Uč. 53 práca s textom History: the plaque / Mor PZ podľa času na hodine

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Uč. 53 práca s textom History: the plaque / Mor PZ podľa času na hodine"

Prepis

1 ANJ 7. ročník Pondelok Uč. 52 práca s textom The Big Apple / Veľké jablko PZ podľa času na hodine Utorok Uč. 53 práca s textom History: the plaque / Mor PZ podľa času na hodine KZA Projekt: Vytvor cestovného sprievodcu na ľubovoľné mesto na Slovensku Použi mapu z internetu, cestovného sprievodcu alebo cestovnej kancelárie Označ na nej dôležité miesta. Pridaj k nim obrázky Napíš informácie o meste: kde sa nachádza, koľko má obyvateľov, čím je zaujímavé, čo sa tam dá navštíviť, prípadne niečo z histórie. Formát A4 120 slov MATEMATIKA Pokračujeme vo výpočtoch s telesami KVÁDER a KOCKA. 1. týždeň (PONDELOK STREDA) Do zošita si spolu vyriešime nasledujúce 2 úlohy (zadanie si opíšte pred hodinou): 1. Koľko tehál potrebujeme na postavenie steny, ktorá má byť 60 m dlhá, 3 m vysoká a 30 cm široká, ak na 1 m 3 muriva potrebujeme 275 tehál. 2. Akvárium je 70 cm dlhé a 25 cm široké. Aká je jeho hĺbka, keď sa do neho zmestí 56 litrov vody. Po vyriešení úloh si farebne do zošita napíšeme: Tretí rozmer kvádra vypočítame tak, že objem vydelíme obsahom tej steny kvádra, ktorej rozmery poznáme, napr. b = V : ( a. c) CVIČENIA Z PRACOVNÉHO ZOŠITA: strany 8, 9 ( čo nestihneme bude domáca úloha cez prázdniny)

2 2. týždeň (STREDA, ŠTVRTOK) Prepísať a prerysovať do zošita: Nadpis: Povrch kvádra a kocky (S) Ak rozstrihneme model kocky a kvádra, dostaneme ich Sieť kocky je zložená zo 6 rovnakých štvorcov. sieť. S = 6. a. a Povrch kocky je teda vlastne obsahom siete kocky. Sieť kvádra tvorí 6 obdĺžnikov, z ktorých každé 2 sú zhodné. S = 2. a. b + 2. a. c + 2. b. c S = 2. ( a. b + a. c + b. c) Vzorové príklady: 1. Vypočítaj povrch kvádra s rozmermi 3 cm, 40 mm a,6 dm. 2. Vypočítaj povrch kocky s hranou 8 cm. CVIČENIA Z PRACOVNÉHO ZOŠITA: strana 10 / 1, 2, 3

3 Slovenský jazyk a literatúra, 7.ročník ( ) , utorok, slovenský jazyk a literatúra - na dnešnej hodine sa ešte budeme venovať opakovaniu slovies ,štvrtok - dnes vypracujeme pracovný list o slovesách, dobre si zopakujte: - čo sú slovesá - aké gramatické kategórie určujeme pri slovesách - aké poznáme slovesné časy - aké poznáme slovesné spôsoby - slovesný vid a ako ho určujeme - slovesný tvar - správne vykanie (zopakujeme v utorok) - neplnovýznamové slovesá a sloveso byť ( zopakujeme v utorok) Urči vid v slovesách: zvoníme, posielajú, zašumí, prevonia Urči, či je podčiarknutý tvar slovesa BYŤ vo vete plnovýznamové (P) alebo neplnovýznamové (N) sloveso. A. Jablká boli na strome.... B. Jablká už boli dozreté.... C. Deti sú v záhrade.... D. Deti sú veselé.... Zaraď slovesné tvary k jednoduchým alebo zloženým : budú tancovať, píšem, sneží, podelili by sa, skoč, boli by ste sa zasmiali, česala sa, dopísali Napíš slovesný spôsob: Stoj! smiali by ste sa dopísal Píšme! bol by skákal 9.4.piatok, literatúra - budeme opakovať a skúšať Čo neplatí pre western: a) dobrodružné epické dielo b) námet čerpá z čias osídľovania divokého západu c) v prostredí kovbojov a Indiánov ide o boj za spravodlivosť d) nie je známy z filmovej podoby V ktorej možnosti je nesprávne určený umelecký prostriedok a) láska tá všetko sľúbi - personifikácia b) svet pripomína netopiera prirovnanie c) mámivý ošiaľ epiteton d) posledné - prvé protiklad

4 Krátky humorný epický príbeh s nečakanou pointou nazývame: b) tróp c) bájka d) anekdota Ktorého z autorov nezaraďujeme medzi štúrovcov: a) Ján Botto b) Július Lenko c) Ján Francisci d) Janko Kráľ Vyber, čo nie je charakteristické pre detektívku: a) kompozícia je sterotypná a šablónovitá b) je to typ polulárnej literatúry c) dôležitý je dej, nie psychologické vykreslenie postáv d) kladie dôraz na poučenie Martin Kukučín prežil veľkú časť svojho života v cudzine. Odišiel rovnako ako jeho postava Maťko Rafikovie z teplého hniezda. Čo znamená toto slovné spojenie: a) rodina, domov, istota b) skutočné zobrazenie života c) pátranie po dobrodržstve, cestovanie d) motív záhady a nepoznané veci Kto je autorom diel Synovia veľkej medvedice, Poklad v Striebornom jazere: a) Karl May b) Scott O Dell c) Daniel Defoe d) Lisotte Welskopfová-Henrichová Vyber, čo poviedku necharakterizuje poviedku: a) postava vstupuje do príbehu hotová b) stvárňuje iba jednu udalosť c) epický žáner malého alebo stredného rozsahu d) má veľa zápletiek Ktorá zo schém rýmov je nesprávna: a) striedavý rým - abab b) združený rým - aabb c) obkročný rým - abba d) prerývaný rým - abba Druh literatúry populárny predovšetkým u mládeže a detí, ktorá od roku 1937 vďaka J.R.R. Tolkienovi nesie ako nový žáner populárnej literatúry názov...doplň: a) historická literatúra b) fantasy literatúra c) fantazijná literatúra d) vedecko-fantastická literatúra

5 OBN SOCIÁLNE A POLITICKÉ KONFLIKTY VOJNY A TERORIZMUS Rôznorodosť ľudskej spoločnosti môže viesť k napätiu, konfliktom, nezhodám až k vojnám. VOJNA Spoločenský konflikt medzi štátmi alebo spoločenskými skupinami riešený pomocou ozbrojených síl Môže byť Lokálna - na istom území Občianska v štáte o politickú moc Svetová zasahuje rozsiahle územia a mnoho krajín Hlavné príčiny: - hospodárske záujmy(napr. ropa) - nábožensko-etnické konflikty(napr. vojna medzi Židmi a Arabmi; vojna medzi Grékmi a Turkami na Cypre) TERORIZMUS Zastrašovanie obyvateľstva násilnými akciami. Ciele: reklamné vynútenie pozornosti médiami, vyjednávacie získanie dohôd, výmien, jednorazové likvidácia osôb, budov strategické vyvolanie zmeny, anarchie Poznáme - Individuálny (napr. pilot lietadla, strelec na koncerte) - Skupinový (napr. Útok v Paríži, USA, Moskve, Londýne)

6 BIOLÓGIA Opakovanie: Dýchacia sústava, Dýchanie S.74, 75 Škodlivé vplyvy na dýchaciu sústavu prečítať si a písomne do zošita odpovedať na otázky Over si, čo vieš s.75 /1,2,3, 2. hodina v učebnici s.76, 77, poznámky: Zásady prvej pomoci pri ohrození životných funkcií 1. zhodnotenie situácie dbáme na vlastnú bezpečnosť, voláme RZP 155, 112, deti privolajú o pomoc dospelú osobu. 2. zistíme vedomie oslovením, zatrasením, bolestivý podnet. Ak postihnutá osoba nereaguje: 3. zistíme, či dýcha napr. sledujeme pohyb hrudníka, počúvame dych (vidím, cítim, počujem) Ak nedýcha, alebo dýcha nepravidelne: 4. uvoľníme dýchacie cesty : a) záklon hlavy jedna ruka na čelo, druhá zdvihne bradu b) odstrániť prekážky z ústnej dutiny 5. do príchodu záchranárov začneme KPR (kardiopulmonálna resuscitácia): Masáž srdca = 30 stlačení hrudníka (záchranár kľačí vedľa postihnutého, vystreté ruky, hrudník stláča do hĺbky asi 4-5cm, 100x za min.) Masáž srdca striedame s umelým dýchaním v pomere 30 stlačení a 2 vdychy. Dýchanie z úst do úst: záklon hlavy, stlačené nosné dierky, sledujeme hrudník V KPR sa pokračuje do príchodu odbornej zdravotnej pomoci, ak postihnutá osoba začne dýchať, dáme ju do stabilizovanej polohy (na boku). KPR u detí: 5 úvodných vdychov, ďalší postup rovnaký. U dojčiat sa stláča hrudník len dvomi prstami. Podrobnejší postup prvej pomoci: 0&page=2&

7 v skratke: Dejepis Ahoj siedmaci, nasledovné poznámky si zapíšte do zošitov. Je to naozaj obsiahle učivo, napriek tomu som sa ho snažila zostručniť ako sa len dalo. Tridsaťročná vojna V 16. stor. Habsburgovci ovládali takmer celú Európu. Z významných štátov ovládali Španielsko, Nemecko, Čechy, Uhorsko a rakúske krajiny. Vďaka vláde v Španielsku sa zmocnili aj obrovskej koloniálnej ríše. Takáto obrovská ríša sa nedala ovládať z jedného miesta, a preto sa habsburgovci rozdelili na dve vetvy: španielsku a rakúsku (tá vládla u nás). Počas celého 16. stor. sa stupňovalo v tejto obrovskej ríši napätie. Vyvrcholilo v 17. stor. keď sa v Nemecku obnovili náboženské vojny (Habsburgovci vytvorili katolícku Ligu a protestanti Úniu). Najväčšia a zároveň posledná veľká náboženská vojna vznikla v Čechách. Neskôr dostala meno Tridsaťročná vojna ( ). Mala 5 fáz: 1.fáza: česká vojna trvala len 2 roky. Začala sa vzburou českých stavov (šľachty), ktorá zvrhla z trónu Habsburgovcov (zvolili si Fridricha Falckého, ktorý vládol len jednu zima = tzv. zimný kráľ) a vyvrcholila bitkou na Bielej Hore (1620). Dodnes sa považuje za jednu z najhorších katastrof v českých dejinách.

8 Habsburgovci porazili vzbúrencov a veľmi kruto ich potrestali (popravy, náboženské prenasledovanie, vyháňanie z domovov, zhabanie majetku,...). 2.fáza: falcká vojna Fr. Falcký ušiel do Falcka, a preto na Falcko zaútočili Habsburgovci a bez problémov ho porazili 3.fáza: dánska vojna - Fr. Falcký ušiel do Dánska, a preto na Dánsko zaútočili Habsburgovci a takisto bez problémov ho porazili 4.fáza: švédska vojna - do vojny proti Habsburgovcom sa zapojili Švédi vtrhli do Nemecka s malou ale veľmi dobre vyzbrojenou a vycvičenou armádou. Na ich čele stál výborný vojvodca, švédsky kráľ Gustav Adolf II. Švédi dobyli veľkú časť Nemecka a Čiech aj Prahu (niekoľkokrát ju vyplienili), ale nakoniec im hrozila porážka (zabili v boji ich kráľa), a preto sa do vojny zapojilo aj Francúzsko. 5.fáza: švédsko francúzska vojna najdlhšia, najkrvavejšia a najničivejšia fáza celej vojny. Habsburgovci boli nakoniec porazení a boli donútení podpísať Vestfálsky mier (1648). Dôvody vzniku vojny: -náboženské dôvody (nesloboda protestantov) -veľmocenské snahy Habsburgovcov (chceli ovládnuť všetky krajiny Európy = svetová veľmoc) Priebeh: -postupne sa do boja proti Habsburgovcom museli zapojiť všetky veľmoci Európy, aby ich nakoniec porazili. Hlavným nepriateľom boli Francúzi (ich politiku viedol kardinál Richelieu [rišeliö]), ktorý podporovali všetky krajiny, ktoré s habsburgovcami bojovali. Sami do vojny vstúpili až v poslednej fáze. Výsledky: - najviac stratili Habsburgovci (svoje veľmocenské postavenie), Čechy a Nemecko (boli úplne zničené dlhými vojnami, ktoré prebiehali skoro stále na ich území) -najviac získali Francúzi (zbavili sa najsilnejšieho súpera v Európe), Švédi (získali veľké územia na okolo Baltského mora), Švajčiari (Habsburgovci museli uznať ich nezávislosť) a Holanďania (Habsburgovci museli uznať ich nezávislosť) CHÉMIA 7.A Na online hodine vo štvrtok dokončíme tému Skúmame fyzikálne a chemické deje a budeme si aj opakovať. Do zošita k poznámkam si dopíšte: Pokus: Horenie etanolu a deje, ktoré ho sprevádzajú (pozrieme si video) Vyparovanie etanolu je fyzikálny dej, nevzniká nová látka. Horením etanolu vzniká oxid uhličitý a vodná para. Horenie etanolu je chemický dej, lebo vznikli nové látky. zo s.58 si odpíšte a odkreslite schému dole (uhlík + kyslík...) PZ s.28 dokončiť

9 GEOGRAFIA Prepísať poznámky, pripraviť si na hodinu učebnicu, učivo je na stranách Nezabudnite, že skúšam posledné 3 štáty Francúzsko, Belgicko, Holandsko. Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska Počet obyvateľov: 66 miliónov Hlavné mesto: Londýn Historické krajiny: Anglicko, Škótsko, Wales, Severné Írsko Poloha: zaberá Britské ostrovy. Od Európy ho oddeľuje Lamanšský prieliv. Na západe Atlantický oceán, na východe Severné more. Povrch: - prevažujú nížiny a pahorkatiny - na západe a severe nižšie pohoria - najvyšší vrch Ben Nevis (1343 m) v Škótskej vysočine Podnebie: mierne výrazne oceánske (časté hmly, dážď, neustále vetry), vplyv Atlantického oceánu a teplého Golfského prúdu Vodstvo: rieky Temža (preteká cez Londýn) a Severn, jazerá ľadovcového pôvodu (najviac v Škótsku, napr. Loch Ness) Obyvateľstvo: - 80 % tvoria Angličania - náboženstvo: protestanti( anglikánska cirkev), rímski katolíci, ale aj moslimovia Priemysel a nerastné suroviny: - ťažba ropy a zemného plynu v Severnom mori, menšie ložiská olova a zlata - odvetvia: 1.strojársky-výroba áut (Jaguar, Land Rover, atď.), lietadiel a lodí 2.elektrotechnický- inteligentné zariadenia (hodinky, telefóny) 3.chemický- spracovanie ropy (Shell), kozmetika 4.textilný-tradícou spracovanie ovčej vlny 5. potravinársky mliečne výrobky, čaj, alkoholické nápoje Poľnohospodárstvo: - prevláda živočíšna výroba (chov hovädzieho dobytka oviec a koní), rybolov - v rastlinnej výrobe zemiaky, obilniny a cukrová repa Mestá: Londýn najväčšie mesto s množstvom historických pamiatok, Liverpool, Manchester textilný priemysel, Birmingham, Glasgow najväčšie mesto Škótska, Edinburgh hlavné mesto Škótska, Cambridge a Oxford univerzitné mestá

10 FYZIKA 7.ročník Poznámky: Vnútorná energia telesa Každé teleso, ktoré sa pohybuje má pohybovú energiu. Každé teleso, ktoré sa nachádza v nejakom silovom poli má polohovú energiu. Vnútorná energia telesa súvisí s vnútornou časticovou stavbou telesa. Častice telesa sa pohybujú ale aj pôsobia na seba silami. Preto majú aj pohybovú aj polohovú energiu. Pri vyššej teplote sa častice telesa pohybujú rýchlejšie ako pri nižšej teplote. Celková pohybová a polohová energia všetkých v telese sa nazýva vnútorná energia telesa. Pretože sa častice telesa ustavične pohybujú nemôže byť vnútorná energia telesa nulová. Vnútorná energia telesa sa môže zmeniť: 1. konaním práce napr. keď o seba trieme ruky, brúsime, vŕtame, režeme... Konaním práce sa zväčšuje vnútorná energia, čo sa prejaví zväčšením teploty telesa. 2. tepelnou výmenou - pri dotýkaní dvoch telies s rôznymi teplotami odovzdá teleso s vyššou teplotou časť svojej energie telesu s nižšou teplotou, až kým sa teplota oboch telies nevyrovná(horúci čaj lyžička). Tepelná výmena nastáva aj v telese, ktorého dve časti majú rôznu teplotu. 3. tepelným žiarením - keď teleso pohlcuje tepelné žiarenie jeho teplota sa zväčšuje a tým sa zväčšuje aj vnútorná energia telesa. RUJ Lekcia Budeme pracovať s azbukou fonetický prepis slov - Skontrolujeme si domácu úlohu a vysvetlíme prípadné nejasnosti. - uč. s. 21/36 cvičenie zamerané na počúvanie predstavíme si novú slovnú zásobu - cvičenie z PZ s. 8/15, 16

11 RUJ ZÁVER PRVEJ LEKCIE Budeme pracovať s azbukou Prepis komplexnej azbuky do zošitov - Skontrolujeme si domácu úlohu a vysvetlíme prípadné nejasnosti. - vypracujeme posledné cvičenia z prvej lekcie. PZ s. 9/19, s.10 / 20, 21