Správna voľba odboru cesta k dobrému uplatneniu. Ivan Láska

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Správna voľba odboru cesta k dobrému uplatneniu. Ivan Láska"

Prepis

1 Správna voľba odboru cesta k dobrému uplatneniu Ivan Láska

2 Čo zaujíma študentov pri voľbe kariérnej a vzdelávacej cesty? Rodičia Priatelia Učitelia na škole Možnosť dobrého uplatnenia a zárobku Blízkosť školy Nenáročnosť štúdia Záujem o študovanú oblasť Stredoškoláci Vysokoškoláci

3 Čo je to vlastne uplatnenie absolventov? Práca v odbore

4 Chcem pracovatˇ v odbore vzdelania 91 % vysokoškolákov chce pracovať v odbore 63 % pracuje v odbore 76 % stredoškolákov chce pracovať v odbore 54 % pracuje v odbore

5 Najviac uplatnení v odbore vzdelania Najmenej uplatnení v odbore vzdelania VYSOKOŠKOLSKÉ ODBORY Všeobecné lekárstvo Logopédia Psychológia STREDOŠKOLSKÉ ODBORY Fyzioterapeut Všeobecná sestra Zdravotnícky asistent Laborant Zubný asistent VYSOKOŠKOLSKÉ ODBORY Cestovný ruch Filozofia Sociológia Etnológia Andragogika STREDOŠKOLSKÉ ODBORY Manažment cestovného ruchu Konzervátorstvo Hotelová akadémia Vidiecka turistika Softvérové inžinierstvo Počítačové inžinierstvo Informatika Kybernetika Aplikovaná informatika Počítačové systémy Poľnohospodárstvo Krajinárstvo Výživa Živočíšna produkcia Záhradník Lesná výroba Poľnohosp. výroba Ekonomika pôdohosp. Elektrotechnika Inžinierske konštrukcie Stavebníctvo Hydraulické systémy Elektrotechnika Mechanik nastavovač Mechanik strojov Obrábač kovov Strojný mechanik Nástrojár Estetika Výtvarné umenie Kulturológia Animovaná tvorba Propagačné výtvarníctvo Grafický dizajn Odevný dizajn Fotografický dizajn Zdroj: Národný projekt Prognózy vývoja na trhu práce v SR II, ISCP (MPSVR SR) 1-04

6 Najčastejšie pracujúci mimo odbor vzdelania Príslušníci polície (okrem vyšetrovateľov) Predavači Sociálna práca Policajní vyšetrovatelia Pracovníci v sklade Pokladníci a predavači lístkov Gymnázium Príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže ŠTÚDIUM Predavači jedál za pultom/pri okienku Montážni pracovníci v strojárskej výrobe ZAMESTNANIE Nastavovači a obsluha kovoobrábacích strojov Nastavovači a obsluha kovoobrábacích strojov Kuchár Pokladníci a predavači lístkov Montážni pracovníci v strojárskej výrobe Montážni pracovníci elektrických a elektronických zariadení Montážni pracovníci v strojárskej výrobe Obchodná akadémia Zdroj: Národný projekt Prognózy vývoja na trhu práce v SR II, ISCP (MPSVR SR) 1-04

7 Vysokoškoláci pracujúci na nižších kvalifikačných pozíciách Vysokoškolská pozícia 74,4 % Stredoškolská pozícia 25,3 % Základoškolská pozícia 0,3 % Najpočetnejšie odbory s najvyšším podielom pracujúcich na SŠ pozíciách Ekonomika a manažment podniku (42 %) Ochrana osôb a majetku (62 %) Sociálna práca (43 %) Predškolská a elementárna pedagogika (62 %) Manažment (46 %) Ľudské zdroje a personálny manažment (43 %)

8 Oplatí sa pracovať v odbore?

9 Hrubá mesačná mzda absolventov pracujúcich v odbore vzdelania v EUR Stredoškolské odbory: Elektromechanik Elektrotechnika - energetika Vysokoškolské odbory: Ekonometria a operačný výskum Finančný manažment Financie Bankovníctvo Energetika Strojári Kde sa oplatí pracovať v odbore? IT y = 0,9976x Stredoškolské odbory: Hotelová akadémia Fotograf Tvorba nábytku a interiéru Aranžér Záhradníctvo Čašník, servírka Cukrár Učitelia Hrubá mesačná mzda absolventov pracujúcich mimo odbor vzdelania v EUR Vysokoškolské odbory: Sociálna práca Žurnalistika Cestovný ruch Manažment umenia a kultúry História Zdroj: Národný projekt Prognózy vývoja na trhu práce v SR II, ISCP (MPSVR SR) 1-04

10 Priemerná mzda v odbore vzdelania v roku Mzdy (nad 5 rokov od ukončenia štúdia) Mzdy (do 5 rokov od ukončenia štúdia) % 67% absolventov uplatnených v odbore vzdelania 67% Uplatnení v odbore (nad 5 rokov od ukončenia štúdia) Uplatnení v odbore (do 5 rokov od ukončenia štúdia) 17% 0% nadkvalifikovaných absolventov 17% Nadkvalifikovaní (nad 5 rokov od ukončenia štúdia) Nadkvalifikovaní (do 5 rokov od ukončenia štúdia)

11 Najviac žiakov zo základných škôl išlo študovať na gymnáziá...

12 Prváci na stredných školách v roku stredoškolákov v 1. ročníku (V 415 RÔZNYCH ODBOROCH) stredoškolákov V 13 NAJPOČETNEJŠÍCH ODBOROCH (46 %)

13 Najlepšie uplatnení stredoškolskí absolventi v Bratislavskom kraji 1. Obchodná akadémia - bilingválne štúdium 2. Strojárstvo 3. Diplomovaná všeobecná sestra 4. Mechatronika 5. Gymnázium bilingválne štúdium 6. Mechanik elektrotechnik 7. Autoopravár - mechanik

14 Najlepšie uplatnení stredoškolskí absolventi v Slovenskej republike Mechanik nastavovač Mechanik opravár Elektrotechnika Strojárstvo výroba montáž a oprava prístrojov Mechanik špecialista automobilovej výroby Diplomovaná všeobecná sestra Programátor obrábacích a zváracích strojov Obchodná akadémia bilingválne štúdium Mechatronika

15 Informácie o študentoch v 1. ročníku na VŠ v roku novoprijatých vysokoškolákov do 1. ročníka (V PRIBLIŽNE RÔZNYCH ODBOROCH R/S) vysokoškolákov V 20 NAJPOČETNEJŠÍCH ODBOROCH R/S (41 %)

16 Najlepšie hodnotené vysokoškolské odbory na Slovensku Softvérové inžinierstvo Informačné systémy Počítačové inžinierstvo Informatika Trestné právo Financie, bankovníctvo a investovanie Chirurgia

17

18 Uplatnenie absolventov stredných škôl v Bratislavskom kraji

19 Absolventi stredných odborných škôl končiaci v roku 2018 Slovenská republika 41,5 tis. Počet absolventov Bratislavský kraj 4,2 tis. 831 Priemerná mzda 874 Evidovaná miera nezamestnanosti 11,3 % 5,0 % ( )

20 Kde skončili absolventi rok po ukončení štúdia % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 09/ / / / / / / / / /2019 Zamestnaní + SZČO Pracujúci na dohodu Nezamestnaní Materská/rodičovská Pokračujúci v štúdiu Mimo evidencie 25,2 % 5,5 % 1,6 % 0,5 % 57,6 % 9,6 % Podiel k

21 Ďakujem za pozornosť Ivan Láska