Dobrovoľný hasičský zbor

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Dobrovoľný hasičský zbor"

Prepis

1 Dobrovoľný hasičský zbor História : 1882 Dobrovoľný hasičský zbor v Spišskej Teplici bol založený 11. júna 1882 na ustanovujúcej schôdzi za prítomnosti 65 členov. Za predsedu bol zvolený Bela Ribiczy, podpredsedu Ján Puczák, zapisovateľom sa stal Adolf Goldstein a pokladníkom Ján Andreides. Následne bola zakúpená dvojkolesová ručná striekačka, neskôr ručná štvorkolesová striekačka Na podnet obecného zastupiteľstva bolo 28. septembra 1919 zvolané valné zhromaždenie, na ktorom bol zreorganizovaný Dobrovoľný hasičský zbor. Alojz Andreides sa stal predsedom, veliteľom Štefan Pribylinec a tajomníkom Gejza Deák Najstarší zachovaný dokument DHZ r Hasiči chránili majetok svojich spoluobčanov pred najväčším nepriateľom - ohňom. 30. augusta zomrel jeden zo zakladateľov hasičského zboru a niekdajší veliteľ Eduard Maličký Na slnečnej strane obce vypukol požiar a pohltil 3 stodoly. Oheň sa rozšíril a zasiahol nakoniec stodoly od domového čísla 26 po číslo 40. Obetavou prácou našich hasičov, ale aj hasičov z blízkeho okolia sa podarilo požiar dostať pod kontrolu. Vďaka bezvetriu sa oheň nerozšíril na celú obec. Stodoly zhoreli do tla, straty majetku a celej úrody obilia. Príčina požiaru však ostala neznáma.

2 Členovia DHZ v 30. rokoch 20. Storočia Archív Brigity Šebestovej 1930 Dňa 23. septembra 1930 bola zakúpená motorová striekačka spolu s hadicami. Na nákup prispeli zbierkou občania našej obce, časť financií prispel Hasičský fond v Martine. Na čele DHZ stáli starosta Jozef Pribylinec, Ján Hybler, Gejza Ráchel, Ján Skokan a Michal Kolárik. Členovia hasičského zboru sa venovali ochotníckemu divadlu. Vo februári 1930 sa konalo divadelné predstavenie V službe lásky. Divadelné predstavenia režíroval správca školy a tajomník hasičského zboru Mikuláš Mlakay V roku 1931 boli schválené pravidlá o vyberaní obecnej hasičskej dávky. Táto sa platila raz ročne podľa stanoveného kľúča, ktorý závisel od počtu izieb a funkčnosti budovy Tento rok bol pre DHZ výnimočný. Pred hasičským skladom sa konala hasičská zábava pri príležitosti 50. výročia založenia DHZ. Oslava mala u obyvateľov veľký úspech, vysokú účasť a veľmi vydarený priebeh. V tomto roku zhorela stodola Juraja Pribylinca. Hasiči vystupovali s hrou Na pomoc, veselohrami Blázinec na prvom poschodí a Ičo Mrvenica pred súdom Požiar stodoly Jozefa Cervu, ktorá bola situovaná za staveniskami Michala Kostolníka a Jána Buca S prispením hasičov kultúrne predstavenie drámy Otčina a veselohru Daň z obratu Spišskú Teplicu zasiahli ďalšie požiare. Tento raz zhorela stodola Jána Kukuru, požiar poškodil aj novú mláťačku Ondreja Červeňa. Obec vzhľadom na obdobia sucha zrealizovala na potoku tečúcom cez obec tri rezervoáre, ktoré zlepšili a umožnili výkon a zásah motorových striekačiek novembra divadelné predstavenie Pytliaková žena, ktoré opäť zahrali miestni hasiči.

3 1938 Dňa 29. mája 1938 získalo 42 hasičov úplné nové uniformy. Najväčšie zásluhy mal Gejza Ráchel, vtedajší veliteľ DHZ. Obecné zastupiteľstvo vydalo Požiarno-policajný poriadok o vymetaní komínov, čistení kachlí, sporákov, pecí, rúr a parných kotlov Členovia DHZ v roku 1939, Archív Brigita Šebestová Hasičský zbor v r. 1940, Archív OÚ Spišská Teplica 1943 Úspešné ukončenie a odovzdanie stavby hasičského skladu dobrovoľným hasičom. Obec dostala finančnú podporu na výstavbu od Tatranskej župy, od firmy Baťa, lesnej správy Spišského biskupstva

4 a urbárskej obce. Povoznícke práce vykonali Tepličania svojpomocne. Predsedom DHZ bol Jozef Durkot, ktorému pomocnú ruku podali vládny komisár Gejza Ráchel a jeho zástupca tesár Jozef Kubaský. Budova je poschodová, prízemie využívané pre hasičskú techniku a náradie. Na poschodí priestranná miestnosť využívaná na kultúrne a spoločenské účely. Finančné prostriedky na vybavenie tejto miestnosti poskytli Miestna osvetová komisia, obecná škola, Ľudová strana a Pohrebný spolok. Hasiči pri organizovaní cirkevných slávností, Archív Jána Šeligu Vojnové roky Vojna zastihla životy aj našich hasičov. Padli títo hasiči Michal Cimerman, Jozef Dunajský, Jozef Kessel a Jozef Skokan. Dobrovoľný hasičský zbor v Spišskej Teplici venoval padlým hasičom pamätnú tabuľu umiestnenú na miestnom cintoríne. Dňa 14. decembra 1945 vypukol požiar v dome Jozefa Dikanta. Úspešný a rýchly zásah miestneho hasičského zboru zachránil podstatnú časť majetku. Príčina a dôvod požiaru nebol zistený. Teplické hasičky v 50. rokoch 20. storočia, Archív Heleny Mešárovej

5 Hasičky v roku 1947, Archív - Štefan Tatarko 1946 Veľká slávnosť hasičov sa konala 29. júna Vysviacka hasičského skladu za účasti hasičov s blízkeho okolia. Pri tejto príležitosti sa konalo obvodné cvičenie. Najlepší a najrýchlejší bol domáci zbor, ktorý sa zriekol ceny v prospech svojich hostí - hasičský zbor zo Svitu, Spišskej Soboty a Stráž pod Tatrami. Diplom za 1. miesto muži - veliteľ Štefan Grác, Martin Kolárik, Jozef Lang, Jozef Šeliga, Štefan Tatarko, Jozef Bizovský, Jozef Kupčo a Ján Puchala Hasiči na previerkach, Archív- Štefan Tatarko

6 Členovia sa venovali aj kultúrnej činnosti- nacvičil divadelnú hru pod vedením riaditeľa školy Jána Grajcára - Pod hasičskou zástavou a dve veselohry Dve srdciaa Trampoty Ondu Samotára Prvá hotovosť mužov 15. júna 1947 vo Svite, Archív - Štefan Tatarko Veliteľ - Štefan Grác, 1. Jozef Durkot, 2. Jozef Štefani, 3. Ján Slivenský, 4. Michal Šeliga, 5. Martin Kolárik, 6. Štefan Tatarko, 7. Jozef Lang 1951 Nákup nákladného auta, ktoré slúžilo na prepravu hasičov a na pripojenie dvojkolesovej striekačky, ktorú dovtedy ťahal konský záprah. 1. miesto -ženy, Veliteľka - Šeligová Anna, Kubaská Helena, Krupová Anna, Kupčová Helena, Dikantová Mária, Šeligová Margita, Kubaská Marta a Bendíková Anna 1955 DHZ v Spišskej Teplici usporiadal okresné požiarne cvičenie. Naši hasiči sa umiestnili medzi najlepšími v okrese. Predseda bol Jozef Melchioris, veliteľ Štefan Dikant Na výročnej členskej schôdzi bol zvolený za predsedu Štefan Dikant. Požiarnej súťaže o podtatranskú prúdnicu sa zúčastnilo 48 družstiev. Víťazstvo si odnieslo družstvo zo Svitu.

7 1959 Niekedy boli hasiči bezmocní. Požiar postihol šopu Jána Hyblera, ktorá zhorela aj s krmivom. Príčinou požiaru bol blesk, ktorý udrel priamo do objektu Spojenie elektrického a rozhlasového vedenia zapríčinilo požiar zariadenia miestneho rozhlasu, následne sa demontovalo Výbor DHZ - Archív Jána Šeligu Družstvo žien, Archív - B. Šebestová

8 Družstvo mužov a žien v roku 1965, Archív Janka Jakubčáková Hasičky - Archív DHZ

9 1970 V roku 1970 sa stal predsedom základnej organizácie Zväzu požiarnej ochrany Jozef Bizovský. Členovia sa sústredili na prípravu súťažného družstva, údržby výstroja a preventívne opatrenia proti požiarom. Družstvo mužov na okrskovej súťaži v Gerlachove obsadilo krásne 4.miesto. N súťaži o podtatranskú prúdnicu konečné 5.miesto. Hasičské družstvo absolvovalo aj poplachový výcvik vo Veľkom Slavkove. Zásahy hasičov pri požiari stohu sena miestneho JRD a požiar stodoly Alojza Kubaského Rok 1971 bol zlomový. DHZ podporovalo 107 členov. V hasičskej lige reprezentovali obec aj hasičský zbor mužstvo žien aj mužov. Družstvá na súťaže pripravoval Rudolf Kupčo. Vzornou prípravou si vybojovali cenné 2. miesta v oboch kategóriách. Požiarnik Jozef Palguta získal odznak 3. výkonnostnej triedy. V súťaži o podtatranskú prúdnicu ženy vyhrali disciplínu, muži pre poruchu stroja skončili až na 18. mieste Oslavy 90. výročia vzniku DHZ sa konali 20. augusta. Po slávnostnom programe sa uskutočnilo obvodné kolo súťaže požiarnych družstiev. Výročná členská schôdza v 80. rokoch 20. storočia, Archív DHZ Členovia DHZ v 80. rokoch 20. storočia, Archív DHZ

10 Výbor DHZ v roku 1976, Archív DHZ Veliteľ J. Palguta, predseda K. Jakubčák, tajomník M. Andreides Členovia : J. Bendík, K. Kubaský, Š. Kupčo, J. Kubaský, M. Kubík, A. Kubaský, J. Šeleng, E. Kulich, B. Skokan, V. Kupčo, J. Dovalovský, J. Pavčík, M. Kubaský, S. Melchioris, G. Skokan, M. Šeliga, J.Durkot 1977 Návšteva hostí z NDR, ktorí si omylom ako suvenír zobrali kroniku teplického DHZ Storočnica vzniku založenia DHZ - oslava 13. júna 1982 Oslava storočnice DHZ členovia, Archív V.Kupčo

11 1986 Novým predsedom DHZ sa stal Peter Šeliga Požiar stohu slamy v časti Záhumena, ktorý zapríčinili maloleté deti. Druhý požiar taktiež stohu slamy JRD, príčina požiaru zahorenie odpadu na voľnej skládke DHZ po roku 1989 mal v obci 60 členov. Ich veliteľom bol Jozef Šavel, tajomníkom Ing. Rudolf Šebest Požiar na Cintorínskej ulici, kde horel dom Štefana Andreja. Príčinou bolo podpálenie chlapcami ktorí sa hrali v blízkosti stodoly so zápalkami. Pri zásahu pomáhali jednotky požiarnej ochrany z Popradu a zo Svitu Obecný úrad prispel na doplnenie a udržiavanie hasičskej techniky a na účasť hasičských družstiev na súťažiach. Do činnosti sa podarilo dostať družstvo žiakov pod vedením Michala Tomečka. Predsedom sa stal Miloslav Šebest, veliteľom Ján Šebest, hospodárom Milan Kupčo, strojníkom Ján Blasák. Požiarnici zasahovali len pri lesných požiarov a malých záplavách Pod vedením Ľubomíra Barana družstvo mužov reprezentovali Tomáš Švagerko, Jozef Dikant, Radovan Tomeček, Vladimír Hurajt, Dávid Murgaš, Dávid Nestorovič, Martin Brija, Miroslav Palguta, Martin Bednár, Michal Kessel, Daniel Murgaš, Lukáš Andreides, Marek Kupčo, Marián Škripko a Tomáš Kysel Sväté misie, archív R. Tomeček

12 Sväté misie, archív R. Tomeček V roku 2000 založenie Mladých požiarnikov PLAMEŇ vedúci - Michal Tomeček členovia - Matej Baran, Lukáš Baran, Zdeno Cibuľa, Michal Duleba, Adrián Ďuriš, Štefan Hudák, Marek Jakubčák, Matej Kolárik, Martin Kysel, Filip Martinko, Pavol Vilček, Tomáš Jakubčák a Jakub Ďuriš. Halové majstrovstvá Slovenska Svit I.družstvo - A. Ďuriš, M. Baran, Z. Cibuľa, M. Jakubčák, T. Jakubčák Celkovo miesto ( okres 5. miesto) II.družstvo - J. Ďuriš, Š. Hudák, M. Kolárik, F. Martinko, P. Vilček Celkovo 36. miesto ( okres 11. miesto) 2003 Družstvo mužov si vybojovalo bronzovú priečku v Súťaží o pohár starostu obce Mlynica Hasičské družstvo tvorili Martin Brija, Štefan Kupčo, Matej Baran, Maroš Koval, Martin Šebest, Tomáš Jakubčák, PavolVilček, Matúš Jakubčák. Vedúcim družstva Ľubomír Baran 2006 Nová generácia mladých hasičov. DHZ reprezentovali Skokan Matúš, Hriňák Patrik, Vaverčák Marián a Marek, Ďuriš Jakub, Kupčo Ján, Dikant Michal, Koki Miro, Jozef Škoviera, Kupčo Patrik a Židek Marek.

13 Mladí hasiči - hasičská súťaž Plameň Spišské Bystré 2007 Okresná súťaž - hry Plameň konaná vo Svite. Družstvo žiakov získalo 3. miesto. Veliteľ- Radovan Škoviera, Jozef Škoviera, Marián Vaverčák, Marek Vaverčák, Adam Maškulka, Dávid Šikula, Viktor Funk, Michal Sekerák, Jakub Ďuriš, Ján Grexa, Adrián Ďuriš Po odmlke Jozef Ďuriš zoskupil družstvo dorastencov. Družstvo reprezentovali Jozef Šebest, Jozef Škoviera ml., Marián Vaverčák, Ľubomír Štrbka, Patrik Hriňák, Adrián Ďuriš, Marek Vaverčák a Jakub Ďuriš Obec reprezentovalo 5 hasičských družstiev, vznik dorasteneckých a mužských družstiev, v lete sme zorganizovali okresnú hasičskú súťaž - kategória ženy, muži CO, dorast. Dorastenky - celkové 1. miesto v Okresnej hasičskej lige - Jana a Martina Antalové, Vladimíra a Mária Maškulkové, Barbora Križanská, Jana Cervová, Martina Kovalová a Veronika Žideková. Dorastenky Získané trofeje Dorastenky

14 Dorastenci - 4. miesto v OHL - Daniel Koprušák, Patrik Kupčo, Matej Pitoniak, Ján Grexa Michal Sekerák, Matúš Harabin,, Róbert Šeliga, Dávid Kubaský a Jozef Šebest. Muži I: Družstvo: M. Koval, E. Hybler, bratia Vaverčákovci, Ľ. Štrbka, bratia Ďurišovci a J. Škoviera. Muži II Družstvo: T. Švagerko, M. Kupčo, M. Kessel, J. Dikant, M. Brija, D. Nestorovič, R. Tomeček, M. Bednár a M. Mencák. Muži CO nad 35 rokov : Družstvo : Milo Šebest, Ján Šebest, Jozef Ďuriš, Jozef Židek, Janka Ďurišová, Peter Funk, Jozef Škoviera st., Ľubo Baran, Zdeno Kupčo, Michal Kupčo a Jozef Šavel. Individuálne ocenenia našich hasičov: zbormajster - Jozef Ďuriš strojníci - Marek Kupčo a Maroš Koval Výkonnostné triedy: 3. výkonnostná trieda: Jozef Škoviera, Erik Hybler, Marek Vaverčák, Marián Vaverčák, Janka Antalová a Jozef Ďuriš 2. výkonnostná trieda: Jakub a Adrián Ďurišovci 2010 Dorastenky - 2. miesto v OHL Dorastenci - 1. miesto v OHL - Jakub Ďuriš, Matej Pitoniak, Jozef Škoviera, Patrik Kupčo, Daniel Koprušák, Marek Vaverčák, Dávid Kubaský a Marián Vaverčák. Muži - 5. miesto Okresná súťaž Muži a Dorastenci Získané trofeje Muži a Dorastenci

15 V roku 2010 sa zrodila spolupráca s DHZ Šumiac 2011 Dorastenky : 4. miesto PHL - Barbora Križanská, Martina Kovalová, Andrea Sekeráková Natália Durkotová, Lívia Kubaská, Dominika Kupčová, Zdenka Kubíková a Martina Antalová Dorastenci : 3. miesto PHL - Patrik Kupčo, Daniel Koprušák, Jakub Ďuriš, Jozef Škoviera, Dušan Kubus, Adam Maškulka a Dávid Kubaský. Muži : 6. miesto na Okresnej súťaži Začiatok roka 2012 poznamenali obec kruté mrazy. Zamŕzali vodovodné potrubia, hasičská cisterna bola nápomocná pri napájaní dobytka na miestnom PDP Výročie DHZ 130. Výročie DHZ v Spišskej Teplici sa oslávilo hasičským víkendom. V sobotu 1. kolo súťaže v Regionálnej hasičskej lige Spiš. V nedeľu slávnostná svätá omša celebrovaná ThDr. PhDr. Jánom Bucom, PhD. Po svätej omši nasledoval 12. ročník hasičskej súťaže o Pohár starostu obce, kde pri nástupe bola odovzdaná pamätná stuha, medaily za vernosť, príkladnú prácu a zásluhy v DHZ. Taktiež predstavitelia OV DPO odovzdali pamätné a pozdravné listy. Hasičská zbrojnica prešla modernizáciou - výmenou okien, vchodových dverí, kuchynskej linky, maľovanie fasády a rekonštrukciou kúrenia.

16 Slávnostná svätá omša pri príležitosti 130. výročia DHZ Hasičská zbrojnica rok výstavby Po rekonštrukcii a úpravách rok Dorastenky : Barbora Križanská, Martina Kovalová, Katarína Kaprálová, Lívia Kubaská Alexandra Gánovská, Dominika Kupčová, Zdenka Kubíková, Andrea Sekeráková Podtatranská hasičská liga - kategória dorastenky 5. miesto Regionálna hasičská liga Spiš - kategória ženy 3. miesto Muži CO nad 35 rokov: Michal Kupčo, Jozef Škoviera, Marek Červeň, Janka Ďurišová, Zdeno Kupčo, Peter Funk, Jozef Ďuriš, Pavol Bebčák, Rudolf Šebest, Marek Kupčo Podtatranská hasičská liga - 4. miesto

17 Muži CO nad 35 rokov Získané trofeje Muži CO nad 35 rokov Muži : Erik Hybler, Jakub Ďuriš, Ľubo Štrbka, Matúš Harabin, Maroš Koval, Adrián Ďuriš, Marek a Marián Vaverčákovci, Podtatranská hasičská liga miesto Regionálna hasičská liga Spiš - 9. miesto V preteku jednotlivca v kategórií dorastencov získal Adam Maškulka zlatú medailu. Predstavitelia výboru DHZ Rok Predseda Veliteľ Tajomník 1882 Bela Ribiczy 1923 Samuel Kessel Štefan Dovalovský Gejza Deak 1927 Jozef Kupčo Jozef Pribylinec Mikuláš Mlakay 1930 Jozef Pribylinec Ján Hybler Mikuláš Mlakay 1932 Jozef Pribylinec Ján Hybler FranišekPolony 1937 Jozef Pribylinec Gejza Ráchel Eduard Ráchel 1938 Ján Hybler Gejza Ráchel Štefan Kupčo 1939 Jozef Durkot Gejza Ráchel Ján Pribylinec 1941 Štefan Kupčo 1948 Štefan Kupčo Michal Pribilinec Michal Šeliga 1950 Gejza Ráchel 1952 Jozef Melchioris Štefan Dikant Michal Kubaský 1957 Štefan Dikant Štefan Tatarko 1964 Pavol Novotný Štefan Kupčo Michal Šeliga 1968 Alojz Kubaský Emil Kubaský 1970 Jozef Bizovský Rudolf Kupčo Karol Jakubčák 1974 Karol Jakubčák Jozef Bizovský Milan Andreides 1986 Peter Šeliga Jozef Palguta Libor Štefány 1989 Peter Šeliga Jozef Šavel Ing.RudolfŠebest 1991 Peter Šeliga Jozef Palguta Ing.RudolfŠebest 1994 Jozef Šavel Miloslav Šebest Ing.RudolfŠebest 1998 Miloslav Šebest Ján Šebest Ján Blasák 2012 Michal Kessel Jozef Ďuriš Ján Šebest

18 Súčasní členovia výboru : Predseda: Veliteľ: Tajomník: Strojník: Revízor: Referent: Preventivár: Michal Kessel Jozef Ďuriš Ján Šebest Marek Kupčo Miloslav Šebest Adrián Ďuriš František Kysel a Jozef Dikant Člen výboru: Ľubomír Štrbka Použité zdroje : Dejiny obce Spišská Teplica rok vydania 2002, autor Marián Soják a kolektív, ISBN Kronika Mladých hasičov DHZ Spišská Teplica Správy veliteľa DHZ z výročných schôdzí Fotodokumentácia : Archív DHZ Spišská Teplica Archív OÚ Spišská Teplica Archív Brigity Šebestovej, Janky Jakubčákovej, Heleny Mešárovej Archív Vladimíra Kupča, Štefana Tatarka, Jána Šeligu, Radovana Tomečka Foto - Adrián Ďuriš Zostavil a graficky spracoval: Adrián Ďuriš