SPIŠSKO SPIŠSKONOVOVESKO-LEVOČSKO-GELNICKO ŽALÚZIE, SIEŤKY ČISTENIE HROBOV A OBNOVA PÍSMA. SN19-24 strana

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "SPIŠSKO SPIŠSKONOVOVESKO-LEVOČSKO-GELNICKO ŽALÚZIE, SIEŤKY ČISTENIE HROBOV A OBNOVA PÍSMA. SN19-24 strana"

Prepis

1 SN-4 strana- č. 4 / 4. jún 0 /. ROČNÍK SPIŠSKO SPIŠSKONOVOVESKO-LEVOČSKO-GELNICKO Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do domácností ŽALÚZIE, SIEŤKY proti hmyzu rýchlo, lacno, kvalitne ČISTENIE HROBOV A OBNOVA PÍSMA KONTAKT: BIO meranie celého tela ČO DOKÁŽE ZISTIŤ: bolestí, alergií, skrytých chorôb bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 4 min Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať : 00 Výživová poradňa Čínska medicína MING -000-x SIEŤKY, ŽALÚZIE zameranie a montáž v cene KONTAKT: V PRIESTOROCH OBCHODNÉHO CENTRA MADARAS -0

2 SN-4 strana- služby, bývanie SPIŠSKO SPIŠSKONOVOVESKO-LEVOČSKO-GELNICKO Redakcia: Bajkalská /0 POPRAD Vydavateľ: REGIONPRESS s.r.o. Študentská, 0 Trnava IČO: 4 reg. MKSR EV /0 INZERCIA Jana Furmaniková 00 Distribúcia: Šéfredaktor: Ivan Brožík DISTRIBÚCIA (0.000 domácností) Každý týždeň: Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica, Smižany, Krompachy, Harichovce, Odorín, Jamník, Spišský Štvrtok, Spišské Podhradie, Betlanovce, Ferčekovce, Novoveská Huta, Spišské Vlachy, Spišský Hrhov, Prakovce, Hrabušice, Iliašovce, Letanovce Spišský Hrušov, Kluknava, Rychnava a Margecany TM TM Levoèa Spišská Nová Ves Gelnica Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou. Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme. Západné Slovensko BV.000 Bratislavsko Východ BZ.000 Bratislavsko Západ DS.000 Dunajskostredsko GA Galantsko+Šaliansko HC Hlohovecko+Sereďsko KM.000 Komárňansko LV Levicko MA.00 Malacko NR Nitriansko NZ.000 Novozámocko PK.000 Pezinsko PN.00 Piešťansko+NM+MY SC.000 Senecko SE.000 Senicko+Skalicko TO.000 Topoľčiansko+PE+BN TN.000 Trenčiansko+DCA+IL TT 4.00 Trnavsko ZM.000 Zlatomoravsko Stredné Slovensko BB.00 Banskobystricko+BR KY Kysucko=CA+KM LI.00 Liptovsko=LM+RK LC Lučenecko+VK+PT MT.0 Martinsko+TR OR.00 Oravsko=DK+NO+TS PB.00 Považsko=PB+P PD.000 Prievidsko ZV.00 Zvolensko+DT+KA ZH.00 Žiarsko+ZC+BS ZA.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko BJ.000 Bardejovsko+SK+SP GE.000 Gemersko = RV+RS+RA H.000 Humensko=VT+SV+ML KE.0 Košicko KS.0 Košicko okolie SL.00 Ľubovniansko MI 0.00 Michalovsko+TV+SO PP Popradsko+KK PO Prešovsko+SB SN Spišsko+LE+GL BEZPEČNOSTNÉ DVERE Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRBŇO, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLČNIA Váš domov DB MATNÝ ČEREŠŇA MATNÁ ORECH MATNÝ DB vzor ČEREŠŇA vzor BIELE vzor AKCIA 0 kovanie ZDARMA zameranie ZDARMA v ponuke aj INTERIÉROVÉ v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge všetky dvere SKLADOM DVERE odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR KEŽMAROK, Priekopa 04 Otvorené: Po-Pia: Najpredávanejšie BETÓNOVÉ PLOTY na Slovensku PP trader s.r.o. Firma s 0 ROCNO TRADÍCIO 40% zľavy POZOR! AKCIA PLATÍ DO KONCA MESIACA od nás dostanete viac RENOVÁCIA VANÍ SMALTOM výmena vaní lištovanie a utes. vaní iné opravy (voda, odpad) zapojenie práčky priamo na odpad KONTAKT: 00 Kompl.rekonštr.krovov a striech Tesárske a klampiarske práce Zatepľovanie, fasády, maľovanie RD Výmena plastových okien Doprava a cenová kalkulácia ZDARMA - NÁTERY STRIECH - NÁTERY VO VÝŠKACH mobil: _04-00

3 SN-4 strana- Najlepšia sezóna na nové Suzuki ZIMNÉ KOLESÁ V CENE

4 SN-4 strana- 4 4 auto-moto, bývanie, relax Občianska riadková inzercia Občianska riadková inzercia 0 ATO-MOTO / predaj 0 ATO-MOTO / iné»kúpim škoda 000mb, 00, 0R, 0, 0, 0, rapid, octavia, 0, spartak, tudor, moskvič, trabant, tatra, aj náhradné diely 00»Kúpim CZ skúter. Aj bez papierov. 004»Kúpim Jawu 0,, 0, 0 a CZ, 0,, 0 aj nepojazdné BYTY / predaj»predám dom, Lipová, Smižany BYTY / prenájom»prenajmem RD s okras. záhradkou, SNV-Východ, prízemie-obývačka s kuchyňou, WC, kotolňa, terasa, poschodie- izby+kúpelňa. Cena dohodou, DOMY / predaj 0 POZEMKY / predaj 0 REALITY / iné»predám DOM V SASINKOVE OKR. HC TEL.: 00 4»Kúpim Váš dom, byt. Platba v hotovosti. Tel: STAVBA»Čistenie hrobov a obnova písma, serióznosť, korektnosť a spoľahlivosť. T.Č. 0 0»Kúpim haki lešenie, 00»Predám sklolaminátové žumpy o objeme.000,.000 a litrov a vodomerné plastové šachty. Cena od 0. Doveziem, osadím, vykonám aj tlakovú skúšku. T.č.: DOMÁCNOSŤ»Ponúkam panenský olivový olej, grécka domáca produkcia. eur/l. 00»Predám kombinovaný sporák, nerezový. El.teplovzdušná rúra, ročný. Cena 0 eur. tel ZÁHRADA A ZVERINEC»Kúpim jelenie parožie za najlepšiu cenu! HOBBY A ŠPORT DEŤOM RôZNE / predaj»predám ručnú mech kosačku 40 E Chcete si podať inzerát? Návod nájdete na strane 4 dolu. Kia Sportage. Maximum bez kompromisov! Kia Sportage Vás nikdy neprestane prekvapovať. S najnovšími bezpečnostnými technológiami, kvalitou, maximálnym vybavením a bezkonkurenčnou ročnou zárukou Vám dá maximum. Získajte celkové cenové zvýhodnenie až bonus 00 a extra výbavu navyše: aktívny asistent udržiavania v jazdnom pruhu (LKAS), systém monitorovania dopravných značiek (SLIF), systém monitorovania únavy vodiča (DAW), asistent pre automatické prepínanie diaľkových svetiel (HBA) a navigačný systém so dotykovým LCD displejom v celkovej hodnote.00 zadarmo. Zistite viac na ROČNÁ ZÁRKA GARANC IA KVALITY METIS (SLOVENSKO) spol. s r. o. .: Kombinovaná spotreba paliva 4,,l/00 km, emisie CO : 0 g/km. Záruka rokov/0.000 km. Obrázok je ilustračný »Predám vežu Philips. CD, Kazeta, rádio. Cena 0 eur. Príp. dohoda. Č.T »ČZ-JAWA Kúpim takéto motorky aj diely. 040»Predám predajný presklenný pult s dvoma šuplíkmi s rozmerami: 0x0, výška pultu cm. Cena: 0,- Eur. Tel.: 00 4 RôZNE / iné»kúpim staré slnkom opálené dosky z humna stodoly a kresané hranoly 000»Kúpim staré vyznamenania, mince, 00 0»Kúpim starý fotoap. 00.»Kúpim staré mažiare, zvony a mince, 00 HĽADÁM PRÁC»Som invalid hľadám prácu alebo brigádu, mám aj vodičák A,B,C,D môžem robiť skoro všetko. 00»Hľad.prácu ako opatrovanie staršej osoby v SNV,LE a okolie do km ZOZNAMKA»Vysoký, 44 ročný muž s dobrým výzorom hľadá štíhlu ženu na nezáväzné stretnutia. SNV, LE. 00 Chcete si podať inzerát? Pošlite SMS na číslo v tvare: RPmedzera SN medzera Číslo rubrikymedzera Text inzerátu Príklad: RP SN Predám kočík, 0 4. Spätnou SMS vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,0 s DPH za každých začatých 0 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. TIP : Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. TIP : Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, SN zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

5 SN-4 strana- Smutné Slovensko Kam sa podeli kvety? Kde sú muškáty? Okná sú úplne prázdne, v predzáhradkách, kde kedysi kvitli ruže, ľalie, pivonky a iné kvety, sú dnes parkoviská, smutný svet... Povedala mi ročná spolucestujúca na pravom sedadle, keď sme nedávno cestovali dolu Považím. Nie po diaľnici, ale po okresných cestách, cez mestá a dedinky. Nuž, podeli sa. Do slovenskej nemilosti. O kvety sa totiž treba starať a my sme si akosi prirýchlo zvykli na to, že prioritou sme my sami, že sa máme starať v prvom rade o seba, o svoje blaho, o svoj dostatok, o svoj pokoj. Samosprávy vysádzajú okrasné rastliny medzi chodník a cestu, no udržiavajú ich zamestnanci na verejnoprospešné práce. Vlastníci domov, pred ktorými tieto záhony krášlia náš svet, na ne kašlú. Ani ich len nepolejú. Ale tie plechovice z predzáhradok umývajú, leštia. Aj viackrát za týždeň. jarného týždňa Deň kvetov. Je určený záhradkárom a milovníkom zelene, ktorí oslavujú život. Nie majetky. Nie statky. Deň kvetov oslavujú milovníci kvetov na celom svete. Každá krajina má svoje typické zvyky a podujatia, ktorými sa teší z príchodu leta. K teplu a ostrému slnku bezpochyby patria tisícky farebných voňavých kvetov i liečivé byliny... nás čaká najdlhší deň v roku a tiež aj Deň kvetov. Zázraku prírody, ktorý odjakživa umožňoval nielen život, ale pôsobil radosť a potechu v ľuďoch, ktorých aspoň na chvíľku odpútal od bežných starostí, trápení a problémov. Vráťme kvety do nášho sveta, čoraz temnejšieho a bezfarebnejšieho. kradnime pre ne trochu betónu, dlažby, asfaltu, ale aj strácajúcej sa ľudskosti v nás. služby, bývanie, zamestnanie Pred nami je na záver posledného» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor Podmienky: prax MONTÁŽ KLIMATIZÁCIÍ do rodinných domov OBHLIADKY CENOVÉ PONKY REALIZÁCIA ZÁRČNÝ A POZÁRČNÝ SERVIS Plat: od Tatra Clima, s.r.o., Hodžova 00, Poprad 00 mobilná aplikácia, ktorá umožní nové ÚSPORY ENERGIÍ VAŠEJ DOMÁCNOSTI Ničia Vás BANKY? Nebojte sa SÚDOV ani DRAŽBY! Bráňte sa! FRÉZOVANIE a > revízie komínov ku kolaudáciám RD komínov zadechtovaných komínov > fasádne komíny komínov BOJJTE! Volajte pomoc

6 SN-4 strana- služby, zamestnanie, relax ZEMNÉ PRÁCE MINIBAGROM Ponuka práce NEMECKO SADROKARTONISTI dlhodobá práca aj cez zimu Platové podmienky: ubytovanie a doprava HRADENÉ _ spissko.sk Krížovky s úsmevom náhle ochabnutie organizmu lyžiarske preteky Pomôcky: atlant, Elmar, kokus, limes otmavela trie, mädlí (kniž.) solmiza - ná slabika radostný chválospev liatím doplní nádobu hra, po anglicky skratka pre kus éra zápach paša, pasienok stalo sa letným (zried.) šúchajú (kniž.) opera B. Smetanu chy me apnem (expr.) mužské meno ozbobný izbový kvet atlas (archit.) asti celku. as tajni ky zvonec rodi pokrýva smaltom dáva radu rozdrvil Na obecnom úrade istej obce hovorí zástupca starostu starostovi: - Starosta, mám pre teba dve správy, jednu dobrú a jednu zlú. Ktorú chceš po u ako prvú? - Tú zlú. - S tvojou ženou spí celé obecné zastupite stvo. - Preboha!... A tá dobrá? (Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.) francovka mäkká stupnica trhá (kniž.) Pomôcky: Libuše, aloa, air, maori zdravotné stredisko zn. rus. lietadiel zna ka hélia maor ina zbavuje hodnoty zlepí tmelom gu ovitá baktéria (biol.) S D O K S D O K druh rastliny zna ka pre stilb asto tupí. as tajni ky lietadlo (hovor.) skratka strany vypieraj odrenina (zried.) nástroj na osievanie starorímske hrani né opevnenia Igor (dom.) približne univerzitná knižnica infarkt myokardu S D O K

7 SN-4 strana- Ž STE TO POČLI? Mediteriánska diéta Z historického hľadiska skladba stravy je vždy daná prirodzenou dostupnosťou k potrave. Preto je naša strava iná, ako strava Grékov alebo Talianov. Stredomorská strava má svoj pôvod vstrave južného Talianska, Grécka a Španielska. Aj keď sa ináč stravujú Gréci ako Taliani a obaja inak ako Španieli, niečo majú spoločné a rozdielne od našej stravy málo nasýtených tukov, málo červeného mäsa a jednoduchých cukrov. Typické je veľa zeleniny a ovocia, veľa rýb a mastných kyselín prospešných pre zdravie. Za posledné dni a týždne sa hitom mnohých našich pisálkov stal nejaký blázen. Vraj za roky v politike neurobil absolútne nič. Neprišiel s nejakou myšlienkou. Nemá žiadny program. Nemá žiadnu víziu, aké by to naše Slovensko malo vlastne byť. Neurobil nič pozitívneho a len vniesol do politiky nedôstojný bordel... a že veľmi držia palce Kiskovi, aby ho vo voľbách konečne dorazil... a aby nám tu už v parlamente konečne nezavadzal aj s tým jeho trápnučkým hnutím. Prečo to robia? Lebo im nepasujeme do krámu. Vedia totiž, že nikdy neboli tak blízko svojmu vysnívanému ultraliberálnemu Slovensku ako v nasledujúcich voľbách. A vedia, že ak nás nedokážu do volieb dostať na kolená, a my sa napriek ich vôli a urputnej snahe ublížiť, do parlamentu dostaneme, tak ich sníček sa im rozplynie. Preto vypisujú bezbožné lži a spoliehajú sa, že ľudia sú hlúpi... že majú krátku pamäť... a tí istí ľudia mi potom píšu, že tie nenávistné reči pisálkov už ani nedokážu čítať. Náš neúnavný zápas za očistu Slovenska od korupcie, je pre nich nič. Odvážny vytrvalý boj holými rukami zoči-voči absolútnemu zlu, je pre nich nič. -my rok najaktívnejší poslanecký klub, je pre nich nič. Program s 00 konkrétnymi riešeniami, je pre nich nič... Dnes majú svojich spasiteľov, s ich správnymi hodnotami... a vôbec im nevadí, že vtedy, keď my sme riskovali v boji za ľudí a Slovensko možno aj životy, spasitelia si v klídku užívali pohodlný život v bezpečnom ústraní. Je to choré, prepáčte. Správate sa nie ako poctiví hľadači pravdy, ale ako pravdy majitelia. Nie je vám to trápne? Profesionálna česť vám nehovorí nič? Či v pohode? Hlavne, že vám to dobre robí? To je vaše poslanie? Úbohé. ps. Samozrejme, že pisálkami myslím tých akoženovinárov, ktorí si o sebe len myslia, že novinármi sú, ktorí s pocitom bohorovnosti šíria akýkoľvek blud... lebo oni môžu. Obávam sa, že falošná kolegialita voči takýmto akoženovinárom len úplne zbytočne znevažuje prácu naozajstných profíkov vo svojom fachu, napr. Monika Tódová či Marek Vagovič.» Igor Matovič predseda hnutia OĽANO Významne nižší výskyt srdcovo- -cievnych ochorení na juhu Talianska a v prímorskom Grécku či Španielsku má svoj pôvod práve v vplyve stravy a aj spôsobe života. Medzi diétami sa stredomorská strava, nazývaná aj mediteriánska diéta (MD) stala tou, ktorú medicína odporúča už dlhodobo najviac, lebo: ochoreniami o takmer 0 percent. napriek tomu, že obsahuje pomerne veľa tukov, ktoré sú ale zdraviu prospešné, hlavne z olivového oleja, niektorých druhov rýb a morských plodov. účinok pred vznikom rakoviny až o vyše 0 percent, hlavne prsníka a hrubého čreva. záciu cukrovky a bráni pred jej vznikom o 0-0 percent. vového systému, bráni pred vznikom rovej choroby. Stačí, ak si spomenieme dovolenku na juhu Európy a zvyklosti, ktoré môžeme, prenesieme k nám. MD je vhodná v primárnej prevencii teda v predchádzaní ochorení, ale aj v sekundárnej, keď ochorenie už je prítomné, ale úspešne bráni zhoršeniu. Stredomorská diéta spolu s diétou DASH dlhodobo obsadzujú prvé dve priečky medzi najzdravšími stravovacími spôsobmi. (dokončenie nabudúce)» MDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH Diabetologička, odborníčka na poruchy metabolizmu a výživy 00 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká /4, 0 Bratislava, IČO: 4 Dodávateľ: regionpress s.r.o., Študentská, 0 Trnava, IČO: 4 politická inzercia, zamestnanie Stačilo už cirkusov Niekedy počúvam, šie, budeme musieť držať spolu. Preto že som nudný budujeme spojenectvá a otvárame a politiku beriem dvere k spolupráci s inými politickými príliš vážne. Vraj stranami. vedomujeme si, že Slo- náš program ani vensko je rôznorodé a všetci máme naši odborníci nebudú ľudí zaujímať. Hovoria mi, že mám byť viac útočný, viac provokovať a občas urobiť nejaké divadlo. Mohol by som. Nevie sa to, ale okrem ekonómie som vyštudoval aj divadelnú dramaturgiu. Ale nechcem. Zákony, o ktorých hlasujem ovplyvňujú životy, milióna ľudí. Pre mňa je to záväzok. Správa krajiny je vážna vec. Politické cirkusy a osočovanie sú chvíľu zaujímavé, časom však unavia a znechutia. Vyostria emócie a znepriatelia aj možných partnerov. A ľuďom nič neprinesú ani vyššie platy, ani dostupnejších lekárov, ani dôstojnú starobu. Živia iba beznádej, že na Slovensku to inak nejde. V SPOL veríme na politiku riešení, programov, najlepšie pripravených ľudí a spojenectiev. Politiku, ktorá prináša výsledky. Vieme, že keď budeme súčasťou vlády, čakajú nás neľahké úlohy. Vymeniť stranu, čo za dvanásť rokov obsadila Slovensko priority a záujmy. No je dôležité, aby sme vedeli spoločne žiť a vychádzať. A postaviť sa za to, čo je pre nás všetkých a pre budúcnosť podstatné. Spojenectvá nie sú ľahké, nebudem vám klamať. Preto o nich všetci radi rečnia, ale činy chýbajú. No bez spájania sa, bez dohody sa nikam nepohneme. Preto sme minulý týždeň uzavreli koaličnú dohodu s Progresívnym Slovenskom. Nerečníme, konáme. Do parlamentných volieb ideme spoločne, aby sme boli schopní spravovať krajinu od prvého dňa vo vláde. Víťazstvo v eurovoľbách chápeme ako signál, že ľudia si želajú politikov schopných dohodnúť sa. Naše spojenectvo je premyslené, pretože musí vydržať štyri roky vládnutia, nielen kampaň do parlamentných volieb. Politika je pre nás vážna vec, a tak k nej pristupujeme. Bez cirkusu. Zato s rozvahou a odhodlaním zlepšovať život ľudí na Slovensku. od východu na západ svojimi ľuďmi. Stranu, za ktorej vlády sa darilo barónkam, čo žili na úkor malých poľnohospodárov a tetám Ankám, čo sa priživovali na chátrajúcom zdravotníctve. Bude to náročné. Všetci, ktorí veríme, že na Slovensku môže byť lep-» Miroslav Beblavý predseda strany SPOL - občianska demokracia Sprostredkovanie opatrovateľskej práce v Rakúsku už rokov Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a finančnú istotu, kontaktujte nás V našej radakcii si môžete podať inzerciu do celej siete regionálnych novín 00 PRACOVNÁ PONKA: Príjmeme na TPP dievčatá -40 rokov: TANEČNICE / STRIPTÉRKY do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch. bytovanie zdarma, stála klientela, mesačný bonus 00 ER

8 SN-4 strana- OPERÁTOR VÝROBY ER/netto ER/netto ER/hod. (príjem tovaru, štítkovanie) nutné stredoškolské vzdelanie ER/netto Tel.: DOVOZ SR do prac.dní Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu KRBY Záhradné krby pece ATLAS hnedý pece TMA 4,-,- grily, viac ako 00 modelov ZASTAVENIE SADANIA BDOV TO, RÝCHL stabilizujeme základovú pôdu a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice 0 4 PRACJEME PO CELOM SLOVENSK SK.ABAINNOVATOR.COM Ruské skleníky - ZGT prijme do pracovného pomeru: Vodič kamiónovej prepravy (JIT prepravy) - od 0 brutto + 0 variabilná zložka + ďalšie prémie - požadujeme: Vodičský preukaz typu E, alebo C - práca na zmeny - zmennosť je od pondelka do piatku Potrebujete ubytovanie? zabezpečíme! Miesto výkonu práce: Devínska Nová Ves (BA)- Lozorno tel.: tel kachle prev.: Bánovce n. Bebr. - showroom prev.: Pezinok prev.: prev.: Košice prev.: Nitra prev.: Bans.Bystrica