Úradný vestník INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Úradný vestník INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE"

Prepis

1 Úradný vestník Európskej únie C 148 Slovenské vydanie Informácie a oznámenia 5. mája 2020 Ročník 63 Obsah IV Informácie INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE Rada 2020/C 148/01 Oznámenie určené určitým osobám a subjektom, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP a v nariadení Rady (EÚ) č. 267/2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu Európska komisia 2020/C 148/02 Úroková miera použitá Európskou centrálnou bankou pri hlavných refinančných operáciách: 0,00 % dňa 1. mája 2020 Výmenný kurz eura Dvor audítorov 2020/C 148/03 Osobitná správa č. 11/2020 Energetická efektívnosť budov: naďalej je potrebné klásť väčší dôraz na nákladovú účinnosť V Oznamy KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE Európska komisia 2020/C 148/04 Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9793 Permira/Sneakers Maker) Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 ) SK ( 1 ) Text s významom pre EHP

2 INÉ AKTY Európska komisia 2020/C 148/05 Uverejnenie oznámenia o schválení štandardnej zmeny špecifikácie výrobku v súvislosti s názvom v sektore vinohradníctva a vinárstva v zmysle článku 17 ods. 2 a 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/

3 SK C 148/1 IV (Informácie) INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE RADA Oznámenie určené určitým osobám a subjektom, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP a v nariadení Rady (EÚ) č. 267/2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (2020/C 148/01) Mohammad Reza MOVASAGHNIA (č. 12), uvedený v časti I prílohy II k rozhodnutiu Rady 2010/413/SZBP ( 1 ) a v časti I prílohy IX k nariadeniu Rady (EÚ) č. 267/2012 ( 2 ) o reštriktívnych opatreniach voči Iránu, sa upozorňuje na nasledujúce informácie. Na tieto informácie sa upozorňujú aj Mohammad Ali JAFARI (č. 6), brigádny generál IRGC Mostafa Mohammad NAJJAR (č. 7), brigádny generál IRGC Mohammad Reza NAQDI (č. 8), brigádny generál IRGC Hossein SALAMI (č. 11) a brigádny generál IRGC Ahmad VAHIDI (č. 13), ktorí sú uvedení v časti II prílohy II k rozhodnutiu 2010/413/SZBP a v časti II prílohy IX k nariadeniu (EÚ) č. 267/2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu. Rada má v úmysle zachovať reštriktívne opatrenia voči uvedeným osobám a subjektom s novými odôvodneniami. Dotknuté osoby a subjekty sa týmto upozorňujú, že môžu Rade predložiť žiadosť o poskytnutie zamýšľaného odôvodnenia ich označenia, a to do 11. mája 2020 na tejto adrese: Council of the European Union General Secretariat RELEX.1.C Rue de la Loi/Wetstraat Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Akékoľvek pripomienky doručené pred 22. májom 2020 sa zohľadnia na účely pravidelného preskúmania zo strany Rady. ( 1 ) Ú. v. EÚ L 195, , s. 39. ( 2 ) Ú. v. EÚ L 88, , s. 1.

4 C 148/2 SK EURÓPSKA KOMISIA Úroková miera použitá Európskou centrálnou bankou pri hlavných refinančných operáciách ( 1 ): 0,00 % dňa 1. mája 2020 Výmenný kurz eura ( 2 ) 4. mája 2020 (2020/C 148/02) 1 euro = Mena Výmenný kurz USD Americký dolár 1,0942 JPY Japonský jen 116,84 DKK Dánska koruna 7,4622 GBP Britská libra 0,87898 SEK Švédska koruna 10,8113 CHF Švajčiarsky frank 1,0548 ISK Islandská koruna 159,50 NOK Nórska koruna 11,3280 BGN Bulharský lev 1,9558 CZK Česká koruna 27,119 HUF Maďarský forint 353,27 PLN Poľský zlotý 4,5668 RON Rumunský lei 4,8368 TRY Turecká líra 7,6932 AUD Austrálsky dolár 1,7022 Mena Výmenný kurz CAD Kanadský dolár 1,5390 HKD Hongkongský dolár 8,4838 NZD Novozélandský dolár 1,8083 SGD Singapurský dolár 1,5495 KRW Juhokórejský won 1 340,00 ZAR Juhoafrický rand 20,3924 CNY Čínsky juan 7,7275 HRK Chorvátska kuna 7,5820 IDR Indonézska rupia ,42 MYR Malajzijský ringgit 4,7226 PHP Filipínske peso 55,379 RUB Ruský rubeľ 82,3404 THB Thajský baht 35,397 BRL Brazílsky real 6,0781 MXN Mexické peso 26,8862 INR Indická rupia 82,7870 ( 1 ) Použitý kurz sa vzťahuje k poslednej operácii vykonanej pred určeným dňom. V prípade, že tender obsahuje variabilný kurz, použije sa kurz medzný. ( 2 ) Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.

5 SK C 148/3 DVOR AUDÍTOROV Osobitná správa č. 11/2020 Energetická efektívnosť budov: naďalej je potrebné klásť väčší dôraz na nákladovú účinnosť (2020/C 148/03) Európsky dvor audítorov týmto informuje, že bola uverejnená osobitná správa č. 11/2020 Energetická efektívnosť budov: naďalej je potrebné klásť väčší dôraz na nákladovú účinnosť. Táto správa je k dispozícii na nahliadnutie alebo stiahnutie na webovom sídle Európskeho dvora audítorov:

6 C 148/4 SK V (Oznamy) KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE EURÓPSKA KOMISIA Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9793 Permira/Sneakers Maker) Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP) (2020/C 148/04) 1. Komisii bolo 23. apríla 2020 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 ( 1 ) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii. Toto oznámenie sa týka týchto podnikov: Permira Holdings Limited ( Permira, Normanské ostrovy), Sneakers Maker SpA ( Sneakers Maker, Taliansko). Podnik Permira získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách výlučnú kontrolu nad podnikom Sneakers Maker. Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií. 2. Predmet činnosti dotknutých podnikov: Permira: podnikanie v oblasti súkromného kapitálu zamerané na poskytovanie služieb súvisiacich so správou investícií, a to viacerým investičným fondom. Permira kontroluje viacero spoločností v portfóliu pôsobiacich v rôznych odvetviach vrátane obuvi a odevov, ako napríklad Dr Martens a Reformation. Sneakers Maker: holdingová spoločnosť, ktorá vlastní celé základné imanie spoločnosti Golden Goose S.p.A. výrobcu a dodávateľa luxusnej obuvi a odevov. 3. Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách. V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 ( 2 ) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v uvedenom oznámení. 4. Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii. Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo: M.9793 Permira/Sneakers Maker ( 1 ) Ú. v. EÚ L 24, , s. 1 ( nariadenie o fúziách ). ( 2 ) Ú. v. EÚ C 366, , s. 5.

7 SK C 148/5 Pripomienky možno Komisii zaslať om, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje: Fax Poštová adresa: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

8 C 148/6 SK INÉ AKTY EURÓPSKA KOMISIA Uverejnenie oznámenia o schválení štandardnej zmeny špecifikácie výrobku v súvislosti s názvom v sektore vinohradníctva a vinárstva v zmysle článku 17 ods. 2 a 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/33 (2020/C 148/05) Toto oznámenie sa uverejňuje v súlade s článkom 17 ods. 5 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/33 ( 1 ). OZNÁMENIE O SCHVÁLENÍ ŠTANDARDNEJ ZMENY BIERZO Referenčné číslo PDO-ES-A0615-AM02 Dátum oznámenia: 31. januára 2020 OPIS A DÔVODY SCHVÁLENEJ ZMENY 1. Zmena fyzikálno-chemických vlastností podľa typu vína Zmena sa týka bodu 2 písm. a) špecifikácie a bodu 4 jednotného dokumentu. V novej špecifikácii sa upravujú niektoré analytické vlastnosti vín s označením pôvodu Bierzo s cieľom prispôsobiť vína chuťovým preferenciám spotrebiteľov, ktorí uprednostňujú sviežejšie, kyslejšie vína s menším obsahom cukru a síry. Okrem toho vinárske podniky používajú čoraz častejšie vďaka technologickému pokroku drevené nádoby s objemom viac ako 600 litrov a v dôsledku zmeny klimatických podmienok sa zvyšuje stupeň zrelosti vín. Tieto analytické vlastnosti sú uvedené ďalej v texte. Obsah alkoholu: obsah alkoholu sa má zvýšiť u bielych, ružových a červených vín o 0,5 obj. %, keďže akostné biele víno musí mať najmenej 11,5 obj. % alkoholu a akostné červené a ružové víno najmenej 12 obj. % alkoholu. Cieľom je zlepšiť dozrievanie hrozna, čím sa získavajú plnšie vína, a zabrániť nadmerným výnosom, ktoré by viedli k produkcii menej kvalitného vína. Obsah glukózy a fruktózy: koncentrácia cukru vo víne sa má znížiť zo 7 na 5 g glukózy a fruktózy na liter v bielych a ružových vínach, pretože vína tradične vyrábané v tomto regióne majú nízky obsah cukru. Cieľom je teda zachovať identitu vín Bierzo a zvýšiť ich kvalitu a zároveň zamedziť snahe o zakrývanie chyby vína nadbytočným cukrom. Celková kyslosť: v záujme vyššej kvality a výraznejšej sviežosti bielych a ružových vín sa musí minimálna celková kyslosť vyjadrená ako kyselina vínna zvýšiť zo 4 g/l na 4,5 g/l. Vinárom sa tým umožní vyrábať vyváženejšie biele a ružové vína, pretože vína získané z hrozna v rokoch s intenzívnejším slnečným svitom pôsobia príliš teplým a nevýrazným dojmom, čo nie je typické pre tento región. Obsah prchavých kyselín: obsah kyseliny vínnej vo vínach v prvom roku sa zvyšuje na 0,8 g/l. Dvojročné a staršie vína nesmú mať obsah prchavých kyslín viac ako 1 g/l. Vzhľadom na spôsob výroby a zrenie vín sa v súčasnosti niektoré vína ponechávajú zrieť v drevených nádobách s kapacitou viac ako 600 litrov (maximálna povolená kapacita). Ak vína dozrievajú v nádobách s vyšším objemom, nepovažujú sa za vína vyzreté v sude, hoci vína, ktoré zreli v takýchto nádobách majú v zásade vyšší obsah prchavých kyselín, podobne ako je to pri zrení v sude. Okrem toho nemajú tieto vína žiadne degustačné chyby, a preto sa usilujeme prispôsobiť tento parameter súčasným trendom zrenia a vinifikácie. Pokiaľ ide o dvojročné a staršie vína, obsah prchavých kyselín by nemal prekročiť 1 g kyseliny octovej na liter. Všetky tieto faktory prispievajú k menším zásahom do vinifikácie a podporujú fermentáciu z miestnych kvasiniek, ktorých použitím sa prehlbuje autenticita týchto vín. ( 1 ) Ú. v. EÚ L 9, , s. 2.

9 SK C 148/7 Celkový obsah oxidu siričitého: pri bielych a ružových vínach sa zníži obsah oxidu siričitého zo 190 g/l na150 g/l a pri červenom víne zo 140 g/l na 130 g/l, pretože pri vhodnom množstve oxidu siričitého sú vína menej oxidované, majú krajšiu farbu, lepšiu vôňu a nižší obsah prchavých kyselín. Zlepšuje sa tým kvalita, keďže jednoznačným cieľom je vyrábať prirodzenejšie vína a túto konzervačnú látku používať racionálnejšie. Zmena uvedených fyzikálno-chemických vlastností nepredstavuje podstatnú zmenu, keďže vína si zachovávajú jedinečné a typické vlastnosti CHOP BIERZO. Preto nemá vplyv na kategóriu výrobku [časť II prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013] ani na súvislosť so zemepisnou oblasťou a nie je ňou obmedzené ani uvádzanie na trh. 2. Zmena organoleptických vlastností Zmena sa týka bodu 2 písm. b) špecifikácie a bodu 4 jednotného dokumentu. Organoleptické vlastnosti chránených vín sa zrevidovali a upravili tak, aby sa dali priradiť k deskriptorom, ktoré môže hodnotiť odborná degustačná porota podľa kritérií stanovených v norme UNE-EN-ISO Zmena uvedených organoleptických vlastností nepredstavuje podstatnú zmenu, keďže vína si zachovávajú jedinečné a typické vlastnosti CHOP BIERZO. Preto nemá vplyv na kategóriu výrobku [časť II prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013] ani na súvislosť so zemepisnou oblasťou a nie je ňou obmedzené ani uvádzanie na trh. 3. Pestovateľské postupy: obmedzenie zavlažovania Zmena sa týka bodu 3 písm. a) špecifikácie a bodu 5.a jednotného dokumentu. Dôvodom tohto obmedzenia je skutočnosť, že výrobná oblasť jednoznačne podlieha vplyvu Atlantického oceánu, keďže má vysoký ročný úhrn zrážok, ktorý v priemere presahuje 700 mm ročne. V zásade platí, že viniču hrozí úhyn spôsobený suchým letným počasím iba počas prvých dvoch rokov. Preto je zavlažovanie v takomto prípade povolené. V nasledujúcich rokoch už nie je povolené, pretože sa vychádza z toho, že množstvo zrážok je dostatočné. Okrem toho sa zavlažovaním priamo menia charakteristické vlastnosti hrozna, takže zaniká faktor ročníka zberu a vína majú každý rok podobné vlastnosti. Stráca sa tým totiž určitá stránka identity vína: vína zo suchších rokov sú vrúcnejšie, zatiaľ čo v rokoch s výdatnejšími zrážkami a miernejšími teplotami vznikajú sviežejšie vína. Toto obmedzenie nepatrí medzi typy zmien uvedené v článku 14 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/ Podmienky výroby vína: zmena minimálneho potenciálneho obsahu alkoholu určitých odrôd viniča a zahrnutie vína typu clarete Zmena obsahu alkoholu sa týka bodu 3 písm. b) ods. 1 špecifikácie a bodu 5.a jednotného dokumentu. V porovnaní s predchádzajúcou špecifikáciou sa minimálny potenciálny obsah alkoholu z modrých a bielych odrôd zvýši o 0,5 obj. % s výnimkou odrody Godello, pri ktorej sa zvýši o 1 obj. %. Dôvodom tejto zmeny je najmä vývoj klimatických podmienok, ktorý vedie k zvýšeniu potenciálneho obsahu alkoholu v hrozne. S cieľom zachovať kvalitu vín sa hrozno zbiera pri optimálnej zrelosti, čím sa predíde nadmerným výnosom a neefektívnym vinárskym postupom, ktoré by mohli mať za následok neúplné zrenie a nekvalitné víno. Pridanie vína typu clarete sa týka bodu 2 písm. a) a b) a bodu 3 písm. c) špecifikácie a bodov 4 a 5.a jednotného dokumentu. V regióne Bierzo je výroba vína typu clarete tradíciou. Miešanie odrôd vo vinohrade sa uskutočňovalo prakticky vo všetkých starých vinohradoch a táto zmes sa používala na výrobu vína typu clarete. V súčasnosti sa Regulačná rada snaží podporiť výrobu týchto tradičných vín, ktoré sa vždy vyrábali v tomto regióne. Zahrnutím tohto typu vína nevzniká nová kategória, pretože ide o víno kategórie I, do ktorej patria všetky vína uvedené v špecifikácii.

10 C 148/8 SK Táto zmena nepatrí medzi typy zmien uvedené v článku 14 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/ Relevantné obmedzenia výroby vín: zmena minimálneho percentuálneho podielu odrôd v zložení vín Zmena sa týka bodu 3 písm. c) špecifikácie a bodu 5.a jednotného dokumentu. Červené vína musia obsahovať najmenej 85 % povolených modrých odrôd viniča a môžu sa pridať biele odrody, ktorých podiel nesmie presiahnuť 15 %, s cieľom prirodzene zvýšiť celkovú kyslosť vína a dodať mu sviežosť a zároveň zachovať identitu vína vyrobeného v tejto oblasti. Tento postup sa tradične uplatňuje v určitých oblastiach regiónu Bierzo, o čom svedčia pozemky, na ktorých sú vysadené modré aj biele odrody viniča. Táto zmena nepredstavuje podstatnú zmenu výrobku s chráneným označením, a preto nie je uvedená medzi typmi zmien stanovenými v článku 14 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/ Rozšírenie vymedzenej oblasti Zmena sa týka bodu 4 špecifikácie a bodu 6 jednotného dokumentu. Bierzo je administratívny región zložený z 38 obcí, vytvorený v roku 1991 zákonom č. 1/1994 zo 14. marca 1994, ktorým sa vytvára a upravuje rovnomenný prírodný región nachádzajúci sa západne od provincie León v autonómnej oblasti Kastília a León. Historický región Bierzo zahŕňa povodie rieky Sil v provincii León okrem údolia Laciana a časti regiónu Cabrera Baja. Do regiónu Bierzo sa od jeho založenia v roku 1991 začlenili tieto obce: Arganza, Balboa, Barjas, Bembibre, Benuza, Berlanga del Bierzo, Borrenes, Cabañas Raras, Cacabelos, Camponaraya, Candín, Carracedelo, Carucedo, Castropodame, Congosto, Corullón, Cubillos del Sil, Fabero, Folgoso de la Ribera, Igüeña, Molinaseca, Noceda del Bierzo, Oencia, Páramo del Sil, Peranzanes, Ponferrada, Priaranza del Bierzo, Puente de Domingo Flórez, Sancedo, Sobrado, Toreno, Torre del Bierzo, Trabadelo, Vega de Espinareda, Vega de Valcarce, Toral de los Vados-Villadecanes a Villafranca del Bierzo. Obec Palacios del Sil požiadala o začlenenie v roku Označenie pôvodu Bierzo bolo uznané 11. novembra 1989 a bolo schválené nariadenie jeho Regulačnej rady, ktoré sa uverejnilo v štátnom úradnom vestníku (B.O.E) 12. decembra Nariadenie sa vzťahuje na tieto obce: Arganza, Bembibre, Borrenes, Cabañas Raras, Cacabelos, Camponaraya, Carracedelo, Carucedo, Castropodame, Congosto, Corullón, Cubillos del Sil, Fresnedo, Carucedo, Castropodame, Congosto, Corullón, Cubillos del Sil, Fresnedo, Molinaseca, Noceda, Ponferrada, Priaranza, Puente Domingo Flórez, Sancedo, Vega de Espinareda, Villadecanes-Toral de los Vados a Villafranca del Bierzo. Z 38 obcí tvoriacich región Bierzo bolo v nariadení uvedených len 22, pričom obec Fresnedo už v súčasnosti nie je obcou, keďže jej pozemky sa začlenili do obcí Cubillos del Sil a Toreno, ktoré až doteraz neboli súčasťou oblasti chráneného označenia pôvodu Bierzo. Okrem vinohradov v pôvodne začlenených 22 obciach sa vinohrady nachádzali aj v ďalších 10 obciach regiónu, ktoré neboli zahrnuté do geografickej oblasti, na ktorú sa vzťahuje označenie pôvodu Bierzo. Išlo o obce: Benuza, Berlanga del Bierzo, Fabero, Folgoso de la Ribera, Igüeña, Oencia, Sobrado, Toreno, Torre del Bierzo a Trabadelo. Rozšírením oblasti o týchto 10 obcí sa nemení súvislosť, pretože ide o obce v regióne Bierzo, ktoré v čase vytvorenia označenia pôvodu neprejavili záujem o účasť na tomto projekte pre rastúci význam ťažobnej činnosti a preto, že sa vinice využívali na produkciu vína na vlastnú spotrebu. Ak však zohľadníme klimatické, pôdne a orografické charakteristiky, zistíme, že v oblastiach susediacich s obcami, na ktoré sa vzťahuje označenie pôvodu, sa vinič naďalej pestuje a vinohrad je oddelený len administratívnymi hranicami. Ide totiž o veľmi staré vinohrady: v týchto oblastiach sa odrody viniča, podpníky, spony výsadby ani pestovateľské systémy prakticky neobnovovali, takže prírodné a ľudské faktory sú vo všetkých obciach rovnaké, a to tak v pôvodne začlenených obciach, ako aj v obciach, ktorých zahrnutie do oblasti sa navrhuje.

11 SK C 148/9 Tieto obce sa pridávajú preto, aby sa zabránilo opusteniu vinohradov v týchto oblastiach, keďže hrozno z týchto obcí sa nemôže používať pod označením pôvodu Bierzo, ťažko sa predáva alebo sa používa na výrobu vín na vlastnú spotrebu. Výrobe vína sa venujú starší ľudia, ktorí ho postupne prestávajú doma vyrábať a často sa musia vzdať veľmi starých vinohradov, ktoré produkujú veľmi kvalitné hrozno. Dôsledkom toho je aj strata genetickej variability týchto starých vinohradov. Rozšírením oblasti sa nespochybňuje súvislosť, pretože príčinný vzťah ostáva zachovaný: v rozšírenej oblasti, ako aj v pôvodne vymedzenej oblasti sa vyskytujú rovnaké prírodné a ľudské faktory. 7. Zmena maximálnych výnosov Zmena sa týka bodu 5 špecifikácie a bodu 5.b jednotného dokumentu. Zníži sa maximálny hektárový výnos odrody Garnacha Tintorera, keďže súčasný povolený výnos kg/ha neumožňuje dopestovať hrozno na výrobu vína s dostatočným množstvom alkoholu pre akostné vína. V dôsledku toho sa maximálny hektárový výnos tejto odrody zníži na kg/ha. Maximálna povolená produkcia na hektár pre výrobu vína označeného menšími zemepisnými jednotkami bude o 20 % nižšia ako maximálna povolená produkcia pre víno s označením Vino de Villa, o 25 % nižšia v prípade vína s označením Vino de Paraje a v rámci tejto kategórie bude o 30 % nižšia ako maximálna povolená produkcia pre víno Viña Clasificada a o 35 % nižšia v prípade vína Gran Viña Clasificada. Účelom obmedzenia výroby je dosiahnuť rovnováhu a obmedziť silu viniča s cieľom podporiť zrenie, zdravotný stav a vlastnosti hrozna a zvýšiť kvalitu vín. Táto zmena je zameraná na kvalitu a nemenia sa ňou základné vlastnosti výrobku, a teda nepatrí medzi druhy zmien stanovené v článku 14 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/ Začlenenie odrôd Merenzao a Estaladiña Zmena sa týka bodu 6 špecifikácie a bodu 7 jednotného dokumentu. Jednou z hlavných charakteristických vlastností označenia pôvodu Bierzo je vek vinohradov v priemere okolo 75 rokov. Na týchto územiach vysadených viničom, kde prevláda odroda Mencía, sa vyskytuje zmes iných menších odrôd, ktoré sú rozptýlené a svojho času boli vysadené v tomto regióne. Mnohé z nich sa pravdepodobne vyvinuli po stáročiach mutácií cudzích starobylých genotypov a pravdepodobnom krížovom opelení medzi planými a šľachtenými populáciami, z ktorých vznikli súčasné odrody a mnohým z nich dnes hrozí vyhynutie. Regulačná rada musí vyvíjať úsilie o zachovanie týchto odrôd, ktoré sú odsúdené na zánik, tak, že bude predchádzať zmenšovaniu vinohradníckeho a vinárskeho dedičstva tohto regiónu, zachovávať miestne odrody, ktoré sa dobre adaptovali na prostredie a sú dôležité z enologického hľadiska, a musí zahrnúť medzi schválené odrody v špecifikácii odrody Estaladiña a Merenzao, keďže sa z týchto odrôd vyrábajú vína a preukázalo sa, že sú dostatočne kvalitné na to, aby sa povolilo ich použitie na výrobu vín chránených označením pôvodu Bierzo. Zahrnutím týchto dvoch odrôd sa práve pre ich menšinový podiel podstatne nemenia základné vlastnosti výrobku, a preto túto zmenu nemožno zaradiť medzi typy zmien uvedené v článku 14 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/ Aktualizácia súvislosti Zmena sa týka bodu 7 špecifikácie a bodu 8 jednotného dokumentu.

12 C 148/10 SK Zmenila sa formulácia súvislosti, ale príčinný vzťah sa zachoval, keďže prírodné a ľudské faktory, ako aj vlastnosti výrobku zostávajú rovnaké. Príčinný vzťah sa lepšie vysvetľuje, ale nemení sa. Preto sa zmena považuje za ŠTANDARDNÚ. Nezodpovedá žiadnemu typu zmien stanovených v článku 14 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/ Odôvodnenie fľašovania v mieste pôvodu Zmena sa týka bodu 8 písm. b) ods. 2 pododseku 1 špecifikácie a bodu 9 jednotného dokumentu. Bod 8 písm. b) ods. 2 špecifikácie sa preformuluje s cieľom odôvodniť skutočnosť, že balenie (fľašovanie) prebieha vo vymedzenej oblasti v súlade s článkom 4 ods. 2 nového nariadenia (EÚ) 2019/33. Tento postup už je povinný, a preto neznamená zavedenie dodatočných obmedzení uvádzania na trh. Jednoducho ide o preformulovanie s cieľom prispôsobiť sa platným pravidlám. Táto zmena preto nezodpovedá žiadnemu typu zmien stanovených v článku 14 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/ Ustanovenia týkajúce sa balenia a označovania: menšie zemepisné jednotky Zmena sa týka bodu 8 písm. b) ods. 2 pododseku 2 a bodu 8 písm. b) ods. 3 špecifikácie a bodu 9 jednotného dokumentu. Spotrebitelia sa čoraz viac zaujímajú o pôvod vín, ktoré budú piť, a výrobcovia by chceli poskytnúť tieto dodatočné informácie na etiketách fliaš, aby upozornili na obce a regióny s dlhou tradíciou výroby kvalitného hrozna a aby spotrebiteľom poskytli presné informácie na etikete, čo si vyžaduje reguláciu podmienok používania príslušných názvov. V prípade označenia Bierzo boli vína pochádzajúce z niektorých menších zemepisných jednotiek pomenované takto: Vino de Villa, Vino de Paraje a v rámci tejto kategórie Viña Clasificada a Gran Viña Clasificada. Zámerom je posilniť aktuálne kategórie ich doplnením a poskytnutím cenných informácií o pôvode vín, čo pomôže zlepšiť ich imidž v očiach spotrebiteľov. Vína zaradené do týchto kategórií musia byť vynikajúcej kvality a musia sa dať vysledovať, aby sa zaručil ich pôvod v uvedených zemepisných jednotkách. Zlepší sa tým ponuka vín s označením pôvodu Bierzo a posilní sa imidž týchto vín v očiach odborníkov a spotrebiteľov. Zmeny navrhované v tomto oddiele nemajú vplyv na chránený názov a nevedú k novým obmedzeniam uvádzania na trh. 12. Overovanie súladu so špecifikáciou výrobku Zmena sa týka bodu 9 špecifikácie a netýka sa jednotného dokumentu. Ide o prispôsobenie ustanoveniam nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/34 zo 17. októbra 2018, a najmä jeho článku 19, v ktorom sa stanovujú podrobné pravidlá overovania súladu so špecifikáciou výrobku, ktoré príslušný orgán alebo kontrolné orgány musia každoročne vykonávať. TYP ZMENY: ŠTANDARDNÁ (bez zmeny jednotného dokumentu). Nezodpovedá žiadnemu typu zmien stanovených v článku 14 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/33.

13 SK C 148/11 1. Názov (názvy) na zápis do registra Bierzo 2. Druh zemepisného označenia CHOP chránené označenie pôvodu 3. Kategórie vinohradníckych/vinárskych výrobkov 1. Víno 4. Opis vína (vín) Biele vína JEDNOTNÝ DOKUMENT Hodnotenie vzhľadu: oceľovožltá až zlatožltá farba, čistá. Hodnotenie čuchom: čisté vína s miernou až intenzívnou vôňou, s arómami ovocia (biele ovocie, kôstkové ovocie, citrusové ovocie) a/alebo kvetov (biele alebo žlté kvety). V bielych vínach po fermentácii alebo zrení v sudoch sa okrem uvedených vlastností vyskytujú aj arómy typické pre fermentáciu alebo zrenie v sudoch, ako sú arómy sušeného ovocia a/alebo opekania, vanilky a/alebo pečiva. Hodnotenie chuťou: svieže vína, ich telo a perzistencia sa vyznačujú strednou až vysokou intenzitou. Analytické hodnoty, ktoré nie sú špecifikované, musia zodpovedať hodnotám stanoveným v platných európskych predpisoch. Maximálny celkový obsah alkoholu (v obj. %) Všeobecné analytické vlastnosti Minimálny skutočný obsah alkoholu (v obj. %) 11,5 Minimálna celková kyslosť Maximálny obsah prchavých kyselín (v miliekvivalentoch na Maximálny celkový obsah oxidu siričitého (v miligramoch na 4,5 gramu na liter, vyjadrená ako kyselina vínna 0,8 150 Ružové vína Hodnotenie vzhľadu: čistá farba od bledoružovej po rubínovočervenú, môže mať aj lososové odtiene. Sýtosť farby sa môže líšiť od slabej po strednú sýtosť. Hodnotenie čuchom: čistá vôňa, so strednou až vysokou intenzitou aróm ovocia (červené ovocie, čierne ovocie, citrusové ovocie) a/alebo kvetov (biele alebo fialové kvety). Hodnotenie chuťou: svieže vína, ich telo a perzistencia sa vyznačujú strednou až vysokou intenzitou. Analytické hodnoty, ktoré nie sú špecifikované, musia zodpovedať hodnotám stanoveným v platných európskych predpisoch. Maximálny celkový obsah alkoholu (v obj. %) Všeobecné analytické vlastnosti Minimálny skutočný obsah alkoholu (v obj. %) 12 Minimálna celková kyslosť Maximálny obsah prchavých kyselín (v miliekvivalentoch na Maximálny celkový obsah oxidu siričitého (v miligramoch na 4,5 gramu na liter, vyjadrená ako kyselina vínna 0,8 150

14 C 148/12 SK Vína typu clarete Hodnotenie vzhľadu: čisté víno bledoružovej až rubínovočervenej farby, ktorého sýtosť sa pohybuje od veľmi slabej po strednú. Hodnotenie čuchom: čistá vôňa strednej až vysokej aromatickej intenzity, prejavujú sa arómy červeného ovocia a/ alebo čierneho ovocia a/alebo fialových kvetov. Hodnotenie chuťou: svieže vína, ich telo a perzistencia sa vyznačujú strednou až vysokou intenzitou. Analytické hodnoty, ktoré nie sú špecifikované, musia zodpovedať hodnotám stanoveným v platných európskych predpisoch. Maximálny celkový obsah alkoholu (v obj. %) Všeobecné analytické vlastnosti Minimálny skutočný obsah alkoholu (v obj. %) 12 Minimálna celková kyslosť Maximálny obsah prchavých kyselín (v miliekvivalentoch na Maximálny celkový obsah oxidu siričitého (v miligramoch na 4,5 gramu na liter, vyjadrená ako kyselina vínna 0,8 150 Červené vína Hodnotenie vzhľadu: čisté vína, ktorých sýtosť sa pohybuje od strednej po veľmi vysokú intenzitu a farba môže mať fialkasté až červené odtiene. Hodnotenie čuchom: čisté vína so strednou až vysokou aromatickou intenzitou, v ktorých sa prejavujú arómy červeného ovocia a/alebo čierneho ovocia a/alebo fialových kvetov. Hodnotenie chuťou: svieže vína, s dobrou štruktúrou, perzistentné a výrazné. Obsah prchavých kyselín v dvojročných a starších vínach nesmie prekročiť 1 g/l kyseliny octovej. Analytické hodnoty, ktoré nie sú špecifikované, musia zodpovedať hodnotám stanoveným v platných európskych predpisoch. Maximálny celkový obsah alkoholu (v obj. %) Všeobecné analytické vlastnosti Minimálny skutočný obsah alkoholu (v obj. %) 12 Minimálna celková kyslosť Maximálny obsah prchavých kyselín (v miliekvivalentoch na Maximálny celkový obsah oxidu siričitého (v miligramoch na 4 gramy na liter, vyjadrená ako kyselina vínna 0,8 130 Červené vína po zrení Hodnotenie vzhľadu: čisté víno, ktoré má farbu zodpovedajúcu jeho kategórii. U vín, ktoré zreli v dubových sudoch, ide o fialovú až červenú farbu; vína kategórie reserva a gran reserva majú tehlovočervenú farbu. Sýtosť farby sa pohybuje od strednej až k vysokej intenzite. Hodnotenie čuchom: čistá vôňa, so strednou až vysokou intenzitou aróm ovocia (červené ovocie, čierne ovocie, zrelé ovocie) a/alebo kvetov (fialové kvety) a terciárnych aróm typických pre zrenie v sude (napríklad vanilka, kokosový orech, hrianka, balzamické a korenisté arómy). Hodnotenie chuťou: svieže vína, s dobrou štruktúrou, perzistentné a výrazné. Obsah prchavých kyselín v dvojročných a starších vínach nesmie prekročiť 1 g/l kyseliny octovej. Analytické hodnoty, ktoré nie sú špecifikované, musia zodpovedať hodnotám stanoveným v platných európskych predpisoch.

15 SK C 148/13 Maximálny celkový obsah alkoholu (v obj. %) Všeobecné analytické vlastnosti Minimálny skutočný obsah alkoholu (v obj. %) 12 Minimálna celková kyslosť Maximálny obsah prchavých kyselín (v miliekvivalentoch na Maximálny celkový obsah oxidu siričitého (v miligramoch na 4 gramy na liter, vyjadrená ako kyselina vínna 0, VINÁRSKE VÝROBNÉ POSTUPY a) Základné enologické postupy Pestovateľský postup Pri pestovaní viniča určeného na výrobu vín Bierzo je zakázané zavlažovanie. Zavlažovať možno len novú výsadbu počas prvých dvoch rokov, aby sa dobre ujala. Osobitný enologický postup Minimálny potenciálny obsah alkoholu v hrozne: 12 obj. % u modrých odrôd (s výnimkou odrody Garnacha Tintorera: 11 obj. %) a 11 obj. % u bielych odrôd (s výnimkou odrody Godello: 12 obj. %). Maximálna výlisnosť sa stanovuje na 74 litrov na 100 kg hrozna. Obmedzenie týkajúce sa výroby Červené vína obsahujú najmenej 85 % hrozna odrôd Mencía, Garnacha Tintorera, Estaladiña a/alebo Merenzao. Na zvyšný podiel sa môže použiť ktorákoľvek povolená odroda. Ružové víno sa vyrába z povolených odrôd uvedených v bode 6 tohto dokumentu a aspoň 70 % hrozna tvoria modré odrody. Biele víno sa vyrába z odrôd Godello, Doña Blanca, Malvasía a Palomino. Na výrobu vína typu clarete sa používa tradičná metóda regiónu Bierzo: percentuálny podiel povolených modrých odrôd sa musí pohybovať od 40 do 60 % a zvyšok tvorí biele hrozno jednej z povolených odrôd. Hrozno sa teda priamo lisuje alebo sa pred lisovaním na určitý čas podrobí predfermentačnej macerácii. Pri alkoholovom kvasení muštu sa musí použiť určitý percentuálny podiel šupiek bielych alebo modrých odrôd získaných odzrnením, a to 5 až 10 % celkového objemu muštu. b) Maximálne výnosy Odroda Palomino kilogramov hrozna na hektár Odroda Palomino 88,80 hektolitra na hektár Ostatné odrody kilogramov hrozna na hektár Ostatné odrody 81,40 hektolitra na hektár 6. Vymedzená oblasť Výrobná oblasť zahŕňa tieto obce v provincii León: Arganza, Bembibre, Benuza, Berlanga del Bierzo, Borrenes, Cabañas Raras, Cacabelos, Camponaraya, Carracedelo, Carucedo, Castropodame, Congosto, Corullón, Cubillos del Sil, Fresnedo, Fabero, Folgoso de la Ribera, Igueña, Molinaseca, Noceda, Oencia, Ponferrada, Priaranza, Puente de Domingo Flórez, Sancedo, Sobrado, Toreno, Torre del Bierzo, Trabadelo, Vega de Espinareda, Villadecanes-Toral de los Vados a Villafranca del Bierzo, ako aj k nim patriace osady.

16 C 148/14 SK Hlavné muštové odrody PALOMINO GARNACHA TINTORERA MENCÍA GODELLO ALARIJE MALVASÍA RIOJANA ESTALADIÑA DOÑA BLANCA MALVASÍA CASTELLANA MERENZAO 8. Opis súvislostí Špecifickosť vín vyrábaných v oblasti, na ktorú sa vzťahuje CHZO Bierzo, vyplýva zo zemepisného prostredia: vďaka pôdnym, geologickým a klimatickým charakteristikám má táto oblasť vynikajúce podmienky na pestovanie viniča. Všetky obce, t. j. nielen tie, ktoré sa stali súčasťou tejto výrobnej oblasti hneď na začiatku, ale aj nedávno začlenené obce, majú podobné charakteristické prvky, takže aj o nedávno začlenených obciach možno povedať, že majú vhodné podmienky na výrobu kvalitných vín. Okrem toho odrody, ktoré sa najlepšie prispôsobili pestovateľskému prostrediu, teda pôvodné odrody pestované vo všetkých obciach, na ktoré sa vzťahuje označenie pôvodu, vybral človek. Človek zvolil aj najvhodnejšiu formu pestovania, aby vznikol jedinečný výrobok, keďže v príslušných vinohradoch boli koncom 19. a na začiatku 20. storočia vysadené rovnaké odrody a podpníky, používali sa aj podobné spony výsadby a pestovateľské systémy. Stručné zhrnutie hlavných faktorov potvrdzujúcich túto súvislosť: Hlinito-ílovité pôdy, s väčším či menším množstvom hrubých prvkov, ako sú bridlica a kremenec, dodávajú vínam eleganciu a jemnosť, vďaka čomu ich možno ľahko odlíšiť od vín z iných regiónov. Mikroklíma tohto regiónu sa líši od susedných oblastí ležiacich za pohorím. Región totiž podlieha silnému vplyvu Atlantického oceánu, čo sa prejavuje výdatnými zrážkami a miernymi priemernými ročnými teplotami, no súčasne tu badať aj niektoré prvky kontinentálneho podnebia, ako napríklad veľké teplotné výkyvy, ktoré prospievajú zreniu hrozna. Vinohrady sa nachádzajú na viac či menej strmých stráňach rôznej výšky, ktorá môže v určitých prípadoch presiahnuť metrov nad morom, vďaka čomu sú vína veľmi svieže a živé. Odrody, ktoré sa nachádzajú v regióne Bierzo, sa dokonale prispôsobili prostrediu. Hlavné odrody sú Mencía a Godello, ale v menšej miere tu možno nájsť aj ostatné povolené odrody. Červené vína vyrobené v tomto regióne sú svieže a výrazne ovocné a vyznačujú sa dobrou schopnosťou vyzrievať v sude. Biele vína sú svieže, lahodné a vďaka svojej plnosti sú jedinečné. Tradične sa uplatňuje úzky spon výsadby, čo spolu s vlastnosťami pôdy znamená, že výnos je síce obmedzený, ale hrozno má vysokú kvalitu, je vyvážené z hľadiska analytických vlastností a dobre vyzreté. Priemerný vek vinohradov v regióne je 75 rokov, čo predstavuje pre miestne vína pridanú hodnotu, pričom staré kry viniča zaberajú 85 % plochy vinohradov. Treba zohľadniť, že kvalita hrozna zo starých viničných krov je veľmi vysoká vzhľadom na to, že rokmi sa dosiahla rovnováha medzi spôsobom pestovania viniča a načasovaním zberu, vďaka čomu hrozno dosahuje optimálnu zrelosť. Silný a hlboký koreňový systém, ktorý zaberá väčší objem pôdy, zabezpečuje prísun minerálov a väčšiu dostupnosť vody. Vinič je preto menej citlivý na medziročné klimatické výkyvy, čím sa zabezpečuje konštantné dozrievanie hrozna v priebehu rokov. Väčší objem starého dreva takisto umožňuje zhromaždiť väčšie množstvo zásob využiteľných v strapcoch, čím sa zachováva kvalita hrozna pri každom zbere. Staré kry sú navyše v dôsledku rezov značne zjazvené a množstvo jaziev zhoršuje prietok miazgy v cievach. V dôsledku toho rastie menej strapcov, ktoré sú navyše menšie a pre sťažený prietok miazgy majú tendenciu zhromažďovať viac cukrov a iných kvalitných zlúčenín. Celkovo teda možno konštatovať, že vďaka jedinečnej mikroklíme regiónu, v ktorom sa stretáva oceánske podnebie s kontinentálnym, v kombinácii s pôdou, prevahou starých krov viniča a veľkou hustotou výsadby, ktoré majú za následok menší výnos veľmi dobre dozretého hrozna, vznikajú výrazne ovocné vína, ktoré sú vyvážené a majú dobrú kyslosť.

17 SK C 148/15 9. Ďalšie Základné Podmienky (balenie, označovanie, iné požiadavky) Právny rámec: vnútroštátne právne predpisy Druh ďalšej podmienky: fľašovanie vo vymedzenej zemepisnej oblasti Opis podmienky: Proces vinifikácie zahŕňa fľašovanie a vyzrievanie vín. Organoleptické a fyzikálno-chemické vlastnosti vín možno zaručiť len vtedy, ak sa všetky spracovateľské operácie uskutočňujú vo výrobnej oblasti. Takže vzhľadom na to, že fľašovanie vín s CHOP BIERZO je jedným zo základných krokov, pri ktorých vína nadobúdajú charakteristické vlastnosti, táto operácia sa musí vykonať v pivniciach zariadení na plnenie vína do fliaš, ktoré sa nachádzajú vo výrobnej oblasti, aby sa zachovala kvalita vín, zaručil ich pôvod a vykonali kontroly. Právny rámec: vnútroštátne právne predpisy Druh ďalšej podmienky: ďalšie ustanovenia týkajúce sa označovania Opis podmienky: Názov BIERZO a tradičný pojem označenie pôvodu, ktorý nahrádza pojem chránené označenie pôvodu, sa musia zreteľne uviesť. Ročník zberu je povinný údaj, aj ak víno nevyzrievalo. Nepovinné údaje: Tradičné pojmy crianza, reserva a gran reserva. Označenia fermentado en barrica (kvasenie v sude), criado en barrica (zrenie v sude) alebo envejecido en barrica (vyzrievanie v sude). Názov menšej zemepisnej jednotky a tieto pojmy: Vino de Villa, za ktorým nasleduje názov obce alebo osady, ktoré sa nachádzajú vo vymedzenej zemepisnej oblasti, ak z tohto miesta pochádza 100 % hrozna a dodržiava sa stanovené obmedzenie výnosu. Vino de Paraje, za ktorým nasleduje názov lokality patriacej do vymedzenej zemepisnej oblasti, ak z tejto lokality pochádza 100 % hrozna a dodržiava sa stanovené obmedzenie výnosu. Každá lokalita je kartograficky vyznačená v systéme SIGPAC ( Tento pojem možno doplniť týmito označeniami: Viña Clasificada (klasifikovaný vinohrad), ak 100 % hrozna pochádza z jedného alebo viacerých susediacich pozemkov a ak sa na víno najmenej posledných päť rokov používa pojem Vino de Paraje a dodržiava sa stanovené obmedzenie výnosu. Gran Viña Clasificada (významný klasifikovaný vinohrad): platia rovnaké podmienky, ako pri predchádzajúcom pojme, a navyše sa na víno musí najmenej posledných päť rokov používať pojem Viña Clasificada. Odkaz na špecifikáciu výrobku

18

19 ISSN (elektronické vydanie) ISSN (papierové vydanie) Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie 2985 Luxemburg LUXEMBURSKO SK