Zopakujme si... Zámená zastupujú vo vete iné slovné druhy (napríklad podstatné mená, prídavné mená, číslovky,príslovky)

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Zopakujme si... Zámená zastupujú vo vete iné slovné druhy (napríklad podstatné mená, prídavné mená, číslovky,príslovky)"

Prepis

1 Zopakujme si... Zámená zastupujú vo vete iné slovné druhy (napríklad podstatné mená, prídavné mená, číslovky,príslovky) ROZDELENIE ZÁMEN 1. osobné a. základné - pýtame sa na ne pádovými otázkami ja, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony tebe (ti), mňa (ma), nás, vám, im, jemu (mu), jej (a ostatné vyskloňované podoby) b. privlastňovacie - pýtame sa na ne (čí, čia, čie?) môj, tvoj, jeho, jej, náš, váš, ich 2. zvratné a. základné - seba/sa b. privlastňovacie - svoj 3. opytovacie - spravidla k-ové, č-ové (obsahujú hlásky k alebo č) kto, čo, kde, ako, kedy, prečo, koľko, koľkonásobný ukazovacie - spravidla t-ové ten, to, tam, takto, vtedy, preto, toľko, toľkonásobný 5. neurčité - väčšinou sú odvodené od opytovacích zámen predponami alebo príponami niekto, voľačo, dakde, hocikam, sotvačo, málokedy, podaktorí, zriedkakedy, ktoviekam, komusi, akokoľvek 6. vymedzovacie - väčšinou z nich možno utvoriť protikladné dvojice ten istý-iný, taký istý-inakší, tamže-inde, inam, toľko isto, tak isto-inak, takže-ináč všetci-nikto, všade-nikde, vždy-nikdy, všetko-nič, každý-žiaden, nijako, ničí, sám, samý AKO FUNGUJÚ ZÁMENÁ Opytovacie zámená sa pýtajú, ostatné odpovedajú. Mnohé sa odvodzujú od opytovacieho zámena. opytovacie os.základné os. privlastňovacie ukazovacie neurčité vymedzovacie kto on - ten niekto nikto, všetci komu jemu - tomu komusi nikomu, všetkým čí - môj - dačí ničí kde - - tu hocikde nikde, všade kedy - - vtedy kedysi vždy, nikdy akému - - takému dajakému nijakému ako - - takto nejako nijako koľko - - toľko ktoviekoľko všetko, nič koľkokrát - - toľkokrát niekoľkokrát nikdy koľký raz - - toľký raz niekoľký raz - ČO URČUJEME PRI ZÁMENÁCH 1. rod - mužský, ženský, stredný 2. číslo - jednotné (singulár), množné (plurál) 3. pád - nominatív, genitív, datív, akuzatív, lokál, inštrumentál 4. vzor - pekný, cudzí, môj POZOR! Pri mnohých zámenách sa neurčujú niektoré gramatické kategórie alebo vzor. Niektoré sa vôbec neohýbajú.

2 VZORY ZÁMEN vzor pekný ktorý chlapec, aký človek s ktorým chlapcom, s akým človekom ktorí chlapci, akí ľudia (N pl.) o ktorých chlapcoch, o akých ľuďoch s ktorými chlapcami, akými ľuďmi vzor môj tvoj chlapec, náš človek s tvojím chlapcom, s naším človekom (I sg.) tvoji chlapci, naši ľudia o tvojich chlapcoch, o našich ľuďoch s tvojimi chlapcami, s našimi ľuďmi zámená ten, tento, ten istý Pri písaní i/y si môžeme pomôcť vzorom pekný (v zámene tento si iba odmyslíme koncové -to) ten chlapec, ten istý človek s tým chlapcom, s tým istým človekom tí chlapci, tí istí ľudia (N pl.) tých chlapcov, tých istých ľudí s tými chlapcami, s tými istými ľuďmi Neurčité zámená so -si (ktorýsi, čísi...) Koncové -si je vždy mäkké, keď si ho odmyslíme, zostane nám väčšinou vzor pekný alebo cudzí ktorýsi chlapec, akýsi človek s ktorýmsi chlapcom, s akýmsi človekom ktorísi chlapci, akísi ľudia (N pl.) o ktorýchsi chlapcoch, o akýchsi ľuďoch s ktorýmisi chlapcami, akýmisi ľuďmi POZOR NA PRAVOPIS vzor pekný ktorý chlapec, aký človek s ktorým chlapcom, s akým človekom ktorí chlapci, akí ľudia (N pl.) o ktorých chlapcoch, o akých ľuďoch s ktorými chlapcami, akými ľuďmi vzor môj tvoj chlapec, náš človek s tvojím chlapcom, s naším človekom (I sg.) tvoji chlapci, naši ľudia o tvojich chlapcoch, o našich ľuďoch s tvojimi chlapcami, s našimi ľuďmi zámená ten, tento, ten istý Pri písaní i/y si môžeme pomôcť vzorom pekný (v zámene tento si iba odmyslíme koncové -to) ten chlapec, ten istý človek s tým chlapcom, s tým istým človekom tí chlapci, tí istí ľudia (N pl.) tých chlapcov, tých istých ľudí s tými chlapcami, s tými istými ľuďmi Neurčité zámená so -si (ktorýsi, čísi...) Koncové -si je vždy mäkké, keď si ho odmyslíme, zostane nám väčšinou vzor pekný alebo cudzí ktorýsi chlapec, akýsi človek s ktorýmsi chlapcom, s akýmsi človekom ktorísi chlapci, akísi ľudia (N pl.) o ktorýchsi chlapcoch, o akýchsi ľuďoch s ktorýmisi chlapcami, akýmisi ľuďmi

3 SAMI, SAMY / SAMÍ, SAMÝ zámeno sám -väčšinou vo význame opustený alebo bez pomoci -i sa píše v životnom mužskom rode, -y v neživotnom mužskom rode, v ženskom a strednom rode (ako radi, rady) N sg. Chlap tam stál sám. Dub stál sám. Žena zostala sama. Dieťa zostalo samo. N pl. Chlapi tam stáli sami. Duby tam stáli samy. Ženy si samy pomôžu. (nie samé) Deti tam stáli samy. (nie samé) ostatné pády -všade sa píše -ý Nechali ich tam samých. Nepočítali s nimi samými. O nich samých sa nehovorilo. zámeno samý -väčšinou vo význame mnoho vecí toho istého druhu -väčšinou stojí pred podstatným menom ako prívlastok -i/y sa píše podľa vzoru pekný N sg. Krčma bola samý chlap. Námestie bolo samá žena. V škôlke to je samé dieťa. N pl. V krčme boli samí chlapi. Na námestí boli samé ženy. V škôlke sú iba samé malé deti. ostatné pády -všade sa píše -ý Videli sme tam samých chlapov. Kvety dostala od samých pekných mužov. Kamarátil sa so samými dievčatami.

4 Zopakujme si Zámená pracovný list 3a Zámená Nájdi v texte zámená. Zakrúžkuj ich. My sme doma štyria. Mama, ocko, ja a sestra Terezka. Ona je o dva roky mladšia odo mňa. Má podobné záujmy ako ja. My sa vieme na všetkom dohodnúť. Ona mi pomôže upratať izbu. Ja jej zas pomáham s príkladmi z matematiky. Minule povedala, že som jej vzorom. Veľmi ma to potešilo. fj a) Nájdi vo zvýraznených slovách zámená. Zakrúžkuj ich. b) Napíš vety ešte raz. Namiesto zvýraznených slov použi zámená, ktoré sa v nich nachádzali. Jednotku z diktátu mali Braňo, Klaudia a Zoja. Alfonz hrá rád hokej. Simona spieva v školskom zbore. Kimono mi bolo už malé. Saxafonisti a huslisti hrali v prvom rade. Záclony mali krásny čipkový lem.

5 Zopakujme si... Zámená G) A: Vyfarbi zámená.... pracovný list 3b B: Vypíš nevyfarbené slová:..'.... C: Sú Doplň do viet správne zámeno. Každé zámeno použi len raz. nich, ho, našej, náš, jej, moje, mi, im, naši, ňom Toto pero je... Kúpila... ho mama.... dom je veľmi pekný. Postavil... otec. V... triede je 6 dievčat a 8 chlapcov.... chlapci sú neposlušní. Anička a... pes išli na prechádzku popri Dunaji. Pri... lietali čajky. Dostala som od... pohľadnicu z dovolenky. Bolo... dobre. Vyfarbi červenou farbou zámená, ktoré nahrádzajú podstatné mená, zelenou ich rôzne tvary a modrou tie, ktorými vyjadrujeme, čo komu patrí.

6 Zopakujme si... Pracovný list 3c Zopakujme si... Pracovný list 3c 1. Doplň správne zámeno oni/ony. ženy sledujú módne trendy. _ študenti sa zapojili do zaujímavého projektu. _ Deti sa hrajú na pieskovisku. _ Žiaci písali test z matematiky. _ Všetci pomáhali s prípravou oslavy. _ Naše dievčatá postúpili do finále. _ Ovocné stromy priniesli bohatú úrodu. _ Zvieratá potrebujú našu každodennú starostlivosť. _ Naši piataci vyhrali volejbalový zápas._ Predavačky nám poskytli výraznú zľavu._ Myši sa prehrýzli do komory._ Mnohí ľudia cez prázdniny cestujú._ -- vrabce čvirikali hokejisti zvíťazili herci nakrútili dievčatá upratali sprievodcovia upozornili motýle lietajú modelky predvádzajú turisti obdivujú huslisti koncertujú cukrárky zdobia umelci kreslia Nahraď podstatné mená zámenom oni/ony. muži išli kvety zvädli prichádzajúce autá mechanici opravili psy brešú príbuzní odcestovali doktori liečia kaderníčky strihajú zápalky horia hasiči zachraňujú deti si čítajú Doplň i/í, y/ý.._ 1. k tvoj_m rodičom, s moj m bratom, o moj_ch priateľoch, s vaš_m dovolením, bez tvoj_ch výhovoriek, so svoj mi príbuznými, je moj_m vzorom, k vaš_m susedom, s moj mi súrodencami, pred vaš_m domom, so svoj_mi kolegyňami, o tvoj_ch nápadoch, pri moj_ch obavách, s naš_m rozpočtom, za svoj_m cieľom, pred naš_mi oknami, pod vaš_m altánkom, medzi moj_mi známymi, je naš_m sponzorom, so svoj_mi starosťami, za tvoj m domom, t tvoj noví kamaráti, prídu k n rn na návštevu, je naš m najlepším rn športovcom, za naš ch čias, pod vaš mi kvitnúcimi lipami 2. M_ sme už piataci. S naš_m učiteľom pripravujeme vystúpenie ku Dňu matiek. Určili m_ napísať príhovor. S moj_m antitalentom na pravopis to nebude ľahké. Nepomôžeš m s t m? S moj_m_ spolužiakmi sme hľadali vtipné scénky na internete. Chceli by sme pobaviť oboch naš_ch rodičov. T_ to s nam_ nemajú vôbec ľahké! Mamy - on_ sú naš_m_ vzormi. Darujeme _m aspoň symbolický kvietok vdaky. So svoj_m nápadom som sa podelil aj s ostatnými. Sú n_m nadšení!