PROPOZÍCIE CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH TECHNICAL GUIDE GENERÁLNY PARTNER. 0. ročník V spolupráci so

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "PROPOZÍCIE CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH TECHNICAL GUIDE GENERÁLNY PARTNER. 0. ročník V spolupráci so"

Prepis

1 0. ročník V spolupráci so Slávnosťami bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH ŽILINA ZLÍN TRENČÍN VEĽKÁ JAVORINA BRNO TRNAVA PROPOZÍCIE TECHNICAL GUIDE GENERÁLNY PARTNER

2 HLAVNÍ PARTNERI Nad podujatím prevzali ZÁŠTITU JUDr. Michal Hašek - Hejtman Jihomoravského kraje Ing. Jaroslav Baška - Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Dr. Tibor Mikuš PhD - Predseda Trnavského samosprávneho kraja MVDr. Stanislav Mišák - Hejtman Zlínského kraje Ing. Juraj Blanár - Predseda Žilinského samosprávneho kraja PARTNERI El Deporte MEDIÁLNI PARTNERI 2

3 PRÍHOVOR Priatelia cyklistiky, pripravili sme pre vás nový formát cyklistického podujatia, ktorý je určený pre všetkých aktívnych cyklistov s rôznym stupňom výkonnosti. Spája spoločenskú a súťažnú stránku cyklistiky, keďže preteky sú rozdelené na dlhšiu neutrálnu časť a kratšiu súťažnú časť. Pri príjemnom tempe v neutrálnej čast si môžete vymieňať osobné skúsenosti nielen z cyklistiky, zatiaľ čo v pretekárskej časti si môžete otestovať svoju aktuálnu výkonnosť. V posledných rokoch vďaka famóznym výsledkom slovenských a českých pretekárov, napr. Sagan, Velits, Štybar, Kreuziger a mnoho ďalších, cestná cyklistika naberá na popularite obrovským tempom, preto verím, že nový formát Star race si ihneď obľúbite. Ing. Milan Dvorščík Riaditeľ pretekov Milí cyklisti a cyklistickí nadšenci, keď ma organizátor STAR RACE oslovil na prevzatie záštity nad novým cyklopodujatím u nás v Trenčianskom kraji, projekt ma potešil na prvé počutie. Teší ma, že organizátor si vybral za partnera Trenčiansku župu, pretože sa k nemu už dostal chýr o podpore podujatí, ktoré sú nositeľom myšlienky zdravého životného štýlu a zároveň tradícií, ktoré kraj podporuje. So záujmom som si vypočul nadšenie z úst organizátora, ktorému skrsla v hlave myšlienka medzinárodných pretekov. Uverili sme jej, pretože sme v nej cítili nadšenie, odbornosť a nový svieži nápad. Verím, že po prečítaní propozícií preteky chytia za srdce aj vás. Trenčiansky kraj sa postupne stáva cyklistickým a som rád, že dvom kolesám fandí čoraz viac ľudí z radov širokej verejnosti. Cyklistické podujatie ponúka prehĺbenie susedských vzťahov Slovákov a Čechov. Dobicyklujte preto na Veľkú Javorinu a pobudnite na tomto mieste. Veľká Javorina sa zároveň v nasledujúci deň stáva miestom Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov, ktoré sa tu konajú už niekoľko desaťročí. Dva národy sa opäť spoja, aby si zaspomínali na spoločnú históriu a naďalej zachovávali odkaz česko-slovenskej súdržnosti, tento rok, verím, obohatenú aj o cyklistickú verejnosť. Prajem začínajúcim pretekom s piatimi štartmi, aby na každej viac ako 120 km dlhej etape z Trenčína, Žiliny Trnavy, Brna a Zlína získali dôveru cyklistov a hviezda v názve športovo kultúrneho podujatiu svietila aj v nastávajúcich ročníkoch. Odštartujme spolu nový projekt STAR RACE, ktorý má viac štartov ale jeden cieľ priateľstvo. Ing. Jaroslav Baška predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Trenčín

4 PROPOZÍCIE RACE REGULATIONS ČLÁNOK 1 - TERMÍN PRETEKOV 30. júla 2016 ARTICLE 1 - DATE OF THE RACE th 30 July 2016 ČLÁNOK 2 - ORGANIZÁTOR ARTICLE 2 - ORGANISER ČLÁNOK 3 - TYP PRETEKOV ARTICLE 3 - TYPE OF THE EVENT Preteky sú súčasťou kalendára SZC a sú registrované v kategórii Cyklistika pre všetkých. The race is included to the SZC calendar and is register in class Cycling for all. ČLÁNOK 4 - PRIHLÁŠKY NA PRETEKY ARTICLE 4 - SIGNING UP ČLÁNOK 5 - ŠTARTOVNÉ ARTICLE 5 - ENTRY FEE Každý účastník dostane štartovný balíček, ktorého súčasťou je občerstvenie na trati (2x 0,5 litra vody, banán, jablko, traťovka) a občerstvenie po pretekoch (teplé jedlo a 0,5 litra nápoja). Each participant gets the entry bag which includes refreshment during the race (2x 0,5 litre of water, banana, apple, candy bar) and the snack after the finish (warm food and drink 0,5 litre). Platba na číslo účtu: IBAN: SWIFT/BIC: Číslo účtu pre platbu v CZK: Payment on account number: / 8330 IBAN: SK SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX Account number for payment in CZK: / 2010 Star race organizuje Asociácia Cyklistov Slovenska o.z., Haburská 49/C, Bratislava, Riaditeľ pretekov: Milan Dvorščík, Mobil: podľa pravidiel UCI, SZC and CSC. V pretekoch Star race môžu štartovať: Jednotlivci, ktorí nie sú registrovaní v SZC alebo v inej Národnej Federácii pridruženej k UCI Držitelia jednodňovej licencie SZC držitelia licencie Cyklistika pre všetkých, Masters, Elite a Junior. Pretekári patriaci do UCI World Team-u, UCI Profesionálneho Kontinentálneho Tímu alebo UCI Kontinentálneho Tímu sa môžu pretekov zúčastniť podľa podmienok stanovených v článku pravidiel UCI. Účastníci pretekov sa môžu prihlásiť na do Vďaka podpore samosprávnych krajov SR a ČR, našich partnerov a sponzorov je štartovné znížené nasledovne: 5.00 alebo 140,- CZK zaplatené do alebo 420,- CZK po / 8330 SK FIOZSKBAXXX / 2010 STAR RACE is organized by Asociácia Cyklistov Slovenska o.z., Haburská 49/C, Bratislava, Race director: Milan Dvorščík, Mobile: under the UCI, SZC and CSC regulations. The event is open to the following athletes: Individuals not holding the licence of SZC or other National Federation affiliated to UCI Holder of one-day licence of SZC. Holders of a Cycling for all, Masters, Elite and Junior licence. Riders belonging to a UCI WorldTeam, a UCI continental professional team or a UCI continental team may take part in Star race under the conditions set out in article of UCI regulations. Race participants can sign up on until 27/07/2016. With support of self-governing regions of Slovak and Czech Republic, our partners and sponsors, the entry fee is reduced: 5.00 or 140,- CZK paid till or 420,- CZK after Variabilný symbol = Dátum narodenia v tvare RRRRMMDD. Variable symbol = Date of birth in the format YYYYMMDD. ČLÁNOK 6 - KANCELÁRIA PRETEKOV ARTICLE 6 - RACE HEASQUARTERS Kancelária pretekov bude otvorená 30. júla 2016 od 7.00 do 8:30 vo všetkých miestach štartu. Adresy kancelárii miest štartu: Trenčín, Úrad TSK, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín 2. Žilina, Úrad ŽSK, Komenského 48, Žilina 3. Trnava, Hlavná ul., Trnava 4. Brno, Velodrom TJ Favorit Brno, Křížkovského 416/22 Brno 5. Zlín, Jana Antonína Bati 5520, Zlín The race headquarters will be open July 30, 2016 from 7:00 to 8:30 at each starting point. Addresses of headquarters of starting places: Trenčín, Úrad TSK, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín 2. Žilina, Úrad ŽSK, Komenského 48, Žilina 3. Trnava, Hlavná ul. 4. Brno, Velodrom TJ Favorit Brno, Křížkovského 416/22 Brno 5. Zlín, Jana Antonína Bati 5520, Zlín ČLÁNOK 7 - BATOŽINA ARTICLE 7 - BAGGAGE Preprava batožiny bude zabezpečená z miesta štartu do cieľa neutrálnej časti ako aj do cieľa súťažnej časti, po dohode aj naspäť do svojho miesta štartu. There will be provided the baggage transfer from the start towns to the finish of the neutral part and the competitive part, after the agreement, also back to the starting point. ČLÁNOK 8 - UBYTOVANIE ARTICLE 8 - ACCOMMODATION Ubytovanie organizátor nezabezpečuje. Odporúčame: Holubyho chata Veľká Javorina 2. Penzión Roh - Lubina 4 Accommodation is not provided by the organiser. Recomended: Holubyho chata Veľká Javorina 2. Penzión Roh - Lubina

5 ČLÁNOK 9 - ŠTART a CIEĽ PRETEKOV ARTICLE 9 - START & FINISH Účastníci pretekov si musia vybrať jedno z piatich miest štartu, z ktorého budú štartovať. Cieľ pretekov je jeden, pri Holubyho chate na Veľkej Javorine. The participants of the race they must choose one of the five starting cities from which they will take start.there is one finish of the race, at Holubyho cottage on Veľká Javorina. ČLÁNOK 10 - TRASA A. NEUTRÁLNA ČASŤ ARTICLE 10 - ITINERARY A. NEUTRAL PART Neutrálnu časť absolvujú účastníci pretekov všetci spoločne za sprievodným vozidlom priemernou rýchlosťou km/hod. All participants take the neutral part of the race all together behind the accompanying vehicle at average speed km/hour. Štart pretekov je o 9:00 súbežne z piatich rôznych miest: Trenčín,Žilina, Trnava, Brno a Zlín Trenčín Žilina Trnava Brno Zlín Lubina (125km) Lubina (123km) Lubina (124km) Lubina (126km) Lubina (123km) Trenčín Žilina Trnava Brno Zlín SÚŤAŽNÁ ČASŤ Lubina Veľká Javorina (8km) Preteky s hromadným štartom pre všetkých účastníkov spoločne. o 15:30 ČLÁNOK 11 - LEKÁRSKE ZABEZPEČENIE A. NEUTRÁLNA ČASŤ S každým pelotónom bude jazdiť jedna plne vybavená sanitka s odborným personálom. Start of the race is at 9:00 simultaneously from five different cities: Trenčín, Žilina, Trnava, Brno and Zlín. Lubina (125km) Lubina (123km) Lubina (124km) Lubina (126km) Lubina (123km) COMPETITION PART Lubina Veľká Javorina (8km) Mass start competition for all participants at 15:30 ARTICLE 11 - MEDICAL SERVIS A. NEUTRAL PART With each peloton will ride one full equipped ambulance with skilled personal. COMPETITION PART SÚŤAŽNÁ ČASŤ Preteky bude zabezpečovať jedna sanitka za pelotónom + jedna sanitka v cieli. The race will be covered by one ambulance behind the peloton + one ambulance in the finish. ČLÁNOK 12 - NEUTRÁLNA MECHANICKÁ POMOC ARTICLE 12 - NEUTRAL TECHNICAL SUPPORT Technickú pomoc pre každé miesto štartu bude zabezpečovať jedno neutrálne mechanické vozidlo. Technical assistance support will be handled by one neutral service car. ČLÁNOK 13 - ČASOVÝ LIMIT A. NEUTRÁLNA ČASŤ ARTICLE 13 - TIME LIMITS A. NEUTRAL PART Účastníci, ktorí nebudú schopní stíhať tempo pelotónu, budú z neutrálnej časti odvolaní. Participants who are not able to keep the pace with the peloton will be withdrawn from the neutral part. Časový limit v pretekárskej časti je 200% z času víťaza. The time limit of the race is at 200% of the winner's time. SÚŤAŽNÁ ČASŤ COMPETITION PART ČLÁNOK 14 - KATEGÓRIE ARTICLE 14 - CATEGORIES ČLÁNOK 15 - CENY ARTICLE 15 - PRIZES Vďaka podpore Samosprávnych krajov SR a ČR, našich partnerov a sponzorov, finančné ceny sú nasledovné: With support of self-governing regions of Slovak Republic and Czech Republic, our partners and sponsors, financial prizes are: Muži všetky kategórie m 100, 2.m. - 70, 3.m. - 50, m 5 Men all categories m m 100, 2.m. - 70, 3.m. - 50, m 5 Ženy všetky kategórie m 50, 2.m. - 30, 3.m. - 20, m 5 Women all categories m 50, 2.m. - 30, 3.m. - 20, m 5 ČLÁNOK 16 - VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV ARTICLE 16 - AWARD CEREMONY Unregistered participants from 17 years (not holding the cycling licence) Juniors Men Elite Women Elite Men Masters A+B+C+D Women Masters Neregistrovaní účastníci od 17 rokov (ktorí nie sú držiteľmi cyklistickej licencie) Juniori Muži Elite Ženy Elite Muži Masters A+B+C+D Ženy Masters Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 30 minút po príchode do cieľa prvého pretekára. Award ceremony will take place 30 minutes after the finish of the first rider. 5

6 TRASA PRETEKOV A. RACE ITINERARY NEUTRÁLNA ČASŤ NEUTRAL PART Účastníci pretekov si vyberú jedno z piatich miest štartu, z ktorého budú štartovať. The participants of the race they must choose one of the five starting cities from which they will take start. Štart - Trenčín Trenčín Lednica Lednické Rovne Púchov Beckov Lubina (125 km) 2. Štart - Žilina Žilina Rajec - Považská Bystrica Púchov Pruské Nové Mesto n/ Váhom Lubina (123 km) 3. Štart - Trnava Trnava Špačince Dechtice Čachtice Beckov Trenčín Nové Mesto n/váhom - Lubina (124 km) 4. Štart - Brno Brno-Slatina Újezd u Brna Klobouky u Brna Kyjov Lubina (126 km) 5. Štart - Zlín Zlín - Staré Město Kyjov Strání Lubina (123 km) Neutrálnu časť absolvujú účastníci pretekov všetci spoločne za sprievodným vozidlom priemernou rýchlosťou km/hod. All participants take the neutral part of the race all together behind the accompanying vehicle at average speed km/hour. SÚŤAŽNÁ ČASŤ COMPETITION PART Preteky s hromadným štartom pre všetkých účastníkov spoločne o 15:30. Mass start competition for all participants at 15:30. Lubina Veľká Javorina - Holubyho chata (8 km) C. SLIMÁK SNAIL Dobrovoľná čerešnička na dorte: Preteky dole kopcom na 10 metrov. Víťazom sa stáva pretekár s najpomalším časom. Voluntary icing on the cake: Downhill race on 10 metres. The winner is the rider with the slowest time. Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov

7 MAPY PRETEKOV MAPS OF THE RACE TRENČÍN LUBINA 2. ŽILINA LUBINA 3. TRNAVA LUBINA 4. BRNO LUBINA 5. ZLÍN LUBINA LUBINA VEĽKÁ JAVORINA (HOLUBYHO CHATA) 7

8 CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH ŽILINA ZLÍN TRENČÍN VEĽKÁ JAVORINA BRNO TRNAVA GENERÁLNY PARTNER HLAVNÍ PARTNERI 8