PROPOZÍCIE CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH TECHNICAL GUIDE GENERÁLNY PARTNER. 0. ročník V spolupráci so

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "PROPOZÍCIE CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH TECHNICAL GUIDE GENERÁLNY PARTNER. 0. ročník V spolupráci so"

Prepis

1 0. ročník V spolupráci so Slávnosťami bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH ŽILINA ZLÍN TRENČÍN VEĽKÁ JAVORINA BRNO TRNAVA PROPOZÍCIE TECHNICAL GUIDE GENERÁLNY PARTNER

2 HLAVNÍ PARTNERI Nad podujatím prevzali ZÁŠTITU JUDr. Michal Hašek - Hejtman Jihomoravského kraje Ing. Jaroslav Baška - Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Dr. Tibor Mikuš PhD - Predseda Trnavského samosprávneho kraja MVDr. Stanislav Mišák - Hejtman Zlínského kraje Ing. Juraj Blanár - Predseda Žilinského samosprávneho kraja PARTNERI El Deporte MEDIÁLNI PARTNERI 2

3 PRÍHOVOR Priatelia cyklistiky, pripravili sme pre vás nový formát cyklistického podujatia, ktorý je určený pre všetkých aktívnych cyklistov s rôznym stupňom výkonnosti. Spája spoločenskú a súťažnú stránku cyklistiky, keďže preteky sú rozdelené na dlhšiu neutrálnu časť a kratšiu súťažnú časť. Pri príjemnom tempe v neutrálnej čast si môžete vymieňať osobné skúsenosti nielen z cyklistiky, zatiaľ čo v pretekárskej časti si môžete otestovať svoju aktuálnu výkonnosť. V posledných rokoch vďaka famóznym výsledkom slovenských a českých pretekárov, napr. Sagan, Velits, Štybar, Kreuziger a mnoho ďalších, cestná cyklistika naberá na popularite obrovským tempom, preto verím, že nový formát Star race si ihneď obľúbite. Ing. Milan Dvorščík Riaditeľ pretekov Milí cyklisti a cyklistickí nadšenci, keď ma organizátor STAR RACE oslovil na prevzatie záštity nad novým cyklopodujatím u nás v Trenčianskom kraji, projekt ma potešil na prvé počutie. Teší ma, že organizátor si vybral za partnera Trenčiansku župu, pretože sa k nemu už dostal chýr o podpore podujatí, ktoré sú nositeľom myšlienky zdravého životného štýlu a zároveň tradícií, ktoré kraj podporuje. So záujmom som si vypočul nadšenie z úst organizátora, ktorému skrsla v hlave myšlienka medzinárodných pretekov. Uverili sme jej, pretože sme v nej cítili nadšenie, odbornosť a nový svieži nápad. Verím, že po prečítaní propozícií preteky chytia za srdce aj vás. Trenčiansky kraj sa postupne stáva cyklistickým a som rád, že dvom kolesám fandí čoraz viac ľudí z radov širokej verejnosti. Cyklistické podujatie ponúka prehĺbenie susedských vzťahov Slovákov a Čechov. Dobicyklujte preto na Veľkú Javorinu a pobudnite na tomto mieste. Veľká Javorina sa zároveň v nasledujúci deň stáva miestom Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov, ktoré sa tu konajú už niekoľko desaťročí. Dva národy sa opäť spoja, aby si zaspomínali na spoločnú históriu a naďalej zachovávali odkaz česko-slovenskej súdržnosti, tento rok, verím, obohatenú aj o cyklistickú verejnosť. Prajem začínajúcim pretekom s piatimi štartmi, aby na každej viac ako 120 km dlhej etape z Trenčína, Žiliny Trnavy, Brna a Zlína získali dôveru cyklistov a hviezda v názve športovo kultúrneho podujatiu svietila aj v nastávajúcich ročníkoch. Odštartujme spolu nový projekt STAR RACE, ktorý má viac štartov ale jeden cieľ priateľstvo. Ing. Jaroslav Baška predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Trenčín

4 PROPOZÍCIE RACE REGULATIONS ČLÁNOK 1 - TERMÍN PRETEKOV 30. júla 2016 ARTICLE 1 - DATE OF THE RACE th 30 July 2016 ČLÁNOK 2 - ORGANIZÁTOR ARTICLE 2 - ORGANISER ČLÁNOK 3 - TYP PRETEKOV ARTICLE 3 - TYPE OF THE EVENT Preteky sú súčasťou kalendára SZC a sú registrované v kategórii Cyklistika pre všetkých. The race is included to the SZC calendar and is register in class Cycling for all. ČLÁNOK 4 - PRIHLÁŠKY NA PRETEKY ARTICLE 4 - SIGNING UP ČLÁNOK 5 - ŠTARTOVNÉ ARTICLE 5 - ENTRY FEE Každý účastník dostane štartovný balíček, ktorého súčasťou je občerstvenie na trati (2x 0,5 litra vody, banán, jablko, traťovka) a občerstvenie po pretekoch (teplé jedlo a 0,5 litra nápoja). Each participant gets the entry bag which includes refreshment during the race (2x 0,5 litre of water, banana, apple, candy bar) and the snack after the finish (warm food and drink 0,5 litre). Platba na číslo účtu: IBAN: SWIFT/BIC: Číslo účtu pre platbu v CZK: Payment on account number: / 8330 IBAN: SK SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX Account number for payment in CZK: / 2010 Star race organizuje Asociácia Cyklistov Slovenska o.z., Haburská 49/C, Bratislava, Riaditeľ pretekov: Milan Dvorščík, Mobil: milan.dvorscik@eldeporte.sk podľa pravidiel UCI, SZC and CSC. V pretekoch Star race môžu štartovať: Jednotlivci, ktorí nie sú registrovaní v SZC alebo v inej Národnej Federácii pridruženej k UCI Držitelia jednodňovej licencie SZC držitelia licencie Cyklistika pre všetkých, Masters, Elite a Junior. Pretekári patriaci do UCI World Team-u, UCI Profesionálneho Kontinentálneho Tímu alebo UCI Kontinentálneho Tímu sa môžu pretekov zúčastniť podľa podmienok stanovených v článku pravidiel UCI. Účastníci pretekov sa môžu prihlásiť na do Vďaka podpore samosprávnych krajov SR a ČR, našich partnerov a sponzorov je štartovné znížené nasledovne: 5.00 alebo 140,- CZK zaplatené do alebo 420,- CZK po / 8330 SK FIOZSKBAXXX / 2010 STAR RACE is organized by Asociácia Cyklistov Slovenska o.z., Haburská 49/C, Bratislava, Race director: Milan Dvorščík, Mobile: milan.dvorscik@eldeporte.sk under the UCI, SZC and CSC regulations. The event is open to the following athletes: Individuals not holding the licence of SZC or other National Federation affiliated to UCI Holder of one-day licence of SZC. Holders of a Cycling for all, Masters, Elite and Junior licence. Riders belonging to a UCI WorldTeam, a UCI continental professional team or a UCI continental team may take part in Star race under the conditions set out in article of UCI regulations. Race participants can sign up on until 27/07/2016. With support of self-governing regions of Slovak and Czech Republic, our partners and sponsors, the entry fee is reduced: 5.00 or 140,- CZK paid till or 420,- CZK after Variabilný symbol = Dátum narodenia v tvare RRRRMMDD. Variable symbol = Date of birth in the format YYYYMMDD. ČLÁNOK 6 - KANCELÁRIA PRETEKOV ARTICLE 6 - RACE HEASQUARTERS Kancelária pretekov bude otvorená 30. júla 2016 od 7.00 do 8:30 vo všetkých miestach štartu. Adresy kancelárii miest štartu: Trenčín, Úrad TSK, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín 2. Žilina, Úrad ŽSK, Komenského 48, Žilina 3. Trnava, Hlavná ul., Trnava 4. Brno, Velodrom TJ Favorit Brno, Křížkovského 416/22 Brno 5. Zlín, Jana Antonína Bati 5520, Zlín The race headquarters will be open July 30, 2016 from 7:00 to 8:30 at each starting point. Addresses of headquarters of starting places: Trenčín, Úrad TSK, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín 2. Žilina, Úrad ŽSK, Komenského 48, Žilina 3. Trnava, Hlavná ul. 4. Brno, Velodrom TJ Favorit Brno, Křížkovského 416/22 Brno 5. Zlín, Jana Antonína Bati 5520, Zlín ČLÁNOK 7 - BATOŽINA ARTICLE 7 - BAGGAGE Preprava batožiny bude zabezpečená z miesta štartu do cieľa neutrálnej časti ako aj do cieľa súťažnej časti, po dohode aj naspäť do svojho miesta štartu. There will be provided the baggage transfer from the start towns to the finish of the neutral part and the competitive part, after the agreement, also back to the starting point. ČLÁNOK 8 - UBYTOVANIE ARTICLE 8 - ACCOMMODATION Ubytovanie organizátor nezabezpečuje. Odporúčame: Holubyho chata Veľká Javorina 2. Penzión Roh - Lubina 4 Accommodation is not provided by the organiser. Recomended: Holubyho chata Veľká Javorina 2. Penzión Roh - Lubina

5 ČLÁNOK 9 - ŠTART a CIEĽ PRETEKOV ARTICLE 9 - START & FINISH Účastníci pretekov si musia vybrať jedno z piatich miest štartu, z ktorého budú štartovať. Cieľ pretekov je jeden, pri Holubyho chate na Veľkej Javorine. The participants of the race they must choose one of the five starting cities from which they will take start.there is one finish of the race, at Holubyho cottage on Veľká Javorina. ČLÁNOK 10 - TRASA A. NEUTRÁLNA ČASŤ ARTICLE 10 - ITINERARY A. NEUTRAL PART Neutrálnu časť absolvujú účastníci pretekov všetci spoločne za sprievodným vozidlom priemernou rýchlosťou km/hod. All participants take the neutral part of the race all together behind the accompanying vehicle at average speed km/hour. Štart pretekov je o 9:00 súbežne z piatich rôznych miest: Trenčín,Žilina, Trnava, Brno a Zlín Trenčín Žilina Trnava Brno Zlín Lubina (125km) Lubina (123km) Lubina (124km) Lubina (126km) Lubina (123km) Trenčín Žilina Trnava Brno Zlín SÚŤAŽNÁ ČASŤ Lubina Veľká Javorina (8km) Preteky s hromadným štartom pre všetkých účastníkov spoločne. o 15:30 ČLÁNOK 11 - LEKÁRSKE ZABEZPEČENIE A. NEUTRÁLNA ČASŤ S každým pelotónom bude jazdiť jedna plne vybavená sanitka s odborným personálom. Start of the race is at 9:00 simultaneously from five different cities: Trenčín, Žilina, Trnava, Brno and Zlín. Lubina (125km) Lubina (123km) Lubina (124km) Lubina (126km) Lubina (123km) COMPETITION PART Lubina Veľká Javorina (8km) Mass start competition for all participants at 15:30 ARTICLE 11 - MEDICAL SERVIS A. NEUTRAL PART With each peloton will ride one full equipped ambulance with skilled personal. COMPETITION PART SÚŤAŽNÁ ČASŤ Preteky bude zabezpečovať jedna sanitka za pelotónom + jedna sanitka v cieli. The race will be covered by one ambulance behind the peloton + one ambulance in the finish. ČLÁNOK 12 - NEUTRÁLNA MECHANICKÁ POMOC ARTICLE 12 - NEUTRAL TECHNICAL SUPPORT Technickú pomoc pre každé miesto štartu bude zabezpečovať jedno neutrálne mechanické vozidlo. Technical assistance support will be handled by one neutral service car. ČLÁNOK 13 - ČASOVÝ LIMIT A. NEUTRÁLNA ČASŤ ARTICLE 13 - TIME LIMITS A. NEUTRAL PART Účastníci, ktorí nebudú schopní stíhať tempo pelotónu, budú z neutrálnej časti odvolaní. Participants who are not able to keep the pace with the peloton will be withdrawn from the neutral part. Časový limit v pretekárskej časti je 200% z času víťaza. The time limit of the race is at 200% of the winner's time. SÚŤAŽNÁ ČASŤ COMPETITION PART ČLÁNOK 14 - KATEGÓRIE ARTICLE 14 - CATEGORIES ČLÁNOK 15 - CENY ARTICLE 15 - PRIZES Vďaka podpore Samosprávnych krajov SR a ČR, našich partnerov a sponzorov, finančné ceny sú nasledovné: With support of self-governing regions of Slovak Republic and Czech Republic, our partners and sponsors, financial prizes are: Muži všetky kategórie m 100, 2.m. - 70, 3.m. - 50, m 5 Men all categories m m 100, 2.m. - 70, 3.m. - 50, m 5 Ženy všetky kategórie m 50, 2.m. - 30, 3.m. - 20, m 5 Women all categories m 50, 2.m. - 30, 3.m. - 20, m 5 ČLÁNOK 16 - VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV ARTICLE 16 - AWARD CEREMONY Unregistered participants from 17 years (not holding the cycling licence) Juniors Men Elite Women Elite Men Masters A+B+C+D Women Masters Neregistrovaní účastníci od 17 rokov (ktorí nie sú držiteľmi cyklistickej licencie) Juniori Muži Elite Ženy Elite Muži Masters A+B+C+D Ženy Masters Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 30 minút po príchode do cieľa prvého pretekára. Award ceremony will take place 30 minutes after the finish of the first rider. 5

6 TRASA PRETEKOV A. RACE ITINERARY NEUTRÁLNA ČASŤ NEUTRAL PART Účastníci pretekov si vyberú jedno z piatich miest štartu, z ktorého budú štartovať. The participants of the race they must choose one of the five starting cities from which they will take start. Štart - Trenčín Trenčín Lednica Lednické Rovne Púchov Beckov Lubina (125 km) 2. Štart - Žilina Žilina Rajec - Považská Bystrica Púchov Pruské Nové Mesto n/ Váhom Lubina (123 km) 3. Štart - Trnava Trnava Špačince Dechtice Čachtice Beckov Trenčín Nové Mesto n/váhom - Lubina (124 km) 4. Štart - Brno Brno-Slatina Újezd u Brna Klobouky u Brna Kyjov Lubina (126 km) 5. Štart - Zlín Zlín - Staré Město Kyjov Strání Lubina (123 km) Neutrálnu časť absolvujú účastníci pretekov všetci spoločne za sprievodným vozidlom priemernou rýchlosťou km/hod. All participants take the neutral part of the race all together behind the accompanying vehicle at average speed km/hour. SÚŤAŽNÁ ČASŤ COMPETITION PART Preteky s hromadným štartom pre všetkých účastníkov spoločne o 15:30. Mass start competition for all participants at 15:30. Lubina Veľká Javorina - Holubyho chata (8 km) C. SLIMÁK SNAIL Dobrovoľná čerešnička na dorte: Preteky dole kopcom na 10 metrov. Víťazom sa stáva pretekár s najpomalším časom. Voluntary icing on the cake: Downhill race on 10 metres. The winner is the rider with the slowest time. Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov

7 MAPY PRETEKOV MAPS OF THE RACE TRENČÍN LUBINA 2. ŽILINA LUBINA 3. TRNAVA LUBINA 4. BRNO LUBINA 5. ZLÍN LUBINA LUBINA VEĽKÁ JAVORINA (HOLUBYHO CHATA) 7

8 CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH ŽILINA ZLÍN TRENČÍN VEĽKÁ JAVORINA BRNO TRNAVA GENERÁLNY PARTNER HLAVNÍ PARTNERI 8

PRAVIDLÁ SZC

PRAVIDLÁ SZC ZMENY PRAVIDIEL UCI PLATNÉ OD 5.3.2018 ČASŤ 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA CYKLISTIKY Sekcia 2: organizácia pretekov 5 Pozvanie prihlášky Všeobecné princípy 1.2.048 (N) Ak nie je inak špecifikované, organizátor

Podrobnejšie

Technicky sprievodca MSR a MCR v cestnej cyklistike 2019

Technicky sprievodca MSR a MCR v cestnej cyklistike 2019 1 USPORIADATEĽ Usporiadateľ: SLOVENSKÝ ZVÄZ CYKLISTIKY v spolupráci s mestom Trnava a Trnavským samosprávnym krajom Generálny riaditeľ: Stanislav HOLEC, Tajomník pretekov: Anna HABŠUDOVÁ, Katarína ĎURKOVÁ,

Podrobnejšie

PRAVIDLÁ SZC PRAVIDLÁ SZC 15. CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH (VERZIA _SZC_06) Preklad pravidiel UCI: Milan Dvorščík SK0116_01 CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH

PRAVIDLÁ SZC PRAVIDLÁ SZC 15. CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH (VERZIA _SZC_06) Preklad pravidiel UCI: Milan Dvorščík SK0116_01 CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH 15. CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH (VERZIA 11.08.14_SZC_06) Preklad pravidiel UCI: Milan Dvorščík SK0116_01 CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH 1/26 ČASŤ 15 CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH (VERZIA 11.08.2014_SZC_06) OBSAH Strana

Podrobnejšie

PRAVIDLÁ SZC PRAVIDLÁ SZC 15. CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH (VERZIA _SZC_09) Preklad pravidiel UCI: Milan Dvorščík SK0116_01 CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH

PRAVIDLÁ SZC PRAVIDLÁ SZC 15. CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH (VERZIA _SZC_09) Preklad pravidiel UCI: Milan Dvorščík SK0116_01 CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH PRAVIDLÁ SZC 15. (VERZIA 11.08.14_SZC_09) Preklad pravidiel UCI: Milan Dvorščík 1/27 ČASŤ 15 (VERZIA 11.08.2014_SZC_09) OBSAH Strana Prvý Diel Všeobecné podmienky 4 1 Zhoda s pravidlami UCI 4 Druhý Diel

Podrobnejšie

Organiser / Organizátor: On behalf of the Slovak Ski Association Sport club Štrba Slovakia (SVK) S poverením Slovenskej lyžiarskej asociácie Športový

Organiser / Organizátor: On behalf of the Slovak Ski Association Sport club Štrba Slovakia (SVK) S poverením Slovenskej lyžiarskej asociácie Športový Organiser / Organizátor: On behalf of the Slovak Ski Association Sport club Štrba Slovakia (SVK) S poverením Slovenskej lyžiarskej asociácie Športový klub Štrba, Slovenská republika (SVK) Date of competition

Podrobnejšie

PROPOZÍCIE 3.ročník 1. september 2019 Horský beh vrcholom Sidorova Príď si zapretekať - na Sidorove nie je nuda. Horský beh vrcholom Sidorova je súčas

PROPOZÍCIE 3.ročník 1. september 2019 Horský beh vrcholom Sidorova Príď si zapretekať - na Sidorove nie je nuda. Horský beh vrcholom Sidorova je súčas PROPOZÍCIE 3.ročník 1. september 2019 Horský beh vrcholom Sidorova Príď si zapretekať - na Sidorove nie je nuda. Horský beh vrcholom Sidorova je súčasťou Ružomberskej bežeckej ligy 2019 RUŽOMBEROK V POHYBE

Podrobnejšie

Microsoft Word - visegrad_2011_aug.doc

Microsoft Word - visegrad_2011_aug.doc www.waterpolo.sk www.visegradfund.org 8. ročník vodnopólového turnaju pre olympijské nádeje 2012 Višegrádsky pohár 2011 The 8 th water polo-tournament of the Olympic-youngsters 2012 VISEGRAD CUP 2011 Bratislava,

Podrobnejšie

PROPOZÍCIE 15. jún 2019 Príď si zabehať pre dobrú vec, každý kilometer sa počíta Mondi SCP a.s. prispeje za každý odbehnutý kilometer 1 Vyzbierané pro

PROPOZÍCIE 15. jún 2019 Príď si zabehať pre dobrú vec, každý kilometer sa počíta Mondi SCP a.s. prispeje za každý odbehnutý kilometer 1 Vyzbierané pro PROPOZÍCIE 15. jún 2019 Príď si zabehať pre dobrú vec, každý kilometer sa počíta Mondi SCP a.s. prispeje za každý odbehnutý kilometer 1 Vyzbierané prostriedky budú použité na podporu pohybových aktivít

Podrobnejšie

BIKE & RUN SHOW DONOVALY PROGRAM / PROPOZÍCIE Organizátor: ŠK Slovan Donovaly a DAMi Šport Spoluorganizátori: Donovalský Pivovar, Obec Dono

BIKE & RUN SHOW DONOVALY PROGRAM / PROPOZÍCIE Organizátor: ŠK Slovan Donovaly a DAMi Šport Spoluorganizátori: Donovalský Pivovar, Obec Dono BIKE & RUN SHOW DONOVALY 03.08.2019 PROGRAM / PROPOZÍCIE Organizátor: ŠK Slovan Donovaly a DAMi Šport Spoluorganizátori: Donovalský Pivovar, Obec Donovaly, ParkSnow Donovaly Miesto konania: Donovaly Kancelária

Podrobnejšie

Žilinský mestský polmaratón 5. ročník Usporiadateľ: Termín: Miesto: Prihlášky: Horolezecký klub Salora o.z. 15.septembra 2019 o 14:00 štart Žilina, Hl

Žilinský mestský polmaratón 5. ročník Usporiadateľ: Termín: Miesto: Prihlášky: Horolezecký klub Salora o.z. 15.septembra 2019 o 14:00 štart Žilina, Hl Žilinský mestský polmaratón 5. ročník Usporiadateľ: Termín: Miesto: Prihlášky: Horolezecký klub Salora o.z. 15.septembra 2019 o 14:00 štart Žilina, Hlinkovo námestie Prihlásiť sa môžete on line na stránkach

Podrobnejšie

Všeobecné ustanovenia Organizátor: Slovenská plavecká federácia Za kasárňou 1, Bratislava Technické usporiadanie: Plavecký klub ORCA SPORT Dátu

Všeobecné ustanovenia Organizátor: Slovenská plavecká federácia Za kasárňou 1, Bratislava Technické usporiadanie: Plavecký klub ORCA SPORT Dátu Všeobecné ustanovenia Organizátor: Slovenská plavecká federácia Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava Technické usporiadanie: Plavecký klub ORCA SPORT Dátum a miesto: 01.-02.04.2017 / Pasienky, Junácka 4, 831

Podrobnejšie

SLP predžiaci 2012

SLP predžiaci 2012 Lyžiarsky klub Šachtičky Banská Bystrica organizuje preteky Slovenského pohára predžiakov v kombi SL OS Superbaby OS POHÁRIK ŠACHTIČIEK 20.ročník 4.3.2012 Rozpis pretekov I. Všeobecné ustanovenia Usporiadateľ:

Podrobnejšie

ŠKST RUŽOMBEROK MILDEHO MEMORIÁL O PUTOVNÝ POHÁR PRIMÁTORA MESTA 54. ROČNÍK 7. SEPTEMBRA 2019

ŠKST RUŽOMBEROK MILDEHO MEMORIÁL O PUTOVNÝ POHÁR PRIMÁTORA MESTA 54. ROČNÍK 7. SEPTEMBRA 2019 ŠKST RUŽOMBEROK MILDEHO MEMORIÁL O PUTOVNÝ POHÁR PRIMÁTORA MESTA 54. ROČNÍK 7. SEPTEMBRA 2019 IGOR JANCKULÍK POSLANEC NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PODPREDSEDA ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNÉHO KRAJA http://www.igorjanckulik.sk/

Podrobnejšie

Microsoft Word - CESOM2016_Pokyny_final.doc

Microsoft Word - CESOM2016_Pokyny_final.doc SLOVENSKÝ ZVÄZ ORIENTAČNÝCH ŠPORTOV, Junácka 6, 832 80 Bratislava P O K Y N Y Národných rebríčkových pretekov INOV 8 cup v orientačnom behu na strednej a na dlhej trati CENTRAL EUROPEAN SPRING ORIENTEERING

Podrobnejšie

PRAVIDLÁ SZC

PRAVIDLÁ SZC 2. CESTA (VERZIA 1.01.2019) Pôvodný preklad pravidiel UCI: Milan Dvorščík SK01/2019 CESTA Strana 1 z 180 ČASŤ 2 CESTA (VERZIA 1.01.2019) OBSAH Strana Prvý Diel Všeobecné podmienky 4 1 Zhoda s pravidlami

Podrobnejšie

PRAVIDLÁ SZC

PRAVIDLÁ SZC 2. CESTA (VERZIA 1.03.2018) Pôvodný preklad pravidiel UCI: Milan Dvorščík SK03/2018 CESTA Strana 1 z 176 ČASŤ 2 CESTA (VERZIA 1.03.2018) OBSAH Strana Prvý Diel Všeobecné podmienky 4 1 Zhoda s pravidlami

Podrobnejšie

SÚŤAŽNÝ PORIADOK A KALENDÁR SLOVENSKÉHO FREESTYLE BMX/MTB POHÁRA 2019 Vypracované a schválené komisiou Freestyle BMX Slovenský Zväz Cyklistik

SÚŤAŽNÝ PORIADOK A KALENDÁR SLOVENSKÉHO FREESTYLE BMX/MTB POHÁRA 2019 Vypracované a schválené komisiou Freestyle BMX Slovenský Zväz Cyklistik SÚŤAŽNÝ PORIADOK A KALENDÁR SLOVENSKÉHO FREESTYLE BMX/MTB POHÁRA 2019 Vypracované a schválené komisiou Freestyle BMX 8.3.2019 Slovenský Zväz Cyklistiky Komisia BMX Pododvetvie Freestyle BMX Slovenská Asociácia

Podrobnejšie

S L O V E N S K Á M O T O C Y K L O V Á F E D E R Á C I A C E S T N É P R E T E K Y M O T O C Y K L O V NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ PREDPISY PRE CESTNÉ PRETEKY M

S L O V E N S K Á M O T O C Y K L O V Á F E D E R Á C I A C E S T N É P R E T E K Y M O T O C Y K L O V NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ PREDPISY PRE CESTNÉ PRETEKY M S L O V E N S K Á M O T O C Y K L O V Á F E D E R Á C I A C E S T N É P R E T E K Y M O T O C Y K L O V NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ PREDPISY PRE CESTNÉ PRETEKY MOTOCYKLOV jazda pravidelnosti historických motocyklov

Podrobnejšie

Propozície-časovka na Kasárne

Propozície-časovka na Kasárne p r o p o z í c i e c y k l i s t i c k ý c h p r e t e k o v "CYKLISTICKÁ ČASOVKA NA KASÁRNE" 5. ROČNÍK INDIVIDUÁLNA CESTNÁ CYKLISTICKÁ TROJ-ČASOVKA DO VRCHU z Makova, Velkých Karlovíc a Štiavnika na

Podrobnejšie

Slovenský zväz cyklistiky, Komisia horskej cyklistiky XC ( K XC MTB SZC ) SÚŤAŽNÝ PORIADOK MTB XCM 2019 Slovenský pohár a MSR v MTB XCM 2019 Článok 1

Slovenský zväz cyklistiky, Komisia horskej cyklistiky XC ( K XC MTB SZC ) SÚŤAŽNÝ PORIADOK MTB XCM 2019 Slovenský pohár a MSR v MTB XCM 2019 Článok 1 Slovenský zväz cyklistiky, Komisia horskej cyklistiky XC ( K XC MTB SZC ) SÚŤAŽNÝ PORIADOK MTB XCM 2019 Slovenský pohár a MSR v MTB XCM 2019 Článok 1 Všeobecné predpisy Najvyššou domácou súťažou MTB XCM

Podrobnejšie

Slovenský zväz cyklistiky, Komisia horskej cyklistiky XC ( K XC MTB SZC ) SÚŤAŽNÝ PORIADOK MTB XCM 2018 Slovenský pohár a MSR v MTB XCM 2018 Článok 1

Slovenský zväz cyklistiky, Komisia horskej cyklistiky XC ( K XC MTB SZC ) SÚŤAŽNÝ PORIADOK MTB XCM 2018 Slovenský pohár a MSR v MTB XCM 2018 Článok 1 Slovenský zväz cyklistiky, Komisia horskej cyklistiky XC ( K XC MTB SZC ) SÚŤAŽNÝ PORIADOK MTB XCM 2018 Slovenský pohár a MSR v MTB XCM 2018 Článok 1 Všeobecné predpisy Najvyššou domácou súťažou MTB XCM

Podrobnejšie

propozicie_BBO_2015_final

propozicie_BBO_2015_final BB O-Cup 2015 Grand Prix Slovakia 2015 Národné rebríčkové preteky v OB v šprinte, strednej trati a dlhej trati Verejné preteky šprintových štafiet dvojíc 17.7.2015 19.7.2015 PROPOZÍCIE Organizátor: ŠK

Podrobnejšie

S L O V E N S K Á M O T O C Y K L O V Á F E D E R Á C I A C E S T N É P R E T E K Y M O T O C Y K L O V NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ PREDPISY PRE CESTNÉ PRETEKY M

S L O V E N S K Á M O T O C Y K L O V Á F E D E R Á C I A C E S T N É P R E T E K Y M O T O C Y K L O V NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ PREDPISY PRE CESTNÉ PRETEKY M S L O V E N S K Á M O T O C Y K L O V Á F E D E R Á C I A C E S T N É P R E T E K Y M O T O C Y K L O V NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ PREDPISY PRE CESTNÉ PRETEKY MOTOCYKLOV Historické motocykle Rýchlostné preteky 2019

Podrobnejšie

PRAVIDLÁ SZC PRAVIDLÁ SZC 2. CESTA (VERZIA ) Preklad: Milan Dvorščík SK0116_02 CESTA 1/146

PRAVIDLÁ SZC PRAVIDLÁ SZC 2. CESTA (VERZIA ) Preklad: Milan Dvorščík SK0116_02 CESTA 1/146 2. CESTA (VERZIA 27.01.2016) Preklad: Milan Dvorščík CESTA 1/146 ČASŤ 2 CESTA (VERZIA 27.01.2016) OBSAH Strana Prvý Diel Všeobecné podmienky 4 1 Zhoda s pravidlami UCI... 4 Druhý Diel Pravidlá UCI - Časť

Podrobnejšie

AtletIS

AtletIS DZBL - Beh pod Ostrý vrch Dubnica nad Váhom 08.03.2019 Štartovná listina Vygenerované 30. 7. 2019 o 11:51 (101) 6,2 km - Absolútne poradie (3) JAKAL Dalibor 01.07.2000 obec Svinná (4) DENKE Radoslav 05.04.1977

Podrobnejšie

S L O V E N S K Á M O T O C Y K L O V Á F E D E R Á C I A C E S T N É P R E T E K Y M O T O C Y K L O V NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ PREDPISY PRE CESTNÉ PRETEKY M

S L O V E N S K Á M O T O C Y K L O V Á F E D E R Á C I A C E S T N É P R E T E K Y M O T O C Y K L O V NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ PREDPISY PRE CESTNÉ PRETEKY M S L O V E N S K Á M O T O C Y K L O V Á F E D E R Á C I A C E S T N É P R E T E K Y M O T O C Y K L O V NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ PREDPISY PRE CESTNÉ PRETEKY MOTOCYKLOV Historické motocykle 2017 0 OBSAH 1. Názov...

Podrobnejšie

Cycling-Info.sk

Cycling-Info.sk Prezentácia a cenník inzercie Portál Cycling-Info.sk Portál Cycling-Info.sk vznikol v roku 2011 a je slovenskou jednotkou v spravodajstve a tiež publicistike o svetovej i slovenskej cestnej cyklistike.

Podrobnejšie

PRAVIDLÁ SZC

PRAVIDLÁ SZC ČASŤ 4 MTB Kapitola I. 3 Kalendár ZMENY PRAVIDIEL UCI PLATNÉ OD 1.01.2019 VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ 4.1.011 Medzinárodné preteky na horských bicykloch sú registrované v medzinárodnom kalendári v súlade s nasledujúcou

Podrobnejšie

POKYNY

POKYNY SLOVENSKÝ ZVÄZ ORIENTAČNÝCH ŠPORTOV, Junácka 6, 832 80 Bratislava P O K Y N Y Národných rebríčkových pretekov INOV 8 cup v orientačnom behu na strednej a na dlhej trati CENTRAL EUROPEAN SPRING ORIENTEERING

Podrobnejšie

Slovenský zväz karate člen WKF & EKF, SOV Informácie: tel.č: , gsm: , fax N o http

Slovenský zväz karate člen WKF & EKF, SOV Informácie: tel.č: , gsm: , fax N o http Vás srdečne pozýva na medzinárodný turnaj 36.ročník VEĽKEJ CENY SLOVENSKA pre kategórie detí, ml.kadetov, kadetov, juniorov, U21, seniorov posledný ročník: 35.VEĽKÁ CENA SLOVENSKA 19.SLOVAKIA YOUTH OPEN

Podrobnejšie

Microsoft Word - VZ MTB DH-4X 2011.doc

Microsoft Word - VZ MTB DH-4X 2011.doc Válne zhromaždenie MTB - komisia DH/4X Piešťany - 29.01.2011 Zúčastnení členovia komisie MTB: N. Bellová (Polcster Racing PK), J.Šiška (TCK ZA), A. Slivka (DH-Positive PE), T. Tóth (Novatec RT PN) Zúčastnení

Podrobnejšie

2017_Propozicie_Topolcianky,

2017_Propozicie_Topolcianky, Propozície Cyklomaratón Topoľčianky, 9.9.2017 Vytrvalostné preteky v horskej cyklistike v Tribečskom pohorí. Preteky sa konajú pod záštitou Športového klubu Topoľčianky v spolupráci s obcou Topoľčianky,

Podrobnejšie

Untitled

Untitled PROPOZÍCIE SUPER ŠPRINT FTVŠ 2019 ŠTATÚT PODUJATIA: Slovenský pohár (II. kategória) z poverenia Slovenskej triatlonovej únie Super šprint FTVŠ Bratislava 2019 - muži, ženy (0,175 5,0 1,5) Super šprint

Podrobnejšie

Časť 4 - Horské bicykle (Part 4 - Mountain Bike) Verzia MTB 1

Časť 4 - Horské bicykle (Part 4 - Mountain Bike) Verzia MTB 1 Časť 4 - Horské bicykle (Part 4 - Mountain Bike) Verzia - 1.1.2016 MTB 1 Kapitola I. VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ (ang. General Rules) 4 1 Typy pretekov (ang. Race types) 4 2 Vekové kategórie a účasť (ang. Age categories

Podrobnejšie

Medzinárodné Majstrovstvá Slovenska v MOTOKROSE jednotlivcov : Z V L Á Š T N E U S T A N O V E N I A Miesto podujatia : SVEREPEC Vypísané triedy : MX1

Medzinárodné Majstrovstvá Slovenska v MOTOKROSE jednotlivcov : Z V L Á Š T N E U S T A N O V E N I A Miesto podujatia : SVEREPEC Vypísané triedy : MX1 Medzinárodné Majstrovstvá Slovenska v MOTOKROSE jednotlivcov : Z V L Á Š T N E U S T A N O V E N I A Miesto podujatia : SVEREPEC Vypísané triedy : MX125,MX2 junior MX2, MX OPEN, MX4,MX4+ Číslo podujatia

Podrobnejšie

SÚŤAŽNÝ PORIADOK SLOVENSKÉHO POHÁRA V MTB ENDURO VŠEOBECNÉ ZÁSADY Usporiadateľom Slovenského pohára MTB Enduro je Slovenský zväz cyklistiky. S

SÚŤAŽNÝ PORIADOK SLOVENSKÉHO POHÁRA V MTB ENDURO VŠEOBECNÉ ZÁSADY Usporiadateľom Slovenského pohára MTB Enduro je Slovenský zväz cyklistiky. S SÚŤAŽNÝ PORIADOK SLOVENSKÉHO POHÁRA V MTB ENDURO 2019 1. VŠEOBECNÉ ZÁSADY Usporiadateľom Slovenského pohára MTB Enduro je Slovenský zväz cyklistiky. Slovenský pohár MTB v Endure na horských bicykloch (ďalej

Podrobnejšie

Evidenčný list

Evidenčný list Rozpis jazdeckých pretekov: RS Team TROPHY (V. kolo) a Bratislavská liga - III. kolo Kód pretekov: 190810BS Dátum konania: 10. - 11. 8. 2019 Miesto: Jazdecký areál RS Team, Poľný mlyn 1, Bratislava - Záhorská

Podrobnejšie

ROZPIS M-SR V DREZÚRE

ROZPIS M-SR V DREZÚRE DREZÚRNE PRETEKY Topoľčianky 2019 Majstrovstvá Slovenskej republiky mladých koní a pony Majstrovstvá Západoslovenskej oblasti Lipican cup Kód pretekov: 190726ZD Dátum konania: 26. - 28. 07. 2019 Miesto:

Podrobnejšie

VŠC DUKLA BANSKÁ BYSTRICA – ŠPORTOVÝ ODDIEL ATLETIKA

VŠC DUKLA BANSKÁ BYSTRICA – ŠPORTOVÝ ODDIEL ATLETIKA 67. ROČNÍK MAJSTROVSTIEV SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ATLETIKE MUŽOV A ŽIEN Termín a miesto: Usporiadateľ: 12.-13. júla 2014 so začiatkom o 14:00 hod na štadióne VŠC Dukla Banská Bystrica na Štiavničkách z poverenia

Podrobnejšie

European Athletics Race Walking Permit Meeting Dudinska th edition Dudinská päťdesiatka 2019 Národné majstrovstvá Slovenskej republiky, Českej r

European Athletics Race Walking Permit Meeting Dudinska th edition Dudinská päťdesiatka 2019 Národné majstrovstvá Slovenskej republiky, Českej r 38 th edition Dudinská päťdesiatka 2019 Národné majstrovstvá Slovenskej republiky, Českej republiky, Maďarska, Poľska a Chorvátska v chôdzi na 50 km mužov a žien DUDINCE 23 March 2019 SLOVAKIA, USPORIADATEĽ/ORGANISER:

Podrobnejšie

Propozície MO SŠ KN+NZ

Propozície MO SŠ KN+NZ 940 98 940 98 P R O P O Z Í C I E MAJSTROVSTIEV STREDNÝCH ŠKOL OKRESOV NOVÉ ZÁMKY A KOMÁRNO V ATLETIKE JEDNOTLIVCOV NA ROK 2 0 1 9 VYHLASOVATEĽ: USPORIADATEĽ: TERMÍN: MIESTO: Ministerstvo školstva Slovenskej

Podrobnejšie

Pozývame Vás na FÓRUM INŽINIEROV A TECHNIKOV SLOVENSKA 2019 Duševné vlastníctvo pri podpore ekonomiky Slovenska 19. marec 2019 Doprastav, Košická 52,

Pozývame Vás na FÓRUM INŽINIEROV A TECHNIKOV SLOVENSKA 2019 Duševné vlastníctvo pri podpore ekonomiky Slovenska 19. marec 2019 Doprastav, Košická 52, Pozývame Vás na FÓRUM INŽINIEROV A TECHNIKOV SLOVENSKA 2019 Duševné vlastníctvo pri podpore ekonomiky Slovenska 19. marec 2019 Doprastav, Košická 52, Bratislava INFORMÁCIE O PODUJATÍ Miesto: Kongresová

Podrobnejšie

Microsoft Word - Propoz_cie IK, Hviezdi_ky 51GPSNPBB.doc

Microsoft Word - Propoz_cie IK, Hviezdi_ky 51GPSNPBB.doc Krasokorčuliarsky klub ISKRA BANSKÁ BYSTRICA 51. GRAND PRIX SNP BANSKÁ BYSTRICA SLOVAKIA 21. 23. NOVEMBER 2013 - -1- ROZSAH PRETEKU JUNIORI /JUNIORKY STARŠÍ ŽIACI / STARŠIE ŽIAČKY MLADŠÍ ŽIACI / MLADŠIE

Podrobnejšie

Vás v rámci osláv 775. výročia mesta Trnava pozývajú na MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ATLETIKE MUŽOV A ŽIEN PRE ROK 2013 Trnava, júna 20

Vás v rámci osláv 775. výročia mesta Trnava pozývajú na MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ATLETIKE MUŽOV A ŽIEN PRE ROK 2013 Trnava, júna 20 Vás v rámci osláv 775. výročia mesta Trnava pozývajú na MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ATLETIKE MUŽOV A ŽIEN PRE ROK 2013 Trnava, 29.-30. júna 2013 MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ATLETIKE MUŽOV

Podrobnejšie

BR_propozicie-2019

BR_propozicie-2019 Telovýchovna jednota Biela Stopa organizuje bicyklové preteky BIKE & ROLL - Horský cyklomaratón na 25 a 50 km (ROLL - termín pretekov zadáva BÚ SLA) v15.5 Pre deti sme pripravili "Horský cyklokros" - štart

Podrobnejšie

Microsoft Word - AAC-UDVA-sprava o transparentnosti 2016

Microsoft Word - AAC-UDVA-sprava o transparentnosti 2016 S P R Á V A O T R A N S P A R E N T N O S T I ZA ROK 2016 v zmysle 24 zákona č. 540/2007 o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení

Podrobnejšie

AtletIS

AtletIS DZBL - Beh pod Ostrý vrch Dubnica nad Váhom 08.03.2019 Výsledková listina Vygenerované 9.3.2019 o 9:58 (101) 6,2 km - Absolútne poradie 1 (15) ŠTEFINA Štefan 03.09.1986 AK Spartak Dubnica nad Váhom 24:48

Podrobnejšie

07-201/2019 Poř.č Motocross European Championships Veľké Uherce Starting List zoznam prihlásených posádok Class Trieda

07-201/2019 Poř.č Motocross European Championships Veľké Uherce Starting List zoznam prihlásených posádok Class Trieda Starting List zoznam prihlásených posádok 2:8:05 St.N Driver Jazdec Nat. Štát Make Značka Entrant Súťažiaci Class Trieda 9 Jaroslav Katriňák SVK SMF KTM 37 Luděk Černý CZE AČR KTM 25 sx 209 44 Andrej Malík

Podrobnejšie

Untitled

Untitled S L O V E N S K Á T R I A T L O N O V Á Ú N I A Článok č. I. VEKOVÉ KATEGÓRIE Pre všetky kategórie platí, že zaradenie do vekovej kategórie rozhoduje dosiahnutý vek v priebehu konkrétneho kalendárneho

Podrobnejšie

52.GRAND PRIX SNP Banská Bystrica / SLOVAKIA Krasokorčuliarsky klub ISKRA BANSKÁ BYSTRICA 52. GRAND PRIX SNP BANSKÁ BYSTRICA SLOVAKIA NOVEMBER

52.GRAND PRIX SNP Banská Bystrica / SLOVAKIA Krasokorčuliarsky klub ISKRA BANSKÁ BYSTRICA 52. GRAND PRIX SNP BANSKÁ BYSTRICA SLOVAKIA NOVEMBER Krasokorčuliarsky klub ISKRA BANSKÁ BYSTRICA 52. GRAND PRIX SNP BANSKÁ BYSTRICA SLOVAKIA 21. 23. NOVEMBER 2014 - -1- ROZSAH PRETEKU SENIORKY JUNIORI /JUNIORKY STARŠÍ ŽIACI / STARŠIE ŽIAČKY MLADŠÍ ŽIACI

Podrobnejšie

SLOVENSKÝ ZVÄZ ORIENTAČNÝCH ŠPORTOV, Junácka 6, Bratislava POKYNY Majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu na stredných tratiach, Memoriál Pet

SLOVENSKÝ ZVÄZ ORIENTAČNÝCH ŠPORTOV, Junácka 6, Bratislava POKYNY Majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu na stredných tratiach, Memoriál Pet SLOVENSKÝ ZVÄZ ORIENTAČNÝCH ŠPORTOV, Junácka 6, 832 80 Bratislava POKYNY Majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu na stredných tratiach, Memoriál Petra Polónyiho 6.kolo EUROLIGY v orientačnom behu a Slovenský

Podrobnejšie

National Championships of Slovakia on 50 km Men National Championships of Hungary on 50 km Men Ferenc Danovszky Memorial National Championships of Hun

National Championships of Slovakia on 50 km Men National Championships of Hungary on 50 km Men Ferenc Danovszky Memorial National Championships of Hun National Championships of Slovakia on 50 km Men National Championships of Hungary on 50 km Men Ferenc Danovszky Memorial National Championships of Hungary on 35 km Men U23 Ferenc Danovszky Memorial National

Podrobnejšie

Microsoft Word - M-SR_MID-AM_TALE_2015_Propozicie_v4.doc

Microsoft Word - M-SR_MID-AM_TALE_2015_Propozicie_v4.doc SLOVENSKÁ GOLFOVÁ ASOCIÁCIA a Asociácia MID-AGE golfistov Slovenska (AMAGS) v spolupráci s GC Gray Bear, Tále usporiadavajú Slovak International MID-Amateur Championship 2015 Medzinárodné majstrovstvá

Podrobnejšie

... Termín: Typ podujatia: Sobota 20. júl, 2019, h Podujatie série Slovenského pohára v behu do vrchu a Tatry Prestige Tour Charakter trate: Asf

... Termín: Typ podujatia: Sobota 20. júl, 2019, h Podujatie série Slovenského pohára v behu do vrchu a Tatry Prestige Tour Charakter trate: Asf ... Termín: Typ podujatia: Sobota 20. júl, 2019, 15.00 h Podujatie série Slovenského pohára v behu do vrchu a Tatry Prestige Tour Charakter trate: Asfaltový povrch, vzdialenosť 9.370 m resp. 6 600m Štart

Podrobnejšie

National Championships of Slovakia on 50 km Men National Championships of Hungary on 50 km Men Ferenc Danovszky Memorial National Championships of Hun

National Championships of Slovakia on 50 km Men National Championships of Hungary on 50 km Men Ferenc Danovszky Memorial National Championships of Hun National Championships of Slovakia on 50 km Men National Championships of Hungary on 50 km Men Ferenc Danovszky Memorial National Championships of Hungary on 35 km Men U23 Ferenc Danovszky Memorial National

Podrobnejšie

Bratislava - Žilina - (Košice) 50 Bratislava - Cífer km km Vlak 3351 W 3341 W 3371 RR 767 W 3343 W IDS BK Bratislava -

Bratislava - Žilina - (Košice) 50 Bratislava - Cífer km km Vlak 3351 W 3341 W 3371 RR 767 W 3343 W IDS BK Bratislava - 16 120 Bratislava - Žilina - (Košice) 50 Bratislava - Cífer km km Vlak 3351 3341 3371 RR 767 3343 3001 3353 3307 2001 2003 IDS BK Bratislava - Cífer 401 W 3307 3309 1 1 R 601 W Zo stanice Kúty Kúty 0 Bratislava

Podrobnejšie

INTERPOLIS 2016

INTERPOLIS 2016 Interpolis OZ, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Centrum krízového riadenia, Právnicka fakulta Univerzity Mateja Bela a Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila

Podrobnejšie

Integrovaný regionálny operačný program Analýza výzvy na projektový zámer (PZ) Kód výzvy: Operačný program: Prioritná os: IROP-PO2-SC221-PZ Int

Integrovaný regionálny operačný program Analýza výzvy na projektový zámer (PZ) Kód výzvy: Operačný program: Prioritná os: IROP-PO2-SC221-PZ Int Integrovaný regionálny operačný program Analýza výzvy na projektový zámer (PZ) Kód výzvy: Operačný program: Prioritná os: IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1 Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2 Ľahší

Podrobnejšie

Page 1 z 10 Vážený člen a partner Klastra regionálneho rozvoja západné Slovensko. Predstavujeme Vám ďalší newsletter, ktorý informuje o aktuálnych novinkách spojených s našou činnosťou. Uplynulý víkend

Podrobnejšie

Microsoft Word - AAC-U2-sprava o transparentnosti 2017

Microsoft Word - AAC-U2-sprava o transparentnosti 2017 S P R Á V A O T R A N S P A R E N T N O S T I ZA ROK 2017 v zmysle 1 odsek 2 zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

KRASO Trenčín a Mesto Trenčín pod záštitou primátora mesta Vás pozývajú na preteky SP Veľká Cena T R E N Č Í N A Trenčín

KRASO Trenčín a Mesto Trenčín pod záštitou primátora mesta Vás pozývajú na preteky SP Veľká Cena T R E N Č Í N A Trenčín KRASO Trenčín a Mesto Trenčín pod záštitou primátora mesta Vás pozývajú na preteky SP Veľká Cena T R E N Č Í N A Trenčín 13.- 14.02. 2016 -------------------------------------------------------------------------------------

Podrobnejšie

Trasa s etapami: Od Tatier k Dunaju na bicykli aj napriek skleróze multiplex Etapa: pondelok , Štrbské Pleso Zuberec, 81,5 km O 10:00

Trasa s etapami: Od Tatier k Dunaju na bicykli aj napriek skleróze multiplex Etapa: pondelok , Štrbské Pleso Zuberec, 81,5 km O 10:00 1. Etapa: pondelok 20.5., Štrbské Pleso Zuberec, 81,5 km O 10:00 hod., slávnostné zahájenie a oficiálny štart podujatia ŠTART: Štrbské Pleso, Hotel FIS Hotel FIS, Vysoké Tatry Štrbské Pleso, cesta K vodopádom,

Podrobnejšie

Microsoft Word - Propozície IK, hviezdičky, seniorky 50.GP SNP BB.doc

Microsoft Word - Propozície IK, hviezdičky, seniorky 50.GP SNP BB.doc Krasokorčuliarsky klub ISKRA BANSKÁ BYSTRICA 50. GRAND PRIX SNP BANSKÁ BYSTRICA 22.-24. NOVEMBER 2012-1- POZVÁNKA Kategórie: seniorky/seniori juniorky/juniori staršie žiačky/ starší žiaci mladšie žiačky/

Podrobnejšie

V zmysle nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelen

V zmysle nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelen V zmysle nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v nadväznosti na 12 Platba pre

Podrobnejšie

Všeobecné podmienky pre udelenie ocenení TOP V CESTOVNOM RUCHU TRENČIANSKEHO KRAJA 1. Vyhlasovateľom udeľovania ocenení TOP v cestovnom ruchu je krajs

Všeobecné podmienky pre udelenie ocenení TOP V CESTOVNOM RUCHU TRENČIANSKEHO KRAJA 1. Vyhlasovateľom udeľovania ocenení TOP v cestovnom ruchu je krajs Všeobecné podmienky pre udelenie ocenení TOP V CESTOVNOM RUCHU TRENČIANSKEHO KRAJA 1. Vyhlasovateľom udeľovania ocenení TOP v cestovnom ruchu je krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trenčín región,

Podrobnejšie

Medzinárodné Majstrovstvá Slovenska v MOTOKROSE + MACEC CUP jednotlivcov: Z V L Á Š T N E U S T A N O V E N I A Miesto podujatia : Veľké Uherce Vypísa

Medzinárodné Majstrovstvá Slovenska v MOTOKROSE + MACEC CUP jednotlivcov: Z V L Á Š T N E U S T A N O V E N I A Miesto podujatia : Veľké Uherce Vypísa Medzinárodné Majstrovstvá Slovenska v MOTOKROSE + MACEC CUP jednotlivcov: Z V L Á Š T N E U S T A N O V E N I A Miesto podujatia : Veľké Uherce Vypísané triedy : MX125,MX2 junior,mx2, MX OPEN, MX4,MX4+

Podrobnejšie

Jazdci propozicie Nemšova sawrr

Jazdci propozicie Nemšova sawrr Propozície Championship SAWRR 2015- JAZDCI Rychlostné 6.kolo, Pracovné s Dobytkom 6.kolo Dátum : 8.-9.8. 2015 Miesto : Ranch 13 Nemšová Luborča Antonstálska dolina 13 http://www.ranch13.sk/kontakty-cesta-k-nam

Podrobnejšie

si Vás dovoľuje pozvať na KURZ INTERNÝ AUDÍTOR SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY PODĽA EN ISO 9001:2015 a PREŠKOLENIE INTERNÝCH AUDÍTOROV PODĽA EN ISO 9001:

si Vás dovoľuje pozvať na KURZ INTERNÝ AUDÍTOR SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY PODĽA EN ISO 9001:2015 a PREŠKOLENIE INTERNÝCH AUDÍTOROV PODĽA EN ISO 9001: si Vás dovoľuje pozvať na KURZ INTERNÝ AUDÍTOR SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY PODĽA EN ISO 9001:2015 a PREŠKOLENIE INTERNÝCH AUDÍTOROV PODĽA EN ISO 9001:2015 Termín: 12. 13.04.2018 Miesto: Zasadačka TÜV NORD

Podrobnejšie

MAJSTROVSTVÁ SR JEDNOTLIVCOV V HALE

MAJSTROVSTVÁ  SR  JEDNOTLIVCOV  V HALE HALOVÉ MAJSTROVSTVÁ SR JUNIOROV, JUNIORIEK Termín a miesto 5. marca 2016 (nedeľa) o 11,00 hod., Bratislava, hala ELÁN Usporiadateľ Slovenský atletický zväz Hlavní funkcionári Riaditeľ pretekov: Marcel

Podrobnejšie

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc u 120 Bratislava - Žilina - (Košice) km km Vlak R 225 3751 3753 3061 3063 3081 R 701 3081 3063 3001 3011 3013 5105 +! 120 u Zo stanice Praha 0 Bratislava hl.st. 110,130,132 4 27 4 Bratislava-Vinohrady

Podrobnejšie

MEDZINÁRODNÉ CYKLISTICKÉ PRETEKY "CENA SLOVENSKA 2014" 4. etapa - 4.th stage Organizátor - Organiser: Cyklistický spolok Žilina Distance: 116,0 km Div

MEDZINÁRODNÉ CYKLISTICKÉ PRETEKY CENA SLOVENSKA 2014 4. etapa - 4.th stage Organizátor - Organiser: Cyklistický spolok Žilina Distance: 116,0 km Div 4. etapa - 4.th stage Distance: 116,0 km Divinka-Lalinok - Bytča 31.8.2014 Time of winner 2:57:07 hod Average speed of winner: 39,296 km/h Por. Št.č. UCI kód Meno Klub Čas Odstup Bonif. Pos. St.No. UCI

Podrobnejšie

zu_mmsr_cpm_april2014

zu_mmsr_cpm_april2014 MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY CESTNÝCH PRETEKOV MOTOCYKLOV 2014 SLOVENSKÝ POHÁR CESTNÝCH PRETEKOV MOTOCYKLOV 2014 Z V L Á Š T N E U S T A N O V E N I A 12.-13.04.2014 MIESTO PODUJATIA

Podrobnejšie

Microsoft Word - Vyrocna sprava NitraOnko 2015

Microsoft Word - Vyrocna sprava NitraOnko 2015 Výročná správa Občianskeho združenia na podporu onkológie NitraOnko za rok 2015 Marec 2016 www.nitraonko.sk 1 Úvod Cieľom OZ NitraOnko je : podporovať a propagovať prevenciu onkologických ochorení, podpora

Podrobnejšie

S L O V E N S K Á M O T O C Y K L O V Á F E D E R Á C I A

S L O V E N S K Á   M O T O C Y K L O V Á   F E D E R Á C I A S L O V E N S K Á M O T O C Y K L O V Á F E D E R Á C I A C E S T N É P R E T E K Y M O T O C Y K L O V NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ PREDPISY PRE CESTNÉ PRETEKY MOTOCYKLOV IMRC CUP 2016 Prejednané a schválené na Valnom

Podrobnejšie

Pokyny

Pokyny Pokyny Pohár Slovenského krasu Veľká cena Slovenska 57.ročník Pohára rektora TU Košice 9.-11.august 2019, Plešivecká planina, Rožňava Organizátori: Slovenský zväz orientačných športov Slovenská asociácia

Podrobnejšie

40-210/2018 Poř.č. SCRUP CUP 2018 Beckov Štartová listina Start List Trieda Class MX65 Čas/Time Datum/Date Strana/Page 08:46:

40-210/2018 Poř.č. SCRUP CUP 2018 Beckov Štartová listina Start List Trieda Class MX65 Čas/Time Datum/Date Strana/Page 08:46: Štartová listina Start List 08:46:36 St.N Trieda Class 30 Samuel Hrehor 48 Tomáš Kytka 0308/2 88 Oliver Šturdzík 0435/2 94 Jakub Krenek CZE 08 Máté Kolmont 8 Samuel Chovaník 0864/23 42 Tomáš Merašický

Podrobnejšie

AtletIS

AtletIS (101) 5000m - Absolútne poradie DZBL - Jarný beh na tartane Dubnica nad 15.03.2019 Štartovná listina Vygenerované 10. 9. 2019 o 22:44 (1) JUNAS Dušan 12.09.2001 Šk Blava Jaslovské Bohunice (2) KRÍŽIK Rudolf

Podrobnejšie

Cena_PP_2013_propo

Cena_PP_2013_propo AQUAPARK POPRAD s.r.o. KLUB PLÁVANIA AQUACITY POPRAD MESTO POPRAD XXI. CENA POPRADU 2016 IX. Memoriál Filipa Lutza medzinárodné plavecké preteky FPD Slovenský pohár družstiev v plávaní 2016 4.kolo Všeobecné

Podrobnejšie

44-234/2019 Poř.č. RPV EAST CUP 2019 Hniezdne Štartová listina Start List Trieda Class MX65 Čas/Time Datum/Date Strana/Page 08:16:

44-234/2019 Poř.č. RPV EAST CUP 2019 Hniezdne Štartová listina Start List Trieda Class MX65 Čas/Time Datum/Date Strana/Page 08:16: Štartová listina Start List 08:6:4 St.N Meno Name Štát Nat. Fed. FMN Značka voza Make Súťažiaci Entrant Trieda Class 0 Denis Tekeľ 8 Leon Niga SVK KTM 65 25 Valentyn Kudriavcev UA UMF KTM SX 350 Bereg

Podrobnejšie

MATERIÁL NA ROKOVANIE KOMISIE ŠKOLSTVA A ŠPORTU

MATERIÁL NA ROKOVANIE KOMISIE ŠKOLSTVA A ŠPORTU Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J Číslo materiálu: 6-11/145/2015 Dátum predloženia: 6. júl 2015 Materiál na rokovanie zastupiteľstva Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho

Podrobnejšie

Krajský úrad odbor školstva mládeže a telesnej kultúry , Nám. Ľ Štura 1, Banská Bystrica

Krajský úrad odbor školstva mládeže a telesnej kultúry , Nám. Ľ Štura 1, Banská Bystrica Okresný úrad Banská Bystrica Banskobystrický samosprávny kraj Centrum voľného času JUNIOR, Banská Bystrica Centrum voľného času Domček, Krupina Krajské kolo detskej dopravnej súťaže NA BICYKLI BEZPEČNE

Podrobnejšie

cennik_Layout 1

cennik_Layout 1 Vážení zákazníci, Už po 25. sezónu si Vám dovoľujeme ponúknuť naše dovolenkové pobyty, pričom ako vždy, kladieme dôraz na kvalitu a komplexnosť našich služieb, cenovú výhodnosť pre všetkých klientov. Dôkazom

Podrobnejšie

Prílohy

Prílohy Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J Číslo materiálu: 5-13/191/2015 Dátum predloženia: 16. november 2015 Materiál na rokovanie zastupiteľstva Návrh na prijatie úverovej linky z Rozvojovej banky

Podrobnejšie

(Microsoft Word - Plan_prace SENIORI_RTC 2018_final \372prava MB.docx)

(Microsoft Word - Plan_prace SENIORI_RTC 2018_final \372prava MB.docx) Plán práce na RTC 2018 Reprezentačné družstvo SR seniorov s v plávaní Projekt prípravy reprezentačného družstva seniorov Slovenskej republiky v plávaní pre RTC 2018 vychádza z aktuálnych podmienok v slovenskom

Podrobnejšie

ŠTATÚT SÚŤAŽE

ŠTATÚT SÚŤAŽE Príloha č. 1 ŠTATÚT SÚŤAŽE Do práce na bicykli Článok 1 Úvodné ustanovenie Tento štatút určuje pravidlá súťaže s názvom Do práce na bicykli pre zamestnávateľov a ich zamestnancov. Cieľom súťaže je: Článok

Podrobnejšie

MEDZINÁRODNÉ CYKLISTICKÉ PRETEKY "CENA SLOVENSKA 2013" 4. etapa - 4.th stage Organizátor - Organiser: Cyklistický spolok Žilina Distance: 126,0 km Žil

MEDZINÁRODNÉ CYKLISTICKÉ PRETEKY CENA SLOVENSKA 2013 4. etapa - 4.th stage Organizátor - Organiser: Cyklistický spolok Žilina Distance: 126,0 km Žil 4. etapa - 4.th stage Distance: 126,0 km Žilina - Divinka-Lalinok 1.9.2013 Time of winner 3:23:25 hod Average speed of winner: 37,165 km/h Por. Št.č. UCI kód Meno Klub Čas Odstup Bonif. Pos. St.No. UCI

Podrobnejšie

1 informacia

1 informacia Slovenská lekárska spoločnosť Slovenská reumatologická spoločnosť Česká revmatologická společnost ČLS JEP poriadajú 57. zjazd slovenských a českých reumatológov slovenských a českých reum I. informácia

Podrobnejšie

ŽUPNÁ KALOKAGATIA ŠPORTOVO VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ ŽIAKOV STREDNÝCH A ZÁKLADNÝCH ŠKÔL ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA POD ZÁŠTITOU PREDSEDU ŽILINSKÉHO SAMOSPR

ŽUPNÁ KALOKAGATIA ŠPORTOVO VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ ŽIAKOV STREDNÝCH A ZÁKLADNÝCH ŠKÔL ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA POD ZÁŠTITOU PREDSEDU ŽILINSKÉHO SAMOSPR ŽUPNÁ KALOKAGATIA ŠPORTOVO VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ ŽIAKOV STREDNÝCH A ZÁKLADNÝCH ŠKÔL ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA POD ZÁŠTITOU PREDSEDU ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA JURAJA BLANÁRA O r g a n i z a č n ý p

Podrobnejšie

POZVÁNKA na 6. vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou HODNOTENIE GENETICKÝCH ZDROJOV RASTLÍN PRE VÝŽIVU A POĽNOHOSPODÁRSTVO máj 2010 Hote

POZVÁNKA na 6. vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou HODNOTENIE GENETICKÝCH ZDROJOV RASTLÍN PRE VÝŽIVU A POĽNOHOSPODÁRSTVO máj 2010 Hote POZVÁNKA na 6. vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou HODNOTENIE GENETICKÝCH ZDROJOV RASTLÍN PRE VÝŽIVU A POĽNOHOSPODÁRSTVO 26.-27. máj 2010 Hotel Piešťany, Piešťany http://www.cvrv.sk/ Vedecký výbor:

Podrobnejšie

ECLECTIC BORŠA HCP DAY 2019 Propozície V Hrubej Borši, , ŠTK GKBO

ECLECTIC BORŠA HCP DAY 2019 Propozície V Hrubej Borši, , ŠTK GKBO ECLECTIC BORŠA HCP DAY 2019 Propozície V Hrubej Borši, 29.11.2018, ŠTK GKBO I. Názov turnaja, popis a usporiadateľ ECLECTIC BORŠA HCP DAY je séria golfových turnajov na ihrisku GREEN RESORT Hrubá Borša,

Podrobnejšie

Majstrovstvá SR a ČR v cyklistike Trnava Výsledková listina Vygenerované o 13:17 (113) Preteky s hromadným štartom 1

Majstrovstvá SR a ČR v cyklistike Trnava Výsledková listina Vygenerované o 13:17 (113) Preteky s hromadným štartom 1 Majstrovstvá SR a ČR v cyklistike Trnava 27.06.2019-30.06.2019 Výsledková listina Vygenerované 29. 6. 2019 o 13:17 (113) Preteky s hromadným štartom 125 km - Juniori # Št.č. UCI ID Meno Nar. Klub / Krajina

Podrobnejšie