Úradný vestník Európskej únie. (Oznámenia) OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE EURÓPSKA KOMISIA

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Úradný vestník Európskej únie. (Oznámenia) OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE EURÓPSKA KOMISIA"

Prepis

1 SK Úradný vestník Európskej únie C 4/1 II (Oznámenia) OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE EURÓPSKA KOMISIA SPOLOČNÝ KATALÓG ODRÔD POĽNOHOSPODÁRSKYCH RASTLINNÝCH DRUHOV Dodatok 2021/1 (Text s významom pre EHP) (2021/C 4/01) OBSAH Strana Vysvetlivky Zoznam poľnohospodárskych druhov I. Repy 1. Beta vulgaris L. Repa cukrová Beta vulgaris L. Repa kŕmna II. Kŕmne plodiny 5. Agrostis stolonifera L. Psinček poplazový Agrostis capillaris L. Psinček obyčajný tenučký Dactylis glomerata L. Reznačka laločnatá Festuca arundinacea Schreber Kostrava trsteníkovitá Festuca ovina L. Kostrava ovčia Festuca rubra L. Kostrava červená Festulolium Asch. et Graebn. Hybridy vzniknuté krížením druhu rodu Festuca s druhom rodu Lolium Lolium multiflorum Lam. Mätonoh mnohokvetý Ssp. alternativum Ssp. non alternativum Lolium perenne L. Mätonoh trváci Lolium x hybridum Hausskn. Mätonoh hybridný Phleum pratense L. Timotejka lúčna Poa pratensis L. Lipnica lúčna Lotus corniculatus L. Ľadenec rožkatý

2 C 4/2 SK Úradný vestník Európskej únie Strana 37. Lupinus albus L. Lupina biela Pisum sativum L. (partim) Hrach siaty peluška Trifolium pratense L. Ďatelina lúčna Trifolium repens L. Ďatelina plazivá Vicia faba L. (partim) Bôb obyčajný Vicia sativa L. Vika siata Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. Kvaka Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L. Kel kučeravý Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Reďkev siata olejná III. Olejniny a priadne rastliny 81. Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs Repica olejnatá Brassica juncea (L.) Czern. Kapusta sitinová Brassica napus L. (partim) Repka olejka Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch Kapusta čierna Helianthus annuus L. Slnečnica ročná Linum usitatissimum L. Ľan siaty Sinapis alba L. Horčica biela Glycine max (L.) Merr. Sója fazuľová IV. Obilniny 94. Avena nuda L. Ovos nahý Avena sativa L. (including A. byzantina K. Koch) Ovos a červený ovos Hordeum vulgare L. Jačmeň siaty Jačmeň siaty dvojradový Jačmeň siaty šesťradový Secale cereale L. Raž siata Sorghum bicolor (L.) Moench Cirok dvojfarebný Triticosecale Wittm. ex A. Camus Hybridy pochádzajúce z kríženia druhu rodu Triticum a druhu rodu Secale Triticum aestivum L. Pšenica letná Zea mays L. (partim) Kukurica siata V. Zemiaky 109. Solanum tuberosum L. Zemiak

3 SK Úradný vestník Európskej únie C 4/3 VYSVETLIVKY 1. V tomto dodatku ku konsolidovanému zneniu spoločného katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov z roku 2020 ( 1 ) sa zohľadňujú zmeny, ktoré bolo potrebné doplniť vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie v súlade s článkom 50 Zmluvy o Európskej únii. 2. Týmto dodatkom sa zo spoločného katalógu vypúšťajú všetky odrody, ktoré boli úradne povolené Spojeným kráľovstvom alebo v ňom boli udržiavané, a to v súlade s ustanoveniami smernice Rady 2002/53/ES ( 2 ). 3. Tento dodatok nadväzuje na členenie prijaté v konsolidovanom znení z roku Môžu sa použiť vysvetlivky z tohto vydania. 4. Zmeny vykonané v konsolidovanom znení z roku 2020 sa uvádzajú v stĺpci 4 takto: (mod.): znamená, že existujúca položka bola zmenená. Označeniami, ktoré sa týkajú tejto položky v súčasnom dodatku, sa nahrádzajú označenia v konsolidovanom znení z roku 2020, : znamená, že položka a všetky označenia, ktoré sa jej týkajú, sa zo spoločného katalógu vypustili. 5. Tento dodatok sa týka oznámených odrôd, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia článku 16 ods. 1 smernice Rady 2002/53/ES. 6. Ak sa v konsolidovanom znení z roku 2020 nenachádza kód udržiavateľa, jeho meno a adresu možno získať od orgánu uvedeného v zozname pre príslušný členský štát alebo príslušnú krajinu EZVO. ( 1 ) Konsolidované znenie z 1. decembra 2020: ( 2 ) Ú. v. ES L 193, , s. 1.

4 4 I. 1. Beta vulgaris L. - Sugar beet Añil Advena KWS *DE 105 D m (2) (mod.) Alexina KWS *ES 1105, *NL 301 D m (2) (mod.) Alisha KWS *DK 184 D m (2) (mod.) Armadillo Badger *NL 1014 D m (2) (mod.) Bloodhound *IT 479 D m (2) (mod.) Bobcat Brubeck BTS 1140 BTS 2045 *DE 9210, *FR D m (2) (mod.)(32) BTS 3325 BTS 515 BTS 755 BTS 860 BTS1915 BTS3020 BTS4100 BTS5770 Bullfinch Burdeos Burnetta KWS Cantona KWS *SE 89 D m (2) (mod.) Catriona KWS Cayman *NL 1014 D m (2) (mod.) Cheetah Columbus *ES 6206 D m (2) (mod.)(16) Conger Cromwell Daphna *DK 28, *DE 105, *LT 73, *SE 89 D m (2) (mod.)(16) Darnella KWS *IE 29 D m (2) (mod.) Darwin Davy Dawson Degas *DK 254, *FR S14771 D m (2) (mod.) Dickens *FR S14771 D m (2) (mod.)

5 5 1. Beta vulgaris L. - Sugar beet Eldorana KWS *DE 105, *FR S14995 D m (2) (mod.) Escarlata Evalotta KWS *DK 28, *SE 89 D m (2) (mod.) Firefly *IT 479 D m (2) (mod.) Fleming Flixter Florentina KWS *BE 713, *DE 105, *FR S14995 D m (2) (mod.)(32) Gauguin *DE D m (2) (mod.) Glowworm Goldfinch Granate Greta KWS *LT 73 D m (2) (mod.)(16) Harlequin Hornbill *IT 479 D m (2) (mod.) Hornet *NL 1014 D m (2) (mod.) Humber Idaho Isabella KWS *BE 713, *DE 105, *ES 1105, *FR S14400, *NL 301 D m (2) (mod.) Jenner Katjana KWS *SE 89 D m (2) (mod.) Klaxon Kortessa KWS Lacewing Landon *FR S14771, *SE 70 D m (2) (mod.) Leibniz Lightning *IT 479 D m (2) (mod.) Maddox Marfil Mastiff Mongoose Monmedia Monpeso Murray Pasteur *BE 750, *DK 254, *ES 6206, *LT 145 D m (2) (mod.)(16) Paula Philina KWS Pitbull *NL 1014 D m (2) (mod.) PKB Ivona

6 6 1. Beta vulgaris L. - Sugar beet Porpoise Puffin Sabatina KWS Sancha KWS Saxon Sentinel *NL 1059 D m (2) (mod.) Shakespeare Sherman Smart Breanna KWS *LT 73, *SE 89 D m (2) (mod.)(16) Smart Janninka KWS *LT 73, *SE 89 T m (2) (mod.)(16) Smart Letta KWS Smart Rivetta KWS *SE 89 D m (2) (mod.) Smart Rixta KWS Smart Sanya KWS *IE 29 D m (2) (mod.) Smilodon Springbok Squirrel Stag *IT 479 m (2) (mod.) Stingray *NL 1014 D m (2) (mod.) Sucropoly Thor Tolkien Tomcat *NL 1014 D m (2) (mod.) Turquesa Typhoon *IT 479 D m (2) (mod.) Vixen Weyland Zoom *LT 191 D m (2) (mod.) 2. Beta vulgaris L. - Fodder beet Blaze Blizzard Brick *FR S8444, *PL 57 D m (2) (mod.) Brigadier *DE 61, *LT 88 P m (7) (mod.)

7 7 2. Beta vulgaris L. - Fodder beet Rarine Rialto *BE 842 P m (5) (mod.) Ribondo *BE x D m (2) (mod.) Robbos Wizzard

8 8 II. 5. Agrostis stolonifera L. - Creeping bent Proclamation *CZ 1497 (mod.)(1) Providence SR Agrostis capillaris L. - Brown top AberRegal *NL 132 (mod.)(1) AberRoyal *NL 132 (mod.)(1) Arrowtown *NL 1039 (mod.)(1) Charles *NL 1039 (mod.)(1) Grasslands Egmont *NL 568 (mod.)(1) Grasslands Sefton *NL 1039 (mod.)(1) Heriot *DE 7663, *NL 205 (mod.)(1) Highland *DE 296 (mod.)(1) Manor *NL 1039 (mod.)(1) 12. Dactylis glomerata L. - Cocksfoot Ludovic *FR 9504 (mod.) Prairial 13. Festuca arundinacea Schreber - Tall fescue Darlington Patron Prosper *FR S8016 (mod.) Talladega *CZ 1211 (mod.)(1) 15. Festuca ovina L. - Sheep's fescue Aberfleece *NL 132 (mod.)(1) Aberpaddock

9 9 17. Festuca rubra L. - Red fescue Abercharm *NL 132 (mod.) Abervelvet Aiglon *FR S14431, *NL 1036 (mod.)(1)(7)(8) Barcrown *CZ 497, *DK 2, *DE 9, *EE 3, *NL 205, *SK 8 (mod.)(1)(7) Barquess *CZ 497 (mod.)(1)(7) Boreal *NL 162 (mod.)(1)(8) Brittany *SK 185 (mod.)(1)(7) Cathy *FR S14431 (mod.)(1)(7) Kasinski *DE 283 (mod.)(1)(7) Kent *NL 154 (mod.) Kristina Montjeu Ola *CZ 147 (mod.)(1)(7) Silhouette *DE 61 (mod.)(1)(7) Tasida *DE 39 (mod.)(1)(7) Vivien *NL 603 (mod.)(1)(7) 19. Festulolium Asch. et Graebn. - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus Festuca with a species of the genus Lolium Aberroot Perseus *CZ 201, *DE 32, *AT 579, *SK 170 T (mod.) 20. Lolium multiflorum Lam. - Italian ryegrass (including Westerwold ryegrass) 1 Ssp. alternativum - 2 Ssp. non alternativum - Arman Barimax Barmultra II *BE 1401, *DE 7663, *HR 152, *LU T (mod.)(17) Belluna *DK 14 D (mod.) Cazzano *DK 14 (mod.) Clorofyl *FR D (mod.)

10 Lolium multiflorum Lam. - Italian ryegrass (including Westerwold ryegrass) Danakyl *FR S13804 D (mod.) Danergo *LU 7001, *AT 579 *IS 7 T (mod.) Davinci *DK 14 D (mod.) Dolores *DE 39 (mod.) Dorike *DE 39, *LU 6007 T (mod.) Fox *FR 8116 D (mod.) Gemini *BE 218, *DE 61, *PL 435, *SI 524 *CH 202 T (mod.)(17) Gizi *NL 1011 (mod.) Hunter *DE 39, (*)LU 6007 T (mod.) Itaka *DE 283, *FR S14431 D (mod.)(17) Itarzi *FR S14431 T (mod.)(17) Javorio *DE 39 (mod.) Kigezi 1 *DK 14 (mod.)(32) Kuri 1 *FR S14430 D (mod.) Ligrande *DE 39, *LU 6007 D (mod.) Melprimo *BE 218 (mod.)(17) Meribel *BE 218, *LU 2001 D (mod.) Messina *BE 218, *DE 676 (mod.)(17) Muriello *DE 39 (mod.) Passat *DE 147, *AT 532 D (mod.) Sendero *DE 39 (mod.) Shakira *DE 39 (mod.) Steel *FR D (mod.) Syntilla *FR S13804 (mod.) Twipper *CZ 201 (mod.) Udine *DE 283, *FR S8116, *AT 579 T (mod.) Yacht *DE 147 (mod.) 21. Lolium perenne L. - Perennial ryegrass Aberavon *DE 185, *FR S14924 D (mod.) AberBann *IE x D (mod.) AberBite Aberbite Aberchoice *FR S14924 D (mod.)(17) Aberclyde *AT 920 T (mod.) Abergain *AT 920 T (mod.)(17)

11 Lolium perenne L. - Perennial ryegrass AberGreen Abergreen Aberlee AberLee Abermagic *AT 920 D (mod.) Aberplentiful *NL 1045 T (mod.)(17) AberSpey *IE x, *NL 132 T (mod.) Abertest Abertorch *AT 920 T (mod.) Aberwolf *DK x, *AT 920 D (mod.)(17) Aberzeus AberZeus Agaska *DE 283 D (mod.) Alathea *NL 1036 D (mod.)(1) Alfonso (*)DE 39, *IE 27, *FR S8233 T (mod.)(17) Almedina Alyssa Angelina *NL 1036 D (mod.)(1) Aniston *NL 1036 D (mod.)(1) Arelio *DE 39, *NL 786 D (mod.) Arioso *FR S8233 T (mod.) Aspect *IE 230 T (mod.)(17) Astonbonus *DE 39 T (mod.) Astonchieftain *DE 39 D (mod.) Astonconqueror *DE 39, *IE 27 D (mod.) Astonenergy *IE 27, *FR S8233 T (mod.)(17) Astonking *NL 1011 D (mod.) Astonlord *DE 39 D (mod.) Astonprincess *DE 39 T (mod.) Astonvision *NL 1011 T (mod.) Babasten Ballintoy *IE 315 T (mod.) Ballyvoy Barzico *NL 205 D (mod.)(1) Biarritz *NL 444 D (mod.)(1) Bijou *FR S13804, *NL 1046 T (mod.) Bowie *FR S14431 D (mod.) Boyne *BE 502, *DK 14, *DE 283, *IE 230, *PL 161 D (mod.)(17)

12 Lolium perenne L. - Perennial ryegrass Calao *DE 7352, *FR S13804, *NL 729 T (mod.) Caledon Callan *IE 315 D (mod.) Calori *FR S13804 T (mod.) Calvano 1 *NL 693 D (mod.) Cameron *NL 1036 D (mod.)(1) Cancan *BE 502, *IE 228, *LU 7001 D (mod.) Carraig Casper Cavendish *DK 14 D (mod.) Ceretec Centurion *NL 1039 D (mod.)(1) Charisma *DE 147, *LU 6016, *NL 1073, *AT 532 T (mod.)(17) Chatsworth *IE 1 T (mod.) Chloe *NL 1036 D (mod.)(1) Clanrye *IE 315 D (mod.)(17) Claudine *NL 444 D (mod.)(1) Colosseum *NL 1039 D (mod.)(1) Convey *NL 1036 T (mod.)(1) Cooky *DE 7352 T (mod.) Copeland Creepstar Delika *FR S12818 D (mod.) Diorama Diwan *DE 283, *FR S8116, *NL 745, *AT 579 T (mod.) Drift *DK 14 T (mod.)(17) Drumbo Dundrod *IE 315 D (mod.) Dundrum Dunloy Dunluce Elyria *NL 444 D (mod.) Elysium *IE 1 T (mod.)(17) Ensilvio *DE 39, *NL 682 D (mod.) Estelle *NL 444 D (mod.)(1) Etienna *FR S14431 D (mod.)(1) Euroleague Euroscout Eurostar *DK 14 T (mod.)

13 Lolium perenne L. - Perennial ryegrass Evocative *DK 14, *NL 603 D (mod.)(17) Fintona Francesca Gaddi Galgorm Genesis *DE 283, *IE 1 D (mod.)(17) Gildara *DE 283 D (mod.)(1) Glasker Glenariff Glenarm Gleneagle *IE 1 D (mod.) Glenfield *IE 1 T (mod.) Glenrock *IE 1 D (mod.) Glenroyal *IE 1 D (mod.)(17) Glenstal *DK 14 (mod.) Gosford Gracehill Grasslands Nui *NL 306 D (mod.) Gusto Gwynett *DK 14 D (mod.)(1) Hopi *FR S14431 T (mod.) Hurricane *DE 7352, *FR S13804, *LU 12033, *NL 728 T (mod.)(17) Indra *DE 7352, *NL 359 D (mod.) Irondal *DE 7352, *FR 12452, *AT 775 T (mod.)(17) Kendal *FR S13804 D (mod.) Kent indigenous Kilian *DE 7352 D (mod.) Killylea Kimber *AT 579 D (mod.) Kokomo *CZ 1148, *NL 444 D (mod.)(1) Lathorn Majestic *IE 1 D (mod.)(17) Malone Mandalay *FR S14431 D (mod.)(1) Meiduno *IE 230, *NL 712 T (mod.)(17) Melanitta Melbolt *NL 634 T (mod.) Meteor *DE 61 D (mod.)(1)

14 Lolium perenne L. - Perennial ryegrass Mezquita *DE 39 D (mod.) Missinger Mocora Moira *IE 315 D (mod.)(17) Monroe *DK 14, *FR S14431 D (mod.)(1) Montova *DE 283 T (mod.) Moola Moyola Nashota *DK 14, *DE 283, *IE 230 T (mod.)(17) Nerine Nifty *IE 230 D (mod.)(17) Novello *DE 283, *FR 8116, *NL 444, *AT 579 T (mod.)(17) Oakpark *IE 1 D (mod.) Papina Penelope *NL 1036 T (mod.)(1) Pensel *NL 712 T (mod.) Ritchie Romark *NL x D (mod.) Seagoe *IE 315 T (mod.)(17) Signet *PL 1097 D (mod.)(1) Singapore *FR S14431 D (mod.)(1) Smile *DK 14, *IE 1 D (mod.) Solas *IE 1 T (mod.)(17) Solomon Spartacus *NL 1039 D (mod.)(1) Strangford Swan *NL 1036 D (mod.) Temprano *DK 16, *DE 39 D (mod.)(17) Thegn *NL 603 T (mod.) Timing *DK 14 D (mod.)(17) Tribal *DE 7352, *FR S13804, *AT 775 T (mod.) Trintella *DE 283, *AT 579 T (mod.) Triwarwic *DE 283 T (mod.) Twymax *DE 147, *FR S14431 T (mod.) Tyrella *IE 315, (*)LU D (mod.)(17) Weldone *NL 1036 T (mod.) West Green Wetherby

15 Lolium perenne L. - Perennial ryegrass Willow Xanthus *DE 147 T (mod.) Xenon *IE 230 T (mod.)(17) Youpi *DE 7352, *FR S13804, *NL 1046 T (mod.) Zenia *NL 603 D (mod.)(1) 22. Lolium x hybridum Hausskn. - Hybrid ryegrass Aberedge AberEve Aberimage Abersheen Amalgam Astoncrusader *DE 39, (*)LU 6007 T (mod.)(17) Bannfoot *IE 315 (mod.) Barclamp *LU D (mod.) Belleek Citeliac Grasslands Manawa *ES 4501 D (mod.) Hymer *BE 218 T (mod.) Kirial *FR S13804 T (mod.) Novial *FR T (mod.) Perkins *NL 1011 T (mod.) Pirol *DE 185, *LU 6019 D (mod.) RGT Cordial *FR S13804 T (mod.) Scapino *FR S14431 T (mod.) Solid *DK 14, *HR 748 T (mod.)(17) Tetragraze *DK 14 T (mod.) 25. Phleum pratense L. - Timothy Aberystwyth S.48 Aturo *DE 39, *FR S8233, (*)LU 6007 (mod.) Baronaise *DK 2, *NL 205 (mod.)(17) Climax *NL 162 (mod.) Comer *BE 218, *DE 283, *FR 8038, *AT x *CH 202 (mod.)

16 Phleum pratense L. - Timothy Comtal *LU 21001, *SE 16 (mod.) Dolina *BE 218, *DK 51, *LU 7001, *NL 634, *PL 161 (mod.) Erecta = Erecta RvP Erecta RvP *BE 218 (mod.) - Erecta *LU 2001, *NL 634 Moverdi *DK 14 *CH 194 (mod.) Presto *FR S8233, *LU 21016, *NL 228 (mod.) Scots Winnetou *EE 13, *HR 748 (mod.)(17) 29. Poa pratensis L. - Smooth-stalked meadowgrass Rihanna *NL 603 (mod.) 36. Lotus corniculatus L. - Birdsfoot trefoil Leo *NL 162 (mod.) 37. Lupinus albus L. - White lupin Arthur Dieta *DE 61 (mod.) Volos 54. Pisum sativum L. (partim) - Field pea Akooma Banshee Beckii Bibao Blueman *FR S13804, *FI 6214 (mod.) Bluemoon *FR (mod.) Bluetime *DE 147 (mod.)

17 Pisum sativum L. (partim) - Field pea Bluetooth *FR S13804, *LT 86 (mod.)(16) Bunting Campus *DE 147 (mod.) Countdown *FR S14808 (mod.) Crackerjack *FR S9504 (mod.) Croft *DE 147 (mod.) Daytona Dove Fiji Greenway *DK 220, *FR 94967, *FI 6196 (mod.)(17) Greenwich *DE 147, *FR S13804 (mod.) Greenwood Hawaii Kactus *FR S14472 (mod.) Kahuna Kaiman *FR S14472 (mod.) Kareni *FR S14472 (mod.) Karioka *FR S14472 (mod.) Karpate *EE 80, *FR S14472, *LT 127, (*)LU (mod.)(16) Kingfisher *CZ 1405 (mod.)(16) Kiravi LG Aviator LG Cascade *NL 1009 (mod.) LG Stallion *CZ 1405 (mod.) Lucy Madras Magnus Manager *LT 127 (mod.)(16) Mankato *FR S14472 (mod.) Mantara *NL 1009 (mod.) Mikka Minerva Neon Nitouche *NL 1009 (mod.) Octavia Orchestra *DE 147, *FR S13804 (mod.)(16) Pastoral Princess

18 Pisum sativum L. (partim) - Field pea Progreta Prophet *CZ 1207 (mod.) Ragtime Raider Rainbow *FR S9504 (mod.) Rose *FI 6232 (mod.) Sakura Scuba Stroma Swift Venture Vertix Zero4 63. Trifolium pratense L. - Red clover AberChianti AberClaret *NL 132 D (mod.) Amos *CZ 201, *AT 639, *SK 170, *SE 16 T (mod.) Atlantis *BE 777, *CZ 24, *DE 147, *FR S12730 T (mod.) Discovery *FR 9504 D (mod.) Essex Broad Red Fearga *IE 1 D (mod.) Harmonie *DE 147, *EE 31, *FR S12730, (*)LU 6016 D (mod.) Magellan *DE 147 T (mod.) Merviot *BE 218 D (mod.) Metis *DK 14 D (mod.) Sinope *CZ 201, *FR S14431 D (mod.) 64. Trifolium repens L. - White clover Aberace Abercrest *DK x (mod.)(17) Aberdai *FR S14924 (mod.) Aberherald

19 Trifolium repens L. - White clover AberLasting *NL 132 (mod.) AberPearl *IE x T (mod.) AberSwan *IE x (mod.) Abervantage *FR S14924 (mod.) Aberystwyth S.184 Alice *DE 9, *IE 315, *FR S8016, *HR 152, *AT 581, *SK 8 (mod.) Aran *IE 1, *FR 10420, *NL x (mod.) Barblanca *IE 315, *FR 8325 (mod.)(17) Brianna *FR S14431, *NL 603 (mod.) Buddy *IE 1 (mod.)(17) Coolfin *DE 4397, *IE 1, *FR S10420 (mod.) Crusader *IE 315, *FR 8016 (mod.)(17) Dublin *IE 1, *FR S10420 (mod.) Galway *DK 14, *IE 1 (mod.) Grasslands Bounty Grasslands Demand *FR (mod.) Grasslands Huia *ES x (mod.) Grasslands Tribute *FR (mod.) Iona *IE 1 (mod.)(17) Katy Violin *DE 283, *LU 7001 (mod.) 71. Vicia faba L. (partim) - Field bean Apollo *PL 249 (mod.)(16) Arthur *FR S9504 (mod.)(15) Babylon *NL 1009 (mod.)(16) Ben Boxer *EE 46, *IE 161, *LT 42 (mod.)(16) Bumble f: Capri *PL 249 (mod.)(16) Compass Daisy *DK 50, *EE 52 (mod.)(16) Fanfare *DK 44, *DE 147, *EE 31, *IE 212, *FR S12730, *LT 44, *LU 6016, *PL 159 (mod.)(16)

20 Vicia faba L. (partim) - Field bean Ghengis *DK 44 (mod.)(16) Honey *FR S9504 (mod.)(15) LG Cartouche LG Raptor Lynx *DK 44, *IE 212, *LT 44 (mod.)(16) Macho *DE 147 (mod.)(16) Mallory *DE 147, *LT 44 (mod.)(16) Maris Bead Scoop *FR S8632 (mod.)(16) Stella *DK 50, *EE 52 (mod.)(16) Syncro Tiffany *DE 147, *EE 31, *FR S13804, *LT 44 (mod.)(16) Titch Trumpet *DE 147, *FR S8632, *LT 44 (mod.)(16) Tundra *NL 148 (mod.)(15) Vertigo *DK 44, *EE 31, *LT 44 (mod.)(16) Vespa *NL 1009 (mod.)(15) Victus *EE 31, *FR S12730, *LT 44 (mod.)(16) Wizard *FR S9504 (mod.)(15) Yukon *DK 44, *DE 147 (mod.)(16) 73. Vicia sativa L. - Common vetch English Early 75. Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. - Swede Airlie Brora Emily Esk *NL 8 (mod.) Gowrie Helenor *NL 46 (mod.) Invitation

21 Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. - Swede Kenmore Lomond Magres Marian Melmer *NL 8 (mod.) Ruby Ruta øtofte Skerne *NL 8 (mod.) Triumph *NL 1039 (mod.) Tweed *NL 8 (mod.) Tyne *NL 8 (mod.)(16) Wilhelmsburger *NL 771 (mod.) 75. Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. - Swede - Conservation varieties Balmoral Doon Major Doon Spartan Joan 76. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L. - Fodder kale Bittern Bombardier Caledonian Corsa Grampian Grampion Keeper Maris Kestrel *IE x (mod.) Marrow Stem Pinfold Sovereign Thousand Head

22 Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L. - Fodder kale - Conservation varieties Shetland 79. Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. - Fodder radish Pallaton Slobolt Smart

23 23 III. 81. Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs - Turnip rape Fieldfare 82. Brassica juncea (L.) Czern. - Brown mustard Dunston Sutton 83. Brassica napus L. (partim) - Swede rape CL Aardvark *DE 1323 (mod.)(15)(38) Abaco Ability *DE 39 (mod.)(16)(38) Absolut *CZ 1405, *AT 562, *PL 849, *RO 2111, *SK 406 H (mod.)(15)(38) Acacia *DE 1323 (mod.)(15)(38) Academy Acapulco *CZ 1405, *FR 44360, *PL 738, *SK 406 H (mod.)(15)(38) Addition *DK 223, *FR H (mod.)(15)(38)(39) Adelaide Advance Airfakt *NL 1093 (mod.)(15)(38) Alabama *DK 223, (*)DE 1323, *LT 165, *SK 441 H (mod.)(15)(39) Albatros *BG 21, *FR 12846, *HR 570, *AT 826, *SK 406 H (mod.)(15)(39) Alezzan *DK 208 H (mod.)(15)(39) Alicante *BG 21, *CZ 1405, *FR 44360, *HU , *RO 2111 H (mod.)(15)(38) Alizze *IE 7, *FR S13804 H (mod.)(15)(38) Allesandro KWS *FR S14400, *HR 737 H (mod.)(15)(38) Alphabet Amalie Amazon *HU , *PL 738 H (mod.)(15)(38) Amazzonite *DK 208, *FR S13804, *SK 520 H (mod.)(15)(39) Ambassador *DK 223, *DE 1323, *FR 45125, *HU , *AT 562, *PL 872, *SK 406 H (mod.)(15)(39) Amplitude *FR H (mod.)(15)(38)

24 Brassica napus L. (partim) - Swede rape Anastasia Anisse *SK 642 H (mod.)(15)(38) Annalise Annapolis *FR H (mod.)(15)(38) Aquarel CL *NL 1061 H (mod.)(15)(32)(38) Aquila *HU , *SK 406 H (mod.)(15)(38) Arabella *CZ 1405, *DE 1323 (mod.)(15)(38) Arabica Archimedes *DK 223, *PL 738 H (mod.)(15)(39) Architect *BG 21, *CZ 1405, *DK 223, *DE 1323, *EE 88, *FR 45125, *LT 176, *HU , *AT 889, *PL 738, *SK 406 H (mod.)(15)(39) Arrow *HU H (mod.)(15)(38) Arsenal *BG 21, *DE 1323, *HU , *PL 738, *RO 2111, *SK 406 H (mod.)(15)(38) Artemis *DK 223, *HU , *AT 889, *PL 872, *SK 406 H (mod.)(15)(38)(39) Artic Ashanti Aspect *BG 21, *DK 223, *DE 1323, *HU , *PL 872, *RO 2111 H (mod.)(15)(39) Aspire *DE 1323 (mod.)(15)(38) Atenzo *FR 44360, *HU , *RO 2111 H (mod.)(15)(38) Attraction *CZ 1405, *DK 223, *PL 849 H (mod.)(15)(39) Aurelia *DK 223, *HU , *PL 849, *SK 406 H (mod.)(15)(38) Avon Bahia Ballad *DK 184 (mod.)(15)(38) Barbados Barsica *NL 205 (mod.) ex: D ( )(15) (17)(38) Batsford Belizze CL Blackmillion *FR S13804 H (mod.)(15)(38) Blazen *DK 184 (mod.)(15)(38) Bonar BR416 BR417 Broad Leaf Essex Broadway *DE (mod.)(15)(38) Bronze

25 Brassica napus L. (partim) - Swede rape Bubble Builder *EE 111, *LV 199, *LT 82, *FI 6217 H (mod.)(16)(38) Butterfly *DK 184 (mod.)(15)(39) Caiman Campus *DE 1716 (mod.)(15)(38) Canti CS *SK 500 (mod.)(15)(38) Celebration Charger Cheops Citizzen Codex *DK 184 (mod.)(15)(38) Colossus Coogan *FR S12730 H (mod.)(15)(38) Corona *NL 143 (mod.)(16)(38) Crocodile *DE 39, *FR S8233, *PL 205 H (mod.)(15)(38) Crome *DE 147, *LU 6016 H (mod.)(15)(38) Croozer *DE 147 H (mod.)(15)(35)(38) Dariot *CZ 25, *DK 16, *EE 11, *IE 27, *FR 11827, *LT 51, *LU 6007, *HU , *SK 224 H (mod.)(15)(39) Darling *DK 16, *SK 224 H (mod.)(15)(38) Dazzler *DK 16, *NL 1011 H (mod.)(15)(38) Derrick *PL 879 (mod.)(15)(31)(38) Django *DK 184, *IT 441 (mod.)(15)(39) DK 7150 CL DK 7160 CL DK 7175 CL *LT 125 H (mod.)(16)(32)(38) DK Camelot DK Exalte *FR 11827, *LU 12014, *PL 788 H (mod.)(15)(38) DK Excellium *CZ 1114, *FR 924 H (mod.)(15)(38) DK Exception *CZ 1114, *DK 178, *FR 11827, *AT 871, *RO 2081 H (mod.)(15)(38)(39) DK Exclaim *NL 1061 H (mod.)(15) DK Exentiel *FR H (mod.)(15)(38) DK Exmoji *NL 1093 H (mod.)(15) DK Exoma DK Expansion *FR 11827, *LU 12014, *HU , *PL 788 H (mod.)(15)(38) DK Expectation *NL 1093 H (mod.)(15)(38) DK Expedient *NL 1061, *AT 871 H (mod.)(15)(38) DK Expertise *FR H (mod.)(15)(39)

26 Brassica napus L. (partim) - Swede rape DK Explicit *CZ 1114, *FR 924, *AT 708 H (mod.)(15)(38) DK Expower *CZ 1114, *FR 924, *HR 241 (mod.)(15)(38) DK Exquisite *FR 8233, *PL 788 H (mod.)(15)(38) DK Exrace DK Exstar *NL 1061 H (mod.)(15)(38) DK Exsteel *NL 1061 H (mod.)(15)(38) DK Exstorm *CZ 3, *FR 924, *PL 788, *RO 2081 H (mod.)(15)(39) DK Extime *SK 224 H (mod.)(15)(38) DK Extrovert *FR H (mod.)(15)(38) DK Imagine CL DK Imagis CL *DE 39 H (mod.)(15)(38) DK Imiron CL DK Imistar CL *LT 125 H (mod.)(15)(38) DK Pliny *NL 1061 H (mod.)(15)(38) DK Secret *NL 1061 H (mod.)(15) DK Sector *NL 1061 H (mod.)(15) DK Sentinel DK Serafin *HU H (mod.)(15)(38) DK Serenade DK Severnyi *LT 125 H (mod.)(15)(38) DK Starlet Doktrin *LT 44 H (mod.)(16)(39) Dozzen *FR S13804 H (mod.)(15)(38) Earlybird Einstein *DK 16, *LT 51, *PL 205, *SK 224 H (mod.)(15)(39) Elevation *DE (mod.)(15)(38) Elgar *NL 77 (mod.)(15)(38) Emerald *DE 2216 (mod.)(15)(17)(38) English Giant Eraton *DK 44 H (mod.)(15)(38) Ergo *DK 44 H (mod.)(15)(30) ES Antonia ES Astrid f: ES Hydromel *ES 2022, *NL 1058 H (mod.)(15)(39) ES Janeiro ES Mambo *FR S12749 (mod.)(15)(38) ES Momento *BG 22, *SK 507 H (mod.)(15)(38) Exact

27 Brassica napus L. (partim) - Swede rape Excalibur *HR 277 (mod.)(15)(39) Fencer *BG 160, *DK 258, *DE 10300, *LV 199, *SK 611 H (mod.)(15)(39) Flamingo *DE 1716 (mod.)(15)(38) Forte *LT 73 (mod.)(16)(39) Fortis Gaelis *FR H (mod.)(15)(38) Garland George *NL 77 H (mod.)(15)(38) Ginfizz *FR S13804 H (mod.)(15)(38) Gorilla *DE 9777 (mod.)(15)(17)(38) Griffin *LT 6 (mod.)(16)(38) Halexia *FR S14472 H (mod.)(15)(38) Halybi Hambre *DK 184 H (mod.)(15)(30)(38) Harcady *DE 1716 H (mod.)(15)(38) Harlequin Harlety Harpege (*)FR S14472, *IT 441 H (mod.)(15)(30) Hasting *DK 184, *LT 127 H (mod.)(15)(39) Hastuce *DE 1716 H (mod.)(15)(39) Hawai Hearty Helectric Helicopter Hermione Heros *DE 10300, *EE 111, *LT 82, *PL 1178 (mod.)(16)(39) Hesperides *HR 746 H (mod.)(15)(38) Hidylle (*)FR S14472, *SK 583 H (mod.)(15)(38) Hillico *DK 184 H (mod.)(15)(39) Hobson *IS 1 (mod.)(16)(17)(38) Hophelia (*)FR S14472, *IT 441 H (mod.)(15)(39) Hungry Gap Hunivers Hunter *LV 199 (mod.)(16)(39) Husky Hystar Incentive INV1030 (*)FR S14996, *HU H (mod.)(15)(32)

28 Brassica napus L. (partim) - Swede rape INV1035 INV1140 INV1155 *FR S14996 H (mod.)(15)(32)(38) Kadore *DK 184 (mod.)(15)(38) Karenine *NL 1061 H (mod.)(15)(38) Kazze Keeper Kielder Kiera Kingfisher Kite Kunzite *FR S13804 H (mod.)(15)(31) KWS Chorale Ladoga f: Lagonda *DK 44, *LT 44, *PL 159, *SK 63 H (mod.)(16)(39) Lakritz *DK 44, *EE 31, *LV 48, *PL 159, *SK 63 H (mod.)(16) Lancer LE14287 Lexus *DK 44, *EE 31, *LT 44, *PL 159, *SE 79 H (mod.)(16)(39) LG Altano LG Aviron *DK 223, *FR 44360, *PL 849 H (mod.)(15)(38) Likely Lumen *DK 44, *EE 31, *LT 44, *PL 159 H (mod.)(16)(39) Makro f: Marathon *CZ 25, *EE 11, *LT 51, *PL 205, *SK 224 H (mod.)(15)(38) Menhir Menthal *DK 44, *EE 31, *LT 44, *PL 159 H (mod.)(16)(39) Mentor *DE 147, *EE 31 H (mod.)(15)(39) Mirakel *CZ 24, *EE 31, *LT 44 H (mod.)(16)(39) Monroe Monza Nagini Nikita *DE 1323 (mod.)(15)(38) Nizza CL NK Beauty NK Buddy *HU H (mod.)(15)(39) NK Kick NK Molten

29 Brassica napus L. (partim) - Swede rape Olindigo f: Ontario *CZ 1405 (mod.)(15)(38) Osprey Palmedor *FR S13804 H (mod.)(15)(38) Pennine Performer *EE 111, *LV 199, *LT 82 H (mod.)(16)(38) Picto *DE 1716 (mod.)(15)(38) Popular *DE 39, *EE 11, *LT 51, *PL 205 H (mod.)(15)(39) PR45H72 *BG 34, *IT 1057, *SK 450 H (mod.)(16)(32)(38) PR45H73 *BG 34, *IT 1057, *SK 450 H (mod.)(16)(32)(38) PR46W21 *HR 138 (mod.)(15)(32)(38) PT200CL *BG 34, *HR 214, *SI 482, *SK 450 H (mod.)(15)(32)(38) PT205 *CZ 776 H (mod.)(15)(32)(38) PT206 *DE 514 H (mod.)(15)(32)(38) PT208 PT211 *DK 87, *HR 214, *SI 482 H (mod.)(15)(32)(39) PT229CL PT234 *DK 87, *RO 2122, *SI 482 H (mod.)(15)(32)(39) PT240CL *BG 34, *RO 2122, *SI 482 H (mod.)(15)(32)(38) PT245 *BG 34, (*)FR S10858, *RO 2122 H (mod.)(15)(32)(38) PT257 PT259 *RO 2122 H (mod.)(15)(32)(38) PT261 PT268 *RO 2122 H (mod.)(15)(32)(38) PT269 *BG 34, *RO 2122 H (mod.)(15)(32)(38) PT271 *DE 514, *RO 2122 H (mod.)(15)(32)(38) PT274 *DE 514 H (mod.)(15)(32)(38) PT275 *DE 514 H (mod.)(15)(32)(38) PT279CL *DE 514, *RO 2122 H (mod.)(15)(32)(38) PT281 PT282 *DK 87 H (mod.)(15)(32)(39) PT284 *DE 514 H (mod.)(15)(32)(35)(38) PT285 *RO 2122 H (mod.)(15)(32)(38) PT296 *DK 87 H (mod.)(15)(32)(38) PX100CL *HR 214, *HU , *SK 450 H (mod.)(15)(32)(38) PX104 *DK 87, *DE 514, *HR 214, *SI 482 H (mod.)(15)(32)(39) PX111 CL *DE 514 H (mod.)(15)(32)(38) PX113 *RO 2122, *SI 482, *SK 450 H (mod.)(15)(32)(38)

30 Brassica napus L. (partim) - Swede rape PX126 *DK 87, *AT 77, *SK 740 H (mod.)(15)(32)(39) PX128 *CZ 776, *DK 87, *DE 514, *AT 77 H (mod.)(15)(32)(38) PX131 *DE 514, *AT 77, *RO 2122 H (mod.)(15)(32)(38) PX133 *RO 2122 H (mod.)(15)(32)(38) PX135 *RO 2122 H (mod.)(15)(32)(38) Pyrite Quartz *PL 879 (mod.)(15)(38) Raffiness *DE 39, *EE 11, *LT 51, *SK 224 H (mod.)(15)(39) Rampart Raptor *DE 39 H (mod.)(15)(38) Rascal Recital Redstart *NL 1039 (mod.)(38) Resort *DK 44, *DE 147 H (mod.)(15)(38) Royal f: Shortee Simba Skye *NL 77 (mod.)(15)(38) Skylab *NL 1093 H (mod.)(15)(38) Sparrow Spitfire *NL 1039 (mod.)(15)(17) Staffa Sundance *DE (mod.)(15)(38) Sunder *EE 111, *LV 199, *LT 82 H (mod.)(16)(38) Sundial Suzy Swift Utility *NL 1039 (mod.)(38) SY Alister *DE 8145, *PL 787 H (mod.)(15)(38) SY Blossom SY Florida (*)FR 11839, *HU , *PL 787 H (mod.)(15)(38) SY Galia SY Harnas *IE 7, *HU H (mod.)(15)(38) SY Julietta *NL 1029 H (mod.)(15)(38) SY Matteo *FR 11839, *RO 2198 H (mod.)(15)(35)(38) SY Regis *DK 187 H (mod.)(15)(38) SY Sensia Syntax CL Tamarin *PL 217 (mod.)(16)(39)

31 Brassica napus L. (partim) - Swede rape Tasman Temple Temptation *CZ 25, *EE 11, *FR 11256, *LT 51, *HU , *PL 205, *SK 224 H (mod.)(15)(38) Trinity *DK 13, *SK 443 (mod.)(15)(39) Troubadour *FR S12730 H (mod.)(15)(38) Unicorn V 316 OL *DE 39, *LT 51 H (mod.)(15)(32)(38) V 324 OL *FR S8233 H (mod.)(15)(32)(38) V 334 OL *DE 39, *FR H (mod.)(15)(32)(38) V 342 OL *DE 39 H (mod.)(15)(32)(38) V 350 OL *FR S8233, *NL 1011 H (mod.)(15)(32)(38) V355OL V371OL *NL 1093 (mod.)(15)(32)(38) Ventura Vision *DK 116, *DE 9583 (mod.)(15)(38) Voltage Wembley *DE 147 H (mod.)(15)(38) Windozz *FR S13804 H (mod.)(15)(38) Zakiri CS Zeland 83. Brassica napus L. (partim) - Swede rape - Conservation varieties Nevin 84. Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch - Black mustard LG Antigua 89. Helianthus annuus L. - Sunflower 9180DMR Camaro 2 Cobalt 2

32 Helianthus annuus L. - Sunflower Daytona ES Baltic *FR S12749 H S (mod.) Impact N4H470 CLP N4H505 CL N4HM340 N4HM411 N4LM406 N4LM408 N4LM409 N5L301 CL N5LE442 N5LM307 N6LE417 N6LM304 N6LN436 NHK12M010 NLN12N005 NLN12N011 P63LL01 P63LL40 PR63G40 PR64B24 *FR S10858 H T (mod.)(32) Sierra Torino X3207 X3907 X3939 X4219 X4237 X4334 X4337 X4428 X9668 X9767

33 Linum usitatissimum L. - Flax, Linseed Abacus *NL 9e (mod.)(18) Altess *FR (mod.)(18) Aquarius *CZ 1207 (mod.)(18) Aries *FR S13491 (mod.)(16)(18) Batsman *NL 9e (mod.)(18) Bilton Biltstar *NL 9e (mod.)(18) Bingo *DE 147 (mod.)(18) Birdseye Bliss *NL 9e (mod.)(18) Boudica Bowler *NL 9e (mod.)(18) Brighton *NL 9e (mod.)(18) Buffalo Carina Daniel Empress *FR S12606 (mod.)(18) Faser *NL 9e (mod.)(18) Flanders *NL x (mod.)(18) Gemini GK Emma Ineke *NL 9e (mod.)(18) Ingot *NL 9e (mod.)(18) Juliet *DE 404 (mod.)(18) Kaolin *IT 417 (mod.)(16)(18) Lagoon Laser *NL 9e (mod.)(18) Libra *CZ 1207 (mod.)(18) Lion Marmalade *NL 9e (mod.)(18) Mc Gregor Octal *DE 7661 (mod.)(18) Oliver Phoenix Pilgrin Scorpion *DE (mod.)(18)

34 Linum usitatissimum L. - Flax, Linseed Serpent Sunrise Taurus VT50 Windermere Zenith 92. Sinapis alba L. - White mustard Gedney Sinus *DE 185 (mod.) Tilney 93. Glycine max (L.) Merr. - Soya bean Annushka *PL 966 (mod.) Elena Kievskaya98 Legenda Pripyat Siverka Ustia Vilshanka

35 35 IV. 94. Avena nuda L. - Small naked oat / Hulless oat Bullion Grafton *FR S8128 (mod.)(15)(22) Madison Peloton *FR S10290 (mod.)(15)(22) Racoon 95. Avena sativa L. (including A. byzantina K. Koch) - Oat and Red oat Ambon Aspen *CZ 526, *DE 44 (mod.)(16) Atego *CZ 172, *SK 202 (mod.)(16) Balado Benny *FI 6228 (mod.)(16) Canyon *CH 93 (mod.)(16) Conway *FI 6235 (mod.)(16) Coracle Cromwell Delfin *DK 236, *DE 9056, *EE 75, *IE 115, *LT 60, *SE 41 (mod.)(16) Eagle *DE (mod.)(15) Elison (*)LU 1001, *AT 5 (mod.)(16) Firth Fusion Galloway Gerald *FR S9504 (mod.)(15) Griffin Harmony *DE 9056, *EE 33, *LT 60, (*)LU 6017, *FI 6229 (mod.)(16) Husky *IE 115, *FR 8583 (mod.)(16) Lennon Lion *CZ 77, *DE 9056, *EE 75, *LT 60, (*)LU 6067, *PL 306 (mod.)(16) Maestro *FR S9504 (mod.)(15) Mascani *NL 148 (mod.)(15) Melody Merlin

36 Avena sativa L. (including A. byzantina K. Koch) - Oat and Red oat Montrose *LT 42, *NL 143 (mod.)(16) Olympic Penrose Puffin RGT Lineout RGT Southwark *FR S13804 (mod.)(15) RGT Victorious Rhapsody *DE 9056 (mod.)(15) Rozmar *CZ 172 (mod.)(16) Spurtle SW Argyle SW Dalguise Symphony *DK 77, *DE 9056, *EE 75, *LV 172, *LT 60, (*)LU 6017, *FI 6196 (mod.)(16)(17) Vodka *IE 160, *FR S14472, (*)LU (mod.)(15) WPB Elyann WPB Isabel *IE 7 (mod.)(16) Yukon *DE 9056, *LU 6017 (mod.)(16) 97. Hordeum vulgare L. - Barley 1-2-row barley Acorn Acumen Acute Agata Agency *FR S13496 (mod.)(15) Amalika Archer Artemida Arwen Avalon *DE 8887, *EE 43, *LT 56, *LU 6006, *FI 6129 (mod.)(16) Avenger Barbarella *DE 8905 (mod.)(16) Beatrix *EE 33, *PL 306 (mod.)(16) Belgravia *NL 1009 (mod.)(16) Bolton

37 Hordeum vulgare L. - Barley Bordeaux *DK 220, *DE 8905, (*)FR S13483, (*)LU 7005 (mod.)(15) Braemar f: Brioni *NL 143 (mod.)(16) Cadillac Cadiz California *DE 1323, *LU 6043 (mod.)(15) Carat *ES 6264 (mod.)(15) Caribic *DE 1323 (mod.)(15) Cassata Catalina Cavalier Centaure Chancellor Chandra Chanson *DK 218 (mod.)(16) Chantal Choice Chronicle *ES 6264 (mod.)(15) Concerto *NL 741 (mod.)(16) Contender Convival Cosmopolitan *CZ 1010, *DK 35, *EE 69, *LT 105 (mod.)(16) Craft *DE 8145 (mod.)(15) Crescendo *FR S8520, *FI 6207 (mod.)(16) Cropton Crown Cypress Decanter Defender Deveron Dioptric Dragoon *FR (mod.)(16) Electrum *NL 77 (mod.)(15)(16) Embrace *DK 35, *EE 69, *LT 105 (mod.)(16) Evelina *AT 5 (mod.)(16) Fairing *NL 77 (mod.)(16) Fairway *DK 220 (mod.)(16) Fay *DE 8887 (mod.)(15)

38 Hordeum vulgare L. - Barley Findora Firefoxx *DK 218, *DE 8905 (mod.)(16) Flagon Florentine Flyer Garner Genie Gentle Georgina Golden Promise Golf Gulliver *FR S8520 (mod.)(16) Hacker *FR S8520 (mod.)(16) Hambo *DE 9056, *SE 41 (mod.)(16) Harlequin Harrison Hemingway Henley f: Husky Iconic Infinium Intrepid Invictus *LT 105 (mod.)(16) Jeanie *DE 8887 (mod.)(15) Jordan *DE 8905 (mod.)(15) Kathmandu *DE 6918 (mod.)(15) Kelim KWS Carbis *DE 4625 (mod.)(15) KWS Caribou KWS Cassia *FR S14472 (mod.)(15) KWS Cresswell KWS Gimlet *DE 4625 (mod.)(15) KWS Glacier *DE 9214 (mod.)(15) KWS Hawking *FR S14472 (mod.)(15) KWS Infinity *DE 9214, *IE 7, (*)LU 6044 (mod.)(15) KWS Irina *CZ 31, *DE 129, *EE 28, *IE 255, *FR S13467, *NL 773, *PL 53, *FI 6144 (mod.)(16) KWS Moselle *DE 9214 (mod.)(15)

39 Hordeum vulgare L. - Barley KWS Oasis KWS Orwell *FR S14472 (mod.)(15) KWS Patriot KWS Sassy *DE 129 (mod.)(16) KWS Spectra f: KWS Terrier KWS Tower Laureate *CZ 697, *DE 9503, *EE 126, *FR 11839, *LV 201, *LT 152, *LU 6056, *NL 798, *AT 507, *SK 443, *FI 6234 (mod.)(16) LG Bronco *DK 223 (mod.)(16) LG Capricorn (*)FR S13724, *HU (mod.)(15) LG Diablo *DK 223, *EE 99, *NL 1009 (mod.)(16) LG Flynn *NL 1009 (mod.)(15) LG Furlong LG Goddess LG Inventor LG Mermaid LG Mountain *NL 1009 (mod.)(15) LG Opera LG Serengeti LG Tomahawk *NL 1009 (mod.)(16) Limona *IE 232 (mod.)(16) Luther *DK 236, *SE 41 (mod.)(16) Mackie Maltesse *FR S8520 (mod.)(15) Maris otter Mary Matros *DK 35, *DE 6918 (mod.)(16) Melius *DE 6880, *LT 152, *FI 6234 *NO 623 (mod.)(16) Memento *FR S8520 (mod.)(15) Mickle *IE 313 (mod.)(16) Minstrel Momentum Montage Montoya *CZ 1261, *EE 40, *LT 57, *SK 595 (mod.)(16) Natasia *NL 749, *PL 513 (mod.)(16)

40 Hordeum vulgare L. - Barley NFC Tipple *LT 152, *FI 6234 (mod.)(16) Normandy *DK 220, *DE 9960 (mod.)(15) Northstar Octavia Odyssey *CZ 1405, (*)LU 12026, *NL 756 (mod.)(16) Olympus *LT 165 (mod.)(16) Ovation *CZ 1405, *PL 738 (mod.)(16) Overture *CZ 1405, *FR S13724, *FI 6102 (mod.)(16) Pathfinder *FR S8520 (mod.)(16) Pearl Penguin *PL 513 (mod.)(16) Perseus Piper Pixie *DE 8887 (mod.)(15) Player Prestige *CZ 1065, *FR S13804, *PL 716 (mod.)(16) Propino *LV 201, *FI 6234 (mod.)(16) Prospect *DK 35, *DE 4046, *IE 7 (mod.)(16) Quench *DE 6880, *EE 126, *LV 201, *LT 152, (*)LU 6031 (mod.)(16) Rebecca Retriever RGT Asteroid *FR S13804 (mod.)(16) RGT Conquest RGT Curiosity RGT Gagarin RGT Orbiter *FR S13804 (mod.)(16) RGT Planet *DK 208, *DE 7352, *EE 79, *FR S13804, *LT 86, (*) LU 12022, *AT 775, *PL 631, *FI 6214 (mod.)(16) RGT Slipstream *NL 1046 (mod.)(16) Rhyncostar *FR S8520 (mod.)(16) Ricky *DE 8887 (mod.)(15) Rubinesse Saffron Sandra *CZ 1077, *DE 7289, (*)LU 6046, *AT 522 (mod.)(15) Sanette *CZ 1507, *IE 313, *FR 45052, *LV 201 (mod.)(16) Scholar Scrabble *FR (mod.)(16)

41 Hordeum vulgare L. - Barley Shada *IE 313 (mod.)(16) Shakira *FR S13496 (mod.)(16) Shandy *FR S8520, *FI 6207 (mod.)(15) Shirley Shuffle *CZ 697 (mod.)(16) Sienna *NL 1009 (mod.)(16) Sinatra Skyway Sobell *CZ 1010, *DK 35, *FR S12599 (mod.)(15) Soccer Soldo Surge SY Amity SY Arderin SY Contour SY Dolomite SY Emerson SY Errigal SY Fable SY Kailash SY Lucent *EE 33, *IE 115, *LT 60, *HU , *PL 306, *SK 295 (mod.)(16) SY Splendor *NL 77 (mod.)(16) SY Stanza *DE 9503 (mod.)(16) SY Taberna *IE 313 (mod.)(16) SY Tungsten *NL 77 (mod.)(16) SY Venture Syckle Talisman Tellus *SE 155 (mod.)(16) Tesla *DE 1323 (mod.)(16) Tyne Valerie *DE 8887, (*)LU 6006, *AT 519 (mod.)(15) Vault Waggon Westminster

42 Hordeum vulgare L. - Barley Wylanda *IE 7 (mod.)(16) Yvonne *DE 9056 (mod.)(15) Zophia *DE 6918, (*)FR S12599 (mod.)(15) 2-6-row barley Bazooka *DE 6880 (mod.)(15) Belfry *NL 77 (mod.)(15) Belmont *NL 77 (mod.)(15) Bluebell Celoona Daxor *FR S14472 (mod.)(15) Escadre Fanion Fletcher Funky *IT 441 (mod.)(15) Galation *NL 77 (mod.)(15) Jakubus *EE 164, *FR 45185, *PL 306 (mod.)(15) Jettoo *FR (mod.)(15) KWS Astaire *PL 53 (mod.)(15) KWS Avenir KWS Faro *DE 1716, *FR S14472, *IT 441 (mod.)(15) KWS Joyau Libra *IE 324 (mod.)(15) Lucienne *DE 25 (mod.)(15) Quadra Quadriga *DE 1410, *FR S8520, (*)LU 12023, *PL 881 (mod.)(15) Rafaela *BE 216, *BG 21, *HU , *RO 2181 (mod.)(15) Shangrila *FR S14472 (mod.)(15) Sunningdale SY Armadillo *NL 77 (mod.)(15) SY Baracooda *DE 9503 (mod.)(15) SY Kingsbarn *NL 77 (mod.)(15) SY Kingston *NL 77 (mod.)(15) SY Melbourne *NL 77 (mod.)(15) SY Thunderbolt Toreroo *DE 8145 (mod.)(15) Verity *DE 8887, *SE 61 (mod.)(15) Volume *NL 77 (mod.)(15) Zzoom

43 Hordeum vulgare L. - Barley - Conservation varieties 1-2-row barley Chevallier Plumage Archer 2-6-row barley Bere 100. Secale cereale L. - Rye Humbolt *NL x (mod.)(15)(17) KWS Bono *DE 129, *LV 156, *LT 41, *AT 504, *PL 53 H (mod.)(15) KWS Daniello *CZ 31, *DE 129, *EE 28 H (mod.)(15) KWS Edmondo *DK 230, *DE 129 (mod.)(15) KWS Eterno *DK 230, *DE 129, *EE 28, *AT 504 (mod.)(15) KWS Magnifico *CZ 31, *LV 156 (mod.)(15) KWS Propower *DE 129 (mod.)(15) KWS Serafino *EE 28, *LU 6044, *PL 53 H (mod.)(15) Tur *PL x H (mod.)(15) 101. Sorghum bicolor (L.) Moench - Sorghum 319X X Triticosecale Wittm. ex A. Camus - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus Triticum and a species of the genus Secale Adverdo *DE 6871, *EE 101, (*)LU 6025 (mod.)(15) Agostino *CZ 930, *FR S13865, (*)LU 6062, *AT 673, *PL 792 (mod.)(15) Belcanto *DE 10480, (*)LU 23001, *AT 516, *PL 153 (mod.)(15) Cyrkon *PL 611 (mod.)(15) Dometica *FR S13865 (mod.) Hugo *CZ 1053, *PL 611 (mod.)(16) Kasyno (*)DE 10480, *FR S11295, *LU 23001, *PL 153 (mod.)(15) KWS Fido *FR S13865 (mod.) Somtri *DE 7256 (mod.)

44 Triticosecale Wittm. ex A. Camus - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus Triticum and a species of the genus Secale SU Carl *DE 871 (mod.)(16) SU Liborious Temuco *DE 6871, *EE 101, *FR S14421, *LT 140, (*)LU 21021, *PL 792 (mod.)(15) Toro *PL 611 (mod.)(15) Tradiro 105. Triticum aestivum L. - Wheat Aarden Alchemy Amantis *LT 160 (mod.)(16) Amboise *FR S8128 (mod.)(15) Anapolis *DE 9056 (mod.)(15) Arkeos *BG 21, *FR 44360, *RO 2111 (mod.)(15) Astound Astrid *CZ 172 (mod.)(16) Avatar *IE 302 (mod.)(15) Bahamas CS *DE 2660, *FR S8197 (mod.)(15) Banquo Barkston Belgrade Beluga Belvoir Bennington Benzine Bridgehead Britannia *NL 1009 (mod.)(15) Brompton Calixo *EE 102, *LV 175, *LT 160, *FI 6170 (mod.)(16) Catalyst Cellule *FR S8444, *HR 28, *HU (mod.)(15) Chevron *FR S14807 (mod.)(15) Comoros CS *IT 345 (mod.)(15) Conqueror Consort Cordiale f:

45 Triticum aestivum L. - Wheat Cornetto *CZ 1176, *DE 1410, *EE 102, *LV 175, *LT 160, (*) LU 12023, *FI 6170 (mod.)(16) Costello *FR S14472 (mod.)(15) Cougar Creek *FR S14807 (mod.)(15) Crusoe *NL 1009 (mod.)(15)(16) Deben Delphi Dickens Drumlin Dunmore Dunstan Duxford Edgar *BE 717 (mod.)(15) Einstein *NL 1009 (mod.)(15) Elation Elicit Elwell Elysium Evolution Exsept Fairway Faller Forest Freiston Furlong Gallant Garrus Glasgow *FR S14807 (mod.)(15) Gleam *NL 133 (mod.)(15) Grafton Graham *NL 788 (mod.)(15) Hardwicke Hathaway Healey Heroldo Hexham *DE 4625 (mod.)(16) Horatio

46 Triticum aestivum L. - Wheat Hybery *FR S14807, *PL 786 H (mod.)(15) Hyperion Hyteck *FR S14807 H (mod.) Infinity Insignia Invicta Istabraq *NL 1009 (mod.)(15) Ivory JB Diego *IE 26 (mod.)(15) Jellicoe Jorvik Kabot *CZ 1364 (mod.)(15)(16) Kingdom Kingfisher KWS Alabaster *DE 4625 (mod.)(15) KWS Alderon *DE 4625 (mod.)(16) KWS Barrel *DE 4625 (mod.)(15) KWS Basset KWS Bewley KWS Burghley KWS Charing KWS Chilham *DE 4625 (mod.)(16) KWS Chiloe KWS Cleveland KWS Cochise *DE 4625 (mod.)(16) KWS Colosseum KWS Conros *DE 4625 (mod.)(15) KWS Cranium KWS Crispin KWS Deluxum KWS Dinkum KWS Extase *DK 184, *FR S14472, *NL 1058 (mod.)(15) KWS Firefly *DE 4625 (mod.)(15) KWS Fulcrum KWS Gator KWS Giraffe KWS Granta KWS Jackal

47 Triticum aestivum L. - Wheat KWS Jugum KWS Kerankum KWS Kerrin *DE 4625, *SE 168 (mod.)(15) KWS Kilburn *DE 4625 (mod.)(16) KWS Kinetic KWS Kinnellum KWS Lili *IE 7 (mod.)(15) KWS Lumos KWS Parkin KWS Pendulum KWS Plectrum KWS Rackum KWS Scimitar *DE 4625 (mod.)(15) KWS Silverstone *CZ 31 (mod.)(15) KWS Siskin KWS Solo KWS Talisker *DE 4625 (mod.)(16) KWS Torridon *PL 389 (mod.)(16) KWS Trinity KWS Willow KWS Zyatt Lear *DE 1323 (mod.)(15) Leeds *IE 160 (mod.)(15) Lennox *DE 214, *FR S13489, (*)LU 6030, *AT 546, *FI 6208 (mod.)(16) LG Astronomer LG Detroit *NL 1009 (mod.)(15) LG Generation LG Graduate LG Illuminate LG Interstellar *NL 1009 (mod.)(15) LG Jigsaw *NL 1009 (mod.)(15) LG Magirus *BE 717, *DE 1323 (mod.)(15) LG Motown LG Nashville *NL 1009 (mod.)(15) LG Prince LG Quasar LG Rhythm *NL 1009 (mod.)(15) LG Sabertooth *NL 1009 (mod.)(15)

48 Triticum aestivum L. - Wheat LG Seeker LG Skyscraper *NL 1009 (mod.)(15) LG Spotlight *NL 1009 (mod.)(15) LG Sundance *NL 1009 (mod.)(15) LG Tapestry Linton Lion *NL 1009 (mod.)(15) Lustre Maris Widgeon Marlowe Marston Merit Monroe Monterey Mortimer *FR S8520 (mod.)(15) Moulton Mulika MV Frederica Myriad Mystic CS Napier Nelson *DE 7256 (mod.)(15) Oakley Olympus *DK 16 (mod.)(15) Orator Orbit Osmium Panacea Panorama Paragon Polene Raffles Ramsay Reflection *NL 133 (mod.)(15) Relay Revelation RGT Adventure RGT Blossom

49 Triticum aestivum L. - Wheat RGT Bowen RGT Conversion RGT Doubleshot *IE 297 (mod.)(16) RGT Drax RGT Galactus RGT Gravity *FR S13804 (mod.)(15) RGT Illustrious RGT Knightsbridge RGT Koi *DK 208 (mod.)(15) RGT Lantern RGT Pembroke RGT Quicksilver RGT Sacramento *CZ 1065, *DE 7352, *NL 359 (mod.)(15) RGT Saki *DK 208, *NL 1046 (mod.)(15) RGT Silversurfer RGT Sorcerer RGT Universe *DK 208 (mod.)(15) RGT Venom RGT Wasabi RGT Westminster RGT Wolverine Rochfort Rowling Sahara *NL 1009 (mod.)(15) Sartorial Savello Scout Shabras Shackleton Sherlock *FR S8520 (mod.)(15) Skyfall *FR S13804 (mod.)(15) Smuggler Solace Solstice Soltek Spearhead *NL 9e (mod.)(15) Spindrift Spock

50 Triticum aestivum L. - Wheat Spyder Stratosphere Stravinsky Swallow SY Epson *IE 313, *NL 133 (mod.)(15) SY Griffin *NL 133 (mod.)(15) SY Insitor *NL 133 (mod.)(15) SY Loki *NL 133 (mod.)(15) Theodore *NL 1009 (mod.)(15) Toby *NL 1011 (mod.)(15) Tolstoy Tybalt *DE 25, *EE 95, (*)LU 6005, *NL x, *PL 523 (mod.)(16) Tyrell Varsity Viscount Warrior Weaver Welford Wicken WPB Arcade WPB Escape WPB Pascoe XI19 Zulu 105. Triticum aestivum L. - Wheat - Conservation varieties Squareheads Master 108. Zea mays L. (partim) - Maize 5 6 Index maturitas (25>) Forma H(26>) Activate *DK 170, *EE 99, *IE T (mod.)(16)(17) Acumen Alfastar

51 Zea mays L. (partim) - Maize 5 6 Amaroc *DE 105, *SK T (mod.) Amaverde *NL 301 S (mod.) Amaveritas *CZ 69, *DE 105, *NL 1008 (mod.) Ambition *IE 302, *NL S (mod.)(17) Ambrosini *DE 105, *NL 301, *PL T (mod.) Arcade *EE 112 T (mod.)(16) Asgaard *NL 784 S (mod.) Augustus KWS *FR S14400 S (mod.) Aurelius KWS *DK 28 S (mod.) Autens KWS *DK 28, *NL 1008 S (mod.) Averti Avitus KWS *DK 28 (mod.) Award *IE S (mod.)(17) Barman *NL 1031 S (mod.) Barros *CZ S (mod.) Bayfix *SK S (mod.) Beethoven *IE 302, (*)FR S (mod.)(17) Bonnie *EE 112, (*)FR S13724 S (mod.)(16) Cito KWS *FR S14400 T (mod.) Claxxon Codimi Coditank *FR S8197, *NL 224 T (mod.) Codiview *NL 224 S (mod.) DKC3333 *EE 107, *IT x, *NL S (mod.)(16)(32) DS1164 Duly Duscorer Edgard KWS *DK 28 (mod.) Emmerson (*)FR 44420, *NL 1009 T (mod.) Equity *EE 112, *NL 1009 S (mod.)(16) ES Agreement ES Alantide ES Ardent *NL 1028 T (mod.) ES Arena ES Ballade *NL S (mod.) ES Bodyguard ES Capris ES Constance *LT 106, *NL 149 S (mod.)(16)

52 Zea mays L. (partim) - Maize 5 6 ES Legolas *LT 106 S (mod.)(16) ES Lovely *NL 1028 T (mod.) ES Pearl *LT 106, *NL 671 S (mod.) ES Picker *NL 1028 (mod.) ES Platoon ES Potter ES Regain *CZ 1133 T (mod.) ES Remington *NL 1028 T (mod.) ES Tamarin ES Tommen ES Trust ES Vanille *NL 1028 T (mod.) Eurytmi Expedia *NL 1012 (mod.) Fabregas *DE T (mod.) Farmflink *DE 3351 S (mod.) Farmunox *IT 272, *NL S (mod.) Federico KWS Fieldstar *LT 165 S (mod.) Forttuno *NL 1057 S (mod.) Gatsby *NL 1009 S (mod.) Gema Gladi CS Glory *NL 1009 T (mod.) Hanni *IT T (mod.) Harvi cs Hurrikan Icebear Kadenz Kaspian Keops *BE 713, *CZ 69, *DE 105, *PL T (mod.) Kilomeris *DE 105 S (mod.) Klifton T f: Kompetens *BE 713, *NL 301 S (mod.) Kougar *IE 29 S (mod.)(17) Kroft *IE T (mod.)(17) Kromwell *FR S14400 T (mod.)

53 Zea mays L. (partim) - Maize 5 6 KWS Artikus *DK 28 (mod.) KWS Arvid *DK 28 (mod.) KWS Calvini *DK 28 T (mod.) KWS Exelon *DK 28 S (mod.) Likeit *DK 28 (mod.) Madonias *FR S14400 S (mod.) Martinez KWS *FR S14400 T (mod.) MAS 053C MAS 065R MAS 06T MAS 07B *FR S12923 S (mod.)(32) MAS 11F *NL 743 S (mod.)(32) MAS 13M *NL 743 S (mod.)(32) Mondolin *DK 224 S (mod.) Movanna *NL 776 S (mod.) Ormeau Osterbi P6862 P7034 *NL 711 S (mod.)(32) P7051 *NL 711 S (mod.)(32) P7326 *DK 87 S (mod.)(32) P7378 *DE 514, *FR S10858 S (mod.)(32) P8105 Pendove Perez KWS *DK 28 T (mod.) Pinnacle *NL 1009 S (mod.) Pleidae Podium *PL S (mod.) Pretti Prospect *NL 1009 S (mod.) Ramirez *DK 28 S (mod.) Reason *NL 1009 T (mod.) Resolute *DK 223, *NL 1009 S (mod.) RGT Duxxbury *FR S13804 S (mod.) RGT Norwixx *DK 208 T (mod.) RGT Oxxford *CZ 1065, *IT 1125, *PL S (mod.) RGT Oxxgood *DK 208 S (mod.)