SJL - Haberova -Literatúra - povesti, SJL - prídavné mená, vzor pekný s opis zvieratka

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "SJL - Haberova -Literatúra - povesti, SJL - prídavné mená, vzor pekný s opis zvieratka"

Prepis

1 SJL - Haberova -Literatúra - povesti, SJL - prídavné mená, vzor pekný s opis zvieratka SJL ( Vaňová) - Vzor cudzí - 100/1 - prečítať, 2 - ústne, 3 - písomne. 101/ odpísať si zapamätajte si a tabuľku z 5.úlohy. 101/7. 102/8,9. Z literatúry tento týždeň nič GEG - Prečítať si typy krajín teplého, mierneho a studeného podnebného pásmam (poznámky nemusíte robiť) BIO - Stále ostávame pri vodných stavovcoch, pokiaľ ste si to už prečítali, skúste si na youtube pohľadať videa o zvieratách, ktoré vás najviac zaujali. (Pomôcka - zaujímavé videa nájdete pokiaľ zadáte anglický alebo odborný názov živočícha - google pomôže INF 5. ročník - smartbooks - test Hardwer, softwer, najprv pozrieť, zopakovať teóriu klik, dole na poznámky a potom inteligentné testovanie. Nič nemusíte posielať ja vidím vaše testovanie

2 5. ročník Téma: Opakovanie tematického celku: Človek v premenách priestoru a času - str vyplniť pracovný list: všetky potrebné informácie nájdete v učebnici a v poznámkach vo svojich zošitoch 1. (žiaci môžu priamo písať do pracovného listu), alebo 2. (napísať do svojho zošita) Vypracované úlohy môžete posielať spätne na meil: (stačí mi sfotiť s telefónom a poslať fotku do meilu, príp. na Edupage. Človek v premenách priestoru a času- pracovný list 1. Vyber možnosť, ktorá označuje materiál, z ktorého si ľudia vyrábali prvé pracovné nástroje. a) železo b) bronz c) meď d) kameň 2. Priraď výrazy k daným pojmom v tabuľke. jaskyne - domy - skalné previsy - chov zvierat - obrábanie pôdy - vznik majetku - poľnohospodár - - premiestňovanie za jedlom lovec a zberač roľník 3. Označ nesprávny výrok a zdôvodni svoj výber. a) Tam, kde bola úrodná pôda, pribúdali domy a vznikali dediny a napokon mestá. b) V mestách žili predovšetkým chovatelia zvierat a roľníci. c) V minulosti boli mestá obohnané vysokými múrmi hradbami. d) V mestách vznikali trhy Uveď jeden rozdiel medzi výmenným a peňažným obchodom.

3 Vyber možnosť, ktorá nahrádza daný pojem. kolónie sú: a) nádoby z hliny b) druhy práce c) krajiny ovládané a využívané cudzím štátom d) otroci hradisko je: a) keramika b ) vysťahovalectvo c) druh platidla d) opevnené sídlisko na kopci cech je: a) pracovný nástroj b) vrece c) druh budovy d) organizácia remeselníkov jedného remesla 6. Uveď jeden rozdiel medzi rodinným životom v minulosti a prítomnosti Vymenuj dva druhy energie, ktoré získal človek z prírody , Martin dostal za úlohu zoradiť dopravné prostriedky v chronologickej postupnosti (podľa toho, ako za sebou nasledovali). Pomôžte mu vybrať správnu možnosť. a) vozy, koče, automobil, plachetnice, parná lokomotíva, lietadlo, raketoplán b) vozy, koče, plachetnice, lietadlo, raketoplán, parná lokomotíva, automobil c) vozy, koče, plachetnice, parná lokomotíva, automobil, lietadlo, raketoplán d) plachetnice, parná lokomotíva, automobil, vozy, koče, lietadlo, raketoplán 9. Uveď dve príčiny sťahovania ľudí v minulosti Podčiarkni, čo používali ľudia v minulosti na obrábanie pôdy. 11. Vymenuj aspoň 3 remeslá. motyka - traktor - kombajn - pluh - motorová kosačka...

4 12. Uveď dva druhy detskej práce v minulosti , Angličtina - Puchalova Úlohy na 30. marec apríl 2020 ZAČÍNAME S OPAKOVANÍM SLOVNEJ ZÁSOBY - zľahka BUDEME SI TVORIŤ SLOVNÍK, takže potrebujete ľubovoľný čistý zošit! (ak nemáte, píšte na jednotlivé papiere podľa tém, potom ich zopnete, alebo zlepíte...)

5 Kto nemá prístup na internet, rovno si prepíše každý zoznam slov na novú stranu, môžete pridať obrázok - lepšie sa pamätá COLOURS farby black čierna blue modrá brown hnedá green zelená grey sivá orange oranžová pink ružová purple fialová, purpurová red červená violet fialová white biela yellow žltá FAMILY rodina aunt teta baby dieťa brother brat daddy ocko family rodina grandma babka grandpa dedko mummy mamka parents rodičia pets domáce zvieratá sister sestra uncle strýko VERBS slovesá cry plakať drink piť eat jesť read čítať run behať sing spievať sit sedieť sleep spať smile usmievať sa talk rozprávať think myslieť write písať FRUITS ovocie apple jablko banana banán cherry čerešňa grapes hrozno

6 lemon citrón orange pomaranč peach broskyňa pear hruška pineapple ananás plum slivka strawberry jahoda watermelon melón BONUS! EASTER -Veľká Noc basket košík bunny zajačik cake koláč catkin bahniatka chick kuriatko daffodil narcis duckling kačiatko Easter egg kraslica (veľkonočné vajíčko) hen sliepka lamb jahniatko lily ľalia spring jar Všetky slovíčka nájdete aj na: na wocabee pribudne 5 tematických zoznamov slovíčok Úloha: Napíšte 10 viet tak, aby ste v nich použili aspoň po jednom (radšej viac) zo zadaných slov. Kto má prístup na internet, môže sa zabávať - všetky tieto slovíčka sú zo výbornej stránky preskúmajte, precvičujte POSTUP: Na spodku stránky je zoznam tém - vybrať si slovíčka: názov anglicky podľa témy wordlist = zoznam slovíčok k téme ( vždy ich je 12) s obrázkom a definíciou (ak si chcete v zošite doplniť) Začnite sa učiť pomocou picture dictionary = slovník, preklad, a flashcards (po kliknutí na obrázok sa objaví slovo) Na ďalšie precvičovanie máte mnoho možností: matching game pexeso spelling game skladanie slova z prehádzaných písmeniek (podľa obrázku) quessing game odkrývanie písmen/hádanie slova (bez obrázku)

7 picture test vyber obrázok k slovu vocabulary quiz výber slova k obrázku printable resources - keby ste si chceli nejakú úlohu vytlačiť (napr. krížovka, osemsmerovka) Skúšajte, čo vám bude najviac vyhovovať! Keby ste niečomu nerozumeli, píšte: prípadne na edupage Vety poslať nafotené do

8 ANJ - Lešigová Opakovanie 1. Doplň do viet správne sloveso: AM, IS, ARE, HAVE GOT, HAS GOT My brother tall and slim. She brown eyes. I a big family. I 13 years old. Tom fat and short. 2. Slová v zátvorke dajte do správnych tvarov v prítomnom čase. Nezabudnite na pomocné sloveso. 1) Rob a shower. / have/ 2) Mark a magazine. /read/ 3) They TV. /watch/ 4) My mum in the kitchen. /cook/ 3. Vytvor otázku a krátku odpoveď podľa vzoru: VZOR: they/ go / to the park /No Do they go to the park? No, they don t. 1) Peter/ read a book/ 2) they/play tennis/no 3) Oliver/have breakfast/yes 4. Vytvor správne dvojice: drive wear have live do a bath jumper homework abroad a car 5. Prečítaj si nasledujúci text a odpovedaj na otázky celou vetou: Text: Peter lives in London. It s a big town in Great Britain. He is twelve years old. He s got two brothers. Their names are Tom and Joe. Tom is tall, he s got brown eyes and a short, blond hair. Joe is fat and short, he s got brown eyes, too.

9 Otázky: Where does Peter live? How many brothers has he got? Is joe tall? How old is Peter? What colour are Tom s eyes? 6. Doplňte dialóg. Použite nasledujúce slová: IS, ARE, HELP, MUCH, YOU, THEY A : Can I you? B: How is this pen? A: It 75 pounds. B: And how much these trainers? A: are B: Thank very much. 7. Doplň v slovách chýbajúce písmená: b_ ard m_ust_che b_ot sk_rt

10 8. Napíš privlastňovacie zámená. môj tvoj jeho jej jeho /zvieratá, veci/ náš ich 9. Napíš krátke odpovede k otázkam. a. Is she your sister? No, b. Are you from Slovakia? Yes,. c. Are you our postman? No,.. d. Is Mickey a boy? Yes,. e. Is this London road? No,.. f. Is she a student? Yes,. g. Is he in the garden? No, d. Are they your friends? Yes, Prelož slovíčka, priraď číslo k správnej dvojici. 1. daughter... syn 2. uncle... teta 3. aunt... pondelok 4. son... štvrtok 5. Saturday... babka 6. Monday... dcéra 7. grandma... ujo 8. Thursday... sobota

11 9. cousin... utorok 10. Tuesday... bratranec 11. Zapni si tieto hry na slovnú zásobu. Linky na ANJ HRY slovná zásoba:

12 Matematika