Zoznam krmív povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe vydaný ÚKSÚP Odbor ovocinárstva a ekologickej poľnohospodárskej výroby

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Zoznam krmív povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe vydaný ÚKSÚP Odbor ovocinárstva a ekologickej poľnohospodárskej výroby"

Prepis

1 Zoznam krmív povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe vydaný ÚKSÚP Odbor ovocinárstva a ekologickej poľnohospodárskej výroby Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky podľa 4 písmeno a) zákona č. 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe ako príslušný orgán pre ekologickú poľnohospodársku výrobu zostavil tento zoznam krmív povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe. Tieto krmivá sa môžu použiť v súlade s článkom 14 ods. 1 písm. d) nariadenia Rady (ES) 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu, v znení neskorších predpisov. Čl. I. A. Zoznam biokrmív, vyprodukovaných v súlade s nariadením Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (Ú. v. EÚ L 189, ) a nariadením Komisie (ES) č. 889/2008 z 5. Septembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu v platnom znení, povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe Biokrmivá IO / č. certifikátu názov kŕmnej zmesi / použitie* BIOKONT CZ, s.r.o. A 14219, A nj,a14220 aj NATURALIS SK, s.r.o. 291/2018 BIOKONT CZ, s.r.o. A14184 BIO slnečnicové výlisky lisované za studena Doplnkové krmivo pre dojčiace bahnice. obchodný názov kŕmnej zmesi Výrobca / dodávateľ Certifikát BIO slnečnicové výlisky lisované ŠKOLSKÉ za studena HOSPODÁRSTVO - BÚŠLAK, spol. s r.o. BIO DKZ OV-05 (DA) HITMIX - agrárne družstvo EKO pelety jahňata MAXIMA EKO pelety jahňata MAXIMA VVS SK, s.r.o BIO pelety VITAL BIO pelety VITAL BIOKONT CZ, s.r.o. A 27/2018 INS- Lze použít v EZ EU Koncentát 30% NL Formasil Alfa Formasil Maire Formasil EU Koncentát 30% NL Formasil Alfa Formasil Maire Formasil VDM 1 EZ VDM 1 EZ VDM 2 EZ VDM 2 EZ VDM 3 EZ VDM 3 EZ VDM 4 EZ VDM 4 EZ VDM 4 EZ SK bez medi VDM 4 EZ SK bez medi Premin SK Bahnice EZ Premin SK Bahnice EZ Premin SK Jahňata EZ Premin SK Jahňata EZ NATURALIS SK, s.r.o. 353/2018 Premin Milk 2 SK EZ MIAGANÉ ZRNO BIO PŠENICE MIAGANÉ ZRNO BIO JAČMEŇA MIAGANÉ ZRNO BIO KUKURICE MIAGANÉ ZRNO BIO OVSA Premin Milk 2 SK EZ MIAGANÉ ZRNO BIO PŠENICE MIAGANÉ ZRNO BIO JAČMEŇA MIAGANÉ ZRNO BIO KUKURICE MIAGANÉ ZRNO BIO OVSA Výroba kŕmnych zmesí HONT, s.r.o

2 IO / č. certifikátu názov kŕmnej zmesi / použitie* NATURALIS SK, Doplnkové krmivo pre dojčiace s.r.o. 532/2018 bahnice. NATURALIS SK, s.r.o. 542/2018 NATURALIS SK, s.r.o. 562/2018 NATURALIS SK, s.r.o. 593/2018 Doplnkové krmivo pre dojčiace bahnice. Doplnkové krmivo na skorý odstav jahniat - štartér. Doplnkové krmivo na skorý odstav jahniat - štartér. Doplnkové krmivo pre dojnice. BIO-Tekro DOJ Variant A. Doplnkové krmivo pre dojnice. Doplnkové krmivo pre dojnice. BIO-Tekro DOJ Variant B. Doplnkové krmivo pre dojnice. Doplnkové krmivo na výkrm hovädzieho dobytka. Doplnkové krmivo na výkrm hovädzieho dobytka. obchodný názov kŕmnej zmesi Výrobca / dodávateľ Certifikát BIO-Tekro BAK-1 Variant A. TEKRO Nitra, s.r.o Doplnkové krmivo pre dojčiace bahnice. BIO-Tekro BAK-1 Variant B. Doplnkové krmivo pre dojčiace bahnice. BIO-Tekro ČOJ-1 Variant A. Doplnkové krmivo na skorý odstav jahniat - štartér. BIO-Tekro ČOJ-1 Variant B. Doplnkové krmivo na skorý odstav jahniat - štartér. BIO-Tekro Výkrm HD Variant A. Doplnkové krmivo na výkrm hovädzieho dobytka. BIO-Tekro Výkrm HD Variant B. Doplnkové krmivo na výkrm hovädzieho dobytka. BIOOVOS ŠROTOVANÝ BIOOVOS ŠROTOVANÝ P.G.TRADE, spol. s r.o. BIO KKZ HYD - 01 (DA). HITMIX - agrárne družstvo brojlerov - štartérová brojlerov - štartérová brojlerov - rastová ošípaných od 35 kg do 120 kg živej hmotnosti Kompletné krmivo pre nosnice od 19 do 50 týždňa veku Doplnkové krmivo pre odchov teliat - štartérová Doplnkové krmivo pre dojnice - produkčné ošípaných od 35 kg do 120 kg živej hmotnosti Doplnkové krmivo pre skorý odstav jahniat - štartérová Doplnkové krmivo pre dojčiace bahnice ošípaných od 35 kg do 120 kg živej hmotnosti Doplnkové krmivo pre odchov teliat štartérová BIO KKZ HYD 02 (DA). brojlerov - rastová BIO KKZ OŠ - 02 (DA). ošípaných od 35 kg do 120 kg živej hmotnosti BIO KKZ HYD - 10 (DA). Kompletné krmivo pre nosnice od 19 do 50 týždňa veku BIO DKZ HD - 02 (DA). Doplnkové krmivo pre odchov teliat - štartérová BIO DKZ HD - 11 (DA). Doplnkové krmivo pre dojnice - produkčné BIO KKZ OŠ - 09 (DA). ošípaných od 35 kg do 120 kg živej hmotnosti BIO DKZ OV - 02 (DA). Doplnkové krmivo pre skorý odstav jahniat - štartérová BIO DKZ OV - 05 (DA). Doplnkové krmivo pre dojčiace bahnice BIO KKZ OŠ - 06 (DA). ošípaných od 35 kg do 120 kg živej hmotnosti BIO DKZ HD - 02 (DB). HITMIX - agrárne družstvo

3 IO / č. certifikátu názov kŕmnej zmesi / použitie* obchodný názov kŕmnej zmesi Výrobca / dodávateľ Certifikát NATURALIS SK, BIO DKZ HD* BIO DKZ HD* GEMERNÁKUP, a.s s.r.o. 645/2018 BIO DKZ Ovce* BIO DKZ Ovce* BIO DKZ OV 01* BIO DKZ OV 01* kŕmna zmes sa používa len pre druhy a kategórie zvierat ako to vyplýva z názvu kŕmnej zmesi

4 B. Zoznam krmív vyprodukovaných v súlade s nariadením Rady (ES) č. 834/2007 z 28. Júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (Ú.v. EÚ L 189, ) a nariadením Komisie (ES) č. 889/2008 z 5. Septembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu v platnom znení, povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe Krmivá vhodné do ekologickej poľnohospodárskej výroby, certifikované inšpekčnými organizáciami ako vhodné do ekologickej poľnohospodárskej výroby IO / č. certifikátu názov kŕmnej zmesi/použitie* obchodný názov kŕmnej zmesi Výrobca / dodávateľ Certifikát , KEZ o.p.s. č. cert.: Doplnková kŕmna zmes pre hovädzí Minerálne krmivo pre Doplnková kŕmna zmes pre BK - E hovädzí Minerálne krmivo pre kone Minerálne krmivo pre HD Minerálne krmivo pre ovce M 14-1 Minerálne krmivo pre ovce M 14 3 Mineálne krmivo pre HD M 15-E Mineálne krmivo pre HD M 2-E BK DOVP MIKROP Čebín a.s. / MIKROP Slovensko, A Mix Masný skot s.r.o. Horse Mineral V M 0 E Mineálne krmivo pre HD M 8 - E Mineálne krmivo pre HD M 9 - E Doplnková kŕmna zmes pre M Beef basic hovädzí Minerálne krmivo pre ošípané MK A1/CDP plus E Minerálne krmivo pre ošípané MK PB plus E Minerálne krmivo pre ošípané MK PK plus E Minerálne krmivo pre HD ML 3-3 instant Minerálne krmivo pre HD ML 5 Minerálne krmivo pre HD ML 5 instant Minerálne krmivo pre ML-Solný mikro instant prežúvavce Minerálne krmivo pre HD M 3- E Minerálne krmivo pre HD M9-E porod Doplnková kŕmna zmes pre Progres- E hovädzí Doplnková kŕmna zmes pre BK prasata E ošípané M1 Doplnková kŕmna zmes pre BK ČOJ - E jahňatá Minerálne krmivo pre HD ML 3-3 Minerálne krmivo pre HD a ML 3-3 A ovce Minerálne krmivo pre HD ML 3-3 Maxi Minerálne krmivo pre ML 3-3 Se Minerálne krmivo pre ML 3-3 Se instant Minerálne krmivo pre ovce ML OVCE E Minerálne krmivo pre ovce ML OVCE E maxi Minerálne krmivo pre ovce ML OVCE Se Minerálne krmivo pre ošípané PV E Minerálne krmivo pre HD S4B-2 Minerálne krmivo pre HD S4B-Se Minerálne krmivo pre HD, SOK E ovce, kone Minerálne krmivo pre HD TA Soda Kŕmna surovina Uhličitan vápenatý Minerálne krmivo pre hydinu DN E ,

5 IO / č. certifikátu názov kŕmnej zmesi/použitie* obchodný názov kŕmnej zmesi Výrobca / dodávateľ Certifikát Minerálne krmivo pre odchov a VDV E výkrm hydiny Minerálne krmivo pre hydinu VH E Minerálne krmivo pre nosnice VN E Minerálne krmivo pre M porod - E Minerálne krmivo pre HD ML 2 instant Minerálny líz pre HD ML 3 instant Minerálne krmivo pre ML-Solný instant prežúvavce Minerálne krmivo pre HD ML Melasa Minerálne krmivo pre HD ML Melasa maxi Minerálne krmivo pre HD ML Melasa mega QAL GmbH Vitamix ES Trouw Nutrition č. cert.: Minerálny krmivo pre hovädzí Vitamix E1 Deutschland GmbH / Trouw Nutrition Slovakia, s.r.o. Minerálny liz pre hovädzí Vitamix E LIZ Minerálne krmivo pre ovce Vitamix EO Minerálny liz pre ovce Vitamix O LIZ EASY-CERT services GmbH Doplnkové krmivo pre, ovce a kozy Eko Starter SOLAN - Kraftfutterwerk / Sano Moderná výživa zvierat s.r.o Biokont CZ, s.r.o. č. cert.: 37/2018, A VMD 1 EZ VVS Verměřovice s.r.o. / VVS SK, s.r.o. VMD 2 EZ VMD 3 EZ VMD 4 EZ VMD 4 EZ SK bez medi Minerálne krmivo pre bahnice Premin SK Bahnice EZ Minerálne krmivo pre jahňatá Premin SK Jahňa EZ Minerálne krmivo pre HD Premin Milk 2 SK EZ Minerálne krmivo pre bahnice BAK 3% VK-Drcman s.r.o. / Minerálne krmivo pre jahňatá ČOJ 3% Guyokrma, spol. s.r.o. Doplnková kŕmna zmes pre LAKT KONCENTRÁT BIO dojnice v bio chovoch Doplnková kŕmna zmes pre T-START BIO DRCMAN odchov jahniat v bio chovoch Doplnková kŕmna zmes pre odchov teliat v bio chovoch Doplnková kŕmna zmes pre odchov teliat v bio chovoch Doplnková kŕmna zmes pre odchov jahniat v bio chovoch Doplnková kŕmna zmes pre bahnice v bio chovoch Minerálne krmivo pre prežúvavcov Minerálne krmivo pre ovce, kozy, kone,, ošípané a T-ODCHOV BIO DRCMAN J-START BIO DRCMAN J-ODCHOV BIO DRCMAN BAHNICE DOJÍCÍ BIO ORGAMIN 1,5% Block Liz Solsel bez Cu 10 kg K+S Czech Republic a.s. / Trouw Nutrition Slovakia, s.r.o

6 IO / č. certifikátu názov kŕmnej zmesi/použitie* obchodný názov kŕmnej zmesi Výrobca / dodávateľ Certifikát Minerálne krmivo pre ovce, kozy, kone,, ošípané a Solsel Universal K+S Czech Republic a.s. / Trouw Nutrition Slovakia, s.r.o Reudink B.V., č. cert.: Austria Bio Garantie GmbH č. cert.: Austria Bio Garantie GmbH č. cert.: Vitamíno - minerálna zmes pre produkčné dojnice vhodná do ekologických chovov Minerálne krmivo pre všetky druhy zvierat Vitaspur Balans REUDINK BV / VVS SK, s.r.o. Mycofix Plus O. BIOMIN GmbH / BIOMIN Slovensko, s.r.o. Minerálne krmivo MONOPHOS 80 B PETATEL B SELMAG B FIDES AGRO, spol. s r.o. / Karcol Dairy Consulting s.r.o. STANDARD B VAMAG B Minerálne krmivo pre ovce FIDES AGRO, spol. s r.o. / Karcol Dairy KABIR B Consulting s.r.o. Minerálne krmivo pre, kone, ošípané, ovce, kozy a raticovú Soľný liz minerálny bez medi Minerálne krmivo pre, kone, ošípané, ovce, kozy a raticovú Soľný liz minerálny Xtra 1/3 Kŕmna surovina. Chlorid sodný varený. Nejódovaný BIOSAXON -Kŕmna surovina. BIOSAXON, Österreichisches Chlorid sodný varený, jódovaný BIOSAXON- Chlorid sodný varený lisovaný. Pre,kone,ovce,kozy a divú BIOSAXON- Chlorid sodný varený lisovaný. Pre,kone,ovce,kozy a divú BIOSAXON - Minerálna soľ na lízanie s obsahom medi. Doplnkové minerálne krmivo pre kone BIOSAXON - Minerálna soľ na lízanie s obsahom medi. Doplnkové minerálne krmivo pre kone BIOSAXON-Minerálna soľ na lízanie bez obsahu medi.doplnkové minerálne krmivo pre prežúvavce (ovce,kozy a divú ) BIOSAXON-Minerálna soľ na lízanie s obsahom medi. Doplnkové minerálne krmivo pre hovädzí, kone a divú BIOSAXON-Minerálna soľ na lízanie pre hovädzí. Doplnkové minerálne krmivo pre, kone, ovce, kozy a divú Siedesalz, Viehsalz, jodiert BIOSAXON, Österreichisches Siedesalz, Salzleckstein BIOSAXON, Österreichisches Siedesalz Salzleckstein. Einzelfuttermittel für Rinder, Pferde, Schafe, Ziegen und Wild BIOSAXON. Mineralleckstein mit Kupfer BIOSAXON, Mineralleckstein mit Kupfer. Ergänzungsfuttermittel für Pferde BIOSAXON, Mineralleckstein ohne Kupferzusatz. Ergänzungsfuttermittel für Wiederkäuer (Schafe, Ziegen, Wild) BIOSAXON, Mineralleckstein mit Kupfer. Ergänzungsfuttermittel für Rinder, Pferde und Wild BIOSAXON, Mineralleckstein ohne Kupferzusatz. Ergänzungsfuttermittel für Pferde und Wiederkäuer, (Rinder, Schafe, Ziegen, Wild) ESCO European salt company / Karcol Dairy Consulting s.r.o. SALINEN AUSTRIA AG / Solivary Trade, s.r.o

7 IO / č. certifikátu názov kŕmnej zmesi/použitie* obchodný názov kŕmnej zmesi Výrobca / dodávateľ Certifikát Biokont CZ, s.r.o. Premix doplnkových látok na SiloSolve FC EKO Chr. Hansen Czech č. cert.: 47/2017 silážovanie Republic, s.r.o. OF&G č. cert.: Diétne doplnkové krmivo 24.7 Smartrance Plus Bolus pre Agrimin Ltd / SK UKE8806 FARM Partners s. r. o. Diétne doplnkové krmivo 24.7 Smartrance Plus mladý Diétne doplnkové krmivo 24.7 Smartrance Bolus pre dospelé ovce Diétne doplnkové krmivo 24.7 Smartrance Bolus pre jahňatá GfRS Gesellschaft für Ressourcenschutz mbh, č. cert.: DE- Kŕmna surovina - chlorid sodný - blok lizu pre hovädzí, kone, ovce, kozy, ošípané a divú SOLSEL Salzleckstein esco - european salt company GmbH & Co. K / SK FARM Partners s. r. o. NI BDE-2017-V1, kone, ovce, kozy, SOLSEL Mineralleckstein ohne Kupfer ABCERT AG č. cert.: DBVN3J7A83Y8 SGS Austria Controll-Co. Ges.m.b.H. 0201/ QAL GmbH, č. cert.: Austria Bio Garantie GmbH č. cert.: ošípané a divú - blok lizu, kone a ošípané - blok lizu Minerálne krmivo pre dojnice a výkrm hovädzieho dobytka SOLSEL Mineralleckstein EXTRA 1/3 Blattimin Leckeimer Ö-12 Blattin Mineralfutterwerk Seitschen GmbH & Co / SK FARM Partners s. r. o. Raiffeisenverband Salzburg egen / SK FARM Partners s. r. o. Doplnkové krmivo pre odchov Alpenkorn Kälbermüsli teliat Doplnkové krmivo pre odchov Alpenkorn Kälber Ö/Prüf Nach teliat granulované Doplnkové krmivo pre jahňatá Alpenkorn Lämmer granulované Minerálne krmivo pre M porod - E MIKROP Čebín a.s. / ML 3-3 Se instant MIKROP Slovensko, ML 3-3 Se s.r.o. S4B-Se Doplnková krmná zmes pre BK prasata E ošípané Minerálne krmivo pre ML Melasa Minerálne krmivo pre ML Melasa maxi Doplnkové krmivo pre hovädzí Mg lízna soľ Minerálne krmivo pre ovce Ovivit Minerálna lízna soľ pre ovce Minerálna lízna soľ pre ovce Minerálne krmivo pre dojnice - Natur-HD 1 pre Eko chovy Minerálne krmivo pre dojnice - Natur-HD 2 pre Eko chovy Minerálne krmivo pre dojnice - Natur-HD 3 pre Eko chovy Minerálne krmivo pre jahňatá DETAMILL L Schaumann Agri Minerálne krmivo pre dojčiace DETAMILL Z bahnice Minerálne krmivo pre dojnice DETAMIN LE RINDAMAST BL vo výkrme Minerálne krmivo pre dojnice DETAMIN TMR PLUS Minerálne krmivo pre dojnice a DETAMIN MINERAL LICK mladý hovädzí - liz PLUS Minerálne krmivo pre ovce a MILLAPHOS MINERAL LICK kozy - liz PLUS Milkivit GmbH, Trouw Nutrition Deutschland GmbH / Milki s.r.o. Austria GmbH. & Co.KG / SCHAUMANN SLOVENSKO, spol. s r.o

8 IO / č. certifikátu názov kŕmnej zmesi/použitie* obchodný názov kŕmnej zmesi Výrobca / dodávateľ Certifikát Minerálne krmivo pre dojnice DETAMIN VK Minerálne krmivo na odchov KALVICIN PRO teliat GfRS Gesellschaft Kŕmna surovina - chlorid sodný SOLSEL Normal esco - european salt für Soľný minerálny liz SOLSEL Extra company GmbH & Co. Ressourcenschutz mbh, č. cert.: DE- NI BDE-2017-V1 Soľný liz minerálny bez medi SOLSEL bez medi KG / FEAST s.r.o. PNG Sp. z o.o. č. cert. PL-EKO /18 PNG Sp. z o.o. č. cert. PL-EKO / QAL GmbH, č. cert.: Austria Bio Garantie GmbH č. cert.: Austria Bio Garantie GmbH č. Doplnková kŕmna zmes určená pre, kone, kozy, lesnú Doplnková kŕmna zmes určená pre, kone, kozy, lesnú Doplnková kŕmna zmes určená pre, ovce, kozy, lesnú Lisal Lisal M Multi-Lisal Se Kopalnia Soli "Klodawa" S.A. / FEAST s.r.o. Kamenná kŕmna soľ Lisal Lisal M Multi-Lisal Se Kopalnia Soli "Klodawa" S.A. / Mária Basová - MARIKA Minerálne krmivo pre skot, dojnice a teliata Minerálne krmivo pre ovce a kozy Minerálne krmivo pre skot, dojnice a teliata Minerálne krmivo pre ovce Minerálna lízna soľ pre ovc Doplnkové krmivo pre hovädzí Minerálne krmivo pre dojnice - pre Eko chovy Minerálne krmivo pre dojnice - pre Eko chovy Minerálne krmivo pre dojnice - pre Eko chovy Minerálne krmivo pre športové kone, chovné kone a žriebätá Soľný liz pre a Minerálny liz pre Minerálny liz pre ovce a kozy Minerálny liz pre kone Chlorid sodný - kusový Minerálne krmivo pre dojnice a ošípané LIZ UN+Se TREWIT s.r.o. / LIZ UN TREWIT s.r.o. LIZ PP+SE LIZ PP LIZ O/K+Se LIZ O/K LIZ O/K+S+Se LIZ S1+Se LIZ S2+Se Natur Rinder Mg 8267 Milkinal Phos Ovivit Minerálna lízna soľ pre ovce Mg lízna soľ Natur-HD 1 Natur-HD 2 Natur-HD 3 Equivit Biosaxon soľný liz pre a Biosaxon minerálny liz pre Biosaxon minerálny liz pre ovce a kozy Biosaxon minerálny liz pre kone Chlorid sodný - kusový SME KLAUEN TOP Trouw Nutrition Deutschland GmbH / Milki s.r.o. Salinen Austria AG / Milki s.r.o. Schaumann Agri Austria GmbH. &

9 IO / č. certifikátu názov kŕmnej zmesi/použitie* obchodný názov kŕmnej zmesi Výrobca / dodávateľ Certifikát cert.: Diétne minerálne krmivo pre dojnice, dojčiace bahnice a dojčiace kozy RIDAMIN BP Co.KG / SCHAUMANN Doplnková kŕmna zmes pre dojnice, bahnice, laktujúce kozy, prasnice a kobyly CAROVIT SLOVENSKO, spol. s r.o Čl. II QAL GmbH č. cert.: Minerálna zmes pre dojnice Minerálna zmes pre dojnice Minerálna zmes pre dojnice S Mix Do-LP S Mix Do-PP S Mix Do-LP P.G. Trade spol.s.r.o. / SIGI TRADE s. r. o. Minerálna zmes pre ovce S Mix Bak QAL GmbH Premix silážnych aditív Josilac extra Josera GmbH & Co. č. cert.: Premix silážnych aditív Josilac classic KG / SIGI TRADE s. r o. * kŕmna zmes sa používa len pre druhy a kategórie zvierat ako to vyplýva z názvu kŕmnej zmesi Neekologické krmivá povolené príslušným orgánom na kŕmenie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe č. j. popis kŕmnej zmesi/použitie* obchodný názov kŕmnej zmesi Výrobca / dodávateľ Platnosť do OOEPV-EP/147- Doplnkové minerálne krmivo A-Mix D9 AFEED, a.s /2018 pre ovce a raticovú OOEPV-EP/147- Minerálne krmivo ADIMIX MAG-KBTPM ADITIVA, s.r.o /2018 ADIMIX VIT-kôň Minerálny liz pre prežúvavce so zvýšeným obsahom fosforu Minerálny liz pre prežúvavce so zvýšeným obsahom fosforu Minerálny liz pre prežúvavce so zvýšeným obsahom síry Minerálny liz pre prežúvavce so zvýšeným obsahom síry Minerálny liz pre kone uni Minerálny liz pre kone uni zvýšeným obsahom zinku zvýšeným obsahom zinku zvýšeným obsahom medi zvýšeným obsahom medi zvýšeným obsahom mangánu zvýšeným obsahom mangánu zvýšeným obsahom kobaltu zvýšeným obsahom kobaltu zvýšeným obsahom selénu zvýšeným obsahom selénu zvýšeným obsahom jódu zvýšeným obsahom jódu zvýšeným obsahom vápnika zvýšeným obsahom vápnika zvýšeným obsahom fosforu zvýšeným obsahom fosforu zvýšeným obsahom síry zvýšeným obsahom síry OOEPV-EP/ /2017 Instantný líz pre ovce minerálny a vitamino-minerálny Instantný líz pre HD minerálny a vitamino-minerálny Ovimix Li 2, Variant A TEKRO Nitra, s.r.o Ovimix Li 2, Variant B Ovimix Li 3, Variant A Ovimix Li 3, Variant B TURMIX Li 1, Variant A TURMIX Li 1, Variant B TURMIX Li 2, Variant A TURMIX Li 2, Variant B TURMIX Li 3, Variant A

10 č. j. popis kŕmnej zmesi/použitie* obchodný názov kŕmnej zmesi Výrobca / dodávateľ Platnosť do TURMIX Li 3, Variant B OOEPV-EP/ /2018 Instantný líz pre HD minerálny a vitamino-minerálny Minerálna zmes a vitaminominerálna zmes pre HD Minerálna zmes a vitaminominerálna zmes pre HD Minerálna a vitaminominerálna zmes na výrobu DKZ pre HD TURMIX Li 4, Variant A TURMIX Li 4, Variant B TURMIX Li pastva, Variant A TURMIX Li pastva, Variant B TURMIX G1 mikrogranulát, Variant A TURMIX G1 mikrogranulát, Variant B TURMIX G2 mikrogranulát, Variant A TURMIX G2 mikrogranulát, Variant B TURMIX G3 mikrogranulát, Variant A TURMIX G3 mikrogranulát, Variant B TURMIX G4 mikrogranulát, Variant A TURMIX G4 mikrogranulát, Variant B TURMIX S1 sypký 3%, Variant A TURMIX S1 sypký 3%, Variant B TURMIX S2 sypký 3%, Variant A TURMIX S2 sypký 3%, Variant B TURMIX S3 sypký 3%, Variant A TURMIX S3 sypký 3%, Variant B TURMIX S4 sypký 3%, Variant A TURMIX S4 sypký 3%, Variant B Minerálna zmes pre HD S MixDo-PP13,5% EKO 7000 SIGI TRADE s.r.o S Mix MD EKO 7000 S Mix HD EKO 7000 S MixDoj 3% EKO 7000 S Mix HD 2 EKO 7000 SmixHD+Os 3% EKO 7000 S Li Ovce 7000 S Li Standard EKO 7000 S Li Repro EKO 7000 S Li Pastva EKO 7000 S Mix DO TMR EKO 7000 S Mix DO PP EKO 7000 S Mix DO 3%EKOYea-Sac7000 S Mix Doj Suchostojne7000 S MixDO PP EKOYea-Sac7000 Uhličitan vápenatý Vápenec veľmi jemne mletý CALMIT, s.r.o OOEPV-EP/ /2018 OOEPV-EP/147- Minerálna zmes pre HD S Mix 10% Raticová SIGI Trade s.r.o /2018 OOEPV-EP/147- Minerálne krmivo LÍZ-OVCE Ing. Ján Valášek

11 č. j. popis kŕmnej zmesi/použitie* obchodný názov kŕmnej zmesi Výrobca / dodávateľ Platnosť do 008/2018 LÍZ-HD OOEPV-EP/147- Minerálne krmivo pre ovce LÍZ OVCE SUPER Ing. Ján Valášek /2018 a jahňatá OOEPV-EP/147- Minerálna zmes pre ovce S Mix Bak SIGI Trade, s.r.o /2018 Minerálna zmes pre jahňatá S Mix Jah Minerálna zmes pre dojnice S Mix HD S Mix Do-LP S Mix HD S Mix Do-LP Minerálna zmes pre dojnice S Mix Do-LP S Mix MD Minerálna zmes pre dojnice S Mix Doj Suchostojné Minerálna zmes pre HD Stabil Mix OOEPV-EP/ /2018 OOEPV- EP/173/2017 OOEPV-EP/ /2017 Minerálna zmes pre ovce S Mix Bak SIGI Trade, s.r.o Minerálna zmes pre dojnice S Mix Do-LP S Mix Do-PP S Mix Do-LP 9 JS S Mix Do-LP 1 JS Minerálna zmes pre dojnice Minerálna zmes pre ovce a teľatá minerálny líz pre prežúvavce s obsahom selénu minerálny líz pre prežúvavce s obsahom zinku minerálny líz pre prežúvavce s obsahom zinku a selénu S Mix Li 3-3 JS S Mix Li Mk JS S Mix Li Ovce 14-2 JS S Mix Li Ovce Se JS S Mix Li ovce 3 JS Líz HD SUPER obsahom selénu obsahom zinku obsahom zinku a selénu Ján Valášek- minerálne krmivá / Ján Valášek minerálne krmivá ADITIVA, s.r.o OOEPV-EP/ /2017 minerálny líz pre prežúvavce s obsahom jódu minerálny líz pre prežúvavce s obsahom mangánu minerálny líz pre prežúvavce s obsahom medi minerálny líz pre prežúvavce so zníženým obsahom medi Minerálny líz pre prežúvavce s obsahom vápnika Minerálny líz pre prežúvavce so zníženým obsahom zinku Minerálny líz pre prežúvavce s obsahom kobaltu obsahom jódu obsahom mangánu obsahom medi prežúvavce so UNI znížený obsah medi obsahom vápnika prežúvavce so zníženým obsahom vápnika obsahom kobaltu ADITIVA, s.r.o

12 č. j. popis kŕmnej zmesi/použitie* obchodný názov kŕmnej zmesi Výrobca / dodávateľ Platnosť do Minerálny líz pre prežúvavce s obsahom horčíka obsahom horčíka Minerálny liz pre prežúvavce uni prežúvavce UNI Minerálny líz pre raticovú raticovú Minerálny líz pre raticovú MINERÁLNY LÍZ instantný pre raticovú Minerálny líz pre kone MINERÁLNY LÍZ PRE KONE OOEPV-EP/ /2017 Minerálny líz pre kone MINERÁLNY LÍZ PRE KONE s vitamínmi Multivit Minerálny líz pre prežúvavce obohatený vitamínmi, selénom a jódom prežúvavce obohatené o vitamíny + zvýšený selén a jód Minerálny líz pre prežúvavce obohatený vitamínmi prežúvavce obohatené o vitamíny, Minerálne krmivo ADIMIX-MAG KBTPM po otelení ADIMIX-MAG KBTPM po otelení ADIMIX-MAG KBTPM pred otelením ADIMIX-MAG KBTPM mladý ADIMIX-MAG- ovce ADIMIX-MAG výkrm HD ADIMIX-MAG- kôň ADIMIX-MAG ošípaná Minerálna zmes pre výkrm HD, Chlorid sodný lisovaný so oviec, koní a poľovnej y selénom kŕmna surovina Kŕmna surovina Chlorid sodný lisovaný kŕmna surovina SOCIETATEA NATIONALA A SARII S.A. / MTH agro s.r.o. OOEPV-EP/ /2017 Minerálny liz pre prežúvavce TANI Liz ADITIVA, s.r.o. / Product feed a.s. OOEPV-EP/283- Vitamíno-minerálne krmivo pre TATRAMIX SM RM 1000 ADITIVA, s.r.o. / 001/2019 hovädzí Product feed a.s OOEPV-EP/1977- Minerálne krmivo pre dojnice Mix Do PP EKO P.G. Trade spol.s.r.o. / 001/2018 Minerálne krmivo pre dojnice Mix Doj EKO M.P. Trade, spol. s r.o. Minerálne krmivo pre dojnice Mix MD EKO Minerálne krmivo pre dojnice Mix Doj EKO suchostojace Minerálne krmivo na výrobu P.G. Trade spol.s.r.o. / Jah 3% EKO doplnkového krmiva pre jahňatá M.P. Trade, spol. s r.o. OOEPV-EP/2234- Minerálne krmivo pre bahnice Bah 3% EKO 001/2018 Doplnkové krmivo pre BIONIS s.r.o. / M.P. Melafit prežúvavce Trade, spol. s r.o. OOEPV-EP/308- Kusová kŕmna soľ Kusová kŕmna soľ EUROMAR spol. s r.o. 001/2019 Soľný líz Soľný líz / KABA International Soľ na výrobu kŕmnych zmesí Soľ na výrobu kŕmnych zmesí s.r.o. OOEPV-EP/500- Doplnkové minerálne krmivo vo BonaConBeef - Liz pre Ing. Gabriel 001/2019 forme lizu pre hovädzí hospodárske zvieratá Kecskeméti agrogp * kŕmna zmes sa používa len pre druhy a kategórie zvierat ako to vyplýva z názvu kŕmnej zmesi

13 ČL. III Silážne a konzervačné prostriedky certifikované inšpekčnými organizáciami, alebo povolené príslušným orgánom ako vhodné do ekologickej poľnohospodárskej výroby IO / č. certifikátu / Popis silážnej zmesi alebo obchodný názov Výrobca / dodávateľ Platnosť do č. j. konz. prostriedku* OOEPV-EP/147- Zmes silážnych aditív Sil-All 4x4+ Alltech Ireland Ltd. / /2018 Sil-All 4x4+ FVA Sil-All Maize+ FVA Alltechnology C.Z. OF&G č. cert.: Kŕmna surovina NUPRO Alltech Ireland Ltd. / UKE0301 Premix doplnkových látok YEA-SACC Powder Alltechnology C.Z. Zootechnická doplnková látka YEA-SACC C Kŕmna surovina DEMP Kŕmna surovina ACTIGEN Kŕmna surovina BIO-MOS OOEPV-EP/147- Silážny prostriedok Kofasil Life Addcon SK, s.r.o /2018 Kofasil Life M Kofasil Lac CONCENTRATE Kofasil Lac Granulat Kofasil S Kofasil Duo Kofasil Duo Z Addcon Säuremix OOEPV-EP/ /2018 Silážny prostriedok TEKROSIL L JOSERA / TEKRO Nitra, s.r.o ABCERT AG č. cert.: MLAA- ATTG8V ABCERT AG č. cert.: MLAA- ATTG8V ABCERT AG č. cert.: MLAA- ATTG8V Austria Bio Garantie GmbH č. cert.: Konzervačný prostriedok SilaFor FA-85 Taminco Finland Oy / BIOFERM SK, s.r.o. Konzervačný prostriedok SilaFor NA BASF SE / BIOFERM Prípravok pre konzerváciu objemových krmív so sušinou nad 28% Prípravok pre konzerváciu kukuričnej Prípravok pre konzerváciu kukurice a glycidových objemových krmív Prípravok pre konzerváciu trávnych a lucernových siláží Určené pre konzerváciu siláží na výrobu bioplynu a pre hospodárske zvieratá Premix doplnkových látok na silážovanie Konzervačný prostriedok AdiSil Plus AdiSil M-100 Stabil AdiSil Lac AdiSil LG-100 Perfect AdiSil Gas SK, s.r.o. BIOFERM CZ, spol. s.r.o. / BIOFERM SK, s.r.o. AdiSil Mix SilaPro PA-99 Premix silážnych aditív Biomin BioStabil Wraps BIOMIN GmbH / Biomin Biostabil Plus BIOMIN Slovensko, Biomin BioStabil Mays s.r.o. Premix silážnych aditív LALSIL COMBO HC BIO LALLEMAND Premix silážnych aditív LALSIL DRY HC BIO ANIMAL Premix doplnkových látok na LALSIL CL HC NUTRITION / konzervovanie všetkýchkrmovín ADDICOO SK s. r. Premix doplnkových látok na LALSIL PS HC o. konzervovanie bielkovinových krmovín Premix doplnkových látok na konzervovanie a aeróbnu stabilitu všetkých typov kukuričných siláží LALSIL FRESH HC

14 IO / č. certifikátu / Popis silážnej zmesi alebo obchodný názov Výrobca / dodávateľ Platnosť do č. j. konz. prostriedku* Doplnková látka do kŕmnych alkosel R397 zmesí Doplnková látka do kŕmnych Levucell SC 20 zmesí Austria Bio Premix konzervačných látok DETASIL tekutý Schaumann Agri Garantie GmbH č. Austria GmbH. & BONSILAGE PLUS prášková cert.: Co.KG / BONSILAGE CCM prášková SCHAUMANN SLOVENSKO, spol. BONSILAGE FORTE prášková s r.o. BONSILAGE FORTE GRANULÁT BONSILAGE MAIS (prášková) BONSILAGE MAIS GRANULÁT BONSILAGE ALFA (prášková) BONSILAGE SPEED M prášková BONSILAGE FIT M (prášková) BONSILAGE FIT G BONSILAGE FIT G GRANULÁT BONSILAGE SPEED G BONSILAGE SPEED G GRANULÁT Biokont CZ, s.r.o. Konzervačný prostriedok Formasil REUDINK BV / č. cert.: 27/2018 Konzervačný prostriedok Formasil Alfa VVS SK, s.r.o. Konzervačný prostriedok Formasil Maize QAL GmbH, č. Biologický silážny konzervant Milki ferm Milkivit GmbH, cert.: (granulát) Biologický tekutý konzervant na Milki ferm liquid Trouw Nutrition Deutschland GmbH / Milki s.r.o. Biologický silážny konzervant Milki fermasil * výrobok sa používa len pre druhy a kategórie zvierat ako to vyplýva z jeho názvu ČL. IV Doplnkové kŕmne suroviny a látky certifikované inšpekčnými organizáciami, alebo povolené príslušným orgánom ako vhodné do ekologickej poľnohospodárskej výroby IO / č. certifikátu / č. j. Popis suroviny / látky obchodný názov Výrobca / dodávateľ Platnosť do OOEPV-EP/147- Kŕmna doplnková látka 1g568-klinoptiolit VSK PRO-ZEO s.r.o /2018 sedimentárneho pôvodu Pro- Feed OOEPV-EP/ /2018 Kŕmna doplnková látka ZeoFeed ZEOCEM, a.s OOEPV-EP/ /2018 OOEPV- EP/484/2017 Kŕmne suroviny na báze humínových kyselín Kŕmna surovina Chlorid sodný kusový kŕmna surovina HUMAC Natur AFM Pufer HUMAC, s.r.o HUMAC Natur AFM Liquid HUMAC Natur AFM Monogastric Societatea Nationala a Sarii S.A. / MTH agro s.r.o

15 IO / č. certifikátu / č. j. Biokont CZ, s.r.o. č. cert.: 27/2018 OOEPV-EP/ /2019 Popis suroviny / látky obchodný názov Výrobca / dodávateľ Platnosť do Doplnková kŕmna zmes pre Eko pelety jahňa MAXIMA REUDINK BV / VVS jahňatá a kozľatá SK, s.r.o. Doplnková kŕmna zmes pre BIO PELETY VITAL teľatá Doplnková kŕmna zmes pre EU KONCENTRÁT 30% NL hovädzí Melasové krmivo MelaMix Moravskoslezské cukrovary a.s. / Poľnohospodárske družstvo v Roštári Červeno napísaný text je zmena od predchádzajúcej verzie zoznamu zo dňa Posledná aktualizácia: ÚKSÚP Odbor ovocinárstva a ekologickej poľnohospodárskej výroby