zo Skalky do Bystrického sedla prídeme po modrej značke (viď trasa č. 1). Ak sa rozhodneme v Bystrickom sedle nezostúpiť z hrebeňa, pokračujeme ďalej po červenej značke cez Mýtny vrch do Králického sedla. Odtiaľto máme možnosť zostupu menej strmým chodníkom po zelenej značke k chatám nad Králikmi a následne modrou značkou ku konečnej zastávke Králiky, u Ruskov. V prípade dostatku času môžeme pokračovať hrebeňom po červenej značke cez Zlatú studňu, Velestúr až k trojramennému drevenému krížu v Sedle Tri kríže. Možnosti zostupu sú po modrej značke do Malachova alebo po žltej značke cez Hornú skalu do Horných Pršian. 3. Chata nad Tajovom (770 m n. m.) Tichá (865 m n. m.) Králiky, rekr. stred. (910 m n. m.) Mútne (660 m n. m.) Suchý vrch, rekr. stred. (690 m n. m.) Banská Bystrica, Fončorda (410 m n. m.) parametre trasy: dĺžka 15 km, prevýšenie 550 m, 4:30 h

6 Z Chaty nad Tajovom po Tichú ideme spoločne po zelenej a žltej značke, pokračujeme zelenou značkou po vrstevnici bez značného stúpania k chatám nad Králikmi. Odtiaľ až do konca trasy ideme modrou značkou cez Králiky, rybník Mútne a chatovú oblasť Suchý vrch, významné miesto prímestskej rekreácie. Trasu je možné doplniť zachádzkou na skalnú vyhliadku Trávny Ždiar, dostupnú viacerými kovovými rebríkmi. Uvedená trasa patrila v minulosti medzi obľúbené bežkárske trasy, v posledných rokoch však býva problém s nedostatkom snehu na trase. Zo Suchého vrchu môžeme zostúpiť do Banskej Bystrice na sídlisko Fončorda po modrej značke na Tulskú ul. alebo po asfaltovej ceste cez Flos na Mládežnícku ul. (zelená značka). Inou možnosťou je zostup do Malachova po zelenej značke, resp. do Tajova po žltej značke. 4. Chata nad Tajovom (770 m n. m.) Kordíky (825 m n. m.) Sedlo pod Holým vŕškom (740 m n. m.) Dedkovo (925 m n. m.) Riečanské sedlo (752 m n. m.) Ostrý vrch-ravasky (805 m n. m.) Laskomer, vysielač (590 m n. m.) Banská Bystrica, Hámor (360 m n. m.) parametre trasy: dĺžka 17 km, prevýšenie 500 m, 4:45 h Celá trasa vedie po zelenej turistickej značke. Hneď v úvode nás vedie popri chate Lesák a ďalej lesným chodníkom prídeme do obce Kordíky (na začiatku obce križujeme lyžiarsky vlek so zjazdovkou). Z centra obce Kordíky ideme spoločne so žltou (spočiatku aj modrou) značkou po asfaltovej ceste s peknými výhľadmi na okolie Kordík až do Sedla pod Holým vŕškom, kde sa žltá značka od nás oddelí do Harmanca. Príjemnou lesnou cestou, striedavo lesom a lúkami prechádzame popri kóte Dedkovo, odkiaľ zostúpime do Riečanského sedla. Tu križujeme žltú turistickú trasu vedúcu z Riečky do Uľanky (možnosť alternatívneho zostupu). Z Riečanského sedla pokračujeme lesným chodníkom popod Ostrý vrch k smerovníku Ravasky, kde sa stretávame s miestnym značením. Mestské lesy Banská Bystrica v spolupráci s Klubom slovenských turistov vyznačkovali v roku 2007 hustú sieť chodníkov v Laskomerskej doline a jej okolí. Úsek medzi Riečanským sedlom a Ravaskami je súčasťou novovybudovaných tzv. singletrailov, t.j. špeciálne upravených trás pre horských cyklistov, je preto potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť a ohľaduplnosť pri strete cyklistov s pešími turistami. Z Ravasiek zostúpime na rozsiahle lúky s nádherným výhľadom a panorámou mesta Banská Bystrica. Prechádzame popri oplotení vysielača na vrchu Laskomer, ktorý tu bol postavený v roku V záverečnej časti zostupujeme cez novú mestskú obytnú lokalitu Slnečné stráne, pričom na viacerých miestach križujeme asfaltovú cestu od vysielača, ktorá je kvôli zachovaniu konštantného stúpania rozvinutá do početných serpentín. Trasu ukončíme v blízkosti Medeného Hámra, ktorý je významnou industriálnou pamiatkou. Práve medený hámor patril svojho času k najvýznamnejším výrobným podnikom, ktorého najväčšia sláva začala za čias fungovania Thurzovsko-Fuggerovskej spoločnosti v prvej polovici 16. stor. Druhý najstarší veľkovýrobný podnik na území Slovenska pracoval nepretržite od roku 1496 do roku 1991, t. j. takmer celé pol storočie. Časť objektov rozsiahleho komplexu sa zachovala do súčasnosti. Medený hámor však nie je spojený len so

7 slávou a prosperitou, ale je poznačený aj obrovskou tragédiou. Práve z Medeného hámra sa rozšíril aj dosiaľ najväčší požiar v dejinách Banskej Bystrice. Stalo sa to v pondelok 3. augusta Jeho následkom zahynulo 132 obyvateľov mesta a požiarom bolo zničených asi 300 domov z celkového počtu 400. Po požiari začala nová výstavba mesta, povolená bola aj celokrajinná zbierka a mesto bolo dočasne oslobodené od povinnosti platenia daní. 5. Chata nad Tajovom (770 m n. m.) Kordíky (825 m n. m.) Ištvánka (995 m n. m.) Vápenica (1022 m n. m.) Kotolnica (943 m n. m.) Harmanecká jaskyňa (820 m n. m.) Horný Harmanec, parkovisko (570 m n. m.) Dolný Harmanec, Kohút (490 m n. m.) parametre trasy: dĺžka 11 km, prevýšenie 500 m, 4:00 h návrat: autobus Dolný Harmanec, Kohút (od. 18:00, 19:50) Banská Bystrica, AS (pr. 18:33, 20:23) Z Chaty nad Tajovom ideme do Kordík po zelenej značke (viď trasa č. 4), odkiaľ až do cieľa našej trasy pôjdeme modrou turistickou značkou. Z Kordík miernym stúpaním za asi hodinu stále po spevnenej ceste prídeme na Ištvánku (odbočka žltej značky pod Tablu). Ďalší úsek už vedie po lesnom chodníku cez kóty Vápenica a Kotolnica (pekný výhľad do Harmaneckej doliny) až k vstupnému portálu do Harmaneckej jaskyne. Národná prírodná pamiatka Harmanecká jaskyňa je kvapľovou jaskyňou nachádzajúcou sa na rozmedzí Kremnických vrchov a Starohorských vrchov. Vstupný portál sa nachádza vo výške 828 m n. m. Jaskyňa bola sprístupnená v roku Návštevníkom slúži 1020 m dlhý okruh, jeho absolvovanie trvá približne 60 minút. Od jaskyne zídeme serpentínovým chodníkom na parkovisko pri hlavnej ceste (autobusová zastávka, motorest). V prípade záujmu je možné navštíviť Dekrétovu jaskyňu, ktorá je v pešej dostupnosti do 10 minút od Horného Harmanca. Popri vodnom žľabe Rakytovo (miestne značenie žltej farby) zídeme k ústiu Bystrickej doliny a spolu so žltou turistickou značkou, ktorá sem príde od hotela na Kráľovej studni, prídeme na konečnú zastávku autobusu Dolný Harmanec, Kohút. 6. Chata nad Tajovom (770 m n. m.) Tichá (865 m n. m.) Tunel (1143 m n. m.) Sedlo Tunel (1150 m n. m.) Vyhnátová (1283 m n. m.) Kordícke sedlo (1117 m n. m.) Pod Kordíckym sedlom (973 m n. m.) Kordíky (825 m n. m.) parametre trasy: dĺžka 9 km, prevýšenie 570 m, 3:00 h návrat: autobus Kordíky, Jednota (od. 17:15) Banská Bystrica, AS (pr. 17:52) Po Tunel súbežne s trasami č. 1 a 2. Zo Sedla Tunel pokračujeme po hrebeni červenou turistickou značkou na Vyhnátovú, z ktorej sa nám miestami poskytujú pekné výhľady na okolie Banskej Bystrice. Vyhnátová je so svojou výškou 1283 m n. m. tretím najvyšším vrcholom v Kremnických vrchoch. Úzkym lesným chodníkom zídeme do Kordíckeho sedla, kde križujeme žltú značku vedúcu zo Širokej doliny (nad Turčekom) do Kordík a ďalej do Harmanca. Kordícke sedlo je významným miestom tzv. severného lyžiarskeho okruhu. Červeno

8 značkovanou trasou možno pokračovať ďalej na Tablu a Flochovú, my však za 35 minút zídeme po žltej značke na autobusovú zastávku do Kordík, kde sa naša trasa končí. 7. Chata nad Tajovom (770 m n. m.) Tichá (865 m n. m.) Tunel (1143 m n. m.) Zlatá cesta (1143 m n. m.) Pod Húšťavou (759 m n. m.) Horný Turček (692 m n. m.) parametre trasy: dĺžka 11 km, prevýšenie 450 m, 3:30 h návrat: vlak Turček (od. 16:15) Zvolen os. st. (pr. 17:16), prestup na autobus Zvolen, AS (od. 17:50) Banská Bystrica, Okresný úrad (pr. 18:20) alebo autobus Turček, OcÚ (od. 16:40) Turčianske Teplice, aut. st. (pr. 17:25), prestup na vlak Turčianske Teplice (od. 17:38) Banská Bystrica (pr. 18:26) alebo vlak Turček (20:06) Turčianske Teplice (pr. 20:30), prestup na autobus Turčianske Teplice, Dom služieb (od. 21:10) Banská Bystrica, AS (pr. 22:00) Od Chaty nad Tajovom po Tunel ako trasy č. 1 a 2. Od rázcestia značených chodníkov pri Tuneli pokračujeme po zelenej značke (po smerovník Zlatá cesta spoločne aj s červenou a žltou značkou, ktoré ďalej pokračujú na Skalku). Od Zlatej cesty miernym klesaním zídeme do Turčeckej doliny popri údolnej stanici sedačkovej lanovky. Neskôr už širšou lesnou cestou dôjdeme k smerovníku Pod Húšťavou, odkiaľ už Krahuľskou dolinou zídeme do Horného Turčeka. Železničným podjazdom križujeme trať vedúcu z Hronskej Dúbravy do Zvolena, postavenej v roku Trať bola súčasťou tzv. Uhorskej severnej železnice, ktorá spájala Vrútky (na Košicko-bohumínskej železnici) so Salgótarjánom. Práve v blízkosti podjazdu sa nachádza portál najkratšieho železničného tunela na Slovensku s dĺžkou iba 37 m. K našej zelenej značke sa o chvíľu pripojí aj modrá značka, ktorá sem vedie zo Sedla Flochovej a obe značky vedú na žel. zastávku Turček. 8. Chata nad Tajovom (770 m n. m.) Tichá (865 m n. m.) Tunel (1143 m n. m.) Zlatá cesta (1143 m n. m.) Skalka, rekr. stred. (1180 m n. m.) Predné pláne (920 m n. m.) Krahule (870 m n. m.) Kremnické Bane (784 m n. m.) parametre trasy: dĺžka 13 km, prevýšenie 500 m, 4:00 h návrat: vlak Kremnické Bane (od. 16:23) Zvolen os. st. (pr. 17:16), prestup na autobus Zvolen, AS (od. 17:50) Banská Bystrica, Okresný úrad (pr. 18:20) alebo autobus Kremnické Bane, Jednota (od. 16:42) Kremnica, aut. st. (pr. 16:50), prestup na autobus Kremnica, aut. st. (od. 17:00) Žiar nad Hronom, aut. st. (pr. 17:32) prestup na autobus Žiar nad Hronom, aut. st. (od. 17:55) Banská Bystrica (pr. 18:40) alebo vlak Kremnické Bane (19:59) Turčianske Teplice (pr. 20:30), prestup na autobus Turčianske Teplice, Dom služieb (od. 21:10) Banská Bystrica, AS (pr. 22:00) Po Skalku ako trasa č. 1. Zo Skalky pokračujeme červeno značkovanou Cestou Hrdinov SNP striedavo lesom a neskôr prevažne okrajom lúk s peknými výhľadmi (tzv. Predné pláne). Križujeme sedačkovú lanovku so zjazdovkou a prichádzame na horný koniec obce Krahule, ktorá sa v tejto časti neustále rozširuje novou

9 obytnou výstavbou. Z Krahúľ ideme po asfaltovej ceste severne od kóty Trnovník (989 m n. m., pekný výhľad) ku Kostolíku sv. Jána Krstiteľa, v jeho blízkosti stojí Kláštor kapucínov. Toto miesto je považované na jedno z geografických stredov Európy. Na záver prídeme do obce Kremnické Bane, kde sa naša trasa končí. Obec je dopravne dostupná autobusovými linkami Žiar nad Hronom Kremnica Kunešov, ako aj osobnými vlakmi premávajúcimi na trase Zvolen Vrútky. 9. Chata nad Tajovom (770 m n. m.) Tichá (865 m n. m.) Tunel (1143 m n. m.) Zlatá cesta (1143 m n. m.) Skalka, rekr. stred. (1180 m n. m.) Predné pláne (920 m n. m.) Krahule (870 m n. m.) Krahuľský štít, rozhľadňa (959 m n. m.) Kremnica (550 m n. m.) parametre trasy: dĺžka 15 km, prevýšenie 580 m, 4:45 h návrat: autobus Kremnica, aut. st. (od. 18:15) Žiar nad Hronom, aut. st. (pr. 18:43), prestup na vlak Žiar nad Hronom (od. 20:38) Banská Bystrica (pr. 21:26) alebo Kremnica, aut. st. (od. 20:45) Žiar nad Hronom, aut. st. (pr. 21:08), prestup na autobus Žiar nad Hronom, aut. st. (od. 21:15) Banská Bystrica, AS (pr. 21:55) alebo vlak Kremnica (od. 19:48) Turčianske Teplice (pr. 20:30), prestup na autobus Turčianske Teplice, Dom služieb (od. 21:10) Banská Bystrica, AS (pr. 22:00) Od Chaty nad Tajovom po Krahule ako trasa č. 8. Z Krahúľ pokračujeme okolo kostola po miestnej zelenej turistickej značke lúkami na rázcestie, z ktorého je potrebné odbočiť na červeno značenú odbočku vedúcu na Krahuľský štít (959 m n. m.) s nedávno postavenou rozhľadňou. Z nej sa ponúka krásny panoramatický výhľad na okolie Kremnice. Od rozhľadne strmo klesáme úzkym chodníkom, križujeme železničnú trať a schádzame priamo do centra mesta Kremnica. Mesto bolo už od 10. stor. známe ťažbou zlata a striebra. V roku 1328 sa Kremnica stala slobodným kráľovským banským mestom. V tom istom roku kráľ Karol I. založil v meste mincovňu, ktorá je dodnes najdlhšie nepretržite fungujúcim podnikom vyrábajúcim mincové produkty, ale aj medaily, plakety či iné výrobky. Spracoval: Mgr. Vladimír Kobza, PhD. Klub slovenských turistov Lokomotíva Banská Bystrica